Está en la página 1de 5

COMPRENSIN DE LECTURA/ LATN

VOCABVLA
PHDR
FBVL SPI nmen substantvum

vulps, vulpis m. f. zorra


d vulpe et uv uva, uv f. uva
fams, famis f. hambre
vinea, vine f. via, vid
virs, virium f. pl. fuerzas
Fame cocta vulps alt in vine verbum, verb n. palabra, verbo
exmplum, exmpl n. ejemplo
uvam adpetbat summs saliens virbus; nmen adiectvum
quam tangre ut non potuit, discdens ait: altus, alta, altum: alto, profundo
summus, summa, summum: supremo, sumo
nondum matra est; nl acrbam sumre. matrus, matra, matrum: maduro, oportuno
acrbus, acrba, acrbum: duro, spero, amargo
Qu facre qu non possunt verbs elevant,
verbum
adscribre hoc debbunt exmplum sibi. cgre, cog, coctum: obligar
adpetre, -petv, -pettum: desear
salre, salu: saltar
tangre, tetg, tctum: tocar
______________________________________ posse, possum, potu: poder
discedre, -css, -cssum: apartarse, marchar
______________________________________ ai, ais, ait, aiunt: decir que s, afirmar, decir
esse, sum, fu: ser, estar, haber
______________________________________ nlle, nl, nlu: no querer
sumre, sumps, sumptum: tomar, consumir
______________________________________ facre, faci, fec, factum: hacer
elevre, -levv, -levtum: aligerar, rebajar
______________________________________ adscribre, -scrps, -scrptum: atribuir, adscribir
debre, debu, debtum: deber
______________________________________
pronmen
______________________________________
qu, qu, quod: el que, la que, lo que/ quien
______________________________________ hc, hc, hoc: este, esta, esto
su, sibi, s/ ss: de s, para s, a s, se
______________________________________
prpositio
______________________________________
d prep. abl.: de, acerca de
______________________________________ in prep, abl.: en

______________________________________ coniunctio
et conj. coordinante: y
ut conj. subordinante: cuando
PHDR VOCABVLA
FBVL SPI
nmen substantvum
canis per fluvium carnem ferens canis, canis m. f. perro
fluvium, fluvi n. agua corriente, ro, arroyo
caro, carnis f. carne
amttit mert proprium qu alinum adpetit. flmen, flmnis n. ro, corriente
lympha, lymph f. agua cristalina
canis per flmen carnem cum ferret natans, speculum, specul n. espejo
simulcrum, simulcr n. imagen
lymphrum in specl vdit simulcrum suum, prda, prd f. presa
aviditas, avidittis f. codicia, avaricia
aliamque prdam iam ab ali ferr putans s, ris n. boca
cibus, cib m. comida
eripre voluit; verum decpta avidtas
nmen adiectvum
et quem tenbat re dimsit cibum proprius, propria, proprium: propio, particular
alinus, alina, alinum: ajeno, extrao
nec quem petbat adeo potuit tangre.
verbum
ad|petre, -petv, -pettum: desear
______________________________________ a|mittre, -ms, -mssum: perder, soltar
d|cipre, -cp, -cptum: engaar
______________________________________ d|mittre, -ms, -mssum: dejar, dimitir
|ripre, -ripu, -reptum: arrebatar
______________________________________ ferre, fero, tul, ltum: llevar, traer
natre, natv: nadar
______________________________________ petre, petv, pettum: buscar, pedir
posse, possum, potu: poder
______________________________________ putre, putv, puttum: opinar, pensar
tangre, tetig, tctum: tocar
______________________________________
tenre, tenu, tentum: sostener, mantener, tener
velle, vol, volu: querer
______________________________________
vidre, vd, vsum: ver
______________________________________
pronmen
______________________________________ alius, alia, aliud: otro, otra (de muchos)
qu, qu, quod: el que, la que, lo que/ quien
______________________________________ suus, sua, suum: suyo, suya, su

______________________________________ prpositio
a, ab prep. abl.: de, desde, por
______________________________________ in prep. abl.: en
per prep. acus.: por, a travs de
______________________________________
coniunctio
______________________________________ cum conj. subordinante: cuando, como, mientras
et conj. coordinante: y
______________________________________ nec conj. coordinante: y no, ni
-que conj. encltica: y
verum conj. coordinante: pero, no obstante
VOCABVLA
PHDR
FBVL SPI nmen substantvum
pullus, pull m. polluelo, cra
margarta, margart f. perla
stercuilnum, stercuiln n. estercolero
pullus ad margartam esca, esc f. comida
rs, re f. cosa, asunto, posesin
locus, loc m. lugar
pretium, preti n. precio, recompensa
in stercuiln pullus gallnacius splendor, splendris m. esplendor, brillo
cibus, cib m. comida
dum qurit escam margartam repperit. nmen adiectvum
gallinacius, gallinacia, gallinacium: gallinceo
iaces indgn quanta res inquit loc! indgnus, indgna, indgnum: indigno
cupdus, cupda, cupdum: deseoso, codicioso
pristnus, pristna, pristnum: antiguo, prstino
hoc squis preti cupdus vdsset tu, potis adj. indecl.: el que puede, poderoso
potior, potius adj. comp.: mejor, ms importante
olim redsses ad splendrem prstinum. multus, multa, multum: mucho, numeroso

ego cur t invn, potior cu mult est cibus? verbum


qurre, qusv, qustum: buscar
reperre, reppr, reprtum: encontrar, recuperar
nec tibi prodesse nec mihi id quicquam potis. iacre, iacu: yacer
inquam/ inquit: digo, dice
hoc ills narr qu m non intellegunt. vidre, vd, vsum: ver
redre, -eo, -i, -itum: regresar
_______________________________________ invnre, invn, invntum: encontrar
esse, sum, fu: ser, estar, haber
_______________________________________ prodesse, prosum, profu: aprovechar
narrre, narrv, narrtum: narrar
intellegre, intellx, intellctum: comprender
_______________________________________
pronmen
_______________________________________ quantus, quanta, quantum interr.: cunto, cunta
hc, hc, hoc dem.: este, esta, esto
_______________________________________ quis, quid indef.: (si-), alguien, algo
ego, me, mihi, m, mecum pers.: yo, me, m
_______________________________________ t, tu, tibi, t, tecum pers.: t, te, ti, contigo
qu, qu, quod rel.: el que, la que, lo que/ quien
_______________________________________ is, ea, id dem.: l, ella, ello
quisquam, quicquam indef.: alguien, algo
ille, illa, illud dem.: aqul, aquella, aquello
_______________________________________
prpositio
_______________________________________ ad prep. acus.: hacia, a, junto a
in prep, abl.: en

coniunctio
dum conj. subordinante: cuando; mientras
nec conj. coordinante: y no, ni

adverbium
olim adv. tiempo: hace tiempo, un da, antao
cur adv. de causa: por qu
non adv. de nfasis: no
PHDR
FBVL SPI VOCABVLA

nmen substantvum
Muli duo et vectres
mlus, ml m. mulo
vector, vectris m. el que lleva, portador, pasajero
Ml gravt sarcins bant duo; sarcna, sarcn f. carga, fardo
fiscus, fisc m. cesto (para dinero), fisco
nus ferbat fiscs cum pecuni, pecunia, pecuni f. dinero
saccus, sacc m. saco
alter tuments mult saccs horde. hordeum, horde n. cebada
onus, onris n. peso, carga
Ille onre dves cels it cervce minns cervx, cervcis f. nuca, cerviz, cuello
collum, coll n. cuello
clrumque coll iactns tintinbulum, tintinbulum, tintinbul n. cascabel, esquila, cencerro
comes, comtis m. f. compaero, compaera
comes quit sequtur et placdo grad. gradus, grads m. paso, escaln, grado
latr, latrnis m. ladrn, bandido
Subit latrnes ex nsidis advolant nsidi, nsidirum f. pl. emboscada, acechanza
cds, cdis f. muerte, matanza, asesinato
interque cdem ferr mlum sauciant, ferrum, ferr n. fierro, hierro, espada
nummus, numm m. moneda
dripiunt numms, neglegunt vle hordeum. casus, cass m. cada, azar, caso, desgracia
vulnus, vulnris n. herida
Spolitus igitur css cum flret sus argumentum, argument n. argumento, prueba
homo, homnis m. f. ser humano, hombre
equidem inquit alter m contemptum gaude; tenuits, tenuittis f. debilidad, tenuidad, delgadez
perculum, percul n. peligro
nam nl ms nec sum lsus vulnre. ops, opum f. pl. riqueza, recursos, fuerzas

Hoc argument tta est hominum tenuits; nmen adiectvum

mgn perculo sunt ops obnoxi. multus, multa, multum: mucho, numeroso
divs, divtis: rico
celsus, celsa, celsum: alto, elevado, excelso
clrus, clra, clrum: claro, ilustre
quitus, quita, quitum: quieto, tranquilo
placdus, placda, placdum: plcido, apasible
vlis, vle: vil, barato, sin valor
ttus, tta, ttum: protegido, seguro
magnus, magna, magnum: grande
obnoxius, obnoxia, obnoxium: obligado, sometido
verbum
adverbium
gravre, gravv, gravtum: cargar, pesar
re, e, i, itum: ir subt adv. modo: sbitamente, de pronto
ferre, fer, tul, ltum: llevar, traer igtur adv. causa: por consiguiente, as pues
tumre, tumu: hinchar equdem adv. nfasis: (yo), por mi parte
minre, minu: sobresalir, hacerse notar
iactre, iactv, iacttum: arrojar, disparar
sequ, sequor, secutus sum: seguir numeralia
advolre, -volv, -voltum: acercarse de prisa
saucire, sauciv, saucitum: herir, maltratar nmeros cardinales
d|ripre, -ripu, -reptum: desgarrar, destruir
neglegre, -lx, -lctum: descuidar, despreciar nus, na, num I
spolire, spoliv, spolitum: despojar duo, du, duo II
flre, flv, fltum: llorar trs, tria III
inquam/ inquit: digo, dice quattuor IV
contemnre, -temps, -temptum: despreciar quinque V
gaudre, gavsus sum: alegrarse sex VI
a|mittre, ams, amssum: perder, soltar septem VII
ldre, ls, lsum: golpear, herir, lastimar oct VIII
esse, sum, fu: ser, estar, haber novem IX
decem X
pronmen undecim XI
duodecim XII
nus, na, num: adj. pron, num.: uno, uno solo
alter, altra, altrum adj. pron.: otro (de dos) nmeros ordinales
ille, illa, illud dem.: aqul, aquella, aquello
ego, me, mihi, m, mecum pers.: yo, me, m primus, prima, primum
nl / nihil indef.: nada secndus, secnda, secndum
hc, hc, hoc dem.: este, esta, esto tertius, tertia, tertium
quartus, quarta, quartum
prpositio quintus, quinta, quantum
sextus, sexta, sextum
septmus, septma, septmum
cum prep. abl.: con octvus, octva, octvum
ex prep, abl.: desde, de nonus, nona, nonum
inter prep. acus.: entre decmus, decma, decmum
undecmus, undecma, undecmum
coniunctio duodecmus, duodecma, duodecmum

et conj. coordinante: y
cum conj. subordinante: cuando, como, mientras
nam conj. coordinante: pues, en efecto
nec conj. coordinante: y no, ni

También podría gustarte