Está en la página 1de 2

UNITAT 1.

PRIMERS DIES
DE JOC.
1. MATERIALS BSICS.

2. SOBREVIURE LA 1a NIT.

3. MINERALS BSICS.

4. FERRAMENTES PRINCIPALS.

5. VOCABULARI BSIC.

UNITAT 2. BIOMES.
1. QU SN?

2. PRINCIPALS BIOMES, AMB LES SEUES CARACTERSTIQUES:

a) Biomes gelats. (3)

b) Biomes freds. (5)

c) Biomes estndard. (8)

d) Biomes secs o clids. (5)

e) Biomes neutres. (2)

f) Biomes en dess. (1)

UNITAT 3. BIOMES
ESPECIALS.
1. QUINS SN?

a) El Nether.

b) L'illa xampiny.

c) L'End.

2. EL NETHER. CARACTERSTIQUES GENERALS.

3. L'END
4. CONSTRUCCI
BSICA.
1. BLOCS DE CONSTRUCCI.
2. ESTRUCTURES DELS BIOMES.
3. CONSTRUCCIONS DINMIQUES.