Está en la página 1de 143

v = 0

ρ( v ) v = −∇p + µ v

3,05 % 105

3 , 05 % 105 ◦

x=0.25 x=0.5 x=0.75 x=1 7 Sin succión Con succión 6 5 4 3 2 1
x=0.25
x=0.5
x=0.75
x=1
7
Sin succión
Con succión
6
5
4
3
2
1
0
0
0.5
1
0
0.5
1
0
0.5
1
0
0.5
1
u
u u
u
Altura

x=1 7 Sin succión Con succión 6 5 4 3 2 1 0 0 0.5 1
x=1 7 Sin succión Con succión 6 5 4 3 2 1 0 0 0.5 1

en dinas/cm 2

τ

τ máximo en función del Reynolds

10

10

10

10

3

2

1

0

Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5

Upstream of throat

Upstream of throat

Upstream of throat

Experimental

M3

M4

M5

Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5
Upstream of throat Upstream of throat Upstream of throat Experimental M3 M4 M5

10 2

Re

10 3