Está en la página 1de 1

COMUNA DE RAUCO CAPILLA CATOLICA

RAUCO URBANO - EL LLANO

CA
LL
EJO
N
PU
EN
TE
CIM
BR
AE
L LL
AN
O

S
NA
RA
S
LA
ESC LA ALBORADA G - 81

SEDE SOCIAL

ALC
AN
TA
RIN
O
A
LMILL
AS
AN
SR

LA PA
LA

OA
CAMIN

CA
LL
EJO
N
LA
RA

LO
DIO

SO
RTI
Z
ESTER
O RA
UCO

LA
PA
TR
IC
IA
CO
SE
RO
TE
ES

ESTERO RAUCO

LO
QU
EZ
AD
A
CAMINO A LA PALMILLA
CANCHA

PE
DR
O
LU
IS
MO
LI
NA
CO
SE
RO
TE
ES

RUTA J-470
A
ED
AC
M
AL
.B
AV

PR
O
YE
CT
E

AD
E ESTERO COMALL
ESTERO COMALL

A
1

E
GU
SA
DE
E
LD
NA
CA
CO
SE
RO
TE
ES

CA
LL
EJO
N
EL
BIL
LE
TE
AL
CA
LD
E
SA
AN
TO
NIA
RIQ
UE
LM
E
ALCALDESA ANTONIA RIQUELME

O
A
CA

C
ED

SE
NA

AC

RO
L

M
EX

AL

TE
IS

.B

ES
TE

AV
NT
E
1
384

ESTERO
COMALLE
,5
13

A
ED
AC
ALM
.B
AV
16

CA
L LE

CA
JO

LL
N

EJO
EL

N
NA

CO
RAN

PA
JO

DE
AG
UA

LA
S
GR
ED
AS

C O
SE
O
TER
ES
VILLA LAS GREDAS
O
BIS
PO
CH
AV
EZ

A
RD
CE
RE
FE

UIR
D
ER

AG
IC

O
DR
O

PE
ZU
E
SE
L

1
JE
PS
A
ED
PS

AC
JE

M
AL
3

.B
CA

AV COPA DE AGUA
L
LE
JO
N
EL

2
BIL

E JE
LM
LE

PS
UE
O'H

TE

RIQ
IG
GIN

NIA
TO
S

VILLA RAUCO AN POBLACION IGNACIO CARRERA PINTO


A
ES
LD
CA
AL C
O
U
AB
AC
H
C
LA

DA
S

ER
GR

C N
CIO
ED

RE
EP
AS

UIR NC
AG CO
O
DR LA
PE
M
PR
AD

CA
O

M
PO

POBLACION COMALLE
DE
DE
ED

PO
UA

RT
RD

ES
O
FR
EI

POBLACION LOS LIBERTADORES


PS
JE
1

E
LM
UE
RIQ
PS

NIA
'H
JE

IG

TO
2

AN
IN

SA E
S

L DE EIR
CA CONSULTORIO FR
AL ON
M Z
RA UE
IG ESTADIO MUNICIPAL
DR CCOO
RO SSEE
HE

L RROO
R

A UE TTEE
M

AG AN
AN

RR M EESS
ED

OS

DU
UN
UA

CA

ON
RD

RR

AM
O

R
FR

RA
EI

EA JARDIN INFANTIL
RR ED
A
CO
PA

AC
NE
DR

M
RE AL
E

.B
AL

OS AT AV
RL
BE

CA PR
RT

RO
O

TU
BA

AR
RR

POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE
O

BIO
S

RU
OS
AN
LU

RM
IS

HE
CR
UZ
MA
RT
O'H

IN
IG

EZ
GIN
S

ESCUELA SUPERIOR F - 84
ED
UA
R

CENTRO COMUNITARIO
DO

PS
FR

JE
EI

REGISTRO CIVIL
PS
JE
1
PA
DR
E AL
BE
RT
O BA

MUNICIPALIDAD
DIO
TA
RR

ES
OS

O
C
SERVICENTRO SE
O
R
TE
ES

CARABINEROS

EA
RR
CO
IO
NS
CE
O
IN
LE
MAL
CO
RO
TE
ES
A
ED
AC
M
AL
.B
AV

RU
CALL

TA
J-60
EJON
CALLEJO

PUEN
TE CIM
N SAN

BRE

DIO
TA MAR

TA
ES
IA

CALLEJO
N SAN
TA ELE
NA

IGLESIA CATOLICA

CASA DE LA CULTURA

BOMBEROS
LO

AS
SP

ER
AL
IN

C
OS

GIMNASIO PARROQUIAL ES
S RUTA
LA J-60
A
ED
AC
M
AL
.B
DO

AV
MIN
GO
EL BO

SA
NT
LSIC

A
MA
O

RIA

CO

CA
LLE
SE
RO

EX
TE

ISTE
ES

NT
E1
RAPA
NUI

RUTA
J-60

A
ED
AC
M
AL
.B
AV

S
LERA
ESCA
LAS
IGLESIA EVANGELICA

RUTA
J-60

A CUR
ICO

ASTIAN
DON SEB
DO
MIN
GO
AV. BALMACEDA

SA
NT
A
MA
RIA

CO
SE
RO
TE
ES

CEMENTERIO

C O
SE
RO
TE
CANA ES
L EX
ISTEN
TE 2
CO
SE
O
ER
ST

ESTERO
.E

SECO
AV
20
A
ED
AC
LM
BA
.
AV
CO
PO
UIL
Q
A