RECURSOS WEB DE ORIENTACIÓN

ACADÉMICA CURSO 2017/2018
1.- ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA (GALICIA)

Oferta de estudos de FP http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp
2017/2018
Folletos informativos http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp
Vídeos FP Galicia Vídeos Asturias

Estudar Formación Profesional fóra de Galicia
Para saber máis sobre a Formación Profesional

2.- ENSINANZAS ESPECIAIS (GALICIA)

Artes Plásticas Ensinanzas Conservación e Ensinanzas
e Deseño Superiores de Restauración de Deportivas
Deseño Bens Culturais
Música Danza Arte Dramática

3.- TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS (GALICIA)

Saídas profesionais Os 100 graos de Galicia
Opinións dos universitarios Todos os graos de Galicia
Titulacións universitarias fóra de Galicia

4.- OUTRAS OPCIÓNS ACADÉMICAS OU PROFESIONAIS

Ocupacións e profesións
Corpos e forzas de seguridade

5.- Programa Orienta 2017/2018
- Versión do programa Orienta en liña.
- Programa orienta para descargar.

- Correo electrónico do Departamento de Orientación:
titoriabarbon@gmail.com

Cuestionarios de orientación académica e profesional