Está en la página 1de 6

Descarga de Abk-D Descarga de Abk-A Comp Descarga de Abk-A Perm Descarga de Pol-A Mezcla RMSO

COMPOSICIN COMPOSICIN COMPOSICIN COMPOSICIN COMPOSICIN


Methane 0.7433618 Methane 0.7017684 Methane 0.6963139 Methane 0.6933943 Methane
Ethane 0.0978499 Ethane 0.1127704 Ethane 0.1171329 Ethane 0.1258885 Ethane
Propane 0.0473471 Propane 0.0549207 Propane 0.0541929 Propane 0.0662815 Propane
i-Butane 0.0081208 i-Butane 0.0076956 i-Butane 0.0077034 i-Butane 0.0096294 i-Butane
n-Butane 0.0172317 n-Butane 0.0197120 n-Butane 0.0187665 n-Butane 0.0236802 n-Butane
tr2-Butene 0.0000000 tr2-Butene 0.0000000 tr2-Butene 0.0000000 tr2-Butene 0.0000000 tr2-Butene
22-Mpropane 0.0001886 22-Mpropane 0.0001905 22-Mpropane 0.0006801 22-Mpropane 0.0002182 22-Mpropane
i-Pentane 0.0044433 i-Pentane 0.0048172 i-Pentane 0.0046100 i-Pentane 0.0058613 i-Pentane
2M-1-butene 0.0000000 2M-1-butene 0.0000145 2M-1-butene 0.0000151 2M-1-butene 0.0000000 2M-1-butene
n-Pentane 0.0052366 n-Pentane 0.0061887 n-Pentane 0.0059764 n-Pentane 0.0076017 n-Pentane
2M-2-butene 0.0000000 2M-2-butene 0.0000457 2M-2-butene 0.0000000 2M-2-butene 0.0000000 2M-2-butene
22-Mbutane 0.0000566 22-Mbutane 0.0000000 22-Mbutane 0.0000406 22-Mbutane 0.0000494 22-Mbutane
23Pentadiene 0.0000000 23Pentadiene 0.0000000 23Pentadiene 0.0000000 23Pentadiene 0.0000000 23Pentadiene
Cyclopentene 0.0000000 Cyclopentene 0.0000000 Cyclopentene 0.0000000 Cyclopentene 0.0000000 Cyclopentene
Cyclopentane 0.0001953 Cyclopentane 0.0002740 Cyclopentane 0.0003231 Cyclopentane 0.0004293 Cyclopentane
23-Mbutane 0.0001329 23-Mbutane 0.0001472 23-Mbutane 0.0001115 23-Mbutane 0.0001186 23-Mbutane
2-Mpentane 0.0009557 2-Mpentane 0.0010841 2-Mpentane 0.0011184 2-Mpentane 0.0013834 2-Mpentane
3-Mpentane 0.0004800 3-Mpentane 0.0005905 3-Mpentane 0.0006092 3-Mpentane 0.0007070 3-Mpentane
n-Hexane 0.0012956 n-Hexane 0.0015657 n-Hexane 0.0016844 n-Hexane 0.0019964 n-Hexane
22-Mpentane 0.0000608 22-Mpentane 0.0000475 22-Mpentane 0.0000552 22-Mpentane 0.0000542 22-Mpentane
Mcyclopentan 0.0002780 Mcyclopentan 0.0003667 Mcyclopentan 0.0004068 Mcyclopentan 0.0004388 Mcyclopentan
24-Mpentane 0.0001569 24-Mpentane 0.0001578 24-Mpentane 0.0001836 24-Mpentane 0.0001920 24-Mpentane
223-Mbutane 0.0000000 223-Mbutane 0.0000067 223-Mbutane 0.0000000 223-Mbutane 0.0000000 223-Mbutane
Benzene 0.0001898 Benzene 0.0001616 Benzene 0.0001913 Benzene 0.0002095 Benzene
33-Mpentane 0.0000314 33-Mpentane 0.0000286 33-Mpentane 0.0000299 33-Mpentane 0.0000255 33-Mpentane
Cyclohexane 0.0001984 Cyclohexane 0.0001962 Cyclohexane 0.0002375 Cyclohexane 0.0002407 Cyclohexane
2-Mhexane 0.0001451 2-Mhexane 0.0001582 2-Mhexane 0.0001939 2-Mhexane 0.0001699 2-Mhexane
23-Mpentane 0.0000785 23-Mpentane 0.0000658 23-Mpentane 0.0003755 23-Mpentane 0.0000729 23-Mpentane
11Mcycpentan 0.0002552 11Mcycpentan 0.0003286 11Mcycpentan 0.0000892 11Mcycpentan 0.0003626 11Mcycpentan
3-Mhexane 0.0001481 3-Mhexane 0.0001835 3-Mhexane 0.0002193 3-Mhexane 0.0001903 3-Mhexane
1-ci3-MCC5 0.0001407 1-ci3-MCC5 0.0001736 1-ci3-MCC5 0.0002153 1-ci3-MCC5 0.0001893 1-ci3-MCC5
1-tr3-MCC5 0.0001343 1-tr3-MCC5 0.0001588 1-tr3-MCC5 0.0001998 1-tr3-MCC5 0.0001764 1-tr3-MCC5
3-Epentane 0.0000102 3-Epentane 0.0000149 3-Epentane 0.0000767 3-Epentane 0.0000145 3-Epentane
1-ci2-MCC5 0.0001790 1-ci2-MCC5 0.0002550 1-ci2-MCC5 0.0000709 1-ci2-MCC5 0.0002470 1-ci2-MCC5
224-Mpentane 0.0000000 224-Mpentane 0.0000000 224-Mpentane 0.0000000 224-Mpentane 0.0000000 224-Mpentane
n-Heptane 0.0003189 n-Heptane 0.0003845 n-Heptane 0.0004800 n-Heptane 0.0003862 n-Heptane
Mcyclohexane 0.0001688 Mcyclohexane 0.0001480 Mcyclohexane 0.0002113 Mcyclohexane 0.0001600 Mcyclohexane
22-Mhexane 0.0000504 22-Mhexane 0.0000395 22-Mhexane 0.0000606 22-Mhexane 0.0000374 22-Mhexane
Ecyclopentan 0.0000569 Ecyclopentan 0.0001041 Ecyclopentan 0.0001234 Ecyclopentan 0.0000952 Ecyclopentan
25-Mhexane 0.0000086 25-Mhexane 0.0000086 25-Mhexane 0.0000113 25-Mhexane 0.0000076 25-Mhexane
24-Mhexane 0.0000000 24-Mhexane 0.0000122 24-Mhexane 0.0000160 24-Mhexane 0.0000107 24-Mhexane
1tr2ci4-MCC5 0.0000498 1tr2ci4-MCC5 0.0000557 1tr2ci4-MCC5 0.0000735 1tr2ci4-MCC5 0.0000505 1tr2ci4-MCC5
33-Mhexane 0.0000116 33-Mhexane 0.0000095 33-Mhexane 0.0000142 33-Mhexane 0.0000077 33-Mhexane
1tr2ci3-MCC5 0.0000504 1tr2ci3-MCC5 0.0000606 1tr2ci3-MCC5 0.0000813 1tr2ci3-MCC5 0.0000538 1tr2ci3-MCC5
234-Mpentane 0.0000077 234-Mpentane 0.0000151 234-Mpentane 0.0000189 234-Mpentane 0.0000124 234-Mpentane
Toluene 0.0001425 Toluene 0.0000864 Toluene 0.0001421 Toluene 0.0000941 Toluene
23-Mheptane 0.0000087 23-Mheptane 0.0000189 23-Mheptane 0.0000285 23-Mheptane 0.0000078 23-Mheptane
2M-3Epentane 0.0000150 2M-3Epentane 0.0000296 2M-3Epentane 0.0000362 2M-3Epentane 0.0000226 2M-3Epentane
2-Mheptane 0.0000396 2-Mheptane 0.0000452 2-Mheptane 0.0000621 2-Mheptane 0.0000331 2-Mheptane
4-Mheptane 0.0000116 4-Mheptane 0.0000137 4-Mheptane 0.0000183 4-Mheptane 0.0000100 4-Mheptane
3-Mheptane 0.0000219 3-Mheptane 0.0000255 3-Mheptane 0.0000337 3-Mheptane 0.0000179 3-Mheptane
1-ci3-MCC6 0.0000244 1-ci3-MCC6 0.0000206 1-ci3-MCC6 0.0000330 1-ci3-MCC6 0.0000185 1-ci3-MCC6
1-tr4-MCC6 0.0000373 1-tr4-MCC6 0.0000308 1-tr4-MCC6 0.0000474 1-tr4-MCC6 0.0000249 1-tr4-MCC6
2244Mpentane 0.0000154 2244Mpentane 0.0000118 2244Mpentane 0.0000193 2244Mpentane 0.0000093 2244Mpentane
1M-tr3-ECC5 0.0000133 1M-tr3-ECC5 0.0000202 1M-tr3-ECC5 0.0000265 1M-tr3-ECC5 0.0000148 1M-tr3-ECC5
1M-ci3-ECC5 0.0000120 1M-ci3-ECC5 0.0000181 1M-ci3-ECC5 0.0000236 1M-ci3-ECC5 0.0000130 1M-ci3-ECC5
1M-tr2-ECC5 0.0000255 1M-tr2-ECC5 0.0000414 1M-tr2-ECC5 0.0000530 1M-tr2-ECC5 0.0000291 1M-tr2-ECC5
1-tr2-MCC6 0.0000029 1-tr2-MCC6 0.0000038 1-tr2-MCC6 0.0000064 1-tr2-MCC6 0.0000021 1-tr2-MCC6
n-Octane 0.0000481 n-Octane 0.0000576 n-Octane 0.0000835 n-Octane 0.0000351 n-Octane
Cyclooctane 0.0000051 Cyclooctane 0.0000068 Cyclooctane 0.0000114 Cyclooctane 0.0000027 Cyclooctane
244-Mhexane 0.0000013 244-Mhexane 0.0000052 244-Mhexane 0.0000000 244-Mhexane 0.0000025 244-Mhexane
i-Pcycpentan 0.0000000 i-Pcycpentan 0.0000000 i-Pcycpentan 0.0000000 i-Pcycpentan 0.0000000 i-Pcycpentan
2M-4Ehexane 0.0000009 2M-4Ehexane 0.0000017 2M-4Ehexane 0.0000000 2M-4Ehexane 0.0000007 2M-4Ehexane
235-Mhexane 0.0000000 235-Mhexane 0.0000000 235-Mhexane 0.0000000 235-Mhexane 0.0000000 235-Mhexane
1M-ci2-ECC5 0.0000020 1M-ci2-ECC5 0.0000028 1M-ci2-ECC5 0.0000000 1M-ci2-ECC5 0.0000014 1M-ci2-ECC5
22-Mheptane 0.0000015 22-Mheptane 0.0000027 22-Mheptane 0.0000000 22-Mheptane 0.0000013 22-Mheptane
22M3Epentane 0.0000024 22M3Epentane 0.0000018 22M3Epentane 0.0000000 22M3Epentane 0.0000009 22M3Epentane
1-ci2-MCC6 0.0000040 1-ci2-MCC6 0.0000032 1-ci2-MCC6 0.0000000 1-ci2-MCC6 0.0000024 1-ci2-MCC6
n-Pcycpentan 0.0000249 n-Pcycpentan 0.0000330 n-Pcycpentan 0.0000000 n-Pcycpentan 0.0000167 n-Pcycpentan
26-Mheptane 0.0000181 26-Mheptane 0.0000204 26-Mheptane 0.0000000 26-Mheptane 0.0000102 26-Mheptane
113-MCC6 0.0000380 113-MCC6 0.0000221 113-MCC6 0.0000000 113-MCC6 0.0000125 113-MCC6
35-Mheptane 0.0000000 35-Mheptane 0.0000115 35-Mheptane 0.0000000 35-Mheptane 0.0000051 35-Mheptane
233-Mhexane 0.0000024 233-Mhexane 0.0000031 233-Mhexane 0.0000000 233-Mhexane 0.0000015 233-Mhexane
33-Mheptane 0.0000014 33-Mheptane 0.0000023 33-Mheptane 0.0000000 33-Mheptane 0.0000010 33-Mheptane
E-Benzene 0.0000040 E-Benzene 0.0000031 E-Benzene 0.0000000 E-Benzene 0.0000022 E-Benzene
234-Mhexane 0.0000039 234-Mhexane 0.0000087 234-Mhexane 0.0000000 234-Mhexane 0.0000034 234-Mhexane
m-Xylene 0.0000094 m-Xylene 0.0000051 m-Xylene 0.0000000 m-Xylene 0.0000031 m-Xylene
p-Xylene 0.0000068 p-Xylene 0.0000060 p-Xylene 0.0000000 p-Xylene 0.0000032 p-Xylene
34-Mheptane 0.0000000 34-Mheptane 0.0000017 34-Mheptane 0.0000000 34-Mheptane 0.0000006 34-Mheptane
Cyclononane 0.0000000 Cyclononane 0.0000004 Cyclononane 0.0000000 Cyclononane 0.0000001 Cyclononane
23M3Epentane 0.0000021 23M3Epentane 0.0000039 23M3Epentane 0.0000000 23M3Epentane 0.0000014 23M3Epentane
4-Moctane 0.0000083 4-Moctane 0.0000107 4-Moctane 0.0000000 4-Moctane 0.0000043 4-Moctane
2-Moctane 0.0000102 2-Moctane 0.0000109 2-Moctane 0.0000000 2-Moctane 0.0000047 2-Moctane
3-Eheptane 0.0000015 3-Eheptane 0.0000018 3-Eheptane 0.0000000 3-Eheptane 0.0000008 3-Eheptane
3-Moctane 0.0000099 3-Moctane 0.0000124 3-Moctane 0.0000000 3-Moctane 0.0000051 3-Moctane
1tr2tr4-MCC6 0.0000158 1tr2tr4-MCC6 0.0000126 1tr2tr4-MCC6 0.0000000 1tr2tr4-MCC6 0.0000060 1tr2tr4-MCC6
o-Xylene 0.0000042 o-Xylene 0.0000030 o-Xylene 0.0000000 o-Xylene 0.0000015 o-Xylene
1Mci2n-PCC5 0.0000020 1Mci2n-PCC5 0.0000032 1Mci2n-PCC5 0.0000000 1Mci2n-PCC5 0.0000011 1Mci2n-PCC5
i-Bcycpentan 0.0000000 i-Bcycpentan 0.0000000 i-Bcycpentan 0.0000000 i-Bcycpentan 0.0000000 i-Bcycpentan
n-Nonane 0.0000028 n-Nonane 0.0000035 n-Nonane 0.0000000 n-Nonane 0.0000013 n-Nonane
iPCC6 0.0000004 iPCC6 0.0000004 iPCC6 0.0000000 iPCC6 0.0000005 iPCC6
Cumene 0.0000001 Cumene 0.0000001 Cumene 0.0000000 Cumene 0.0000000 Cumene
sec-BCC5 0.0000005 sec-BCC5 0.0000006 sec-BCC5 0.0000000 sec-BCC5 0.0000000 sec-BCC5
i-Pcychexane 0.0000011 i-Pcychexane 0.0000016 i-Pcychexane 0.0000000 i-Pcychexane 0.0000006 i-Pcychexane
22-Moctane 0.0000006 22-Moctane 0.0000009 22-Moctane 0.0000000 22-Moctane 0.0000003 22-Moctane
44-Moctane 0.0000004 44-Moctane 0.0000007 44-Moctane 0.0000000 44-Moctane 0.0000002 44-Moctane
n-Decane 0.0000001 n-Decane 0.0000003 n-Decane 0.0000000 n-Decane 0.0000000 n-Decane
35-Moctane 0.0000004 35-Moctane 0.0000003 35-Moctane 0.0000000 35-Moctane 0.0000000 35-Moctane
n-Pcychexane 0.0000025 n-Pcychexane 0.0000023 n-Pcychexane 0.0000000 n-Pcychexane 0.0000010 n-Pcychexane
n-Bcycpentan 0.0000027 n-Bcycpentan 0.0000027 n-Bcycpentan 0.0000000 n-Bcycpentan 0.0000011 n-Bcycpentan
26-Moctane 0.0000000 26-Moctane 0.0000004 26-Moctane 0.0000000 26-Moctane 0.0000001 26-Moctane
n-PBenzene 0.0000001 n-PBenzene 0.0000001 n-PBenzene 0.0000000 n-PBenzene 0.0000001 n-PBenzene
33-Moctane 0.0000008 33-Moctane 0.0000016 33-Moctane 0.0000000 33-Moctane 0.0000004 33-Moctane
1M3-EBenzene 0.0000007 1M3-EBenzene 0.0000008 1M3-EBenzene 0.0000000 1M3-EBenzene 0.0000003 1M3-EBenzene
1M4-EBenzene 0.0000006 1M4-EBenzene 0.0000008 1M4-EBenzene 0.0000000 1M4-EBenzene 0.0000003 1M4-EBenzene
135-MBenzene 0.0000008 135-MBenzene 0.0000006 135-MBenzene 0.0000000 135-MBenzene 0.0000002 135-MBenzene
5-Mnonane 0.0000005 5-Mnonane 0.0000003 5-Mnonane 0.0000000 5-Mnonane 0.0000001 5-Mnonane
4-Eoctane 0.0000002 4-Eoctane 0.0000008 4-Eoctane 0.0000000 4-Eoctane 0.0000002 4-Eoctane
4-Mnonane 0.0000005 4-Mnonane 0.0000006 4-Mnonane 0.0000000 4-Mnonane 0.0000002 4-Mnonane
1M2-EBenzene 0.0000005 1M2-EBenzene 0.0000008 1M2-EBenzene 0.0000000 1M2-EBenzene 0.0000002 1M2-EBenzene
3-Eoctane 0.0000003 3-Eoctane 0.0000002 3-Eoctane 0.0000000 3-Eoctane 0.0000000 3-Eoctane
3-Mnonane 0.0000000 3-Mnonane 0.0000006 3-Mnonane 0.0000000 3-Mnonane 0.0000001 3-Mnonane
124-MBenzene 0.0000007 124-MBenzene 0.0000010 124-MBenzene 0.0000000 124-MBenzene 0.0000002 124-MBenzene
tert-BCC6 0.0000003 tert-BCC6 0.0000000 tert-BCC6 0.0000000 tert-BCC6 0.0000000 tert-BCC6
i-Bcychexane 0.0000002 i-Bcychexane 0.0000003 i-Bcychexane 0.0000000 i-Bcychexane 0.0000001 i-Bcychexane
Cyclodecane 0.0000000 Cyclodecane 0.0000000 Cyclodecane 0.0000000 Cyclodecane 0.0000000 Cyclodecane
i-BBenzene 0.0000000 i-BBenzene 0.0000000 i-BBenzene 0.0000000 i-BBenzene 0.0000000 i-BBenzene
123-MBenzene 0.0000001 123-MBenzene 0.0000003 123-MBenzene 0.0000000 123-MBenzene 0.0000000 123-MBenzene
o-Cymene 0.0000000 o-Cymene 0.0000000 o-Cymene 0.0000000 o-Cymene 0.0000000 o-Cymene
n-C11 0.0000000 n-C11 0.0000000 n-C11 0.0000000 n-C11 0.0000000 n-C11
sec-BCC6 0.0000000 sec-BCC6 0.0000000 sec-BCC6 0.0000000 sec-BCC6 0.0000000 sec-BCC6
m-Cymene 0.0000000 m-Cymene 0.0000000 m-Cymene 0.0000000 m-Cymene 0.0000000 m-Cymene
1M3nPropylBZ 0.0000000 1M3nPropylBZ 0.0000000 1M3nPropylBZ 0.0000000 1M3nPropylBZ 0.0000000 1M3nPropylBZ
1M4nPropylBZ 0.0000000 1M4nPropylBZ 0.0000000 1M4nPropylBZ 0.0000000 1M4nPropylBZ 0.0000000 1M4nPropylBZ
13-E-BZ 0.0000000 13-E-BZ 0.0000000 13-E-BZ 0.0000000 13-E-BZ 0.0000000 13-E-BZ
n-BBenzene 0.0000000 n-BBenzene 0.0000000 n-BBenzene 0.0000000 n-BBenzene 0.0000000 n-BBenzene
p-Cymene 0.0000000 p-Cymene 0.0000000 p-Cymene 0.0000000 p-Cymene 0.0000000 p-Cymene
12-E-BZ 0.0000000 12-E-BZ 0.0000000 12-E-BZ 0.0000000 12-E-BZ 0.0000000 12-E-BZ
1M2nPropylBZ 0.0000000 1M2nPropylBZ 0.0000000 1M2nPropylBZ 0.0000000 1M2nPropylBZ 0.0000000 1M2nPropylBZ
Penta-M-BZ 0.0000000 Penta-M-BZ 0.0000000 Penta-M-BZ 0.0000000 Penta-M-BZ 0.0000000 Penta-M-BZ
1245-M-BZ 0.0000000 1245-M-BZ 0.0000000 1245-M-BZ 0.0000000 1245-M-BZ 0.0000000 1245-M-BZ
1235-M-BZ 0.0000000 1235-M-BZ 0.0000000 1235-M-BZ 0.0000000 1235-M-BZ 0.0000000 1235-M-BZ
n-C12 0.0000000 n-C12 0.0000001 n-C12 0.0000003 n-C12 0.0000000 n-C12
n-Pentyl-BZ 0.0000000 n-Pentyl-BZ 0.0000000 n-Pentyl-BZ 0.0000000 n-Pentyl-BZ 0.0000000 n-Pentyl-BZ
n-Hexyl-BZ 0.0000000 n-Hexyl-BZ 0.0000000 n-Hexyl-BZ 0.0000000 n-Hexyl-BZ 0.0000000 n-Hexyl-BZ
CO2 0.0319917 CO2 0.0543959 CO2 0.0537662 CO2 0.0282062 CO2
H2S 0.0283711 H2S 0.0199785 H2S 0.0221871 H2S 0.0278325 H2S
Oxygen 0.0000031 Oxygen 0.0000010 Oxygen 0.0000020 Oxygen 0.0000011 Oxygen
Nitrogen 0.0076090 Nitrogen 0.0077669 Nitrogen 0.0083353 Nitrogen 0.0002257 Nitrogen
H2O 0.0017828 H2O 0.0022852 H2O 0.0021702 H2O 0.0026543 H2O
DESCARGA DE AKAL C6 DESCARGA DE AKAL C4 DESCARGA DE AKAL J2 Mezcla Nohoch
COMPOSICIN COMPOSICIN COMPOSICIN COMPOSICIN
H2O 0.0015781 H2O 0.0017332 H2O 0.0020528 Methane 0.6190777
Nitrogen 0.1446406 Nitrogen 0.2069217 Nitrogen 0.1663865 Ethane 0.0800340
Oxygen 0.0000010 Oxygen 0.0000067 Oxygen 0.0000061 Propane 0.0430140
CO2 0.0205608 CO2 0.0234362 CO2 0.0250207 i-Butane 0.0046192
H2S 0.0064969 H2S 0.0117612 H2S 0.0104693 n-Butane 0.0146891
Methane 0.6532008 Methane 0.5811704 Methane 0.6434713 22-Mpropane 0.0001151
Ethane 0.0882439 Ethane 0.0915260 Ethane 0.0723047 i-Pentane 0.0044533
Propane 0.0439641 Propane 0.0434436 Propane 0.0427135 2M-1-butene 0.0000056
i-Butane 0.0055268 i-Butane 0.0053050 i-Butane 0.0041504 n-Pentane 0.0064107
n-Butane 0.0175923 n-Butane 0.0163792 n-Butane 0.0135218 2M-2-butene 0.0000186
22-Mpropane 0.0001011 22-Mpropane 0.0001115 22-Mpropane 0.0001176 22-Mbutane 0.0000104
i-Pentane 0.0049840 i-Pentane 0.0044410 i-Pentane 0.0044519 23Pentadiene 0.0002801
n-Pentane 0.0065335 n-Pentane 0.0062919 n-Pentane 0.0064869 Cyclopentene 0.0000001
Cyclopentane 0.0005741 Cyclopentane 0.0003752 Cyclopentane 0.0004314 Cyclopentane 0.0004108
22-Mbutane 0.0000208 22-Mbutane 0.0000258 22-Mbutane 0.0000000 23-Mbutane 0.0001519
23-Mbutane 0.0000000 23-Mbutane 0.0001413 23-Mbutane 0.0001617 2-Mpentane 0.0013094
2-Mpentane 0.0011485 2-Mpentane 0.0011678 2-Mpentane 0.0014057 3-Mpentane 0.0008308
3-Mpentane 0.0007678 3-Mpentane 0.0006975 3-Mpentane 0.0009199 n-Hexane 0.0020090
n-Hexane 0.0016290 n-Hexane 0.0016963 n-Hexane 0.0022222 22-Mpentane 0.0000363
Mcyclopentan 0.0003570 Mcyclopentan 0.0003858 Mcyclopentan 0.0005175 Mcyclopentan 0.0004640
Benzene 0.0001236 Benzene 0.0001377 Benzene 0.0001907 24-Mpentane 0.0001590
Cyclohexane 0.0001384 Cyclohexane 0.0001836 Cyclohexane 0.0002266 223-Mbutane 0.0000046
223-Mbutane 0.0000045 223-Mbutane 0.0000042 223-Mbutane 0.0000049 Benzene 0.0001692
33-Mpentane 0.0000125 33-Mpentane 0.0000162 33-Mpentane 0.0000191 33-Mpentane 0.0000179
2-Mhexane 0.0001159 2-Mhexane 0.0001253 2-Mhexane 0.0001840 Cyclohexane 0.0002088
1-ci3-MCC5 0.0001189 1-ci3-MCC5 0.0001314 1-ci3-MCC5 0.0001958 2-Mhexane 0.0001602
1-tr3-MCC5 0.0001079 1-tr3-MCC5 0.0001227 1-tr3-MCC5 0.0001784 23-Mpentane 0.0000478
3-Mhexane 0.0001437 3-Mhexane 0.0001496 3-Mhexane 0.0002244 11Mcycpentan 0.0003666
1-tr2-MCC5 0.0001587 1-ci2-MCC5 0.0001524 1-ci2-MCC5 0.0002629 3-Mhexane 0.0001941
n-Heptane 0.0002369 n-Heptane 0.0002593 n-Heptane 0.0003882 1-ci3-MCC5 0.0001696
Mcyclohexane 0.0000703 Mcyclohexane 0.0000950 Mcyclohexane 0.0001208 1-tr3-MCC5 0.0001558
Ecyclopentan 0.0000660 Ecyclopentan 0.0000578 Ecyclopentan 0.0001005 3-Epentane 0.0000161
1M-tr3-ECC5 0.0000331 1M-tr3-ECC5 0.0000254 1M-tr3-ECC5 0.0000382 1-ci2-MCC5 0.0002183
Toluene 0.0000345 Toluene 0.0000456 Toluene 0.0000561 224-Mpentane 0.0000000
2-Mheptane 0.0000161 2-Mheptane 0.0000157 2-Mheptane 0.0000204 n-Heptane 0.0003359
3-Mheptane 0.0000095 3-Mheptane 0.0000087 3-Mheptane 0.0000114 Mcyclohexane 0.0001101
1-ci3-MCC6 0.0000078 1-ci3-MCC6 0.0000085 1-ci3-MCC6 0.0000099 22-Mhexane 0.0000217
1-tr2-MCC6 0.0000009 1-tr2-MCC6 0.0000008 1-tr2-MCC6 0.0000009 Ecyclopentan 0.0000834
n-Octane 0.0000179 n-Octane 0.0000150 n-Octane 0.0000171 25-Mhexane 0.0000057
1-ci2-MCC6 0.0000011 1-ci2-MCC6 0.0000011 1-ci2-MCC6 0.0000009 24-Mhexane 0.0000077
E-Benzene 0.0000019 E-Benzene 0.0000026 E-Benzene 0.0000012 1tr2ci4-MCC5 0.0000359
p-Xylene 0.0000016 p-Xylene 0.0000023 p-Xylene 0.0000008 33-Mhexane 0.0000041
m-Xylene 0.0000012 m-Xylene 0.0000039 m-Xylene 0.0000007 1tr2ci3-MCC5 0.0000375
2-Moctane 0.0000033 2-Moctane 0.0000019 2-Moctane 0.0000011 234-Mpentane 0.0000081
o-Xylene 0.0000008 o-Xylene 0.0000017 o-Xylene 0.0000003 Toluene 0.0000518
Cyclooctane 0.0000013 Cyclooctane 0.0000009 Cyclooctane 0.0000009 23-Mheptane 0.0000039
4-Moctane 0.0000030 4-Moctane 0.0000017 4-Moctane 0.0000011 2M-3Epentane 0.0000142
n-Nonane 0.0000011 n-Nonane 0.0000005 n-Nonane 0.0000002 2-Mheptane 0.0000185
135-MBenzene 0.0000003 135-MBenzene 0.0000001 135-MBenzene 0.0000000 4-Mheptane 0.0000058
Cumene 0.0000000 Cumene 0.0000000 Cumene 0.0000000 3-Mheptane 0.0000104
n-Decane 0.0000001 n-Decane 0.0000000 n-Decane 0.0000000 1-ci3-MCC6 0.0000093
n-C11 0.0000000 n-C11 0.0000000 n-C11 0.0000000 1-tr4-MCC6 0.0000095
n-C12 0.0000000 n-C12 0.0000000 n-C12 0.0000000 2244Mpentane 0.0000047
2M-2-butene 0.0000146 2M-2-butene 0.0000161 2M-2-butene 0.0000296 1M-tr3-ECC5 0.0000087
23Pentadiene 0.0000000 23Pentadiene 0.0007122 23Pentadiene 0.0000000 1M-ci3-ECC5 0.0000074
Cyclopentene 0.0000088 Cyclopentene 0.0000000 Cyclopentene 0.0000000 1M-tr2-ECC5 0.0000170
24-Mpentane 0.0001363 24-Mpentane 0.0001722 24-Mpentane 0.0002117 1-tr2-MCC6 0.0000009
11Mcycpentan 0.0002782 11Mcycpentan 0.0002964 11Mcycpentan 0.0004146 n-Octane 0.0000163
3-Epentane 0.0000410 3-Epentane 0.0000544 3-Epentane 0.0000706 Cyclooctane 0.0000009
1-tr4-MCC6 0.0000580 1-tr4-MCC6 0.0000628 1-tr4-MCC6 0.0000965 244-Mhexane 0.0000014
n-Pcycpentan 0.0000057 n-Pcycpentan 0.0000063 n-Pcycpentan 0.0000045 2M-4Ehexane 0.0000002
1M-ci2-ECC5 0.0000008 1M-ci2-ECC5 0.0000006 1M-ci2-ECC5 0.0000007 1M-ci2-ECC5 0.0000007
24-Mhexane 0.0000236 24-Mhexane 0.0000305 24-Mhexane 0.0000382 22-Mheptane 0.0000006
2M-3Epentane 0.0000203 2M-3Epentane 0.0000177 2M-3Epentane 0.0000254 22M3Epentane 0.0000004
4-Mheptane 0.0000076 4-Mheptane 0.0000088 4-Mheptane 0.0000106 1-ci2-MCC6 0.0000010
113-MCC6 0.0000079 113-MCC6 0.0000054 113-MCC6 0.0000051 n-Pcycpentan 0.0000052
35-Mheptane 0.0000142 35-Mheptane 0.0000115 35-Mheptane 0.0000131 26-Mheptane 0.0000038
26-Mheptane 0.0000069 26-Mheptane 0.0000046 26-Mheptane 0.0000043 113-MCC6 0.0000052
234-Mhexane 0.0000028 234-Mhexane 0.0000019 234-Mhexane 0.0000058 35-Mheptane 0.0000019
Cyclononane 0.0000001 Cyclononane 0.0000000 Cyclononane 0.0000000 233-Mhexane 0.0000006
23M3Epentane 0.0000010 23M3Epentane 0.0000005 23M3Epentane 0.0000004 33-Mheptane 0.0000004
3-Eheptane 0.0000006 3-Eheptane 0.0000003 3-Eheptane 0.0000002 E-Benzene 0.0000017
3-Moctane 0.0000039 3-Moctane 0.0000021 3-Moctane 0.0000012 234-Mhexane 0.0000007
1tr2tr4-MCC6 0.0000059 1tr2tr4-MCC6 0.0000036 1tr2tr4-MCC6 0.0000014 m-Xylene 0.0000019
1Mci2n-PCC5 0.0000011 1Mci2n-PCC5 0.0000004 1Mci2n-PCC5 0.0000002 p-Xylene 0.0000014
iPCC6 0.0000001 iPCC6 0.0000001 iPCC6 0.0000000 34-Mheptane 0.0000001
sec-BCC5 0.0000003 sec-BCC5 0.0000001 sec-BCC5 0.0000001 Cyclononane 0.0000000
i-Pcychexane 0.0000005 i-Pcychexane 0.0000002 i-Pcychexane 0.0000002 23M3Epentane 0.0000004
22-Moctane 0.0000003 22-Moctane 0.0000001 22-Moctane 0.0000000 4-Moctane 0.0000013
44-Moctane 0.0000002 44-Moctane 0.0000001 44-Moctane 0.0000000 2-Moctane 0.0000015
35-Moctane 0.0000001 35-Moctane 0.0000000 35-Moctane 0.0000000 3-Eheptane 0.0000002
n-Pcychexane 0.0000009 n-Pcychexane 0.0000004 n-Pcychexane 0.0000002 3-Moctane 0.0000016
n-Bcycpentan 0.0000014 n-Bcycpentan 0.0000005 n-Bcycpentan 0.0000002 1tr2tr4-MCC6 0.0000024
26-Moctane 0.0000001 26-Moctane 0.0000000 26-Moctane 0.0000000 o-Xylene 0.0000009
n-PBenzene 0.0000001 n-PBenzene 0.0000000 n-PBenzene 0.0000000 1Mci2n-PCC5 0.0000003
33-Moctane 0.0000005 33-Moctane 0.0000002 33-Moctane 0.0000001 i-Bcycpentan 0.0000000
1M3-EBenzene 0.0000002 1M3-EBenzene 0.0000001 1M3-EBenzene 0.0000000 n-Nonane 0.0000003
1M4-EBenzene 0.0000003 1M4-EBenzene 0.0000001 1M4-EBenzene 0.0000000 iPCC6 0.0000000
5-Mnonane 0.0000001 5-Mnonane 0.0000000 5-Mnonane 0.0000000 Cumene 0.0000000
4-Eoctane 0.0000003 4-Eoctane 0.0000001 4-Eoctane 0.0000000 sec-BCC5 0.0000001
4-Mnonane 0.0000002 4-Mnonane 0.0000001 4-Mnonane 0.0000000 i-Pcychexane 0.0000002
1M2-EBenzene 0.0000003 1M2-EBenzene 0.0000001 1M2-EBenzene 0.0000000 22-Moctane 0.0000001
3-Eoctane 0.0000001 3-Eoctane 0.0000000 3-Eoctane 0.0000000 44-Moctane 0.0000001
3-Mnonane 0.0000002 3-Mnonane 0.0000001 3-Mnonane 0.0000000 n-Decane 0.0000000
124-MBenzene 0.0000002 124-MBenzene 0.0000001 124-MBenzene 0.0000000 35-Moctane 0.0000000
tert-BCC6 0.0000001 tert-BCC6 0.0000000 tert-BCC6 0.0000000 n-Pcychexane 0.0000003
i-Bcychexane 0.0000001 i-Bcychexane 0.0000000 i-Bcychexane 0.0000000 n-Bcycpentan 0.0000003
Cyclodecane 0.0000000 Cyclodecane 0.0000000 Cyclodecane 0.0000000 26-Moctane 0.0000000
123-MBenzene 0.0000001 123-MBenzene 0.0000000 123-MBenzene 0.0000000 n-PBenzene 0.0000000
o-Cymene 0.0000000 o-Cymene 0.0000000 o-Cymene 0.0000000 33-Moctane 0.0000001
m-Cymene 0.0000001 m-Cymene 0.0000000 m-Cymene 0.0000000 1M3-EBenzene 0.0000001
13-E-BZ 0.0000000 13-E-BZ 0.0000000 13-E-BZ 0.0000000 1M4-EBenzene 0.0000001
n-BBenzene 0.0000000 n-BBenzene 0.0000000 n-BBenzene 0.0000000 135-MBenzene 0.0000001
p-Cymene 0.0000000 p-Cymene 0.0000000 p-Cymene 0.0000000 5-Mnonane 0.0000000
12-E-BZ 0.0000000 12-E-BZ 0.0000000 12-E-BZ 0.0000000 4-Eoctane 0.0000001
1M2nPropylBZ 0.0000000 1M2nPropylBZ 0.0000000 1M2nPropylBZ 0.0000000 4-Mnonane 0.0000000
Penta-M-BZ 0.0000000 Penta-M-BZ 0.0000000 Penta-M-BZ 0.0000000 1M2-EBenzene 0.0000001
1M-ci3-ECC5 0.0000075 1M-ci3-ECC5 0.0000058 1M-ci3-ECC5 0.0000085 3-Eoctane 0.0000000
1M-tr2-ECC5 0.0000169 1M-tr2-ECC5 0.0000129 1M-tr2-ECC5 0.0000197 3-Mnonane 0.0000000
2M-1-butene 0.0000108 2M-1-butene 0.0000139 2M-1-butene 0.0000000 124-MBenzene 0.0000001
22-Mpentane 0.0000237 22-Mpentane 0.0000345 22-Mpentane 0.0000378 tert-BCC6 0.0000000
23-Mpentane 0.0000287 23-Mpentane 0.0000424 23-Mpentane 0.0000517 i-Bcychexane 0.0000000
1tr2ci4-MCC5 0.0000266 1tr2ci4-MCC5 0.0000291 1tr2ci4-MCC5 0.0000405 123-MBenzene 0.0000000
1tr2ci3-MCC5 0.0000280 1tr2ci3-MCC5 0.0000302 1tr2ci3-MCC5 0.0000425 o-Cymene 0.0000000
224-Mpentane 0.0000002 224-Mpentane 0.0000000 224-Mpentane 0.0000000 n-C11 0.0000000
22-Mhexane 0.0000132 22-Mhexane 0.0000197 22-Mhexane 0.0000231 sec-BCC6 0.0000000
25-Mhexane 0.0000045 25-Mhexane 0.0000045 25-Mhexane 0.0000064 m-Cymene 0.0000000
234-Mpentane 0.0000068 234-Mpentane 0.0000063 234-Mpentane 0.0000093 13-E-BZ 0.0000000
33-Mhexane 0.0000027 33-Mhexane 0.0000040 33-Mhexane 0.0000043 p-Cymene 0.0000000
23-Mheptane 0.0000044 23-Mheptane 0.0000031 23-Mheptane 0.0000044 12-E-BZ 0.0000000
2244Mpentane 0.0000037 2244Mpentane 0.0000045 2244Mpentane 0.0000048 1M2nPropylBZ 0.0000000
244-Mhexane 0.0000018 244-Mhexane 0.0000010 244-Mhexane 0.0000016 Penta-M-BZ 0.0000000
2M-4Ehexane 0.0000003 2M-4Ehexane 0.0000002 2M-4Ehexane 0.0000003 n-C12 0.0000000
33-Mheptane 0.0000006 33-Mheptane 0.0000004 33-Mheptane 0.0000004 CO2 0.0243498
34-Mheptane 0.0000004 34-Mheptane 0.0000002 34-Mheptane 0.0000000 H2S 0.0109347
22-Mheptane 0.0000007 22-Mheptane 0.0000005 22-Mheptane 0.0000007 Oxygen 0.0000063
22M3Epentane 0.0000004 22M3Epentane 0.0000004 22M3Epentane 0.0000046 Nitrogen 0.1820924
233-Mhexane 0.0000011 233-Mhexane 0.0000006 233-Mhexane 0.0000005 H2O 0.0019220
Mezcla RMSO
COMPOSICIN
0.7076735
0.1143140
0.0568799
0.0084330
0.0203439
0.0000000
0.0002628
0.0050518
0.0000065
0.0064143
0.0000143
0.0000344
0.0000000
0.0000000
0.0003140
0.0001299
0.0011587
0.0006066
0.0016628
0.0000537
0.0003758
0.0001722
0.0000021
0.0001877
0.0000284
0.0002168
0.0001637
0.0001112
0.0002922
0.0001824
0.0001768
0.0001644
0.0000217
0.0002113
0.0000000
0.0003827
0.0001649
0.0000440
0.0000930
0.0000086
0.0000095
0.0000550
0.0000100
0.0000588
0.0000130
0.0001088
0.0000142
0.0000249
0.0000421
0.0000126
0.0000232
0.0000224
0.0000325
0.0000127
0.0000177
0.0000157
0.0000352
0.0000034
0.0000513
0.0000057
0.0000028
0.0000000
0.0000010
0.0000000
0.0000018
0.0000016
0.0000014
0.0000027
0.0000215
0.0000139
0.0000197
0.0000053
0.0000020
0.0000014
0.0000026
0.0000047
0.0000047
0.0000045
0.0000007
0.0000001
0.0000021
0.0000067
0.0000073
0.0000012
0.0000078
0.0000095
0.0000024
0.0000018
0.0000000
0.0000022
0.0000004
0.0000001
0.0000003
0.0000009
0.0000005
0.0000004
0.0000001
0.0000002
0.0000016
0.0000018
0.0000002
0.0000001
0.0000008
0.0000005
0.0000005
0.0000004
0.0000002
0.0000004
0.0000004
0.0000004
0.0000001
0.0000002
0.0000005
0.0000001
0.0000002
0.0000000
0.0000000
0.0000001
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000001
0.0000000
0.0000000
0.0405843
0.0247602
0.0000016
0.0053073
0.0022792