Está en la página 1de 22

Projecte de centre. Competncia Lingstica.

Comprensi lectora
CEIP Castell de Santa gueda Document APROVAT en claustre el 8 de setembre de 2016 (Sha de revisar el juny de 2017)


NDEX
1. JUSTIFICACI DEL PLEC

2. OBJECTIUS GENERALS

3. OBJECTIUS PER CICLES

4. AVALUACI PER CICLES (Aquests indicadors formen part del Diari Literari)

5. EL COMPROMS AMB LA LECTURA


5.1. ACTIVITATS DE COMPROMS AMB LA LECTURA

6. SABER LLEGIR. LLEGIR PER APRENDRE


6.1.ESTRATGIES. COMPRENSI LXICA.
6.2. COMPRENSI ESTRUCTURAL.
6.3.FLUDESA

7. HORARI

8. SITUACIONS DE LECTURA
8.1 Lectura silenciosa individual (lectures lliures)
8.2 La mestra llegeix
8.3 Lectura collec va
8.4 ALTRES SITUACIONS
8.5 Racons de llenges

9. IMPLICACI DE LES FAMLIES

10. IMPLEMENTACI DEL PLEC

11. AVALUACI I SEGUIMENT DEL PLA LECTOR

1. JUSTIFICACI DEL PLECPer qu hem acordat elaborar un Pla lector?
El volem elaborar perqu constatem la necessitat de tenir un document de centre que defineixi els objectiu i les estratgies que, com a
equip docent i amb la implicaci de tota la comunitat educativa ens proposem, a curt i llarg termini, per tal que el nostre alumnat assoleixi
una bona competncia lectora.
Entenem el PLEC com el conjunt dobjectius, metodologies i estratgies que ens permetran aprofitar tot el potencial del centre per
promoure la competncia lectora i el gust per llegir en el nostre alumnat.

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

2
Com lhem elaborat?
Hem elaborat aquest pla en el marc dun procs de millora acompanyat duna formaci a centres del Cep de Menorca en el que hi hem
participat el 76% dels mestres del claustre, impartit per la formadora Guida Alls Pons, durant els cursos 2015/16 i 2016/17. Per dur-lo a
terme hem seguit el segent procs:
- Hem aplicat a laula noves prctiques relacionades amb la competncia lectora.
- Les hem avaluades.
- Hem acordat una metodologia i avaluaci compartides, aix com una progressi al llarg dels cursos.
- Hem revisat i actualitzat acords organitzatius (horaris i agrupaments)
- Hem dissenyat un cronograma i hem repartit responsabilitat per tal dassegurar que les accions es duran a terme.
- Hem incls els documents de centre que ja tenem elaborats dins aquest nou Pla.

2. OBJECTIUS GENERALS

Promocionar la lectura com a factor fonamental per al desenvolupament de les competncies bsiques en lalumnat.
Facilitar i proporcionar als infants, i dems comunitat educativa, experincies i entorns de lectura per assegurar laprenentatge
significatiu.
Desenvolupar, a travs de la lectura, la capacitat dutilitzar els coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva.
Formar lectors plurilinges i interculturals capaos de llegir i comprendre textos en llengua catalana, castellana i anglesa.
Fomentar el comproms amb la lectura a travs de la lectura no obligatria diria de llibres de tots els gneres textuals.

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

3. OBJECTIUS PER CICLES


Infantil 1r cicle 2n cicle 3r cicle
1
- Gust per la lectura i pel rac de la biblioteca.
- Oferir bones lectures, renovant peridicament les coleccions de llibres.

Trobar-se a s mateixos i plantejar-se preguntes a travs de lectures que els faixin pensar i crixer com a
persones.

Autogestionar el seu temps de lectura tant a lescola com a ca seva

2 Comenar a definir els seus interessos lectors Saber elegir els llibres que
sadapten al seu carcter
Ampliar el seu coneixement en
gneres literaris.

4. AVALUACI PER CICLES (Aquests indicadors formen part del Diari Literari)

Infantil 1r cicle 2n cicle 3r cicle

1 Llegesc cada dia (setmana) per inicia va prpia tant textos de cci com de no-cci ( impresos i electrnics). Em
consider un bon lector/lectora.

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

4
Dedic temps a llegir a ca nostra sense que mho hagi de recordar ning. Ho faig per gust.

Vaig a la biblioteca de Ferreries o de lescola a treure contes o a llegir sense que


ning mho hagi de recordar.

2 Puc dir quines lectures Comen a tenir els meus interessos lectors i S elegir les meves lectures seguint uns
magraden ms explicar el per qu. criteris personals que puc argumentar.

He recomanat contes o llibres als meus companys.

Diari lector (P5) Dins el Diari Lector hi faig Dins el diari Lector hi guard un registre de He anotat tot el que aprenia dins el meu
Escriure el ttol del llibres un registre dels llibres lectures i un apartat de paraules noves; Diari Lector
llegits, i valoraci senzilla llegits i una valoraci de si aix com un full amb els objectius lectors
de s els hi ha agradat o no. magraden o no (primer). de cada trimestre, ja que considerem que
Fer un dibuix i escriure el Hi anam anotant coses, pels alumnes pot ser positiu; per encara
que ms els hi ha agradat. per no tot ( segon). no anotem tot el que aprenem.

Indicadors de millora Eines davaluaci


Els alumnes llegeixen una mitjana de ms de 15 llibres Per tal dafavorir la metacognici sobre el procs daprenentatge lector, empram
durant el curs
un Diari de Lectura en format llibreta personalitzada des de segon fins a quart. El
Milloren les proves ACL
Diari de Lectura cont una Base dOrientaci que es revisa cada setmana. A 3r cicle
Un 90% dels mestres i de les famlies valoren s'ho plantejaran el curs 16/17 i a dems, la mestra t un registre individual de les
positivament lexperincia
lectures.
A finals del curs es fa un grfic de ses lectures totals.
A 2n cicle a principis i finals de trimestre els alumnes revisam els nostres objectius i
redactam una reflexi sobre en qu hem avanat i qu hem de fer per a millorar.
Observacions de les mestres
Pilotatges dels mestres (a finals de curs)

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls


5. EL COMPROMS AMB LA LECTURA
EL GUST PER LLEGIR.
Quan parlam de comproms amb la lectura ens referim al temps real
que un alumne destina a llegir per gust o per iniciativa prpia, aix com
a la seva capacitat per seleccionar lectures que sadapten a les seves
necessitats i gustos i al seu nivell de participaci en xarxes socials
virtuals o reals per compartir els seus gustos lectors.

5.1. ACTIVITATS DE COMPROMS AMB LA LECTURA


Infantil 1r cicle 2n cicle 3r cicle

BIBLIOTECA Quins sn els objectius? Quins sn els objectius? Quins sn els objectius? Quins sn els objectius?
DAULA Per a qu lempram? Per a qu lempram? Per a qu lempram?

Gust per la lectura i pel - Anar renovant, en la Anar ampliant, en la Renovar llibres de la
Suggeriments aqu
dins rac de la biblioteca. mesura possible, la mesura possible, la biblioteca daula. El
biblioteca daula. biblioteca daula. format antic no els hi
Assegurant que a la Fer una capsa atractiva crida massa latenci.
biblioteca hi hagi per posar-hi llibres duits

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

6
Oferir bones lectures, diferents tipologies i de la biblioteca municipal, Posar llibres ms actuals
renovant peridicament formats. on cada 15 dies saniran (3r cicle).
les coleccions de llibres. - Fer una capsa repartint entre tot el cicle.
atractiva per posar-hi (2n cicle)
Posar les biblioteques llibres duits de la
daula atrac ves i anar biblioteca del centre.
renovant els contes - Recomanar per part de
perodicament. (tamb la mestra i dels fillets i
es poden dotar de les filletes els llibres...
biblioteques de centre o
del poble).

BIBLIOTECA DE Visites peridiques a la Una hora a la setmana. Lectures i recomanacions de llibres que acaben amb un
LESCOLA biblioteca de lescola. producte.

BIBLIOPATI Tenim oberta la biblioteca cada dia durant el 2n pa i si fan falta reforos per prendre
nota dels prstecs organitzar un equip de voluntaris de 3r cicle.

CLUB DE LECTURA Par cipaci voluntria en horari dextraescolars un capvespre cada dos mesos.
Seria necessari pensar com podem implicar ms persones (mestres o altres voluntaris) en
aquesta ac vitat.
Des del 2n cicle, com a mestres podem fer-ne difusi, i intentar aproximar al mxim
dalumnes possible, ja que la feina feta s prou bona, a no ser que sens demani ajuda en
qualque moment puntual.
(3r cicle) tamb com a mestres es fomenta la par cipaci en lassistncia dels clubs de
lectura.

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

7
6. SABER LLEGIR. LLEGIR PER APRENDRE
Les estratgies de comprensi lectora, la comprensi lxica i estructural i la fludesa

Entenem que la competncia lectora saprn al llarg de tota la vida i que la funci de l'escola s aportar estratgies perqu els alumnes emprin la lectura
per a reflexionar, crear, desenvolupar el seu potencial i implicar-se en la societat (PISA 2009).

Un lector competent s un lector estratgic, entenent les estratgies com les vies emprades per pensar durant la lectura i per tant, per accedir a una
lectura crtica. Per aix el nostre centre ha acordat un pla daplicaci i avaluaci de les estratgies de comprensi lectora.

6.1.ESTRATGIES. COMPRENSI LXICA.

6.2. COMPRENSI ESTRUCTURAL.


AVALUACI

Infantil 1r cicle 2n cicle 3r cicle

METACOGNICI. Me nhe donat compte quan llegia com un robot, sense pensar. He anotat els meus avanos
i dificultats


PREDIR. He predit de qu tractaria o qu passaria. He explicat com ho faig per recordar el fil o preveure la continuaci de la lectura.


CONNECTAR AMB ESQUEMES PREVIS. El text mha fet pensar amb experincies o coneixements: A) De la meva vida, B) D'altres textos, C) De la
societat i el mn

DETERMINAR IMPORTNCIA. He seleccionat les idees principals i les he distingit de les secundries i del tema.
He resumit de manera creativa diversos passatges dinformaci seguint lestructura textual.

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

8
VISUALITZAR. Mhe representat amb tots els sentits (vista, olfacte, tacte, oda...) el text que estava llegint.

INFERIR. A partir dimatges. INFERIR. He detectat la informaci no explcita en el text, relacionant algunes pistes amb esquemes previs
per extreure una conclusi.


QESTIONAR. He plantejat i he sabut respondre a preguntes inferencials i crtiques.

CLARIFICAR. He sabut trobar les paraules i passatges que no entenia i he sabut com descobrir el significat
sense ajuda (rellegint, fent inferncies, visualitzant, tallant la paraula, etc..)

COMPRENSI ESTRUCTURAL. He detectat les parts que tenia el text. Lhe sabut re-contar seguint
lestructura textual.

Indicadors de millora Eines davaluaci


Un 60% dels alumnes pot Les proves ACL.
respondre a preguntes Rbriques de lectura.
inferencials i/o crtiques Proves especfiques de comprensi lectora i destratgies lectores.
adaptades al seu nivell.


6.3.FLUDESA
OBJECTIUS

Infantil 1r cicle 2n cicle 3r cicle


AVALUACI (Aquests indicadors formen part del Diari Literari)

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

9
Infantil 1r cicle 2n cicle 3r cicle

Indicadors de millora Eines davaluaci


Un 80% dels alumnes milloren la fludesa lectora. Base dorientaci (coavaluaci) setmanal
Observacions de les mestres
Pilotatges dels mestres (a finals de curs)

7. HORARI
Proposta dhorari
Com Educaci infantil Educaci primria

Comproms amb la Durant la setmana dedicarem 15min 15 minuts primer trimestre quan arriben + Diari Literari
lectura diaris a les segents activitats: 20 minuts A partir segon i tercer trimestre
La mestra llegeix, bibliopati, Club de lectura
Lectura dimatges.
Contes per mirar.
La mestra llegeix.
Seqncies dimatges.

Estratgies Minillion 30 minuts setmanals (modelatge i prctica compartida, aprofitar desdoblaments) per la introducci
s

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

10
Tipologies textuals. A la resta de sessions de llenges.
(cohesi, coherncia,
adequaci, correcci
gramatical)

Ortografia, lxic Conscincia fonolgica Ortografia i lxic a travs de paraules clau (inclou Gabarr)
El meu nom i noves paraules. La dins racons.
frase... Diari del cap de setmana.
Vocabulari (paraules claus) Lectura en veu alta.
Correcci de textos.
Dictats.
Taller descriptura.
Preparaci dexposicions orals (conferncies, recomanaci de
llibres, treballs,...).

De tot Daily Five 45-90 minuts Prctica guiada en equip i prctica individual dins els racons

8. SITUACIONS DE LECTURA

8.1 Lectura silenciosa individual (lectures lliures)


Situaci Objectius Activitats

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

11
Desenvolupar un hbit Cada alumne pot elegir el conte o llibre
lector per a tota la vida que vulgui, ja sigui de lescola, de la
(comproms amb la biblioteca, de ca seva sempre i quan
lectura) segueixi les normes establertes:
Aprendre a elegir els Diversitat de gneres
llibres que sajusten als Que aprengui a elegir els llibres
seus interessos i carcter que ms sadapten al seu
Trobar-se a s mateixos i carcter.
plantejar-se preguntes a Si no els agrada el llibre
travs de lectures que comenat el podran deixar i
els faixin pensar i crixer comenar-ne un altre.
com a persones. Quan acaben fan una breu
activitat al Diari Literari. No feim
fitxes amb preguntes literals.

Recursos, espais i agrupaments Responsables i funci. Temporalitzaci

Agrupament. Grup-classe Responsable de C. Lingstica com a coordinadora. Diriament a linici del dia.
Els llibres poden provenir de la biblioteca FUNCI: El coordinador de cicle ha dassegurar que es faixi. Dura 10-20 min.
de laula, de lescola, municipal, Que tothom tengui un Diari Literari amb un qestionari
comprats, o de ca seva avaluatiu. Que es passin les proves davaluaci inicials i
Espais: aula-classe,passads, altres aules finals.

1r C 2n C 3r C

10/15 minuts diaris 15 minuts diaris 15/20 minuts diaris


No hi ha lmit de llibres a llegir 20 llibres a elegir per tot el curs (3r i 20/25 llibres a elegir per tot el curs
4t)

Els alumnes han de llegir i distingir: Com a mnim han de llegir un de cada gnere:
Llibres de ficci. Contes, faules, llegendes, rondalles menorquines, mitologia.
Llibres de no ficci. Narrativa realista
Narrativa fantstica i cincia ficci
Narrativa histrica

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

12
Misteri (policacs, enigmes)
Poesia
Teatre
Narratives personals (biografies, memries)
Llibres informatius o de coneixements.

PRODUCTES PRODUCTES
El Diari de Lectura (registre de lectures amb preguntes alterna ves a la txa Fitxes de lectura per comprovar si han llegit el
tradicional) llibre.
Llistat de llibres recomanats
Recomanacions orals de contes o llibres. A par r de 3r han de saber explicar als
Grca de tots els llibres llegits.
companys de qu tracta el llibre
Fitxes per RECOMANAR els llibres llegits als companys.

8.2 La mestra llegeix


Situaci Objectius Activitats

Desenvolupar un hbit lector per a tota la La mestra llegeix en veu alta i


vida (comproms amb la lectura) si durant aquella setmana sha
presentat una estratgia, es
pot complementar amb:

Fer modelatge
Lectura amb titelles o
objectes
Lectura compartida
(dos o tres alumnes
surten a llegir amb ella)

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

13

8.3 Lectura collectiva


Situaci Objectius Activitats

Tot el grup classe llegeix el mateix llibre alhora. Desenvolupar un hbit


lector per a tota la Cada alumne llegeix un tros del llibre
vida (comproms amb en veu alta mentre els altres segueixen
la lectura) en silenci.
Plantejar-se preguntes
a travs de lectures
que els faixin pensar i
crixer com a
persones.
Practicar estratgies
treballades
collectivament.
Practicar entonaci i

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

14
fludesa.

Recursos, espais i agrupaments Responsables i funci. Temporalitzaci

Agrupament. Grup-classe Responsable de C. Lingstica com a coordinadora. Una sessi setmanal.


Cada cicle disposa duns ttols (suficients FUNCI: El coordinador de cicle ha dassegurar que es
per a cada alumne)que elegeixen els faixi.
equips de cicle.

1r C 2n C 3r C

Una lectura obligatria de cada Tercer 2 obligatries CATAL


llengua. 3 lectures obligatries (una per 1 lectura obligatria lany CASTELL
trimestre; dues en catal i una en
castell).
Quart
3 lectures obligatries (una per
trimestre; dues en castell i una en
catal).

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

15
8.4 ALTRES SITUACIONS
Activitats Textos
Lectura en parella

Les tertlies literries estan formades per equips de 4-5 alumnes que han Tots els gneres. Ficci i
llegit el mateix llibre o conte (poden ser de diferents edats. no-ficci
A la primera sessi es fa una prctica compartida guiada per la
mestra, on 5 alumnes representen una tertlia davant tota la
classe. En aquesta 1a sessi es dissenya la Base dorientaci.
Els materials necessaris els trobareu aqu i tamb aqu
(preguntes, fitxes, jocs...)

Pot seguir dues submodalitats: Tots els gneres. Ficci i


Lectura en veu alta individual seqenciada per a practicar la no-ficci
fludesa.
Lectura en veu alta dramatitzada. Surten 4 o 5 alumnes a llegir
fent les veus i els gestos dels personatges. Es pot complementar
amb algunes peces de vestuari.

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

16
Agrupats en parelles (tutor i tutorat) cada sessi segueix aquesta Tots els gneres. Ficci i
seqncia: no-ficci
Exploraci- Predicci
Lectura en Parella
Comprensi Lectora (activitats)
Auto o coavaluaci
Activitat complementria (feta per la mestra. Lalumne tutor se
lenduu a casa per preparar-la)

Els alumnes elegeixen una de les segents Estructures cooperatives: Textos de no-ficci
Lectura compartida (veure imatge)
Llapis al centre (Cada alumne disposa dun full amb una
pregunta diferent. Lalumne 1 llegeix la seva i tots es posen
dacord en la resposta abans descriure. Passats uns minuts, tots
escriuen a lhora.

Es pot fer de diferents maneres: Textos de no-ficci


Dins els equips base, cada alumne contesta a una pregunta
diferent (ja sigui per nivell de dificultat o per practicar diferents
estratgies).
Veure aqu fitxes Estratgies Carles Pez
Fitxes rols lectors Guida.
Dins els equips base hi ha especialistes (amb preguntes prpies)
que es troben abans per contestar-les entre ells.

Font emprada: Modalitats i agrupaments. Quins emprarem a cada cicle?

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

17

8.5 Racons de llenges


Situaci Objectius Activitats

Practicar de manera Modelatge (explicaci de la mestra) i posterior prctica guiada


guiada i personalitada: sobre:
- ESTRATGIES ESTRATGIES DE COMPRENSI
- TIPOLOGIES TEXTUALS TIPOLOGIES TEXTUALS
- PARAULES CLAU PARAULES CLAU
En aquests racons hi haur diferents tipus dactivitat,
tant de lectura com descriptura amb diferents nivells de
dificultat.

Consultau aquest power point amb idees per als racons de
llengua.

Recursos, espais i agrupaments Responsab Qu far Temporalitzaci


les

A les dues sessions s convenient que hi Coord Assegura que es faixi. 1 dies setmanals (en ambdues llenges).*
hagi dues mestres. CCLAV Aporta recursos Durada total dels racons :130 h
Tot tipus de texots Revisa que no es * Primers 15 minuts. Minilli en gran grup.
Agrupament= grup classe repeteixin.

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

18
9. IMPLICACI DE LES FAMLIES

INFANTIL 1R CICLE 2N CICLE 3R CICLE

Heu de llegir aquest power point i Heu de llegir aquest power point i Heu de llegir aquest power point i Heu de llegir aquest power point i
desprs anotar aqu 2 ac vitats que desprs anotar aqu 2 ac vitats desprs anotar aqu 2 ac vitats desprs anotar aqu 2 ac vitats
proposau per a tot el centre que proposau per a tot el centre que proposau per a tot el centre que proposau per a tot el centre

-Maletes viatgeres o un altre Maletes viatgeres Dur llibres de casa,
enfocament (un conte de lescola Mural de fotos de famlies Explicar la importncia Els alumnes duen llibres de casa
per endur-sen a casa). lectores. lectora a les famlies en les i els deixen a laula tot el curs.
Proposar a lAPIMA ra entrevistes) Final de curs sels emporten a
-Fomentar a les families lus de la dintercanvis de llibres per Com a cicle hem fet un
casa.
biblioteca de poble sant Jordi. conveni amb les
biblioteques municipals de
Ma, Ciutadella i la de
-Llegir amb el teu ll/a
Ferreries. Els-les mestres
anem a buscar llibres de
Proposta: fer una tertulia o world diferents tipologies i els
cae amb les famlies per recomanam, mostram a tot
ensenyar-lis com contar un conte lalumnat. Tenen 30 dies
als seus lls. (si ho pogues fer un per llegir-lo, ja que
expert a principi de curs millor). desprs saniran canviant.

10. IMPLEMENTACI DEL PLEC

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

19
Practicarem les estratgies lectores des de Infantil fins a 6

de primria durant 30 minuts a la setmana.

MODALITAT ESTRATGIA CONSISTEIX EN.. INF 1r 2n 3r 4t 5 6

Metacognici Fer entendre als alumnes que un bon X X X X x x x


lector pensa alhora que llegeix. No ho Noms
fa com un robot. modelatge
de la
MATERIALS. mestra.
Ensalada lectora
Nvols de llegir i pensar (imatge
esquerra)

Connectar amb esq previs Fer que lalumnat a partir dun text X ORAL- X X x x x
sigui cap de pensar amb experincies VIVNCIES GRFIC
o coneixements: PERSONAL
S
A) De la meva vida
B) D'altres textos
C) De la societat i el mn

Inferir Fer que els alumnes puguin detectar la ORAL- X X x x x


informaci no explcita en el text, x GRFIC
relacionant algunes pistes amb Lectura
esquemes previs per extreure una dimatges
conclusi.

Qestionar Fer que lalumnat aprengui a plantejar X 1r: X X X X X


i respondre a preguntes inferencials i ORAL ORAL
crtiques. 2n:ESC
RIT

Determinar importncia i Fer que els alumnes siguin capaos de ORAL 1r: X X X X
Resumir captar la idea principal dun text. AMB ORAL

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

20
MODEL 2n: Resum
Enllaa a Pinterest ATGE ESCRIT duna
Exempl AMB confer
e: Ho SUPORT ncia
aplicar VISUAL
em a Resum
resumir duna
un can
conte

Clarificar Fer que els alumnes puguin descobrir X X X X X X


el significat de les paraules i passatges
que no entenen sense ajuda (rellegint,
fent inferncies, visualitzant, tallant
la paraula, etc..)

Visualitzar Fer que lalumnat pugui representar X X X X x X X


dins la seva ment i amb tots els sentits Mentre
(vista, olfacte, tacte, oda...) el text escolten
que est llegint. un conte.
Fan un
dibuix.

Predir Fer que els alumnes diguin de qu X X X X X X X


tractar un text a partir duna imatge, ORAL
ttol.. o com continuar, qu passar,
com acabar.

Sintetitzar El pensament creix i es modifica amb x x


la lectura.

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

21

11. AVALUACI I SEGUIMENT DEL PLA LECTOR

AVALUACI I SEGUIMENT DEL PLA LECTOR


COM INFORMAREM ALS NOUS DOCENTS DELS ACORDS DEL PLEC?

Es far una vegada a lany el mes de setembre, abans de comenar les classes.
S'encarregar l EQUIP DIRECTIU

CEIP Castell de Santa gueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc dun seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Alls i assessorat per Xisca Alls

22