NORMAS DE CONVIVENCIA DO IES GARCÍA BARBÓN

Son puntual O móbil apagado Pido
turno
de
palabra

-----------------------------------------------------------------
-------
Entre clases na Non utilizo Está
permitido
mesma aula, non o ordenador beber
auga
saio ao pasillo do profesor

-------------------------------------------
-----
O delegado/a abre Non
consumir
Coido o material e pecha a porta bebidas e/ou
comer
e as instalacións puntualmente

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.