Está en la página 1de 1

Subespais (Geometria de subespais)

Gens Calderer

9 doctubre de 2017

1 Subespais
Proposicio 1.1. Si F, G E son subespais, llavors:

1. F G implica dim F dim G.

2. F G i dim F = dim G implica F = G.

Demostracio. Prenem v1 , . . . , vr F base de F . v1 , . . . , vr son independents i per tant tambe ho


son en G ja que F G. Es poden prendre llavors vr+1 , . . . , vm tals que v1 , . . . vr , vr+1 , . . . vm son
base de G. Si F G llavors dim F = r i dim G = m. Llavors dim F dim G. A mes, si r = m
llavors F i G son el mateix subespai perque les bases tenen la mateixa longitud i generen el mateix
espai.

1.1 Representacio de subespais


Els subespais es poden representar de diverses maneres:

Donar bases del subespai: v1 , . . . , vr .

Donar unes equacions parametriques v = a1 v1 + + ar vr on les ai son parametres variables.