Está en la página 1de 363

Editorial Betzalel

LA TORAH TRANSLITERADA
Texto transliterado del Cdice hebreo de Leningrado B-19,
segn es presentado en la Biblia Hebraica Stuttgartensia

Copyleft 2016
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas.
La distribucin de las obras se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra
original.Compilacin y montaje realizado en A Corua (Galicia)

Obra registrada en Safe Creative

Copilacin y maquetacin:

Yosef Elidad Ben Avraham

Edicin 2016
A Corua

"Ezrenu beshem YHVH hoseh shamaim vaarets"


Nuestra ayuda est en el Nombre de YHVH
Hacedor de cielos y tierra.
(Salmo 124:8 TIRY)
Gnesis-bereshit
1
[1] BOr#Av$t B!r!A Ael%h$m A#t haV!mayim wOA#t
h!A!rec
[ 2 ] wOh!A!rec h!yOt!h t%h& w!b%h& wOf%vekO Eal-
POn#y tOhom wOr&fa Ael%h$m mOrafepet Eal-POn#y
haM!yim
[ 3 ] waY%Amer Ael%h$m yOh$ Aor wayOh$-Aor
[ 4 ] waYarOA Ael%h$m Aet-h!Aor K$-job waYabOD#l
Ael%h$m B#yn h!Aor &b#yn haf%vekO
[ 5 ] waYiqOr!A Ael%h$m l!Aor yom wOlaf%vekO q!r!A
l!yOl!h wayOh$-Eereb wayOh$-b%qer yom Aef!d p
[ 6 ] waY%Amer Ael%h$m yOh$ r!q$Ea BOtokO haM!yim
w$h$ mabOD$l B#yn mayim l!m!yim
[ 7 ] waYaEax Ael%h$m Aet-h!r!q$Ea waYabOD#l B#yn
haMayim Aaver miTafat l!r!q$Ea &b#yn haMayim
Aaver m#Eal l!r!q$Ea wayOh$-k#n
[ 8 ] waYiqOr!A Ael%h$m l!r!q$Ea v!m!yim wayOh$-
Eereb wayOh$-b%qer yom v#n$ p
[ 9 ] waY%Amer Ael%h$m yiQ!w& haMayim miTafat
haV!mayim Ael-m!qom Aef!d wOt#r!Aeh haYaB!v!h
wayOh$-k#n
[ 1 0 ] waYiqOr!A Ael%h$m laYaB!v!h Aerec &lOmiqOw#h
haMayim q!r!A yaM$m waYarOA Ael%h$m K$-job
[ 1 1 ] waY%Amer Ael%h$m TadOv#A h!A!rec DeveA E#xeb
mazOr$Ea zeraE E#c POr$ E%xeh POr$ lOm$no Aaver
zarOEo-bo Eal-h!A!rec wayOh$-k#n
[ 1 2 ] waToc#A h!A!rec DeveA E#xeb mazOr$Ea zeraE
lOm$n#h& wOE#c E%xeh-POr$ Aaver zarOEo-bo
lOm$n#h& waYarOA Ael%h$m K$-job
[ 1 3 ] wayOh$-Eereb wayOh$-b%qer yom vOl$v$ p
[ 1 4 ] waY%Amer Ael%h$m yOh$ mOA%r%t BirOq$Ea
haV!mayim lOhabOD$l B#yn haYom &b#yn
haL!yOl!h wOh!y& lOA%t%t &lOmoEad$m &lOy!m$m
wOv!n$m
[ 1 5 ] wOh!y& limOAor%t BirOq$Ea haV!mayim lOh!A$r
Eal-h!A!rec wayOh$-k#n
[ 1 6 ] waYaEax Ael%h$m Aet-vOn#y haMOA%r%t haGOd%l$m
Aet-haM!Aor haG!d%l lOmemOvelet haYom wOAet-
haM!Aor haQ!j%n lOmemOvelet haLayOl!h wOA#t
haKok!b$m
[ 1 7 ] waYiT#n A%t!m Ael%h$m BirOq$Ea haV!m!yim
lOh!A$r Eal-h!A!rec
[ 1 8 ] wOlimOv%l BaYom &baLayOl!h &lahabOD$l B#yn
h!Aor &b#yn haf%vekO waYarOA Ael%h$m K$-job
[ 1 9 ] wayOh$-Eereb wayOh$-b%qer yom rOb$E$ p
[ 2 0 ] waY%Amer Ael%h$m yivOrOc& haMayim verec
nepev faY!h wOEop yOEop#p Eal-h!A!rec Eal-POn#y
rOq$Ea haV!m!yim
[ 2 1 ] waYibOr!A Ael%h$m Aet-haTaN$nim haGOd%l$m
wOA#t K!l-nepev hafaY!h h!r%mexet Aaver v!rOc&
haMayim lOm$n#hem wOA#t K!l-Eop K!n!p
lOm$n#h& waYarOA Ael%h$m K$-job
[ 2 2 ] wayOb!rekO A%t!m Ael%h$m l#Am%r POr& &rOb&
&milOA& Aet-haMayim BaYaM$m wOh!Eop yireb
B!A!rec
[ 2 3 ] wayOh$-Eereb wayOh$-b%qer yom fam$v$ p
[ 2 4 ] waY%Amer Ael%h$m Toc#A h!A!rec nepev faY!h
lOm$n!H BOh#m!h w!remex wOfayOto-Aerec
lOm$n!H wayOh$-k#n
[ 2 5 ] waYaEax Ael%h$m Aet-faYat h!A!rec lOm$n!H
wOAet-haBOh#m!h lOm$n!H wOA#t K!l-remex
h!Aad!m!h lOm$n#h& waYarOA Ael%h$m K$-job
[ 2 6 ] waY%Amer Ael%h$m naEaxeh A!d!m BOcalOm#n&
KidOm&t#n& wOyirOD& bidOgat haY!m &bOEop
haV!mayim &baBOh#m!h &bOk!l-h!A!rec &bOk!l-
h!remex h!r%m#x Eal-h!A!rec
[ 2 7 ] waYibOr!A Ael%h$m Aet-h!A!d!m BOcalOmo BOcelem
Ael%h$m B!r!A A%to z!k!r &nOq#b!h B!r!A A%t!m
[ 2 8 ] wayOb!rekO A%t!m Ael%h$m waY%Amer l!hem
Ael%h$m POr& &rOb& &milOA& Aet-h!A!rec wOkibOvuh!
&rOd& BidOgat haY!m &bOEop haV!mayim &bOk!l-
faY!h h!r%mexet Eal-h!A!rec
[ 2 9 ] waY%Amer Ael%h$m hiN#h n!taT$ l!kem Aet-K!l-
E#xeb z%r#Ea zeraE Aaver Eal-POn#y k!l-h!A!rec
wOAet-K!l-h!E#c Aaver-Bo pOr$-E#c z%r#Ea z!raE
l!kem yihOyeh lOA!kOl!h
[30] &lOk!l-faYat h!A!rec &lOk!l-Eop haV!mayim
&lOk%l rom#x Eal-h!A!rec Aaver-Bo nepev faY!h
Aet-K!l-yereq E#xeb lOA!kOl!h wayOh$-k#n
[ 3 1 ] waYarOA Ael%h$m Aet-K!l-Aaver E!x!h wOhiN#h-
job mOA%d wayOh$-Eereb wayOh$-b%qer yom
haViV$ p
2
[1] wayOkuL& haV!mayim wOh!A!rec wOk!l-cOb!A!m
[2] wayOkal Ael%h$m BaYom haVOb$E$ mOlaAkOTo Aaver E!x!h
waYivOB%t BaYom haVOb$E$ miK!l-mOlaAkOTo Aaver E!x!h
[3] wayOb!rekO Ael%h$m Aet-yom haVOb$E$ wayOqaD#v A%to K$
bo v!bat miK!l-mOlaAkOTo Aaver-B!r!A Ael%h$m laEaxot p
[4] A#Leh tolOdot haV!mayim wOh!A!rec BOhiB!rOA!m BOyom
Eaxot yOhw!h Ael%h$m Aerec wOv!m!yim
[5] wOk%l x$fa haX!deh jerem yihOyeh b!A!rec wOk!l-E#xeb
haX!deh jerem yicOm!f K$ l%A himOj$r yOhw!h Ael%h$m
Eal-h!A!rec wOA!d!m Aayin laEab%d Aet-h!Aad!m!h
[6] wOA#d yaEaleh min-h!A!rec wOhivOq!h Aet-K!l-POn#y-
h!Aad!m!h
[7] waY$cer yOhw!h Ael%h$m Aet-h!A!d!m E!p!r min-
h!Aad!m!h waYiPaf BOAaP!yw nivOmat faY$m wayOh$
h!A!d!m lOnepev faY!h
[8] waYiJaE yOhw!h Ael%h$m Gan-BOE#den miQedem waY!xem
v!m Aet-h!A!d!m Aaver y!c!r
[9] waYacOmaf yOhw!h Ael%h$m min-h!Aad!m!h K!l-E#c
nefOm!d lOmarOAeh wOjob lOmaAak!l wOE#c hafaY$m BOtokO
haG!n wOE#c haDaEat job w!r!E
[10] wOn!h!r y%c#A m#E#den lOhavOqot Aet-haG!n &miV!m
yiP!r#d wOh!y!h lOAarOB!E!h r!Av$m
[11] v#m h!Aef!d P$von h&A haS%b#b A#t K!l-Aerec hafaw$l!h
Aaver-v!m haZ!h!b
[12] &zahab h!A!rec hahiwA job v!m haBOd%laf wOAeben
haV%ham
[13] wOv#m-haN!h!r haV#n$ G$fon h&A haSob#b A#t K!l-
Aerec K&v
[14] wOv#m haN!h!r haVOl$v$ fiDeqel h&A hah%l#kO qidOmat
AaV&r wOhaN!h!r h!rOb$E$ h&A pOr!t
[15] waYiQaf yOhw!h Ael%h$m Aet-h!A!d!m waYaNif#h&
bOgan-E#den lOE!bOd!H &lOv!mOr!H
[16] wayOcaw yOhw!h Ael%h$m Eal-h!A!d!m l#Am%r miK%l
E#c-haG!n A!k%l T%Ak#l
[17] &m#E#c haDaEat job w!r!E l%A t%Akal miMeN& K$ BOyom
Aak!lOk! miMeN& mot T!m&t
[18] waY%Amer yOhw!h Ael%h$m l%A-job heyot h!A!d!m
lObaDo AeEexeH-Lo E#zer KOnegODo
[19] waYicer yOhw!h Ael%h$m min-h!Aad!m!h K!l-faYat
haX!deh wOA#t K!l-Eop haV!mayim waY!b#A Ael-h!A!d!m
lirOAot mah-YiqOr!A-lo wOk%l Aaver yiqOr!A-lo h!A!d!m
nepev faY!h h&A vOmo
[20] waYiqOr!A h!A!d!m v#mot lOk!l-haBOh#m!h &lOEop
haV!mayim &lOk%l faYat haX!deh &lOA!d!m l%A-m!c!A E#zer
KOnegODo
[21] waYaP#l yOhw!h Ael%h$m TarOD#m!h Eal-h!A!d!m
waY$v!n waYiQaf Aafat micalOE%t!yw waYisOG%r B!x!r
TafOTeN!h
[22] waYiben yOhw!h Ael%h$m Aet-hac#l!E Aaver-l!qaf min-
h!A!d!m lOAiV!h wayObiAeh! Ael-h!A!d!m
[23] waY%Amer h!A!d!m z%At haPaEam Eecem m#Eac!may
&b!x!r miBOx!r$ lOz%At yiQ!r#A AiV!h K$ m#A$v luq!f!h-
Z%At
[24] Eal-K#n yaEaz!b-A$v Aet-A!b$w wOAet-AiMo wOd!baq
BOAivOTo wOh!y& lOb!x!r Aef!d
[25] waYihOy& vOn#yhem Ear&M$m h!A!d!m wOAivOTo wOl%A
yitOB%v!v&
3
[1] wOhaN!f!v h!y!h E!r&m miK%l faYat haX!deh Aaver E!x!h
yOhw!h Ael%h$m waY%Amer Ael-h!AiV!h Aap K$-A!mar
Ael%h$m l%A t%AkOl& miK%l E#c haG!n
[2] waT%Amer h!AiV!h Ael-haN!f!v miPOr$ E#c-haG!n n%Ak#l
[3] &miPOr$ h!E#c Aaver BOtokO-haG!n A!mar Ael%h$m l%A
t%AkOl& miMeN& wOl%A tiGOE& Bo Pen-TOmut&n
[4] waY%Amer haN!f!v Ael-h!AiV!h l%A-mot TOmut&n
[5] K$ y%d#Ea Ael%h$m K$ BOyom Aak!lOkem miMeN&
wOnipOqOf& E#yn#ykem wihOy$tem K#Al%h$m y%dOE#y job
w!r!E
[6] waT#reA h!AiV!h K$ job h!E#c lOmaAak!l wOk$ taAaw!h-h&A
l!E#ynayim wOnefOm!d h!E#c lOhaxOK$l waTiQaf miPirOyo
waT%Akal waTiT#n Gam-lOA$v!H EiM!H waY%Akal
[7] waTiP!qafOn!h E#yn#y vOn#yhem waY#dOE& K$ E#yruMim
h#m waYitOPOr& Eal#h tOA#n!h waYaEax& l!hem fag%r%t
[8] waYivOmOE& Aet-qol yOhw!h Ael%h$m mitOhaL#kO BaG!n
lOr&fa haYom waYitOfaB#A h!A!d!m wOAivOTo miPOn#y
yOhw!h Ael%h$m BOtokO E#c haG!n
[9] waYiqOr!A yOhw!h Ael%h$m Ael-h!A!d!m waY%Amer lo
AaYeK!h
[10] waY%Amer Aet-q%lOk! v!maEOT$ BaG!n w!A$r!A K$-E#yr%m
A!n%k$ w!A#f!b#A
[11] waY%Amer m$ hiG$d lOk! K$ E#yr%m A!T!h hamin-h!E#c
Aaver ci&$t$k! lObilOT$ Aak!l-miMeN& A!k!lOT!
[12] waY%Amer h!A!d!m h!AiV!h Aaver n!taT!h EiM!d$ hiwA
n!tOn!h-L$ min-h!E#c w!A%k#l
[13] waY%Amer yOhw!h Ael%h$m l!AiV!h mah-Z%At E!x$t
waT%Amer h!AiV!h haN!f!v hiV$Aan$ w!A%k#l
[14] waY%Amer yOho!h Ael%h$m Ael-haN!f!v K$ E!x$t! Z%At
A!r&r AaT!h miK!l-haBOh#m!h &miK%l faYat haX!deh Eal-
GOf%nOk! t#l#kO wOE!p!r T%Akal K!l-yOm#y faYeyk!
[15] wOA#yb!h A!v$t B#ynOk! &b#yn h!AiV!h &b#yn zarOEak!
&b#yn zarOE!H h&A yOv&pOk! r%Av wOAaT!h TOv&peN& E!q#b
s
[16] Ael-h!AiV!h A!mar harOB!h AarOBeh EicObon#kO
wOh#r%n#kO BOEeceb T#lOd$ b!n$m wOAel-A$v#kO TOv&q!t#kO
wOh&A yimOv!l-B!kO s
[17] &lOA!d!m A!mar K$-v!maEOT! lOqol AivOTek! waT%Akal
min-h!E#c Aaver ci&$t$k! l#Am%r l%A t%Akal miMeN& Aar&r!h
h!Aad!m!h BaEab&rek! BOEic!bon T%AkaleN!h K%l yOm#y
faYeyk!
[18] wOqoc wOdarODar TacOm$fa l!kO wOA!kalOT! Aet-E#xeb
haX!deh
[19] BOz#Eat AaPeyk! T%Akal lefem Ead v&bOk! Ael-h!Aad!m!h
K$ miMeN!h luQ!fOT! K$-E!p!r AaT!h wOAel-E!p!r T!v&b
[20] waYiqOr!A h!A!d!m v#m AivOTo fa&!h K$ hiwA h!yOt!h
A#m K!l-f!y
[21] waYaEax yOhw!h Ael%h$m lOA!d!m &lOAivOTo K!tOnot Eor
waYalOBiv#m p
[22] waY%Amer yOhw!h Ael%h$m h#n h!A!d!m h!y!h KOAafad
miMeN& l!daEat job w!r!E wOEaT!h Pen-yivOlaf y!do
wOl!qaf Gam m#E#c hafaY$m wOA!kal w!fay lOE%l!m
[23] wayOvaLOf#h& yOhw!h Ael%h$m miGan-E#den laEab%d
Aet-h!Aad!m!h Aaver luQaf miV!m
[24] wayOg!rev Aet-h!A!d!m waYavOK#n miQedem lOgan-E#den
Aet-haKOrub$m wOA#t lahaj hafereb haMitOhaPeket livOm%r
Aet-DerekO E#c hafaY$m s
4
[1] wOh!A!d!m y!daE Aet-fa&!h AivOTo waTahar waT#led Aet-
qayin waT%Amer q!n$t$ A$v Aet-yOhw!h
[2] waT%sep l!ledet Aet-A!f$w Aet-h!bel wayOh$-hebel r%E#h
c%An wOqayin h!y!h E%b#d Aad!m!h
[3] wayOh$ miQ#c y!m$m waY!b#A qayin miPOr$ h!Aad!m!h
minOf!h layhw!h
[4] wOhebel h#b$A gam-h&A miBOk%rot c%Ano &m#felOb#hen
waYivaE yOhw!h Ael-hebel wOAel-minOf!to
[5] wOAel-qayin wOAel-minOf!to l%A v!E!h waYifar lOqayin
mOA%d waYiPOl& P!n!yw
[6] waY%Amer yOhw!h Ael-q!yin l!M!h f!r!h l!kO wOl!m!h
n!pOl& p!neyk!
[7] haloA Aim-T#yj$b xOA#t wOAim l%A t#yj$b laPetaf faJ!At
r%b#c wOA#leyk! TOv&q!to wOAaT!h TimOv!l-Bo
[8] waY%Amer qayin Ael-hebel A!f$w wayOh$ BihOyot!m
BaX!deh waY!q!m qayin Ael-hebel A!f$w waYaharOg#h&
[9] waY%Amer yOhw!h Ael-qayin A#y hebel A!f$k! waY%Amer
l%A y!daEOT$ hav%m#r A!f$ A!n%k$
[10] waY%Amer meh E!x$t! qol DOm#y A!f$k! c%Eaq$m A#lay
min-h!Aad!m!h
[11] wOEaT!h A!r&r A!T!h min-h!Aad!m!h Aaver P!cOt!h Aet-
P$h! l!qafat Aet-DOm#y A!f$k! miY!dek!
[12] K$ taEab%d Aet-h!Aad!m!h l%A-t%s#p T#t-K%f!H l!kO n!E
w!n!d TihOyeh b!A!rec
[13] waY%Amer qayin Ael-yOhw!h G!dol Eaw%n$ miNOx%A
[14] h#n G#ravOT! A%t$ haYom m#Eal POn#y h!Aad!m!h
&miP!neyk! AeS!t#r wOh!y$t$ n!E w!n!d B!A!rec wOh!y!h
k!l-m%cOA$ yaharOg#n$
[15] waY%Amer lo yOhw!h l!k#n K!l-h%r#g qayin
vibOE!tayim yuQ!m waY!xem yOhw!h lOqayin Aot lObilOT$
haKot-A%to K!l-m%cOAo
[16] waY#c#A qayin miLipOn#y yOhw!h waY#veb BOAerec-nod
qidOmat-E#den
[17] waY#daE qayin Aet-AivOTo waTahar waT#led Aet-fanokO
wayOh$ B%neh E$r waYiqOr!A v#m h!E$r KOv#m BOno
fanokO
[18] waYi&!l#d lafanokO Aet-E$r!d wOE$r!d y!lad Aet-
mOf&y!A#l &mOfiYy!A#l y!lad Aet-mOt&v!A#l &mOt&v!A#l
y!lad Aet-l!mekO
[19] waYiQaf-lo lemekO vOT#y n!v$m v#m h!Aafat E!d!h
wOv#m haV#n$t ciL!h
[20] waT#led E!d!h Aet-y!b!l h&A h!y!h Aab$ y%v#b A%hel
&miqOneh
[21] wOv#m A!f$w y&b!l h&A h!y!h Aab$ K!l-T%p#x KiNor
wOE&g!b
[22] wOciL!h gam-hiwA y!lOd!h Aet-T&balqayin l%j#v K!l-
f%r#v nOf%vet &barOzel waAafot T&bal-qayin naEam!h
[23] waY%Amer lemekO lOn!v!yw E!d!h wOciL!h vOmaEan qol$
nOv#y lemekO haAOz#N!h AimOr!t$ K$ A$v h!ragOT$ lOpicOE$
wOyeled lOfaBur!t$
[24] K$ vibOE!tayim yuQam-q!yin wOlemekO vibOE$m
wOvibOE!h
[25] waY#daE A!d!m Eod Aet-AivOTo waT#led B#n waTiqOr!A
Aet-vOmo v#t K$ v!t-l$ Ael%h$m zeraE Aaf#r Tafat hebel K$
har!go q!yin
[26] &lOv#t Gam-h&A yuLad-B#n waYiqOr!A Aet-vOmo Aenov
A!z h&fal liqOr%A BOv#m yOhw!h p
5
[1] zeh s#per TolOd%t A!d!m BOyom BOr%A Ael%h$m A!d!m
BidOm&t Ael%h$m E!x!h A%to
[2] z!k!r &nOq#b!h BOr!A!m wayOb!rekO A%t!m waYiqOr!A
Aet-vOm!m A!d!m BOyom hiB!rOA!m s
[3] wayOf$ A!d!m vOl%v$m &mOAat v!n!h waYoled BidOm&to
KOcalOmo waYiqOr!A Aet-vOmo v#t
[4] waYihOy& yOm#y-A!d!m Aafar#y hol$do Aet-v#t vOm%neh
m#A%t v!n!h waYoled B!n$m &b!not
[5] waYihOy& K!l-yOm#y A!d!m Aaver-fay TOvaE m#Aot
v!n!h &vOl%v$m v!n!h waY!m%t s
[6] wayOf$-v#t f!m#v v!n$m &mOAat v!n!h waYoled Aet-Aenov
[7] wayOf$-v#t Aafar#y hol$do Aet-Aenov vebaE v!n$m
&vOm%neh m#Aot v!n!h waYoled B!n$m &b!not
[8] waYihOy& K!l-yOm#y-v#t vOT#ym EexOr#h v!n!h &tOvaE
m#Aot v!n!h waY!m%t s
[9] wayOf$ Aenov TivOE$m v!n!h waYoled Aet-q#yn!n
[10] wayOf$ Aenov Aafar#y hol$do Aet-q#yn!n fam#v EexOr#h
v!n!h &vOm%neh m#Aot v!n!h waYoled B!n$m &b!not
[11] waYihOy& K!l-yOm#y Aenov f!m#v v!n$m &tOvaE m#Aot
v!n!h waY!m%t s
[12] wayOf$ q#yn!n vibOE$m v!n!h waYoled Aet-mahalalOA#l
[13] wayOf$ q#yn!n Aafar#y hol$do Aet-mahalalOA#l AarOB!E$m
v!n!h &vOm%neh m#Aot v!n!h waYoled B!n$m &b!not
[14] waYihOy& K!l-yOm#y q#yn!n Eexer v!n$m &tOvaE m#Aot
v!n!h waY!m%t s
[15] wayOf$ mahalalOA#l f!m#v v!n$m wOviV$m v!n!h
waYoled Aet-y!red
[16] wayOf$ mahalalOA#l Aafar#y hol$do Aet-yered vOl%v$m
v!n!h &vOm%neh m#Aot v!n!h waYoled B!n$m &b!not
[17] waYihOy& K!l-yOm#y mahalalOA#l f!m#v wOtivOE$m v!n!h
&vOm%neh m#Aot v!n!h waY!m%t s
[18] wayOf$-yered vOTayim wOviV$m v!n!h &mOAat v!n!h
waYoled Aet-fanokO
[19] wayOf$-yered Aafar#y hol$do Aet-fanokO vOm%neh
m#Aot v!n!h waYoled B!n$m &b!not
[20] waYihOy& K!l-yOm#y-yered vOTayim wOviV$m v!n!h
&tOvaE m#Aot v!n!h waY!m%t p
[21] wayOf$ fanokO f!m#v wOviV$m v!n!h waYoled Aet-
mOt&v!laf
[22] waYitOhaL#kO fanokO Aet-h!Ael%h$m Aafar#y hol$do Aet-
mOt&velaf vOl%v m#Aot v!n!h waYoled B!n$m &b!not
[23] wayOh$ K!l-yOm#y fanokO f!m#v wOviV$m v!n!h
&vOl%v m#Aot v!n!h
[24] waYitOhaL#kO fanokO Aet-h!Ael%h$m wOA#yneN& K$-l!qaf
A%to Ael%h$m p
[25] wayOf$ mOt&velaf vebaE &vOm%n$m v!n!h &mOAat v!n!h
waYoled Aet-l!mekO
[26] wayOf$ mOt&velaf Aafar#y hol$do Aet-lemekO vOTayim
&vOmon$m v!n!h &vObaE m#Aot v!n!h waYoled B!n$m
&b!not
[27] waYihOy& K!l-yOm#y mOt&velaf T#vaE wOviV$m v!n!h
&tOvaE m#Aot v!n!h waY!m%t p
[28] wayOf$-lemekO vOTayim &vOm%n$m v!n!h &mOAat v!n!h
waYoled B#n
[29] waYiqOr!A Aet-vOmo n%fa l#Am%r zeh yOnafam#n&
miMaEax#n& &m#EicObon y!d#yn& min-h!Aad!m!h Aaver
A#rOr!H yOhw!h
[30] wayOf$-lemekO Aafar#y hol$do Aet-n%fa f!m#v
wOtivOE$m v!n!h wafam#v m#A%t v!n!h waYoled B!n$m
&b!not
[31] wayOh$ K!l-yOm#y-lemekO vebaE wOvibOE$m v!n!h
&vObaE m#Aot v!n!h waY!m%t s
[32] wayOh$-n%fa Ben-fam#v m#Aot v!n!h waYoled n%fa
Aet-v#m Aet-f!m wOAet-y!pet
6
[1] wayOh$ K$-h#f#l h!A!d!m l!r%b Eal-POn#y h!Aad!m!h
&b!not yuLOd& l!hem
[2] waYirOA& bOn#y-h!Ael%h$m Aet-BOnot h!A!d!m K$ j%b%t
h#N!h waYiqOf& l!hem n!v$m miK%l Aaver B!f!r&
[3] waY%Amer yOhw!h l%A-y!don r&f$ b!A!d!m lOE%l!m
BOvaGam h&A b!x!r wOh!y& y!m!yw m#A!h wOEexOr$m
v!n!h
[4] haNOpil$m h!y& b!A!rec BaY!m$m h!h#m wOgam
Aafar#y-k#n Aaver y!b%A& BOn#y h!Ael%h$m Ael-BOnot
h!A!d!m wOy!lOd& l!hem h#M!h haGiB%r$m Aaver m#Eol!m
AanOv#y haV#m p
[5] waYarOA yOhw!h K$ raB!h r!Eat h!A!d!m B!A!rec wOk!l-
y#cer mafOvOb%t liBo raq raE K!l-haYom
[6] waYiN!fem yOhw!h K$-E!x!h Aet-h!A!d!m B!A!rec
waYitOEac#b Ael-liBo
[7] waY%Amer yOhw!h AemOfeh Aet-h!A!d!m Aaver-B!r!At$
m#Eal POn#y h!Aad!m!h m#A!d!m Ead-BOh#m!h Ead-remex
wOEad-Eop haV!m!yim K$ nifamOT$ K$ Eax$tim
[8] wOn%fa m!c!A f#n BOE#yn#y yOhw!h p
[9] A#Leh TolOd%t n%fa n%fa A$v caD$q T!m$m h!y!h
BOd%r%t!yw Aet-h!Ael%h$m hitOhaLekO-n%fa
[10] waYoled n%fa vOl%v!h b!n$m Aet-v#m Aet-f!m wOAet-
y!pet
[11] waTiV!f#t h!A!rec lipOn#y h!Ael%h$m waTiM!l#A h!A!rec
f!m!s
[12] waYarOA Ael%h$m Aet-h!A!rec wOhiN#h nivOf!t!h K$-
hivOf$t K!l-B!x!r Aet-DarOKo Eal-h!A!rec s
[13] waY%Amer Ael%h$m lOn%fa q#c K!l-B!x!r B!A lOp!nay
K$-m!lOA!h h!A!rec f!m!s miPOn#yhem wOhinOn$
mavOf$t!m Aet-h!A!rec
[14] Eax#h lOk! T#bat Eac#y-g%per qiN$m TaEaxeh Aet-
haT#b!h wOk!parOT! A%t!H miBayit &mif&c BaK%per
[15] wOzeh Aaver TaEaxeh A%t!H vOl%v m#Aot AaM!h A%rekO
haT#b!h famiV$m AaM!h r!fOB!H &vOl%v$m AaM!h
qom!t!H
[16] c%har TaEaxeh laT#b!h wOAel-AaM!h TOkaleN!h
milOmaEOl!h &petaf haT#b!h BOciD!H T!x$m TafOTiYim
vOniYim &vOliv$m TaEaxeh!
[17] waAan$ hinOn$ m#b$A Aet-haMaB&l mayim Eal-h!A!rec
lOvaf#t K!l-B!x!r Aaver-Bo r&fa faY$m miTafat
haV!m!yim K%l Aaver-B!A!rec yigOw!E
[18] wahaqim%t$ Aet-BOr$t$ AiT!kO &b!At! Ael-haT#b!h AaT!h
&b!neyk! wOAivOTOk! &nOv#y-b!neyk! AiT!kO
[19] &miK!l-h!fay miK!l-B!x!r vOnayim miK%l T!b$A Ael-
haT#b!h lOhafay%t AiT!kO z!k!r &nOq#b!h yihOy&
[20] m#h!Eop lOm$n#h& &min-haBOh#m!h lOm$n!H miK%l
remex h!Aad!m!h lOm$n#h& vOnayim miK%l y!b%A& A#leyk!
lOhafayot
[21] wOAaT!h qaf-lOk! miK!l-maAak!l Aaver y#A!k#l
wOA!sapOT! A#leyk! wOh!y!h lOk! wOl!hem lOA!kOl!h
[22] waYaEax n%fa KOk%l Aaver ci&!h A%to Ael%h$m K#n E!x!h s

7
[1] waY%Amer yOhw!h lOn%fa B%A-AaT!h wOk!l-B#ytOk! Ael-
haT#b!h K$-A%tOk! r!A$t$ caD$q lOp!nay BaDor haZeh
[2] miK%l haBOh#m!h haJOhor!h TiQaf-lOk! vibOE!h vibOE!h
A$v wOAivOTo &min-haBOh#m!h Aaver l%A jOh%r!h hiwA
vOnayim A$v wOAivOTo
[3] Gam m#Eop haV!mayim vibOE!h vibOE!h z!k!r &nOq#b!h
lOfaYot zeraE Eal-POn#y k!l-h!A!rec
[4] K$ lOy!m$m Eod vibOE!h A!n%k$ mamOj$r Eal-h!A!rec
AarOB!E$m yom wOAarOB!E$m l!yOl!h &m!f$t$ Aet-K!l-
hayOq&m Aaver E!x$t$ m#Eal POn#y h!Aad!m!h
[5] waYaEax n%fa KOk%l Aaver-ci&!h& yOhw!h
[6] wOn%fa Ben-v#v m#Aot v!n!h wOhaMaB&l h!y!h mayim
Eal-h!A!rec
[7] waY!b%A n%fa &b!n!yw wOAivOTo &nOv#y-b!n!yw AiTo
Ael-haT#b!h miPOn#y m#y haMaB&l
[8] min-haBOh#m!h haJOhor!h &min-haBOh#m!h Aaver
A#yneN!h jOh%r!h &min-h!Eop wOk%l Aaver-r%m#x Eal-
h!Aad!m!h
[9] vOnayim vOnayim B!A& Ael-n%fa Ael-haT#b!h z!k!r
&nOq#b!h KaAaver ci&!h Ael%h$m Aet-n%fa
[10] wayOh$ lOvibOEat haY!m$m &m#y haMaB&l h!y& Eal-
h!A!rec
[11] BivOnat v#v-m#Aot v!n!h lOfaY#y-n%fa Baf%dev haV#n$
BOvibOE!h-E!x!r yom laf%dev BaYom haZeh nibOqOE& K!l-
maEOyOn%t TOhom raB!h waAaruB%t haV!mayim nipOT!f&
[12] wayOh$ haGevem Eal-h!A!rec AarOB!E$m yom wOAarOB!E$m
l!yOl!h
[13] BOEecem haYom haZeh B!A n%fa wOv#m-wOf!m w!yepet
BOn#y-n%fa wOA#vet n%fa &vOl%vet nOv#y-b!n!yw AiT!m
Ael-haT#b!h
[14] h#M!h wOk!l-hafaY!h lOm$n!H wOk!l-haBOh#m!h
lOm$n!H wOk!l-h!remex h!r%m#x Eal-h!A!rec lOm$n#h&
wOk!l-h!Eop lOm$n#h& K%l ciPor K!l-K!n!p
[15] waY!b%A& Ael-n%fa Ael-haT#b!h vOnayim vOnayim
miK!l-haB!x!r Aaver-Bo r&fa faY$m
[16] wOhaB!A$m z!k!r &nOq#b!h miK!l-B!x!r B!A& KaAaver
ci&!h A%to Ael%h$m waYisOG%r yOhw!h BaEado
[17] wayOh$ haMaB&l AarOB!E$m yom Eal-h!A!rec waYirOB&
haMayim waYixOA& Aet-haT#b!h waT!r!m m#Eal h!A!rec
[18] waYigOBOr& haMayim waYirOB& mOA%d Eal-h!A!rec
waT#lekO haT#b!h Eal-POn#y haM!yim
[19] wOhaMayim G!bOr& mOA%d mOA%d Eal-h!A!rec wayOkuS&
K!l-heh!r$m haGOb%h$m Aaver-Tafat K!l-haV!m!yim
[20] fam#v EexOr#h AaM!h milOmaEOl!h G!bOr& haM!yim
wayOkuS& heh!r$m
[21] waYigOwaE K!l-B!x!r h!r%m#x Eal-h!A!rec B!Eop
&baBOh#m!h &bafaY!h &bOk!l-haVerec haV%r#c Eal-h!A!rec
wOk%l h!A!d!m
[22] K%l Aaver nivOmat-r&fa faY$m BOAaP!yw miK%l Aaver
Bef!r!b!h m#t&
[23] waYimaf Aet-K!l-hayOq&m Aaver Eal-POn#y h!Aad!m!h
m#A!d!m Ead-BOh#m!h Ead-remex wOEad-Eop haV!mayim
waYiM!f& min-h!A!rec wayiV!Aer AakO-n%fa waAaver AiTo
BaT#b!h
[24] waYigOBOr& haMayim Eal-h!A!rec famiV$m &mOAat yom

8
[1] waYizOK%r Ael%h$m Aet-n%fa wOA#t K!l-hafaY!h wOAet-
K!l-haBOh#m!h Aaver AiTo BaT#b!h waYaEab#r Ael%h$m
r&fa Eal-h!A!rec waY!v%K& haM!yim
[2] waYiS!kOr& maEOyOn%t TOhom waAaruB%t haV!m!yim
waYiK!l#A haGevem min-haV!m!yim
[3] waY!vub& haMayim m#Eal h!A!rec h!lokO w!vob
waYafOsOr& haMayim miqOc#h famiV$m &mOAat yom
[4] waT!naf haT#b!h Baf%dev haVOb$E$ BOvibOE!h-E!x!r yom
laf%dev Eal h!r#y Aar!r!j
[5] wOhaMayim h!y& h!lokO wOf!sor Ead haf%dev h!Eax$r$
B!Eax$r$ BOAef!d laf%dev nirOA& r!Av#y heh!r$m
[6] wayOh$ miQ#c AarOB!E$m yom waYipOTaf n%fa Aet-
faLon haT#b!h Aaver E!x!h
[7] wayOvaLaf Aet-h!E%r#b waY#c#A y!coA w!vob Ead-yOb%vet
haMayim m#Eal h!A!rec
[8] wayOvaLaf Aet-haYon!h m#AiTo lirOAot haqaL& haMayim
m#Eal POn#y h!Aad!m!h
[9] wOl%A-m!cOA!h haYon!h m!nofa lOkap-ragOl!H waT!v!b
A#l!yw Ael-haT#b!h K$-mayim Eal-POn#y k!l-h!A!rec
waYivOlaf y!do waYiQ!feh! waY!b#A A%t!H A#l!yw Ael-
haT#b!h
[10] waY!fel Eod vibOEat y!m$m Aaf#r$m waY%sep vaLaf Aet-
haYon!h min-haT#b!h
[11] waT!b%A A#l!yw haYon!h lOE#t Eereb wOhiN#h Eal#h-zayit
j!r!p BOp$h! waY#daE n%fa K$-qaL& haMayim m#Eal
h!A!rec
[12] waYiY!fel Eod vibOEat y!m$m Aaf#r$m wayOvaLaf Aet-
haYon!h wOl%A-y!sOp!h v&b-A#l!yw Eod
[13] wayOh$ BOAafat wOv#v-m#Aot v!n!h B!riAvon BOAef!d
laf%dev f!rOb& haMayim m#Eal h!A!rec waY!sar n%fa Aet-
mikOs#h haT#b!h waYarOA wOhiN#h f!rOb& POn#y
h!Aad!m!h
[14] &baf%dev haV#n$ BOvibOE!h wOEexOr$m yom laf%dev
y!bOv!h h!A!rec s
[15] wayOdaB#r Ael%h$m Ael-n%fa l#Am%r
[16] c#A min-haT#b!h AaT!h wOAivOTOk! &b!neyk! &nOv#y-
b!neyk! AiT!kO
[17] K!l-hafaY!h Aaver-AiTOk! miK!l-B!x!r B!Eop
&baBOh#m!h &bOk!l-h!remex h!r%m#x Eal-h!A!rec hoc#A
]hayOc#A[ AiT!kO wOv!rOc& b!A!rec &p!r& wOr!b& Eal-
h!A!rec
[18] waY#c#A-n%fa &b!n!yw wOAivOTo &nOv#y-b!n!yw AiTo
[19] K!l-hafaY!h K!l-h!remex wOk!l-h!Eop K%l rom#x Eal-
h!A!rec lOmivOPOf%t#yhem y!cOA& min-haT#b!h
[20] waYiben n%fa mizOB#fa layhw!h waYiQaf miK%l
haBOh#m!h haJOhor!h &miK%l h!Eop haJ!h%r waYaEal E%l%t
BaMizOB#fa
[21] waY!raf yOhw!h Aet-r#yfa haN$f%fa waY%Amer yOhw!h
Ael-liBo l%A-A%sip lOqaL#l Eod Aet-h!Aad!m!h BaEab&r
h!A!d!m K$ y#cer l#b h!A!d!m raE miNOEur!yw wOl%A-A%sip
Eod lOhaKot Aet-K!l-fay KaAaver E!x$t$
[22] E%d K!l-yOm#y h!A!rec zeraE wOq!c$r wOq%r w!f%m
wOqayic w!f%rep wOyom w!layOl!h l%A yivOB%t&

9
[1] wayOb!rekO Ael%h$m Aet-n%fa wOAet-B!n!yw waY%Amer
l!hem POr& &rOb& &milOA& Aet-h!A!rec
[2] &moraAakem wOfiTOkem yihOyeh Eal K!l-faYat h!A!rec
wOEal K!l-Eop haV!m!yim BOk%l Aaver TirOm%x h!Aad!m!h
&bOk!l-DOg#y haY!m BOyedOkem niT!n&
[3] K!l-remex Aaver h&A-fay l!kem yihOyeh lOA!kOl!h
KOyereq E#xeb n!taT$ l!kem Aet-K%l
[4] AakO-B!x!r BOnapOvo d!mo l%A t%Ak#l&
[5] wOAakO Aet-DimOkem lOnapOv%t#ykem AedOr%v miYad K!l-
faY!h AedOrOveN& &miYad h!A!d!m miYad A$v A!f$w AedOr%v
Aet-nepev h!A!d!m
[6] v%p#kO Dam h!A!d!m B!A!d!m D!mo yiV!p#kO K$
BOcelem Ael%h$m E!x!h Aet-h!A!d!m
[7] wOAaTem POr& &rOb& virOc& b!A!rec &rOb&-b!H s
[8] waY%Amer Ael%h$m Ael-n%fa wOAel-B!n!yw AiTo l#Am%r
[9] waAan$ hinOn$ m#q$m Aet-BOr$t$ AiTOkem wOAet-
zarOEakem Aafar#ykem
[10] wOA#t K!l-nepev hafaY!h Aaver AiTOkem B!Eop
BaBOh#m!h &bOk!l-faYat h!A!rec AiTOkem miK%l y%cOA#y
haT#b!h lOk%l faYat h!A!rec
[11] wahaqim%t$ Aet-BOr$t$ AiTOkem wOl%A-yiK!r#t K!l-B!x!r
Eod miM#y haMaB&l wOl%A-yihOyeh Eod maB&l lOvaf#t
h!A!rec
[12] waY%Amer Ael%h$m z%At Aot-haBOr$t Aaver-Aan$ n%t#n
B#yn$ &b#yn#ykem &b#yn K!l-nepev faY!h Aaver AiTOkem
lOd%r%t Eol!m
[13] Aet-qavOT$ n!taT$ BeE!n!n wOh!yOt!h lOAot BOr$t B#yn$
&b#yn h!A!rec
[14] wOh!y!h BOEanOn$ E!n!n Eal-h!A!rec wOnirOAat!h haQevet
BeE!n!n
[15] wOz!karOT$ Aet-BOr$t$ Aaver B#yn$ &b#yn#ykem &b#yn
K!l-nepev faY!h BOk!l-B!x!r wOl%A-yihOyeh Eod
haMayim lOmaB&l lOvaf#t K!l-B!x!r
[16] wOh!yOt!h haQevet BeE!n!n &rOA$t$h! lizOK%r BOr$t Eol!m
B#yn Ael%h$m &b#yn K!l-nepev faY!h BOk!l-B!x!r Aaver
Eal-h!A!rec
[17] waY%Amer Ael%h$m Ael-n%fa z%At Aot-haBOr$t Aaver
haqim%t$ B#yn$ &b#yn K!l-B!x!r Aaver Eal-h!A!rec p
[18] waYihOy& bOn#y-n%fa haY%cOA$m min-haT#b!h v#m
wOf!m w!y!pet wOf!m h&A Aab$ kOn!Ean
[19] vOl%v!h A#Leh BOn#y-n%fa &m#A#Leh n!pOc!h k!l-
h!A!rec
[20] waY!fel n%fa A$v h!Aad!m!h waYiJaE K!rem
[21] waY#vOTO min-haYayin waYivOK!r waYitOGal BOtokO
A!h!l%h
[22] waYarOA f!m Aab$ kOnaEan A#t EerOwat A!b$w waYaG#d
livOn#y-Aef!yw Baf&c
[23] waYiQaf v#m w!yepet Aet-haXimOl!h waY!x$m& Eal-
vOkem vOn#yhem waY#lOk& Aaf%raN$t wayOkaS& A#t EerOwat
Aab$hem &pOn#yhem Aaf%raN$t wOEerOwat Aab$hem l%A r!A&
[24] waY$qec n%fa miY#yno waY#daE A#t Aaver-E!x!h-lo BOno
haQ!j!n
[25] waY%Amer A!r&r KOn!Ean Eebed Eab!d$m yihOyeh
lOAef!yw
[26] waY%Amer B!r&kO yOho!h Ael%h#y v#m w$h$ kOnaEan
Eebed l!mo
[27] yapOTO Ael%h$m lOyepet wOyivOK%n BOA!h!l#y-v#m w$h$
kOnaEan Eebed l!mo
[28] wayOf$-n%fa Aafar haMaB&l vOl%v m#Aot v!n!h
wafamiV$m v!n!h
[29] waYihOy& K!l-yOm#y-n%fa TOvaE m#Aot v!n!h
wafamiV$m v!n!h waY!m%t p

10
[1] wOA#Leh TolOd%t BOn#y-n%fa v#m f!m w!y!pet
waYi&!lOd& l!hem B!n$m Aafar haMaB&l
[2] BOn#y yepet G%mer &m!gog &m!day wOy!w!n wOtub!l
&mevekO wOt$r!s
[3] &bOn#y G%mer AavOKanaz wOr$pat wOt%garOm!h
[4] &bOn#y y!w!n Ael$v!h wOtarOv$v KiT$m wOd%d!n$m
[5] m#A#Leh nipOrOd& AiY#y haGoyim BOAarOc%t!m A$v
lilOv%no lOmivOPOf%t!m BOgoy#hem
[6] &bOn#y f!m K&v &micOrayim &p&j &kOn!Ean
[7] &bOn#y k&v sOb!A wafaw$l!h wOsabOT!h wOraEOm!h
wOsabOTOk!A &bOn#y raEOm!h vOb!A &dOd!n
[8] wOk&v y!lad Aet-nimOr%d h&A h#f#l lihOyot GiB%r
B!A!rec
[9] h&A-h!y!h giB%r-cayid lipOn#y yOhw!h Eal-K#n
y#A!mar KOnimOr%d GiBor cayid lipOn#y yOhw!h
[10] waTOh$ r#Av$t mamOlakOTo B!bel wOAerekO wOAaKad
wOkalOn#h BOAerec vinOE!r
[11] min-h!A!rec hahiwA y!c!A AaV&r waYiben Aet-n$nOw#h
wOAet-rOf%b%tE$r wOAet-K!laf
[12] wOAet-resen B#yn n$nOw#h &b#yn K!laf hiwA h!E$r
haGOd%l!h
[13] &micOrayim y!lad Aet-l&d$m wOAet-Ean!m$m wOAet-
lOh!b$m wOAet-napOTuf$m
[14] wOAet-PatOrus$m wOAet-KasOluf$m Aaver y!cOA& miV!m
POlivOT$m wOAet-KapOT%r$m s
[15] &kOnaEan y!lad Aet-c$d%n BOk%ro wOAet-f#t
[16] wOAet-hayOb&s$ wOAet-h!Aem%r$ wOA#t haGirOG!v$
[17] wOAet-hafi&$ wOAet-haEarOq$ wOAet-haS$n$
[18] wOAet-h!AarOw!d$ wOAet-hacOm!r$ wOAet-hafam!t$
wOAafar n!p%c& mivOPOfot haKOnaEan$
[19] wayOh$ GOb&l haKOnaEan$ mic$d%n B%Aak!h gOr!r!h Ead-
EaZ!h B%Aak!h sOd%m!h waEam%r!h wOAadOm!h &cOb%yim
Ead-l!vaE
[20] A#Leh bOn#y-f!m lOmivOPOf%t!m lilOv%n%t!m
BOAarOc%t!m BOgoy#hem s
[21] &lOv#m yuLad Gam-h&A Aab$ K!l-BOn#y-E#ber Aaf$ yepet
haG!dol
[22] BOn#y v#m E#yl!m wOAaV&r wOAarOPakOvad wOl&d
waAar!m
[23] &bOn#y Aar!m E&c wOf&l wOgeter w!mav
[24] wOAarOPakOvad y!lad Aet-v!laf wOvelaf y!lad Aet-E#ber
[25] &lOE#ber yuLad vOn#y b!n$m v#m h!Aef!d Peleg K$
bOy!m!yw nipOlOg!h h!A!rec wOv#m A!f$w y!qOj!n
[26] wOy!qOj!n y!lad Aet-AalOmod!d wOAet-v!lep wOAet-
facarOm!wet wOAet-y!raf
[27] wOAet-hador!m wOAet-A&z!l wOAet-DiqOl!h
[28] wOAet-Eob!l wOAet-Aab$m!A#l wOAet-vOb!A
[29] wOAet-Aopir wOAet-faw$l!h wOAet-yob!b K!l-A#Leh
BOn#y y!qOj!n
[30] wayOh$ mov!b!m miM#v!A B%Aak!h sOp!r!h har
haQedem
[31] A#Leh bOn#y-v#m lOmivOPOf%t!m lilOv%n%t!m
BOAarOc%t!m lOgoy#hem
[32] A#Leh mivOPOf%t BOn#y-n%fa lOtolOd%t!m BOgoy#hem
&m#A#Leh nipOrOd& haGoyim B!A!rec Aafar haMaB&l p

11
[1] wayOh$ k!l-h!A!rec x!p!h Aef!t &dOb!r$m Aaf!d$m
[2] wayOh$ BOn!sOE!m miQedem waYimOcOA& biqOE!h BOAerec
vinOE!r waY#vOb& v!m
[3] waY%AmOr& A$v Ael-r#E#h& h!b!h nilOBOn!h lOb#n$m
wOnixOrOp!h lixOr#p!h waTOh$ l!hem haLOb#n!h lOA!ben
wOhaf#m!r h!y!h l!hem laf%mer
[4] waY%AmOr& h!b!h nibOneh-L!n& E$r &migOD!l wOr%Avo
baV!mayim wOnaEaxeh-L!n& v#m Pen-n!p&c Eal-POn#y
k!l-h!A!rec
[5] waY#red yOhw!h lirOA%t Aet-h!E$r wOAet-haMigOD!l Aaver
B!n& BOn#y h!A!d!m
[6] waY%Amer yOhw!h h#n Eam Aef!d wOx!p!h Aafat lOkuL!m
wOzeh hafiL!m laEaxot wOEaT!h l%A-yiB!c#r m#hem K%l
Aaver y!zOm& laEaxot
[7] h!b!h n#rOd!h wOn!bOl!h v!m xOp!t!m Aaver l%A
yivOmOE& A$v xOpat r#E#h&
[8] waY!pec yOhw!h A%t!m miV!m Eal-POn#y k!l-h!A!rec
waYafODOl& libOn%t h!E$r
[9] Eal-K#n q!r!A vOm!H B!bel K$-v!m B!lal yOhw!h xOpat
K!l-h!A!rec &miV!m hep$c!m yOhw!h Eal-POn#y K!l-
h!A!rec p
[10] A#Leh TolOd%t v#m v#m Ben-mOAat v!n!h waYoled Aet-
AarOPakOv!d vOn!tayim Aafar haMaB&l
[11] wayOf$-v#m Aafar#y hol$do Aet-AarOPakOv!d fam#v
m#Aot v!n!h waYoled B!n$m &b!not s
[12] wOAarOPakOvad fay f!m#v &vOl%v$m v!n!h waYoled Aet-
v!laf
[13] wayOf$ AarOPakOvad Aafar#y hol$do Aet-velaf v!l%v
v!n$m wOAarOBaE m#Aot v!n!h waYoled B!n$m &b!not s
[14] wOvelaf fay vOl%v$m v!n!h waYoled Aet-E#ber
[15] wayOf$-velaf Aafar#y hol$do Aet-E#ber v!l%v v!n$m
wOAarOBaE m#Aot v!n!h waYoled B!n$m &b!not s
[16] wayOf$-E#ber AarOBaE &vOl%v$m v!n!h waYoled Aet-P!leg
[17] wayOf$-E#ber Aafar#y hol$do Aet-Peleg vOl%v$m v!n!h
wOAarOBaE m#Aot v!n!h waYoled B!n$m &b!not s
[18] wayOf$-peleg vOl%v$m v!n!h waYoled Aet-rOE&
[19] wayOf$-peleg Aafar#y hol$do Aet-rOE& T#vaE v!n$m
&m!Atayim v!n!h waYoled B!n$m &b!not s
[20] wayOf$ rOE& vOTayim &vOl%v$m v!n!h waYoled Aet-xOr&g
[21] wayOf$ rOE& Aafar#y hol$do Aet-xOr&g vebaE v!n$m
&m!Atayim v!n!h waYoled B!n$m &b!not s
[22] wayOf$ xOr&g vOl%v$m v!n!h waYoled Aet-n!for
[23] wayOf$ xOr&g Aafar#y hol$do Aet-n!for m!Atayim v!n!h
waYoled B!n$m &b!not s
[24] wayOf$ n!for T#vaE wOEexOr$m v!n!h waYoled Aet-
T!raf
[25] wayOf$ n!for Aafar#y hol$do Aet-Teraf TOvaE-EexOr#h
v!n!h &mOAat v!n!h waYoled B!n$m &b!not s
[26] wayOf$-teraf vibOE$m v!n!h waYoled Aet-AabOr!m Aet-
n!for wOAet-h!r!n
[27] wOA#Leh TolOd%t Teraf Teraf hol$d Aet-AabOr!m Aet-
n!for wOAet-h!r!n wOh!r!n hol$d Aet-loj
[28] waY!m!t h!r!n Eal-POn#y Teraf A!b$w BOAerec
moladOTo BOA&r KaxOD$m
[29] waYiQaf AabOr!m wOn!for l!hem n!v$m v#m A#vet-
AabOr!m x!r!y wOv#m A#vet-n!for milOK!h Bat-h!r!n
Aab$-milOK!h waAab$ yisOK!h
[30] waTOh$ x!ray Eaq!r!h A#yn l!H w!l!d
[31] waYiQaf Teraf Aet-AabOr!m BOno wOAet-loj Ben-h!r!n
Ben-BOno wOA#t x!ray KaL!to A#vet AabOr!m BOno
waY#cOA& AiT!m m#A&r KaxOD$m l!leket AarOc!h KOnaEan
waY!b%A& Ead-f!r!n waY#vOb& v!m
[32] waYihOy& yOm#y-teraf f!m#v v!n$m &m!Atayim v!n!h
waY!m!t Teraf BOf!r!n s

12
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-AabOr!m lekO-lOk! m#AarOcOk!
&miMoladOTOk! &miB#yt A!b$k! Ael-h!A!rec Aaver AarOAeki!
[2] wOAeEexOk! lOgoy G!dol waAab!rekOk! waAagaDOl!h vOmek!
wehOy#h BOr!k!h
[3] waAab!rak!h mOb!rOkeyk! &mOqaLelOk! A!A%r wOnibOrOk&
bOk! K%l mivOPOf%t h!Aad!m!h
[4] waY#lekO AabOr!m KaAaver DiBer A#l!yw yOhw!h waY#lekO
AiTo loj wOAabOr!m Ben-f!m#v v!n$m wOvibOE$m v!n!h
BOc#Ato m#f!r!n
[5] waYiQaf AabOr!m Aet-x!ray AivOTo wOAet-loj Ben-A!f$w
wOAet-K!l-rOk&v!m Aaver r!k!v& wOAet-haNepev Aaver-E!x&
bOf!r!n waY#cOA& l!leket AarOc!h KOnaEan waY!b%A& AarOc!h
KOn!Ean
[6] waYaEab%r AabOr!m B!A!rec Ead mOqom vOkem Ead A#lon
moreh wOhaKOnaEan$ A!z B!A!rec
[7] waY#r!A yOhw!h Ael-AabOr!m waY%Amer lOzarOEak! AeT#n
Aet-h!A!rec haZ%At waYiben v!m mizOB#fa layhw!h
haNirOAeh A#l!yw
[8] waYaEOT#q miV!m h!h!r!h miQedem lOb#yt-A#l waY#j
A!h!l%h B#yt-A#l miY!m wOh!Eay miQedem waYiben-v!m
mizOB#fa layhw!h waYiqOr!A BOv#m yOhw!h
[9] waYiSaE AabOr!m h!lokO wOn!soEa haNegOB!h p
[10] wayOh$ r!E!b B!A!rec waY#red AabOr!m micOrayOm!h
l!g&r v!m K$-k!b#d h!r!E!b B!A!rec
[11] wayOh$ KaAaver hiqOr$b l!boA micOr!yOm!h waY%Amer
Ael-x!ray AivOTo hiN#h-n!A y!daEOT$ K$ AiV!h yOpat-
marOAeh A!TO
[12] wOh!y!h K$-yirOA& A%t!kO haMicOr$m wOA!mOr& AivOTo
z%At wOh!rOg& A%t$ wOA%t!kO yOfaY&
[13] AimOr$-n!A Aaf%t$ A!TO lOmaEan y$jab-l$ baEab&r#kO
wOf!yOt!h napOv$ BigOl!l#kO
[14] wayOh$ KOboA AabOr!m micOr!yOm!h waYirOA&
haMicOr$m Aet-h!AiV!h K$-y!p!h hiwA mOA%d
[15] waYirOA& A%t!H x!r#y parOE%h wayOhalOl& A%t!H Ael-
ParOE%h waTuQaf h!AiV!h B#yt ParOE%h
[16] &lOAabOr!m h#yj$b BaEab&r!H wayOh$-lo c%An-&b!q!r
wafam%r$m waEab!d$m &vOp!f%t waAat%n%t &gOmaL$m
[17] wayOnaGaE yOhw!h Aet-ParOE%h nOg!E$m GOd%l$m wOAet-
B#yto Eal-DObar x!ray A#vet AabOr!m
[18] waYiqOr!A parOE%h lOAabOr!m waY%Amer mah-Z%At E!x$t!
L$ l!M!h l%A-hiGadOT! L$ K$ AivOTOk! hiwA
[19] l!m!h A!marOT! Aaf%t$ hiwA w!AeQaf A%t!H l$ lOAiV!h
wOEaT!h hiN#h AivOTOk! qaf w!l#kO
[20] wayOcaw E!l!yw ParOE%h Aan!v$m wayOvaLOf& A%to
wOAet-AivOTo wOAet-K!l-Aaver-lo

13
[1] waYaEal AabOr!m miMicOrayim h&A wOAivOTo wOk!l-
Aaver-lo wOloj EiMo haNegOB!h
[2] wOAabOr!m K!b#d mOA%d BaMiqOneh BaKesep &baZ!h!b
[3] waY#lekO lOmaS!E!yw miNegeb wOEad-B#yt-A#l Ead-
haM!qom Aaver-h!y!h v!m A!h!l%h ]A!h!lo[ BaTOfiL!h
B#yn B#yt-A#l &b#yn h!E!y
[4] Ael-mOqom haMizOB#fa Aaver-E!x!h v!m B!riAv%n!h
waYiqOr!A v!m AabOr!m BOv#m yOhw!h
[5] wOgam-lOloj hah%l#kO Aet-AabOr!m h!y!h c%An-&b!q!r
wOA%h!l$m
[6] wOl%A-n!x!A A%t!m h!A!rec l!vebet yafOD!w K$-h!y!h
rOk&v!m r!b wOl%A y!kOl& l!vebet yafOD!w
[7] wayOh$-r$b B#yn r%E#y miqOn#h-AabOr!m &b#yn r%E#y
miqOn#h-loj wOhaKOnaEan$ wOhaPOriZ$ A!z y%v#b B!A!rec
[8] waY%Amer AabOr!m Ael-loj Aal-n!A tOh$ mOr$b!h B#yn$
&b#yneyk! &b#yn r%Eay &b#yn r%Eeyk! K$-Aan!v$m Aaf$m
Aan!fOn&
[9] hal%A k!l-h!A!rec lOp!neyk! hiP!red n!A m#E!l!y Aim-
haXOm%Al wOA#ymin!h wOAim-haY!m$n wOAaxOmOA$l!h
[10] waYiX!A-loj Aet-E#yn!yw waYarOA Aet-K!l-KiKar
haYarOD#n K$ kuL!H mavOqeh lipOn#y vaf#t yOhw!h Aet-
sOd%m wOAet-Eam%r!h KOgan-yOhw!h KOAerec micOrayim
B%Aak!h c%Ear
[11] waYibOfar-lo loj A#t K!l-KiKar haYarOD#n waYiSaE loj
miQedem waYiP!rOd& A$v m#Eal A!f$w
[12] AabOr!m y!vab BOAerec-KOn!Ean wOloj y!vab BOE!r#y
haKiK!r waYeAehal Ead-sOd%m
[13] wOAanOv#y sOd%m r!E$m wOfaJ!A$m layhw!h mOA%d
[14] wayhw!h A!mar Ael-AabOr!m Aafar#y hiP!red-loj
m#EiMo x!A n!A E#yneyk! &rOA#h min-haM!qom Aaver-
AaT!h v!m c!p%n!h w!negOB!h w!q#dOm!h w!y!M!h
[15] K$ Aet-K!l-h!A!rec Aaver-AaT!h r%Aeh lOk! AeTOneN!h
&lOzarOEak! Ead-Eol!m
[16] wOxamOT$ Aet-zarOEak! KaEapar h!A!rec Aaver Aim-y&kal
A$v limOnot Aet-Eapar h!A!rec Gam-zarOEak! yiM!neh
[17] q&m hitOhaL#kO B!A!rec lOA!rOK!H &lOr!fOB!H K$ lOk!
AeTOneN!h
[18] waYeAehal AabOr!m waY!b%A waY#veb BOA#l%n#ymamOr#A
Aaver BOfebOron waYiben-v!m mizOB#fa layhw!h p
14
[1] wayOh$ B$m#y AamOr!pel melekO-vinOE!r AarOyokO
melekO AeL!s!r KOd!rOl!E%mer melekO E#yl!m wOtidOE!l
melekO Goyim
[2] E!x& milOf!m!h Aet-BeraE melekO sOd%m wOAet-BirOvaE
melekO Eam%r!h vinOA!b melekO AadOm!h wOvemOA#ber
melekO cOb%y$m ]cOboy$m[ &melekO BelaE h$A-c%Ear
[3] K!l-A#Leh f!bOr& Ael-E#meq haXiD$m h&A y!m haMelaf
[4] vOT#ym EexOr#h v!n!h E!bOd& Aet-KOd!rOl!E%mer &vOl%v-
EexOr#h v!n!h m!r!d&
[5] &bOAarOBaE EexOr#h v!n!h B!A kOd!rOl!E%mer
wOhaMOl!k$m Aaver AiTo waYaK& Aet-rOp!A$m
BOEavOTOr%tqarOnayim wOAet-haZ&z$m BOh!m wOA#t
h!A#ym$m BOv!w#h qirOy!t!yim
[6] wOAet-haf%r$ BOharOr!m x#E$r Ead A#ylP!Ar!n Aaver Eal-
haMidOB!r
[7] waY!vub& waY!b%A& Ael-E#ynmivOP!j hiwA q!d#v waYaK&
Aet-K!l-xOd#h h!Eam!l#q$ wOgam Aet-h!Aem%r$ haY%v#b
BOfacOc%nT!m!r
[8] waY#c#A melekO-sOd%m &melekO Eam%r!h &melekO AadOm!h
&melekO cOb%y$m ]cOboyim[ &melekO BelaE hiwA-c%Ear
waYaEarOk& AiT!m milOf!m!h BOE#meq haXiD$m
[9] A#t KOd!rOl!E%mer melekO E#yl!m wOtidOE!l melekO Goyim
wOAamOr!pel melekO vinOE!r wOAarOyokO melekO AeL!s!r
AarOB!E!h mOl!k$m Aet-hafamiV!h
[10] wOE#meq haxiD$m BeAer%t BeAer%t f#m!r waY!nus&
melekO-sOd%m waEam%r!h waYiPOl&-v!M!h wOhaNivOA!r$m
her!h N!s&
[11] waYiqOf& Aet-K!l-rOkuv sOd%m waEam%r!h wOAet-K!l-
A!kOl!m waY#l#k&
[12] waYiqOf& Aet-loj wOAet-rOkuvo Ben-Aaf$ AabOr!m
waY#l#k& wOh&A y%v#b BisOd%m
[13] waY!b%A haP!l$j waYaG#d lOAabOr!m h!EibOr$ wOh&A v%k#n
BOA#l%n#ymamOr#A h!Aem%r$ Aaf$ AevOK%l waAaf$ E!n#r
wOh#m BaEal#y bOr$t-AabOr!m
[14] waYivOmaE AabOr!m K$ nivOB!h A!f$w waY!req Aet-
fan$k!yw yOl$d#y b#yto vOm%n!h E!x!r &vOl%v m#Aot
waYirOD%p Ead-D!n
[15] waY#f!l#q Eal#yhem layOl!h h&A waEab!d!yw waYaK#m
waYirODOp#m Ead-fob!h Aaver miXOm%Al lOdaM!xeq
[16] waY!veb A#t K!l-h!rOkuv wOgam Aet-loj A!f$w &rOkuvo
h#v$b wOgam Aet-haN!v$m wOAet-h!E!m
[17] waY#c#A melekO-sOd%m liqOr!Ato Aafar#y v&bo m#haKot
Aet-KOd!r-l!E%mer wOAet-haMOl!k$m Aaver AiTo Ael-E#meq
v!w#h h&A E#meq haMelekO
[18] &malOK$-cedeq melekO v!l#m hoc$A lefem w!y!yin wOh&A
k%h#n lOA#l EelOyon
[19] wayOb!rOk#h& waY%Amar B!r&kO AabOr!m lOA#l EelOyon
q%n#h v!mayim w!A!rec
[20] &b!r&kO A#l EelOyon Aaver-miG#n c!reyk! BOy!dek!
waYiTen-lo maEax#r miK%l
[21] waY%Amer melekO-sOd%m Ael-AabOr!m Ten-l$ haNepev
wOh!rOkuv qaf-l!kO
[22] waY%Amer AabOr!m Ael-melekO sOd%m har$m%t$ y!d$ Ael-
yOhw!h A#l EelOyon q%n#h v!mayim w!A!rec
[23] Aim-mif&j wOEad xOrokO-naEal wOAim-AeQaf miK!l-
Aaver-l!kO wOl%A t%Amar Aan$ heEevarOT$ Aet-AabOr!m
[24] BilOE!day raq Aaver A!kOl& haNOE!r$m wOf#leq h!Aan!v$m
Aaver h!lOk& AiT$ E!n#r AevOK%l &mamOr#A h#m yiqOf&
felOq!m s

15
[1] Aafar haDOb!r$m h!A#Leh h!y!h dObar-yOhw!h Ael-
AabOr!m BaMafazeh l#Am%r Aal-T$r!A AabOr!m A!n%k$
m!g#n l!kO xOk!rOk! harOB#h mOA%d
[2] waY%Amer AabOr!m Aad%n!y yehwih mah-TiTen-l$
wOA!n%k$ hol#kO Ear$r$ &ben-meveq B#yt$ h&A DaMexeq
Ael$Eezer
[3] waY%Amer AabOr!m h#n l$ l%A n!taT!h z!raE wOhiN#h
ben-B#yt$ yor#v A%t$
[4] wOhiN#h dObar-yOhw!h A#l!yw l#Am%r l%A y$r!vOk! zeh
K$-Aim Aaver y#c#A miM#Eeyk! h&A y$r!vek!
[5] waYoc#A A%to haf&c!h waY%Amer haBej-n!A haV!mayOm!h
&sOp%r haKok!b$m Aim-T&kal lisOP%r A%t!m waY%Amer lo
K%h yihOyeh zarOEek!
[6] wOheAemin Bayhw!h waYafOvObeh! Lo cOd!q!h
[7] waY%Amer A#l!yw Aan$ yOhw!h Aaver hoc#At$k! m#A&r
KaxOD$m l!tet lOk! Aet-h!A!rec haZ%At lOrivOT!H
[8] waY%Amar Aad%n!y yehwih BaM!h A#daE K$ A$r!veN!h
[9] waY%Amer A#l!yw qOf!h l$ EegOl!h mOvuLevet wOE#z
mOvuLevet wOAayil mOvuL!v wOt%r wOgoz!l
[10] waYiQaf-lo Aet-K!l-A#Leh wayObaT#r A%t!m BaT!wekO
waYiT#n A$v-BitOro liqOraAt r#E#h& wOAet-haciP%r l%A b!t!r
[11] waY#red h!Eayij Eal-haPOg!r$m waYaV#b A%t!m AabOr!m
[12] wayOh$ haVemev l!boA wOtarOD#m!h n!pOl!h Eal-
AabOr!m wOhiN#h A#ym!h fav#k!h gOd%l!h n%pelet E!l!yw
[13] waY%Amer lOAabOr!m y!d%Ea T#daE K$-g#r yihOyeh
zarOEak! BOAerec l%A l!hem waEab!d&m wOEiN& A%t!m AarOBaE
m#Aot v!n!h
[14] wOgam Aet-haGoy Aaver yaEab%d& D!n A!n%k$
wOAafar#y-k#n y#cOA& BirOkuv G!dol
[15] wOAaT!h T!boA Ael-Aab%teyk! BOv!lom TiQ!b#r BOx#yb!h
job!h
[16] wOdor rOb$E$ y!v&b& h#N!h K$ l%A-v!l#m Eaw%n
h!Aem%r$ Ead-h#N!h
[17] wayOh$ haVemev B!A!h waEal!j!h h!y!h wOhiN#h taN&r
E!v!n wOlaP$d A#v Aaver E!bar B#yn haGOz!r$m h!A#Leh
[18] BaYom hah&A K!rat yOhw!h Aet-AabOr!m BOr$t l#Am%r
lOzarOEak! n!taT$ Aet-h!A!rec haZ%At miNOhar micOrayim
Ead-haN!h!r haG!d%l nOhar-POr!t
[19] Aet-haQ#yn$ wOAet-haQOniZ$ wOA#t haQadOm%n$
[20] wOAet-hafiT$ wOAet-haPOriZ$ wOAet-h!rOp!A$m
[21] wOAet-h!Aem%r$ wOAet-haKOnaEan$ wOAet-haGirOG!v$
wOAet-hayOb&s$ s

16
[1] wOx!ray A#vet AabOr!m l%A y!lOd!h lo wOl!H vipOf!h
micOr$t &vOm!H h!g!r
[2] waT%Amer x!ray Ael-AabOr!m hiN#h-n!A Eac!ran$ yOhw!h
miLedet B%A-n!A Ael-vipOf!t$ A&lay AiB!neh miM#N!h
waYivOmaE AabOr!m lOqol x!r!y
[3] waTiQaf x!ray A#vet-AabOr!m Aet-h!g!r haMicOr$t
vipOf!t!H miQ#c Eexer v!n$m lOvebet AabOr!m BOAerec
KOn!Ean waTiT#n A%t!H lOAabOr!m A$v!H lo lOAiV!h
[4] waY!b%A Ael-h!g!r waTahar waT#reA K$ h!r!t!h waT#qal
GObirOT!H BOE#yneyh!
[5] waT%Amer x!ray Ael-AabOr!m fam!s$ E!leyk! A!n%k$
n!taT$ vipOf!t$ BOf#yqek! waT#reA K$ h!r!t!h w!A#qal
BOE#yneyh! yivOP%j yOhw!h B#yn$ &b#yneyk!
[6] waY%Amer AabOr!m Ael-x!ray hiN#h vipOf!t#kO BOy!d#kO
Eax$-l!H haJob BOE#yn!yikO waTOEaNeh! x!ray waTibOraf
miP!neyh!
[7] waYimOc!A!H malOAakO yOhw!h Eal-E#yn haMayim
BaMidOB!r Eal-h!Eayin BOderekO v&r
[8] waY%Amar h!g!r vipOfat x!ray A#y-miZeh b!At wOA!n!h
t#l#k$ waT%Amer miPOn#y x!ray GObirOT$ A!n%k$ B%rafat
[9] waY%Amer l!H malOAakO yOhw!h v&b$ Ael-GObirOT#kO
wOhitOEaN$ Tafat y!deyh!
[10] waY%Amer l!H malOAakO yOhw!h harOB!h AarOBeh Aet-
zarOE#kO wOl%A yiS!p#r m#r%b
[11] waY%Amer l!H malOAakO yOhw!h hiN!kO h!r!h
wOy%ladOTO B#n wOq!r!At vOmo yivOm!E#Al K$-v!maE
yOhw!h Ael-E!nOy#kO
[12] wOh&A yihOyeh PereA A!d!m y!do baK%l wOyad K%l Bo
wOEal-POn#y k!l-Aef!yw yivOK%n
[13] waTiqOr!A v#m-yOhw!h haD%b#r A#leyh! AaT!h A#l r!A$
K$ A!mOr!h hagam hal%m r!A$t$ Aafar#y r%A$
[14] Eal-K#n q!r!A laBOA#r BOA#rlafayr%A$ hiN#h b#yn-q!d#v
&b#yn B!red
[15] waT#led h!g!r lOAabOr!m B#n waYiqOr!A AabOr!m vem-
BOno Aaver-y!lOd!h h!g!r yivOm!E#Al
[16] wOAabOr!m Ben-vOm%n$m v!n!h wOv#v v!n$m BOledet-
h!g!r Aet-yivOm!E#Al lOAabOr!m s

17
[1] wayOh$ AabOr!m Ben-TivOE$m v!n!h wOt#vaE v!n$m
waY#r!A yOhw!h Ael-AabOr!m waY%Amer A#l!yw Aan$-A#l
vaDay hitOhaL#kO lOp!nay wehOy#h t!m$m
[2] wOAeTOn!h bOr$t$ B#yn$ &b#ynek! wOAarOBeh AotOk!
BimOA%d mOA%d
[3] waYiP%l AabOr!m Eal-P!n!yw wayOdaB#r AiTo Ael%h$m
l#Am%r
[4] Aan$ hiN#h bOr$t$ AiT!kO wOh!y$t! lOAab hamon Goyim
[5] wOl%A-yiQ!r#A Eod Aet-vimOk! AabOr!m wOh!y!h vimOk!
AabOr!h!m K$ Aab-hamon Goyim nOtaT$k!
[6] wOhipOr#t$ A%tOk! BimOA%d mOA%d &nOtaT$k! lOgoyim
&mOl!k$m miMOk! y#c#A&
[7] wahaqim%t$ Aet-BOr$t$ B#yn$ &b#ynek! &b#yn zarOEak!
Aafareyk! lOd%r%t!m libOr$t Eol!m lihOyot lOk! l#Al%h$m
&lOzarOEak! Aafareyk!
[8] wOn!taT$ lOk! &lOzarOEak! Aafareyk! A#t Aerec mOgureyk!
A#t K!l-Aerec KOnaEan laAafuZat Eol!m wOh!y$t$ l!hem
l#Al%h$m
[9] waY%Amer Ael%h$m Ael-AabOr!h!m wOAaT!h Aet-BOr$t$
tivOm%r AaT!h wOzarOEak! Aafareyk! lOd%r%t!m
[10] z%At BOr$t$ Aaver TivOmOr& B#yn$ &b#yn#ykem &b#yn
zarOEak! Aafareyk! hiMol l!kem K!l-z!k!r
[11] &nOmalOTem A#t BOxar E!rOlatOkem wOh!y!h lOAot BOr$t
B#yn$ &b#yn#ykem
[12] &ben-vOm%nat y!m$m yiMol l!kem K!l-z!k!r
lOd%r%t#ykem yOl$d B!yit &miqOnat-Kesep miK%l Ben-
n#k!r Aaver l%A miZarOEak! h&A
[13] hiMol yiMol yOl$d B#ytOk! &miqOnat KasOPek!
wOh!yOt!h bOr$t$ BibOxarOkem libOr$t Eol!m
[14] wOE!r#l z!k!r Aaver l%A-yiMol Aet-BOxar E!rOl!to
wOnikOrOt!h haNepev hahiwA m#EaMeyh! Aet-BOr$t$ h#par
s
[15] waY%Amer Ael%h$m Ael-AabOr!h!m x!ray AivOTOk! l%A-
tiqOr!A Aet-vOm!H x!r!y K$ x!r!h vOm!H
[16] &b#rakOT$ A%t!H wOgam n!taT$ miMeN!h lOk! B#n
&b#rakOT$h! wOh!yOt!h lOgoyim malOk#y EaM$m miMeN!h
yihOy&
[17] waYiP%l AabOr!h!m Eal-P!n!yw waYicOf!q waY%Amer
BOliBo haLOben m#A!h-v!n!h yi&!l#d wOAim-x!r!h habat-
TivOE$m v!n!h T#l#d
[18] waY%Amer AabOr!h!m Ael-h!Ael%h$m l& yivOm!E#Al
yifOyeh lOp!neyk!
[19] waY%Amer Ael%h$m Aab!l x!r!h AivOTOk! y%ledet lOk! B#n
wOq!r!At! Aet-vOmo yicOf!q wahaqim%t$ Aet-BOr$t$ AiTo
libOr$t Eol!m lOzarOEo Aafar!yw
[20] &lOyivOm!E#Al vOmaEOT$k! hiN#h B#rakOT$ A%to
wOhipOr#yt$ A%to wOhirOB#yt$ A%to BimOA%d mOA%d
vOn#ym-E!x!r nOx$Aim yol$d &nOtaT$w lOgoy G!dol
[21] wOAet-BOr$t$ A!q$m Aet-yicOf!q Aaver T#l#d lOk! x!r!h
laMoE#d haZeh BaV!n!h h!Aaferet
[22] wayOkal lOdaB#r AiTo waYaEal Ael%h$m m#Eal AabOr!h!m
[23] waYiQaf AabOr!h!m Aet-yivOm!E#Al BOno wOA#t K!l-
yOl$d#y b#yto wOA#t K!l-miqOnat KasOPo K!l-z!k!r
BOAanOv#y B#yt AabOr!h!m waY!m!l Aet-BOxar E!rOl!t!m
BOEecem haYom haZeh KaAaver DiBer AiTo Ael%h$m
[24] wOAabOr!h!m Ben-TivOE$m w!t#vaE v!n!h BOhiM%lo
BOxar E!rOl!to
[25] wOyivOm!E#Al BOno Ben-vOl%v EexOr#h v!n!h BOhiM%lo
A#t BOxar E!rOl!to
[26] BOEecem haYom haZeh niMol AabOr!h!m wOyivOm!E#Al
BOno
[27] wOk!l-AanOv#y b#yto yOl$d B!yit &miqOnat-Kesep m#A#t
Ben-n#k!r niM%l& AiTo p

18
waY#r!A A#l!yw yOhw!h BOA#l%n#ymamOr#A wOh&A y%v#b
[1]
Petaf-h!A%hel KOf%m haYom
[2] waYiX!A E#yn!yw waYarOA wOhiN#h vOl%v!h Aan!v$m
nic!b$m E!l!yw waYarOA waY!r!c liqOr!At!m miPetaf
h!A%hel waYivOTaf& A!rOc!h
[3] waY%Amar Aad%n!y Aim-n!A m!c!At$ f#n BOE#yneyk! Aal-
n!A taEab%r m#Eal EabODek!
[4] yuQaf-n!A mOEaj-mayim wOrafac& ragOl#ykem
wOhiV!Ean& Tafat h!E#c
[5] wOAeqOf!h pat-lefem wOsaEad& liBOkem Aafar TaEab%r&
K$-Eal-K#n EabarOTem Eal-EabODOkem waY%AmOr& K#n
TaEaxeh KaAaver DiBarOT!
[6] wayOmah#r AabOr!h!m h!A%hel!h Ael-x!r!h waY%Amer
mahar$ vOl%v sOA$m qemaf s%let l&v$ waEax$ Eugot
[7] wOAel-haB!q!r r!c AabOr!h!m waYiQaf Ben-B!q!r rakO
w!job waYiT#n Ael-haNaEar wayOmah#r laEaxot A%to
[8] waYiQaf femOA!h wOf!l!b &ben-haB!q!r Aaver E!x!h
waYiT#n lipOn#yhem wOh&A-E%m#d Eal#yhem Tafat h!E#c
waY%Ak#l&
[9] waY%AmOr& A#l!yw AaY#h x!r!h AivOTek! waY%Amer hiN#h
b!A%hel
[10] waY%Amer vob A!v&b A#leyk! K!E#t faY!h wOhiN#h-b#n
lOx!r!h AivOTek! wOx!r!h v%maEat Petaf h!A%hel wOh&A
Aafar!yw
[11] wOAabOr!h!m wOx!r!h zOq#n$m B!A$m BaY!m$m f!dal
lihOyot lOx!r!h A%raf KaN!v$m
[12] waTicOfaq x!r!h BOqirOB!H l#Am%r Aafar#y bOl%t$
h!yOt!h-L$ EedOn!h waAd%n$ z!q#n
[13] waY%Amer yOhw!h Ael-AabOr!h!m l!M!h Zeh c!faq!h
x!r!h l#Am%r haAap AumOn!m A#l#d waAan$ z!qanOT$
[14] hayiP!l#A m#yOhw!h D!b!r laMoE#d A!v&b A#leyk! K!E#t
faY!h &lOx!r!h b#n
[15] waTOkaf#v x!r!h l#Am%r l%A c!faqOT$ K$ y!r#A!h
waY%Amer l%A K$ c!f!qOTO
[16] waY!qum& miV!m h!Aan!v$m waYavOqip& Eal-POn#y
sOd%m wOAabOr!h!m h%l#kO EiM!m lOvaLOf!m
[17] wayho!h A!m!r hamOkaSeh Aan$ m#AabOr!h!m Aaver Aan$
E%xeh
[18] wOAabOr!h!m h!yo yihOyeh lOgoy G!dol wOE!c&m
wOnibOrOk& bo K%l Goy#y h!A!rec
[19] K$ yOdaEOT$w lOmaEan Aaver yOca&eh Aet-B!n!yw wOAet-
B#yto Aafar!yw wOv!mOr& DerekO yOhw!h laEaxot cOd!q!h
&mivOP!j lOmaEan h!b$A yOhw!h Eal-AabOr!h!m A#t Aaver-
DiBer E!l!yw
[20] waY%Amer yOhw!h zaEaqat sOd%m waEam%r!h K$-r!B!h
wOfaJ!At!m K$ k!bOd!h mOA%d
[21] A#rad!h-N!A wOAerOAeh haKOcaEaq!t!H haB!A!h A#lay E!x&
K!l!h wOAim-l%A A#d!E!h
[22] waYipOn& miV!m h!Aan!v$m waY#lOk& sOd%m!h
wOAabOr!h!m EodeN& E%m#d lipOn#y yOhw!h
[23] waYiGav AabOr!h!m waY%Amar haAap TisOPeh caD$q Eim-
r!v!E
[24] A&lay y#v famiV$m caD$qim BOtokO h!E$r haAap TisOPeh
wOl%A-tiX!A laM!qom lOmaEan famiV$m hacaD$qim Aaver
BOqirOB!H
[25] f!lil!h LOk! m#Eax%t KaD!b!r haZeh lOh!m$t caD$q Eim-
r!v!E wOh!y!h kacaD$q K!r!v!E f!lil!h L!kO hav%p#j K!l-
h!A!rec l%A yaEaxeh mivOP!j
[26] waY%Amer yOhw!h Aim-AemOc!A bisOd%m famiV$m
caD$qim BOtokO h!E$r wOn!x!At$ lOk!l-haM!qom BaEab&r!m
[27] waYaEan AabOr!h!m waY%Amar hiN#h-n!A hoAalOT$
lOdaB#r Ael-Aad%n!y wOA!n%k$ E!p!r w!A#per
[28] A&lay yafOsOr&n famiV$m hacaD$qim famiV!h hatavOf$t
BafamiV!h Aet-K!l-h!E$r waY%Amer l%A AavOf$t Aim-AemOc!A
v!m AarOB!E$m wafamiV!h
[29] waY%sep Eod lOdaB#r A#l!yw waY%Amar A&lay yiM!cOA&n
v!m AarOB!E$m waY%Amer l%A AeEexeh BaEab&r h!AarOB!E$m
[30] waY%Amer Aal-n!A yifar laAd%n!y waAadaB#r!h A&lay
yiM!cOA&n v!m vOl%v$m waY%Amer l%A AeEexeh Aim-AemOc!A
v!m vOl%v$m
[31] waY%Amer hiN#h-n!A hoAalOT$ lOdaB#r Ael-Aad%n!y A&lay
yiM!cOA&n v!m EexOr$m waY%Amer l%A AavOf$t BaEab&r
h!EexOr$m
[32] waY%Amer Aal-n!A yifar laAd%n!y waAadaBOr!h AakO-
haPaEam A&lay yiM!cOA&n v!m Eax!r!h waY%Amer l%A AavOf$t
BaEab&r h!Eax!r!h
[33] waY#lekO yOhw!h KaAaver KiL!h lOdaB#r Ael-AabOr!h!m
wOAabOr!h!m v!b limOq%mo

19
[1] waY!b%A& vOn#y haMalOA!k$m sOd%m!h B!Eereb wOloj
y%v#b BOvaEar-sOd%m waYarOA-loj waY!q!m liqOr!At!m
waYivOTaf& AaPayim A!rOc!h
[2] waY%Amer hiNeh N!A-Aad%nay s&r& n!A Ael-B#yt
EabODOkem wOl$n& wOrafac& ragOl#ykem wOhivOKamOTem
wahOlakOTem lOdarOKOkem waY%AmOr& L%A K$ b!rOfob
n!l$n
[3] waYipOcar-B!m mOA%d waY!sur& A#l!yw waY!b%A& Ael-
B#yto waYaEax l!hem mivOTeh &macot A!p!h waY%Ak#l&
[4] jerem yivOK!b& wOAanOv#y h!E$r AanOv#y sOd%m n!saB&
Eal-haBayit miNaEar wOEad-z!q#n K!l-h!E!m miQ!ceh
[5] waYiqOrOA& Ael-loj waY%AmOr& lo AaY#h h!Aan!v$m Aaver-
B!A& A#leyk! haL!yOl!h hoc$A#m A#l#yn& wOn#dOE!h A%t!m
[6] waY#c#A Aal#hem loj haPetOf!h wOhaDelet s!gar Aafar!yw
[7] waY%Amar Aal-n!A Aafay T!r#E&
[8] hiN#h-n!A l$ vOT#y b!not Aaver l%A-y!dOE& A$v Aoc$A!h-N!A
AetOhen Aal#ykem waEax& l!hen KaJob BOE#yn#ykem raq
l!Aan!v$m h!A#l Aal-TaEax& d!b!r K$-Eal-K#n B!A& BOc#l
q%r!t$
[9] waY%AmOr& Gev-h!lOA!h waY%AmOr& h!Aef!d B!A-l!g&r
waYivOP%j v!poj EaT!h n!raE lOk! m#hem waYipOcOr& b!A$v
BOloj mOA%d waYiGOv& livOB%r haD!let
[10] waYivOlOf& h!Aan!v$m Aet-y!d!m waY!b$A& Aet-loj
Aal#yhem haB!yOt!h wOAet-haDelet s!g!r&
[11] wOAet-h!Aan!v$m Aaver-Petaf haBayit hiK&
BaSanOw#r$m miQ!j%n wOEad-G!dol waYilOA& limOc%A
haP!taf
[12] waY%AmOr& h!Aan!v$m Ael-loj E%d m$-lOk! p%h f!t!n
&b!neyk! &bOn%teyk! wOk%l Aaver-lOk! B!E$r hoc#A min-
haM!qom
[13] K$-mavOfit$m AanafOn& Aet-haM!qom haZeh K$-g!dOl!h
caEaq!t!m Aet-POn#y yOhw!h wayOvaLOf#n& yOhw!h
lOvafat!H
[14] waY#c#A loj wayOdaB#r Ael-fat!n!yw l%qOf#y bOn%t!yw
waY%Amer q&m& cOA& min-haM!qom haZeh K$-mavOf$t
yOhw!h Aet-h!E$r wayOh$ kimOcaf#q BOE#yn#y fat!n!yw
[15] &kOmo haVafar E!l!h waY!A$c& haMalOA!k$m BOloj l#Am%r
q&m qaf Aet-AivOTOk! wOAet-vOT#y bOn%teyk! haNimOc!A%t
Pen-TiS!peh BaEaw%n h!E$r
[16] waYitOmahOm!H waYafaziq& h!Aan!v$m BOy!do &bOyad-
AivOTo &bOyad vOT#y bOn%t!yw BOfemOlat yOhw!h E!l!yw
waY%ciAuh& waYaNifuh& mif&c l!E$r
[17] wayOh$ kOhoc$A!m A%t!m haf&c!h waY%Amer hiM!l#j Eal-
napOvek! Aal-TaB$j Aafareyk! wOAal-TaEam%d BOk!l-
haKiK!r h!h!r!h hiM!l#j Pen-TiS!peh
[18] waY%Amer loj Aal#hem Aal-n!A Aad%n!y
[19] hiN#h-n!A m!c!A EabODOk! f#n BOE#yneyk! waTagOD#l
fasODOk! Aaver E!x$t! EiM!d$ lOhafayot Aet-napOv$ wOA!n%k$
l%A A&kal lOhiM!l#j h!h!r!h Pen-TidOB!qan$ h!r!E!h
w!maT$
[20] hiN#h-n!A h!E$r haZ%At qOr%b!h l!n&s v!M!h wOh$A
micOE!r AiM!lOj!h N!A v!M!h hal%A micOE!r hiwA &tOf$
napOv$
[21] waY%Amer A#l!yw hiN#h n!x!At$ p!neyk! Gam laD!b!r
haZeh lObilOT$ h!pOK$ Aet-h!E$r Aaver DiBarOT!
[22] mah#r hiM!l#j v!M!h K$ l%A A&kal laEaxot D!b!r Ead-
B%Aak! v!M!h Eal-K#n q!r!A v#m-h!E$r coEar
[23] haVemev y!c!A Eal-h!A!rec wOloj B!A c%Ear!h
[24] wayhw!h himOj$r Eal-sOd%m wOEal-Eam%r!h G!pOr$t
w!A#v m#A#t yOhw!h min-haV!m!yim
[25] waYahap%kO Aet-heE!r$m h!A#l wOA#t K!l-haKiK!r wOA#t
K!l-y%vOb#y heE!r$m wOcemaf h!Aad!m!h
[26] waTaB#j AivOTo m#Aafar!yw waTOh$ nOc$b melaf
[27] waYavOK#m AabOr!h!m BaB%qer Ael-haM!qom Aaver-
E!mad v!m Aet-POn#y yOhw!h
[28] waYavOq#p Eal-POn#y sOd%m waEam%r!h wOEal-K!l-
POn#y Aerec haKiK!r waYarOA wOhiN#h E!l!h q$j%r h!A!rec
KOq$j%r haKibOv!n
[29] wayOh$ BOvaf#t Ael%h$m Aet-E!r#y haKiK!r waYizOK%r
Ael%h$m Aet-AabOr!h!m wayOvaLaf Aet-loj miTokO
hahap#k!h Bahap%kO Aet-heE!r$m Aaver-y!vab B!h#n loj
[30] waYaEal loj micoEar waY#veb B!h!r &vOT#y bOn%t!yw
EiMo K$ y!r#A l!vebet BOcoEar waY#veb BaMOE!r!h h&A
&vOT#y bOn%t!yw
[31] waT%Amer haBOk$r!h Ael-hacOE$r!h A!b$n& z!q#n wOA$v
A#yn B!A!rec l!boA E!l#yn& KOderekO K!l-h!A!rec
[32] lOk!h navOqeh Aet-A!b$n& yayin wOnivOKOb!h EiMo
&nOfaYeh m#A!b$n& z!raE
[33] waTavOqeyn! Aet-Aab$hen yayin BaLayOl!h h&A waT!b%A
haBOk$r!h waTivOKab Aet-A!b$h! wOl%A-y!daE BOvikOb!H
&bOq&m!H
[34] wayOh$ miM!f!r!t waT%Amer haBOk$r!h Ael-hacOE$r!h
h#n-v!kabOT$ Aemev Aet-A!b$ navOqeN& yayin Gam-
haLayOl!h &b%A$ vikOb$ EiMo &nOfaYeh m#A!b$n& z!raE
[35] waTavOqeyn! Gam BaLayOl!h hah&A Aet-Aab$hen y!yin
waT!q!m hacOE$r!h waTivOKab EiMo wOl%A-y!daE
BOvikOb!H &bOqum!H
[36] waTahareyn! vOT#y bOnot-loj m#Aab$hen
[37] waT#led haBOk$r!h B#n waTiqOr!A vOmo moA!b h&A
Aab$-moA!b Ead-haYom
[38] wOhacOE$r!h gam-hiwA y!lOd!h B#n waTiqOr!A vOmo
Ben-EaM$ h&A Aab$ bOn#y-EaMon Ead-haYom s

20
[1] waYiSaE miV!m AabOr!h!m AarOc!h haNegeb waY#veb
B#yn-q!d#v &b#yn v&r waY!g!r BigOr!r
[2] waY%Amer AabOr!h!m Ael-x!r!h AivOTo Aaf%t$ hiwA
waYivOlaf Aab$melekO melekO GOr!r waYiQaf Aet-x!r!h
[3] waY!b%A Ael%h$m Ael-Aab$melekO Bafalom haL!yOl!h
waY%Amer lo hiNOk! m#t Eal-h!AiV!h Aaver-l!qafOT!
wOhiwA BOEulat B!Eal
[4] waAab$melekO l%A q!rab A#leyh! waY%Amar Aad%n!y hagoy
Gam-caD$q Tahar%g
[5] hal%A h&A A!mar-l$ Aaf%t$ hiwA wOh$A-gam-hiwA A!mOr!h
A!f$ h&A BOt!m-lOb!b$ &bOniqOy%n KaPay E!x$t$ z%At
[6] waY%Amer A#l!yw h!Ael%h$m Bafal%m Gam A!n%k$
y!daEOT$ K$ bOt!m-lOb!bOk! E!x$t! Z%At w!AefOx%kO Gam-
A!n%k$ AotOk! m#fajo-l$ Eal-K#n l%A-nOtaT$k! linOG%Ea
A#leyh!
[7] wOEaT!h h!v#b A#vet-h!A$v K$-n!b$A h&A wOyitOPaL#l
BaEadOk! wefOy#h wOAim-A#ynOk! m#v$b DaE K$-mot
T!m&t AaT!h wOk!l-Aaver-l!kO
[8] waYavOK#m Aab$melekO BaB%qer waYiqOr!A lOk!l-
Eab!d!yw wayOdaB#r Aet-K!l-haDOb!r$m h!A#Leh
BOA!zOn#yhem waY$rOA& h!Aan!v$m mOA%d
[9] waYiqOr!A Aab$melekO lOAabOr!h!m waY%Amer lo meh-
E!x$t! L!n& &meh-f!j!At$ l!kO K$-h#b#At! E!lay wOEal-
mamOlakOT$ faj!A!h gOd%l!h maEax$m Aaver l%A-y#E!x&
E!x$t! EiM!d$
[10] waY%Amer Aab$melekO Ael-AabOr!h!m m!h r!A$t! K$ E!x$t!
Aet-haD!b!r haZeh
[11] waY%Amer AabOr!h!m K$ A!marOT$ raq A#yn-yirOAat
Ael%h$m BaM!qom haZeh wahar!g&n$ Eal-DObar AivOT$
[12] wOgam-A!mOn!h Aaf%t$ bat-A!b$ hiwA AakO l%A bat-AiM$
waTOh$-l$ lOAiV!h
[13] wayOh$ KaAaver hitOE& A%t$ Ael%h$m miB#yt A!b$ w!A%mar
l!H zeh fasOD#kO Aaver TaEax$ EiM!d$ Ael K!l-haM!qom
Aaver n!boA v!M!h AimOr$-l$ A!f$ h&A
[14] waYiQaf Aab$melekO c%An &b!q!r waEab!d$m &vOp!f%t
waYiT#n lOAabOr!h!m waY!veb lo A#t x!r!h AivOTo
[15] waY%Amer Aab$melekO hiN#h AarOc$ lOp!neyk! BaJob
BOE#yneyk! v#b
[16] &lOx!r!h A!mar hiN#h n!taT$ Aelep Kesep lOA!f$kO hiN#h
h&A-l!kO KOs&t E#ynayim lOk%l Aaver AiT!kO wOA#t K%l
wOn%k!fat
[17] waYitOPaL#l AabOr!h!m Ael-h!Ael%h$m waYirOP!A Ael%h$m
Aet-Aab$melekO wOAet-AivOTo wOAamOh%t!yw waY#l#d&
[18] K$-E!c%r E!car yOhw!h BOEad K!l-refem lOb#yt
Aab$melekO Eal-DObar x!r!h A#vet AabOr!h!m s
21
[1] wayhw!h P!qad Aet-x!r!h KaAaver A!m!r waYaEax
yOhw!h lOx!r!h KaAaver DiB#r
[2] waTahar waT#led x!r!h lOAabOr!h!m B#n lizOqun!yw
laMoE#d Aaver-DiBer A%to Ael%h$m
[3] waYiqOr!A AabOr!h!m Aet-vem-BOno haNolad-lo Aaver-
y!lOd!h-Lo x!r!h yicOf!q
[4] waY!m!l AabOr!h!m Aet-yicOf!q BOno Ben-vOm%nat
y!m$m KaAaver ci&!h A%to Ael%h$m
[5] wOAabOr!h!m Ben-mOAat v!n!h BOhi&!led lo A#t yicOf!q
BOno
[6] waT%Amer x!r!h cOf%q E!x!h l$ Ael%h$m K!l-haV%m#Ea
yicOfaq-l$
[7] waT%Amer m$ miL#l lOAabOr!h!m h#yn$q!h b!n$m x!r!h
K$-y!ladOT$ b#n lizOqun!yw
[8] waYigODal haYeled waYiG!mal waYaEax AabOr!h!m mivOTeh
g!dol BOyom hiG!m#l Aet-yicOf!q
[9] waT#reA x!r!h Aet-Ben-h!g!r haMicOr$t Aaver-y!lOd!h
lOAabOr!h!m mOcaf#q
[10] waT%Amer lOAabOr!h!m G!r#v h!A!m!h haZ%At wOAet-
BOn!H K$ l%A y$rav Ben-h!A!m!h haZ%At Eim-BOn$ Eim-
yicOf!q
[11] waY#raE haD!b!r mOA%d BOE#yn#y AabOr!h!m Eal Aod%t
BOno
[12] waY%Amer Ael%h$m Ael-AabOr!h!m Aal-y#raE BOE#yneyk!
Eal-haNaEar wOEal-Aam!tek! K%l Aaver T%Amar A#leyk! x!r!h
vOmaE BOq%l!H K$ bOyicOf!q yiQ!r#A lOk! z!raE
[13] wOgam Aet-Ben-h!A!m!h lOgoy Aax$meN& K$ zarOEak! h&A
[14] waYavOK#m AabOr!h!m BaB%qer waYiQaf-lefem wOf#mat
mayim waYiT#n Ael-h!g!r x!m Eal-vikOm!H wOAet-haYeled
wayOvaLOfeh! waT#lekO waT#taE BOmidOBar BOA#rv!baE
[15] waYikOl& haMayim min-haf#met waTavOl#kO Aet-haYeled
Tafat Aafad haX$fim
[16] waT#lekO waT#veb l!H miNeged harOf#q KimOjafaw#y
qevet K$ A!mOr!h Aal-AerOAeh BOmot haY!led waT#veb
miNeged waTiX!A Aet-q%l!H waT#bOkiO
[17] waYivOmaE Ael%h$m Aet-qol haNaEar waYiqOr!A malOAakO
Ael%h$m Ael-h!g!r min-haV!mayim waY%Amer l!H mah-
L!kO h!g!r Aal-T$rOA$ K$-v!maE Ael%h$m Ael-qol haNaEar
BaAaver h&A-v!m
[18] q&m$ xOA$ Aet-haNaEar wOhafaz$q$ Aet-y!d#kO Bo K$-
lOgoy G!dol Aax$meN&
[19] waYipOqaf Ael%h$m Aet-E#yneyh! waT#reA BOA#r m!yim
waT#lekO waTOmaL#A Aet-haf#met mayim waTavOqO Aet-
haN!Ear
[20] wayOh$ Ael%h$m Aet-haNaEar waYigOD!l waY#veb
BaMidOB!r wayOh$ r%beh qaV!t
[21] waY#veb BOmidOBar P!Ar!n waTiQaf-lo AiMo AiV!h
m#Aerec micOr!yim p
[22] wayOh$ B!E#t hahiwA waY%Amer Aab$melekO &p$k%l xar-
cOb!Ao Ael-AabOr!h!m l#Am%r Ael%h$m EiMOk! BOk%l Aaver-
AaT!h E%xeh
[23] wOEaT!h hiV!bOE!h L$ b#Al%h$m h#N!h Aim-TivOq%r l$
&lOn$n$ &lOnekOD$ Kafesed Aaver-E!x$t$ EiMOk! TaEaxeh
EiM!d$ wOEim-h!A!rec Aaver-GarOT!h B!H
[24] waY%Amer AabOr!h!m A!n%k$ AiV!b#Ea
[25] wOhokifa AabOr!h!m Aet-Aab$melekO Eal-A%dot BOA#r
haMayim Aaver G!zOl& EabOd#y Aab$melekO
[26] waY%Amer Aab$melekO l%A y!daEOT$ m$ E!x!h Aet-haD!b!r
haZeh wOgam-AaT!h l%A-hiGadOT! L$ wOgam A!n%k$ l%A
v!maEOT$ BilOT$ haYom
[27] waYiQaf AabOr!h!m c%An &b!q!r waYiT#n laAab$melekO
waYikOrOt& vOn#yhem BOr$t
[28] waYac#b AabOr!h!m Aet-vebaE KibOx%t hac%An lObaDOhen
[29] waY%Amer Aab$melekO Ael-AabOr!h!m m!h h#N!h vebaE
KOb!x%t h!A#Leh Aaver hicabOT! lObaD!n!h
[30] waY%Amer K$ Aet-vebaE KOb!x%t TiQaf miY!d$ BaEab&r
TihOyeh-L$ lOE#d!h K$ f!parOT$ Aet-haBOA#r haZ%At
[31] Eal-K#n q!r!A laM!qom hah&A BOA#rv!baE K$ v!m
nivOBOE& vOn#yhem
[32] waYikOrOt& bOr$t BibOA#rv!baE waY!q!m Aab$melekO
&p$k%l xar-cOb!Ao waY!vub& Ael-Aerec POlivOT$m
[33] waYiJaE Aevel BibOA#rv!baE waYiqOr!A-v!m BOv#m
yOhw!h A#l Eol!m
[34] waY!g!r AabOr!h!m BOAerec POlivOT$m y!m$m raB$m p

22
[1] wayOh$ Aafar haDOb!r$m h!A#Leh wOh!Ael%h$m niS!h Aet-
AabOr!h!m waY%Amer A#l!yw AabOr!h!m waY%Amer hiN#n$
[2] waY%Amer qaf-n!A Aet-BinOk! Aet-yOf$dOk! Aaver-
A!habOT! Aet-yicOf!q wOlekO-lOk! Ael-Aerec haM%riY!h
wOhaEal#h& v!m lOE%l!h Eal Aafad heh!r$m Aaver A%mar
A#leyk!
[3] waYavOK#m AabOr!h!m BaB%qer waYafab%v Aet-fam%ro
waYiQaf Aet-vOn#y nOE!r!yw AiTo wOA#t yicOf!q BOno
wayObaQaE Eac#y E%l!h waY!q!m waY#lekO Ael-haM!qom
Aaver-A!mar-lo h!Ael%h$m
[4] BaYom haVOl$v$ waYiX!A AabOr!h!m Aet-E#yn!yw waYarOA
Aet-haM!qom m#r!f%q
[5] waY%Amer AabOr!h!m Ael-nOE!r!yw vOb&-l!kem P%h Eim-
hafamor waAan$ wOhaNaEar n#lOk!h Ead-K%h
wOnivOTafaweh wOn!v&b!h Aal#ykem
[6] waYiQaf AabOr!h!m Aet-Eac#y h!E%l!h waY!xem Eal-
yicOf!q BOno waYiQaf BOy!do Aet-h!A#v wOAet-haMaAakelet
waY#lOk& vOn#yhem yafOD!w
[7] waY%Amer yicOf!q Ael-AabOr!h!m A!b$w waY%Amer A!b$
waY%Amer hiNeN$ bOn$ waY%Amer hiN#h h!A#v wOh!E#c$m
wOAaY#h haXeh lOE%l!h
[8] waY%Amer AabOr!h!m Ael%h$m yirOAeh-Lo haXeh lOE%l!h
BOn$ waY#lOk& vOn#yhem yafOD!w
[9] waY!b%A& Ael-haM!qom Aaver A!mar-lo h!Ael%h$m
waYiben v!m AabOr!h!m Aet-haMizOB#fa waYaEar%kO Aet-
h!E#c$m waYaEaq%d Aet-yicOf!q BOno waY!xem A%to Eal-
haMizOB#fa miMaEal l!E#c$m
[10] waYivOlaf AabOr!h!m Aet-y!do waYiQaf Aet-haMaAakelet
livOf%j Aet-BOno
[11] waYiqOr!A A#l!yw malOAakO yOhw!h min-haV!mayim
waY%Amer AabOr!h!m AabOr!h!m waY%Amer hiN#n$
[12] waY%Amer Aal-TivOlaf y!dOk! Ael-haNaEar wOAal-TaEax lo
mOA&M!h K$ EaT!h y!daEOT$ K$-yOr#A Ael%h$m AaT!h wOl%A
f!xakOT! Aet-BinOk! Aet-yOf$dOk! miMeN$
[13] waYiX!A AabOr!h!m Aet-E#yn!yw waYarOA wOhiN#h-Aayil
Aafar neAefaz BaSObakO BOqarOn!yw waY#lekO AabOr!h!m
waYiQaf Aet-h!Aayil waYaEal#h& lOE%l!h Tafat BOno
[14] waYiqOr!A AabOr!h!m v#m-haM!qom hah&A yOhw!h
yirOAeh Aaver y#A!m#r haYom BOhar yOhw!h y#r!Aeh
[15] waYiqOr!A malOAakO yOhw!h Ael-AabOr!h!m v#n$t min-
haV!m!yim
[16] waY%Amer B$ nivOBaEOT$ nOAum-yOhw!h K$ yaEan Aaver
E!x$t! Aet-haD!b!r haZeh wOl%A f!xakOT! Aet-BinOk! Aet-
yOf$dek!
[17] K$-b!r#kO Aab!rekOk! wOharOB!h AarOBeh Aet-zarOEak!
KOkokOb#y haV!mayim wOkafol Aaver Eal-xOpat haY!m
wOyirav zarOEak! A#t vaEar A%yOb!yw
[18] wOhitOB!rak& bOzarOEak! K%l Goy#y h!A!rec E#qeb Aaver
v!maEOT! BOq%l$
[19] waY!v!b AabOr!h!m Ael-nOE!r!yw waY!qum& waY#lOk&
yafOD!w Ael-BOA#rv!baE waY#veb AabOr!h!m BibOA#rv!baE p
[20] wayOh$ Aafar#y haDOb!r$m h!A#Leh waYuGad
lOAabOr!h!m l#Am%r hiN#h y!lOd!h milOK!h gam-hiwA
B!n$m lOn!for A!f$k!
[21] Aet-E&c BOk%ro wOAet-B&z A!f$w wOAet-qOm&A#l Aab$
Aar!m
[22] wOAet-Kexed wOAet-fazo wOAet-PilOD!v wOAet-yidOl!p
wOA#t BOt&A#l
[23] &bOt&A#l y!lad Aet-ribOq!h vOm%n!h A#Leh y!lOd!h
milOK!h lOn!for Aaf$ AabOr!h!m
[24] &p$lagOvo &vOm!H rOA&m!h waT#led Gam-hiwA Aet-jebaf
wOAet-Gafam wOAet-Tafav wOAet-maEak!h s

23
[1] waYihOy& faY#y x!r!h m#A!h v!n!h wOEexOr$m v!n!h
wOvebaE v!n$m vOn#y faY#y x!r!h
[2] waT!m!t x!r!h BOqirOyatAarOBaE hiwA febOron BOAerec
KOn!Ean waY!b%A AabOr!h!m lisOP%d lOx!r!h wOlibOK%t!H
[3] waY!q!m AabOr!h!m m#Eal POn#y m#to wayOdaB#r Ael-
BOn#y-f#t l#Am%r
[4] G#r-wOtov!b A!n%k$ EiM!kem TOn& l$ AafuZat-qeber
EiM!kem wOAeqOBOr!h m#t$ miLOp!n!y
[5] waYaEan& bOn#y-f#t Aet-AabOr!h!m l#Am%r lo
[6] vOm!E#n& Aad%n$ nOx$A Ael%h$m AaT!h BOtok#n& BOmibOfar
qOb!r#yn& qOb%r Aet-m#tek! A$v miMeN& Aet-qibOro l%A-
yikOleh miMOk! miQOb%r m#tek!
[7] waY!q!m AabOr!h!m waYivOTaf& lOEam-h!A!rec libOn#y-
f#t
[8] wayOdaB#r AiT!m l#Am%r Aim-y#v Aet-napOvOkem
liqOB%r Aet-m#t$ miLOp!nay vOm!E&n$ &pigOE&-l$
BOEepOron Ben-c%far
[9] wOyiTen-l$ Aet-mOE!rat haMakOP#l!h Aaver-lo Aaver
BiqOc#h x!d#h& BOkesep m!l#A yiTOneN!h l$ BOtokOkem
laAafuZat-q!ber
[10] wOEepOron y%v#b BOtokO BOn#y-f#t waYaEan EepOron
hafiT$ Aet-AabOr!h!m BOA!zOn#y bOn#y-f#t lOk%l B!A#y
vaEar-E$ro l#Am%r
[11] l%A-Aad%n$ vOm!E#n$ haX!deh n!taT$ l!kO wOhaMOE!r!h
Aaver-Bo lOk! nOtaT$h! lOE#yn#y bOn#y-EaM$ nOtaT$h!
L!kO qOb%r m#tek!
[12] waYivOTaf& AabOr!h!m lipOn#y Eam h!A!rec
[13] wayOdaB#r Ael-EepOron BOA!zOn#y Eam-h!A!rec l#Am%r
AakO Aim-AaT!h l& vOm!E#n$ n!taT$ Kesep haX!deh qaf
miMeN$ wOAeqOBOr!h Aet-m#t$ v!M!h
[14] waYaEan EepOron Aet-AabOr!h!m l#Am%r lo
[15] Aad%n$ vOm!E#n$ Aerec AarOBaE m#A%t veqel-Kesep B#yn$
&b#ynOk! mah-hiwA wOAet-m#tOk! qOb%r
[16] waYivOmaE AabOr!h!m Ael-EepOron waYivOq%l AabOr!h!m
lOEepOr%n Aet-haKesep Aaver DiBer BOA!zOn#y bOn#y-f#t
AarOBaE m#Aot veqel Kesep E%b#r laS%f#r
[17] waY!q!m xOd#h EepOron Aaver BaMakOP#l!h Aaver
lipOn#y mamOr#A haX!deh wOhaMOE!r!h Aaver-Bo wOk!l-
h!E#c Aaver BaX!deh Aaver BOk!l-GObulo s!b$b
[18] lOAabOr!h!m lOmiqOn!h lOE#yn#y bOn#y-f#t BOk%l B!A#y
vaEar-E$ro
[19] wOAafar#y-k#n q!bar AabOr!h!m Aet-x!r!h AivOTo Ael-
mOE!rat xOd#h haMakOP#l!h Eal-POn#y mamOr#A hiwA
febOron BOAerec KOn!Ean
[20] waY!q!m haX!deh wOhaMOE!r!h Aaver-Bo lOAabOr!h!m
laAafuZat-q!ber m#A#t BOn#y-f#t s

24
[1] wOAabOr!h!m z!q#n B!A BaY!m$m wayhw!h B#rakO Aet-
AabOr!h!m BaK%l
[2] waY%Amer AabOr!h!m Ael-EabODo zOqan B#yto haM%v#l
BOk!l-Aaver-lo x$m-n!A y!dOk! Tafat yOr#k$
[3] wOAavOB$Eak! Bayhw!h Ael%h#y haV!mayim w#Al%h#y
h!A!rec Aaver l%A-tiQaf AiV!h libOn$ miBOnot haKOnaEan$
Aaver A!n%k$ yov#b BOqirOBo
[4] K$ Ael-AarOc$ wOAel-moladOT$ T#l#kO wOl!qafOT! AiV!h
libOn$ lOyicOf!q
[5] waY%Amer A#l!yw h!Eebed A&lay l%A-t%Abeh h!AiV!h l!leket
Aafaray Ael-h!A!rec haZ%At heh!v#b A!v$b Aet-BinOk! Ael-
h!A!rec Aaver-y!c!At! miV!m
[6] waY%Amer A#l!yw AabOr!h!m hiV!mer lOk! Pen-T!v$b
Aet-BOn$ v!M!h
[7] yOhw!h Ael%h#y haV!mayim Aaver lOq!fan$ miB#yt A!b$
&m#Aerec moladOT$ waAaver DiBer-l$ waAaver nivOBaE-l$
l#Am%r lOzarOEak! AeT#n Aet-h!A!rec haZ%At h&A yivOlaf
malOA!ko lOp!neyk! wOl!qafOT! AiV!h libOn$ miV!m
[8] wOAim-l%A t%Abeh h!AiV!h l!leket Aafareyk! wOniQ$t!
miVObuE!t$ z%At raq Aet-BOn$ l%A t!v#b v!M!h
[9] waY!xem h!Eebed Aet-y!do Tafat yerekO AabOr!h!m
Aad%n!yw waYiV!baE lo Eal-haD!b!r haZeh
[10] waYiQaf h!Eebed Eax!r!h gOmaL$m miGOmaL#y Aad%n!yw
waY#lekO wOk!l-j&b Aad%n!yw BOy!do waY!q!m waY#lekO
Ael-Aaramnaharayim Ael-E$r n!for
[11] waYabOr#kO haGOmaL$m mif&c l!E$r Ael-BOA#r haM!yim
lOE#t Eereb lOE#t c#At haV%Aab%t
[12] waY%Amar yOhw!h Ael%h#y Aad%n$ AabOr!h!m haqOr#h-
n!A lOp!nay haYom waEax#h-fesed Eim Aad%n$ AabOr!h!m
[13] hiN#h A!n%k$ nic!b Eal-E#yn haM!yim &bOnot AanOv#y
h!E$r y%cOA%t livOA%b m!yim
[14] wOh!y!h haNaEar! Aaver A%mar A#leyh! haJ$-n!A kaD#kO
wOAevOTeh wOA!mOr!h vOt#h wOgam-GOmaLeyk! AavOqeh
A%t!H h%kafOT! lOEabODOk! lOyicOf!q &b!H A#daE K$-E!x$t!
fesed Eim-Aad%n$
[15] wayOh$-h&A jerem KiL!h lOdaB#r wOhiN#h ribOq!h
y%c#At Aaver yuLOd!h libOt&A#l Ben-milOK!h A#vet n!for
Aaf$ AabOr!h!m wOkaD!H Eal-vikOm!H
[16] wOhaNaEar! j%bat marOAeh mOA%d BOt&l!h wOA$v l%A
yOd!E!H waT#red h!EayOn!h waTOmaL#A kaD!H waT!Eal
[17] waY!r!c h!Eebed liqOr!At!H waY%Amer hagOm$A$n$ n!A
mOEaj-mayim miKaD#kO
[18] waT%Amer vOt#h Aad%n$ waTOmah#r waT%red KaD!H
Eal-y!d!H waTavOq#h&
[19] waTOkal lOhavOq%to waT%Amer Gam ligOmaLeyk! AevOA!b
Ead Aim-KiL& livOT%t
[20] waTOmah#r waTOEar KaD!H Ael-haV%qet waT!r!c Eod
Ael-haBOA#r livOA%b waTivOAab lOk!l-GOmaL!yw
[21] wOh!A$v mivOT!A#h l!H mafar$v l!daEat hahicOl$fa
yOhw!h DarOKo Aim-l%A
[22] wayOh$ KaAaver KiL& haGOmaL$m livOTot waYiQaf h!A$v
nezem z!h!b BeqaE mivOq!lo &vOn#y cOm$d$m Eal-y!deyh!
Eax!r!h z!h!b mivOq!l!m
[23] waY%Amer Bat-m$ AaTO haG$d$ n!A l$ hay#v B#yt-A!b$kO
m!qom l!n& l!l$n
[24] waT%Amer A#l!yw Bat-BOt&A#l A!n%k$ Ben-milOK!h Aaver
y!lOd!h lOn!for
[25] waT%Amer A#l!yw Gam-Teben Gam-misOPoA rab EiM!n&
Gam-m!qom l!l&n
[26] waYiQ%d h!A$v waYivOTaf& layhw!h
[27] waY%Amer B!r&kO yOhw!h Ael%h#y Aad%n$ AabOr!h!m
Aaver l%A-E!zab fasODo waAamiTo m#Eim Aad%n$ A!n%k$
BaDerekO n!fan$ yOhw!h B#yt Aaf#y Aad%n$
[28] waT!r!c haNaEar! waTaG#d lOb#yt AiM!H KaDOb!r$m
h!A#Leh
[29] &lOribOq!h A!f &vOmo l!b!n waY!r!c l!b!n Ael-h!A$v
haf&c!h Ael-h!E!yin
[30] wayOh$ KirOA%t Aet-haNezem wOAet-hacOmid$m Eal-yOd#y
Aaf%to &kOv!mOEo Aet-DibOr#y ribOq!h Aaf%to l#Am%r K%h-
diBer A#lay h!A$v waY!b%A Ael-h!A$v wOhiN#h E%m#d Eal-
haGOmaL$m Eal-h!E!yin
[31] waY%Amer BoA BOr&kO yOhw!h l!M!h taEam%d Baf&c
wOA!n%k$ PiN$t$ haBayit &m!qom laGOmaL$m
[32] waY!b%A h!A$v haBayOt!h wayOpaTaf haGOmaL$m
waYiT#n Teben &misOPoA laGOmaL$m &mayim lirOf%c
ragOl!yw wOragOl#y h!Aan!v$m Aaver AiTo
[33] waY$xem ]waY&xam[ lOp!n!yw leAek%l waY%Amer l%A A%kal
Ead Aim-DiBarOT$ DOb!r!y waY%Amer DaB#r
[34] waY%Amar Eebed AabOr!h!m A!n%k$
[35] wayhw!h B#rakO Aet-Aad%n$ mOA%d waYigOD!l waYiTen-
lo c%An &b!q!r wOkesep wOz!h!b waEab!dim &vOp!f%t
&gOmaL$m wafam%r$m
[36] waT#led x!r!h A#vet Aad%n$ b#n laAd%n$ Aafar#y
ziqOn!t!H waYiTen-Lo Aet-K!l-Aaver-lo
[37] waYavOBiE#n$ Aad%n$ l#Am%r l%A-TiQaf AiV!h libOn$
miBOnot haKOnaEan$ Aaver A!n%k$ y%v#b BOAarOco
[38] Aim-l%A Ael-B#yt-A!b$ T#l#kO wOAel-mivOPafOT$
wOl!qafOT! AiV!h libOn$
[39] w!A%mar Ael-Aad%n$ Aulay l%A-t#l#kO h!AiV!h Aafar!y
[40] waY%Amer A#l!y yOhw!h Aaver-hitOhaLakOT$ lOp!n!yw
yivOlaf malOA!ko AiT!kO wOhicOl$fa DarOKek! wOl!qafOT!
AiV!h libOn$ miMivOPafOT$ &miB#yt A!b$
[41] A!z TiN!qeh m#A!l!t$ K$ t!boA Ael-mivOPafOT$ wOAim-l%A
yiTOn& l!kO wOh!y$t! n!q$ m#A!l!t$
[42] w!A!b%A haYom Ael-h!E!yin w!A%mar yOhw!h Ael%h#y
Aad%n$ AabOr!h!m Aim-yevOk!-N!A macOl$fa DarOK$ Aaver
A!n%k$ h%l#kO E!leyh!
[43] hiN#h A!n%k$ nic!b Eal-E#yn haM!yim wOh!y!h
h!EalOm!h haY%c#At livOA%b wOA!marOT$ A#leyh! havOq$n$-
n!A mOEaj-mayim miKaD#kO
[44] wOA!mOr!h A#lay Gam-AaT!h vOt#h wOgam ligOmaLeyk!
AevOA!b hiwA h!AiV!h Aaver-h%k$fa yOhw!h lOben-Aad%n$
[45] Aan$ jerem AakaLeh lOdaB#r Ael-liB$ wOhiN#h ribOq!h
y%c#At wOkaD!H Eal-vikOm!H waT#red h!EayOn!h
waTivOA!b w!A%mar A#leyh! havOq$n$ n!A
[46] waTOmah#r waTored KaD!H m#E!leyh! waT%Amer vOt#h
wOgam-GOmaLeyk! AavOqeh w!A#vOTO wOgam haGOmaL$m
hivOq!t!h
[47] w!AevOAal A%t!H w!A%mar Bat-m$ AaTO waT%Amer Bat-
BOt&A#l Ben-n!for Aaver y!lOd!h-Lo milOK!h w!A!xim
haNezem Eal-AaP!H wOhacOm$d$m Eal-y!deyh!
[48] w!AeQ%d w!AevOTafaweh layhw!h w!Aab!r#kO Aet-
yOhw!h Ael%h#y Aad%n$ AabOr!h!m Aaver hinOfan$ BOderekO
Aemet l!qafat Aet-Bat-Aaf$ Aad%n$ libOno
[49] wOEaT!h Aim-yevOkem E%x$m fesed weAemet Aet-Aad%n$
haG$d& l$ wOAim-l%A haG$d& l$ wOAepOneh Eal-y!m$n Ao Eal-
xOm%Al
[50] waYaEan l!b!n &bOt&A#l waY%AmOr& m#yOhw!h y!c!A
haD!b!r l%A n&kal DaB#r A#leyk! raE Ao-job
[51] hiN#h-ribOq!h lOp!neyk! qaf w!l#kO &tOh$ AiV!h lOben-
Aad%neyk! KaAaver DiBer yOhw!h
[52] wayOh$ KaAaver v!maE Eebed AabOr!h!m Aet-DibOr#yhem
waYivOTaf& AarOc!h layhw!h
[53] waYoc#A h!Eebed KOl#y-kesep &kOl#y z!h!b &bOg!d$m
waYiT#n lOribOq!h &migOD!n%t n!tan lOA!f$h! &lOAiM!H
[54] waY%AkOl& waYivOT& h&A wOh!Aan!v$m Aaver-EiMo
waY!l$n& waY!q&m& baB%qer waY%Amer vaLOfun$ laAd%n$
[55] waY%Amer A!f$h! wOAiM!H T#v#b haNaEar! AiT!n& y!m$m
Ao E!xor Aafar T#l#kO
[56] waY%Amer Aal#hem Aal-TOAafar& A%t$ wayhw!h hicOl$fa
DarOK$ vaLOf&n$ wOA#lOk!h laAd%n$
[57] waY%AmOr& niqOr!A laNaEar! wOnivOAal!h Aet-P$h!
[58] waYiqOrOA& lOribOq!h waY%AmOr& A#leyh! hat#lOk$ Eim-
h!A$v haZeh waT%Amer A#l#kO
[59] wayOvaLOf& Aet-ribOq!h Aaf%t!m wOAet-m#niqOT!H
wOAet-Eebed AabOr!h!m wOAet-Aan!v!yw
[60] wayOb!rak& Aet-ribOq!h waY%AmOr& l!H Aaf%t#n& AaTO
hay$ lOAalOp#y rOb!b!h wOy$rav zarOE#kO A#t vaEar
x%nOA!yw
[61] waT!q!m ribOq!h wOnaEar%teyh! waTirOKabOn!h Eal-
haGOmaL$m waT#lakOn!h Aafar#y h!A$v waYiQaf h!Eebed
Aet-ribOq!h waY#lakO
[62] wOyicOf!q B!A miBoA BOA#rlafayr%A$ wOh&A yov#b
BOAerec haNegeb
[63] waY#c#A yicOf!q l!x&fa BaX!deh lipOnot E!reb waYiX!A
E#yn!yw waYarOA wOhiN#h gOmaL$m B!A$m
[64] waTiX!A ribOq!h Aet-E#yneyh! waT#reA Aet-yicOf!q
waTiP%l m#Eal haG!m!l
[65] waT%Amer Ael-h!Eebed m$-h!A$v haL!zeh hah%l#kO
BaX!deh liqOr!At#n& waY%Amer h!Eebed h&A Aad%n$ waTiQaf
hac!E$p waTitOK!s
[66] wayOsaP#r h!Eebed lOyicOf!q A#t K!l-haDOb!r$m Aaver
E!x!h
[67] wayObiAeh! yicOf!q h!A%hel!h x!r!h AiMo waYiQaf Aet-
ribOq!h waTOh$-lo lOAiV!h waYeAeh!beh! waYiN!f#m
yicOf!q Aafar#y AiMo p

25
[1] waY%sep AabOr!h!m waYiQaf AiV!h &vOm!H qOj&r!h
[2] waT#led lo Aet-zimOr!n wOAet-y!qOv!n wOAet-mOd!n
wOAet-midOy!n wOAet-yivOB!q wOAet-v&fa
[3] wOy!qOv!n y!lad Aet-vOb!A wOAet-DOd!n &bOn#y dOd!n
h!y& AaV&rim &lOj&v$m &lOAuM$m
[4] &bOn#y midOy!n E#yp!h w!E#per wafan%kO waAab$d!E
wOAelOD!E!h K!l-A#Leh BOn#y qOj&r!h
[5] waYiT#n AabOr!h!m Aet-K!l-Aaver-lo lOyicOf!q
[6] wOlibOn#y haP$lagOv$m Aaver lOAabOr!h!m n!tan
AabOr!h!m maT!n%t wayOvaLOf#m m#Eal yicOf!q BOno
BOEodeN& fay q#dOm!h Ael-Aerec qedem
[7] wOA#Leh yOm#y vOn#y-faY#y AabOr!h!m Aaver-f!y
mOAat v!n!h wOvibOE$m v!n!h wOf!m#v v!n$m
[8] waYigOwaE waY!m!t AabOr!h!m BOx#yb!h job!h z!q#n
wOx!b#Ea waY#A!sep Ael-EaM!yw
[9] waYiqOBOr& A%to yicOf!q wOyivOm!E#Al B!n!yw Ael-
mOE!rat haMakOP#l!h Ael-xOd#h EepOr%n Ben-c%far hafiT$
Aaver Eal-POn#y mamOr#A
[10] haX!deh Aaver-q!n!h AabOr!h!m m#A#t BOn#y-f#t
v!M!h quBar AabOr!h!m wOx!r!h AivOTo
[11] wayOh$ Aafar#y mot AabOr!h!m wayOb!rekO Ael%h$m Aet-
yicOf!q BOno waY#veb yicOf!q Eim-BOA#rlafayr%A$ s
[12] wOA#Leh T%lOd%t yivOm!E#Al Ben-AabOr!h!m Aaver
y!lOd!h h!g!r haMicOr$t vipOfat x!r!h lOAabOr!h!m
[13] wOA#Leh vOmot BOn#y yivOm!E#Al BivOm%t!m lOtolOd%t!m
BOk%r yivOm!E#Al nOb!y%t wOq#d!r wOAadOBOA#l &mibOx!m
[14] &mivOm!E wOd&m!h &maX!A
[15] fadad wOt#ym!A yOj&r n!p$v w!q#dOm!h
[16] A#Leh h#m BOn#y yivOm!E#Al wOA#Leh vOm%t!m
BOfacOr#yhem &bOj$r%t!m vOn#ym-E!x!r nOx$Aim
lOAuM%t!m
[17] wOA#Leh vOn#y faY#y yivOm!E#Al mOAat v!n!h &vOl%v$m
v!n!h wOvebaE v!n$m waYigOwaE waY!m!t waY#A!sep Ael-
EaM!yw
[18] waYivOKOn& m#faw$l!h Ead-v&r Aaver Eal-POn#y
micOrayim B%Aak!h AaV&r!h Eal-POn#y k!l-Aef!yw n!p!l
p
[19] wOA#Leh TolOd%t yicOf!q Ben-AabOr!h!m AabOr!h!m
hol$d Aet-yicOf!q
[20] wayOh$ yicOf!q Ben-AarOB!E$m v!n!h BOqafOTo Aet-
ribOq!h Bat-BOt&A#l h!AaraM$ miPaDanAar!m Aafot l!b!n
h!AaraM$ lo lOAiV!h
[21] waYeEOTar yicOf!q layhw!h lOn%kaf AivOTo K$ Eaq!r!h
hiwA waY#E!ter lo yOhw!h waTahar ribOq!h AivOTo
[22] waYitOr%cac& haB!n$m BOqirOB!H waT%Amer Aim-K#n
l!M!h Zeh A!n%k$ waT#lekO lidOr%v Aet-yOhw!h
[23] waY%Amer yOhw!h l!H vOn#y g%y$m ]goyim[ BObijOn#kO
&vOn#y lOAuM$m miM#EayikO yiP!r#d& &lOA%m milOA%m
yeAem!c wOrab yaEab%d c!E$r
[24] waYimOlOA& y!meyh! l!ledet wOhiN#h tomim BObijOn!H
[25] waY#c#A h!riAvon AadOmon$ KuLo KOAaDeret x#E!r
waYiqOrOA& vOmo E#x!w
[26] wOAafar#y-k#n y!c!A A!f$w wOy!do A%fezet BaEaq#b
E#x!w waYiqOr!A vOmo yaEaq%b wOyicOf!q Ben-viV$m
v!n!h BOledet A%t!m
[27] waYigODOl& haNOE!r$m wayOh$ E#x!w A$v y%d#Ea cayid A$v
x!deh wOyaEaq%b A$v T!m y%v#b A%h!l$m
[28] waYeAehab yicOf!q Aet-E#x!w K$-cayid BOp$w wOribOq!h
A%hebet Aet-yaEaq%b
[29] waY!zed yaEaq%b n!z$d waY!b%A E#x!w min-haX!deh
wOh&A E!y#p
[30] waY%Amer E#x!w Ael-yaEaq%b halOE$j#n$ n!A min-h!A!d%m
h!A!d%m haZeh K$ E!y#p A!n%k$ Eal-K#n q!r!A-vOmo Aedom
[31] waY%Amer yaEaq%b mikOr!h kaYom Aet-BOk%r!tOk! l$
[32] waY%Amer E#x!w hiN#h A!n%k$ hol#kO l!m&t wOl!M!h-
Zeh l$ BOk%r!h
[33] waY%Amer yaEaq%b hiV!bOE!h L$ KaYom waYiV!baE lo
waYimOK%r Aet-BOk%r!to lOyaEaq%b
[34] wOyaEaq%b n!tan lOE#x!w lefem &nOz$d Ead!v$m waY%Akal
waY#vOTO waY!q!m waY#lakO waYibez E#x!w Aet-haBOk%r!h
s

26
[1] wayOh$ r!E!b B!A!rec miLObad h!r!E!b h!riAvon Aaver
h!y!h B$m#y AabOr!h!m waY#lekO yicOf!q Ael-Aab$MelekO
melekO-POlivOT$m GOr!r!h
[2] waY#r!A A#l!yw yOhw!h waY%Amer Aal-T#r#d
micOr!yOm!h vOk%n B!A!rec Aaver A%mar A#leyk!
[3] G&r B!A!rec haZ%At wOAehOyeh EiMOk! waAab!rOkeki! K$-
lOk! &lOzarOEak! AeT#n Aet-K!l-h!Aar!c%t h!A#l wahaqim%t$
Aet-haVObuE!h Aaver nivOBaEOT$ lOAabOr!h!m A!b$k!
[4] wOhirOB#yt$ Aet-zarOEak! KOkokOb#y haV!mayim
wOn!taT$ lOzarOEak! A#t K!l-h!Aar!c%t h!A#l wOhitOB!rak&
bOzarOEak! K%l Goy#y h!A!rec
[5] E#qeb Aaver-v!maE AabOr!h!m BOq%l$ waYivOm%r
mivOmarOT$ micOw%tay fuQotay wOtor%t!y
[6] waY#veb yicOf!q BigOr!r
[7] waYivOAal& AanOv#y haM!qom lOAivOTo waY%Amer Aaf%t$
hiwA K$ y!r#A l#Am%r AivOT$ Pen-yaharOgun$ AanOv#y
haM!qom Eal-ribOq!h K$-jobat marOAeh h$A
[8] wayOh$ K$ A!rOk&-lo v!m haY!m$m waYavOq#p Aab$melekO
melekO POlivOT$m BOEad hafaLon waYarOA wOhiN#h yicOf!q
mOcaf#q A#t ribOq!h AivOTo
[9] waYiqOr!A Aab$melekO lOyicOf!q waY%Amer AakO hiN#h
AivOTOk! hiwA wOA#ykO A!marOT! Aaf%t$ hiwA waY%Amer
A#l!yw yicOf!q K$ A!marOT$ Pen-A!m&t E!leyh!
[10] waY%Amer Aab$melekO mah-Z%At E!x$t! L!n& KimOEaj v!kab
Aafad h!E!m Aet-AivOTek! wOh#b#At! E!l#yn& A!v!m
[11] wayOcaw Aab$melekO Aet-K!l-h!E!m l#Am%r haN%g#Ea
B!A$v haZeh &bOAivOTo mot y&m!t
[12] waYizOraE yicOf!q B!A!rec hahiwA waYimOc!A BaV!n!h
hahiwA m#A!h vOE!r$m wayOb!rak#h& yOhw!h
[13] waYigODal h!A$v waY#lekO h!lokO wOg!d#l Ead K$-g!dal
mOA%d
[14] wayOh$-lo miqOn#h-c%An &miqOn#h b!q!r waEabuD!h
raB!h wayOqanOA& A%to POlivOT$m
[15] wOk!l-haBOA#r%t Aaver f!pOr& EabOd#y A!b$w B$m#y
AabOr!h!m A!b$w siTOm&m POlivOT$m wayOmalOA&m E!p!r
[16] waY%Amer Aab$melekO Ael-yicOf!q l#kO m#EiM!n& K$-
E!camOT!-miMeN& mOA%d
[17] waY#lekO miV!m yicOf!q waYifan BOnafal-GOr!r
waY#veb v!m
[18] waY!v!b yicOf!q waYafOP%r Aet-BOA#r%t haMayim Aaver
f!pOr& B$m#y AabOr!h!m A!b$w wayOsaTOm&m POlivOT$m
Aafar#y mot AabOr!h!m waYiqOr!A l!hen v#mot KaV#m%t
Aaver-q!r!A l!hen A!b$w
[19] waYafOPOr& EabOd#y-yicOf!q BaN!fal waYimOcOA&-v!m
BOA#r mayim faY$m
[20] waY!r$b& r%E#y gOr!r Eim-r%E#y yicOf!q l#Am%r l!n&
haM!yim waYiqOr!A v#m-haBOA#r E#xeq K$ hitOEaXOq& EiMo
[21] waYafOPOr& BOA#r Aaferet waY!r$b& Gam-E!leyh!
waYiqOr!A vOm!H xijOn!h
[22] waYaEOT#q miV!m waYafOP%r BOA#r Aaferet wOl%A r!b&
E!leyh! waYiqOr!A vOm!H rOf%bot waY%Amer K$-EaT!h
hirOf$b yOhw!h l!n& &p!r$n& b!A!rec
[23] waYaEal miV!m BOA#rv!baE
[24] waY#r!A A#l!yw yOhw!h BaLayOl!h hah&A waY%Amer
A!n%k$ Ael%h#y AabOr!h!m A!b$k! Aal-T$r!A K$-AiTOk! A!n%k$
&b#rakOT$k! wOhirOB#yt$ Aet-zarOEak! BaEab&r AabOr!h!m
EabOD$
[25] waYiben v!m mizOB#fa waYiqOr!A BOv#m yOhw!h
waYej-v!m A!h!lo waYikOr&-v!m EabOd#y-yicOf!q BOA#r
[26] waAab$melekO h!lakO A#l!yw miGOr!r waAafuZat m#r#E#h&
&p$k%l xar-cOb!Ao
[27] waY%Amer Aal#hem yicOf!q maD&Ea B!Atem A#l!y wOAaTem
xOn#Atem A%t$ waTOvaLOf&n$ m#AiTOkem
[28] waY%AmOr& r!Ao r!A$n& K$-h!y!h yOhw!h EiM!kO
waN%Amer TOh$ n!A A!l!h B#ynot#yn& B#yn#yn& &b#ynek!
wOnikOrOt!h bOr$t EiM!kO
[29] Aim-TaEax#h EiM!n& r!E!h KaAaver l%A nOgaEan&k!
wOkaAaver E!x$n& EiMOk! raq-job waNOvaL#fak! BOv!lom
AaT!h EaT!h BOr&kO yOhw!h
[30] waYaEax l!hem mivOTeh waY%AkOl& waYivOT&
[31] waYavOK$m& baB%qer waYiV!bOE& A$v lOA!f$w
wayOvaLOf#m yicOf!q waY#lOk& m#AiTo BOv!lom
[32] wayOh$ BaYom hah&A waY!b%A& EabOd#y yicOf!q
waYaGid& lo Eal-A%dot haBOA#r Aaver f!p!r& waY%AmOr& lo
m!c!An& m!yim
[33] waYiqOr!A A%t!H vibOE!h Eal-K#n v#m-h!E$r BOA#rvebaE Ead
haYom haZeh s
[34] wayOh$ E#x!w Ben-AarOB!E$m v!n!h waYiQaf AiV!h Aet-
yOh&d$t Bat-BOA#r$ hafiT$ wOAet-B!xOmat Bat-A#yl%n
hafiT$
[35] waTihOyeyn! m%rat r&fa lOyicOf!q &lOribOq!h s

27
[1] wayOh$ K$-z!q#n yicOf!q waTikOheyn! E#yn!yw
m#rOA%t waYiqOr!A Aet-E#x!w BOno haG!d%l waY%Amer
A#l!yw BOn$ waY%Amer A#l!yw hiN#n$
[2] waY%Amer hiN#h-n!A z!qanOT$ l%A y!daEOT$ yom mot$
[3] wOEaT!h x!A-n!A k#leyk! TelOyOk! wOqavOTek! wOc#A
haX!deh wOc&d!h L$ c#yd!h ]c!yid[
[4] waEax#h-l$ majOEaM$m KaAaver A!habOT$ wOh!b$A!h L$
wOA%k#l!h BaEab&r TOb!rekOk! napOv$ BOjerem A!m&t
[5] wOribOq!h v%maEat BOdaB#r yicOf!q Ael-E#x!w BOno
waY#lekO E#x!w haX!deh l!c&d cayid lOh!b$A
[6] wOribOq!h A!mOr!h Ael-yaEaq%b BOn!H l#Am%r hiN#h
v!maEOT$ Aet-A!b$k! mOdaB#r Ael-E#x!w A!f$k! l#Am%r
[7] h!b$A!h L$ cayid waEax#h-l$ majOEaM$m wOA%k#l!h
waAab!rekOk!h lipOn#y yOhw!h lipOn#y mot$
[8] wOEaT!h bOn$ vOmaE BOq%l$ laAaver Aan$ mOca&!h A%t!kO
[9] lekO-n!A Ael-hac%An wOqaf-l$ miV!m vOn#y GOd!y#y
EiZ$m j%b$m wOAeEexeh A%t!m majOEaM$m lOA!b$k! KaAaver
A!h#b
[10] wOh#b#At! lOA!b$k! wOA!k!l BaEabur Aaver yOb!rekOk!
lipOn#y moto
[11] waY%Amer yaEaq%b Ael-ribOq!h AiMo h#n E#x!w A!f$ A$v
x!Eir wOA!n%k$ A$v f!l!q
[12] A&lay yOmuV#n$ A!b$ wOh!y$t$ bOE#yn!yw KimOtaEOT#Ea
wOh#b#At$ E!lay qOl!l!h wOl%A bOr!k!h
[13] waT%Amer lo AiMo E!lay qilOl!tOk! BOn$ AakO vOmaE
BOq%l$ wOl#kO qaf-l$
[14] waY#lekO waYiQaf waY!b#A lOAiMo waTaEax AiMo
majOEaM$m KaAaver A!h#b A!b$w
[15] waTiQaf ribOq!h Aet-BigOd#y E#x!w BOn!H haG!d%l
hafamud%t Aaver AiT!H BaB!yit waTalOB#v Aet-yaEaq%b
BOn!H haQ!j!n
[16] wOA#t E%r%t GOd!y#y h!EiZ$m hilOB$v!h Eal-y!d!yw wOEal
felOqat ca&!Ar!yw
[17] waTiT#n Aet-haMajOEaM$m wOAet-haLefem Aaver E!x!t!h
BOyad yaEaq%b BOn!H
[18] waY!b%A Ael-A!b$w waY%Amer A!b$ waY%Amer hiNeN$ m$
AaT!h BOn$
[19] waY%Amer yaEaq%b Ael-A!b$w A!n%k$ E#x!w BOk%rek!
E!x$t$ KaAaver DiBarOT! A#l!y q&m-n!A vOb!h wOA!kOl!h
mic#yd$ BaEab&r TOb!rakaN$ napOvek!
[20] waY%Amer yicOf!q Ael-BOno mah-Zeh miharOT! limOc%A
BOn$ waY%Amer K$ hiqOr!h yOhw!h Ael%heyk! lOp!n!y
[21] waY%Amer yicOf!q Ael-yaEaq%b GOv!h-N!A waAamuvOk!
BOn$ haAaT!h zeh BOn$ E#x!w Aim-l%A
[22] waYiGav yaEaq%b Ael-yicOf!q A!b$w wayOmuV#h&
waY%Amer haQ%l qol yaEaq%b wOhaY!dayim yOd#y E#x!w
[23] wOl%A hiK$ro K$-h!y& y!d!yw K$d#y E#x!w A!f$w
xOEir%t wayOb!rOk#h&
[24] waY%Amer AaT!h zeh BOn$ E#x!w waY%Amer A!n$
[25] waY%Amer haGiv!h L$ wOA%kOl!h mic#yd BOn$ lOmaEan
TOb!rekOk! napOv$ waYaGev-lo waY%Akal waY!b#A lo yayin
waY#vOTO
[26] waY%Amer A#l!yw yicOf!q A!b$w GOv!h-N!A &vOq!h-L$
BOn$
[27] waYiGav waYiVaq-lo waY!raf Aet-r#yfa BOg!d!yw
wayOb!rak#h& waY%Amer rOA#h r#yfa BOn$ KOr#yfa x!deh
Aaver B#rako yOhw!h
[28] wOyiTen-lOk! h!Ael%h$m miJal haV!mayim &mivOmaN#y
h!A!rec wOr%b D!g!n wOt$r%v
[29] yaEabOd&k! EaM$m wOyivOTaf& ]wOyivOTafaw&[ lOk!
lOAuM$m hew#h gOb$r lOAafeyk! wOyivOTafa&& lOk! BOn#y
AiMek! A%rOreyk! A!r&r &mOb!rakeyk! B!r&kO
[30] wayOh$ KaAaver KiL!h yicOf!q lOb!r#kO Aet-yaEaq%b
wayOh$ AakO y!c%A y!c!A yaEaq%b m#A#t POn#y yicOf!q
A!b$w wOE#x!w A!f$w B!A mic#ydo
[31] waYaEax Gam-h&A majOEaM$m waY!b#A lOA!b$w waY%Amer
lOA!b$w y!qum A!b$ wOy%Akal mic#yd BOno BaEab&r
TOb!rakaN$ napOvek!
[32] waY%Amer lo yicOf!q A!b$w m$-A!T!h waY%Amer Aan$
BinOk! bOk%rOk! E#x!w
[33] waYeferad yicOf!q far!d!h GOd%l!h Ead-mOA%d
waY%Amer m$-A#poA h&A hac!d-cayid waY!b#A l$ w!A%kal
miK%l BOjerem T!boA w!Aab!rak#h& Gam-B!r&kO yihOyeh
[34] KivOm%Ea E#x!w Aet-DibOr#y A!b$w waYicOEaq cOE!q!h
GOd%l!h &m!r!h Ead-mOA%d waY%Amer lOA!b$w B!rak#n$
gam-A!n$ A!b$
[35] waY%Amer B!A A!f$k! BOmirOm!h waYiQaf BirOk!tek!
[36] waY%Amer hak$ q!r!A vOmo yaEaq%b waYaEOqOb#n$ zeh
paEamayim Aet-BOk%r!t$ l!q!f wOhiN#h EaT!h l!qaf
BirOk!t$ waY%Amar hal%A-A!calOT! L$ BOr!k!h
[37] waYaEan yicOf!q waY%Amer lOE#x!w h#n GOb$r xamOT$w
l!kO wOAet-K!l-Aef!yw n!taT$ lo laEab!d$m wOd!g!n
wOt$r%v sOmakOT$w &lOk!h A#poA m!h AeEexeh BOn$
[38] waY%Amer E#x!w Ael-A!b$w habOr!k!h Aafat hiwA-lOk!
A!b$ B!rak#n$ gam-A!n$ A!b$ waYiX!A E#x!w q%lo waY#bOkiO
[39] waYaEan yicOf!q A!b$w waY%Amer A#l!yw hiN#h
mivOmaN#y h!A!rec yihOyeh mov!bek! &miJal haV!mayim
m#E!l
[40] wOEal-farOBOk! tifOyeh wOAet-A!f$k! TaEab%d wOh!y!h
KaAaver T!r$d &p!raqOT! EuLo m#Eal ca&!Arek!
[41] waYixOj%m E#x!w Aet-yaEaq%b Eal-haBOr!k!h Aaver
B#rako A!b$w waY%Amer E#x!w BOliBo yiqOrOb& yOm#y
A#bel A!b$ wOAaharOg!h Aet-yaEaq%b A!f$
[42] waYuGad lOribOq!h Aet-DibOr#y E#x!w BOn!H haG!d%l
waTivOlaf waTiqOr!A lOyaEaq%b BOn!H haQ!j!n waT%Amer
A#l!yw hiN#h E#x!w A!f$k! mitOnaf#m lOk! lOh!rOgek!
[43] wOEaT!h bOn$ vOmaE BOq%l$ wOq&m BOraf-lOk! Ael-l!b!n
A!f$ f!r!n!h
[44] wOy!vabOT! EiMo y!m$m Aaf!d$m Ead Aaver-T!v&b
famat A!f$k!
[45] Ead-v&b Aap-A!f$k! miMOk! wOv!kaf A#t Aaver-E!x$t! Lo
wOv!lafOT$ &lOqafOT$k! miV!m l!m!h AevOKal Gam-
vOn#ykem yom Aef!d
[46] waT%Amer ribOq!h Ael-yicOf!q qacOT$ bOfaYay
miPOn#y BOnot f#t Aim-l%q#fa yaEaq%b AiV!h miBOnot-f#t
K!A#Leh miBOnot h!A!rec l!M!h L$ faY$m

28
[1] waYiqOr!A yicOf!q Ael-yaEaq%b wayOb!rekO A%to
wayOca&#h& waY%Amer lo l%A-tiQaf AiV!h miBOnot KOn!Ean
[2] q&m l#kO PaDen!hAar!m B#yt!h bOt&A#l Aab$ AiMek!
wOqaf-lOk! miV!m AiV!h miBOnot l!b!n Aaf$ AiMek!
[3] wOA#l vaDay yOb!r#kO A%tOk! wOyapOrOk! wOyarOBek!
wOh!y$t! liqOhal EaM$m
[4] wOyiTen-lOk! Aet-BirOKat AabOr!h!m lOk! &lOzarOEak!
AiT!kO lOrivOTOk! Aet-Aerec mOgureyk! Aaver-n!tan
Ael%h$m lOAabOr!h!m
[5] waYivOlaf yicOf!q Aet-yaEaq%b waY#lekO PaDen!hAar!m
Ael-l!b!n Ben-BOt&A#l h!AaraM$ Aaf$ ribOq!h A#m yaEaq%b
wOE#x!w
[6] waYarOA E#x!w K$-b#rakO yicOf!q Aet-yaEaq%b wOviLaf
A%to PaDen!hAar!m l!qafat-lo miV!m AiV!h BOb!rako A%to
wayOcaw E!l!yw l#Am%r l%A-tiQaf AiV!h miBOnot KOn!Ean
[7] waYivOmaE yaEaq%b Ael-A!b$w wOAel-AiMo waY#lekO
PaDen!hAar!m
[8] waYarOA E#x!w K$ r!Eot BOnot KOn!Ean BOE#yn#y yicOf!q
A!b$w
[9] waY#lekO E#x!w Ael-yivOm!E#Al waYiQaf Aet-m!falat Bat-
yivOm!E#Al Ben-AabOr!h!m Aafot nOb!yot Eal-n!v!yw lo
lOAiV!h s
[10] waY#c#A yaEaq%b miBOA#rv!baE waY#lekO f!r!n!h
[11] waYipOGaE BaM!qom waY!len v!m K$-b!A haVemev
waYiQaf m#AabOn#y haM!qom waY!xem mOraAav%t!yw
waYivOKab BaM!qom hah&A
[12] waYafal%m wOhiN#h suL!m muc!b AarOc!h wOr%Avo
maG$Ea haV!m!yOm!h wOhiN#h malOAak#y Ael%h$m E%l$m
wOy%rOd$m Bo
[13] wOhiN#h yOhw!h nic!b E!l!yw waY%Amar Aan$ yOhw!h
Ael%h#y AabOr!h!m A!b$k! w#Al%h#y yicOf!q h!A!rec Aaver
AaT!h v%k#b E!leyh! lOk! AeTOneN!h &lOzarOEek!
[14] wOh!y!h zarOEak! KaEapar h!A!rec &p!racOT! y!M!h
w!q#dOm!h wOc!p%n!h w!negOB!h wOnibOrak& bOk! K!l-
mivOPOf%t h!Aad!m!h &bOzarOEek!
[15] wOhiN#h A!n%k$ EiM!kO &vOmarOT$k! BOk%l Aaver-T#l#kO
wahavib%t$k! Ael-h!Aad!m!h haZ%At K$ l%A AeEez!bOk! Ead
Aaver Aim-E!x$t$ A#t Aaver-DiBarOT$ l!kO
[16] waY$qac yaEaq%b miVOn!to waY%Amer A!k#n y#v yOhw!h
BaM!qom haZeh wOA!n%k$ l%A y!d!EOT$
[17] waY$r!A waY%Amar mah-Nor!A haM!qom haZeh A#yn zeh
K$ Aim-B#yt Ael%h$m wOzeh vaEar haV!m!yim
[18] waYavOK#m yaEaq%b BaB%qer waYiQaf Aet-h!Aeben
Aaver-x!m mOraAav%t!yw waY!xem A%t!H mac#b!h waYic%q
vemen Eal-r%Av!H
[19] waYiqOr!A Aet-v#m-haM!qom hah&A B#yt-A#l wOA&l!m
l&z v#m-h!E$r l!riAv%n!h
[20] waYiDar yaEaq%b neder l#Am%r Aim-yihOyeh Ael%h$m
EiM!d$ &vOm!ran$ BaDerekO haZeh Aaver A!n%k$ hol#kO
wOn!tan-l$ lefem leAek%l &beged lilOB%v
[21] wOvabOT$ bOv!lom Ael-B#yt A!b$ wOh!y!h yOhw!h l$
l#Al%h$m
[22] wOh!Aeben haZ%At Aaver-xamOT$ mac#b!h yihOyeh B#yt
Ael%h$m wOk%l Aaver TiTen-l$ EaX#r AaEaXOreN& l!kO
29
[1] waYiX!A yaEaq%b ragOl!yw waY#lekO AarOc!h bOn#y-
qedem
[2] waYarOA wOhiN#h bOA#r BaX!deh wOhiN#h-v!m vOl%v!h
EedOr#y-c%An r%bOc$m E!leyh! K$ min-haBOA#r hahiwA
yavOq& h!Ead!r$m wOh!Aeben GOd%l!h Eal-P$ haBOA#r
[3] wOneAesOp&-v!M!h k!l-h!Ead!r$m wOg!lal& Aet-h!Aeben
m#Eal P$ haBOA#r wOhivOq& Aet-hac%An wOh#v$b& Aet-h!Aeben
Eal-P$ haBOA#r limOq%m!H
[4] waY%Amer l!hem yaEaq%b Aafay m#Aayin AaTem
waY%AmOr& m#f!r!n Aan!fOn&
[5] waY%Amer l!hem hayOdaEOTem Aet-l!b!n Ben-n!for
waY%AmOr& y!d!EOn&
[6] waY%Amer l!hem hav!lom lo waY%AmOr& v!lom wOhiN#h
r!f#l BiTo B!A!h Eim-hac%An
[7] waY%Amer h#n Eod haYom G!dol l%A-E#t h#A!s#p
haMiqOneh havOq& hac%An &lOk& rOE&
[8] waY%AmOr& l%A n&kal Ead Aaver y#A!sOp& K!l-h!Ead!r$m
wOg!lal& Aet-h!Aeben m#Eal P$ haBOA#r wOhivOq$n& hac%An
[9] EodeN& mOdaB#r EiM!m wOr!f#l B!A!h Eim-hac%An Aaver
lOA!b$h! K$ r%E!h hiwA
[10] wayOh$ KaAaver r!A!h yaEaq%b Aet-r!f#l Bat-l!b!n Aaf$
AiMo wOAet-c%An l!b!n Aaf$ AiMo waYiGav yaEaq%b waY!gel
Aet-h!Aeben m#Eal P$ haBOA#r waYavOqO Aet-c%An l!b!n Aaf$
AiMo
[11] waYiVaq yaEaq%b lOr!f#l waYiX!A Aet-q%lo waY#bOkiO
[12] waYaG#d yaEaq%b lOr!f#l K$ Aaf$ A!b$h! h&A wOk$ ben-
ribOq!h h&A waT!r!c waTaG#d lOA!b$h!
[13] wayOh$ kivOm%Ea l!b!n Aet-v#maE yaEaq%b Ben-Aaf%to
waY!r!c liqOr!Ato wayOfaBeq-lo wayOnaVeq-lo
wayOb$A#h& Ael-B#yto wayOsaP#r lOl!b!n A#t K!l-
haDOb!r$m h!A#Leh
[14] waY%Amer lo l!b!n AakO EacOm$ &bOx!r$ A!T!h waY#veb
EiMo f%dev y!m$m
[15] waY%Amer l!b!n lOyaEaq%b hak$-A!f$ AaT!h waEabadOTan$
fiN!m haG$d!h L$ mah-MaxOKurOTek!
[16] &lOl!b!n vOT#y b!not v#m haGOd%l!h l#A!h wOv#m
haQOjaN!h r!f#l
[17] wOE#yn#y l#A!h raKot wOr!f#l h!yOt!h yOpat-T%Aar
w$pat marOAeh
[18] waYeAehab yaEaq%b Aet-r!f#l waY%Amer AeEeb!dOk! vebaE
v!n$m BOr!f#l BiTOk! haQOjaN!h
[19] waY%Amer l!b!n job TiT$ A%t!H l!kO miTiT$ A%t!H lOA$v
Aaf#r vOb!h EiM!d$
[20] waYaEab%d yaEaq%b BOr!f#l vebaE v!n$m waYihOy&
bOE#yn!yw KOy!m$m Aaf!d$m BOAahab!to A%t!H
[21] waY%Amer yaEaq%b Ael-l!b!n h!b!h Aet-AivOT$ K$ m!lOA&
y!m!y wOA!boA!h A#leyh!
[22] waYeAes%p l!b!n Aet-K!l-AanOv#y haM!qom waYaEax
mivOTeh
[23] wayOh$ b!Eereb waYiQaf Aet-l#A!h biTo waY!b#A A%t!H
A#l!yw waY!b%A A#leyh!
[24] waYiT#n l!b!n l!H Aet-zilOP!h vipOf!to lOl#A!h biTo
vipOf!h
[25] wayOh$ baB%qer wOhiN#h-hiwA l#A!h waY%Amer Ael-l!b!n
mah-Z%At E!x$t! L$ hal%A bOr!f#l E!badOT$ EiM!kO wOl!M!h
riM$t!n$
[26] waY%Amer l!b!n l%A-y#E!xeh k#n BimOqom#n& l!t#t
hacOE$r!h lipOn#y haBOk$r!h
[27] maL#A vObuEa z%At wOniTOn!h lOk! Gam-Aet-z%At
BaEab%d!h Aaver TaEab%d EiM!d$ Eod vebaE-v!n$m Aaf#rot
[28] waYaEax yaEaq%b K#n wayOmaL#A vObuEa z%At waYiTen-lo
Aet-r!f#l BiTo lo lOAiV!h
[29] waYiT#n l!b!n lOr!f#l BiTo Aet-BilOh!h vipOf!to l!H
lOvipOf!h
[30] waY!b%A Gam Ael-r!f#l waYeAehab Gam-Aet-r!f#l
miL#A!h waYaEab%d EiMo Eod vebaE-v!n$m Aaf#rot
[31] waYarOA yOhw!h K$-xOn&A!h l#A!h waYipOTaf Aet-
rafOm!H wOr!f#l Eaq!r!h
[32] waTahar l#A!h waT#led B#n waTiqOr!A vOmo rOA&b#n K$
A!mOr!h K$-r!A!h yOhw!h BOE!nOy$ K$ EaT!h yeAeh!ban$
A$v$
[33] waTahar Eod waT#led B#n waT%Amer K$-v!maE yOhw!h
K$-xOn&A!h A!n%k$ waYiTen-l$ Gam-Aet-zeh waTiqOr!A
vOmo vimOEon
[34] waTahar Eod waT#led B#n waT%Amer EaT!h haPaEam
yiL!weh A$v$ A#lay K$-y!ladOT$ lo vOl%v!h b!n$m Eal-K#n
q!r!A-vOmo l#w$
[35] waTahar Eod waT#led B#n waT%Amer haPaEam Aodeh
Aet-yOhw!h Eal-K#n q!rOA!h vOmo yOh&d!h waTaEam%d
miLedet

30
[1] waT#reA r!f#l K$ l%A y!lOd!h lOyaEaq%b waTOqaN#A r!f#l
BaAaf%t!H waT%Amer Ael-yaEaq%b h!b!h-L$ b!n$m wOAim-
Aayin m#t!h A!n%k$
[2] waYifar-Aap yaEaq%b BOr!f#l waY%Amer hatafat Ael%h$m
A!n%k$ Aaver-m!naE miM#kO POr$-b!jen
[3] waT%Amer hiN#h Aam!t$ bilOh!h B%A A#leyh! wOt#l#d Eal-
BirOKay wOAiB!neh gam-A!n%k$ miMeN!h
[4] waTiTen-lo Aet-BilOh!h vipOf!t!H lOAiV!h waY!b%A
A#leyh! yaEaq%b
[5] waTahar BilOh!h waT#led lOyaEaq%b B#n
[6] waT%Amer r!f#l D!naN$ Ael%h$m wOgam v!maE BOq%l$
waYiTen-l$ B#n Eal-K#n q!rOA!h vOmo D!n
[7] waTahar Eod waT#led BilOh!h vipOfat r!f#l B#n v#n$
lOyaEaq%b
[8] waT%Amer r!f#l napOT&l#y Ael%h$m nipOTalOT$ Eim-
Aaf%t$ Gam-y!k%lOT$ waTiqOr!A vOmo napOT!l$
[9] waT#reA l#A!h K$ E!mOd!h miLedet waTiQaf Aet-zilOP!h
vipOf!t!H waTiT#n A%t!H lOyaEaq%b lOAiV!h
[10] waT#led zilOP!h vipOfat l#A!h lOyaEaq%b B#n
[11] waT%Amer l#A!h BOg!d ]B!A[ ]g!d[ waTiqOr!A Aet-vOmo
G!d
[12] waT#led zilOP!h vipOfat l#A!h B#n v#n$ lOyaEaq%b
[13] waT%Amer l#A!h BOA!vOr$ K$ AiVOr&n$ B!not waTiqOr!A
Aet-vOmo A!v#r
[14] waY#lekO rOA&b#n B$m#y qOc$r-fiJ$m waYimOc!A
d&d!A$m BaX!deh waY!b#A A%t!m Ael-l#A!h AiMo waT%Amer
r!f#l Ael-l#A!h TOn$-n!A l$ miD&d!A#y BOn#kO
[15] waT%Amer l!H hamOEaj qafOT#kO Aet-A$v$ wOl!qafat Gam
Aet-D&d!A#y BOn$ waT%Amer r!f#l l!k#n yivOKab EiM!kO
haLayOl!h Tafat D&d!A#y bOn#kO
[16] waY!b%A yaEaq%b min-haX!deh B!Eereb waT#c#A l#A!h
liqOr!Ato waT%Amer A#lay T!boA K$ x!k%r xOkarOT$k!
BOd&d!A#y BOn$ waYivOKab EiM!H BaLayOl!h h&A
[17] waYivOmaE Ael%h$m Ael-l#A!h waTahar waT#led lOyaEaq%b
B#n fam$v$
[18] waT%Amer l#A!h n!tan Ael%h$m xOk!r$ Aaver-n!taT$
vipOf!t$ lOA$v$ waTiqOr!A vOmo yiX!vk!r
[19] waTahar Eod l#A!h waT#led B#n-viV$ LOyaEaq%b
[20] waT%Amer l#A!h zOb!dan$ Ael%h$m A%t$ z#bed job haPaEam
yizOBOl#n$ A$v$ K$-y!ladOT$ lo viV!h b!n$m waTiqOr!A Aet-
vOmo zObul&n
[21] wOAafar y!lOd!h Bat waTiqOr!A Aet-vOm!H D$n!h
[22] waYizOK%r Ael%h$m Aet-r!f#l waYivOmaE A#leyh! Ael%h$m
waYipOTaf Aet-rafOm!H
[23] waTahar waT#led B#n waT%Amer A!sap Ael%h$m Aet-
ferOP!t$
[24] waTiqOr!A Aet-vOmo yos#p l#Am%r y%s#p yOhw!h l$ B#n
Aaf#r
[25] wayOh$ KaAaver y!lOd!h r!f#l Aet-yos#p waY%Amer
yaEaq%b Ael-l!b!n vaLOf#n$ wOA#lOk!h Ael-mOqom$ &lOAarOc$
[26] TOn!h Aet-n!vay wOAet-yOl!day Aaver E!badOT$ A%tOk!
B!h#n wOA#l#k!h K$ AaT!h y!daEOT! Aet-Eab%d!t$ Aaver
EabadOT$k!
[27] waY%Amer A#l!yw l!b!n Aim-n!A m!c!At$ f#n BOE#yneyk!
nifavOT$ wayOb!rak#n$ yOhw!h BigOl!lek!
[28] waY%Amar n!qOb!h xOk!rOk! E!lay wOAeT#n!h
[29] waY%Amer A#l!yw AaT!h y!daEOT! A#t Aaver EabadOT$k!
wOA#t Aaver-h!y!h miqOnOk! AiT$
[30] K$ mOEaj Aaver-h!y!h lOk! lOp!nay waYipOr%c l!r%b
wayOb!rekO yOhw!h A%tOk! lOragOl$ wOEaT!h m!tay AeEexeh
gam-A!n%k$ lOb#yt$
[31] waY%Amer m!h AeTen-l!kO waY%Amer yaEaq%b l%A-
tiTen-l$ mOA&m!h Aim-TaEaxeh-L$ haD!b!r haZeh A!v&b!h
AerOEeh c%AnOk! AevOm%r
[32] AeEeb%r BOk!l-c%AnOk! haYom h!s#r miV!m K!l-xeh
n!q%d wOj!l&A wOk!l-xeh-f&m BaKOx!b$m wOj!l&A wOn!q%d
B!EiZ$m wOh!y!h xOk!r$
[33] wOE!nOt!h-B$ cidOq!t$ BOyom m!f!r K$-t!boA Eal-xOk!r$
lOp!neyk! K%l Aaver-A#yneN& n!q%d wOj!l&A B!EiZ$m
wOf&m BaKOx!b$m G!n&b h&A AiT$
[34] waY%Amer l!b!n h#n l& yOh$ kidOb!rek!
[35] waY!sar BaYom hah&A Aet-haTOy!v$m h!EaquD$m
wOhaJOluA$m wOA#t K!l-h!EiZ$m haNOquDot wOhaJOluA%t K%l
Aaver-l!b!n Bo wOk!l-f&m BaKOx!b$m waYiT#n BOyad-
B!n!yw
[36] waY!xem DerekO vOl%vet y!m$m B#yno &b#yn yaEaq%b
wOyaEaq%b r%Eeh Aet-c%An l!b!n haNot!r%t
[37] waYiQaf-lo yaEaq%b maQal libOneh laf wOl&z wOEerOmon
wayOpac#l B!h#n POc!lot lOb!not mafOx%p haL!b!n Aaver
Eal-haMaqOlot
[38] waYac#g Aet-haMaqOlot Aaver Pic#l B!r!h!j$m BOviqatot
haM!yim Aaver T!b%An! hac%An livOTot lOn%kaf hac%An
waY#famOn!h BOb%A!n livOTot
[39] waYefem& hac%An Ael-haMaqOlot waT#ladOn! hac%An
EaquD$m nOquD$m &jOluA$m
[40] wOhaKOx!b$m hipOr$d yaEaq%b waYiT#n POn#y hac%An
Ael-E!q%d wOk!l-f&m BOc%An l!b!n waY!vet-lo Ead!r$m
lObaDo wOl%A v!t!m Eal-c%An l!b!n
[41] wOh!y!h BOk!l-yaf#m hac%An hamOquV!rot wOx!m
yaEaq%b Aet-haMaqOlot lOE#yn#y hac%An B!r!h!j$m
lOyafOm#N!h BaMaqOlot
[42] &bOhaEaj$p hac%An l%A y!x$m wOh!y!h h!Eajup$m lOl!b!n
wOhaQOvur$m lOyaEaq%b
[43] waYipOr%c h!A$v mOA%d mOA%d wayOh$-lo c%An raBot
&vOp!fot waEab!d$m &gOmaL$m wafam%r$m

31
[1]waYivOmaE Aet-DibOr#y bOn#y-l!b!n l#Am%r l!qaf
yaEaq%b A#t K!l-Aaver lOA!b$n& &m#Aaver lOA!b$n& E!x!h A#t
K!l-haK!b%d haZeh
[2] waYarOA yaEaq%b Aet-POn#y l!b!n wOhiN#h A#yneN& EiMo
KitOmol vilOvom
[3] waY%Amer yOhw!h Ael-yaEaq%b v&b Ael-Aerec Aaboteyk!
&lOmoladOTek! wOAehOyeh EiM!kO
[4] waYivOlaf yaEaq%b waYiqOr!A lOr!f#l &lOl#A!h haX!deh
Ael-c%Ano
[5] waY%Amer l!hen r%Aeh A!n%k$ Aet-POn#y Aab$ken K$-
A#yneN& A#lay KitOm%l vilOv%m w#Al%h#y A!b$ h!y!h EiM!d$
[6] wOAaT#n!h yOdaEOTen K$ BOk!l-K%f$ E!badOT$ Aet-Aab$ken
[7] waAab$ken h#tel B$ wOhefelip Aet-maxOKurOT$ Eaxeret
m%n$m wOl%A-nOt!no Ael%h$m lOh!raE EiM!d$
[8] Aim-K%h y%Amar nOquD$m yihOyeh xOk!rek! wOy!lOd&
k!l-hac%An nOquD$m wOAim-K%h y%Amar EaquD$m yihOyeh
xOk!rek! wOy!lOd& k!l-hac%An EaquD$m
[9] waYac#l Ael%h$m Aet-miqOn#h Aab$kem waYiTen-l$
[10] wayOh$ BOE#t yaf#m hac%An w!AeX!A E#ynay w!A#reA
Bafalom wOhiN#h h!EaTud$m h!E%l$m Eal-hac%An EaquD$m
nOquD$m &bOruD$m
[11] waY%Amer A#lay malOAakO h!Ael%h$m Bafalom yaEaq%b
w!A%mar hiN#n$
[12] waY%Amer x!A-n!A E#yneyk! &rOA#h K!l-h!EaTud$m
h!E%l$m Eal-hac%An EaquD$m nOquD$m &bOruD$m K$ r!A$t$
A#t K!l-Aaver l!b!n E%xeh L!kO
[13] A!n%k$ h!A#l B#yt-A#l Aaver m!vafOT! V!m mac#b!h
Aaver n!darOT! L$ v!m neder EaT!h q&m c#A min-h!A!rec
haZ%At wOv&b Ael-Aerec moladOTek!
[14] waTaEan r!f#l wOl#A!h waT%AmarOn!h lo haEod l!n&
f#leq wOnafal!h BOb#yt A!b$n&
[15] haloA n!kOriYot nefOvabOn& lo K$ mOk!r!n& waY%Akal
Gam-A!kol Aet-KasOP#n&
[16] K$ k!l-h!E%ver Aaver hic$l Ael%h$m m#A!b$n& l!n& h&A
&lOb!n#yn& wOEaT!h K%l Aaver A!mar Ael%h$m A#leyk! Eax#h
[17] waY!q!m yaEaq%b waYiX!A Aet-B!n!yw wOAet-n!v!yw
Eal-haGOmaL$m
[18] waYinOhag Aet-K!l-miqOn#h& wOAet-K!l-rOkuvo Aaver
r!k!v miqOn#h qinOy!no Aaver r!kav BOpaDanAar!m l!boA
Ael-yicOf!q A!b$w AarOc!h KOn!Ean
[19] wOl!b!n h!lakO ligOz%z Aet-c%Ano waTigOn%b r!f#l Aet-
haTOr!p$m Aaver lOA!b$h!
[20] waYigOn%b yaEaq%b Aet-l#b l!b!n h!AaraM$ Eal-BOl$
hiG$d lo K$ b%r#fa h&A
[21] waYibOraf h&A wOk!l-Aaver-lo waY!q!m waYaEab%r Aet-
haN!h!r waY!xem Aet-P!n!yw har haGilOE!d
[22] waYuGad lOl!b!n BaYom haVOl$v$ K$ b!raf yaEaq%b
[23] waYiQaf Aet-Aef!yw EiMo waYirOD%p Aafar!yw DerekO
vibOEat y!m$m waYadOB#q A%to BOhar haGilOE!d
[24] waY!b%A Ael%h$m Ael-l!b!n h!AaraM$ Bafal%m haL!yOl!h
waY%Amer lo hiV!mer lOk! Pen-TOdaB#r Eim-yaEaq%b
miJob Ead-r!E
[25] waYaX#g l!b!n Aet-yaEaq%b wOyaEaq%b T!qaE Aet-A!h!lo
B!h!r wOl!b!n T!qaE Aet-Aef!yw BOhar haGilOE!d
[26] waY%Amer l!b!n lOyaEaq%b meh E!x$t! waTigOn%b Aet-
lOb!b$ waTOnah#g Aet-BOn%tay KivObuyot f!reb
[27] l!M!h nafOB#At! libOr%fa waTigOn%b A%t$ wOl%A-
hiGadOT! L$ w!AavaL#fak! BOximOf!h &bOvir$m BOt%p
&bOkiNor
[28] wOl%A nOjavOTan$ lOnaV#q lOb!nay wOlibOn%t!y EaT!h
hisOKalOT! Eaxo
[29] yev-lOA#l y!d$ laEaxot EiM!kem r!E w#Al%h#y Aab$kem
Aemev A!mar A#lay l#Am%r hiV!mer lOk! miDaB#r Eim-
yaEaq%b miJob Ead-r!E
[30] wOEaT!h h!l%kO h!lakOT! K$-nikOs%p nikOsapOT!h
lOb#yt A!b$k! l!M!h g!nabOT! Aet-Ael%h!y
[31] waYaEan yaEaq%b waY%Amer lOl!b!n K$ y!r#At$ K$
A!marOT$ Pen-TigOz%l Aet-BOnoteyk! m#EiM$
[32] Eim Aaver TimOc!A Aet-Ael%heyk! l%A yifOyeh neged
Aaf#yn& haKer-lOk! m!h EiM!d$ wOqaf-l!kO wOl%A-y!daE
yaEaq%b K$ r!f#l GOn!b!tam
[33] waY!b%A l!b!n BOA%hel yaEaq%b &bOA%hel l#A!h &bOA%hel
vOT#y h!Aam!h%t wOl%A m!c!A waY#c#A m#A%hel l#A!h
waY!b%A BOA%hel r!f#l
[34] wOr!f#l l!qOf!h Aet-haTOr!p$m waTOxim#m BOkar
haG!m!l waT#veb Eal#yhem wayOmaV#v l!b!n Aet-K!l-
h!A%hel wOl%A m!c!A
[35] waT%Amer Ael-A!b$h! Aal-yifar BOE#yn#y Aad%n$ K$ loA
A&kal l!q&m miP!neyk! K$-derekO n!v$m l$ wayOfaP#x
wOl%A m!c!A Aet-haTOr!p$m
[36] waYifar lOyaEaq%b waY!reb BOl!b!n waYaEan yaEaq%b
waY%Amer lOl!b!n mah-PivOE$ mah faJ!At$ K$ d!laqOT!
Aafar!y
[37] K$-miVavOT! Aet-K!l-K#lay mah-M!c!At! miK%l KOl#y-
b#ytek! x$m K%h neged Aafay wOAafeyk! wOyok$f& B#yn
vOn#yn&
[38] zeh EexOr$m v!n!h A!n%k$ EiM!kO rOf#leyk! wOEiZeyk!
l%A viK#l& wOA#yl#y c%AnOk! l%A A!k!lOT$
[39] jOr#p!h l%A-h#b#At$ A#leyk! A!n%k$ AafaJeN!h miY!d$
TObaqOveN!h GOnubOt$ yom &gOnubOt$ l!yOl!h
[40] h!y$t$ baYom Aak!lan$ f%reb wOqeraf BaL!yOl!h
waTiDad vOn!t$ m#E#yn!y
[41] zeh-L$ EexOr$m v!n!h BOb#ytek! EabadOT$k! AarOBaE-
EexOr#h v!n!h BivOT#y bOn%teyk! wOv#v v!n$m BOc%Anek!
waTafal#p Aet-maxOKurOT$ Eaxeret m%n$m
[42] l&l#y Ael%h#y A!b$ Ael%h#y AabOr!h!m &pafad yicOf!q
h!y!h l$ K$ EaT!h r#yq!m viLafOT!n$ Aet-E!nOy$ wOAet-
yOg$Ea KaPay r!A!h Ael%h$m waYokaf A!mev
[43] waYaEan l!b!n waY%Amer Ael-yaEaq%b haB!not BOn%tay
wOhaB!n$m B!nay wOhac%An c%An$ wOk%l Aaver-AaT!h
r%Aeh l$-h&A wOlibOn%tay m!h-AeEexeh l!A#Leh haYom Ao
libOn#yhen Aaver y!l!d&
[44] wOEaT!h lOk!h nikOrOt!h bOr$t Aan$ w!A!T!h wOh!y!h
lOE#d B#yn$ &b#ynek!
[45] waYiQaf yaEaq%b A!ben wayOr$meh! mac#b!h
[46] waY%Amer yaEaq%b lOAef!yw liqOj& Aab!n$m waYiqOf&
Aab!n$m waYaEax&-g!l waY%AkOl& v!m Eal-haG!l
[47] waYiqOr!A-lo l!b!n yOgarx!had&t!A wOyaEaq%b q!r!A lo
GalOE#d
[48] waY%Amer l!b!n haGal haZeh E#d B#yn$ &b#ynOk! haYom
Eal-K#n q!r!A-vOmo GalOE#d
[49] wOhaMicOP!h Aaver A!mar yicep yOhw!h B#yn$
&b#ynek! K$ niS!t#r A$v m#r#E#h&
[50] Aim-TOEaNeh Aet-BOn%tay wOAim-TiQaf n!v$m Eal-
BOn%tay A#yn A$v EiM!n& rOA#h Ael%h$m E#d B#yn$
&b#ynek!
[51] waY%Amer l!b!n lOyaEaq%b hiN#h haGal haZeh wOhiN#h
hamac#b!h Aaver y!r$t$ B#yn$ &b#ynek!
[52] E#d haGal haZeh wOE#d!h haMac#b!h Aim-A!n$ l%A-AeEeb%r
A#leyk! Aet-haGal haZeh wOAim-AaT!h l%A-taEab%r A#lay
Aet-haGal haZeh wOAet-haMac#b!h haZ%At lOr!E!h
[53] Ael%h#y AabOr!h!m w#Al%h#y n!for yivOPOj& b#yn#yn&
Ael%h#y Aab$hem waYiV!baE yaEaq%b BOpafad A!b$w yicOf!q
[54] waYizOBaf yaEaq%b zebaf B!h!r waYiqOr!A lOAef!yw
leAek!l-l!fem waY%AkOl& lefem waY!l$n& B!h!r
32
[1] waYavOK#m l!b!n BaB%qer wayOnaV#q lOb!n!yw
wOlibOnot!yw wayOb!rekO AetOhem waY#lekO waY!v!b l!b!n
limOq%mo
[2] wOyaEaq%b h!lakO lOdarOKo waYipOGOE&-bo malOAak#y
Ael%h$m
[3] waY%Amer yaEaq%b KaAaver r!A!m mafan#h Ael%h$m zeh
waYiqOr!A v#m-haM!qom hah&A mafan!yim p
[4] waYivOlaf yaEaq%b malOA!k$m lOp!n!yw Ael-E#x!w A!f$w
AarOc!h x#E$r xOd#h Aedom
[5] wayOcaw A%t!m l#Am%r K%h t%AmOr&n laAd%n$ lOE#x!w K%h
A!mar EabODOk! yaEaq%b Eim-l!b!n GarOT$ w!A#far Ead-
E!T!h
[6] wayOh$-l$ vor wafamor c%An wOEebed wOvipOf!h
w!AevOlOf!h lOhaG$d laAd%n$ limOc%A-f#n BOE#yneyk!
[7] waY!vub& haMalOA!k$m Ael-yaEaq%b l#Am%r B!An& Ael-
A!f$k! Ael-E#x!w wOgam h%l#kO liqOr!AtOk! wOAarOBaE-m#Aot
A$v EiMo
[8] waY$r!A yaEaq%b mOA%d waY#cer lo waYafac Aet-h!E!m
Aaver-AiTo wOAet-hac%An wOAet-haB!q!r wOhaGOmaL$m
livOn#y mafanot
[9] waY%Amer Aim-y!boA E#x!w Ael-haMafaneh h!Aafat
wOhiK!h& wOh!y!h haMafaneh haNivOA!r lipOl#yj!h
[10] waY%Amer yaEaq%b Ael%h#y A!b$ AabOr!h!m w#Al%h#y A!b$
yicOf!q yOhw!h h!A%m#r A#lay v&b lOAarOcOk!
&lOmoladOTOk! wOA#yj$b!h EiM!kO
[11] q!j%nOT$ miK%l hafas!d$m &miK!l-h!Aemet Aaver E!x$t!
Aet-EabODek! K$ bOmaqOl$ E!barOT$ Aet-haYarOD#n haZeh
wOEaT!h h!y$t$ livOn#y mafanot
[12] hac$l#n$ n!A miYad A!f$ miYad E#x!w K$-y!r#A A!n%k$
A%to Pen-y!boA wOhiKan$ A#m Eal-B!n$m
[13] wOAaT!h A!marOT! h#yj#b A#yj$b EiM!kO wOxamOT$ Aet-
zarOEak! KOfol haY!m Aaver l%A-yiS!p#r m#r%b
[14] waY!len v!m BaLayOl!h hah&A waYiQaf min-haB!A
bOy!do minOf!h lOE#x!w A!f$w
[15] EiZ$m m!Atayim &tOy!v$m EexOr$m rOf#l$m m!Atayim
wOA#yl$m EexOr$m
[16] GOmaL$m m#yn$qot &bOn#yhem vOl%v$m P!rot AarOB!E$m
&p!r$m Eax!r!h Aat%n%t EexOr$m waEOy!rim Eax!r!h
[17] waYiT#n BOyad-Eab!d!yw E#der E#der lObaDo waY%Amer
Ael-Eab!d!yw EibOr& lOp!nay wOrewaf T!x$m& B#yn E#der
&b#yn E#der
[18] wayOcaw Aet-h!riAvon l#Am%r K$ yipOG!vOk! E#x!w A!f$
wivOA#lOk! l#Am%r lOm$-AaT!h wOA!n!h t#l#kO &lOm$ A#Leh
lOp!neyk!
[19] wOA!marOT! lOEabODOk! lOyaEaq%b minOf!h hiwA vOl&f!h
laAd%n$ lOE#x!w wOhiN#h gam-h&A Aafar#yn&
[20] wayOcaw Gam Aet-haV#n$ Gam Aet-haVOl$v$ Gam Aet-
K!l-hah%lOk$m Aafar#y h!Ead!r$m l#Am%r KaD!b!r haZeh
TOdaBOr&n Ael-E#x!w BOm%caAakem A%to
[21] waAamarOTem Gam hiN#h EabODOk! yaEaq%b Aafar#yn&
K$-A!mar AakaPOr!h p!n!yw BaMinOf!h hah%leket
lOp!n!y wOAafar#y-k#n AerOAeh p!n!yw A&lay yiX!A
p!n!y
[22] waTaEab%r haMinOf!h Eal-P!n!yw wOh&A l!n
BaLayOl!h-hah&A BaMafaneh
[23] waY!q!m BaLayOl!h h&A waYiQaf Aet-vOT#y n!v!yw
wOAet-vOT#y vipOf%t!yw wOAet-Aafad E!x!r yOl!d!yw
waYaEab%r A#t maEabar yaB%q
[24] waYiQ!f#m waYaEabir#m Aet-haN!fal waYaEab#r Aet-
Aaver-lo
[25] waYi&!t#r yaEaq%b lObaDo waY#A!b#q A$v EiMo Ead Ealot
haV!far
[26] waYarOA K$ l%A y!k%l lo waYiGaE BOkap-yOr#ko waT#qaE
Kap-yerekO yaEaq%b BOh#A!bOqo EiMo
[27] waY%Amer vaLOf#n$ K$ E!l!h haV!far waY%Amer l%A
AavaL#fak! K$ Aim-B#rakOT!n$
[28] waY%Amer A#l!yw mah-VOmek! waY%Amer yaEaq%b
[29] waY%Amer l%A yaEaq%b y#A!m#r Eod vimOk! K$ Aim-
yixOr!A#l K$-x!r$t! Eim-Ael%h$m wOEim-Aan!v$m waT&k!l
[30] waYivOAal yaEaq%b waY%Amer haG$d!h-N!A vOmek!
waY%Amer l!M!h Zeh TivOAal livOm$ wayOb!rekO A%to v!m
[31] waYiqOr!A yaEaq%b v#m haM!qom POn$A#l K$-r!A$t$
Ael%h$m P!n$m Ael-P!n$m waTiN!c#l napOv$
[32] waYizOraf-lo haVemev KaAaver E!bar Aet-POn&A#l wOh&A
c%l#Ea Eal-yOr#ko
[33] Eal-K#n l%A-y%AkOl& bOn#y-yixOr!A#l Aet-G$d haN!veh
Aaver Eal-Kap haY!r#kO Ead haYom haZeh K$ n!gaE BOkap-
yerekO yaEaq%b BOg$d haN!veh

33
[1] waYiX!A yaEaq%b E#yn!yw waYarOA wOhiN#h E#x!w B!A
wOEiMo AarOBaE m#Aot A$v waYafac Aet-hayOl!d$m Eal-l#A!h
wOEal-r!f#l wOEal vOT#y haVOp!fot
[2] waY!xem Aet-haVOp!fot wOAet-yalOd#yhen riAv%n!h
wOAet-l#A!h w$l!deyh! Aafar%n$m wOAet-r!f#l wOAet-yos#p
Aafar%n$m
[3] wOh&A E!bar lipOn#yhem waYivOTaf& AarOc!h vebaE
POE!m$m Ead-GivOTo Ead-A!f$w
[4] waY!r!c E#x!w liqOr!Ato wayOfaBOq#h& waYiP%l Eal-
ca&!Ar!w waYiV!q#h& waYibOK&
[5] waYiX!A Aet-E#yn!yw waYarOA Aet-haN!v$m wOAet-
hayOl!d$m waY%Amer m$-A#Leh L!kO waY%Amar hayOl!d$m
Aaver-f!nan Ael%h$m Aet-EabODek!
[6] waTiGavOn! haVOp!fot h#N!h wOyalOd#yhen
waTivOTafaweyn!
[7] waTiGav Gam-l#A!h w$l!deyh! waYivOTafaw& wOAafar
niGav yos#p wOr!f#l waYivOTafaw&
[8] waY%Amer m$ lOk! K!l-haMafaneh haZeh Aaver P!g!vOT$
waY%Amer limOc%A-f#n BOE#yn#y Aad%n$
[9] waY%Amer E#x!w yev-l$ r!b A!f$ yOh$ lOk! Aaver-l!kO
[10] waY%Amer yaEaq%b Aal-n!A Aim-n!A m!c!At$ f#n
BOE#yneyk! wOl!qafOT! minOf!t$ miY!d$ K$ Eal-K#n r!A$t$
p!neyk! KirOA%t POn#y Ael%h$m waTirOc#n$
[11] qaf-n!A Aet-BirOk!t$ Aaver hub!At l!kO K$-faNan$
Ael%h$m wOk$ yev-l$-k%l waYipOcar-Bo waYiQ!f
[12] waY%Amer nisOE!h wOn#l#k!h wOA#lOk!h lOnegODek!
[13] waY%Amer A#l!yw Aad%n$ y%d#Ea K$-hayOl!d$m raK$m
wOhac%An wOhaB!q!r E!lot E!l!y &dOp!q&m yom Aef!d
w!m#t& K!l-hac%An
[14] yaEab!r-n!A Aad%n$ lipOn#y EabODo waAan$ AetOn!hal!h
lOAiJ$ lOregel haMOl!Ak!h Aaver-lOp!nay &lOregel
hayOl!d$m Ead Aaver-A!b%A Ael-Aad%n$ x#E$r!h
[15] waY%Amer E#x!w Aac$g!h-N!A EiMOk! min-h!E!m Aaver
AiT$ waY%Amer l!M!h Zeh AemOc!A-f#n BOE#yn#y Aad%n$
[16] waY!v!b BaYom hah&A E#x!w lOdarOKo x#E$r!h
[17] wOyaEaq%b n!saE suK%t!h waYiben lo B!yit &lOmiqOn#h&
E!x!h suK%t Eal-K#n q!r!A v#m-haM!qom suKot s
[18] waY!b%A yaEaq%b v!l#m E$r vOkem Aaver BOAerec KOnaEan
BOb%Ao miPaDanAar!m waYifan Aet-POn#y h!E$r
[19] waYiqen Aet-felOqat haX!deh Aaver n!j!h-v!m A!h!lo
miYad BOn#y-famor Aab$ vOkem BOm#A!h qOx$j!h
[20] waYaceb-v!m mizOB#fa waYiqOr!A-lo A#l Ael%h#y
yixOr!A#l s
34
[1] waT#c#A d$n!h Bat-l#A!h Aaver y!lOd!h lOyaEaq%b lirOAot
BibOnot h!A!rec
[2] waYarOA A%t!H vOkem Ben-famor hafi&$ nOx$A h!A!rec
waYiQaf A%t!H waYivOKab A%t!H wayOEaNeh!
[3] waTidOBaq napOvo BOd$n!h Bat-yaEaq%b waYeAehab Aet-
haNaEar! wayOdaB#r Eal-l#b haNaEar!
[4] waY%Amer vOkem Ael-famor A!b$w l#Am%r qaf-l$ Aet-
haYalOD!h haZ%At lOAiV!h
[5] wOyaEaq%b v!maE K$ jiM#A Aet-D$n!h biTo &b!n!yw
h!y& Aet-miqOn#h& BaX!deh wOheferiv yaEaq%b Ead-B%A!m
[6] waY#c#A famor Aab$-vOkem Ael-yaEaq%b lOdaB#r AiTo
[7] &bOn#y yaEaq%b B!A& min-haX!deh KOv!mOE!m
waYitOEacOb& h!Aan!v$m waYifar l!hem mOA%d K$-nOb!l!h
E!x!h bOyixOr!A#l livOKab Aet-Bat-yaEaq%b wOk#n l%A
y#E!xeh
[8] wayOdaB#r famor AiT!m l#Am%r vOkem BOn$ f!vOq!h
napOvo BObiTOkem TOn& n!A A%t!H lo lOAiV!h
[9] wOhitOfaTOn& A%t!n& BOn%t#ykem TiTOn&-l!n& wOAet-
BOn%t#yn& TiqOf& l!kem
[10] wOAiT!n& T#v#b& wOh!A!rec TihOyeh lipOn#ykem vOb&
&sOf!r&h! wOh#A!faz& B!H
[11] waY%Amer vOkem Ael-A!b$h wOAel-Aafeyh! AemOc!A-f#n
BOE#yn#ykem waAaver T%AmOr& A#lay AeT#n
[12] harOB& E!lay mOA%d m%har &maT!n wOAeTOn!h KaAaver
T%AmOr& A#l!y &tOn&-l$ Aet-haNaEar! lOAiV!h
[13] waYaEan& bOn#y-yaEaq%b Aet-vOkem wOAet-famor A!b$w
BOmirOm!h wayOdaB#r& Aaver jiM#A A#t D$n!h Aaf%t!m
[14] waY%AmOr& Aal#yhem l%A n&kal laEaxot haD!b!r haZeh
l!t#t Aet-Aaf%t#n& lOA$v Aaver-lo E!rOl!h K$-ferOP!h hiwA
l!n&
[15] AakO-BOz%At n#Aot l!kem Aim TihOy& k!m%n& lOhiM%l
l!kem K!l-z!k!r
[16] wOn!taN& Aet-BOn%t#yn& l!kem wOAet-BOn%t#ykem
niQaf-l!n& wOy!vabOn& AiTOkem wOh!y$n& lOEam Aef!d
[17] wOAim-l%A tivOmOE& A#l#yn& lOhiMol wOl!qafOn& Aet-
BiT#n& wOh!l!kOn&
[18] waY$jOb& dibOr#yhem BOE#yn#y famor &bOE#yn#y
vOkem Ben-famor
[19] wOl%A-A#far haNaEar laEaxot haD!b!r K$ f!p#c BObat-
yaEaq%b wOh&A nikOB!d miK%l B#yt A!b$w
[20] waY!b%A famor &vOkem BOno Ael-vaEar E$r!m
wayOdaBOr& Ael-AanOv#y E$r!m l#Am%r
[21] h!Aan!v$m h!A#Leh vOl#m$m h#m AiT!n& wOy#vOb&
b!A!rec wOyisOfar& A%t!H wOh!A!rec hiN#h rafabat-
y!dayim lipOn#yhem Aet-BOn%t!m niQaf-l!n& lOn!v$m
wOAet-BOn%t#yn& niT#n l!hem
[22] AakO-BOz%At y#A%t& l!n& h!Aan!v$m l!vebet AiT!n& lihOyot
lOEam Aef!d BOhiMol l!n& K!l-z!k!r KaAaver h#m niM%l$m
[23] miqOn#hem wOqinOy!n!m wOk!l-BOhemOT!m haloA l!n&
h#m AakO n#Aot!h l!hem wOy#vOb& AiT!n&
[24] waYivOmOE& Ael-famor wOAel-vOkem BOno K!l-y%cOA#y
vaEar E$ro waYiM%l& K!l-z!k!r K!l-y%cOA#y vaEar E$ro
[25] wayOh$ baYom haVOl$v$ BihOyot!m K%Aab$m waYiqOf&
vOn#y-bOn#y-yaEaq%b vimOEon wOl#w$ Aaf#y d$n!h A$v
farOBo waY!b%A& Eal-h!E$r Bejaf waYaharOg& K!l-z!k!r
[26] wOAet-famor wOAet-vOkem BOno h!rOg& lOp$-f!reb
waYiqOf& Aet-D$n!h miB#yt vOkem waY#c#A&
[27] BOn#y yaEaq%b B!A& Eal-hafal!l$m waY!b%Z& h!E$r Aaver
jiMOA& Aafot!m
[28] Aet-c%An!m wOAet-BOq!r!m wOAet-fam%r#yHem wOA#t
Aaver-B!E$r wOAet-Aaver BaX!deh l!q!f&
[29] wOAet-K!l-f#yl!m wOAet-K!l-jaP!m wOAet-nOv#yhem
v!b& waY!b%Z& wOA#t K!l-Aaver BaB!yit
[30] waY%Amer yaEaq%b Ael-vimOEon wOAel-l#w$ EakarOTem
A%t$ lOhabOA$v#n$ BOy%v#b h!A!rec BaKOnaEan$ &baPOriZ$
waAan$ mOt#y misOP!r wOneAesOp& E!lay wOhiK&n$
wOnivOmadOT$ Aan$ &b#yt$
[31] waY%AmOr& hakOzon!h yaEaxeh Aet-Aafot#n& p

35
[1] waY%Amer Ael%h$m Ael-yaEaq%b q&m Eal#h b#yt-A#l
wOveb-v!m waEax#h-v!m mizOB#fa l!A#l haNirOAeh A#leyk!
BOb!rOfak! miPOn#y E#x!w A!f$k!
[2] waY%Amer yaEaq%b Ael-B#yto wOAel K!l-Aaver EiMo h!sir&
Aet-Ael%h#y haN#k!r Aaver BOt%kOkem wOhiJahar&
wOhafal$p& ximOl%t#ykem
[3] wOn!q&m!h wOnaEaleh B#yt-A#l wOAeEexeh-V!m mizOB#fa
l!A#l h!E%neh A%t$ BOyom c!r!t$ wayOh$ EiM!d$ BaDerekO
Aaver h!l!kOT$
[4] waYiTOn& Ael-yaEaq%b A#t K!l-Ael%h#y haN#k!r Aaver
BOy!d!m wOAet-haNOz!m$m Aaver BOA!zOn#yhem
waYijOm%n A%t!m yaEaq%b Tafat h!A#l!h Aaver Eim-vOkem
[5] waYiS!E& wayOh$ fiTat Ael%h$m Eal-heE!r$m Aaver
sOb$b%t#yhem wOl%A r!dOp& Aafar#y BOn#y yaEaq%b
[6] waY!b%A yaEaq%b l&z!h Aaver BOAerec KOnaEan hiwA B#yt-
A#l h&A wOk!l-h!E!m Aaver-EiMo
[7] waYiben v!m mizOB#fa waYiqOr!A laM!qom A#l B#yt-A#l
K$ v!m nigOl& A#l!yw h!Ael%h$m BOb!rOfo miPOn#y A!f$w
[8] waT!m!t DOb%r!h m#yneqet ribOq!h waTiQ!b#r
miTafat lOb#yt-A#l Tafat h!AaLon waYiqOr!A vOmo AaLon
B!k&t p
[9] waY#r!A Ael%h$m Ael-yaEaq%b Eod BOb%Ao miPaDanAar!m
wayOb!rekO A%to
[10] waY%Amer-lo Ael%h$m vimOk! yaEaq%b l%A-yiQ!r#A
vimOk! Eod yaEaq%b K$ Aim-yixOr!A#l yihOyeh vOmek!
waYiqOr!A Aet-vOmo yixOr!A#l
[11] waY%Amer lo Ael%h$m Aan$ A#l vaDay POr#h &rOb#h Goy
&qOhal Goyim yihOyeh miMeki! &mOl!k$m m#fal!ceyk!
y#c#A&
[12] wOAet-h!A!rec Aaver n!taT$ lOAabOr!h!m &lOyicOf!q lOk!
AeTOneN!h &lOzarOEak! Aafareyk! AeT#n Aet-h!A!rec
[13] waYaEal m#E!l!yw Ael%h$m BaM!qom Aaver-DiBer AiTo
[14] waYac#b yaEaq%b mac#b!h BaM!qom Aaver-DiBer AiTo
macebet A!ben waYaS#kO E!leyh! nesekO waYic%q E!leyh!
v!men
[15] waYiqOr!A yaEaq%b Aet-v#m haM!qom Aaver DiBer AiTo
v!m Ael%h$m B#yt-A#l
[16] waYisOE& miB#ytA#l wayOh$-Eod KibOrat-h!A!rec l!boA
AepOr!t!h waT#led r!f#l waTOqav BOlidOT!H
[17] wayOh$ bOhaqOv%t!H BOlidOT!H waT%Amer l!H
hamOyaLedet Aal-T$rOA$ K$-gam-zeh l!kO B#n
[18] wayOh$ BOc#At napOv!H K$ m#t!h waTiqOr!A vOmo Ben-
Aon$ wOA!b$w q!r!A-lo binOy!m$n
[19] waT!m!t r!f#l waTiQ!b#r BOderekO AepOr!t!h hiwA
B#ytl!fem
[20] waYac#b yaEaq%b mac#b!h Eal-qObur!t!H hiwA macebet
qOburat-r!f#l Ead-haYom
[21] waYiSaE yixOr!A#l waY#j A!h!l%h m#h!lOA!h lOmigODal-
E#der
[22] wayOh$ BivOK%n yixOr!A#l B!A!rec hahiwA waY#lekO
rOA&b#n waYivOKab Aet-BilOh!h P$legev A!b$w waYivOmaE
yixOr!A#l p waYihOy& bOn#y-yaEaq%b vOn#ym E!x!r
[23] BOn#y l#A!h BOkor yaEaq%b rOA&b#n wOvimOEon wOl#w$
w$h&d!h wOyiX!vk!r &zOb&lun
[24] BOn#y r!f#l yos#p &binOy!min
[25] &bOn#y bilOh!h vipOfat r!f#l D!n wOnapOT!l$
[26] &bOn#y zilOP!h vipOfat l#A!h G!d wOA!v#r A#Leh BOn#y
yaEaq%b Aaver yuLad-lo BOpaDanAar!m
[27] waY!b%A yaEaq%b Ael-yicOf!q A!b$w mamOr#A
qirOyath!AarOBaE hiwA febOron Aaver-G!r-v!m AabOr!h!m
wOyicOf!q
[28] waYihOy& yOm#y yicOf!q mOAat v!n!h &vOm%n$m v!n!h
[29] waYigOwaE yicOf!q waY!m!t waY#A!sep Ael-EaM!yw
z!q#n &xObaE y!m$m waYiqOBOr& A%to E#x!w wOyaEaq%b
B!n!yw p

36
[1] wOA#Leh T%lOdot E#x!w h&A Aedom
[2] E#x!w l!qaf Aet-n!v!yw miBOnot KOn!Ean Aet-E!d!h Bat-
A#ylon hafiT$ wOAet-A!h!l$b!m!h Bat-Ean!h Bat-cibOEon
hafi&$
[3] wOAet-B!xOmat Bat-yivOm!E#Al Aafot nOb!yot
[4] waT#led E!d!h lOE#x!w Aet-Ael$p!z &b!xOmat y!lOd!h Aet-
rOE&A#l
[5] wOA!h!l$b!m!h y!lOd!h Aet-yEyv ]yOE&v[ wOAet-yaEOl!m
wOAet-q%raf A#Leh BOn#y E#x!w Aaver yuLOd&-lo BOAerec
KOn!Ean
[6] waYiQaf E#x!w Aet-n!v!yw wOAet-B!n!yw wOAet-
BOn%t!yw wOAet-K!l-napOvot B#yto wOAet-miqOn#h&
wOAet-K!l-BOhemOTo wOA#t K!l-qinOy!no Aaver r!kav
BOAerec KOn!Ean waY#lekO Ael-Aerec miPOn#y yaEaq%b A!f$w
[7] K$-h!y!h rOk&v!m r!b miVebet yafOD!w wOl%A y!kOl!h
Aerec mOg&r#yhem l!x#At A%t!m miPOn#y miqOn#yhem
[8] waY#veb E#x!w BOhar x#E$r E#x!w h&A Aedom
[9] wOA#Leh T%lOdot E#x!w Aab$ Aedom BOhar x#E$r
[10] A#Leh vOmot BOn#y-E#x!w Ael$paz Ben-E!d!h A#vet E#x!w
rOE&A#l Ben-B!xOmat A#vet E#x!w
[11] waYihOy& BOn#y Ael$p!z T#ym!n Aom!r cOpo
wOgaEOT!m &qOnaz
[12] wOtimOnaE h!yOt!h p$legev leAel$paz Ben-E#x!w waT#led
leAel$paz Aet-Eam!l#q A#Leh BOn#y E!d!h A#vet E#x!w
[13] wOA#Leh BOn#y rOE&A#l nafat w!zeraf vaM!h &miZ!h
A#Leh h!y& BOn#y b!xOmat A#vet E#x!w
[14] wOA#Leh h!y& BOn#y A!h!l$b!m!h bat-Ean!h Bat-cibOEon
A#vet E#x!w waT#led lOE#x!w Aet-yEyv ]yOE&v[ wOAet-
yaEOl!m wOAet-q%raf
[15] A#Leh AaL&p#y bOn#y-E#x!w BOn#y Ael$paz BOkor E#x!w
AaL&p T#ym!n AaL&p Aom!r AaL&p cOpo AaL&p qOnaz
[16] AaL&p-q%raf AaL&p GaEOT!m AaL&p Eam!l#q A#Leh
AaL&p#y Ael$paz BOAerec Aedom A#Leh BOn#y E!d!h
[17] wOA#Leh BOn#y rOE&A#l Ben-E#x!w AaL&p nafat AaL&p
zeraf AaL&p vaM!h AaL&p miZ!h A#Leh AaL&p#y rOE&A#l
BOAerec Aedom A#Leh BOn#y b!xOmat A#vet E#x!w
[18] wOA#Leh BOn#y A!h!l$b!m!h A#vet E#x!w AaL&p yOE&v
AaL&p yaEOl!m AaL&p q%raf A#Leh AaL&p#y A!h!l$b!m!h
Bat-Ean!h A#vet E#x!w
[19] A#Leh bOn#y-E#x!w wOA#Leh AaL&p#yhem h&A Aedom s
[20] A#Leh bOn#y-x#E$r haf%r$ y%vOb#y h!A!rec loj!n
wOvob!l wOcibOEon waEan!h
[21] wOdivon wOA#cer wOd$v!n A#Leh AaL&p#y haf%r$ BOn#y
x#E$r BOAerec Aedom
[22] waYihOy& bOn#y-loj!n f%r$ wOh#ym!m waAafot loj!n
TimOn!E
[23] wOA#Leh BOn#y vob!l EalOw!n &m!nafat wOE#yb!l vOpo
wOAon!m
[24] wOA#Leh bOn#y-cibOEon wOAaY!h waEan!h h&A Ean!h Aaver
m!c!A Aet-haY#mim BaMidOB!r BirOE%to Aet-hafam%r$m
lOcibOEon A!b$w
[25] wOA#Leh bOn#y-Ean!h Div%n wOA!h!l$b!m!h Bat-Ean!h
[26] wOA#Leh BOn#y d$v!n femOD!n wOAevOB!n wOyitOr!n
&kOr!n
[27] A#Leh BOn#y-A#cer BilOh!n wOzaEaw!n waEaq!n
[28] A#Leh bOn#y-d$v!n E&c waAar!n
[29] A#Leh AaL&p#y haf%r$ AaL&p loj!n AaL&p vob!l AaL&p
cibOEon AaL&p Ean!h
[30] AaL&p Div%n AaL&p A#cer AaL&p D$v!n A#Leh AaL&p#y
haf%r$ lOAaLup#yhem BOAerec x#E$r p
[31] wOA#Leh haMOl!k$m Aaver m!lOk& BOAerec Aedom lipOn#y
mOl!kO-melekO libOn#y yixOr!A#l
[32] waYimOl%kO BeAedom BelaE Ben-BOEor wOv#m E$ro
DinOh!b!h
[33] waY!m!t B!laE waYimOl%kO TafOT!yw yob!b Ben-zeraf
miB!cOr!h
[34] waY!m!t yob!b waYimOl%kO TafOT!yw fuv!m m#Aerec
haT#ym!n$
[35] waY!m!t fuv!m waYimOl%kO TafOT!yw hadad Ben-
BOdad haMaKeh Aet-midOy!n BixOd#h moA!b wOv#m E$ro
Eaw$t
[36] waY!m!t had!d waYimOl%kO TafOT!yw xamOl!h
miMaxOr#q!h
[37] waY!m!t xamOl!h waYimOl%kO TafOT!yw v!A&l
m#rOf%bot haN!h!r
[38] waY!m!t v!A&l waYimOl%kO TafOT!yw BaEalf!n!n Ben-
EakOBor
[39] waY!m!t BaEalf!n!n Ben-EakOBor waYimOl%kO
TafOT!yw hadar wOv#m E$ro P!E& wOv#m AivOTo
mOh#yjabOA#l Bat-majOr#d Bat m#yz!h!b
[40] wOA#Leh vOmot AaL&p#y E#x!w lOmivOPOf%t!m
limOq%m%t!m BivOm%t!m AaL&p TimOn!E AaL&p EalOw!h
AaL&p yOt#t
[41] AaL&p A!h!l$b!m!h AaL&p A#l!h AaL&p P$n%n
[42] AaL&p qOnaz AaL&p T#ym!n AaL&p mibOc!r
[43] AaL&p magOD$A#l AaL&p E$r!m A#Leh AaL&p#y Aedom
lOm%vOb%t!m BOAerec AafuZ!t!m h&A E#x!w Aab$ Aedom p

37
[1] waY#veb yaEaq%b BOAerec mOg&r#y A!b$w BOAerec KOn!Ean
[2] A#Leh T%lOdot yaEaq%b yos#p Ben-vObaE-EexOr#h v!n!h
h!y!h r%Eeh Aet-Aef!yw Bac%An wOh&A naEar Aet-BOn#y
bilOh!h wOAet-BOn#y zilOP!h nOv#y A!b$w waY!b#A yos#p
Aet-DiB!t!m r!E!h Ael-Aab$hem
[3] wOyixOr!A#l A!hab Aet-yos#p miK!l-B!n!yw K$-ben-
zOqun$m h&A lo wOE!x!h lo KOt%net PaS$m
[4] waYirOA& Aef!yw K$-A%to A!hab Aab$hem miK!l-Aef!yw
waYixOnOA& A%to wOl%A y!kOl& DaBOro lOv!l%m
[5] waYafal%m yos#p falom waYaG#d lOAef!yw waYosip& Eod
xOn%A A%to
[6] waY%Amer Aal#yhem vimOE&-n!A hafalom haZeh Aaver
f!l!mOT$
[7] wOhiN#h AanafOn& mOAaLOm$m AaluM$m BOtokO haX!deh
wOhiN#h q!m!h AaluM!t$ wOgam-nic!b!h wOhiN#h
tOsuBeyn!h AaluM%t#ykem waTivOTafaweyn! laAaluM!t$
[8] waY%AmOr& lo Aef!yw ham!l%kO TimOl%kO E!l#yn& Aim-
m!vol TimOv%l B!n& waYosip& Eod xOn%A A%to Eal-
fal%m%t!yw wOEal-DOb!r!yw
[9] waYafal%m Eod falom Aaf#r wayOsaP#r A%to lOAef!yw
waY%Amer hiN#h f!lamOT$ falom Eod wOhiN#h haVemev
wOhaY!r#fa wOAafad E!x!r Kok!b$m mivOTafaw$m l$
[10] wayOsaP#r Ael-A!b$w wOAel-Aef!yw waYigOEar-Bo A!b$w
waY%Amer lo m!h hafalom haZeh Aaver f!l!mOT! haboA
n!boA Aan$ wOAiMOk! wOAafeyk! lOhivOTafaw%t lOk! A!rOc!h
[11] wayOqanOA&-bo Aef!yw wOA!b$w v!mar Aet-haD!b!r
[12] waY#lOk& Aef!yw lirOEot Aet-c%An Aab$hem BivOkem
[13] waY%Amer yixOr!A#l Ael-yos#p haloA Aafeyk! r%E$m
BivOkem lOk!h wOAevOl!fak! Aal#yhem waY%Amer lo hiN#n$
[14] waY%Amer lo lekO-n!A rOA#h Aet-vOlom Aafeyk! wOAet-
vOlom hac%An wahavib#n$ D!b!r waYivOl!f#h& m#E#meq
febOron waY!b%A vOkem!h
[15] waYimOc!A#h& A$v wOhiN#h t%Eeh BaX!deh waYivOA!l#h&
h!A$v l#Am%r mah-TObaQ#v
[16] waY%Amer Aet-Aafay A!n%k$ mObaQ#v haG$d!h-N!A l$
A#yp%h h#m r%E$m
[17] waY%Amer h!A$v n!sOE& miZeh K$ v!maEOT$ A%mOr$m
n#lOk!h D%t!yOn!h waY#lekO yos#p Aafar Aef!yw
waYimOc!A#m BOd%t!n
[18] waYirOA& A%to m#r!f%q &bOjerem yiqOrab Aal#yhem
waYitOnaKOl& A%to laham$to
[19] waY%AmOr& A$v Ael-A!f$w hiN#h BaEal hafal%mot haL!zeh
B!A
[20] wOEaT!h lOk& wOnaharOg#h& wOnavOlik#h& BOAafad
haB%rot wOA!marOn& faY!h r!E!h Aak!l!tOh& wOnirOAeh
mah-YihOy& fal%m%t!yw
[21] waYivOmaE rOA&b#n waYacil#h& miY!d!m waY%Amer l%A
naKeN& n!pev
[22] waY%Amer Aal#hem rOA&b#n Aal-TivOPOk&-d!m havOl$k&
A%to Ael-haBor haZeh Aaver BaMidOB!r wOy!d Aal-
TivOlOf&-bo lOmaEan hac$l A%to miY!d!m lahav$bo Ael-A!b$w
[23] wayOh$ KaAaver-B!A yos#p Ael-Aef!yw waYapOv$j& Aet-
yos#p Aet-KuT!nOTo Aet-KOt%net haPaS$m Aaver E!l!yw
[24] waYiQ!fuh& waYavOlik& A%to haB%r!h wOhaBor r#q A#yn
Bo m!yim
[25] waY#vOb& leAek!l-lefem waYixOA& E#yn#yhem waYirOA&
wOhiN#h A%rOfat yivOmOE#Al$m B!A!h miGilOE!d
&gOmaL#yhem n%xOA$m nOk%At &cOr$ w!l%j holOk$m lOhor$d
micOr!yOm!h
[26] waY%Amer yOh&d!h Ael-Aef!yw mah-BecaE K$ nahar%g
Aet-A!f$n& wOkiS$n& Aet-D!mo
[27] lOk& wOnimOKOreN& laYivOmOE#Al$m wOy!d#n& Aal-TOh$-
bo K$-A!f$n& bOx!r#n& h&A waYivOmOE& Aef!yw
[28] waYaEabOr& Aan!v$m midOy!n$m s%far$m waYimOvOk&
waYaEal& Aet-yos#p min-haBor waYimOKOr& Aet-yos#p
laYivOmOE#Al$m BOEexOr$m K!sep waY!b$A& Aet-yos#p
micOr!yOm!h
[29] waY!v!b rOA&b#n Ael-haBor wOhiN#h A#yn-yos#p BaBor
waYiqOraE Aet-BOg!d!yw
[30] waY!v!b Ael-Aef!yw waY%Amar haYeled A#yneN& waAan$
A!n!h Aan$-b!A
[31] waYiqOf& Aet-KOt%net yos#p waYivOfaj& xOE$r EiZ$m
waYijOBOl& Aet-haKuT%net BaD!m
[32] wayOvaLOf& Aet-KOt%net haPaS$m waY!b$A& Ael-Aab$hem
waY%AmOr& z%At m!c!An& haKer-n!A haKOt%net BinOk! hiwA
Aim-l%A
[33] waYaK$r!H waY%Amer KOt%net BOn$ faY!h r!E!h
Aak!l!tOh& j!r%p j%rap yos#p
[34] waYiqOraE yaEaq%b ximOl%t!yw waY!xem xaq
BOm!tOn!yw waYitOAaB#l Eal-BOno y!m$m raB$m
[35] waY!qum& k!l-B!n!yw wOk!l-BOn%t!yw lOnafamo
wayOm!A#n lOhitOnaf#m waY%Amer K$-A#r#d Ael-BOn$ A!b#l
vOA%l!h waY#bOkiO A%to A!b$w
[36] wOhaMOd!n$m m!kOr& A%to Ael-micOr!yim lOpoj$par
sOr$s ParOE%h xar haJaB!f$m p

38
[1] wayOh$ B!E#t hahiwA waY#red yOh&d!h m#A#t Aef!yw
waY#j Ead-A$v EaduL!m$ &vOmo f$r!h
[2] waYarOA-v!m yOh&d!h Bat-A$v KOnaEan$ &vOmo v&Ea
waYiQ!feh! waY!b%A A#leyh!
[3] waTahar waT#led B#n waYiqOr!A Aet-vOmo E#r
[4] waTahar Eod waT#led B#n waTiqOr!A Aet-vOmo Aon!n
[5] waT%sep Eod waT#led B#n waTiqOr!A Aet-vOmo v#l!h
wOh!y!h bikOz$b BOlidOT!H A%to
[6] waYiQaf yOh&d!h AiV!h lOE#r BOkoro &vOm!H T!m!r
[7] wayOh$ E#r BOkor yOh&d!h raE BOE#yn#y yOhw!h
wayOmit#h& yOhw!h
[8] waY%Amer yOh&d!h lOAon!n B%A Ael-A#vet A!f$k! wOyaB#m
A%t!H wOh!q#m zeraE lOA!f$k!
[9] waY#daE Aon!n K$ L%A lo yihOyeh haZ!raE wOh!y!h Aim-
B!A Ael-A#vet A!f$w wOvif#t AarOc!h lObilOT$ nOt!n-zeraE
lOA!f$w
[10] waY#raE BOE#yn#y yOhw!h Aaver E!x!h waY!met Gam-
A%to
[11] waY%Amer yOh&d!h lOt!m!r KaL!to vOb$ AalOm!n!h b#yt-
A!b$kO Ead-yigODal v#l!h bOn$ K$ A!mar Pen-y!m&t Gam-
h&A KOAef!yw waT#lekO T!m!r waT#veb B#yt A!b$h!
[12] waYirOB& haY!m$m waT!m!t Bat-v&Ea A#vet-yOh&d!h
waYiN!fem yOh&d!h waYaEal Eal-G%zaz#y c%Ano h&A
wOf$r!h r#E#h& h!EaduL!m$ TimOn!t!h
[13] waYuGad lOt!m!r l#Am%r hiN#h f!m$kO E%leh timOn!t!h
l!g%z c%Ano
[14] waT!sar BigOd#y AalOmOn&t!H m#E!leyh! waTOkas
Bac!E$p waTitOEaL!p waT#veb BOpetaf E#ynayim Aaver Eal-
DerekO TimOn!t!h K$ r!Aat!h K$-g!dal v#l!h wOhiwA l%A-
niTOn!h lo lOAiV!h
[15] waYirOAeh! yOh&d!h waYafOvObeh! lOzon!h K$ kiSOt!h
P!neyh!
[16] waY#j A#leyh! Ael-haDerekO waY%Amer h!b!h-N!A A!boA
A#layikO K$ l%A y!daE K$ kaL!to hiwA waT%Amer mah-
TiTen-L$ K$ t!boA A#l!y
[17] waY%Amer A!n%k$ AavaLaf GOd$-EiZ$m min-hac%An
waT%Amer Aim-TiT#n E#r!bon Ead v!lOfek!
[18] waY%Amer m!h h!E#r!bon Aaver AeTen-L!kO waT%Amer
f%t!mOk! &pOt$lek! &maJOk! Aaver BOy!dek! waYiTen-L!H
waY!b%A A#leyh! waTahar lo
[19] waT!q!m waT#lekO waT!sar cOE$p!H m#E!leyh!
waTilOBav BigOd#y AalOmOn&t!H
[20] waYivOlaf yOh&d!h Aet-GOd$ h!EiZ$m BOyad r#E#h&
h!EaduL!m$ l!qafat h!E#r!bon miYad h!AiV!h wOl%A mOc!A!H
[21] waYivOAal Aet-AanOv#y mOq%m!H l#Am%r AaY#h haQOd#v!h
hiwA b!E#ynayim Eal-haD!rekO waY%AmOr& l%A-h!yOt!h
b!zeh qOd#v!h
[22] waY!v!b Ael-yOh&d!h waY%Amer l%A mOc!At$h! wOgam
AanOv#y haM!qom A!mOr& l%A-h!yOt!h b!zeh qOd#v!h
[23] waY%Amer yOh&d!h TiQaf-l!H Pen nihOyeh l!b&z hiN#h
v!lafOT$ haGOd$ haZeh wOAaT!h l%A mOc!At!H
[24] wayOh$ KOmivOl%v f!d!v$m waYuGad l$h&d!h l#Am%r
z!nOt!h T!m!r KaL!tek! wOgam hiN#h h!r!h lizOn&n$m
waY%Amer yOh&d!h hoc$A&h! wOtiX!r#p
[25] hiwA m&c#At wOh$A v!lOf!h Ael-f!m$h! l#Am%r lOA$v Aaver-
A#Leh Lo A!n%k$ h!r!h waT%Amer haKer-n!A lOm$
haf%temet wOhaPOt$l$m wOhaMaJeh h!A#Leh
[26] waYaK#r yOh&d!h waY%Amer c!dOq!h miMeN$ K$-Eal-
K#n l%A-nOtaT$h! lOv#l!h bOn$ wOl%A-y!sap Eod lOdaEOT!h
[27] wayOh$ BOE#t lidOT!H wOhiN#h tOAom$m BObijOn!H
[28] wayOh$ bOlidOT!H waYiTen-y!d waTiQaf hamOyaLedet
waTiqOv%r Eal-y!do v!n$ l#Am%r zeh y!c!A riAv%n!h
[29] wayOh$ KOm#v$b y!do wOhiN#h y!c!A A!f$w waT%Amer
mah-P!racOT! E!leyk! P!rec waYiqOr!A vOmo P!rec
[30] wOAafar y!c!A A!f$w Aaver Eal-y!do haV!n$ waYiqOr!A
vOmo z!raf s
39
[1] wOyos#p h&rad micOr!yOm!h waYiqOn#h& Poj$par sOr$s
ParOE%h xar haJaB!f$m A$v micOr$ miYad haYivOmOE#Al$m
Aaver horiduh& v!M!h
[2] wayOh$ yOhw!h Aet-yos#p wayOh$ A$v macOl$fa wayOh$
BOb#yt Aad%n!yw haMicOr$
[3] waYarOA Aad%n!yw K$ yOhw!h AiTo wOk%l Aaver-h&A E%xeh
yOhw!h macOl$fa BOy!do
[4] waYimOc!A yos#p f#n BOE#yn!yw wayOv!ret A%to
waYapOqid#h& Eal-B#yto wOk!l-yev-lo n!tan BOy!do
[5] wayOh$ m#A!z hipOq$d A%to BOb#yto wOEal K!l-Aaver
yev-lo wayOb!rekO yOhw!h Aet-B#yt haMicOr$ BigOlal
yos#p wayOh$ BirOKat yOhw!h BOk!l-Aaver yev-lo
BaBayit &baX!deh
[6] waYaEaz%b K!l-Aaver-lo BOyad-yos#p wOl%A-y!daE AiTo
mOA&m!h K$ Aim-haLefem Aaver-h&A Aok#l wayOh$ yos#p
yOp#h-t%Aar w$p#h marOAeh
[7] wayOh$ Aafar haDOb!r$m h!A#Leh waTiX!A A#vet-
Aad%n!yw Aet-E#yneyh! Ael-yos#p waT%Amer vikOb!h EiM$
[8] wayOm!A#n waY%Amer Ael-A#vet Aad%n!yw h#n Aad%n$ l%A-
y!daE AiT$ mah-BaB!yit wOk%l Aaver-yev-lo n!tan BOy!d$
[9] A#yneN& g!dol BaBayit haZeh miMeN$ wOl%A-f!xakO
miMeN$ mOA&m!h K$ Aim-Aot!kO BaAaver AaTO-AivOTo
wOA#ykO AeEexeh h!r!E!h haGOd%l!h haZ%At wOf!j!At$
l#Al%h$m
[10] wayOh$ KOdaBOr!H Ael-yos#p yom yom wOl%A-v!maE
A#leyh! livOKab AecOl!H lihOyot EiM!H
[11] wayOh$ KOhaYom haZeh waY!b%A haBayOt!h laEaxot
mOlaAkOTo wOA#yn A$v m#AanOv#y haBayit v!m BaB!yit
[12] waTitOPOx#h& BObigOdo l#Am%r vikOb!h EiM$ waYaEaz%b
BigOdo BOy!d!H waY!n!s waY#c#A haf&c!h
[13] wayOh$ KirOAot!H K$-E!zab BigOdo BOy!d!H waY!n!s
haf&c!h
[14] waTiqOr!A lOAanOv#y b#yt!H waT%Amer l!hem l#Am%r
rOA& h#b$A l!n& A$v EibOr$ lOcafeq B!n& B!A A#lay livOKab
EiM$ w!AeqOr!A BOqol G!dol
[15] wayOh$ kOv!mOEo K$-har$m%t$ qol$ w!AeqOr!A waYaEaz%b
BigOdo AecOl$ waY!n!s waY#c#A haf&c!h
[16] waTaNaf BigOdo AecOl!H Ead-BoA Aad%n!yw Ael-B#yto
[17] waTOdaB#r A#l!yw KaDOb!r$m h!A#Leh l#Am%r B!A-A#lay
h!Eebed h!EibOr$ Aaver-h#b#At! L!n& lOcafeq B$
[18] wayOh$ Kahar$m$ qol$ w!AeqOr!A waYaEaz%b BigOdo AecOl$
waY!n!s haf&c!h
[19] wayOh$ kivOm%Ea Aad%n!yw Aet-DibOr#y AivOTo Aaver
DiBOr!h A#l!yw l#Am%r KaDOb!r$m h!A#Leh E!x!H l$
EabODek! waYifar AaPo
[20] waYiQaf Aad%n#y yos#p A%to waYiTOn#h& Ael-B#yt
haS%har mOqom Aaver-Aas&r#y ]Aas$r#y[ haMelekO Aas&r$m
wayOh$-v!m BOb#yt haS%har
[21] wayOh$ yOhw!h Aet-yos#p waY#j A#l!yw f!sed waYiT#n
fiNo BOE#yn#y xar B#yt-haS%har
[22] waYiT#n xar B#yt-haS%har BOyad-yos#p A#t K!l-
h!Aas$rim Aaver BOb#yt haS%har wOA#t K!l-Aaver E%x$m v!m
h&A h!y!h E%xeh
[23] A#yn xar B#yt-haS%har r%Aeh Aet-K!l-mOA&m!h BOy!do
BaAaver yOhw!h AiTo waAaver-h&A E%xeh yOhw!h macOl$fa
s
40
[1] wayOh$ Aafar haDOb!r$m h!A#Leh f!jOA& mavOq#h
melekO-micOrayim wOh!A%peh laAad%n#yhem lOmelekO
micOr!yim
[2] waYiqOc%p ParOE%h Eal vOn#y s!r$s!yw Eal xar
haMavOq$m wOEal xar h!Aop$m
[3] waYiT#n A%t!m BOmivOmar B#yt xar hajaB!f$m Ael-B#yt
haS%har mOqom Aaver yos#p A!s&r v!m
[4] waYipOq%d xar haJaB!f$m Aet-yos#p AiT!m wayOv!ret
A%t!m waYihOy& y!m$m BOmivOm!r
[5] waYafalOm& falom vOn#yhem A$v fal%mo BOlayOl!h Aef!d
A$v KOpitOron fal%mo haMavOqeh wOh!A%peh Aaver lOmelekO
micOrayim Aaver Aas&r$m BOb#yt haS%har
[6] waY!b%A Aal#yhem yos#p BaB%qer waYarOA A%t!m
wOhiN!m z%Eap$m
[7] waYivOAal Aet-sOr$s#y parOE%h Aaver AiTo bOmivOmar B#yt
Aad%n!yw l#Am%r maD&Ea POn#ykem r!E$m haYom
[8] waY%AmOr& A#l!yw falom f!lamOn& &p%t#r A#yn A%to
waY%Amer Aal#hem yos#p haloA l#Al%h$m PitOr%n$m
saPOr&-n!A l$
[9] wayOsaP#r xar-haMavOq$m Aet-fal%mo lOyos#p
waY%Amer lo Bafalom$ wOhiN#h-gepen lOp!n!y
[10] &baGepen vOl%v!h x!r$gim wOh$A kOp%rafat E!lOt!h nic!H
hibOv$l& AavOKOl%teyh! Ean!b$m
[11] wOkos ParOE%h BOy!d$ w!AeQaf Aet-h!Ean!b$m w!AexOfaj
A%t!m Ael-Kos ParOE%h w!AeT#n Aet-haKos Eal-Kap ParOE%h
[12] waY%Amer lo yos#p zeh PitOr%no vOl%vet haX!rig$m
vOl%vet y!m$m h#m
[13] BOEod vOl%vet y!m$m yiX!A parOE%h Aet-r%Avek!
wahav$bOk! Eal-KaNek! wOn!taT! kos-ParOE%h BOy!do
KaMivOP!j h!riAvon Aaver h!y$t! mavOq#h&
[14] K$ Aim-zOkarOTan$ AiTOk! KaAaver y$jab l!kO wOE!x$t!-
N!A EiM!d$ f!sed wOhizOKarOTan$ Ael-ParOE%h wOhoc#Atan$
min-haBayit haZeh
[15] K$-guN%b GuNabOT$ m#Aerec h!EibOr$m wOgam-P%h l%A-
E!x$t$ mOA&m!h K$-x!m& A%t$ BaBor
[16] waYarOA xar-h!A%p$m K$ job P!t!r waY%Amer Ael-yos#p
Aap-Aan$ Bafalom$ wOhiN#h vOl%v!h saL#y f%r$ Eal-r%Av$
[17] &baSal h!EelOyon miK%l maAakal ParOE%h maEax#h A%peh
wOh!Eop A%k#l A%t!m min-haSal m#Eal r%Av$
[18] waYaEan yos#p waY%Amer zeh PitOr%no vOl%vet haSaL$m
vOl%vet y!m$m h#m
[19] BOEod vOl%vet y!m$m yiX!A parOE%h Aet-r%AvOk!
m#E!leyk! wOt!l!h AotOk! Eal-E#c wOA!kal h!Eop Aet-
BOx!rOk! m#E!leyk!
[20] wayOh$ BaYom haVOl$v$ yom huLedet Aet-ParOE%h
waYaEax mivOTeh lOk!l-Eab!d!yw waYiX!A Aet-r%Av xar
haMavOq$m wOAet-r%Av xar h!A%p$m BOtokO Eab!d!yw
[21] waY!veb Aet-xar haMavOq$m Eal-mavOq#h& waYiT#n
haKos Eal-Kap ParOE%h
[22] wOA#t xar h!A%p$m T!l!h KaAaver P!tar l!hem yos#p
[23] wOl%A-z!kar xar-haMavOq$m Aet-yos#p waYivOK!f#h& p

41
[1] wayOh$ miQ#c vOn!tayim y!m$m &parOE%h f%l#m
wOhiN#h E%m#d Eal-hayOA%r
[2] wOhiN#h min-hayOA%r E%l%t vebaE P!rot yOpot marOAeh
&bOr$A%t B!x!r waTirOEeyn!h B!A!f&
[3] wOhiN#h vebaE P!rot Aaf#rot E%lot Aafar#yhen min-
hayOA%r r!Eot marOAeh wOdaQot B!x!r waTaEam%dOn!h
A#cel haP!rot Eal-xOpat hayOA%r
[4] waT%AkalOn!h haP!rot r!Eot haMarOAeh wOdaQ%t haB!x!r
A#t vebaE haP!rot yOp%t haMarOAeh wOhaBOr$A%t waY$qac
ParOE%h
[5] waY$v!n waYafal%m v#n$t wOhiN#h vebaE viB!l$m E%lot
BOq!neh Aef!d BOr$Aot wOj%bot
[6] wOhiN#h vebaE viB!l$m DaQot &vOd&p%t q!d$m c%mOfot
Aafar#yhen
[7] waTibOlaEOn!h haViB!l$m haDaQot A#t vebaE haViB!l$m
haBOr$Aot wOhaMOl#Aot waY$qac ParOE%h wOhiN#h falom
[8] wayOh$ baB%qer waTiP!Eem r&fo waYivOlaf waYiqOr!A
Aet-K!l-farOjuM#y micOrayim wOAet-K!l-fak!meyh!
wayOsaP#r ParOE%h l!hem Aet-fal%mo wOA#yn-Pot#r Aot!m
lOparOE%h
[9] wayOdaB#r xar haMavOq$m Aet-ParOE%h l#Am%r Aet-
faj!Aay Aan$ mazOK$r haYom
[10] ParOE%h q!cap Eal-Eab!d!yw waYiT#n A%t$ BOmivOmar
B#yt xar haJaB!f$m A%t$ wOA#t xar h!A%p$m
[11] waNafalOm!h falom BOlayOl!h Aef!d Aan$ w!h&A A$v
KOpitOron fal%mo f!l!mOn&
[12] wOv!m AiT!n& naEar EibOr$ Eebed lOxar haJaB!f$m
waNOsaPer-lo waYipOT!r-l!n& Aet-fal%m%t#yn& A$v
Kafal%mo P!t!r
[13] wayOh$ KaAaver P!tar-l!n& K#n h!y!h A%t$ h#v$b Eal-
KaN$ wOA%to t!l!h
[14] waYivOlaf ParOE%h waYiqOr!A Aet-yos#p wayOr$cuh&
min-haBor wayOgaLaf wayOfaL#p ximOl%t!yw waY!b%A
Ael-ParOE%h
[15] waY%Amer ParOE%h Ael-yos#p falom f!lamOT$ &p%t#r
A#yn A%to waAan$ v!maEOT$ E!leyk! l#Am%r TivOmaE falom
lipOT%r A%to
[16] waYaEan yos#p Aet-ParOE%h l#Am%r BilOE!d!y Ael%h$m
yaEaneh Aet-vOlom ParOE%h
[17] wayOdaB#r ParOE%h Ael-yos#p Bafal%m$ hinOn$ E%m#d
Eal-xOpat hayOA%r
[18] wOhiN#h min-hayOA%r E%l%t vebaE P!rot BOr$Aot B!x!r
w$p%t T%Aar waTirOEeyn!h B!A!f&
[19] wOhiN#h vebaE-P!rot Aaf#rot E%lot Aafar#yhen DaLot
wOr!Eot T%Aar mOA%d wOraQot B!x!r l%A-r!A$t$ k!h#N!h
BOk!l-Aerec micOrayim l!r%Ea
[20] waT%AkalOn!h haP!rot h!raQot wOh!r!Eot A#t vebaE
haP!rot h!riAv%not haBOr$A%t
[21] waT!b%An!h Ael-qirOBen!h wOl%A nodaE K$-b!A& Ael-
qirOBen!h &marOA#yhen raE KaAaver BaTOfiL!h w!A$q!c
[22] w!A#reA Bafal%m$ wOhiN#h vebaE viB!l$m E%l%t BOq!neh
Aef!d mOl#A%t wOj%bot
[23] wOhiN#h vebaE viB!l$m cOnumot DaQot vOdupot q!d$m
c%mOfot Aafar#yhem
[24] waTibOlaEOn! h!viB!l$m haDaQ%t A#t vebaE haviB!l$m
haJ%bot w!A%mar Ael-hafarOjuM$m wOA#yn maG$d l$
[25] waY%Amer yos#p Ael-ParOE%h falom ParOE%h Aef!d h&A
A#t Aaver h!Ael%h$m E%xeh hiG$d lOparOE%h
[26] vebaE P!r%t haJ%b%t vebaE v!n$m h#N!h wOvebaE
haViB!l$m haJ%b%t vebaE v!n$m h#N!h falom Aef!d h&A
[27] wOvebaE haP!rot h!raQot wOh!r!E%t h!E%l%t Aafar#yhen
vebaE v!n$m h#N!h wOvebaE haviB!l$m h!r#qot vOdupot
haQ!d$m yihOy& vebaE vOn#y r!E!b
[28] h&A haD!b!r Aaver DiBarOT$ Ael-ParOE%h Aaver h!Ael%h$m
E%xeh herOA!h Aet-ParOE%h
[29] hiN#h vebaE v!n$m B!Aot x!b!E G!dol BOk!l-Aerec
micOr!yim
[30] wOq!m& vebaE vOn#y r!E!b Aafar#yhen wOnivOKaf K!l-
haX!b!E BOAerec micOr!yim wOkiL!h h!r!E!b Aet-h!A!rec
[31] wOl%A-yi&!daE haX!b!E B!A!rec miPOn#y h!r!E!b hah&A
Aafar#y-k#n K$-k!b#d h&A mOA%d
[32] wOEal hiV!not hafalom Ael-ParOE%h PaEam!yim K$-
n!kon haD!b!r m#Eim h!Ael%h$m &mOmah#r h!Ael%h$m
laEax%to
[33] wOEaT!h y#reA parOE%h A$v n!bon wOf!k!m w$v$t#h& Eal-
Aerec micOr!yim
[34] yaEaxeh parOE%h wOyapOq#d POqid$m Eal-h!A!rec
wOfiM#v Aet-Aerec micOrayim BOvebaE vOn#y haX!b!E
[35] wOyiqOBOc& Aet-K!l-A%kel haV!n$m haJ%b%t haB!A%t
h!A#Leh wOyicOBOr&-b!r Tafat yad-ParOE%h A%kel BeE!r$m
wOv!m!r&
[36] wOh!y!h h!A%kel lOpiQ!don l!A!rec lOvebaE vOn#y h!r!E!b
Aaver TihOyeyn! BOAerec micOr!yim wOl%A-tiK!r#t h!A!rec
B!r!E!b
[37] waY$jab haD!b!r BOE#yn#y parOE%h &bOE#yn#y K!l-
Eab!d!yw
[38] waY%Amer ParOE%h Ael-Eab!d!yw hanimOc!A k!zeh A$v
Aaver r&fa Ael%h$m Bo
[39] waY%Amer ParOE%h Ael-yos#p Aafar#y hod$Ea Ael%h$m
AotOk! Aet-K!l-z%At A#yn-n!bon wOf!k!m K!mok!
[40] AaT!h TihOyeh Eal-B#yt$ wOEal-P$k! yiVaq K!l-EaM$
raq haKiS#A AegODal miMeki!
[41] waY%Amer ParOE%h Ael-yos#p rOA#h n!taT$ A%tOk! Eal
K!l-Aerec micOr!yim
[42] waY!sar ParOE%h Aet-jaBaEOTo m#Eal y!do waYiT#n A%t!H
Eal-yad yos#p waYalOB#v A%to BigOd#y-v#v waY!xem rObid
haZ!h!b Eal-ca&!Aro
[43] waYarOK#b A%to BOmirOKebet haMivOneh Aaver-lo
waYiqOrOA& lOp!n!yw AabOr#kO wOn!ton A%to Eal K!l-Aerec
micOr!yim
[44] waY%Amer ParOE%h Ael-yos#p Aan$ parOE%h &bilOE!deyk!
l%A-y!r$m A$v Aet-y!do wOAet-ragOlo BOk!l-Aerec
micOr!yim
[45] waYiqOr!A parOE%h v#m-yos#p c!pOnatPaEOn#fa
waYiTen-lo Aet-A!sOnat Bat-Poj$peraE K%h#n A%n lOAiV!h
waY#c#A yos#p Eal-Aerec micOr!yim
[46] wOyos#p Ben-vOl%v$m v!n!h BOE!mOdo lipOn#y ParOE%h
melekO-micOr!yim waY#c#A yos#p miLipOn#y parOE%h
waYaEOb%r BOk!l-Aerec micOr!yim
[47] waTaEax h!A!rec BOvebaE vOn#y haX!b!E liqOm!c$m
[48] waYiqOB%c Aet-K!l-A%kel vebaE v!n$m Aaver h!y& BOAerec
micOrayim waYiTen-A%kel BeE!r$m A%kel xOd#h-h!E$r Aaver
sOb$b%teyh! n!tan BOtok!H
[49] waYicOB%r yos#p B!r KOfol haY!m harOB#h mOA%d Ead
K$-f!dal lisOP%r K$-A#yn misOP!r
[50] &lOyos#p yuLad vOn#y b!n$m BOjerem T!boA vOnat
h!r!E!b Aaver y!lOd!h-Lo A!sOnat Bat-Poj$peraE K%h#n Aon
[51] waYiqOr!A yos#p Aet-v#m haBOkor mOnaVeh K$-naVan$
Ael%h$m Aet-K!l-Eam!l$ wOA#t K!l-B#yt A!b$
[52] wOA#t v#m haV#n$ q!r!A AepOr!yim K$-hipOran$ Ael%h$m
BOAerec E!nOy$
[53] waTikOleyn!h vebaE vOn#y haX!b!E Aaver h!y!h BOAerec
micOr!yim
[54] waTOfiLeyn!h vebaE vOn#y h!r!E!b l!boA KaAaver A!mar
yos#p wayOh$ r!E!b BOk!l-h!Aar!cot &bOk!l-Aerec
micOrayim h!y!h l!fem
[55] waTirOEab K!l-Aerec micOrayim waYicOEaq h!E!m Ael-
ParOE%h laL!fem waY%Amer ParOE%h lOk!l-micOrayim lOk&
Ael-yos#p Aaver-y%Amar l!kem TaEax&
[56] wOh!r!E!b h!y!h Eal K!l-POn#y h!A!rec waYipOTaf
yos#p Aet-K!l-Aaver B!hem waYivOB%r lOmicOrayim
waYefezaq h!r!E!b BOAerec micOr!yim
[57] wOk!l-h!A!rec B!A& micOrayOm!h livOB%r Ael-yos#p K$-
f!zaq h!r!E!b BOk!l-h!A!rec

42
[1] waYarOA yaEaq%b K$ yev-veber BOmicOr!yim waY%Amer
yaEaq%b lOb!n!yw l!M!h TitOr!A&
[2] waY%Amer hiN#h v!maEOT$ K$ yev-veber BOmicOr!yim
rOd&-v!M!h wOvibOr&-l!n& miV!m wOnifOyeh wOl%A
n!m&t
[3] waY#rOd& Aaf#y-yos#p Eax!r!h livOB%r B!r
miMicOr!yim
[4] wOAet-BinOy!m$n Aaf$ yos#p l%A-v!laf yaEaq%b Aet-
Aef!yw K$ A!mar Pen-yiqOr!AeN& A!son
[5] waY!b%A& BOn#y yixOr!A#l livOB%r BOtokO haB!A$m K$-
h!y!h h!r!E!b BOAerec KOn!Ean
[6] wOyos#p h&A haVaL$j Eal-h!A!rec h&A haMavOB$r lOk!l-
Eam h!A!rec waY!b%A& Aaf#y yos#p waYivOTafaw&-lo
AaPayim A!rOc!h
[7] waYarOA yos#p Aet-Aef!yw waYaKir#m waYitOnaK#r
Aal#yhem wayOdaB#r AiT!m q!vot waY%Amer Aal#hem
m#Aayin B!Atem waY%AmOr& m#Aerec KOnaEan livOB!r-A%kel
[8] waYaK#r yos#p Aet-Aef!yw wOh#m l%A hiKiruh&
[9] waYizOK%r yos#p A#t hafal%mot Aaver f!lam l!hem
waY%Amer Aal#hem mOraGOl$m AaTem lirOAot Aet-EerOwat
h!A!rec B!Atem
[10] waY%AmOr& A#l!yw l%A Aad%n$ waEab!deyk! B!A& livOB!r-
A%kel
[11] KuL!n& BOn#y A$v-Aef!d n!fOn& K#n$m AanafOn& l%A-
h!y& Eab!deyk! mOraGOl$m
[12] waY%Amer Aal#hem l%A K$-EerOwat h!A!rec B!Atem lirOAot
[13] waY%AmOr& vOn#ym E!x!r Eab!deyk! Aaf$m AanafOn&
BOn#y A$v-Aef!d BOAerec KOn!Ean wOhiN#h haQ!j%n Aet-
A!b$n& haYom wOh!Aef!d A#yneN&
[14] waY%Amer Aal#hem yos#p h&A Aaver DiBarOT$ Aal#kem
l#Am%r mOraGOl$m AaTem
[15] BOz%At TiB!f#n& f#y parOE%h Aim-T#cOA& miZeh K$
Aim-BOboA Aaf$kem haQ!j%n h#N!h
[16] vilOf& miKem Aef!d wOyiQaf Aet-Aaf$kem wOAaTem
h#A!sOr& wOyiB!fan& DibOr#ykem haAemet AiTOkem
wOAim-l%A f#y parOE%h K$ mOraGOl$m AaTem
[17] waYeAes%p A%t!m Ael-mivOm!r vOl%vet y!m$m
[18] waY%Amer Aal#hem yos#p BaYom haVOl$v$ z%At Eax&
wifOy& Aet-h!Ael%h$m Aan$ y!r#A
[19] Aim-K#n$m AaTem Aaf$kem Aef!d y#A!s#r BOb#yt
mivOmarOkem wOAaTem lOk& h!b$A& veber raEabon
B!T#ykem
[20] wOAet-Aaf$kem haQ!j%n T!b$A& A#lay wOy#A!mOn&
dibOr#ykem wOl%A t!m&t& waYaEax&-k#n
[21] waY%AmOr& A$v Ael-A!f$w Aab!l Aav#m$m AanafOn& Eal-
A!f$n& Aaver r!A$n& c!rat napOvo BOhitOfanOno A#l#yn&
wOl%A v!m!EOn& Eal-K#n B!A!h A#l#yn& hac!r!h haZ%At
[22] waYaEan rOA&b#n A%t!m l#Am%r haloA A!marOT$ Aal#ykem
l#Am%r Aal-TefejOA& baYeled wOl%A vOmaEOTem wOgam-
D!mo hiN#h nidOr!v
[23] wOh#m l%A y!dOE& K$ v%m#Ea yos#p K$ haM#l$c
B#yn%t!m
[24] waYiS%b m#Eal#yhem waY#bOkiO waY!v!b Aal#hem
wayOdaB#r Aal#hem waYiQaf m#AiT!m Aet-vimOEon
waYeAes%r A%to lOE#yn#yhem
[25] wayOcaw yos#p wayOmalOA& Aet-KOl#yhem B!r &lOh!v$b
KasOP#yhem A$v Ael-xaQo wOl!t#t l!hem c#d!h laD!rekO
waYaEax l!hem K#n
[26] waYixOA& Aet-vibOr!m Eal-fam%r#yhem waY#lOk& miV!m
[27] waYipOTaf h!Aef!d Aet-xaQo l!t#t misOPoA lafam%ro
BaM!lon waYarOA Aet-KasOPo wOhiN#h-h&A BOp$
AamOTafOTo
[28] waY%Amer Ael-Aef!yw h&vab KasOP$ wOgam hiN#h
bOAamOTafOT$ waY#c#A liB!m waYeferOd& A$v Ael-A!f$w
l#Am%r mah-Z%At E!x!h Ael%h$m l!n&
[29] waY!b%A& Ael-yaEaq%b Aab$hem AarOc!h KOn!Ean waYaG$d&
lo A#t K!l-haQ%r%t A%t!m l#Am%r
[30] DiBer h!A$v Aad%n#y h!A!rec AiT!n& q!vot waYiT#n
A%t!n& KimOraGOl$m Aet-h!A!rec
[31] waN%Amer A#l!yw K#n$m Aan!fOn& l%A h!y$n& mOraGOl$m
[32] vOn#ym-E!x!r AanafOn& Aaf$m BOn#y A!b$n& h!Aef!d
A#yneN& wOhaQ!j%n haYom Aet-A!b$n& BOAerec KOn!Ean
[33] waY%Amer A#l#yn& h!A$v Aad%n#y h!A!rec BOz%At A#daE K$
k#n$m AaTem Aaf$kem h!Aef!d haN$f& AiT$ wOAet-raEabon
B!T#ykem qOf& w!l#k&
[34] wOh!b$A& Aet-Aaf$kem haQ!j%n A#lay wOA#dOE!h K$ l%A
mOraGOl$m AaTem K$ k#n$m AaTem Aet-Aaf$kem AeT#n l!kem
wOAet-h!A!rec TisOf!r&
[35] wayOh$ h#m mOr$q$m xaQ#yhem wOhiN#h-A$v cOror-
KasOPo BOxaQo waYirOA& Aet-cOr%rot KasOP#yhem h#M!h
waAab$hem waY$r!A&
[36] waY%Amer Aal#hem yaEaq%b Aab$hem A%t$ viKalOTem
yos#p A#yneN& wOvimOEon A#yneN& wOAet-BinOy!min
TiQ!f& E!lay h!y& kuL!n!h
[37] waY%Amer rOA&b#n Ael-A!b$w l#Am%r Aet-vOn#y b!nay
T!m$t Aim-l%A Aab$AeN& A#leyk! TOn!h A%to Eal-y!d$ waAan$
Aav$beN& A#leyk!
[38] waY%Amer l%A-y#r#d BOn$ EiM!kem K$-A!f$w m#t wOh&A
lObaDo nivOA!r &qOr!A!h& A!son BaDerekO Aaver T#lOk&-
b!H wOhoradOTem Aet-x#yb!t$ BOy!gon vOAol!h
43
[1] wOh!r!E!b K!b#d B!A!rec
[2] wayOh$ KaAaver KiL& leAek%l Aet-haVeber Aaver h#b$A&
miMicOr!yim waY%Amer Aal#yhem Aab$hem vub& vibOr&-
l!n& mOEaj-A%kel
[3] waY%Amer A#l!yw yOh&d!h l#Am%r h!E#d h#Eid B!n& h!A$v
l#Am%r l%A-tirOA& p!nay BilOT$ Aaf$kem AiTOkem
[4] Aim-yevOk! mOvaL#fa Aet-A!f$n& AiT!n& n#rOd!h
wOnivOBOr!h lOk! A%kel
[5] wOAim-A#ynOk! mOvaL#fa l%A n#r#d K$-h!A$v A!mar
A#l#yn& l%A-tirOA& p!nay BilOT$ Aaf$kem AiTOkem
[6] waY%Amer yixOr!A#l l!m!h har#E%tem l$ lOhaG$d l!A$v
haEod l!kem A!f
[7] waY%AmOr& v!Aol v!Aal-h!A$v l!n& &lOmoladOT#n& l#Am%r
haEod Aab$kem fay hay#v l!kem A!f wanaGed-lo Eal-P$
haDOb!r$m h!A#Leh hay!doEa n#daE K$ y%Amar hor$d& Aet-
Aaf$kem
[8] waY%Amer yOh&d!h Ael-yixOr!A#l A!b$w vilOf!h haNaEar
AiT$ wOn!q&m!h wOn#l#k!h wOnifOyeh wOl%A n!m&t Gam-
AanafOn& gam-AaT!h Gam-jaP#n&
[9] A!n%k$ AeEerObeN& miY!d$ TObaqOveN& Aim-l%A hab$A%t$w
A#leyk! wOhicagOT$w lOp!neyk! wOf!j!At$ lOk! K!l-
haY!m$m
[10] K$ l&l#A hitOmahOm!hOn& K$-EaT!h vabOn& zeh
paEam!yim
[11] waY%Amer Aal#hem yixOr!A#l Aab$hem Aim-K#n A#poA z%At
Eax& qOf& miZimOrat h!A!rec BikOl#ykem wOhor$d& l!A$v
minOf!h mOEaj c!r$ &mOEaj DObav nOk%At w!l%j B!jOn$m
&vOq#d$m
[12] wOkesep mivOneh qOf& bOyedOkem wOAet-haKesep
haM&v!b BOp$ AamOTOf%t#ykem T!v$b& bOyedOkem A&lay
mivOGeh h&A
[13] wOAet-Aaf$kem q!f& wOq&m& v&b& Ael-h!A$v
[14] wOA#l vaDay yiT#n l!kem rafam$m lipOn#y h!A$v
wOviLaf l!kem Aet-Aaf$kem Aaf#r wOAet-BinOy!m$n waAan$
KaAaver v!k%lOT$ v!k!lOT$
[15] waYiqOf& h!Aan!v$m Aet-haMinOf!h haZ%At &mivOneh-
Kesep l!qOf& bOy!d!m wOAet-BinOy!min waY!qum&
waY#rOd& micOrayim waYaEamOd& lipOn#y yos#p
[16] waYarOA yos#p AiT!m Aet-BinOy!m$n waY%Amer laAaver
Eal-B#yto h!b#A Aet-h!Aan!v$m haB!yOt!h &jOb%fa jebaf
wOh!k#n K$ AiT$ y%AkOl& h!Aan!v$m Bac!h!r!yim
[17] waYaEax h!A$v KaAaver A!mar yos#p waY!b#A h!A$v Aet-
h!Aan!v$m B#yt!h yos#p
[18] waY$rOA& h!Aan!v$m K$ h&bOA& B#yt yos#p waY%AmOr&
Eal-DObar haKesep haV!b BOAamOTOf%t#yn& BaTOfiL!h
AanafOn& m&b!A$m lOhitOG%l#l E!l#yn& &lOhitOnaP#l E!l#yn&
wOl!qafat A%t!n& laEab!d$m wOAet-fam%r#yn&
[19] waYiGOv& Ael-h!A$v Aaver Eal-B#yt yos#p wayOdaBOr&
A#l!yw Petaf haB!yit
[20] waY%AmOr& B$ Aad%n$ y!r%d y!radOn& BaTOfiL!h
livOB!r-A%kel
[21] wayOh$ K$-b!An& Ael-haM!lon waNipOTOf!h Aet-
AamOTOf%t#yn& wOhiN#h kesep-A$v BOp$ AamOTafOTo
KasOP#n& BOmivOq!lo waN!veb A%to BOy!d#n&
[22] wOkesep Aaf#r horadOn& bOy!d#n& livOB!r-A%kel l%A
y!daEOn& m$-x!m KasOP#n& BOAamOTOf%t#yn&
[23] waY%Amer v!lom l!kem Aal-T$r!A& Ael%h#ykem w#Al%h#y
Aab$kem n!tan l!kem majOmon BOAamOTOf%t#ykem
KasOPOkem B!A A#l!y waYoc#A Aal#hem Aet-vimOEon
[24] waY!b#A h!A$v Aet-h!Aan!v$m B#yt!h yos#p waYiTen-
mayim waYirOfac& ragOl#yhem waYiT#n misOPoA
lafam%r#yhem
[25] waY!k$n& Aet-haMinOf!h Ead-BoA yos#p Bac!h!r!yim
K$ v!mOE& K$-v!m y%AkOl& l!fem
[26] waY!b%A yos#p haBayOt!h waY!b$A& lo Aet-haMinOf!h
Aaver-BOy!d!m haB!yOt!h waYivOTafaw&-lo A!rOc!h
[27] waYivOAal l!hem lOv!lom waY%Amer hav!lom Aab$kem
haZ!q#n Aaver AamarOTem haEodeN& f!y
[28] waY%AmOr& v!lom lOEabODOk! lOA!b$n& EodeN& f!y
waYiQOd& waYivOTaf& ]waYivOTafa&&[
[29] waYiX!A E#yn!yw waYarOA Aet-BinOy!m$n A!f$w Ben-
AiMo waY%Amer hazeh Aaf$kem haQ!j%n Aaver AamarOTem
A#l!y waY%Amar Ael%h$m y!fOnOk! BOn$
[30] wayOmah#r yos#p K$-nikOmOr& rafam!yw Ael-A!f$w
wayObaQ#v libOKot waY!b%A hafadOr!h waY#bOkiO v!M!h
[31] waYirOfac P!n!yw waY#c#A waYitOAaPaq waY%Amer x$m&
l!fem
[32] waY!x$m& lo lObaDo wOl!hem lObaD!m wOlaMicOr$m
h!A%kOl$m AiTo lObaD!m K$ l%A y&kOl&n haMicOr$m leAek%l
Aet-h!EibOr$m lefem K$-toE#b!h hiwA lOmicOr!yim
[33] waY#vOb& lOp!n!yw haBOk%r KibOk%r!to wOhac!E$r
KicOEir!to waYitOmOh& h!Aan!v$m A$v Ael-r#E#h&
[34] waYiX!A maxOA%t m#A#t maxOAat MaxOA%t waT#reb maxOAat
BinOy!min miMaxOA%t KuL!m f!m#v y!dot waYivOT&
waYivOKOr& EiMo
44
wayOcaw Aet-Aaver Eal-B#yto l#Am%r maL#A Aet-AamOTOf%t
[1]
h!Aan!v$m A%kel KaAaver y&kOl&n xOA#t wOx$m Kesep-A$v
BOp$ AamOTafOTo
[2] wOAet-GOb$E$ GOb$Ea haKesep T!x$m BOp$ AamOTafat
haQ!j%n wOA#t Kesep vibOro waYaEax KidObar yos#p Aaver
DiB#r
[3] haB%qer Aor wOh!Aan!v$m vuLOf& h#M!h wafam%r#yhem
[4] h#m y!cOA& Aet-h!E$r l%A hirOf$q& wOyos#p A!mar laAaver
Eal-B#yto q&m rOd%p Aafar#y h!Aan!v$m wOhiXagOT!m
wOA!marOT! Aal#hem l!M!h viLamOTem r!E!h Tafat job!h
[5] haloA zeh Aaver yivOTeh Aad%n$ Bo wOh&A naf#v yOnaf#v
Bo har#E%tem Aaver Eax$tem
[6] waYaXig#m wayOdaB#r Aal#hem Aet-haDOb!r$m h!A#Leh
[7] waY%AmOr& A#l!yw l!M!h yOdaB#r Aad%n$ KaDOb!r$m
h!A#Leh f!l$l!h laEab!deyk! m#Eaxot KaD!b!r haZeh
[8] h#n Kesep Aaver m!c!An& BOp$ AamOTOf%t#yn& hev$b%n&
A#leyk! m#Aerec KOn!Ean wOA#ykO nigOn%b miB#yt
Aad%neyk! Kesep Ao z!h!b
[9] Aaver yiM!c#A AiTo m#Eab!deyk! w!m#t wOgam-AanafOn&
nihOyeh laAd%n$ laEab!d$m
[10] waY%Amer Gam-EaT!h kOdibOr#ykem Ken-h&A Aaver
yiM!c#A AiTo yihOyeh-L$ E!bed wOAaTem TihOy& nOqiYim
[11] wayOmahar& waYorid& A$v Aet-AamOTafOTo A!rOc!h
waYipOTOf& A$v AamOTafOTo
[12] wayOfaP#x BaG!dol h#f#l &baQ!j%n KiL!h waYiM!c#A
haG!b$Ea BOAamOTafat BinOy!min
[13] waYiqOrOE& ximOl%t!m waYaEam%s A$v Eal-fam%ro
waY!vub& h!E$r!h
[14] waY!b%A yOh&d!h wOAef!yw B#yt!h yos#p wOh&A EodeN&
v!m waYiPOl& lOp!n!yw A!rOc!h
[15] waY%Amer l!hem yos#p m!h-haMaEaxeh haZeh Aaver
Eax$tem haloA yOdaEOTem K$-naf#v yOnaf#v A$v Aaver
K!m%n$
[16] waY%Amer yOh&d!h mah-N%Amar laAd%n$ mah-NOdaB#r
&mah-NicOjaD!q h!Ael%h$m m!c!A Aet-Eaw%n Eab!deyk!
hiNeN& Eab!d$m laAd%n$ Gam-AanafOn& Gam Aaver-nimOc!A
haG!b$Ea BOy!do
[17] waY%Amer f!l$l!h L$ m#Eaxot z%At h!A$v Aaver nimOc!A
haG!b$Ea BOy!do h&A yihOyeh-L$ E!bed wOAaTem Eal&
lOv!lom Ael-Aab$kem p
[18] waYiGav A#l!yw yOh&d!h waY%Amer B$ Aad%n$ yOdaBer-
n!A EabODOk! d!b!r BOA!zOn#y Aad%n$ wOAal-yifar AaPOk!
BOEabODek! K$ k!mok! KOparOE%h
[19] Aad%n$ v!Aal Aet-Eab!d!yw l#Am%r hay#v-l!kem A!b Ao-
A!f
[20] waN%Amer Ael-Aad%n$ yev-l!n& A!b z!q#n wOyeled
zOqun$m q!j!n wOA!f$w m#t waYi&!t#r h&A lObaDo lOAiMo
wOA!b$w Aah#bo
[21] waT%Amer Ael-Eab!deyk! horiduh& A#l!y wOA!x$m!h
E#yn$ E!l!yw
[22] waN%Amer Ael-Aad%n$ l%A-y&kal haNaEar laEaz%b Aet-A!b$w
wOE!zab Aet-A!b$w w!m#t
[23] waT%Amer Ael-Eab!deyk! Aim-l%A y#r#d Aaf$kem haQ!j%n
AiTOkem l%A t%sip&n lirOAot P!n!y
[24] wayOh$ K$ E!l$n& Ael-EabODOk! A!b$ waNaGed-lo A#t
DibOr#y Aad%n$
[25] waY%Amer A!b$n& vub& vibOr&-l!n& mOEaj-A%kel
[26] waN%Amer l%A n&kal l!redet Aim-y#v A!f$n& haQ!j%n
AiT!n& wOy!radOn& K$-l%A n&kal lirOAot POn#y h!A$v
wOA!f$n& haQ!j%n A#yneN& AiT!n&
[27] waY%Amer EabODOk! A!b$ A#l#yn& AaTem yOdaEOTem K$
vOnayim y!lOd!h-L$ AivOT$
[28] waY#c#A h!Aef!d m#AiT$ w!A%mar AakO j!r%p j%r!p wOl%A
rOA$t$w Ead-h#N!h
[29] &lOqafOTem Gam-Aet-zeh m#Eim P!nay wOq!r!h& A!son
wOhoradOTem Aet-x#yb!t$ BOr!E!h vOA%l!h
[30] wOEaT!h KOb%A$ Ael-EabODOk! A!b$ wOhaNaEar A#yneN&
AiT!n& wOnapOvo qOv&r!h bOnapOvo
[31] wOh!y!h KirOAoto K$-A#yn haNaEar w!m#t wOhor$d&
Eab!deyk! Aet-x#ybat EabODOk! A!b$n& BOy!gon vOA%l!h
[32] K$ EabODOk! E!rab Aet-haNaEar m#Eim A!b$ l#Am%r Aim-l%A
Aab$AeN& A#leyk! wOf!j!At$ lOA!b$ K!l-haY!m$m
[33] wOEaT!h y#veb-n!A EabODOk! Tafat haNaEar Eebed laAd%n$
wOhaNaEar yaEal Eim-Aef!yw
[34] K$-A#ykO AeEeleh Ael-A!b$ wOhaNaEar A#yneN& AiT$ Pen
AerOAeh b!r!E Aaver yimOc!A Aet-A!b$
45
[1] wOl%A-y!k%l yos#p lOhitOAaP#q lOk%l haNic!b$m E!l!yw
waYiqOr!A hoc$A& k!l-A$v m#E!l!y wOl%A-E!mad A$v AiTo
BOhitOwaDaE yos#p Ael-Aef!yw
[2] waYiT#n Aet-q%lo BibOk$ waYivOmOE& micOrayim
waYivOmaE B#yt ParOE%h
[3] waY%Amer yos#p Ael-Aef!yw Aan$ yos#p haEod A!b$ f!y
wOl%A-y!kOl& Aef!yw laEanot A%to K$ nibOhal& miP!n!yw
[4] waY%Amer yos#p Ael-Aef!yw GOv&-n!A A#lay waYiG!v&
waY%Amer Aan$ yos#p Aaf$kem Aaver-mOkarOTem A%t$
micOr!yOm!h
[5] wOEaT!h Aal-T#E!cOb& wOAal-yifar BOE#yn#ykem K$-
mOkarOTem A%t$ h#N!h K$ lOmifOy!h vOl!fan$ Ael%h$m
lipOn#ykem
[6] K$-zeh vOn!tayim h!r!E!b BOqereb h!A!rec wOEod f!m#v
v!n$m Aaver A#yn-f!r$v wOq!c$r
[7] waYivOl!f#n$ Ael%h$m lipOn#ykem l!x&m l!kem vOA#r$t
B!A!rec &lOhafayot l!kem lipOl#yj!h GOd%l!h
[8] wOEaT!h l%A-AaTem vOlafOTem A%t$ h#N!h K$ h!Ael%h$m
wayOx$m#n$ lOA!b lOparOE%h &lOA!don lOk!l-B#yto &m%v#l
BOk!l-Aerec micOr!yim
[9] mahar& waEal& Ael-A!b$ waAamarOTem A#l!yw K%h A!mar
BinOk! yos#p x!man$ Ael%h$m lOA!don lOk!l-micOr!yim
rOd!h A#lay Aal-TaEam%d
[10] wOy!vabOT! bOAerec-G%ven wOh!y$t! q!rob A#lay AaT!h
&b!neyk! &bOn#y b!neyk! wOc%AnOk! &bOq!rOk! wOk!l-
Aaver-l!kO
[11] wOkilOKalOT$ A%tOk! v!m K$-Eod f!m#v v!n$m r!E!b
Pen-Ti&!r#v AaT!h &b#ytOk! wOk!l-Aaver-l!kO
[12] wOhiN#h E#yn#ykem r%Aot wOE#yn#y A!f$ binOy!m$n
K$-p$ hamOdaB#r Aal#ykem
[13] wOhiGadOTem lOA!b$ Aet-K!l-KObod$ BOmicOrayim wOA#t
K!l-Aaver rOA$tem &miharOTem wOhoradOTem Aet-A!b$
h#N!h
[14] waYiP%l Eal-ca&OAr#y binOy!min-A!f$w waY#bOkiO
&binOy!min B!k!h Eal-ca&!Ar!yw
[15] wayOnaV#q lOk!l-Aef!yw waY#bOkiO Eal#yhem wOAafar#y
k#n DiBOr& Aef!yw AiTo
[16] wOhaQ%l nivOmaE B#yt ParOE%h l#Am%r B!A& Aaf#y yos#p
waY$jab BOE#yn#y parOE%h &bOE#yn#y Eab!d!yw
[17] waY%Amer ParOE%h Ael-yos#p Aem%r Ael-Aafeyk! z%At
Eax& jaEan& Aet-BOE$rOkem &lOk&-b%A& AarOc!h KOn!Ean
[18] &qOf& Aet-Aab$kem wOAet-B!T#ykem &b%A& A#l!y
wOAeTOn!h l!kem Aet-j&b Aerec micOrayim wOAikOl& Aet-
f#leb h!A!rec
[19] wOAaT!h cu&#yt!h z%At Eax& qOf&-l!kem m#Aerec
micOrayim Eag!lot lOjaPOkem wOlinOv#ykem &nOx!Atem Aet-
Aab$kem &b!Atem
[20] wOE#ynOkem Aal-T!f%s Eal-KOl#ykem K$-j&b K!l-Aerec
micOrayim l!kem h&A
[21] waYaEax&-k#n BOn#y yixOr!A#l waYiT#n l!hem yos#p
Eag!lot Eal-P$ parOE%h waYiT#n l!hem c#d!h laD!rekO
[22] lOkuL!m n!tan l!A$v falipot xOm!l%t &lObinOy!min n!tan
vOl%v m#Aot Kesep wOf!m#v falip%t xOm!l%t
[23] &lOA!b$w v!laf KOz%At Eax!r!h fam%r$m n%xOA$m miJ&b
micOr!yim wOEexer Aat%n%t n%xOA%t B!r w!lefem &m!zon
lOA!b$w laD!rekO
[24] wayOvaLaf Aet-Aef!yw waY#l#k& waY%Amer Aal#hem Aal-
TirOGOz& BaD!rekO
[25] waYaEal& miMicOr!yim waY!b%A& Aerec KOnaEan Ael-
yaEaq%b Aab$hem
[26] waYaGid& lo l#Am%r Eod yos#p fay wOk$-h&A m%v#l
BOk!l-Aerec micOr!yim waY!p!g liBo K$ l%A-heAem$n
l!hem
[27] wayOdaBOr& A#l!yw A#t K!l-DibOr#y yos#p Aaver DiBer
Aal#hem waYarOA Aet-h!Eag!lot Aaver-v!laf yos#p l!x#At A%to
waTOf$ r&fa yaEaq%b Aab$hem
[28] waY%Amer yixOr!A#l rab Eod-yos#p BOn$ f!y A#lOk!h
wOAerOAeN& BOjerem A!m&t

46
[1] waYiSaE yixOr!A#l wOk!l-Aaver-lo waY!b%A BOA#r!hV!baE
waYizOBaf zOb!f$m l#Al%h#y A!b$w yicOf!q
[2] waY%Amer Ael%h$m lOyixOr!A#l BOmarOA%t haLayOl!h
waY%Amer yaEaq%b yaEaq%b waY%Amer hiN#n$
[3] waY%Amer A!n%k$ h!A#l Ael%h#y A!b$k! Aal-T$r!A m#rOd!h
micOrayOm!h K$-lOgoy G!dol Aax$mOk! v!m
[4] A!n%k$ A#r#d EiMOk! micOrayOm!h wOA!n%k$ AaEalOk!
gam-E!l%h wOyos#p y!v$t y!do Eal-E#yneyk!
[5] waY!q!m yaEaq%b miBOA#rv!baE waYixOA& bOn#y-yixOr!A#l
Aet-yaEaq%b Aab$hem wOAet-jaP!m wOAet-nOv#yhem
B!Eag!lot Aaver-v!laf ParOE%h l!x#At A%to
[6] waYiqOf& Aet-miqOn#yhem wOAet-rOk&v!m Aaver r!kOv&
BOAerec KOnaEan waY!b%A& micOr!yOm!h yaEaq%b wOk!l-
zarOEo AiTo
[7] B!n!yw &bOn#y b!n!yw AiTo BOn%t!yw &bOnot B!n!yw
wOk!l-zarOEo h#b$A AiTo micOr!yOm!h s
[8] wOA#Leh vOmot BOn#y-yixOr!A#l haB!A$m micOrayOm!h
yaEaq%b &b!n!yw BOk%r yaEaq%b rOA&b#n
[9] &bOn#y rOA&b#n fanokO &paL&A wOfecOron wOkarOm$
[10] &bOn#y vimOEon yOm&A#l wOy!m$n wOA%had wOy!k$n
wOc%far wOv!A&l Ben-haKOnaEan$t
[11] &bOn#y l#w$ G#rOvon qOh!t &mOr!r$
[12] &bOn#y yOh&d!h E#r wOAon!n wOv#l!h w!perec w!z!raf
waY!m!t E#r wOAon!n BOAerec KOnaEan waYihOy& bOn#y-
perec fecOron wOf!m&l
[13] &bOn#y yix!vk!r Tol!E &pu&!h wOyob wOvimOron
[14] &bOn#y zOb&lun sered wOA#lon wOyafOlOA#l
[15] A#Leh BOn#y l#A!h Aaver y!lOd!h lOyaEaq%b
BOpaDanAar!m wOA#t D$n!h biTo K!l-nepev B!n!yw
&bOnot!yw vOl%v$m wOv!l%v
[16] &bOn#y g!d cipOyon wOfaG$ v&n$ wOAecOB%n E#r$
waAarod$ wOAarOA#l$
[17] &bOn#y A!v#r yimOn!h wOyivOw!h wOyivOw$ &bOr$E!h
wOxeraf Aaf%t!m &bOn#y bOr$E!h feber &malOK$A#l
[18] A#Leh BOn#y zilOP!h Aaver-n!tan l!b!n lOl#A!h biTo
waT#led Aet-A#Leh lOyaEaq%b v#v EexOr#h n!pev
[19] BOn#y r!f#l A#vet yaEaq%b yos#p &binOy!min
[20] waYi&!l#d lOyos#p BOAerec micOrayim Aaver y!lOd!h-Lo
A!sOnat Bat-Poj$peraE K%h#n A%n Aet-mOnaVeh wOAet-
AepOr!yim
[21] &bOn#y binOy!min BelaE w!beker wOAavOB#l G#r!A
wOnaEam!n A#f$ w!r%Av muP$m wOfuP$m w!A!rODO
[22] A#Leh BOn#y r!f#l Aaver yuLad lOyaEaq%b K!l-nepev
AarOB!E!h E!x!r
[23] &bOn#y-d!n fuv$m
[24] &bOn#y napOT!l$ yafOcOA#l wOg&n$ wOy#cer wOviL#m
[25] A#Leh BOn#y bilOh!h Aaver-n!tan l!b!n lOr!f#l BiTo
waT#led Aet-A#Leh lOyaEaq%b K!l-nepev vibOE!h
[26] K!l-haNepev haB!A!h lOyaEaq%b micOrayOm!h y%cOA#y
yOr#ko miLObad nOv#y bOn#y-yaEaq%b K!l-nepev viV$m
w!v#v
[27] &bOn#y yos#p Aaver-yuLad-lo bOmicOrayim nepev
vOn!yim K!l-haNepev lOb#yt-yaEaq%b haB!A!h
micOrayOm!h vibOE$m p
[28] wOAet-yOh&d!h v!laf lOp!n!yw Ael-yos#p lOhor%t
lOp!n!yw G%vOn!h waY!b%A& AarOc!h G%ven
[29] waYeAOs%r yos#p merOKabOTo waYaEal liqOraAt-yixOr!A#l
A!b$w G%vOn!h waY#r!A A#l!yw waYiP%l Eal-ca&!Ar!yw
waY#bOkiO Eal-ca&!Ar!yw Eod
[30] waY%Amer yixOr!A#l Ael-yos#p A!m&t!h haP!Eam Aafar#y
rOAot$ Aet-P!neyk! K$ EodOk! f!y
[31] waY%Amer yos#p Ael-Aef!yw wOAel-B#yt A!b$w AeEeleh
wOAaG$d!h lOparOE%h wOA%mOr!h A#l!yw Aafay &b#yt-A!b$
Aaver BOAerec-KOnaEan B!A& A#l!y
[32] wOh!Aan!v$m r%E#y c%An K$-AanOv#y miqOneh h!y&
wOc%An!m &bOq!r!m wOk!l-Aaver l!hem h#b$A&
[33] wOh!y!h K$-yiqOr!A l!kem ParOE%h wOA!mar mah-
MaEax#ykem
[34] waAamarOTem AanOv#y miqOneh h!y& Eab!deyk!
miNOE&r#yn& wOEad-EaT!h Gam-AanafOn& Gam-Aab%t#yn&
BaEab&r T#vOb& BOAerec G%ven K$-toEabat micOrayim K!l-
r%E#h c%An

47
[1] waY!b%A yos#p waYaG#d lOparOE%h waY%Amer A!b$
wOAafay wOc%An!m &bOq!r!m wOk!l-Aaver l!hem B!A&
m#Aerec KOn!Ean wOhiN!m BOAerec G%ven
[2] &miqOc#h Aef!yw l!qaf famiV!h Aan!v$m waYacig#m
lipOn#y parOE%h
[3] waY%Amer ParOE%h Ael-Aef!yw mah-MaEax#ykem
waY%AmOr& Ael-ParOE%h r%E#h c%An Eab!deyk! Gam-
AanafOn& Gam-Aabot#yn&
[4] waY%AmOr& Ael-ParOE%h l!g&r B!A!rec B!An& K$-A#yn
mirOEeh lac%An Aaver laEab!deyk! K$-k!b#d h!r!E!b BOAerec
KOn!Ean wOEaT!h y#vOb&-n!A Eab!deyk! BOAerec G%ven
[5] waY%Amer ParOE%h Ael-yos#p l#Am%r A!b$k! wOAafeyk!
B!A& A#leyk!
[6] Aerec micOrayim lOp!neyk! hiwA BOm#yjab h!A!rec
hov#b Aet-A!b$k! wOAet-Aafeyk! y#vOb& BOAerec G%ven
wOAim-y!daEOT! wOyev-B!m AanOv#y-fayil wOxamOT!m
x!r#y miqOneh Eal-Aaver-l$
[7] waY!b#A yos#p Aet-yaEaq%b A!b$w waYaEamid#h& lipOn#y
parOE%h wayOb!rekO yaEaq%b Aet-ParOE%h
[8] waY%Amer ParOE%h Ael-yaEaq%b KaM!h yOm#y vOn#y
faYeyk!
[9] waY%Amer yaEaq%b Ael-ParOE%h yOm#y vOn#y mOg&ray
vOl%v$m &mOAat v!n!h mOEaj wOr!E$m h!y& yOm#y vOn#y
faYay wOl%A hiX$g& Aet-yOm#y vOn#y faY#y Aab%tay
B$m#y mOg&r#yhem
[10] wayOb!rekO yaEaq%b Aet-ParOE%h waY#c#A miLipOn#y
parOE%h
[11] waYov#b yos#p Aet-A!b$w wOAet-Aef!yw waYiT#n l!hem
AafuZ!h BOAerec micOrayim BOm#yjab h!A!rec BOAerec
raEOmOs#s KaAaver ci&!h parOE%h
[12] wayOkalOK#l yos#p Aet-A!b$w wOAet-Aef!yw wOA#t K!l-
B#yt A!b$w lefem lOp$ haJ!p
[13] wOlefem A#yn BOk!l-h!A!rec K$-k!b#d h!r!E!b mOA%d
waT#laH Aerec micOrayim wOAerec KOnaEan miPOn#y
h!r!E!b
[14] wayOlaQ#j yos#p Aet-K!l-haKesep haNimOc!A bOAerec-
micOrayim &bOAerec KOnaEan BaVeber Aaver-h#m v%bOr$m
waY!b#A yos#p Aet-haKesep B#yt!h parOE%h
[15] waYiT%m haKesep m#Aerec micOrayim &m#Aerec KOnaEan
waY!b%A& k!l-micOrayim Ael-yos#p l#Am%r h!b!h-L!n&
lefem wOl!M!h n!m&t negODek! K$ A!p#s K!sep
[16] waY%Amer yos#p h!b& miqOn#ykem wOAeTOn!h l!kem
BOmiqOn#ykem Aim-A!p#s K!sep
[17] waY!b$A& Aet-miqOn#yhem Ael-yos#p waYiT#n l!hem
yos#p lefem BaS&s$m &bOmiqOn#h hac%An &bOmiqOn#h
haB!q!r &bafam%r$m wayOnahal#m BaLefem BOk!l-
miqOn#hem BaV!n!h hahiwA
[18] waTiT%m haV!n!h hahiwA waY!b%A& A#l!yw BaV!n!h
haV#n$t waY%AmOr& lo l%A-nOkaf#d m#Aad%n$ K$ Aim-Tam
haKesep &miqOn#h haBOh#m!h Ael-Aad%n$ l%A nivOAar
lipOn#y Aad%n$ BilOT$ Aim-GOwiY!t#n& wOAadOm!t#n&
[19] l!M!h n!m&t lOE#yneyk! Gam-AanafOn& Gam AadOm!t#n&
qOn#h-A%t!n& wOAet-AadOm!t#n& BaL!fem wOnihOyeh
AanafOn& wOAadOm!t#n& Eab!d$m lOparOE%h wOten-zeraE
wOnifOyeh wOl%A n!m&t wOh!Aad!m!h l%A t#v!m
[20] waYiqen yos#p Aet-K!l-AadOmat micOrayim lOparOE%h
K$-m!kOr& micOrayim A$v x!d#h& K$-f!zaq Eal#hem
h!r!E!b waTOh$ h!A!rec lOparOE%h
[21] wOAet-h!E!m heEeb$r A%to leE!r$m miqOc#h gOb&l-
micOrayim wOEad-q!c#h&
[22] raq AadOmat haK%han$m l%A q!n!h K$ f%q laK%han$m
m#A#t ParOE%h wOA!kOl& Aet-fuQ!m Aaver n!tan l!hem
ParOE%h Eal-K#n l%A m!kOr& Aet-AadOm!t!m
[23] waY%Amer yos#p Ael-h!E!m h#n q!n$t$ AetOkem haYom
wOAet-AadOmatOkem lOparOE%h h#A-l!kem zeraE &zOraEOTem
Aet-h!Aad!m!h
[24] wOh!y!h BaTOb&A%t &nOtaTem fam$v$t lOparOE%h
wOAarOBaE haY!d%t yihOyeh l!kem lOzeraE haX!deh
&lOA!kOlOkem wOlaAaver BOb!T#ykem wOleAek%l lOjaPOkem
[25] waY%AmOr& hefeyit!n& nimOc!A-f#n BOE#yn#y Aad%n$
wOh!y$n& Eab!d$m lOparOE%h
[26] waY!xem A%t!H yos#p lOf%q Ead-haYom haZeh Eal-
AadOmat micOrayim lOparOE%h laf%mev raq AadOmat
haK%han$m lObaD!m l%A h!yOt!h lOparOE%h
[27] waY#veb yixOr!A#l BOAerec micOrayim BOAerec G%ven
waY#A!faz& b!H waYipOr& waYirOB& mOA%d
[28] wayOf$ yaEaq%b BOAerec micOrayim vObaE EexOr#h v!n!h
wayOh$ yOm#y-yaEaq%b vOn#y faY!yw vebaE v!n$m
wOAarOB!E$m &mOAat v!n!h
[29] waYiqOrOb& yOm#y-yixOr!A#l l!m&t waYiqOr!A libOno
lOyos#p waY%Amer lo Aim-n!A m!c!At$ f#n BOE#yneyk!
x$m-n!A y!dOk! Tafat yOr#k$ wOE!x$t! EiM!d$ fesed
weAemet Aal-n!A tiqOBOr#n$ BOmicOr!yim
[30] wOv!kabOT$ Eim-Aab%tay &nOx!Atan$ miMicOrayim
&qObarOTan$ BiqObur!t!m waY%Amar A!n%k$ AeEexeh
kidOb!rek!
[31] waY%Amer hiV!bOE!h l$ waYiV!baE lo waYivOTaf&
yixOr!A#l Eal-r%Av haMiJ!h p

48
[1] wayOh$ Aafar#y haDOb!r$m h!A#Leh waY%Amer lOyos#p
hiN#h A!b$k! f%leh waYiQaf Aet-vOn#y b!n!yw EiMo Aet-
mOnaVeh wOAet-AepOr!yim
[2] waYaG#d lOyaEaq%b waY%Amer hiN#h BinOk! yos#p B!A
A#leyk! waYitOfaZ#q yixOr!A#l waY#veb Eal-haMiJ!h
[3] waY%Amer yaEaq%b Ael-yos#p A#l vaDay nirOA!h-A#lay
BOl&z BOAerec KOn!Ean wayOb!rekO A%t$
[4] waY%Amer A#lay hinOn$ mapOrOk! wOhirOB$tik! &nOtaT$k!
liqOhal EaM$m wOn!taT$ Aet-h!A!rec haZ%At lOzarOEak!
Aafareyk! AafuZat Eol!m
[5] wOEaT!h vOn#y-b!neyk! haNol!d$m lOk! BOAerec
micOrayim Ead-B%A$ A#leyk! micOrayOm!h l$-h#m
AepOrayim &mOnaVeh KirOA&b#n wOvimOEon yihOy&-l$
[6] &moladOTOk! Aaver-holadOT! Aafar#yhem lOk! yihOy& Eal
v#m Aaf#yhem yiQ!rOA& BOnafal!t!m
[7] waAan$ BOb%A$ miPaD!n m#t!h E!lay r!f#l BOAerec
KOnaEan BaDerekO BOEod KibOrat-Aerec l!b%A AepOr!t!h
w!AeqOBOreh! V!m BOderekO AepOr!t hiwA B#ytl!fem
[8] waYarOA yixOr!A#l Aet-BOn#y yos#p waY%Amer m$-A#Leh
[9] waY%Amer yos#p Ael-A!b$w B!nay h#m Aaver-n!tan-l$
Ael%h$m B!zeh waY%Amar q!fem-n!A A#lay waAab!rak#m
[10] wOE#yn#y yixOr!A#l K!bOd& miZ%qen l%A y&kal lirOAot
waYaG#v A%t!m A#l!yw waYiVaq l!hem wayOfaB#q l!hem
[11] waY%Amer yixOr!A#l Ael-yos#p rOA%h p!neyk! l%A
piL!lOT$ wOhiN#h herOA!h A%t$ Ael%h$m Gam Aet-zarOEek!
[12] waYoc#A yos#p A%t!m m#Eim BirOK!yw waYivOTaf&
lOAaP!yw A!rOc!h
[13] waYiQaf yos#p Aet-vOn#yhem Aet-AepOrayim B$m$no
miXOm%Al yixOr!A#l wOAet-mOnaVeh bixOm%Alo m$m$n
yixOr!A#l waYaG#v A#l!yw
[14] waYivOlaf yixOr!A#l Aet-yOm$no waY!vet Eal-r%Av
AepOrayim wOh&A hac!E$r wOAet-xOm%Alo Eal-r%Av mOnaVeh
xiK#l Aet-y!d!yw K$ mOnaVeh haBOkor
[15] wayOb!rekO Aet-yos#p waY%Amar h!Ael%h$m Aaver
hitOhaLOk& Aab%tay lOp!n!yw AabOr!h!m wOyicOf!q
h!Ael%h$m h!r%Eeh A%t$ m#Eod$ Ead-haYom haZeh
[16] haMalOA!kO haG%A#l A%t$ miK!l-r!E yOb!r#kO Aet-
haNOE!r$m wOyiQ!r#A b!hem vOm$ wOv#m Aab%tay
AabOr!h!m wOyicOf!q wOyidOG& l!r%b BOqereb h!A!rec
[17] waYarOA yos#p K$-y!v$t A!b$w yad-yOm$no Eal-r%Av
AepOrayim waY#raE BOE#yn!yw waYitOm%kO yad-A!b$w
lOh!s$r A%t!H m#Eal r%Av-AepOrayim Eal-r%Av mOnaVeh
[18] waY%Amer yos#p Ael-A!b$w l%A-k#n A!b$ K$-zeh haBOk%r
x$m yOm$nOk! Eal-r%Avo
[19] wayOm!A#n A!b$w waY%Amer y!daEOT$ bOn$ y!daEOT$
Gam-h&A yihOyeh-LOE!m wOgam-h&A yigOD!l wOA&l!m
A!f$w haQ!j%n yigODal miMeN& wOzarOEo yihOyeh mOl%A-
haGoyim
[20] wayOb!rak#m BaYom hah&A l#Amor BOk! yOb!r#kO
yixOr!A#l l#Am%r yOximOk! Ael%h$m KOAepOrayim
wOkimOnaVeh waY!xem Aet-AepOrayim lipOn#y mOnaVeh
[21] waY%Amer yixOr!A#l Ael-yos#p hiN#h A!n%k$ m#t
wOh!y!h Ael%h$m EiM!kem wOh#v$b AetOkem Ael-Aerec
Aab%t#ykem
[22] waAan$ n!taT$ lOk! vOkem Aafad Eal-Aafeyk! Aaver
l!qafOT$ miYad h!Aem%r$ BOfarOB$ &bOqavOT$ p

49
[1] waYiqOr!A yaEaq%b Ael-B!n!yw waY%Amer h#A!sOp&
wOAaG$d!h l!kem A#t Aaver-yiqOr!A AetOkem BOAafar$t
haY!m$m
[2] hiQ!bOc& wOvimOE& BOn#y yaEaq%b wOvimOE& Ael-yixOr!A#l
Aab$kem
[3] rOA&b#n BOk%r$ AaT!h K%f$ wOr#Av$t Aon$ yeter xOA#t
wOyeter E!z
[4] Pafaz KaMayim Aal-Totar K$ E!l$t! mivOKOb#y A!b$k! A!z
fiLalOT! yOc&E$ E!l!h p
[5] vimOEon wOl#w$ Aaf$m KOl#y f!m!s mOk#r%t#yhem
[6] BOs%d!m Aal-T!b%A napOv$ BiqOh!l!m Aal-T#fad KOb%d$
K$ bOAaP!m h!rOg& A$v &birOc%n!m EiQOr&-vor
[7] A!r&r AaP!m K$ E!z wOEebOr!t!m K$ q!v!t!h AafaLOq#m
BOyaEaq%b waAap$c#m BOyixOr!A#l s
[8] yOh&d!h AaT!h yod&k! Aafeyk! y!dOk! BOE%rep
A%yObeyk! yivOTafa&& lOk! BOn#y A!b$k!
[9] G&r AarOy#h yOh&d!h miJerep BOn$ E!l$t! K!raE r!bac
KOAarOy#h &kOl!b$A m$ yOq$meN&
[10] l%A-y!s&r v#bej m$h&d!h &mOf%q#q miB#yn ragOl!yw
Ead K$-y!b%A v$l%h ]v$lo[ wOlo yiQOhat EaM$m
[11] A%sOr$ laGepen E$r%h ]E$ro[ wOlaX%r#q!h BOn$ Aat%no
KiB#s BaYayin lObuvo &bOdam-Ean!b$m s&t%h ]s&to[
[12] fakOl$l$ E#ynayim miY!yin &lOben-viNayim m#f!l!b p
[13] zOb&lun lOfop yaM$m yivOK%n wOh&A lOfop A!niYot
wOyarOk!to Eal-c$d%n s
[14] yiX!vk!r fam%r G!rem r%b#c B#yn haMivOPOt!yim
[15] waYarOA mOnuf!h K$ job wOAet-h!A!rec K$ n!E#m!h waY#j
vikOmo lisOB%l wayOh$ lOmas-E%b#d s
[16] D!n y!d$n EaMo KOAafad vibOj#y yixOr!A#l
[17] yOh$-d!n n!f!v Eal#y-derekO vOp$p%n Eal#y-A%raf
haN%v#kO EiQOb#y-s&s waYiP%l r%kObo A!for
[18] l$v&E!tOk! qi&$t$ yOhw!h
[19] G!d GOd&d yOg&deN& wOh&A y!gud E!q#b s
[20] m#A!v#r vOm#n!h lafOmo wOh&A yiT#n maEadaN#y-
melekO s
[21] napOT!l$ AaY!l!h vOluf!h haN%t#n AimOr#y-v!per s
[22] B#n P%r!t yos#p B#n P%r!t Eal#y-E!yin B!not c!Ead!h
Eal#y-v&r
[23] wayOm!raruh& w!r%B& waYixOjOmuh& BaEal#y fic$m
[24] waT#veb BOA#yt!n qavOTo waY!p%Z& zOr%E#y y!d!yw
m$d#y Aab$r yaEaq%b miV!m r%Eeh Aeben yixOr!A#l
[25] m#A#l A!b$k! wOyaEOzOreki! wOA#t vaDay w$b!rOkeki!
BirOk%t v!mayim m#E!l BirOk%t TOhom r%becet T!fat
BirOk%t v!dayim w!r!fam
[26] BirOk%t A!b$k! G!bOr& Eal-BirOk%t horay Ead-TaAawat
GibOE%t Eol!m TihOyeyn lOr%Av yos#p &lOq!dOq%d nOz$r
Aef!yw p
[27] BinOy!m$n zOA#b yijOr!p BaB%qer y%Akal Ead wOl!Eereb
yOfaL#q v!l!l
[28] K!l-A#Leh vibOj#y yixOr!A#l vOn#ym E!x!r wOz%At Aaver-
DiBer l!hem Aab$hem wayOb!rekO Aot!m A$v Aaver
KObirOk!to B#rakO A%t!m
[29] wayOcaw Aot!m waY%Amer Aal#hem Aan$ neAes!p Ael-EaM$
qibOr& A%t$ Ael-Aab%t!y Ael-haMOE!r!h Aaver BixOd#h
EepOron hafiT$
[30] BaMOE!r!h Aaver BixOd#h haMakOP#l!h Aaver Eal-POn#y-
mamOr#A BOAerec KOn!Ean Aaver q!n!h AabOr!h!m Aet-
haX!deh m#A#t EepOr%n hafiT$ laAafuZat-q!ber
[31] v!M!h q!bOr& Aet-AabOr!h!m wOA#t x!r!h AivOTo v!M!h
q!bOr& Aet-yicOf!q wOA#t ribOq!h AivOTo wOv!M!h
q!barOT$ Aet-l#A!h
[32] miqOn#h haX!deh wOhaMOE!r!h Aaver-Bo m#A#t BOn#y-
f#t
[33] wayOkal yaEaq%b lOca&%t Aet-B!n!yw waYeAes%p
ragOl!yw Ael-haMiJ!h waYigOwaE waY#A!sep Ael-EaM!yw

50
[1] waYiP%l yos#p Eal-POn#y A!b$w waY#bOkiO E!l!yw
waYiVaq-lo
[2] wayOcaw yos#p Aet-Eab!d!yw Aet-h!r%pOA$m lafan%j Aet-
A!b$w waYafanOj& h!r%pOA$m Aet-yixOr!A#l
[3] waYimOlOA&-lo AarOB!E$m yom K$ K#n yimOlOA& yOm#y
hafanuj$m waYibOK& A%to micOrayim vibOE$m yom
[4] waYaEabOr& yOm#y bOk$to wayOdaB#r yos#p Ael-B#yt
ParOE%h l#Am%r Aim-n!A m!c!At$ f#n BOE#yn#ykem
DaBOr&-n!A BOA!zOn#y parOE%h l#Am%r
[5] A!b$ hivOB$Ean$ l#Am%r hiN#h A!n%k$ m#t BOqibOr$ Aaver
K!r$t$ l$ BOAerec KOnaEan v!M!h TiqOBOr#n$ wOEaT!h
AeEeleh-N!A wOAeqOBOr!h Aet-A!b$ wOA!v&b!h
[6] waY%Amer ParOE%h Eal#h &qOb%r Aet-A!b$k! KaAaver
hivOB$Eek!
[7] waYaEal yos#p liqOB%r Aet-A!b$w waYaEal& AiTo K!l-
EabOd#y parOE%h ziqOn#y b#yto wOk%l ziqOn#y Aerec-
micOr!yim
[8] wOk%l B#yt yos#p wOAef!yw &b#yt A!b$w raq jaP!m
wOc%An!m &bOq!r!m E!zOb& BOAerec G%ven
[9] waYaEal EiMo Gam-rekeb Gam-P!r!v$m wayOh$
haMafaneh K!b#d mOA%d
[10] waY!b%A& Ead-G%ren h!A!j!d Aaver BOE#ber haYarOD#n
waYisOPOd&-v!m misOP#d G!dol wOk!b#d mOA%d waYaEax
lOA!b$w A#bel vibOEat y!m$m
[11] waYarOA yov#b h!A!rec haKOnaEan$ Aet-h!A#bel BOg%ren
h!A!j!d waY%AmOr& A#bel-K!b#d zeh lOmicOr!yim Eal-K#n
q!r!A vOm!H A!b#lmicOrayim Aaver BOE#ber haYarOD#n
[12] waYaEax& b!n!yw lo K#n KaAaver ci&!m
[13] waYixOA& A%to b!n!yw AarOc!h KOnaEan waYiqOBOr& A%to
BimOE!rat xOd#h haMakOP#l!h Aaver q!n!h AabOr!h!m Aet-
haX!deh laAafuZat-qeber m#A#t EepOr%n hafiT$ Eal-POn#y
mamOr#A
[14] waY!v!b yos#p micOrayOm!h h&A wOAef!yw wOk!l-
h!E%l$m AiTo liqOB%r Aet-A!b$w Aafar#y q!bOro Aet-A!b$w
[15] waYirOA& Aaf#y-yos#p K$-m#t Aab$hem waY%AmOr& l&
yixOjOm#n& yos#p wOh!v#b y!v$b l!n& A#t K!l-h!r!E!h
Aaver G!malOn& A%to
[16] wayOca&& Ael-yos#p l#Am%r A!b$k! ci&!h lipOn#y moto
l#Am%r
[17] K%h-t%AmOr& lOyos#p A!N!A x!A n!A PevaE Aafeyk!
wOfaJ!At!m K$-r!E!h gOm!l&k! wOEaT!h x!A n!A lOpevaE
EabOd#y Ael%h#y A!b$k! waY#bOkiO yos#p BOdaBOr!m
A#l!yw
[18] waY#lOk& Gam-Aef!yw waYiPOl& lOp!n!yw waY%AmOr&
hiNeN& lOk! laEab!d$m
[19] waY%Amer Aal#hem yos#p Aal-T$r!A& K$ hatafat Ael%h$m
A!n$
[20] wOAaTem favabOTem E!lay r!E!h Ael%h$m fav!b!H lOj%b!h
lOmaEan Eax%h KaYom haZeh lOhafay%t Eam-r!b
[21] wOEaT!h Aal-T$r!A& A!n%k$ AakalOK#l AetOkem wOAet-
jaPOkem wayOnaf#m Aot!m wayOdaB#r Eal-liB!m
[22] waY#veb yos#p BOmicOrayim h&A &b#yt A!b$w wayOf$
yos#p m#A!h w!Eexer v!n$m
[23] waYarOA yos#p lOAepOrayim BOn#y viL#v$m Gam BOn#y
m!k$r Ben-mOnaVeh yuLOd& Eal-BirOK#y yos#p
[24] waY%Amer yos#p Ael-Aef!yw A!n%k$ m#t w#Al%h$m P!q%d
yipOq%d AetOkem wOheEel!h AetOkem min-h!A!rec haZ%At
Ael-h!A!rec Aaver nivOBaE lOAabOr!h!m lOyicOf!q &lOyaEaq%b
[25] waYavOBaE yos#p Aet-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r P!q%d
yipOq%d Ael%h$m AetOkem wOhaEalitem Aet-EacOm%tay miZeh
[26] waY!m!t yos#p Ben-m#A!h w!Eexer v!n$m waYafanOj&
A%to waY$xem B!A!ron BOmicOr!yim
xodo-Shemot
1
[1] wOA#Leh vOmot BOn#y yixOr!A#l haB!A$m micOr!yOm!h A#t
yaEaq%b A$v &b#yto B!A&
[2] rOA&b#n vimOEon l#w$ w$h&d!h
[3] yiX!vk!r zOb&lun &bOnOy!min
[4] D!n wOnapOT!l$ G!d wOA!v#r
[5] wayOh$ K!l-nepev y%cOA#y yerekO-yaEaq%b vibOE$m
n!pev wOyos#p h!y!h bOmicOr!yim
[6] waY!m!t yos#p wOk!l-Aef!yw wOk%l haDor hah&A
[7] &bOn#y yixOr!A#l P!r& waYivOrOc& waYirOB& waYaEacOm&
BimOA%d mOA%d waTiM!l#A h!A!rec A%t!m p
[8] waY!q!m melekO-f!d!v Eal-micOr!yim Aaver l%A-y!daE
Aet-yos#p
[9] waY%Amer Ael-EaMo hiN#h Eam BOn#y yixOr!A#l rab
wOE!c&m miMeN&
[10] h!b!h nitOfaKOm!h lo Pen-yirOBeh wOh!y!h K$-
tiqOreAn!h milOf!m!h wOnosap Gam-h&A Eal-x%nOA#yn&
wOnilOfam-B!n& wOE!l!h min-h!A!rec
[11] waY!x$m& E!l!yw x!r#y miS$m lOmaEan EaN%to
BOsibOl%t!m waYiben E!r#y misOKOnot lOparOE%h Aet-Pit%m
wOAet-raEamOs#s
[12] wOkaAaver yOEaN& A%to K#n yirOBeh wOk#n yipOr%c
waY!quc& miPOn#y BOn#y yixOr!A#l
[13] waYaEabid& micOrayim Aet-BOn#y yixOr!A#l BOp!rekO
[14] wayOm!rOr& Aet-faY#yhem BaEab%d!h q!v!h BOf%mer
&bilOb#n$m &bOk!l-Eab%d!h BaX!deh A#t K!l-Eab%d!t!m
Aaver-E!bOd& b!hem BOp!rekO
[15] waY%Amer melekO micOrayim lamOyaLOd%t h!EibOriY%t
Aaver v#m h!Aafat vipOr!h wOv#m haV#n$t P&E!h
[16] waY%Amer BOyaLedOken Aet-h!EibOriYot &rOA$ten Eal-
h!A!bOn!yim Aim-B#n h&A wahamiTen A%to wOAim-Bat h$A
w!f!y!h
[17] waT$reAn! hamOyaLOd%t Aet-h!Ael%h$m wOl%A E!x& KaAaver
DiBer Aal#yhen melekO micOr!yim waTOfaYeyn! Aet-
hayOl!d$m
[18] waYiqOr!A melekO-micOrayim lamOyaLOd%t waY%Amer
l!hen maD&Ea Eax$ten haD!b!r haZeh waTOfaYeyn! Aet-
hayOl!d$m
[19] waT%AmarOn! hamOyaLOd%t Ael-ParOE%h K$ l%A kaN!v$m
haMicOriY%t h!EibOriY%t K$-f!yot h#N!h BOjerem T!boA
Aal#hen hamOyaLedet wOy!l!d&
[20] waY#yjeb Ael%h$m lamOyaLOd%t waYireb h!E!m
waYaEacOm& mOA%d
[21] wayOh$ K$-y!rOA& hamOyaLOd%t Aet-h!Ael%h$m waYaEax
l!hem B!T$m
[22] wayOcaw ParOE%h lOk!l-EaMo l#Am%r K!l-haB#n haYiLod
hayOA%r!h TavOl$kuh& wOk!l-haBat TOfaY&n s

2
[1] waY#lekO A$v miB#yt l#w$ waYiQaf Aet-Bat-l#w$
[2] waTahar h!AiV!h waT#led B#n waT#reA A%to K$-job h&A
waTicOPOn#h& vOl%v!h yOr!f$m
[3] wOl%A-y!kOl!h Eod hacOp$no waTiQaf-lo T#bat G%meA
waTafOmOr!h baf#m!r &baZ!pet waT!xem B!H Aet-
haYeled waT!xem BaS&p Eal-xOpat hayOA%r
[4] waT#tacab Aaf%to m#r!f%q lOd#E!h mah-Y#E!xeh lo
[5] waT#red Bat-ParOE%h lirOf%c Eal-hayOA%r wOnaEar%teyh!
h%lOk%t Eal-yad hayOA%r waT#reA Aet-haT#b!h BOtokO
haS&p waTivOlaf Aet-Aam!t!H waTiQ!feh!
[6] waTipOTaf waTirOA#h& Aet-haYeled wOhiN#h-naEar
B%keh waTafOm%l E!l!yw waT%Amer miYalOd#y h!EibOr$m
zeh
[7] waT%Amer Aaf%to Ael-Bat-ParOE%h haA#l#kO wOq!r!At$ l!kO
AiV!h m#yneqet min h!EibOriY%t wOt#yniq l!kO Aet-haY!led
[8] waT%Amer-l!H Bat-ParOE%h l#k$ waT#lekO h!EalOm!h
waTiqOr!A Aet-A#m haY!led
[9] waT%Amer l!H Bat-ParOE%h h#yl$k$ Aet-haYeled haZeh
wOh#yniqih& l$ waAan$ AeT#n Aet-xOk!r#kO waTiQaf
h!AiV!h haYeled waTOn$q#h&
[10] wayigODal haYeled waTObiA#h& lObat-ParOE%h wayOh$-
l!H lOb#n waTiqOr!A vOmo m%veh waT%Amer K$ min-
haMayim mOv$tih&
[11] wayOh$ BaY!m$m h!h#m waYigODal m%veh waY#c#A Ael-
Aef!yw waYarOA BOsibOl%t!m waYarOA A$v micOr$ maKeh
A$v-EibOr$ m#Aef!yw
[12] waYipen K%h w!k%h waYarOA K$ A#yn A$v waYakO Aet-
haMicOr$ waYijOmOn#h& Bafol
[13] waY#c#A BaYom haV#n$ wOhiN#h vOn#y-Aan!v$m EibOr$m
nic$m waY%Amer l!r!v!E l!M!h taKeh r#Eek!
[14] waY%Amer m$ x!mOk! lOA$v xar wOv%p#j E!l#yn&
halOh!rOg#n$ AaT!h A%m#r KaAaver h!ragOT! Aet-haMicOr$
waY$r!A m%veh waY%Amar A!k#n nodaE haD!b!r
[15] waYivOmaE ParOE%h Aet-haD!b!r haZeh wayObaQ#v
lahar%g Aet-m%veh waYibOraf m%veh miPOn#y parOE%h
waY#veb BOAerec-midOy!n waY#veb Eal-haBOA#r
[16] &lOk%h#n midOy!n vebaE B!not waT!b%An!h waTidOlen!h
waTOmaLeAn!h Aet-h!rOh!j$m lOhavOqot c%An Aab$hen
[17] waY!b%A& h!r%E$m wayOg!rOv&m waY!q!m m%veh
waYoviE!n waYavOqO Aet-c%An!m
[18] waT!b%An!h Ael-rOE&A#l Aab$hen waY%Amer maD&Ea
miharOTen B%A haYom
[19] waT%AmarOn! A$v micOr$ hic$l!n& miYad h!r%E$m
wOgam-D!l%h d!l!h l!n& waYavOqO Aet-hac%An
[20] waY%Amer Ael-BOn%t!yw wOAaYo l!M!h Zeh EazabOTen
Aet-h!A$v qirOAen lo wOy%Akal l!fem
[21] waYoAel m%veh l!vebet Aet-h!A$v waYiT#n Aet-ciP%r!h
biTo lOm%veh
[22] waT#led B#n waYiqOr!A Aet-vOmo G#rOv%m K$ A!mar G#r
h!y$t$ BOAerec n!kOriY!h p
[23] wayOh$ baY!m$m h!raB$m h!h#m waY!m!t melekO
micOrayim waY#A!nOf& bOn#y-yixOr!A#l min-h!Eab%d!h
waYizOE!q& waTaEal vawOE!t!m Ael-h!Ael%h$m min-
h!Eab%d!h
[24] waYivOmaE Ael%h$m Aet-naAaq!t!m waYizOK%r Ael%h$m Aet-
BOr$to Aet-AabOr!h!m Aet-yicOf!q wOAet-yaEaq%b
[25] waYarOA Ael%h$m Aet-BOn#y yixOr!A#l waY#daE Ael%h$m s

3
[1] &m%veh h!y!h r%Eeh Aet-c%An yitOro f%tOno K%h#n
midOy!n waYinOhag Aet-hac%An Aafar haMidOB!r waY!b%A
Ael-har h!Ael%h$m f%r#b!h
[2] waY#r!A malOAakO yOho!h A#l!yw BOlaBat-A#v miTokO
haSOneh waYarOA wOhiN#h haSOneh B%E#r B!A#v wOhaSOneh
A#yneN& AuK!l
[3] waY%Amer m%veh A!sur!h-N!A wOAerOAeh Aet-haMarOAeh
haG!d%l haZeh maD&Ea l%A-yibOEar haSOneh
[4] waYarOA yOhw!h K$ s!r lirOAot waYiqOr!A A#l!yw Ael%h$m
miTokO haSOneh waY%Amer m%veh m%veh waY%Amer hiN#n$
[5] waY%Amer Aal-TiqOrab hal%m val-nOE!leyk! m#Eal
ragOleyk! K$ haM!qom Aaver AaT!h Eom#d E!l!yw AadOmat-
q%dev h&A
[6] waY%Amer A!n%k$ Ael%h#y A!b$k! Ael%h#y AabOr!h!m
Ael%h#y yicOf!q w#Al%h#y yaEaq%b waYasOT#r m%veh
P!n!yw K$ y!r#A m#haB$j Ael-h!Ael%h$m
[7] waY%Amer yOhw!h r!A%h r!A$t$ Aet-E!n$ EaM$ Aaver
BOmicOr!yim wOAet-caEaq!t!m v!maEOT$ miPOn#y
n%gOx!yw K$ y!daEOT$ Aet-makOA%b!yw
[8] w!A#r#d lOhac$lo miYad micOrayim &lOhaEal%to min-
h!A!rec hahiwA Ael-Aerec job!h &rOf!b!h Ael-Aerec z!bat
f!l!b &dOb!v Ael-mOqom haKOnaEan$ wOhafiT$ wOh!Aem%r$
wOhaPOriZ$ wOhafi&$ wOhayOb&s$
[9] wOEaT!h hiN#h caEaqat BOn#y-yixOr!A#l B!A!h A#l!y
wOgam-r!A$t$ Aet-haLafac Aaver micOrayim l%fac$m A%t!m
[10] wOEaT!h lOk!h wOAevOl!fak! Ael-ParOE%h wOhoc#A Aet-
EaM$ bOn#y-yixOr!A#l miMicOr!yim
[11] waY%Amer m%veh Ael-h!Ael%h$m m$ A!n%k$ K$ A#l#kO Ael-
ParOE%h wOk$ Aoc$A Aet-BOn#y yixOr!A#l miMicOr!yim
[12] waY%Amer K$-AehOyeh EiM!kO wOzeh-LOk! h!Aot K$
A!n%k$ vOlafOT$k! BOhoc$Aak! Aet-h!E!m miMicOrayim
TaEabOd&n Aet-h!Ael%h$m Eal h!h!r haZeh
[13] waY%Amer m%veh Ael-h!Ael%h$m hiN#h A!n%k$ b!A Ael-
BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT$ l!hem Ael%h#y Aabot#ykem
vOl!fan$ Aal#ykem wOA!mOr&-l$ mah-VOmo m!h A%mar
Aal#hem
[14] waY%Amer Ael%h$m Ael-m%veh AehOyeh Aaver AehOyeh
waY%Amer K%h t%Amar libOn#y yixOr!A#l AehOyeh vOl!fan$
Aal#ykem
[15] waY%Amer Eod Ael%h$m Ael-m%veh K%h-t%Amar Ael-BOn#y
yixOr!A#l yOhw!h Ael%h#y Aab%t#ykem Ael%h#y AabOr!h!m
Ael%h#y yicOf!q w#Al%h#y yaEaq%b vOl!fan$ Aal#ykem zeh-
VOm$ lOE%l!m wOzeh zikOr$ lOd%r D%r
[16] l#kO wOA!sapOT! Aet-ziqOn#y yixOr!A#l wOA!marOT!
Aal#hem yOhw!h Ael%h#y Aab%t#ykem nirOA!h A#lay Ael%h#y
AabOr!h!m yicOf!q wOyaEaq%b l#Am%r P!q%d P!qadOT$
AetOkem wOAet-heE!x&y l!kem BOmicOr!yim
[17] w!A%mar AaEaleh AetOkem m#E!n$ micOrayim Ael-Aerec
haKOnaEan$ wOhafiT$ wOh!Aem%r$ wOhaPOriZ$ wOhafi&$
wOhayOb&s$ Ael-Aerec z!bat f!l!b &dOb!v
[18] wOv!mOE& lOq%lek! &b!At! AaT!h wOziqOn#y yixOr!A#l Ael-
melekO micOrayim waAamarOTem A#l!yw yOhw!h Ael%h#y
h!EibOriY$m niqOr!h E!l#yn& wOEaT!h n#lak!h-N!A DerekO
vOl%vet y!m$m BaMidOB!r wOnizOBOf!h layhw!h
Ael%h#yn&
[19] waAan$ y!daEOT$ K$ l%A-yiT#n AetOkem melekO
micOrayim lahal%kO wOl%A BOy!d faz!q!h
[20] wOv!lafOT$ Aet-y!d$ wOhiK#yt$ Aet-micOrayim BOk%l
nipOlOA%tay Aaver AeEexeh BOqirOBo wOAafar#y-k#n
yOvaLaf AetOkem
[21] wOn!taT$ Aet-f#n h!E!m-haZeh BOE#yn#y micOr!yim
wOh!y!h K$ t#l#k&n l%A t#lOk& r#yq!m
[22] wOv!Aal!h AiV!h miVOkenOT!H &miG!rat B#yt!H KOl#y-
kesep &kOl#y z!h!b &xOm!l%t wOxamOTem Eal-BOn#ykem
wOEal-BOn%t#ykem wOnicalOTem Aet-micOr!yim

4
[1] waYaEan m%veh waY%Amer wOh#n l%A-yaAam$n& l$ wOl%A
yivOmOE& BOq%l$ K$ y%AmOr& l%A-nirOA!h A#leyk! yOhw!h
[2] waY%Amer A#l!yw yOhw!h maZeh ]mah-Zeh[ bOy!dek!
waY%Amer maJeh
[3] waY%Amer havOl$k#h& AarOc!h waYavOl$k#h& AarOc!h
wayOh$ lOn!f!v waY!n!s m%veh miP!n!yw
[4] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh vOlaf y!dOk! weAef%z
BizOn!bo waYivOlaf y!do waYafazeq Bo wayOh$ lOmaJeh
BOkaPo
[5] lOmaEan yaAam$n& K$-nirOA!h A#leyk! yOhw!h Ael%h#y
Aab%t!m Ael%h#y AabOr!h!m Ael%h#y yicOf!q w#Al%h#y
yaEaq%b
[6] waY%Amer yOhw!h lo Eod h!b#A-n!A y!dOk! BOf#yqek!
waY!b#A y!do BOf#yqo waYociA!H wOhiN#h y!do mOc%raEat
KaV!leg
[7] waY%Amer h!v#b y!dOk! Ael-f#yqek! waY!veb y!do Ael-
f#yqo waYociA!H m#f#yqo wOhiN#h-v!b!h KibOx!ro
[8] wOh!y!h Aim-l%A yaAam$n& l!kO wOl%A yivOmOE& lOq%l
h!A%t h!riAvon wOheAem$n& lOq%l h!A%t h!Aafaron
[9] wOh!y!h Aim-l%A yaAam$n& Gam livOn#y h!A%tot h!A#Leh
wOl%A yivOmOE&n lOq%lek! wOl!qafOT! miM#ym#y hayOA%r
wOv!pakOT! haYaB!v!h wOh!y& haMayim Aaver TiQaf
min-hayOA%r wOh!y& lOd!m BaYaB!vet
[10] waY%Amer m%veh Ael-yOhw!h B$ Aad%n!y l%A A$v DOb!r$m
A!n%k$ Gam miTOmol Gam miVilOv%m Gam m#A!z
DaBerOk! Ael-EabODek! K$ kObad-Peh &kObad l!von A!n%k$
[11] waY%Amer yOhw!h A#l!yw m$ x!m Peh l!A!d!m Ao m$-
y!x&m AiL#m Ao f#r#v Ao piQ#fa Ao Ei&#r hal%A A!n%k$
yOhw!h
[12] wOEaT!h l#kO wOA!n%k$ AehOyeh Eim-P$k! wOhor#yt$k!
Aaver TOdaB#r
[13] waY%Amer B$ Aad%n!y vOlaf-n!A BOyad-TivOl!f
[14] waYifar-Aap yOhw!h BOm%veh waY%Amer hal%A Aahar%n
A!f$k! haL#w$ y!daEOT$ K$-daB#r yOdaB#r h&A wOgam
hiN#h-h&A y%c#A liqOr!Atek! wOr!Aak! wOx!maf BOliBo
[15] wOdiBarOT! A#l!yw wOxamOT! Aet-haDOb!r$m BOp$w
wOA!n%k$ AehOyeh Eim-P$k! wOEim-P$h& wOhor#yt$ AetOkem
A#t Aaver TaEax&n
[16] wOdiBer-h&A lOk! Ael-h!E!m wOh!y!h h&A yihOyeh-LOk!
lOpeh wOAaT!h TihOyeh-Lo l#Al%h$m
[17] wOAet-haMaJeh haZeh TiQaf BOy!dek! Aaver TaEaxeh-
Bo Aet-h!A%t%t p
[18] waY#lekO m%veh waY!v!b Ael-yeter f%tOno waY%Amer lo
A#lOk!h N!A wOA!v&b!h Ael-Aafay Aaver-BOmicOrayim
wOAerOAeh haEod!m faY$m waY%Amer yitOro lOm%veh l#kO
lOv!lom
[19] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh BOmidOy!n l#kO vub
micOr!yim K$-m#t& K!l-h!Aan!v$m hamObaqOv$m Aet-
napOvek!
[20] waYiQaf m%veh Aet-AivOTo wOAet-B!n!yw waYarOKib#m
Eal-hafam%r waY!v!b AarOc!h micOr!yim waYiQaf m%veh
Aet-maJ#h h!Ael%h$m BOy!do
[21] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh BOlekOTOk! l!v&b
micOrayOm!h rOA#h K!l-haM%pOt$m Aaver-xamOT$
bOy!dek! waEax$t!m lipOn#y parOE%h waAan$ AafaZ#q Aet-
liBo wOl%A yOvaLaf Aet-h!E!m
[22] wOA!marOT! Ael-ParOE%h K%h A!mar yOhw!h BOn$ bOk%r$
yixOr!A#l
[23] w!A%mar A#leyk! vaLaf Aet-BOn$ wOyaEabOd#n$
waTOm!A#n lOvaLOfo hiN#h A!n%k$ h%r#g Aet-BinOk!
BOk%rek!
[24] wayOh$ baDerekO BaM!lon waYipOGOv#h& yOhw!h
wayObaQ#v ham$to
[25] waTiQaf ciP%r!h c%r waTikOr%t Aet-E!rOlat BOn!H
waTaGaE lOragOl!yw waT%Amer K$ fatan-D!m$m AaT!h l$
[26] waYirep miMeN& A!z A!mOr!h fatan D!m$m laM&l%t p
[27] waY%Amer yOhw!h Ael-Aahar%n l#kO liqOraAt m%veh
haMidOB!r!h waY#lekO waYipOGOv#h& BOhar h!Ael%h$m
waYiVaq-lo
[28] waYaG#d m%veh lOAahar%n A#t K!l-DibOr#y yOhw!h Aaver
vOl!fo wOA#t K!l-h!A%t%t Aaver ci&!h&
[29] waY#lekO m%veh wOAahar%n waYaAasOp& Aet-K!l-ziqOn#y
BOn#y yixOr!A#l
[30] wayOdaB#r Aahar%n A#t K!l-haDOb!r$m Aaver-DiBer
yOhw!h Ael-m%veh waYaEax h!A%t%t lOE#yn#y h!E!m
[31] waYaAam#n h!E!m waYivOmOE& K$-p!qad yOhw!h Aet-
BOn#y yixOr!A#l wOk$ r!A!h Aet-E!nOy!m waYiQOd&
waYivOTafa&&

5
[1] wOAafar B!A& m%veh wOAahar%n waY%AmOr& Ael-ParOE%h
K%h-A!mar yOhw!h Ael%h#y yixOr!A#l vaLaf Aet-EaM$
wOy!f%G& l$ BaMidOB!r
[2] waY%Amer ParOE%h m$ yOhw!h Aaver AevOmaE BOq%lo
lOvaLaf Aet-yixOr!A#l l%A y!daEOT$ Aet-yOhw!h wOgam Aet-
yixOr!A#l l%A AavaL#fa
[3] waY%AmOr& Ael%h#y h!EibOr$m niqOr!A E!l#yn& n#lak!h N!A
DerekO vOl%vet y!m$m BaMidOB!r wOnizOBOf!h layhw!h
Ael%h#yn& Pen-yipOG!E#n& BaDeber Ao bef!reb
[4] waY%Amer Aal#hem melekO micOrayim l!M!h m%veh
wOAahar%n TapOr$E& Aet-h!E!m miMaEax!yw lOk&
lOsibOl%t#ykem
[5] waY%Amer ParOE%h h#n-raB$m EaT!h Eam h!A!rec
wOhivOBaTem A%t!m miSibOl%t!m
[6] wayOcaw ParOE%h BaYom hah&A Aet-haN%gOx$m B!E!m
wOAet-v%jOr!yw l#Am%r
[7] l%A t%Asip&n l!t#t Teben l!E!m lilOB%n haLOb#n$m KitOmol
vilOv%m h#m y#lOk& wOq%vOv& l!hem Teben
[8] wOAet-matOK%net haLOb#n$m Aaver h#m E%x$m TOmol
vilOv%m T!x$m& Eal#yhem l%A tigOrOE& miMeN& K$-nirOP$m
h#m Eal-K#n h#m c%Eaq$m l#Am%r n#lOk!h nizOBOf!h
l#Al%h#yn&
[9] TikOBad h!Eab%d!h Eal-h!Aan!v$m wOyaEax&-b!H wOAal-
yivOE& BOdibOr#y-v!qer
[10] waY#cOA& n%gOx#y h!E!m wOv%jOr!yw waY%AmOr& Ael-
h!E!m l#Am%r K%h A!mar ParOE%h A#yneN$ n%t#n l!kem
Teben
[11] AaTem lOk& qOf& l!kem Teben m#Aaver TimOc!A& K$ A#yn
nigOr!E m#Eab%datOkem D!b!r
[12] waY!pec h!E!m BOk!l-Aerec micOr!yim lOq%v#v qav
laTeben
[13] wOhaN%gOx$m A!c$m l#Am%r KaL& maEax#ykem DObar-
yom BOyomo KaAaver BihOyot haTeben
[14] waYuK& v%jOr#y BOn#y yixOr!A#l Aaver-x!m& Eal#hem
n%gOx#y parOE%h l#Am%r maD&Ea l%A kiL$tem f!qOkem
lilOB%n KitOmol vilOv%m Gam-TOmol Gam-haYom
[15] waY!b%A& v%jOr#y BOn#y yixOr!A#l waYicOEaq& Ael-
ParOE%h l#Am%r l!M!h taEaxeh k%h laEab!deyk!
[16] Teben A#yn niT!n laEab!deyk! &lOb#n$m A%mOr$m l!n&
Eax& wOhiN#h Eab!deyk! muK$m wOf!j!At EaMek!
[17] waY%Amer nirOP$m AaTem nirOP$m Eal-K#n AaTem
A%mOr$m n#lOk!h nizOBOf!h layhw!h
[18] wOEaT!h lOk& EibOd& wOteben l%A-yiN!t#n l!kem wOt%ken
lOb#n$m TiT#N&
[19] waYirOA& v%jOr#y bOn#y-yixOr!A#l A%t!m BOr!E l#Am%r
l%A-tigOrOE& miLibOn#ykem DObar-yom BOyomo
[20] waYipOGOE& Aet-m%veh wOAet-Aahar%n nic!b$m liqOr!At!m
BOc#At!m m#A#t ParOE%h
[21] waY%AmOr& Aal#hem y#reA yOhw!h Eal#ykem wOyivOP%j
Aaver hibOAavOTem Aet-r#yf#n& BOE#yn#y parOE%h
&bOE#yn#y Eab!d!yw l!tet-fereb BOy!d!m lOh!rOg#n&
[22] waY!v!b m%veh Ael-yOhw!h waY%Amar Aad%n!y l!m!h
har#E%t!h l!E!m haZeh l!M!h Zeh vOlafOT!n$
[23] &m#A!z B!At$ Ael-ParOE%h lOdaB#r BivOmek! h#raE l!E!m
haZeh wOhac#l l%A-hicalOT! Aet-EaMek!

6
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh EaT!h tirOAeh Aaver AeEexeh
lOparOE%h K$ bOy!d faz!q!h yOvaLOf#m &bOy!d faz!q!h
yOg!rOv#m m#AarOco s
[2] wayOdaB#r Ael%h$m Ael-m%veh waY%Amer A#l!yw Aan$
yOhw!h
[3] w!A#r!A Ael-AabOr!h!m Ael-yicOf!q wOAel-yaEaq%b BOA#l
vaD!y &vOm$ yOhw!h l%A nodaEOT$ l!hem
[4] wOgam haqim%t$ Aet-BOr$t$ AiT!m l!t#t l!hem Aet-Aerec
KOn!Ean A#t Aerec mOgur#yhem Aaver-G!r& b!H
[5] wOgam Aan$ v!maEOT$ Aet-naAaqat BOn#y yixOr!A#l Aaver
micOrayim maEabid$m A%t!m w!AezOK%r Aet-BOr$t$
[6] l!k#n Aem%r libOn#y-yixOr!A#l Aan$ yOhw!h wOhoc#At$
AetOkem miTafat sibOl%t micOrayim wOhicalOT$ AetOkem
m#Eab%d!t!m wOg!AalOT$ AetOkem BizOroEa nOj&y!h
&bivOp!j$m GOd%l$m
[7] wOl!qafOT$ AetOkem l$ lOE!m wOh!y$t$ l!kem l#Al%h$m
w$daEOTem K$ Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem haMoc$A AetOkem
miTafat sibOlot micOr!yim
[8] wOh#b#At$ AetOkem Ael-h!A!rec Aaver n!x!At$ Aet-y!d$ l!t#t
A%t!H lOAabOr!h!m lOyicOf!q &lOyaEaq%b wOn!taT$ A%t!H
l!kem mor!v!h Aan$ yOhw!h
[9] wayOdaB#r m%veh K#n Ael-BOn#y yixOr!A#l wOl%A v!mOE&
Ael-m%veh miQ%cer r&fa &m#Eab%d!h q!v!h p
[10] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[11] B%A daB#r Ael-ParOE%h melekO micOr!yim w$vaLaf Aet-
BOn#y-yixOr!A#l m#AarOco
[12] wayOdaB#r m%veh lipOn#y yOhw!h l#Am%r h#n BOn#y-
yixOr!A#l l%A-v!mOE& A#lay wOA#ykO yivOm!E#n$ parOE%h
waAan$ Earal xOp!t!yim p
[13] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n
wayOca&#m Ael-BOn#y yixOr!A#l wOAel-ParOE%h melekO
micOr!yim lOhoc$A Aet-BOn#y-yixOr!A#l m#Aerec
micOr!yim s
[14] A#Leh r!Av#y b#yt-Aab%t!m BOn#y rOA&b#n BOk%r
yixOr!A#l fanokO &paL&A fecOron wOkarOm$ A#Leh
mivOPOf%t rOA&b#n
[15] &bOn#y vimOEon yOm&A#l wOy!m$n wOA%had wOy!k$n
wOc%far wOv!A&l Ben-haKOnaEan$t A#Leh mivOPOf%t vimOEon
[16] wOA#Leh vOmot BOn#y-l#w$ lOt%lOd%t!m G#rOvon &qOh!t
&mOr!r$ &vOn#y faY#y l#w$ vebaE &vOl%v$m &mOAat v!n!h
[17] BOn#y g#rOvon libOn$ wOvimOE$ lOmivOPOf%t!m
[18] &bOn#y qOh!t EamOr!m wOyicOh!r wOfebOron wOEuZ$A#l
&vOn#y faY#y qOh!t v!l%v &vOl%v$m &mOAat v!n!h
[19] &bOn#y mOr!r$ mafOl$ &m&v$ A#Leh mivOPOf%t haL#w$
lOt%lOd%t!m
[20] waYiQaf EamOr!m Aet-yokebed D%d!to lo lOAiV!h
waT#led lo Aet-Aahar%n wOAet-m%veh &vOn#y faY#y
EamOr!m vebaE &vOl%v$m &mOAat v!n!h
[21] &bOn#y yicOh!r q%raf w!nepeg wOzikOr$
[22] &bOn#y EuZ$A#l m$v!A#l wOAelOc!p!n wOsitOr$
[23] waYiQaf Aahar%n Aet-Ael$vebaE Bat-EaM$n!d!b Aafot
nafOvon lo lOAiV!h waT#led lo Aet-n!d!b wOAet-Aab$h&A Aet-
AelOE!z!r wOAet-A$t!m!r
[24] &bOn#y q%raf AaS$r wOAelOq!n!h waAab$A!s!p A#Leh
mivOPOf%t haQ!rOf$
[25] wOAelOE!z!r Ben-Aahar%n l!qaf-lo miBOnot P&j$A#l lo
lOAiV!h waT#led lo Aet-P$nOf!s A#Leh r!Av#y Aabot
halOwiYim lOmivOPOf%t!m
[26] h&A Aahar%n &m%veh Aaver A!mar yOhw!h l!hem hoc$A&
Aet-BOn#y yixOr!A#l m#Aerec micOrayim Eal-cibOA%t!m
[27] h#m hamOdaBOr$m Ael-ParOE%h melekO-micOrayim
lOhoc$A Aet-BOn#y-yixOr!A#l miMicOr!yim h&A m%veh
wOAahar%n
[28] wayOh$ BOyom DiBer yOhw!h Ael-m%veh BOAerec
micOr!yim p
[29] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r Aan$ yOhw!h
DaB#r Ael-ParOE%h melekO micOrayim A#t K!l-Aaver Aan$
D%b#r A#leyk!
[30] waY%Amer m%veh lipOn#y yOhw!h h#n Aan$ Earal
xOp!tayim wOA#ykO yivOmaE A#lay ParOE%h p

7
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh rOA#h nOtaT$k! Ael%h$m
lOparOE%h wOAahar%n A!f$k! yihOyeh nOb$Aek!
[2] AaT!h tOdaB#r A#t K!l-Aaver Aaca&eki! wOAahar%n A!f$k!
yOdaB#r Ael-ParOE%h wOviLaf Aet-BOn#y-yixOr!A#l
m#AarOco
[3] waAan$ AaqOveh Aet-l#b ParOE%h wOhirOB#yt$ Aet-A%t%tay
wOAet-mopOtay BOAerec micOr!yim
[4] wOl%A-yivOmaE Aal#kem ParOE%h wOn!taT$ Aet-y!d$
BOmicOr!yim wOhoc#At$ Aet-cibOA%tay Aet-EaM$ bOn#y-
yixOr!A#l m#Aerec micOrayim BivOp!j$m GOd%l$m
[5] wOy!dOE& micOrayim K$-Aan$ yOhw!h BinOj%t$ Aet-y!d$
Eal-micOr!yim wOhoc#At$ Aet-BOn#y-yixOr!A#l miTok!m
[6] waYaEax m%veh wOAahar%n KaAaver ci&!h yOhw!h A%t!m
K#n E!x&
[7] &m%veh Ben-vOm%n$m v!n!h wOAahar%n Ben-v!l%v
&vOm%n$m v!n!h BOdaBOr!m Ael-ParOE%h p
[8] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
[9] K$ yOdaB#r Aal#kem ParOE%h l#Am%r TOn& l!kem mop#t
wOA!marOT! Ael-Aahar%n qaf Aet-maJOk! wOhavOl#kO
lipOn#y-parOE%h yOh$ lOtaN$n
[10] waY!b%A m%veh wOAahar%n Ael-ParOE%h waYaEax& k#n
KaAaver ci&!h yOhw!h waYavOl#kO Aahar%n Aet-maJ#h&
lipOn#y parOE%h wOlipOn#y Eab!d!yw wayOh$ lOtaN$n
[11] waYiqOr!A Gam-ParOE%h lafak!m$m wOlamOkaVOp$m
waYaEax& gam-h#m farOjuM#y micOrayim BOlahaj#yhem
K#n
[12] waYavOl$k& A$v maJ#h& waYihOy& lOtaN$nim waYibOlaE
maJ#h-Aahar%n Aet-maJ%t!m
[13] waYefezaq l#b ParOE%h wOl%A v!maE Aal#hem KaAaver
DiBer yOhw!h p
[14] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh K!b#d l#b ParOE%h m#A#n
lOvaLaf h!E!m
[15] l#kO Ael-ParOE%h BaB%qer hiN#h y%c#A haMayOm!h
wOnicabOT! liqOr!Ato Eal-xOpat hayOA%r wOhaMaJeh Aaver-
nehOPakO lOn!f!v TiQaf BOy!dek!
[16] wOA!marOT! A#l!yw yOhw!h Ael%h#y h!EibOr$m vOl!fan$
A#leyk! l#Am%r vaLaf Aet-EaM$ wOyaEabOdun$ BaMidOB!r
wOhiN#h l%A-v!maEOT! Ead-K%h
[17] K%h A!mar yOhw!h BOz%At T#daE K$ Aan$ yOhw!h hiN#h
A!n%k$ maKeh BaMaJeh Aaver-BOy!d$ Eal-haMayim Aaver
BayOA%r wOnehepOk& lOd!m
[18] wOhaD!g!h Aaver-BayOA%r T!m&t &b!Aav hayOA%r
wOnilOA& micOrayim livOTot mayim min-hayOA%r s
[19] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Aem%r Ael-Aahar%n qaf
maJOk! &nOj#h-y!dOk! Eal-m#ym#y micOrayim Eal-
nahar%t!m Eal-yOA%r#yhem wOEal-AagOm#yhem wOEal K!l-
miqOw#h m#ym#yhem wOyihOy&-d!m wOh!y!h d!m
BOk!l-Aerec micOrayim &b!E#c$m &b!Aab!n$m
[20] waYaEax&-k#n m%veh wOAahar%n KaAaver ci&!h yOhw!h
waY!rem BaMaJeh waYakO Aet-haMayim Aaver BayOA%r
lOE#yn#y parOE%h &lOE#yn#y Eab!d!yw waY#h!pOk& K!l-
haMayim Aaver-BayOA%r lOd!m
[21] wOhaD!g!h Aaver-BayOA%r m#t!h waYibOAav hayOA%r
wOl%A-y!kOl& micOrayim livOTot mayim min-hayOA%r
wayOh$ haD!m BOk!l-Aerec micOr!yim
[22] waYaEax&-k#n farOjuM#y micOrayim BOl!j#yhem
waYefezaq l#b-ParOE%h wOl%A-v!maE Aal#hem KaAaver DiBer
yOhw!h
[23] waYipen ParOE%h waY!b%A Ael-B#yto wOl%A-v!t liBo
Gam-l!z%At
[24] waYafOPOr& k!l-micOrayim sOb$b%t hayOA%r mayim
livOTot K$ l%A y!kOl& livOT%t miM#ym#y hayOA%r
[25] waYiM!l#A vibOEat y!m$m Aafar#y haKot-yOhw!h Aet-
hayOA%r p
[26] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh B%A Ael-ParOE%h
wOA!marOT! A#l!yw K%h A!mar yOhw!h vaLaf Aet-EaM$
wOyaEabOdun$
[27] wOAim-m!A#n AaT!h lOvaL#fa hiN#h A!n%k$ n%g#p Aet-
K!l-GOb&lOk! BacOparODOE$m
[28] wOv!rac hayOA%r cOparODOE$m wOE!l& &b!A& BOb#ytek!
&bafadar mivOK!bOk! wOEal-miJ!tek! &bOb#yt Eab!deyk!
&bOEaMek! &bOtaN&reyk! &bOmivOAaroteyk!
[29] &bOk!h &bOEaMOk! &bOk!l-Eab!deyk! yaEal&
hacOparODOE$m

8
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Aem%r Ael-Aahar%n nOj#h
Aet-y!dOk! BOmaJek! Eal-haNOh!r%t Eal-hayOA%r$m wOEal-
h!AagaM$m wOhaEal Aet-hacOparODOE$m Eal-Aerec micOr!yim
[2] waY#j Aahar%n Aet-y!do Eal m#ym#y micOr!yim waTaEal
hacOparOD#Ea waTOkas Aet-Aerec micOr!yim
[3] waYaEax&-k#n hafarOjuM$m BOl!j#yhem waYaEal& Aet-
hacOparODOE$m Eal-Aerec micOr!yim
[4] waYiqOr!A parOE%h lOm%veh &lOAahar%n waY%Amer
haEOT$r& Ael-yOhw!h wOy!s#r hacOparODOE$m miMeN$
&m#EaM$ waAavaLOf!h Aet-h!E!m wOyizOBOf& layhw!h
[5] waY%Amer m%veh lOparOE%h hitOP!A#r E!lay lOm!tay
AaEOT$r lOk! wOlaEab!deyk! &lOEaMOk! lOhakOr$t
hacaparODOE$m miMOk! &miB!Teyk! raq BayOA%r
TiV!AarOn!h
[6] waY%Amer lOm!f!r waY%Amer KidOb!rOk! lOmaEan T#daE
K$-A#yn Kayhw!h Ael%h#yn&
[7] wOs!r& hacOparODOE$m miMOk! &miB!Teyk!
&m#Eab!deyk! &m#EaMek! raq BayOA%r TiV!AarOn!h
[8] waY#c#A m%veh wOAahar%n m#Eim ParOE%h waYicOEaq
m%veh Ael-yOhw!h Eal-DObar hacOparODOE$m Aaver-x!m
lOparOE%h
[9] waYaEax yOhw!h KidObar m%veh waY!mut& hacOparODOE$m
min-haB!T$m min-hafac#r%t &min-haX!d%t
[10] waYicOBOr& A%t!m f!m!rim f!m!rim waTibOAav h!A!rec
[11] waYarOA ParOE%h K$ h!yOt!h h!rOw!f!h wOhakOB#d Aet-
liBo wOl%A v!maE Aal#hem KaAaver DiBer yOhw!h s
[12] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Aem%r Ael-Aahar%n nOj#h
Aet-maJOk! wOhakO Aet-Eapar h!A!rec wOh!y!h lOkiNim
BOk!l-Aerec micOr!yim
[13] waYaEax&-k#n waY#j Aahar%n Aet-y!do bOmaJ#h& waYakO
Aet-Eapar h!A!rec waTOh$ haKiN!m B!A!d!m &baBOh#m!h
K!l-Eapar h!A!rec h!y!h kiN$m BOk!l-Aerec micOr!yim
[14] waYaEax&-k#n hafarOjuM$m BOl!j#yhem lOhoc$A Aet-
haKiN$m wOl%A y!k%l& waTOh$ haKiN!m B!A!d!m
&baBOh#m!h
[15] waY%AmOr& hafarOjuM$m Ael-ParOE%h AecOBaE Ael%h$m
hiwA waYefezaq l#b-ParOE%h wOl%A-v!maE Aal#hem KaAaver
DiBer yOhw!h s
[16] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh havOK#m BaB%qer
wOhitOyac#b lipOn#y parOE%h hiN#h yoc#A haM!yOm!h
wOA!marOT! A#l!yw K%h A!mar yOhw!h vaLaf EaM$
wOyaEabOdun$
[17] K$ Aim-A#ynOk! mOvaL#fa Aet-EaM$ hinOn$ mavOl$fa BOk!
&baEab!deyk! &bOEaMOk! &bOb!Teyk! Aet-heE!r%b &m!lOA&
B!T#y micOrayim Aet-heE!r%b wOgam h!Aad!m!h Aaver-
h#m E!leyh!
[18] wOhipOl#yt$ baYom hah&A Aet-Aerec G%ven Aaver EaM$
E%m#d E!leyh! lObilOT$ heyot-v!m E!r%b lOmaEan T#daE K$
Aan$ yOhw!h BOqereb h!A!rec
[19] wOxamOT$ pOdut B#yn EaM$ &b#yn EaMek! lOm!f!r
yihOyeh h!A%t haZeh
[20] waYaEax yOhw!h K#n waY!b%A E!r%b K!b#d B#yt!h
parOE%h &b#yt Eab!d!yw &bOk!l-Aerec micOrayim TiV!f#t
h!A!rec miPOn#y heE!r%b
[21] waYiqOr!A parOE%h Ael-m%veh &lOAahar%n waY%Amer lOk&
zibOf& l#Al%h#ykem B!A!rec
[22] waY%Amer m%veh l%A n!kon laEaxot K#n K$ ToEabat
micOrayim nizOBaf layhw!h Ael%h#yn& h#n nizOBaf Aet-
ToEabat micOrayim lOE#yn#yhem wOl%A yisOqOlun&
[23] DerekO vOl%vet y!m$m n#l#kO BaMidOB!r wOz!bafOn&
layhw!h Ael%h#yn& KaAaver y%Amar A#l#yn&
[24] waY%Amer ParOE%h A!n%k$ AavaLaf AetOkem &zObafOTem
layhw!h Ael%h#ykem BaMidOB!r raq harOf#q l%A-tarOf$q&
l!leket haEOT$r& BaEad$
[25] waY%Amer m%veh hiN#h A!n%k$ yoc#A m#EiM!kO
wOhaEOTarOT$ Ael-yOhw!h wOs!r heE!r%b miParOE%h
m#Eab!d!yw &m#EaMo m!f!r raq Aal-y%s#p ParOE%h h!t#l
lObilOT$ vaLaf Aet-h!E!m lizOB%fa layhw!h
[26] waY#c#A m%veh m#Eim ParOE%h waYeEOTar Ael-yOhw!h
[27] waYaEax yOhw!h KidObar m%veh waY!sar heE!r%b
miParOE%h m#Eab!d!yw &m#EaMo l%A nivOAar Aef!d
[28] waYakOB#d ParOE%h Aet-liBo Gam BaPaEam haZ%At wOl%A
viLaf Aet-h!E!m p

9
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh B%A Ael-ParOE%h
wOdiBarOT! A#l!yw K%h-A!mar yOhw!h Ael%h#y h!EibOr$m
vaLaf Aet-EaM$ wOyaEabOdun$
[2] K$ Aim-m!A#n AaT!h lOvaL#fa wOEodOk! mafaz$q B!m
[3] hiN#h yad-yOhw!h hoy!h BOmiqOnOk! Aaver BaX!deh
BaS&s$m Bafam%r$m BaGOmaL$m BaB!q!r &bac%An Deber
K!b#d mOA%d
[4] wOhipOl!h yOhw!h B#yn miqOn#h yixOr!A#l &b#yn
miqOn#h micOr!yim wOl%A y!m&t miK!l-libOn#y yixOr!A#l
D!b!r
[5] waY!xem yOhw!h moE#d l#Am%r m!f!r yaEaxeh yOhw!h
haD!b!r haZeh B!A!rec
[6] waYaEax yOhw!h Aet-haD!b!r haZeh miM!f!r!t waY!m!t
K%l miqOn#h micOr!yim &miMiqOn#h bOn#y-yixOr!A#l
l%A-m#t Aef!d
[7] waYivOlaf ParOE%h wOhiN#h l%A-m#t miMiqOn#h yixOr!A#l
Ead-Aef!d waYikOBad l#b ParOE%h wOl%A viLaf Aet-h!E!m p
[8] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n qOf& l!kem
mOl%A f!pOn#ykem P$fa KibOv!n &zOr!qo m%veh
haV!mayOm!h lOE#yn#y parOE%h
[9] wOh!y!h lOA!b!q Eal K!l-Aerec micOr!yim wOh!y!h Eal-
h!A!d!m wOEal-haBOh#m!h livOf$n P%r#fa AabaEOBuE%t
BOk!l-Aerec micOr!yim
[10] waYiqOf& Aet-P$fa haKibOv!n waYaEamOd& lipOn#y
parOE%h waYizOr%q A%to m%veh haV!m!yOm!h wayOh$
vOf$n AabaEOBuE%t P%r#fa B!A!d!m &baBOh#m!h
[11] wOl%A-y!kOl& hafarOjuM$m laEam%d lipOn#y m%veh
miPOn#y haVOf$n K$-h!y!h haVOf$n BafarOjuMim
&bOk!l-micOr!yim
[12] wayOfaZ#q yOhw!h Aet-l#b ParOE%h wOl%A v!maE Aal#hem
KaAaver DiBer yOhw!h Ael-m%veh s
[13] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh havOK#m BaB%qer
wOhitOyac#b lipOn#y parOE%h wOA!marOT! A#l!yw K%h-
A!mar yOhw!h Ael%h#y h!EibOr$m vaLaf Aet-EaM$
wOyaEabOdun$
[14] K$ BaPaEam haZ%At Aan$ v%l#fa Aet-K!l-maG#p%tay Ael-
liBOk! &baEab!deyk! &bOEaMek! BaEab&r T#daE K$ A#yn
K!m%n$ BOk!l-h!A!rec
[15] K$ EaT!h v!lafOT$ Aet-y!d$ w!AakO AotOk! wOAet-EaMOk!
BaD!ber waTiK!f#d min-h!A!rec
[16] wOA&l!m BaEab&r z%At heEemadOT$k! BaEab&r harOA%tOk!
Aet-K%f$ &lOmaEan saP#r vOm$ BOk!l-h!A!rec
[17] EodOk! misOTol#l BOEaM$ lObilOT$ vaLOf!m
[18] hinOn$ mamOj$r K!E#t m!f!r B!r!d K!b#d mOA%d Aaver
l%A-h!y!h k!m%h& BOmicOrayim lOmin-haYom hi&!sOd!h
wOEad-E!T!h
[19] wOEaT!h vOlaf h!E#z Aet-miqOnOk! wOA#t K!l-Aaver lOk!
BaX!deh K!l-h!A!d!m wOhaBOh#m!h Aaver-yiM!c#A
baX!deh wOl%A y#A!s#p haBayOt!h wOy!rad Eal#hem
haB!r!d w!m#t&
[20] haY!r#A Aet-DObar yOhw!h m#EabOd#y ParOE%h h#n$s
Aet-Eab!d!yw wOAet-miqOn#h& Ael-haB!T$m
[21] waAaver l%A-x!m liBo Ael-DObar yOhw!h waYaEaz%b Aet-
Eab!d!yw wOAet-miqOn#h& BaX!deh p
[22] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh nOj#h Aet-y!dOk! Eal-
haV!mayim w$h$ b!r!d BOk!l-Aerec micOr!yim Eal-
h!A!d!m wOEal-haBOh#m!h wOEal K!l-E#xeb haX!deh BOAerec
micOr!yim
[23] waY#j m%veh Aet-maJ#h& Eal-haV!mayim wayhw!h
n!tan q%l%t &b!r!d waTihalakO A#v A!rOc!h waYamOj#r
yOhw!h B!r!d Eal-Aerec micOr!yim
[24] wayOh$ b!r!d wOA#v mitOlaQafat BOtokO haB!r!d K!b#d
mOA%d Aaver l%A-h!y!h k!m%h& BOk!l-Aerec micOrayim
m#A!z h!yOt!h lOgoy
[25] waYakO haB!r!d BOk!l-Aerec micOrayim A#t K!l-Aaver
BaX!deh m#A!d!m wOEad-BOh#m!h wOA#t K!l-E#xeb haX!deh
hiK!h haB!r!d wOAet-K!l-E#c haX!deh viB#r
[26] raq BOAerec G%ven Aaver-v!m BOn#y yixOr!A#l l%A h!y!h
B!r!d
[27] waYivOlaf ParOE%h waYiqOr!A lOm%veh &lOAahar%n
waY%Amer Aal#hem f!j!At$ haP!Eam yOhw!h hacaD$q waAan$
wOEaM$ h!rOv!E$m
[28] haEOT$r& Ael-yOhw!h wOrab mihOy%t q%l%t Ael%h$m
&b!r!d waAavaLOf!h AetOkem wOl%A t%sip&n laEam%d
[29] waY%Amer A#l!yw m%veh KOc#At$ Aet-h!E$r AepOr%x Aet-
KaPay Ael-yOhw!h haQ%lot yefOD!l&n wOhaB!r!d l%A
yihOyeh-Eod lOmaEan T#daE K$ layhw!h h!A!rec
[30] wOAaT!h waEab!deyk! y!daEOT$ K$ jerem T$rOA&n
miPOn#y yOhw!h Ael%h$m
[31] wOhaPivOT!h wOhaXOE%r!h nuK!t!h K$ haXOE%r!h A!b$b
wOhaPivOT!h GibOE%l
[32] wOhafiJ!h wOhaKuSemet l%A nuK& K$ Aap$l%t h#N!h
[33] waY#c#A m%veh m#Eim ParOE%h Aet-h!E$r waYipOr%x
KaP!yw Ael-yOhw!h waYafODOl& haQ%lot wOhaB!r!d
&m!j!r l%A-niTakO A!rOc!h
[34] waYarOA ParOE%h K$-f!dal haM!j!r wOhaB!r!d
wOhaQ%l%t waY%sep lafaj%A waYakOB#d liBo h&A
waEab!d!yw
[35] waYefezaq l#b ParOE%h wOl%A viLaf Aet-BOn#y yixOr!A#l
KaAaver DiBer yOhw!h BOyad-m%veh p

10
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh B%A Ael-ParOE%h K$-Aan$
hikOBadOT$ Aet-liBo wOAet-l#b Eab!d!yw lOmaEan vit$
A%t%tay A#Leh BOqirOBo
[2] &lOmaEan TOsaP#r BOA!zOn#y binOk! &ben-BinOk! A#t
Aaver hitOEaLalOT$ BOmicOrayim wOAet-A%t%tay Aaver-
xamOT$ b!m w$daEOTem K$-Aan$ yOhw!h
[3] waY!b%A m%veh wOAahar%n Ael-ParOE%h waY%AmOr& A#l!yw
K%h-A!mar yOhw!h Ael%h#y h!EibOr$m Ead-m!tay
m#AanOT! l#E!n%t miP!n!y vaLaf EaM$ wOyaEabOdun$
[4] K$ Aim-m!A#n AaT!h lOvaL#fa Aet-EaM$ hinOn$ m#b$A
m!f!r AarOBeh BigObulek!
[5] wOkiS!h Aet-E#yn h!A!rec wOl%A y&kal lirOA%t Aet-h!A!rec
wOA!kal Aet-yeter haPOl#j!h haNivOAeret l!kem min-
haB!r!d wOA!kal Aet-K!l-h!E#c hac%m#fa l!kem min-
haX!deh
[6] &m!lOA& b!Teyk! &b!T#y k!l-Eab!deyk! &b!T#y k!l-
micOrayim Aaver l%A-r!A& Aab%teyk! waAabot Aab%teyk!
miYom heyot!m Eal-h!Aad!m!h Ead haYom haZeh waYipen
waY#c#A m#Eim ParOE%h
[7] waY%AmOr& EabOd#y parOE%h A#l!yw Ead-m!tay yihOyeh
zeh l!n& lOmoq#v vaLaf Aet-h!Aan!v$m wOyaEabOd& Aet-
yOhw!h Ael%h#yhem hajerem T#daE K$ A!bOd!h micOr!yim
[8] waY&vab Aet-m%veh wOAet-Aahar%n Ael-ParOE%h waY%Amer
Aal#hem lOk& EibOd& Aet-yOhw!h Ael%h#ykem m$ w!m$
hah%lOk$m
[9] waY%Amer m%veh BinOE!r#yn& &bizOq#n#yn& n#l#kO
BOb!n#yn& &bibOnot#n& BOc%An#n& &bibOq!r#n& n#l#kO K$
fag-yOhw!h l!n&
[10] waY%Amer Aal#hem yOh$ k#n yOhw!h EiM!kem KaAaver
AavaLaf AetOkem wOAet-jaPOkem rOA& K$ r!E!h neged
POn#ykem
[11] l%A k#n lOk&-n!A haGOb!r$m wOEibOd& Aet-yOhw!h K$
A%t!H AaTem mObaqOv$m wayOg!rev A%t!m m#A#t POn#y
parOE%h p
[12] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh nOj#h y!dOk! Eal-Aerec
micOrayim B!AarOBeh wOyaEal Eal-Aerec micOr!yim
wOy%Akal Aet-K!l-E#xeb h!A!rec A#t K!l-Aaver hivOA$r
haB!r!d
[13] waY#j m%veh Aet-maJ#h& Eal-Aerec micOrayim wayhw!h
nihag r&fa q!d$m B!A!rec K!l-haYom hah&A wOk!l-
haL!yOl!h haB%qer h!y!h wOr&fa haQ!d$m n!x!A Aet-
h!AarOBeh
[14] waYaEal h!AarOBeh Eal K!l-Aerec micOrayim waY!naf
BOk%l GOb&l micOr!yim K!b#d mOA%d lOp!n!yw l%A-h!y!h
k#n AarOBeh K!m%h& wOAafar!yw l%A yihOyeh-K#n
[15] wayOkas Aet-E#yn K!l-h!A!rec waTefOvakO h!A!rec
waY%Akal Aet-K!l-E#xeb h!A!rec wOA#t K!l-POr$ h!E#c Aaver
hot$r haB!r!d wOl%A-notar K!l-yereq B!E#c &bOE#xeb
haX!deh BOk!l-Aerec micOr!yim
[16] wayOmah#r ParOE%h liqOr%A lOm%veh &lOAahar%n
waY%Amer f!j!At$ layhw!h Ael%h#ykem wOl!kem
[17] wOEaT!h x!A n!A faJ!At$ AakO haPaEam wOhaEOT$r&
layhw!h Ael%h#ykem wOy!s#r m#E!lay raq Aet-haM!wet
haZeh
[18] waY#c#A m#Eim ParOE%h waYeEOTar Ael-yOhw!h
[19] waYahap%kO yOhw!h r&fa-y!m f!z!q mOA%d waYiX!A
Aet-h!AarOBeh waYitOq!E#h& y!M!h S&p l%A nivOAar AarOBeh
Aef!d BOk%l GOb&l micOr!yim
[20] wayOfaZ#q yOhw!h Aet-l#b ParOE%h wOl%A viLaf Aet-
BOn#y yixOr!A#l p
[21] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh nOj#h y!dOk! Eal-
haV!mayim w$h$ f%vekO Eal-Aerec micOr!yim wOy!m#v
f%vekO
[22] waY#j m%veh Aet-y!do Eal-haV!m!yim wayOh$ f%vekO-
Aap#l!h BOk!l-Aerec micOrayim vOl%vet y!m$m
[23] l%A-r!A& A$v Aet-A!f$w wOl%A-q!m& A$v miTafOT!yw
vOl%vet y!m$m &lOk!l-BOn#y yixOr!A#l h!y!h Aor
BOmovOb%t!m
[24] waYiqOr!A parOE%h Ael-m%veh waY%Amer lOk& EibOd& Aet-
yOhw!h raq c%AnOkem &bOqarOkem yuc!g Gam-jaPOkem
y#l#kO EiM!kem
[25] waY%Amer m%veh Gam-AaT!h TiT#n BOy!d#n& zOb!f$m
wOE%lot wOE!x$n& layhw!h Ael%h#yn&
[26] wOgam-miqOn#n& y#l#kO EiM!n& l%A tiV!A#r ParOs!h K$
miMeN& niQaf laEab%d Aet-yOhw!h Ael%h#yn& waAanafOn&
l%A-n#daE mah-NaEab%d Aet-yOhw!h Ead-B%A#n& v!M!h
[27] wayOfaZ#q yOhw!h Aet-l#b ParOE%h wOl%A A!b!h
lOvaLOf!m
[28] waY%Amer-lo parOE%h l#kO m#E!l!y hiV!mer lOk! Ael-
T%sep rOAot P!nay K$ BOyom rOA%tOk! p!nay T!m&t
waY%Amer m%veh K#n DiBarOT! l%A-A%sip Eod rOAot
[29]
P!neyk! p

11
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Eod negaE Aef!d A!b$A Eal-
ParOE%h wOEal-micOrayim Aafar#y-k#n yOvaLaf AetOkem
miZeh KOvaLOfo K!l!h G!r#v yOg!r#v AetOkem miZeh
[2] DaBer-n!A BOA!zOn#y h!E!m wOyivOAal& A$v m#A#t r#E#h&
wOAiV!h m#A#t rOE&t!H KOl#y-kesep &kOl#y z!h!b
[3] waYiT#n yOhw!h Aet-f#n h!E!m BOE#yn#y micOr!yim
Gam h!A$v m%veh G!dol mOA%d BOAerec micOrayim
BOE#yn#y EabOd#y-parOE%h &bOE#yn#y h!E!m s
[4] waY%Amer m%veh K%h A!mar yOhw!h Kafac%t haLayOl!h
Aan$ yoc#A BOtokO micOr!yim
[5] &m#t K!l-BOkor BOAerec micOrayim miBOkor ParOE%h
haY%v#b Eal-KisOAo Ead BOkor haVipOf!h Aaver Aafar
h!r#f!yim wOk%l BOkor BOh#m!h
[6] wOh!yOt!h cOE!q!h gOd%l!h BOk!l-Aerec micOr!yim Aaver
K!m%h& l%A nihOy!t!h wOk!m%h& l%A t%sip
[7] &lOk%l BOn#y yixOr!A#l l%A yeferac-Keleb lOv%no lOm#A$v
wOEad-BOh#m!h lOmaEan T#dOE&n Aaver yapOleh yOhw!h
B#yn micOrayim &b#yn yixOr!A#l
[8] wOy!rOd& k!l-Eab!deyk! A#Leh A#lay wOhivOTafa&&-l$
l#Am%r c#A AaT!h wOk!l-h!E!m Aaver-BOragOleyk!
wOAafar#y-k#n A#c#A waY#c#A m#Eim-ParOE%h B!f!r$-A!p s
[9] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh l%A-yivOmaE Aal#ykem
ParOE%h lOmaEan rObot mopOtay BOAerec micOr!yim
[10] &m%veh wOAahar%n E!x& Aet-K!l-haM%pOt$m h!A#Leh
lipOn#y parOE%h wayOfaZ#q yOhw!h Aet-l#b ParOE%h
wOl%A-viLaf Aet-BOn#y-yixOr!A#l m#AarOco p

12
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n BOAerec
micOrayim l#Am%r
[2] haf%dev haZeh l!kem r%Av f!d!v$m riAvon h&A l!kem
lOf!dOv#y haV!n!h
[3] DaBOr& Ael-K!l-Eadat yixOr!A#l l#Am%r BeE!x%r laf%dev
haZeh wOyiqOf& l!hem A$v xeh lOb#yt-A!b%t xeh laB!yit
[4] wOAim-yimOEaj haBayit mihOy%t miXeh wOl!qaf h&A
&vOk#no haQ!r%b Ael-B#yto BOmikOsat nOp!v%t A$v lOp$
A!kOlo T!k%S& Eal-haXeh
[5] xeh t!m$m z!k!r Ben-v!n!h yihOyeh l!kem min-
haKOb!x$m &min-h!EiZ$m TiQ!f&
[6] wOh!y!h l!kem lOmivOmeret Ead AarOB!E!h E!x!r yom
laf%dev haZeh wOv!faj& A%to K%l qOhal Eadat-yixOr!A#l
B#yn h!EarOB!yim
[7] wOl!qOf& min-haD!m wOn!tOn& Eal-vOT#y haMOz&z%t
wOEal-haMavOqop Eal haB!T$m Aaver-y%AkOl& A%to B!hem
[8] wOA!kOl& Aet-haB!x!r BaLayOl!h haZeh cOl$-A#v &macot
Eal-mOr%r$m y%AkOluh&
[9] Aal-T%AkOl& miMeN& n!A &b!v#l mObuV!l BaM!yim K$
Aim-cOl$-A#v r%Avo Eal-KOr!E!yw wOEal-qirOBo
[10] wOl%A-tot$r& miMeN& Ead-B%qer wOhaN%t!r miMeN&
Ead-B%qer B!A#v TixOr%p&
[11] wOk!k!h T%AkOl& A%to m!tOn#ykem fagur$m naEal#ykem
BOragOl#ykem &maQelOkem BOyedOkem waAakalOTem A%to
BOfiP!zon Pesaf h&A layhw!h
[12] wOE!barOT$ bOAerec-micOrayim BaLayOl!h haZeh
wOhiK#yt$ k!l-BOkor BOAerec micOrayim m#A!d!m wOEad-
BOh#m!h &bOk!l-Ael%h#y micOrayim AeEexeh vOp!j$m Aan$
yOhw!h
[13] wOh!y!h haD!m l!kem lOA%t Eal haB!T$m Aaver AaTem
v!m wOr!A$t$ Aet-haD!m &p!safOT$ Eal#kem wOl%A-yihOyeh
b!kem negep lOmavOf$t BOhaK%t$ BOAerec micOr!yim
[14] wOh!y!h haYom haZeh l!kem lOziK!ron wOfaG%tem A%to
fag layhw!h lOd%r%t#ykem fuQat Eol!m TOf!Guh&
[15] vibOEat y!m$m macot T%Ak#l& AakO BaYom h!riAvon
TavOB$t& XOA%r miB!T#ykem K$ K!l-A%k#l f!m#c
wOnikOrOt!h haNepev hahiwA miYixOr!A#l miYom h!riAv%n
Ead-yom haVObiE$
[16] &baYom h!riAvon miqOr!A-q%dev &baYom haVOb$E$
miqOr!A-q%dev yihOyeh l!kem K!l-mOl!Ak!h l%A-y#E!xeh
b!hem AakO Aaver y#A!k#l lOk!l-nepev h&A lObaDo y#E!xeh
l!kem
[17] &vOmarOTem Aet-haMacot K$ BOEecem haYom haZeh
hoc#At$ Aet-cibOAot#ykem m#Aerec micOr!yim &vOmarOTem
Aet-haYom haZeh lOd%r%t#ykem fuQat Eol!m
[18] B!riAv%n BOAarOB!E!h E!x!r yom laf%dev B!Eereb T%AkOl&
mac%t Ead yom h!Aef!d wOEexOr$m laf%dev B!E!reb
[19] vibOEat y!m$m xOA%r l%A yiM!c#A BOb!T#ykem K$ K!l-
A%k#l mafOmecet wOnikOrOt!h haNepev hahiwA m#Eadat
yixOr!A#l BaG#r &bOAezOraf h!A!rec
[20] K!l-mafOmecet l%A t%Ak#l& BOk%l movOb%t#ykem T%AkOl&
macot p
[21] waYiqOr!A m%veh lOk!l-ziqOn#y yixOr!A#l waY%Amer
Aal#hem mivOk& &qOf& l!kem c%An lOmivOPOf%t#ykem
wOvafaj& haP!saf
[22] &lOqafOTem AaguDat A#zob &jObalOTem BaD!m Aaver-
BaSap wOhiGaEOTem Ael-haMavOqop wOAel-vOT#y
haMOz&z%t min-haD!m Aaver BaS!p wOAaTem l%A t#cOA& A$v
miPetaf-B#yto Ead-B%qer
[23] wOE!bar yOhw!h linOG%p Aet-micOrayim wOr!A!h Aet-
haD!m Eal-haMavOqop wOEal vOT#y haMOz&z%t &p!saf
yOhw!h Eal-haPetaf wOl%A yiT#n haMavOf$t l!b%A Ael-
B!T#ykem linOG%p
[24] &vOmarOTem Aet-haD!b!r haZeh lOf!q-lOk! &lOb!neyk!
Ead-Eol!m
[25] wOh!y!h K$-t!b%A& Ael-h!A!rec Aaver yiT#n yOhw!h
l!kem KaAaver DiB#r &vOmarOTem Aet-h!Eab%d!h haZ%At
[26] wOh!y!h K$-y%AmOr& Aal#ykem BOn#ykem m!h
h!Eab%d!h haZ%At l!kem
[27] waAamarOTem zebaf-Pesaf h&A layhw!h Aaver P!saf
Eal-B!T#y bOn#y-yixOr!A#l BOmicOrayim BOn!gOPo Aet-
micOrayim wOAet-B!T#yn& hic$l waYiQ%d h!E!m
waYivOTafa&&
[28] waY#lOk& waYaEax& BOn#y yixOr!A#l KaAaver ci&!h
yOhw!h Aet-m%veh wOAahar%n K#n E!x& s
[29] wayOh$ Bafac$ haLayOl!h wayhw!h hiK!h k!l-BOkor
BOAerec micOrayim miBOk%r ParOE%h haY%v#b Eal-KisOAo
Ead BOkor haVOb$ Aaver BOb#yt haBor wOk%l BOkor
BOh#m!h
[30] waY!q!m ParOE%h layOl!h h&A wOk!l-Eab!d!yw wOk!l-
micOrayim waTOh$ cOE!q!h gOd%l!h BOmicOr!yim K$-A#yn
Bayit Aaver A#yn-v!m m#t
[31] waYiqOr!A lOm%veh &lOAahar%n layOl!h waY%Amer q&m&
cOA& miTokO EaM$ Gam-AaTem Gam-BOn#y yixOr!A#l &lOk&
EibOd& Aet-yOhw!h KOdaBerOkem
[32] Gam-c%AnOkem Gam-BOqarOkem qOf& KaAaver
DiBarOTem w!l#k& &b#rakOTem Gam-A%t$
[33] waTefezaq micOrayim Eal-h!E!m lOmah#r lOvaLOf!m
min-h!A!rec K$ A!mOr& KuL!n& m#t$m
[34] waYiX!A h!E!m Aet-BOc#qo jerem yefOm!c mivOAar%t!m
cOrur%t BOximOl%t!m Eal-vikOm!m
[35] &bOn#y-yixOr!A#l E!x& KidObar m%veh waYivOAal&
miMicOrayim KOl#y-kesep &kOl#y z!h!b &xOm!l%t
[36] wayhw!h n!tan Aet-f#n h!E!m BOE#yn#y micOrayim
waYavOAil&m wayOnacOl& Aet-micOr!yim p
[37] waYisOE& bOn#y-yixOr!A#l m#raEOmOs#s suK%t!h KOv#v-
m#Aot Aelep ragOl$ haGOb!r$m lObad miJ!p
[38] wOgam-E#reb rab E!l!h AiT!m wOc%An &b!q!r miqOneh
K!b#d mOA%d
[39] waY%Ap& Aet-haB!c#q Aaver hoc$A& miMicOrayim Eug%t
macot K$ l%A f!m#c K$-g%rOv& miMicOrayim wOl%A y!kOl&
lOhitOmahOm#Ha wOgam-c#d!h l%A-E!x& l!hem
[40] &movab BOn#y yixOr!A#l Aaver y!vOb& BOmicOr!yim
vOl%v$m v!n!h wOAarOBaE m#Aot v!n!h
[41] wayOh$ miQ#c vOl%v$m v!n!h wOAarOBaE m#Aot v!n!h
wayOh$ BOEecem haYom haZeh y!cOA& K!l-cibOAot yOhw!h
m#Aerec micOr!yim
[42] l#yl viMur$m h&A layhw!h lOhoc$A!m m#Aerec
micOr!yim h&A-haLayOl!h haZeh layhw!h viMur$m lOk!l-
BOn#y yixOr!A#l lOd%r%t!m p
[43] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh wOAahar%n z%At fuQat
haP!saf K!l-Ben-n#k!r l%A-y%Akal Bo
[44] wOk!l-Eebed A$v miqOnat-K!sep &malOT!h A%to A!z y%Akal
Bo
[45] Tov!b wOx!k$r l%A-y%Akal-Bo
[46] BObayit Aef!d y#A!k#l l%A-toc$A min-haBayit min-
haB!x!r f&c!h wOEecem l%A tivOBOr&-bo
[47] K!l-Eadat yixOr!A#l yaEax& A%to
[48] wOk$-y!g&r AiTOk! G#r wOE!x!h pesaf layhw!h hiMol
lo k!l-z!k!r wOA!z yiqOrab laEax%to wOh!y!h KOAezOraf
h!A!rec wOk!l-E!r#l l%A-y%Akal Bo
[49] Tor!h Aafat yihOyeh l!AezOr!f wOlaG#r haG!r
BOtokOkem
[50] waYaEax& K!l-BOn#y yixOr!A#l KaAaver ci&!h yOhw!h
Aet-m%veh wOAet-Aahar%n K#n E!x& s
wayOh$ BOEecem haYom haZeh hoc$A yOhw!h Aet-BOn#y
[51]
yixOr!A#l m#Aerec micOrayim Eal-cibOA%t!m p

13
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] qaDev-l$ k!l-BOkor Pejer K!l-refem BibOn#y yixOr!A#l
B!A!d!m &baBOh#m!h l$ h&A
[3] waY%Amer m%veh Ael-h!E!m z!kor Aet-haYom haZeh Aaver
yOc!Atem miMicOrayim miB#yt Eab!d$m K$ BOf%zeq y!d
hoc$A yOho!h AetOkem miZeh wOl%A y#A!k#l f!m#c
[4] haYom AaTem y%cOA$m BOf%dev h!A!b$b
[5] wOh!y!h k$-yOb$Aak! yOhw!h Ael-Aerec haKOnaEan$
wOhafiT$ wOh!Aem%r$ wOhafi&$ wOhayOb&s$ Aaver nivOBaE
laAab%teyk! l!tet l!kO Aerec z!bat f!l!b &dOb!v wOE!badOT!
Aet-h!Eab%d!h haZ%At Baf%dev haZeh
[6] vibOEat y!m$m T%Akal mac%t &baYom haVOb$E$ fag
layhw!h
[7] macot y#A!k#l A#t vibOEat haY!m$m wOl%A-y#r!Aeh lOk!
f!m#c wOl%A-y#r!Aeh lOk! xOA%r BOk!l-GObulek!
[8] wOhiGadOT! lObinOk! BaYom hah&A l#Am%r BaEab&r zeh
E!x!h yOhw!h l$ BOc#At$ miMicOr!yim
[9] wOh!y!h lOk! lOAot Eal-y!dOk! &lOziK!ron B#yn
E#yneyk! lOmaEan TihOyeh Torat yOhw!h BOp$k! K$
BOy!d faz!q!h hociAak! yOho!h miMicOr!yim
[10] wOv!marOT! Aet-hafuQ!h haZ%At lOmoEad!H miY!m$m
y!m$m!h s
[11] wOh!y!h K$-yObiAak! yOhw!h Ael-Aerec haKOnaEan$
KaAaver nivOBaE lOk! wOlaAab%teyk! &nOt!n!H l!kO
[12] wOhaEabarOT! k!l-Pejer-refem layho!h wOk!l-Pejer
veger BOh#m!h Aaver yihOyeh lOk! haZOk!r$m layhw!h
[13] wOk!l-Pejer fam%r TipODeh bOxeh wOAim-l%A tipODeh
waEarapOTo wOk%l BOkor A!d!m BOb!neyk! TipODeh
[14] wOh!y!h K$-yivOA!lOk! binOk! m!f!r l#Am%r mah-Z%At
wOA!marOT! A#l!yw BOf%zeq y!d hoc$A!n& yOhw!h
miMicOrayim miB#yt Eab!d$m
[15] wayOh$ K$-hiqOv!h parOE%h lOvaLOf#n& waYahar%g
yOho!h K!l-BOkor BOAerec micOrayim miBOk%r A!d!m
wOEad-BOkor BOh#m!h Eal-K#n Aan$ z%b#fa layhw!h K!l-
Pejer refem haZOk!r$m wOk!l-BOkor B!nay AepODeh
[16] wOh!y!h lOAot Eal-y!dOk!h &lOjoj!p%t B#yn E#yneyk! K$
BOf%zeq y!d hoc$A!n& yOhw!h miMicOr!yim s
[17] wayOh$ BOvaLaf ParOE%h Aet-h!E!m wOl%A-n!f!m Ael%h$m
DerekO Aerec POlivOT$m K$ q!rob h&A K$ A!mar Ael%h$m
Pen-yiN!f#m h!E!m BirOA%t!m milOf!m!h wOv!b&
micOr!yOm!h
[18] waYaS#b Ael%h$m Aet-h!E!m DerekO haMidOB!r yam-s&p
wafamuv$m E!l& bOn#y-yixOr!A#l m#Aerec micOr!yim
[19] waYiQaf m%veh Aet-EacOmot yos#p EiMo K$ havOB#Ea
hivOB$Ea Aet-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r P!q%d yipOq%d
Ael%h$m AetOkem wOhaEal$tem Aet-EacOm%tay miZeh AiTOkem
[20] waYisOE& miSuK%t waYafan& bOA#t!m BiqOc#h haMidOB!r
[21] wayhw!h h%l#kO lipOn#yhem yom!m BOEaM&d E!n!n
lanOf%t!m haDerekO wOlayOl!h BOEaM&d A#v lOh!A$r l!hem
l!leket yom!m w!l!yOl!h
[22] l%A-y!m$v EaM&d heE!n!n yom!m wOEaM&d h!A#v
l!yOl!h lipOn#y h!E!m p

14
[1] wayOdaB#r yOho!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOy!vub& wOyafan& lipOn#y
P$haf$r%t B#yn migOD%l &b#yn haY!m lipOn#y BaEalcOp%n
nikOfo tafan& Eal-haY!m
[3] wOA!mar ParOE%h libOn#y yixOr!A#l nObuk$m h#m B!A!rec
s!gar Eal#yhem haMidOB!r
[4] wOfiZaqOT$ Aet-l#b-ParOE%h wOr!dap Aafar#yhem
wOAiK!bOd!h BOparOE%h &bOk!l-f#ylo wOy!dOE& micOrayim
K$-Aan$ yOhw!h waYaEax&-k#n
[5] waYuGad lOmelekO micOrayim K$ b!raf h!E!m
waY#h!p#kO lObab ParOE%h waEab!d!yw Ael-h!E!m
waY%Amr& mah-Z%At E!x$n& K$-viLafOn& Aet-yixOr!A#l
m#E!bOd#n&
[6] waYeAOs%r Aet-rikOBo wOAet-EaMo l!qaf EiMo
[7] waYiQaf v#v-m#Aot rekeb B!f&r wOk%l rekeb micOr!yim
wOv!livim Eal-KuLo
[8] wayOfaZ#q yOho!h Aet-l#b ParOE%h melekO micOrayim
waYirOD%p Aafar#y BOn#y yixOr!A#l &bOn#y yixOr!A#l
y%cOA$m BOy!d r!m!h
[9] waYirODOp& micOrayim Aafar#yhem waYaX$g& Aot!m
f%n$m Eal-haY!m K!l-s&s rekeb ParOE%h &p!r!v!yw
wOf#ylo Eal-P$haf$r%t lipOn#y BaEalcOp%n
[10] &parOE%h hiqOr$b waYixOA& bOn#y-yixOr!A#l Aet-
E#yn#yhem wOhiN#h micOrayim n%s#Ea Aafar#yhem
waY$rOA& mOA%d waYicOEaq& bOn#y-yixOr!A#l Ael-yOhw!h
[11] waY%AmOr& Ael-m%veh hamiBOl$ A#yn-qOb!r$m
BOmicOrayim lOqafOT!n& l!m&t BaMidOB!r mah-Z%At
E!x$t! L!n& lOhoc$A!n& miMicOr!yim
[12] hal%A-zeh haD!b!r Aaver DiBarOn& A#leyk! bOmicOrayim
l#Am%r fadal miMeN& wOnaEabOd!h Aet-micOr!yim K$ job
l!n& Eab%d Aet-micOrayim miMut#n& BaMidOB!r
[13] waY%Amer m%veh Ael-h!E!m Aal-T$r!A& hitOyacOb& &rOA&
Aet-yOv&Eat yOhw!h Aaver-yaEaxeh l!kem haYom K$ Aaver
rOA$tem Aet-micOrayim haYom l%A t%s$p& lirOA%t!m Eod Ead-
Eol!m
[14] yOhw!h yiL!f#m l!kem wOAaTem Tafar$v&n p
[15] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh mah-TicOEaq A#l!y DaB#r
Ael-BOn#y-yixOr!A#l wOyiS!E&
[16] wOAaT!h h!r#m Aet-maJOk! &nOj#h Aet-y!dOk! Eal-
haY!m &bOq!E#h& wOy!b%A& bOn#y-yixOr!A#l BOtokO haY!m
BaYaB!v!h
[17] waAan$ hinOn$ mOfaZ#q Aet-l#b micOrayim wOy!b%A&
Aafar#yhem wOAiK!bOd!h BOparOE%h &bOk!l-f#ylo
BOrikOBo &bOp!r!v!yw
[18] wOy!dOE& micOrayim K$-Aan$ yOhw!h BOhiK!bOd$
BOparOE%h BOrikOBo &bOp!r!v!yw
[19] waYiSaE malOAakO h!Ael%h$m hah%l#kO lipOn#y mafan#h
yixOr!A#l waY#lekO m#Aafar#yhem waYiSaE EaM&d heE!n!n
miPOn#yhem waYaEam%d m#Aafar#yhem
[20] waY!b%A B#yn mafan#h micOrayim &b#yn mafan#h
yixOr!A#l wayOh$ heE!n!n wOhaf%vekO waY!Aer Aet-
haL!yOl!h wOl%A-q!rab zeh Ael-zeh K!l-haL!yOl!h
[21] waY#j m%veh Aet-y!do Eal-haY!m waYolekO yOhw!h Aet-
haY!m BOr&fa q!d$m EaZ!h K!l-haLayOl!h waY!xem Aet-
haY!m lef!r!b!h waYiB!qOE& haM!yim
[22] waY!b%A& bOn#y-yixOr!A#l BOtokO haY!m BaYaB!v!h
wOhaMayim l!hem f%m!h m$m$n!m &miXOm%Al!m
[23] waYirODOp& micOrayim waY!b%A& Aafar#yhem K%l s&s
ParOE%h rikOBo &p!r!v!yw Ael-TokO haY!m
[24] wayOh$ BOAavOm%ret haB%qer waYavOq#p yOhw!h Ael-
mafan#h micOrayim BOEaM&d A#v wOE!n!n waY!h!m A#t
mafan#h micOr!yim
[25] waY!sar A#t A%pan marOKOb%t!yw wayOnahag#h&
BikOb#dut waY%Amer micOrayim A!n&s!h miPOn#y yixOr!A#l
K$ yOhw!h nilOf!m l!hem BOmicOr!yim p
[26] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh nOj#h Aet-y!dOk! Eal-
haY!m wOy!vub& haMayim Eal-micOrayim Eal-rikOBo
wOEal-P!r!v!yw
[27] waY#j m%veh Aet-y!do Eal-haY!m waY!v!b haY!m
lipOnot B%qer lOA#yt!no &micOrayim n!s$m liqOr!Ato
wayOnaE#r yOhw!h Aet-micOrayim BOtokO haY!m
[28] waY!vub& haMayim wayOkaS& Aet-h!rekeb wOAet-
haP!r!v$m lOk%l f#yl ParOE%h haB!A$m Aafar#yhem BaY!m
l%A-nivOAar B!hem Ead-Aef!d
[29] &bOn#y yixOr!A#l h!lOk& baYaB!v!h BOtokO haY!m
wOhaMayim l!hem f%m!h m$m$n!m &miXOm%Al!m
[30] waYovaE yOhw!h BaYom hah&A Aet-yixOr!A#l miYad
micOr!yim waYarOA yixOr!A#l Aet-micOrayim m#t Eal-xOpat
haY!m
[31] waYarOA yixOr!A#l Aet-haY!d haGOd%l!h Aaver E!x!h
yOhw!h BOmicOrayim waY$rOA& h!E!m Aet-yOhw!h
waYaAam$n& Bayhw!h &bOm%veh EabODo p

15
[1] A!z y!v$r-m%veh &bOn#y yixOr!A#l Aet-haV$r!h haZ%At
layhw!h waY%AmOr& l#Am%r A!v$r!h layhw!h K$-g!A%h
G!A!h s&s wOr%kObo r!m!h baY!m
[2] E!Z$ wOzimOr!t y!H wayOh$-l$ l$v&E!h zeh A#l$
wOAanOw#h& Ael%h#y A!b$ waAar%mOmenOh&
[3] yOhw!h A$v milOf!m!h yOhw!h vOmo
[4] marOKOb%t ParOE%h wOf#ylo y!r!h baY!m &mibOfar
v!liv!yw juBOE& bOyam-s&p
[5] TOh%m%t yOkasOyum& y!rOd& bimOcol%t KOmo-A!ben
[6] yOm$nOk! yOhw!h neAOD!r$ BaK%fa yOm$nOk! yOhw!h
TirOEac Aoy#b
[7] &bOr%b GOAonOk! Tahar%s q!meyk! TOvaLaf far%nOk!
y%AkOl#mo KaQav
[8] &bOr&fa AaPeyk! neEerOm& mayim nicOb& kOmo-n#d
n%zOl$m q!pOA& tOh%m%t BOleb-y!m
[9] A!mar Aoy#b AerOD%p AaX$g AafaL#q v!l!l TimOl!A#mo
napOv$ A!r$q farOB$ Tor$v#mo y!d$
[10] n!vapOT! bOr&fak! KiS!mo y!m c!lal& KaEoperet
BOmayim AaD$r$m
[11] m$-k!m%k!h B!A#lim yOhw!h m$ K!m%k!h neAOD!r
BaQ%dev nor!A tOhiL%t E%x#h peleA
[12] n!j$t! yOm$nOk! TibOl!E#mo A!rec
[13] n!f$t! bOfasODOk! Eam-z& G!A!lOT! n#halOT! bOE!ZOk!
Ael-nOw#h q!dOvek!
[14] v!mOE& EaM$m yirOG!z&n f$l A!faz y%vOb#y POl!vet
[15] A!z nibOhal& AaL&p#y Aedom A#yl#y moA!b y%Afaz#mo
r!Ead n!m%g& K%l y%vOb#y kOn!Ean
[16] TiP%l Eal#yhem A#ym!t!h w!pafad BigOd%l zOroEak!
yiDOm& K!A!ben Ead-yaEab%r EaMOk! yOhw!h Ead-yaEab%r
Eam-z& q!n$t!
[17] TObiA#mo wOtiJ!E#mo BOhar nafal!tOk! m!kon
lOvibOTOk! P!EalOT! yOhw!h miQOd!v Aad%n!y KonOn&
y!deyk!
[18] yOhw!h yimOl%kO lOE%l!m w!Eed
[19] K$ b!A s&s ParOE%h BOrikOBo &bOp!r!v!yw BaY!m
waY!veb yOhw!h Eal#hem Aet-m#y haY!m &bOn#y yixOr!A#l
h!lOk& baYaB!v!h BOtokO haY!m p
[20] waTiQaf mirOy!m haNOb$A!h Aafot Aahar%n Aet-haT%p
BOy!d!H waT#ceAn! k!l-haN!v$m Aafareyh! BOtuP$m
&bimOf%l%t
[21] waTaEan l!hem mirOy!m v$r& layhw!h K$-g!A%h G!A!h
s&s wOr%kObo r!m!h baY!m s
[22] waYaSaE m%veh Aet-yixOr!A#l miYam-s&p waY#cOA& Ael-
midOBar-v&r waY#lOk& vOl%vet-y!m$m BaMidOB!r wOl%A-
m!cOA& m!yim
[23] waY!b%A& m!r!t!h wOl%A y!kOl& livOT%t mayim
miM!r!h K$ m!r$m h#m Eal-K#n q!r!A-vOm!H m!r!h
[24] waYiL%n& h!E!m Eal-m%veh L#Am%r mah-NivOTeh
[25] waYicOEaq Ael-yOhw!h waYor#h& yOhw!h E#c waYavOl#kO
Ael-haMayim waYimOTOq& haM!yim v!m x!m lo f%q
&mivOP!j wOv!m niS!h&
[26] waY%Amer Aim-v!moEa TivOmaE lOqol yOhw!h Ael%heyk!
wOhaY!v!r BOE#yn!yw TaEaxeh wOhaAazanOT!
lOmicOw%t!yw wOv!marOT! K!l-fuQ!yw K!l-haMafal!h
Aaver-xamOT$ bOmicOrayim l%A-A!x$m E!leyk! K$ Aan$
yOhw!h r%pOAek! s
[27] waY!b%A& A#ylim!h wOv!m vOT#ym EexOr#h E#yn%t
mayim wOvibOE$m TOm!r$m waYafan&-v!m Eal-haM!yim

16
[1] waYisOE& m#A#ylim waY!b%A& K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l
Ael-midOBar-s$n Aaver B#yn-A#ylim &b#yn s$n!y
BafamiV!h E!x!r yom laf%dev haV#n$ lOc#At!m m#Aerec
micOr!yim
[2] waYiL$n& ]waYiLon&[ K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l Eal-
m%veh wOEal-Aahar%n BaMidOB!r
[3] waY%AmOr& Aal#hem BOn#y yixOr!A#l m$-yiT#n m&t#n&
bOyad-yOhw!h BOAerec micOrayim BOvibOT#n& Eal-s$r
haB!x!r BOA!kOl#n& lefem l!x%baE K$-hoc#Atem A%t!n& Ael-
haMidOB!r haZeh lOh!m$t Aet-K!l-haQ!h!l haZeh B!r!E!b s
[4] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh hinOn$ mamOj$r l!kem
lefem min-haV!m!yim wOy!c!A h!E!m wOl!qOj& DObar-
yom BOyomo lOmaEan AanaSeN& hay#l#kO BOtor!t$ Aim-l%A
[5] wOh!y!h BaYom haViV$ wOh#k$n& A#t Aaver-y!b$A&
wOh!y!h mivOneh Eal Aaver-yilOqOj& yom yom s
[6] waY%Amer m%veh wOAahar%n Ael-K!l-BOn#y yixOr!A#l
Eereb w$daEOTem K$ yOhw!h hoc$A AetOkem m#Aerec
micOr!yim
[7] &b%qer &rOA$tem Aet-KObod yOhw!h BOv!mOEo Aet-
TOluN%t#ykem Eal-yOhw!h wOnafOn& m!h K$ taLon&
]taL$n&[ E!l#yn&
[8] waY%Amer m%veh BOt#t yOhw!h l!kem B!Eereb B!x!r
leAek%l wOlefem BaB%qer lixOB%Ea BivOm%Ea yOhw!h Aet-
TOluN%t#ykem Aaver-AaTem maL$nim E!l!yw wOnafOn&
m!h l%A-E!l#yn& tOluN%t#ykem K$ Eal-yOhw!h
[9] waY%Amer m%veh Ael-Aahar%n Aem%r Ael-K!l-Eadat BOn#y
yixOr!A#l qirOb& lipOn#y yOhw!h K$ v!maE A#t
TOluN%t#ykem
[10] wayOh$ KOdaB#r Aahar%n Ael-K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l
waYipOn& Ael-haMidOB!r wOhiN#h KObod yOhw!h nirOA!h
BeE!n!n p
[11] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[12] v!maEOT$ Aet-TOl&N%t BOn#y yixOr!A#l DaB#r Aal#hem
l#Am%r B#yn h!EarOBayim T%AkOl& b!x!r &baB%qer
TixOBOE&-l!fem w$daEOTem K$ Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[13] wayOh$ b!Eereb waTaEal haXOl!w waTOkas Aet-
haMafaneh &baB%qer h!yOt!h vikObat haJal s!b$b
laMafaneh
[14] waTaEal vikObat haJ!l wOhiN#h Eal-POn#y haMidOB!r
Daq mOfusOP!s Daq KaKOp%r Eal-h!A!rec
[15] waYirOA& bOn#y-yixOr!A#l waY%AmOr& A$v Ael-A!f$w m!n
h&A K$ l%A y!dOE& mah-h&A waY%Amer m%veh Aal#hem h&A
haLefem Aaver n!tan yOhw!h l!kem lOA!kOl!h
[16] zeh haD!b!r Aaver ci&!h yOhw!h liqOj& miMeN& A$v lOp$
A!kOlo E%mer laGulOG%let misOPar napOv%t#ykem A$v laAaver
BOA!h!lo TiQ!f&
[17] waYaEax&-k#n BOn#y yixOr!A#l waYilOqOj& haMarOBeh
wOhaMamOE$j
[18] waY!m%D& b!E%mer wOl%A heEOD$p haMarOBeh
wOhaMamOE$j l%A hefOs$r A$v lOp$-A!kOlo l!q!j&
[19] waY%Amer m%veh Aal#hem A$v Aal-yot#r miMeN& Ead-
B%qer
[20] wOl%A-v!mOE& Ael-m%veh waYotir& Aan!v$m miMeN& Ead-
B%qer waY!rum Tol!E$m waYibOAav waYiqOc%p Eal#hem
m%veh
[21] waYilOqOj& A%to BaB%qer BaB%qer A$v KOp$ A!kOlo wOfam
haVemev wOn!m!s
[22] wayOh$ BaYom haViV$ l!qOj& lefem mivOneh vOn#y
h!E%mer l!Aef!d waY!b%A& K!l-nOx$A#y h!E#d!h waYaG$d&
lOm%veh
[23] waY%Amer Aal#hem h&A Aaver DiBer yOhw!h vaB!ton
vaBat-q%dev layhw!h m!f!r A#t Aaver-T%Ap& A#p& wOA#t
Aaver-TObaVOl& BaV#l& wOA#t K!l-h!E%d#p haN$f& l!kem
lOmivOmeret Ead-haB%qer
[24] waYaN$f& A%to Ead-haB%qer KaAaver ci&!h m%veh wOl%A
hibOA$v wOriM!h l%A-h!yOt!h Bo
[25] waY%Amer m%veh AikOluh& haYom K$-vaB!t haYom
layhw!h haYom l%A timOc!Auh& BaX!deh
[26] v#vet y!m$m TilOqOjuh& &baYom haVOb$E$ vaB!t l%A
yihOyeh-Bo
[27] wayOh$ BaYom haVOb$E$ y!cOA& min-h!E!m lilOq%j wOl%A
m!c!A& s
[28] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Ead-A!n!h m#AanOTem
livOm%r micOw%tay wOtor%t!y
[29] rOA& K$-yOhw!h n!tan l!kem haVaB!t Eal-K#n h&A n%t#n
l!kem BaYom haViV$ lefem yom!yim vOb& A$v TafOT!yw
Aal-y#c#A A$v miMOq%mo BaYom haVOb$E$
[30] waYivOBOt& h!E!m BaYom haVObiE$
[31] waYiqOrOA& b#yt-yixOr!A#l Aet-vOmo m!n wOh&A KOzeraE
Gad l!b!n wOjaEOmo KOcaP$fit BidOb!v
[32] waY%Amer m%veh zeh haD!b!r Aaver ci&!h yOhw!h mOl%A
h!E%mer miMeN& lOmivOmeret lOd%r%t#ykem lOmaEan
yirOA& Aet-haLefem Aaver heAekalOT$ AetOkem BaMidOB!r
BOhoc$A$ AetOkem m#Aerec micOr!yim
[33] waY%Amer m%veh Ael-Aahar%n qaf cinOcenet Aafat
wOten-v!M!h mOl%A-h!E%mer m!n wOhaNaf A%to lipOn#y
yOhw!h lOmivOmeret lOd%r%t#ykem
[34] KaAaver ci&!h yOhw!h Ael-m%veh waYaN$f#h& Aahar%n
lipOn#y h!E#dut lOmivOm!ret
[35] &bOn#y yixOr!A#l A!kOl& Aet-haM!n AarOB!E$m v!n!h Ead-
B%A!m Ael-Aerec nov!bet Aet-haM!n A!kOl& Ead-B%A!m Ael-
qOc#h Aerec KOn!Ean
[36] wOh!E%mer Eaxir$t h!A#yp!h h&A p

17
[1] waYisOE& K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l miMidOBar-s$n
lOmasOE#yhem Eal-P$ yOhw!h waYafan& BirOp$d$m wOA#yn
mayim livOT%t h!E!m
[2] waY!reb h!E!m Eim-m%veh waY%AmOr& TOn&-l!n& mayim
wOnivOTeh waY%Amer l!hem m%veh mah-TOr$b&n EiM!d$
mah-TOnaS&n Aet-yOhw!h
[3] waYicOm!A v!m h!E!m laMayim waY!len h!E!m Eal-m%veh
waY%Amer l!M!h Zeh heEel$t!n& miMicOrayim lOh!m$t A%t$
wOAet-B!nay wOAet-miqOnay Bac!m!A
[4] waYicOEaq m%veh Ael-yOhw!h l#Am%r m!h AeEexeh l!E!m
haZeh Eod mOEaj &sOq!lun$
[5] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Eab%r lipOn#y h!E!m wOqaf
AiTOk! miZiqOn#y yixOr!A#l &maJOk! Aaver hiK$t! Bo Aet-
hayOA%r qaf BOy!dOk! wOh!l!kOT!
[6] hinOn$ E%m#d lOp!neyk! V!m Eal-hac&r BOf%r#b
wOhiK$t! bac&r wOy!cOA& miMeN& mayim wOv!t!h h!E!m
waYaEax K#n m%veh lOE#yn#y ziqOn#y yixOr!A#l
[7] waYiqOr!A v#m haM!qom maS!h &mOr$b!h Eal-r$b BOn#y
yixOr!A#l wOEal naS%t!m Aet-yOhw!h l#Am%r hay#v yOhw!h
BOqirOB#n& Aim-A!yin p
[8] waY!b%A Eam!l#q waYiL!fem Eim-yixOr!A#l BirOp$dim
[9] waY%Amer m%veh Ael-yOhovuEa BOfar-l!n& Aan!v$m wOc#A
hiL!f#m BaEam!l#q m!f!r A!n%k$ nic!b Eal-r%Av haGibOE!h
&maJ#h h!Ael%h$m BOy!d$
[10] waYaEax yOhovuEa KaAaver A!mar-lo m%veh lOhiL!f#m
BaEam!l#q &m%veh Aahar%n wOf&r E!l& r%Av haGibOE!h
[11] wOh!y!h KaAaver y!r$m m%veh y!do wOg!bar yixOr!A#l
wOkaAaver y!n$fa y!do wOg!bar Eam!l#q
[12] w$d#y m%veh KOb#d$m waYiqOf&-Aeben waY!x$m&
tafOT!yw waY#veb E!leyh! wOAahar%n wOf&r T!mOk&
bOy!d!yw miZeh Aef!d &miZeh Aef!d wayOh$ y!d!yw
Aem&n!h Ead-B%A haV!mev
[13] waYafal%v yOhovuEa Aet-Eam!l#q wOAet-EaMo lOp$-f!reb
p
[14] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh KOt%b z%At ziK!ron
BaS#per wOx$m BOA!zOn#y yOhovuEa K$-m!f%h AemOfeh
Aet-z#ker Eam!l#q miTafat haV!m!yim
[15] waYiben m%veh mizOB#fa waYiqOr!A vOmo yOhw!h niS$
[16] waY%Amer K$-y!d Eal-K#s y!H milOf!m!h layhw!h
BaEam!l#q miD%r D%r p

18
[1] waYivOmaE yitOro k%h#n midOy!n f%t#n m%veh A#t K!l-
Aaver E!x!h Ael%h$m lOm%veh &lOyixOr!A#l EaMo K$-hoc$A
yOhw!h Aet-yixOr!A#l miMicOr!yim
[2] waYiQaf yitOro f%t#n m%veh Aet-ciP%r!h A#vet m%veh
Aafar viL&feyh!
[3] wOA#t vOn#y b!neyh! Aaver v#m h!Aef!d G#rOv%m K$
A!mar G#r h!y$t$ BOAerec n!kOriY!h
[4] wOv#m h!Aef!d Ael$Eezer K$-Ael%h#y A!b$ BOEezOr$
waYacil#n$ m#fereb ParOE%h
[5] waY!b%A yitOro f%t#n m%veh &b!n!yw wOAivOTo Ael-
m%veh Ael-haMidOB!r Aaver-h&A f%neh v!m har h!Ael%h$m
[6] waY%Amer Ael-m%veh Aan$ f%tenOk! yitOro B!A A#leyk!
wOAivOTOk! &vOn#y b!neyh! EiM!H
[7] waY#c#A m%veh liqOraAt f%tOno waYivOTaf& waYiVaq-lo
waYivOAal& A$v-lOr#E#h& lOv!lom waY!b%A& h!A%hel!h
[8] wayOsaP#r m%veh lOf%tOno A#t K!l-Aaver E!x!h yOhw!h
lOparOE%h &lOmicOrayim Eal Aod%t yixOr!A#l A#t K!l-
haTOl!A!h Aaver mOc!A!tam BaDerekO waYacil#m yOhw!h
[9] waYifaDO yitOro Eal K!l-haJob!h Aaver-E!x!h yOhw!h
lOyixOr!A#l Aaver hic$lo miYad micOr!yim
[10] waY%Amer yitOro B!r&kO yOhw!h Aaver hic$l AetOkem
miYad micOrayim &miYad ParOE%h Aaver hic$l Aet-h!E!m
miTafat yad-micOr!yim
[11] EaT!h y!daEOT$ K$-g!dol yOhw!h miK!l-h!Ael%h$m K$
baD!b!r Aaver z!d& Eal#yhem
[12] waYiQaf yitOro f%t#n m%veh E%l!h &zOb!f$m l#Al%h$m
waY!b%A Aahar%n wOk%l ziqOn#y yixOr!A#l leAek!l-lefem
Eim-f%t#n m%veh lipOn#y h!Ael%h$m
[13] wayOh$ miM!f!r!t waY#veb m%veh livOP%j Aet-h!E!m
waYaEam%d h!E!m Eal-m%veh min-haB%qer Ead-h!E!reb
[14] waYarOA f%t#n m%veh A#t K!l-Aaver-h&A E%xeh l!E!m
waY%Amer m!h-haD!b!r haZeh Aaver AaT!h E%xeh l!E!m
maD&Ea AaT!h yov#b lObaDek! wOk!l-h!E!m nic!b E!leyk!
min-B%qer Ead-E!reb
[15] waY%Amer m%veh lOf%tOno K$-y!b%A A#lay h!E!m lidOr%v
Ael%h$m
[16] K$-yihOyeh l!hem D!b!r B!A A#lay wOv!pajOT$ B#yn A$v
&b#yn r#E#h& wOhodaEOT$ Aet-fuQ#y h!Ael%h$m wOAet-
Tor%t!yw
[17] waY%Amer f%t#n m%veh A#l!yw l%A-job haD!b!r Aaver
AaT!h E%xeh
[18] n!b%l TiB%l Gam-AaT!h Gam-h!E!m haZeh Aaver EiM!kO
K$-k!b#d miMOk! haD!b!r l%A-t&kal Eax%h& lObaDek!
[19] EaT!h vOmaE BOq%l$ A$E!cOk! w$h$ Ael%h$m EiM!kO hey#h
AaT!h l!E!m m&l h!Ael%h$m wOh#b#At! AaT!h Aet-haDOb!r$m
Ael-h!Ael%h$m
[20] wOhizOharOT!h AetOhem Aet-hafuQ$m wOAet-haTor%t
wOhodaEOT! l!hem Aet-haDerekO y#lOk& b!H wOAet-
haMaEaxeh Aaver yaEax&n
[21] wOAaT!h tefezeh miK!l-h!E!m AanOv#y-fayil yirOA#y
Ael%h$m AanOv#y Aemet x%nOA#y b!caE wOxamOT! Eal#hem
x!r#y Aal!p$m x!r#y m#Aot x!r#y famiV$m wOx!r#y
Eax!r%t
[22] wOv!pOj& Aet-h!E!m BOk!l-E#t wOh!y!h K!l-haD!b!r
haG!d%l y!b$A& A#leyk! wOk!l-haD!b!r haQ!j%n yivOPOj&-
h#m wOh!q#l m#E!leyk! wOn!xOA& AiT!kO
[23] Aim Aet-haD!b!r haZeh TaEaxeh wOci&Ok! Ael%h$m
wOy!k!lOT! Eam%d wOgam K!l-h!E!m haZeh Eal-mOq%mo
y!b%A bOv!lom
[24] waYivOmaE m%veh lOqol f%tOno waYaEax K%l Aaver A!m!r
[25] waYibOfar m%veh AanOv#y-fayil miK!l-yixOr!A#l
waYiT#n A%t!m r!Av$m Eal-h!E!m x!r#y Aal!p$m x!r#y
m#Aot x!r#y famiV$m wOx!r#y Eax!r%t
[26] wOv!pOj& Aet-h!E!m BOk!l-E#t Aet-haD!b!r haQ!veh
yOb$A&n Ael-m%veh wOk!l-haD!b!r haQ!j%n yivOP&j& h#m
[27] wayOvaLaf m%veh Aet-f%tOno waY#lekO lo Ael-AarOco p

19
[1] Baf%dev haVOl$v$ lOc#At BOn#y-yixOr!A#l m#Aerec
micOr!yim BaYom haZeh B!A& midOBar s$n!y
[2] waYisOE& m#rOp$d$m waY!b%A& midOBar s$nay waYafan&
BaMidOB!r waYifan-v!m yixOr!A#l neged h!h!r
[3] &m%veh E!l!h Ael-h!Ael%h$m waYiqOr!A A#l!yw yOhw!h
min-h!h!r l#Am%r K%h t%Amar lOb#yt yaEaq%b wOtaG#yd
libOn#y yixOr!A#l
[4] AaTem rOA$tem Aaver E!x$t$ lOmicOr!yim w!AeX!A AetOkem
Eal-KanOp#y nOv!r$m w!A!biA AetOkem A#l!y
[5] wOEaT!h Aim-v!moEa TivOmOE& BOq%l$ &vOmarOTem Aet-
BOr$t$ wihOy$tem l$ sOguL!h miK!l-h!EaM$m K$-l$ K!l-
h!A!rec
[6] wOAaTem TihOy&-l$ mamOleket K%han$m wOgoy q!dov
A#Leh haDOb!r$m Aaver TOdaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l
[7] waY!b%A m%veh waYiqOr!A lOziqOn#y h!E!m waY!xem
lipOn#yhem A#t K!l-haDOb!r$m h!A#Leh Aaver ci&!h&
yOhw!h
[8] waYaEan& k!l-h!E!m yafOD!w waY%AmOr& K%l Aaver-
DiBer yOhw!h naEaxeh waY!veb m%veh Aet-DibOr#y h!E!m
Ael-yOhw!h
[9] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh hiN#h A!n%k$ B!A A#leyk!
BOEab heE!n!n BaEab&r yivOmaE h!E!m BOdaBOr$ EiM!kO
wOgam-BOk! yaAam$n& lOEol!m waYaG#d m%veh Aet-
DibOr#y h!E!m Ael-yOhw!h
[10] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh l#kO Ael-h!E!m
wOqiDavOT!m haYom &m!f!r wOkiBOs& ximOl%t!m
[11] wOh!y& nOk%n$m laYom haVOl$v$ K$ BaYom haVOl$v$
y#r#d yOhw!h lOE#yn#y k!l-h!E!m Eal-har s$n!y
[12] wOhigOBalOT! Aet-h!E!m s!b$b l#Am%r hiV!mOr& l!kem
Ealot B!h!r &nOg%Ea BOq!c#h& K!l-haN%g#Ea B!h!r mot
y&m!t
[13] l%A-tiGaE Bo y!d K$-s!qol yiS!q#l Ao-y!r%h yiY!reh
Aim-BOh#m!h Aim-A$v l%A yifOyeh BimOv%kO haY%b#l
h#M!h yaEal& b!h!r
[14] waY#red m%veh min-h!h!r Ael-h!E!m wayOqaD#v Aet-
h!E!m wayOkaBOs& ximOl%t!m
[15] waY%Amer Ael-h!E!m hey& nOk%n$m livOl%vet y!m$m Aal-
TiGOv& Ael-AiV!h
[16] wayOh$ baYom haVOl$v$ BihOy%t haB%qer wayOh$ q%l%t
&bOr!q$m wOE!n!n K!b#d Eal-h!h!r wOq%l v%p!r f!z!q
mOA%d waYeferad K!l-h!E!m Aaver BaMafaneh
[17] waYoc#A m%veh Aet-h!E!m liqOraAt h!Ael%h$m min-
haMafaneh waYitOyacOb& BOtafOT$t h!h!r
[18] wOhar s$nay E!van KuLo miPOn#y Aaver y!rad E!l!yw
yOhw!h B!A#v waYaEal Eav!no KOEeven haKibOv!n waYeferad
K!l-h!h!r mOA%d
[19] wayOh$ qol haVop!r hol#kO wOf!z#q mOA%d m%veh
yOdaB#r wOh!Ael%h$m yaEaneN& bOqol
[20] waY#red yOhw!h Eal-har s$nay Ael-r%Av h!h!r
waYiqOr!A yOhw!h lOm%veh Ael-r%Av h!h!r waYaEal m%veh
[21] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh r#d h!E#d B!E!m Pen-
yeherOs& Ael-yOhw!h lirOAot wOn!pal miMeN& r!b
[22] wOgam haK%han$m haNiG!v$m Ael-yOhw!h yitOqaD!v&
Pen-yipOr%c B!hem yOhw!h
[23] waY%Amer m%veh Ael-yOhw!h l%A-y&kal h!E!m laEal%t
Ael-har s$n!y K$-AaT!h haE#d%t!h B!n& l#Am%r hagOB#l
Aet-h!h!r wOqiDavOTo
[24] waY%Amer A#l!yw yOhw!h lekO-r#d wOE!l$t! AaT!h
wOAahar%n EiM!kO wOhaK%han$m wOh!E!m Aal-yeherOs&
laEal%t Ael-yOhw!h Pen-yipOr!c-B!m
[25] waY#red m%veh Ael-h!E!m waY%Amer Aal#hem s

20
[1] wayOdaB#r Ael%h$m A#t K!l-haDOb!r$m h!A#Leh l#Am%r s
[2] A!n%k$ yOhw!h Ael%heyk! Aaver hoc#At$k! m#Aerec
micOrayim miB#yt Eab!d$m
[3] l%A yihOyeh-lOk! Ael%h$m Aaf#r$m Eal-P!n!ya
[4] l%A taEaxeh-lOk! pesel wOk!l-TOm&n!h Aaver BaV!mayim
miMaEal waAaver B!A!rec miTa!fat waAaver BaMayim
miTafat l!A!rec
[5] l%A-tivOTafOweh l!hem wOl%A t!E!bOd#m K$ A!n%k$ yOhw!h
Ael%heyk! A#l qaN!A P%q#d Eaw%n A!b%t Eal-B!n$m Eal-
viL#v$m wOEal-riB#E$m lOx%nOA!y
[6] wOE%xeh fesed laAal!p$m lOA%habay &lOv%mOr#y
micOw%t!y s
[7] l%A tiX!A Aet-v#m-yOhw!h Ael%heyk! laV!wOA K$ l%A
yOnaQeh yOhw!h A#t Aaver-yiX!A Aet-vOmo laV!wOA p
[8] z!kor Aet-yom haVaB!t lOqaDOvo
[9] v#vet y!m$m TaEab%d wOE!x$t! K!l-mOlaAkOTek!
[10] wOyom haVOb$E$ vaB!t layhw!h Ael%heyk! l%A-taEaxeh
k!l-mOl!Ak!h AaT!h &binOk!-&biTek! EabODOk! waAam!tOk!
&bOhemOTek! wOg#rOk! Aaver BivOE!reyk!
[11] K$ v#vet-y!m$m E!x!h yOhw!h Aet-haV!mayim wOAet-
h!A!rec Aet-haY!m wOAet-K!l-Aaver-B!m waY!naf BaYom
haVOb$E$ Eal-K#n B#rakO yOhw!h Aet-yom haVaB!t
wayOqaDOv#h& s
[12] KaB#d Aet-A!b$k! wOAet-AiMek! lOmaEan yaAarik&n
y!meyk! Eal h!Aad!m!h Aaver-yOhw!h Ael%heyk! n%t#n
l!kO s
[13] l%A TirOc!f s
[14] l%A TinOA!p s
[15] l%A TigOn%b s
[16] l%A-taEaneh bOr#Eak! E#d v!qer s
[17] l%A tafOm%d B#yt r#Eek! l%A-tafOm%d A#vet r#Eek!
wOEabODo waAam!to wOvoro wafam%ro wOk%l Aaver
lOr#Eek! p
[18] wOk!l-h!E!m r%A$m Aet-haQol%t wOAet-haLaP$dim wOA#t
qol haV%p!r wOAet-h!h!r E!v#n waYarOA h!E!m waY!nuE&
waYaEamOd& m#r!f%q
[19] waY%AmOr& Ael-m%veh DaB#r-AaT!h EiM!n& wOnivOm!E!h
wOAal-yOdaB#r EiM!n& Ael%h$m Pen-n!m&t
[20] waY%Amer m%veh Ael-h!E!m Aal-T$r!A& K$ lObaEab&r
naSot AetOkem B!A h!Ael%h$m &baEab&r TihOyeh yirOA!to
Eal-POn#ykem lObilOT$ tefej!A&
[21] waYaEam%d h!E!m m#r!f%q &m%veh niGav Ael-h!Ear!pel
Aaver-v!m h!Ael%h$m p
[22] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh K%h t%Amar Ael-BOn#y
yixOr!A#l AaTem rOA$tem K$ min-haV!mayim DiBarOT$
EiM!kem
[23] l%A taEax&n AiT$ Ael%h#y kesep w#Al%h#y z!h!b l%A taEax&
l!kem
[24] mizOBaf Aad!m!h TaEaxeh-L$ wOz!bafOT! E!l!yw Aet-
E%l%teyk! wOAet-vOl!meyk! Aet-c%AnOk! wOAet-BOq!rek!
BOk!l-haM!qom Aaver AazOK$r Aet-vOm$ A!boA A#leyk!
&b#rakOT$k!
[25] wOAim-mizOBaf Aab!n$m TaEaxeh-L$ l%A-tibOneh AetOhen
G!z$t K$ farOBOk! h#napOT! E!leyh! waTOfalOleh!
[26] wOl%A-taEaleh bOmaEal%t Eal-mizOBOf$ Aaver l%A-tiG!leh
EerOw!tOk! E!l!yw p

21
[1] wOA#Leh haMivOP!j$m Aaver T!x$m lipOn#yhem
[2] K$ tiqOneh Eebed EibOr$ v#v v!n$m yaEab%d &baVObiEit
y#c#A laf!pOv$ fiN!m
[3] Aim-BOgaPo y!b%A BOgaPo y#c#A Aim-BaEal AiV!h h&A
wOy!cOA!h AivOTo EiMo
[4] Aim-Aad%n!yw yiTen-lo AiV!h wOy!lOd!h-lo b!n$m Ao
b!not h!AiV!h w$l!deyh! TihOyeh laAd%neyh! wOh&A y#c#A
bOgaPo
[5] wOAim-A!m%r y%Amar h!Eebed A!habOT$ Aet-Aad%n$ Aet-
AivOT$ wOAet-B!n!y l%A A#c#A f!pOv$
[6] wOhiG$vo Aad%n!yw Ael-h!Ael%h$m wOhiG$vo Ael-haDelet
Ao Ael-haMOz&z!h wOr!caE Aad%n!yw Aet-A!zOno
BaMarOc#Ea waEab!do lOE%l!m s
[7] wOk$-yimOK%r A$v Aet-BiTo lOA!m!h l%A t#c#A KOc#At
h!Eab!d$m
[8] Aim-r!E!h BOE#yn#y Aad%neyh! Aaver-l%A ]lo[ yOE!d!H
wOhepOD!H lOEam n!kOr$ l%A-yimOv%l lOm!kOr!H
BObigOdo-b!H
[9] wOAim-libOno y$E!deN!h KOmivOPaj haB!not yaEaxeh-L!H
[10] Aim-Aaferet yiQaf-lo vOA#r!H KOs&t!H wOE%n!t!H l%A
yigOr!E
[11] wOAim-vOl!v-A#Leh l%A yaEaxeh l!H wOy!cOA!h fiN!m
A#yn K!sep s
[12] maK#h A$v w!m#t mot y&m!t
[13] waAaver l%A c!d!h wOh!Ael%h$m AiN!h lOy!do wOxamOT$
lOk! m!qom Aaver y!n&s v!M!h s
[14] wOk$-y!zid A$v Eal-r#E#h& lOh!rOgo bOE!rOm!h m#Eim
mizOBOf$ TiQ!feN& l!m&t s
[15] &maK#h A!b$w wOAiMo mot y&m!t
[16] wOg%n#b A$v &mOk!ro wOnimOc!A bOy!do mot y&m!t s
[17] &mOqaL#l A!b$w wOAiMo mot y&m!t s
[18] wOk$-yOr$bun Aan!v$m wOhiK!h-A$v Aet-r#E#h& BOAeben
Ao bOAegOr%p wOl%A y!m&t wOn!pal lOmivOK!b
[19] Aim-y!q&m wOhitOhaL#kO Baf&c Eal-mivOEanOTo wOniQ!h
haMaKeh raq vibOTo yiT#n wOraP%A yOraP#A s
[20] wOk$-yaKeh A$v Aet-EabODo Ao Aet-Aam!to BaV#bej &m#t
Tafat y!do n!q%m yiN!q#m
[21] AakO Aim-yom Ao yomayim yaEam%d l%A yuQam K$
kasOPo h&A s
[22] wOk$-yiN!c& Aan!v$m wOn!gOp& AiV!h h!r!h wOy!cOA&
yOl!deyh! wOl%A yihOyeh A!son E!nov y#E!n#v KaAaver
y!v$t E!l!yw BaEal h!AiV!h wOn!tan BipOlil$m
[23] wOAim-A!son yihOyeh wOn!taT!h nepev Tafat n!pev
[24] Eayin Tafat Eayin v#n Tafat v#n y!d Tafat y!d regel
Tafat r!gel
[25] KOwiY!h Tafat KOwiY!h PecaE Tafat P!caE faB&r!h
Tafat faB&r!h s
[26] wOk$-yaKeh A$v Aet-E#yn EabODo Ao-Aet-E#yn Aam!to
wOvifat!H laf!pOv$ yOvaLOfeN& Tafat E#yno s
[27] wOAim-v#n EabODo Ao-v#n Aam!to yaP$l laf!pOv$
yOvaLOfeN& Tafat viNo p
[28] wOk$-yiGaf vor Aet-A$v Ao Aet-AiV!h w!m#t s!qol
yiS!q#l haVor wOl%A y#A!k#l Aet-BOx!ro &baEal haVor n!q$
[29] wOAim vor naG!f h&A miTOm%l vilOv%m wOh&Ead
BibOE!l!yw wOl%A yivOmOreN& wOh#m$t A$v Ao AiV!h haVor
yiS!q#l wOgam-BOE!l!yw y&m!t
[30] Aim-K%per y&vat E!l!yw wOn!tan PidOy%n napOvo KOk%l
Aaver-y&vat E!l!yw
[31] Ao-b#n yiG!f Ao-bat yiG!f KaMivOP!j haZeh y#E!xeh
Lo
[32] Aim-Eebed yiGaf haVor Ao A!m!h Kesep vOl%v$m vOq!l$m
yiT#n laAd%n!yw wOhaVor yiS!q#l s
[33] wOk$-yipOTaf A$v Bor Ao K$-yikOreh A$v B%r wOl%A
yOkaSeN& wOn!pal-v!M!h Vor Ao famor
[34] BaEal haBor yOvaL#m Kesep y!v$b libOE!l!yw wOhaM#t
yihOyeh-Lo s
[35] wOk$-yiG%p vor-A$v Aet-vor r#E#h& w!m#t &m!kOr&
Aet-haVor hafay wOf!c& Aet-KasOPo wOgam Aet-haM#t
yefec&n
[36] Ao nodaE K$ vor naG!f h&A miTOmol vilOv%m wOl%A
yivOmOreN& BOE!l!yw vaL#m yOvaL#m vor Tafat haVor
wOhaM#t yihOyeh-Lo s
[37] K$ yigOn%b-A$v vor Ao-xeh &jOb!fo Ao mOk!ro famiV!h
b!q!r yOvaL#m Tafat haVor wOAarOBaE-c%An Tafat haXeh

22
[1] Aim-BaMafOTeret yiM!c#A haGaN!b wOhuK!h w!m#t
A#yn lo D!m$m
[2] Aim-z!rOf!h haVemev E!l!yw D!m$m lo vaL#m yOvaL#m
Aim-A#yn lo wOnimOKar BigOn#b!to
[3] Aim-hiM!c#A tiM!c#A bOy!do haGOn#b!h miVor Ead-
famor Ead-xeh faY$m vOnayim yOvaL#m s
[4] K$ yabOEer-A$v x!deh Ao-kerem wOviLaf Aet-BOE$r!h
]BOE$ro[ &biE#r BixOd#h Aaf#r m#yjab x!d#h& &m#yjab
KarOmo yOvaL#m s
[5] K$-t#c#A A#v &m!cOA!h q%c$m wOneAekal G!d$v Ao haQ!m!h
Ao haX!deh vaL#m yOvaL#m haMabOEir Aet-haBOE#r!h s
[6] K$-yiT#n A$v Ael-r#E#h& Kesep Ao-k#l$m livOm%r
wOguNab miB#yt h!A$v Aim-yiM!c#A haGaN!b yOvaL#m
vOn!yim
[7] Aim-l%A yiM!c#A haGaN!b wOniqOrab BaEal-haBayit Ael-
h!Ael%h$m Aim-l%A v!laf y!do BimOleAket r#E#h&
[8] Eal-K!l-DObar-PevaE Eal-vor Eal-famor Eal-xeh Eal-
xalOm!h Eal-K!l-Aab#d!h Aaver y%Amar K$-h&A zeh Ead
h!Ael%h$m y!b%A DObar-vOn#yhem Aaver yarOv$Eun Ael%h$m
yOvaL#m vOnayim lOr#E#h& s
[9] K$-yiT#n A$v Ael-r#E#h& famor Ao-vor Ao-xeh wOk!l-
BOh#m!h livOm%r &m#t Ao-nivOBar Ao-nivOB!h A#yn r%Aeh
[10] vObuEat yOhw!h TihOyeh B#yn vOn#yhem Aim-l%A v!laf
y!do BimOleAket r#E#h& wOl!qaf BOE!l!yw wOl%A yOvaL#m
[11] wOAim-G!n%b yiG!n#b m#EiMo yOvaL#m libOE!l!yw
[12] Aim-j!r%p yiJ!r#p yObiA#h& E#d haJOr#p!h l%A
yOvaL#m p
[13] wOk$-yivOAal A$v m#Eim r#E#h& wOnivOBar Ao-m#t
BOE!l!yw A#yn-EiMo vaL#m yOvaL#m
[14] Aim-BOE!l!yw EiMo l%A yOvaL#m Aim-x!k$r h&A B!A
BixOk!ro s
[15] wOk$-yOpaTeh A$v BOt&l!h Aaver l%A-A%r!x!h wOv!kab
EiM!H m!h%r yimOh!reN!h Lo lOAiV!h
[16] Aim-m!A#n yOm!A#n A!b$h! lOtiT!H lo Kesep yivOq%l
KOm%har haBOt&l%t s
[17] mOkaV#p!h l%A tOfaYeh s
[18] K!l-v%k#b Eim-BOh#m!h mot y&m!t s
[19] z%b#fa l!Ael%h$m y!f!r!m BilOT$ layhw!h lObaDo
[20] wOg#r l%A-toneh wOl%A tilOf!ceN& K$-g#r$m hey$tem
BOAerec micOr!yim
[21] K!l-AalOm!n!h wOy!tom l%A tOEaN&n
[22] Aim-EaN#h tOEaNeh A%to K$ Aim-c!E%q yicOEaq A#lay v!m%Ea
AevOmaE caEaq!to
[23] wOf!r!h AaP$ wOh!ragOT$ AetOkem Bef!reb wOh!y&
nOv#ykem AalOm!not &bOn#ykem yOt%m$m p
[24] Aim-Kesep TalOweh Aet-EaM$ Aet-heE!n$ EiM!kO l%A-
tihOyeh lo KOn%veh l%A-tOx$m&n E!l!yw nevekO
[25] Aim-f!b%l TafOB%l xalOmat r#Eek! Ead-B%A haVemev
TOv$beN& lo
[26] K$ hiwA kOs&t!h ]kOs&to[ lObaD!H hiwA ximOl!to lOE%ro
BaMeh yivOK!b wOh!y!h K$-yicOEaq A#lay wOv!maEOT$ K$-
faN&n A!n$ s
[27] Ael%h$m l%A tOqaL#l wOn!x$A bOEaMOk! l%A t!A%r
[28] mOl#A!tOk! wOdimOEak! l%A tOAaf#r BOkor B!neyk!
TiTen-L$
[29] K#n-TaEaxeh lOv%rOk! lOc%Anek! vibOEat y!m$m yihOyeh
Eim-AiMo BaYom haVOm$n$ TiTOno-l$
[30] wOAanOv#y-q%dev TihOy&n l$ &b!x!r BaX!deh jOr#p!h
l%A t%Ak#l& laKeleb TavOlik&n A%to s

23
[1] l%A tiX!A v#maE v!wOA Aal-T!vet y!dOk! Eim-r!v!E lihOy%t
E#d f!m!s s
[2] l%A-tihOyeh Aafar#y-raB$m lOr!E%t wOl%A-taEaneh Eal-rib
linOj%t Aafar#y raB$m lOhaJ%t
[3] wOd!l l%A tehODar BOr$bo s
[4] K$ tipOGaE vor A%yibOk! Ao fam%ro T%Eeh h!v#b
TOv$beN& lo s
[5] K$-tirOAeh famor x%naAak! r%b#c Tafat maX!Ao
wOf!dalOT! m#Eaz%b lo E!z%b TaEaz%b EiMo s
[6] l%A taJeh mivOPaj AebOy%nOk! BOr$bo
[7] miDObar-veqer TirOf!q wOn!q$ wOcaD$q Aal-Tahar%g K$
l%A-AacOD$q r!v!E
[8] wOv%fad l%A tiQ!f K$ haV%fad yOEa&#r PiqOf$m w$saL#p
DibOr#y caD$q$m
[9] wOg#r l%A tilOf!c wOAaTem yOdaEOTem Aet-nepev haG#r
K$-g#r$m hey$tem BOAerec micOr!yim
[10] wOv#v v!n$m TizOraE Aet-AarOcek! wOA!sapOT! Aet-
TOb&A!t!H
[11] wOhaVOb$Eit TivOmOjeN!h &nOjavOT!H wOA!kOl&
AebOy%n#y EaMek! wOyitOr!m T%Akal faYat haX!deh K#n-
TaEaxeh lOkarOmOk! lOz#ytek!
[12] v#vet y!m$m TaEaxeh maEaxeyk! &baYom haVOb$E$
TivOB%t lOmaEan y!n&fa vorOk! wafam%rek! wOyiN!p#v
Ben-Aam!tOk! wOhaG#r
[13] &bOk%l Aaver-A!marOT$ Aal#ykem TiV!m#r& wOv#m
Ael%h$m Aaf#r$m l%A tazOK$r& l%A yiV!maE Eal-P$k!
[14] v!l%v rOg!l$m T!f%g l$ BaV!n!h
[15] Aet-fag haMacot TivOm%r vibOEat y!m$m T%Akal macot
KaAaver ci&$tik! lOmoE#d f%dev h!A!b$b K$-bo y!c!At!
miMicOr!yim wOl%A-y#r!A& p!nay r#yq!m
[16] wOfag haQ!c$r BiK&r#y maEaxeyk! Aaver TizOraE
BaX!deh wOfag h!A!sip BOc#At haV!n!h BOA!sOPOk! Aet-
maEaxeyk! min-haX!deh
[17] v!l%v POE!m$m BaV!n!h y#r!Aeh K!l-zOk&rOk! Ael-
POn#y h!A!d%n yOhw!h
[18] l%A-tizOBaf Eal-f!m#c Dam-zibOf$ wOl%A-y!l$n f#leb-
faG$ Ead-B%qer
[19] r#Av$t BiK&r#y AadOm!tOk! T!b$A B#yt yOhw!h Ael%heyk!
l%A-tObaV#l GOd$ Bafal#b AiMo s
[20] hiN#h A!n%k$ v%l#fa malOA!kO lOp!neyk! livOm!rOk!
BaD!rekO wOlahab$Aak! Ael-haM!qom Aaver hakin%t$
[21] hiV!mer miP!n!yw &vOmaE BOq%lo Aal-TaM#r Bo K$ l%A
yiX!A lOpivOEakem K$ vOm$ BOqirOBo
[22] K$ Aim-v!m%Ea TivOmaE BOq%lo wOE!x$t! K%l Aaver
AadaB#r wOA!yabOT$ Aet-A%yObeyk! wOcarOT$ Aet-
c%rOreyk!
[23] K$-y#l#kO malOA!k$ lOp!neyk! weheb$Aak! Ael-h!Aem%r$
wOhafiT$ wOhaPOriZ$ wOhaKOnaEan$ hafi&$ wOhayOb&s$
wOhikOfadOT$w
[24] l%A-tivOTafaweh l#Al%h#yhem wOl%A t!E!bOd#m wOl%A
taEaxeh KOmaEax#yhem K$ h!r#s TOh!rOs#m wOvaB#r
TOvaB#r mac#b%t#yhem
[25] waEabadOTem A#t yOhw!h Ael%h#ykem &b#rakO Aet-
lafOmOk! wOAet-m#ymeyk! wahasir%t$ mafal!h
miQirOBek!
[26] l%A tihOyeh mOvaK#l!h waEaq!r!h BOAarOcek! Aet-misOPar
y!meyk! AamaL#A
[27] Aet-A#ym!t$ AavaLaf lOp!neyk! wOhaM%t$ Aet-K!l-h!E!m
Aaver T!b%A B!hem wOn!taT$ Aet-K!l-A%yObeyk! A#leyk!
E%rep
[28] wOv!lafOT$ Aet-hacirOE!h lOp!neyk! wOg#rOv!h Aet-
hafi&$ Aet-haKOnaEan$ wOAet-hafiT$ miLOp!neyk!
[29] l%A Aag!rOveN& miP!neyk! BOv!n!h Aef!t Pen-TihOyeh
h!A!rec vOm!m!h wOraB!h E!leyk! faYat haX!deh
[30] mOEaj mOEaj Aag!rOveN& miP!neyk! Ead Aaver TipOreh
wOn!falOT! Aet-h!A!rec
[31] wOvaT$ Aet-GObulOk! miYam-s&p wOEad-y!m POlivOT$m
&miMidOB!r Ead-haN!h!r K$ AeT#n BOyedOkem A#t
y%vOb#y h!A!rec wOg#ravOT!mo miP!neyk!
[32] l%A-tikOr%t l!hem wOl#Al%h#yhem BOr$t
[33] l%A y#vOb& BOAarOcOk! Pen-yafaj$A& A%tOk! l$ K$ taEab%d
Aet-Ael%h#yhem K$-yihOyeh lOk! lOmoq#v p

24
[1] wOAel-m%veh A!mar Eal#h Ael-yOhw!h AaT!h wOAahar%n
n!d!b waAab$h&A wOvibOE$m miZiqOn#y yixOr!A#l
wOhivOTafaw$tem m#r!f%q
[2] wOniGav m%veh lObaDo Ael-yOhw!h wOh#m l%A yiG!v&
wOh!E!m l%A yaEal& EiMo
[3] waY!b%A m%veh wayOsaP#r l!E!m A#t K!l-DibOr#y
yOhw!h wOA#t K!l-haMivOP!j$m waYaEan K!l-h!E!m qol
Aef!d waY%AmOr& K!l-haDOb!r$m Aaver-DiBer yOhw!h
naEaxeh
[4] waYikOT%b m%veh A#t K!l-DibOr#y yOhw!h waYavOK#m
BaB%qer waYiben mizOB#fa Tafat h!h!r &vOT#ym EexOr#h
mac#b!h livOn#ym E!x!r vibOj#y yixOr!A#l
[5] waYivOlaf Aet-naEar#y BOn#y yixOr!A#l waYaEal& E%l%t
waYizOBOf& zOb!f$m vOl!m$m layhw!h P!r$m
[6] waYiQaf m%veh fac$ haD!m waY!xem B!AaG!n%t wafac$
haD!m z!raq Eal-haMizOB#fa
[7] waYiQaf s#per haBOr$t waYiqOr!A BOA!zOn#y h!E!m
waY%AmOr& K%l Aaver-DiBer yOhw!h naEaxeh wOnivOm!E
[8] waYiQaf m%veh Aet-haD!m waYizOr%q Eal-h!E!m
waY%Amer hiN#h dam-haBOr$t Aaver K!rat yOhw!h
EiM!kem Eal K!l-haDOb!r$m h!A#Leh
[9] waYaEal m%veh wOAahar%n n!d!b waAab$h&A wOvibOE$m
miZiqOn#y yixOr!A#l
[10] waYirOA& A#t Ael%h#y yixOr!A#l wOtafat ragOl!yw
KOmaEax#h libOnat haSaP$r &kOEecem haV!mayim l!j%har
[11] wOAel-Aac$l#y BOn#y yixOr!A#l l%A v!laf y!do waYefez&
Aet-h!Ael%h$m waY%AkOl& waYivOT& s
[12] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Eal#h A#lay h!h!r!h
wehOy#h-v!m wOAeTOn!h lOk! Aet-luf%t h!Aeben
wOhaTor!h wOhaMicOw!h Aaver K!tabOT$ lOhor%t!m
[13] waY!q!m m%veh w$hovuEa mOv!rOto waYaEal m%veh Ael-
har h!Ael%h$m
[14] wOAel-haZOq#n$m A!mar vOb&-l!n& b!zeh Ead Aaver-
n!v&b Aal#ykem wOhiN#h Aahar%n wOf&r EiM!kem m$-baEal
DOb!r$m yiGav Aal#hem
[15] waYaEal m%veh Ael-h!h!r wayOkas heE!n!n Aet-h!h!r
[16] waYivOK%n KObod-yOhw!h Eal-har s$nay wayOkaS#h&
heE!n!n v#vet y!m$m waYiqOr!A Ael-m%veh BaYom haVOb$E$
miTokO heE!n!n
[17] &marOA#h KObod yOhw!h KOA#v A%kelet BOr%Av h!h!r
lOE#yn#y BOn#y yixOr!A#l
[18] waY!b%A m%veh BOtokO heE!n!n waYaEal Ael-h!h!r
wayOh$ m%veh B!h!r AarOB!E$m yom wOAarOB!E$m l!yOl!h
p
25
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOyiqOf&-l$ TOr&m!h m#A#t
K!l-A$v Aaver yiDObeN& liBo TiqOf& Aet-TOr&m!t$
[3] wOz%At haTOr&m!h Aaver TiqOf& m#AiT!m z!h!b w!kesep
&nOf%vet
[4] &tOk#let wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$ wOv#v wOEiZ$m
[5] wOE%r%t A#ylim mOA!D!m$m wOE%r%t TOf!v$m waEac#y
viJ$m
[6] vemen laM!A%r BOx!m$m lOvemen haMivOf!h wOliqOj%ret
haSaM$m
[7] AabOn#y-v%ham wOAabOn#y miLuA$m l!A#p%d wOlaf%ven
[8] wOE!x& l$ miqOD!v wOv!kanOT$ BOtok!m
[9] KOk%l Aaver Aan$ marOAeh AotOk! A#t TabOn$t haMivOK!n
wOA#t TabOn$t K!l-K#l!yw wOk#n TaEax& s
[10] wOE!x& Aaron Eac#y viJ$m AaM!tayim w!f#c$ A!rOKo
wOAaM!h w!f#c$ r!fOBo wOAaM!h w!f#c$ q%m!to
[11] wOciP$t! A%to z!h!b j!hor miBayit &mif&c TOcaPeN&
wOE!x$t! E!l!yw z#r z!h!b s!b$b
[12] wOy!caqOT! Lo AarOBaE jaBOE%t z!h!b wOn!taT!h Eal
AarOBaE PaEam%t!yw &vOT#y jaB!E%t Eal-calOEo h!Aef!t
&vOT#y jaB!E%t Eal-calOEo haV#n$t
[13] wOE!x$t! baD#y Eac#y viJ$m wOciP$t! A%t!m z!h!b
[14] wOh#b#At! Aet-haBaD$m BaJaB!E%t Eal calOE%t h!A!r%n
l!x#At Aet-h!A!r%n B!hem
[15] BOjaBOE%t h!A!r%n yihOy& haBaD$m l%A y!sur& miMeN&
[16] wOn!taT! Ael-h!A!r%n A#t h!E#dut Aaver AeT#n A#leyk!
[17] wOE!x$t! kaP%ret z!h!b j!hor AaM!tayim w!f#c$ A!rOK!H
wOAaM!h w!f#c$ r!fOB!H
[18] wOE!x$t! vOnayim KOrub$m z!h!b miqOv!h TaEaxeh A%t!m
miVOn#y qOcot haKaP%ret
[19] waEax#h KOr&b Aef!d miQ!c!h miZeh &kOr&b-Aef!d
miQ!c!h miZeh min-haKaP%ret TaEax& Aet-haKOrub$m Eal-
vOn#y qOcot!yw
[20] wOh!y& haKOrub$m P%rOx#y kOn!payim lOmaEOl!h
s%kOk$m BOkanOp#yhem Eal-haKaP%ret &pOn#yhem A$v Ael-
A!f$w Ael-haKaP%ret yihOy& POn#y haKOrub$m
[21] wOn!taT! Aet-haKaP%ret Eal-h!A!r%n milOm!EOl!h wOAel-
h!A!r%n TiT#n Aet-h!E#dut Aaver AeT#n A#leyk!
[22] wOnoEadOT$ lOk! v!m wOdiBarOT$ AiTOk! m#Eal
haKaP%ret miB#yn vOn#y haKOrub$m Aaver Eal-Aar%n
h!E#dut A#t K!l-Aaver Aaca&eh AotOk! Ael-BOn#y yixOr!A#l p
[23] wOE!x$t! vulOf!n Eac#y viJ$m AaM!tayim A!rOKo
wOAaM!h r!fOBo wOAaM!h w!f#c$ q%m!to
[24] wOciP$t! A%to z!h!b j!hor wOE!x$t! Lo z#r z!h!b s!b$b
[25] wOE!x$t! Lo misOGeret j%paf s!b$b wOE!x$t! z#r-z!h!b
lOmisOGarOTo s!b$b
[26] wOE!x$t! Lo AarOBaE jaBOE%t z!h!b wOn!taT! Aet-
haJaB!E%t Eal AarOBaE haP#A%t Aaver lOAarOBaE ragOl!yw
[27] lOEuMat haMisOGeret TihOyeyn! haJaB!E%t lOb!T$m
lObaD$m l!x#At Aet-haVulOf!n
[28] wOE!x$t! Aet-haBaD$m Eac#y viJ$m wOciP$t! A%t!m z!h!b
wOniX!A-b!m Aet-haVulOf!n
[29] wOE!x$t! QOE!r%t!yw wOkaP%t!yw &qOxot!yw
&mOnaQiY%t!yw Aaver yuSakO B!h#n z!h!b j!hor TaEaxeh
A%t!m
[30] wOn!taT! Eal-haVulOf!n lefem P!n$m lOp!nay T!m$d p
[31] wOE!x$t! mOn%rat z!h!b j!hor miqOv!h T#E!xeh
haMOnor!h yOr#k!H wOq!n!H GOb$Eeyh! KapOT%reyh!
&pOr!feyh! miMeN!h yihOy&
[32] wOviV!h q!n$m y%cOA$m miciDeyh! vOl%v!h qOn#y
mOn%r!h miciD!H h!Aef!d &vOl%v!h qOn#y mOn%r!h
miciD!H haV#n$
[33] vOl%v!h gObiE$m mOvuQ!d$m BaQ!neh h!Aef!d KapOT%r
w!peraf &vOl%v!h gObiE$m mOvuQ!d$m BaQ!neh h!Aef!d
KapOT%r w!p!raf K#n lOv#vet haQ!n$m haY%cOA$m min-
haMOn%r!h
[34] &baMOn%r!h AarOB!E!h gObiE$m mOvuQ!d$m KapOT%reyh!
&pOr!feyh!
[35] wOkapOT%r Tafat vOn#y haQ!n$m miMeN!h wOkapOT%r
Tafat vOn#y haQ!n$m miMeN!h wOkapOT%r Tafat-vOn#y
haQ!n$m miMeN!h lOv#vet haQ!n$m haY%cOA$m min-
haMOn%r!h
[36] KapOT%r#yhem &qOn%t!m miMeN!h yihOy& KuL!H
miqOv!h Aafat z!h!b j!hor
[37] wOE!x$t! Aet-n#r%teyh! vibOE!h wOheEel!h Aet-n#r%teyh!
wOh#A$r Eal-E#ber P!neyh!
[38] &malOq!feyh! &mafOT%teyh! z!h!b j!hor
[39] KiK!r z!h!b j!hor yaEaxeh A%t!H A#t K!l-haK#l$m
h!A#Leh
[40] &rOA#h waEax#h BOtabOn$t!m Aaver-AaT!h m!rOAeh B!h!r
s

26
[1] wOAet-haMivOK!n TaEaxeh Eexer yOr$E%t v#v m!vOz!r
&tOk#let wOAarOG!m!n wOt%laEat v!n$ KOrub$m maEax#h
f%v#b TaEaxeh A%t!m
[2] A%rekO hayOr$E!h h!Aafat vOm%neh wOEexOr$m B!AaM!h
wOr%fab AarOBaE B!AaM!h hayOr$E!h h!Aef!t miD!h Aafat
lOk!l-hayOr$E%t
[3] fam#v hayOr$E%t TihOyeyn! f%bOr%t AiV!h Ael-Aaf%t!H
wOf!m#v yOr$E%t f%bOr%t AiV!h Ael-Aaf%t!H
[4] wOE!x$t! lulOA%t TOk#let Eal xOpat hayOr$E!h h!Aef!t
miQ!c!h Baf%b!ret wOk#n TaEaxeh BixOpat hayOr$E!h
haQ$con!h BaMafOBeret haV#n$t
[5] famiV$m lul!A%t TaEaxeh BayOr$E!h h!Aef!t wafamiV$m
lul!A%t TaEaxeh BiqOc#h hayOr$E!h Aaver BaMafOBeret
haV#n$t maqOB$l%t haLul!A%t AiV!h Ael-Aaf%t!H
[6] wOE!x$t! famiV$m qarOs#y z!h!b wOfiBarOT! Aet-
hayOr$E%t AiV!h Ael-Aaf%t!H BaQOr!s$m wOh!y!h
haMivOK!n Aef!d p
[7] wOE!x$t! yOr$E%t EiZ$m lOA%hel Eal-haMivOK!n EavOT#y-
EexOr#h yOr$E%t TaEaxeh A%t!m
[8] A%rekO hayOr$E!h h!Aafat vOl%v$m B!AaM!h wOr%fab
AarOBaE B!AaM!h hayOr$E!h h!Aef!t miD!h Aafat lOEavOT#y
EexOr#h yOr$E%t
[9] wOfiBarOT! Aet-fam#v hayOr$E%t lOb!d wOAet-v#v
hayOr$E%t lOb!d wOk!palOT! Aet-hayOr$E!h haViV$t Ael-m&l
POn#y h!A%hel
[10] wOE!x$t! famiV$m lul!A%t Eal xOpat hayOr$E!h h!Aef!t
haQ$c%n!h Baf%b!ret wafamiV$m lul!A%t Eal xOpat hayOr$E!h
haf%beret haV#n$t
[11] wOE!x$t! qarOs#y nOf%vet famiV$m wOh#b#At! Aet-
haQOr!s$m BaLul!A%t wOfiBarOT! Aet-h!A%hel wOh!y!h
Aef!d
[12] wOseraf h!E%d#p B$r$E%t h!A%hel fac$ hayOr$E!h
h!E%depet TisOraf Eal Aaf%r#y haMivOK!n
[13] wOh!AaM!h miZeh wOh!AaM!h miZeh B!E%d#p BOA%rekO
yOr$E%t h!A%hel yihOyeh s!r&fa Eal-ciD#y haMivOK!n
miZeh &miZeh lOkaS%to
[14] wOE!x$t! mikOseh l!A%hel E%r%t A#ylim mOA!D!m$m
&mikOs#h E%r%t TOf!v$m milOm!EOl!h p
[15] wOE!x$t! Aet-haQOr!v$m laMivOK!n Eac#y viJ$m E%mOd$m
[16] Eexer AaMot A%rekO haQ!rev wOAaM!h wafac$ h!AaM!h
r%fab haQerev h!Aef!d
[17] vOT#y y!dot laQerev h!Aef!d mOvuL!b%t AiV!h Ael-
Aaf%t!H K#n TaEaxeh lOk%l qarOv#y haMivOK!n
[18] wOE!x$t! Aet-haQOr!v$m laMivOK!n EexOr$m qerev lipOAat
negOB!h t#ym!n!h
[19] wOAarOB!E$m AadOn#y-kesep TaEaxeh Tafat EexOr$m
haQ!rev vOn#y Aad!n$m Tafat-haQerev h!Aef!d livOT#y
yOd%t!yw &vOn#y Aad!n$m Tafat-haQerev h!Aef!d livOT#y
yOd%t!yw
[20] &lOcelaE haMivOK!n haV#n$t lipOAat c!pon EexOr$m q!rev
[21] wOAarOB!E$m AadOn#yhem K!sep vOn#y Aad!n$m Tafat
haQerev h!Aef!d &vOn#y Aad!n$m Tafat haQerev h!Aef!d
[22] &lOyarOKOt#y haMivOK!n y!M!h TaEaxeh viV!h qOr!v$m
[23] &vOn#y qOr!v$m TaEaxeh limOqucOE%t haMivOK!n
BaYarOk!t!yim
[24] wOyihOy& t%Aam$m miLOmaJ!h wOyafOD!w yihOy&
taM$m Eal-r%Avo Ael-haJaBaEat h!Aef!t K#n yihOyeh
livOn#yhem livOn#y haMiqOc%E%t yihOy&
[25] wOh!y& vOm%n!h qOr!v$m wOAadOn#yhem Kesep viV!h
E!x!r Aad!n$m vOn#y Aad!n$m Tafat haQerev h!Aef!d
&vOn#y Aad!n$m Tafat haQerev h!Aef!d
[26] wOE!x$t! bOr$fim Eac#y viJ$m famiV!h lOqarOv#y celaE-
haMivOK!n h!Aef!d
[27] wafamiV!h bOr$fim lOqarOv#y celaE-haMivOK!n haV#n$t
wafamiV!h bOr$fim lOqarOv#y celaE haMivOK!n
laYarOk!tayim y!M!h
[28] wOhaBOr$fa haT$k%n BOtokO haQOr!v$m mabOrifa min-
haQ!ceh Ael-haQ!ceh
[29] wOAet-haQOr!v$m TOcaPeh z!h!b wOAet-jaBOE%t#yhem
TaEaxeh z!h!b B!T$m laBOr$fim wOciP$t! Aet-haBOr$fim
z!h!b
[30] wahaq#m%t! Aet-haMivOK!n KOmivOP!jo Aaver h!rOA#yt!
B!h!r s
[31] wOE!x$t! p!r%ket TOk#let wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$
wOv#v m!vOz!r maEax#h f%v#b yaEaxeh A%t!H KOrub$m
[32] wOn!taT!h A%t!H Eal-AarOB!E!h EaM&d#y viJ$m mOcuP$m
z!h!b w!w#yhem z!h!b Eal-AarOB!E!h AadOn#y-k!sep
[33] wOn!taT!h Aet-haP!r%ket Tafat haQOr!s$m wOh#b#At!
v!M!h miB#yt laP!r%ket A#t Aaron h!E#d&t wOhibOD$l!h
haP!r%ket l!kem B#yn haQ%dev &b#yn q%dev haQ!d!v$m
[34] wOn!taT! Aet-haKaP%ret Eal Aaron h!E#dut BOq%dev
haQ!d!v$m
[35] wOxamOT! Aet-haVulOf!n mif&c laP!r%ket wOAet-
haMOn%r!h n%kaf haVulOf!n Eal celaE haMivOK!n
T#ym!n!h wOhaVulOf!n TiT#n Eal-celaE c!pon
[36] wOE!x$t! m!s!kO lOpetaf h!A%hel TOk#let wOAarOG!m!n
wOtolaEat v!n$ wOv#v m!vOz!r maEax#h r%q#m
[37] wOE!x$t! laM!s!kO famiV!h EaM&d#y viJ$m wOciP$t!
A%t!m z!h!b w!w#yhem z!h!b wOy!caqOT! l!hem
famiV!h AadOn#y nOf%vet s

27
[1] wOE!x$t! Aet-haMizOB#fa Eac#y viJ$m f!m#v AaMot
A%rekO wOf!m#v AaMot r%fab r!b&Ea yihOyeh haMizOB#fa
wOv!l%v AaMot q%m!to
[2] wOE!x$t! qarOn%t!yw Eal AarOBaE PiN%t!yw miMeN&
TihOyeyn! qarOn%t!yw wOciP$t! A%to nOf%vet
[3] wOE!x$t! S$r%t!yw lOdaVOno wOy!E!yw &mizOrOq%t!yw
&mizOlOg%t!yw &mafOT%t!yw lOk!l-K#l!yw TaEaxeh
nOf%vet
[4] wOE!x$t! Lo mikOB!r maEax#h revet nOf%vet wOE!x$t! Eal-
h!revet AarOBaE jaBOE%t nOf%vet Eal AarOBaE qOcot!yw
[5] wOn!taT!h A%t!H Tafat KarOK%b haMizOB#fa miLOm!J!h
wOh!yOt!h h!revet Ead fac$ haMizOB#fa
[6] wOE!x$t! baD$m laMizOB#fa BaD#y Eac#y viJ$m wOciP$t!
A%t!m nOf%vet
[7] wOh&b!A Aet-BaD!yw BaJaB!E%t wOh!y& haBaD$m Eal-
vOT#y calOE%t haMizOB#fa BixOA#t A%to
[8] nOb&b luf%t TaEaxeh A%to KaAaver herOA!h A%tOk! B!h!r
K#n yaEax& s
[9] wOE!x$t! A#t facar haMivOK!n lipOAat negeb-T#ym!n!h
qOl!E$m lef!c#r v#v m!vOz!r m#A!h b!AaM!h A%rekO laP#A!h
h!Aef!t
[10] wOEaMud!yw EexOr$m wOAadOn#yhem EexOr$m nOf%vet
w!w#y h!EaMud$m wafavuq#yhem K!sep
[11] wOk#n lipOAat c!pon B!A%rekO qOl!E$m m#A!h A%rekO
wOEamOD& ]wOEaM&d!yw[ EexOr$m wOAadOn#yhem EexOr$m
nOf%vet w!w#y h!EaMud$m wafavuq#yhem K!sep
[12] wOr%fab hef!c#r lipOAat-y!m qOl!E$m famiV$m AaM!h
EaMud#yhem Eax!r!h wOAadOn#yhem Eax!r!h
[13] wOr%fab hef!c#r lipOAat q#dOm!h mizOr!f!h famiV$m
AaM!h
[14] wafam#v EexOr#h AaM!h qOl!E$m laK!t#p EaMud#yhem
vOl%v!h wOAadOn#yhem vOl%v!h
[15] wOlaK!t#p haV#n$t fOm#v EexOr#h qOl!E$m EaMud#yhem
vOl%v!h wOAadOn#yhem vOl%v!h
[16] &lOvaEar hef!c#r m!s!kO EexOr$m AaM!h TOk#let
wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$ wOv#v m!vOz!r maEax#h
r%q#m EaMud#yhem AarOB!E!h wOAadOn#yhem AarOB!E!h
[17] K!l-EaM&d#y hef!c#r s!b$b mOfuV!q$m Kesep
w!w#yhem K!sep wOAadOn#yhem nOf%vet
[18] A%rekO hef!c#r m#A!h b!AaM!h wOr%fab famiV$m
BafamiV$m wOq%m!h f!m#v AaMot v#v m!vOz!r
wOAadOn#yhem nOf%vet
[19] lOk%l KOl#y haMivOK!n BOk%l Eab%d!to wOk!l-
yOt#d%t!yw wOk!l-yitOd%t hef!c#r nOf%vet s
[20] wOAaT!h TOca&eh Aet-BOn#y yixOr!A#l wOyiqOf& A#leyk!
vemen zayit z!kO K!t$t laM!Aor lOhaEal%t n#r T!m$d
[21] BOA%hel moE#d mif&c laP!r%ket Aaver Eal-h!E#dut
yaEar%kO A%to Aahar%n &b!n!yw m#Eereb Ead-B%qer
lipOn#y yOhw!h fuQat Eol!m lOd%r%t!m m#A#t BOn#y
yixOr!A#l s

28
[1] wOAaT!h haqOr#b A#leyk! Aet-Aahar%n A!f$k! wOAet-
B!n!yw AiTo miTokO BOn#y yixOr!A#l lOkahano-l$ Aahar%n
n!d!b waAab$h&A AelOE!z!r wOA$t!m!r BOn#y Aahar%n
[2] wOE!x$t! bigOd#y-q%dev lOAahar%n A!f$k! lOk!bod
&lOtipOA!ret
[3] wOAaT!h TOdaB#r Ael-K!l-fakOm#y-l#b Aaver miL#At$w
r&fa f!kOm!h wOE!x& Aet-BigOd#y Aahar%n lOqaDOvo
lOkahano-l$
[4] wOA#Leh haBOg!d$m Aaver yaEax& f%ven wOA#pod &mOE$l
&kOt%net TavOB#c micOnepet wOAabOn#j wOE!x& bigOd#y-
q%dev lOAahar%n A!f$k! &lOb!n!yw lOkahano-l$
[5] wOh#m yiqOf& Aet-haZ!h!b wOAet-haTOk#let wOAet-
h!AarOG!m!n wOAet-TolaEat haV!n$ wOAet-haV#v p
[6] wOE!x& Aet-h!A#p%d z!h!b TOk#let wOAarOG!m!n TolaEat
v!n$ wOv#v m!vOz!r maEax#h f%v#b
[7] vOT#y kOt#p%t f%bOr%t yihOyeh-Lo Ael-vOn#y qOcot!yw
wOfuB!r
[8] wOf#veb AapuD!to Aaver E!l!yw KOmaEax#h& miMeN&
yihOyeh z!h!b TOk#let wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$ wOv#v
m!vOz!r
[9] wOl!qafOT! Aet-vOT#y AabOn#y-v%ham &piTafOT!
Eal#yhem vOmot BOn#y yixOr!A#l
[10] viV!h miVOm%t!m Eal h!Aeben h!Aef!t wOAet-vOmot
haViV!h haNot!r$m Eal-h!Aeben haV#n$t KOtolOd%t!m
[11] maEax#h f!rav Aeben PiT&f#y f%t!m TOpaTaf Aet-
vOT#y h!Aab!n$m Eal-vOm%t BOn#y yixOr!A#l musaB%t
mivOBOcot z!h!b TaEaxeh A%t!m
[12] wOxamOT! Aet-vOT#y h!Aab!n$m Eal KitOp%t h!A#p%d
AabOn#y ziK!r%n libOn#y yixOr!A#l wOn!x!A Aahar%n Aet-
vOmot!m lipOn#y yOhw!h Eal-vOT#y kOt#p!yw lOziK!r%n
s
[13] wOE!x$t! mivOBOc%t z!h!b
[14] &vOT#y varOvOr%t z!h!b j!hor migOB!l%t TaEaxeh A%t!m
maEax#h Eab%t wOn!taT!h Aet-varOvOr%t h!Eab%t%t Eal-
haMivOBOc%t s
[15] wOE!x$t! f%ven mivOP!j maEax#h f%v#b KOmaEax#h A#p%d
TaEaxeN& z!h!b TOk#let wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$ wOv#v
m!vOz!r TaEaxeh A%to
[16] r!b&Ea yihOyeh K!p&l zeret A!rOKo wOzeret r!fOBo
[17] &miL#At! bo miLuAat Aeben AarOB!E!h j&r$m A!ben j&r
A%dem PijOd!h &b!reqet haJ&r h!Aef!d
[18] wOhaJ&r haV#n$ n%pekO saP$r wOy!hal%m
[19] wOhaJ&r haVOl$v$ levem vObo wOAafOl!m!h
[20] wOhaJ&r h!rOb$E$ TarOv$v wOv%ham wOy!vOp#h
mOvuB!c$m z!h!b yihOy& BOmiL&A%t!m
[21] wOh!Aab!n$m TihOyeyn! Eal-vOm%t BOn#y-yixOr!A#l
vOT#ym EexOr#h Eal-vOm%t!m PiT&f#y fot!m A$v Eal-vOmo
TihOyeyn! livOn#y E!x!r v!bej
[22] wOE!x$t! Eal-haf%ven varOv%t GabOlut maEax#h Eab%t
z!h!b j!hor
[23] wOE!x$t! Eal-haf%ven vOT#y jaBOEot z!h!b wOn!taT! Aet-
vOT#y haJaB!Eot Eal-vOn#y qOcot haf%ven
[24] wOn!taT!h Aet-vOT#y Eab%t%t haZ!h!b Eal-vOT#y
haJaB!E%t Ael-qOcot haf%ven
[25] wOA#t vOT#y qOcot vOT#y h!Eab%t%t TiT#n Eal-vOT#y
haMivOBOcot wOn!taT!h Eal-KitOpot h!A#p%d Ael-m&l
P!n!yw
[26] wOE!x$t! vOT#y jaBOEot z!h!b wOxamOT! A%t!m Eal-vOn#y
qOcot haf%ven Eal-xOp!to Aaver Ael-E#ber h!A#p%d B!yOt!h
[27] wOE!x$t! vOT#y jaBOEot z!h!b wOn!taT!h A%t!m Eal-
vOT#y kitOpot h!A#pod miLOmaJ!h miM&l P!n!yw
lOEuMat mefOBarOTo miMaEal lOf#veb h!A#pod
[28] wOyirOKOs& Aet-haf%ven miJaBOE%to ]miJaBOE%t!yw[
Ael-jaBOE%t h!A#p%d BipOt$l TOk#let lihOyot Eal-f#veb
h!A#pod wOl%A-yiZaf haf%ven m#Eal h!A#pod
[29] wOn!x!A Aahar%n Aet-vOmot BOn#y-yixOr!A#l BOf%ven
haMivOP!j Eal-liBo BOb%Ao Ael-haQ%dev lOziK!r%n
lipOn#y-yOhw!h T!m$d
[30] wOn!taT! Ael-f%ven haMivOP!j Aet-h!A&r$m wOAet-
haTuM$m wOh!y& Eal-l#b Aahar%n BOb%Ao lipOn#y yOhw!h
wOn!x!A Aahar%n Aet-mivOPaj BOn#y-yixOr!A#l Eal-liBo
lipOn#y yOhw!h T!m$d s
[31] wOE!x$t! Aet-mOE$l h!A#pod KOl$l TOk#let
[32] wOh!y!h p$-r%Avo BOtoko x!p!h yihOyeh lOp$w s!b$b
maEax#h A%r#g KOp$ tafOr!A yihOyeh-Lo l%A yiQ!r#Ea
[33] wOE!x$t! Eal-v&l!yw riM%n#y TOk#let wOAarOG!m!n
wOtolaEat v!n$ Eal-v&l!yw s!b$b &paEam%n#y z!h!b
BOtok!m s!b$b
[34] PaEam%n z!h!b wOriMon PaEam%n z!h!b wOriMon Eal-
v&l#y haMOE$l s!b$b
[35] wOh!y!h Eal-Aahar%n lOv!r#t wOnivOmaE qolo BOb%Ao Ael-
haQ%dev lipOn#y yOhw!h &bOc#Ato wOl%A y!m&t s
[36] wOE!x$t! c$c z!h!b j!hor &piTafOT! E!l!yw PiT&f#y
f%t!m q%dev layhw!h
[37] wOxamOT! A%to Eal-POt$l TOk#let wOh!y!h Eal-
haMicOn!pet Ael-m&l POn#y-haMicOnepet yihOyeh
[38] wOh!y!h Eal-m#caf Aahar%n wOn!x!A Aahar%n Aet-Eaw%n
haQ!d!v$m Aaver yaqOD$v& BOn#y yixOr!A#l lOk!l-maTOn%t
q!dOv#yhem wOh!y!h Eal-micOfo T!m$d lOr!con l!hem
lipOn#y yOhw!h
[39] wOviBacOT! haKOt%net v#v wOE!x$t! micOnepet v#v
wOAabOn#j TaEaxeh maEax#h r%q#m
[40] wOlibOn#y Aahar%n TaEaxeh kuT!n%t wOE!x$t! l!hem
AabOn#j$m &migOB!Eot TaEaxeh l!hem lOk!bod &lOtipOA!ret
[41] wOhilOBavOT! A%t!m Aet-Aahar%n A!f$k! wOAet-B!n!yw
AiTo &m!vafOT! A%t!m &miL#At! Aet-y!d!m wOqiDavOT!
A%t!m wOkihan& l$
[42] waEax#h l!hem mikOnOs#y-b!d lOkaSot BOxar EerOw!h
miM!tOnayim wOEad-yOr#kayim yihOy&
[43] wOh!y& Eal-Aahar%n wOEal-B!n!yw BOb%A!m Ael-A%hel
moE#d Ao bOgivOT!m Ael-haMizOB#fa lOv!r#t BaQ%dev
wOl%A-yixOA& E!w%n w!m#t& fuQat Eol!m lo &lOzarOEo
Aafar!yw s

29
[1] wOzeh haD!b!r Aaver-TaEaxeh l!hem lOqaD#v A%t!m
lOkah#n l$ lOqaf Par Aef!d Ben-B!q!r wOA#ylim vOnayim
TOm$mim
[2] wOlefem macot wOfaL%t mac%t BOl&l%t BaVemen
&rOq$q#y macot mOvuf$m BaV!men s%let fiJ$m TaEaxeh
A%t!m
[3] wOn!taT! Aot!m Eal-sal Aef!d wOhiqOrabOT! A%t!m BaS!l
wOAet-haP!r wOA#t vOn#y h!A#ylim
[4] wOAet-Aahar%n wOAet-B!n!yw TaqOr$b Ael-Petaf A%hel
moE#d wOr!facOT! A%t!m BaM!yim
[5] wOl!qafOT! Aet-haBOg!d$m wOhilOBavOT! Aet-Aahar%n Aet-
haKuT%net wOA#t mOE$l h!A#p%d wOAet-h!A#p%d wOAet-
haf%ven wOA!padOT! lo BOf#veb h!A#p%d
[6] wOxamOT! haMicOnepet Eal-r%Avo wOn!taT! Aet-n#zer
haQ%dev Eal-haMicOn!pet
[7] wOl!qafOT! Aet-vemen haMivOf!h wOy!caqOT! Eal-r%Avo
&m!vafOT! A%to
[8] wOAet-B!n!yw TaqOr$b wOhilOBavOT!m KuT!n%t
[9] wOf!garOT! A%t!m AabOn#j Aahar%n &b!n!yw wOf!bavOT!
l!hem migOB!E%t wOh!yOt!h l!hem KOhuN!h lOfuQat Eol!m
&miL#At! yad-Aahar%n wOyad-B!n!yw
[10] wOhiqOrabOT! Aet-haP!r lipOn#y A%hel moE#d wOs!makO
Aahar%n &b!n!yw Aet-yOd#yhem Eal-r%Av haP!r
[11] wOv!fajOT! Aet-haP!r lipOn#y yOhw!h Petaf A%hel
moE#d
[12] wOl!qafOT! miDam haP!r wOn!taT!h Eal-qarOn%t
haMizOB#fa BOAecOB!Eek! wOAet-K!l-haD!m TivOP%kO Ael-
yOsod haMizOB#fa
[13] wOl!qafOT! Aet-K!l-haf#leb hamOkaSeh Aet-haQereb
wOA#t haY%teret Eal-haK!b#d wOA#t vOT#y haKOl!y%t wOAet-
haf#leb Aaver Eal#yhen wOhiqOjarOT! haMizOB#f!h
[14] wOAet-BOxar haP!r wOAet-E%ro wOAet-PirOvo TixOr%p
B!A#v mif&c laMafaneh faJ!At h&A
[15] wOAet-h!Aayil h!Aef!d TiQ!f wOs!mOk& Aahar%n
&b!n!yw Aet-yOd#yhem Eal-r%Av h!A!yil
[16] wOv!fajOT! Aet-h!A!yil wOl!qafOT! Aet-D!mo
wOz!raqOT! Eal-haMizOB#fa s!b$b
[17] wOAet-h!Aayil TOnaT#fa linOt!f!yw wOr!facOT! qirOBo
&kOr!E!yw wOn!taT! Eal-nOt!f!yw wOEal-r%Avo
[18] wOhiqOjarOT! Aet-K!l-h!Aayil haMizOB#f!h E%l!h h&A
layhw!h r#yfa n$fofa AiVeh layhw!h h&A
[19] wOl!qafOT! A#t h!Aayil haV#n$ wOs!makO Aahar%n
&b!n!yw Aet-yOd#yhem Eal-r%Av h!A!yil
[20] wOv!fajOT! Aet-h!Aayil wOl!qafOT! miD!mo wOn!taT!h
Eal-TOn&kO A%zen Aahar%n wOEal-TOn&kO A%zen B!n!yw
hayOm!n$t wOEal-B%hen y!d!m hayOm!n$t wOEal-B%hen
ragOl!m hayOm!n$t wOz!raqOT! Aet-haD!m Eal-
haMizOB#fa s!b$b
[21] wOl!qafOT! min-haD!m Aaver Eal-haMizOB#fa
&miVemen haMivOf!h wOhiZ#yt! Eal-Aahar%n wOEal-
BOg!d!yw wOEal-B!n!yw wOEal-BigOd#y b!n!yw AiTo
wOq!dav h&A &bOg!d!yw &b!n!yw &bigOd#y b!n!yw AiTo
[22] wOl!qafOT! min-h!Aayil haf#leb wOh!AalOy!h wOAet-
haf#leb hamOkaSeh Aet-haQereb wOA#t y%teret haK!b#d
wOA#t vOT#y haKOl!y%t wOAet-haf#leb Aaver Eal#hen wOA#t
voq haY!m$n K$ A#yl miLuA$m h&A
[23] wOkiKar lefem Aafat wafaLat lefem vemen Aafat
wOr!q$q Aef!d miSal haMacot Aaver lipOn#y yOhw!h
[24] wOxamOT! haK%l Eal KaP#y Aahar%n wOEal KaP#y b!n!yw
wOh#napOT! A%t!m TOn&p!h lipOn#y yOhw!h
[25] wOl!qafOT! A%t!m miY!d!m wOhiqOjarOT! haMizOB#f!h
Eal-h!E%l!h lOr#yfa n$fofa lipOn#y yOhw!h AiVeh h&A
layhw!h
[26] wOl!qafOT! Aet-hef!zeh m#A#yl haMiLuA$m Aaver
lOAahar%n wOh#napOT! A%to TOn&p!h lipOn#y yOhw!h
wOh!y!h lOk! lOm!n!h
[27] wOqiDavOT! A#t faz#h haTOn&p!h wOA#t voq haTOr&m!h
Aaver h&nap waAaver h&r!m m#A#yl haMiLuA$m m#Aaver
lOAahar%n &m#Aaver lOb!n!yw
[28] wOh!y!h lOAahar%n &lOb!n!yw lOf!q-Eol!m m#A#t BOn#y
yixOr!A#l K$ tOr&m!h h&A &tOr&m!h yihOyeh m#A#t BOn#y-
yixOr!A#l miZibOf#y valOm#yhem TOr&m!t!m layhw!h
[29] &bigOd#y haQ%dev Aaver lOAahar%n yihOy& lOb!n!yw
Aafar!yw lOm!vOf!h b!hem &lOmaL#A-b!m Aet-y!d!m
[30] vibOEat y!m$m yilOB!v!m haK%h#n TafOT!yw
miB!n!yw Aaver y!b%A Ael-A%hel moE#d lOv!r#t BaQ%dev
[31] wOA#t A#yl haMiLuA$m TiQ!f &biValOT! Aet-BOx!ro
BOm!q%m q!d%v
[32] wOA!kal Aahar%n &b!n!yw Aet-BOxar h!Aayil wOAet-
haLefem Aaver BaS!l Petaf A%hel moE#d
[33] wOA!kOl& A%t!m Aaver KuPar B!hem lOmaL#A Aet-y!d!m
lOqaD#v A%t!m wOz!r l%A-y%Akal K$-q%dev h#m
[34] wOAim-yi&!t#r miBOxar haMiLuA$m &min-haLefem Ead-
haB%qer wOx!rapOT! Aet-haNot!r B!A#v l%A y#A!k#l K$-
q%dev h&A
[35] wOE!x$t! lOAahar%n &lOb!n!yw K!k!h KOk%l Aaver-ci&$t$
A%t!k!h vibOEat y!m$m TOmaL#A y!d!m
[36] &par faJ!At TaEaxeh laYom Eal-haKiPur$m wOfiJ#At!
Eal-haMizOB#fa BOkaPerOk! E!l!yw &m!vafOT! A%to
lOqaDOvo
[37] vibOEat y!m$m TOkaP#r Eal-haMizOB#fa wOqiDavOT!
A%to wOh!y!h haMizOB#fa q%dev q!d!v$m K!l-haN%g#Ea
BaMizOB#fa yiqOD!v s
[38] wOzeh Aaver TaEaxeh Eal-haMizOB#fa KOb!x$m BOn#y-
v!n!h vOnayim laYom T!m$d
[39] Aet-haKebex h!Aef!d TaEaxeh baB%qer wOA#t haKebex
haV#n$ TaEaxeh B#yn h!EarOB!yim
[40] wOEiX!r%n s%let B!l&l BOvemen K!t$t rebaE hah$n
wOn#sekO rObiE$t hah$n y!yin laKebex h!Aef!d
[41] wOA#t haKebex haV#n$ TaEaxeh B#yn h!EarOB!yim
KOminOfat haB%qer &kOnisOK!H TaEaxeh-L!H lOr#yfa
n$f%fa AiVeh layhw!h
[42] E%lat T!m$d lOd%r%t#ykem Petaf A%hel-moE#d lipOn#y
yOhw!h Aaver Ai&!E#d l!kem v!M!h lOdaB#r A#leyk! v!m
[43] wOn%EadOT$ v!M!h libOn#y yixOr!A#l wOniqODav
BikOb%d$
[44] wOqiDavOT$ Aet-A%hel moE#d wOAet-haMizOB#fa wOAet-
Aahar%n wOAet-B!n!yw AaqaD#v lOkah#n l$
[45] wOv!kanOT$ BOtokO BOn#y yixOr!A#l wOh!y$t$ l!hem
l#Al%h$m
[46] wOy!dOE& K$ Aan$ yOhw!h Ael%h#yhem Aaver hoc#At$ A%t!m
m#Aerec micOrayim lOv!kOn$ bOtok!m Aan$ yOhw!h
Ael%h#yhem p

30
[1] wOE!x$t! mizOB#fa miqOjar qOj%ret Eac#y viJ$m TaEaxeh
A%to
[2] AaM!h A!rOKo wOAaM!h r!fOBo r!b&Ea yihOyeh
wOAaM!tayim q%m!to miMeN& qarOn%t!yw
[3] wOciP$t! A%to z!h!b j!hor Aet-GaGo wOAet-q$r%t!yw
s!b$b wOAet-qarOn%t!yw wOE!x$t! Lo z#r z!h!b s!b$b
[4] &vOT#y jaBOE%t z!h!b TaEaxeh-Lo miTafat lOz#ro Eal
vOT#y calOE%t!yw TaEaxeh Eal-vOn#y ciD!yw wOh!y!h
lOb!T$m lObaD$m l!x#At A%to B!h#M!h
[5] wOE!x$t! Aet-haBaD$m Eac#y viJ$m wOciP$t! A%t!m z!h!b
[6] wOn!taT!h A%to lipOn#y haP!r%ket Aaver Eal-Aar%n
h!E#dut lipOn#y haKaP%ret Aaver Eal-h!E#dut Aaver Ai&!E#d
lOk! v!M!h
[7] wOhiqOj$r E!l!yw Aahar%n qOj%ret saM$m BaB%qer
BaB%qer BOh#yj$bo Aet-haN#r%t yaqOj$reN!h
[8] &bOhaEal%t Aahar%n Aet-haN#r%t B#yn h!EarOBayim
yaqOj$reN!h qOj%ret T!m$d lipOn#y yOhw!h lOd%r%t#ykem
[9] l%A-taEal& E!l!yw qOj%ret z!r!h wOE%l!h &minOf!h
wOn#sekO l%A tiSOk& E!l!yw
[10] wOkiPer Aahar%n Eal-qarOn%t!yw Aafat BaV!n!h miDam
faJaAt haKiPur$m Aafat BaV!n!h yOkaP#r E!l!yw
lOd%r%t#ykem q%dev-q!d!v$m h&A layhw!h p
[11] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[12] K$ tiX!A Aet-r%Av BOn#y-yixOr!A#l lipOqud#yhem
wOn!tOn& A$v K%per napOvo layhw!h BipOq%d A%t!m
wOl%A-yihOyeh b!hem negep BipOq%d A%t!m
[13] zeh yiTOn& K!l-h!E%b#r Eal-haPOqud$m mafac$t haVeqel
BOveqel haQ%dev EexOr$m G#r!h haVeqel mafac$t haVeqel
TOr&m!h layhw!h
[14] K%l h!E%b#r Eal-haPOqud$m miBen EexOr$m v!n!h
w!m!EOl!h yiT#n TOr&mat yOhw!h
[15] heE!v$r l%A-yarOBeh wOhaDal l%A yamOE$j miMafac$t
haV!qel l!t#t Aet-TOr&mat yOhw!h lOkaP#r Eal-
napOv%t#ykem
[16] wOl!qafOT! Aet-Kesep haKiPur$m m#A#t BOn#y yixOr!A#l
wOn!taT! A%to Eal-Eab%dat A%hel moE#d wOh!y!h libOn#y
yixOr!A#l lOziK!ron lipOn#y yOhw!h lOkaP#r Eal-
napOv%t#ykem p
[17] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[18] wOE!x$t! KiYor nOf%vet wOkaNo nOf%vet lOr!fOc!h
wOn!taT! A%to B#yn-A%hel moE#d &b#yn haMizOB#fa
wOn!taT! v!M!h m!yim
[19] wOr!fac& Aahar%n &b!n!yw miMeN& Aet-yOd#yhem
wOAet-ragOl#yhem
[20] BOb%A!m Ael-A%hel moE#d yirOfac&-mayim wOl%A y!mut&
Ao bOgivOT!m Ael-haMizOB#fa lOv!r#t lOhaqOj$r AiVeh
layhw!h
[21] wOr!fac& yOd#yhem wOragOl#yhem wOl%A y!mut&
wOh!yOt!h l!hem f!q-Eol!m lo &lOzarOEo lOd%r%t!m p
[22] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[23] wOAaT!h qaf-lOk! BOx!m$m r%Av m!r-DOror fam#v
m#Aot wOqiNOm!n-Bexem mafac$to famiV$m &m!At!yim
&qOn#h-b%xem famiV$m &m!At!yim
[24] wOqiD!h fam#v m#Aot BOveqel haQ%dev wOvemen zayit
h$n
[25] wOE!x$t! A%to vemen mivOfat-q%dev r%qaf mirOqafat
maEax#h r%q#fa vemen mivOfat-q%dev yihOyeh
[26] &m!vafOT! bo Aet-A%hel moE#d wOA#t Aaron h!E#dut
[27] wOAet-haVulOf!n wOAet-K!l-K#l!yw wOAet-haMOn%r!h
wOAet-K#leyh! wOA#t mizOBaf haQOj%ret
[28] wOAet-mizOBaf h!E%l!h wOAet-K!l-K#l!yw wOAet-haKiY%r
wOAet-KaNo
[29] wOqiDavOT! A%t!m wOh!y& q%dev q!d!v$m K!l-haN%g#Ea
B!hem yiqOD!v
[30] wOAet-Aahar%n wOAet-B!n!yw TimOv!f wOqiDavOT!
A%t!m lOkah#n l$
[31] wOAel-BOn#y yixOr!A#l TOdaB#r l#Am%r vemen mivOfat-
q%dev yihOyeh zeh l$ lOd%r%t#ykem
[32] Eal-BOxar A!d!m l%A y$s!kO &bOmatOKunOTo l%A taEax&
K!m%h& q%dev h&A q%dev yihOyeh l!kem
[33] A$v Aaver yirOqaf K!m%h& waAaver yiT#n miMeN& Eal-
z!r wOnikOrat m#EaM!yw s
[34] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh qaf-lOk! saM$m n!j!p
&vOf#let wOfelOBOn!h saM$m &lOb%n!h zaK!h Bad BObad
yihOyeh
[35] wOE!x$t! A%t!H qOj%ret r%qaf maEax#h roq#fa mOmuL!f
j!hor q%dev
[36] wOv!faqOT! miMeN!h h!d#q wOn!taT!h miMeN!h
lipOn#y h!E#dut BOA%hel moE#d Aaver Ai&!E#d lOk! v!M!h
q%dev q!d!v$m TihOyeh l!kem
[37] wOhaQOj%ret Aaver TaEaxeh BOmatOKunOT!H l%A taEax&
l!kem q%dev TihOyeh lOk! layhw!h
[38] A$v Aaver-yaEaxeh k!moh! lOh!r$fa B!H wOnikOrat
m#EaM!yw s

31
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] rOA#h q!r!At$ bOv#m BOcalOA#l Ben-A&r$ ben-f&r lOmaJ#h
yOh&d!h
[3] w!AamaL#A A%to r&fa Ael%h$m BOf!kOm!h &bitOb&n!h
&bOdaEat &bOk!l-mOl!Ak!h
[4] lafOv%b mafav!b%t laEaxot BaZ!h!b &baKesep &baNOf%vet
[5] &bafar%vet Aeben lOmaL%At &bafar%vet E#c laEaxot BOk!l-
mOl!Ak!h
[6] waAan$ hiN#h n!taT$ AiTo A#t A!h!l$A!b Ben-Aaf$s!m!kO
lOmaJ#h-d!n &bOl#b K!l-fakam-l#b n!taT$ f!kOm!h
wOE!x& A#t K!l-Aaver ci&$tik!
[7] A#t A%hel moE#d wOAet-h!A!r%n l!E#dut wOAet-haKaP%ret
Aaver E!l!yw wOA#t K!l-KOl#y h!A%hel
[8] wOAet-haVulOf!n wOAet-K#l!yw wOAet-haMOn%r!h
haJOh%r!h wOAet-K!l-K#leyh! wOA#t mizOBaf haQOj%ret
[9] wOAet-mizOBaf h!E%l!h wOAet-K!l-K#l!yw wOAet-haKiYor
wOAet-KaNo
[10] wOA#t BigOd#y haXOr!d wOAet-BigOd#y haQ%dev
lOAahar%n haK%h#n wOAet-BigOd#y b!n!yw lOkah#n
[11] wOA#t vemen haMivOf!h wOAet-qOj%ret haSaM$m laQ%dev
KOk%l Aaver-ci&$tik! yaEax& p
[12] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[13] wOAaT!h DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r AakO Aet-
vaBOt%tay TivOm%r& K$ Aot hiwA B#yn$ &b#yn#ykem
lOd%r%t#ykem l!daEat K$ Aan$ yOhw!h mOqaDivOkem
[14] &vOmarOTem Aet-haVaB!t K$ q%dev hiwA l!kem
mOfalOleyh! mot y&m!t K$ K!l-h!E%xeh b!H mOl!Ak!h
wOnikOrOt!h haNepev hahiwA miQereb EaMeyh!
[15] v#vet y!m$m y#E!xeh mOl!Ak!h &baYom haVOb$E$ vaBat
vaB!ton q%dev layhw!h K!l-h!E%xeh mOl!Ak!h BOyom
haVaB!t mot y&m!t
[16] wOv!mOr& bOn#y-yixOr!A#l Aet-haVaB!t laEaxot Aet-
haVaB!t lOd%r%t!m BOr$t Eol!m
[17] B#yn$ &b#yn BOn#y yixOr!A#l Aot hiwA lOE%l!m K$-v#vet
y!m$m E!x!h yOhw!h Aet-haV!mayim wOAet-h!A!rec
&baYom haVOb$E$ v!bat waYiN!pav s
[18] waYiT#n Ael-m%veh KOkaL%to lOdaB#r AiTo BOhar s$nay
vOn#y luf%t h!E#dut luf%t Aeben KOtub$m BOAecOBaE Ael%h$m

32
[1] waYarOA h!E!m K$-b%v#v m%veh l!redet min-h!h!r
waYiQ!h#l h!E!m Eal-Aahar%n waY%AmOr& A#l!yw q&m
Eax#h-l!n& Ael%h$m Aaver y#lOk& lOp!n#yn& K$-zeh m%veh
h!A$v Aaver heEel!n& m#Aerec micOrayim l%A y!daEOn& meh-
h!y!h lo
[2] waY%Amer Aal#hem Aahar%n P!rOq& nizOm#y haZ!h!b
Aaver BOA!zOn#y nOv#ykem BOn#ykem &bOn%t#ykem
wOh!b$A& A#l!y
[3] waYitOP!rOq& K!l-h!E!m Aet-nizOm#y haZ!h!b Aaver
BOA!zOn#yhem waY!b$A& Ael-Aahar%n
[4] waYiQaf miY!d!m waY!car A%to Baferej waYaEax#h& E#gel
maS#k!h waY%AmOr& A#Leh Ael%heyk! yixOr!A#l Aaver
heEel&k! m#Aerec micOr!yim
[5] waYarOA Aahar%n waYiben mizOB#fa lOp!n!yw waYiqOr!A
Aahar%n waY%Amar fag layhw!h m!f!r
[6] waYavOK$m& miM!f!r!t waYaEal& E%l%t waYaGiv& vOl!m$m
waY#veb h!E!m leAek%l wOv!to waY!qum& lOcaf#q p
[7] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh lekO-r#d K$ vif#t EaMOk!
Aaver heEel#yt! m#Aerec micOr!yim
[8] s!r& mah#r min-haDerekO Aaver ci&$tim E!x& l!hem E#gel
maS#k!h waYivOTafaw&-lo waYizOBOf&-lo waY%AmOr&
A#Leh Ael%heyk! yixOr!A#l Aaver heEel&k! m#Aerec
micOr!yim
[9] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh r!A$t$ Aet-h!E!m haZeh
wOhiN#h Eam-qOv#h-E%rep h&A
[10] wOEaT!h haN$f!h L$ wOyifar-AaP$ b!hem waAakaL#m
wOAeEexeh AotOk! lOgoy G!dol
[11] wayOfal m%veh Aet-POn#y yOhw!h Ael%h!yw waY%Amer
l!m!h yOhw!h yefereh AaPOk! BOEaMek! Aaver hoc#At!
m#Aerec micOrayim BOk%fa G!dol &bOy!d faz!q!h
[12] l!M!h y%AmOr& micOrayim l#Am%r BOr!E!h hoc$A!m
lahar%g A%t!m Beh!r$m &lOkaL%t!m m#Eal POn#y h!Aad!m!h
v&b m#faron AaPek! wOhiN!f#m Eal-h!r!E!h lOEaMek!
[13] zOk%r lOAabOr!h!m lOyicOf!q &lOyixOr!A#l Eab!deyk!
Aaver nivOBaEOT! l!hem B!kO waTOdaB#r Aal#hem AarOBeh
Aet-zarOEakem KOkokOb#y haV!m!yim wOk!l-h!A!rec
haZ%At Aaver A!marOT$ AeT#n lOzarOEakem wOn!fal& lOE%l!m
[14] waYiN!fem yOhw!h Eal-h!r!E!h Aaver DiBer laEaxot
lOEaMo p
[15] waYipen waY#red m%veh min-h!h!r &vOn#y luf%t
h!E#dut BOy!do luf%t KOtub$m miVOn#y EebOr#yhem miZeh
&miZeh h#m KOtub$m
[16] wOhaLuf%t maEax#h Ael%h$m h#M!h wOhaMikOT!b
mikOTab Ael%h$m h&A f!r&t Eal-haLuf%t
[17] waYivOmaE yOhovuEa Aet-qol h!E!m BOr#E%h waY%Amer
Ael-m%veh qol milOf!m!h BaMafaneh
[18] waY%Amer A#yn qol Eanot GOb&r!h wOA#yn qol Eanot
fal&v!h qol EaNot A!n%k$ v%m#Ea
[19] wayOh$ KaAaver q!rab Ael-haMafaneh waYarOA Aet-
h!E#gel &mOf%l%t waYifar-Aap m%veh waYavOl#kO miY!do
]miY!d!yw[ Aet-haLuf%t wayOvaB#r A%t!m Tafat h!h!r
[20] waYiQaf Aet-h!E#gel Aaver E!x& waYixOr%p B!A#v
waYijOfan Ead Aaver-D!q waYizer Eal-POn#y haMayim
waYavOqO Aet-BOn#y yixOr!A#l
[21] waY%Amer m%veh Ael-Aahar%n meh-E!x!h lOk! h!E!m
haZeh K$-h#b#At! E!l!yw faj!A!h gOd%l!h
[22] waY%Amer Aahar%n Aal-yifar Aap Aad%n$ AaT!h y!daEOT!
Aet-h!E!m K$ bOr!E h&A
[23] waY%AmOr& l$ Eax#h-l!n& Ael%h$m Aaver y#lOk& lOp!n#yn&
K$-zeh m%veh h!A$v Aaver heEel!n& m#Aerec micOrayim l%A
y!daEOn& meh-h!y!h lo
[24] w!A%mar l!hem lOm$ z!h!b hitOP!r!q& waYiTOn&-l$
w!AavOlik#h& b!A#v waY#c#A h!E#gel haZeh
[25] waYarOA m%veh Aet-h!E!m K$ p!ruEa h&A K$-pOr!E%h
Aahar%n lOvimOc!h BOq!m#yhem
[26] waYaEam%d m%veh BOvaEar haMafaneh waY%Amer m$
layhw!h A#l!y waY#A!sOp& A#l!yw K!l-BOn#y l#w$
[27] waY%Amer l!hem K%h-A!mar yOhw!h Ael%h#y yixOr!A#l
x$m& A$v-farOBo Eal-yOr#ko EibOr& w!v&b& miVaEar
l!vaEar BaMafaneh wOhirOg& A$v-Aet-A!f$w wOA$v Aet-
r#E#h& wOA$v Aet-qOr%bo
[28] waYaEax& bOn#y-l#w$ KidObar m%veh waYiP%l min-
h!E!m BaYom hah&A KivOl%vet AalOp#y A$v
[29] waY%Amer m%veh milOA& yedOkem haYom layhw!h K$ A$v
BibOno &bOA!f$w wOl!t#t Eal#ykem haYom BOr!k!h
[30] wayOh$ miM!f!r!t waY%Amer m%veh Ael-h!E!m AaTem
faj!Atem faj!A!h gOd%l!h wOEaT!h AeEeleh Ael-yOhw!h A&lay
AakaPOr!h BOEad faJaAtOkem
[31] waY!v!b m%veh Ael-yOhw!h waY%Amar A!N!A f!j!A h!E!m
haZeh faj!A!h gOd%l!h waYaEax& l!hem Ael%h#y z!h!b
[32] wOEaT!h Aim-TiX!A faJ!At!m wOAim-Aayin mOf#n$ n!A
miSipOrOk! Aaver K!t!bOT!
[33] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh m$ Aaver f!j!A-l$ AemOfeN&
miSipOr$
[34] wOEaT!h l#kO nOf#h Aet-h!E!m Ael Aaver-DiBarOT$ l!kO
hiN#h malOA!k$ y#l#kO lOp!neyk! &bOyom P!qOd$
&p!qadOT$ Eal#yhem faJ!At!m
[35] waYiG%p yOhw!h Aet-h!E!m Eal Aaver E!x& Aet-h!E#gel
Aaver E!x!h Aahar%n s

33
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh l#kO Eal#h miZeh AaT!h
wOh!E!m Aaver heEel$t! m#Aerec micOr!yim Ael-h!A!rec
Aaver nivOBaEOT$ lOAabOr!h!m lOyicOf!q &lOyaEaq%b l#Am%r
lOzarOEak! AeTOneN!h
[2] wOv!lafOT$ lOp!neyk! malOA!kO wOg#ravOT$ Aet-
haKOnaEan$ h!Aem%r$ wOhafiT$ wOhaPOriZ$ hafi&$
wOhayOb&s$
[3] Ael-Aerec z!bat f!l!b &dOb!v K$ l%A AeEeleh BOqirOBOk! K$
Eam-qOv#h-E%rep AaT!h Pen-AakelOk! BaD!rekO
[4] waYivOmaE h!E!m Aet-haD!b!r h!r!E haZeh waYitOAaB!l&
wOl%A-v!t& A$v EedOyo E!l!yw
[5] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Aem%r Ael-BOn#y-yixOr!A#l
AaTem Eam-qOv#h-E%rep regaE Aef!d AeEeleh bOqirOBOk!
wOkiL$t$k! wOEaT!h hor#d EedOyOk! m#E!leyk! wOA#dOE!h
m!h AeEexeh-L!kO
[6] waYitOnacOl& bOn#y-yixOr!A#l Aet-EedOy!m m#har for#b
[7] &m%veh yiQaf Aet-h!A%hel wOn!j!h-lo mif&c laMafaneh
harOf#q min-haMafaneh wOq!r!A lo A%hel moE#d wOh!y!h
K!l-mObaQ#v yOhw!h y#c#A Ael-A%hel moE#d Aaver mif&c
laMafaneh
[8] wOh!y!h KOc#At m%veh Ael-h!A%hel y!q&m& K!l-h!E!m
wOnicOb& A$v Petaf A!h!lo wOhiB$j& Aafar#y m%veh Ead-
B%Ao h!A%hel!h
[9] wOh!y!h KOb%A m%veh h!A%hel!h y#r#d EaM&d heE!n!n
wOE!mad Petaf h!A%hel wOdiBer Eim-m%veh
[10] wOr!A!h k!l-h!E!m Aet-EaM&d heE!n!n E%m#d Petaf
h!A%hel wOq!m K!l-h!E!m wOhivOTafa&& A$v Petaf A!h!lo
[11] wOdiBer yOhw!h Ael-m%veh P!n$m Ael-P!n$m KaAaver
yOdaB#r A$v Ael-r#E#h& wOv!b Ael-haMafaneh &mOv!rOto
yOhovuEa Bin-n&n naEar l%A y!m$v miTokO h!A%hel s
[12] waY%Amer m%veh Ael-yOhw!h rOA#h AaT!h A%m#r A#lay
haEal Aet-h!E!m haZeh wOAaT!h l%A hodaEOTan$ A#t Aaver-
TivOlaf EiM$ wOAaT!h A!marOT! yOdaEOT$k! bOv#m wOgam-
m!c!At! f#n BOE#yn!y
[13] wOEaT!h Aim-n!A m!c!At$ f#n BOE#yneyk! hodiE#n$ n!A
Aet-DOr!kek! wOA#d!Eak! lOmaEan AemOc!A-f#n BOE#yneyk!
&rOA#h K$ EaMOk! haGoy haZeh
[14] waY%Amar P!nay y#l#k& wahanif%t$ l!kO
[15] waY%Amer A#l!yw Aim-A#yn P!neyk! h%lOk$m Aal-
TaEal#n& miZeh
[16] &baMeh yi&!daE A#poA K$-m!c!At$ f#n BOE#yneyk! Aan$
wOEaMek! haloA BOlekOTOk! EiM!n& wOnipOl#yn& Aan$
wOEaMOk! miK!l-h!E!m Aaver Eal-POn#y h!Aad!m!h p
[17] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Gam Aet-haD!b!r haZeh
Aaver DiBarOT! AeEexeh K$-m!c!At! f#n BOE#ynay
w!A#d!Eak! BOv#m
[18] waY%Amar harOA#n$ n!A Aet-KOb%dek!
[19] waY%Amer Aan$ AaEab$r K!l-j&b$ Eal-P!neyk! wOq!r!At$
bOv#m yOhw!h lOp!neyk! wOfaN%t$ Aet-Aaver A!f%n
wOrifamOT$ Aet-Aaver Aaraf#m
[20] waY%Amer l%A t&kal lirOA%t Aet-P!n!y K$ l%A-yirOAan$
h!A!d!m w!f!y
[21] waY%Amer yOhw!h hiN#h m!qom AiT$ wOnicabOT! Eal-
hac&r
[22] wOh!y!h BaEab%r KOb%d$ wOxamOT$k! BOniqOrat hac&r
wOxaK%t$ kaP$ E!leyk! Ead-E!bOr$
[23] wahasir%t$ Aet-KaP$ wOr!A$t! Aet-Aaf%r!y &p!nay l%A
y#r!A& s
34
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh POs!l-lOk! vOn#y-luf%t
Aab!n$m K!riAv%n$m wOk!tabOT$ Eal-haLuf%t Aet-haDOb!r$m
Aaver h!y& Eal-haLuf%t h!riAv%n$m Aaver viBarOT!
[2] wehOy#h n!kon laB%qer wOE!l$t! baB%qer Ael-har s$nay
wOnicabOT! l$ v!m Eal-r%Av h!h!r
[3] wOA$v l%A-yaEaleh EiM!kO wOgam-A$v Aal-y#r!A BOk!l-
h!h!r Gam-hac%An wOhaB!q!r Aal-yirOE& Ael-m&l h!h!r
hah&A
[4] waYipOs%l vOn#y-luf%t Aab!n$m K!riAv%n$m waYavOK#m
m%veh baB%qer waYaEal Ael-har s$nay KaAaver ci&!h
yOhw!h A%to waYiQaf BOy!do vOn#y luf%t Aab!n$m
[5] waY#red yOhw!h BeE!n!n waYitOyac#b EiMo v!m
waYiqOr!A bOv#m yOhw!h
[6] waYaEab%r yOhw!h Eal-P!n!yw waYiqOr!A yOhw!h
yOhw!h A#l raf&m wOfaN&n AerekO AaPayim wOrab-fesed
weAemet
[7] n%c#r fesed l!Aal!p$m n%x#A E!w%n w!pevaE wOfaJ!A!h
wOnaQ#h l%A yOnaQeh P%q#d Eaw%n A!bot Eal-B!n$m wOEal-
BOn#y b!n$m Eal-viL#v$m wOEal-riB#E$m
[8] wayOmah#r m%veh waYiQ%d AarOc!h waYivOT!f&
[9] waY%Amer Aim-n!A m!c!At$ f#n BOE#yneyk! Aad%n!y
y#lekO-n!A Aad%n!y BOqirOB#n& K$ Eam-qOv#h-E%rep h&A
wOs!lafOT! laEaw%n#n& &lOfaJ!At#n& &nOfalOT!n&
[10] waY%Amer hiN#h A!n%k$ K%r#t BOr$t neged K!l-EaMOk!
AeEexeh nipOl!A%t Aaver l%A-nibOrOA& bOk!l-h!A!rec &bOk!l-
haGoyim wOr!A!h k!l-h!E!m Aaver-AaT!h bOqirOBo Aet-
maEax#h yOhw!h K$-nor!A h&A Aaver Aan$ E%xeh EiM!kO
[11] vOm!r-lOk! A#t Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom hinOn$
g%r#v miP!neyk! Aet-h!Aem%r$ wOhaKOnaEan$ wOhafiT$
wOhaPOriZ$ wOhafi&$ wOhayOb&s$
[12] hiV!mer lOk! Pen-TikOr%t BOr$t lOyov#b h!A!rec Aaver
AaT!h B!A E!leyh! Pen-yihOyeh lOmoq#v BOqirOBek!
[13] K$ Aet-mizOBOf%t!m TiT%c&n wOAet-mac#b%t!m
TOvaB#r&n wOAet-Aav#r!yw TikOr%t&n
[14] K$ l%A tivOTafaweh lOA#l Aaf#r K$ yOhw!h qaN!A vOmo A#l
qaN!A h&A
[15] Pen-TikOr%t BOr$t lOyov#b h!A!rec wOz!n& Aafar#y
Ael%h#yhem wOz!bOf& l#Al%h#yhem wOq!r!A lOk! wOA!kalOT!
miZibOfo
[16] wOl!qafOT! miBOn%t!yw lOb!neyk! wOz!n& bOn%t!yw
Aafar#y Ael%h#yhen wOhizOn& Aet-B!neyk! Aafar#y
Ael%h#yhen
[17] Ael%h#y maS#k!h l%A taEaxeh-L!kO
[18] Aet-fag haMacot TivOm%r vibOEat y!m$m T%Akal macot
Aaver ci&$tik! lOmoE#d f%dev h!A!b$b K$ BOf%dev h!A!b$b
y!c!At! miMicOr!yim
[19] K!l-Pejer refem l$ wOk!l-miqOnOk! TiZ!k!r Pejer vor
w!xeh
[20] &pejer famor TipODeh bOxeh wOAim-l%A tipODeh
waEarapOTo K%l BOkor B!neyk! TipODeh wOl%A-y#r!A&
p!nay r#yq!m
[21] v#vet y!m$m TaEab%d &baYom haVOb$E$ TivOB%t Bef!r$v
&baQ!c$r TivOB%t
[22] wOfag v!buE%t TaEaxeh lOk! BiK&r#y qOc$r fiJ$m wOfag
h!A!s$p TOq&pat haV!n!h
[23] v!l%v POE!m$m BaV!n!h y#r!Aeh K!l-zOk&rOk! Aet-
POn#y h!A!d%n yOhw!h Ael%h#y yixOr!A#l
[24] K$-Aor$v Goyim miP!neyk! wOhirOfabOT$ Aet-GOb&lek!
wOl%A-yafOm%d A$v Aet-AarOcOk! BaEal%tOk! l#r!Aot Aet-
POn#y yOhw!h Ael%heyk! v!l%v POE!m$m BaV!n!h
[25] l%A-tivOfaj Eal-f!m#c Dam-zibOf$ wOl%A-y!l$n laB%qer
zebaf fag haP!saf
[26] r#Av$t BiK&r#y AadOm!tOk! T!b$A B#yt yOhw!h Ael%heyk!
l%A-tObaV#l GOd$ Bafal#b AiMo p
[27] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh KOt!b-lOk! Aet-haDOb!r$m
h!A#Leh K$ Eal-P$ haDOb!r$m h!A#Leh K!raT$ AiTOk! BOr$t
wOAet-yixOr!A#l
[28] wayOh$-v!m Eim-yOhw!h AarOB!E$m yom wOAarOB!E$m
layOl!h lefem l%A A!kal &mayim l%A v!t!h waYikOT%b Eal-
haLuf%t A#t DibOr#y haBOr$t Eaxeret haDOb!r$m
[29] wayOh$ BOredet m%veh m#har s$nay &vOn#y luf%t
h!E#dut BOyad-m%veh BOridOTo min-h!h!r &m%veh l%A-
y!daE K$ q!ran Eor P!n!yw BOdaBOro AiTo
[30] waYarOA Aahar%n wOk!l-BOn#y yixOr!A#l Aet-m%veh
wOhiN#h q!ran Eor P!n!yw waY$rOA& miGevet A#l!yw
[31] waYiqOr!A Aal#hem m%veh waY!vub& A#l!yw Aahar%n
wOk!l-haNOxiA$m B!E#d!h wayOdaB#r m%veh Aal#hem
[32] wOAafar#y-k#n niGOv& K!l-BOn#y yixOr!A#l wayOca&#m
A#t K!l-Aaver DiBer yOhw!h AiTo BOhar s$n!y
[33] wayOkal m%veh miDaB#r AiT!m waYiT#n Eal-P!n!yw
masOweh
[34] &bOb%A m%veh lipOn#y yOhw!h lOdaB#r AiTo y!s$r Aet-
haMasOweh Ead-c#Ato wOy!c!A wOdiBer Ael-BOn#y yixOr!A#l
A#t Aaver yOcu&eh
[35] wOr!A& bOn#y-yixOr!A#l Aet-POn#y m%veh K$ q!ran Eor
POn#y m%veh wOh#v$b m%veh Aet-haMasOweh Eal-P!n!yw
Ead-B%Ao lOdaB#r AiTo s

35
[1] waYaqOh#l m%veh Aet-K!l-Eadat BOn#y yixOr!A#l
waY%Amer Aal#hem A#Leh haDOb!r$m Aaver-ci&!h yOhw!h
laEax%t A%t!m
[2] v#vet y!m$m T#E!xeh mOl!Ak!h &baYom haVOb$E$ yihOyeh
l!kem q%dev vaBat vaB!ton layhw!h K!l-h!E%xeh bo
mOl!Ak!h y&m!t
[3] l%A-tObaEar& A#v BOk%l m%vOb%t#ykem BOyom haVaB!t p
[4] waY%Amer m%veh Ael-K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l l#Am%r
zeh haD!b!r Aaver-ci&!h yOhw!h l#Am%r
[5] qOf& m#AiTOkem TOr&m!h layhw!h K%l nOd$b liBo
yOb$Aeh! A#t TOr&mat yOhw!h z!h!b w!kesep &nOf%vet
[6] &tOk#let wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$ wOv#v wOEiZ$m
[7] wOE%r%t A#ylim mOA!D!m$m wOE%r%t TOf!v$m waEac#y
xiJ$m
[8] wOvemen laM!Aor &bOx!m$m lOvemen haMivOf!h
wOliqOj%ret haSaM$m
[9] wOAabOn#y-v%ham wOAabOn#y miLuA$m l!A#pod wOlaf%ven
[10] wOk!l-fakam-l#b B!kem y!b%A& wOyaEax& A#t K!l-Aaver
ci&!h yOhw!h
[11] Aet-haMivOK!n Aet-A!h!lo wOAet-mikOs#h& Aet-qOr!s!yw
wOAet-qOr!v!yw Aet-BOr$f!w Aet-EaMud!yw wOAet-
Aad!n!yw
[12] Aet-h!A!r%n wOAet-BaD!yw Aet-haKaP%ret wOA#t P!r%ket
haM!s!kO
[13] Aet-haVulOf!n wOAet-BaD!yw wOAet-K!l-K#l!yw wOA#t
lefem haP!n$m
[14] wOAet-mOn%rat haM!Aor wOAet-K#leyh! wOAet-n#r%teyh!
wOA#t vemen haM!Aor
[15] wOAet-mizOBaf haQOj%ret wOAet-BaD!yw wOA#t vemen
haMivOf!h wOA#t qOj%ret haSaM$m wOAet-m!sakO haPetaf
lOpetaf haMivOK!n
[16] A#t mizOBaf h!E%l!h wOAet-mikOBar haNOf%vet Aaver-lo
Aet-BaD!yw wOAet-K!l-K#l!yw Aet-haKiY%r wOAet-KaNo
[17] A#t qalOE#y hef!c#r Aet-EaMud!yw wOAet-Aad!neyh! wOA#t
m!sakO vaEar hef!c#r
[18] Aet-yitOd%t haMivOK!n wOAet-yitOd%t hef!c#r wOAet-
m#ytOr#yhem
[19] Aet-BigOd#y haXOr!d lOv!r#t BaQ%dev Aet-BigOd#y
haQ%dev lOAahar%n haK%h#n wOAet-BigOd#y b!n!yw
lOkah#n
[20] waY#cOA& K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l miLipOn#y m%veh
[21] waY!b%A& K!l-A$v Aaver-nOx!Ao liBo wOk%l Aaver n!dOb!h
r&fo A%to h#b$A& Aet-TOr&mat yOhw!h limOleAket A%hel
moE#d &lOk!l-Eab%d!to &lObigOd#y haQ%dev
[22] waY!b%A& h!Aan!v$m Eal-haN!v$m K%l nOd$b l#b h#b$A&
f!f w!nezem wOjaBaEat wOk&m!z K!l-KOl$ z!h!b wOk!l-
A$v Aaver h#n$p TOn&pat z!h!b layhw!h
[23] wOk!l-A$v Aaver-nimOc!A AiTo TOk#let wOAarOG!m!n
wOtolaEat v!n$ wOv#v wOEiZ$m wOE%r%t A#ylim mOA!D!m$m
wOE%r%t TOf!v$m h#b$A&
[24] K!l-m#r$m TOr&mat Kesep &nOf%vet h#b$A& A#t TOr&mat
yOhw!h wOk%l Aaver nimOc!A AiTo Eac#y viJ$m lOk!l-
mOleAket h!Eab%d!h h#b$A&
[25] wOk!l-AiV!h fakOmat-l#b BOy!deyh! j!w& waY!b$A&
majOweh Aet-haTOk#let wOAet-h!AarOG!m!n Aet-TolaEat
haV!n$ wOAet-haV#v
[26] wOk!l-haN!v$m Aaver n!x!A liB!n A%t!n!h BOf!kOm!h
j!w& Aet-h!EiZ$m
[27] wOhaNOxiAim h#b$A& A#t AabOn#y haV%ham wOA#t AabOn#y
haMiLuA$m l!A#pod wOlaf%ven
[28] wOAet-haB%xem wOAet-haV!men lOm!Aor &lOvemen
haMivOf!h wOliqOj%ret haSaM$m
[29] K!l-A$v wOAiV!h Aaver n!dab liB!m A%t!m lOh!b$A lOk!l-
haMOl!Ak!h Aaver ci&!h yOhw!h laEaxot BOyad-m%veh
h#b$A& bOn#y-yixOr!A#l nOd!b!h layhw!h p
[30] waY%Amer m%veh Ael-BOn#y yixOr!A#l rOA& q!r!A yOhw!h
BOv#m BOcalOA#l Ben-A&r$ ben-f&r lOmaJ#h yOh&d!h
[31] wayOmaL#A A%to r&fa Ael%h$m BOf!kOm!h BitOb&n!h
&bOdaEat &bOk!l-mOl!Ak!h
[32] wOlafOv%b mafav!b%t laEax%t BaZ!h!b &baKesep
&baNOf%vet
[33] &bafar%vet Aeben lOmaL%At &bafar%vet E#c laEaxot BOk!l-
mOleAket mafav!bet
[34] &lOhor%t n!tan BOliBo h&A wOA!h!l$A!b Ben-Aaf$s!m!kO
lOmaJ#h-d!n
[35] miL#A A%t!m f!kOmat-l#b laEaxot K!l-mOleAket f!r!v
wOf%v#b wOr%q#m BaTOk#let &b!AarOG!m!n BOtolaEat
haV!n$ &baV#v wOA%r#g E%x#y K!l-mOl!Ak!h wOf%vOb#y
mafav!b%t

36
[1] wOE!x!h bOcalOA#l wOA!h!l$A!b wOk%l A$v fakam-l#b Aaver
n!tan yOhw!h f!kOm!h &tOb&n!h B!h#M!h l!daEat laEax%t
Aet-K!l-mOleAket Eab%dat haQ%dev lOk%l Aaver-ci&!h yOhw!h
[2] waYiqOr!A m%veh Ael-BOcalOA#l wOAel-A!h!l$A!b wOAel K!l-
A$v fakam-l#b Aaver n!tan yOhw!h f!kOm!h BOliBo K%l
Aaver nOx!Ao liBo lOq!rOb!h Ael-haMOl!Ak!h laEax%t A%t!H
[3] waYiqOf& miLipOn#y m%veh A#t K!l-haTOr&m!h Aaver
h#b$A& BOn#y yixOr!A#l limOleAket Eab%dat haQ%dev laEax%t
A%t!H wOh#m h#b$A& A#l!yw Eod nOd!b!h BaB%qer BaB%qer
[4] waY!b%A& K!l-hafak!m$m h!E%x$m A#t K!l-mOleAket
haQ%dev A$v-A$v miMOlaAkOTo Aaver-h#M!h E%x$m
[5] waY%AmOr& Ael-m%veh L#Am%r marOB$m h!E!m lOh!b$A
miD#y h!Eab%d!h laMOl!Ak!h Aaver-ci&!h yOhw!h laEax%t
A%t!H
[6] wayOcaw m%veh waYaEab$r& qol BaMafaneh l#Am%r A$v
wOAiV!h Aal-yaEax&-Eod mOl!Ak!h litOr&mat haQ%dev
waYiK!l#A h!E!m m#h!b$A
[7] wOhaMOl!Ak!h h!yOt!h daY!m lOk!l-haMOl!Ak!h laEaxot
A%t!H wOhot#r s
[8] waYaEax& k!l-fakam-l#b BOE%x#y haMOl!Ak!h Aet-
haMivOK!n Eexer yOr$E%t v#v m!vOz!r &tOk#let
wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$ KOrub$m maEax#h f%v#b E!x!h
A%t!m
[9] A%rekO hayOr$E!h h!Aafat vOm%neh wOEexOr$m B!AaM!h
wOr%fab AarOBaE B!AaM!h hayOr$E!h h!Aef!t miD!h Aafat
lOk!l-hayOr$E%t
[10] wayOfaB#r Aet-fam#v hayOr$E%t Aafat Ael-Aef!t wOf!m#v
yOr$E%t fiBar Aafat Ael-Aef!t
[11] waYaEax lulOA%t TOk#let Eal xOpat hayOr$E!h h!Aef!t
miQ!c!h BaMafOB!ret K#n E!x!h BixOpat hayOr$E!h
haQ$con!h BaMafOBeret haV#n$t
[12] famiV$m lul!A%t E!x!h BayOr$E!h h!Aef!t wafamiV$m
lul!A%t E!x!h BiqOc#h hayOr$E!h Aaver BaMafOBeret haV#n$t
maqOB$l%t haLul!A%t Aafat Ael-Aef!t
[13] waYaEax famiV$m qarOs#y z!h!b wayOfaB#r Aet-
hayOriE%t Aafat Ael-Aafat BaQOr!s$m wayOh$ haMivOK!n
Aef!d s
[14] waYaEax yOr$E%t EiZ$m lOA%hel Eal-haMivOK!n EavOT#y-
EexOr#h yOr$E%t E!x!h A%t!m
[15] A%rekO hayOr$E!h h!Aafat vOl%v$m B!AaM!h wOAarOBaE
AaMot r%fab hayOr$E!h h!Aef!t miD!h Aafat lOEavOT#y
EexOr#h yOr$E%t
[16] wayOfaB#r Aet-fam#v hayOr$E%t lOb!d wOAet-v#v
hayOr$E%t lOb!d
[17] waYaEax lul!A%t famiV$m Eal xOpat hayOr$E!h haQ$c%n!h
BaMafOB!ret wafamiV$m lul!A%t E!x!h Eal-xOpat hayOr$E!h
haf%beret haV#n$t
[18] waYaEax qarOs#y nOf%vet famiV$m lOfaB#r Aet-h!A%hel
lihOy%t Aef!d
[19] waYaEax mikOseh l!A%hel E%r%t A#l$m mOA!D!m$m
&mikOs#h E%r%t TOf!v$m milOm!EOl!h s
[20] waYaEax Aet-haQOr!v$m laMivOK!n Eac#y viJ$m E%mOd$m
[21] Eexer AaM%t A%rekO haQ!rev wOAaM!h wafac$ h!AaM!h
r%fab haQerev h!Aef!d
[22] vOT#y y!d%t laQerev h!Aef!d mOvuL!b%t Aafat Ael-Aef!t
K#n E!x!h lOk%l qarOv#y haMivOK!n
[23] waYaEax Aet-haQOr!v$m laMivOK!n EexOr$m qOr!v$m
lipOAat negeb T#ym!n!h
[24] wOAarOB!E$m AadOn#y-kesep E!x!h Tafat EexOr$m
haQOr!v$m vOn#y Aad!n$m Tafat-haQerev h!Aef!d livOT#y
yOd%t!yw &vOn#y Aad!n$m Tafat-haQerev h!Aef!d livOT#y
yOd%t!yw
[25] &lOcelaE haMivOK!n haV#n$t lipOAat c!pon E!x!h EexOr$m
qOr!v$m
[26] wOAarOB!E$m AadOn#yhem K!sep vOn#y Aad!n$m Tafat
haQerev h!Aef!d &vOn#y Aad!n$m Tafat haQerev h!Aef!d
[27] &lOyarOKOt#y haMivOK!n y!M!h E!x!h viV!h qOr!v$m
[28] &vOn#y qOr!v$m E!x!h limOqucOE%t haMivOK!n
BaYarOk!t!yim
[29] wOh!y& toAamim miLOmaJ!h wOyafOD!w yihOy& taM$m
Ael-r%Avo Ael-haJaBaEat h!Aef!t K#n E!x!h livOn#yhem
livOn#y haMiqOc%E%t
[30] wOh!y& vOm%n!h qOr!v$m wOAadOn#yhem Kesep viV!h
E!x!r Aad!n$m vOn#y Aad!n$m vOn#y Aad!n$m Tafat haQerev
h!Aef!d
[31] waYaEax BOr$f#y Eac#y viJ$m famiV!h lOqarOv#y celaE-
haMivOK!n h!Aef!t
[32] wafamiV!h bOr$fim lOqarOv#y celaE-haMivOK!n haV#n$t
wafamiV!h bOr$fim lOqarOv#y haMivOK!n laYarOk!tayim
y!M!h
[33] waYaEax Aet-haBOr$fa haT$k%n libOr%fa BOtokO
haQOr!v$m min-haQ!ceh Ael-haQ!ceh
[34] wOAet-haQOr!v$m ciP!h z!h!b wOAet-jaBOE%t!m E!x!h
z!h!b B!T$m laBOr$fim wayOcap Aet-haBOr$fim z!h!b
[35] waYaEax Aet-haP!r%ket TOk#let wOAarOG!m!n wOtolaEat
v!n$ wOv#v m!vOz!r maEax#h f%v#b E!x!h A%t!H KOrub$m
[36] waYaEax l!H AarOB!E!h EaM&d#y viJ$m wayOcaP#m z!h!b
w!w#yhem z!h!b waYic%q l!hem AarOB!E!h AadOn#y-k!sep
[37] waYaEax m!s!kO lOpetaf h!A%hel TOk#let wOAarOG!m!n
wOtolaEat v!n$ wOv#v m!vOz!r maEax#h r%q#m
[38] wOAet-EaM&d!yw famiV!h wOAet-w!w#yhem wOciP!h
r!Av#yhem wafavuq#yhem z!h!b wOAadOn#yhem famiV!h
nOf%vet p
37
[1] waYaEax BOcalOA#l Aet-h!A!r%n Eac#y viJ$m AaM!tayim
w!f#c$ A!rOKo wOAaM!h w!f#c$ r!fOBo wOAaM!h w!f#c$
q%m!to
[2] wayOcaP#h& z!h!b j!hor miBayit &mif&c waYaEax lo z#r
z!h!b s!b$b
[3] waYic%q lo AarOBaE jaBOE%t z!h!b Eal AarOBaE PaEam%t!yw
&vOT#y jaB!E%t Eal-calOEo h!Aef!t &vOT#y jaB!Eot Eal-calOEo
haV#n$t
[4] waYaEax BaD#y Eac#y viJ$m wayOcap A%t!m z!h!b
[5] waY!b#A Aet-haBaD$m BaJaB!E%t Eal calOE%t h!A!r%n l!x#At
Aet-h!A!r%n
[6] waYaEax KaP%ret z!h!b j!hor AaM!tayim w!f#c$ A!rOK!H
wOAaM!h w!f#c$ r!fOB!H
[7] waYaEax vOn#y kOrub$m z!h!b miqOv!h E!x!h A%t!m
miVOn#y qOcot haKaP%ret
[8] KOr&b-Aef!d miQ!c!h miZeh &kOr&b-Aef!d miQ!c!h
miZeh min-haKaP%ret E!x!h Aet-haKOrub$m miVOn#y
qicOwoto ]qOcot!yw[
[9] waYihOy& haKOrub$m P%rOx#y kOn!payim lOmaEOl!h
s%kOk$m BOkanOp#yhem Eal-haKaP%ret &pOn#yhem A$v Ael-
A!f$w Ael-haKaP%ret h!y& POn#y haKOrub$m p
[10] waYaEax Aet-haVulOf!n Eac#y viJ$m AaM!tayim A!rOKo
wOAaM!h r!fOBo wOAaM!h w!f#c$ q%m!to
[11] wayOcap A%to z!h!b j!hor waYaEax lo z#r z!h!b s!b$b
[12] waYaEax lo misOGeret j%paf s!b$b waYaEax z#r-z!h!b
lOmisOGarOTo s!b$b
[13] waYic%q lo AarOBaE jaBOE%t z!h!b waYiT#n Aet-haJaB!E%t
Eal AarOBaE haP#A%t Aaver lOAarOBaE ragOl!yw
[14] lOEuMat haMisOGeret h!y& haJaB!E%t B!T$m laBaD$m
l!x#At Aet-haVulOf!n
[15] waYaEax Aet-haBaD$m Eac#y viJ$m wayOcap A%t!m z!h!b
l!x#At Aet-haVulOf!n
[16] waYaEax Aet-haK#l$m Aaver Eal-haVulOf!n Aet-qOE!r%t!yw
wOAet-KaP%t!yw wOA#t mOnaQiY%t!yw wOAet-haQOx!w%t
Aaver yuSakO B!h#n z!h!b j!hor p
[17] waYaEax Aet-haMOn%r!h z!h!b j!hor miqOv!h E!x!h Aet-
haMOn%r!h yOr#k!H wOq!n!H GOb$Eeyh! KapOT%reyh!
&pOr!feyh! miMeN!h h!y&
[18] wOviV!h q!n$m y%cOA$m miciDeyh! vOl%v!h qOn#y
mOn%r!h miciD!H h!Aef!d &vOl%v!h qOn#y mOn%r!h
miciD!H haV#n$
[19] vOl%v!h gObiE$m mOvuQ!d$m BaQ!neh h!Aef!d KapOT%r
w!peraf &vOl%v!h gObiE$m mOvuQ!d$m BOq!neh Aef!d
KapOT%r w!p!raf K#n lOv#vet haQ!n$m haY%cOA$m min-
haMOn%r!h
[20] &baMOn%r!h AarOB!E!h gObiE$m mOvuQ!d$m KapOT%reyh!
&pOr!feyh!
[21] wOkapOT%r Tafat vOn#y haQ!n$m miMeN!h wOkapOT%r
Tafat vOn#y haQ!n$m miMeN!h wOkapOT%r Tafat-vOn#y
haQ!n$m miMeN!h lOv#vet haQ!n$m haY%cOA$m miMeN!h
[22] KapOT%r#yhem &qOn%t!m miMeN!h h!y& KuL!H
miqOv!h Aafat z!h!b j!hor
[23] waYaEax Aet-n#r%teyh! vibOE!h &malOq!feyh!
&mafOT%teyh! z!h!b j!hor
[24] KiK!r z!h!b j!hor E!x!h A%t!H wOA#t K!l-K#leyh! p
[25] waYaEax Aet-mizOBaf haQOj%ret Eac#y viJ$m AaM!h
A!rOKo wOAaM!h r!fOBo r!b&Ea wOAaM!tayim q%m!to
miMeN& h!y& qarOn%t!yw
[26] wayOcap A%to z!h!b j!hor Aet-GaGo wOAet-q$r%t!yw
s!b$b wOAet-qarOn%t!yw waYaEax lo z#r z!h!b s!b$b
[27] &vOT#y jaBOE%t z!h!b E!x!h-lo miTafat lOz#ro Eal
vOT#y calOE%t!yw Eal vOn#y ciD!yw lOb!T$m lObaD$m l!x#At
A%to B!hem
[28] waYaEax Aet-haBaD$m Eac#y viJ$m wayOcap A%t!m z!h!b
[29] waYaEax Aet-vemen haMivOf!h q%dev wOAet-qOj%ret
haSaM$m j!hor maEax#h r%q#fa p

38
[1] waYaEax Aet-mizOBaf h!E%l!h Eac#y viJ$m f!m#v AaMot
A!rOKo wOf!m#v-AaMot r!fOBo r!b&Ea wOv!l%v AaMot
q%m!to
[2] waYaEax qarOn%t!yw Eal AarOBaE PiN%t!yw miMeN& h!y&
qarOn%t!yw wayOcap A%to nOf%vet
[3] waYaEax Aet-K!l-KOl#y haMizOB#fa Aet-haS$r%t wOAet-
haY!E$m wOAet-haMizOr!q%t Aet-haMizOl!g%t wOAet-
haMafOT%t K!l-K#l!yw E!x!h nOf%vet
[4] waYaEax laMizOB#fa mikOB!r maEax#h revet nOf%vet
Tafat KarOKuBo miLOmaJ!h Ead-fecOyo
[5] waYic%q AarOBaE jaB!E%t BOAarOBaE haQOc!w%t lOmikOBar
haNOf%vet B!T$m laBaD$m
[6] waYaEax Aet-haBaD$m Eac#y viJ$m wayOcap A%t!m
nOf%vet
[7] waY!b#A Aet-haBaD$m BaJaB!E%t Eal calOE%t haMizOB#fa
l!x#At A%to B!hem nOb&b luf%t E!x!h A%to s
[8] waYaEax A#t haKiYor nOf%vet wOA#t KaNo nOf%vet
BOmarOA%t hac%bOA%t Aaver c!bOA& Petaf A%hel moE#d s
[9] waYaEax Aet-hef!c#r lipOAat negeb T#ym!n!h qalOE#y
hef!c#r v#v m!vOz!r m#A!h B!AaM!h
[10] EaM&d#yhem EexOr$m wOAadOn#yhem EexOr$m nOf%vet
w!w#y h!EaMud$m wafavuq#yhem K!sep
[11] wOlipOAat c!pon m#A!h b!AaM!h EaM&d#yhem EexOr$m
wOAadOn#yhem EexOr$m nOf%vet w!w#y h!EaM&d$m
wafavuq#yhem K!sep
[12] wOlipOAat-y!m qOl!E$m famiV$m B!AaM!h EaM&d#yhem
Eax!r!h wOAadOn#yhem Eax!r!h w!w#y h!EaMud$m
wafav&q#yhem K!sep
[13] wOlipOAat q#dOm!h mizOr!f!h famiV$m AaM!h
[14] qOl!E$m fam#v-EexOr#h AaM!h Ael-haK!t#p EaM&d#yhem
vOl%v!h wOAadOn#yhem vOl%v!h
[15] wOlaK!t#p haV#n$t miZeh &miZeh lOvaEar hef!c#r qOl!E$m
fam#v EexOr#h AaM!h EaMud#yhem vOl%v!h wOAadOn#yhem
vOl%v!h
[16] K!l-qalOE#y hef!c#r s!b$b v#v m!vOz!r
[17] wOh!Aad!n$m l!EaMud$m nOf%vet w!w#y h!EaM&d$m
wafav&q#yhem Kesep wOciP&y r!Av#yhem K!sep wOh#m
mOfuV!q$m Kesep K%l EaMud#y hef!c#r
[18] &m!sakO vaEar hef!c#r maEax#h r%q#m TOk#let
wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$ wOv#v m!vOz!r wOEexOr$m
AaM!h A%rekO wOqom!h bOr%fab f!m#v AaMot lOEuMat
qalOE#y hef!c#r
[19] wOEaMud#yhem AarOB!E!h wOAadOn#yhem AarOB!E!h
nOf%vet w!w#yhem Kesep wOciP&y r!Av#yhem
wafavuq#yhem K!sep
[20] wOk!l-hayOt#d%t laMivOK!n wOlef!c#r s!b$b nOf%vet s
[21] A#Leh pOq&d#y haMivOK!n mivOKan h!E#dut Aaver PuQad
Eal-P$ m%veh Eab%dat halOwiYim BOyad A$t!m!r Ben-
Aahar%n haK%h#n
[22] &bOcalOA#l Ben-A&r$ ben-f&r lOmaJ#h yOh&d!h E!x!h A#t
K!l-Aaver-ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
[23] wOAiTo A!h!l$A!b Ben-Aaf$s!m!kO lOmaJ#h-d!n f!r!v
wOf%v#b wOr%q#m BaTOk#let &b!AarOG!m!n &bOtolaEat
haV!n$ &baV#v s
[24] K!l-haZ!h!b heE!x&y laMOl!Ak!h BOk%l mOleAket haQ%dev
wayOh$ zOhab haTOn&p!h T#vaE wOEexOr$m KiK!r &vObaE
m#Aot &vOl%v$m veqel BOveqel haQ%dev
[25] wOkesep POq&d#y h!E#d!h mOAat KiK!r wOAelep &vObaE
m#Aot wafamiV!h wOvibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
[26] BeqaE laGulOG%let mafac$t haVeqel BOveqel haQ%dev lOk%l
h!E%b#r Eal-haPOqud$m miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h
lOv#v-m#Aot Aelep &vOl%vet Aal!p$m wafam#v m#Aot
wafamiV$m
[27] wayOh$ mOAat KiKar haKesep l!ceqet A#t AadOn#y haQ%dev
wOA#t AadOn#y haP!r%ket mOAat Aad!n$m limOAat haKiK!r
KiK!r l!A!den
[28] wOAet-h!Aelep &vObaE haM#Aot wafamiV!h wOvibOE$m
E!x!h w!w$m l!EaM&d$m wOciP!h r!Av#yhem wOfiVaq
A%t!m
[29] &nOf%vet haTOn&p!h vibOE$m KiK!r wOAalOPayim
wOAarOBaE-m#Aot v!qel
[30] waYaEax B!H Aet-AadOn#y Petaf A%hel moE#d wOA#t
mizOBaf haNOf%vet wOAet-mikOBar haNOf%vet Aaver-lo
wOA#t K!l-KOl#y haMizOB#fa
[31] wOAet-AadOn#y hef!c#r s!b$b wOAet-AadOn#y vaEar
hef!c#r wOA#t K!l-yitOd%t haMivOK!n wOAet-K!l-yitOd%t
hef!c#r s!b$b

39
[1] &min-haTOk#let wOh!AarOG!m!n wOtolaEat haV!n$ E!x&
bigOd#y-xOr!d lOv!r#t BaQ%dev waYaEax& Aet-BigOd#y
haQ%dev Aaver lOAahar%n KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
p
[2] waYaEax Aet-h!A#p%d z!h!b TOk#let wOAarOG!m!n
wOtolaEat v!n$ wOv#v m!vOz!r
[3] wayOraQOE& Aet-Paf#y haZ!h!b wOqic#c POt$lim laEaxot
BOtokO haTOk#let &bOtokO h!AarOG!m!n &bOtokO TolaEat
haV!n$ &bOtokO haV#v maEax#h f%v#b
[4] KOt#p%t E!x&-lo f%bOr%t Eal-vOn#y qicOwoto ]qOcot!yw[
fuB!r
[5] wOf#veb AapuD!to Aaver E!l!yw miMeN& h&A KOmaEax#h&
z!h!b TOk#let wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$ wOv#v m!vOz!r
KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
[6] waYaEax& Aet-AabOn#y haV%ham musaB%t mivOBOc%t z!h!b
mOpuT!f%t PiT&f#y fot!m Eal-vOmot BOn#y yixOr!A#l
[7] waY!xem A%t!m Eal KitOp%t h!A#p%d AabOn#y ziK!ron
libOn#y yixOr!A#l KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh p
[8] waYaEax Aet-haf%ven maEax#h f%v#b KOmaEax#h A#p%d
z!h!b TOk#let wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$ wOv#v m!vOz!r
[9] r!b&Ea h!y!h K!p&l E!x& Aet-haf%ven zeret A!rOKo
wOzeret r!fOBo K!p&l
[10] wayOmalOA&-bo AarOB!E!h j&r#y A!ben j&r A%dem PijOd!h
&b!reqet haJ&r h!Aef!d
[11] wOhaJ&r haV#n$ n%pekO saP$r wOy!hal%m
[12] wOhaJ&r haVOl$v$ levem vObo wOAafOl!m!h
[13] wOhaJ&r h!rOb$E$ TarOv$v v%ham wOy!vOp#h m&saB%t
mivOBOcot z!h!b BOmiLuA%t!m
[14] wOh!Aab!n$m Eal-vOm%t BOn#y-yixOr!A#l h#N!h vOT#ym
EexOr#h Eal-vOm%t!m PiT&f#y f%t!m A$v Eal-vOmo
livOn#ym E!x!r v!bej
[15] waYaEax& Eal-haf%ven varOvOr%t GabOlut maEax#h Eab%t
z!h!b j!hor
[16] waYaEax& vOT#y mivOBOc%t z!h!b &vOT#y jaBOE%t z!h!b
waYiTOn& Aet-vOT#y haJaB!E%t Eal-vOn#y qOcot haf%ven
[17] waYiTOn& vOT#y h!Eab%t%t haZ!h!b Eal-vOT#y haJaB!E%t
Eal-qOcot haf%ven
[18] wOA#t vOT#y qOcot vOT#y h!Eab%t%t n!tOn& Eal-vOT#y
haMivOBOc%t waYiTOnum Eal-KitOp%t h!A#p%d Ael-m&l
P!n!yw
[19] waYaEax& vOT#y jaBOE%t z!h!b waY!x$m& Eal-vOn#y qOcot
haf%ven Eal-xOp!to Aaver Ael-E#ber h!A#p%d B!yOt!h
[20] waYaEax& vOT#y jaBOE%t z!h!b waYiTOnum Eal-vOT#y
kitOp%t h!A#p%d milOmaJ!h miM&l P!n!yw lOEuMat
mefOBarOTo miMaEal lOf#veb h!A#p%d
[21] waYirOKOs& Aet-haf%ven miJaBOE%t!yw Ael-jaBOE%t
h!A#p%d BipOt$l TOk#let lihOy%t Eal-f#veb h!A#p%d wOl%A-
yiZaf haf%ven m#Eal h!A#p%d KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-
m%veh
[22] waYaEax Aet-mOE$l h!A#p%d maEax#h A%r#g KOl$l TOk#let
[23] &p$-haMOE$l BOtoko KOp$ tafOr!A x!p!h lOp$w s!b$b l%A
yiQ!r#Ea
[24] waYaEax& Eal-v&l#y haMOE$l riMon#y TOk#let
wOAarOG!m!n wOtolaEat v!n$ m!vOz!r
[25] waYaEax& paEam%n#y z!h!b j!hor waYiTOn& Aet-
haPaEam%n$m BOtokO h!riM%n$m Eal-v&l#y haMOE$l s!b$b
BOtokO h!riM%n$m
[26] PaEam%n wOriM%n PaEam%n wOriM%n Eal-v&l#y haMOE$l
s!b$b lOv!r#t KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh s
[27] waYaEax& Aet-haK!tOn%t v#v maEax#h A%r#g lOAahar%n
&lOb!n!yw
[28] wOA#t haMicOnepet v#v wOAet-PaAar#y haMigOB!E%t v#v
wOAet-mikOnOs#y haB!d v#v m!vOz!r
[29] wOAet-h!AabOn#j v#v m!vOz!r &tOk#let wOAarOG!m!n
wOtolaEat v!n$ maEax#h r%q#m KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-
m%veh s
[30] waYaEax& Aet-c$c n#zer-haQ%dev z!h!b j!hor
waYikOTOb& E!l!yw mikOTab PiT&f#y fot!m q%dev
layhw!h
[31] waYiTOn& E!l!yw POt$l TOk#let l!t#t Eal-haMicOnepet
milOm!EOl!h KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh s
[32] waT#kel K!l-Eab%dat mivOKan A%hel moE#d waYaEax&
BOn#y yixOr!A#l KOk%l Aaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh K#n
E!x& p
[33] waY!b$A& Aet-haMivOK!n Ael-m%veh Aet-h!A%hel wOAet-
K!l-K#l!yw qOr!s!yw qOr!v!yw BOr$fo ]BOr$f!yw[
wOEaMud!yw waAad!n!yw
[34] wOAet-mikOs#h Eor%t h!A#ylim hamOA!D!m$m wOAet-
mikOs#h E%r%t haTOf!v$m wOA#t P!r%ket haM!s!kO
[35] Aet-Aar%n h!E#dut wOAet-BaD!yw wOA#t haKaP%ret
[36] Aet-haVulOf!n Aet-K!l-K#l!yw wOA#t lefem haP!n$m
[37] Aet-haMOn%r!h haJOh%r!h Aet-n#r%teyh! n#r%t
haMaEar!k!h wOAet-K!l-K#leyh! wOA#t vemen haM!Aor
[38] wOA#t mizOBaf haZ!h!b wOA#t vemen haMivOf!h wOA#t
qOj%ret haSaM$m wOA#t m!sakO Petaf h!A%hel
[39] A#t mizOBaf haNOf%vet wOAet-mikOBar haNOf%vet Aaver-
lo Aet-BaD!yw wOAet-K!l-K#l!yw Aet-haKiY%r wOAet-KaNo
[40] A#t qalOE#y hef!c#r Aet-EaMudeyh! wOAet-Aad!neyh!
wOAet-haM!s!kO lOvaEar hef!c#r Aet-m#yt!r!yw
w$t#d%teyh! wOA#t K!l-KOl#y Eab%dat haMivOK!n lOA%hel
moE#d
[41] Aet-BigOd#y haXOr!d lOv!r#t BaQ%dev Aet-BigOd#y
haQ%dev lOAahar%n haK%h#n wOAet-BigOd#y b!n!yw
lOkah#n
[42] KOk%l Aaver-ci&!h yOhw!h Aet-m%veh K#n E!x& BOn#y
yixOr!A#l A#t K!l-h!Eab%d!h
[43] waYarOA m%veh Aet-K!l-haMOl!Ak!h wOhiN#h E!x& A%t!H
KaAaver ci&!h yOhw!h K#n E!x& wayOb!rekO A%t!m m%veh
p

40
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] BOyom-haf%dev h!riAvon BOAef!d laf%dev T!q$m Aet-
mivOKan A%hel moE#d
[3] wOxamOT! v!m A#t Aaron h!E#d&t wOsaK%t! Eal-h!A!r%n
Aet-haP!r%ket
[4] wOh#b#At! Aet-haVulOf!n wOE!rakOT! Aet-EerOKo wOh#b#At!
Aet-haMOn%r!h wOhaEal#yt! Aet-n#r%teyh!
[5] wOn!taT!h Aet-mizOBaf haZ!h!b liqOj%ret lipOn#y Aaron
h!E#dut wOxamOT! Aet-m!sakO haPetaf laMivOK!n
[6] wOn!taT!h A#t mizOBaf h!E%l!h lipOn#y Petaf mivOKan
A%hel-moE#d
[7] wOn!taT! Aet-haKiY%r B#yn-A%hel moE#d &b#yn
haMizOB#fa wOn!taT! v!m m!yim
[8] wOxamOT! Aet-hef!c#r s!b$b wOn!taT! Aet-m!sakO vaEar
hef!c#r
[9] wOl!qafOT! Aet-vemen haMivOf!h &m!vafOT! Aet-
haMivOK!n wOAet-K!l-Aaver-Bo wOqiDavOT! A%to wOAet-
K!l-K#l!yw wOh!y!h q%dev
[10] &m!vafOT! Aet-mizOBaf h!E%l!h wOAet-K!l-K#l!yw
wOqiDavOT! Aet-haMizOB#fa wOh!y!h haMizOB#fa q%dev
q!d!v$m
[11] &m!vafOT! Aet-haKiY%r wOAet-KaNo wOqiDavOT! A%to
[12] wOhiqOrabOT! Aet-Aahar%n wOAet-B!n!yw Ael-Petaf A%hel
moE#d wOr!facOT! A%t!m BaM!yim
[13] wOhilOBavOT! Aet-Aahar%n A#t BigOd#y haQ%dev
&m!vafOT! A%to wOqiDavOT! A%to wOkih#n l$
[14] wOAet-B!n!yw TaqOr$b wOhilOBavOT! A%t!m KuT!n%t
[15] &m!vafOT! A%t!m KaAaver m!vafOT! Aet-Aab$hem
wOkihan& l$ wOh!yOt!h lihOy%t l!hem m!vOf!t!m likOhuNat
Eol!m lOd%r%t!m
[16] waYaEax m%veh KOk%l Aaver ci&!h yOhw!h A%to K#n E!x!h
s
[17] wayOh$ Baf%dev h!riAvon BaV!n!h haV#n$t BOAef!d
laf%dev h&qam haMivOK!n
[18] waY!qem m%veh Aet-haMivOK!n waYiT#n Aet-Aad!n!yw
waY!xem Aet-qOr!v!yw waYiT#n Aet-BOr$f!yw waY!qem
Aet-EaM&d!yw
[19] waYipOr%x Aet-h!A%hel Eal-haMivOK!n waY!xem Aet-
mikOs#h h!A%hel E!l!yw milOm!EOl!h KaAaver ci&!h yOhw!h
Aet-m%veh s
[20] waYiQaf waYiT#n Aet-h!E#dut Ael-h!A!r%n waY!xem Aet-
haBaD$m Eal-h!A!r%n waYiT#n Aet-haKaP%ret Eal-h!A!r%n
milOm!EOl!h
[21] waY!b#A Aet-h!A!r%n Ael-haMivOK!n waY!xem A#t P!r%ket
haM!s!kO waY!sekO Eal Aaron h!E#d&t KaAaver ci&!h
yOhw!h Aet-m%veh s
[22] waYiT#n Aet-haVulOf!n BOA%hel moE#d Eal yerekO
haMivOK!n c!p%n!h mif&c laP!r%ket
[23] waYaEar%kO E!l!yw E#rekO lefem lipOn#y yOhw!h
KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh s
[24] waY!xem Aet-haMOn%r!h BOA%hel moE#d n%kaf
haVulOf!n Eal yerekO haMivOK!n negOB!h
[25] waYaEal haN#r%t lipOn#y yOhw!h KaAaver ci&!h yOhw!h
Aet-m%veh s
[26] waY!xem Aet-mizOBaf haZ!h!b BOA%hel moE#d lipOn#y
haP!r%ket
[27] waYaqOj#r E!l!yw qOj%ret saM$m KaAaver ci&!h yOhw!h
Aet-m%veh p
[28] waY!xem Aet-m!sakO haPetaf laMivOK!n
[29] wOA#t mizOBaf h!E%l!h x!m Petaf mivOKan A%hel-moE#d
waYaEal E!l!yw Aet-h!E%l!h wOAet-haMinOf!h KaAaver ci&!h
yOhw!h Aet-m%veh s
[30] waY!xem Aet-haKiY%r B#yn-A%hel moE#d &b#yn
haMizOB#fa waYiT#n v!M!h mayim lOr!fOc!h
[31] wOr!fac& miMeN& m%veh wOAahar%n &b!n!yw Aet-
yOd#yhem wOAet-ragOl#yhem
[32] BOb%A!m Ael-A%hel moE#d &bOq!rOb!t!m Ael-haMizOB#fa
yirOf!c& KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh s
[33] waY!qem Aet-hef!c#r s!b$b laMivOK!n wOlaMizOB#fa
waYiT#n Aet-m!sakO vaEar hef!c#r wayOkal m%veh Aet-
haMOl!Ak!h p
[34] wayOkas heE!n!n Aet-A%hel moE#d &kObod yOhw!h m!l#A
Aet-haMivOK!n
[35] wOl%A-y!k%l m%veh l!boA Ael-A%hel moE#d K$-v!kan
E!l!yw heE!n!n &kObod yOhw!h m!l#A Aet-haMivOK!n
[36] &bOh#E!lot heE!n!n m#Eal haMivOK!n yisOE& BOn#y
yixOr!A#l BOk%l masOE#yhem
[37] wOAim-l%A y#E!leh heE!n!n wOl%A yisOE& Ead-yom
h#E!l%to
[38] K$ Eanan yOhw!h Eal-haMivOK!n yom!m wOA#v TihOyeh
layOl!h Bo lOE#yn#y k!l-B#yt-yixOr!A#l BOk!l-
masOE#yhem
LEVTICO-vAYIKR
1
[1] waYiqOr!A Ael-m%veh wayOdaB#r yOhw!h A#l!yw m#A%hel
moE#d l#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem A!d!m
K$-yaqOr$b miKem q!rOB!n layhw!h min-haBOh#m!h
min-haB!q!r &min-hac%An TaqOr$b& Aet-q!rOBanOkem
[3] Aim-E%l!h q!rOB!no min-haB!q!r z!k!r T!m$m
yaqOr$beN& Ael-Petaf A%hel moE#d yaqOr$b A%to lirOc%no
lipOn#y yOhw!h
[4] wOs!makO y!do Eal r%Av h!E%l!h wOnirOc!h lo lOkaP#r
E!l!yw
[5] wOv!faj Aet-Ben haB!q!r lipOn#y yOhw!h wOhiqOr$b&
BOn#y Aahar%n haK%han$m Aet-haD!m wOz!rOq& Aet-
haD!m Eal-haMizOB#fa s!b$b Aaver-Petaf A%hel moE#d
[6] wOhipOv$j Aet-h!E%l!h wOniTaf A%t!H linOt!feyh!
[7] wOn!tOn& BOn#y Aahar%n haK%h#n A#v Eal-haMizOB#fa
wOE!rOk& E#c$m Eal-h!A#v
[8] wOE!rOk& BOn#y Aahar%n haK%han$m A#t haNOt!f$m Aet-
h!r%Av wOAet-haP!der Eal-h!E#c$m Aaver Eal-h!A#v Aaver Eal-
haMizOB#fa
[9] wOqirOBo &kOr!E!yw yirOfac BaM!yim wOhiqOj$r
haK%h#n Aet-haK%l haMizOB#f!h E%l!h AiV#h r#yfa-n$fofa
layhw!h s
[10] wOAim-min-hac%An q!rOB!no min-haKOx!b$m Ao min-
h!EiZ$m lOE%l!h z!k!r T!m$m yaqOr$beN&
[11] wOv!faj A%to Eal yerekO haMizOB#fa c!p%n!h lipOn#y
yOhw!h wOz!rOq& BOn#y Aahar%n haK%han$m Aet-D!mo
Eal-haMizOB#fa s!b$b
[12] wOniTaf A%to linOt!f!yw wOAet-r%Avo wOAet-PidOro
wOE!rakO haK%h#n A%t!m Eal-h!E#c$m Aaver Eal-h!A#v Aaver
Eal-haMizOB#fa
[13] wOhaQereb wOhaKOr!Eayim yirOfac BaM!yim wOhiqOr$b
haK%h#n Aet-haK%l wOhiqOj$r haMizOB#f!h E%l!h h&A AiV#h
r#yfa n$f%fa layhw!h p
[14] wOAim min-h!Eop E%l!h q!rOB!no layhw!h wOhiqOr$b
min-haT%r$m Ao min-BOn#y haYon!h Aet-q!rOB!no
[15] wOhiqOr$bo haK%h#n Ael-haMizOB#fa &m!laq Aet-r%Avo
wOhiqOj$r haMizOB#f!h wOnimOc!h d!mo Eal q$r
haMizOB#fa
[16] wOh#s$r Aet-murOA!to BOn%c!t!H wOhivOl$kO A%t!H A#cel
haMizOB#fa q#dOm!h Ael-mOqom haD!ven
[17] wOviSaE A%to bikOn!p!yw l%A yabOD$l wOhiqOj$r A%to
haK%h#n haMizOB#f!h Eal-h!E#c$m Aaver Eal-h!A#v E%l!h h&A
AiV#h r#yfa n$f%fa layhw!h s
2
[1] wOnepev K$-taqOr$b q!rOBan minOf!h layhw!h s%let
yihOyeh q!rOB!no wOy!caq E!leyh! vemen wOn!tan
E!leyh! lOb%n!h
[2] weheb$A!H Ael-BOn#y Aahar%n haK%han$m wOq!mac
miV!m mOl%A qumOco miS!lOT!H &miVamOn!H Eal K!l-
lOb%n!t!H wOhiqOj$r haK%h#n Aet-AazOK!r!t!H
haMizOB#f!h AiV#h r#yfa n$f%fa layhw!h
[3] wOhaNoteret min-haMinOf!h lOAahar%n &lOb!n!yw q%dev
q!d!v$m m#AiV#y yOhw!h s
[4] wOk$ taqOrib q!rOBan minOf!h maAap#h taN&r s%let
faLot mac%t BOl&l%t BaVemen &rOq$q#y macot mOvuf$m
BaV!men s
[5] wOAim-minOf!h Eal-haMafabat q!rOB!nek! s%let BOl&l!h
baVemen mac!h tihOyeh
[6] P!tot A%t!H PiT$m wOy!caqOT! E!leyh! v!men minOf!h
hiwA s
[7] wOAim-minOfat marOfevet q!rOB!nek! s%let BaVemen
T#E!xeh
[8] wOh#b#At! Aet-haMinOf!h Aaver y#E!xeh m#A#Leh layhw!h
wOhiqOr$b!H Ael-haK%h#n wOhiG$v!H Ael-haMizOB#fa
[9] wOh#r$m haK%h#n min-haMinOf!h Aet-AazOK!r!t!H
wOhiqOj$r haMizOB#f!h AiV#h r#yfa n$f%fa layhw!h
[10] wOhaNoteret min-haMinOf!h lOAahar%n &lOb!n!yw
q%dev q!d!v$m m#AiV#y yOhw!h
[11] K!l-haMinOf!h Aaver TaqOr$b& layhw!h l%A t#E!xeh
f!m#c K$ k!l-xOA%r wOk!l-DObav l%A-taqOj$r& miMeN&
AiVeh layhw!h
[12] q!rOBan r#Av$t TaqOr$b& A%t!m layhw!h wOAel-
haMizOB#fa l%A-yaEal& lOr#yfa n$f%fa
[13] wOk!l-q!rOBan minOf!tOk! BaMelaf TimOl!f wOl%A
tavOB$t melaf BOr$t Ael%heyk! m#Eal minOf!tek! Eal K!l-
q!rOB!nOk! TaqOr$b melaf s
[14] wOAim-TaqOr$b minOfat BiK&r$m layhw!h A!b$b q!l&y
B!A#v Gerex KarOmel TaqOr$b A#t minOfat BiK&reyk!
[15] wOn!taT! E!leyh! vemen wOxamOT! E!leyh! lOb%n!h
minOf!h hiwA
[16] wOhiqOj$r haK%h#n Aet-AazOK!r!t!H miGirOx!H
&miVamOn!H Eal K!l-lOb%n!t!H AiVeh layhw!h p

3
[1] wOAim-zebaf vOl!m$m q!rOB!no Aim min-haB!q!r h&A
maqOr$b Aim-z!k!r Aim-nOq#b!h T!m$m yaqOr$beN&
lipOn#y yOhw!h
[2] wOs!makO y!do Eal-r%Av q!rOB!no &vOf!jo Petaf A%hel
moE#d wOz!rOq& BOn#y Aahar%n haK%han$m Aet-haD!m
Eal-haMizOB#fa s!b$b
[3] wOhiqOr$b miZebaf haVOl!m$m AiVeh layhw!h Aet-
haf#leb hamOkaSeh Aet-haQereb wOA#t K!l-haf#leb Aaver
Eal-haQereb
[4] wOA#t vOT#y haKOl!y%t wOAet-haf#leb Aaver Eal#hen Aaver
Eal-haKOs!l$m wOAet-haY%teret Eal-haK!b#d Eal-haKOl!yot
yOs$reN!h
[5] wOhiqOj$r& A%to bOn#y-Aahar%n haMizOB#f!h Eal-h!E%l!h
Aaver Eal-h!E#c$m Aaver Eal-h!A#v AiV#h r#yfa n$f%fa
layhw!h p
[6] wOAim-min-hac%An q!rOB!no lOzebaf vOl!m$m layhw!h
z!k!r Ao nOq#b!h T!m$m yaqOr$beN&
[7] Aim-Kexeb h&A-maqOr$b Aet-q!rOB!no wOhiqOr$b A%to
lipOn#y yOhw!h
[8] wOs!makO Aet-y!do Eal-r%Av q!rOB!no wOv!faj A%to
lipOn#y A%hel moE#d wOz!rOq& BOn#y Aahar%n Aet-D!mo
Eal-haMizOB#fa s!b$b
[9] wOhiqOr$b miZebaf haVOl!m$m AiVeh layhw!h felOBo
h!AalOy!h tOm$m!h lOEuMat heE!ceh yOs$reN!h wOAet-
haf#leb hamOkaSeh Aet-haQereb wOA#t K!l-haf#leb Aaver
Eal-haQereb
[10] wOA#t vOT#y haKOl!y%t wOAet-haf#leb Aaver Eal#hen Aaver
Eal-haKOs!l$m wOAet-haY%teret Eal-haK!b#d Eal-haKOl!y%t
yOs$reN!h
[11] wOhiqOj$ro haK%h#n haMizOB#f!h lefem AiVeh layhw!h
p
[12] wOAim E#z q!rOB!no wOhiqOr$bo lipOn#y yOhw!h
[13] wOs!makO Aet-y!do Eal-r%Avo wOv!faj A%to lipOn#y A%hel
moE#d wOz!rOq& BOn#y Aahar%n Aet-D!mo Eal-haMizOB#fa
s!b$b
[14] wOhiqOr$b miMeN& q!rOB!no AiVeh layhw!h Aet-haf#leb
hamOkaSeh Aet-haQereb wOA#t K!l-haf#leb Aaver Eal-
haQereb
[15] wOA#t vOT#y haKOl!y%t wOAet-haf#leb Aaver Eal#hen Aaver
Eal-haKOs!l$m wOAet-haY%teret Eal-haK!b#d Eal-haKOl!y%t
yOs$reN!h
[16] wOhiqOj$r!m haK%h#n haMizOB#f!h lefem AiVeh lOr#yfa
n$f%fa K!l-f#leb layhw!h
[17] fuQat Eol!m lOd%r%t#ykem BOk%l movOb%t#ykem K!l-
f#leb wOk!l-D!m l%A t%Ak#l& p

4
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r nepev K$-tefej!A
bivOg!g!h miK%l micOw%t yOhw!h Aaver l%A t#E!xeyn!h
wOE!x!h m#Aafat m#h#N!h
[3] Aim haK%h#n haM!v$fa yefej!A lOAavOmat h!E!m
wOhiqOr$b Eal faJ!Ato Aaver f!j!A Par Ben-B!q!r T!m$m
layhw!h lOfaJ!At
[4] wOh#b$A Aet-haP!r Ael-Petaf A%hel moE#d lipOn#y yOhw!h
wOs!makO Aet-y!do Eal-r%Av haP!r wOv!faj Aet-haP!r
lipOn#y yOhw!h
[5] wOl!qaf haK%h#n haM!v$fa miDam haP!r wOh#b$A A%to
Ael-A%hel moE#d
[6] wOj!bal haK%h#n Aet-AecOB!Eo BaD!m wOhiZ!h min-
haD!m vebaE POE!m$m lipOn#y yOhw!h Aet-POn#y P!r%ket
haQ%dev
[7] wOn!tan haK%h#n min-haD!m Eal-qarOnot mizOBaf
qOj%ret haSaM$m lipOn#y yOhw!h Aaver BOA%hel moE#d
wOA#t K!l-Dam haP!r yivOP%kO Ael-yOsod mizOBaf h!E%l!h
Aaver-Petaf A%hel moE#d
[8] wOAet-K!l-f#leb Par hafaJ!At y!r$m miMeN& Aet-
haf#leb hamOkaSeh Eal-haQereb wOA#t K!l-haf#leb Aaver
Eal-haQereb
[9] wOA#t vOT#y haKOl!y%t wOAet-haf#leb Aaver Eal#yhen
Aaver Eal-haKOs!l$m wOAet-haY%teret Eal-haK!b#d Eal-
haKOl!yot yOs$reN!h
[10] KaAaver y&ram miVor zebaf haVOl!m$m wOhiqOj$r!m
haK%h#n Eal mizOBaf h!E%l!h
[11] wOAet-Eor haP!r wOAet-K!l-BOx!ro Eal-r%Avo wOEal-
KOr!E!yw wOqirOBo &pirOvo
[12] wOhoc$A Aet-K!l-haP!r Ael-mif&c laMafaneh Ael-m!qom
j!hor Ael-vepekO haDeven wOx!rap A%to Eal-E#c$m B!A#v
Eal-vepekO haDeven yiX!r#p p
[13] wOAim K!l-Eadat yixOr!A#l yivOG& wOneEOlam D!b!r
m#E#yn#y haQ!h!l wOE!x& Aafat miK!l-micOw%t yOhw!h
Aaver l%A-t#E!xeyn!h wOA!v#m&
[14] wOnodOE!h hafaJ!At Aaver f!jOA& E!leyh! wOhiqOr$b&
haQ!h!l Par Ben-B!q!r lOfaJ!At wOh#b$A& A%to lipOn#y
A%hel moE#d
[15] wOs!mOk& ziqOn#y h!E#d!h Aet-yOd#yhem Eal-r%Av
haP!r lipOn#y yOhw!h wOv!faj Aet-haP!r lipOn#y
yOhw!h
[16] wOh#b$A haK%h#n haM!v$fa miDam haP!r Ael-A%hel
moE#d
[17] wOj!bal haK%h#n AecOB!Eo min-haD!m wOhiZ!h vebaE
POE!m$m lipOn#y yOhw!h A#t POn#y haP!r%ket
[18] &min-haD!m yiT#n Eal-qarOn%t haMizOB#fa Aaver
lipOn#y yOhw!h Aaver BOA%hel moE#d wOA#t K!l-haD!m
yivOP%kO Ael-yOsod mizOBaf h!E%l!h Aaver-Petaf A%hel
moE#d
[19] wOA#t K!l-felOBo y!r$m miMeN& wOhiqOj$r
haMizOB#f!h
[20] wOE!x!h laP!r KaAaver E!x!h lOpar hafaJ!At K#n
yaEaxeh-Lo wOkiPer Eal#hem haK%h#n wOnisOlaf l!hem
[21] wOhoc$A Aet-haP!r Ael-mif&c laMafaneh wOx!rap A%to
KaAaver x!rap A#t haP!r h!riAvon faJaAt haQ!h!l h&A p
[22] Aaver n!x$A yefej!A wOE!x!h Aafat miK!l-micOw%t yOhw!h
Ael%h!yw Aaver l%A-t#E!xeyn!h BivOg!g!h wOA!v#m
[23] Ao-hodaE A#l!yw faJ!Ato Aaver f!j!A B!H wOh#b$A Aet-
q!rOB!no xOE$r EiZ$m z!k!r T!m$m
[24] wOs!makO y!do Eal-r%Av haX!E$r wOv!faj A%to BimOqom
Aaver-yivOfaj Aet-h!E%l!h lipOn#y yOhw!h faJ!At h&A
[25] wOl!qaf haK%h#n miDam hafaJ!At BOAecOB!Eo wOn!tan
Eal-qarOn%t mizOBaf h!E%l!h wOAet-D!mo yivOP%kO Ael-
yOsod mizOBaf h!E%l!h
[26] wOAet-K!l-felOBo yaqOj$r haMizOB#f!h KOf#leb zebaf
haVOl!m$m wOkiPer E!l!yw haK%h#n m#faJ!Ato wOnisOlaf
lo p
[27] wOAim-nepev Aafat Tefej!A bivOg!g!h m#Eam h!A!rec
BaEax%t!H Aafat miMicOw%t yOhw!h Aaver l%A-t#E!xeyn!h
wOA!v#m
[28] Ao hodaE A#l!yw faJ!Ato Aaver f!j!A wOh#b$A q!rOB!no
xOE$rat EiZ$m TOm$m!h nOq#b!h Eal-faJ!Ato Aaver f!j!A
[29] wOs!makO Aet-y!do Eal r%Av hafaJ!At wOv!faj Aet-
hafaJ!At BimOqom h!E%l!h
[30] wOl!qaf haK%h#n miD!m!H BOAecOB!Eo wOn!tan Eal-
qarOn%t mizOBaf h!E%l!h wOAet-K!l-D!m!H yivOP%kO Ael-
yOsod haMizOB#fa
[31] wOAet-K!l-felOB!H y!s$r KaAaver h&sar f#leb m#Eal
zebaf haVOl!m$m wOhiqOj$r haK%h#n haMizOB#f!h
lOr#yfa n$f%fa layhw!h wOkiPer E!l!yw haK%h#n
wOnisOlaf lo p
[32] wOAim-Kebex y!b$A q!rOB!no lOfaJ!At nOq#b!h tOm$m!h
yOb$AeN!h
[33] wOs!makO Aet-y!do Eal r%Av hafaJ!At wOv!faj A%t!H
lOfaJ!At BimOqom Aaver yivOfaj Aet-h!E%l!h
[34] wOl!qaf haK%h#n miDam hafaJ!At BOAecOB!Eo wOn!tan
Eal-qarOn%t mizOBaf h!E%l!h wOAet-K!l-D!m!H yivOP%kO
Ael-yOsod haMizOB#fa
[35] wOAet-K!l-felOB!h y!s$r KaAaver y&sar f#leb-haKexeb
miZebaf haVOl!m$m wOhiqOj$r haK%h#n A%t!m
haMizOB#f!h Eal AiV#y yOhw!h wOkiPer E!l!yw haK%h#n
Eal-faJ!Ato Aaver-f!j!A wOnisOlaf lo p

5
[1] wOnepev K$-tefej!A wOv!mOE!h qol A!l!h wOh&A E#d Ao
r!A!h Ao y!d!E Aim-loA yaG$d wOn!x!A Eaw%no
[2] Ao nepev Aaver TiGaE BOk!l-D!b!r j!m#A Ao bOnibOlat
faY!h jOm#A!h Ao BOnibOlat BOh#m!h jOm#A!h Ao BOnibOlat
verec j!m#A wOneEOlam miMeN& wOh&A j!m#A wOA!v#m
[3] Ao k$ yiGaE BOjumOAat A!d!m lOk%l jumOA!to Aaver yijOm!A
B!H wOneEOlam miMeN& wOh&A y!daE wOA!v#m
[4] Ao nepev K$ tiV!baE lObaJ#A bixOp!tayim lOh!raE Ao
lOh#yj$b lOk%l Aaver yObaJ#A h!A!d!m BivObuE!h wOneEOlam
miMeN& wOh&A-y!daE wOA!v#m lOAafat m#A#Leh
[5] wOh!y!h k$-yeAOvam lOAafat m#A#Leh wOhitOwaD!h Aaver
f!j!A E!leyh!
[6] wOh#b$A Aet-Aav!mo layhw!h Eal faJ!Ato Aaver f!j!A
nOq#b!h min-hac%An KixOB!h Ao-xOE$rat EiZ$m lOfaJ!At
wOkiPer E!l!yw haK%h#n m#faJ!Ato
[7] wOAim-l%A taG$E y!do D#y xeh wOh#b$A Aet-Aav!mo Aaver
f!j!A vOT#y t%r$m Ao-vOn#y bOn#y-yon!h layhw!h Aef!d
lOfaJ!At wOAef!d lOE%l!h
[8] wOh#b$A A%t!m Ael-haK%h#n wOhiqOr$b Aet-Aaver lafaJ!At
riAvon!h &m!laq Aet-r%Avo miM&l E!rOPo wOl%A yabOD$l
[9] wOhiZ!h miDam hafaJ!At Eal-q$r haMizOB#fa
wOhaNivOA!r BaD!m yiM!c#h Ael-yOsod haMizOB#fa
faJ!At h&A
[10] wOAet-haV#n$ yaEaxeh E%l!h KaMivOP!j wOkiPer E!l!yw
haK%h#n m#faJ!Ato Aaver-f!j!A wOnisOlaf lo s
[11] wOAim-l%A taX$g y!do livOT#y t%r$m Ao livOn#y bOn#y-
yon!h wOh#b$A Aet-q!rOB!no Aaver f!j!A Eax$rit h!A#p!h
s%let lOfaJ!At l%A-y!x$m E!leyh! vemen wOl%A-yiT#n
E!leyh! lOb%n!h K$ faJ!At h$A
[12] weheb$A!H Ael-haK%h#n wOq!mac haK%h#n miMeN!h
mOloA qumOco Aet-AazOK!r!t!h wOhiqOj$r haMizOB#f!h Eal
AiV#y yOhw!h faJ!At hiwA
[13] wOkiPer E!l!yw haK%h#n Eal-faJ!Ato Aaver-f!j!A m#Aafat
m#A#Leh wOnisOlaf lo wOh!yOt!h laK%h#n KaMinOf!h s
[14] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[15] nepev K$-timOE%l maEal wOf!jOA!h BivOg!g!h miQ!dOv#y
yOhw!h wOh#b$A Aet-Aav!mo layhw!h Aayil T!m$m min-
hac%An BOEerOKOk! Kesep-vOq!l$m BOveqel-haQ%dev lOA!v!m
[16] wOA#t Aaver f!j!A min-haQ%dev yOvaL#m wOAet-fam$vito
yos#p E!l!yw wOn!tan A%to laK%h#n wOhaK%h#n yOkaP#r
E!l!yw BOA#yl h!A!v!m wOnisOlaf lo p
[17] wOAim-nepev K$ tefej!A wOE!xOt!h Aafat miK!l-micOw%t
yOhw!h Aaver l%A t#E!xeyn!h wOl%A-y!daE wOA!v#m wOn!x!A
Eaw%no
[18] wOh#b$A Aayil T!m$m min-hac%An BOEerOKOk! lOA!v!m
Ael-haK%h#n wOkiPer E!l!yw haK%h#n Eal vigOg!to Aaver-
v!g!g wOh&A l%A-y!daE wOnisOlaf lo
[19] A!v!m h&A A!v%m A!vam layhw!h p
[20] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[21] nepev K$ tefej!A &m!Eal!h maEal Bayhw!h wOkif#v
BaEam$to BOpiQ!don Ao-bitOx&met y!d Ao bOg!z#l Ao E!vaq
Aet-Eam$to
[22] Ao-m!c!A Aab#d!h wOkifev B!H wOnivOBaE Eal-v!qer Eal-
Aafat miK%l Aaver-yaEaxeh h!A!d!m lafaj%A b!h#N!h
[23] wOh!y!h K$-yefej!A wOA!v#m wOh#v$b Aet-haGOz#l!h
Aaver G!z!l Ao Aet-h!E%veq Aaver E!v!q Ao Aet-haPiQ!don
Aaver h!pOqad AiTo Ao Aet-h!Aab#d!h Aaver m!c!A
[24] Ao miK%l Aaver-yiV!baE E!l!yw laVeqer wOviLam A%to
BOr%Avo wafamivit!yw y%s#p E!l!yw laAaver h&A lo
yiTOneN& BOyom AavOm!to
[25] wOAet-Aav!mo y!b$A layhw!h Aayil T!m$m min-hac%An
BOEerOKOk! lOA!v!m Ael-haK%h#n
[26] wOkiPer E!l!yw haK%h#n lipOn#y yOhw!h wOnisOlaf lo
Eal-Aafat miK%l Aaver-yaEaxeh lOAavOm!h b!H p

6
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] caw Aet-Aahar%n wOAet-B!n!yw l#Am%r z%At Torat
h!E%l!h hiwA h!E%l!h Eal moqOd!h Eal-haMizOB#fa K!l-
haLayOl!h Ead-haB%qer wOA#v haMizOB#fa T&qad Bo
[3] wOl!bav haK%h#n miDo bad &mikOnOs#y-bad yilOBav
Eal-BOx!ro wOh#r$m Aet-haDeven Aaver T%Akal h!A#v Aet-
h!E%l!h Eal-haMizOB#fa wOx!mo A#cel haMizOB#fa
[4] &p!vaj Aet-BOg!d!yw wOl!bav BOg!d$m Aaf#r$m wOhoc$A
Aet-haDeven Ael-mif&c laMafaneh Ael-m!qom j!hor
[5] wOh!A#v Eal-haMizOB#fa T&qad-Bo l%A tikOBeh &biE#r
E!leyh! haK%h#n E#c$m BaB%qer BaB%qer wOE!rakO E!leyh!
h!E%l!h wOhiqOj$r E!leyh! felOb#y haVOl!m$m
[6] A#v T!m$d T&qad Eal-haMizOB#fa l%A tikObeh s
[7] wOz%At Torat haMinOf!h haqOr#b A%t!H BOn#y-Aahar%n
lipOn#y yOhw!h Ael-POn#y haMizOB#fa
[8] wOh#r$m miMeN& BOqumOco miS%let haMinOf!h
&miVamOn!H wOA#t K!l-haLOb%n!h Aaver Eal-haMinOf!h
wOhiqOj$r haMizOB#fa r#yfa n$f%fa AazOK!r!t!H layhw!h
[9] wOhaNoteret miMeN!h y%AkOl& Aahar%n &b!n!yw macot
T#A!k#l BOm!qom q!d%v Bafacar A%hel-moE#d y%AkOl&h!
[10] l%A t#A!peh f!m#c felOq!m n!taT$ A%t!H m#AiV!y q%dev
q!d!v$m hiwA KafaJ!At wOk!A!v!m
[11] K!l-z!k!r BibOn#y Aahar%n y%AkaleN!h f!q-Eol!m
lOd%r%t#ykem m#AiV#y yOhw!h K%l Aaver-yiGaE B!hem
yiqOD!v p
[12] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[13] zeh q!rOBan Aahar%n &b!n!yw Aaver-yaqOr$b& layhw!h
BOyom hiM!vaf A%to Eax$rit h!A#p!h s%let minOf!h T!m$d
mafac$t!H BaB%qer &mafac$t!H B!E!reb
[14] Eal-mafabat BaVemen T#E!xeh murOBeket TOb$AeN!h
Tup$n#y minOfat PiT$m TaqOr$b r#yfa-n$f%fa layhw!h
[15] wOhaK%h#n haM!v$fa TafOT!yw miB!n!yw yaEaxeh
A%t!H f!q-Eol!m layhw!h K!l$l T!qOj!r
[16] wOk!l-minOfat K%h#n K!l$l TihOyeh l%A t#A!k#l p
[17] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[18] DaB#r Ael-Aahar%n wOAel-B!n!yw l#Am%r z%At Torat
hafaJ!At BimOqom Aaver TiV!f#j h!E%l!h TiV!f#j hafaJ!At
lipOn#y yOhw!h q%dev q!d!v$m hiwA
[19] haK%h#n hamOfaJ#A A%t!H y%AkaleN!h BOm!qom q!d%v
T#A!k#l Bafacar A%hel moE#d
[20] K%l Aaver-yiGaE BibOx!r!H yiqOD!v waAaver yiZeh
miD!m!H Eal-haBeged Aaver yiZeh E!leyh! TOkaB#s
BOm!qom q!d%v
[21] &kOl$-ferex Aaver TObuVal-Bo yiV!b#r wOAim-BikOl$
nOf%vet BuV!l!h &m%raq wOvuJap BaM!yim
[22] K!l-z!k!r BaK%han$m y%Akal A%t!H q%dev q!d!v$m hiwA
[23] wOk!l-faJ!At Aaver y&b!A miD!m!H Ael-A%hel moE#d
lOkaP#r BaQ%dev l%A t#A!k#l B!A#v TiX!r#p p
7
[1] wOz%At Torat h!A!v!m q%dev q!d!v$m h&A
[2] BimOqom Aaver yivOfaj& Aet-h!E%l!h yivOfaj& Aet-h!A!v!m
wOAet-D!mo yizOr%q Eal-haMizOB#fa s!b$b
[3] wOA#t K!l-felOBo yaqOr$b miMeN& A#t h!AalOy!h wOAet-
haf#leb hamOkaSeh Aet-haQereb
[4] wOA#t vOT#y haKOl!y%t wOAet-haf#leb Aaver Eal#yhen
Aaver Eal-haKOs!l$m wOAet-haY%teret Eal-haK!b#d Eal-
haKOl!y%t yOs$reN!h
[5] wOhiqOj$r A%t!m haK%h#n haMizOB#f!h AiVeh layhw!h
A!v!m h&A
[6] K!l-z!k!r BaK%han$m y%AkOleN& BOm!qom q!dov y#A!k#l
q%dev q!d!v$m h&A
[7] KafaJ!At K!A!v!m Tor!h Aafat l!hem haK%h#n Aaver
yOkaPer-Bo lo yihOyeh
[8] wOhaK%h#n haMaqOr$b Aet-E%lat A$v Eor h!E%l!h Aaver
hiqOr$b laK%h#n lo yihOyeh
[9] wOk!l-minOf!h Aaver T#A!peh BaTaN&r wOk!l-naEax!h
baMarOfevet wOEal-mafabat laK%h#n haMaqOr$b A%t!H lo
tihOyeh
[10] wOk!l-minOf!h bOl&l!h-baVemen wafar#b!h lOk!l-
BOn#y Aahar%n TihOyeh A$v KOA!f$w p
[11] wOz%At Torat zebaf haVOl!m$m Aaver yaqOr$b layhw!h
[12] Aim Eal-Tod!h yaqOr$beN& wOhiqOr$b Eal-zebaf haTod!h
faLot macot BOl&l%t BaVemen &rOq$q#y macot mOvuf$m
BaV!men wOs%let murOBeket faL%t BOl&l%t BaV!men
[13] Eal-faL%t lefem f!m#c yaqOr$b q!rOB!no Eal-zebaf
Todat vOl!m!yw
[14] wOhiqOr$b miMeN& Aef!d miK!l-q!rOB!n TOr&m!h
layhw!h laK%h#n haZ%r#q Aet-Dam haVOl!m$m lo yihOyeh
[15] &bOxar zebaf Todat vOl!m!yw BOyom q!rOB!no y#A!k#l
l%A-yaN$fa miMeN& Ead-B%qer
[16] wOAim-neder Ao nOd!b!h zebaf q!rOB!no BOyom
haqOr$bo Aet-zibOfo y#A!k#l &miM!f!r!t wOhaNot!r
miMeN& y#A!k#l
[17] wOhaNot!r miBOxar haZ!baf BaYom haVOl$v$ B!A#v
yiX!r#p
[18] wOAim h#A!k%l y#A!k#l miBOxar-zebaf vOl!m!yw BaYom
haVOl$v$ l%A y#r!ceh haMaqOr$b A%to l%A y#f!v#b lo PiG&l
yihOyeh wOhaNepev h!A%kelet miMeN& Eaw%n!H TiX!A
[19] wOhaB!x!r Aaver-yiGaE BOk!l-j!m#A l%A y#A!k#l B!A#v
yiX!r#p wOhaB!x!r K!l-j!hor y%Akal B!x!r
[20] wOhaNepev Aaver-T%Akal B!x!r miZebaf haVOl!m$m
Aaver layhw!h wOjumOA!to E!l!yw wOnikOrOt!h haNepev
hahiwA m#EaMeyh!
[21] wOnepev K$-tiGaE BOk!l-j!m#A BOjumOAat A!d!m Ao
BibOh#m!h jOm#A!h Ao BOk!l-veqec j!m#A wOA!kal miBOxar-
zebaf haVOl!m$m Aaver layhw!h wOnikOrOt!h haNepev
hahiwA m#EaMeyh! p
[22] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[23] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r K!l-f#leb vor
wOkexeb w!E#z l%A t%Ak#l&
[24] wOf#leb nOb#l!h wOf#leb jOr#p!h y#E!xeh lOk!l-mOl!Ak!h
wOA!k%l l%A t%AkOluh&
[25] K$ K!l-A%k#l f#leb min-haBOh#m!h Aaver yaqOr$b
miMeN!h AiVeh layhw!h wOnikOrOt!h haNepev h!A%kelet
m#EaMeyh!
[26] wOk!l-D!m l%A t%AkOl& BOk%l movOb%t#ykem l!Eop
wOlaBOh#m!h
[27] K!l-nepev Aaver-T%Akal K!l-D!m wOnikOrOt!h haNepev
hahiwA m#EaMeyh! p
[28] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[29] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r haMaqOr$b Aet-zebaf
vOl!m!yw layhw!h y!b$A Aet-q!rOB!no layhw!h miZebaf
vOl!m!yw
[30] y!d!yw TOb$Aeyn!h A#t AiV#y yOhw!h Aet-haf#leb Eal-
hef!zeh yOb$AeN& A#t hef!zeh lOh!n$p A%to TOn&p!h
lipOn#y yOhw!h
[31] wOhiqOj$r haK%h#n Aet-haf#leb haMizOB#f!h wOh!y!h
hef!zeh lOAahar%n &lOb!n!yw
[32] wOA#t voq haY!m$n TiTOn& tOr&m!h laK%h#n miZibOf#y
valOm#ykem
[33] haMaqOr$b Aet-Dam haVOl!m$m wOAet-haf#leb miBOn#y
Aahar%n lo tihOyeh voq haY!m$n lOm!n!h
[34] K$ Aet-faz#h haTOn&p!h wOA#t voq haTOr&m!h l!qafOT$
m#A#t BOn#y-yixOr!A#l miZibOf#y valOm#yhem w!AeT#n
A%t!m lOAahar%n haK%h#n &lOb!n!yw lOf!q-Eol!m m#A#t
BOn#y yixOr!A#l
[35] z%At mivOfat Aahar%n &mivOfat B!n!yw m#AiV#y yOhw!h
BOyom hiqOr$b A%t!m lOkah#n layhw!h
[36] Aaver ci&!h yOhw!h l!t#t l!hem BOyom m!vOfo A%t!m
m#A#t BOn#y yixOr!A#l fuQat Eol!m lOd%r%t!m
[37] z%At haTor!h l!E%l!h laMinOf!h wOlafaJ!At wOl!A!v!m
wOlaMiL&A$m &lOzebaf haVOl!m$m
[38] Aaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh BOhar s$n!y BOyom
ca&%to Aet-BOn#y yixOr!A#l lOhaqOr$b Aet-q!rOBOn#yhem
layhw!h BOmidOBar s$n!y p

8
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] qaf Aet-Aahar%n wOAet-B!n!yw AiTo wOA#t haBOg!d$m
wOA#t vemen haMivOf!h wOA#t Par hafaJ!At wOA#t vOn#y
h!A#yl$m wOA#t sal haMacot
[3] wOA#t K!l-h!E#d!h haqOh#l Ael-Petaf A%hel moE#d
[4] waYaEax m%veh KaAaver ci&!h yOhw!h A%to waTiQ!h#l
h!E#d!h Ael-Petaf A%hel moE#d
[5] waY%Amer m%veh Ael-h!E#d!h zeh haD!b!r Aaver-ci&!h
yOhw!h laEaxot
[6] waYaqOr#b m%veh Aet-Aahar%n wOAet-B!n!yw waYirOfac
A%t!m BaM!yim
[7] waYiT#n E!l!yw Aet-haKuT%net waYafOG%r A%to B!AabOn#j
waYalOB#v A%to Aet-haMOE$l waYiT#n E!l!yw Aet-h!A#p%d
waYafOG%r A%to BOf#veb h!A#p%d waYeAOP%d lo Bo
[8] waY!xem E!l!yw Aet-haf%ven waYiT#n Ael-haf%ven Aet-
h!A&r$m wOAet-haTuM$m
[9] waY!xem Aet-haMicOnepet Eal-r%Avo waY!xem Eal-
haMicOnepet Ael-m&l P!n!yw A#t c$c haZ!h!b n#zer
haQ%dev KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
[10] waYiQaf m%veh Aet-vemen haMivOf!h waYimOvaf Aet-
haMivOK!n wOAet-K!l-Aaver-Bo wayOqaD#v A%t!m
[11] waYaz miMeN& Eal-haMizOB#fa vebaE POE!m$m
waYimOvaf Aet-haMizOB#fa wOAet-K!l-K#l!yw wOAet-
haKiY%r wOAet-KaNo lOqaDOv!m
[12] waYic%q miVemen haMivOf!h Eal r%Av Aahar%n
waYimOvaf A%to lOqaDOvo
[13] waYaqOr#b m%veh Aet-BOn#y Aahar%n waYalOBiv#m
KuT!n%t waYafOG%r A%t!m AabOn#j waYafab%v l!hem
migOB!Eot KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
[14] waYaG#v A#t Par hafaJ!At waYisOm%kO Aahar%n &b!n!yw
Aet-yOd#yhem Eal-r%Av Par hafaJ!At
[15] waYivOf!j waYiQaf m%veh Aet-haD!m waYiT#n Eal-
qarOnot haMizOB#fa s!b$b BOAecOB!Eo wayOfaJ#A Aet-
haMizOB#fa wOAet-haD!m y!caq Ael-yOsod haMizOB#fa
wayOqaDOv#h& lOkaP#r E!l!yw
[16] waYiQaf Aet-K!l-haf#leb Aaver Eal-haQereb wOA#t
y%teret haK!b#d wOAet-vOT#y haKOl!y%t wOAet-felOBOhen
waYaqOj#r m%veh haMizOB#f!h
[17] wOAet-haP!r wOAet-E%ro wOAet-BOx!ro wOAet-PirOvo
x!rap B!A#v mif&c laMafaneh KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-
m%veh
[18] waYaqOr#b A#t A#yl h!E%l!h waYisOmOk& Aahar%n &b!n!yw
Aet-yOd#yhem Eal-r%Av h!A!yil
[19] waYivOf!j waYizOr%q m%veh Aet-haD!m Eal-haMizOB#fa
s!b$b
[20] wOAet-h!Aayil niTaf linOt!f!yw waYaqOj#r m%veh Aet-
h!r%Av wOAet-haNOt!f$m wOAet-haP!der
[21] wOAet-haQereb wOAet-haKOr!Eayim r!fac BaM!yim
waYaqOj#r m%veh Aet-K!l-h!Aayil haMizOB#f!h E%l!h h&A
lOr#yfa-n$f%fa AiVeh h&A layhw!h KaAaver ci&!h yOhw!h
Aet-m%veh
[22] waYaqOr#b Aet-h!Aayil haV#n$ A#yl haMiLuA$m
waYisOmOk& Aahar%n &b!n!yw Aet-yOd#yhem Eal-r%Av
h!A!yil
[23] waYivOf!j waYiQaf m%veh miD!mo waYiT#n Eal-TOn&kO
A%zen-Aahar%n hayOm!n$t wOEal-B%hen y!do hayOm!n$t
wOEal-B%hen ragOlo hayOm!n$t
[24] waYaqOr#b Aet-BOn#y Aahar%n waYiT#n m%veh min-
haD!m Eal-TOn&kO A!zOn!m hayOm!n$t wOEal-B%hen
y!d!m hayOm!n$t wOEal-B%hen ragOl!m hayOm!n$t
waYizOr%q m%veh Aet-haD!m Eal-haMizOB#fa s!b$b
[25] waYiQaf Aet-haf#leb wOAet-h!AalOy!h wOAet-K!l-haf#leb
Aaver Eal-haQereb wOA#t y%teret haK!b#d wOAet-vOT#y
haKOl!y%t wOAet-felOBOhen wOA#t voq haY!m$n
[26] &miSal haMacot Aaver lipOn#y yOhw!h l!qaf faLat
mac!h Aafat wOfaLat lefem vemen Aafat wOr!q$q Aef!d
waY!xem Eal-hafal!b$m wOEal voq haY!m$n
[27] waYiT#n Aet-haK%l Eal KaP#y Aahar%n wOEal KaP#y
b!n!yw waY!nep A%t!m TOn&p!h lipOn#y yOhw!h
[28] waYiQaf m%veh A%t!m m#Eal KaP#yhem waYaqOj#r
haMizOB#f!h Eal-h!E%l!h miLuA$m h#m lOr#yfa n$f%fa
AiVeh h&A layhw!h
[29] waYiQaf m%veh Aet-hef!zeh wayOn$p#h& tOn&p!h
lipOn#y yOhw!h m#A#yl haMiLuA$m lOm%veh h!y!h
lOm!n!h KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
[30] waYiQaf m%veh miVemen haMivOf!h &min-haD!m Aaver
Eal-haMizOB#fa waYaz Eal-Aahar%n Eal-BOg!d!yw wOEal-
B!n!yw wOEal-BigOd#y b!n!yw AiTo wayOqaD#v Aet-
Aahar%n Aet-BOg!d!yw wOAet-B!n!yw wOAet-BigOd#y
b!n!yw AiTo
[31] waY%Amer m%veh Ael-Aahar%n wOAel-B!n!yw BaVOl& Aet-
haB!x!r Petaf A%hel moE#d wOv!m T%AkOl& A%to wOAet-
haLefem Aaver BOsal haMiLuA$m KaAaver ci&#yt$ l#Am%r
Aahar%n &b!n!yw y%AkOluh&
[32] wOhaNot!r BaB!x!r &baL!fem B!A#v TixOr%p&
[33] &miPetaf A%hel moE#d l%A t#cOA& vibOEat y!m$m Ead yom
mOl%At yOm#y miLuA#ykem K$ vibOEat y!m$m yOmaL#A Aet-
yedOkem
[34] KaAaver E!x!h BaYom haZeh ci&!h yOhw!h laEax%t
lOkaP#r Eal#ykem
[35] &petaf A%hel moE#d T#vOb& yom!m w!layOl!h vibOEat
y!m$m &vOmarOTem Aet-mivOmeret yOhw!h wOl%A t!m&t&
K$-k#n cu&#yt$
[36] waYaEax Aahar%n &b!n!yw A#t K!l-haDOb!r$m Aaver-
ci&!h yOhw!h BOyad-m%veh s

9
[1] wayOh$ BaYom haVOm$n$ q!r!A m%veh lOAahar%n
&lOb!n!yw &lOziqOn#y yixOr!A#l
[2] waY%Amer Ael-Aahar%n qaf-lOk! E#gel Ben-B!q!r lOfaJ!At
wOAayil lOE%l!h TOm$mim wOhaqOr#b lipOn#y yOhw!h
[3] wOAel-BOn#y yixOr!A#l TOdaB#r l#Am%r qOf& xOE$r-EiZ$m
lOfaJ!At wOE#gel w!kebex BOn#y-v!n!h TOm$mim lOE%l!h
[4] wOvor w!Aayil livOl!m$m lizOB%fa lipOn#y yOhw!h
&minOf!h BOl&l!h baV!men K$ haYom yOhw!h nirOA!h
Aal#ykem
[5] waYiqOf& A#t Aaver ci&!h m%veh Ael-POn#y A%hel moE#d
waYiqOrOb& K!l-h!E#d!h waYaEamOd& lipOn#y yOhw!h
[6] waY%Amer m%veh zeh haD!b!r Aaver-ci&!h yOhw!h
TaEax& wOy#r!A Aal#ykem KObod yOhw!h
[7] waY%Amer m%veh Ael-Aahar%n qOrab Ael-haMizOB#fa
waEax#h Aet-faJ!AtOk! wOAet-E%l!tek! wOkaP#r BaEadOk!
&bOEad h!E!m waEax#h Aet-q!rOBan h!E!m wOkaP#r BaEad!m
KaAaver ci&!h yOhw!h
[8] waYiqOrab Aahar%n Ael-haMizOB#fa waYivOfaj Aet-E#gel
hafaJ!At Aaver-lo
[9] waYaqOrib& BOn#y Aahar%n Aet-haD!m A#l!yw waYijOB%l
AecOB!Eo BaD!m waYiT#n Eal-qarOnot haMizOB#fa wOAet-
haD!m y!caq Ael-yOsod haMizOB#fa
[10] wOAet-haf#leb wOAet-haKOl!y%t wOAet-haY%teret min-
haK!b#d min-hafaJ!At hiqOj$r haMizOB#f!h KaAaver ci&!h
yOhw!h Aet-m%veh
[11] wOAet-haB!x!r wOAet-h!Eor x!rap B!A#v mif&c
laMafaneh
[12] waYivOfaj Aet-h!E%l!h waYamOciA& BOn#y Aahar%n A#l!yw
Aet-haD!m waYizOrOq#h& Eal-haMizOB#fa s!b$b
[13] wOAet-h!E%l!h himOc$A& A#l!yw linOt!feyh! wOAet-h!r%Av
waYaqOj#r Eal-haMizOB#fa
[14] waYirOfac Aet-haQereb wOAet-haKOr!E!yim waYaqOj#r
Eal-h!E%l!h haMizOB#f!h
[15] waYaqOr#b A#t q!rOBan h!E!m waYiQaf Aet-xOE$r hafaJ!At
Aaver l!E!m waYivOf!j#h& wayOfaJOA#h& K!riAvon
[16] waYaqOr#b Aet-h!E%l!h waYaEaxeh! KaMivOP!j
[17] waYaqOr#b Aet-haMinOf!h wayOmaL#A kaPo miMeN!h
waYaqOj#r Eal-haMizOB#fa miLObad E%lat haB%qer
[18] waYivOfaj Aet-haVor wOAet-h!Aayil zebaf haVOl!m$m
Aaver l!E!m waYamOciA& BOn#y Aahar%n Aet-haD!m A#l!yw
waYizOrOq#h& Eal-haMizOB#fa s!b$b
[19] wOAet-hafal!b$m min-haVor &min-h!Aayil h!AalOy!h
wOhamOkaSeh wOhaKOl!y%t wOy%teret haK!b#d
[20] waY!x$m& Aet-hafal!b$m Eal-hef!zot waYaqOj#r
hafal!b$m haMizOB#f!h
[21] wOA#t hef!zot wOA#t voq haY!m$n h#n$p Aahar%n
TOn&p!h lipOn#y yOhw!h KaAaver ci&!h m%veh
[22] waYiX!A Aahar%n Aet-y!do ]y!d!yw[ Ael-h!E!m
wayOb!rOk#m waY#red m#Eax%t hafaJ!At wOh!E%l!h
wOhaVOl!m$m
[23] waY!b%A m%veh wOAahar%n Ael-A%hel moE#d waY#cOA&
wayOb!rak& Aet-h!E!m waY#r!A kObod-yOhw!h Ael-K!l-
h!E!m
[24] waT#c#A A#v miLipOn#y yOhw!h waT%Akal Eal-
haMizOB#fa Aet-h!E%l!h wOAet-hafal!b$m waYarOA K!l-
h!E!m waY!r%N& waYiPOl& Eal-POn#yhem

10
[1]waYiqOf& bOn#y-Aahar%n n!d!b waAab$h&A A$v mafOT!to
waYiTOn& b!h#n A#v waY!x$m& E!leyh! qOj%ret waYaqOrib&
lipOn#y yOhw!h A#v z!r!h Aaver l%A ci&!h A%t!m
[2] waT#c#A A#v miLipOn#y yOhw!h waT%Akal Aot!m
waY!mut& lipOn#y yOhw!h
[3] waY%Amer m%veh Ael-Aahar%n h&A Aaver-DiBer yOhw!h
l#Am%r BiqOr%bay AeQ!d#v wOEal-POn#y k!l-h!E!m AeK!b#d
waYiD%m Aahar%n
[4] waYiqOr!A m%veh Ael-m$v!A#l wOAel AelOc!p!n BOn#y EuZ$A#l
D%d Aahar%n waY%Amer Aal#hem qirOb& xOA& Aet-Aaf#ykem
m#A#t POn#y-haQ%dev Ael-mif&c laMafaneh
[5] waYiqOrOb& waYiX!Aum BOkuT!n%t!m Ael-mif&c
laMafaneh KaAaver DiBer m%veh
[6] waY%Amer m%veh Ael-Aahar%n &lOAelOE!z!r &lOA$t!m!r
B!n!yw r!Av#ykem Aal-TipOr!E& &bigOd#ykem l%A-
tipOr%m& wOl%A t!mut& wOEal K!l-h!E#d!h yiqOc%p
waAaf#ykem K!l-B#yt yixOr!A#l yibOK& Aet-haXOr#p!h
Aaver x!rap yOhw!h
[7] &miPetaf A%hel moE#d l%A t#cOA& Pen-T!mut& K$-vemen
mivOfat yOhw!h Eal#ykem waYaEax& KidObar m%veh p
[8] wayOdaB#r yOhw!h Ael-Aahar%n l#Am%r
[9] yayin wOv#k!r Aal-T#vOTO AaT!h &b!neyk! AiT!kO
BOb%Aakem Ael-A%hel moE#d wOl%A t!mut& fuQat Eol!m
lOd%r%t#ykem
[10] &lahabOD$l B#yn haQ%dev &b#yn haf%l &b#yn haJ!m#A
&b#yn haJ!hor
[11] &lOhor%t Aet-BOn#y yixOr!A#l A#t K!l-hafuQ$m Aaver
DiBer yOhw!h Aal#yhem BOyad-m%veh p
[12] wayOdaB#r m%veh Ael-Aahar%n wOAel AelOE!z!r wOAel-
A$t!m!r B!n!yw haNot!r$m qOf& Aet-haMinOf!h haNoteret
m#AiV#y yOhw!h wOAikOl&h! macot A#cel haMizOB#fa K$
q%dev q!d!v$m hiwA
[13] waAakalOTem A%t!H BOm!qom q!d%v K$ f!qOk! wOf!q-
B!neyk! hiwA m#AiV#y yOhw!h K$-k#n cu&#yt$
[14] wOA#t faz#h haTOn&p!h wOA#t voq haTOr&m!h T%AkOl&
BOm!qom j!hor AaT!h &b!neyk! &bOn%teyk! AiT!kO K$-
f!qOk! wOf!q-B!neyk! niTOn& miZibOf#y valOm#y BOn#y
yixOr!A#l
[15] voq haTOr&m!h wafaz#h haTOn&p!h Eal AiV#y hafal!b$m
y!b$A& lOh!n$p TOn&p!h lipOn#y yOhw!h wOh!y!h lOk!
&lOb!neyk! AiTOk! lOf!q-Eol!m KaAaver ci&!h yOhw!h
[16] wOA#t xOE$r hafaJ!At D!r%v D!rav m%veh wOhiN#h x%r!p
waYiqOc%p Eal-AelOE!z!r wOEal-A$t!m!r BOn#y Aahar%n
haNot!rim l#Am%r
[17] maD&Ea l%A-AakalOTem Aet-hafaJ!At BimOqom haQ%dev K$
q%dev q!d!v$m hiwA wOA%t!H n!tan l!kem l!x#At Aet-Eaw%n
h!E#d!h lOkaP#r Eal#yhem lipOn#y yOhw!h
[18] h#n l%A-h&b!A Aet-D!m!H Ael-haQ%dev POn$m!h A!kol
T%AkOl& A%t!H BaQ%dev KaAaver ci&#yt$
[19] wayOdaB#r Aahar%n Ael-m%veh h#n haYom hiqOr$b& Aet-
faJ!At!m wOAet-E%l!t!m lipOn#y yOhw!h waTiqOreAn!h A%t$
K!A#Leh wOA!kalOT$ faJ!At haYom haY$jab BOE#yn#y
yOhw!h
[20] waYivOmaE m%veh waY$jab BOE#yn!yw p

11
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
Aal#hem
[2] DaBOr& Ael-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r z%At hafaY!h Aaver
T%AkOl& miK!l-haBOh#m!h Aaver Eal-h!A!rec
[3] K%l mapOreset ParOs!h wOv%saEat vesaE POr!s%t maEalat
G#r!h BaBOh#m!h A%t!H T%Ak#l&
[4] AakO Aet-zeh l%A t%AkOl& miMaEal#y haG#r!h
&miMapOr$s#y haParOs!h Aet-haG!m!l K$-maEal#h g#r!h
h&A &parOs!h A#yneN& mapOr$s j!m#A h&A l!kem
[5] wOAet-haV!p!n K$-maEal#h g#r!h h&A &parOs!h l%A
yapOr$s j!m#A h&A l!kem
[6] wOAet-h!AarOnebet K$-maEalat G#r!h hiwA &parOs!h l%A
hipOr$s!h jOm#A!h hiwA l!kem
[7] wOAet-hafaz$r K$-mapOr$s ParOs!h h&A wOv%saE vesaE
ParOs!h wOh&A G#r!h l%A-yiG!r j!m#A h&A l!kem
[8] miBOx!r!m l%A t%Ak#l& &bOnibOl!t!m l%A tiG!E& jOm#A$m
h#m l!kem
[9] Aet-zeh T%AkOl& miK%l Aaver BaM!yim K%l Aaver-lo
sOnaP$r wOqaxOqexet BaMayim BaYaM$m &baNOf!l$m
A%t!m T%Ak#l&
[10] wOk%l Aaver A#yn-lo sOnaP$r wOqaxOqexet BaYaM$m
&baNOf!l$m miK%l verec haMayim &miK%l nepev hafaY!h
Aaver BaM!yim veqec h#m l!kem
[11] wOveqec yihOy& l!kem miBOx!r!m l%A t%Ak#l& wOAet-
nibOl!t!m TOvaQ#c&
[12] K%l Aaver A#yn-lo sOnaP$r wOqaxOqexet BaM!yim veqec
h&A l!kem
[13] wOAet-A#Leh TOvaQOc& min-h!Eop l%A y#A!kOl& veqec h#m
Aet-haNever wOAet-haPeres wOA#t h!E!zOniY!h
[14] wOAet-haD!A!h wOAet-h!AaY!h lOm$n!H
[15] A#t K!l-E%r#b lOm$no
[16] wOA#t Bat haYaEan!h wOAet-haTafOm!s wOAet-haV!fap
wOAet-haN#c lOm$n#h&
[17] wOAet-haKos wOAet-haV!l!kO wOAet-haYanOv&p
[18] wOAet-haTinOvemet wOAet-haQ!A!t wOAet-h!r!f!m
[19] wOA#t hafas$d!h h!Aan!p!h lOm$n!H wOAet-haD&k$pat
wOAet-h!EajaL#p
[20] K%l verec h!Eop hah%l#kO Eal-AarOBaE veqec h&A l!kem s
[21] AakO Aet-zeh T%AkOl& miK%l verec h!Eop hah%l#kO Eal-
AarOBaE Aaver-l%A ]lo[ kOr!Eayim miMaEal lOragOl!yw
lOnaT#r B!h#n Eal-h!A!rec
[22] Aet-A#Leh m#hem T%Ak#l& Aet-h!AarOBeh lOm$no wOAet-
haS!lOE!m lOm$n#h& wOAet-hafarOG%l lOm$n#h& wOAet-
hef!g!b lOm$n#h&
[23] wOk%l verec h!Eop Aaver-lo AarOBaE ragOl!yim veqec h&A
l!kem
[24] &lOA#Leh TiJaM!A& K!l-haN%g#Ea BOnibOl!t!m yijOm!A
Ead-h!E!reb
[25] wOk!l-haN%x#A miNibOl!t!m yOkaB#s BOg!d!yw wOj!m#A
Ead-h!E!reb
[26] lOk!l-haBOh#m!h Aaver hiwA mapOreset ParOs!h wOvesaE
A#yneN!h v%saEat wOg#r!h A#yneN!h maEal!h jOm#A$m h#m
l!kem K!l-haN%g#Ea B!hem yijOm!A
[27] wOk%l hol#kO Eal-KaP!yw BOk!l-hafaY!h hah%leket Eal-
AarOBaE jOm#A$m h#m l!kem K!l-haN%g#Ea BOnibOl!t!m
yijOm!A Ead-h!E!reb
[28] wOhaN%x#A Aet-nibOl!t!m yOkaB#s BOg!d!yw wOj!m#A
Ead-h!E!reb jOm#A$m h#M!h l!kem s
[29] wOzeh l!kem haJ!m#A BaVerec haV%r#c Eal-h!A!rec
haf%led wOh!EakOB!r wOhac!b lOm$n#h&
[30] wOh!Aan!q!h wOhaK%fa wOhaLOj!A!h wOhaf%mej
wOhaTinOv!met
[31] A#Leh haJOm#A$m l!kem BOk!l-haV!rec K!l-haN%g#Ea
B!hem BOm%t!m yijOm!A Ead-h!E!reb
[32] wOk%l Aaver-yiP%l-E!l!yw m#hem BOm%t!m yijOm!A
miK!l-KOl$-E#c Ao beged Ao-Eor Ao x!q K!l-KOl$ Aaver-
y#E!xeh mOl!Ak!h B!hem BaMayim y&b!A wOj!m#A Ead-
h!Eereb wOj!h#r
[33] wOk!l-KOl$-ferex Aaver-yiP%l m#hem Ael-Toko K%l
Aaver BOtoko yijOm!A wOA%to tivOB%r&
[34] miK!l-h!A%kel Aaver y#A!k#l Aaver y!boA E!l!yw mayim
yijOm!A wOk!l-mavOqeh Aaver yiV!teh BOk!l-KOl$ yijOm!A
[35] wOk%l Aaver-yiP%l miNibOl!t!m E!l!yw yijOm!A TaN&r
wOk$rayim yuT!c jOm#A$m h#m &jOm#A$m yihOy& l!kem
[36] AakO maEOy!n &bor miqOw#h-mayim yihOyeh j!hor
wOn%g#Ea BOnibOl!t!m yijOm!A
[37] wOk$ yiP%l miNibOl!t!m Eal-K!l-zeraE z#r&Ea Aaver
yiZ!r#Ea j!hor h&A
[38] wOk$ yuTan-mayim Eal-zeraE wOn!pal miNibOl!t!m
E!l!yw j!m#A h&A l!kem s
[39] wOk$ y!m&t min-haBOh#m!h Aaver-h$A l!kem lOA!kOl!h
haN%g#Ea BOnibOl!t!H yijOm!A Ead-h!E!reb
[40] wOh!A%k#l miNibOl!t!H yOkaB#s BOg!d!yw wOj!m#A Ead-
h!E!reb wOhaN%x#A Aet-nibOl!t!H yOkaB#s BOg!d!yw
wOj!m#A Ead-h!E!reb
[41] wOk!l-haVerec haV%r#c Eal-h!A!rec veqec h&A l%A y#A!k#l
[42] K%l hol#kO Eal-G!fon wOk%l hol#kO Eal-AarOBaE Ead K!l-
marOB#h ragOlayim lOk!l-haVerec haV%r#c Eal-h!A!rec l%A
t%AkOl&m K$-veqec h#m
[43] Aal-TOvaQOc& Aet-napOv%t#ykem BOk!l-haVerec haV%r#c
wOl%A tiJaMOA& B!hem wOnijOm#tem B!m
[44] K$ Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem wOhitOqaDivOTem wihOy$tem
qOd%v$m K$ q!dov A!n$ wOl%A tOjaMOA& Aet-napOv%t#ykem
BOk!l-haVerec h!r%m#x Eal-h!A!rec
[45] K$ Aan$ yOhw!h haMaEaleh AetOkem m#Aerec micOrayim
lihOy%t l!kem l#Al%h$m wihOy$tem qOd%v$m K$ q!dov A!n$
[46] z%At Torat haBOh#m!h wOh!Eop wOk%l nepev hafaY!h
h!r%mexet BaM!yim &lOk!l-nepev haV%recet Eal-h!A!rec
[47] lOhabOD$l B#yn haJ!m#A &b#yn haJ!h%r &b#yn hafaY!h
haNeAekelet &b#yn hafaY!h Aaver l%A t#A!k#l p
12
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r AiV!h K$ tazOr$Ea
wOy!lOd!h z!k!r wOj!mOA!h vibOEat y!m$m K$m#y niDat
DOw%t!H TijOm!A
[3] &baYom haVOm$n$ yiMol BOxar E!rOl!to
[4] &vOl%v$m yom &vOl%vet y!m$m T#v#b BidOm#y j!h!r!h
BOk!l-q%dev l%A-tiG!E wOAel-haMiqOD!v l%A t!b%A Ead-
mOl%At yOm#y j!h!r!H
[5] wOAim-nOq#b!h t#l#d wOj!mOA!h vObuEayim KOniD!t!H
wOviV$m yom wOv#vet y!m$m T#v#b Eal-DOm#y j!h!r!h
[6] &bimOl%At yOm#y j!h!r!H lOb#n Ao lObat T!b$A Kebex
Ben-vOn!to lOE%l!h &ben-yon!h Ao-t%r lOfaJ!At Ael-Petaf
A%hel-moE#d Ael-haK%h#n
[7] wOhiqOr$bo lipOn#y yOhw!h wOkiPer E!leyh! wOj!har!h
miMOq%r D!meyh! z%At Torat haY%ledet laZ!k!r Ao
laNOq#b!h
[8] wOAim-l%A timOc!A y!d!H D#y xeh wOl!qOf!h vOT#y-
t%r$m Ao vOn#y BOn#y yon!h Aef!d lOE%l!h wOAef!d
lOfaJ!At wOkiPer E!leyh! haK%h#n wOj!h#r!h p

13
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
[2] A!d!m K$-yihOyeh bOEor-BOx!ro xOA#t Ao-saPafat Ao
baheret wOh!y!h bOEor-BOx!ro lOnegaE c!r!Eat wOh&b!A
Ael-Aahar%n haK%h#n Ao Ael-Aafad miB!n!yw haK%han$m
[3] wOr!A!h haK%h#n Aet-haNegaE BOEor-haB!x!r wOx#E!r
BaNegaE h!pakO l!b!n &marOA#h haNegaE E!m%q m#Eor
BOx!ro negaE c!raEat h&A wOr!A!h& haK%h#n wOjiM#A A%to
[4] wOAim-Baheret lOb!n!h hiwA BOEor BOx!ro wOE!m%q
A#yn-marOAeh! min-h!Eor &xOE!r!h l%A-h!pakO l!b!n
wOhisOG$r haK%h#n Aet-haNegaE vibOEat y!m$m
[5] wOr!A!h& haK%h#n BaYom haVOb$E$ wOhiN#h haNegaE
E!mad BOE#yn!yw l%A-p!x!h haNegaE B!Eor wOhisOG$ro
haK%h#n vibOEat y!m$m v#n$t
[6] wOr!A!h haK%h#n A%to BaYom haVOb$E$ v#n$t wOhiN#h
K#h!h haNegaE wOl%A-p!x!h haNegaE B!Eor wOjiharo
haK%h#n misOPafat h$A wOkiBes BOg!d!yw wOj!h#r
[7] wOAim-P!x%h tipOxeh haMisOPafat B!Eor Aafar#y
h#r!A%to Ael-haK%h#n lOj!h!r!to wOnirOA!h v#n$t Ael-
haK%h#n
[8] wOr!A!h haK%h#n wOhiN#h P!xOt!h haMisOPafat B!Eor
wOjiMOAo haK%h#n c!raEat hiwA p
[9] negaE c!raEat K$ tihOyeh BOA!d!m wOh&b!A Ael-haK%h#n
[10] wOr!A!h haK%h#n wOhiN#h xOA#t-lOb!n!h B!Eor wOh$A
h!pOk!h x#E!r l!b!n &mifOyat B!x!r fay BaxOA#t
[11] c!raEat novenet hiwA BOEor BOx!ro wOjiMOAo haK%h#n l%A
yasOGireN& K$ j!m#A h&A
[12] wOAim-P!rofa TipOraf hac!raEat B!Eor wOkiSOt!h
hac!raEat A#t K!l-Eor haNegaE m#r%Avo wOEad-ragOl!yw
lOk!l-marOA#h E#yn#y haK%h#n
[13] wOr!A!h haK%h#n wOhiN#h kiSOt!h hac!raEat Aet-K!l-
BOx!ro wOjihar Aet-haN!gaE KuLo h!pakO l!b!n j!hor h&A
[14] &bOyom h#r!Aot Bo B!x!r fay yijOm!A
[15] wOr!A!h haK%h#n Aet-haB!x!r hafay wOjiMOAo haB!x!r
hafay j!m#A h&A c!raEat h&A
[16] Ao k$ y!v&b haB!x!r hafay wOnehOPakO lOl!b!n &b!A
Ael-haK%h#n
[17] wOr!A!h& haK%h#n wOhiN#h nehOPakO haNegaE lOl!b!n
wOjihar haK%h#n Aet-haNegaE j!hor h&A p
[18] &b!x!r K$-yihOyeh bo-bOE%ro vOf$n wOnirOP!A
[19] wOh!y!h BimOqom haVOf$n xOA#t lOb!n!h Ao baheret
lOb!n!h AadamOD!met wOnirOA!h Ael-haK%h#n
[20] wOr!A!h haK%h#n wOhiN#h marOAeh! v!p!l min-h!Eor
&xOE!r!H h!pakO l!b!n wOjiMOAo haK%h#n negaE-c!raEat
hiwA BaVOf$n P!r!f!h
[21] wOAim yirOAeN!h haK%h#n wOhiN#h A#yn-B!H x#E!r
l!b!n &vOp!l!h A#yneN!h min-h!Eor wOh$A k#h!h
wOhisOG$ro haK%h#n vibOEat y!m$m
[22] wOAim-P!x%h tipOxeh B!Eor wOjiM#A haK%h#n A%to negaE
hiwA
[23] wOAim-TafOTeyh! TaEam%d haBaheret l%A p!x!t!h
c!rebet haVOf$n hiwA wOjiharo haK%h#n s
[24] Ao b!x!r K$-yihOyeh bOE%ro mikOwat-A#v wOh!yOt!h
mifOyat haMikOw!h Baheret lOb!n!h AadamODemet Ao
lOb!n!h
[25] wOr!A!h A%t!H haK%h#n wOhiN#h nehOPakO x#E!r l!b!n
BaBaheret &marOAeh! E!m%q min-h!Eor c!raEat hiwA
BaMikOw!h P!r!f!h wOjiM#A A%to haK%h#n negaE c!raEat
hiwA
[26] wOAim yirOAeN!h haK%h#n wOhiN#h A#yn-BaBeheret
x#E!r l!b!n &vOp!l!h A#yneN!h min-h!Eor wOhiwA k#h!h
wOhisOG$ro haK%h#n vibOEat y!m$m
[27] wOr!A!h& haK%h#n BaYom haVOb$E$ Aim-P!x%h tipOxeh
B!Eor wOjiM#A haK%h#n A%to negaE c!raEat hiwA
[28] wOAim-TafOTeyh! taEam%d haBaheret l%A-p!xOt!h b!Eor
wOhiwA k#h!h xOA#t haMikOw!h hiwA wOjiharo haK%h#n
K$-c!rebet haMikOw!h hiwA p
[29] wOA$v Ao AiV!h K$-yihOyeh bo n!gaE BOr%Av Ao bOz!q!n
[30] wOr!A!h haK%h#n Aet-haNegaE wOhiN#h marOA#h& E!m%q
min-h!Eor &bo x#E!r c!h%b D!q wOjiM#A A%to haK%h#n
neteq h&A c!raEat h!r%Av Ao haZ!q!n h&A
[31] wOk$-yirOAeh haK%h#n Aet-negaE haNeteq wOhiN#h A#yn-
marOA#h& E!m%q min-h!Eor wOx#E!r v!f%r A#yn Bo
wOhisOG$r haK%h#n Aet-negaE haNeteq vibOEat y!m$m
[32] wOr!A!h haK%h#n Aet-haNegaE BaYom haVOb$E$ wOhiN#h
l%A-p!x!h haNeteq wOl%A-h!y!h bo x#E!r c!h%b &marOA#h
haNeteq A#yn E!m%q min-h!Eor
[33] wOhitOGaL!f wOAet-haNeteq l%A yOgaL#fa wOhisOG$r
haK%h#n Aet-haNeteq vibOEat y!m$m v#n$t
[34] wOr!A!h haK%h#n Aet-haNeteq BaYom haVOb$E$ wOhiN#h
l%A-p!x!h haNeteq B!Eor &marOA#h& A#yneN& E!m%q min-
h!Eor wOjihar A%to haK%h#n wOkiBes BOg!d!yw wOj!h#r
[35] wOAim-P!x%h yipOxeh haNeteq B!Eor Aafar#y j!h!r!to
[36] wOr!A!h& haK%h#n wOhiN#h P!x!h haNeteq B!Eor l%A-
yObaQ#r haK%h#n laX#E!r hac!h%b j!m#A h&A
[37] wOAim-BOE#yn!yw E!mad haNeteq wOx#E!r v!f%r c!maf-
Bo nirOP!A haNeteq j!hor h&A wOjiharo haK%h#n s
[38] wOA$v Ao-AiV!h K$-yihOyeh bOEor-BOx!r!m Beh!r%t
Beh!r%t lOb!n%t
[39] wOr!A!h haK%h#n wOhiN#h bOEor-BOx!r!m Beh!r%t
K#hot lOb!n%t B%haq h&A P!raf B!Eor j!hor h&A s
[40] wOA$v K$ yiM!r#j r%Avo q#r#fa h&A j!hor h&A
[41] wOAim miPOAat P!n!yw yiM!r#j r%Avo GiB#fa h&A j!hor
h&A
[42] wOk$-yihOyeh baQ!rafat Ao baGaBafat negaE l!b!n
AadamOD!m c!raEat P%rafat hiwA BOq!rafOTo Ao
bOgaBafOTo
[43] wOr!A!h A%to haK%h#n wOhiN#h xOA#t-haNegaE lOb!n!h
AadamODemet BOq!rafOTo Ao bOgaBafOTo KOmarOA#h c!raEat
Eor B!x!r
[44] A$v-c!r&Ea h&A j!m#A h&A jaM#A yOjaMOAeN& haK%h#n
BOr%Avo nigOEo
[45] wOhac!r&Ea Aaver-Bo haNegaE BOg!d!yw yihOy&
pOrum$m wOr%Avo yihOyeh p!r&Ea wOEal-x!p!m yaEOjeh
wOj!m#A j!m#A yiqOr!A
[46] K!l-yOm#y Aaver haNegaE Bo yijOm!A j!m#A h&A B!d!d
y#v#b mif&c laMafaneh mov!bo s
[47] wOhaBeged K$-yihOyeh bo negaE c!r!Eat BObeged cemer
Ao BObeged PivOT$m
[48] Ao bivOt$ Ao bOE#reb laPivOT$m wOlac!mer Ao bOEor Ao
BOk!l-mOleAket Eor
[49] wOh!y!h haNegaE yOraqOraq Ao AadamOD!m BaBeged Ao
b!Eor Ao-baVOt$ Ao-b!E#reb Ao bOk!l-KOl$-Eor negaE c!raEat
h&A wOh!rOA!h Aet-haK%h#n
[50] wOr!A!h haK%h#n Aet-haN!gaE wOhisOG$r Aet-haNegaE
vibOEat y!m$m
[51] wOr!A!h Aet-haNegaE BaYom haVOb$E$ K$-p!x!h haNegaE
BaBeged Ao-baVOt$ Ao-b!E#reb Ao b!Eor lOk%l Aaver-y#E!xeh
h!Eor limOl!Ak!h c!raEat mamOAeret haNegaE j!m#A h&A
[52] wOx!rap Aet-haBeged Ao Aet-haVOt$ Ao Aet-h!E#reb
Bacemer Ao baPivOT$m Ao Aet-K!l-KOl$ h!Eor Aaver-
yihOyeh bo haN!gaE K$-c!raEat mamOAeret hiwA B!A#v
TiX!r#p
[53] wOAim yirOAeh haK%h#n wOhiN#h l%A-p!x!h haNegaE
BaBeged Ao baVOt$ Ao b!E#reb Ao BOk!l-KOl$-Eor
[54] wOci&!h haK%h#n wOkiBOs& A#t Aaver-Bo haN!gaE
wOhisOG$ro vibOEat-y!m$m v#n$t
[55] wOr!A!h haK%h#n Aafar#y huKaB#s Aet-haNegaE wOhiN#h
l%A-h!pakO haNegaE Aet-E#yno wOhaNegaE l%A-p!x!h j!m#A
h&A B!A#v TixOrOpeN& POfetet hiwA BOq!rafOTo Ao
bOgaBafOTo
[56] wOAim r!A!h haK%h#n wOhiN#h K#h!h haNegaE Aafar#y
huKaB#s A%to wOq!raE A%to min-haBeged Ao min-h!Eor Ao
min-haVOt$ Ao min-h!E#reb
[57] wOAim-T#r!Aeh Eod BaBeged Ao-baVOt$ Ao-b!E#reb Ao
bOk!l-KOl$-Eor P%rafat hiwA B!A#v TixOrOpeN& A#t Aaver-
Bo haN!gaE
[58] wOhaBeged Ao-haVOt$ Ao-h!E#reb Ao-k!l-KOl$ h!Eor Aaver
TOkaB#s wOs!r m#hem haN!gaE wOkuBas v#n$t wOj!h#r
[59] z%At Torat negaE-c!raEat Beged hacemer Ao haPivOT$m
Ao haVOt$ Ao h!E#reb Ao K!l-KOl$-Eor lOjaharo Ao lOjaMOAo p

14
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] z%At TihOyeh Torat haMOc%r!E BOyom j!h!r!to wOh&b!A
Ael-haK%h#n
[3] wOy!c!A haK%h#n Ael-mif&c laMafaneh wOr!A!h haK%h#n
wOhiN#h nirOP!A negaE-hac!raEat min-hac!r&Ea
[4] wOci&!h haK%h#n wOl!qaf laMiJah#r vOT#y-ciP!r$m
faYot jOh%rot wOE#c Aerez &vOn$ tolaEat wOA#z%b
[5] wOci&!h haK%h#n wOv!faj Aet-haciPor h!Aef!t Ael-KOl$-
ferex Eal-mayim faY$m
[6] Aet-haciP%r hafaY!h yiQaf A%t!H wOAet-E#c h!Aerez
wOAet-vOn$ haTolaEat wOAet-h!A#z%b wOj!bal Aot!m wOA#t
haciP%r hafaY!h BOdam haciP%r haVOfuj!h Eal haMayim
hafaY$m
[7] wOhiZ!h Eal haMiJah#r min-hac!raEat vebaE POE!m$m
wOjiharo wOviLaf Aet-haciP%r hafaY!h Eal-POn#y haX!deh
[8] wOkiBes haMiJah#r Aet-BOg!d!yw wOgiLaf Aet-K!l-
xOE!ro wOr!fac BaMayim wOj!h#r wOAafar y!boA Ael-
haMafaneh wOy!vab mif&c lOA!h!lo vibOEat y!m$m
[9] wOh!y!h baYom haVOb$E$ yOgaLaf Aet-K!l-xOE!ro Aet-
r%Avo wOAet-zOq!no wOA#t GaB%t E#yn!yw wOAet-K!l-
xOE!ro yOgaL#fa wOkiBes Aet-BOg!d!yw wOr!fac Aet-
BOx!ro BaMayim wOj!h#r
[10] &baYom haVOm$n$ yiQaf vOn#y-kOb!x$m TOm$m$m
wOkabOx!h Aafat Bat-vOn!t!H TOm$m!h &vOl%v!h EexOr%n$m
s%let minOf!h BOl&l!h baVemen wOl%g Aef!d v!men
[11] wOheEem$d haK%h#n hamOjah#r A#t h!A$v haMiJah#r
wOA%t!m lipOn#y yOhw!h Petaf A%hel moE#d
[12] wOl!qaf haK%h#n Aet-haKebex h!Aef!d wOhiqOr$b A%to
lOA!v!m wOAet-l%g haV!men wOh#n$p A%t!m TOn&p!h
lipOn#y yOhw!h
[13] wOv!faj Aet-haKebex BimOqom Aaver yivOfaj Aet-
hafaJ!At wOAet-h!E%l!h BimOqom haQ%dev K$ KafaJ!At
h!A!v!m h&A laK%h#n q%dev q!d!v$m h&A
[14] wOl!qaf haK%h#n miDam h!A!v!m wOn!tan haK%h#n Eal-
TOn&kO A%zen haMiJah#r hayOm!n$t wOEal-B%hen y!do
hayOm!n$t wOEal-B%hen ragOlo hayOm!n$t
[15] wOl!qaf haK%h#n miL%g haV!men wOy!caq Eal-Kap
haK%h#n haXOm!Al$t
[16] wOj!bal haK%h#n Aet-AecOB!Eo hayOm!n$t min-haVemen
Aaver Eal-KaPo haXOm!Al$t wOhiZ!h min-haVemen
BOAecOB!Eo vebaE POE!m$m lipOn#y yOhw!h
[17] &miYeter haVemen Aaver Eal-KaPo yiT#n haK%h#n Eal-
TOn&kO A%zen haMiJah#r hayOm!n$t wOEal-B%hen y!do
hayOm!n$t wOEal-B%hen ragOlo hayOm!n$t Eal Dam h!A!v!m
[18] wOhaNot!r BaVemen Aaver Eal-Kap haK%h#n yiT#n Eal-
r%Av haMiJah#r wOkiPer E!l!yw haK%h#n lipOn#y yOhw!h
[19] wOE!x!h haK%h#n Aet-hafaJ!At wOkiPer Eal-haMiJah#r
miJumOA!to wOAafar yivOfaj Aet-h!E%l!h
[20] wOheEel!h haK%h#n Aet-h!E%l!h wOAet-haMinOf!h
haMizOB#f!h wOkiPer E!l!yw haK%h#n wOj!h#r s
[21] wOAim-Dal h&A wOA#yn y!do maXeget wOl!qaf Kebex
Aef!d A!v!m litOn&p!h lOkaP#r E!l!yw wOEiX!ron s%let
Aef!d B!l&l BaVemen lOminOf!h wOl%g v!men
[22] &vOT#y t%r$m Ao vOn#y BOn#y yon!h Aaver TaX$g y!do
wOh!y!h Aef!d faJ!At wOh!Aef!d E%l!h
[23] wOh#b$A A%t!m BaYom haVOm$n$ lOj!h!r!to Ael-haK%h#n
Ael-Petaf A%hel-moE#d lipOn#y yOhw!h
[24] wOl!qaf haK%h#n Aet-Kebex h!A!v!m wOAet-l%g haV!men
wOh#n$p A%t!m haK%h#n TOn&p!h lipOn#y yOhw!h
[25] wOv!faj Aet-Kebex h!A!v!m wOl!qaf haK%h#n miDam
h!A!v!m wOn!tan Eal-TOn&kO A%zen-haMiJah#r hayOm!n$t
wOEal-B%hen y!do hayOm!n$t wOEal-B%hen ragOlo
hayOm!n$t
[26] &min-haVemen yic%q haK%h#n Eal-Kap haK%h#n
haXOm!Al$t
[27] wOhiZ!h haK%h#n BOAecOB!Eo hayOm!n$t min-haVemen
Aaver Eal-KaPo haXOm!Al$t vebaE POE!m$m lipOn#y yOhw!h
[28] wOn!tan haK%h#n min-haVemen Aaver Eal-KaPo Eal-
TOn&kO A%zen haMiJah#r hayOm!n$t wOEal-B%hen y!do
hayOm!n$t wOEal-B%hen ragOlo hayOm!n$t Eal-mOqom Dam
h!A!v!m
[29] wOhaNot!r min-haVemen Aaver Eal-Kap haK%h#n yiT#n
Eal-r%Av haMiJah#r lOkaP#r E!l!yw lipOn#y yOhw!h
[30] wOE!x!h Aet-h!Aef!d min-haT%r$m Ao min-BOn#y
haYon!h m#Aaver TaX$g y!do
[31] A#t Aaver-TaX$g y!do Aet-h!Aef!d faJ!At wOAet-h!Aef!d
E%l!h Eal-haMinOf!h wOkiPer haK%h#n Eal haMiJah#r
lipOn#y yOhw!h
[32] z%At Torat Aaver-Bo negaE c!r!Eat Aaver l%A-taX$g y!do
BOj!h!r!to p
[33] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
[34] K$ t!b%A& Ael-Aerec KOnaEan Aaver Aan$ n%t#n l!kem
laAafuZ!h wOn!taT$ negaE c!raEat BOb#yt Aerec AafuZatOkem
[35] &b!A Aaver-lo haBayit wOhiG$d laK%h#n l#Am%r KOnegaE
nirOA!h l$ BaB!yit
[36] wOci&!h haK%h#n &piN& Aet-haBayit BOjerem y!b%A
haK%h#n lirOAot Aet-haNegaE wOl%A yijOm!A K!l-Aaver
BaB!yit wOAafar K#n y!b%A haK%h#n lirOAot Aet-haB!yit
[37] wOr!A!h Aet-haNegaE wOhiN#h haNegaE BOq$r%t haBayit
vOqaEar&r%t yOraqOraQ%t Ao AadamODaM%t &marOA#yhen
v!p!l min-haQ$r
[38] wOy!c!A haK%h#n min-haBayit Ael-Petaf haB!yit
wOhisOG$r Aet-haBayit vibOEat y!m$m
[39] wOv!b haK%h#n BaYom haVOb$E$ wOr!A!h wOhiN#h P!x!h
haNegaE BOq$r%t haB!yit
[40] wOci&!h haK%h#n wOfiLOc& Aet-h!Aab!n$m Aaver B!h#n
haN!gaE wOhivOl$k& AetOhen Ael-mif&c l!E$r Ael-m!qom
j!m#A
[41] wOAet-haBayit yaqOciEa miBayit s!b$b wOv!pOk& Aet-
heE!p!r Aaver hiqOc& Ael-mif&c l!E$r Ael-m!qom j!m#A
[42] wOl!qOf& Aab!n$m Aaf#rot wOh#b$A& Ael-Tafat h!Aab!n$m
wOE!p!r Aaf#r yiQaf wOj!f Aet-haB!yit
[43] wOAim-y!v&b haNegaE &p!raf BaBayit Aafar fiL#c Aet-
h!Aab!n$m wOAafar#y hiqOcot Aet-haBayit wOAafar#y
hiJofa
[44] &b!A haK%h#n wOr!A!h wOhiN#h P!x!h haNegaE BaB!yit
c!raEat mamOAeret hiwA BaBayit j!m#A h&A
[45] wOn!tac Aet-haBayit Aet-Aab!n!yw wOAet-E#c!yw wOA#t
K!l-Eapar haB!yit wOhoc$A Ael-mif&c l!E$r Ael-m!qom
j!m#A
[46] wOhaB!A Ael-haBayit K!l-yOm#y hisOG$r A%to yijOm!A
Ead-h!E!reb
[47] wOhaV%k#b BaBayit yOkaB#s Aet-BOg!d!yw wOh!A%k#l
BaBayit yOkaB#s Aet-BOg!d!yw
[48] wOAim-B%A y!b%A haK%h#n wOr!A!h wOhiN#h l%A-p!x!h
haNegaE BaBayit Aafar#y hiJ%fa Aet-haB!yit wOjihar
haK%h#n Aet-haBayit K$ nirOP!A haN!gaE
[49] wOl!qaf lOfaJ#A Aet-haBayit vOT#y ciP!r$m wOE#c Aerez
&vOn$ tolaEat wOA#z%b
[50] wOv!faj Aet-haciP%r h!Aef!t Ael-KOl$-ferex Eal-mayim
faY$m
[51] wOl!qaf Aet-E#c-h!Aerez wOAet-h!A#z%b wOA#t vOn$
haTolaEat wOA#t haciP%r hafaY!h wOj!bal A%t!m BOdam
haciP%r haVOf&j!h &baMayim hafaY$m wOhiZ!h Ael-
haBayit vebaE POE!m$m
[52] wOfiJ#A Aet-haBayit BOdam haciPor &baMayim hafaY$m
&baciP%r hafaY!h &bOE#c h!Aerez &b!A#z%b &bivOn$
haTol!Eat
[53] wOviLaf Aet-haciP%r hafaY!h Ael-mif&c l!E$r Ael-POn#y
haX!deh wOkiPer Eal-haBayit wOj!h#r
[54] z%At haTor!h lOk!l-negaE hac!raEat wOlaN!teq
[55] &lOc!raEat haBeged wOlaB!yit
[56] wOlaxOA#t wOlaSaPafat wOlaBeh!ret
[57] lOhor%t BOyom haJ!m#A &bOyom haJ!h%r z%At Torat
hac!r!Eat s

15
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
[2] DaBOr& Ael-BOn#y yixOr!A#l waAamarOTem Aal#hem A$v A$v
K$ yihOyeh z!b miBOx!ro zobo j!m#A h&A
[3] wOz%At TihOyeh jumOA!to BOzobo r!r BOx!ro Aet-zobo
Ao-hefOT$m BOx!ro miZobo jumOA!to hiwA
[4] K!l-haMivOK!b Aaver yivOKab E!l!yw haZ!b yijOm!A
wOk!l-haKOl$ Aaver-y#v#b E!l!yw yijOm!A
[5] wOA$v Aaver yiGaE BOmivOK!bo yOkaB#s BOg!d!yw
wOr!fac BaMayim wOj!m#A Ead-h!E!reb
[6] wOhaY%v#b Eal-haKOl$ Aaver-y#v#b E!l!yw haZ!b yOkaB#s
BOg!d!yw wOr!fac BaMayim wOj!m#A Ead-h!E!reb
[7] wOhaN%g#Ea BibOxar haZ!b yOkaB#s BOg!d!yw wOr!fac
BaMayim wOj!m#A Ead-h!E!reb
[8] wOk$-y!r%q haZ!b BaJ!hor wOkiBes BOg!d!yw wOr!fac
BaMayim wOj!m#A Ead-h!E!reb
[9] wOk!l-haMerOK!b Aaver yirOKab E!l!yw haZ!b yijOm!A
[10] wOk!l-haN%g#Ea BOk%l Aaver yihOyeh tafOT!yw yijOm!A
Ead-h!E!reb wOhaNox#A Aot!m yOkaB#s BOg!d!yw wOr!fac
BaMayim wOj!m#A Ead-h!E!reb
[11] wOk%l Aaver yiGaE-Bo haZ!b wOy!d!yw l%A-v!jap
BaM!yim wOkiBes BOg!d!yw wOr!fac BaMayim wOj!m#A
Ead-h!E!reb
[12] &kOl$-ferex Aaver-yiGaE-Bo haZ!b yiV!b#r wOk!l-
KOl$-E#c yiV!j#p BaM!yim
[13] wOk$-yijOhar haZ!b miZobo wOs!par lo vibOEat y!m$m
lOj!h!r!to wOkiBes BOg!d!yw wOr!fac BOx!ro BOmayim
faY$m wOj!h#r
[14] &baYom haVOm$n$ yiQaf-lo vOT#y t%r$m Ao vOn#y
BOn#y yon!h &b!A lipOn#y yOhw!h Ael-Petaf A%hel moE#d
&nOt!n!m Ael-haK%h#n
[15] wOE!x!h A%t!m haK%h#n Aef!d faJ!At wOh!Aef!d E%l!h
wOkiPer E!l!yw haK%h#n lipOn#y yOhw!h miZobo s
[16] wOA$v K$-t#c#A miMeN& vikObat-z!raE wOr!fac BaMayim
Aet-K!l-BOx!ro wOj!m#A Ead-h!E!reb
[17] wOk!l-Beged wOk!l-Eor Aaver-yihOyeh E!l!yw vikObat-
z!raE wOkuBas BaMayim wOj!m#A Ead-h!E!reb p
[18] wOAiV!h Aaver yivOKab A$v A%t!H vikObat-z!raE wOr!fac&
baMayim wOj!mOA& Ead-h!E!reb
[19] wOAiV!h K$-tihOyeh z!b!h D!m yihOyeh z%b!H
BibOx!r!H vibOEat y!m$m TihOyeh bOniD!t!H wOk!l-
haN%g#Ea B!H yijOm!A Ead-h!E!reb
[20] wOk%l Aaver TivOKab E!l!yw BOniD!t!H yijOm!A wOk%l
Aaver-T#v#b E!l!yw yijOm!A
[21] wOk!l-haN%g#Ea BOmivOK!b!H yOkaB#s BOg!d!yw
wOr!fac BaMayim wOj!m#A Ead-h!E!reb
[22] wOk!l-haN%g#Ea BOk!l-KOl$ Aaver-T#v#b E!l!yw yOkaB#s
BOg!d!yw wOr!fac BaMayim wOj!m#A Ead-h!E!reb
[23] wOAim Eal-haMivOK!b h&A Ao Eal-haKOl$ Aaver-hiwA
y%vebet-E!l!yw BOn!gOEo-bo yijOm!A Ead-h!E!reb
[24] wOAim v!k%b yivOKab A$v A%t!H &tOh$ niD!t!H E!l!yw
wOj!m#A vibOEat y!m$m wOk!l-haMivOK!b Aaver-yivOKab
E!l!yw yijOm!A p
[25] wOAiV!h K$-y!z&b zob D!m!H y!m$m raB$m BOl%A Eet-
niD!t!H Ao k$-t!z&b Eal-niD!t!H K!l-yOm#y zob
jumOA!t!H K$m#y niD!t!H TihOyeh jOm#A!h hiwA
[26] K!l-haMivOK!b Aaver-TivOKab E!l!yw K!l-yOm#y zob!H
KOmivOKab niD!t!H yihOyeh-L!H wOk!l-haKOl$ Aaver
T#v#b E!l!yw j!m#A yihOyeh KOjumOAat niD!t!H
[27] wOk!l-haNog#Ea B!m yijOm!A wOkiBes BOg!d!yw
wOr!fac BaMayim wOj!m#A Ead-h!E!reb
[28] wOAim-j!har!h miZob!H wOs!pOr!h L!H vibOEat y!m$m
wOAafar TijOh!r
[29] &baYom haVOm$n$ TiQaf-l!H vOT#y t%r$m Ao vOn#y
BOn#y yon!h wOh#b$A!h Aot!m Ael-haK%h#n Ael-Petaf A%hel
moE#d
[30] wOE!x!h haK%h#n Aet-h!Aef!d faJ!At wOAet-h!Aef!d E%l!h
wOkiPer E!leyh! haK%h#n lipOn#y yOhw!h miZob
jumOA!t!H
[31] wOhiZarOTem Aet-BOn#y-yixOr!A#l miJumOA!t!m wOl%A
y!mut& BOjumOA!t!m BOjaMOA!m Aet-mivOK!n$ Aaver
BOtok!m
[32] z%At Torat haZ!b waAaver T#c#A miMeN& vikObat-zeraE
lOj!mOA!h-b!H
[33] wOhaD!w!h BOniD!t!H wOhaZ!b Aet-zobo laZ!k!r
wOlaNOq#b!h &lOA$v Aaver yivOKab Eim-jOm#A!h p

16
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh Aafar#y mot vOn#y
BOn#y Aahar%n BOq!rOb!t!m lipOn#y-yOhw!h waY!mut&
[2] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh DaB#r Ael-Aahar%n A!f$k!
wOAal-y!b%A bOk!l-E#t Ael-haQ%dev miB#yt laP!r%ket Ael-
POn#y haKaP%ret Aaver Eal-h!A!r%n wOl%A y!m&t K$
BeE!n!n A#r!Aeh Eal-haKaP%ret
[3] BOz%At y!b%A Aahar%n Ael-haQ%dev BOpar Ben-B!q!r
lOfaJ!At wOAayil lOE%l!h
[4] KOt%net-Bad q%dev yilOB!v &mikOnOs#y-bad yihOy& Eal-
BOx!ro &bOAabOn#j Bad yafOG%r &bOmicOnepet Bad
yicOn%p BigOd#y-q%dev h#m wOr!fac BaMayim Aet-
BOx!ro &lOb#v!m
[5] &m#A#t Eadat BOn#y yixOr!A#l yiQaf vOn#y-xOE$r#y EiZ$m
lOfaJ!At wOAayil Aef!d lOE%l!h
[6] wOhiqOr$b Aahar%n Aet-Par hafaJ!At Aaver-lo wOkiPer
BaEado &bOEad B#yto
[7] wOl!qaf Aet-vOn#y haXOE$rim wOheEem$d A%t!m lipOn#y
yOhw!h Petaf A%hel moE#d
[8] wOn!tan Aahar%n Eal-vOn#y haXOE$rim Gor!lot Gor!l
Aef!d layhw!h wOgor!l Aef!d laEaz!Az#l
[9] wOhiqOr$b Aahar%n Aet-haX!E$r Aaver E!l!h E!l!yw haGor!l
layhw!h wOE!x!h& faJ!At
[10] wOhaX!E$r Aaver E!l!h E!l!yw haGor!l laEaz!Az#l
y!E!mad-fay lipOn#y yOhw!h lOkaP#r E!l!yw lOvaLaf A%to
laEaz!Az#l haMidOB!r!h
[11] wOhiqOr$b Aahar%n Aet-Par hafaJ!At Aaver-lo wOkiPer
BaEado &bOEad B#yto wOv!faj Aet-Par hafaJ!At Aaver-lo
[12] wOl!qaf mOl%A-haMafOT!h Gafal#y-A#v m#Eal
haMizOB#fa miLipOn#y yOhw!h &mOl%A f!pOn!yw qOj%ret
saM$m DaQ!h wOh#b$A miB#yt laP!r%ket
[13] wOn!tan Aet-haQOj%ret Eal-h!A#v lipOn#y yOhw!h
wOkiS!h Eanan haQOj%ret Aet-haKaP%ret Aaver Eal-h!E#d&t
wOl%A y!m&t
[14] wOl!qaf miDam haP!r wOhiZ!h bOAecOB!Eo Eal-POn#y
haKaP%ret q#dOm!h wOlipOn#y haKaP%ret yaZeh vebaE-
POE!m$m min-haD!m BOAecOB!Eo
[15] wOv!faj Aet-xOE$r hafaJ!At Aaver l!E!m wOh#b$A Aet-D!mo
Ael-miB#yt laP!r%ket wOE!x!h Aet-D!mo KaAaver E!x!h
lOdam haP!r wOhiZ!h A%to Eal-haKaP%ret wOlipOn#y
haKaP%ret
[16] wOkiPer Eal-haQ%dev miJumOA%t BOn#y yixOr!A#l
&miPivOE#yhem lOk!l-faJ%At!m wOk#n yaEaxeh lOA%hel
moE#d haV%k#n AiT!m BOtokO jumOA%t!m
[17] wOk!l-A!d!m l%A-yihOyeh BOA%hel moE#d BOb%Ao lOkaP#r
BaQ%dev Ead-c#Ato wOkiPer BaEado &bOEad B#yto &bOEad
K!l-qOhal yixOr!A#l
[18] wOy!c!A Ael-haMizOB#fa Aaver lipOn#y-yOhw!h
wOkiPer E!l!yw wOl!qaf miDam haP!r &miDam haX!E$r
wOn!tan Eal-qarOnot haMizOB#fa s!b$b
[19] wOhiZ!h E!l!yw min-haD!m BOAecOB!Eo vebaE POE!m$m
wOjiharo wOqiDOvo miJumOA%t BOn#y yixOr!A#l
[20] wOkiL!h miKaP#r Aet-haQ%dev wOAet-A%hel moE#d wOAet-
haMizOB#fa wOhiqOr$b Aet-haX!E$r hef!y
[21] wOs!makO Aahar%n Aet-vOT#y y!do ]y!d!yw[ Eal r%Av
haX!E$r hafay wOhitOwaD!h E!l!yw Aet-K!l-Eaw%n%t BOn#y
yixOr!A#l wOAet-K!l-PivOE#yhem lOk!l-faJ%At!m wOn!tan
A%t!m Eal-r%Av haX!E$r wOviLaf BOyad-A$v EiT$
haMidOB!r!h
[22] wOn!x!A haX!E$r E!l!yw Aet-K!l-Eaw%n%t!m Ael-Aerec
GOz#r!h wOviLaf Aet-haX!E$r BaMidOB!r
[23] &b!A Aahar%n Ael-A%hel moE#d &p!vaj Aet-BigOd#y haB!d
Aaver l!bav BOb%Ao Ael-haQ%dev wOhiN$f!m v!m
[24] wOr!fac Aet-BOx!ro baMayim BOm!qom q!dov wOl!bav
Aet-BOg!d!yw wOy!c!A wOE!x!h Aet-E%l!to wOAet-E%lat h!E!m
wOkiPer BaEado &bOEad h!E!m
[25] wOA#t f#leb hafaJ!At yaqOj$r haMizOB#f!h
[26] wOhamOvaL#fa Aet-haX!E$r laEaz!Az#l yOkaB#s BOg!d!yw
wOr!fac Aet-BOx!ro BaM!yim wOAafar#y-k#n y!boA Ael-
haMafaneh
[27] wOA#t Par hafaJ!At wOA#t xOE$r hafaJ!At Aaver h&b!A Aet-
D!m!m lOkaP#r BaQ%dev yoc$A Ael-mif&c laMafaneh
wOx!rOp& b!A#v Aet-E%r%t!m wOAet-BOx!r!m wOAet-PirOv!m
[28] wOhaX%r#p A%t!m yOkaB#s BOg!d!yw wOr!fac Aet-
BOx!ro BaM!yim wOAafar#y-k#n y!boA Ael-haMafaneh
[29] wOh!yOt!h l!kem lOfuQat Eol!m Baf%dev haVOb$E$
BeE!xor laf%dev TOEaN& Aet-napOv%t#ykem wOk!l-mOl!Ak!h
l%A taEax& h!AezOr!f wOhaG#r haG!r BOtokOkem
[30] K$-baYom haZeh yOkaP#r Eal#ykem lOjah#r AetOkem
miK%l faJ%At#ykem lipOn#y yOhw!h TijOh!r&
[31] vaBat vaB!ton h$A l!kem wOEiN$tem Aet-napOv%t#ykem
fuQat Eol!m
[32] wOkiPer haK%h#n Aaver-yimOvaf A%to waAaver yOmaL#A
Aet-y!do lOkah#n Tafat A!b$w wOl!bav Aet-BigOd#y haB!d
BigOd#y haQ%dev
[33] wOkiPer Aet-miqODav haQ%dev wOAet-A%hel moE#d wOAet-
haMizOB#fa yOkaP#r wOEal haK%han$m wOEal-K!l-Eam
haQ!h!l yOkaP#r
[34] wOh!yOt!h-Z%At l!kem lOfuQat Eol!m lOkaP#r Eal-BOn#y
yixOr!A#l miK!l-faJ%At!m Aafat BaV!n!h waYaEax KaAaver
ci&!h yOhw!h Aet-m%veh p

17
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-Aahar%n wOAel-B!n!yw wOAel K!l-BOn#y
yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#yhem zeh haD!b!r Aaver-ci&!h
yOhw!h l#Am%r
[3] A$v A$v miB#yt yixOr!A#l Aaver yivOfaj vor Ao-kexeb Ao-
E#z BaMafaneh Ao Aaver yivOfaj mif&c laMafaneh
[4] wOAel-Petaf A%hel moE#d l%A heb$Ao lOhaqOr$b q!rOB!n
layhw!h lipOn#y mivOKan yOhw!h D!m y#f!v#b l!A$v
hah&A D!m v!p!kO wOnikOrat h!A$v hah&A miQereb EaMo
[5] lOmaEan Aaver y!b$A& BOn#y yixOr!A#l Aet-zibOf#yhem
Aaver h#m z%bOf$m Eal-POn#y haX!deh weheb$Aum
layhw!h Ael-Petaf A%hel moE#d Ael-haK%h#n wOz!bOf&
zibOf#y vOl!m$m layhw!h Aot!m
[6] wOz!raq haK%h#n Aet-haD!m Eal-mizOBaf yOhw!h Petaf
A%hel moE#d wOhiqOj$r haf#leb lOr#yfa n$f%fa layhw!h
[7] wOl%A-yizOBOf& Eod Aet-zibOf#yhem laXOE$rim Aaver h#m
z%n$m Aafar#yhem fuQat Eol!m TihOyeh-Z%At l!hem
lOd%r%t!m
[8] waAal#hem T%Amar A$v A$v miB#yt yixOr!A#l &min-haG#r
Aaver-y!g&r BOtok!m Aaver-yaEaleh E%l!h Ao-z!baf
[9] wOAel-Petaf A%hel moE#d l%A yOb$AeN& laEaxot A%to layhw!h
wOnikOrat h!A$v hah&A m#EaM!yw
[10] wOA$v A$v miB#yt yixOr!A#l &min-haG#r haG!r BOtok!m
Aaver y%Akal K!l-D!m wOn!taT$ p!nay BaNepev h!A%kelet
Aet-haD!m wOhikOraT$ A%t!H miQereb EaM!H
[11] K$ nepev haB!x!r BaD!m hiwA waAan$ nOtaT$w l!kem
Eal-haMizOB#fa lOkaP#r Eal-napOv%t#ykem K$-haD!m h&A
BaNepev yOkaP#r
[12] Eal-K#n A!marOT$ libOn#y yixOr!A#l K!l-nepev miKem
l%A-t%Akal D!m wOhaG#r haG!r BOtokOkem l%A-y%Akal D!m
s
[13] wOA$v A$v miBOn#y yixOr!A#l &min-haG#r haG!r
BOtok!m Aaver y!c&d c#yd faY!h Ao-Eop Aaver y#A!k#l
wOv!pakO Aet-D!mo wOkiS!h& BeE!p!r
[14] K$-nepev K!l-B!x!r D!mo bOnapOvo h&A w!A%mar
libOn#y yixOr!A#l Dam K!l-B!x!r l%A t%Ak#l& K$ nepev K!l-
B!x!r D!mo hiwA K!l-A%kOl!yw yiK!r#t
[15] wOk!l-nepev Aaver T%Akal nOb#l!h &jOr#p!h B!AezOr!f
&baG#r wOkiBes BOg!d!yw wOr!fac BaMayim wOj!m#A
Ead-h!Eereb wOj!h#r
[16] wOAim l%A yOkaB#s &bOx!ro l%A yirOf!c wOn!x!A Eaw%no
p

18
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem Aan$
yOhw!h Ael%h#ykem
[3] KOmaEax#h Aerec-micOrayim Aaver yOvabOTem-B!H l%A
taEax& &kOmaEax#h Aerec-KOnaEan Aaver Aan$ m#b$A AetOkem
v!M!h l%A taEax& &bOfuQ%t#yhem l%A t#l#k&
[4] Aet-mivOP!jay TaEax& wOAet-fuQ%tay TivOmOr& l!leket
B!hem Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[5] &vOmarOTem Aet-fuQ%tay wOAet-mivOP!jay Aaver yaEaxeh
A%t!m h!A!d!m w!fay B!hem Aan$ yOhw!h s
[6] A$v A$v Ael-K!l-vOA#r BOx!ro l%A tiqOrOb& lOgaLot EerOw!h
Aan$ yOhw!h s
[7] EerOwat A!b$k! wOEerOwat AiMOk! l%A tOgaL#h AiMOk! hiwA
l%A tOgaLeh EerOw!t!H s
[8] EerOwat A#vet-A!b$k! l%A tOgaL#h EerOwat A!b$k! hiwA s
[9] EerOwat AafotOk! bat-A!b$k! Ao bat-AiMek! moledet Bayit
Ao moledet f&c l%A tOgaLeh EerOw!t!n s
[10] EerOwat Bat-BinOk! Ao bat-BiTOk! l%A tOgaLeh EerOw!t!n
K$ EerOw!tOk! h#N!h s
[11] EerOwat Bat-A#vet A!b$k! moledet A!b$k! AafotOk! hiwA l%A
tOgaLeh EerOw!t!H s
[12] EerOwat Aafot-A!b$k! l%A tOgaL#h vOA#r A!b$k! hiwA s
[13] EerOwat Aafot-AiMOk! l%A tOgaL#h K$-vOA#r AiMOk! hiwA s
[14] EerOwat Aaf$-A!b$k! l%A tOgaL#h Ael-AivOTo l%A tiqOr!b
D%d!tOk! hiwA s
[15] EerOwat KaL!tOk! l%A tOgaL#h A#vet BinOk! hiwA l%A
tOgaLeh EerOw!t!H s
[16] EerOwat A#vet-A!f$k! l%A tOgaL#h EerOwat A!f$k! hiwA s
[17] EerOwat AiV!h &biT!H l%A tOgaL#h Aet-Bat-BOn!H wOAet-
Bat-BiT!H l%A tiQaf lOgaLot EerOw!t!H vaAar!h h#N!h
ziM!h hiwA
[18] wOAiV!h Ael-Aaf%t!H l%A tiQ!f licOr%r lOgaLot EerOw!t!H
E!leyh! BOfaYeyh!
[19] wOAel-AiV!h BOniDat jumOA!t!H l%A tiqOrab lOgaLot
EerOw!t!H
[20] wOAel-A#vet Eam$tOk! l%A-tiT#n vOk!bOTOk! lOz!raE
lOj!mOA!h-b!H
[21] &miZarOEak! l%A-tiT#n lOhaEab$r laM%lekO wOl%A tOfaL#l
Aet-v#m Ael%heyk! Aan$ yOhw!h
[22] wOAet-z!k!r l%A tivOKab mivOKOb#y AiV!h ToE#b!h hiwA
[23] &bOk!l-BOh#m!h l%A-tiT#n vOk!bOTOk! lOj!mOA!h-b!H
wOAiV!h l%A-taEam%d lipOn#y bOh#m!h lOribOE!H Tebel h&A
[24] Aal-TiJaMOA& BOk!l-A#Leh K$ bOk!l-A#Leh nijOmOA&
haGoyim Aaver-Aan$ mOvaL#fa miPOn#ykem
[25] waTijOm!A h!A!rec w!AepOq%d Eaw%n!H E!leyh! waT!qiA
h!A!rec Aet-y%vObeyh!
[26] &vOmarOTem AaTem Aet-fuQ%tay wOAet-mivOP!jay wOl%A
taEax& miK%l haToE#b%t h!A#Leh h!AezOr!f wOhaG#r haG!r
BOtokOkem
[27] K$ Aet-K!l-haToE#b%t h!A#l E!x& AanOv#y-h!A!rec Aaver
lipOn#ykem waTijOm!A h!A!rec
[28] wOl%A-t!q$A h!A!rec AetOkem BOjaMaAakem A%t!H KaAaver
q!A!h Aet-haGoy Aaver lipOn#ykem
[29] K$ K!l-Aaver yaEaxeh miK%l haToE#bot h!A#Leh
wOnikOrOt& haNOp!vot h!E%x%t miQereb EaM!m
[30] &vOmarOTem Aet-mivOmarOT$ lObilOT$ Eaxot m#fuQot
haToE#b%t Aaver naEax& lipOn#ykem wOl%A tiJaMOA& B!hem
Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem p

19
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l wOA!marOT!
Aal#hem qOd%v$m TihOy& K$ q!dov Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[3] A$v AiMo wOA!b$w T$r!A& wOAet-vaBOt%tay TivOm%r& Aan$
yOhw!h Ael%h#ykem
[4] Aal-TipOn& Ael-h!Ael$l$m w#Al%h#y maS#k!h l%A taEax&
l!kem Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[5] wOk$ tizOBOf& zebaf vOl!m$m layhw!h lirOc%nOkem
TizOB!fuh&
[6] BOyom zibOfakem y#A!k#l &miM!f!r!t wOhaNot!r Ead-
yom haVOl$v$ B!A#v yiX!r#p
[7] wOAim h#A!k%l y#A!k#l BaYom haVOl$v$ PiG&l h&A l%A
y#r!ceh
[8] wOA%kOl!yw Eaw%no yiX!A K$-Aet-q%dev yOhw!h fiL#l
wOnikOrOt!h haNepev hahiwA m#EaMeyh!
[9] &bOqucOrOkem Aet-qOc$r AarOcOkem l%A tOkaLeh POAat
x!dOk! liqOc%r wOleqej qOc$rOk! l%A tOlaQ#j
[10] wOkarOmOk! l%A tOEol#l &perej KarOmOk! l%A tOlaQ#j leE!n$
wOlaG#r TaEaz%b A%t!m Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[11] l%A TigOn%b& wOl%A-tOkafav& wOl%A-tOvaQOr& A$v BaEam$to
[12] wOl%A-tiV!bOE& bivOm$ laV!qer wOfiLalOT! Aet-v#m
Ael%heyk! Aan$ yOhw!h
[13] l%A-taEav%q Aet-r#Eak! wOl%A tigOz%l l%A-t!l$n POEuLat
x!k$r AiTOk! Ead-B%qer
[14] l%A-tOqaL#l f#r#v wOlipOn#y Ei&#r l%A tiT#n mikOv%l
wOy!r#At! M#Ael%heyk! Aan$ yOhw!h
[15] l%A-taEax& E!wel BaMivOP!j l%A-tiX!A pOn#y-d!l wOl%A
tehODar POn#y g!dol BOcedeq TivOP%j Eam$tek!
[16] l%A-t#l#kO r!k$l BOEaMeyk! l%A taEam%d Eal-Dam r#Eek!
Aan$ yOhw!h
[17] l%A-tixOn!A Aet-A!f$k! BilOb!bek! hok#fa Tok$fa Aet-
Eam$tek! wOl%A-tiX!A E!l!yw f#jOA
[18] l%A-tiQ%m wOl%A-tiJ%r Aet-BOn#y EaMek! wOA!habOT!
lOr#Eak! K!mok! Aan$ yOhw!h
[19] Aet-fuQ%tay TivOm%r& BOhemOTOk! l%A-tarOB$Ea
KilOAayim x!dOk! l%A-tizOraE KilOA!yim &beged KilOAayim
vaEajOn#z l%A yaEaleh E!leyk! p
[20] wOA$v K$-yivOKab Aet-AiV!h vikObat-zeraE wOhiwA
vipOf!h neferepet lOA$v wOh!pOD#h l%A nipOD!t!h Ao
fupOv!h l%A niTan-l!H BiQ%ret TihOyeh l%A y&mOt& K$-l%A
fuP!v!h
[21] wOh#b$A Aet-Aav!mo layhw!h Ael-Petaf A%hel moE#d A#yl
A!v!m
[22] wOkiPer E!l!yw haK%h#n BOA#yl h!A!v!m lipOn#y
yOhw!h Eal-faJ!Ato Aaver f!j!A wOnisOlaf lo m#faJ!Ato
Aaver f!j!A p
[23] wOk$-t!b%A& Ael-h!A!rec &nOjaEOTem K!l-E#c maAak!l
waEaralOTem E!rOl!to Aet-PirOyo v!l%v v!n$m yihOyeh
l!kem Ear#l$m l%A y#A!k#l
[24] &baV!n!h h!rOb$Eit yihOyeh K!l-PirOyo q%dev hiL&l$m
layhw!h
[25] &baV!n!h hafam$vit T%AkOl& Aet-PirOyo lOhos$p l!kem
TOb&A!to Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[26] l%A t%AkOl& Eal-haD!m l%A tOnafav& wOl%A tOEon#n&
[27] l%A taQip& POAat r%AvOkem wOl%A tavOf$t A#t POAat
zOq!nek!
[28] wOxerej l!nepev l%A tiTOn& BibOxarOkem &kOt%bet qaEaqaE
l%A tiTOn& B!kem Aan$ yOhw!h
[29] Aal-TOfaL#l Aet-BiTOk! lOhazOnot!H wOl%A-tizOneh
h!A!rec &m!lOA!h h!A!rec ziM!h
[30] Aet-vaBOt%tay TivOm%r& &miqOD!v$ T$r!A& Aan$ yOhw!h
[31] Aal-TipOn& Ael-h!A%b%t wOAel-haYiDOE%n$m Aal-TObaqOv&
lOj!mOA!h b!hem Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[32] miPOn#y x#yb!h T!q&m wOh!darOT! POn#y z!q#n
wOy!r#At! M#Ael%heyk! Aan$ yOhw!h p
[33] wOk$-y!g&r AiTOk! G#r BOAarOcOkem l%A ton& A%to
[34] KOAezOr!f miKem yihOyeh l!kem haG#r haG!r AiTOkem
wOA!habOT! lo K!mok! K$-g#r$m hey$tem BOAerec
micOr!yim Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[35] l%A-taEax& E!wel BaMivOP!j BaMiD!h BaMivOq!l
&baMOx&r!h
[36] m%AzOn#y cedeq AabOn#y-cedeq A#ypat cedeq wOh$n
cedeq yihOyeh l!kem Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem Aaver-
hoc#At$ AetOkem m#Aerec micOr!yim
[37] &vOmarOTem Aet-K!l-fuQ%tay wOAet-K!l-mivOP!jay
waEax$tem A%t!m Aan$ yOhw!h p

20
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] wOAel-BOn#y yixOr!A#l T%Amar A$v A$v miBOn#y yixOr!A#l
&min-haG#r haG!r BOyixOr!A#l Aaver yiT#n miZarOEo
laM%lekO mot y&m!t Eam h!A!rec yirOGOmuh& b!A!ben
[3] waAan$ AeT#n Aet-P!nay B!A$v hah&A wOhikOraT$ A%to
miQereb EaMo K$ miZarOEo n!tan laM%lekO lOmaEan jaM#A
Aet-miqOD!v$ &lOfaL#l Aet-v#m q!dOv$
[4] wOAim haEOl#m yaEOl$m& Eam h!A!rec Aet-E#yn#yhem min-
h!A$v hah&A BOtiTo miZarOEo laM%lekO lObilOT$ h!m$t A%to
[5] wOxamOT$ Aan$ Aet-P!nay B!A$v hah&A &bOmivOPafOTo
wOhikOraT$ A%to wOA#t K!l-haZ%n$m Aafar!yw lizOnot
Aafar#y haM%lekO miQereb EaM!m
[6] wOhaNepev Aaver TipOneh Ael-h!A%b%t wOAel-haYiDOE%n$m
lizOnot Aafar#yhem wOn!taT$ Aet-P!nay BaNepev hahiwA
wOhikOraT$ A%to miQereb EaMo
[7] wOhitOqaDivOTem wihOy$tem qOd%v$m K$ Aan$ yOhw!h
Ael%h#ykem
[8] &vOmarOTem Aet-fuQ%tay waEax$tem A%t!m Aan$ yOhw!h
mOqaDivOkem
[9] K$-A$v A$v Aaver yOqaL#l Aet-A!b$w wOAet-AiMo mot y&m!t
A!b$w wOAiMo qiL#l D!m!yw Bo
[10] wOA$v Aaver yinOAap Aet-A#vet A$v Aaver yinOAap Aet-A#vet
r#E#h& mot-y&mat haN%A#p wOhaN%A!pet
[11] wOA$v Aaver yivOKab Aet-A#vet A!b$w EerOwat A!b$w GiL!h
mot-y&mOt& vOn#yhem DOm#yhem B!m
[12] wOA$v Aaver yivOKab Aet-KaL!to mot y&mOt& vOn#yhem
Tebel E!x& DOm#yhem B!m
[13] wOA$v Aaver yivOKab Aet-z!k!r mivOKOb#y AiV!h ToE#b!h
E!x& vOn#yhem mot y&m!t& DOm#yhem B!m
[14] wOA$v Aaver yiQaf Aet-AiV!h wOAet-AiM!H ziM!h hiwA
B!A#v yixOrOp& A%to wOAetOhen wOl%A-tihOyeh ziM!h
BOtokOkem
[15] wOA$v Aaver yiT#n vOk!bOTo BibOh#m!h mot y&m!t
wOAet-haBOh#m!h Tahar%g&
[16] wOAiV!h Aaver TiqOrab Ael-K!l-BOh#m!h lOribOE!h A%t!H
wOh!ragOT! Aet-h!AiV!h wOAet-haBOh#m!h mot y&m!t&
DOm#yhem B!m
[17] wOA$v Aaver-yiQaf Aet-Aaf%to Bat-A!b$w Ao bat-AiMo
wOr!A!h Aet-EerOw!t!H wOh$A-tirOAeh Aet-EerOw!to fesed
h&A wOnikOrOt& lOE#yn#y BOn#y EaM!m EerOwat Aaf%to
GiL!h Eaw%no yiX!A
[18] wOA$v Aaver-yivOKab Aet-AiV!h D!w!h wOgiL!h Aet-
EerOw!t!H Aet-mOq%r!H heEer!h wOh$A GiLOt!h Aet-mOqor
D!meyh! wOnikOrOt& vOn#yhem miQereb EaM!m
[19] wOEerOwat Aafot AiMOk! waAafot A!b$k! l%A tOgaL#h K$
Aet-vOA#ro heEer!h Eaw%n!m yiX!A&
[20] wOA$v Aaver yivOKab Aet-D%d!to EerOwat D%do GiL!h
fejOA!m yiX!A& Ear$r$m y!mut&
[21] wOA$v Aaver yiQaf Aet-A#vet A!f$w niD!h hiwA EerOwat
A!f$w GiL!h Ear$r$m yihOy&
[22] &vOmarOTem Aet-K!l-fuQ%tay wOAet-K!l-mivOP!jay
waEax$tem A%t!m wOl%A-t!q$A AetOkem h!A!rec Aaver Aan$
m#b$A AetOkem v!M!h l!vebet B!H
[23] wOl%A t#lOk& BOfuQ%t haGoy Aaver-Aan$ mOvaL#fa
miPOn#ykem K$ Aet-K!l-A#Leh E!x& w!A!quc B!m
[24] w!A%mar l!kem AaTem T$rOv& Aet-AadOm!t!m waAan$
AeTOneN!h l!kem l!revet A%t!H Aerec z!bat f!l!b &dOb!v
Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem Aaver-hibODalOT$ AetOkem min-
h!EaM$m
[25] wOhibODalOTem B#yn-haBOh#m!h haJOh%r!h laJOm#A!h
&b#yn-h!Eop haJ!m#A laJ!h%r wOl%A-tOvaQOc& Aet-
napOv%t#ykem BaBOh#m!h &b!Eop &bOk%l Aaver TirOm%x
h!Aad!m!h Aaver-hibODalOT$ l!kem lOjaM#A
[26] wihOy$tem l$ qOd%v$m K$ q!dov Aan$ yOhw!h w!AabODil
AetOkem min-h!EaM$m lihOyot l$
[27] wOA$v Ao-AiV!h K$-yihOyeh b!hem Aob Ao yiDOE%n$ mot
y&m!t& B!Aeben yirOGOm& A%t!m DOm#yhem B!m p
21
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Aem%r Ael-haK%han$m
BOn#y Aahar%n wOA!marOT! Aal#hem lOnepev l%A-yiJaM!A
BOEaM!yw
[2] K$ Aim-livOA#ro haQ!r%b A#l!yw lOAiMo &lOA!b$w wOlibOno
&lObiTo &lOA!f$w
[3] wOlaAaf%to haBOt&l!h haQOrob!h A#l!yw Aaver l%A-h!yOt!h
lOA$v l!H yiJaM!A
[4] l%A yiJaM!A BaEal BOEaM!yw lOh#faLo
[5] l%A-yiqOrOf!h ]yiqOrOf&[ q!rOf!h BOr%Av!m &pOAat
zOq!n!m l%A yOgaL#f& &bibOx!r!m l%A yixOrOj& x!r!jet
[6] qOd%v$m yihOy& l#Al%h#yhem wOl%A yOfaLOl& v#m
Ael%h#yhem K$ Aet-AiV#y yOhw!h lefem Ael%h#yhem h#m
maqOr$bim wOh!y& q%dev
[7] AiV!h z%n!h wafal!l!h l%A yiQ!f& wOAiV!h GOr&v!h
m#A$v!H l%A yiQ!f& K$-q!d%v h&A l#Al%h!yw
[8] wOqiDavOTo K$-Aet-lefem Ael%heyk! h&A maqOr$b q!d%v
yihOyeh-L!kO K$ q!dov Aan$ yOhw!h mOqaDivOkem
[9] &bat A$v K%h#n K$ t#f#l lizOnot Aet-A!b$h! h$A mOfaLelet
B!A#v TiX!r#p s
[10] wOhaK%h#n haG!dol m#Aef!yw Aaver-y&caq Eal-r%Avo
vemen haMivOf!h &miL#A Aet-y!do lilOB%v Aet-haBOg!d$m
Aet-r%Avo l%A yipOr!E &bOg!d!yw l%A yipOr%m
[11] wOEal K!l-napOv%t m#t l%A y!b%A lOA!b$w &lOAiMo l%A
yiJaM!A
[12] &min-haMiqOD!v l%A y#c#A wOl%A yOfaL#l A#t miqODav
Ael%h!yw K$ n#zer vemen mivOfat Ael%h!yw E!l!yw Aan$
yOhw!h
[13] wOh&A AiV!h bibOt&leyh! yiQ!f
[14] AalOm!n!h &gOr&v!h wafal!l!h z%n!h Aet-A#Leh l%A yiQ!f
K$ Aim-BOt&l!h m#EaM!yw yiQaf AiV!h
[15] wOl%A-yOfaL#l zarOEo BOEaM!yw K$ Aan$ yOhw!h
mOqaDOvo p
[16] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[17] DaB#r Ael-Aahar%n l#Am%r A$v miZarOEak! lOd%r%t!m
Aaver yihOyeh bo m&m l%A yiqOrab lOhaqOr$b lefem
Ael%h!yw
[18] K$ k!l-A$v Aaver-Bo m&m l%A yiqOr!b A$v Ei&#r Ao piS#fa
Ao f!rum Ao x!r&Ea
[19] Ao A$v Aaver-yihOyeh bo veber r!gel Ao veber y!d
[20] Ao-giB#n Ao-daq Ao TObaLul BOE#yno Ao g!r!b Ao
yaLepet Ao mOrofa A!vekO
[21] K!l-A$v Aaver-Bo m&m miZeraE Aahar%n haK%h#n l%A
yiGav lOhaqOr$b Aet-AiV#y yOhw!h m&m Bo A#t lefem
Ael%h!yw l%A yiGav lOhaqOr$b
[22] lefem Ael%h!yw miQ!dOv#y haQ!d!v$m &min-haQ!d!v$m
y%Ak#l
[23] AakO Ael-haP!r%ket l%A y!b%A wOAel-haMizOB#fa l%A
yiGav K$-m&m Bo wOl%A yOfaL#l Aet-miqOD!vay K$ Aan$
yOhw!h mOqaDOv!m
[24] wayOdaB#r m%veh Ael-Aahar%n wOAel-B!n!yw wOAel-
K!l-BOn#y yixOr!A#l p

22
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-Aahar%n wOAel-B!n!yw wOyiN!zOr&
miQ!dOv#y bOn#y-yixOr!A#l wOl%A yOfaLOl& Aet-v#m q!dOv$
Aaver h#m maqODiv$m l$ Aan$ yOhw!h
[3] Aem%r Aal#hem lOd%r%t#ykem K!l-A$v Aaver-yiqOrab
miK!l-zarOEakem Ael-haQ!d!v$m Aaver yaqOD$v& bOn#y-
yixOr!A#l layhw!h wOjumOA!to E!l!yw wOnikOrOt!h haNepev
hahiwA miLOp!nay Aan$ yOhw!h
[4] A$v A$v miZeraE Aahar%n wOh&A c!r&Ea Ao z!b BaQ!d!v$m
l%A y%Akal Ead Aaver yijOh!r wOhaN%g#Ea BOk!l-jOm#A-
nepev Ao A$v Aaver-T#c#A miMeN& vikObat-z!raE
[5] Ao-A$v Aaver yiGaE BOk!l-verec Aaver yijOm!A-lo Ao
bOA!d!m Aaver yijOm!A-lo lOk%l jumOA!to
[6] nepev Aaver TiGaE-Bo wOj!mOA!h Ead-h!E!reb wOl%A
y%Akal min-haQ!d!v$m K$ Aim-r!fac BOx!ro BaM!yim
[7] &b!A haVemev wOj!h#r wOAafar y%Akal min-haQ!d!v$m K$
lafOmo h&A
[8] nOb#l!h &jOr#p!h l%A y%Akal lOj!mOA!h-b!H Aan$ yOhw!h
[9] wOv!mOr& Aet-mivOmarOT$ wOl%A-yixOA& E!l!yw f#jOA
&m#t& bo K$ yOfaLOluh& Aan$ yOhw!h mOqaDOv!m
[10] wOk!l-z!r l%A-y%Akal q%dev Tovab K%h#n wOx!k$r l%A-
y%Akal q%dev
[11] wOk%h#n K$-yiqOneh nepev qinOyan KasOPo h&A y%Akal
Bo w$l$d B#yto h#m y%AkOl& bOlafOmo
[12] &bat-K%h#n K$ tihOyeh lOA$v z!r hiwA BitOr&mat
haQ!d!v$m l%A t%Ak#l
[13] &bat-K%h#n K$ tihOyeh AalOm!n!h &gOr&v!h wOzeraE
A#yn l!H wOv!b!h Ael-B#yt A!b$h! KinOE&reyh! miLefem
A!b$h! T%Ak#l wOk!l-z!r l%A-y%Akal Bo s
[14] wOA$v K$-y%Akal q%dev BivOg!g!h wOy!sap famiv$to
E!l!yw wOn!tan laK%h#n Aet-haQ%dev
[15] wOl%A yOfaLOl& Aet-q!dOv#y BOn#y yixOr!A#l A#t Aaver-
y!r$m& layhw!h
[16] wOhiX$A& Aot!m Eaw%n AavOm!h BOA!kOl!m Aet-
q!dOv#yhem K$ Aan$ yOhw!h mOqaDOv!m p
[17] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[18] DaB#r Ael-Aahar%n wOAel-B!n!yw wOAel K!l-BOn#y
yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem A$v A$v miB#yt yixOr!A#l
&min-haG#r BOyixOr!A#l Aaver yaqOr$b q!rOB!no lOk!l-
nidOr#yhem &lOk!l-nidObot!m Aaver-yaqOr$b& layhw!h
lOE%l!h
[19] lirOc%nOkem T!m$m z!k!r BaB!q!r BaKOx!b$m &b!EiZ$m
[20] K%l Aaver-Bo m&m l%A taqOr$b& K$-l%A lOr!con yihOyeh
l!kem
[21] wOA$v K$-yaqOr$b zebaf-vOl!m$m layhw!h lOpaL#A-
neder Ao linOd!b!h BaB!q!r Ao bac%An T!m$m yihOyeh
lOr!con K!l-m&m l%A yihOyeh-Bo
[22] Ea&eret Ao v!b&r Ao-f!r&c Ao-yaBelet Ao g!r!b Ao
yaLepet l%A-taqOr$b& A#Leh layhw!h wOAiVeh l%A-tiTOn&
m#hem Eal-haMizOB#fa layhw!h
[23] wOvor w!xeh x!r&Ea wOq!l&j nOd!b!h TaEaxeh A%to
&lOn#der l%A y#r!ceh
[24] &m!E&kO wOk!t&t wOn!t&q wOk!r&t l%A taqOr$b& layhw!h
&bOAarOcOkem l%A taEax&
[25] &miYad Ben-n#k!r l%A taqOr$b& Aet-lefem Ael%h#ykem
miK!l-A#Leh K$ m!vOf!t!m B!hem m&m B!m l%A y#r!c&
l!kem p
[26] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[27] vor Ao-kexeb Ao-E#z K$ yi&!l#d wOh!y!h vibOEat y!m$m
Tafat AiMo &miYom haVOm$n$ w!h!lOA!h y#r!ceh
lOq!rOBan AiVeh layhw!h
[28] wOvor Ao-xeh A%to wOAet-BOno l%A tivOfaj& BOyom Aef!d
[29] wOk$-tizOBOf& zebaf-Tod!h layhw!h lirOc%nOkem
TizOB!f&
[30] BaYom hah&A y#A!k#l l%A-tot$r& miMeN& Ead-B%qer Aan$
yOhw!h
[31] &vOmarOTem micOw%tay waEax$tem A%t!m Aan$ yOhw!h
[32] wOl%A tOfaLOl& Aet-v#m q!dOv$ wOniqODavOT$ BOtokO
BOn#y yixOr!A#l Aan$ yOhw!h mOqaDivOkem
[33] haMoc$A AetOkem m#Aerec micOrayim lihOyot l!kem
l#Al%h$m Aan$ yOhw!h p

23
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem moEad#y
yOhw!h Aaver-TiqOrOA& A%t!m miqOr!A#y q%dev A#Leh h#m
moEad!y
[3] v#vet y!m$m T#E!xeh mOl!Ak!h &baYom haVOb$E$ vaBat
vaB!ton miqOr!A-q%dev K!l-mOl!Ak!h l%A taEax& vaB!t hiwA
layhw!h BOk%l movOb%t#ykem p
[4] A#Leh moEad#y yOhw!h miqOr!A#y q%dev Aaver-TiqOrOA&
A%t!m BOmoEad!m
[5] Baf%dev h!riAvon BOAarOB!E!h E!x!r laf%dev B#yn
h!EarOB!yim Pesaf layhw!h
[6] &bafamiV!h E!x!r yom laf%dev haZeh fag haMacot
layhw!h vibOEat y!m$m macot T%Ak#l&
[7] BaYom h!riAvon miqOr!A-q%dev yihOyeh l!kem K!l-
mOleAket Eab%d!h l%A taEax&
[8] wOhiqOrabOTem AiVeh layhw!h vibOEat y!m$m BaYom
haVOb$E$ miqOr!A-q%dev K!l-mOleAket Eab%d!h l%A taEax& p
[9] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[10] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem K$-
t!b%A& Ael-h!A!rec Aaver Aan$ n%t#n l!kem &qOcarOTem Aet-
qOc$r!H wahab#Atem Aet-E%mer r#Av$t qOc$rOkem Ael-
haK%h#n
[11] wOh#n$p Aet-h!E%mer lipOn#y yOhw!h lirOc%nOkem
miM!f!rat haVaB!t yOn$peN& haK%h#n
[12] waEax$tem BOyom han$pOkem Aet-h!E%mer Kebex T!m$m
Ben-vOn!to lOE%l!h layhw!h
[13] &minOf!to vOn#y EexOr%n$m s%let BOl&l!h baVemen AiVeh
layhw!h r#yfa n$f%fa wOnisOK%h yayin rOb$Eit hah$n
[14] wOlefem wOq!l$ wOkarOmel l%A t%AkOl& Ead-Eecem haYom
haZeh Ead hab$Aakem Aet-q!rOBan Ael%h#ykem fuQat Eol!m
lOd%r%t#ykem BOk%l m%vOb%t#ykem s
[15] &sOparOTem l!kem miM!f!rat haVaB!t miYom
hab$Aakem Aet-E%mer haTOn&p!h vebaE vaB!tot TOm$m%t
TihOyeyn!h
[16] Ead miM!f!rat haVaB!t haVOb$Eit TisOPOr& famiV$m
yom wOhiqOrabOTem minOf!h fad!v!h layhw!h
[17] miMovOb%t#ykem T!b$A& lefem TOn&p!h vOTayim
vOn#y EexOr%n$m s%let TihOyeyn!h f!m#c T#A!peyn!h
BiK&r$m layhw!h
[18] wOhiqOrabOTem Eal-haLefem vibOEat KOb!x$m TOm$mim
BOn#y v!n!h &par Ben-B!q!r Aef!d wOA#ylim vOn!yim
yihOy& E%l!h layhw!h &minOf!t!m wOnisOK#yhem AiV#h
r#yfa-n$f%fa layhw!h
[19] waEax$tem xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At &vOn#y kOb!x$m
BOn#y v!n!h lOzebaf vOl!m$m
[20] wOh#n$p haK%h#n A%t!m Eal lefem haBiK&r$m TOn&p!h
lipOn#y yOhw!h Eal-vOn#y KOb!x$m q%dev yihOy&
layhw!h laK%h#n
[21] &qOr!Atem BOEecem haYom haZeh miqOr!A-q%dev yihOyeh
l!kem K!l-mOleAket Eab%d!h l%A taEax& fuQat Eol!m BOk!l-
movOb%t#ykem lOd%r%t#ykem
[22] &bOqucOrOkem Aet-qOc$r AarOcOkem l%A-tOkaLeh POAat
x!dOk! BOqucOrek! wOleqej qOc$rOk! l%A tOlaQ#j leE!n$
wOlaG#r TaEaz%b A%t!m Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem s
[23] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[24] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r Baf%dev haVOb$E$
BOAef!d laf%dev yihOyeh l!kem vaB!ton zikOron TOr&E!h
miqOr!A-q%dev
[25] K!l-mOleAket Eab%d!h l%A taEax& wOhiqOrabOTem AiVeh
layhw!h s
[26] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[27] AakO BeE!xor laf%dev haVOb$E$ haZeh yom haKiPur$m h&A
miqOr!A-q%dev yihOyeh l!kem wOEiN$tem Aet-napOv%t#ykem
wOhiqOrabOTem AiVeh layhw!h
[28] wOk!l-mOl!Ak!h l%A taEax& BOEecem haYom haZeh K$ yom
KiPur$m h&A lOkaP#r Eal#ykem lipOn#y yOhw!h
Ael%h#ykem
[29] K$ k!l-haNepev Aaver l%A-tOEuNeh BOEecem haYom haZeh
wOnikOrOt!h m#EaMeyh!
[30] wOk!l-haNepev Aaver TaEaxeh K!l-mOl!Ak!h BOEecem
haYom haZeh wOhaAabadOT$ Aet-haNepev hahiwA miQereb
EaM!H
[31] K!l-mOl!Ak!h l%A taEax& fuQat Eol!m lOd%r%t#ykem BOk%l
m%vOb%t#ykem
[32] vaBat vaB!ton h&A l!kem wOEiN$tem Aet-napOv%t#ykem
BOtivOE!h laf%dev B!Eereb m#Eereb Ead-Eereb TivOBOt&
vaBaTOkem p
[33] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[34] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r BafamiV!h E!x!r
yom laf%dev haVOb$E$ haZeh fag haSuKot vibOEat y!m$m
layho!h
[35] BaYom h!riAvon miqOr!A-q%dev K!l-mOleAket Eab%d!h l%A
taEax&
[36] vibOEat y!m$m TaqOr$b& AiVeh layhw!h BaYom haVOm$n$
miqOr!A-q%dev yihOyeh l!kem wOhiqOrabOTem AiVeh
layhw!h Eaceret hiwA K!l-mOleAket Eab%d!h l%A taEax&
[37] A#Leh moEad#y yOhw!h Aaver-TiqOrOA& A%t!m miqOr!A#y
q%dev lOhaqOr$b AiVeh layhw!h E%l!h &minOf!h zebaf
&nOs!k$m DObar-yom BOyomo
[38] miLObad vaBOt%t yOhw!h &miLObad maTOnot#ykem
&miLObad K!l-nidOr#ykem &miLObad K!l-nidObot#ykem
Aaver TiTOn& layhw!h
[39] AakO BafamiV!h E!x!r yom laf%dev haVOb$E$
BOA!sOPOkem Aet-TOb&Aat h!A!rec T!f%G& Aet-fag-yOhw!h
vibOEat y!m$m BaYom h!riAvon vaB!ton &baYom haVOm$n$
vaB!ton
[40] &lOqafOTem l!kem BaYom h!riAvon POr$ E#c h!d!r KaP%t
TOm!r$m waEanap E#c-E!b%t wOEarOb#y-n!fal &xOmafOTem
lipOn#y yOhw!h Ael%h#ykem vibOEat y!m$m
[41] wOfaG%tem A%to fag layhw!h vibOEat y!m$m BaV!n!h
fuQat Eol!m lOd%r%t#ykem Baf%dev haVOb$E$ T!f%G& A%to
[42] BaSuK%t T#vOb& vibOEat y!m$m K!l-h!AezOr!f
BOyixOr!A#l y#vOb& BaSuK%t
[43] lOmaEan y#dOE& d%r%t#ykem K$ baSuKot hovabOT$ Aet-
BOn#y yixOr!A#l BOhoc$A$ Aot!m m#Aerec micOr!yim Aan$
yOhw!h Ael%h#ykem
[44] wayOdaB#r m%veh Aet-m%Ead#y yOhw!h Ael-BOn#y
yixOr!A#l p
24
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] caw Aet-BOn#y yixOr!A#l wOyiqOf& A#leyk! vemen zayit
z!kO K!t$t laM!Aor lOhaEal%t n#r T!m$d
[3] mif&c lOp!r%ket h!E#dut BOA%hel moE#d yaEar%kO A%to
Aahar%n m#Eereb Ead-B%qer lipOn#y yOhw!h T!m$d fuQat
Eol!m lOd%r%t#ykem
[4] Eal haMOn%r!h haJOh%r!h yaEar%kO Aet-haN#rot lipOn#y
yOhw!h T!m$d p
[5] wOl!qafOT! s%let wOA!p$t! A%t!H vOT#ym EexOr#h faLot
vOn#y EexOr%n$m yihOyeh hafaL!h h!Aef!t
[6] wOxamOT! Aot!m vOTayim maEar!kot v#v haMaEar!ket Eal
haVulOf!n haJ!h%r lipOn#y yOhw!h
[7] wOn!taT! Eal-haMaEareket lOb%n!h zaK!h wOh!yOt!h
laLefem lOAazOK!r!h AiVeh layhw!h
[8] BOyom haVaB!t BOyom haVaB!t yaEarOkeN& lipOn#y
yOhw!h T!m$d m#A#t BOn#y-yixOr!A#l BOr$t Eol!m
[9] wOh!yOt!h lOAahar%n &lOb!n!yw waAak!luh& BOm!qom
q!d%v K$ q%dev q!d!v$m h&A lo m#AiV#y yOhw!h f!q-
Eol!m s
[10] waY#c#A Ben-AiV!h yixOrOA#l$t wOh&A Ben-A$v micOr$
BOtokO BOn#y yixOr!A#l waYiN!c& BaMafaneh Ben
haYixOrOA#l$t wOA$v haYixOrOA#l$
[11] waYiQ%b Ben-h!AiV!h haYixOrOA#l$t Aet-haV#m wayOqaL#l
waY!b$A& A%to Ael-m%veh wOv#m AiMo vOl%m$t Bat-DibOr$
lOmaJ#h-d!n
[12] waYaN$fuh& BaMivOm!r lipOr%v l!hem Eal-P$ yOhw!h p
[13] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[14] hoc#A Aet-hamOqaL#l Ael-mif&c laMafaneh wOs!mOk&
k!l-haV%mOE$m Aet-yOd#yhem Eal-r%Avo wOr!gOm& A%to
K!l-h!E#d!h
[15] wOAel-BOn#y yixOr!A#l TOdaB#r l#Am%r A$v A$v K$-
yOqaL#l Ael%h!yw wOn!x!A fejOAo
[16] wOn%q#b v#m-yOhw!h mot y&m!t r!gom yirOGOm&-bo
K!l-h!E#d!h KaG#r K!AezOr!f BOn!qObo-v#m y&m!t
[17] wOA$v K$ yaKeh K!l-nepev A!d!m mot y&m!t
[18] &maK#h nepev-BOh#m!h yOvaLOmeN!h nepev Tafat
n!pev
[19] wOA$v K$-yiT#n m&m BaEam$to KaAaver E!x!h K#n
y#E!xeh Lo
[20] veber Tafat veber Eayin Tafat Eayin v#n Tafat v#n
KaAaver yiT#n m&m B!A!d!m K#n yiN!ten Bo
[21] &maK#h bOh#m!h yOvaLOmeN!h &maK#h A!d!m y&m!t
[22] mivOPaj Aef!d yihOyeh l!kem KaG#r K!AezOr!f yihOyeh
K$ Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[23] wayOdaB#r m%veh Ael-BOn#y yixOr!A#l waYoc$A& Aet-
hamOqaL#l Ael-mif&c laMafaneh waYirOGOm& A%to A!ben
&bOn#y-yixOr!A#l E!x& KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh p

25
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh BOhar s$nay l#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem K$ t!b%A&
Ael-h!A!rec Aaver Aan$ n%t#n l!kem wOv!bOt!h h!A!rec vaB!t
layhw!h
[3] v#v v!n$m TizOraE x!dek! wOv#v v!n$m TizOm%r
KarOmek! wOA!sapOT! Aet-TOb&A!t!H
[4] &baV!n!h haVOb$Eit vaBat vaB!ton yihOyeh l!A!rec vaB!t
layhw!h x!dOk! l%A tizOr!E wOkarOmOk! l%A tizOm%r
[5] A#t sOp$fa qOc$rOk! l%A tiqOcor wOAet-EiNOb#y nOz$rek!
l%A tibOc%r vOnat vaB!ton yihOyeh l!A!rec
[6] wOh!yOt!h vaBat h!A!rec l!kem lOA!kOl!h lOk! &lOEabODOk!
wOlaAam!tek! wOlixOk$rOk! &lOtov!bOk! haG!r$m EiM!kO
[7] wOlibOhemOTOk! wOlafaY!h Aaver BOAarOcek! TihOyeh
k!l-TOb&A!t!H leAek%l s
[8] wOs!parOT! lOk! vebaE vaBOt%t v!n$m vebaE v!n$m vebaE
POE!m$m wOh!y& lOk! yOm#y vebaE vaBOt%t haV!n$m T#vaE
wOAarOB!E$m v!n!h
[9] wOhaEabarOT! vopar TOr&E!h Baf%dev haVObiE$ BeE!xor
laf%dev BOyom haKiPur$m TaEab$r& vop!r BOk!l-
AarOcOkem
[10] wOqiDavOTem A#t vOnat hafamiV$m v!n!h &qOr!Atem
DOror B!A!rec lOk!l-y%vObeyh! yob#l hiwA TihOyeh
l!kem wOvabOTem A$v Ael-AafuZ!to wOA$v Ael-mivOPafOTo
T!vub&
[11] yob#l hiwA vOnat hafamiV$m v!n!h TihOyeh l!kem l%A
tizOr!E& wOl%A tiqOcOr& Aet-sOp$feyh! wOl%A tibOcOr& Aet-
nOzireyh!
[12] K$ yob#l hiwA q%dev TihOyeh l!kem min-haX!deh
T%AkOl& Aet-TOb&A!t!H
[13] BivOnat haYob#l haZ%At T!vub& A$v Ael-AafuZ!to
[14] wOk$-timOKOr& mimOK!r laEam$tek! Ao q!n%h miYad
Eam$tek! Aal-Ton& A$v Aet-A!f$w
[15] BOmisOPar v!n$m Aafar haYob#l TiqOneh m#A#t Eam$tek!
BOmisOPar vOn#y-tOb&A%t yimOK!r-l!kO
[16] lOp$ r%b haV!n$m TarOBeh miqOn!to &lOp$ mOE%j
haV!n$m TamOE$j miqOn!to K$ misOPar TOb&A%t h&A m%k#r
l!kO
[17] wOl%A ton& A$v Aet-Eam$to wOy!r#At! m#Ael%heyk! K$ Aan$
yOho!h Ael%h#ykem
[18] waEax$tem Aet-fuQ%tay wOAet-mivOP!jay TivOmOr&
waEax$tem A%t!m w$vabOTem Eal-h!A!rec l!bejaf
[19] wOn!tOn!h h!A!rec PirOy!H waAakalOTem l!x%baE
w$vabOTem l!bejaf E!leyh!
[20] wOk$ t%AmOr& mah-N%Akal BaV!n!h haVOb$Eit h#n l%A
nizOr!E wOl%A neAes%p Aet-TOb&A!t#n&
[21] wOci&$t$ Aet-BirOk!t$ l!kem BaV!n!h haViV$t wOE!x!t
Aet-haTOb&A!h livOl%v haV!n$m
[22] &zOraEOTem A#t haV!n!h haVOm$nit waAakalOTem min-
haTOb&A!h y!v!n Ead haV!n!h haTOv$Eit Ead-BoA TOb&A!t!H
T%AkOl& y!v!n
[23] wOh!A!rec l%A tiM!k#r licOmitut K$-l$ h!A!rec K$-g#r$m
wOtov!b$m AaTem EiM!d$
[24] &bOk%l Aerec AafuZatOkem GOAuL!h TiTOn& l!A!rec s
[25] K$-y!m&kO A!f$k! &m!kar m#AafuZ!to &b!A g%Aalo
haQ!r%b A#l!yw wOg!Aal A#t mimOKar A!f$w
[26] wOA$v K$ l%A yihOyeh-Lo G%A#l wOhiX$g!h y!do &m!c!A
KOd#y gOAuL!to
[27] wOfiVab Aet-vOn#y mimOK!ro wOh#v$b Aet-h!E%d#p l!A$v
Aaver m!kar-lo wOv!b laAafuZ!to
[28] wOAim l%A-m!cOA!h y!do D#y h!v$b lo wOh!y!h
mimOK!ro BOyad haQ%neh A%to Ead vOnat haYob#l wOy!c!A
BaY%b#l wOv!b laAafuZ!to
[29] wOA$v K$-yimOK%r B#yt-movab E$r fom!h wOh!yOt!h
GOAuL!to Ead-T%m vOnat mimOK!ro y!m$m TihOyeh
gOAuL!to
[30] wOAim l%A-yiG!A#l Ead-mOl%At lo v!n!h tOm$m!h wOq!m
haBayit Aaver-B!E$r Aaver-l%A ]lo[ f%m!h lacOm$tut
laQ%neh A%to lOd%r%t!yw l%A y#c#A BaY%b#l
[31] &b!T#y hafac#r$m Aaver A#yn-l!hem f%m!h s!b$b Eal-
xOd#h h!A!rec y#f!v#b GOAuL!h TihOyeh-Lo &baY%b#l
y#c#A
[32] wOE!r#y halOwiYim B!T#y E!r#y AafuZ!t!m GOAuLat
Eol!m TihOyeh lalOwiYim
[33] waAaver yigOAal min-halOwiYim wOy!c!A mimOKar-Bayit
wOE$r AafuZ!to BaY%b#l K$ b!T#y E!r#y halOwiYim hiwA
AafuZ!t!m BOtokO BOn#y yixOr!A#l
[34] &xOd#h migOrav E!r#yhem l%A yiM!k#r K$-AafuZat Eol!m
h&A l!hem s
[35] wOk$-y!m&kO A!f$k! &m!j!h y!do EiM!kO wOhefezaqOT!
Bo G#r wOtov!b w!fay EiM!kO
[36] Aal-TiQaf m#AiTo nevekO wOtarOB$t wOy!r#At!
m#Ael%heyk! wOf#y A!f$k! EiM!kO
[37] Aet-KasOPOk! l%A-tiT#n lo BOnevekO &bOmarOB$t l%A-
tiT#n A!kOlek!
[38] Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem Aaver-hoc#At$ AetOkem m#Aerec
micOr!yim l!t#t l!kem Aet-Aerec KOnaEan lihOyot l!kem
l#Al%h$m s
[39] wOk$-y!m&kO A!f$k! EiM!kO wOnimOKar-l!kO l%A-
taEab%d Bo Eab%dat E!bed
[40] KOx!k$r KOtov!b yihOyeh EiM!kO Ead-vOnat haY%b#l
yaEab%d EiM!kO
[41] wOy!c!A m#EiM!kO h&A &b!n!yw EiMo wOv!b Ael-
mivOPafOTo wOAel-AafuZat Aab%t!yw y!v&b
[42] K$-Eab!day h#m Aaver-hoc#At$ A%t!m m#Aerec micOr!yim
l%A yiM!kOr& mimOKeret E!bed
[43] l%A-tirODeh bo BOp!rekO wOy!r#At! m#Ael%heyk!
[44] wOEabODOk! waAam!tOk! Aaver yihOy&-l!kO m#A#t
haGoyim Aaver sOb$b%t#ykem m#hem TiqOn& Eebed
wOA!m!h
[45] wOgam miBOn#y haTov!b$m haG!r$m EiM!kem m#hem
TiqOn& &miMivOPafOT!m Aaver EiM!kem Aaver hol$d&
BOAarOcOkem wOh!y& l!kem laAafuZ!h
[46] wOhitOnafalOTem A%t!m libOn#ykem Aafar#ykem l!revet
AafuZ!h lOE%l!m B!hem TaEab%d& &bOAaf#ykem BOn#y-
yixOr!A#l A$v BOA!f$w l%A-tirODeh bo BOp!rekO s
[47] wOk$ taX$g yad G#r wOtov!b EiM!kO &m!kO A!f$k! EiMo
wOnimOKar lOg#r Tov!b EiM!kO Ao lOE#qer mivOPafat G#r
[48] Aafar#y nimOKar GOAuL!h TihOyeh-Lo Aef!d m#Aef!yw
yigOA!leN&
[49] Ao-d%do Ao ben-D%do yigOA!leN& Ao-miVOA#r BOx!ro
miMivOPafOTo yigOA!leN& Ao-hiX$g!h y!do wOnigOA!l
[50] wOfiVab Eim-q%n#h& miVOnat hiM!kOro lo Ead vOnat
haY%b#l wOh!y!h Kesep mimOK!ro BOmisOPar v!n$m
K$m#y x!k$r yihOyeh EiMo
[51] Aim-Eod raBot BaV!n$m lOp$hen y!v$b GOAuL!to miKesep
miqOn!to
[52] wOAim-mOEaj nivOAar BaV!n$m Ead-vOnat haY%b#l
wOfiVab-lo KOp$ v!n!yw y!v$b Aet-GOAuL!to
[53] KixOk$r v!n!h BOv!n!h yihOyeh EiMo l%A-yirODeN&
BOperekO lOE#yneyk!
[54] wOAim-l%A yiG!A#l BOA#Leh wOy!c!A BivOnat haY%b#l h&A
&b!n!yw EiMo
[55] K$-l$ bOn#y-yixOr!A#l Eab!d$m Eab!day h#m Aaver-
hoc#At$ Aot!m m#Aerec micOr!yim Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
26
[1] l%A-taEax& l!kem Ael$lim &pesel &mac#b!h l%A-t!q$m&
l!kem wOAeben maxOK$t l%A tiTOn& BOAarOcOkem
lOhivOTafaw%t E!leyh! K$ Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[2] Aet-vaBOt%tay TivOm%r& &miqOD!v$ T$r!A& Aan$ yOhw!h
[3] Aim-BOfuQ%tay T#l#k& wOAet-micOw%tay TivOmOr&
waEax$tem A%t!m
[4] wOn!taT$ givOm#ykem BOEiT!m wOn!tOn!h h!A!rec
yOb&l!H wOE#c haX!deh yiT#n PirOyo
[5] wOhiX$g l!kem Dayiv Aet-B!c$r &b!c$r yaX$g Aet-z!raE
waAakalOTem lafOmOkem l!x%baE w$vabOTem l!bejaf
BOAarOcOkem
[6] wOn!taT$ v!lom B!A!rec &vOkabOTem wOA#yn mafar$d
wOhivOBaT$ faY!h r!E!h min-h!A!rec wOfereb l%A-taEab%r
BOAarOcOkem
[7] &rOdapOTem Aet-A%yOb#ykem wOn!pOl& lipOn#ykem
lef!reb
[8] wOr!dOp& miKem famiV!h m#A!h &m#A!h miKem rOb!b!h
yirOD%p& wOn!pOl& A%yOb#ykem lipOn#ykem lef!reb
[9] &p!n$t$ Aal#ykem wOhipOr#yt$ AetOkem wOhirOB#yt$
AetOkem wahaq$m%t$ Aet-BOr$t$ AiTOkem
[10] waAakalOTem y!v!n nov!n wOy!v!n miPOn#y f!d!v
Toc$A&
[11] wOn!taT$ mivOK!n$ BOtokOkem wOl%A-tigOEal napOv$
AetOkem
[12] wOhitOhaLakOT$ BOtokOkem wOh!y$t$ l!kem l#Al%h$m
wOAaTem TihOy&-l$ lOE!m
[13] Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem Aaver hoc#At$ AetOkem m#Aerec
micOrayim mihOy%t l!hem Eab!d$m w!AevOB%r m%j%t
EuLOkem w!Aol#kO AetOkem qomOmiY&t p
[14] wOAim-l%A tivOmOE& l$ wOl%A taEax& A#t K!l-haMicOw%t
h!A#Leh
[15] wOAim-BOfuQ%tay TimOA!s& wOAim Aet-mivOP!jay TigOEal
napOvOkem lObilOT$ Eaxot Aet-K!l-micOw%tay lOhapOrOkem
Aet-BOr$t$
[16] Aap-Aan$ AeEexeh-Z%At l!kem wOhipOqadOT$ Eal#ykem
Beh!l!h Aet-haVafepet wOAet-haQaDafat mOkaLot E#ynayim
&mOd$b%t n!pev &zOraEOTem l!r$q zarOEakem waAak!luh&
A%yOb#ykem
[17] wOn!taT$ p!nay B!kem wOniGapOTem lipOn#y
A%yOb#ykem wOr!d& b!kem x%nOA#ykem wOnasOTem
wOA#yn-r%d#p AetOkem s
[18] wOAim-Ead-A#Leh l%A tivOmOE& l$ wOy!sapOT$ lOyaSOr!h
AetOkem vebaE Eal-faJ%At#ykem
[19] wOv!barOT$ Aet-GOAon EuZOkem wOn!taT$ Aet-vOm#ykem
KaBarOzel wOAet-AarOcOkem KaNOfuv!h
[20] wOtam l!r$q K%fakem wOl%A-tiT#n AarOcOkem Aet-
yOb&l!H wOE#c h!A!rec l%A yiT#n PirOyo
[21] wOAim-T#lOk& EiM$ qer$ wOl%A t%Ab& livOm%Ea l$
wOy!sapOT$ Eal#ykem maK!h vebaE KOfaJ%At#ykem
[22] wOhivOlafOT$ b!kem Aet-faYat haX!deh wOviKOl!h
AetOkem wOhikOr$t!h Aet-BOhemOTOkem wOhimOE$j!h AetOkem
wOn!vaM& DarOk#ykem
[23] wOAim-BOA#Leh l%A ti&!sOr& l$ wahalakOTem EiM$ qer$
[24] wOh!lakOT$ Aap-Aan$ EiM!kem BOqer$ wOhiK#yt$ AetOkem
Gam-A!n$ vebaE Eal-faJ%At#ykem
[25] wOh#b#At$ Eal#ykem fereb n%qemet nOqam-BOr$t
wOneAesapOTem Ael-E!r#ykem wOviLafOT$ deber BOtokOkem
wOniTaTem BOyad-Aoy#b
[26] BOvibOr$ l!kem maJ#h-lefem wOA!p& Eexer n!v$m
lafOmOkem BOtaN&r Aef!d wOh#v$b& lafOmOkem BaMivOq!l
waAakalOTem wOl%A tixOB!E& s
[27] wOAim-BOz%At l%A tivOmOE& l$ wahalakOTem EiM$ BOqer$
[28] wOh!lakOT$ EiM!kem Bafamat-qer$ wOyiSarOT$ AetOkem
Aap-A!n$ vebaE Eal-faJ%At#ykem
[29] waAakalOTem BOxar BOn#ykem &bOxar BOn%t#ykem
T%Ak#l&
[30] wOhivOmadOT$ Aet-B!m%t#ykem wOhikOraT$ Aet-
faM!n#ykem wOn!taT$ Aet-PigOr#ykem Eal-PigOr#y
GiL&l#ykem wOg!Eal!h napOv$ AetOkem
[31] wOn!taT$ Aet-E!r#ykem f!rOB!h wahaviMot$ Aet-
miqODOv#ykem wOl%A A!r$fa BOr#yfa n$f%fakem
[32] wahaviM%t$ Aan$ Aet-h!A!rec wOv!mOm& E!leyh!
A%yOb#ykem haY%vOb$m B!H
[33] wOAetOkem Aez!reh baGoyim wahar$q%t$ Aafar#ykem
f!reb wOh!yOt!h AarOcOkem vOm!m!h wOE!r#ykem yihOy&
f!rOB!h
[34] A!z TirOceh h!A!rec Aet-vaBOt%teyh! K%l yOm#y
h!VaM!h wOAaTem BOAerec A%yOb#ykem A!z TivOBat
h!A!rec wOhirOc!t Aet-vaBOt%teyh!
[35] K!l-yOm#y h!VaM!h TivOB%t A#t Aaver l%A-v!bOt!h
BOvaBOt%t#ykem BOvibOTOkem E!leyh!
[36] wOhaNivOA!r$m B!kem wOh#b#At$ m%rekO BilOb!b!m
BOAarOc%t A%yOb#yhem wOr!dap A%t!m qol E!leh niD!p
wOn!s& mOnusat-fereb wOn!pOl& wOA#yn r%d#p
[37] wOk!vOl& A$v-BOA!f$w KOmiPOn#y-fereb wOr%d#p A!yin
wOl%A-tihOyeh l!kem TOq&m!h lipOn#y A%yOb#ykem
[38] waAabadOTem BaGoyim wOA!kOl!h AetOkem Aerec
A%yOb#ykem
[39] wOhaNivOA!r$m B!kem yiMaQ& BaEaw%n!m BOAarOc%t
A%yOb#ykem wOAap BaEaw%n%t Aab%t!m AiT!m yiM!Q&
[40] wOhitOwaD& Aet-Eaw%n!m wOAet-Eaw%n Aab%t!m
BOmaEal!m Aaver m!Eal&-b$ wOAap Aaver-h!lOk& EiM$ BOqer$
[41] Aap-Aan$ A#l#kO EiM!m BOqer$ wOh#b#At$ A%t!m BOAerec
A%yOb#yhem Ao-A!z yiK!naE lOb!b!m heE!r#l wOA!z yirOc&
Aet-Eaw%n!m
[42] wOz!karOT$ Aet-BOr$t$ yaEaqob wOAap Aet-BOr$t$ yicOf!q
wOAap Aet-BOr$t$ AabOr!h!m AezOK%r wOh!A!rec AezOK%r
[43] wOh!A!rec T#E!z#b m#hem wOtirec Aet-vaBOt%teyh!
B!hOvaM!h m#hem wOh#m yirOc& Aet-Eaw%n!m yaEan
&bOyaEan BOmivOP!jay m!A!s& wOAet-fuQ%tay G!Eal!h
napOv!m
[44] wOAap-Gam-z%At BihOyot!m BOAerec A%yOb#yhem l%A-
mOAasOT$m wOl%A-gOEalOT$m lOkaL%t!m lOh!p#r BOr$t$
AiT!m K$ Aan$ yOhw!h Ael%h#yhem
[45] wOz!karOT$ l!hem BOr$t riAv%n$m Aaver hoc#At$-A%t!m
m#Aerec micOrayim lOE#yn#y haGoyim lihOy%t l!hem
l#Al%h$m Aan$ yOhw!h
[46] A#Leh hafuQ$m wOhaMivOP!j$m wOhaTor%t Aaver n!tan
yOhw!h B#yno &b#yn BOn#y yixOr!A#l BOhar s$nay
BOyad-m%veh p

27
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem A$v K$
yapOliA neder BOEerOKOk! nOp!v%t layhw!h
[3] wOh!y!h EerOKOk! haZ!k!r miBen EexOr$m v!n!h wOEad
Ben-viV$m v!n!h wOh!y!h EerOKOk! famiV$m veqel Kesep
BOveqel haQ%dev
[4] wOAim-nOq#b!h hiwA wOh!y!h EerOKOk! vOl%v$m v!qel
[5] wOAim miBen-f!m#v v!n$m wOEad Ben-EexOr$m v!n!h
wOh!y!h EerOKOk! haZ!k!r EexOr$m vOq!l$m wOlaNOq#b!h
Eaxeret vOq!l$m
[6] wOAim miBen-f%dev wOEad Ben-f!m#v v!n$m wOh!y!h
EerOKOk! haZ!k!r famiV!h vOq!l$m K!sep wOlaNOq#b!h
EerOKOk! vOl%vet vOq!l$m K!sep
[7] wOAim miBen-viV$m v!n!h w!maEOl!h Aim-z!k!r
wOh!y!h EerOKOk! famiV!h E!x!r v!qel wOlaNOq#b!h
Eax!r!h vOq!l$m
[8] wOAim-m!kO h&A m#EerOKek! wOheEem$do lipOn#y
haK%h#n wOheEer$kO A%to haK%h#n Eal-P$ Aaver TaX$g yad
haN%d#r yaEar$keN& haK%h#n s
[9] wOAim-BOh#m!h Aaver yaqOr$b& miMeN!h q!rOB!n
layhw!h K%l Aaver yiT#n miMeN& layhw!h yihOyeh-
Q%dev
[10] l%A yafal$peN& wOl%A-y!m$r A%to job BOr!E Ao-raE BOjob
wOAim-h!m#r y!m$r BOh#m!h BibOh#m!h wOh!y!h-h&A
&tOm&r!to yihOyeh-Q%dev
[11] wOAim K!l-BOh#m!h jOm#A!h Aaver l%A-yaqOr$b&
miMeN!h q!rOB!n layhw!h wOheEem$d Aet-haBOh#m!h
lipOn#y haK%h#n
[12] wOheEer$kO haK%h#n A%t!H B#yn job &b#yn r!E
KOEerOKOk! haK%h#n K#n yihOyeh
[13] wOAim-G!A%l yigOA!leN!h wOy!sap fam$vito Eal-EerOKek!
[14] wOA$v K$-yaqODiv Aet-B#yto q%dev layhw!h wOheEer$ko
haK%h#n B#yn job &b#yn r!E KaAaver yaEar$kO A%to
haK%h#n K#n y!q&m
[15] wOAim-haMaqOD$v yigOAal Aet-B#yto wOy!sap fam$v$t
Kesep-EerOKOk! E!l!yw wOh!y!h lo
[16] wOAim miXOd#h AafuZ!to yaqOD$v A$v layhw!h wOh!y!h
EerOKOk! lOp$ zarOEo zeraE f%mer xOE%r$m BafamiV$m
veqel K!sep
[17] Aim-miVOnat haY%b#l yaqOD$v x!d#h& KOEerOKOk! y!q&m
[18] wOAim-Aafar haY%b#l yaqOD$v x!d#h& wOfiVab-lo
haK%h#n Aet-haKesep Eal-P$ haV!n$m haNot!r%t Ead vOnat
haY%b#l wOnigOraE m#EerOKek!
[19] wOAim-G!A%l yigOAal Aet-haX!deh haMaqOD$v A%to
wOy!sap famiv$t Kesep-EerOKOk! E!l!yw wOq!m lo
[20] wOAim-l%A yigOAal Aet-haX!deh wOAim-m!kar Aet-
haX!deh lOA$v Aaf#r l%A yiG!A#l Eod
[21] wOh!y!h haX!deh BOc#Ato baY%b#l q%dev layhw!h
KixOd#h haf#rem laK%h#n TihOyeh AafuZ!to
[22] wOAim Aet-xOd#h miqOn!to Aaver l%A miXOd#h AafuZ!to
yaqOD$v layhw!h
[23] wOfiVab-lo haK%h#n A#t mikOsat h!EerOKOk! Ead vOnat
haY%b#l wOn!tan Aet-h!EerOKOk! BaYom hah&A q%dev
layhw!h
[24] BivOnat haYob#l y!v&b haX!deh laAaver q!n!h& m#AiTo
laAaver-lo AafuZat h!A!rec
[25] wOk!l-EerOKOk! yihOyeh BOveqel haQ%dev EexOr$m G#r!h
yihOyeh haV!qel s
[26] AakO-BOkor Aaver-yObuKar layhw!h BibOh#m!h l%A-
yaqOD$v A$v A%to Aim-vor Aim-xeh layhw!h h&A
[27] wOAim BaBOh#m!h haJOm#A!h &p!d!h bOEerOKek!
wOy!sap famivito E!l!yw wOAim-l%A yiG!A#l wOnimOKar
BOEerOKek!
[28] AakO-K!l-f#rem Aaver yafarim A$v layhw!h miK!l-
Aaver-lo m#A!d!m &bOh#m!h &miXOd#h AafuZ!to l%A
yiM!k#r wOl%A yiG!A#l K!l-f#rem q%dev-q!d!v$m h&A
layhw!h
[29] K!l-f#rem Aaver y!f!ram min-h!A!d!m l%A yiP!deh
mot y&m!t
[30] wOk!l-maEOxar h!A!rec miZeraE h!A!rec miPOr$ h!E#c
layhw!h h&A q%dev layhw!h
[31] wOAim-G!A%l yigOAal A$v miMaEaxOro famiv$to y%s#p
E!l!yw
[32] wOk!l-maEOxar B!q!r w!c%An K%l Aaver-yaEab%r Tafat
haV!bej h!Eax$r$ yihOyeh-Q%dev layhw!h
[33] l%A yObaQ#r B#yn-job l!raE wOl%A yOm$reN& wOAim-
h!m#r yOm$reN& wOh!y!h-h&A &tOm&r!to yihOyeh-q%dev
l%A yiG!A#l
[34] A#Leh haMicOw%t Aaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh Ael-
BOn#y yixOr!A#l BOhar s$n!y
NMEROS-BEMIDBAR
1
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh BOmidOBar s$nay BOA%hel
moE#d BOAef!d laf%dev haV#n$ BaV!n!h haV#n$t lOc#At!m
m#Aerec micOrayim l#Am%r
[2] xOA& Aet-r%Av K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l lOmivOPOf%t!m
lOb#yt Aab%t!m BOmisOPar v#mot K!l-z!k!r lOgulOGOl%t!m
[3] miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h K!l-y%c#A c!b!A
BOyixOr!A#l TipOqOd& A%t!m lOcibOA%t!m AaT!h wOAahar%n
[4] wOAiTOkem yihOy& A$v A$v laMaJeh A$v r%Av lOb#yt-
Aab%t!yw h&A
[5] wOA#Leh vOmot h!Aan!v$m Aaver yaEamOd& AiTOkem
lirOA&b#n Ael$c&r Ben-vOd#yA&r
[6] lOvimOEon vOlum$A#l Ben-c&r$vaD!y
[7] l$h&d!h nafOvon Ben-EaM$n!d!b
[8] lOyiX!vk!r nOtanOA#l Ben-c&E!r
[9] lizOb&lun Ael$A!b Ben-f#l%n
[10] libOn#y yos#p lOAepOrayim Ael$v!m!E Ben-EaM$h&d
limOnaVeh GamOl$A#l Ben-POd!hc&r
[11] lObinOy!min Aab$d!n Ben-GidOE%n$
[12] lOd!n Aaf$Eezer Ben-EaM$vaD!y
[13] lOA!v#r PagOE$A#l Ben-E!kOr!n
[14] lOg!d AelOy!s!p Ben-DOE&A#l
[15] lOnapOT!l$ Aaf$raE Ben-E#yn!n
[16] A#Leh qOr$A#y ]qOr&A#y[ h!E#d!h nOx$A#y maJot Aabot!m
r!Av#y AalOp#y yixOr!A#l h#m
[17] waYiQaf m%veh wOAahar%n A#t h!Aan!v$m h!A#Leh Aaver
niQOb& BOv#mot
[18] wOA#t K!l-h!E#d!h hiqOh$l& BOAef!d laf%dev haV#n$
waYitOyalOd& Eal-mivOPOf%t!m lOb#yt Aab%t!m BOmisOPar
v#mot miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h lOgulOGOl%t!m
[19] KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh waYipOqOd#m
BOmidOBar s$n!y p
[20] waYihOy& bOn#y-rOA&b#n BOk%r yixOr!A#l TolOd%t!m
lOmivOPOf%t!m lOb#yt Aab%t!m BOmisOPar v#mot
lOgulOGOl%t!m K!l-z!k!r miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h
K%l y%c#A c!b!A
[21] POqud#yhem lOmaJ#h rOA&b#n viV!h wOAarOB!E$m Aelep
wafam#v m#Aot p
[22] libOn#y vimOEon TolOd%t!m lOmivOPOf%t!m lOb#yt
Aab%t!m POqud!yw BOmisOPar v#mot lOgulOGOl%t!m K!l-
z!k!r miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h K%l y%c#A c!b!A
[23] POqud#yhem lOmaJ#h vimOEon TivOE!h wafamiV$m Aelep
&vOl%v m#Aot p
[24] libOn#y g!d TolOd%t!m lOmivOPOf%t!m lOb#yt Aab%t!m
BOmisOPar v#mot miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h K%l
y%c#A c!b!A
[25] POqud#yhem lOmaJ#h g!d famiV!h wOAarOB!E$m Aelep
wOv#v m#Aot wafamiV$m p
[26] libOn#y yOh&d!h TolOd%t!m lOmivOPOf%t!m lOb#yt
Aab%t!m BOmisOPar v#m%t miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h
K%l y%c#A c!b!A
[27] POqud#yhem lOmaJ#h yOh&d!h AarOB!E!h wOvibOE$m Aelep
wOv#v m#Aot p
[28] libOn#y yiX!vk!r TolOd%t!m lOmivOPOf%t!m lOb#yt
Aab%t!m BOmisOPar v#m%t miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h
K%l y%c#A c!b!A
[29] POqud#yhem lOmaJ#h yiX!vk!r AarOB!E!h wafamiV$m
Aelep wOAarOBaE m#Aot p
[30] libOn#y zOb&lun TolOd%t!m lOmivOPOf%t!m lOb#yt
Aab%t!m BOmisOPar v#m%t miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h
K%l y%c#A c!b!A
[31] POqud#yhem lOmaJ#h zOb&lun vibOE!h wafamiV$m Aelep
wOAarOBaE m#Aot p
[32] libOn#y yos#p libOn#y AepOrayim TolOd%t!m
lOmivOPOf%t!m lOb#yt Aab%t!m BOmisOPar v#m%t miBen
EexOr$m v!n!h w!maEOl!h K%l y%c#A c!b!A
[33] POqud#yhem lOmaJ#h AepOr!yim AarOB!E$m Aelep
wafam#v m#Aot p
[34] libOn#y mOnaVeh TolOd%t!m lOmivOPOf%t!m lOb#yt
Aab%t!m BOmisOPar v#mot miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h
K%l y%c#A c!b!A
[35] POqud#yhem lOmaJ#h mOnaVeh vOnayim &vOl%v$m Aelep
&m!At!yim p
[36] libOn#y binOy!min TolOd%t!m lOmivOPOf%t!m lOb#yt
Aab%t!m BOmisOPar v#m%t miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h
K%l y%c#A c!b!A
[37] POqud#yhem lOmaJ#h binOy!min famiV!h &vOl%v$m
Aelep wOAarOBaE m#Aot p
[38] libOn#y d!n TolOd%t!m lOmivOPOf%t!m lOb#yt Aab%t!m
BOmisOPar v#m%t miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h K%l
y%c#A c!b!A
[39] POqud#yhem lOmaJ#h d!n vOnayim wOviV$m Aelep
&vObaE m#Aot p
[40] libOn#y A!v#r TolOd%t!m lOmivOPOf%t!m lOb#yt Aab%t!m
BOmisOPar v#m%t miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h K%l
y%c#A c!b!A
[41] POqud#yhem lOmaJ#h A!v#r Aef!d wOAarOB!E$m Aelep
wafam#v m#Aot p
[42] BOn#y napOT!l$ TolOd%t!m lOmivOPOf%t!m lOb#yt
Aab%t!m BOmisOPar v#m%t miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h
K%l y%c#A c!b!A
[43] POqud#yhem lOmaJ#h napOT!l$ vOl%v!h wafamiV$m
Aelep wOAarOBaE m#Aot p
[44] A#Leh haPOqud$m Aaver P!qad m%veh wOAahar%n &nOx$A#y
yixOr!A#l vOn#ym E!x!r A$v A$v-Aef!d lOb#yt-Aab%t!yw
h!y&
[45] waYihOy& K!l-POq&d#y bOn#y-yixOr!A#l lOb#yt Aab%t!m
miBen EexOr$m v!n!h w!maEOl!h K!l-y%c#A c!b!A
BOyixOr!A#l
[46] waYihOy& K!l-haPOqud$m v#v-m#Aot Aelep &vOl%vet
Aal!p$m wafam#v m#Aot wafamiV$m
[47] wOhalOwiYim lOmaJ#h Aab%t!m l%A h!tOP!qOd& BOtok!m
[48] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[49] AakO Aet-maJ#h l#w$ l%A tipOq%d wOAet-r%Av!m l%A tiX!A
BOtokO BOn#y yixOr!A#l
[50] wOAaT!h hapOq#d Aet-halOwiYim Eal-mivOKan h!E#dut
wOEal K!l-K#l!yw wOEal K!l-Aaver-lo h#M!h yixOA& Aet-
haMivOK!n wOAet-K!l-K#l!yw wOh#m yOv!rOtuh& wOs!b$b
laMivOK!n yafan&
[51] &binOs%Ea haMivOK!n yor$d& A%to halOwiYim &bafan%t
haMivOK!n y!q$m& A%to halOwiYim wOhaZ!r haQ!r#b
y&m!t
[52] wOf!n& BOn#y yixOr!A#l A$v Eal-mafan#h& wOA$v Eal-
DigOlo lOcibOA%t!m
[53] wOhalOwiYim yafan& s!b$b lOmivOKan h!E#dut wOl%A-
yihOyeh qecep Eal-Eadat BOn#y yixOr!A#l wOv!mOr&
halOwiYim Aet-mivOmeret mivOKan h!E#d&t
waYaEax& BOn#y yixOr!A#l KOk%l Aaver ci&!h yOhw!h Aet-
[54]
m%veh K#n E!x& p

2
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
[2] A$v Eal-DigOlo bOA%t%t lOb#yt Aab%t!m yafan& BOn#y
yixOr!A#l miNeged s!b$b lOA%hel-moE#d yafan&
[3] wOhaf%n$m q#dOm!h mizOr!f!h Degel mafan#h yOh&d!h
lOcibOA%t!m wOn!x$A libOn#y yOh&d!h nafOvon Ben-
EaM$n!d!b
[4] &cOb!Ao &pOqud#yhem AarOB!E!h wOvibOE$m Aelep wOv#v
m#Aot
[5] wOhaf%n$m E!l!yw maJ#h yiX!vk!r wOn!x$A libOn#y
yiX!vk!r nOtanOA#l Ben-c&E!r
[6] &cOb!Ao &pOqud!yw AarOB!E!h wafamiV$m Aelep wOAarOBaE
m#Aot s
[7] maJ#h zOb&lun wOn!x$A libOn#y zOb&lun Ael$A!b Ben-
f#l%n
[8] &cOb!Ao &pOqud!yw vibOE!h wafamiV$m Aelep wOAarOBaE
m#Aot
[9] K!l-haPOqud$m lOmafan#h yOh&d!h mOAat Aelep
&vOm%n$m Aelep wOv#vet-Aal!p$m wOAarOBaE-m#Aot
lOcibOA%t!m riAv%n!h yiS!E& s
[10] Degel mafan#h rOA&b#n T#ym!n!h lOcibOA%t!m wOn!x$A
libOn#y rOA&b#n Ael$c&r Ben-vOd#yA&r
[11] &cOb!Ao &pOqud!yw viV!h wOAarOB!E$m Aelep wafam#v
m#Aot
[12] wOhafonim E!l!yw maJ#h vimOEon wOn!x$A libOn#y
vimOEon vOlum$A#l Ben-c&r$-vaD!y
[13] &cOb!Ao &pOqud#yhem TivOE!h wafamiV$m Aelep &vOl%v
m#Aot
[14] wOmaJ#h G!d wOn!x$A libOn#y g!d AelOy!s!p Ben-
rOE&A#l
[15] &cOb!Ao &pOqud#yhem famiV!h wOAarOB!E$m Aelep wOv#v
m#Aot wafamiV$m
[16] K!l-haPOqud$m lOmafan#h rOA&b#n mOAat Aelep wOAef!d
wafamiV$m Aelep wOAarOBaE-m#Aot wafamiV$m lOcibOA%t!m
&vOniYim yiS!E& s
[17] wOn!saE A%hel-moE#d mafan#h halOwiYim BOtokO
haMafan%t KaAaver yafan& K#n yiS!E& A$v Eal-y!do
lOdigOl#yhem s
[18] Degel mafan#h AepOrayim lOcibOA%t!m y!M!h wOn!x$A
libOn#y AepOrayim Ael$v!m!E Ben-EaM$h&d
[19] &cOb!Ao &pOqud#yhem AarOB!E$m Aelep wafam#v m#Aot
[20] wOE!l!yw maJ#h mOnaVeh wOn!x$A libOn#y mOnaVeh
GamOl$A#l Ben-POd!hc&r
[21] &cOb!Ao &pOqud#yhem vOnayim &vOl%v$m Aelep
&m!At!yim
[22] &maJ#h BinOy!min wOn!x$A libOn#y binOy!min Aab$d!n
Ben-GidOE%n$
[23] &cOb!Ao &pOqud#yhem famiV!h &vOl%v$m Aelep wOAarOBaE
m#Aot
[24] K!l-haPOqud$m lOmafan#h AepOrayim mOAat Aelep
&vOm%nat-Aal!p$m &m#A!h lOcibOA%t!m &vOliv$m yiS!E& s
[25] Degel mafan#h d!n c!p%n!h lOcibOA%t!m wOn!x$A libOn#y
d!n Aaf$Eezer Ben-EaM$vaD!y
[26] &cOb!Ao &pOqud#yhem vOnayim wOviV$m Aelep &vObaE
m#Aot
[27] wOhaf%n$m E!l!yw maJ#h A!v#r wOn!x$A libOn#y A!v#r
PagOE$A#l Ben-E!kOr!n
[28] &cOb!Ao &pOqud#yhem Aef!d wOAarOB!E$m Aelep wafam#v
m#Aot
[29] &maJ#h napOT!l$ wOn!x$A libOn#y napOT!l$ Aaf$raE
Ben-E#yn!n
[30] &cOb!Ao &pOqud#yhem vOl%v!h wafamiV$m Aelep
wOAarOBaE m#Aot
[31] K!l-haPOqud$m lOmafan#h d!n mOAat Aelep wOvibOE!h
wafamiV$m Aelep wOv#v m#Aot l!Aafar%n!h yisOE&
lOdigOl#yhem p
[32] A#Leh POq&d#y bOn#y-yixOr!A#l lOb#yt Aab%t!m K!l-
POq&d#y haMafan%t lOcibOA%t!m v#v-m#Aot Aelep &vOl%vet
Aal!p$m wafam#v m#Aot wafamiV$m
[33] wOhalOwiYim l%A h!tOP!qOd& BOtokO BOn#y yixOr!A#l
KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
[34] waYaEax& BOn#y yixOr!A#l KOk%l Aaver-ci&!h yOhw!h
Aet-m%veh K#n-f!n& lOdigOl#yhem wOk#n n!s!E& A$v
lOmivOPOf%t!yw Eal-B#yt Aab%t!yw
3
[1] wOA#Leh TolOd%t Aahar%n &m%veh BOyom DiBer yOhw!h
Aet-m%veh BOhar s$n!y
[2] wOA#Leh vOmot BOn#y-Aahar%n haBOkor n!d!b waAab$h&A
AelOE!z!r wOA$t!m!r
[3] A#Leh vOmot BOn#y Aahar%n haK%han$m haMOvuf$m
Aaver-miL#A y!d!m lOkah#n
[4] waY!m!t n!d!b waAab$h&A lipOn#y yOhw!h BOhaqOrib!m
A#v z!r!h lipOn#y yOhw!h BOmidOBar s$nay &b!n$m l%A-
h!y& l!hem wayOkah#n AelOE!z!r wOA$t!m!r Eal-POn#y
Aahar%n Aab$hem p
[5] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[6] haqOr#b Aet-maJ#h l#w$ wOhaEamadOT! A%to lipOn#y
Aahar%n haK%h#n wOv#rOt& A%to
[7] wOv!mOr& Aet-mivOmarOTo wOAet-mivOmeret K!l-h!E#d!h
lipOn#y A%hel moE#d laEab%d Aet-Eab%dat haMivOK!n
[8] wOv!mOr& Aet-K!l-KOl#y A%hel moE#d wOAet-mivOmeret
BOn#y yixOr!A#l laEab%d Aet-Eab%dat haMivOK!n
[9] wOn!taT!h Aet-halOwiYim lOAahar%n &lOb!n!yw nOt&nim
nOt&nim h#M!h lo m#A#t BOn#y yixOr!A#l
[10] wOAet-Aahar%n wOAet-B!n!yw TipOq%d wOv!mOr& Aet-
KOhuN!t!m wOhaZ!r haQ!r#b y&m!t p
[11] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[12] waAan$ hiN#h l!qafOT$ Aet-halOwiYim miTokO BOn#y
yixOr!A#l Tafat K!l-BOkor Pejer refem miBOn#y yixOr!A#l
wOh!y& l$ halOwiYim
[13] K$ l$ K!l-BOkor BOyom haK%t$ k!l-BOkor BOAerec
micOrayim hiqODavOT$ l$ k!l-BOkor BOyixOr!A#l m#A!d!m
Ead-BOh#m!h l$ yihOy& Aan$ yOhw!h s
[14] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh BOmidOBar s$nay l#Am%r
[15] POq%d Aet-BOn#y l#w$ lOb#yt Aab%t!m lOmivOPOf%t!m
K!l-z!k!r miBen-f%dev w!maEOl!h TipOqOd#m
[16] waYipOq%d A%t!m m%veh Eal-P$ yOhw!h KaAaver cu&!h
[17] waYihOy&-A#Leh bOn#y-l#w$ BivOm%t!m G#rOvon &qOh!t
&mOr!r$
[18] wOA#Leh vOmot BOn#y-g#rOvon lOmivOPOf%t!m libOn$
wOvimOE$
[19] &bOn#y qOh!t lOmivOPOf%t!m EamOr!m wOyicOh!r
febOron wOEuZ$A#l
[20] &bOn#y mOr!r$ lOmivOPOf%t!m mafOl$ &m&v$ A#Leh h#m
mivOPOf%t haL#w$ lOb#yt Aab%t!m
[21] lOg#rOvon mivOPafat haLibOn$ &mivOPafat haVimOE$
A#Leh h#m mivOPOf%t haG#rOvuN$
[22] POqud#yhem BOmisOPar K!l-z!k!r miBen-f%dev
w!m!EOl!h POqud#yhem vibOEat Aal!p$m wafam#v m#Aot
[23] mivOPOf%t haG#rOvuN$ Aafar#y haMivOK!n yafan&
y!M!h
[24] &nOx$A b#yt-A!b laG#rOvuN$ AelOy!s!p Ben-l!A#l
[25] &mivOmeret BOn#y-g#rOvon BOA%hel moE#d haMivOK!n
wOh!A%hel mikOs#h& &m!sakO Petaf A%hel moE#d
[26] wOqalOE#y hef!c#r wOAet-m!sakO Petaf hef!c#r Aaver
Eal-haMivOK!n wOEal-haMizOB#fa s!b$b wOA#t m#yt!r!yw
lOk%l Eab%d!to
[27] wOliqOh!t mivOPafat haEamOr!m$ &mivOPafat haYicOh!r$
&mivOPafat hafebOr%n$ &mivOPafat h!E!Z$A#l$ A#Leh h#m
mivOPOf%t haQOh!t$
[28] BOmisOPar K!l-z!k!r miBen-f%dev w!m!EOl!h vOm%nat
Aal!p$m wOv#v m#Aot v%mOr#y mivOmeret haQ%dev
[29] mivOPOf%t BOn#y-qOh!t yafan& Eal yerekO haMivOK!n
T#ym!n!h
[30] &nOx$A b#yt-A!b lOmivOPOf%t haQOh!t$ Ael$c!p!n Ben-
EuZ$A#l
[31] &mivOmarOT!m h!A!r%n wOhaVulOf!n wOhaMOn%r!h
wOhaMizOBOf%t &kOl#y haQ%dev Aaver yOv!rOt& B!hem
wOhaM!s!kO wOk%l Eab%d!to
[32] &nOx$A nOx$A#y haL#w$ AelOE!z!r Ben-Aahar%n haK%h#n
POquDat v%mOr#y mivOmeret haQ%dev
[33] limOr!r$ mivOPafat haMafOl$ &mivOPafat haM&v$ A#Leh
h#m mivOPOf%t mOr!r$
[34] &pOqud#yhem BOmisOPar K!l-z!k!r miBen-f%dev
w!m!EOl!h v#vet Aal!p$m &m!At!yim
[35] &nOx$A b#yt-A!b lOmivOPOf%t mOr!r$ c&r$A#l Ben-
Aab$f!yil Eal yerekO haMivOK!n yafan& c!p%n!h
[36] &pOquDat mivOmeret BOn#y mOr!r$ qarOv#y haMivOK!n
&bOr$f!yw wOEaMud!yw waAad!n!yw wOk!l-K#l!yw wOk%l
Eab%d!to
[37] wOEaMud#y hef!c#r s!b$b wOAadOn#yhem w$t#d%t!m
&m#ytOr#yhem
[38] wOhaf%n$m lipOn#y haMivOK!n q#dOm!h lipOn#y A%hel-
moE#d mizOr!f!h m%veh wOAahar%n &b!n!yw v%mOr$m
mivOmeret haMiqOD!v lOmivOmeret BOn#y yixOr!A#l
wOhaZ!r haQ!r#b y&m!t
[39] K!l-POq&d#y halOwiYim Aaver P!qad m%veh wOAahar%n
Eal-P$ yOhw!h lOmivOPOf%t!m K!l-z!k!r miBen-f%dev
w!maEOl!h vOnayim wOEexOr$m A!lep s
[40] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh POq%d K!l-BOk%r z!k!r
libOn#y yixOr!A#l miBen-f%dev w!m!EOl!h wOx!A A#t
misOPar vOm%t!m
[41] wOl!qafOT! Aet-halOwiYim l$ Aan$ yOhw!h Tafat K!l-
BOk%r BibOn#y yixOr!A#l wOA#t Behemat halOwiYim Tafat
K!l-BOkor BObehemat BOn#y yixOr!A#l
[42] waYipOq%d m%veh KaAaver ci&!h yOhw!h A%to Aet-K!l-
BOk%r BibOn#y yixOr!A#l
[43] wayOh$ k!l-BOkor z!k!r BOmisOPar v#mot miBen-
f%dev w!maEOl!h lipOqud#yhem vOnayim wOEexOr$m Aelep
vOl%v!h wOvibOE$m &m!At!yim p
[44] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[45] qaf Aet-halOwiYim Tafat K!l-BOkor BibOn#y yixOr!A#l
wOAet-Behemat halOwiYim Tafat BOhemOT!m wOh!y&-l$
halOwiYim Aan$ yOhw!h
[46] wOA#t POd&y#y haVOl%v!h wOhaVibOE$m wOhaM!At!yim
h!E%dOp$m Eal-halOwiYim miBOkor BOn#y yixOr!A#l
[47] wOl!qafOT! fam#vet fam#vet vOq!l$m laGulOG%let BOveqel
haQ%dev TiQ!f EexOr$m G#r!h haV!qel
[48] wOn!taT!h haKesep lOAahar%n &lOb!n!yw POd&y#y
h!E%dOp$m B!hem
[49] waYiQaf m%veh A#t Kesep haPidOyom m#A#t h!E%dOp$m
Eal POd&y#y halOwiYim
[50] m#A#t BOkor BOn#y yixOr!A#l l!qaf Aet-haK!sep famiV!h
wOviV$m &vOl%v m#Aot w!Aelep BOveqel haQ%dev
[51] waYiT#n m%veh Aet-Kesep haPOduyim lOAahar%n
&lOb!n!yw Eal-P$ yOhw!h KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-
m%veh p

4
[1]wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
[2] n!x%A Aet-r%Av BOn#y qOh!t miTokO BOn#y l#w$
lOmivOPOf%t!m lOb#yt Aab%t!m
[3] miBen vOl%v$m v!n!h w!maEOl!h wOEad Ben-famiV$m
v!n!h K!l-B!A lac!b!A laEaxot mOl!Ak!h BOA%hel moE#d
[4] z%At Eab%dat BOn#y-qOh!t BOA%hel moE#d q%dev
haQ!d!v$m
[5] &b!A Aahar%n &b!n!yw BinOs%Ea haMafaneh wOhorid& A#t
P!r%ket haM!s!kO wOkiS&-b!H A#t Aar%n h!E#dut
[6] wOn!tOn& E!l!yw KOs&y Eor Tafav &p!rOx& beged-KOl$l
TOk#let milOm!EOl!h wOx!m& BaD!yw
[7] wOEal vulOfan haP!n$m yipOrOx& Beged TOk#let wOn!tOn&
E!l!yw Aet-haQOE!r%t wOAet-haKaP%t wOAet-haMOnaQiY%t
wOA#t qOxot haN!sekO wOlefem haT!m$d E!l!yw yihOyeh
[8] &p!rOx& Eal#yhem Beged TolaEat v!n$ wOkiS& A%to
BOmikOs#h Eor T!fav wOx!m& Aet-BaD!yw
[9] wOl!qOf& Beged TOk#let wOkiS& Aet-mOn%rat haM!Aor
wOAet-n#r%teyh! wOAet-malOq!feyh! wOAet-mafOT%teyh!
wOA#t K!l-KOl#y vamOn!H Aaver yOv!rOt&-l!H B!hem
[10] wOn!tOn& A%t!H wOAet-K!l-K#leyh! Ael-mikOs#h Eor
T!fav wOn!tOn& Eal-haMoj
[11] wOEal mizOBaf haZ!h!b yipOrOx& Beged TOk#let wOkiS&
A%to BOmikOs#h Eor T!fav wOx!m& Aet-BaD!yw
[12] wOl!qOf& Aet-K!l-KOl#y haV!r#t Aaver yOv!rOt&-b!m
BaQ%dev wOn!tOn& Ael-Beged TOk#let wOkiS& Aot!m
BOmikOs#h Eor T!fav wOn!tOn& Eal-haMoj
[13] wOdiVOn& Aet-haMizOB#fa &p!rOx& E!l!yw Beged
AarOG!m!n
[14] wOn!tOn& E!l!yw Aet-K!l-K#l!yw Aaver yOv!rOt& E!l!yw
B!hem Aet-haMafOT%t Aet-haMizOl!g%t wOAet-haY!E$m
wOAet-haMizOr!q%t K%l KOl#y haMizOB#fa &p!rOx& E!l!yw
KOs&y Eor Tafav wOx!m& baD!yw
[15] wOkiL!h Aahar%n-&b!n!yw lOkaS%t Aet-haQ%dev wOAet-
K!l-KOl#y haQ%dev BinOs%Ea haMafaneh wOAafar#y-k#n
y!b%A& bOn#y-qOh!t l!x#At wOl%A-yiGOE& Ael-haQ%dev
w!m#t& A#Leh maX!A bOn#y-qOh!t BOA%hel moE#d
[16] &pOquDat AelOE!z!r Ben-Aahar%n haK%h#n vemen
haM!Aor &qOj%ret haSaM$m &minOfat haT!m$d wOvemen
haMivOf!h POquDat K!l-haMivOK!n wOk!l-Aaver-Bo
BOq%dev &bOk#l!yw s
[17] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
[18] Aal-TakOr$t& Aet-v#bej mivOPOf%t haQOh!t$ miTokO
halOwiYim
[19] wOz%At Eax& l!hem wOf!y& wOl%A y!mut& BOgivOT!m Aet-
q%dev haQ!d!v$m Aahar%n &b!n!yw y!b%A& wOx!m& Aot!m
A$v A$v Eal-Eab%d!to wOAel-maX!Ao
[20] wOl%A-y!b%A& lirOAot KObaLaE Aet-haQ%dev w!m#t& p
[21] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[22] n!x%A Aet-r%Av BOn#y g#rOvon Gam-h#m lOb#yt Aab%t!m
lOmivOPOf%t!m
[23] miBen vOl%v$m v!n!h w!maEOl!h Ead Ben-famiV$m
v!n!h TipOq%d Aot!m K!l-haB!A licOb%A c!b!A laEab%d
Eab%d!h BOA%hel moE#d
[24] z%At Eab%dat mivOPOf%t haG#rOvuN$ laEab%d &lOmaX!A
[25] wOn!xOA& Aet-yOr$E%t haMivOK!n wOAet-A%hel moE#d
mikOs#h& &mikOs#h haTafav Aaver-E!l!yw milOm!EOl!h
wOAet-m!sakO Petaf A%hel moE#d
[26] wOA#t qalOE#y hef!c#r wOAet-m!sakO Petaf vaEar hef!c#r
Aaver Eal-haMivOK!n wOEal-haMizOB#fa s!b$b wOA#t
m#ytOr#yhem wOAet-K!l-KOl#y Eab%d!t!m wOA#t K!l-Aaver
y#E!xeh l!hem wOE!b!d&
[27] Eal-P$ Aahar%n &b!n!yw TihOyeh K!l-Eab%dat BOn#y
haG#rOvuN$ lOk!l-maX!A!m &lOk%l Eab%d!t!m &pOqadOTem
Eal#hem BOmivOmeret A#t K!l-maX!A!m
[28] z%At Eab%dat mivOPOf%t BOn#y haG#rOvuN$ BOA%hel moE#d
&mivOmarOT!m BOyad A$t!m!r Ben-Aahar%n haK%h#n p
[29] BOn#y mOr!r$ lOmivOPOf%t!m lOb#yt-Aab%t!m TipOq%d
A%t!m
[30] miBen vOl%v$m v!n!h w!maEOl!h wOEad Ben-famiV$m
v!n!h TipOqOd#m K!l-haB!A lac!b!A laEab%d Aet-Eab%dat
A%hel moE#d
[31] wOz%At mivOmeret maX!A!m lOk!l-Eab%d!t!m BOA%hel
moE#d qarOv#y haMivOK!n &bOr$f!yw wOEaM&d!yw
waAad!n!yw
[32] wOEaM&d#y hef!c#r s!b$b wOAadOn#yhem w$t#d%t!m
&m#ytOr#yhem lOk!l-KOl#yhem &lOk%l Eab%d!t!m &bOv#m%t
TipOqOd& Aet-KOl#y mivOmeret maX!A!m
[33] z%At Eab%dat mivOPOf%t BOn#y mOr!r$ lOk!l-Eab%d!t!m
BOA%hel moE#d BOyad A$t!m!r Ben-Aahar%n haK%h#n
[34] waYipOq%d m%veh wOAahar%n &nOx$A#y h!E#d!h Aet-
BOn#y haQOh!t$ lOmivOPOf%t!m &lOb#yt Aab%t!m
[35] miBen vOl%v$m v!n!h w!maEOl!h wOEad Ben-famiV$m
v!n!h K!l-haB!A lac!b!A laEab%d!h BOA%hel moE#d
[36] waYihOy& pOqud#yhem lOmivOPOf%t!m AalOPayim vObaE
m#Aot wafamiV$m
[37] A#Leh pOq&d#y mivOPOf%t haQOh!t$ K!l-h!E%b#d BOA%hel
moE#d Aaver P!qad m%veh wOAahar%n Eal-P$ yOhw!h
BOyad-m%veh s
[38] &pOq&d#y BOn#y g#rOvon lOmivOPOfot!m &lOb#yt
Aab%t!m
[39] miBen vOl%v$m v!n!h w!maEOl!h wOEad Ben-famiV$m
v!n!h K!l-haB!A lac!b!A laEab%d!h BOA%hel moE#d
[40] waYihOy& POqud#yhem lOmivOPOf%t!m lOb#yt Aab%t!m
AalOPayim wOv#v m#Aot &vOl%v$m
[41] A#Leh pOq&d#y mivOPOf%t BOn#y g#rOvon K!l-h!E%b#d
BOA%hel moE#d Aaver P!qad m%veh wOAahar%n Eal-P$
yOhw!h
[42] &pOq&d#y mivOPOf%t BOn#y mOr!r$ lOmivOPOf%t!m
lOb#yt Aab%t!m
[43] miBen vOl%v$m v!n!h w!maEOl!h wOEad Ben-famiV$m
v!n!h K!l-haB!A lac!b!A laEab%d!h BOA%hel moE#d
[44] waYihOy& pOqud#yhem lOmivOPOf%t!m vOl%vet Aal!p$m
&m!At!yim
[45] A#Leh pOq&d#y mivOPOf%t BOn#y mOr!r$ Aaver P!qad
m%veh wOAahar%n Eal-P$ yOhw!h BOyad-m%veh
[46] K!l-haPOqud$m Aaver P!qad m%veh wOAahar%n &nOx$A#y
yixOr!A#l Aet-halOwiYim lOmivOPOf%t!m &lOb#yt Aab%t!m
[47] miBen vOl%v$m v!n!h w!maEOl!h wOEad Ben-famiV$m
v!n!h K!l-haB!A laEab%d Eab%dat Eab%d!h waEab%dat maX!A
BOA%hel moE#d
[48] waYihOy& POqud#yhem vOm%nat Aal!p$m wafam#v m#Aot
&vOm%n$m
[49] Eal-P$ yOhw!h P!qad Aot!m BOyad-m%veh A$v A$v Eal-
Eab%d!to wOEal-maX!Ao &pOqud!yw Aaver-ci&!h yOhw!h
Aet-m%veh p

5
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] caw Aet-BOn#y yixOr!A#l w$vaLOf& min-haMafaneh K!l-
c!r&Ea wOk!l-z!b wOk%l j!m#A l!n!pev
[3] miZ!k!r Ead-nOq#b!h TOvaL#f& Ael-mif&c laMafaneh
TOvaLOf&m wOl%A yOjaMOA& Aet-mafan#yhem Aaver Aan$
v%k#n BOtok!m
[4] waYaEax&-k#n BOn#y yixOr!A#l wayOvaLOf& Aot!m Ael-
mif&c laMafaneh KaAaver DiBer yOhw!h Ael-m%veh K#n
E!x& BOn#y yixOr!A#l p
[5] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[6] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l A$v Ao-AiV!h K$ yaEax& miK!l-
faJ%At h!A!d!m limOE%l maEal Bayhw!h wOA!vOm!h haNepev
hahiwA
[7] wOhitOwaD& Aet-faJ!At!m Aaver E!x& wOh#v$b Aet-Aav!mo
BOr%Avo wafam$vito y%s#p E!l!yw wOn!tan laAaver A!vam
lo
[8] wOAim-A#yn l!A$v G%A#l lOh!v$b h!A!v!m A#l!yw h!A!v!m
haM&v!b layhw!h laK%h#n miLObad A#yl haKiPur$m Aaver
yOkaPer-Bo E!l!yw
[9] wOk!l-TOr&m!h lOk!l-q!dOv#y bOn#y-yixOr!A#l Aaver-
yaqOr$b& laK%h#n lo yihOyeh
[10] wOA$v Aet-q!d!v!yw lo yihOy& A$v Aaver-yiT#n laK%h#n
lo yihOyeh p
[11] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[12] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem A$v A$v
K$-tixOjeh AivOTo &m!Eal!h bo m!Eal
[13] wOv!kab A$v A%t!H vikObat-zeraE wOneEOlam m#E#yn#y
A$v!H wOnisOTOr!h wOh$A nijOm!A!h wOE#d A#yn B!H wOhiwA
l%A nitOP!x!h
[14] wOE!bar E!l!yw r&fa-qinOA!h wOqiN#A Aet-AivOTo wOhiwA
nijOm!A!h Ao-E!bar E!l!yw r&fa-qinOA!h wOqiN#A Aet-AivOTo
wOh$A l%A nijOm!A!h
[15] wOh#b$A h!A$v Aet-AivOTo Ael-haK%h#n wOh#b$A Aet-
q!rOB!n!H E!leyh! Eax$rit h!A#yp!h qemaf xOE%r$m l%A-
yic%q E!l!yw vemen wOl%A-yiT#n E!l!yw lOb%n!h K$-
minOfat qOn!A%t h&A minOfat ziK!ron mazOKeret E!w%n
[16] wOhiqOr$b A%t!H haK%h#n wOheEemid!H lipOn#y yOhw!h
[17] wOl!qaf haK%h#n mayim qOd%v$m BikOl$-f!rex &min-
heE!p!r Aaver yihOyeh BOqarOqaE haMivOK!n yiQaf
haK%h#n wOn!tan Ael-haM!yim
[18] wOheEem$d haK%h#n Aet-h!AiV!h lipOn#y yOhw!h &p!raE
Aet-r%Av h!AiV!h wOn!tan Eal-KaPeyh! A#t minOfat
haZiK!ron minOfat qOn!A%t hiwA &bOyad haK%h#n yihOy&
m#y haM!r$m hamOA!rar$m
[19] wOhivOB$Ea A%t!H haK%h#n wOA!mar Ael-h!AiV!h Aim-l%A
v!kab A$v A%t!kO wOAim-l%A x!j$t jumOA!h Tafat A$v#kO
hiN!q$ miM#y haM!r$m hamOA!rar$m h!A#Leh
[20] wOAaTO K$ x!j$t Tafat A$v#kO wOk$ nijOm#At waYiT#n A$v
B!kO Aet-vOk!bOTo miBalOEad#y A$v#kO
[21] wOhivOB$Ea haK%h#n Aet-h!AiV!h BivObuEat h!A!l!h
wOA!mar haK%h#n l!AiV!h yiT#n yOhw!h Aot!kO lOA!l!h
wOlivObuE!h BOtokO EaM#kO BOt#t yOhw!h Aet-yOr#k#kO
n%pelet wOAet-BijOn#kO c!b!h
[22] &b!A& haMayim hamOA!rOr$m h!A#Leh BOm#EayikO
lacOBot Bejen wOlanOPil y!r#kO wOA!mOr!h h!AiV!h A!m#n
A!m#n
[23] wOk!tab Aet-h!A!l%t h!A#Leh haK%h#n BaS#per &m!f!h
Ael-m#y haM!r$m
[24] wOhivOq!h Aet-h!AiV!h Aet-m#y haM!r$m hamOA!rar$m
&b!A& b!H haMayim hamOA!rar$m lOm!r$m
[25] wOl!qaf haK%h#n miYad h!AiV!h A#t minOfat haQOn!A%t
wOh#n$p Aet-haMinOf!h lipOn#y yOhw!h wOhiqOr$b A%t!H
Ael-haMizOB#fa
[26] wOq!mac haK%h#n min-haMinOf!h Aet-AazOK!r!t!H
wOhiqOj$r haMizOB#f!h wOAafar yavOqeh Aet-h!AiV!h Aet-
haM!yim
[27] wOhivOq!H Aet-haMayim wOh!yOt!h Aim-nijOmOA!h
waTimOE%l maEal BOA$v!H &b!A& b!H haMayim hamOA!rar$m
lOm!r$m wOc!bOt!h bijOn!H wOn!pOl!h yOr#k!H wOh!yOt!h
h!AiV!h lOA!l!h BOqereb EaM!H
[28] wOAim-l%A nijOmOA!h h!AiV!h &jOh%r!h hiwA wOniQOt!h
wOnizOrOE!h z!raE
[29] z%At Torat haQOn!A%t Aaver TixOjeh AiV!h Tafat A$v!H
wOnijOm!A!h
[30] Ao A$v Aaver TaEab%r E!l!yw r&fa qinOA!h wOqiN#A Aet-
AivOTo wOheEem$d Aet-h!AiV!h lipOn#y yOhw!h wOE!x!h l!H
haK%h#n A#t K!l-haTor!h haZ%At
[31] wOniQ!h h!A$v m#E!w%n wOh!AiV!h hahiwA TiX!A Aet-
Eaw%n!H p

6
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem A$v Ao-
AiV!h K$ yapOliA linOD%r neder n!z$r lOhaZ$r layhw!h
[3] miYayin wOv#k!r yaZ$r f%mec yayin wOf%mec v#k!r
l%A yivOTeh wOk!l-mivOrat Ean!b$m l%A yivOTeh waEan!b$m
laf$m w$b#v$m l%A y%Ak#l
[4] K%l yOm#y nizOro miK%l Aaver y#E!xeh miGepen
haYayin m#farOcaN$m wOEad-z!g l%A y%Ak#l
[5] K!l-yOm#y neder nizOro TaEar l%A-yaEab%r Eal-r%Avo
Ead-mOl%At haY!mim Aaver-yaZ$r layhw!h q!d%v yihOyeh
GaD#l PeraE xOEar r%Avo
[6] K!l-yOm#y haZ$ro layhw!h Eal-nepev m#t l%A y!b%A
[7] lOA!b$w &lOAiMo lOA!f$w &lOAaf%to l%A-yiJaM!A l!hem
BOm%t!m K$ n#zer Ael%h!yw Eal-r%Avo
[8] K%l yOm#y nizOro q!d%v h&A layhw!h
[9] wOk$-y!m&t m#t E!l!yw BOpetaE PitOA%m wOjiM#A r%Av
nizOro wOgiLaf r%Avo BOyom j!h!r!to BaYom haVOb$E$
yOgaLOfeN&
[10] &baYom haVOm$n$ y!biA vOT#y t%r$m Ao vOn#y BOn#y
yon!h Ael-haK%h#n Ael-Petaf A%hel moE#d
[11] wOE!x!h haK%h#n Aef!d lOfaJ!At wOAef!d lOE%l!h wOkiPer
E!l!yw m#Aaver f!j!A Eal-haN!pev wOqiDav Aet-r%Avo
BaYom hah&A
[12] wOhiZ$r layhw!h Aet-yOm#y nizOro wOh#b$A Kebex
Ben-vOn!to lOA!v!m wOhaY!m$m h!riAv%n$m yiPOl& K$
j!m#A nizOro
[13] wOz%At Torat haN!z$r BOyom mOl%At yOm#y nizOro
y!b$A A%to Ael-Petaf A%hel moE#d
[14] wOhiqOr$b Aet-q!rOB!no layhw!h Kebex Ben-vOn!to
t!m$m Aef!d lOE%l!h wOkabOx!h Aafat Bat-vOn!t!H TOm$m!h
lOfaJ!At wOAayil-Aef!d T!m$m livOl!m$m
[15] wOsal macot s%let faL%t BOl&l%t BaVemen &rOq$q#y
macot mOvuf$m BaV!men &minOf!t!m wOnisOK#yhem
[16] wOhiqOr$b haK%h#n lipOn#y yOhw!h wOE!x!h Aet-faJ!Ato
wOAet-E%l!to
[17] wOAet-h!Aayil yaEaxeh zebaf vOl!m$m layhw!h Eal sal
haMacot wOE!x!h haK%h#n Aet-minOf!to wOAet-nisOKo
[18] wOgiLaf haN!z$r Petaf A%hel moE#d Aet-r%Av nizOro
wOl!qaf Aet-xOEar r%Av nizOro wOn!tan Eal-h!A#v Aaver-
Tafat zebaf haVOl!m$m
[19] wOl!qaf haK%h#n Aet-haZOr%Ea BOv#l!h min-h!Aayil
wOfaLat mac!h Aafat min-haSal &rOq$q mac!h Aef!d
wOn!tan Eal-KaP#y haN!z$r Aafar hitOGaLOfo Aet-nizOro
[20] wOh#n$p Aot!m haK%h#n TOn&p!h lipOn#y yOhw!h
q%dev h&A laK%h#n Eal faz#h haTOn&p!h wOEal voq
haTOr&m!h wOAafar yivOTeh haN!z$r y!yin
[21] z%At Torat haN!z$r Aaver yiD%r q!rOB!no layhw!h Eal-
nizOro miLObad Aaver-TaX$g y!do KOp$ nidOro Aaver
yiD%r K#n yaEaxeh Eal Torat nizOro p
[22] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[23] DaB#r Ael-Aahar%n wOAel-B!n!yw l#Am%r K%h tOb!rak&
Aet-BOn#y yixOr!A#l A!mor l!hem s
[24] yOb!rekOk! yOhw!h wOyivOmOrek! s
[25] y!A#r yOhw!h P!n!yw A#leyk! w$fuNeki! s
[26] yiX!A yOhw!h P!n!yw A#leyk! wOy!x#m lOk! v!lom s
[27] wOx!m& Aet-vOm$ Eal-BOn#y yixOr!A#l waAan$ Aab!rak#m
p

7
[1] wayOh$ BOyom KaLot m%veh lOh!q$m Aet-haMivOK!n
waYimOvaf A%to wayOqaD#v A%to wOAet-K!l-K#l!yw wOAet-
haMizOB#fa wOAet-K!l-K#l!yw waYimOv!f#m wayOqaD#v
A%t!m
[2] waYaqOr$b& nOx$A#y yixOr!A#l r!Av#y B#yt Aab%t!m h#m
nOx$A#y haMaJ%t h#m h!E%mOd$m Eal-haPOqud$m
[3] waY!b$A& Aet-q!rOB!n!m lipOn#y yOhw!h v#v-EegOl%t c!b
&vOn#y E!x!r B!q!r Eag!l!h Eal-vOn#y haNOxiA$m wOvor
lOAef!d waYaqOr$b& Aot!m lipOn#y haMivOK!n
[4] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[5] qaf m#AiT!m wOh!y& laEab%d Aet-Eab%dat A%hel moE#d
wOn!taT!h Aot!m Ael-halOwiYim A$v KOp$ Eab%d!to
[6] waYiQaf m%veh Aet-h!Eag!l%t wOAet-haB!q!r waYiT#n
Aot!m Ael-halOwiYim
[7] A#t vOT#y h!Eag!l%t wOA#t AarOBaEat haB!q!r n!tan
libOn#y g#rOvon KOp$ Eab%d!t!m
[8] wOA#t AarOBaE h!Eag!l%t wOA#t vOm%nat haB!q!r n!tan
libOn#y mOr!r$ KOp$ Eab%d!t!m BOyad A$t!m!r Ben-
Aahar%n haK%h#n
[9] wOlibOn#y qOh!t l%A n!t!n K$-Eab%dat haQ%dev Eal#hem
BaK!t#p yiX!A&
[10] waYaqOr$b& haNOxiA$m A#t fanuKat haMizOB#fa BOyom
hiM!vaf A%to waYaqOr$b& haNOx$Aim Aet-q!rOB!n!m
lipOn#y haMizOB#fa
[11] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh n!x$A Aef!d laYom n!x$A
Aef!d laYom yaqOr$b& Aet-q!rOB!n!m lafanuKat
haMizOB#fa s
[12] wayOh$ haMaqOr$b BaYom h!riAvon Aet-q!rOB!no
nafOvon Ben-EaM$n!d!b lOmaJ#h yOh&d!h
[13] wOq!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h
mivOq!l!H mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel
haQ%dev vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen
lOminOf!h
[14] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[15] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[16] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[17] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaT&d$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan nafOvon Ben-EaM$n!d!b p
[18] BaYom haV#n$ hiqOr$b nOtanOA#l Ben-c&E!r nOx$A
yiX!vk!r
[19] hiqOrib Aet-q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m
&m#A!h mivOq!l!H mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel
BOveqel haQ%dev vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen
lOminOf!h
[20] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[21] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[22] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[23] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaT&d$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan nOtanOA#l Ben-c&E!r p
[24] BaYom haVOl$v$ n!x$A libOn#y zOb&lun Ael$A!b Ben-f#l%n
[25] q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h mivOq!l!H
mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen lOminOf!h
[26] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[27] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[28] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[29] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaTud$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan Ael$A!b Ben-f#l%n p
[30] BaYom h!rOb$E$ n!x$A libOn#y rOA&b#n Ael$c&r Ben-
vOd#yA&r
[31] q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h mivOq!l!H
mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen lOminOf!h
[32] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[33] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[34] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[35] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaTud$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan Ael$c&r Ben-vOd#yA&r p
[36] BaYom hafam$v$ n!x$A libOn#y vimOEon vOlum$A#l Ben-
c&r$vaD!y
[37] q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h mivOq!l!H
mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen lOminOf!h
[38] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[39] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[40] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[41] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaTud$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan vOlum$A#l Ben-c&r$vaD!y p
[42] BaYom haViV$ n!x$A libOn#y g!d AelOy!s!p Ben-DOE&A#l
[43] q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h mivOq!l!H
mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen lOminOf!h
[44] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[45] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[46] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[47] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaTud$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan AelOy!s!p Ben-DOE&A#l p
[48] BaYom haVOb$E$ n!x$A libOn#y AepOr!yim Ael$v!m!E Ben-
EaM$h&d
[49] q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h mivOq!l!H
mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen lOminOf!h
[50] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[51] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[52] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[53] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaTud$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan Ael$v!m!E Ben-EaM$h&d p
[54] BaYom haVOm$n$ n!x$A libOn#y mOnaVeh GamOl$A#l Ben-
POd!h-c&r
[55] q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h mivOq!l!H
mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen lOminOf!h
[56] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[57] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[58] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[59] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaTud$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan GamOl$A#l Ben-POd!h-c&rp
[60] BaYom haTOv$E$ n!x$A libOn#y binOy!min Aab$d!n Ben-
GidOE%n$
[61] q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h mivOq!l!H
mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen lOminOf!h
[62] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[63] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[64] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[65] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaTud$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan Aab$d!n Ben-GidOE%n$ p
[66] BaYom h!Eax$r$ n!x$A libOn#y d!n Aaf$Eezer Ben-
EaM$vaD!y
[67] q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h mivOq!l!H
mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen lOminOf!h
[68] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[69] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[70] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[71] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaTud$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan Aaf$Eezer Ben-EaM$vaD!y p
[72] BOyom EavOT#y E!x!r yom n!x$A libOn#y A!v#r PagOE$A#l
Ben-E!kOr!n
[73] q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h mivOq!l!H
mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen lOminOf!h
[74] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[75] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[76] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[77] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaTud$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan PagOE$A#l Ben-E!kOr!n p
[78] BOyom vOn#ym E!x!r yom n!x$A libOn#y napOT!l$
Aaf$raE Ben-E#yn!n
[79] q!rOB!no qaEarat-Kesep Aafat vOl%v$m &m#A!h mivOq!l!H
mizOr!q Aef!d Kesep vibOE$m veqel BOveqel haQ%dev
vOn#yhem mOl#A$m s%let BOl&l!h baVemen lOminOf!h
[80] Kap Aafat Eax!r!h z!h!b mOl#A!h qOj%ret
[81] Par Aef!d Ben-B!q!r Aayil Aef!d Kebex-Aef!d Ben-
vOn!to lOE%l!h
[82] xOE$r-EiZ$m Aef!d lOfaJ!At
[83] &lOzebaf haVOl!m$m B!q!r vOnayim A#ylim famiV!h
EaTud$m famiV!h KOb!x$m BOn#y-v!n!h famiV!h zeh
q!rOBan Aaf$raE Ben-E#yn!n p
[84] z%At fanuKat haMizOB#fa BOyom hiM!vaf A%to m#A#t
nOx$A#y yixOr!A#l qaEar%t Kesep vOT#ym EexOr#h
mizOrOq#y-kesep vOn#ym E!x!r KaPot z!h!b vOT#ym
EexOr#h
[85] vOl%v$m &m#A!h haQOE!r!h h!Aafat Kesep wOvibOE$m
haMizOr!q h!Aef!d K%l Kesep haK#l$m AalOPayim
wOAarOBaE-m#Aot BOveqel haQ%dev
[86] KaPot z!h!b vOT#ym-EexOr#h mOl#A%t qOj%ret Eax!r!h
Eax!r!h haKap BOveqel haQ%dev K!l-zOhab haKaPot EexOr$m
&m#A!h
[87] K!l-haB!q!r l!E%l!h vOn#ym E!x!r P!r$m A#ylim
vOn#ym-E!x!r KOb!x$m BOn#y-v!n!h vOn#ym E!x!r
&minOf!t!m &xOE$r#y EiZ$m vOn#ym E!x!r lOfaJ!At
[88] wOk%l BOqar zebaf haVOl!m$m EexOr$m wOAarOB!E!h
P!r$m A#ylim viV$m EaTud$m viV$m KOb!x$m BOn#y-v!n!h
viV$m z%At fanuKat haMizOB#fa Aafar#y hiM!vaf A%to
[89] &bOb%A m%veh Ael-A%hel moE#d lOdaB#r AiTo waYivOmaE
Aet-haQol miDaB#r A#l!yw m#Eal haKaP%ret Aaver Eal-Aar%n
h!E#dut miB#yn vOn#y haKOrub$m wayOdaB#r A#l!yw p

8
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-Aahar%n wOA!marOT! A#l!yw BOhaEal%tOk! Aet-
haN#r%t Ael-m&l POn#y haMOnor!h y!A$r& vibOEat haN#rot
[3] waYaEax K#n Aahar%n Ael-m&l POn#y haMOnor!h heEel!h
n#r%teyh! KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
[4] wOzeh maEax#h haMOn%r!h miqOv!h z!h!b Ead-yOr#k!H
Ead-PirOf!H miqOv!h hiwA KaMarOAeh Aaver herOA!h
yOhw!h Aet-m%veh K#n E!x!h Aet-haMOn%r!h p
[5] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[6] qaf Aet-halOwiYim miTokO BOn#y yixOr!A#l wOjiharOT!
A%t!m
[7] wOk%h-taEaxeh l!hem lOjahar!m haZ#h Eal#yhem m#y
faJ!At wOheEeb$r& taEar Eal-K!l-BOx!r!m wOkiBOs&
bigOd#yhem wOhiJeh!r&
[8] wOl!qOf& Par Ben-B!q!r &minOf!to s%let BOl&l!h
baV!men &par-v#n$ ben-B!q!r TiQaf lOfaJ!At
[9] wOhiqOrabOT! Aet-halOwiYim lipOn#y A%hel moE#d
wOhiqOhalOT! Aet-K!l-Eadat BOn#y yixOr!A#l
[10] wOhiqOrabOT! Aet-halOwiYim lipOn#y yOhw!h wOs!mOk&
bOn#y-yixOr!A#l Aet-yOd#yhem Eal-halOwiYim
[11] wOh#n$p Aahar%n Aet-halOwiYim TOn&p!h lipOn#y
yOhw!h m#A#t BOn#y yixOr!A#l wOh!y& laEab%d Aet-Eab%dat
yOhw!h
[12] wOhalOwiYim yisOmOk& Aet-yOd#yhem Eal r%Av haP!r$m
waEax#h Aet-h!Aef!d faJ!At wOAet-h!Aef!d E%l!h layhw!h
lOkaP#r Eal-halOwiYim
[13] wOhaEamadOT! Aet-halOwiYim lipOn#y Aahar%n wOlipOn#y
b!n!yw wOh#napOT! A%t!m TOn&p!h layhw!h
[14] wOhibODalOT! Aet-halOwiYim miTokO BOn#y yixOr!A#l
wOh!y& l$ halOwiYim
[15] wOAafar#y-k#n y!b%A& halOwiYim laEab%d Aet-A%hel
moE#d wOjiharOT! A%t!m wOh#napOT! A%t!m TOn&p!h
[16] K$ nOtun$m nOtun$m h#M!h l$ miTokO BOn#y yixOr!A#l
Tafat PijOrat K!l-refem BOkor K%l miBOn#y yixOr!A#l
l!qafOT$ A%t!m l$
[17] K$ l$ k!l-BOkor BibOn#y yixOr!A#l B!A!d!m &baBOh#m!h
BOyom haK%t$ k!l-BOkor BOAerec micOrayim hiqODavOT$
A%t!m l$
[18] w!AeQaf Aet-halOwiYim Tafat K!l-BOkor BibOn#y
yixOr!A#l
[19] w!AeTOn!h Aet-halOwiYim nOtun$m lOAahar%n &lOb!n!yw
miTokO BOn#y yixOr!A#l laEab%d Aet-Eab%dat BOn#y-
yixOr!A#l BOA%hel moE#d &lOkaP#r Eal-BOn#y yixOr!A#l wOl%A
yihOyeh BibOn#y yixOr!A#l negep BOgevet BOn#y-yixOr!A#l
Ael-haQ%dev
[20] waYaEax m%veh wOAahar%n wOk!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l
lalOwiYim KOk%l Aaver-ci&!h yOhw!h Aet-m%veh lalOwiYim
K#n-E!x& l!hem BOn#y yixOr!A#l
[21] waYitOfaJOA& halOwiYim wayOkaBOs& BigOd#yhem
waY!nep Aahar%n A%t!m TOn&p!h lipOn#y yOhw!h
wayOkaP#r Eal#yhem Aahar%n lOjahar!m
[22] wOAafar#y-k#n B!A& halOwiYim laEab%d Aet-Eab%d!t!m
BOA%hel moE#d lipOn#y Aahar%n wOlipOn#y b!n!yw KaAaver
ci&!h yOhw!h Aet-m%veh Eal-halOwiYim K#n E!x& l!hem s
[23] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[24] z%At Aaver lalOwiYim miBen f!m#v wOEexOr$m v!n!h
w!maEOl!h y!boA licOb%A c!b!A BaEab%dat A%hel moE#d
[25] &miBen famiV$m v!n!h y!v&b micOb!A h!Eab%d!h wOl%A
yaEab%d Eod
[26] wOv#r#t Aet-Aef!yw BOA%hel moE#d livOm%r mivOmeret
waEab%d!h l%A yaEab%d K!k!h TaEaxeh lalOwiYim
BOmivOmOr%t!m p

9
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh bOmidOBar-s$nay
BaV!n!h haV#n$t lOc#At!m m#Aerec micOrayim Baf%dev
h!riAvon l#Am%r
[2] wOyaEax& bOn#y-yixOr!A#l Aet-haP!saf BOmoEado
[3] BOAarOB!E!h E!x!r-yom Baf%dev haZeh B#yn
h!EarOBayim TaEax& A%to BOmoEado KOk!l-fuQ%t!yw
&kOk!l-mivOP!j!yw TaEax& A%to
[4] wayOdaB#r m%veh Ael-BOn#y yixOr!A#l laEax%t haP!saf
[5] waYaEax& Aet-haPesaf B!riAvon BOAarOB!E!h E!x!r yom
laf%dev B#yn h!EarOBayim BOmidOBar s$n!y KOk%l Aaver
ci&!h yOhw!h Aet-m%veh K#n E!x& BOn#y yixOr!A#l
[6] wayOh$ Aan!v$m Aaver h!y& jOm#A$m lOnepev A!d!m
wOl%A-y!kOl& laEax%t-haPesaf BaYom hah&A waYiqOrOb&
lipOn#y m%veh wOlipOn#y Aahar%n BaYom hah&A
[7] waY%AmOr& h!Aan!v$m h!h#M!h A#l!yw AanafOn& jOm#A$m
lOnepev A!d!m l!M!h niG!raE lObilOT$ haqOrib Aet-q!rOBan
yOhw!h BOm%Eado BOtokO BOn#y yixOr!A#l
[8] waY%Amer Aal#hem m%veh EimOd& wOAevOmOE!h mah-
yOca&eh yOhw!h l!kem p
[9] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[10] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r A$v A$v K$-yihOyeh-
j!m#A l!nepev Ao bOderekO rOf%q!h l!kem Ao lOd%r%t#ykem
wOE!x!h pesaf layhw!h
[11] Baf%dev haV#n$ BOAarOB!E!h E!x!r yom B#yn
h!EarOBayim yaEax& A%to Eal-macot &mOr%r$m y%AkOluh&
[12] l%A-yavOA$r& miMeN& Ead-B%qer wOEecem l%A yivOBOr&-
bo KOk!l-fuQat haPesaf yaEax& A%to
[13] wOh!A$v Aaver-h&A j!hor &bOderekO l%A-h!y!h wOf!dal
laEaxot haPesaf wOnikOrOt!h haNepev hahiwA m#EaMeyh!
K$ q!rOBan yOhw!h l%A hiqOr$b BOm%Eado fejOAo yiX!A
h!A$v hah&A
[14] wOk$-y!g&r AiTOkem G#r wOE!x!h pesaf layhw!h
KOfuQat haPesaf &kOmivOP!jo K#n yaEaxeh fuQ!h Aafat
yihOyeh l!kem wOlaG#r &lOAezOraf h!A!rec p
[15] &bOyom h!q$m Aet-haMivOK!n KiS!h heE!n!n Aet-
haMivOK!n lOA%hel h!E#dut &b!Eereb yihOyeh Eal-
haMivOK!n KOmarOA#h-A#v Ead-B%qer
[16] K#n yihOyeh t!m$d heE!n!n yOkaSeN& &marOA#h-A#v
l!yOl!h
[17] &lOp$ h#E!l%t heE!n!n m#Eal h!A%hel wOAafar#y-k#n
yisOE& BOn#y yixOr!A#l &bimOqom Aaver yivOK!n-v!m
heE!n!n v!m yafan& BOn#y yixOr!A#l
[18] Eal-P$ yOhw!h yisOE& BOn#y yixOr!A#l wOEal-P$ yOhw!h
yafan& K!l-yOm#y Aaver yivOK%n heE!n!n Eal-haMivOK!n
yafan&
[19] &bOhaAar$kO heE!n!n Eal-haMivOK!n y!m$m raB$m
wOv!mOr& bOn#y-yixOr!A#l Aet-mivOmeret yOhw!h wOl%A
yiS!E&
[20] wOy#v Aaver yihOyeh heE!n!n y!m$m misOP!r Eal-
haMivOK!n Eal-P$ yOhw!h yafan& wOEal-P$ yOhw!h
yiS!E&
[21] wOy#v Aaver-yihOyeh heE!n!n m#Eereb Ead-B%qer
wOnaEal!h heE!n!n BaB%qer wOn!s!E& Ao yom!m w!layOl!h
wOnaEal!h heE!n!n wOn!s!E&
[22] Ao-y%mayim Ao-f%dev Ao-y!m$m BOhaAar$kO heE!n!n
Eal-haMivOK!n livOK%n E!l!yw yafan& bOn#y-yixOr!A#l
wOl%A yiS!E& &bOh#E!l%to yiS!E&
[23] Eal-P$ yOhw!h yafan& wOEal-P$ yOhw!h yiS!E& Aet-
mivOmeret yOhw!h v!m!r& Eal-P$ yOhw!h BOyad-m%veh
p

10
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] Eax#h lOk! vOT#y facocOr%t Kesep miqOv!h TaEaxeh A%t!m
wOh!y& lOk! lOmiqOr!A h!E#d!h &lOmaSaE Aet-haMafanot
[3] wOt!qOE& B!h#n wOnoEad& A#leyk! K!l-h!E#d!h Ael-Petaf
A%hel moE#d
[4] wOAim-BOAafat yitOq!E& wOnoEad& A#leyk! haNOx$A$m
r!Av#y AalOp#y yixOr!A#l
[5] &tOqaEOTem TOr&E!h wOn!sOE& haMafanot haf%n$m
q#dOm!h
[6] &tOqaEOTem TOr&E!h v#n$t wOn!sOE& haMafanot haf%n$m
T#ym!n!h TOr&E!h yitOqOE& lOmasOE#yhem
[7] &bOhaqOh$l Aet-haQ!h!l TitOqOE& wOl%A t!r$E&
[8] &bOn#y Aahar%n haK%han$m yitOqOE& Bafac%cOrot wOh!y&
l!kem lOfuQat Eol!m lOd%r%t#ykem
[9] wOk$-t!b%A& milOf!m!h BOAarOcOkem Eal-hacar hac%r#r
AetOkem wahar#E%tem Bafac%cOrot wanizOKarOTem lipOn#y
yOhw!h Ael%h#ykem wOnovaEOTem m#A%yOb#ykem
[10] &bOyom ximOfatOkem &bOmoEad#ykem &bOr!Av#y
f!dOv#ykem &tOqaEOTem Bafac%cOr%t Eal E%l%t#ykem wOEal
zibOf#y valOm#ykem wOh!y& l!kem lOziK!ron lipOn#y
Ael%h#ykem Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem p
[11] wayOh$ BaV!n!h haV#n$t Baf%dev haV#n$ BOEexOr$m
Baf%dev naEal!h heE!n!n m#Eal mivOKan h!E#dut
[12] waYisOE& bOn#y-yixOr!A#l lOmasOE#yhem miMidOBar
s$n!y waYivOK%n heE!n!n BOmidOBar P!Ar!n
[13] waYisOE& B!riAv%n!h Eal-P$ yOhw!h BOyad-m%veh
[14] waYiSaE Degel mafan#h bOn#y-yOh&d!h B!riAv%n!h
lOcibOA%t!m wOEal-cOb!Ao nafOvon Ben-EaM$n!d!b
[15] wOEal-cOb!A maJ#h BOn#y yix!vk!r nOtanOA#l Ben-c&E!r
[16] wOEal-cOb!A maJ#h BOn#y zOb&lun Ael$A!b Ben-f#lon
[17] wOh&rad haMivOK!n wOn!sOE& bOn#y-g#rOvon &bOn#y
mOr!r$ n%xOA#y haMivOK!n s
[18] wOn!saE Degel mafan#h rOA&b#n lOcibOA%t!m wOEal-cOb!Ao
Ael$c&r Ben-vOd#yA&r
[19] wOEal-cOb!A maJ#h BOn#y vimOEon vOlum$A#l Ben-
c&r$vaD!y
[20] wOEal-cOb!A maJ#h bOn#y-g!d AelOy!s!p Ben-DOE&A#l
[21] wOn!sOE& haQOh!t$m n%xOA#y haMiqOD!v wOh#q$m& Aet-
haMivOK!n Ead-B%A!m s
[22] wOn!saE Degel mafan#h bOn#y-AepOrayim lOcibOA%t!m
wOEal-cOb!Ao Ael$v!m!E Ben-EaM$h&d
[23] wOEal-cOb!A maJ#h BOn#y mOnaVeh GamOl$A#l Ben-
POd!h-c&r
[24] wOEal-cOb!A maJ#h BOn#y binOy!min Aab$d!n Ben-
GidOEon$ s
[25] wOn!saE Degel mafan#h bOn#y-d!n mOAaS#p lOk!l-
haMafan%t lOcibOA%t!m wOEal-cOb!Ao Aaf$Eezer Ben-EaM$-
vaD!y
[26] wOEal-cOb!A maJ#h BOn#y A!v#r PagOE$A#l Ben-E!kOr!n
[27] wOEal-cOb!A maJ#h BOn#y napOT!l$ Aaf$raE Ben-E#yn!n
[28] A#Leh masOE#y bOn#y-yixOr!A#l lOcibOA%t!m waYiS!E& s
[29] waY%Amer m%veh lOf%b!b Ben-rOE&A#l haMidOy!n$ f%t#n
m%veh n%sOE$m AanafOn& Ael-haM!qom Aaver A!mar
yOhw!h A%to AeT#n l!kem lOk!h AiT!n& wOh#jabOn& l!kO
K$-yOhw!h DiBer-job Eal-yixOr!A#l
[30] waY%Amer A#l!yw l%A A#l#kO K$ Aim-Ael-AarOc$ wOAel-
moladOT$ A#l#kO
[31] waY%Amer Aal-n!A TaEaz%b A%t!n& K$ Eal-K#n y!daEOT!
fan%t#n& BaMidOB!r wOh!y$t! L!n& lOE#yn!yim
[32] wOh!y!h K$-t#l#kO EiM!n& wOh!y!h haJob hah&A Aaver
y#yj$b yOhw!h EiM!n& wOh#jabOn& l!kO
[33] waYisOE& m#har yOhw!h DerekO vOl%vet y!m$m waAaron
BOr$t-yOhw!h n%s#Ea lipOn#yhem DerekO vOl%vet y!m$m
l!t&r l!hem mOn&f!h
[34] waEanan yOhw!h Eal#yhem yom!m BOn!sOE!m min-
haMafaneh n s
[35] wayOh$ BinOs%Ea h!A!r%n waY%Amer m%veh q&m!h
yOhw!h wOy!puc& A%yObeyk! wOy!nus& mOxanOAeyk!
miP!neyk!
[36] &bOnuf%h y%Amar v&b!h yOhw!h ribObot AalOp#y
yixOr!A#l n p

11
[1] wayOh$ h!E!m KOmitOA%nOn$m raE BOA!zOn#y yOhw!h
waYivOmaE yOhw!h waYifar AaPo waTibOEar-B!m A#v
yOhw!h waT%Akal BiqOc#h haMafaneh
[2] waYicOEaq h!E!m Ael-m%veh waYitOPaL#l m%veh Ael-
yOhw!h waTivOqaE h!A#v
[3] waYiqOr!A v#m-haM!qom hah&A TabOE#r!h K$-b!Ear!h
b!m A#v yOhw!h
[4] wOh!AsapOsup Aaver BOqirOBo hitOAa&& TaAaw!h waY!vub&
waYibOK& Gam BOn#y yixOr!A#l waY%AmOr& m$ yaAakil#n&
B!x!r
[5] z!karOn& Aet-haD!g!h Aaver-n%Akal BOmicOrayim fiN!m
A#t haQiVuA$m wOA#t h!AabaJif$m wOAet-hef!c$r wOAet-
haBOc!l$m wOAet-haV&m$m
[6] wOEaT!h napOv#n& yOb#v!h A#yn K%l BilOT$ Ael-haM!n
E#yn#yn&
[7] wOhaM!n KizOraE-Gad h&A wOE#yno KOE#yn haBOd%laf
[8] v!j& h!E!m wOl!qOj& wOj!fan& b!r#fayim Ao d!k&
BaMOd%k!h &biVOl& BaP!r&r wOE!x& A%to Eugot wOh!y!h
jaEOmo KOjaEam lOvad haV!men
[9] &bOredet haJal Eal-haMafaneh l!yOl!h y#r#d haM!n
E!l!yw
[10] waYivOmaE m%veh Aet-h!E!m B%keh lOmivOPOf%t!yw A$v
lOpetaf A!h!lo waYifar-Aap yOhw!h mOA%d &bOE#yn#y
m%veh r!E
[11] waY%Amer m%veh Ael-yOhw!h l!m!h har#E%t! lOEabODek!
wOl!M!h l%A-m!c!t$ f#n BOE#yneyk! l!x&m Aet-maX!A K!l-
h!E!m haZeh E!l!y
[12] heA!n%k$ h!r$t$ A#t K!l-h!E!m haZeh Aim-A!n%k$
yOlidOT$h& K$-t%Amar A#lay x!A#h& bOf#yqek! KaAaver
yiX!A h!A%m#n Aet-haY%n#q Eal h!Aad!m!h Aaver nivOBaEOT!
laAab%t!yw
[13] m#Aayin l$ B!x!r l!t#t lOk!l-h!E!m haZeh K$-yibOK&
E!lay l#Am%r TOn!h-L!n& b!x!r wOn%Ak#l!h
[14] l%A-A&kal A!n%k$ lObaD$ l!x#At Aet-K!l-h!E!m haZeh K$
k!b#d miMeN$
[15] wOAim-K!k!h AaTO-E%xeh L$ h!rOg#n$ n!A h!r%g Aim-
m!c!At$ f#n BOE#yneyk! wOAal-AerOAeh BOr!E!t$ p
[16] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh AesOp!h-L$ vibOE$m A$v
miZiqOn#y yixOr!A#l Aaver y!daEOT! K$-h#m ziqOn#y
h!E!m wOv%jOr!yw wOl!qafOT! A%t!m Ael-A%hel moE#d
wOhitOyacOb& v!m EiM!kO
[17] wOy!radOT$ wOdiBarOT$ EiMOk! v!m wOA!calOT$ min-
h!r&fa Aaver E!leyk! wOxamOT$ Eal#yhem wOn!xOA& AiTOk!
BOmaX!A h!E!m wOl%A-tiX!A AaT!h lObaDek!
[18] wOAel-h!E!m T%Amar hitOqaDOv& lOm!f!r waAakalOTem
B!x!r K$ BOk$tem BOA!zOn#y yOhw!h l#Am%r m$ yaAakil#n&
B!x!r K$-job l!n& BOmicOr!yim wOn!tan yOhw!h l!kem
B!x!r waAakalOTem
[19] l%A yom Aef!d T%AkOl&n wOl%A yom!yim wOl%A famiV!h
y!m$m wOl%A Eax!r!h y!m$m wOl%A EexOr$m yom
[20] Ead f%dev y!m$m Ead Aaver-y#c#A m#AaPOkem wOh!y!h
l!kem lOz!r!A yaEan K$-mOAasOTem Aet-yOhw!h Aaver
BOqirOBOkem waTibOK& lOp!n!yw l#Am%r l!M!h Zeh
y!c!An& miMicOr!yim
[21] waY%Amer m%veh v#v-m#Aot Aelep ragOl$ h!E!m Aaver
A!n%k$ BOqirOBo wOAaT!h A!marOT! B!x!r AeT#n l!hem
wOA!kOl& f%dev y!m$m
[22] hac%An &b!q!r yiV!f#j l!hem &m!c!A l!hem Aim Aet-K!l-
DOg#y haY!m y#A!s#p l!hem &m!c!A l!hem p
[23] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh hayad yOhw!h TiqOc!r
EaT!h tirOAeh hayiqOrOk! dOb!r$ Aim-l%A
[24] waY#c#A m%veh wayOdaB#r Ael-h!E!m A#t DibOr#y
yOhw!h waYeAes%p vibOE$m A$v miZiqOn#y h!E!m waYaEam#d
A%t!m sOb$b%t h!A%hel
[25] waY#red yOhw!h BeE!n!n wayOdaB#r A#l!yw waY!Acel
min-h!r&fa Aaver E!l!yw waYiT#n Eal-vibOE$m A$v
haZOq#n$m wayOh$ KOnofa Eal#yhem h!r&fa waYitOnaBOA&
wOl%A y!s!p&
[26] waYiV!Aar& vOn#y-Aan!v$m BaMafaneh v#m h!Aef!d
AelOD!d wOv#m haV#n$ m#yd!d waT!naf Eal#yhem h!r&fa
wOh#M!h BaKOtub$m wOl%A y!cOA& h!A%hel!h waYitOnaBOA&
BaMafaneh
[27] waY!r!c haNaEar waYaG#d lOm%veh waY%Amar AelOD!d
&m#yd!d mitOnaBOA$m BaMafaneh
[28] waYaEan yOhovuEa Bin-n&n mOv!r#t m%veh miBOfur!yw
waY%Amar Aad%n$ m%veh KOl!A#m
[29] waY%Amer lo m%veh hamOqaN#A AaT!h l$ &m$ yiT#n K!l-
Eam yOhw!h nOb$A$m K$-yiT#n yOhw!h Aet-r&fo Eal#yhem
[30] waY#A!s#p m%veh Ael-haMafaneh h&A wOziqOn#y
yixOr!A#l
[31] wOr&fa n!saE m#A#t yOhw!h waY!g!z xalOw$m min-
haY!m waYiJ%v Eal-haMafaneh KOderekO yom K%h
&kOderekO yom K%h sOb$bot haMafaneh &kOAaM!tayim
Eal-POn#y h!A!rec
[32] waY!q!m h!E!m K!l-haYom hah&A wOk!l-haLayOl!h
wOk%l yom haM!f!r!t waYaAasOp& Aet-haXOl!w haMamOE$j
A!sap Eax!r!h f!m!r$m waYivOjOf& l!hem v!jofa sOb$bot
haMafaneh
[33] haB!x!r EodeN& B#yn viN#yhem jerem yiK!r#t wOAap
yOhw!h f!r!h b!E!m waYakO yOhw!h B!E!m maK!h raB!h
mOA%d
[34] waYiqOr!A Aet-v#m-haM!qom hah&A qibOrothaTaAaw!h
K$-v!m q!bOr& Aet-h!E!m haMitOAa&$m
[35] miQibOrothaTaAaw!h n!sOE& h!E!m fac#rot waYihOy&
Bafac#rot p

12
[1] waTOdaB#r mirOy!m wOAahar%n BOm%veh Eal-A%dot
h!AiV!h haKuv$t Aaver l!q!f K$-AiV!h kuv$t l!q!f
[2] waY%AmOr& haraq AakO-BOm%veh DiBer yOhw!h hal%A
Gam-B!n& diB#r waYivOmaE yOhw!h
[3] wOh!A$v m%veh E!n!w ]EaniY!w[ mOA%d miK%l h!A!d!m
Aaver Eal-POn#y h!Aad!m!h s
[4] waY%Amer yOhw!h PitOA%m Ael-m%veh wOAel-Aahar%n
wOAel-mirOy!m cOA& vOl!vOTOkem Ael-A%hel moE#d waY#cOA&
vOl!vOT!m
[5] waY#red yOhw!h BOEaM&d E!n!n waYaEam%d Petaf
h!A%hel waYiqOr!A Aahar%n &mirOy!m waY#cOA& vOn#yhem
[6] waY%Amer vimOE&-n!A dOb!r!y Aim-yihOyeh nOb$Aakem
yOhw!h BaMarOA!h A#l!yw AetOwaD!E Bafalom AadaBer-Bo
[7] l%A-k#n EabOD$ m%veh BOk!l-B#yt$ neAem!n h&A
[8] Peh Ael-Peh AadaBer-Bo &marOAeh wOl%A bOf$d%t
&tOmunat yOhw!h yaB$j &maD&Ea l%A yOr#Atem lOdaB#r
BOEabOD$ bOm%veh
[9] waYifar Aap yOhw!h B!m waY#lakO
[10] wOheE!n!n s!r m#Eal h!A%hel wOhiN#h mirOy!m
mOc%raEat KaV!leg waYipen Aahar%n Ael-mirOy!m wOhiN#h
mOc%r!Eat
[11] waY%Amer Aahar%n Ael-m%veh B$ Aad%n$ Aal-n!A t!v#t
E!l#yn& faJ!At Aaver noAalOn& waAaver f!j!An&
[12] Aal-n!A tOh$ KaM#t Aaver BOc#Ato m#refem AiMo
waY#A!k#l fac$ bOx!ro
[13] waYicOEaq m%veh Ael-yOhw!h l#Am%r A#l n!A rOp!A n!A
l!H p
[14] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh wOA!b$h! y!r%q y!raq
BOp!neyh! hal%A tiK!l#m vibOEat y!m$m TiS!g#r vibOEat
y!m$m mif&c laMafaneh wOAafar T#A!s#p
[15] waTiS!g#r mirOy!m mif&c laMafaneh vibOEat y!m$m
wOh!E!m l%A n!saE Ead-h#A!s#p mirOy!m
[16] wOAafar n!sOE& h!E!m m#fac#rot waYafan& BOmidOBar
P!Ar!n p

13
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] vOlaf-lOk! Aan!v$m wOy!tur& Aet-Aerec KOnaEan Aaver-
Aan$ n%t#n libOn#y yixOr!A#l A$v Aef!d A$v Aef!d lOmaJ#h
Aab%t!yw TivOl!f& K%l n!x$A b!hem
[3] waYivOlaf A%t!m m%veh miMidOBar P!Ar!n Eal-P$
yOhw!h KuL!m Aan!v$m r!Av#y bOn#y-yixOr!A#l h#M!h
[4] wOA#Leh vOmot!m lOmaJ#h rOA&b#n vaM&Ea Ben-zaK&r
[5] lOmaJ#h vimOEon v!p!j Ben-for$
[6] lOmaJ#h yOh&d!h K!l#b Ben-yOpuNeh
[7] lOmaJ#h yiX!vk!r yigOA!l Ben-yos#p
[8] lOmaJ#h AepOr!yim hov#Ea Bin-n&n
[9] lOmaJ#h binOy!min PalOj$ Ben-r!p&A
[10] lOmaJ#h zOb&lun GaD$A#l Ben-sod$
[11] lOmaJ#h yos#p lOmaJ#h mOnaVeh GaD$ Ben-s&s$
[12] lOmaJ#h d!n EaM$A#l Ben-GOmaL$
[13] lOmaJ#h A!v#r sOt&r Ben-m$k!A#l
[14] lOmaJ#h napOT!l$ nafOB$ Ben-w!pOs$
[15] lOmaJ#h g!d GOA&A#l Ben-m!k$
[16] A#Leh vOmot h!Aan!v$m Aaver-v!laf m%veh l!t&r Aet-
h!A!rec waYiqOr!A m%veh lOhov#Ea Bin-n&n yOhovuEa
[17] waYivOlaf A%t!m m%veh l!t&r Aet-Aerec KOn!Ean waY%Amer
Aal#hem Eal& zeh BaNegeb waEal$tem Aet-h!h!r
[18] &rOA$tem Aet-h!A!rec mah-hiwA wOAet-h!E!m haY%v#b
E!leyh! hef!z!q h&A har!peh hamOEaj h&A Aim-r!b
[19] &m!h h!A!rec Aaver-h&A y%v#b B!H hajob!h hiwA Aim-
r!E!h &m!h heE!r$m Aaver-h&A yov#b B!h#N!h
haBOmafan$m Aim BOmibOc!r$m
[20] &m!h h!A!rec haVOm#n!h hiwA Aim-r!z!h hay#v-B!H
E#c Aim-Aayin wOhitOfaZaqOTem &lOqafOTem miPOr$
h!A!rec wOhaY!m$m yOm#y BiK&r#y Ean!b$m
[21] waYaEal& waY!tur& Aet-h!A!rec miMidOBar-cin Ead-
rOf%b lOb%A fam!t
[22] waYaEal& baNegeb waY!b%A Ead-febOron wOv!m Aaf$man
v#vay wOtalOmay yOl$d#y h!Ean!q wOfebOron vebaE v!n$m
nibOnOt!h lipOn#y c%Ean micOr!yim
[23] waY!b%A& Ead-nafal AevOK%l waYikOrOt& miV!m zOmor!h
wOAevOKol Ean!b$m Aef!d waYiX!Auh& baMoj BivOn!yim
&min-h!riM%n$m &min-haTOA#n$m
[24] laM!qom hah&A q!r!A nafal AevOKol Eal A%dot h!AevOKol
Aaver-K!rOt& miV!m BOn#y yixOr!A#l
[25] waY!vub& miT&r h!A!rec miQ#c AarOB!E$m yom
[26] waY#lOk& waY!b%A& Ael-m%veh wOAel-Aahar%n wOAel-K!l-
Eadat BOn#y-yixOr!A#l Ael-midOBar P!Ar!n q!d#v!h
waY!v$b& Aot!m D!b!r wOAet-K!l-h!E#d!h waYarOA&m Aet-
POr$ h!A!rec
[27] wayOsaPOr&-lo waY%AmOr& B!An& Ael-h!A!rec Aaver
vOlafOT!n& wOgam z!bat f!l!b &dObav hiwA wOzeh-
PirOy!H
[28] Aepes K$-Eaz h!E!m haY%v#b B!A!rec wOheE!r$m BOcurot
GOd%l%t mOA%d wOgam-yOlid#y h!Ean!q r!A$n& v!m
[29] Eam!l#q yov#b BOAerec haNegeb wOhafiT$ wOhayOb&s$
wOh!Aem%r$ yov#b B!h!r wOhaKOnaEan$ y%v#b Eal-haY!m
wOEal yad haYarOD#n
[30] waYahas K!l#b Aet-h!E!m Ael-m%veh waY%Amer E!l%h
naEaleh wOy!ravOn& A%t!H K$-y!kol n&kal l!H
[31] wOh!Aan!v$m Aaver-E!l& EiMo A!mOr& l%A n&kal laEalot
Ael-h!E!m K$-f!z!q h&A miMeN&
[32] waYoc$A& DiBat h!A!rec Aaver T!r& A%t!H Ael-BOn#y
yixOr!A#l l#Am%r h!A!rec Aaver E!barOn& b!H l!t&r A%t!H
Aerec A%kelet yovObeyh! hiwA wOk!l-h!E!m Aaver-r!A$n&
bOtok!H AanOv#y miDot
[33] wOv!m r!A$n& Aet-haNOp$l$m BOn#y Ean!q min-
haNOpil$m waNOh$ bOE#yn#yn& Kafag!b$m wOk#n h!y$n&
BOE#yn#yhem

14
[1] waTiX!A K!l-h!E#d!h waYiTOn& Aet-qol!m waYibOK&
h!E!m BaLayOl!h hah&A
[2] waYiL%n& Eal-m%veh wOEal-Aahar%n K%l BOn#y yixOr!A#l
waY%AmOr& Aal#hem K!l-h!E#d!h l&-matOn& BOAerec
micOrayim Ao BaMidOB!r haZeh l&-m!tOn&
[3] wOl!m!h yOhw!h m#b$A A%t!n& Ael-h!A!rec haZ%At linOP%l
Bafereb n!v#yn& wOjaP#n& yihOy& l!baz haloA job l!n&
v&b micOr!yOm!h
[4] waY%AmOr& A$v Ael-A!f$w niTOn!h r%Av wOn!v&b!h
micOr!yOm!h
[5] waYiP%l m%veh wOAahar%n Eal-POn#yhem lipOn#y K!l-
qOhal Eadat BOn#y yixOr!A#l
[6] w$hovuEa Bin-n&n wOk!l#b Ben-yOpuNeh min-haT!r$m
Aet-h!A!rec q!rOE& BigOd#yhem
[7] waY%AmOr& Ael-K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l l#Am%r h!A!rec
Aaver E!barOn& b!H l!t&r A%t!H job!h h!A!rec mOA%d mOA%d
[8] Aim-f!p#c B!n& yOhw!h wOh#b$A A%t!n& Ael-h!A!rec
haZ%At &nOt!n!H l!n& Aerec Aaver-hiwA z!bat f!l!b &dOb!v
[9] AakO Bayhw!h Aal-TimOr%d& wOAaTem Aal-T$rOA& Aet-Eam
h!A!rec K$ lafOm#n& h#m s!r ciL!m m#Eal#yhem wayhw!h
AiT!n& Aal-T$r!Aum
[10] waY%AmOr& K!l-h!E#d!h lirOGom A%t!m B!Aab!n$m
&kObod yOhw!h nirOA!h BOA%hel moE#d Ael-K!l-BOn#y
yixOr!A#l p
[11] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Ead-A!n!h yOnaAacun$
h!E!m haZeh wOEad-A!n!h l%A-yaAam$n& b$ BOk%l h!A%tot
Aaver E!x$t$ BOqirOBo
[12] AaKeN& baDeber wOAoriveN& wOAeEexeh A%tOk! lOgoy-
G!dol wOE!c&m miMeN&
[13] waY%Amer m%veh Ael-yOhw!h wOv!mOE& micOrayim K$-
heEel$t! bOk%fak! Aet-h!E!m haZeh miQirOBo
[14] wOA!mOr& Ael-yov#b h!A!rec haZ%At v!mOE& K$-AaT!h
yOhw!h BOqereb h!E!m haZeh Aaver-Eayin BOEayin nirOA!h
AaT!h yOhw!h waEan!nOk! E%m#d Eal#hem &bOEaMud E!n!n
AaT!h h%l#kO lipOn#yhem yom!m &bOEaM&d A#v l!yOl!h
[15] wOh#maT!h Aet-h!E!m haZeh KOA$v Aef!d wOA!mOr&
haGoyim Aaver-v!mOE& Aet-vimOEak! l#Am%r
[16] miBilOT$ yOk%let yOhw!h lOh!b$A Aet-h!E!m haZeh Ael-
h!A!rec Aaver-nivOBaE l!hem waYivOf!j#m BaMidOB!r
[17] wOEaT!h yigODal-n!A K%fa Aad%n!y KaAaver DiBarOT!
l#Am%r
[18] yOhw!h AerekO AaPayim wOrab-fesed n%x#A E!w%n
w!p!vaE wOnaQ#h l%A yOnaQeh P%q#d Eaw%n A!bot Eal-
B!n$m Eal-viL#v$m wOEal-riB#E$m
[19] sOlaf-n!A laEaw%n h!E!m haZeh KOg%del fasODek!
wOkaAaver n!x!At!h l!E!m haZeh miMicOrayim wOEad-
h#N!h
[20] waY%Amer yOhw!h s!lafOT$ KidOb!rek!
[21] wOA&l!m fay-A!n$ wOyiM!l#A kObod-yOhw!h Aet-K!l-
h!A!rec
[22] K$ k!l-h!Aan!v$m h!r%A$m Aet-KOb%d$ wOAet-A%t%tay
Aaver-E!x$t$ bOmicOrayim &baMidOB!r wayOnaS& A%t$ zeh
Eexer POE!m$m wOl%A v!mOE& BOqol$
[23] Aim-yirOA& Aet-h!A!rec Aaver nivOBaEOT$ laAab%t!m
wOk!l-mOnaAacay l%A yirOA&h!
[24] wOEabOD$ k!l#b E#qeb h!yOt!h r&fa Aaferet EiMo
wayOmaL#A Aafar!y wahab$A%t$w Ael-h!A!rec Aaver-B!A
v!M!h wOzarOEo yoriveN!h
[25] wOh!Eam!l#q$ wOhaKOnaEan$ yov#b B!E#meq m!f!r POn&
&sOE& l!kem haMidOB!r DerekO yam-s&p p
[26] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
[27] Ead-m!tay l!E#d!h h!r!E!h haZ%At Aaver h#M!h maL$n$m
E!l!y Aet-TOluNot BOn#y yixOr!A#l Aaver h#M!h maL$n$m
E!lay v!m!EOT$
[28] Aem%r Aal#hem fay-A!n$ nOAum-yOhw!h Aim-l%A KaAaver
DiBarOTem BOA!zOn!y K#n AeEexeh l!kem
[29] BaMidOB!r haZeh yiPOl& pigOr#ykem wOk!l-
POqud#ykem lOk!l-misOParOkem miBen EexOr$m v!n!h
w!m!EOl!h Aaver hal$n%tem E!l!y
[30] Aim-AaTem T!b%A& Ael-h!A!rec Aaver n!x!At$ Aet-y!d$
lOvaK#n AetOkem B!H K$ Aim-K!l#b Ben-yOpuNeh w$hovuEa
Bin-n&n
[31] wOjaPOkem Aaver AamarOTem l!baz yihOyeh wOh#b#yAt$
A%t!m wOy!dOE& Aet-h!A!rec Aaver mOAasOTem B!H
[32] &pigOr#ykem AaTem yiPOl& BaMidOB!r haZeh
[33] &bOn#ykem yihOy& r%E$m BaMidOB!r AarOB!E$m v!n!h
wOn!xOA& Aet-zOn&t#ykem Ead-T%m PigOr#ykem
BaMidOB!r
[34] BOmisOPar haY!m$m Aaver-TarOTem Aet-h!A!rec
AarOB!E$m yom yom laV!n!h yom laV!n!h TixOA& Aet-
Eaw%n%t#ykem AarOB!E$m v!n!h w$daEOTem Aet-TOn&A!t$
[35] Aan$ yOhw!h DiBarOT$ Aim-l%A z%At AeEexeh lOk!l-h!E#d!h
h!r!E!h haZ%At haNoE!d$m E!l!y BaMidOB!r haZeh yiTaM&
wOv!m y!mut&
[36] wOh!Aan!v$m Aaver-v!laf m%veh l!t&r Aet-h!A!rec
waY!vub& waYiLon& ]waYaL$n&[ E!l!yw Aet-K!l-h!E#d!h
lOhoc$A diB!h Eal-h!A!rec
[37] waY!mut& h!Aan!v$m mociA#y diBat-h!A!rec r!E!h
BaMaG#p!h lipOn#y yOhw!h
[38] w$hovuEa Bin-n&n wOk!l#b Ben-yOpuNeh f!y& min-
h!Aan!v$m h!h#m hah%lOk$m l!t&r Aet-h!A!rec
[39] wayOdaB#r m%veh Aet-haDOb!r$m h!A#Leh Ael-K!l-
BOn#y yixOr!A#l waYitOAaBOl& h!E!m mOA%d
[40] waYavOKim& baB%qer waYaEal& Ael-r%Av-h!h!r l#Am%r
hiNeN& wOE!l$n& Ael-haM!qom Aaver-A!mar yOhw!h K$
f!j!An&
[41] waY%Amer m%veh l!M!h Zeh AaTem E%bOr$m Aet-P$
yOhw!h wOhiwA l%A ticOl!f
[42] Aal-TaEal& K$ A#yn yOhw!h BOqirOBOkem wOl%A TiN!gOp&
lipOn#y A%yOb#ykem
[43] K$ h!Eam!l#q$ wOhaKOnaEan$ v!m lipOn#ykem
&nOpalOTem Bef!reb K$-Eal-K#n vabOTem m#Aafar#y
yOhw!h wOl%A-yihOyeh yOhw!h EiM!kem
[44] waYaEOPil& laEalot Ael-r%Av h!h!r waAaron BOr$t-yOhw!h
&m%veh l%A-m!v& miQereb haMafaneh
[45] waY#red h!Eam!l#q$ wOhaKOnaEan$ haY%v#b B!h!r hah&A
waYaK&m waYaKOt&m Ead-haf!rOm!h p

15
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem K$ t!b%A&
Ael-Aerec movOb%t#ykem Aaver Aan$ n%t#n l!kem
[3] waEax$tem AiVeh layhw!h E%l!h Ao-zebaf lOpaL#A-neder
Ao binOd!b!h Ao BOm%Ead#ykem laEaxot r#yfa n$f%fa
layhw!h min-haB!q!r Ao min-hac%An
[4] wOhiqOr$b haMaqOr$b q!rOB!no layhw!h minOf!h s%let
EiX!ron B!l&l BirObiE$t hah$n v!men
[5] wOyayin laNesekO rOb$E$t hah$n TaEaxeh Eal-h!E%l!h Ao
laZ!baf laKebex h!Aef!d
[6] Ao l!Aayil TaEaxeh minOf!h s%let vOn#y EexOr%n$m BOl&l!h
baVemen vOliv$t hah$n
[7] wOyayin laNesekO vOliv$t hah$n TaqOr$b r#yfa-n$f%fa
layhw!h
[8] wOk$-taEaxeh ben-B!q!r E%l!h Ao-z!baf lOpaL#A-neder
Ao-vOl!m$m layhw!h
[9] wOhiqOr$b Eal-Ben-haB!q!r minOf!h s%let vOl%v!h
EexOr%n$m B!l&l BaVemen fac$ hah$n
[10] wOyayin TaqOr$b laNesekO fac$ hah$n AiV#h r#yfa-
n$f%fa layhw!h
[11] K!k!h y#E!xeh laVor h!Aef!d Ao l!Aayil h!Aef!d Ao-laXeh
baKOb!x$m Ao b!EiZ$m
[12] KaMisOP!r Aaver TaEax& K!k!h TaEax& l!Aef!d
KOmisOP!r!m
[13] K!l-h!AezOr!f yaEaxeh-K!k!h Aet-A#Leh lOhaqOr$b AiV#h
r#yfa-n$f%fa layhw!h
[14] wOk$-y!g&r AiTOkem G#r Ao Aaver-BOtokOkem
lOd%r%t#ykem wOE!x!h AiV#h r#yfa-n$f%fa layhw!h
KaAaver TaEax& K#n yaEaxeh
[15] haQ!h!l fuQ!h Aafat l!kem wOlaG#r haG!r fuQat Eol!m
lOd%r%t#ykem K!kem KaG#r yihOyeh lipOn#y yOhw!h
[16] Tor!h Aafat &mivOP!j Aef!d yihOyeh l!kem wOlaG#r
haG!r AiTOkem p
[17] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[18] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem
BOb%Aakem Ael-h!A!rec Aaver Aan$ m#b$A AetOkem v!M!h
[19] wOh!y!h BaAak!lOkem miLefem h!A!rec T!r$m& tOr&m!h
layhw!h
[20] r#Av$t Earis%t#kem faL!h T!r$m& tOr&m!h KitOr&mat
G%ren K#n T!r$m& A%t!H
[21] m#r#Av$t Earis%t#ykem TiTOn& layhw!h TOr&m!h
lOd%r%t#ykem s
[22] wOk$ tivOG& wOl%A taEax& A#t K!l-haMicOw%t h!A#Leh
Aaver-DiBer yOhw!h Ael-m%veh
[23] A#t K!l-Aaver ci&!h yOhw!h Aal#ykem BOyad-m%veh
min-haYom Aaver ci&!h yOhw!h w!h!lOA!h lOd%r%t#ykem
[24] wOh!y!h Aim m#E#yn#y h!E#d!h neEexOt!h livOg!g!h
wOE!x& k!l-h!E#d!h Par Ben-B!q!r Aef!d lOE%l!h lOr#yfa
n$f%fa layhw!h &minOf!to wOnisOKo KaMivOP!j &xOE$r-
EiZ$m Aef!d lOfaJ!t
[25] wOkiPer haK%h#n Eal-K!l-Eadat BOn#y yixOr!A#l
wOnisOlaf l!hem K$-vOg!g!h hiwA wOh#m h#b$A& Aet-
q!rOB!n!m AiVeh layhw!h wOfaJ!At!m lipOn#y yOhw!h
Eal-vigOg!t!m
[26] wOnisOlaf lOk!l-Eadat BOn#y yixOr!A#l wOlaG#r haG!r
BOtok!m K$ lOk!l-h!E!m BivOg!g!h s
[27] wOAim-nepev Aafat Tefej!A bivOg!g!h wOhiqOr$b!h E#z
Bat-vOn!t!H lOfaJ!At
[28] wOkiPer haK%h#n Eal-haNepev haV%geget BOfejOA!h
bivOg!g!h lipOn#y yOhw!h lOkaP#r E!l!yw wOnisOlaf lo
[29] h!AezOr!f BibOn#y yixOr!A#l wOlaG#r haG!r BOtok!m
Tor!h Aafat yihOyeh l!kem l!E%xeh BivOg!g!h
[30] wOhaNepev Aaver-TaEaxeh BOy!d r!m!h min-h!AezOr!f
&min-haG#r Aet-yOhw!h h&A mOgaD#p wOnikOrOt!h
haNepev hahiwA miQereb EaM!H
[31] K$ dObar-yOhw!h B!z!h wOAet-micOw!to h#par hiK!r#t
TiK!r#t haNepev hahiwA Eaw%n!h b!H p
[32] waYihOy& bOn#y-yixOr!A#l BaMidOB!r waYimOcOA& A$v
mOq%v#v E#c$m BOyom haVaB!t
[33] waYaqOr$b& A%to haM%cOA$m A%to mOq%v#v E#c$m Ael-
m%veh wOAel-Aahar%n wOAel K!l-h!E#d!h
[34] waYaN$f& A%to BaMivOm!r K$ l%A p%rav mah-Y#E!xeh lo
s
[35] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh mot y&mat h!A$v r!gom
A%to b!Aab!n$m K!l-h!E#d!h mif&c laMafaneh
[36] waY%c$A& A%to K!l-h!E#d!h Ael-mif&c laMafaneh
waYirOGOm& A%to B!Aab!n$m waY!m%t KaAaver ci&!h
yOhw!h Aet-m%veh p
[37] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[38] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem wOE!x&
l!hem c$cit Eal-KanOp#y bigOd#yhem lOd%r%t!m wOn!tOn&
Eal-c$cit haK!n!p POt$l TOk#let
[39] wOh!y!h l!kem lOc$cit &rOA$tem A%to &zOkarOTem Aet-
K!l-micOw%t yOhw!h waEax$tem A%t!m wOl%A-t!tur&
Aafar#y lObabOkem wOAafar#y E#yn#ykem Aaver-AaTem
z%n$m Aafar#yhem
[40] lOmaEan TizOKOr& waEax$tem Aet-K!l-micOw%t!y
wihOy$tem qOd%v$m l#Al%h#ykem
[41] Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem Aaver hoc#At$ AetOkem m#Aerec
micOrayim lihOyot l!kem l#Al%h$m Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
p

16
[1] waYiQaf q%raf Ben-yicOh!r Ben-qOh!t Ben-l#w$
wOd!t!n waAab$r!m BOn#y Ael$A!b wOAon Ben-Pelet BOn#y
rOA&b#n
[2] waY!qum& lipOn#y m%veh waAan!v$m miBOn#y-yixOr!A#l
famiV$m &m!At!yim nOx$A#y E#d!h qOriA#y moE#d AanOv#y-
v#m
[3] waYiQ!hal& Eal-m%veh wOEal-Aahar%n waY%AmOr& Aal#hem
rab-l!kem K$ k!l-h!E#d!h KuL!m qOd%v$m &bOtok!m
yOhw!h &maD&Ea TitOnaXOA& Eal-qOhal yOhw!h
[4] waYivOmaE m%veh waYiP%l Eal-P!n!yw
[5] wayOdaB#r Ael-q%raf wOAel-K!l-Ead!to l#Am%r B%qer
wOy%daE yOhw!h Aet-Aaver-lo wOAet-haQ!dov wOhiqOr$b
A#l!yw wOA#t Aaver yibOfar-Bo yaqOr$b A#l!yw
[6] z%At Eax& qOf&-l!kem mafOTot q%raf wOk!l-Ead!to
[7] &tOn& b!h#n A#v wOx$m& Eal#yhen qOj%ret lipOn#y
yOhw!h m!f!r wOh!y!h h!A$v Aaver-yibOfar yOhw!h h&A
haQ!dov rab-l!kem BOn#y l#w$
[8] waY%Amer m%veh Ael-q%raf vimOE&-n!A BOn#y l#w$
[9] hamOEaj miKem K$-hibOD$l Ael%h#y yixOr!A#l AetOkem
m#Eadat yixOr!A#l lOhaqOr$b AetOkem A#l!yw laEab%d Aet-
Eab%dat mivOKan yOhw!h wOlaEam%d lipOn#y h!E#d!h
lOv!rOt!m
[10] waYaqOr#b A%tOk! wOAet-K!l-Aafeyk! bOn#y-l#w$ AiT!kO
&biQavOTem Gam-KOhuN!h
[11] l!k#n AaT!h wOk!l-Ead!tOk! haN%E!d$m Eal-yOhw!h
wOAahar%n mah-h&A K$ tiLon& ]taL$n&[ E!l!yw
[12] waYivOlaf m%veh liqOr%A lOd!t!n wOlaAab$r!m BOn#y
Ael$A!b waY%AmOr& l%A naEaleh
[13] hamOEaj K$ heEel$t!n& m#Aerec z!bat f!l!b &dObav
laham$t#n& BaMidOB!r K$-tixOT!r#r E!l#yn& Gam-
hixOT!r#r
[14] Aap l%A Ael-Aerec z!bat f!l!b &dObav hab$A%t!n&
waTiTen-l!n& nafalat x!deh w!k!rem haE#yn#y h!Aan!v$m
h!h#m TOnaQ#r l%A naEaleh
[15] waYifar lOm%veh mOA%d waY%Amer Ael-yOhw!h Aal-
T#pen Ael-minOf!t!m l%A famor Aef!d m#hem n!x!At$ wOl%A
har#E%t$ Aet-Aafad m#hem
[16] waY%Amer m%veh Ael-q%raf AaT!h wOk!l-Ead!tOk! hey&
lipOn#y yOhw!h AaT!h w!h#m wOAahar%n m!f!r
[17] &qOf& A$v mafOT!to &nOtaTem Eal#yhem qOj%ret
wOhiqOrabOTem lipOn#y yOhw!h A$v mafOT!to famiV$m
&m!Atayim mafOT%t wOAaT!h wOAahar%n A$v mafOT!to
[18] waYiqOf& A$v mafOT!to waYiTOn& Eal#yhem A#v waY!x$m&
Eal#yhem qOj%ret waYaEamOd& Petaf A%hel moE#d &m%veh
wOAahar%n
[19] waYaqOh#l Eal#yhem q%raf Aet-K!l-h!E#d!h Ael-Petaf
A%hel moE#d waY#r!A kObod-yOhw!h Ael-K!l-h!E#d!h p
[20] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
[21] hiB!dOl& miTokO h!E#d!h haZ%At waAakaLeh A%t!m
KOr!gaE
[22] waYiPOl& Eal-POn#yhem waY%AmOr& A#l Ael%h#y h!r&f%t
lOk!l-B!x!r h!A$v Aef!d yefej!A wOEal K!l-h!E#d!h TiqOc%p
p
[23] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[24] DaB#r Ael-h!E#d!h l#Am%r h#E!l& miS!b$b lOmivOKan-
q%raf D!t!n waAab$r!m
[25] waY!q!m m%veh waY#lekO Ael-D!t!n waAab$r!m waY#lOk&
Aafar!yw ziqOn#y yixOr!A#l
[26] wayOdaB#r Ael-h!E#d!h l#Am%r s&r& n!A m#Eal A!h!l#y
h!Aan!v$m h!rOv!E$m h!A#Leh wOAal-TiGOE& BOk!l-Aaver
l!hem Pen-TiS!p& BOk!l-faJ%At!m
[27] waY#E!l& m#Eal mivOKan-q%ref D!t!n waAab$r!m
miS!b$b wOd!t!n waAab$r!m y!cOA& nic!b$m Petaf
A!h!l#yhem &nOv#yhem &bOn#yhem wOjaP!m
[28] waY%Amer m%veh BOz%At T#dOE&n K$-yOhw!h vOl!fan$
laEaxot A#t K!l-haMaEax$m h!A#Leh K$-l%A miLiB$
[29] Aim-KOmot K!l-h!A!d!m yOmut&n A#Leh &pOquDat K!l-
h!A!d!m yiP!q#d Eal#yhem l%A yOhw!h vOl!f!n$
[30] wOAim-BOr$A!h yibOr!A yOhw!h &p!cOt!h h!Aad!m!h Aet-
P$h! &b!lOE!h A%t!m wOAet-K!l-Aaver l!hem wOy!rOd&
faY$m vOA%l!h w$daEOTem K$ niAac& h!Aan!v$m h!A#Leh Aet-
yOhw!h
[31] wayOh$ KOkaL%to lOdaB#r A#t K!l-haDOb!r$m h!A#Leh
waTiB!qaE h!Aad!m!h Aaver TafOT#yhem
[32] waTipOTaf h!A!rec Aet-P$h! waTibOlaE A%t!m wOAet-
B!T#yhem wOA#t K!l-h!A!d!m Aaver lOq%raf wOA#t K!l-
h!rak&v
[33] waY#rOd& h#m wOk!l-Aaver l!hem faY$m vOA%l!h
waTOkas Eal#yhem h!A!rec waY%AbOd& miTokO haQ!h!l
[34] wOk!l-yixOr!A#l Aaver sOb$b%t#yhem n!s& lOq%l!m K$
A!mOr& Pen-TibOl!E#n& h!A!rec
[35] wOA#v y!cOA!h m#A#t yOhw!h waT%Akal A#t hafamiV$m
&m!Atayim A$v maqOr$b#y haQOj%ret p

17
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] Aem%r Ael-AelOE!z!r Ben-Aahar%n haK%h#n wOy!r#m Aet-
haMafOT%t miB#yn haXOr#p!h wOAet-h!A#v zOr#h-h!lOA!h
K$ q!d#v&
[3] A#t mafOTot hafaJ!A$m h!A#Leh BOnapOv%t!m wOE!x&
A%t!m riQuE#y paf$m ciP&y laMizOB#fa K$-hiqOr$bum
lipOn#y-yOhw!h waYiqOD!v& wOyihOy& lOAot libOn#y
yixOr!A#l
[4] waYiQaf AelOE!z!r haK%h#n A#t mafOTot haNOf%vet Aaver
hiqOr$b& haXOrup$m wayOraQOE&m ciP&y laMizOB#fa
[5] ziK!ron libOn#y yixOr!A#l lOmaEan Aaver l%A-yiqOrab A$v
z!r Aaver l%A miZeraE Aahar%n h&A lOhaqOj$r qOj%ret
lipOn#y yOhw!h wOl%A-yihOyeh kOq%raf wOkaEad!to
KaAaver DiBer yOhw!h BOyad-m%veh lo
[6] waYiL%n& K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l miM!f!r!t Eal-
m%veh wOEal-Aahar%n l#Am%r AaTem hamiTem Aet-Eam
yOhw!h
[7] wayOh$ BOhiQ!h#l h!E#d!h Eal-m%veh wOEal-Aahar%n
waYipOn& Ael-A%hel moE#d wOhiN#h kiS!h& heE!n!n waY#r!A
KObod yOhw!h
[8] waY!b%A m%veh wOAahar%n Ael-POn#y A%hel moE#d p
[9] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[10] h#r%M& miTokO h!E#d!h haZ%At waAakaLeh A%t!m KOr!gaE
waYiPOl& Eal-POn#yhem
[11] waY%Amer m%veh Ael-Aahar%n qaf Aet-haMafOT!h
wOten-E!leyh! A#v m#Eal haMizOB#fa wOx$m qOj%ret
wOhol#kO mOh#r!h Ael-h!E#d!h wOkaP#r Eal#yhem K$-y!c!A
haQecep miLipOn#y yOhw!h h#f#l haN!gep
[12] waYiQaf Aahar%n KaAaver DiBer m%veh waY!r!c Ael-Tok
haQ!h!l wOhiN#h h#f#l haNegep B!E!m waYiT#n Aet-
haQOj%ret wayOkaP#r Eal-h!E!m
[13] waYaEam%d B#yn-haM#t$m &b#yn hafaY$m waT#E!car
haMaG#p!h
[14] waYihOy& haM#t$m BaMaG#p!h AarOB!E!h E!x!r Aelep
&vObaE m#Aot miLObad haM#t$m Eal-DObar-q%raf
[15] waY!v!b Aahar%n Ael-m%veh Ael-Petaf A%hel moE#d
wOhaMaG#p!h neEec!r!h p
[16] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[17] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOqaf m#AiT!m maJeh
maJeh lOb#yt A!b m#A#t K!l-nOx$A#hem lOb#yt Aab%t!m
vOn#ym E!x!r maJot A$v Aet-vOmo TikOT%b Eal-maJ#h&
[18] wOA#t v#m Aahar%n TikOT%b Eal-maJ#h l#w$ K$ maJeh
Aef!d lOr%Av B#yt Aabot!m
[19] wOhiNafOT!m BOA%hel moE#d lipOn#y h!E#d&t Aaver
Ai&!E#d l!kem v!M!h
[20] wOh!y!h h!A$v Aaver AebOfar-Bo maJ#h& yipOr!f
wahaviK%t$ m#E!lay Aet-TOluNot BOn#y yixOr!A#l Aaver h#m
maL$nim Eal#ykem
[21] wayOdaB#r m%veh Ael-BOn#y yixOr!A#l waYiTOn& A#l!yw
K!l-nOx$A#yhem maJeh lOn!x$A Aef!d maJeh lOn!x$A Aef!d
lOb#yt Aab%t!m vOn#ym E!x!r maJot &maJ#h Aahar%n
BOtokO maJot!m
[22] waYaNaf m%veh Aet-haMaJ%t lipOn#y yOhw!h BOA%hel
h!E#dut
[23] wayOh$ miM!f!r!t waY!b%A m%veh Ael-A%hel h!E#d&t
wOhiN#h P!raf maJ#h-Aahar%n lOb#yt l#w$ waY%c#A peraf
waY!c#c c$c waYigOm%l vOq#d$m
[24] waY%c#A m%veh Aet-K!l-haMaJ%t miLipOn#y yOhw!h
Ael-K!l-BOn#y yixOr!A#l waYirOA& waYiqOf& A$v maJ#h& s
[25] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh h!v#b Aet-maJ#h Aahar%n
lipOn#y h!E#d&t lOmivOmeret lOAot libOn#y-mer$ &tOkal
TOl&N%t!m m#E!lay wOl%A y!mut&
[26] waYaEax m%veh KaAaver ci&!h yOhw!h A%to K#n E!x!h s
[27] waY%AmOr& BOn#y yixOr!A#l Ael-m%veh l#Am%r h#n
G!waEOn& A!badOn& KuL!n& A!badOn&
[28] K%l haQ!r#b haQ!r#b Ael-mivOKan yOhw!h y!m&t haAim
TamOn& ligOw%Ea s

18
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-Aahar%n AaT!h &b!neyk! &b#yt-
A!b$k! AiT!kO TixOA& Aet-Eaw%n haMiqOD!v wOAaT!h
&b!neyk! AiT!kO TixOA& Aet-Eaw%n KOhuNatOkem
[2] wOgam Aet-Aafeyk! maJ#h l#w$ v#bej A!b$k! haqOr#b
AiT!kO wOyiL!w& E!leyk! w$v!rOt&k! wOAaT!h &b!neyk!
AiT!kO lipOn#y A%hel h!E#dut
[3] wOv!mOr& mivOmarOTOk! &mivOmeret K!l-h!A%hel AakO
Ael-KOl#y haQ%dev wOAel-haMizOB#fa l%A yiqOr!b& wOl%A-
y!mut& gam-h#m Gam-AaTem
[4] wOnilOw& E!leyk! wOv!mOr& Aet-mivOmeret A%hel moE#d
lOk%l Eab%dat h!A%hel wOz!r l%A-yiqOrab Aal#ykem
[5] &vOmarOTem A#t mivOmeret haQ%dev wOA#t mivOmeret
haMizOB#fa wOl%A-yihOyeh Eod qecep Eal-BOn#y yixOr!A#l
[6] waAan$ hiN#h l!qafOT$ Aet-Aaf#ykem halOwiYim miTokO
BOn#y yixOr!A#l l!kem maT!n!h nOtun$m layhw!h laEab%d
Aet-Eab%dat A%hel moE#d
[7] wOAaT!h &b!neyk! AiTOk! TivOmOr& Aet-KOhuNatOkem
lOk!l-DObar haMizOB#fa &lOmiB#yt laP!r%ket
waEabadOTem Eab%dat maT!n!h AeT#n Aet-KOhuNatOkem
wOhaZ!r haQ!r#b y&m!t s
[8] wayOdaB#r yOhw!h Ael-Aahar%n waAan$ hiN#h n!taT$ lOk!
Aet-mivOmeret TOr&m%t!y lOk!l-q!dOv#y bOn#y-yixOr!A#l
lOk! nOtaT$m lOm!vOf!h &lOb!neyk! lOf!q-Eol!m
[9] zeh-yihOyeh lOk! miQ%dev haQ!d!v$m min-h!A#v K!l-
q!rOB!n!m lOk!l-minOf!t!m &lOk!l-faJ!At!m &lOk!l-
Aav!m!m Aaver y!v$b& l$ q%dev q!d!v$m lOk! h&A
&lOb!neyk!
[10] BOq%dev haQ!d!v$m T%AkaleN& K!l-z!k!r y%Akal A%to
q%dev yihOyeh-L!kO
[11] wOzeh-LOk! TOr&mat maT!n!m lOk!l-TOn&p%t BOn#y
yixOr!A#l lOk! nOtaT$m &lOb!neyk! wOlibOn%teyk! AiTOk!
lOf!q-Eol!m K!l-j!hor BOb#ytOk! y%Akal A%to
[12] K%l f#leb yicOh!r wOk!l-f#leb T$rov wOd!g!n r#Av$t!m
Aaver-yiTOn& layhw!h lOk! nOtaT$m
[13] BiK&r#y K!l-Aaver BOAarOc!m Aaver-y!b$A& layhw!h lOk!
yihOyeh K!l-j!hor BOb#ytOk! y%AkaleN&
[14] K!l-f#rem BOyixOr!A#l lOk! yihOyeh
[15] K!l-Pejer refem lOk!l-B!x!r Aaver-yaqOr$b& layhw!h
B!A!d!m &baBOh#m!h yihOyeh-L!kO AakO P!d%h tipODeh
A#t BOkor h!A!d!m wOA#t BOkor-haBOh#m!h haJOm#A!h
TipODeh
[16] &pOd&y!w miBen-f%dev TipODeh BOEerOKOk! Kesep
fam#vet vOq!l$m BOveqel haQ%dev EexOr$m G#r!h h&A
[17] AakO BOkor-vor Ao-bOkor Kexeb Ao-bOkor E#z l%A
tipODeh q%dev h#m Aet-D!m!m TizOr%q Eal-haMizOB#fa
wOAet-felOB!m TaqOj$r AiVeh lOr#yfa n$f%fa layhw!h
[18] &bOx!r!m yihOyeh-L!kO Kafaz#h haTOn&p!h &kOvoq
haY!m$n lOk! yihOyeh
[19] K%l TOr&m%t haQ!d!v$m Aaver y!r$m& bOn#y-yixOr!A#l
layhw!h n!taT$ lOk! &lOb!neyk! wOlibOn%teyk! AiTOk!
lOf!q-Eol!m BOr$t melaf Eol!m hiwA lipOn#y yOhw!h lOk!
&lOzarOEak! AiT!kO
[20] waY%Amer yOhw!h Ael-Aahar%n BOAarOc!m l%A tinOf!l
wOf#leq l%A-yihOyeh lOk! BOtok!m Aan$ felOqOk!
wOnafal!tOk! BOtokO BOn#y yixOr!A#l s
[21] wOlibOn#y l#w$ hiN#h n!taT$ K!l-maEax#r BOyixOr!A#l
lOnafal!h f#lep Eab%d!t!m Aaver-h#m E%bOd$m Aet-Eab%dat
A%hel moE#d
[22] wOl%A-yiqOrOb& Eod BOn#y yixOr!A#l Ael-A%hel moE#d
l!x#At f#jOA l!m&t
[23] wOE!bad haL#w$ h&A Aet-Eab%dat A%hel moE#d wOh#m
yixOA& Eaw%n!m fuQat Eol!m lOd%r%t#ykem &bOtokO BOn#y
yixOr!A#l l%A yinOfal& nafal!h
[24] K$ Aet-maEOxar BOn#y-yixOr!A#l Aaver y!r$m& layhw!h
TOr&m!h n!taT$ lalOwiYim lOnafal!h Eal-K#n A!marOT$
l!hem BOtokO BOn#y yixOr!A#l l%A yinOfal& nafal!h p
[25] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[26] wOAel-halOwiYim TOdaB#r wOA!marOT! Aal#hem K$-tiqOf&
m#A#t BOn#y-yixOr!A#l Aet-haMaEax#r Aaver n!taT$ l!kem
m#AiT!m BOnafalatOkem wahar#m%tem miMeN& TOr&mat
yOhw!h maEax#r min-haMaEax#r
[27] wOnefOvab l!kem TOr&matOkem KaD!g!n min-haG%ren
wOkamOl#A!h min-haY!qeb
[28] K#n T!r$m& gam-AaTem TOr&mat yOhw!h miK%l
maEOxOr%t#ykem Aaver TiqOf& m#A#t BOn#y yixOr!A#l
&nOtaTem miMeN& Aet-TOr&mat yOhw!h lOAahar%n
haK%h#n
[29] miK%l maTOn%t#ykem T!r$m& A#t K!l-TOr&mat yOhw!h
miK!l-felOBo Aet-miqODOvo miMeN&
[30] wOA!marOT! Aal#hem Bahar$mOkem Aet-felOBo miMeN&
wOnefOvab lalOwiYim KitOb&Aat G%ren wOkitOb&Aat y!qeb
[31] waAakalOTem A%to BOk!l-m!qom AaTem &b#ytOkem K$-
x!k!r h&A l!kem f#lep Eab%datOkem BOA%hel moE#d
[32] wOl%A-tixOA& E!l!yw f#jOA Bahar$mOkem Aet-felOBo
miMeN& wOAet-q!dOv#y bOn#y-yixOr!A#l l%A tOfaLOl& wOl%A
t!m&t& p

19
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n l#Am%r
[2] z%At fuQat haTor!h Aaver-ci&!h yOhw!h l#Am%r DaB#r
Ael-BOn#y yixOr!A#l wOyiqOf& A#leyk! p!r!h AaduM!h
TOm$m!h Aaver A#yn-B!H m&m Aaver l%A-E!l!h E!leyh! E%l
[3] &nOtaTem A%t!H Ael-AelOE!z!r haK%h#n wOhoc$A A%t!H Ael-
mif&c laMafaneh wOv!faj A%t!H lOp!n!yw
[4] wOl!qaf AelOE!z!r haK%h#n miD!m!H BOAecOB!Eo wOhiZ!h
Ael-n%kaf POn#y A%hel-moE#d miD!m!H vebaE POE!m$m
[5] wOx!rap Aet-haP!r!h lOE#yn!yw Aet-E%r!H wOAet-
BOx!r!H wOAet-D!m!H Eal-PirOv!H yixOr%p
[6] wOl!qaf haK%h#n E#c Aerez wOA#zob &vOn$ tol!Eat
wOhivOl$kO Ael-TokO xOr#pat haP!r!h
[7] wOkiBes BOg!d!yw haK%h#n wOr!fac BOx!ro BaMayim
wOAafar y!boA Ael-haMafaneh wOj!m#A haK%h#n Ead-
h!E!reb
[8] wOhaX%r#p A%t!H yOkaB#s BOg!d!yw BaMayim wOr!fac
BOx!ro BaM!yim wOj!m#A Ead-h!E!reb
[9] wOA!sap A$v j!hor A#t A#per haP!r!h wOhiN$fa mif&c
laMafaneh BOm!qom j!hor wOh!yOt!h laEadat BOn#y-
yixOr!A#l lOmivOmeret lOm#y niD!h faJ!At hiwA
[10] wOkiBes h!A%s#p Aet-A#per haP!r!h Aet-BOg!d!yw
wOj!m#A Ead-h!E!reb wOh!yOt!h libOn#y yixOr!A#l wOlaG#r
haG!r BOtok!m lOfuQat Eol!m
[11] haN%g#Ea BOm#t lOk!l-nepev A!d!m wOj!m#A vibOEat
y!m$m
[12] h&A yitOfaJ!A-bo BaYom haVOl$v$ &baYom haVOb$E$
yijOh!r wOAim-l%A yitOfaJ!A BaYom haVOl$v$ &baYom
haVOb$E$ l%A yijOh!r
[13] K!l-haN%g#Ea BOm#t BOnepev h!A!d!m Aaver-y!m&t
wOl%A yitOfaJ!A Aet-mivOKan yOhw!h jiM#A wOnikOrOt!h
haNepev hahiwA miYixOr!A#l K$ m#y niD!h l%A-z%raq
E!l!yw j!m#A yihOyeh Eod jumOA!to bo
[14] z%At haTor!h A!d!m K$-y!m&t BOA%hel K!l-haB!A Ael-
h!A%hel wOk!l-Aaver B!A%hel yijOm!A vibOEat y!m$m
[15] wOk%l KOl$ p!t&fa Aaver A#yn-c!m$d P!t$l E!l!yw j!m#A
h&A
[16] wOk%l Aaver-yiGaE Eal-POn#y haX!deh Bafalal-fereb Ao
bOm#t Ao-bOEecem A!d!m Ao bOq!ber yijOm!A vibOEat y!m$m
[17] wOl!qOf& laJ!m#A m#Eapar xOr#pat hafaJ!At wOn!tan
E!l!yw mayim faY$m Ael-Kel$
[18] wOl!qaf A#zob wOj!bal BaMayim A$v j!hor wOhiZ!h Eal-
h!A%hel wOEal-K!l-haK#l$m wOEal-haNOp!vot Aaver h!y&-
v!m wOEal-haN%g#Ea BaEecem Ao bef!l!l Ao baM#t Ao
baQ!ber
[19] wOhiZ!h haJ!h%r Eal-haJ!m#A BaYom haVOl$v$ &baYom
haVOb$E$ wOfiJOAo BaYom haVOb$E$ wOkiBes BOg!d!yw
wOr!fac BaMayim wOj!h#r B!E!reb
[20] wOA$v Aaver-yijOm!A wOl%A yitOfaJ!A wOnikOrOt!h
haNepev hahiwA miTokO haQ!h!l K$ Aet-miqODav yOhw!h
jiM#A m#y niD!h l%A-z%raq E!l!yw j!m#A h&A
[21] wOh!yOt!h L!hem lOfuQat Eol!m &maZ#h m#y-haNiD!h
yOkaB#s BOg!d!yw wOhaN%g#Ea BOm#y haNiD!h yijOm!A
Ead-h!E!reb
[22] wOk%l Aaver-yiGaE-Bo haJ!m#A yijOm!A wOhaNepev
haN%gaEat TijOm!A Ead-h!E!reb p

20
waY!b%A& bOn#y-yixOr!A#l K!l-h!E#d!h midOBar-cin
[1]
Baf%dev h!riAvon waY#veb h!E!m BOq!d#v waT!m!t v!m
mirOy!m waTiQ!b#r v!m
[2] wOl%A-h!y!h mayim l!E#d!h waYiQ!hal& Eal-m%veh
wOEal-Aahar%n
[3] waY!reb h!E!m Eim-m%veh waY%AmOr& l#Am%r wOl&
g!waEOn& BigOwaE Aaf#yn& lipOn#y yOhw!h
[4] wOl!m!h hab#Atem Aet-qOhal yOhw!h Ael-haMidOB!r
haZeh l!m&t v!m AanafOn& &bOE$r#n&
[5] wOl!m!h heEel$tun& miMicOrayim lOh!b$A A%t!n& Ael-
haM!qom h!r!E haZeh l%A mOqom zeraE &tOA#n!h wOgepen
wOriMon &mayim Aayin livOTot
[6] waY!b%A m%veh wOAahar%n miPOn#y haQ!h!l Ael-Petaf
A%hel moE#d waYiPOl& Eal-POn#yhem waY#r!A kObod-
yOhw!h Aal#yhem p
[7] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[8] qaf Aet-haMaJeh wOhaqOh#l Aet-h!E#d!h AaT!h wOAahar%n
A!f$k! wOdiBarOTem Ael-haSelaE lOE#yn#yhem wOn!tan
m#ym!yw wOhoc#At! l!hem mayim min-haSelaE
wOhivOq$t! Aet-h!E#d!h wOAet-BOE$r!m
[9] waYiQaf m%veh Aet-haMaJeh miLipOn#y yOhw!h KaAaver
ci&!h&
[10] waYaqOhil& m%veh wOAahar%n Aet-haQ!h!l Ael-POn#y
haS!laE waY%Amer l!hem vimOE&-n!A haM%r$m hamin-
haSelaE haZeh noc$A l!kem m!yim
[11] waY!rem m%veh Aet-y!do waYakO Aet-haSelaE BOmaJ#h&
PaEam!yim waY#cOA& mayim raB$m waT#vOTO h!E#d!h
&bOE$r!m s
[12] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n yaEan l%A-
heAemanOTem B$ lOhaqOD$v#n$ lOE#yn#y BOn#y yixOr!A#l
l!k#n l%A t!b$A& Aet-haQ!h!l haZeh Ael-h!A!rec Aaver-n!taT$
l!hem
[13] h#M!h m#y mOr$b!h Aaver-r!b& bOn#y-yixOr!A#l Aet-
yOhw!h waYiQ!d#v B!m s
[14] waYivOlaf m%veh malOA!k$m miQ!d#v Ael-melekO Aedom
K%h A!mar A!f$k! yixOr!A#l AaT!h y!daEOT! A#t K!l-
haTOl!A!h Aaver mOc!A!tOn&
[15] waY#rOd& Aab%t#yn& micOrayOm!h waN#veb
BOmicOrayim y!m$m raB$m waY!r#E& l!n& micOrayim
wOlaAab%t#yn&
[16] waNicOEaq Ael-yOhw!h waYivOmaE q%l#n& waYivOlaf
malOA!kO waY%ciA#n& miMicOr!yim wOhiN#h AanafOn&
bOq!d#v E$r qOc#h gOb&lek!
[17] naEOBOr!h-N!A bOAarOcek! l%A naEab%r BOx!deh &bOkerem
wOl%A nivOTeh m#y bOA#r DerekO haMelekO n#l#kO l%A
niJeh y!m$n &xOm%Awl Ead Aaver-naEab%r GOb&lek!
[18] waY%Amer A#l!yw Aedom l%A taEab%r B$ Pen-Bafereb
A#c#A liqOr!Atek!
[19] waY%AmOr& A#l!yw BOn#y-yixOr!A#l BamOsiL!h naEaleh
wOAim-m#ymeyk! nivOTeh Aan$ &miqOnay wOn!taT$
mikOr!m raq A#yn-D!b!r BOragOlay AeEeb%r!h
[20] waY%Amer l%A taEab%r waY#c#A Aedom liqOr!Ato BOEam
K!b#d &bOy!d faz!q!h
[21] wayOm!A#n Aedom nOt%n Aet-yixOr!A#l Eab%r BigObulo
waY#j yixOr!A#l m#E!l!yw p
[22] waYisOE& miQ!d#v waY!b%A& bOn#y-yixOr!A#l K!l-h!E#d!h
h%r h!h!r
[23] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh wOAel-Aahar%n BOh%r
h!h!r Eal-GOb&l Aerec-Aedom l#Am%r
[24] y#A!s#p Aahar%n Ael-EaM!yw K$ l%A y!b%A Ael-h!A!rec
Aaver n!taT$ libOn#y yixOr!A#l Eal Aaver-mOr$tem Aet-P$
lOm#y mOr$b!h
[25] qaf Aet-Aahar%n wOAet-AelOE!z!r BOno wOhaEal A%t!m h%r
h!h!r
[26] wOhapOv#j Aet-Aahar%n Aet-BOg!d!yw wOhilOBavOT!m
Aet-AelOE!z!r BOno wOAahar%n y#A!s#p &m#t v!m
[27] waYaEax m%veh KaAaver ci&!h yOhw!h waYaEal& Ael-h%r
h!h!r lOE#yn#y K!l-h!E#d!h
[28] waYapOv#j m%veh Aet-Aahar%n Aet-BOg!d!yw waYalOB#v
A%t!m Aet-AelOE!z!r BOno waY!m!t Aahar%n v!m BOr%Av
h!h!r waY#red m%veh wOAelOE!z!r min-h!h!r
[29] waYirOA& K!l-h!E#d!h K$ g!waE Aahar%n waYibOK& Aet-
Aahar%n vOl%v$m yom K%l B#yt yixOr!A#l s

21
[1] waYivOmaE haKOnaEan$ melekO-Ear!d y%v#b haNegeb K$
B!A yixOr!A#l DerekO h!Aat!r$m waYiL!fem BOyixOr!A#l
waYivOBO miMeN& veb$
[2] waYiDar yixOr!A#l neder layhw!h waY%Amar Aim-n!t%n
TiT#n Aet-h!E!m haZeh BOy!d$ wOhafaramOT$ Aet-
E!r#yhem
[3] waYivOmaE yOhw!h BOqol yixOr!A#l waYiT#n Aet-
haKOnaEan$ waYafar#m AetOhem wOAet-E!r#yhem waYiqOr!A
v#m-haM!qom f!rOm!h p
[4] waYisOE& m#h%r h!h!r DerekO yam-s&p lisOb%b Aet-
Aerec Aedom waTiqOcar nepev-h!E!m BaD!rekO
[5] wayOdaB#r h!E!m B#Al%h$m &bOm%veh l!m!h heEel$tun&
miMicOrayim l!m&t BaMidOB!r K$ A#yn lefem wOA#yn
mayim wOnapOv#n& q!c!h BaLefem haQOl%q#l
[6] wayOvaLaf yOhw!h B!E!m A#t haNOf!v$m haXOr!p$m
wayOnaVOk& Aet-h!E!m waY!m!t Eam-r!b miYixOr!A#l
[7] waY!b%A h!E!m Ael-m%veh waY%AmOr& f!j!An& K$-
diBarOn& bayhw!h w!b!kO hitOPaL#l Ael-yOhw!h wOy!s#r
m#E!l#yn& Aet-haN!f!v waYitOPaL#l m%veh BOEad h!E!m
[8] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Eax#h lOk! x!r!p wOx$m
A%to Eal-n#s wOh!y!h K!l-haN!v&kO wOr!A!h A%to w!f!y
[9] waYaEax m%veh nOfav nOf%vet wayOxim#h& Eal-haN#s
wOh!y!h Aim-n!vakO haN!f!v Aet-A$v wOhiB$j Ael-nOfav
haNOf%vet w!f!y
[10] waYisOE& BOn#y yixOr!A#l waYafan& BOA%b%t
[11] waYisOE& m#A%b%t waYafan& BOEiY#yh!Eab!r$m
BaMidOB!r Aaver Eal-POn#y moA!b miMizOraf haV!mev
[12] miV!m n!s!E& waYafan& BOnafal z!red
[13] miV!m n!s!E& waYafan& m#E#ber AarOnon Aaver
BaMidOB!r haY%c#A miGOb&l h!Aem%r$ K$ AarOnon GOb&l
moA!b B#yn moA!b &b#yn h!Aem%r$
[14] Eal-K#n y#A!mar BOs#per milOfam%t yOhw!h Aet-w!h#b
BOs&p!h wOAet-haNOf!l$m AarOnon
[15] wOAeved haNOf!l$m Aaver n!j!h lOvebet E!r wOnivOEan
ligOb&l moA!b
[16] &miV!m BOA#r!h hiwA haBOA#r Aaver A!mar yOhw!h
lOm%veh Aes%p Aet-h!E!m wOAeTOn!h l!hem m!yim s
[17] A!z y!v$r yixOr!A#l Aet-haV$r!h haZ%At Eal$ bOA#r Een&-
l!H
[18] BOA#r fap!r&h! x!r$m K!r&h! nOd$b#y h!E!m
BimOf%q#q BOmivOEan%t!m &miMidOB!r maT!n!h
[19] &miMaT!n!h nafal$A#l &miNafal$A#l B!mot
[20] &miB!mot haGayOA Aaver BixOd#h moA!b r%Av haPisOG!h
wOnivOq!p!h Eal-POn#y hayOv$m%n p
[21] waYivOlaf yixOr!A#l malOA!k$m Ael-s$f%n melekO-
h!Aem%r$ l#Am%r
[22] AeEOBOr!h bOAarOcek! l%A niJeh BOx!deh &bOkerem l%A
nivOTeh m#y bOA#r BOderekO haMelekO n#l#kO Ead Aaver-
naEab%r GObulek!
[23] wOl%A-n!tan s$f%n Aet-yixOr!A#l Eab%r BigObulo
waYeAes%p s$f%n Aet-K!l-EaMo waY#c#A liqOraAt yixOr!A#l
haMidOB!r!h waY!b%A y!hOc!h waYiL!fem BOyixOr!A#l
[24] waYaK#h& yixOr!A#l lOp$-f!reb waY$rav Aet-AarOco
m#AarOn%n Ead-yaB%q Ead-BOn#y EaMon K$ Eaz GOb&l
BOn#y EaMon
[25] waYiQaf yixOr!A#l A#t K!l-heE!r$m h!A#Leh waY#veb
yixOr!A#l BOk!l-E!r#y h!Aem%r$ BOfevOBon &bOk!l-
BOn%teyh!
[26] K$ fevOBon E$r s$f%n melekO h!Aem%r$ hiwA wOh&A
nilOfam BOmelekO moA!b h!riAvon waYiQaf Aet-K!l-AarOco
miY!do Ead-AarOn%n
[27] Eal-K#n y%AmOr& haM%vOl$m B%A& fevOBon TiB!neh
wOtiKon#n E$r s$fon
[28] K$-A#v y!cOA!h m#fevOBon leh!b!h miQirOyat s$f%n
A!kOl!h E!r moA!b BaEal#y B!mot AarOn%n
[29] Aoy-lOk! moA!b A!badOT! Eam-KOmov n!tan B!n!yw
POl#yjim &bOn%t!yw BaVOb$t lOmelekO Aem%r$ s$fon
[30] waN$r!m A!bad fevOBon Ead-D$bon waNaV$m Ead-n%paf
Aaver Ead-m#ydOb!A
[31] waY#veb yixOr!A#l BOAerec h!Aem%r$
[32] waYivOlaf m%veh lOraG#l Aet-yaEOz#r waYilOKOd&
BOn%teyh! waY$rev ]waYorev[ Aet-h!Aem%r$ Aaver-v!m
[33] waYipOn& waYaEal& DerekO haB!v!n waY#c#A Eog melekO-
haB!v!n liqOr!At!m h&A wOk!l-EaMo laMilOf!m!h AedOreE$
[34] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Aal-T$r!A A%to K$ bOy!dOk!
n!taT$ A%to wOAet-K!l-EaMo wOAet-AarOco wOE!x$t! Lo
KaAaver E!x$t! lOs$f%n melekO h!Aem%r$ Aaver yov#b
BOfevOBon
[35] waYaK& A%to wOAet-B!n!yw wOAet-K!l-EaMo Ead-BilOT$
hivOA$r-lo x!r$d waY$rOv& Aet-AarOco

22
[1] waYisOE& BOn#y yixOr!A#l waYafan& BOEarObot moA!b
m#E#ber lOyarOD#n yOr#fo s
[2] waYarOA B!l!q Ben-ciPor A#t K!l-Aaver-E!x!h yixOr!A#l
l!Aem%r$
[3] waY!g!r moA!b miPOn#y h!E!m mOA%d K$ rab-h&A
waY!q!c moA!b miPOn#y BOn#y yixOr!A#l
[4] waY%Amer moA!b Ael-ziqOn#y midOy!n EaT!h yOlafak&
haQ!h!l Aet-K!l-sOb$b%t#yn& KilOf%kO haVor A#t yereq
haX!deh &b!l!q Ben-ciPor melekO lOmoA!b B!E#t hahiwA
[5] waYivOlaf malOA!k$m Ael-BilOE!m Ben-BOEor POtor!h
Aaver Eal-haN!h!r Aerec BOn#y-EaMo liqOr%A-lo l#Am%r
hiN#h Eam y!c!A miMicOrayim hiN#h kiS!h Aet-E#yn
h!A!rec wOh&A y%v#b miMul$
[6] wOEaT!h lOk!h-N!A A!r!h-L$ Aet-h!E!m haZeh K$-E!c&m
h&A miMeN$ A&lay A&kal naKeh-Bo waAag!rOveN& min-
h!A!rec K$ y!daEOT$ A#t Aaver-TOb!r#kO mOb%r!kO waAaver
T!A%r y&A!r
[7] waY#lOk& ziqOn#y moA!b wOziqOn#y midOy!n &qOs!m$m
BOy!d!m waY!b%A& Ael-BilOE!m wayOdaBOr& A#l!yw
DibOr#y b!l!q
[8] waY%Amer Aal#yhem l$n& p%h haLayOl!h wahavib%t$
AetOkem D!b!r KaAaver yOdaB#r yOhw!h A#l!y waY#vOb&
x!r#y-moA!b Eim-BilOE!m
[9] waY!b%A Ael%h$m Ael-BilOE!m waY%Amer m$ h!Aan!v$m
h!A#Leh EiM!kO
[10] waY%Amer BilOE!m Ael-h!Ael%h$m B!l!q Ben-ciP%r
melekO moA!b v!laf A#l!y
[11] hiN#h h!E!m haY%c#A miMicOrayim wayOkas Aet-E#yn
h!A!rec EaT!h lOk!h q!b!h-L$ A%to A&lay A&kal lOhiL!fem
Bo wOg#ravOT$w
[12] waY%Amer Ael%h$m Ael-BilOE!m l%A t#l#kO EiM!hem l%A
t!A%r Aet-h!E!m K$ b!r&kO h&A
[13] waY!q!m BilOE!m BaB%qer waY%Amer Ael-x!r#y b!l!q
lOk& Ael-AarOcOkem K$ m#A#n yOhw!h lOtiT$ lahal%kO
EiM!kem
[14] waY!q&m& x!r#y moA!b waY!b%A& Ael-B!l!q waY%AmOr&
m#A#n BilOE!m hal%kO EiM!n&
[15] waY%sep Eod B!l!q vOl%fa x!r$m raB$m wOnikOB!d$m
m#A#Leh
[16] waY!b%A& Ael-BilOE!m waY%AmOr& lo K%h A!mar B!l!q
Ben-ciPor Aal-n!A tiM!naE m#hal%kO A#l!y
[17] K$-kaB#d AakaBedOk! mOA%d wOk%l Aaver-T%Amar A#lay
AeEexeh &lOk!h-N!A q!b!h-L$ A#t h!E!m haZeh
[18] waYaEan BilOE!m waY%Amer Ael-EabOd#y b!l!q Aim-
yiTen-l$ b!l!q mOl%A b#yto Kesep wOz!h!b l%A A&kal
laEab%r Aet-P$ yOhw!h Ael%h!y laEaxot qOjaN!h Ao gOdol!h
[19] wOEaT!h vOb& n!A b!zeh Gam-AaTem haL!yOl!h
wOA#dOE!h mah-Y%s#p yOhw!h DaB#r EiM$
[20] waY!b%A Ael%h$m Ael-BilOE!m layOl!h waY%Amer lo Aim-
liqOr%A lOk! B!A& h!Aan!v$m q&m l#kO AiT!m wOAakO Aet-
haD!b!r Aaver-AadaB#r A#leyk! A%to taEaxeh
[21] waY!q!m BilOE!m BaB%qer waYafab%v Aet-Aat%no
waY#lekO Eim-x!r#y moA!b
[22] waYifar-Aap Ael%h$m K$-hol#kO h&A waYitOyac#b
malOAakO yOhw!h BaDerekO lOx!j!n lo wOh&A r%k#b Eal-
Aat%no &vOn#y nOE!r!yw EiMo
[23] waT#reA h!A!ton Aet-malOAakO yOhw!h nic!b BaDerekO
wOfarOBo vOl&p!h BOy!do waT#j h!A!ton min-haDerekO
waT#lekO BaX!deh waYakO BilOE!m Aet-h!A!ton lOhaJ%t!H
haD!rekO
[24] waYaEam%d malOAakO yOhw!h BOmivOEol haKOr!m$m
G!d#r miZeh wOg!d#r miZeh
[25] waT#reA h!A!ton Aet-malOAakO yOhw!h waTiL!f#c Ael-
haQ$r waTilOfac Aet-regel BilOE!m Ael-haQ$r waY%sep
lOhaK%t!H
[26] waYosep malOAakO-yOhw!h Eabor waYaEam%d BOm!qom
c!r Aaver A#yn-DerekO linOjot y!m$n &xOm%Awl
[27] waT#reA h!A!ton Aet-malOAakO yOhw!h waTirOBac Tafat
BilOE!m waYifar-Aap BilOE!m waYakO Aet-h!A!ton BaMaQ#l
[28] waYipOTaf yOhw!h Aet-P$ h!A!ton waT%Amer lObilOE!m
meh-E!x$t$ lOk! K$ hiK$tan$ zeh v!l%v rOg!l$m
[29] waY%Amer BilOE!m l!A!ton K$ hitOEaLalOTO B$ l& yev-
fereb BOy!d$ K$ EaT!h haragOT$kO
[30] waT%Amer h!A!ton Ael-BilOE!m haloA A!n%k$ Aat%nOk!
Aaver-r!kabOT! E!lay m#EodOk! Ead-haYom haZeh
hahasOK#n hisOKanOT$ laEaxot lOk! K%h waY%Amer l%A
[31] wayOgal yOhw!h Aet-E#yn#y bilOE!m waYarOA Aet-
malOAakO yOhw!h nic!b BaDerekO wOfarOBo vOlup!h
BOy!do waYiQ%d waYivOTaf& lOAaP!yw
[32] waY%Amer A#l!yw malOAakO yOhw!h Eal-m!h hiK$t! Aet-
Aat%nOk! zeh v!lov rOg!l$m hiN#h A!n%k$ y!c!At$ lOx!j!n
K$-y!raj haDerekO lOnegOD$
[33] waTirOAan$ h!A!ton waT#j lOp!nay zeh v!l%v rOg!l$m
A&lay n!jOt!h miP!nay K$ EaT!h Gam-A%tOk!h h!ragOT$
wOAot!H hefey#yt$
[34] waY%Amer BilOE!m Ael-malOAakO yOhw!h f!j!At$ K$ l%A
y!daEOT$ K$ AaT!h nic!b liqOr!At$ BaD!rekO wOEaT!h Aim-
raE BOE#yneyk! A!v&b!h L$
[35] waY%Amer malOAakO yOhw!h Ael-BilOE!m l#kO Eim-
h!Aan!v$m wOAepes Aet-haD!b!r Aaver-AadaB#r A#leyk! A%to
tOdaB#r waY#lekO BilOE!m Eim-x!r#y b!l!q
[36] waYivOmaE B!l!q K$ b!A bilOE!m waY#c#A liqOr!Ato Ael-E$r
moA!b Aaver Eal-GOb&l AarOn%n Aaver BiqOc#h haGOb&l
[37] waY%Amer B!l!q Ael-BilOE!m hal%A v!l%fa v!lafOT$
A#leyk! liqOr%A-l!kO l!M!h l%A-h!lakOT! A#l!y haAumOn!m
l%A A&kal KaBOdek!
[38] waY%Amer BilOE!m Ael-B!l!q hiN#h-b!At$ A#leyk! EaT!h
hay!kol A&kal DaB#r mOA&m!h haD!b!r Aaver y!x$m
Ael%h$m BOp$ A%to AadaB#r
[39] waY#lekO BilOE!m Eim-B!l!q waY!b%A& qirOyatfucot
[40] waYizOBaf B!l!q B!q!r w!c%An wayOvaLaf lObilOE!m
wOlaX!r$m Aaver AiTo
[41] wayOh$ baB%qer waYiQaf B!l!q Aet-BilOE!m waYaEal#h&
B!motB!Eal waYarOA miV!m qOc#h h!E!m

23
[1] waY%Amer BilOE!m Ael-B!l!q BOn#h-l$ b!zeh vibOE!h
mizOBOf%t wOh!k#n l$ B!zeh vibOE!h p!r$m wOvibOE!h
A#yl$m
[2] waYaEax B!l!q KaAaver DiBer BilOE!m waYaEal B!l!q
&bilOE!m P!r w!Aayil BaMizOB#fa
[3] waY%Amer BilOE!m lOb!l!q hitOyac#b Eal-E%l!tek! wOA#lOk!h
A&lay yiQ!r#h yOhw!h liqOr!At$ &dObar mah-YarOA#n$
wOhiGadOT$ l!kO waY#lekO vep$
[4] waYiQ!r Ael%h$m Ael-BilOE!m waY%Amer A#l!yw Aet-vibOEat
haMizOBOf%t E!rakOT$ w!AaEal P!r w!Aayil BaMizOB#fa
[5] waY!xem yOhw!h D!b!r BOp$ bilOE!m waY%Amer v&b Ael-
B!l!q wOk%h tOdaB#r
[6] waY!v!b A#l!yw wOhiN#h nic!b Eal-E%l!to h&A wOk!l-
x!r#y moA!b
[7] waYiX!A mOv!lo waY%Amar min-Aar!m yanOf#n$ b!l!q
melekO-moA!b m#harOr#y-qedem lOk!h A!r!h-L$ yaEaq%b
&lOk!h z%Eam!h yixOr!A#l
[8] m!h AeQ%b l%A qaB%h A#l &m!h AezOE%m l%A z!Eam yOhw!h
[9] K$-m#r%Av cur$m AerOAeN& &miGOb!Eot Aav&reN& hen-E!m
lOb!d!d yivOK%n &baGoyim l%A yitOfaV!b
[10] m$ m!n!h Eapar yaEaq%b &misOP!r Aet-r%baE yixOr!A#l
T!m%t napOv$ mot yOv!r$m &tOh$ Aafar$t$ K!m%h&
[11] waY%Amer B!l!q Ael-BilOE!m meh E!x$t! l$ l!q%b A%yObay
lOqafOT$k! wOhiN#h B#rakOT! b!r#kO
[12] waYaEan waY%Amar hal%A A#t Aaver y!x$m yOhw!h BOp$
A%to AevOm%r lOdaB#r
[13] waY%Amer A#l!yw B!l!q lOk!- ]lOk!h-[N!A AiT$ Ael-
m!qom Aaf#r Aaver TirOAeN& miV!m Aepes q!c#h& tirOAeh
wOkuLo l%A tirOAeh wOq!bOno-l$ miV!m
[14] waYiQ!f#h& xOd#h c%p$m Ael-r%Av haPisOG!h waYiben
vibOE!h mizOBOf%t waYaEal P!r w!Aayil BaMizOB#fa
[15] waY%Amer Ael-B!l!q hitOyac#b K%h Eal-E%l!tek! wOA!n%k$
AiQ!reh K%h
[16] waYiQ!r yOhw!h Ael-BilOE!m waY!xem D!b!r BOp$w
waY%Amer v&b Ael-B!l!q wOk%h tOdaB#r
[17] waY!b%A A#l!yw wOhiNo nic!b Eal-E%l!to wOx!r#y moA!b
AiTo waY%Amer lo B!l!q mah-DiBer yOhw!h
[18] waYiX!A mOv!lo waY%Amar q&m B!l!q &vam!E haAaz$n!h
E!day BOno ciP%r
[19] l%A A$v A#l w$kaZ#b &ben-A!d!m wOyitOnef!m hah&A
A!mar wOl%A yaEaxeh wOdiBer wOl%A yOq$meN!h
[20] hiN#h b!r#kO l!q!fOT$ &b#r#kO wOl%A Aav$beN!h
[21] l%A-hiB$j A!wen BOyaEaq%b wOl%A-r!A!h E!m!l BOyixOr!A#l
yOhw!h Ael%h!yw EiMo &tOr&Eat melekO Bo
[22] A#l moc$A!m miMicOr!yim KOtoEap%t rOA#m lo
[23] K$ l%A-nafav BOyaEaq%b wOl%A-qesem BOyixOr!A#l K!E#t
y#A!m#r lOyaEaq%b &lOyixOr!A#l mah-P!Eal A#l
[24] hen-E!m KOl!b$A y!q&m wOkaAar$ yitOnaX!A l%A yivOKab
Ead-y%Akal jerep wOdam-fal!l$m yivOTeh
[25] waY%Amer B!l!q Ael-BilOE!m Gam-q%b l%A tiQ!beN&
Gam-B!r#kO l%A tOb!rakeN&
[26] waYaEan BilOE!m waY%Amer Ael-B!l!q hal%A DiBarOT$
A#leyk! l#Am%r K%l Aaver-yOdaB#r yOhw!h A%to AeEexeh
[27] waY%Amer B!l!q Ael-BilOE!m lOk!h-N!A AeQ!fak! Ael-
m!qom Aaf#r A&lay y$var BOE#yn#y h!Ael%h$m wOqaB%to l$
miV!m
[28] waYiQaf B!l!q Aet-BilOE!m r%Av haPOEor haNivOq!p Eal-
POn#y hayOv$m%n
[29] waY%Amer BilOE!m Ael-B!l!q BOn#h-l$ b!zeh vibOE!h
mizOBOf%t wOh!k#n l$ B!zeh vibOE!h p!r$m wOvibOE!h
A#yl$m
[30] waYaEax B!l!q KaAaver A!mar BilOE!m waYaEal P!r w!Aayil
BaMizOB#fa

24
[1] waYarOA BilOE!m K$ job BOE#yn#y yOhw!h lOb!r#kO Aet-
yixOr!A#l wOl%A-h!lakO KOpaEam-BOpaEam liqOraAt nOf!v$m
waY!vet Ael-haMidOB!r P!n!yw
[2] waYiX!A bilOE!m Aet-E#yn!yw waYarOA Aet-yixOr!A#l v%k#n
livOb!j!yw waTOh$ E!l!yw r&fa Ael%h$m
[3] waYiX!A mOv!lo waY%Amar nOAum BilOE!m BOno bOE%r
&nOAum haGeber vOtum h!E!yin
[4] nOAum v%m#Ea AimOr#y-A#l Aaver mafaz#h vaDay yefezeh
n%p#l &gOl&y E#yn!yim
[5] mah-J%b& A%h!leyk! yaEaq%b mivOKOn%teyk! yixOr!A#l
[6] KinOf!l$m niJ!y& KOgaN%t Eal#y n!h!r KaAah!l$m n!jaE
yOhw!h KaAar!z$m Eal#y-m!yim
[7] yiZal-mayim miD!lOy!w wOzarOEo BOmayim raB$m
wOy!r%m m#Aagag malOKo wOtiNaX#A malOkuto
[8] A#l moc$Ao miMicOrayim KOtoEap%t rOA#m lo y%Akal
Goyim c!r!yw wOEacOm%t#yhem yOg!r#m wOfic!yw
yimOf!c
[9] K!raE v!kab KaAar$ &kOl!b$A m$ yOq$meN& mOb!rakeyk!
b!r&kO wOA%rOreyk! A!r&r
[10] waYifar-Aap B!l!q Ael-BilOE!m waYisOP%q Aet-KaP!yw
waY%Amer B!l!q Ael-BilOE!m l!q%b A%yObay qOr!At$k!
wOhiN#h B#rakOT! b!r#kO zeh v!l%v POE!m$m
[11] wOEaT!h BOraf-lOk! Ael-mOqomek! A!marOT$ KaB#d
AakaBedOk! wOhiN#h mOn!Eak! yOhw!h miK!bod
[12] waY%Amer BilOE!m Ael-B!l!q hal%A Gam Ael-malOA!keyk!
Aaver-v!lafOT! A#lay DiBarOT$ l#Am%r
[13] Aim-yiTen-l$ b!l!q mOl%A b#yto Kesep wOz!h!b l%A
A&kal laEab%r Aet-P$ yOhw!h laEaxot job!h Ao r!E!h miLiB$
Aaver-yOdaB#r yOhw!h A%to AadaB#r
[14] wOEaT!h hinOn$ hol#kO lOEaM$ lOk!h A$E!cOk! Aaver
yaEaxeh h!E!m haZeh lOEaMOk! BOAafar$t haY!m$m
[15] waYiX!A mOv!lo waY%Amar nOAum BilOE!m BOno bOE%r
&nOAum haGeber vOtum h!E!yin
[16] nOAum v%m#Ea AimOr#y-A#l wOy%d#Ea DaEat EelOyon
mafaz#h vaDay yefezeh n%p#l &gOl&y E#yn!yim
[17] AerOAeN& wOl%A EaT!h Aav&reN& wOl%A q!rob D!rakO Kok!b
miYaEaq%b wOq!m v#bej miYixOr!A#l &m!fac PaAat#y moA!b
wOqarOqar K!l-BOn#y-v#t
[18] wOh!y!h Aedom yOr#v!h wOh!y!h yOr#v!h x#E$r
A%yOb!yw wOyixOr!A#l E%xeh f!yil
[19] wOy#rODO miYaEaq%b wOheAeb$d x!r$d m#E$r
[20] waYarOA Aet-Eam!l#q waYiX!A mOv!lo waY%Amar r#Av$t
Goyim Eam!l#q wOAafar$to Ead#y A%b#d
[21] waYarOA Aet-haQ#yn$ waYiX!A mOv!lo waY%Amar A#yt!n
mov!bek! wOx$m BaSelaE qiNek!
[22] K$ Aim-yihOyeh lOb!E#r q!yin Ead-m!h AaV&r TivOBeki!
[23] waYiX!A mOv!lo waY%Amar Aoy m$ yifOyeh miXumo A#l
[24] wOc$m miYad KiT$m wOEiN& AaV&r wOEiN&-E#ber wOgam-
h&A Ead#y A%b#d
[25] waY!q!m BilOE!m waY#lekO waY!v!b limOq%mo wOgam-
B!l!q h!lakO lOdarOKo p
25
[1] waY#veb yixOr!A#l BaViJ$m waY!fel h!E!m lizOnot Ael-
BOnot moA!b
[2] waTiqOreAn! l!E!m lOzibOf#y Ael%h#yhen waY%Akal h!E!m
waYivOTafa&& l#Al%h#yhen
[3] waYic!med yixOr!A#l lObaEalPOEor waYifar-Aap yOhw!h
BOyixOr!A#l
[4] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh qaf Aet-K!l-r!Av#y h!E!m
wOhoqaE Aot!m layhw!h neged haV!mev wOy!v%b faron
Aap-yOhw!h miYixOr!A#l
[5] waY%Amer m%veh Ael-v%pOj#y yixOr!A#l hirOg& A$v
Aan!v!yw haNicOm!d$m lObaEalPOEor
[6] wOhiN#h A$v miBOn#y yixOr!A#l B!A waYaqOr#b Ael-Aef!yw
Aet-haMidOy!n$t lOE#yn#y m%veh &lOE#yn#y K!l-Eadat
BOn#y-yixOr!A#l wOh#M!h b%k$m Petaf A%hel moE#d
[7] waYarOA P$nOf!s Ben-AelOE!z!r Ben-Aahar%n haK%h#n
waY!q!m miTokO h!E#d!h waYiQaf r%maf BOy!do
[8] waY!b%A Aafar A$v-yixOr!A#l Ael-haQuB!h waYidOq%r Aet-
vOn#yhem A#t A$v yixOr!A#l wOAet-h!AiV!h Ael-q!b!t!H
waT#E!car haMaG#p!h m#Eal BOn#y yixOr!A#l
[9] waYihOy& haM#t$m BaMaG#p!h AarOB!E!h wOEexOr$m
A!lep p
[10] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[11] P$nOf!s Ben-AelOE!z!r Ben-Aahar%n haK%h#n h#v$b Aet-
fam!t$ m#Eal BOn#y-yixOr!A#l BOqanOAo Aet-qinOA!t$
BOtok!m wOl%A-kiL$t$ Aet-BOn#y-yixOr!A#l BOqinOA!t$
[12] l!k#n Aem%r hinOn$ n%t#n lo Aet-BOr$t$ v!lom
[13] wOh!yOt!h Lo &lOzarOEo Aafar!yw BOr$t KOhuNat Eol!m
Tafat Aaver qiN#A l#Al%h!yw wayOkaP#r Eal-BOn#y
yixOr!A#l
[14] wOv#m A$v yixOr!A#l haMuKeh Aaver huK!h Aet-
haMidOy!n$t zimOr$ Ben-s!l&A nOx$A b#yt-A!b laVimOE%n$
[15] wOv#m h!AiV!h haMuK!h haMidOy!n$t K!zOB$ bat-c&r
r%Av AuMot B#yt-A!b BOmidOy!n h&A p
[16] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[17] c!ror Aet-haMidOy!n$m wOhiK$tem Aot!m
[18] K$ c%rOr$m h#m l!kem BOnikOl#yhem Aaver-niKOl&
l!kem Eal-DObar-POEor wOEal-DObar K!zOB$ bat-nOx$A
midOy!n Aaf%t!m haMuK!h bOyom-haMaG#p!h Eal-
DObar-POEor
[19] wayOh$ Aafar#y haMaG#p!h p

26
[1] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh wOAel AelOE!z!r Ben-
Aahar%n haK%h#n l#Am%r
[2] xOA& Aet-r%Av K!l-Eadat BOn#y-yixOr!A#l miBen EexOr$m
v!n!h w!maEOl!h lOb#yt Aab%t!m K!l-y%c#A c!b!A
BOyixOr!A#l
[3] wayOdaB#r m%veh wOAelOE!z!r haK%h#n A%t!m BOEarOb%t
moA!b Eal-yarOD#n yOr#fo l#Am%r
[4] miBen EexOr$m v!n!h w!m!EOl!h KaAaver ci&!h yOhw!h
Aet-m%veh &bOn#y yixOr!A#l haY%cOA$m m#Aerec micOr!yim
[5] rOA&b#n BOkor yixOr!A#l BOn#y rOA&b#n fanokO
mivOPafat hafan%k$ lOpaL&A mivOPafat haPaLuA$
[6] lOfecOr%n mivOPafat hafecOron$ lOkarOm$ mivOPafat
haKarOm$
[7] A#Leh mivOPOf%t h!ruA&b#n$ waYihOy& pOqud#yhem
vOl%v!h wOAarOB!E$m Aelep &vObaE m#Aot &vOl%v$m
[8] &bOn#y paL&A Ael$A!b
[9] &bOn#y Ael$A!b nOm&A#l wOd!t!n waAab$r!m h&A-d!t!n
waAab$r!m qOr&A#y ]qOr$A#y[ h!E#d!h Aaver hic& Eal-m%veh
wOEal-Aahar%n BaEadat-q%raf BOhac%t!m Eal-yOhw!h
[10] waTipOTaf h!A!rec Aet-P$h! waTibOlaE A%t!m wOAet-
q%raf BOmot h!E#d!h BaAak%l h!A#v A#t famiV$m &m!Atayim
A$v waYihOy& lOn#s
[11] &bOn#y-q%raf l%A-m#t& s
[12] BOn#y vimOEon lOmivOPOf%t!m linOm&A#l mivOPafat
haNOm&A#l$ lOy!m$n mivOPafat haY!m$n$ lOy!k$n mivOPafat
haY!k$n$
[13] lOzeraf mivOPafat haZarOf$ lOv!A&l mivOPafat haV!A&l$
[14] A#Leh mivOPOf%t haVimOE%n$ vOnayim wOEexOr$m Aelep
&m!At!yim s
[15] BOn#y g!d lOmivOPOf%t!m licOpon mivOPafat hacOpon$
lOfaG$ mivOPafat hafaG$ lOv&n$ mivOPafat haV&n$
[16] lOA!zOn$ mivOPafat h!A!zOn$ lOE#r$ mivOPafat h!E#r$
[17] laAarod mivOPafat h!Aarod$ lOAarOA#l$ mivOPafat h!AarOA#l$
[18] A#Leh mivOPOf%t BOn#y-g!d lipOqud#yhem AarOB!E$m
Aelep wafam#v m#Aot s
[19] BOn#y yOh&d!h E#r wOAon!n waY!m!t E#r wOAon!n
BOAerec KOn!Ean
[20] waYihOy& bOn#y-yOh&d!h lOmivOPOf%t!m lOv#l!h
mivOPafat haV#l!n$ lOperec mivOPafat haParOc$ lOzeraf
mivOPafat haZarOf$
[21] waYihOy& bOn#y-perec lOfecOr%n mivOPafat hafecOr%n$
lOf!m&l mivOPafat hef!m&l$
[22] A#Leh mivOPOf%t yOh&d!h lipOqud#yhem viV!h wOvibOE$m
Aelep wafam#v m#Aot s
[23] BOn#y yiX!vk!r lOmivOPOf%t!m Tol!E mivOPafat
haTol!E$ lOpuw!h mivOPafat haP&n$
[24] lOy!v&b mivOPafat haY!v&b$ lOvimOr%n mivOPafat
haVimOr%n$
[25] A#Leh mivOPOf%t yiX!vk!r lipOqud#yhem AarOB!E!h
wOviV$m Aelep &vOl%v m#Aot s
[26] BOn#y zOb&lun lOmivOPOf%t!m lOsered mivOPafat
haSarOD$ lOA#lon mivOPafat h!A#l%n$ lOyafOlOA#l mivOPafat
haYafOlOA#l$
[27] A#Leh mivOPOf%t haZOb&l%n$ lipOqud#yhem viV$m Aelep
wafam#v m#Aot s
[28] BOn#y yos#p lOmivOPOf%t!m mOnaVeh wOAepOr!yim
[29] BOn#y mOnaVeh lOm!k$r mivOPafat haM!k$r$ &m!k$r
hol$d Aet-GilOE!d lOgilOE!d mivOPafat haGilOE!d$
[30] A#Leh BOn#y gilOE!d A$Eezer mivOPafat h!A$EezOr$ lOf#leq
mivOPafat hafelOq$
[31] wOAaxOr$A#l mivOPafat h!AaxOriA#l$ wOvekem mivOPafat
haVikOm$
[32] &vOm$d!E mivOPafat haVOm$d!E$ wOf#per mivOPafat
hafepOr$
[33] &cOl!pOf!d Ben-f#per l%A-h!y& lo B!n$m K$ Aim-B!not
wOv#m BOnot cOl!pOf!d mafOl!h wOn%E!h f!gOl!h milOK!h
wOtirOc!h
[34] A#Leh mivOPOf%t mOnaVeh &pOqud#yhem vOnayim
wafamiV$m Aelep &vObaE m#Aot s
[35] A#Leh bOn#y-AepOrayim lOmivOPOf%t!m lOv&telaf
mivOPafat haVutalOf$ lObeker mivOPafat haBakOr$ lOtafan
mivOPafat haTafan$
[36] wOA#Leh BOn#y v&t!laf lOE#r!n mivOPafat h!E#r!n$
[37] A#Leh mivOPOf%t BOn#y-AepOrayim lipOqud#yhem
vOnayim &vOl%v$m Aelep wafam#v m#Aot A#Leh bOn#y-
yos#p lOmivOPOf%t!m s
[38] BOn#y binOy!min lOmivOPOf%t!m lObelaE mivOPafat
haBalOE$ lOAavOB#l mivOPafat h!AavOB#l$ laAaf$r!m mivOPafat
h!Aaf$r!m$
[39] livOp&p!m mivOPafat haV&p!m$ lOf&p!m mivOPafat
haf&p!m$
[40] waYihOy& bOn#y-belaE AarODO wOnaEam!n mivOPafat
h!AarOD$ lOnaEam!n mivOPafat haNaEam$
[41] A#Leh bOn#y-binOy!min lOmivOPOf%t!m &pOqud#yhem
famiV!h wOAarOB!E$m Aelep wOv#v m#Aot s
[42] A#Leh bOn#y-d!n lOmivOPOf%t!m lOv&f!m mivOPafat
haV&f!m$ A#Leh mivOPOf%t D!n lOmivOPOf%t!m
[43] K!l-mivOPOf%t haV&f!m$ lipOqud#yhem AarOB!E!h
wOviV$m Aelep wOAarOBaE m#Aot s
[44] BOn#y A!v#r lOmivOPOf%t!m lOyimOn!h mivOPafat
haYimOn!h lOyivOw$ mivOPafat haYivOw$ libOr$E!h
mivOPafat haBOr$E$
[45] libOn#y bOr$E!h lOfeber mivOPafat hafebOr$ lOmalOK$A#l
mivOPafat haMalOK$A#l$
[46] wOv#m Bat-A!v#r x!raf
[47] A#Leh mivOPOf%t BOn#y-A!v#r lipOqud#yhem vOl%v!h
wafamiV$m Aelep wOAarOBaE m#Aot s
[48] BOn#y napOT!l$ lOmivOPOf%t!m lOyafOcOA#l mivOPafat
haYafOcOA#l$ lOg&n$ mivOPafat haG&n$
[49] lOy#cer mivOPafat haYicOr$ lOviL#m mivOPafat haViL#m$
[50] A#Leh mivOPOf%t napOT!l$ lOmivOPOf%t!m &pOqud#yhem
famiV!h wOAarOB!E$m Aelep wOAarOBaE m#Aot
[51] A#Leh POq&d#y BOn#y yixOr!A#l v#v-m#Aot Aelep w!A!lep
vObaE m#Aot &vOl%v$m p
[52] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[53] l!A#Leh T#f!l#q h!A!rec BOnafal!h BOmisOPar v#mot
[54] l!rab TarOBeh nafal!to wOlamOEaj TamOE$j nafal!to A$v
lOp$ pOqud!yw yuTan nafal!to
[55] AakO-BOgor!l y#f!l#q Aet-h!A!rec livOmot maJot-
Aab%t!m yinOf!l&
[56] Eal-P$ haGor!l T#f!l#q nafal!to B#yn rab limOE!j
[57] wOA#Leh pOq&d#y haL#w$ lOmivOPOf%t!m lOg#rOvon
mivOPafat haG#rOvuN$ liqOh!t mivOPafat haQOh!t$ limOr!r$
mivOPafat haMOr!r$
[58] A#Leh mivOPOf%t l#w$ mivOPafat haLibOn$ mivOPafat
hafebOr%n$ mivOPafat haMafOl$ mivOPafat haM&v$
mivOPafat haQ!rOf$ &qOh!t holid Aet-EamOr!m
[59] wOv#m A#vet EamOr!m yokebed Bat-l#w$ Aaver y!lOd!h
A%t!H lOl#w$ BOmicOr!yim waT#led lOEamOr!m Aet-Aahar%n
wOAet-m%veh wOA#t mirOy!m Aaf%t!m
[60] waYi&!l#d lOAahar%n Aet-n!d!b wOAet-Aab$h&A Aet-AelOE!z!r
wOAet-A$t!m!r
[61] waY!m!t n!d!b waAab$h&A BOhaqOr$b!m A#v-z!r!h
lipOn#y yOhw!h
[62] waYihOy& pOqud#yhem vOl%v!h wOEexOr$m Aelep K!l-
z!k!r miBen-f%dev w!m!EOl!h K$ l%A h!tOP!qOd& BOtokO
BOn#y yixOr!A#l K$ l%A-niTan l!hem nafal!h BOtokO BOn#y
yixOr!A#l
[63] A#Leh POq&d#y m%veh wOAelOE!z!r haK%h#n Aaver P!qOd&
Aet-BOn#y yixOr!A#l BOEarOb%t moA!b Eal yarOD#n yOr#fo
[64] &bOA#Leh l%A-h!y!h A$v miPOq&d#y m%veh wOAahar%n
haK%h#n Aaver P!qOd& Aet-BOn#y yixOr!A#l BOmidOBar
s$n!y
[65] K$-A!mar yOhw!h l!hem mot y!mut& BaMidOB!r wOl%A-
notar m#hem A$v K$ Aim-K!l#b Ben-yOpuNeh w$hovuEa
Bin-n&n s

27
[1] waTiqOrabOn!h BOnot cOl!pOf!d Ben-f#per Ben-GilOE!d
Ben-m!k$r Ben-mOnaVeh lOmivOPOf%t mOnaVeh ben-
yos#p wOA#Leh vOmot BOn%t!yw mafOl!h n%E!h wOf!gOl!h
&milOK!h wOtirOc!h
[2] waTaEam%dOn!h lipOn#y m%veh wOlipOn#y AelOE!z!r
haK%h#n wOlipOn#y haNOx$Aim wOk!l-h!E#d!h Petaf A%hel-
moE#d l#Am%r
[3] A!b$n& m#t BaMidOB!r wOh&A l%A-h!y!h BOtokO h!E#d!h
haNoE!d$m Eal-yOhw!h BaEadat-q%raf K$-bOfejOAo m#t
&b!n$m l%A-h!y& lo
[4] l!M!h yiG!raE v#m-A!b$n& miTokO mivOPafOTo K$ A#yn
lo B#n TOn!h-L!n& AafuZ!h BOtokO Aaf#y A!b$n&
[5] waYaqOr#b m%veh Aet-mivOP!j!n lipOn#y yOhw!h s
[6] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[7] K#n BOnot cOl!pOf!d D%bOr%t n!t%n TiT#n l!hem AafuZat
nafal!h BOtokO Aaf#y Aab$hem wOhaEabarOT! Aet-nafalat
Aab$hen l!hen
[8] wOAel-BOn#y yixOr!A#l TOdaB#r l#Am%r A$v K$-y!m&t
&b#n A#yn lo wOhaEabarOTem Aet-nafal!to lObiTo
[9] wOAim-A#yn lo Bat &nOtaTem Aet-nafal!to lOAef!yw
[10] wOAim-A#yn lo Aaf$m &nOtaTem Aet-nafal!to laAaf#y
A!b$w
[11] wOAim-A#yn Aaf$m lOA!b$w &nOtaTem Aet-nafal!to
livOA#ro haQ!r%b A#l!yw miMivOPafOTo wOy!rav A%t!H
wOh!yOt!h libOn#y yixOr!A#l lOfuQat mivOP!j KaAaver ci&!h
yOhw!h Aet-m%veh s
[12] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh Eal#h Ael-har h!Eab!r$m
haZeh &rOA#h Aet-h!A!rec Aaver n!taT$ libOn#y yixOr!A#l
[13] wOr!A$t!h A%t!H wOneAesapOT! Ael-EaMeyk! Gam-A!T!h
KaAaver neAesap Aahar%n A!f$k!
[14] KaAaver mOr$tem P$ BOmidOBar-cin BimOr$bat h!E#d!h
lOhaqOD$v#n$ baMayim lOE#yn#yhem h#m m#y-
mOr$batq!d#v midOBar-cin p
[15] wayOdaB#r m%veh Ael-yOhw!h l#Am%r
[16] yipOq%d yOhw!h Ael%h#y h!r&f%t lOk!l-B!x!r A$v Eal-
h!E#d!h
[17] Aaver-y#c#A lipOn#yhem waAaver y!b%A lipOn#yhem
waAaver yoc$A#m waAaver yOb$A#m wOl%A tihOyeh Eadat
yOhw!h Kac%An Aaver A#yn-l!hem r%Eeh
[18] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh qaf-lOk! Aet-yOhovuEa
Bin-n&n A$v Aaver-r&fa Bo wOs!makOT! Aet-y!dOk!
E!l!yw
[19] wOhaEamadOT! A%to lipOn#y AelOE!z!r haK%h#n wOlipOn#y
K!l-h!E#d!h wOci&$t!h A%to lOE#yn#yhem
[20] wOn!taT!h m#hodOk! E!l!yw lOmaEan yivOmOE& K!l-Eadat
BOn#y yixOr!A#l
[21] wOlipOn#y AelOE!z!r haK%h#n yaEam%d wOv!Aal lo
BOmivOPaj h!A&r$m lipOn#y yOhw!h Eal-P$w y#cOA& wOEal-
P$w y!b%A& h&A wOk!l-BOn#y-yixOr!A#l AiTo wOk!l-
h!E#d!h
[22] waYaEax m%veh KaAaver ci&!h yOhw!h A%to waYiQaf Aet-
yOhovuEa waYaEamid#h& lipOn#y AelOE!z!r haK%h#n
wOlipOn#y K!l-h!E#d!h
[23] waYisOm%kO Aet-y!d!yw E!l!yw wayOca&#h& KaAaver
DiBer yOhw!h BOyad-m%veh p

28
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] caw Aet-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem Aet-
q!rOB!n$ lafOm$ lOAiVay r#yfa n$f%f$ TivOmOr& lOhaqOr$b
l$ BOmoEado
[3] wOA!marOT! l!hem zeh h!AiVeh Aaver TaqOr$b& layhw!h
KOb!x$m BOn#y-v!n!h tOm$mim vOnayim laYom E%l!h
t!m$d
[4] Aet-haKebex Aef!d TaEaxeh baB%qer wOA#t haKebex haV#n$
TaEaxeh B#yn h!EarOB!yim
[5] waEax$r$t h!A#yp!h s%let lOminOf!h BOl&l!h BOvemen
K!t$t rOb$Eit hah$n
[6] E%lat T!m$d h!Eaxuy!h BOhar s$nay lOr#yfa n$f%fa AiVeh
layhw!h
[7] wOnisOKo rOb$Eit hah$n laKebex h!Aef!d BaQ%dev haS#kO
nesekO v#k!r layhw!h
[8] wOA#t haKebex haV#n$ TaEaxeh B#yn h!EarOB!yim
KOminOfat haB%qer &kOnisOKo TaEaxeh AiV#h r#yfa n$f%fa
layhw!h p
[9] &bOyom haVaB!t vOn#y-kOb!x$m BOn#y-v!n!h TOm$mim
&vOn#y EexOr%n$m s%let minOf!h BOl&l!h baVemen
wOnisOKo
[10] E%lat vaBat BOvaBaTo Eal-E%lat haT!m$d wOnisOK!H s
[11] &bOr!Av#y f!dOv#ykem TaqOr$b& E%l!h layhw!h P!r$m
BOn#y-b!q!r vOnayim wOAayil Aef!d KOb!x$m BOn#y-
v!n!h vibOE!h TOm$mim
[12] &vOl%v!h EexOr%n$m s%let minOf!h BOl&l!h baVemen
laP!r h!Aef!d &vOn#y EexOr%n$m s%let minOf!h BOl&l!h
baVemen l!Aayil h!Aef!d
[13] wOEiX!r%n EiX!ron s%let minOf!h BOl&l!h baVemen
laKebex h!Aef!d E%l!h r#yfa n$f%fa AiVeh layhw!h
[14] wOnisOK#yhem fac$ hah$n yihOyeh laP!r &vOl$vit hah$n
l!Aayil &rOb$Eit hah$n laKebex y!yin z%At E%lat f%dev
BOf!dOvo lOf!dOv#y haV!n!h
[15] &xOE$r EiZ$m Aef!d lOfaJ!At layhw!h Eal-E%lat haT!m$d
y#E!xeh wOnisOKo s
[16] &baf%dev h!riAvon BOAarOB!E!h E!x!r yom laf%dev Pesaf
layhw!h
[17] &bafamiV!h E!x!r yom laf%dev haZeh f!g vibOEat
y!m$m macot y#A!k#l
[18] BaYom h!riAvon miqOr!A-q%dev K!l-mOleAket Eab%d!h l%A
taEax&
[19] wOhiqOrabOTem AiVeh E%l!h layhw!h P!r$m BOn#y-
b!q!r vOnayim wOAayil Aef!d wOvibOE!h kOb!x$m BOn#y
v!n!h TOm$mim yihOy& l!kem
[20] &minOf!t!m s%let BOl&l!h baV!men vOl%v!h EexOr%n$m
laP!r &vOn#y EexOr%n$m l!Aayil TaEax&
[21] EiX!ron EiX!ron TaEaxeh laKebex h!Aef!d lOvibOEat
haKOb!x$m
[22] &xOE$r faJ!At Aef!d lOkaP#r Eal#ykem
[23] miLObad E%lat haB%qer Aaver lOE%lat haT!m$d TaEax& Aet-
A#Leh
[24] K!A#Leh TaEax& laYom vibOEat y!m$m lefem AiV#h
r#yfa-n$f%fa layhw!h Eal-Eolat haT!m$d y#E!xeh
wOnisOKo
[25] &baYom haVOb$E$ miqOr!A-q%dev yihOyeh l!kem K!l-
mOleAket Eab%d!h l%A taEax& s
[26] &bOyom haBiK&r$m BOhaqOr$bOkem minOf!h fad!v!h
layhw!h BOv!buE%t#ykem miqOr!A-q%dev yihOyeh l!kem
K!l-mOleAket Eab%d!h l%A taEax&
[27] wOhiqOrabOTem Eol!h lOr#yfa n$f%fa layhw!h P!r$m
BOn#y-b!q!r vOnayim Aayil Aef!d vibOE!h kOb!x$m BOn#y
v!n!h
[28] &minOf!t!m s%let BOl&l!h baV!men vOl%v!h EexOr%n$m
laP!r h!Aef!d vOn#y EexOr%n$m l!Aayil h!Aef!d
[29] EiX!ron EiX!ron laKebex h!Aef!d lOvibOEat haKOb!x$m
[30] xOE$r EiZ$m Aef!d lOkaP#r Eal#ykem
[31] miLObad E%lat haT!m$d &minOf!to TaEax& TOm$mim
yihOy&-l!kem wOnisOK#yhem p

29
[1] &baf%dev haVOb$E$ BOAef!d laf%dev miqOr!A-q%dev
yihOyeh l!kem K!l-mOleAket Eab%d!h l%A taEax& yom
TOr&E!h yihOyeh l!kem
[2] waEax$tem E%l!h lOr#yfa n$f%fa layhw!h Par Ben-B!q!r
Aef!d Aayil Aef!d KOb!x$m BOn#y-v!n!h vibOE!h TOm$mim
[3] &minOf!t!m s%let BOl&l!h baV!men vOl%v!h EexOr%n$m
laP!r vOn#y EexOr%n$m l!A!yil
[4] wOEiX!ron Aef!d laKebex h!Aef!d lOvibOEat haKOb!x$m
[5] &xOE$r-EiZ$m Aef!d faJ!At lOkaP#r Eal#ykem
[6] miLObad E%lat haf%dev &minOf!t!H wOE%lat haT!m$d
&minOf!t!H wOnisOK#yhem KOmivOP!j!m lOr#yfa n$f%fa
AiVeh layhw!h s
[7] &beE!xor laf%dev haVOb$E$ haZeh miqOr!A-q%dev yihOyeh
l!kem wOEiN$tem Aet-napOv%t#ykem K!l-mOl!Ak!h l%A taEax&
[8] wOhiqOrabOTem E%l!h layhw!h r#yfa n$f%fa Par Ben-
B!q!r Aef!d Aayil Aef!d KOb!x$m BOn#y-v!n!h vibOE!h
TOm$mim yihOy& l!kem
[9] &minOf!t!m s%let BOl&l!h baV!men vOl%v!h EexOr%n$m
laP!r vOn#y EexOr%n$m l!Aayil h!Aef!d
[10] EiX!ron EiX!ron laKebex h!Aef!d lOvibOEat haKOb!x$m
[11] xOE$r-EiZ$m Aef!d faJ!At miLObad faJaAt haKiPur$m
wOE%lat haT!m$d &minOf!t!H wOnisOK#yhem p
[12] &bafamiV!h E!x!r yom laf%dev haVOb$E$ miqOr!A-q%dev
yihOyeh l!kem K!l-mOleAket Eab%d!h l%A taEax& wOfaG%tem
fag layhw!h vibOEat y!m$m
[13] wOhiqOrabOTem E%l!h AiV#h r#yfa n$f%fa layhw!h
P!r$m BOn#y-b!q!r vOl%v!h E!x!r A#ylim vOn!yim
KOb!x$m BOn#y-v!n!h AarOB!E!h E!x!r TOm$mim yihOy&
[14] &minOf!t!m s%let BOl&l!h baV!men vOl%v!h EexOr%n$m
laP!r h!Aef!d livOl%v!h E!x!r P!r$m vOn#y EexOr%n$m
l!Aayil h!Aef!d livOn#y h!A#ylim
[15] wOEiX!ron EiX!ron laKebex h!Aef!d lOAarOB!E!h E!x!r
KOb!x$m
[16] &xOE$r-EiZ$m Aef!d faJ!At miLObad E%lat haT!m$d
minOf!t!H wOnisOK!H s
[17] &baYom haV#n$ P!r$m BOn#y-b!q!r vOn#ym E!x!r
A#ylim vOn!yim KOb!x$m BOn#y-v!n!h AarOB!E!h E!x!r
TOm$mim
[18] &minOf!t!m wOnisOK#yhem laP!r$m l!A#ylim
wOlaKOb!x$m BOmisOP!r!m KaMivOP!j
[19] &xOE$r-EiZ$m Aef!d faJ!At miLObad E%lat haT!m$d
&minOf!t!H wOnisOK#yhem s
[20] &baYom haVOl$v$ P!r$m EavOT#y-E!x!r A#ylim vOn!yim
KOb!x$m BOn#y-v!n!h AarOB!E!h E!x!r TOm$mim
[21] &minOf!t!m wOnisOK#yhem laP!r$m l!A#ylim
wOlaKOb!x$m BOmisOP!r!m KaMivOP!j
[22] &xOE$r faJ!At Aef!d miLObad E%lat haT!m$d &minOf!t!H
wOnisOK!H s
[23] &baYom h!rOb$E$ P!r$m Eax!r!h A#ylim vOn!yim KOb!x$m
BOn#y-v!n!h AarOB!E!h E!x!r TOm$mim
[24] minOf!t!m wOnisOK#yhem laP!r$m l!A#ylim wOlaKOb!x$m
BOmisOP!r!m KaMivOP!j
[25] &xOE$r-EiZ$m Aef!d faJ!At miLObad E%lat haT!m$d
minOf!t!H wOnisOK!H s
[26] &baYom hafam$v$ P!r$m TivOE!h A#ylim vOn!yim
KOb!x$m BOn#y-v!n!h AarOB!E!h E!x!r TOm$mim
[27] &minOf!t!m wOnisOK#yhem laP!r$m l!A#ylim
wOlaKOb!x$m BOmisOP!r!m KaMivOP!j
[28] &xOE$r faJ!At Aef!d miLObad E%lat haT!m$d &minOf!t!H
wOnisOK!H s
[29] &baYom haViV$ P!r$m vOm%n!h A#ylim vOn!yim
KOb!x$m BOn#y-v!n!h AarOB!E!h E!x!r TOm$mim
[30] &minOf!t!m wOnisOK#yhem laP!r$m l!A#ylim
wOlaKOb!x$m BOmisOP!r!m KaMivOP!j
[31] &xOE$r faJ!At Aef!d miLObad E%lat haT!m$d minOf!t!H
&nOs!keyh! p
[32] &baYom haVOb$E$ P!r$m vibOE!h A#ylim vOn!yim KOb!x$m
BOn#y-v!n!h AarOB!E!h E!x!r TOm$mim
[33] &minOf!t!m wOnisOK#hem laP!r$m l!A#ylim wOlaKOb!x$m
BOmisOP!r!m KOmivOP!j!m
[34] &xOE$r faJ!At Aef!d miLObad E%lat haT!m$d minOf!t!H
wOnisOK!H p
[35] BaYom haVOm$n$ Eaceret TihOyeh l!kem K!l-mOleAket
Eab%d!h l%A taEax&
[36] wOhiqOrabOTem E%l!h AiV#h r#yfa n$f%fa layhw!h Par
Aef!d Aayil Aef!d KOb!x$m BOn#y-v!n!h vibOE!h TOm$mim
[37] minOf!t!m wOnisOK#yhem laP!r l!Aayil wOlaKOb!x$m
BOmisOP!r!m KaMivOP!j
[38] &xOE$r faJ!At Aef!d miLObad E%lat haT!m$d &minOf!t!H
wOnisOK!H
[39] A#Leh TaEax& layhw!h BOmoEad#ykem lObad
miNidOr#ykem wOnidOb%t#ykem lOE%l%t#ykem
&lOminOf%t#ykem &lOnisOK#ykem &lOvalOm#ykem

30
[1] waY%Amer m%veh Ael-BOn#y yixOr!A#l KOk%l Aaver-ci&!h
yOhw!h Aet-m%veh p
[2] wayOdaB#r m%veh Ael-r!Av#y haMaJot libOn#y yixOr!A#l
l#Am%r zeh haD!b!r Aaver ci&!h yOhw!h
[3] A$v K$-yiD%r neder layhw!h Ao-hiV!baE vObuE!h leAOs%r
AiS!r Eal-napOvo l%A yaf#l DOb!ro KOk!l-haY%c#A miP$w
yaEaxeh
[4] wOAiV!h K$-tiD%r neder layhw!h wOA!sOr!h AiS!r
BOb#yt A!b$h! BinOEureyh!
[5] wOv!maE A!b$h! Aet-nidOr!H weAes!r!H Aaver A!sOr!h Eal-
napOv!H wOhefer$v l!H A!b$h! wOq!m& K!l-nOd!reyh!
wOk!l-AiS!r Aaver-A!sOr!h Eal-napOv!H y!q&m
[6] wOAim-h#n$A A!b$h! A%t!H BOyom v!mOEo K!l-nOd!reyh!
weAes!reyh! Aaver-A!sOr!h Eal-napOv!H l%A y!q&m
wayhw!h yisOlaf-l!H K$-h#n$A A!b$h! A%t!H
[7] wOAim-h!yo tihOyeh lOA$v &nOd!reyh! E!leyh! Ao mibOj!A
xOp!teyh! Aaver A!sOr!h Eal-napOv!H
[8] wOv!maE A$v!H BOyom v!mOEo wOhefer$v l!H wOq!m&
nOd!reyh! weAes!reh! Aaver-A!sOr!h Eal-napOv!H y!qum&
[9] wOAim BOyom vOm%Ea A$v!H y!n$A Aot!H wOh#p#r Aet-
nidOr!H Aaver E!leyh! wOA#t mibOj!A xOp!teyh! Aaver
A!sOr!h Eal-napOv!H wayhw!h yisOlaf-l!H
[10] wOn#der AalOm!n!h &gOr&v!h K%l Aaver-A!sOr!h Eal-
napOv!H y!q&m E!leyh!
[11] wOAim-B#yt A$v!H n!d!r!h Ao-A!sOr!h AiS!r Eal-napOv!H
BivObuE!h
[12] wOv!maE A$v!H wOheferiv l!H l%A h#n$A A%t!H wOq!m&
K!l-nOd!reyh! wOk!l-AiS!r Aaver-A!sOr!h Eal-napOv!H
y!q&m
[13] wOAim-h!p#r y!p#r A%t!m A$v!H BOyom v!mOEo K!l-
moc!A xOp!teyh! linOd!reyh! &lOAiSar napOv!H l%A y!q&m
A$v!H hap#r!m wayhw!h yisOlaf-l!H
[14] K!l-n#der wOk!l-vObuEat AiS!r lOEaN%t n!pev A$v!H
yOq$meN& wOA$v!H yOp#reN&
[15] wOAim-hafar#v yafar$v l!H A$v!H miYom Ael-yom
wOh#q$m Aet-K!l-nOd!reyh! Ao Aet-K!l-Aes!reyh! Aaver
E!leyh! h#q$m A%t!m K$-heferiv l!H BOyom v!mOEo
[16] wOAim-h!p#r y!p#r A%t!m Aafar#y v!mOEo wOn!x!A Aet-
Eaw%n!H
[17] A#Leh hafuQ$m Aaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh B#yn A$v
lOAivOTo B#yn-A!b lObiTo BinOEureyh! B#yt A!b$h! p

31
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] nOq%m niqOmat BOn#y yixOr!A#l m#A#t haMidOy!n$m
Aafar T#A!s#p Ael-EaMeyk!
[3] wayOdaB#r m%veh Ael-h!E!m l#Am%r h#f!lOc& m#AiTOkem
Aan!v$m lac!b!A wOyihOy& Eal-midOy!n l!t#t niqOmat-
yOhw!h BOmidOy!n
[4] Aelep laMaJeh Aelep laMaJeh lOk%l maJot yixOr!A#l
TivOlOf& lac!b!A
[5] waYiM!sOr& m#AalOp#y yixOr!A#l Aelep laMaJeh
vOn#ym-E!x!r Aelep fal&c#y c!b!A
[6] waYivOlaf A%t!m m%veh Aelep laMaJeh lac!b!A A%t!m
wOAet-P$nOf!s Ben-AelOE!z!r haK%h#n lac!b!A &kOl#y
haQ%dev wafac%cOrot haTOr&E!h BOy!do
[7] waYicOBOA& Eal-midOy!n KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
waYaharOg& K!l-z!k!r
[8] wOAet-malOk#y midOy!n h!rOg& Eal-falOl#yhem Aet-Aew$
wOAet-reqem wOAet-c&r wOAet-f&r wOAet-rebaE fam#vet
malOk#y midOy!n wOA#t BilOE!m Ben-BOEor h!rOg&
Bef!reb
[9] waYivOB& bOn#y-yixOr!A#l Aet-nOv#y midOy!n wOAet-
jaP!m wOA#t K!l-BOhemOT!m wOAet-K!l-miqOn#hem wOAet-
K!l-f#yl!m B!z!z&
[10] wOA#t K!l-E!r#yhem BOmovOb%t!m wOA#t K!l-j$r%t!m
x!rOp& B!A#v
[11] waYiqOf& Aet-K!l-haV!l!l wOA#t K!l-haMalOqofa B!A!d!m
&baBOh#m!h
[12] waY!biA& Ael-m%veh wOAel-AelOE!z!r haK%h#n wOAel-Eadat
BOn#y-yixOr!A#l Aet-haVOb$ wOAet-haMalOqofa wOAet-
haV!l!l Ael-haMafaneh Ael-EarOb%t moA!b Aaver Eal-
yarOD#n yOr#fo s
[13] waY#cOA& m%veh wOAelOE!z!r haK%h#n wOk!l-nOx$A#y
h!E#d!h liqOr!At!m Ael-mif&c laMafaneh
[14] waYiqOc%p m%veh Eal POq&d#y hef!yil x!r#y h!Aal!p$m
wOx!r#y haM#Aot haB!A$m micOb!A haMilOf!m!h
[15] waY%Amer Aal#yhem m%veh hafiY$tem K!l-nOq#b!h
[16] h#n h#N!h h!y& libOn#y yixOr!A#l BidObar BilOE!m
limOs!r-maEal Bayhw!h Eal-DObar-POEor waTOh$
haMaG#p!h BaEadat yOhw!h
[17] wOEaT!h hirOg& k!l-z!k!r BaJ!p wOk!l-AiV!h y%daEat
A$v lOmivOKab z!k!r har%g&
[18] wOk%l haJap BaN!v$m Aaver l%A-y!dOE& mivOKab z!k!r
hafay& l!kem
[19] wOAaTem fan& mif&c laMafaneh vibOEat y!m$m K%l
h%r#g nepev wOk%l n%g#Ea Bef!l!l TitOfaJOA& BaYom
haVOl$v$ &baYom haVOb$E$ AaTem &vOb$kem
[20] wOk!l-Beged wOk!l-KOl$-Eor wOk!l-maEax#h EiZ$m
wOk!l-KOl$-E#c TitOfaJ!A& s
[21] waY%Amer AelOE!z!r haK%h#n Ael-AanOv#y hac!b!A haB!A$m
laMilOf!m!h z%At fuQat haTor!h Aaver-ci&!h yOhw!h Aet-
m%veh
[22] AakO Aet-haZ!h!b wOAet-haK!sep Aet-haNOf%vet Aet-
haBarOzel Aet-haBOd$l wOAet-h!E%p!ret
[23] K!l-D!b!r Aaver-y!b%A b!A#v TaEab$r& b!A#v wOj!h#r
AakO BOm#y niD!h yitOfaJ!A wOk%l Aaver l%A-y!b%A B!A#v
TaEab$r& baM!yim
[24] wOkiBasOTem BigOd#ykem BaYom haVOb$E$ &jOharOTem
wOAafar T!b%A& Ael-haMafaneh p
[25] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[26] x!A A#t r%Av malOqofa haVOb$ B!A!d!m &baBOh#m!h AaT!h
wOAelOE!z!r haK%h#n wOr!Av#y Aabot h!E#d!h
[27] wOf!c$t! Aet-haMalOqofa B#yn T%pOx#y haMilOf!m!h
haY%cOA$m lac!b!A &b#yn K!l-h!E#d!h
[28] wahar#m%t! mekes layhw!h m#A#t AanOv#y haMilOf!m!h
haY%cOA$m lac!b!A Aef!d nepev m#fam#v haM#Aot min-
h!A!d!m &min-haB!q!r &min-hafam%r$m &min-hac%An
[29] miMafac$t!m TiQ!f& wOn!taT!h lOAelOE!z!r haK%h#n
TOr&mat yOhw!h
[30] &miMafacit BOn#y-yixOr!A#l TiQaf Aef!d A!fuz min-
hafamiV$m min-h!A!d!m min-haB!q!r min-hafam%r$m
&min-hac%An miK!l-haBOh#m!h wOn!taT!h A%t!m
lalOwiYim v%mOr#y mivOmeret mivOKan yOhw!h
[31] waYaEax m%veh wOAelOE!z!r haK%h#n KaAaver ci&!h
yOhw!h Aet-m%veh
[32] wayOh$ haMalOqofa yeter haB!z Aaver B!zOz& Eam
hac!b!A c%An v#v-m#Aot Aelep wOvibOE$m Aelep wafam#vet-
Aal!p$m
[33] &b!q!r vOnayim wOvibOE$m A!lep
[34] wafam%r$m Aef!d wOviV$m A!lep
[35] wOnepev A!d!m min-haN!v$m Aaver l%A-y!dOE& mivOKab
z!k!r K!l-nepev vOnayim &vOl%v$m A!lep
[36] waTOh$ haMefec!h f#leq haY%cOA$m Bac!b!A misOPar
hac%An vOl%v-m#Aot Aelep &vOl%v$m Aelep wOvibOEat Aal!p$m
wafam#v m#Aot
[37] wayOh$ haMekes layhw!h min-hac%An v#v m#Aot f!m#v
wOvibOE$m
[38] wOhaB!q!r viV!h &vOl%v$m A!lep &mikOs!m layhw!h
vOnayim wOvibOE$m
[39] wafam%r$m vOl%v$m Aelep wafam#v m#Aot &mikOs!m
layhw!h Aef!d wOviV$m
[40] wOnepev A!d!m viV!h E!x!r A!lep &mikOs!m layhw!h
vOnayim &vOl%v$m n!pev
[41] waYiT#n m%veh Aet-mekes TOr&mat yOhw!h lOAelOE!z!r
haK%h#n KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
[42] &miMafac$t BOn#y yixOr!A#l Aaver f!c!h m%veh min-
h!Aan!v$m hac%bOA$m
[43] waTOh$ mefecat h!E#d!h min-hac%An vOl%v-m#Aot Aelep
&vOl%v$m Aelep vibOEat Aal!p$m wafam#v m#Aot
[44] &b!q!r viV!h &vOl%v$m A!lep
[45] wafam%r$m vOl%v$m Aelep wafam#v m#Aot
[46] wOnepev A!d!m viV!h E!x!r A!lep
[47] waYiQaf m%veh miMafacit BOn#y-yixOr!A#l Aet-h!A!fuz
Aef!d min-hafamiV$m min-h!A!d!m &min-haBOh#m!h
waYiT#n A%t!m lalOwiYim v%mOr#y mivOmeret mivOKan
yOhw!h KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
[48] waYiqOrOb& Ael-m%veh haPOqud$m Aaver lOAalOp#y
hac!b!A x!r#y h!Aal!p$m wOx!r#y haM#Aot
[49] waY%AmOr& Ael-m%veh Eab!deyk! n!xOA& Aet-r%Av AanOv#y
haMilOf!m!h Aaver BOy!d#n& wOl%A-nipOqad miMeN& A$v
[50] waNaqOr#b Aet-q!rOBan yOhw!h A$v Aaver m!c!A kOl$-
z!h!b AecOE!d!h wOc!m$d jaBaEat E!g$l wOk&m!z lOkaP#r
Eal-napOv%t#yn& lipOn#y yOhw!h
[51] waYiQaf m%veh wOAelOE!z!r haK%h#n Aet-haZ!h!b
m#AiT!m K%l KOl$ maEaxeh
[52] wayOh$ K!l-zOhab haTOr&m!h Aaver h#r$m& layhw!h
viV!h E!x!r Aelep vObaE-m#Aot wafamiV$m v!qel m#A#t
x!r#y h!Aal!p$m &m#A#t x!r#y haM#Aot
[53] AanOv#y hac!b!A B!zOz& A$v lo
[54] waYiQaf m%veh wOAelOE!z!r haK%h#n Aet-haZ!h!b m#A#t
x!r#y h!Aal!p$m wOhaM#Aot waY!biA& A%to Ael-A%hel moE#d
ziK!ron libOn#y-yixOr!A#l lipOn#y yOhw!h p

32
[1] &miqOneh rab h!y!h libOn#y rOA&b#n wOlibOn#y-g!d
E!c&m mOA%d waYirOA& Aet-Aerec yaEOz#r wOAet-Aerec GilOE!d
wOhiN#h haM!qom mOqom miqOneh
[2] waY!b%A& bOn#y-g!d &bOn#y rOA&b#n waY%AmOr& Ael-
m%veh wOAel-AelOE!z!r haK%h#n wOAel-nOx$A#y h!E#d!h
l#Am%r
[3] Eaj!rot wOd$b%n wOyaEOz#r wOnimOr!h wOfevOBon
wOAelOE!l#h &xOb!m &nObo &bOE%n
[4] h!A!rec Aaver hiK!h yOhw!h lipOn#y Eadat yixOr!A#l Aerec
miqOneh hiwA wOlaEab!deyk! miqOneh s
[5] waY%AmOr& Aim-m!c!An& f#n BOE#yneyk! yuTan Aet-
h!A!rec haZ%At laEab!deyk! laAafuZ!h Aal-TaEabir#n& Aet-
haYarOD#n
[6] waY%Amer m%veh libOn#y-g!d wOlibOn#y rOA&b#n
haAaf#ykem y!b%A& laMilOf!m!h wOAaTem T#vOb& p%h
[7] wOl!M!h tOn&A&n ]tOn$A&n[ Aet-l#b BOn#y yixOr!A#l
m#Eab%r Ael-h!A!rec Aaver-n!tan l!hem yOhw!h
[8] K%h E!x& Aab%t#ykem BOv!lOf$ A%t!m miQ!d#vBarOn#Ea
lirOAot Aet-h!A!rec
[9] waYaEal& Ead-nafal AevOKol waYirOA& Aet-h!A!rec waY!n$A&
Aet-l#b BOn#y yixOr!A#l lObilOT$-b%A Ael-h!A!rec Aaver-
n!tan l!hem yOhw!h
[10] waYifar-Aap yOhw!h BaYom hah&A waYiV!baE l#Am%r
[11] Aim-yirOA& h!Aan!v$m h!E%l$m miMicOrayim miBen
EexOr$m v!n!h w!maEOl!h A#t h!Aad!m!h Aaver nivOBaEOT$
lOAabOr!h!m lOyicOf!q &lOyaEaq%b K$ l%A-milOA& Aafar!y
[12] BilOT$ K!l#b Ben-yOpuNeh haQOniZ$ w$hovuEa Bin-n&n
K$ milOA& Aafar#y yOhw!h
[13] waYifar-Aap yOhw!h BOyixOr!A#l wayOniE#m BaMidOB!r
AarOB!E$m v!n!h Ead-T%m K!l-haDor h!E%xeh h!raE
BOE#yn#y yOhw!h
[14] wOhiN#h qamOTem Tafat Aab%t#ykem TarOB&t Aan!v$m
faJ!A$m lisOPot Eod Eal faron Aap-yOhw!h Ael-yixOr!A#l
[15] K$ tOv&bun m#Aafar!yw wOy!sap Eod lOhaN$fo
BaMidOB!r wOvifaTem lOk!l-h!E!m haZeh s
[16] waYiGOv& A#l!yw waY%AmOr& GidOr%t c%An nibOneh
lOmiqOn#n& P%h wOE!r$m lOjaP#n&
[17] waAanafOn& n#f!l#c fuv$m lipOn#y BOn#y yixOr!A#l Ead
Aaver Aim-hab$A%num Ael-mOqom!m wOy!vab jaP#n&
BOE!r#y haMibOc!r miPOn#y y%vOb#y h!A!rec
[18] l%A n!v&b Ael-B!T#yn& Ead hitOnaf#l BOn#y yixOr!A#l A$v
nafal!to
[19] K$ l%A ninOfal AiT!m m#E#ber laYarOD#n w!h!lOA!h K$
b!A!h nafal!t#n& A#l#yn& m#E#ber haYarOD#n mizOr!f!h p
[20] waY%Amer Aal#yhem m%veh Aim-TaEax&n Aet-haD!b!r
haZeh Aim-T#f!lOc& lipOn#y yOhw!h laMilOf!m!h
[21] wOE!bar l!kem K!l-f!l&c Aet-haYarOD#n lipOn#y yOhw!h
Ead hor$vo Aet-A%yOb!yw miP!n!yw
[22] wOnikOBOv!h h!A!rec lipOn#y yOhw!h wOAafar T!vub&
wihOy$tem nOqiY$m m#yOhw!h &miYixOr!A#l wOh!yOt!h
h!A!rec haZ%At l!kem laAafuZ!h lipOn#y yOhw!h
[23] wOAim-l%A taEax&n K#n hiN#h faj!Atem layhw!h &dOE&
faJaAtOkem Aaver TimOc!A AetOkem
[24] BOn&-l!kem E!r$m lOjaPOkem &gOd#r%t lOc%naAakem
wOhaY%c#A miP$kem TaEax&
[25] waY%Amer BOn#y-g!d &bOn#y rOA&b#n Ael-m%veh l#Am%r
Eab!deyk! yaEax& KaAaver Aad%n$ mOca&eh
[26] jaP#n& n!v#yn& miqOn#n& wOk!l-BOhemOT#n& yihOy&-
v!m BOE!r#y haGilOE!d
[27] waEab!deyk! yaEabOr& K!l-fal&c c!b!A lipOn#y yOhw!h
laMilOf!m!h KaAaver Aad%n$ D%b#r
[28] wayOcaw l!hem m%veh A#t AelOE!z!r haK%h#n wOA#t
yOhovuEa Bin-n&n wOAet-r!Av#y Aabot haMaJot libOn#y
yixOr!A#l
[29] waY%Amer m%veh Aal#hem Aim-yaEabOr& bOn#y-g!d
&bOn#y-rOA&b#n AiTOkem Aet-haYarOD#n K!l-f!l&c
laMilOf!m!h lipOn#y yOhw!h wOnikOBOv!h h!A!rec
lipOn#ykem &nOtaTem l!hem Aet-Aerec haGilOE!d laAafuZ!h
[30] wOAim-l%A yaEabOr& fal&c$m AiTOkem wOn%Afaz&
bOt%kOkem BOAerec KOn!Ean
[31] waYaEan& bOn#y-g!d &bOn#y rOA&b#n l#Am%r A#t Aaver
DiBer yOhw!h Ael-Eab!deyk! K#n naEaxeh
[32] nafOn& naEab%r fal&c$m lipOn#y yOhw!h Aerec KOn!Ean
wOAiT!n& AafuZat nafal!t#n& m#E#ber laYarOD#n
[33] waYiT#n l!hem m%veh libOn#y-g!d wOlibOn#y rOA&b#n
wOlafac$ v#bej mOnaVeh ben-yos#p Aet-mamOleket s$f%n
melekO h!Aem%r$ wOAet-mamOleket Eog melekO haB!v!n
h!A!rec lOE!reyh! BigObul%t E!r#y h!A!rec s!b$b
[34] waYibOn& bOn#y-g!d Aet-D$b%n wOAet-Eaj!r%t wOA#t
Ear%E#r
[35] wOAet-EajOr%tvop!n wOAet-yaEOz#r wOy!gOB!h!h
[36] wOAet-B#ytnimOr!h wOAet-B#yth!r!n E!r#y mibOc!r
wOgidOr%t c%An
[37] &bOn#y rOA&b#n B!n& Aet-fevOBon wOAet-AelOE!l#A wOA#t
qirOy!t!yim
[38] wOAet-nObo wOAet-BaEalmOEon m&saB%t v#m wOAet-
xibOm!h waYiqOrOA& bOv#m%t Aet-vOmot heE!r$m Aaver B!n&
[39] waY#lOk& BOn#y m!k$r Ben-mOnaVeh GilOE!d!h
waYilOKOduh! waYorev Aet-h!Aem%r$ Aaver-B!H
[40] waYiT#n m%veh Aet-haGilOE!d lOm!k$r Ben-mOnaVeh
waY#veb B!H
[41] wOy!A$r Ben-mOnaVeh h!lakO waYilOK%d Aet-fa&%t#yhem
waYiqOr!A AetOhen fa&%t y!A$r
[42] wOn%baf h!lakO waYilOK%d Aet-qOn!t wOAet-BOn%teyh!
waYiqOr!A l!h n%baf BivOmo p
33
[1] A#Leh masOE#y bOn#y-yixOr!A#l Aaver y!cOA& m#Aerec
micOrayim lOcibOA%t!m BOyad-m%veh wOAahar%n
[2] waYikOT%b m%veh Aet-moc!A#yhem lOmasOE#yhem Eal-P$
yOhw!h wOA#Leh masOE#yhem lOmoc!A#yhem
[3] waYisOE& m#raEOmOs#s Baf%dev h!riAvon BafamiV!h E!x!r
yom laf%dev h!riAvon miM!f!rat haPesaf y!cOA& bOn#y-
yixOr!A#l BOy!d r!m!h lOE#yn#y K!l-micOr!yim
[4] &micOrayim mOqaBOr$m A#t Aaver hiK!h yOhw!h B!hem
K!l-BOkor &b#Al%h#yhem E!x!h yOhw!h vOp!j$m
[5] waYisOE& bOn#y-yixOr!A#l m#raEOmOs#s waYafan&
BOsuK%t
[6] waYisOE& miSuK%t waYafan& bOA#t!m Aaver BiqOc#h
haMidOB!r
[7] waYisOE& m#A#t!m waY!v!b Eal-P$haf$r%t Aaver Eal-POn#y
BaEalcOpon waYafan& lipOn#y migOD%l
[8] waYisOE& miPOn#y haf$r%t waYaEabOr& bOtokO-haY!m
haMidOB!r!h waY#lOk& DerekO vOl%vet y!m$m BOmidOBar
A#t!m waYafan& BOm!r!h
[9] waYisOE& miM!r!h waY!b%A& A#ylim!h &bOA#ylim vOT#ym
EexOr#h E#yn%t mayim wOvibOE$m TOm!r$m waYafan&-v!m
[10] waYisOE& m#A#ylim waYafan& Eal-yam-s&p
[11] waYisOE& miYam-s&p waYafan& BOmidOBar-s$n
[12] waYisOE& miMidOBar-s$n waYafan& BOd!pOq!h
[13] waYisOE& miD!pOq!h waYafan& BOA!l&v
[14] waYisOE& m#A!l&v waYafan& BirOp$dim wOl%A-h!y!h v!m
mayim l!E!m livOTot
[15] waYisOE& m#rOp$dim waYafan& BOmidOBar s$n!y
[16] waYisOE& miMidOBar s$n!y waYafan&
BOqibOr%thaTaAaw!h
[17] waYisOE& miQibOr%thaTaAaw!h waYafan& Bafac#r%t
[18] waYisOE& m#fac#r%t waYafan& BOritOm!h
[19] waYisOE& m#ritOm!h waYafan& BOriM%nP!rec
[20] waYisOE& m#riM%nP!rec waYafan& BOlibOn!h
[21] waYisOE& miLibOn!h waYafan& BOriS!h
[22] waYisOE& m#riS!h waYafan& BiqOh#l!t!h
[23] waYisOE& miQOh#l!t!h waYafan& BOhar-v!per
[24] waYisOE& m#har-v!per waYafan& Bafar!d!h
[25] waYisOE& m#far!d!h waYafan& BOmaqOh#l%t
[26] waYisOE& miMaqOh#l%t waYafan& BOt!fat
[27] waYisOE& miT!fat waYafan& BOt!raf
[28] waYisOE& miT!raf waYafan& BOmitOq!h
[29] waYisOE& miMitOq!h waYafan& BOfavOm%n!h
[30] waYisOE& m#favOm%n!h waYafan& BOm%s#rot
[31] waYisOE& miM%s#rot waYafan& BibOn#yyaEaq!n
[32] waYisOE& miBOn#yyaEaq!n waYafan& BOf%rhaGidOG!d
[33] waYisOE& m#f%rhaGidOG!d waYafan& BOy!jOb!t!h
[34] waYisOE& miY!jOb!t!h waYafan& BOEabOr%n!h
[35] waYisOE& m#EabOr%n!h waYafan& BOEecOyonG!ber
[36] waYisOE& m#EecOyonG!ber waYafan& bOmidOBar-cin hiwA
q!d#v
[37] waYisOE& miQ!d#v waYafan& BOh%r h!h!r BiqOc#h Aerec
Aedom
[38] waYaEal Aahar%n haK%h#n Ael-h%r h!h!r Eal-P$ yOhw!h
waY!m!t v!m BivOnat h!AarOB!E$m lOc#At BOn#y-yixOr!A#l
m#Aerec micOrayim Baf%dev hafam$v$ BOAef!d laf%dev
[39] wOAahar%n Ben-v!l%v wOEexOr$m &mOAat v!n!h BOm%to
BOh%r h!h!r s
[40] waYivOmaE haKOnaEan$ melekO Ear!d wOh&A-y%v#b
BaNegeb BOAerec KOn!Ean BOb%A BOn#y yixOr!A#l
[41] waYisOE& m#h%r h!h!r waYafan& BOcalOm%n!h
[42] waYisOE& micalOm%n!h waYafan& BOp&n%n
[43] waYisOE& miP&n%n waYafan& BOA%b%t
[44] waYisOE& m#A%b%t waYafan& BOEiY#yh!Eab!r$m BigOb&l
moA!b
[45] waYisOE& m#EiY$m waYafan& BOd$b%n G!d
[46] waYisOE& miD$b%n G!d waYafan&
BOEalOm%nDibOl!t!yOm!h
[47] waYisOE& m#EalOm%nDibOl!t!yOm!h waYafan& BOh!r#y
h!Eab!r$m lipOn#y nObo
[48] waYisOE& m#h!r#y h!Eab!r$m waYafan& BOEarOb%t moA!b
Eal yarOD#n yOr#fo
[49] waYafan& Eal-haYarOD#n miB#ythayOvim%t Ead
A!b#lhaViJ$m BOEarOb%t moA!b s
[50] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh BOEarOb%t moA!b Eal-
yarOD#n yOr#fo l#Am%r
[51] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem K$
AaTem E%bOr$m Aet-haYarOD#n Ael-Aerec KOn!Ean
[52] wOhoravOTem Aet-K!l-y%vOb#y h!A!rec miPOn#ykem
wOAiBadOTem A#t K!l-maxOKiY%t!m wOA#t K!l-calOm#y
maS#k%t!m TOAaB#d& wOA#t K!l-B!m%t!m TavOm$d&
[53] wOhoravOTem Aet-h!A!rec w$vabOTem-B!H K$ l!kem
n!taT$ Aet-h!A!rec l!revet A%t!H
[54] wOhitOnafalOTem Aet-h!A!rec BOgor!l lOmivOPOf%t#ykem
l!rab TarOB& Aet-nafal!to wOlamOEaj TamOE$j Aet-nafal!to
Ael Aaver-y#c#A lo v!M!h haGor!l lo yihOyeh lOmaJot
Aab%t#ykem TitOnef!l&
[55] wOAim-l%A tor$v& Aet-y%vOb#y h!A!rec miPOn#ykem
wOh!y!h Aaver Tot$r& m#hem lOxiK$m BOE#yn#ykem
wOlicOn$nim BOciD#ykem wOc!rar& AetOkem Eal-h!A!rec
Aaver AaTem y%vOb$m B!H
[56] wOh!y!h KaAaver DiM$t$ laEaxot l!hem AeEexeh l!kem p

34
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[2] caw Aet-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem K$-AaTem
B!A$m Ael-h!A!rec KOn!Ean z%At h!A!rec Aaver TiP%l l!kem
BOnafal!h Aerec KOnaEan ligObul%teyh!
[3] wOh!y!h l!kem POAat-negeb miMidOBar-cin Eal-yOd#y
Aedom wOh!y!h l!kem GOb&l negeb miqOc#h y!m-haMelaf
q#dOm!h
[4] wOn!sab l!kem haGOb&l miNegeb lOmaEal#h EaqOraB$m
wOE!bar cin!h wOh!y!h ]wOh!y&[ TocOA%t!yw miNegeb
lOq!d#vBarOn#Ea wOy!c!A facar-AaD!r wOE!bar EacOm%n!h
[5] wOn!sab haGOb&l m#EacOmon nafOl!h micOr!yim wOh!y&
tocOA%t!yw haY!M!h
[6] &gOb&l y!m wOh!y!h l!kem haY!m haG!dol &gOb&l zeh-
yihOyeh l!kem GOb&l y!m
[7] wOzeh-yihOyeh l!kem GOb&l c!pon min-haY!m haG!d%l
TOt!A& l!kem h%r h!h!r
[8] m#h%r h!h!r TOt!A& lOb%A fam!t wOh!y& TocOA%t haGObul
cOd!d!h
[9] wOy!c!A haGObul zipOr%n!h wOh!y& tocOA%t!yw
facarE#yn!n zeh-yihOyeh l!kem GOb&l c!pon
[10] wOhitOAa&$tem l!kem ligOb&l q#dOm!h m#facarE#yn!n
vOp!m!h
[11] wOy!rad haGObul miVOp!m h!ribOl!h miQedem l!E!yin
wOy!rad haGOb&l &m!f!h Eal-Ketep y!m-KiNeret q#dOm!h
[12] wOy!rad haGOb&l haYarOD#n!h wOh!y& tocOA%t!yw y!m
haMelaf z%At TihOyeh l!kem h!A!rec ligObul%teyh! s!b$b
[13] wayOcaw m%veh Aet-BOn#y yixOr!A#l l#Am%r z%At h!A!rec
Aaver TitOnafal& A%t!H BOgor!l Aaver ci&!h yOhw!h l!t#t
lOtivOEat haMaJot wafac$ haMaJeh
[14] K$ l!qOf& maJ#h bOn#y h!rA&b#n$ lOb#yt Aab%t!m
&maJ#h bOn#y-haG!d$ lOb#yt Aab%t!m wafac$ maJ#h
mOnaVeh l!qOf& nafal!t!m
[15] vOn#y haMaJot wafac$ haMaJeh l!qOf& nafal!t!m
m#E#ber lOyarOD#n yOr#fo q#dOm!h mizOr!f!h p
[16] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[17] A#Leh vOmot h!Aan!v$m Aaver-yinOfal& l!kem Aet-h!A!rec
AelOE!z!r haK%h#n w$hovuEa Bin-n&n
[18] wOn!x$A Aef!d n!x$A Aef!d miMaJeh TiqOf& linOf%l Aet-
h!A!rec
[19] wOA#Leh vOmot h!Aan!v$m lOmaJ#h yOh&d!h K!l#b Ben-
yOpuNeh
[20] &lOmaJ#h BOn#y vimOEon vOm&A#l Ben-EaM$h&d
[21] lOmaJ#h binOy!min Ael$d!d Ben-KisOlon
[22] &lOmaJ#h bOn#y-d!n n!x$A BuQ$ Ben-y!gOl$
[23] libOn#y yos#p lOmaJ#h bOn#y-mOnaVeh n!x$A faN$A#l
Ben-A#p%d
[24] &lOmaJ#h bOn#y-AepOrayim n!x$A qOm&A#l Ben-vipOj!n
[25] &lOmaJ#h bOn#y-zOb&lun n!x$A Ael$c!p!n Ben-ParOn!kO
[26] &lOmaJ#h bOn#y-yix!vk!r n!x$A PalOj$A#l Ben-EaZ!n
[27] &lOmaJ#h bOn#y-A!v#r n!x$A Aaf$h&d Ben-vOl%m$
[28] &lOmaJ#h bOn#y-napOT!l$ n!x$A POdahOA#l Ben-EaM$h&d
[29] A#Leh Aaver ci&!h yOhw!h lOnaf#l Aet-BOn#y-yixOr!A#l
BOAerec KOn!Ean p
35
[1] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh BOEarOb%t moA!b Eal-
yarOD#n yOr#fo l#Am%r
[2] caw Aet-BOn#y yixOr!A#l wOn!tOn& lalOwiYim miNafalat
AafuZ!t!m E!r$m l!v!bet &migOr!v leE!r$m sOb$b%t#yhem
TiTOn& lalOwiYim
[3] wOh!y& heE!r$m l!hem l!v!bet &migOrOv#yhem yihOy&
libOhemOT!m wOlirOkuv!m &lOk%l faY!t!m
[4] &migOrOv#y heE!r$m Aaver TiTOn& lalOwiYim miQ$r h!E$r
w!f&c!h Aelep AaM!h s!b$b
[5] &maD%tem mif&c l!E$r Aet-POAat-q#dOm!h AalOPayim
B!AaM!h wOAet-POAat-negeb AalOPayim B!AaM!h wOAet-
POAat-y!m AalOPayim B!AaM!h wOA#t POAat c!pon
AalOPayim B!AaM!h wOh!E$r BaT!wekO zeh yihOyeh l!hem
migOrOv#y heE!r$m
[6] wOA#t heE!r$m Aaver TiTOn& lalOwiYim A#t v#v-E!r#y
haMiqOl!j Aaver TiTOn& l!nus v!M!h h!r%c#fa
waEal#yhem TiTOn& AarOB!E$m &vOTayim E$r
[7] K!l-heE!r$m Aaver TiTOn& lalOwiYim AarOB!E$m &vOm%neh
E$r AetOhen wOAet-migOrOv#yhen
[8] wOheE!r$m Aaver TiTOn& m#AafuZat BOn#y-yixOr!A#l
m#A#t h!rab TarOB& &m#A#t hamOEaj TamOE$j& A$v KOp$
nafal!to Aaver yinOf!l& yiT#n m#E!r!yw lalOwiYim p
[9] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh L#Am%r
[10] DaB#r Ael-BOn#y yixOr!A#l wOA!marOT! Aal#hem K$
AaTem E%bOr$m Aet-haYarOD#n AarOc!h KOn!Ean
[11] wOhiqOr$tem l!kem E!r$m E!r#y miqOl!j TihOyeyn!h
l!kem wOn!s v!M!h r%c#fa maK#h-nepev BivOg!g!h
[12] wOh!y& l!kem heE!r$m lOmiqOl!j miG%A#l wOl%A y!m&t
h!r%c#fa Ead-E!mOdo lipOn#y h!E#d!h laMivOP!j
[13] wOheE!r$m Aaver TiT#n& v#v-E!r#y miqOl!j TihOyeyn!h
l!kem
[14] A#t vOl%v heE!r$m TiTOn& m#E#ber laYarOD#n wOA#t vOl%v
heE!r$m TiTOn& BOAerec KOn!Ean E!r#y miqOl!j
TihOyeyn!h
[15] libOn#y yixOr!A#l wOlaG#r wOlaTov!b BOtok!m
TihOyeyn!h v#v-heE!r$m h!A#Leh lOmiqOl!j l!n&s v!M!h
K!l-maK#h-nepev BivOg!g!h
[16] wOAim-BikOl$ barOzel hiK!h& waY!m%t r%c#fa h&A mot
y&mat h!r%c#fa
[17] wOAim BOAeben y!d Aaver-y!m&t B!H hiK!h& waY!m%t
r%c#fa h&A mot y&mat h!r%c#fa
[18] Ao BikOl$ E#c-y!d Aaver-y!m&t Bo hiK!h& waY!m%t
r%c#fa h&A mot y&mat h!r%c#fa
[19] G%A#l haD!m h&A y!m$t Aet-h!r%c#fa BOpigOEo-bo h&A
yOm$teN&
[20] wOAim-BOxinOA!h yehOD!peN& Ao-hivOl$kO E!l!yw
BicOdiY!h waY!m%t
[21] Ao bOA#yb!h hiK!h& bOy!do waY!m%t mot-y&mat
haMaKeh r%c#fa h&A G%A#l haD!m y!m$t Aet-h!r%c#fa
BOpigOEo-bo
[22] wOAim-BOpetaE BOl%A-A#yb!h had!po Ao-hivOl$kO E!l!yw
K!l-KOl$ BOl%A cOdiY!h
[23] Ao bOk!l-Aeben Aaver-y!m&t B!H BOl%A rOAot waYaP#l
E!l!yw waY!m%t wOh&A l%A-Aoy#b lo wOl%A mObaQ#v r!E!to
[24] wOv!pOj& h!E#d!h B#yn haMaKeh &b#yn G%A#l haD!m Eal
haMivOP!j$m h!A#Leh
[25] wOhic$l& h!E#d!h Aet-h!r%c#fa miYad G%A#l haD!m
wOh#v$b& A%to h!E#d!h Ael-E$r miqOl!jo Aaver-n!s v!M!h
wOy!vab B!H Ead-mot haK%h#n haG!d%l Aaver-m!vaf A%to
BOvemen haQ%dev
[26] wOAim-y!c%A y#c#A h!r%c#fa Aet-GOb&l E$r miqOl!jo
Aaver y!n&s v!M!h
[27] &m!c!A A%to G%A#l haD!m mif&c ligOb&l E$r miqOl!jo
wOr!caf G%A#l haD!m Aet-h!r%c#fa A#yn lo D!m
[28] K$ bOE$r miqOl!jo y#v#b Ead-mot haK%h#n haG!d%l
wOAafar#y mot haK%h#n haG!d%l y!v&b h!r%c#fa Ael-Aerec
AafuZ!to
[29] wOh!y& A#Leh l!kem lOfuQat mivOP!j lOd%r%t#ykem
BOk%l movOb%t#ykem
[30] K!l-maK#h-nepev lOp$ E#d$m yirOcaf Aet-h!r%c#fa
wOE#d Aef!d l%A-yaEaneh bOnepev l!m&t
[31] wOl%A-tiqOf& k%per lOnepev r%c#fa Aaver-h&A r!v!E
l!m&t K$-mot y&m!t
[32] wOl%A-tiqOf& k%per l!n&s Ael-E$r miqOl!jo l!v&b l!vebet
B!A!rec Ead-mot haK%h#n
[33] wOl%A-tafan$p& Aet-h!A!rec Aaver AaTem B!H K$ haD!m
h&A yafan$p Aet-h!A!rec wOl!A!rec l%A-yOkuPar laD!m
Aaver vuPakO-B!H K$-Aim BOdam v%pOko
[34] wOl%A tOjaM#A Aet-h!A!rec Aaver AaTem y%vOb$m B!H
Aaver Aan$ v%k#n BOtok!H K$ Aan$ yOhw!h v%k#n BOtokO
BOn#y yixOr!A#l p

36
[1] waYiqOrOb& r!Av#y h!A!bot lOmivOPafat BOn#y-gilOE!d
Ben-m!k$r Ben-mOnaVeh miMivOPOf%t BOn#y yos#p
wayOdaBOr& lipOn#y m%veh wOlipOn#y haNOxiA$m r!Av#y
A!bot libOn#y yixOr!A#l
[2] waY%AmOr& Aet-Aad%n$ ci&!h yOhw!h l!t#t Aet-h!A!rec
BOnafal!h BOgor!l libOn#y yixOr!A#l waAd%n$ cu&!h
bayhw!h l!t#t Aet-nafalat cOl!pOf!d A!f$n& libOn%t!yw
[3] wOh!y& lOAef!d miBOn#y vibOj#y bOn#y-yixOr!A#l
lOn!v$m wOnigOrOE!h nafal!t!n miNafalat Aab%t#yn&
wOnosap Eal nafalat haMaJeh Aaver TihOyeyn!h l!hem
&miG%ral nafal!t#n& yiG!r#Ea
[4] wOAim-yihOyeh haY%b#l libOn#y yixOr!A#l wOnosOp!h
nafal!t!n Eal nafalat haMaJeh Aaver TihOyeyn!h l!hem
&miNafalat maJ#h Aab%t#yn& yiG!raE nafal!t!n
[5] wayOcaw m%veh Aet-BOn#y yixOr!A#l Eal-P$ yOhw!h
l#Am%r K#n maJ#h bOn#y-yos#p D%bOr$m
[6] zeh haD!b!r Aaver-ci&!h yOhw!h libOnot cOl!pOf!d
l#Am%r laJob BOE#yn#yhem TihOyeyn!h lOn!v$m AakO
lOmivOPafat maJ#h Aab$hem TihOyeyn!h lOn!v$m
[7] wOl%A-tiS%b nafal!h libOn#y yixOr!A#l miMaJeh Ael-
maJeh K$ A$v BOnafalat maJ#h Aab%t!yw yidOBOq& BOn#y
yixOr!A#l
[8] wOk!l-Bat y%revet nafal!h miMaJot BOn#y yixOr!A#l
lOAef!d miMivOPafat maJ#h A!b$h! TihOyeh lOAiV!h
lOmaEan y$rOv& BOn#y yixOr!A#l A$v nafalat Aab%t!yw
[9] wOl%A-tiS%b nafal!h miMaJeh lOmaJeh Aaf#r K$-A$v
BOnafal!to yidOBOq& maJot BOn#y yixOr!A#l
[10] KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh K#n E!x& BOnot
cOl!pOf!d
[11] waTihOyeyn!h mafOl!h tirOc!h wOf!gOl!h &milOK!h
wOn%E!h BOnot cOl!pOf!d libOn#y d%d#yhen lOn!v$m
[12] miMivOPOf%t BOn#y-mOnaVeh ben-yos#p h!y& lOn!v$m
waTOh$ nafal!t!n Eal-maJ#h mivOPafat Aab$hen
[13] A#Leh haMicOw%t wOhaMivOP!j$m Aaver ci&!h yOhw!h
BOyad-m%veh Ael-BOn#y yixOr!A#l BOEarOb%t moA!b Eal
yarOD#n yOr#fo
DEUTERONOMIO-DEVARM
1
[1] A#Leh haDOb!r$m Aaver DiBer m%veh Ael-K!l-yixOr!A#l
BOE#ber haYarOD#n BaMidOB!r B!Ear!b!h mol s&p B#yn-
P!Ar!n &b#yn-T%pel wOl!b!n wafac#r%t wOd$z!h!b
[2] Aafad E!x!r yom m#f%r#b DerekO har-x#E$r Ead
q!d#vBarOn#Ea
[3] wayOh$ BOAarOB!E$m v!n!h BOEavOT#y-E!x!r f%dev
BOAef!d laf%dev DiBer m%veh Ael-BOn#y yixOr!A#l KOk%l
Aaver ci&!h yOhw!h A%to Aal#hem
[4] Aafar#y haK%to A#t s$f%n melekO h!Aem%r$ Aaver yov#b
BOfevOBon wOA#t Eog melekO haB!v!n Aaver-yov#b
BOEavOT!r%t BOAedOreE$
[5] BOE#ber haYarOD#n BOAerec moA!b hoA$l m%veh B#A#r Aet-
haTor!h haZ%At l#Am%r
[6] yOhw!h Ael%h#yn& DiBer A#l#yn& BOf%r#b l#Am%r rab-
l!kem vebet B!h!r haZeh
[7] POn& &sOE& l!kem &b%A& har h!Aem%r$ wOAel-K!l-
vOk#n!yw B!Ear!b!h b!h!r &baVOp#l!h &baNegeb &bOfop
haY!m Aerec haKOnaEan$ wOhaLOb!non Ead-haN!h!r haG!d%l
nOhar-POr!t
[8] rOA#h n!taT$ lipOn#ykem Aet-h!A!rec B%A& &rOv& Aet-
h!A!rec Aaver nivOBaE yOhw!h laAab%t#ykem lOAabOr!h!m
lOyicOf!q &lOyaEaq%b l!t#t l!hem &lOzarOE!m Aafar#yhem
[9] w!A%mar Aal#kem B!E#t hahiwA l#Am%r l%A-A&kal lObaD$
xOA#t AetOkem
[10] yOhw!h Ael%h#ykem hirOB!h AetOkem wOhiNOkem haYom
KOkokOb#y haV!mayim l!r%b
[11] yOhw!h Ael%h#y Aabot#kem y%s#p Eal#ykem K!kem Aelep
POE!m$m w$b!r#kO AetOkem KaAaver DiBer l!kem
[12] A#yk!h AeX!A lObaD$ j!rOfakem &maXaAakem wOr$bOkem
[13] h!b& l!kem Aan!v$m fak!m$m &nOb%n$m w$duE$m
lOvibOj#ykem waAax$m#m BOr!Av#ykem
[14] waTaEan& A%t$ waT%AmOr& job-haD!b!r Aaver-DiBarOT!
laEaxot
[15] w!AeQaf Aet-r!Av#y vibOj#ykem Aan!v$m fak!m$m
w$duE$m w!AeT#n A%t!m r!Av$m Eal#ykem x!r#y Aal!p$m
wOx!r#y m#Aot wOx!r#y famiV$m wOx!r#y Eax!r%t
wOv%jOr$m lOvibOj#ykem
[16] w!Aaca&eh Aet-v%pOj#ykem B!E#t hahiwA l#Am%r v!m%Ea
B#yn-Aaf#ykem &vOpajOTem cedeq B#yn-A$v &b#yn-A!f$w
&b#yn G#ro
[17] l%A-taK$r& p!n$m BaMivOP!j KaQ!j%n KaG!d%l
TivOm!E&n l%A t!g&r& miPOn#y-A$v K$ haMivOP!j l#Al%h$m
h&A wOhaD!b!r Aaver yiqOveh miKem TaqOrib&n A#lay
&vOmaEOT$w
[18] w!Aaca&eh AetOkem B!E#t hahiwA A#t K!l-haDOb!r$m Aaver
TaEax&n
[19] waNiSaE m#f%r#b waN#lekO A#t K!l-haMidOB!r haG!dol
wOhaNor!A hah&A Aaver rOA$tem DerekO har h!Aem%r$
KaAaver ci&!h yOhw!h Ael%h#yn& A%t!n& waN!b%A Ead
q!d#vBarOn#Ea
[20] w!A%mar Aal#kem B!Atem Ead-har h!Aem%r$ Aaver-
yOhw!h Ael%h#yn& n%t#n l!n&
[21] rOA#h n!tan yOhw!h Ael%heyk! lOp!neyk! Aet-h!A!rec
Eal#h r#v KaAaver DiBer yOhw!h Ael%h#y Aab%teyk! l!kO
Aal-T$r!A wOAal-T#f!t
[22] waTiqOrOb&n A#lay KuLOkem waT%AmOr& nivOlOf!h
Aan!v$m lOp!n#yn& wOyafOPOr&-l!n& Aet-h!A!rec
wOy!vib& A%t!n& D!b!r Aet-haDerekO Aaver naEaleh-B!H
wOA#t heE!r$m Aaver n!b%A Aal#yhen
[23] waY$jab BOE#ynay haD!b!r w!AeQaf miKem vOn#ym
E!x!r Aan!v$m A$v Aef!d laV!bej
[24] waYipOn& waYaEal& h!h!r!h waY!b%A& Ead-nafal AevOK%l
wayOraGOl& A%t!H
[25] waYiqOf& bOy!d!m miPOr$ h!A!rec waYorid& A#l#yn&
waY!vib& A%t!n& d!b!r waY%AmOr& job!h h!A!rec Aaver-
yOhw!h Ael%h#yn& n%t#n l!n&
[26] wOl%A Aab$tem laEal%t waTamOr& Aet-P$ yOhw!h
Ael%h#ykem
[27] waT#r!gOn& bOA!h!l#ykem waT%AmOr& BOxinOAat yOhw!h
A%t!n& hoc$A!n& m#Aerec micOr!yim l!t#t A%t!n& BOyad
h!Aem%r$ lOhavOm$d#n&
[28] A!n!h AanafOn& E%l$m Aaf#yn& h#maS& Aet-lOb!b#n&
l#Am%r Eam G!dol w!r!m miMeN& E!r$m GOd%l%t &bOc&r%t
BaV!m!yim wOgam-BOn#y Ean!q$m r!A$n& v!m
[29] w!A%mar Aal#kem l%A-taEarOc&n wOl%A-t$rOA&n m#hem
[30] yOhw!h Ael%h#ykem hah%l#kO lipOn#ykem h&A yiL!f#m
l!kem KOk%l Aaver E!x!h AiTOkem BOmicOrayim
lOE#yn#ykem
[31] &baMidOB!r Aaver r!A$t! Aaver nOx!Aak! yOhw!h
Ael%heyk! KaAaver yiX!A-A$v Aet-BOno BOk!l-haDerekO
Aaver halakOTem Ead-B%Aakem Ead-haM!qom haZeh
[32] &baD!b!r haZeh A#ynOkem maAam$nim Bayhw!h
Ael%h#ykem
[33] hah%l#kO lipOn#ykem BaDerekO l!t&r l!kem m!qom
lafan%tOkem B!A#v layOl!h larOA%tOkem BaDerekO Aaver
T#lOk&-b!H &beE!n!n yom!m
[34] waYivOmaE yOhw!h Aet-qol DibOr#ykem waYiqOc%p
waYiV!baE l#Am%r
[35] Aim-yirOAeh A$v B!Aan!v$m h!A#Leh haDor h!r!E haZeh
A#t h!A!rec haJob!h Aaver nivOBaEOT$ l!t#t laAab%t#ykem
[36] z&l!t$ K!l#b Ben-yOpuNeh h&A yirOAeN!h wOlo-AeT#n
Aet-h!A!rec Aaver D!rakO-B!H &lOb!n!yw yaEan Aaver
miL#A Aafar#y yOhw!h
[37] Gam-B$ hitOAaNap yOhw!h BigOlalOkem l#Am%r Gam-
AaT!h l%A-t!b%A v!m
[38] yOhovuEa Bin-n&n h!E%m#d lOp!neyk! h&A y!b%A v!M!h
A%to faZ#q K$-h&A yanOfileN!h Aet-yixOr!A#l
[39] wOjaPOkem Aaver AamarOTem l!baz yihOyeh &bOn#ykem
Aaver l%A-y!dOE& haYom job w!r!E h#M!h y!b%A& v!M!h
wOl!hem AeTOneN!h wOh#m y$r!v&h!
[40] wOAaTem POn& l!kem &sOE& haMidOB!r!h DerekO yam-
s&p
[41] waTaEan& waT%AmOr& A#lay f!j!An& layhw!h AanafOn&
naEaleh wOnilOfamOn& KOk%l Aaver-ci&!n& yOhw!h
Ael%h#yn& waTafOGOr& A$v Aet-KOl#y milOfamOTo
waT!h$n& laEal%t h!h!r!h
[42] waY%Amer yOhw!h A#lay Aem%r l!hem l%A taEal& wOl%A-
tiL!fam& K$ A#yneN$ BOqirOBOkem wOl%A TiN!gOp& lipOn#y
A%yOb#ykem
[43] w!AadaB#r Aal#ykem wOl%A vOmaEOTem waTamOr& Aet-P$
yOhw!h waT!zid& waTaEal& h!h!r!h
[44] waY#c#A h!Aem%r$ haY%v#b B!h!r hah&A liqOraAtOkem
waYirODOp& AetOkem KaAaver TaEaxeyn!h haDOb%r$m
waYaKOt& AetOkem BOx#E$r Ead-f!rOm!h
[45] waT!vub& waTibOK& lipOn#y yOhw!h wOl%A-v!maE
yOhw!h BOq%lOkem wOl%A heAez$n Aal#ykem
[46] waT#vOb& bOq!d#v y!m$m raB$m KaY!m$m Aaver
yOvabOTem
2
[1] waN#pen waNiSaE haMidOB!r!h DerekO yam-s&p
KaAaver DiBer yOhw!h A#l!y waN!s!b Aet-har-x#E$r
y!m$m raB$m s
[2] waY%Amer yOhw!h A#lay l#Am%r
[3] rab-l!kem s%b Aet-h!h!r haZeh POn& l!kem c!p%n!h
[4] wOAet-h!E!m caw l#Am%r AaTem E%bOr$m BigOb&l
Aaf#ykem BOn#y-E#x!w haY%vOb$m BOx#E$r wOy$rOA&
miKem wOnivOmarOTem mOA%d
[5] Aal-TitOG!r& b!m K$ l%A-AeT#n l!kem m#AarOc!m Ead
midOrakO Kap-r!gel K$-yOruV!h lOE#x!w n!taT$ Aet-har
x#E$r
[6] A%kel TivOBOr& m#AiT!m BaKesep waAakalOTem wOgam-
mayim TikOr& m#AiT!m BaKesep &vOt$tem
[7] K$ yOhw!h Ael%heyk! B#rakOk! BOk%l maEax#h y!dek!
y!daE lekOTOk! Aet-haMidOB!r haG!d%l haZeh zeh
AarOB!E$m v!n!h yOhw!h Ael%heyk! EiM!kO l%A f!sarOT!
D!b!r
[8] waNaEab%r m#A#t Aaf#yn& bOn#y-E#x!w haY%vOb$m
BOx#E$r miDerekO h!Ear!b!h m#A#ylat &m#EecOy%nG!ber s
waN#pen waNaEab%r DerekO midOBar moA!b
[9] waY%Amer yOhw!h A#lay Ael-T!car Aet-moA!b wOAal-
TitOG!r B!m milOf!m!h K$ l%A-AeT#n lOk! m#AarOco
yOruV!h K$ libOn#y-loj n!taT$ Aet-E!r yOruV!h
[10] h!A#m$m lOp!n$m y!vOb& b!H Eam G!dol wOrab w!r!m
K!Ean!q$m
[11] rOp!A$m y#f!vOb& Aap-h#m K!Ean!q$m wOhaM%A!b$m
yiqOrOA& l!hem A#m$m
[12] &bOx#E$r y!vOb& haf%r$m lOp!n$m &bOn#y E#x!w
y$r!v&m waYavOm$d&m miPOn#yhem waY#vOb& TafOT!m
KaAaver E!x!h yixOr!A#l lOAerec yOruV!to Aaver-n!tan
yOhw!h l!hem
[13] EaT!h qum& wOEibOr& l!kem Aet-nafal z!red waNaEab%r
Aet-nafal z!red
[14] wOhaY!m$m Aaver-h!lakOn& miQ!d#vBarOn#Ea Ead Aaver-
E!barOn& Aet-nafal zered vOl%v$m &vOm%neh v!n!h Ead-
T%m K!l-haDor AanOv#y haMilOf!m!h miQereb
haMafaneh KaAaver nivOBaE yOhw!h l!hem
[15] wOgam yad-yOhw!h h!yOt!h B!m lOhuM!m miQereb
haMafaneh Ead TuM!m
[16] wayOh$ kaAaver-TaM& K!l-AanOv#y haMilOf!m!h l!m&t
miQereb h!E!m s
[17] wayOdaB#r yOhw!h A#lay l#Am%r
[18] AaT!h E%b#r haYom Aet-GOb&l moA!b Aet-E!r
[19] wOq!rabOT! m&l BOn#y EaMon Aal-TOcur#m wOAal-
TitOG!r B!m K$ l%A-AeT#n m#Aerec BOn#y-EaMon lOk!
yOruV!h K$ libOn#y-loj nOtaT$h! yOruV!h
[20] Aerec-rOp!A$m T#f!v#b Aap-hiwA rOp!A$m y!vOb&-b!H
lOp!n$m wOh!EaM%n$m yiqOrOA& l!hem zamOzuM$m
[21] Eam G!dol wOrab w!r!m K!Ean!q$m waYavOm$d#m
yOhw!h miPOn#yhem waY$r!vum waY#vOb& tafOT!m
[22] KaAaver E!x!h libOn#y E#x!w haY%vOb$m BOx#E$r Aaver
hivOm$d Aet-haf%r$ miPOn#yhem waY$r!vum waY#vOb&
tafOT!m Ead haYom haZeh
[23] wOh!Ea&$m haY%vOb$m Bafac#r$m Ead-EaZ!h KapOT%r$m
haY%cOA$m miKapOTor hivOm$dum waY#vOb& tafOT!m
[24] q&m& SOE& wOEibOr& Aet-nafal AarOn%n rOA#h n!taT$
bOy!dOk! Aet-s$f%n melekO-fevOBon h!Aem%r$ wOAet-
AarOco h!f#l r!v wOhitOG!r Bo milOf!m!h
[25] haYom haZeh A!f#l T#t PafODOk! wOyirOA!tOk! Eal-
POn#y h!EaM$m Tafat K!l-haV!m!yim Aaver yivOmOE&n
vimOEak! wOr!gOz& wOf!l& miP!neyk!
[26] w!AevOlaf malOA!k$m miMidOBar qOd#mot Ael-s$fon
melekO fevOBon DibOr#y v!lom l#Am%r
[27] AeEOBOr!h bOAarOcek! BaDerekO BaDerekO A#l#kO l%A A!s&r
y!m$n &xOm%Awl
[28] A%kel BaKesep TavOBir#n$ wOA!kalOT$ &mayim BaKesep
TiTen-l$ wOv!t$t$ raq AeEOBOr!h bOragOl!y
[29] KaAaver E!x&-l$ BOn#y E#x!w haY%vOb$m BOx#E$r
wOhaMoA!b$m haY%vOb$m BOE!r Ead Aaver-AeEeb%r Aet-
haYarOD#n Ael-h!A!rec Aaver-yOhw!h Ael%h#yn& n%t#n l!n&
[30] wOl%A A!b!h s$f%n melekO fevOBon haEabir#n& Bo K$-
hiqOv!h yOhw!h Ael%heyk! Aet-r&fo wOAiM#c Aet-lOb!bo
lOmaEan TiTo bOy!dOk! KaYom haZeh s
[31] waY%Amer yOhw!h A#lay rOA#h hafiL%t$ T#t lOp!neyk!
Aet-s$f%n wOAet-AarOco h!f#l r!v l!revet Aet-AarOco
[32] waY#c#A s$f%n liqOr!At#n& h&A wOk!l-EaMo laMilOf!m!h
y!hOc!h
[33] waYiTOn#h& yOhw!h Ael%h#yn& lOp!n#yn& waNakO A%to
wOAet-BOno ]B!n!yw[ wOAet-K!l-EaMo
[34] waNilOK%d Aet-K!l-E!r!yw B!E#t hahiwA waNafar#m Aet-
K!l-E$r mOtim wOhaN!v$m wOhaJ!p l%A hivOAarOn& x!r$d
[35] raq haBOh#m!h B!zazOn& l!n& &vOlal heE!r$m Aaver
l!k!dOn&
[36] m#Ear%E#r Aaver Eal-xOpat-nafal AarOn%n wOh!E$r Aaver
BaNafal wOEad-haGilOE!d l%A h!yOt!h qirOy!h Aaver
x!gOb!h miMeN& Aet-haK%l n!tan yOhw!h Ael%h#yn&
lOp!n#yn&
[37] raq Ael-Aerec BOn#y-EaMon l%A q!r!bOT! K!l-yad nafal
yaB%q wOE!r#y h!h!r wOk%l Aaver-ci&!h yOhw!h
Ael%h#yn&
3
[1] waN#pen waNaEal DerekO haB!v!n waY#c#A Eog melekO-
haB!v!n liqOr!At#n& h&A wOk!l-EaMo laMilOf!m!h AedOreE$
[2] waY%Amer yOhw!h A#lay Aal-T$r!A A%to K$ bOy!dOk!
n!taT$ A%to wOAet-K!l-EaMo wOAet-AarOco wOE!x$t! Lo
KaAaver E!x$t! lOs$f%n melekO h!Aem%r$ Aaver yov#b
BOfevOBon
[3] waYiT#n yOhw!h Ael%h#yn& BOy!d#n& Gam Aet-Eog
melekO-haB!v!n wOAet-K!l-EaMo waNaK#h& Ead-BilOT$
hivOA$r-lo x!r$d
[4] waNilOK%d Aet-K!l-E!r!yw B!E#t hahiwA l%A h!yOt!h
qirOy!h Aaver l%A-l!qafOn& m#AiT!m viV$m E$r K!l-febel
AarOG%b mamOleket Eog BaB!v!n
[5] K!l-A#Leh E!r$m BOcurot fom!h gOb%h!h DOl!tayim
&bOr$fa lObad m#E!r#y haPOr!z$ harOB#h mOA%d
[6] waNafar#m Aot!m KaAaver E!x$n& lOs$f%n melekO fevOBon
hafar#m K!l-E$r mOtim haN!v$m wOhaJ!p
[7] wOk!l-haBOh#m!h &vOlal heE!r$m BaZon& l!n&
[8] waNiQaf B!E#t hahiwA Aet-h!A!rec miYad vOn#y malOk#y
h!Aem%r$ Aaver BOE#ber haYarOD#n miNafal AarOn%n Ead-
har ferOmon
[9] c$d%n$m yiqOrOA& lOferOmon xirOy%n wOh!Aem%r$
yiqOrOA&-lo xOn$r
[10] K%l E!r#y haM$v%r wOk!l-haGilOE!d wOk!l-haB!v!n Ead-
salOk!h wOAedOreE$ E!r#y mamOleket Eog BaB!v!n
[11] K$ raq-Eog melekO haB!v!n nivOAar miYeter h!rOp!A$m
hiN#h EarOxo Eerex BarOzel hal%h hiwA BOraBat BOn#y
EaMon T#vaE AaMot A!rOK!H wOAarOBaE AaMot r!fOB!H
BOAaMat-A$v
[12] wOAet-h!A!rec haZ%At y!ravOn& B!E#t hahiwA m#Ear%E#r
Aaver-Eal-nafal AarOn%n wafac$ har-haGilOE!d wOE!r!yw
n!taT$ l!ruA&b#n$ wOlaG!d$
[13] wOyeter haGilOE!d wOk!l-haB!v!n mamOleket Eog n!taT$
lafac$ v#bej hamOnaVeh K%l febel h!AarOG%b lOk!l-haB!v!n
hah&A yiQ!r#A Aerec rOp!A$m
[14] y!A$r Ben-mOnaVeh l!qaf Aet-K!l-febel AarOG%b Ead-
GOb&l haGOv&r$ wOhaMaEak!t$ waYiqOr!A A%t!m Eal-vOmo
Aet-haB!v!n fa&%t y!A$r Ead haYom haZeh
[15] &lOm!k$r n!taT$ Aet-haGilOE!d
[16] wOl!ruA&b#n$ wOlaG!d$ n!taT$ min-haGilOE!d wOEad-
nafal AarOn%n TokO haNafal &gObul wOEad yaB%q haNafal
GOb&l BOn#y EaMon
[17] wOh!Ear!b!h wOhaYarOD#n &gObul miKiNeret wOEad y!m
h!Ear!b!h y!m haMelaf Tafat AavOD%t haPisOG!h
mizOr!f!h
[18] w!Aacaw AetOkem B!E#t hahiwA l#Am%r yOhw!h
Ael%h#ykem n!tan l!kem Aet-h!A!rec haZ%At lOrivOT!H
fal&c$m TaEabOr& lipOn#y Aaf#ykem BOn#y-yixOr!A#l K!l-
BOn#y-f!yil
[19] raq nOv#ykem wOjaPOkem &miqOn#kem y!daEOT$ K$-
miqOneh rab l!kem y#vOb& BOE!r#ykem Aaver n!taT$ l!kem
[20] Ead Aaver-y!n$fa yOhw!h laAaf#ykem K!kem wOy!rOv&
gam-h#m Aet-h!A!rec Aaver yOhw!h Ael%h#ykem n%t#n
l!hem BOE#ber haYarOD#n wOvabOTem A$v l$ruV!to Aaver
n!taT$ l!kem
[21] wOAet-yOhov&Ea ci&#yt$ B!E#t hahiwA l#Am%r E#yneyk!
h!r%A%t A#t K!l-Aaver E!x!h yOhw!h Ael%h#ykem livOn#y
haMOl!k$m h!A#Leh K#n-yaEaxeh yOhw!h lOk!l-
haMamOl!kot Aaver AaT!h E%b#r v!M!h
[22] l%A T$r!A&m K$ yOhw!h Ael%h#ykem h&A haNilOf!m l!kem
s
[23] w!AetOfaNan Ael-yOhw!h B!E#t hahiwA l#Am%r
[24] Aad%n!y yOhwih AaT!h hafiLot! lOharOAot Aet-EabODOk!
Aet-G!dOlOk! wOAet-y!dOk! hafaz!q!h Aaver m$-A#l
BaV!mayim &b!A!rec Aaver-yaEaxeh kOmaEaxeyk!
wOkigOb&r%tek!
[25] AeEOBOr!h-N!A wOAerOAeh Aet-h!A!rec haJob!h Aaver
BOE#ber haYarOD#n h!h!r haJob haZeh wOhaLOb!non
[26] waYitOEaB#r yOhw!h B$ lOmaEanOkem wOl%A v!maE A#l!y
waY%Amer yOhw!h A#lay rab-l!kO Aal-Tosep DaB#r A#lay
Eod BaD!b!r haZeh
[27] Eal#h r%Av haPisOG!h wOx!A E#yneyk! y!M!h wOc!p%n!h
wOt#ym!n!h &mizOr!f!h &rOA#h bOE#yneyk! K$-l%A taEab%r
Aet-haYarOD#n haZeh
[28] wOcaw Aet-yOhovuEa wOfaZOq#h& wOAaMOc#h& K$-h&A
yaEab%r lipOn#y h!E!m haZeh wOh&A yanOf$l Aot!m Aet-
h!A!rec Aaver TirOAeh
[29] waN#veb BaG!yOA m&l B#ytPOEor p

4
[1] wOEaT!h yixOr!A#l vOmaE Ael-hafuQ$m wOAel-haMivOP!j$m
Aaver A!n%k$ mOlaM#d AetOkem laEaxot lOmaEan TifOy&
&b!Atem w$rivOTem Aet-h!A!rec Aaver yOhw!h Ael%h#y
Aab%t#ykem n%t#n l!kem
[2] l%A t%sip& Eal-haD!b!r Aaver A!n%k$ mOca&eh AetOkem
wOl%A tigOrOE& miMeN& livOm%r Aet-micOw%t yOhw!h
Ael%h#ykem Aaver A!n%k$ mOca&eh AetOkem
[3] E#yn#ykem h!r%A%t A#t Aaver-E!x!h yOhw!h BObaEalPOEor
K$ k!l-h!A$v Aaver h!lakO Aafar#y baEal-POEor hivOm$do
yOhw!h Ael%heyk! miQirOBek!
[4] wOAaTem haDOb#q$m Bayhw!h Ael%h#ykem faY$m
KuLOkem haYom
[5] rOA#h liMadOT$ AetOkem fuQ$m &mivOP!j$m KaAaver ci&an$
yOhw!h Ael%h!y laEaxot K#n BOqereb h!A!rec Aaver AaTem
B!A$m v!M!h lOrivOT!H
[6] &vOmarOTem waEax$tem K$ hiwA f!kOmatOkem &b$natOkem
lOE#yn#y h!EaM$m Aaver yivOmOE&n A#t K!l-hafuQ$m
h!A#Leh wOA!mOr& raq Eam-f!k!m wOn!bon haGoy
haG!dol haZeh
[7] K$ m$-goy G!dol Aaver-lo Ael%h$m qOr%b$m A#l!yw
Kayhw!h Ael%h#yn& BOk!l-q!rOA#n& A#l!yw
[8] &m$ Goy G!dol Aaver-lo fuQ$m &mivOP!j$m caD$qim
KOk%l haTor!h haZ%At Aaver A!n%k$ n%t#n lipOn#ykem
haYom
[9] raq hiV!mer lOk! &vOm%r napOvOk! mOA%d Pen-TivOKaf
Aet-haDOb!r$m Aaver-r!A& E#yneyk! &pen-y!s&r&
miLOb!bOk! K%l yOm#y faYeyk! wOhodaEOT!m lOb!neyk!
wOlibOn#y b!neyk!
[10] yom Aaver E!madOT! lipOn#y yOhw!h Ael%heyk!
BOf%r#b BeAem%r yOhw!h A#lay haqOhel-l$ Aet-h!E!m
wOAavOmiE#m Aet-DOb!r!y Aaver yilOmOd&n lOyirOA!h A%t$
K!l-haY!m$m Aaver h#m faY$m Eal-h!Aad!m!h wOAet-
BOn#yhem yOlaM#d&n
[11] waTiqOrOb&n waTaEamOd&n Tafat h!h!r wOh!h!r B%E#r
B!A#v Ead-l#b haV!mayim f%vekO E!n!n waEar!pel
[12] wayOdaB#r yOhw!h Aal#ykem miTokO h!A#v qol DOb!r$m
AaTem v%mOE$m &tOm&n!h A#ynOkem r%A$m z&l!t$ qol
[13] waYaG#d l!kem Aet-BOr$to Aaver ci&!h AetOkem laEaxot
Eaxeret haDOb!r$m waYikOTOb#m Eal-vOn#y lufot Aab!n$m
[14] wOA%t$ ci&!h yOhw!h B!E#t hahiwA lOlaM#d AetOkem
fuQ$m &mivOP!j$m laEax%tOkem A%t!m B!A!rec Aaver AaTem
E%bOr$m v!M!h lOrivOT!H
[15] wOnivOmarOTem mOA%d lOnapOv%t#ykem K$ l%A rOA$tem
K!l-TOm&n!h BOyom DiBer yOhw!h Aal#ykem BOf%r#b
miTokO h!A#v
[16] Pen-TavOfit&n waEax$tem l!kem Pesel TOm&nat K!l-
s!mel TabOn$t z!k!r Ao nOq#b!h
[17] TabOn$t K!l-BOh#m!h Aaver B!A!rec TabOn$t K!l-ciPor
K!n!p Aaver T!E&p BaV!m!yim
[18] TabOn$t K!l-r%m#x B!Aad!m!h TabOn$t K!l-D!g!h
Aaver-BaMayim miTafat l!A!rec
[19] &pen-TiX!A E#yneyk! haV!mayOm!h wOr!A$t! Aet-
haVemev wOAet-haY!r#fa wOAet-haKok!b$m K%l cOb!A
haV!mayim wOniDafOT! wOhivOTafaw$t! l!hem
waEabadOT!m Aaver f!laq yOhw!h Ael%heyk! A%t!m lOk%l
h!EaM$m Tafat K!l-haV!m!yim
[20] wOAetOkem l!qaf yOhw!h waYociA AetOkem miK&r
haBarOzel miMicOr!yim lihOyot lo lOEam nafal!h KaYom
haZeh
[21] wayhw!h hitOAaNep-B$ Eal-DibOr#ykem waYiV!baE
lObilOT$ E!bOr$ Aet-haYarOD#n &lObilOT$-b%A Ael-h!A!rec
haJob!h Aaver yOhw!h Ael%heyk! n%t#n lOk! nafal!h
[22] K$ A!n%k$ m#t B!A!rec haZ%At A#yneN$ E%b#r Aet-
haYarOD#n wOAaTem E%bOr$m w$rivOTem Aet-h!A!rec
haJob!h haZ%At
[23] hiV!mOr& l!kem Pen-TivOKOf& Aet-BOr$t yOhw!h
Ael%h#ykem Aaver K!rat EiM!kem waEax$tem l!kem Pesel
TOm&nat K%l Aaver ci&Ok! yOhw!h Ael%heyk!
[24] K$ yOhw!h Ael%heyk! A#v A%kOl!h h&A A#l qaN!A p
[25] K$-tol$d B!n$m &bOn#y b!n$m wOnovanOTem B!A!rec
wOhivOfaTem waEax$tem Pesel TOm&nat K%l waEax$tem
h!raE BOE#yn#y yOhw!h-Ael%heyk! lOhakOE$so
[26] haE$d%t$ b!kem haYom Aet-haV!mayim wOAet-h!A!rec K$-
A!b%d T%Ab#d&n mah#r m#Eal h!A!rec Aaver AaTem E%bOr$m
Aet-haYarOD#n v!M!h lOrivOT!H l%A-taAar$kun y!m$m
E!leyh! K$ hiV!m#d TiV!m#d&n
[27] wOh#p$c yOhw!h AetOkem B!EaM$m wOnivOAarOTem
mOt#y misOP!r BaGoyim Aaver yOnah#g yOhw!h AetOkem
v!M!h
[28] waEabadOTem-v!m Ael%h$m maEax#h yOd#y A!d!m E#c
w!Aeben Aaver l%A-yirOA&n wOl%A yivOmOE&n wOl%A y%AkOl&n
wOl%A yOr$fun
[29] &biQavOTem miV!m Aet-yOhw!h Ael%heyk! &m!c!At! K$
tidOrOveN& BOk!l-lOb!bOk! &bOk!l-napOvek!
[30] Bacar lOk! &mOc!A&k! K%l haDOb!r$m h!A#Leh BOAafar$t
haY!m$m wOvabOT! Ead-yOhw!h Ael%heyk! wOv!maEOT!
BOq%lo
[31] K$ A#l raf&m yOhw!h Ael%heyk! l%A yarOPOk! wOl%A
yavOf$tek! wOl%A yivOKaf Aet-BOr$t Aab%teyk! Aaver nivOBaE
l!hem
[32] K$ vOAal-n!A lOy!m$m riAv%n$m Aaver-h!y& lOp!neyk!
lOmin-haYom Aaver B!r!A Ael%h$m A!d!m Eal-h!A!rec
&lOmiqOc#h haV!mayim wOEad-qOc#h haV!m!yim
hanihOy!h KaD!b!r haG!dol haZeh Ao hanivOmaE K!m%h&
[33] hav!maE E!m qol Ael%h$m mOdaB#r miTokO-h!A#v
KaAaver-v!maEOT! AaT!h waYef$
[34] Ao haniS!h Ael%h$m l!boA l!qafat lo goy miQereb Goy
BOmaS%t BOA%t%t &bOmopOt$m &bOmilOf!m!h &bOy!d
faz!q!h &bizOroEa nOj&y!h &bOmor!A$m GOd%l$m KOk%l
Aaver-E!x!h l!kem yOhw!h Ael%h#ykem BOmicOrayim
lOE#yneyk!
[35] AaT!h h!rOA#t! l!daEat K$ yOhw!h h&A h!Ael%h$m A#yn Eod
milObaDo
[36] min-haV!mayim hivOm$Eak! Aet-q%lo lOyaSOreki!
wOEal-h!A!rec herOAak! Aet-AiVo haGOdol!h &dOb!r!yw
v!maEOT! miTokO h!A#v
[37] wOtafat K$ A!hab Aet-Aab%teyk! waYibOfar BOzarOEo
Aafar!yw waYociAak! BOp!n!yw BOk%fo haG!d%l
miMicOr!yim
[38] lOhor$v Goyim GOd%l$m waEacum$m miMOk! miP!neyk!
lahab$Aak! l!tet-lOk! Aet-AarOc!m nafal!h KaYom haZeh
[39] wOy!daEOT! haYom wahav#b%t! Ael-lOb!bek! K$ yOhw!h
h&A h!Ael%h$m BaV!mayim miMaEal wOEal-h!A!rec miT!fat
A#yn Eod
[40] wOv!marOT! Aet-fuQ!yw wOAet-micOw%t!yw Aaver
A!n%k$ mOca&Ok! haYom Aaver y$jab lOk! &lOb!neyk!
Aafareyk! &lOmaEan TaAar$kO y!m$m Eal-h!Aad!m!h Aaver
yOhw!h Ael%heyk! n%t#n lOk! K!l-haY!m$m p
[41] A!z yabOD$l m%veh v!l%v E!r$m BOE#ber haYarOD#n
mizOrOf!h v!mev
[42] l!nus v!M!h roc#fa Aaver yirOcaf Aet-r#E#h& BibOl$-
daEat wOh&A l%A-x%n#A lo miTOmol vilOvom wOn!s Ael-Aafat
min-heE!r$m h!A#l w!f!y
[43] Aet-Becer BaMidOB!r BOAerec haM$v%r l!ruA&b#n$
wOAet-r!Am%t BaGilOE!d laG!d$ wOAet-Gol!n BaB!v!n
lamOnaV$
[44] wOz%At haTor!h Aaver-x!m m%veh lipOn#y BOn#y
yixOr!A#l
[45] A#Leh h!E#d%t wOhafuQ$m wOhaMivOP!j$m Aaver DiBer
m%veh Ael-BOn#y yixOr!A#l BOc#At!m miMicOr!yim
[46] BOE#ber haYarOD#n BaGayOA m&l B#ytPOEor BOAerec
s$f%n melekO h!Aem%r$ Aaver yov#b BOfevOBon Aaver hiK!h
m%veh &bOn#y yixOr!A#l BOc#At!m miMicOr!yim
[47] waY$rOv& Aet-AarOco wOAet-Aerec Eog melekO-haB!v!n
vOn#y malOk#y h!Aem%r$ Aaver BOE#ber haYarOD#n mizOraf
v!mev
[48] m#Ear%E#r Aaver Eal-xOpat-nafal AarOn%n wOEad-har
x$A%n h&A ferOmon
wOk!l-h!Ear!b!h E#ber haYarOD#n mizOr!f!h wOEad y!m
[49]
h!Ear!b!h Tafat AavOD%t haPisOG!h p
5
[1] waYiqOr!A m%veh Ael-K!l-yixOr!A#l waY%Amer Aal#hem
vOmaE yixOr!A#l Aet-hafuQ$m wOAet-haMivOP!j$m Aaver
A!n%k$ D%b#r BOA!zOn#ykem haYom &lOmadOTem A%t!m
&vOmarOTem laEax%t!m
[2] yOhw!h Ael%h#yn& K!rat EiM!n& BOr$t BOf%r#b
[3] l%A Aet-Aab%t#yn& K!rat yOhw!h Aet-haBOr$t haZ%At K$
AiT!n& AanafOn& A#Leh p%h haYom KuL!n& faY$m
[4] P!n$m BOp!n$m DiBer yOhw!h EiM!kem B!h!r miTokO
h!A#v
[5] A!n%k$ E%m#d B#yn-yOhw!h &b#yn#ykem B!E#t hahiwA
lOhaG$d l!kem Aet-DObar yOhw!h K$ yOr#Atem miPOn#y
h!A#v wOl%A-Eal$tem B!h!r l#Am%r s
[6] A!n%k$ yOhw!h Ael%heyk! Aaver hoc#At$k! m#Aerec
micOrayim miB#yt Eab!d$m
[7] l%A yihOyeh-lOk! Ael%h$m Aaf#r$m Eal-P!n!ya
[8] l%A-taEaxeh-lOk! pesel K!l-TOm&n!h Aaver BaV!mayim
miMaEal waAaver B!A!rec miT!fat waAaver BaMayim
miTafat l!A!rec
[9] l%A-tivOTafaweh l!hem wOl%A t!E!bOd#m K$ A!n%k$ yOhw!h
Ael%heyk! A#l qaN!A P%q#d Eaw%n A!bot Eal-B!n$m wOEal-
viL#v$m wOEal-riB#E$m lOx%nOA!y
[10] wOE%xeh fesed laAal!p$m lOA%habay &lOv%mOr#y micOw%to
]micOw%t!y[ s
[11] l%A tiX!A Aet-v#m-yOhw!h Ael%heyk! laV!wOA K$ l%A
yOnaQeh yOhw!h A#t Aaver-yiX!A Aet-vOmo laV!wOA s
[12] v!mor Aet-yom haVaB!t lOqaDOvo KaAaver ci&Ok!
yOhw!h Ael%heyk!
[13] v#vet y!m$m TaEab%d wOE!x$t! K!l-mOlaAkOTek!
[14] wOyom haVOb$E$ vaB!t layhw!h Ael%heyk! l%A taEaxeh
k!l-mOl!Ak!h AaT!h &binOk!-&biTek! wOEabODOk!-
waAam!tek! wOvorOk! wafam%rOk! wOk!l-BOhemOTek!
wOg#rOk! Aaver BivOE!reyk! lOmaEan y!n&fa EabODOk!
waAam!tOk! K!mok!
[15] wOz!karOT! K$-Eebed h!y$t! BOAerec micOrayim
waY%ciAak! yOhw!h Ael%heyk! miV!m BOy!d faz!q!h
&bizOr%Ea nOj&y!h Eal-K#n ci&Ok! yOhw!h Ael%heyk!
laEaxot Aet-yom haVaB!t s
[16] KaB#d Aet-A!b$k! wOAet-AiMek! KaAaver ci&Ok! yOhw!h
Ael%heyk! lOmaEan yaAar$kun y!meyk! &lOmaEan y$jab l!kO
Eal h!Aad!m!h Aaver-yOhw!h Ael%heyk! n%t#n l!kO s
[17] l%A TirOc!f s
[18] wOl%A TinOA!p s
[19] wOl%A TigOn%b s
[20] wOl%A-taEaneh bOr#Eak! E#d v!wOA s
[21] wOl%A tafOm%d A#vet r#Eek! s wOl%A titOAa&eh B#yt r#Eek!
x!d#h& wOEabODo waAam!to voro wafam%ro wOk%l Aaver
lOr#Eek! s
[22] Aet-haDOb!r$m h!A#Leh DiBer yOhw!h Ael-K!l-
qOhalOkem B!h!r miTokO h!A#v heE!n!n wOh!Ear!pel qol
G!dol wOl%A y!s!p waYikOTOb#m Eal-vOn#y luf%t Aab!n$m
waYiTOn#m A#l!y
[23] wayOh$ KOv!mOEakem Aet-haQol miTokO haf%vekO
wOh!h!r B%E#r B!A#v waTiqOrOb&n A#lay K!l-r!Av#y
vibOj#ykem wOziqOn#ykem
[24] waT%AmOr& h#n herOA!n& yOhw!h Ael%h#yn& Aet-KOb%do
wOAet-G!dOlo wOAet-q%lo v!maEOn& miTokO h!A#v haYom
haZeh r!A$n& K$-yOdaB#r Ael%h$m Aet-h!A!d!m w!f!y
[25] wOEaT!h l!M!h n!m&t K$ t%AkOl#n& h!A#v haGOd%l!h
haZ%At Aim-y%sOp$m AanafOn& livOm%Ea Aet-qol yOhw!h
Ael%h#yn& Eod w!m!tOn&
[26] K$ m$ k!l-B!x!r Aaver v!maE qol Ael%h$m faY$m
mOdaB#r miTokO-h!A#v K!m%n& waYef$
[27] qOrab AaT!h &vam!E A#t K!l-Aaver y%Amar yOhw!h
Ael%h#yn& wOAaTO TOdaB#r A#l#yn& A#t K!l-Aaver yOdaB#r
yOhw!h Ael%h#yn& A#leyk! wOv!maEOn& wOE!x$n&
[28] waYivOmaE yOhw!h Aet-qol DibOr#ykem BOdaBerOkem
A#l!y waY%Amer yOhw!h A#lay v!maEOT$ Aet-qol DibOr#y
h!E!m haZeh Aaver DiBOr& A#leyk! h#yj$b& K!l-Aaver
DiB#r&
[29] m$-yiT#n wOh!y!h lOb!b!m zeh l!hem lOyirOA!h A%t$
wOlivOm%r Aet-K!l-micOw%tay K!l-haY!m$m lOmaEan y$jab
l!hem wOlibOn#yhem lOE%l!m
[30] l#kO Aem%r l!hem v&b& l!kem lOA!h!l#ykem
[31] wOAaT!h P%h Eam%d EiM!d$ waAadaBOr!h A#leyk! A#t K!l-
haMicOw!h wOhafuQ$m wOhaMivOP!j$m Aaver TOlaMOd#m
wOE!x& b!A!rec Aaver A!n%k$ n%t#n l!hem lOrivOT!H
[32] &vOmarOTem laEaxot KaAaver ci&!h yOhw!h Ael%h#ykem
AetOkem l%A t!sur& y!m$n &xOm%Al
[33] BOk!l-haDerekO Aaver ci&!h yOhw!h Ael%h#ykem AetOkem
T#l#k& lOmaEan TifOy&n wOjob l!kem wOhaAarakOTem
y!m$m B!A!rec Aaver T$r!v&n
6
[1] wOz%At haMicOw!h hafuQ$m wOhaMivOP!j$m Aaver ci&!h
yOhw!h Ael%h#ykem lOlaM#d AetOkem laEaxot B!A!rec Aaver
AaTem E%bOr$m v!M!h lOrivOT!H
[2] lOmaEan T$r!A Aet-yOhw!h Ael%heyk! livOm%r Aet-K!l-
fuQ%t!yw &micOw%t!yw Aaver A!n%k$ mOca&ek! AaT!h
&binOk! &ben-BinOk! K%l yOm#y faYeyk! &lOmaEan
yaAarikun y!meyk!
[3] wOv!maEOT! yixOr!A#l wOv!marOT! laEaxot Aaver y$jab
lOk! waAaver TirOB&n mOA%d KaAaver DiBer yOhw!h
Ael%h#y Aab%teyk! l!kO Aerec z!bat f!l!b &dOb!v p
[4] vOmaE yixOr!A#l yOhw!h Ael%h#yn& yOhw!h Aef!d
[5] wOA!habOT! A#t yOhw!h Ael%heyk! BOk!l-lOb!bOk!
&bOk!l-napOvOk! &bOk!l-mOA%dek!
[6] wOh!y& haDOb!r$m h!A#Leh Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom
Eal-lOb!bek!
[7] wOviNanOT!m lOb!neyk! wOdiBarOT! B!m BOvibOTOk!
BOb#ytek! &bOlekOTOk! baDerekO &bOv!kOBOk! &bOq&mek!
[8] &qOvarOT!m lOAot Eal-y!dek! wOh!y& lOj%j!p%t B#yn
E#yneyk!
[9] &kOtabOT!m Eal-mOz&z%t B#ytek! &bivOE!reyk! s
[10] wOh!y!h K$ yOb$Aak! yOhw!h Ael%heyk! Ael-h!A!rec
Aaver nivOBaE laAab%teyk! lOAabOr!h!m lOyicOf!q &lOyaEaq%b
l!tet l!kO E!r$m GOd%l%t wOj%b%t Aaver l%A-b!n$t!
[11] &b!T$m mOl#A$m K!l-j&b Aaver l%A-miL#At! &b%r%t
fac&b$m Aaver l%A-f!cabOT! KOr!m$m wOz#yt$m Aaver l%A-
n!j!EOT! wOA!kalOT! wOx!b!EOT!
[12] hiV!mer lOk! Pen-TivOKaf Aet-yOhw!h Aaver hoc$Aak!
m#Aerec micOrayim miB#yt Eab!d$m
[13] Aet-yOhw!h Ael%heyk! T$r!A wOA%to taEab%d &bivOmo
TiV!b#Ea
[14] l%A t#lOk&n Aafar#y Ael%h$m Aaf#r$m m#Ael%h#y h!EaM$m
Aaver sOb$bot#ykem
[15] K$ A#l qaN!A yOhw!h Ael%heyk! BOqirOBek! Pen-yefereh
Aap-yOhw!h Ael%heyk! B!kO wOhivOm$dOk! m#Eal POn#y
h!Aad!m!h s
[16] l%A tOnaS& Aet-yOhw!h Ael%h#ykem KaAaver niS$tem
BaMaS!h
[17] v!mor TivOmOr&n Aet-micOw%t yOhw!h Ael%h#ykem
wOE#d%t!yw wOfuQ!yw Aaver ci&!kO
[18] wOE!x$t! haY!v!r wOhaJob BOE#yn#y yOhw!h lOmaEan
y$jab l!kO &b!At! wOy!ravOT! Aet-h!A!rec haJ%b!h Aaver-
nivOBaE yOhw!h laAab%teyk!
[19] lahad%p Aet-K!l-A%yObeyk! miP!neyk! KaAaver DiBer
yOhw!h s
[20] K$-yivOA!lOk! binOk! m!f!r l#Am%r m!h h!E#d%t
wOhafuQ$m wOhaMivOP!j$m Aaver ci&!h yOhw!h Ael%h#yn&
AetOkem
[21] wOA!marOT! lObinOk! Eab!d$m h!y$n& lOparOE%h
BOmicOr!yim waYoc$A#n& yOhw!h miMicOrayim BOy!d
faz!q!h
[22] waYiT#n yOhw!h Aot%t &m%pOt$m GOd%l$m wOr!E$m
BOmicOrayim BOparOE%h &bOk!l-B#yto lOE#yn#yn&
[23] wOAot!n& hoc$A miV!m lOmaEan h!b$A A%t!n& l!tet l!n&
Aet-h!A!rec Aaver nivOBaE laAab%t#yn&
[24] wayOca&#n& yOhw!h laEaxot Aet-K!l-hafuQ$m h!A#Leh
lOyirOA!h Aet-yOhw!h Ael%h#yn& lOjob l!n& K!l-haY!m$m
lOfaY%t#n& KOhaYom haZeh
[25] &cOd!q!h TihOyeh-L!n& K$-nivOm%r laEaxot Aet-K!l-
haMicOw!h haZ%At lipOn#y yOhw!h Ael%h#yn& KaAaver
ci&!n& s
7
[1] K$ yOb$Aak! yOhw!h Ael%heyk! Ael-h!A!rec Aaver-AaT!h
b!A-v!M!h lOrivOT!H wOn!val Goyim-raB$m miP!neyk!
hafiT$ wOhaGirOG!v$ wOh!Aem%r$ wOhaKOnaEan$
wOhaPOriZ$ wOhafi&$ wOhayOb&s$ vibOE!h goyim raB$m
waEac&m$m miMeki!
[2] &nOt!n!m yOhw!h Ael%heyk! lOp!neyk! wOhiK$t!m
hafar#m Tafar$m A%t!m l%A-tikOr%t l!hem BOr$t wOl%A
tOf!N#m
[3] wOl%A titOfaT#n B!m BiTOk! l%A-tiT#n libOno &biTo l%A-
tiQaf libOnek!
[4] K$-y!s$r Aet-BinOk! m#Aafaray wOE!bOd& Ael%h$m
Aaf#r$m wOf!r!h Aap-yOhw!h B!kem wOhivOm$dOk! mah#r
[5] K$-Aim-K%h taEax& l!hem mizOBOf%t#yhem TiT%c&
&mac#b%t!m TOvaB#r& waAav#yr#hem TOgaD#E&n
&pOs$l#yhem TixOrOp&n B!A#v
[6] K$ Eam q!dov AaT!h layhw!h Ael%heyk! BOk! B!far
yOhw!h Ael%heyk! lihOyot lo lOEam sOguL!h miK%l
h!EaM$m Aaver Eal-POn#y h!Aad!m!h s
[7] l%A m#ruBOkem miK!l-h!EaM$m f!vaq yOhw!h B!kem
waYibOfar B!kem K$-AaTem hamOEaj miK!l-h!EaM$m
[8] K$ m#Aahabat yOhw!h AetOkem &miV!mOro Aet-haVObuE!h
Aaver nivOBaE laAab%t#ykem hoc$A yOhw!h AetOkem BOy!d
faz!q!h waYipODOk! miB#yt Eab!d$m miYad ParOE%h
melekO-micOr!yim
[9] wOy!daEOT! K$-yOhw!h Ael%heyk! h&A h!Ael%h$m h!A#l
haNeAem!n v%m#r haBOr$t wOhafesed lOA%hab!yw
&lOv%mOr#y micOw%to ]micOw%t!yw[ lOAelep Dor
[10] &mOvaL#m lOx%nOA!yw Ael-P!n!yw lOhaAab$do l%A yOAaf#r
lOx%nOAo Ael-P!n!yw yOvaLem-lo
[11] wOv!marOT! Aet-haMicOw!h wOAet-hafuQ$m wOAet-
haMivOP!j$m Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom laEaxot!m p
[12] wOh!y!h E#qeb TivOmOE&n A#t haMivOP!j$m h!A#Leh
&vOmarOTem waEax$tem A%t!m wOv!mar yOhw!h Ael%heyk!
lOk! Aet-haBOr$t wOAet-hafesed Aaver nivOBaE laAab%teyk!
[13] waAah#bOk! &b#rakOk! wOhirOBek! &b#rakO POr$-
bijOnOk! &pOr$-AadOm!tek! DOg!nOk! wOt$r%vOk!
wOyicOh!rek! vOgar-Aal!peyk! wOEavOTOr%t c%Anek! Eal
h!Aad!m!h Aaver-nivOBaE laAab%teyk! l!tet l!kO
[14] B!r&kO TihOyeh miK!l-h!EaM$m l%A-yihOyeh bOk! E!q!r
waEaq!r!h &bibOhemOTek!
[15] wOh#s$r yOhw!h miMOk! K!l-f%l$ wOk!l-madOw#y
micOrayim h!r!E$m Aaver y!daEOT! l%A yOx$m!m B!kO
&nOt!n!m BOk!l-x%nOAeyk!
[16] wOA!kalOT! Aet-K!l-h!EaM$m Aaver yOhw!h Ael%heyk!
n%t#n l!kO l%A-t!f%s E#ynOk! Eal#yhem wOl%A taEab%d Aet-
Ael%h#yhem K$-moq#v h&A l!kO s
[17] K$ t%Amar BilOb!bOk! raB$m haGoyim h!A#Leh miMeN$
A#yk!h A&kal lOhor$v!m
[18] l%A t$r!A m#hem z!k%r TizOK%r A#t Aaver-E!x!h yOhw!h
Ael%heyk! lOparOE%h &lOk!l-micOr!yim
[19] haMaS%t haGOd%l%t Aaver-r!A& E#yneyk! wOh!A%t%t
wOhaM%pOt$m wOhaY!d hafaz!q!h wOhaZOr%Ea haNOj&y!h
Aaver hociAak! yOhw!h Ael%heyk! K#n-yaEaxeh yOhw!h
Ael%heyk! lOk!l-h!EaM$m Aaver-AaT!h y!r#A miPOn#yhem
[20] wOgam Aet-hacirOE!h yOvaLaf yOhw!h Ael%heyk! B!m
Ead-Aab%d haNivOA!r$m wOhaNisOT!r$m miP!neyk!
[21] l%A taEar%c miPOn#yhem K$-yOhw!h Ael%heyk!
BOqirOBek! A#l G!dol wOnor!A
[22] wOn!val yOhw!h Ael%heyk! Aet-haGoyim h!A#l
miP!neyk! mOEaj mOE!j l%A t&kal KaL%t!m mah#r Pen-
TirOBeh E!leyk! faYat haX!deh
[23] &nOt!n!m yOhw!h Ael%heyk! lOp!neyk! wOh!m!m
mOh&m!h gOd%l!h Ead hiV!mOd!m
[24] wOn!tan malOk#yhem BOy!dek! wOhaAabadOT! Aet-
vOm!m miTafat haV!m!yim l%A-yitOyac#b A$v BOp!neyk!
Ead hivOmidOk! A%t!m
[25] POs$l#y Ael%h#yhem TixOrOp&n B!A#v l%A-tafOm%d Kesep
wOz!h!b Eal#yhem wOl!qafOT! l!kO Pen Ti&!q#v Bo K$
toEabat yOhw!h Ael%heyk! h&A
[26] wOl%A-t!b$A toE#b!h Ael-B#ytek! wOh!y$t! f#rem K!m%h&
vaQ#c TOvaQOceN& wOtaE#b TOtaEabeN& K$-f#rem h&A p
8
[1] K!l-haMicOw!h Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom TivOmOr&n
laEaxot lOmaEan TifOy&n &rOb$tem &b!Atem w$rivOTem Aet-
h!A!rec Aaver-nivOBaE yOhw!h laAab%t#ykem
[2] wOz!karOT! Aet-K!l-haDerekO Aaver h%l$kak! yOhw!h
Ael%heyk! zeh AarOB!E$m v!n!h BaMidOB!r lOmaEan
EaN%tOk! lOnaS%tOk! l!daEat Aet-Aaver BilOb!bOk! hativOm%r
micOw%to ]micOw%t!yw[ Aim-l%A
[3] wayOEaNOk! waYarOEibek! waYaAakilOk! Aet-haM!n Aaver
l%A-y!daEOT! wOl%A y!dOE&n Aab%teyk! lOmaEan hodiEak! K$
l%A Eal-haLefem lObaDo yifOyeh h!A!d!m K$ Eal-K!l-moc!A
p$-yOhw!h yifOyeh h!A!d!m
[4] ximOl!tOk! l%A b!lOt!h m#E!leyk! wOragOlOk! l%A b!c#q!h
zeh AarOB!E$m v!n!h
[5] wOy!daEOT! Eim-lOb!bek! K$ KaAaver yOyaS#r A$v Aet-
BOno yOhw!h Ael%heyk! mOyaSOreki!
[6] wOv!marOT! Aet-micOw%t yOhw!h Ael%heyk! l!leket
BidOr!k!yw &lOyirOA!h A%to
[7] K$ yOhw!h Ael%heyk! mOb$Aak! Ael-Aerec job!h Aerec
nafal#y m!yim Eay!n%t &tOh%m%t y%cOA$m BaBiqOE!h
&b!h!r
[8] Aerec fiJ!h &xOE%r!h wOgepen &tOA#n!h wOriMon Aerec-
z#yt vemen &dOb!v
[9] Aerec Aaver l%A bOmisOK#nut T%Akal-B!H lefem l%A-
tefOsar K%l B!H Aerec Aaver Aab!neyh! barOzel
&m#har!reyh! TafOc%b nOf%vet
[10] wOA!kalOT! wOx!b!EOT! &b#rakOT! Aet-yOhw!h Ael%heyk!
Eal-h!A!rec haJ%b!h Aaver n!tan-l!kO
[11] hiV!mer lOk! Pen-TivOKaf Aet-yOhw!h Ael%heyk!
lObilOT$ vOm%r micOw%t!yw &mivOP!j!yw wOfuQ%t!yw
Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom
[12] Pen-T%Akal wOx!b!EOT! &b!T$m job$m TibOneh
wOy!v!bOT!
[13] &bOq!rOk! wOc%AnOk! yirOBOyun wOkesep wOz!h!b
yirOBeh-L!kO wOk%l Aaver-lOk! yirOBeh
[14] wOr!m lOb!bek! wOv!kafOT! Aet-yOhw!h Ael%heyk!
haMoc$Aak! m#Aerec micOrayim miB#yt Eab!d$m
[15] haMol$kak! BaMidOB!r haG!d%l wOhaNor!A n!f!v x!r!p
wOEaqOr!b wOciM!Aon Aaver A#yn-m!yim haMoc$A lOk!
mayim mic&r hafaL!m$v
[16] haMaAakilOk! m!n BaMidOB!r Aaver l%A-y!dOE&n
Aab%teyk! lOmaEan EaN%tOk! &lOmaEan naS%tek! lOh#yjibOk!
BOAafar$tek!
[17] wOA!marOT! BilOb!bek! K%f$ wOE%cem y!d$ E!x!h l$ Aet-
hafayil haZeh
[18] wOz!karOT! Aet-yOhw!h Ael%heyk! K$ h&A haN%t#n lOk!
K%fa laEaxot f!yil lOmaEan h!q$m Aet-BOr$to Aaver-nivOBaE
laAab%teyk! KaYom haZeh p
[19] wOh!y!h Aim-v!k%fa TivOKaf Aet-yOhw!h Ael%heyk!
wOh!lakOT! Aafar#y Ael%h$m Aaf#r$m waEabadOT!m
wOhivOTafaw$t! l!hem haEid%t$ b!kem haYom K$ A!b%d
T%Ab#d&n
[20] KaGoyim Aaver yOhw!h maAab$d miPOn#ykem K#n
t%Ab#d&n E#qeb l%A tivOmOE&n BOqol yOhw!h Ael%h#ykem p
9
[1] vOmaE yixOr!A#l AaT!h E%b#r haYom Aet-haYarOD#n l!b%A
l!revet Goyim GOd%l$m waEacum$m miMeki! E!r$m GOd%l%t
&bOcur%t BaV!m!yim
[2] Eam-G!dol w!r!m BOn#y Ean!q$m Aaver AaT!h y!daEOT!
wOAaT!h v!maEOT! m$ yitOyac#b lipOn#y BOn#y Ean!q
[3] wOy!daEOT! haYom K$ yOhw!h Ael%heyk! h&A-h!E%b#r
lOp!neyk! A#v A%kOl!h h&A yavOm$d#m wOh&A yakOn$E#m
lOp!neyk! wOhoravOT!m wOhaAabadOT!m mah#r KaAaver
DiBer yOhw!h l!kO
[4] Aal-T%Amar BilOb!bOk! Bahad%p yOhw!h Ael%heyk! A%t!m
miLOp!neyk! l#Am%r BOcidOq!t$ heb$Aan$ yOhw!h l!revet
Aet-h!A!rec haZ%At &bOrivOEat haGoyim h!A#Leh yOhw!h
mor$v!m miP!neyk!
[5] l%A bOcidOq!tOk! &bOy%ver lOb!bOk! AaT!h b!A l!revet Aet-
AarOc!m K$ BOrivOEat haGoyim h!A#Leh yOhw!h Ael%heyk!
mor$v!m miP!neyk! &lOmaEan h!q$m Aet-haD!b!r Aaver
nivOBaE yOhw!h laAab%teyk! lOAabOr!h!m lOyicOf!q
&lOyaEaq%b
[6] wOy!daEOT! K$ l%A bOcidOq!tOk! yOhw!h Ael%heyk! n%t#n
lOk! Aet-h!A!rec haJob!h haZ%At lOrivOT!H K$ Eam-qOv#h-
E%rep A!T!h
[7] zOk%r Aal-TivOKaf A#t Aaver-hiqOcapOT! Aet-yOhw!h
Ael%heyk! BaMidOB!r lOmin-haYom Aaver-y!c!At! m#Aerec
micOrayim Ead-B%Aakem Ead-haM!qom haZeh mamOr$m
hey$tem Eim-yOhw!h
[8] &bOf%r#b hiqOcapOTem Aet-yOhw!h waYitOAaNap yOhw!h
B!kem lOhavOm$d AetOkem
[9] BaEal%t$ h!h!r!h l!qafat l&f%t h!Aab!n$m l&f%t haBOr$t
Aaver-K!rat yOhw!h EiM!kem w!A#v#b B!h!r AarOB!E$m
yom wOAarOB!E$m layOl!h lefem l%A A!kalOT$ &mayim l%A
v!t$t$
[10] waYiT#n yOhw!h A#lay Aet-vOn#y l&f%t h!Aab!n$m
KOtub$m BOAecOBaE Ael%h$m waEal#yhem KOk!l-haDOb!r$m
Aaver DiBer yOhw!h EiM!kem B!h!r miTokO h!A#v BOyom
haQ!h!l
[11] wayOh$ miQ#c AarOB!E$m yom wOAarOB!E$m l!yOl!h n!tan
yOhw!h A#lay Aet-vOn#y luf%t h!Aab!n$m lufot haBOr$t
[12] waY%Amer yOhw!h A#lay q&m r#d mah#r miZeh K$ vif#t
EaMOk! Aaver hoc#At! miMicOr!yim s!r& mah#r min-
haDerekO Aaver ci&$tim E!x& l!hem maS#k!h
[13] waY%Amer yOhw!h A#lay l#Am%r r!A$t$ Aet-h!E!m haZeh
wOhiN#h Eam-qOv#h-E%rep h&A
[14] herep miMeN$ wOAavOm$d#m wOAemOfeh Aet-vOm!m
miTafat haV!m!yim wOAeEexeh AotOk! lOgoy-E!c&m w!r!b
miMeN&
[15] w!A#pen w!A#r#d min-h!h!r wOh!h!r B%E#r B!A#v
&vOn#y luf%t haBOr$t Eal vOT#y y!d!y
[16] w!A#reA wOhiN#h faj!Atem layhw!h Ael%h#ykem Eax$tem
l!kem E#gel maS#k!h sarOTem mah#r min-haDerekO
Aaver-ci&!h yOhw!h AetOkem
[17] w!AetOP%x BivOn#y haLuf%t w!AavOlik#m m#Eal vOT#y
y!d!y w!AavaBOr#m lOE#yn#ykem
[18] w!AetOnaPal lipOn#y yOhw!h K!riAv%n!h AarOB!E$m yom
wOAarOB!E$m layOl!h lefem l%A A!kalOT$ &mayim l%A v!t$t$ Eal
K!l-faJaAtOkem Aaver faj!Atem laEaxot h!raE BOE#yn#y
yOhw!h lOhakOE$so
[19] K$ y!g%rOT$ miPOn#y h!Aap wOhaf#m!h Aaver q!cap
yOhw!h Eal#ykem lOhavOm$d AetOkem waYivOmaE yOhw!h
A#lay Gam BaPaEam hahiwA
[20] &bOAahar%n hitOAaNap yOhw!h mOA%d lOhavOm$do
w!AetOPaL#l Gam-BOEad Aahar%n B!E#t hahiwA
[21] wOAet-faJaAtOkem Aaver-Eax$tem Aet-h!E#gel l!qafOT$
w!AexOr%p A%to B!A#v w!AeK%t A%to j!fon h#yj#b Ead Aaver-
Daq lOE!p!r w!AavOlikO Aet-Eap!ro Ael-haNafal haY%r#d
min-h!h!r
[22] &bOtabOE#r!h &bOmaS!h &bOqibOr%thaTaAaw!h maqOcip$m
hey$tem Aet-yOhw!h
[23] &bivOl%fa yOhw!h AetOkem miQ!d#vBarOn#Ea l#Am%r Eal&
&rOv& Aet-h!A!rec Aaver n!taT$ l!kem waTamOr& Aet-P$
yOhw!h Ael%h#ykem wOl%A heAemanOTem lo wOl%A
vOmaEOTem BOq%lo
[24] mamOr$m hey$tem Eim-yOhw!h miYom DaEOT$ AetOkem
[25] w!AetOnaPal lipOn#y yOhw!h A#t AarOB!E$m haYom wOAet-
AarOB!E$m haLayOl!h Aaver hitOnaP!lOT$ K$-A!mar yOhw!h
lOhavOm$d AetOkem
[26] w!AetOPaL#l Ael-yOhw!h w!A%mar Aad%n!y yOhwih Aal-
TavOf#t EaMOk! wOnafal!tOk! Aaver P!d$t! BOg!dOlek!
Aaver-hoc#At! miMicOrayim BOy!d faz!q!h
[27] zOk%r laEab!deyk! lOAabOr!h!m lOyicOf!q &lOyaEaq%b Aal-
T#pen Ael-qOv$ h!E!m haZeh wOAel-rivOEo wOAel-faJ!Ato
[28] Pen-y%AmOr& h!A!rec Aaver hoc#At!n& miV!m miBOl$
yOk%let yOhw!h lahab$A!m Ael-h!A!rec Aaver-DiBer l!hem
&miXinOA!to Aot!m hoc$A!m lahamit!m BaMidOB!r
[29] wOh#m EaMOk! wOnafal!tek! Aaver hoc#At! BOk%fak!
haG!d%l &bizOr%Eak! haNOj&y!h p
10
[1] B!E#t hahiwA A!mar yOhw!h A#lay POs!l-lOk! vOn#y-l&f%t
Aab!n$m K!riAv%n$m waEal#h A#lay h!h!r!h wOE!x$t! LOk!
Aaron E#c
[2] wOAekOT%b Eal-haLuf%t Aet-haDOb!r$m Aaver h!y& Eal-
haLuf%t h!riAv%n$m Aaver viBarOT! wOxamOT!m B!A!ron
[3] w!AaEax Aaron Eac#y viJ$m w!AepOs%l vOn#y-luf%t
Aab!n$m K!riAv%n$m w!AaEal h!h!r!h &vOn#y haLuf%t
BOy!d$
[4] waYikOT%b Eal-haLuf%t KaMikOT!b h!riAvon A#t Eaxeret
haDOb!r$m Aaver DiBer yOhw!h Aal#ykem B!h!r miTokO
h!A#v BOyom haQ!h!l waYiTOn#m yOhw!h A#l!y
[5] w!A#pen w!A#r#d min-h!h!r w!A!xim Aet-haLuf%t
B!A!ron Aaver E!x$t$ waYihOy& v!m KaAaver ci&an$ yOhw!h
[6] &bOn#y yixOr!A#l n!sOE& miBOA#r%tBOn#y-yaEaq!n
mos#r!h v!m m#t Aahar%n waYiQ!b#r v!m wayOkah#n
AelOE!z!r BOno TafOT!yw
[7] miV!m n!sOE& haGudOG%d!h &min-haGudOG%d!h
y!jOb!t!h Aerec nafal#y m!yim
[8] B!E#t hahiwA hibOD$l yOhw!h Aet-v#bej haL#w$ l!x#At Aet-
Aaron BOr$t-yOhw!h laEam%d lipOn#y yOhw!h lOv!rOto
&lOb!r#kO BivOmo Ead haYom haZeh
[9] Eal-K#n l%A-h!y!h lOl#w$ f#leq wOnafal!h Eim-Aef!yw
yOhw!h h&A nafal!to KaAaver DiBer yOhw!h Ael%heyk! lo
[10] wOA!n%k$ E!madOT$ b!h!r KaY!m$m h!riAv%n$m AarOB!E$m
yom wOAarOB!E$m l!yOl!h waYivOmaE yOhw!h A#lay Gam
BaPaEam hahiwA l%A-A!b!h yOhw!h havOf$tek!
[11] waY%Amer yOhw!h A#lay q&m l#kO lOmaSaE lipOn#y
h!E!m wOy!b%A& wOyirOv& Aet-h!A!rec Aaver-nivOBaEOT$
laAab%t!m l!t#t l!hem p
[12] wOEaT!h yixOr!A#l m!h yOhw!h Ael%heyk! v%A#l
m#EiM!kO K$ Aim-lOyirOA!h Aet-yOhw!h Ael%heyk! l!leket
BOk!l-DOr!k!yw &lOAahab!h A%to wOlaEab%d Aet-yOhw!h
Ael%heyk! BOk!l-lOb!bOk! &bOk!l-napOvek!
[13] livOm%r Aet-micOw%t yOhw!h wOAet-fuQ%t!yw Aaver
A!n%k$ mOca&Ok! haYom lOjob l!kO
[14] h#n layhw!h Ael%heyk! haV!mayim &vOm#y haV!m!yim
h!A!rec wOk!l-Aaver-B!H
[15] raq BaAab%teyk! f!vaq yOhw!h lOAahab!h Aot!m
waYibOfar BOzarOE!m Aafar#yhem B!kem miK!l-h!EaM$m
KaYom haZeh
[16] &malOTem A#t E!rOlat lObabOkem wOE!rOPOkem l%A taqOv&
Eod
[17] K$ yOhw!h Ael%h#ykem h&A Ael%h#y h!Ael%h$m waAad%n#y
h!Aad%n$m h!A#l haG!d%l haGiB%r wOhaNor!A Aaver l%A-
yiX!A p!n$m wOl%A yiQaf v%fad
[18] E%xeh mivOPaj y!tom wOAalOm!n!h wOA%h#b G#r l!tet lo
lefem wOximOl!h
[19] waAahabOTem Aet-haG#r K$-g#r$m hey$tem BOAerec
micOr!yim
[20] Aet-yOhw!h Ael%heyk! T$r!A A%to taEab%d &bo tidOB!q
&bivOmo TiV!b#Ea
[21] h&A tOhiL!tOk! wOh&A Ael%heyk! Aaver-E!x!h AiTOk! Aet-
haGOd%l%t wOAet-haNor!A%t h!A#Leh Aaver r!A& E#yneyk!
[22] BOvibOE$m nepev y!rOd& Aab%teyk! micOr!yOm!h
wOEaT!h x!mOk! yOhw!h Ael%heyk! KOkokOb#y haV!mayim
l!r%b
11
[1] wOA!habOT! A#t yOhw!h Ael%heyk! wOv!marOT!
mivOmarOTo wOfuQ%t!yw &mivOP!j!yw &micOw%t!yw
K!l-haY!m$m
[2] w$daEOTem haYom K$ l%A Aet-BOn#ykem Aaver l%A-y!dOE&
waAaver l%A-r!A& Aet-m&sar yOhw!h Ael%h#ykem Aet-G!dOlo
Aet-y!do hafaz!q!h &zOr%Eo haNOj&y!h
[3] wOAet-A%t%t!yw wOAet-maEax!yw Aaver E!x!h BOtokO
micOr!yim lOparOE%h melekO-micOrayim &lOk!l-AarOco
[4] waAaver E!x!h lOf#yl micOrayim lOs&s!yw &lOrikOBo
Aaver h#c$p Aet-m#y yam-s&p Eal-POn#yhem BOr!dOp!m
Aafar#ykem wayOAaBOd#m yOhw!h Ead haYom haZeh
[5] waAaver E!x!h l!kem BaMidOB!r Ead-B%Aakem Ead-
haM!qom haZeh
[6] waAaver E!x!h lOd!t!n wOlaAab$r!m BOn#y Ael$A!b Ben-
rOA&b#n Aaver P!cOt!h h!A!rec Aet-P$h! waTibOl!E#m wOAet-
B!T#yhem wOAet-A!h!l#yhem wOA#t K!l-hayOq&m Aaver
BOragOl#yhem BOqereb K!l-yixOr!A#l
[7] K$ E#yn#ykem h!r%A%t Aet-K!l-maEax#h yOhw!h haG!d%l
Aaver E!x!h
[8] &vOmarOTem Aet-K!l-haMicOw!h Aaver A!n%k$ mOca&Ok!
haYom lOmaEan TefezOq& &b!Atem w$rivOTem Aet-h!A!rec
Aaver AaTem E%bOr$m v!M!h lOrivOT!H
[9] &lOmaEan TaAar$k& y!m$m Eal-h!Aad!m!h Aaver nivOBaE
yOhw!h laAab%t#ykem l!t#t l!hem &lOzarOE!m Aerec z!bat
f!l!b &dOb!v s
[10] K$ h!A!rec Aaver AaT!h b!A-v!M!h lOrivOT!H l%A kOAerec
micOrayim hiwA Aaver yOc!Atem miV!m Aaver TizOraE Aet-
zarOEak! wOhivOq$t! bOragOlOk! KOgan haY!r!q
[11] wOh!A!rec Aaver AaTem E%bOr$m v!M!h lOrivOT!H Aerec
h!r$m &bOq!E%t limOjar haV!mayim TivOTeh-M!yim
[12] Aerec Aaver-yOhw!h Ael%heyk! D%r#v A%t!H T!m$d
E#yn#y yOhw!h Ael%heyk! B!H m#r#v$t haV!n!h wOEad
Aafar$t v!n!h s
[13] wOh!y!h Aim-v!m%Ea TivOmOE& Ael-micOw%tay Aaver
A!n%k$ mOca&eh AetOkem haYom lOAahab!h Aet-yOhw!h
Ael%h#ykem &lOE!bOdo BOk!l-lObabOkem &bOk!l-napOvOkem
[14] wOn!taT$ mOjar-AarOcOkem BOEiTo yoreh &malOqov
wOA!sapOT! dOg!nek! wOt$r%vOk! wOyicOh!rek!
[15] wOn!taT$ E#xeb BOx!dOk! libOhemOTek! wOA!kalOT!
wOx!b!EOT!
[16] hiV!mOr& l!kem Pen yipOTeh lObabOkem wOsarOTem
waEabadOTem Ael%h$m Aaf#r$m wOhivOTafaw$tem l!hem
[17] wOf!r!h Aap-yOhw!h B!kem wOE!car Aet-haV!mayim
wOl%A-yihOyeh m!j!r wOh!Aad!m!h l%A tiT#n Aet-yOb&l!H
waAabadOTem mOh#r!h m#Eal h!A!rec haJ%b!h Aaver
yOhw!h n%t#n l!kem
[18] wOxamOTem Aet-DOb!ray A#Leh Eal-lObabOkem wOEal-
napOvOkem &qOvarOTem A%t!m lOAot Eal-yedOkem wOh!y&
lOjoj!p%t B#yn E#yn#ykem
[19] wOliMadOTem A%t!m Aet-BOn#ykem lOdaB#r B!m
BOvibOTOk! BOb#ytek! &bOlekOTOk! baDerekO &bOv!kOBOk!
&bOq&mek!
[20] &kOtabOT!m Eal-mOz&zot B#ytek! &bivOE!reyk!
[21] lOmaEan yirOB& yOm#ykem w$m#y bOn#ykem Eal
h!Aad!m!h Aaver nivOBaE yOhw!h laAab%t#ykem l!t#t l!hem
K$m#y haV!mayim Eal-h!A!rec s
[22] K$ Aim-v!m%r TivOmOr&n Aet-K!l-haMicOw!h haZ%At
Aaver A!n%k$ mOca&eh AetOkem laEax%t!H lOAahab!h Aet-
yOhw!h Ael%h#ykem l!leket BOk!l-DOr!k!yw &lOd!bOq!h-
bo
[23] wOhor$v yOhw!h Aet-K!l-haGoyim h!A#Leh
miLipOn#ykem w$rivOTem Goyim GOd%l$m waEacum$m
miKem
[24] K!l-haM!qom Aaver TidOr%kO Kap-ragOlOkem Bo l!kem
yihOyeh min-haMidOB!r wOhaLOb!non min-haN!h!r
nOhar-POr!t wOEad haY!m h!Aafaron yihOyeh GObulOkem
[25] l%A-yitOyac#b A$v BipOn#ykem PafODOkem &moraAakem
yiT#n yOhw!h Ael%h#ykem Eal-POn#y k!l-h!A!rec Aaver
TidOrOk&-b!H KaAaver DiBer l!kem s
[26] rOA#h A!n%k$ n%t#n lipOn#ykem haYom BOr!k!h &qOl!l!h
[27] Aet-haBOr!k!h Aaver TivOmOE& Ael-micOw%t yOhw!h
Ael%h#ykem Aaver A!n%k$ mOca&eh AetOkem haYom
[28] wOhaQOl!l!h Aim-l%A tivOmOE& Ael-micOw%t yOhw!h
Ael%h#ykem wOsarOTem min-haDerekO Aaver A!n%k$
mOca&eh AetOkem haYom l!leket Aafar#y Ael%h$m Aaf#r$m
Aaver l%A-yOdaEOTem s
[29] wOh!y!h K$ yOb$Aak! yOhw!h Ael%heyk! Ael-h!A!rec
Aaver-AaT!h b!A-v!M!h lOrivOT!H wOn!taT!h Aet-
haBOr!k!h Eal-har GOriz$m wOAet-haQOl!l!h Eal-har E#yb!l
[30] hal%A-h#M!h BOE#ber haYarOD#n Aafar#y DerekO mOboA
haVemev BOAerec haKOnaEan$ haY%v#b B!Ear!b!h m&l
haGilOG!l A#cel A#lon#y m%reh
[31] K$ AaTem E%bOr$m Aet-haYarOD#n l!b%A l!revet Aet-
h!A!rec Aaver-yOhw!h Ael%h#ykem n%t#n l!kem w$rivOTem
A%t!H w$vabOTem-B!H
[32] &vOmarOTem laEaxot A#t K!l-hafuQ$m wOAet-haMivOP!j$m
Aaver A!n%k$ n%t#n lipOn#ykem haYom
12
[1]A#Leh hafuQ$m wOhaMivOP!j$m Aaver TivOmOr&n laEaxot
B!A!rec Aaver n!tan yOhw!h Ael%h#y Aab%teyk! lOk!
lOrivOT!H K!l-haY!m$m Aaver-AaTem faY$m Eal-h!Aad!m!h
[2] AaB#d TOAaBOd&n Aet-K!l-haMOq%mot Aaver E!bOd&-v!m
haGoyim Aaver AaTem y%rOv$m A%t!m Aet-Ael%h#yhem Eal-
heh!r$m h!r!m$m wOEal-haGOb!Eot wOtafat K!l-E#c raEan!n
[3] wOniTacOTem Aet-mizOBf%t!m wOviBarOTem Aet-
mac#b%t!m waAav#r#yhem TixOrOp&n B!A#v &pOs$l#y
Ael%h#yhem TOgaD#E&n wOAiBadOTem Aet-vOm!m min-
haM!qom hah&A
[4] l%A-taEax&n K#n layhw!h Ael%h#ykem
[5] K$ Aim-Ael-haM!qom Aaver-yibOfar yOhw!h Ael%h#ykem
miK!l-vibOj#ykem l!x&m Aet-vOmo v!m lOvikOno tidOrOv&
&b!At! v!M!h
[6] wahab#Atem v!M!h E%l%t#ykem wOzibOf#ykem wOA#t
maEOxOr%t#ykem wOA#t TOr&mat yedOkem wOnidOr#ykem
wOnidOb%t#ykem &bOk%r%t BOqarOkem wOc%AnOkem
[7] waAakalOTem-v!m lipOn#y yOhw!h Ael%h#ykem
&xOmafOTem BOk%l mivOlaf yedOkem AaTem &b!T#ykem
Aaver B#rakOk! yOhw!h Ael%heyk!
[8] l%A taEax&n KOk%l Aaver AanafOn& E%x$m P%h haYom A$v
K!l-haY!v!r BOE#yn!yw
[9] K$ l%A-B!Atem Ead-E!T!h Ael-haMOn&f!h wOAel-haNafal!h
Aaver-yOhw!h Ael%heyk! n%t#n l!kO
[10] waEabarOTem Aet-haYarOD#n w$vabOTem B!A!rec Aaver-
yOhw!h Ael%h#ykem manOf$l AetOkem wOh#n$fa l!kem
miK!l-A%yOb#ykem miS!b$b w$vabOTem-Bejaf
[11] wOh!y!h haM!qom Aaver-yibOfar yOhw!h Ael%h#ykem
Bo lOvaK#n vOmo v!m v!M!h t!b$A& A#t K!l-Aaver A!n%k$
mOca&eh AetOkem Eol%t#ykem wOzibOf#ykem
maEOxOr%t#ykem &tOrumat yedOkem wOk%l mibOfar
nidOr#ykem Aaver TiDOr& layhw!h
[12] &xOmafOTem lipOn#y yOhw!h Ael%h#ykem AaTem
&bOn#ykem &bOn%t#ykem wOEabOd#ykem wOAamOh%t#ykem
wOhaL#w$ Aaver BOvaEar#ykem K$ A#yn lo f#leq wOnafal!h
AiTOkem
[13] hiV!mer lOk! Pen-TaEaleh E%l%teyk! BOk!l-m!qom Aaver
TirOAeh
[14] K$ Aim-BaM!qom Aaver-yibOfar yOhw!h BOAafad
vOb!jeyk! v!m TaEaleh E%l%teyk! wOv!m TaEaxeh K%l Aaver
A!n%k$ mOca&eki!
[15] raq BOk!l-Aa&at napOvOk! TizOBaf wOA!kalOT! b!x!r
KObirOKat yOhw!h Ael%heyk! Aaver n!tan-lOk! BOk!l-
vOE!reyk! haJ!m#A wOhaJ!hor y%AkOleN& KacOb$ wOk!AaY!l
[16] raq haD!m l%A t%Ak#l& Eal-h!A!rec TivOPOkeN& KaM!yim
[17] l%A-t&kal leAek%l BivOE!reyk! maEOxar DOg!nOk!
wOt$r%vOk! wOyicOh!rek! &bOk%r%t BOq!rOk! wOc%Anek!
wOk!l-nOd!reyk! Aaver TiD%r wOnidOb%teyk! &tOr&mat
y!dek!
[18] K$ Aim-lipOn#y yOhw!h Ael%heyk! T%AkOleN& BaM!qom
Aaver yibOfar yOhw!h Ael%heyk! Bo AaT!h &binOk!
&biTek! wOEabODOk! waAam!tek! wOhaL#w$ Aaver
BivOE!reyk! wOx!mafOT! lipOn#y yOhw!h Ael%heyk! BOk%l
mivOlaf y!dek!
[19] hiV!mer lOk! Pen-TaEaz%b Aet-haL#w$ K!l-y!meyk!
Eal-AadOm!tek! s
[20] K$-yarOf$b yOhw!h Ael%heyk! Aet-GOb&lOk! KaAaver
DiBer-l!kO wOA!marOT! A%kOl!h b!x!r K$-tOAa&eh napOvOk!
leAek%l B!x!r BOk!l-Aa&at napOvOk! T%Akal B!x!r
[21] K$-yirOfaq miMOk! haM!qom Aaver yibOfar yOhw!h
Ael%heyk! l!x&m vOmo v!m wOz!bafOT! miBOq!rOk!
&mic%AnOk! Aaver n!tan yOhw!h lOk! KaAaver ci&$tik!
wOA!kalOT! BivOE!reyk! BOk%l Aa&at napOvek!
[22] AakO KaAaver y#A!k#l Aet-hacOb$ wOAet-h!AaY!l K#n
T%AkOleN& haJ!m#A wOhaJ!hor yafOD!w y%AkOleN&
[23] raq fazaq lObilOT$ Aak%l haD!m K$ haD!m h&A haN!pev
wOl%A-t%Akal haNepev Eim-haB!x!r
[24] l%A T%AkOleN& Eal-h!A!rec TivOPOkeN& KaM!yim
[25] l%A T%AkOleN& lOmaEan y$jab lOk! &lOb!neyk! Aafareyk!
K$-taEaxeh haY!v!r BOE#yn#y yOhw!h
[26] raq q!d!veyk! Aaver-yihOy& lOk! &nOd!reyk! TiX!A
&b!At! Ael-haM!qom Aaver-yibOfar yOhw!h
[27] wOE!x$t! E%l%teyk! haB!x!r wOhaD!m Eal-mizOBaf
yOhw!h Ael%heyk! wOdam-zOb!feyk! yiV!p#kO Eal-
mizOBaf yOhw!h Ael%heyk! wOhaB!x!r T%Ak#l
[28] vOm%r wOv!maEOT! A#t K!l-haDOb!r$m h!A#Leh Aaver
A!n%k$ mOca&eki! lOmaEan y$jab lOk! &lOb!neyk! Aafareyk!
Ead-Eol!m K$ taEaxeh haJob wOhaY!v!r BOE#yn#y yOhw!h
Ael%heyk! s
[29] K$-yakOr$t yOhw!h Ael%heyk! Aet-haGoyim Aaver AaT!h
b!A-v!M!h l!revet Aot!m miP!neyk! wOy!ravOT! A%t!m
wOy!vabOT! BOAarOc!m
[30] hiV!mer lOk! Pen-TiN!q#v Aafar#yhem Aafar#y
hiV!mOd!m miP!neyk! &pen-TidOr%v l#Al%h#yhem l#Am%r
A#yk!h yaEabOd& haGoyim h!A#Leh Aet-Ael%h#yhem
wOAeEexeh-K#n Gam-A!n$
[31] l%A-taEaxeh k#n layhw!h Ael%heyk! K$ K!l-ToEabat
yOhw!h Aaver x!n#A E!x& l#Al%h#yhem K$ gam Aet-
BOn#yhem wOAet-BOn%t#yhem yixOrOp& b!A#v l#Al%h#yhem
13
[1] A#t K!l-haD!b!r Aaver A!n%k$ mOca&eh AetOkem A%to
tivOmOr& laEaxot l%A-t%s#p E!l!yw wOl%A tigOraE miMeN& p
[2] K$-y!q&m BOqirOBOk! n!b$A Ao f%l#m falom wOn!tan
A#leyk! Aot Ao mop#t
[3] &b!A h!Aot wOhaMop#t Aaver-DiBer A#leyk! l#Am%r
n#lOk!h Aafar#y Ael%h$m Aaf#r$m Aaver l%A-yOdaEOT!m
wOn!E!bOd#m
[4] l%A tivOmaE Ael-DibOr#y haN!b$A hah&A Ao Ael-fol#m
hafalom hah&A K$ mOnaSeh yOhw!h Ael%h#ykem AetOkem
l!daEat hayivOkem A%hab$m Aet-yOhw!h Ael%h#ykem BOk!l-
lObabOkem &bOk!l-napOvOkem
[5] Aafar#y yOhw!h Ael%h#ykem T#l#k& wOA%to t$r!A& wOAet-
micOw%t!yw TivOm%r& &bOq%lo tivOm!E& wOA%to taEab%d&
&bo tidOB!q&n
[6] wOhaN!b$A hah&A Ao f%l#m hafalom hah&A y&m!t K$
diBer-s!r!h Eal-yOhw!h Ael%h#ykem haMoc$A AetOkem
m#Aerec micOrayim wOhaP%dOk! miB#yt Eab!d$m
lOhaD$fak! min-haDerekO Aaver ci&Ok! yOhw!h Ael%heyk!
l!leket B!H &biEarOT! h!r!E miQirOBek!
[7] K$ yOs$tOk! A!f$k! ben-AiMek! Ao-binOk! Ao-biTOk! Ao
A#vet f#yqek! Ao r#Eak! Aaver KOnapOvOk! BaS#ter l#Am%r
n#lOk!h wOnaEabOd!h Ael%h$m Aaf#r$m Aaver l%A y!daEOT!
AaT!h waAab%teyk!
[8] m#Ael%h#y h!EaM$m Aaver sOb$b%t#ykem haQOr%b$m
A#leyk! Ao h!rOf%q$m miMeki! miqOc#h h!A!rec wOEad-
qOc#h h!A!rec
[9] l%A-t%Abeh lo wOl%A tivOmaE A#l!yw wOl%A-t!fos E#ynOk!
E!l!yw wOl%A-tafOm%l wOl%A-tOkaSeh E!l!yw
[10] K$ h!r%g TaharOgeN& y!dOk! TihOyeh-Bo b!riAvon!h
laham$to wOyad K!l-h!E!m B!Aafar%n!h
[11] &sOqalOTo b!Aab!n$m w!m#t K$ biQ#v lOhaD$fak! m#Eal
yOhw!h Ael%heyk! haMoc$Aak! m#Aerec micOrayim miB#yt
Eab!d$m
[12] wOk!l-yixOr!A#l yivOmOE& wOyir!A&n wOl%A-yosip&
laEaxot KaD!b!r h!r!E haZeh BOqirOBek! s
[13] K$-tivOmaE BOAafat E!reyk! Aaver yOhw!h Ael%heyk!
n%t#n lOk! l!vebet v!m l#Am%r
[14] y!cOA& Aan!v$m BOn#y-bOliYaEal miQirOBek! waYaD$f&
Aet-y%vOb#y E$r!m l#Am%r n#lOk!h wOnaEabOd!h Ael%h$m
Aaf#r$m Aaver l%A-yOdaEOTem
[15] wOd!ravOT! wOf!qarOT! wOv!AalOT! h#yj#b wOhiN#h
Aemet n!kon haD!b!r neEexOt!h haToE#b!h haZ%At
BOqirOBek!
[16] haK#h taKeh Aet-y%vOb#y h!E$r hah&A ]hah$A[ lOp$-f!reb
hafar#m A%t!H wOAet-K!l-Aaver-B!H wOAet-BOhemOT!H
lOp$-f!reb
[17] wOAet-K!l-vOl!l!H TiqOB%c Ael-TokO rOf%b!H
wOx!rapOT! b!A#v Aet-h!E$r wOAet-K!l-vOl!l!H K!l$l
layhw!h Ael%heyk! wOh!yOt!h T#l Eol!m l%A tiB!neh Eod
[18] wOl%A-yidOBaq BOy!dOk! mOA&m!h min-haf#rem
lOmaEan y!v&b yOhw!h m#faron AaPo wOn!tan-lOk!
rafam$m wOrifamOk! wOhirOBek! KaAaver nivOBaE
laAab%teyk!
[19] K$ tivOmaE BOqol yOhw!h Ael%heyk! livOm%r Aet-K!l-
micOw%t!yw Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom laEaxot haY!v!r
BOE#yn#y yOhw!h Ael%heyk! s
14
[1] B!n$m AaTem layhw!h Ael%h#ykem l%A titOG%dOd& wOl%A-
t!x$m& q!rOf!h B#yn E#yn#ykem l!m#t
[2] K$ Eam q!dov AaT!h layhw!h Ael%heyk! &bOk! B!far
yOhw!h lihOyot lo lOEam sOguL!h miK%l h!EaM$m Aaver
Eal-POn#y h!Aad!m!h s
[3] l%A t%Akal K!l-ToE#b!h
[4] z%At haBOh#m!h Aaver T%Ak#l& vor x#h kOx!b$m wOx#h
EiZ$m
[5] AaY!l &cOb$ wOyafOm&r wOAaQo wOd$v%n &tOAo w!z!mer
[6] wOk!l-BOh#m!h mapOreset ParOs!h wOv%saEat vesaE
vOT#y pOr!sot maEalat G#r!h BaBOh#m!h A%t!H T%Ak#l&
[7] AakO Aet-zeh l%A t%AkOl& miMaEal#y haG#r!h
&miMapOr$s#y haParOs!h haVOs&E!h Aet-haG!m!l wOAet-
h!AarOnebet wOAet-haV!p!n K$-maEal#h g#r!h h#M!h
&parOs!h l%A hipOr$s& jOm#A$m h#m l!kem
[8] wOAet-hafaz$r K$-mapOr$s ParOs!h h&A wOl%A g#r!h
j!m#A h&A l!kem miBOx!r!m l%A t%Ak#l& &bOnibOl!t!m l%A
tiG!E& s
[9] Aet-zeh T%AkOl& miK%l Aaver BaM!yim K%l Aaver-lo
sOnaP$r wOqaxOqexet T%Ak#l&
[10] wOk%l Aaver A#yn-lo sOnaP$r wOqaxOqexet l%A t%Ak#l&
j!m#A h&A l!kem s
[11] K!l-ciPor jOh%r!h T%Ak#l&
[12] wOzeh Aaver l%A-t%AkOl& m#hem haNever wOhaPeres
wOh!E!zOniY!h
[13] wOh!r!A!h wOAet-h!AaY!h wOhaDaY!h lOm$n!H
[14] wOA#t K!l-E%r#b lOm$no
[15] wOA#t Bat haYaEan!h wOAet-haTafOm!s wOAet-haV!fap
wOAet-haN#c lOm$n#h&
[16] Aet-haKos wOAet-haYanOv&p wOhaTinOv!met
[17] wOhaQ!A!t wOAet-h!r!f!m!h wOAet-haV!l!kO
[18] wOhafas$d!h wOh!Aan!p!h lOm$n!H wOhaD&k$pat
wOh!EajaL#p
[19] wOk%l verec h!Eop j!m#A h&A l!kem l%A y#A!k#l&
[20] K!l-Eop j!hor T%Ak#l&
[21] l%A t%AkOl& k!l-nOb#l!h laG#r Aaver-BivOE!reyk!
TiTOneN!h waAak!l!H Ao m!k%r lOn!kOr$ K$ Eam q!dov
AaT!h layhw!h Ael%heyk! l%A-tObaV#l GOd$ Bafal#b AiMo p
[22] EaX#r TOEaX#r A#t K!l-TOb&Aat zarOEek! haY%c#A haX!deh
v!n!h v!n!h
[23] wOA!kalOT! lipOn#y yOhw!h Ael%heyk! BaM!qom Aaver-
yibOfar lOvaK#n vOmo v!m maEOxar DOg!nOk! T$r%vOk!
wOyicOh!rek! &bOk%r%t BOq!rOk! wOc%Anek! lOmaEan
TilOmad lOyirOA!h Aet-yOhw!h Ael%heyk! K!l-haY!m$m
[24] wOk$-yirOBeh miMOk! haDerekO K$ l%A t&kal xOA#to K$-
yirOfaq miMOk! haM!qom Aaver yibOfar yOhw!h
Ael%heyk! l!x&m vOmo v!m K$ yOb!rekOk! yOhw!h
Ael%heyk!
[25] wOn!taT!h BaK!sep wOcarOT! haKesep BOy!dOk!
wOh!lakOT! Ael-haM!qom Aaver yibOfar yOhw!h Ael%heyk!
Bo
[26] wOn!taT!h haKesep BOk%l Aaver-TOAa&eh napOvOk!
BaB!q!r &bac%An &baYayin &baV#k!r &bOk%l Aaver
TivOA!lOk! napOvek! wOA!kalOT! V!m lipOn#y yOhw!h
Ael%heyk! wOx!mafOT! AaT!h &b#ytek!
[27] wOhaL#w$ Aaver-BivOE!reyk! l%A taEazObeN& K$ A#yn lo
f#leq wOnafal!h EiM!kO s
[28] miqOc#h v!l%v v!n$m Toc$A Aet-K!l-maEOxar TOb&A!tOk!
BaV!n!h hahiwA wOhiNafOT! BivOE!reyk!
[29] &b!A haL#w$ K$ A#yn-lo f#leq wOnafal!h EiM!kO
wOhaG#r wOhaY!tom wOh!AalOm!n!h Aaver BivOE!reyk!
wOA!kOl& wOx!b#E& lOmaEan yOb!rekOk! yOhw!h Ael%heyk!
BOk!l-maEax#h y!dOk! Aaver TaEaxeh s
15
[1] miQ#c vebaE-v!n$m TaEaxeh vOmiJ!h
[2] wOzeh DObar haVOmiJ!h v!moj K!l-BaEal maV#h y!do
Aaver yaVeh BOr#E#h& l%A-yiG%x Aet-r#E#h& wOAet-A!f$w
K$-q!r!A vOmiJ!h layhw!h
[3] Aet-haN!kOr$ TiG%x waAaver yihOyeh lOk! Aet-A!f$k!
TavOm#j y!dek!
[4] Aepes K$ l%A yihOyeh-BOk! AebOyon K$-b!r#kO
yOb!rekOk! yOhw!h B!A!rec Aaver yOhw!h Ael%heyk!
n%t#n-lOk! nafal!h lOrivOT!H
[5] raq Aim-v!moEa TivOmaE BOqol yOhw!h Ael%heyk!
livOm%r laEaxot Aet-K!l-haMicOw!h haZ%At Aaver A!n%k$
mOca&Ok! haYom
[6] K$-yOhw!h Ael%heyk! B#rakOk! KaAaver DiBer-l!kO
wOhaEabajOT! Goyim raB$m wOAaT!h l%A taEab%j &m!valOT!
BOgoyim raB$m &bOk! l%A yimOv%l& s
[7] K$-yihOyeh bOk! AebOyon m#Aafad Aafeyk! BOAafad
vOE!reyk! BOAarOcOk! Aaver-yOhw!h Ael%heyk! n%t#n l!kO
l%A tOAaM#c Aet-lOb!bOk! wOl%A tiqOP%c Aet-y!dOk! m#A!f$k!
h!AebOyon
[8] K$-p!t%fa TipOTaf Aet-y!dOk! lo wOhaEab#j TaEab$jeN&
D#y mafOs%ro Aaver yefOsar lo
[9] hiV!mer lOk! Pen-yihOyeh d!b!r Eim-lOb!bOk! bOliYaEal
l#Am%r q!rOb!h vOnat-haVebaE vOnat haVOmiJ!h wOr!E!h
E#ynOk! BOA!f$k! h!AebOyon wOl%A tiT#n lo wOq!r!A E!leyk!
Ael-yOhw!h wOh!y!h bOk! f#jOA
[10] n!ton TiT#n lo wOl%A-y#raE lOb!bOk! BOtiTOk! lo K$
BigOlal haD!b!r haZeh yOb!rekOk! yOhw!h Ael%heyk!
BOk!l-maEaxek! &bOk%l mivOlaf y!dek!
[11] K$ l%A-yefODal AebOyon miQereb h!A!rec Eal-K#n A!n%k$
mOca&Ok! l#Am%r P!t%fa TipOTaf Aet-y!dOk! lOA!f$k!
laEaniYek! &lOAebOy%nOk! BOAarOcek! s
[12] K$-yiM!k#r lOk! A!f$k! h!EibOr$ Ao h!EibOriY!h
waEab!dOk! v#v v!n$m &baV!n!h haVOb$Eit TOvaLOfeN&
f!pOv$ m#EiM!kO
[13] wOk$-tOvaLOfeN& f!pOv$ m#EiM!kO l%A tOvaLOfeN&
r#yq!m
[14] haEan#yq TaEan$q lo mic%AnOk! &miG!rOnOk!
&miYiqObek! Aaver B#rakOk! yOhw!h Ael%heyk! TiTen-lo
[15] wOz!karOT! K$ Eebed h!y$t! BOAerec micOrayim
waYipODOk! yOhw!h Ael%heyk! Eal-K#n A!n%k$ mOca&Ok!
Aet-haD!b!r haZeh haYom
[16] wOh!y!h K$-y%Amar A#leyk! l%A A#c#A m#EiM!kO K$
Aah#bOk! wOAet-B#ytek! K$-job lo EiM!kO
[17] wOl!qafOT! Aet-haMarOc#Ea wOn!taT!h bOA!zOno
&baDelet wOh!y!h lOk! Eebed Eol!m wOAap laAam!tOk!
TaEaxeh-K#n
[18] l%A-yiqOveh bOE#ynek! BOvaL#fak! A%to f!pOv$ m#EiM!kO
K$ mivOneh xOkar x!k$r Eab!dOk! v#v v!n$m &b#rakOk!
yOhw!h Ael%heyk! BOk%l Aaver TaEaxeh p
[19] K!l-haBOkor Aaver yi&!l#d BibOq!rOk! &bOc%AnOk!
haZ!k!r TaqOD$v layhw!h Ael%heyk! l%A taEab%d BibOk%r
vorek! wOl%A t!g%z BOkor c%Anek!
[20] lipOn#y yOhw!h Ael%heyk! t%AkaleN& v!n!h bOv!n!h
BaM!qom Aaver-yibOfar yOhw!h AaT!h &b#ytek!
[21] wOk$-yihOyeh bo m&m PiS#fa Ao Ei&#r K%l m&m r!E l%A
tizOB!feN& layhw!h Ael%heyk!
[22] BivOE!reyk! T%AkaleN& haJ!m#A wOhaJ!hor yafOD!w
KacOb$ wOk!AaY!l
[23] raq Aet-D!mo l%A t%Ak#l Eal-h!A!rec TivOPOkeN&
KaM!yim p

16
[1] v!mor Aet-f%dev h!A!b$b wOE!x$t! Pesaf layhw!h
Ael%heyk! K$ BOf%dev h!A!b$b hoc$Aak! yOhw!h Ael%heyk!
miMicOrayim l!yOl!h
[2] wOz!bafOT! Pesaf layhw!h Ael%heyk! c%An &b!q!r
BaM!qom Aaver-yibOfar yOhw!h lOvaK#n vOmo v!m
[3] l%A-t%Akal E!l!yw f!m#c vibOEat y!m$m T%Akal-E!l!yw
macot lefem E%n$ K$ bOfiP!zon y!c!At! m#Aerec
micOrayim lOmaEan TizOK%r Aet-yom c#AtOk! m#Aerec
micOrayim K%l yOm#y faYeyk!
[4] wOl%A-y#r!Aeh lOk! xOA%r BOk!l-GObulOk! vibOEat y!m$m
wOl%A-y!l$n min-haB!x!r Aaver TizOBaf B!Eereb BaYom
h!riAvon laB%qer
[5] l%A t&kal lizOB%fa Aet-haP!saf BOAafad vOE!reyk! Aaver-
yOhw!h Ael%heyk! n%t#n l!kO
[6] K$ Aim-Ael-haM!qom Aaver-yibOfar yOhw!h Ael%heyk!
lOvaK#n vOmo v!m TizOBaf Aet-haPesaf B!E!reb KOboA
haVemev moE#d c#AtOk! miMicOr!yim
[7] &biValOT! wOA!kalOT! BaM!qom Aaver yibOfar yOhw!h
Ael%heyk! Bo &p!n$t! baB%qer wOh!lakOT! lOA%h!leyk!
[8] v#vet y!m$m T%Akal macot &baYom haVOb$E$ Eaceret
layhw!h Ael%heyk! l%A taEaxeh mOl!Ak!h s
[9] vibOE!h v!buE%t TisOP!r-l!kO m#h!f#l ferOm#v BaQ!m!h
T!f#l lisOP%r vibOE!h v!buEot
[10] wOE!x$t! fag v!buEot layhw!h Ael%heyk! miSat nidObat
y!dOk! Aaver TiT#n KaAaver yOb!rekOk! yOhw!h Ael%heyk!
[11] wOx!mafOT! lipOn#y yOhw!h Ael%heyk! AaT!h &binOk!
&biTek! wOEabODOk! waAam!tek! wOhaL#w$ Aaver
BivOE!reyk! wOhaG#r wOhaY!tom wOh!AalOm!n!h Aaver
BOqirOBek! BaM!qom Aaver yibOfar yOhw!h Ael%heyk!
lOvaK#n vOmo v!m
[12] wOz!karOT! K$-Eebed h!y$t! BOmicOr!yim wOv!marOT!
wOE!x$t! Aet-hafuQ$m h!A#Leh p
[13] fag haSuK%t TaEaxeh lOk! vibOEat y!m$m BOA!sOPOk!
miG!rOnOk! &miYiqObek!
[14] wOx!mafOT! BOfaGek! AaT!h &binOk! &biTek!
wOEabODOk! waAam!tek! wOhaL#w$ wOhaG#r wOhaY!tom
wOh!AalOm!n!h Aaver BivOE!reyk!
[15] vibOEat y!m$m T!f%g layhw!h Ael%heyk! BaM!qom
Aaver-yibOfar yOhw!h K$ yOb!rekOk! yOhw!h Ael%heyk!
BOk%l TOb&A!tOk! &bOk%l maEax#h y!deyk! wOh!y$t! AakO
x!m#fa
[16] v!lov POE!m$m BaV!n!h y#r!Aeh k!l-zOk&rOk! Aet-
POn#y yOhw!h Ael%heyk! BaM!qom Aaver yibOf!r BOfag
haMacot &bOfag haV!buEot &bOfag haSuKot wOl%A y#r!Aeh
Aet-POn#y yOhw!h r#yq!m
[17] A$v KOmaTOnat y!do KObirOKat yOhw!h Ael%heyk! Aaver
n!tan-l!kO s
[18] v%pOj$m wOv%jOr$m TiTen-lOk! BOk!l-vOE!reyk! Aaver
yOhw!h Ael%heyk! n%t#n lOk! livOb!jeyk! wOv!pOj& Aet-
h!E!m mivOPaj-cedeq
[19] l%A-taJeh mivOP!j l%A taK$r P!n$m wOl%A-tiQaf v%fad K$
haV%fad yOEa&#r E#yn#y fak!m$m w$saL#p DibOr#y
caD$qim
[20] cedeq cedeq TirOD%p lOmaEan TifOyeh wOy!ravOT! Aet-
h!A!rec Aaver-yOhw!h Ael%heyk! n%t#n l!kO s
[21] l%A-tiJaE lOk! Aav#r!h K!l-E#c A#cel mizOBaf yOhw!h
Ael%heyk! Aaver TaEaxeh-L!kO s
[22] wOl%A-t!q$m lOk! mac#b!h Aaver x!n#A yOhw!h Ael%heyk!
s
17
[1] l%A-tizOBaf layhw!h Ael%heyk! vor w!xeh Aaver yihOyeh
bo m&m K%l D!b!r r!E K$ toEabat yOhw!h Ael%heyk! h&A s
[2] K$-yiM!c#A bOqirOBOk! BOAafad vOE!reyk! Aaver-yOhw!h
Ael%heyk! n%t#n l!kO A$v Ao-AiV!h Aaver yaEaxeh Aet-h!raE
BOE#yn#y yOhw!h-Ael%heyk! laEab%r BOr$to
[3] waY#lekO waYaEab%d Ael%h$m Aaf#r$m waYivOTaf& l!hem
wOlaVemev Ao laY!r#fa Ao lOk!l-cOb!A haV!mayim Aaver
l%A-ci&$t$
[4] wOhuGad-lOk! wOv!m!EOT! wOd!ravOT! h#yj#b wOhiN#h
Aemet n!kon haD!b!r neEexOt!h haToE#b!h haZ%At
BOyixOr!A#l
[5] wOhoc#At! Aet-h!A$v hah&A Ao Aet-h!AiV!h hahiwA Aaver E!x&
Aet-haD!b!r h!r!E haZeh Ael-vOE!reyk! Aet-h!A$v Ao Aet-
h!AiV!h &sOqalOT!m B!Aab!n$m w!m#t&
[6] Eal-P$ vOnayim E#d$m Ao vOl%v!h E#d$m y&mat haM#t l%A
y&mat Eal-P$ E#d Aef!d
[7] yad h!E#d$m TihOyeh-Bo b!riAv%n!h laham$to wOyad
K!l-h!E!m B!Aafar%n!h &biEarOT! h!r!E miQirOBek! p
[8] K$ yiP!l#A miMOk! d!b!r laMivOP!j B#yn-D!m lOd!m
B#yn-D$n lOd$n &b#yn negaE l!negaE DibOr#y r$b%t
BivOE!reyk! wOqamOT! wOE!l$t! Ael-haM!qom Aaver
yibOfar yOhw!h Ael%heyk! Bo
[9] &b!At! Ael-haK%han$m halOwiYim wOAel-haV%p#j Aaver
yihOyeh BaY!m$m h!h#m wOd!ravOT! wOhiG$d& lOk! A#t
DObar haMivOP!j
[10] wOE!x$t! Eal-P$ haD!b!r Aaver yaG$d& lOk! min-
haM!qom hah&A Aaver yibOfar yOhw!h wOv!marOT! laEaxot
KOk%l Aaver yor&k!
[11] Eal-P$ haTor!h Aaver yor&k! wOEal-haMivOP!j Aaver-
y%AmOr& lOk! TaEaxeh l%A t!s&r min-haD!b!r Aaver-
yaG$d& lOk! y!m$n &xOm%Al
[12] wOh!A$v Aaver-yaEaxeh bOz!don lObilOT$ vOm%Ea Ael-
haK%h#n h!E%m#d lOv!ret v!m Aet-yOhw!h Ael%heyk! Ao
Ael-haV%p#j &m#t h!A$v hah&A &biEarOT! h!r!E miYixOr!A#l
[13] wOk!l-h!E!m yivOmOE& wOyir!A& wOl%A yOz$d&n Eod s
[14] K$-t!b%A Ael-h!A!rec Aaver yOhw!h Ael%heyk! n%t#n l!kO
w$rivOT!H wOy!vabOT!h B!H wOA!marOT! A!x$m!h E!lay
melekO KOk!l-haGoyim Aaver sOb$b%t!y
[15] xom T!x$m E!leyk! melekO Aaver yibOfar yOhw!h
Ael%heyk! Bo miQereb Aafeyk! T!x$m E!leyk! melekO l%A
t&kal l!t#t E!leyk! A$v n!kOr$ Aaver l%A-A!f$k! h&A
[16] raq l%A-yarOBeh-Lo s&s$m wOl%A-y!v$b Aet-h!E!m
micOrayOm!h lOmaEan harOBot s&s wayhw!h A!mar l!kem
l%A t%sip&n l!v&b BaDerekO haZeh Eod
[17] wOl%A yarOBeh-Lo n!v$m wOl%A y!s&r lOb!bo wOkesep
wOz!h!b l%A yarOBeh-Lo mOA%d
[18] wOh!y!h kOvibOTo Eal KiS#A mamOlakOTo wOk!tab lo
Aet-mivOn#h haTor!h haZ%At Eal-s#per miLipOn#y
haK%han$m halOwiYim
[19] wOh!yOt!h EiMo wOq!r!A bo K!l-yOm#y faY!yw
lOmaEan yilOmad lOyirOA!h Aet-yOhw!h Ael%h!yw livOm%r
Aet-K!l-DibOr#y haTor!h haZ%At wOAet-hafuQ$m h!A#Leh
laEax%t!m
[20] lObilOT$ r&m-lOb!bo m#Aef!yw &lObilOT$ s&r min-
haMicOw!h y!m$n &xOm%Awl lOmaEan yaAar$kO y!m$m Eal-
mamOlakOTo h&A &b!n!yw BOqereb yixOr!A#l s
18
[1] l%A-yihOyeh laK%han$m halOwiYim K!l-v#bej l#w$ f#leq
wOnafal!h Eim-yixOr!A#l AiV#y yOhw!h wOnafal!to
y%Ak#l&n
[2] wOnafal!h l%A-yihOyeh-Lo BOqereb Aef!yw yOhw!h h&A
nafal!to KaAaver DiBer-lo s
[3] wOzeh yihOyeh mivOPaj haK%han$m m#A#t h!E!m m#A#t
z%bOf#y haZebaf Aim-vor Aim-xeh wOn!tan laK%h#n
haZOr%Ea wOhaLOf!yayim wOhaQ#b!h
[4] r#Av$t DOg!nOk! T$r%vOk! wOyicOh!rek! wOr#Av$t G#z
c%AnOk! TiTen-Lo
[5] K$ bo B!far yOhw!h Ael%heyk! miK!l-vOb!jeyk! laEam%d
lOv!r#t BOv#m-yOhw!h h&A &b!n!yw K!l-haY!m$m s
[6] wOk$-y!b%A haL#w$ m#Aafad vOE!reyk! miK!l-yixOr!A#l
Aaver-h&A G!r v!m &b!A BOk!l-Aa&at napOvo Ael-haM!qom
Aaver-yibOfar yOhw!h
[7] wOv#r#t BOv#m yOhw!h Ael%h!yw KOk!l-Aef!yw
halOwiYim h!E%mOd$m v!m lipOn#y yOhw!h
[8] f#leq KOf#leq y%Ak#l& lObad mimOK!r!yw Eal-h!A!bot s
[9] K$ AaT!h B!A Ael-h!A!rec Aaver-yOhw!h Ael%heyk! n%t#n
l!kO l%A-tilOmad laEaxot KOtoEab%t haGoyim h!h#m
[10] l%A-yiM!c#A bOk! maEab$r BOno-&biTo B!A#v q%s#m
qOs!m$m mOEon#n &mOnaf#v &mOkaV#p
[11] wOf%b#r f!ber wOv%A#l Aob wOyiDOE%n$ wOd%r#v Ael-
haM#t$m
[12] K$-toEabat yOhw!h K!l-E%x#h A#Leh &bigOlal haToE#b%t
h!A#Leh yOhw!h Ael%heyk! mor$v Aot!m miP!neyk!
[13] T!m$m TihOyeh Eim yOhw!h Ael%heyk! s
[14] K$ haGoyim h!A#Leh Aaver AaT!h yor#v Aot!m Ael-
mOE%nOn$m wOAel-q%sOm$m yivOm!E& wOAaT!h l%A k#n
n!tan lOk! yOhw!h Ael%heyk!
[15] n!b$A miQirOBOk! m#Aafeyk! K!m%n$ y!q$m lOk!
yOhw!h Ael%heyk! A#l!yw TivOm!E&n
[16] KOk%l Aaver-v!AalOT! m#Eim yOhw!h Ael%heyk! BOf%r#b
BOyom haQ!h!l l#Am%r l%A A%s#p livOm%Ea Aet-qol yOhw!h
Ael%h!y wOAet-h!A#v haGOd%l!h haZ%At l%A-AerOAeh Eod wOl%A
A!m&t
[17] waY%Amer yOhw!h A#l!y h#yj$b& Aaver DiB#r&
[18] n!b$A A!q$m l!hem miQereb Aaf#yhem K!mok! wOn!taT$
dOb!ray BOp$w wOdiBer Aal#yhem A#t K!l-Aaver Aaca&eN&
[19] wOh!y!h h!A$v Aaver l%A-yivOmaE Ael-DOb!ray Aaver
yOdaB#r BivOm$ A!n%k$ AedOr%v m#EiMo
[20] AakO haN!b$A Aaver y!z$d lOdaB#r D!b!r BivOm$ A#t Aaver
l%A-ci&$t$w lOdaB#r waAaver yOdaB#r BOv#m Ael%h$m
Aaf#r$m &m#t haN!b$A hah&A
[21] wOk$ t%Amar BilOb!bek! A#yk!h n#daE Aet-haD!b!r Aaver
l%A-diBOro yOhw!h
[22] Aaver yOdaB#r haN!b$A BOv#m yOhw!h wOl%A-yihOyeh
haD!b!r wOl%A y!boA h&A haD!b!r Aaver l%A-diBOro
yOhw!h BOz!don DiBOro haN!b$A l%A t!g&r miMeN& s
19
[1] K$-yakOr$t yOhw!h Ael%heyk! Aet-haGoyim Aaver
yOhw!h Ael%heyk! n%t#n lOk! Aet-AarOc!m w$rivOT!m
wOy!vabOT! bOE!r#yhem &bOb!T#yhem
[2] v!lov E!r$m TabOD$l l!kO BOtokO AarOcOk! Aaver yOhw!h
Ael%heyk! n%t#n lOk! lOrivOT!H
[3] T!k$n lOk! haDerekO wOviLavOT! Aet-GOb&l AarOcOk! Aaver
yanOf$lOk! yOhw!h Ael%heyk! wOh!y!h l!n&s v!M!h K!l-
r%c#fa
[4] wOzeh DObar h!r%c#fa Aaver-y!n&s v!M!h w!f!y Aaver
yaKeh Aet-r#E#h& BibOl$-daEat wOh&A l%A-x%n#A lo miTOm%l
vilOv%m
[5] waAaver y!b%A Aet-r#E#h& baYaEar lafOj%b E#c$m
wOniDOf!h y!do baGarOzen likOr%t h!E#c wOn!val
haBarOzel min-h!E#c &m!c!A Aet-r#E#h& w!m#t h&A y!n&s
Ael-Aafat heE!r$m-h!A#Leh w!f!y
[6] Pen-yirOD%p G%A#l haD!m Aafar#y h!r%c#fa K$-y#fam
lOb!bo wOhiX$go K$-yirOBeh haDerekO wOhiK!h& n!pev
wOlo A#yn mivOPaj-m!wet K$ l%A x%n#A h&A lo miTOmol
vilOvom
[7] Eal-K#n A!n%k$ mOca&Ok! l#Am%r v!l%v E!r$m TabOD$l l!kO
s
[8] wOAim-yarOf$b yOhw!h Ael%heyk! Aet-GObulOk! KaAaver
nivOBaE laAab%teyk! wOn!tan lOk! Aet-K!l-h!A!rec Aaver
DiBer l!t#t laAab%teyk!
[9] K$-tivOm%r Aet-K!l-haMicOw!h haZ%At laEax%t!H Aaver
A!n%k$ mOca&Ok! haYom lOAahab!h Aet-yOhw!h Ael%heyk!
wOl!leket BidOr!k!yw K!l-haY!m$m wOy!sapOT! lOk! Eod
v!l%v E!r$m Eal haV!l%v h!A#Leh
[10] wOl%A yiV!p#kO D!m n!q$ BOqereb AarOcOk! Aaver
yOhw!h Ael%heyk! n%t#n lOk! nafal!h wOh!y!h E!leyk!
D!m$m s
[11] wOk$-yihOyeh A$v x%n#A lOr#E#h& wOA!rab lo wOq!m
E!l!yw wOhiK!h& nepev w!m#t wOn!s Ael-Aafat heE!r$m
h!A#l
[12] wOv!lOf& ziqOn#y E$ro wOl!qOf& A%to miV!m wOn!tOn&
A%to BOyad G%A#l haD!m w!m#t
[13] l%A-t!fos E#ynOk! E!l!yw &biEarOT! dam-haN!q$
miYixOr!A#l wOjob l!kO s
[14] l%A taS$g GOb&l r#Eak! Aaver G!bOl& riAv%n$m
BOnafal!tOk! Aaver TinOfal B!A!rec Aaver yOhw!h
Ael%heyk! n%t#n lOk! lOrivOT!H s
[15] l%A-y!q&m E#d Aef!d BOA$v lOk!l-E!w%n &lOk!l-faJ!At
BOk!l-f#jOA Aaver yefej!A Eal-P$ vOn#y E#d$m Ao Eal-P$
vOl%v!h-E#d$m y!q&m D!b!r
[16] K$-y!q&m E#d-f!m!s BOA$v laEanot Bo s!r!h
[17] wOE!mOd& vOn#y-h!Aan!v$m Aaver-l!hem h!r$b lipOn#y
yOhw!h lipOn#y haK%han$m wOhaV%pOj$m Aaver yihOy&
BaY!m$m h!h#m
[18] wOd!rOv& haV%pOj$m h#yj#b wOhiN#h E#d-veqer h!E#d
veqer E!n!h bOA!f$w
[19] waEax$tem lo KaAaver z!mam laEaxot lOA!f$w &biEarOT!
h!r!E miQirOBek!
[20] wOhaNivOA!r$m yivOmOE& wOyir!A& wOl%A-y%sip& laEaxot
Eod KaD!b!r h!r!E haZeh BOqirOBek!
[21] wOl%A t!fos E#ynek! nepev BOnepev Eayin BOEayin v#n
BOv#n y!d BOy!d regel BOr!gel s
20
[1] K$-t#c#A laMilOf!m!h Eal-A%yObeyk! wOr!A$t! s&s
w!rekeb Eam rab miMOk! l%A t$r!A m#hem K$-yOhw!h
Ael%heyk! EiM!kO haMaEalOk! m#Aerec micOr!yim
[2] wOh!y!h KOq!r!bOkem Ael-haMilOf!m!h wOniGav
haK%h#n wOdiBer Ael-h!E!m
[3] wOA!mar Aal#hem vOmaE yixOr!A#l AaTem qOr#b$m haYom
laMilOf!m!h Eal-A%yOb#ykem Aal-y#rakO lObabOkem Aal-
T$rOA& wOAal-TafOPOz& wOAal-TaEarOc& miPOn#yhem
[4] K$ yOhw!h Ael%h#ykem hah%l#kO EiM!kem lOhiL!f#m
l!kem Eim-A%yOb#ykem lOhov$Ea AetOkem
[5] wOdiBOr& haV%jOr$m Ael-h!E!m l#Am%r m$-h!A$v Aaver
B!n!h bayit-f!d!v wOl%A fan!ko y#l#kO wOy!v%b lOb#yto
Pen-y!m&t BaMilOf!m!h wOA$v Aaf#r yafOnOkeN&
[6] &m$-h!A$v Aaver-n!jaE Kerem wOl%A fiLOlo y#l#kO
wOy!v%b lOb#yto Pen-y!m&t BaMilOf!m!h wOA$v Aaf#r
yOfaLOleN&
[7] &m$-h!A$v Aaver-A#rax AiV!h wOl%A lOq!f!H y#l#kO
wOy!v%b lOb#yto Pen-y!m&t BaMilOf!m!h wOA$v Aaf#r
yiQ!feN!h
[8] wOy!sOp& haV%jOr$m lOdaB#r Ael-h!E!m wOA!mOr& m$-
h!A$v haY!r#A wOrakO haL#b!b y#l#kO wOy!v%b lOb#yto
wOl%A yiMas Aet-lObab Aef!yw KilOb!bo
[9] wOh!y!h KOkaL%t haV%jOr$m lOdaB#r Ael-h!E!m &p!qOd&
x!r#y cOb!Aot BOr%Av h!E!m s
[10] K$-tiqOrab Ael-E$r lOhiL!f#m E!leyh! wOq!r!At! A#leyh!
lOv!lom
[11] wOh!y!h Aim-v!lom TaEanOk! &p!tOf!h l!kO wOh!y!h
K!l-h!E!m haNimOc!A-b!H yihOy& lOk! l!mas waEab!d&k!
[12] wOAim-l%A tavOl$m EiM!kO wOE!xOt!h EiMOk! milOf!m!h
wOcarOT! E!leyh!
[13] &nOt!n!H yOhw!h Ael%heyk! BOy!dek! wOhiK$t! Aet-K!l-
zOk&r!H lOp$-f!reb
[14] raq haN!v$m wOhaJap wOhaBOh#m!h wOk%l Aaver
yihOyeh b!E$r K!l-vOl!l!H T!b%z l!kO wOA!kalOT! Aet-vOlal
A%yObeyk! Aaver n!tan yOhw!h Ael%heyk! l!kO
[15] K#n TaEaxeh lOk!l-heE!r$m h!rOf%q%t miMOk! mOA%d
Aaver l%A-m#E!r#y haGoyim-h!A#Leh h#N!h
[16] raq m#E!r#y h!EaM$m h!A#Leh Aaver yOhw!h Ael%heyk!
n%t#n lOk! nafal!h l%A tOfaYeh K!l-nOv!m!h
[17] K$-hafar#m Tafar$m#m hafiT$ wOh!Aem%r$ haKOnaEan$
wOhaPOriZ$ hafi&$ wOhayOb&s$ KaAaver ci&Ok! yOhw!h
Ael%heyk!
[18] lOmaEan Aaver l%A-yOlaMOd& AetOkem laEaxot KOk%l
ToEab%t!m Aaver E!x& l#Al%h#yhem wafaj!Atem layhw!h
Ael%h#ykem s
[19] K$-t!c&r Ael-E$r y!m$m raB$m lOhiL!f#m E!leyh!
lOt!pOx!H l%A-tavOf$t Aet-E#c!H linOD%fa E!l!yw GarOzen K$
miMeN& t%Ak#l wOA%to l%A tikOr%t K$ h!A!d!m E#c haX!deh
l!b%A miP!neyk! BaM!cor
raq E#c Aaver-T#daE K$-l%A-E#c maAak!l h&A A%to tavOf$t
[20]
wOk!r!T! &b!n$t! m!cor Eal-h!E$r Aaver-hiwA E%x!h EiMOk!
milOf!m!h Ead ridOT!H p
21
[1] K$-yiM!c#A f!l!l B!Aad!m!h Aaver yOhw!h Ael%heyk!
n%t#n lOk! lOrivOT!H n%p#l BaX!deh l%A nodaE m$ hiK!h&
[2] wOy!cOA& zOq#neyk! wOv%pOjeyk! &m!dOd& Ael-heE!r$m
Aaver sOb$b%t hef!l!l
[3] wOh!y!h h!E$r haQOr%b!h Ael-hef!l!l wOl!qOf& ziqOn#y
h!E$r hahiwA EegOlat B!q!r Aaver l%A-EuBad B!H Aaver l%A-
m!vOk!h BOE%l
[4] wOhorid& ziqOn#y h!E$r hahiwA Aet-h!EegOl!h Ael-nafal
A#yt!n Aaver l%A-y#E!b#d Bo wOl%A yiZ!r#Ea wOE!rOp&-v!m
Aet-h!EegOl!h BaN!fal
[5] wOniGOv& haK%han$m BOn#y l#w$ K$ b!m B!far yOhw!h
Ael%heyk! lOv!rOto &lOb!r#kO BOv#m yOhw!h wOEal-P$hem
yihOyeh K!l-r$b wOk!l-n!gaE
[6] wOk%l ziqOn#y h!E$r hahiwA haQOr%b$m Ael-hef!l!l
yirOfac& Aet-yOd#yhem Eal-h!EegOl!h h!Ear&p!h baN!fal
[7] wOE!n& wOA!mOr& y!d#yn& l%A v!pOk!h ]v!pOk&[ Aet-
haD!m haZeh wOE#yn#yn& l%A r!A&
[8] KaP#r lOEaMOk! yixOr!A#l Aaver-P!d$t! yOhw!h wOAal-
TiT#n D!m n!q$ BOqereb EaMOk! yixOr!A#l wOniKaP#r
l!hem haD!m
[9] wOAaT!h TObaE#r haD!m haN!q$ miQirOBek! K$-taEaxeh
haY!v!r BOE#yn#y yOhw!h s
[10] K$-t#c#A laMilOf!m!h Eal-A%yObeyk! &nOt!no yOhw!h
Ael%heyk! BOy!dek! wOv!b$t! vibOyo
[11] wOr!A$t! BaVibOy!h A#vet yOpat-T%Aar wOf!vaqOT! b!H
wOl!qafOT! lOk! lOAiV!h
[12] wahab#At!H Ael-TokO B#ytek! wOgiLOf!h Aet-r%Av!H
wOE!xOt!h Aet-ciP!rOneyh!
[13] wOh#s$r!h Aet-ximOlat vibOy!H m#E!leyh! wOy!vOb!h
BOb#ytek! &b!kOt!h Aet-A!b$h! wOAet-AiM!H yeraf y!m$m
wOAafar K#n T!boA A#leyh! &bOEalOT!H wOh!yOt!h lOk!
lOAiV!h
[14] wOh!y!h Aim-l%A f!pacOT! B!H wOviLafOT!H lOnapOv!H
&m!k%r l%A-timOKOreN!h BaK!sep l%A-titOEaM#r B!H Tafat
Aaver EiN$t!H s
[15] K$-tihOyeyn! lOA$v vOT#y n!v$m h!Aafat Aah&b!h
wOh!Aafat xOn&A!h wOy!lOd&-lo b!n$m h!Aah&b!h
wOhaXOn&A!h wOh!y!h haB#n haBOkor laXOn$A!h
[16] wOh!y!h BOyom hanOf$lo Aet-B!n!yw A#t Aaver-
yihOyeh lo l%A y&kal lObaK#r Aet-Ben-h!Aah&b!h Eal-
POn#y ben-haXOn&A!h haBOk%r
[17] K$ Aet-haBOk%r Ben-haXOn&A!h yaK$r l!tet lo P$
vOnayim BOk%l Aaver-yiM!c#A lo K$-h&A r#Av$t A%no lo
mivOPaj haBOk%r!h s
[18] K$-yihOyeh lOA$v B#n sor#r &moreh A#yneN& v%m#Ea
BOqol A!b$w &bOqol AiMo wOyiSOr& A%to wOl%A yivOmaE
Aal#yhem
[19] wOt!pOx& bo A!b$w wOAiMo wOhoc$A& A%to Ael-ziqOn#y
E$ro wOAel-vaEar mOq%mo
[20] wOA!mOr& Ael-ziqOn#y E$ro BOn#n& zeh sor#r &m%reh
A#yneN& v%m#Ea BOq%l#n& zol#l wOs%b#A
[21] &rOg!muh& K!l-AanOv#y E$ro b!Aab!n$m w!m#t &biEarOT!
h!r!E miQirOBek! wOk!l-yixOr!A#l yivOmOE& wOyir!A& s
[22] wOk$-yihOyeh bOA$v f#jOA mivOPaj-m!wet wOh&m!t
wOt!l$t! A%to Eal-E#c
[23] l%A-t!l$n nibOl!to Eal-h!E#c K$-q!bor TiqOBOreN& BaYom
hah&A K$-qilOlat Ael%h$m T!l&y wOl%A tOjaM#A Aet-
AadOm!tOk! Aaver yOhw!h Ael%heyk! n%t#n lOk! nafal!h s
22
[1] l%A-tirOAeh Aet-vor A!f$k! Ao Aet-x#yo niD!f$m
wOhitOEaLamOT! m#hem h!v#b TOv$b#m lOA!f$k!
[2] wOAim-l%A q!rob A!f$k! A#leyk! wOl%A yOdaEOTo
waAasapOTo Ael-TokO B#ytek! wOh!y!h EiMOk! Ead DOr%v
A!f$k! A%to wahav#b%to lo
[3] wOk#n TaEaxeh lafam%ro wOk#n TaEaxeh lOximOl!to
wOk#n TaEaxeh lOk!l-Aab#dat A!f$k! Aaver-T%Abad miMeN&
&mOc!At!H l%A t&kal lOhitOEaL#m s
[4] l%A-tirOAeh Aet-famor A!f$k! Ao voro n%pOl$m BaDerekO
wOhitOEaLamOT! m#hem h!q#m T!q$m EiMo s
[5] l%A-yihOyeh kOl$-geber Eal-AiV!h wOl%A-yilOBav Geber
ximOlat AiV!h K$ toEabat yOhw!h Ael%heyk! K!l-E%x#h A#Leh
p
[6] K$ yiQ!r#A qan-ciPor lOp!neyk! BaDerekO BOk!l-E#c Ao
Eal-h!A!rec AepOr%f$m Ao b#yc$m wOh!A#m r%becet Eal-
h!AepOr%f$m Ao Eal-haB#yc$m l%A-tiQaf h!A#m Eal-haB!n$m
[7] vaL#fa TOvaLaf Aet-h!A#m wOAet-haB!n$m TiQaf-l!kO
lOmaEan y$jab l!kO wOhaAarakOT! y!m$m s
[8] K$ tibOneh Bayit f!d!v wOE!x$t! maEaqeh lOgaGek! wOl%A-
t!x$m D!m$m BOb#ytek! K$-yiP%l haN%p#l miMeN& s
[9] l%A-tizOraE KarOmOk! KilOA!yim Pen-TiqODav hamOl#A!h
haZeraE Aaver TizOr!E &tOb&Aat haK!rem s
[10] l%A-tafar%v BOvor-&bafam%r yafOD!w s
[11] l%A tilOBav vaEajOn#z cemer &pivOT$m yafOD!w s
[12] GOdil$m TaEaxeh-L!kO Eal-AarOBaE KanOpot KOs&tOk!
Aaver TOkaSeh-B!H s
[13] K$-yiQaf A$v AiV!h &b!A A#leyh! &xOn#A!H
[14] wOx!m l!H Eal$l%t DOb!r$m wOhoc$A E!leyh! v#m r!E
wOA!mar Aet-h!AiV!h haZ%At l!qafOT$ w!AeqOrab A#leyh!
wOl%A-m!c!At$ l!H BOt&l$m
[15] wOl!qaf Aab$ haNaEar ]haNaEar!h[ wOAiM!H wOhoc$A& Aet-
BOt&l#y haNaEar ]haNaEar!h[ Ael-ziqOn#y h!E$r haV!EOr!h
[16] wOA!mar Aab$ haNaEar ]haNaEar!h[ Ael-haZOq#n$m Aet-
BiT$ n!taT$ l!A$v haZeh lOAiV!h waYixOn!Aeh!
[17] wOhiN#h-h&A x!m Eal$l%t DOb!r$m l#Am%r l%A-m!c!At$
lObiTOk! BOt&l$m wOA#Leh BOt&l#y biT$ &p!rOx& haXimOl!h
lipOn#y ziqOn#y h!E$r
[18] wOl!qOf& ziqOn#y h!E$r-hahiwA Aet-h!A$v wOyiSOr& A%to
[19] wOE!nOv& A%to m#A!h kesep wOn!tOn& laAab$ haNaEar!h K$
hoc$A v#m r!E Eal BOt&lat yixOr!A#l wOlo-tihOyeh lOAiV!h
l%A-y&kal lOvaLOf!H K!l-y!m!yw s
[20] wOAim-Aemet h!y!h haD!b!r haZeh l%A-nimOcOA& bOt&l$m
laNaEar ]laNaEar!h[
[21] wOhoc$A& Aet-haNaEar ]haNaEar!h[ Ael-Petaf B#yt-A!b$h!
&sOq!l&h! AanOv#y E$r!H B!Aab!n$m w!m#t!h K$-E!xOt!h
nOb!l!h BOyixOr!A#l lizOnot B#yt A!b$h! &biEarOT! h!r!E
miQirOBek! s
[22] K$-yiM!c#A A$v v%k#b Eim-AiV!h bOEulat-BaEal &m#t&
Gam-vOn#yhem h!A$v haV%k#b Eim-h!AiV!h wOh!AiV!h
&biEarOT! h!r!E miYixOr!A#l s
[23] K$ yihOyeh naEar ]naEar!h[ bOt&l!h mOA%r!x!h lOA$v
&mOc!A!H A$v B!E$r wOv!kab EiM!H
[24] wOhoc#Atem Aet-vOn#yhem Ael-vaEar h!E$r hahiwA
&sOqalOTem A%t!m B!Aab!n$m w!m#t& Aet-haNaEar
]haNaEar!h[ Eal-DObar Aaver l%A-c!Eaq!h b!E$r wOAet-h!A$v
Eal-DObar Aaver-EiN!h Aet-A#vet r#E#h& &biEarOT! h!r!E
miQirOBek! s
[25] wOAim-BaX!deh yimOc!A h!A$v Aet-haNaEar ]haNaEar!h[
hamOA%r!x!h wOhefez$q-B!H h!A$v wOv!kab EiM!H &m#t
h!A$v Aaver-v!kab EiM!H lObaDo
[26] wOlaNaEar ]wOlaNaEar!h[ l%A-taEaxeh d!b!r A#yn laNaEar
]laNaEar!h[ f#jOA m!wet K$ KaAaver y!q&m A$v Eal-r#E#h&
&rOc!fo nepev K#n haD!b!r haZeh
[27] K$ baX!deh mOc!A!H c!Eaq!h haNaEar ]haNaEar!h[
hamOA%r!x!h wOA#yn mov$Ea l!H s
[28] K$-yimOc!A A$v naEar ]naEar!h[ bOt&l!h Aaver l%A-A%r!x!h
&tOp!x!H wOv!kab EiM!H wOnimOc!A&
[29] wOn!tan h!A$v haV%k#b EiM!H laAab$ haNaEar ]haNaEar!h[
famiV$m K!sep wOlo-tihOyeh lOAiV!h Tafat Aaver EiN!H
l%A-y&kal vaLOf!H K!l-y!m!yw s
23
[1] l%A-yiQaf A$v Aet-A#vet A!b$w wOl%A yOgaLeh KOnap A!b$w
s
[2] l%A-y!b%A pOc&Ea-DaK!A &kOr&t v!pOk!h BiqOhal yOhw!h
[3] l%A-y!b%A mamOz#r BiqOhal yOhw!h Gam Dor Eax$r$ l%A-
y!b%A lo BiqOhal yOhw!h s
[4] l%A-y!b%A EaMon$ &moA!b$ BiqOhal yOhw!h Gam Dor
Eax$r$ l%A-y!b%A l!hem BiqOhal yOhw!h Ead-Eol!m
[5] Eal-DObar Aaver l%A-qiDOm& AetOkem BaLefem &baMayim
BaDerekO BOc#AtOkem miMicOr!yim waAaver x!kar E!leyk!
Aet-BilOE!m Ben-BOEor miPOtor Aaramnaharayim
lOqalOleki!
[6] wOl%A-A!b!h yOhw!h Ael%heyk! livOm%Ea Ael-BilOE!m
waYahap%kO yOhw!h Ael%heyk! LOk! Aet-haQOl!l!h
libOr!k!h K$ Aah#bOk! yOhw!h Ael%heyk!
[7] l%A-tidOr%v vOl%m!m wOj%b!t!m K!l-y!meyk! lOEol!m s
[8] l%A-tOtaE#b Aad%m$ K$ A!f$k! h&A s l%A-tOtaE#b micOr$ K$-
g#r h!y$t! bOAarOco
[9] B!n$m Aaver-yi&!lOd& l!hem Dor vOl$v$ y!b%A l!hem
BiqOhal yOhw!h s
[10] K$-t#c#A mafaneh Eal-A%yObeyk! wOnivOmarOT! miK%l
D!b!r r!E
[11] K$-yihOyeh bOk! A$v Aaver l%A-yihOyeh j!hor miQOr#h-
l!yOl!h wOy!c!A Ael-mif&c laMafaneh l%A y!b%A Ael-TokO
haMafaneh
[12] wOh!y!h lipOnot-Eereb yirOfac BaM!yim &kOb%A
haVemev y!b%A Ael-TokO haMafaneh
[13] wOy!d TihOyeh lOk! mif&c laMafaneh wOy!c!At! v!M!h
f&c
[14] wOy!t#d TihOyeh lOk! Eal-Aaz#nek! wOh!y!h BOvibOTOk!
f&c wOf!parOT!h b!H wOvabOT! wOkiS$t! Aet-c#A!tek!
[15] K$ yOhw!h Ael%heyk! mitOhaL#kO BOqereb mafanek!
lOhac$lOk! wOl!t#t A%yObeyk! lOp!neyk! wOh!y!h
mafaneyk! q!dov wOl%A-yirOAeh bOk! EerOwat D!b!r
wOv!b m#Aafareyk! s
[16] l%A-tasOG$r Eebed Ael-Aad%n!yw Aaver-yiN!c#l A#leyk!
m#Eim Aad%n!yw
[17] EiMOk! y#v#b BOqirOBOk! BaM!qom Aaver-yibOfar
BOAafad vOE!reyk! BaJob lo l%A ToneN& s
[18] l%A-tihOyeh qOd#v!h miBOnot yixOr!A#l wOl%A-yihOyeh
q!d#v miBOn#y yixOr!A#l
[19] l%A-t!b$A AetOnan zon!h &mOf$r Keleb B#yt yOhw!h
Ael%heyk! lOk!l-neder K$ toEabat yOhw!h Ael%heyk! Gam-
vOn#yhem
[20] l%A-taV$kO lOA!f$k! nevekO Kesep nevekO A%kel nevekO
K!l-D!b!r Aaver yiV!kO
[21] laN!kOr$ taV$kO &lOA!f$k! l%A taV$kO lOmaEan yOb!rekOk!
yOhw!h Ael%heyk! BOk%l mivOlaf y!dek! Eal-h!A!rec
Aaver-AaT!h b!A-v!M!h lOrivOT!H s
[22] K$-tiD%r neder layhw!h Ael%heyk! l%A tOAaf#r lOvaLOmo
K$-D!r%v yidOrOveN& yOhw!h Ael%heyk! m#EiM!kO
wOh!y!h bOk! f#jOA
[23] wOk$ tefODal linOD%r l%A-yihOyeh bOk! f#jOA
[24] moc!A xOp!teyk! TivOm%r wOE!x$t! KaAaver n!darOT!
layhw!h Ael%heyk! nOd!b!h Aaver DiBarOT! BOp$k! s
[25] K$ t!b%A BOkerem r#Eek! wOA!kalOT! Ean!b$m KOnapOvOk!
x!bOEek! wOAel-KelOyOk! l%A tiT#n s
[26] K$ t!b%A BOq!mat r#Eek! wOq!japOT! mOl$l%t BOy!dek!
wOferOm#v l%A t!n$p Eal q!mat r#Eek! s
24
[1] K$-yiQaf A$v AiV!h &bOE!l!H wOh!y!h Aim-l%A timOc!A-
f#n BOE#yn!yw K$-m!c!A b!H EerOwat D!b!r wOk!tab l!H
s#per KOr$tut wOn!tan BOy!d!H wOviLOf!H miB#yto
[2] wOy!cOA!h miB#yto wOh!lOk!h wOh!yOt!h lOA$v-Aaf#r
[3] &xOn#A!H h!A$v h!Aafaron wOk!tab l!H s#per KOr$tut
wOn!tan BOy!d!H wOviLOf!H miB#yto Ao k$ y!m&t h!A$v
h!Aafaron Aaver-lOq!f!H lo lOAiV!h
[4] l%A-y&kal BaEOl!H h!riAvon Aaver-viLOf!H l!v&b
lOqafOT!H lihOyot lo lOAiV!h Aafar#y Aaver huJaM!A!h K$-
toE#b!h hiwA lipOn#y yOhw!h wOl%A tafaj$A Aet-h!A!rec
Aaver yOhw!h Ael%heyk! n%t#n lOk! nafal!h s
[5] K$-yiQaf A$v AiV!h fad!v!h l%A y#c#A Bac!b!A wOl%A-
yaEab%r E!l!yw lOk!l-D!b!r n!q$ yihOyeh lOb#yto v!n!h
Aef!t wOxiMaf Aet-AivOTo Aaver-l!q!f s
[6] l%A-yafab%l r#fayim w!r!keb K$-nepev h&A f%b#l s
[7] K$-yiM!c#A A$v G%n#b nepev m#Aef!yw miBOn#y
yixOr!A#l wOhitOEaMer-Bo &mOk!ro &m#t haGaN!b hah&A
&biEarOT! h!r!E miQirOBek!
[8] hiV!mer BOnegaE-hac!raEat livOm%r mOA%d wOlaEaxot
KOk%l Aaver-yor& AetOkem haK%han$m halOwiYim KaAaver
ci&$tim TivOmOr& laEaxot s
[9] z!kor A#t Aaver-E!x!h yOhw!h Ael%heyk! lOmirOy!m
BaDerekO BOc#AtOkem miMicOr!yim s
[10] K$-taVeh bOr#Eak! maVaAt mOA&m!h l%A-t!b%A Ael-B#yto
laEab%j Eab%jo
[11] Baf&c TaEam%d wOh!A$v Aaver AaT!h n%veh bo yoc$A
A#leyk! Aet-haEaboj haf&c!h
[12] wOAim-A$v E!n$ h&A l%A tivOKab BaEab%jo
[13] h!v#b T!v$b lo Aet-haEaboj KOb%A haVemev wOv!kab
BOxalOm!to &b#rakeki! &lOk! TihOyeh cOd!q!h lipOn#y
yOhw!h Ael%heyk! s
[14] l%A-taEav%q x!k$r E!n$ wOAebOyon m#Aafeyk! Ao
miG#rOk! Aaver BOAarOcOk! BivOE!reyk!
[15] BOyomo tiT#n xOk!ro wOl%A-t!boA E!l!yw haVemev K$
E!n$ h&A wOA#l!yw h&A n%x#A Aet-napOvo wOl%A-yiqOr!A
E!leyk! Ael-yOhw!h wOh!y!h bOk! f#jOA s
[16] l%A-y&mOt& A!bot Eal-B!n$m &b!n$m l%A-y&mOt& Eal-
A!bot A$v BOfejOAo y&m!t& s
[17] l%A taJeh mivOPaj G#r y!tom wOl%A tafab%l Beged
AalOm!n!h
[18] wOz!karOT! K$ Eebed h!y$t! BOmicOrayim waYipODOk!
yOhw!h Ael%heyk! miV!m Eal-K#n A!n%k$ mOca&Ok! laEaxot
Aet-haD!b!r haZeh s
[19] K$ tiqOc%r qOc$rOk! bOx!dek! wOv!kafOT! E%mer
BaX!deh l%A t!v&b lOqafOTo laG#r laY!tom wOl!AalOm!n!h
yihOyeh lOmaEan yOb!rekOk! yOhw!h Ael%heyk! BOk%l
maEax#h y!deyk!
[20] K$ tafOB%j z#ytOk! l%A tOp!A#r Aafareyk! laG#r laY!tom
wOl!AalOm!n!h yihOyeh s
[21] K$ tibOc%r KarOmOk! l%A tOEol#l Aafareyk! laG#r laY!tom
wOl!AalOm!n!h yihOyeh
[22] wOz!karOT! K$-Eebed h!y$t! BOAerec micOr!yim Eal-K#n
A!n%k$ mOca&Ok! laEaxot Aet-haD!b!r haZeh s
25
[1] K$-yihOyeh r$b B#yn Aan!v$m wOniGOv& Ael-haMivOP!j
&vOp!j&m wOhicOD$q& Aet-hacaD$q wOhirOv$E& Aet-h!r!v!E
[2] wOh!y!h Aim-Bin haKot h!r!v!E wOhiP$lo haV%p#j
wOhiK!h& lOp!n!yw KOd#y rivOE!to BOmisOP!r
[3] AarOB!E$m yaKeN& l%A y%s$p Pen-y%s$p lOhaK%to Eal-
A#Leh maK!h raB!h wOniqOl!h A!f$k! lOE#yneyk! s
[4] l%A-tafOs%m vor BOd$vo s
[5] K$-y#vOb& Aaf$m yafOD!w &m#t Aafad m#hem &b#n
A#yn-lo l%A-tihOyeh A#vet-haM#t haf&c!h lOA$v z!r
yOb!m!H y!b%A E!leyh! &lOq!f!H lo lOAiV!h wOyiBOm!H
[6] wOh!y!h haBOkor Aaver T#l#d y!q&m Eal-v#m A!f$w
haM#t wOl%A-yiM!feh vOmo miYixOr!A#l
[7] wOAim-l%A yafOP%c h!A$v l!qafat Aet-yObimOTo wOE!lOt!h
yObimOTo haVaEOr!h Ael-haZOq#n$m wOA!mOr!h m#A#yn
yOb!m$ lOh!q$m lOA!f$w v#m BOyixOr!A#l l%A A!b!h yaBOm$
[8] wOq!rOA&-lo ziqOn#y-E$ro wOdiBOr& A#l!yw wOE!mad
wOA!mar l%A f!pacOT$ lOqafOT!H
[9] wOniGOv!h yObimOTo A#l!yw lOE#yn#y haZOq#n$m
wOf!lOc!h naEalo m#Eal ragOlo wOy!rOq!h BOp!n!yw
wOE!nOt!h wOA!mOr!h K!k!h y#E!xeh l!A$v Aaver l%A-
yibOneh Aet-B#yt A!f$w
[10] wOniqOr!A vOmo BOyixOr!A#l B#yt fal&c haN!Eal s
[11] K$-yiN!c& Aan!v$m yafOD!w A$v wOA!f$w wOq!rOb!h
A#vet h!Aef!d lOhac$l Aet-A$V!H miYad maK#h& wOv!lOf!h
y!d!H wOhefez$q!h BimObuv!yw
[12] wOqac%t!h Aet-KaP!H l%A t!fos E#ynek! s
[13] l%A-yihOyeh lOk! BOk$sOk! Aeben w!A!ben GOdol!h
&qOjaN!h s
[14] l%A-yihOyeh lOk! BOb#ytOk! A#yp!h wOA#yp!h GOdol!h
&qOjaN!h
[15] Aeben vOl#m!h w!cedeq yihOyeh-L!kO A#yp!h vOl#m!h
w!cedeq yihOyeh-L!kO lOmaEan yaAar$k& y!meyk! Eal
h!Aad!m!h Aaver-yOhw!h Ael%heyk! n%t#n l!kO
[16] K$ toEabat yOhw!h Ael%heyk! K!l-E%x#h A#Leh K%l E%x#h
E!wel p
[17] z!kor A#t Aaver-E!x!h lOk! Eam!l#q BaDerekO BOc#AtOkem
miMicOr!yim
[18] Aaver q!rOk! BaDerekO wayOzaN#b BOk! K!l-
haNefev!l$m Aafareyk! wOAaT!h E!y#p wOy!g#Ea wOl%A
y!r#A Ael%h$m
[19] wOh!y!h BOh!n$fa yOhw!h Ael%heyk! lOk! miK!l-
A%yObeyk! miS!b$b B!A!rec Aaver yOhw!h-Ael%heyk! n%t#n
lOk! nafal!h lOrivOT!H TimOfeh Aet-z#ker Eam!l#q
miTafat haV!m!yim l%A TivOK!f p
26
[1] wOh!y!h K$-t!boA Ael-h!A!rec Aaver yOhw!h Ael%heyk!
n%t#n lOk! nafal!h w$rivOT!H wOy!vabOT! B!H
[2] wOl!qafOT! m#r#Av$t K!l-POr$ h!Aad!m!h Aaver T!b$A
m#AarOcOk! Aaver yOhw!h Ael%heyk! n%t#n l!kO wOxamOT!
baJeneA wOh!lakOT! Ael-haM!qom Aaver yibOfar yOhw!h
Ael%heyk! lOvaK#n vOmo v!m
[3] &b!At! Ael-haK%h#n Aaver yihOyeh BaY!m$m h!h#m
wOA!marOT! A#l!yw hiGadOT$ haYom layhw!h Ael%heyk!
K$-b!At$ Ael-h!A!rec Aaver nivOBaE yOhw!h laAab%t#yn& l!tet
l!n&
[4] wOl!qaf haK%h#n haJeneA miY!dek! wOhiN$fo lipOn#y
mizOBaf yOhw!h Ael%heyk!
[5] wOE!n$t! wOA!marOT! lipOn#y yOhw!h Ael%heyk! AaraM$
A%b#d A!b$ waY#red micOrayOm!h waY!g!r v!m BimOt#y
mOE!j wayOh$-v!m lOgoy G!dol E!c&m w!r!b
[6] waY!r#E& A%t!n& haMicOr$m wayOEaN&n& waYiTOn&
E!l#yn& Eab%d!h q!v!h
[7] waNicOEaq Ael-yOhw!h Ael%h#y Aab%t#yn& waYivOmaE
yOhw!h Aet-q%l#n& waYarOA Aet-E!nOy#n& wOAet-Eam!l#n&
wOAet-lafac#n&
[8] waYociA#n& yOhw!h miMicOrayim BOy!d faz!q!h
&bizOr%Ea nOj&y!h &bOm%r!A G!d%l &bOA%tot &bOm%pOt$m
[9] wayObiA#n& Ael-haM!qom haZeh waYiTen-l!n& Aet-
h!A!rec haZ%At Aerec z!bat f!l!b &dOb!v
[10] wOEaT!h hiN#h h#b#At$ Aet-r#Av$t POr$ h!Aad!m!h Aaver-
n!taT!h L$ yOhw!h wOhiNafOTo lipOn#y yOhw!h
Ael%heyk! wOhivOTafaw$t! lipOn#y yOhw!h Ael%heyk!
[11] wOx!mafOT! bOk!l-haJob Aaver n!tan-lOk! yOhw!h
Ael%heyk! &lOb#ytek! AaT!h wOhaL#w$ wOhaG#r Aaver
BOqirOBek! s
[12] K$ tOkaLeh laEOx#r Aet-K!l-maEOxar TOb&A!tOk! BaV!n!h
haVOl$vit vOnat haMaEax#r wOn!taT!h laL#w$ laG#r laY!tom
wOl!AalOm!n!h wOA!kOl& bivOE!reyk! wOx!b#E&
[13] wOA!marOT! lipOn#y yOhw!h Ael%heyk! BiEarOT$
haQ%dev min-haBayit wOgam nOtaT$w laL#w$ wOlaG#r
laY!tom wOl!AalOm!n!h KOk!l-micOw!tOk! Aaver ci&$t!n$
l%A-E!barOT$ miMicOw%teyk! wOl%A v!k!fOT$
[14] l%A-A!kalOT$ bOA%n$ miMeN& wOl%A-biEarOT$ miMeN&
BOj!m#A wOl%A-n!taT$ miMeN& lOm#t v!maEOT$ BOqol
yOhw!h Ael%h!y E!x$t$ KOk%l Aaver ci&$t!n$
[15] havOq$p!h miMOEon q!dOvOk! min-haV!mayim &b!r#kO
Aet-EaMOk! Aet-yixOr!A#l wOA#t h!Aad!m!h Aaver n!taT!h
l!n& KaAaver nivOBaEOT! laAab%t#yn& Aerec z!bat f!l!b
&dOb!v s
[16] haYom haZeh yOhw!h Ael%heyk! mOca&Ok! laEaxot Aet-
hafuQ$m h!A#Leh wOAet-haMivOP!j$m wOv!marOT! wOE!x$t!
Aot!m BOk!l-lOb!bOk! &bOk!l-napOvek!
[17] Aet-yOhw!h heAemarOT! haYom lihOyot lOk! l#Al%h$m
wOl!leket BidOr!k!yw wOlivOm%r fuQ!yw &micOw%t!yw
&mivOP!j!yw wOlivOm%Ea BOq%lo
[18] wayhw!h heAem$rOk! haYom lihOyot lo lOEam sOguL!h
KaAaver DiBer-l!kO wOlivOm%r K!l-micOw%t!yw
[19] &lOtiTOk! EelOyon Eal K!l-haGoyim Aaver E!x!h litOhiL!h
&lOv#m &lOtipOA!ret wOlihOy%tOk! Eam-q!d%v layhw!h
Ael%heyk! KaAaver DiB#r s
27
[1] wayOcaw m%veh wOziqOn#y yixOr!A#l Aet-h!E!m l#Am%r
v!m%r Aet-K!l-haMicOw!h Aaver A!n%k$ mOca&eh AetOkem
haYom
[2] wOh!y!h BaYom Aaver TaEabOr& Aet-haYarOD#n Ael-
h!A!rec Aaver-yOhw!h Ael%heyk! n%t#n l!kO wahaq#m%t!
lOk! Aab!n$m GOd%lot wOxadOT! A%t!m BaX$d
[3] wOk!tabOT! Eal#yhen Aet-K!l-DibOr#y haTor!h haZ%At
BOE!bOrek! lOmaEan Aaver T!b%A Ael-h!A!rec Aaver-yOhw!h
Ael%heyk! n%t#n lOk! Aerec z!bat f!l!b &dObav KaAaver
DiBer yOhw!h Ael%h#y-Aab%teyk! l!kO
[4] wOh!y!h BOE!bOrOkem Aet-haYarOD#n T!q$m& Aet-
h!Aab!n$m h!A#Leh Aaver A!n%k$ mOca&eh AetOkem haYom
BOhar E#yb!l wOxadOT! Aot!m BaX$d
[5] &b!n$t! V!m mizOB#fa layhw!h Ael%heyk! mizOBaf
Aab!n$m l%A-t!n$p Eal#yhem BarOzel
[6] Aab!n$m vOl#mot TibOneh Aet-mizOBaf yOhw!h Ael%heyk!
wOhaEal$t! E!l!yw Eol%t layhw!h Ael%heyk!
[7] wOz!bafOT! vOl!m$m wOA!kalOT! V!m wOx!mafOT!
lipOn#y yOhw!h Ael%heyk!
[8] wOk!tabOT! Eal-h!Aab!n$m Aet-K!l-DibOr#y haTor!h
haZ%At BaA#r h#yj#b s
[9] wayOdaB#r m%veh wOhaK%han$m halOwiYim Ael K!l-
yixOr!A#l l#Am%r hasOK#t &vOmaE yixOr!A#l haYom haZeh
nihOy#yt! lOE!m layhw!h Ael%heyk!
[10] wOv!maEOT! BOqol yOhw!h Ael%heyk! wOE!x$t! Aet-
micOw%t!w wOAet-fuQ!yw Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom s
[11] wayOcaw m%veh Aet-h!E!m BaYom hah&A l#Am%r
[12] A#Leh yaEamOd& lOb!r#kO Aet-h!E!m Eal-har GOriz$m
BOE!bOrOkem Aet-haYarOD#n vimOEon wOl#w$ w$h&d!h
wOyiX!vk!r wOyos#p &binOy!min
[13] wOA#Leh yaEamOd& Eal-haQOl!l!h BOhar E#yb!l rOA&b#n
G!d wOA!v#r &zOb&lun D!n wOnapOT!l$
[14] wOE!n& halOwiYim wOA!mOr& Ael-K!l-A$v yixOr!A#l qol
r!m s
[15] A!r&r h!A$v Aaver yaEaxeh pesel &maS#k!h ToEabat
yOhw!h maEax#h yOd#y f!r!v wOx!m BaS!ter wOE!n& k!l-
h!E!m wOA!mOr& A!m#n s
[16] A!r&r maqOleh A!b$w wOAiMo wOA!mar K!l-h!E!m A!m#n
s
[17] A!r&r maS$g GOb&l r#E#h& wOA!mar K!l-h!E!m A!m#n s
[18] A!r&r mavOGeh Ei&#r BaD!rekO wOA!mar K!l-h!E!m
A!m#n s
[19] A!r&r maJeh mivOPaj G#r-y!tom wOAalOm!n!h wOA!mar
K!l-h!E!m A!m#n s
[20] A!r&r v%k#b Eim-A#vet A!b$w K$ giL!h KOnap A!b$w
wOA!mar K!l-h!E!m A!m#n s
[21] A!r&r v%k#b Eim-K!l-BOh#m!h wOA!mar K!l-h!E!m
A!m#n s
[22] A!r&r v%k#b Eim-Aaf%to Bat-A!b$w Ao bat-AiMo wOA!mar
K!l-h!E!m A!m#n s
[23] A!r&r v%k#b Eim-f%tanOTo wOA!mar K!l-h!E!m A!m#n s
[24] A!r&r maK#h r#E#h& BaS!ter wOA!mar K!l-h!E!m A!m#n
s
[25] A!r&r l%q#fa v%fad lOhaKot nepev D!m n!q$ wOA!mar
K!l-h!E!m A!m#n s
[26] A!r&r Aaver l%A-y!q$m Aet-DibOr#y haTor!h-haZ%At
laEaxot Aot!m wOA!mar K!l-h!E!m A!m#n p
28
[1] wOh!y!h Aim-v!moEa TivOmaE BOqol yOhw!h Ael%heyk!
livOm%r laEaxot Aet-K!l-micOw%t!yw Aaver A!n%k$ mOca&Ok!
haYom &nOt!nOk! yOhw!h Ael%heyk! EelOyon Eal K!l-Goy#y
h!A!rec
[2] &b!A& E!leyk! K!l-haBOr!kot h!A#Leh wOhiX$guk! K$
tivOmaE BOqol yOhw!h Ael%heyk!
[3] B!r&kO AaT!h B!E$r &b!r&kO AaT!h BaX!deh
[4] B!r&kO POr$-bijOnOk! &pOr$ AadOm!tOk! &pOr$
bOhemOTek! vOgar Aal!peyk! wOEavOTOrot c%Anek!
[5] B!r&kO janOAak! &mivOAarOTek!
[6] B!r&kO AaT!h BOb%Aek! &b!r&kO AaT!h BOc#Atek!
[7] yiT#n yOhw!h Aet-A%yObeyk! haQ!m$m E!leyk! niG!p$m
lOp!neyk! BOderekO Aef!d y#cOA& A#leyk! &bOvibOE!h
dOr!k$m y!n&s& lOp!neyk!
[8] yOcaw yOhw!h AiTOk! Aet-haBOr!k!h BaAas!meyk! &bOk%l
mivOlaf y!dek! &b#rakOk! B!A!rec Aaver-yOhw!h
Ael%heyk! n%t#n l!kO
[9] yOq$mOk! yOhw!h lo lOEam q!dov KaAaver nivOBaE-l!kO
K$ tivOm%r Aet-micOw%t yOhw!h Ael%heyk! wOh!lakOT!
BidOr!k!yw
[10] wOr!A& K!l-EaM#y h!A!rec K$ v#m yOhw!h niqOr!A
E!leyk! wOy!rOA& miMeki!
[11] wOhotirOk! yOhw!h lOjob!h BipOr$ bijOnOk! &bipOr$
bOhamOTOk! &bipOr$ AadOm!tek! Eal h!Aad!m!h Aaver
nivOBaE yOhw!h laAab%teyk! l!tet l!kO
[12] yipOTaf yOhw!h lOk! Aet-Aoc!ro haJob Aet-haV!mayim
l!t#t mOjar-AarOcOk! BOEiTo &lOb!r#kO A#t K!l-maEax#h
y!dek! wOhilOw$t! Goyim raB$m wOAaT!h l%A tilOweh
[13] &nOt!nOk! yOhw!h lOr%Av wOl%A lOz!n!b wOh!y$t! raq
lOmaEOl!h wOl%A tihOyeh lOm!J!h K$-tivOmaE Ael-micOw%t
yOhw!h Ael%heyk! Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom livOm%r
wOlaEaxot
[14] wOl%A t!s&r miK!l-haDOb!r$m Aaver A!n%k$ mOca&eh
AetOkem haYom y!m$n &xOm%Awl l!leket Aafar#y Ael%h$m
Aaf#r$m lOE!bOd!m s
[15] wOh!y!h Aim-l%A tivOmaE BOqol yOhw!h Ael%heyk!
livOm%r laEaxot Aet-K!l-micOw%t!yw wOfuQ%t!yw Aaver
A!n%k$ mOca&Ok! haYom &b!A& E!leyk! K!l-haQOl!lot
h!A#Leh wOhiX$g&k!
[16] A!r&r AaT!h B!E$r wOA!r&r AaT!h BaX!deh
[17] A!r&r janOAak! &mivOAarOTek!
[18] A!r&r POr$-bijOnOk! &pOr$ AadOm!tek! vOgar Aal!peyk!
wOEavOTOrot c%Anek!
[19] A!r&r AaT!h BOb%Aek! wOA!r&r AaT!h BOc#Atek!
[20] yOvaLaf yOhw!h BOk! Aet-haMOA#r!h Aet-haMOh&m!h
wOAet-haMigOEeret BOk!l-mivOlaf y!dOk! Aaver TaEaxeh Ead
hiV!medOk! wOEad-Aab!dOk! mah#r miPOn#y r%Ea
maEal!leyk! Aaver EazabOT!n$
[21] yadOB#q yOhw!h BOk! Aet-haD!ber Ead KaL%to A%tOk!
m#Eal h!Aad!m!h Aaver-AaT!h b!A-v!M!h lOrivOT!H
[22] yaKOk!h yOhw!h BaVafepet &baQaDafat &baDaLeqet
&bafarOfur &bafereb &baViD!pon &baY#r!qon &rOd!p&k!
Ead A!bOdek!
[23] wOh!y& v!meyk! Aaver Eal-r%AvOk! nOf%vet wOh!A!rec
Aaver-TafOTeyk! BarOzel
[24] yiT#n yOhw!h Aet-mOjar AarOcOk! A!b!q wOE!p!r min-
haV!mayim y#r#d E!leyk! Ead hiV!mOd!kO
[25] yiTenOk! yOhw!h niG!p lipOn#y A%yObeyk! BOderekO
Aef!d T#c#A A#l!yw &bOvibOE!h dOr!k$m T!n&s lOp!n!yw
wOh!y$t! lOzaEaw!h lOk%l mamOlOkot h!A!rec
[26] wOh!yOt!h nibOl!tOk! lOmaAak!l lOk!l-Eop haV!mayim
&lObehemat h!A!rec wOA#yn mafar$d
[27] yaKOk!h yOhw!h BivOf$n micOrayim &b!E!p!l$m
]&baJOf%r$m[ &baG!r!b &bef!res Aaver l%A-t&kal lOh#r!p#A
[28] yaKOk!h yOhw!h BOviG!Eon &bOEi&!ron &bOtimOhon
l#b!b
[29] wOh!y$t! mOmaV#v Bac!h!rayim KaAaver yOmaV#v
h!Ei&#r B!Aap#l!h wOl%A tacOl$fa Aet-DOr!keyk! wOh!y$t!
AakO E!v&q wOg!z&l K!l-haY!m$m wOA#yn mov$Ea
[30] AiV!h tOA!r#x wOA$v Aaf#r yivOG!leN!h ]yivOK!beN!h[
Bayit TibOneh wOl%A-t#v#b Bo Kerem TiJaE wOl%A
tOfaLOleN&
[31] vorOk! j!b&fa lOE#yneyk! wOl%A t%Akal miMeN&
fam%rOk! G!z&l miLOp!neyk! wOl%A y!v&b l!kO c%AnOk!
nOtunot lOA%yObeyk! wOA#yn lOk! mov$Ea
[32] B!neyk! &bOn%teyk! nOtun$m lOEam Aaf#r wOE#yneyk!
r%Aot wOk!lot Aal#yhem K!l-haYom wOA#yn lOA#l y!dek!
[33] POr$ AadOm!tOk! wOk!l-yOg$Eak! y%Akal Eam Aaver l%A-
y!d!EOT! wOh!y$t! raq E!v&q wOr!c&c K!l-haY!m$m
[34] wOh!y$t! mOvuG!E miMarOA#h E#yneyk! Aaver TirOAeh
[35] yaKOk!h yOhw!h BivOf$n r!E Eal-haBirOKayim wOEal-
haV%qayim Aaver l%A-t&kal lOh#r!p#A miKap ragOlOk! wOEad
q!dOq!dek!
[36] yol#kO yOhw!h A%tOk! wOAet-malOKOk! Aaver T!q$m
E!leyk! Ael-Goy Aaver l%A-y!daEOT! AaT!h waAab%teyk!
wOE!badOT! V!m Ael%h$m Aaf#r$m E#c w!A!ben
[37] wOh!y$t! lOvaM!h lOm!v!l wOlivOn$n!h BOk%l h!EaM$m
Aaver-yOnahegOk! yOhw!h v!M!h
[38] zeraE rab Toc$A haX!deh &mOEaj TeAes%p K$ yafOsOleN&
h!AarOBeh
[39] KOr!m$m TiJaE wOE!b!dOT! wOyayin l%A-tivOTeh wOl%A
teAeg%r K$ t%AkOleN& haT%l!Eat
[40] z#yt$m yihOy& lOk! BOk!l-GOb&lek! wOvemen l%A t!s&kO
K$ yiVal z#ytek!
[41] B!n$m &b!not Tol$d wOl%A-yihOy& l!kO K$ y#lOk&
BaVeb$
[42] K!l-E#cOk! &pOr$ AadOm!tek! yOy!r#v hacOl!cal
[43] haG#r Aaver BOqirOBOk! yaEaleh E!leyk! maEOl!h M!EOl!h
wOAaT!h t#r#d maJ!h M!J!h
[44] h&A yalOwOk! wOAaT!h l%A talOweN& h&A yihOyeh lOr%Av
wOAaT!h TihOyeh lOz!n!b
[45] &b!A& E!leyk! K!l-haQOl!lot h!A#Leh &rOd!p&k!
wOhiX$g&k! Ead hiV!mOd!kO K$-l%A v!maEOT! BOqol yOhw!h
Ael%heyk! livOm%r micOw%t!yw wOfuQ%t!yw Aaver ci&!kO
[46] wOh!y& bOk! lOAot &lOmop#t &bOzarOEak! Ead-Eol!m
[47] Tafat Aaver l%A-E!badOT! Aet-yOhw!h Ael%heyk!
BOximOf!h &bOj&b l#b!b m#r%b K%l
[48] wOE!badOT! Aet-A%yObeyk! Aaver yOvaLOfeN& yOhw!h
B!kO BOr!E!b &bOc!m!A &bOE#yr%m &bOf%ser K%l wOn!tan
E%l BarOzel Eal-ca&!Arek! Ead hivOm$do A%t!kO
[49] yiX!A yOhw!h E!leyk! Goy m#r!foq miqOc#h h!A!rec
KaAaver yidOAeh haN!ver Goy Aaver l%A-tivOmaE lOv%no
[50] Goy Eaz P!n$m Aaver l%A-yiX!A p!n$m lOz!q#n wOnaEar
l%A y!f%n
[51] wOA!kal POr$ bOhemOTOk! &pOr$-AadOm!tOk! Ead
hiV!mOd!kO Aaver l%A-yavOA$r lOk! D!g!n T$rov wOyicOh!r
vOgar Aal!peyk! wOEavOTOr%t c%Anek! Ead haAab$do A%t!kO
[52] wOh#car lOk! BOk!l-vOE!reyk! Ead redet f%m%teyk!
haGOb%hot wOhaBOcurot Aaver AaT!h B%j#fa B!h#n BOk!l-
AarOcek! wOh#car lOk! BOk!l-vOE!reyk! BOk!l-AarOcOk!
Aaver n!tan yOhw!h Ael%heyk! l!kO
[53] wOA!kalOT! pOr$-bijOnOk! BOxar B!neyk! &bOn%teyk!
Aaver n!tan-lOk! yOhw!h Ael%heyk! BOm!cor &bOm!coq
Aaver-y!c$q lOk! A%yObek!
[54] h!A$v h!rakO BOk! wOheE!n%g mOA%d T#raE E#yno bOA!f$w
&bOA#vet f#yqo &bOyeter B!n!yw Aaver yot$r
[55] miT#t lOAafad m#hem miBOxar B!n!yw Aaver y%Ak#l
miBOl$ hivOA$r-lo K%l BOm!cor &bOm!coq Aaver y!c$q lOk!
A%yibOk! BOk!l-vOE!reyk!
[56] h!raK!h bOk! wOh!EanuG!h Aaver l%A-niSOt!h kap-
ragOl!H hac#g Eal-h!A!rec m#hitOEaN#g &m#r%kO T#raE
E#yn!H BOA$v f#yq!H &bibOn!H &bObiT!H
[57] &bOvilOy!t!H haYoc#t miB#yn ragOleyh! &bOb!neyh!
Aaver T#l#d K$-t%AkOl#m BOf%ser-K%l BaS!ter BOm!cor
&bOm!coq Aaver y!c$q lOk! A%yibOk! BivOE!reyk!
[58] Aim-l%A tivOm%r laEaxot Aet-K!l-DibOr#y haTor!h haZ%At
haKOt&b$m BaS#per haZeh lOyirOA!h Aet-haV#m haNikOB!d
wOhaNor!A haZeh A#t yOhw!h Ael%heyk!
[59] wOhipOl!A yOhw!h Aet-maK%tOk! wOA#t maKot zarOEek!
maKot GOd%lot wOneAem!not w!f!l!yim r!E$m
wOneAem!n$m
[60] wOh#v$b BOk! A#t K!l-madOw#h micOrayim Aaver
y!g%rOT! miPOn#yhem wOd!bOq& B!kO
[61] Gam K!l-f!l$ wOk!l-maK!h Aaver l%A k!t&b BOs#per
haTor!h haZ%At yaEOl#m yOhw!h E!leyk! Ead hiV!mOd!kO
[62] wOnivOAarOTem BimOt#y mOE!j Tafat Aaver hey$tem
KOkokOb#y haV!mayim l!r%b K$-l%A v!maEOT! BOqol
yOhw!h Ael%heyk!
[63] wOh!y!h KaAaver-x!x yOhw!h Eal#ykem lOh#yj$b AetOkem
&lOharOBot AetOkem K#n y!x$x yOhw!h Eal#ykem lOhaAab$d
AetOkem &lOhavOm$d AetOkem wOniSafOTem m#Eal h!Aad!m!h
Aaver-AaT!h b!A-v!M!h lOrivOT!H
[64] wehep$cOk! yOhw!h BOk!l-h!EaM$m miqOc#h h!A!rec
wOEad-qOc#h h!A!rec wOE!badOT! V!m Ael%h$m Aaf#r$m
Aaver l%A-y!daEOT! AaT!h waAab%teyk! E#c w!A!ben
[65] &baGoyim h!h#m l%A tarOG$Ea wOl%A-yihOyeh m!nofa
lOkap-ragOlek! wOn!tan yOhw!h lOk! v!m l#b raG!z
wOkilOyon E#ynayim wOdaAabon n!pev
[66] wOh!y& faYeyk! TOluA$m lOk! miNeged &p!fadOT!
layOl!h wOyom!m wOl%A taAam$n BOfaYeyk!
[67] BaB%qer T%Amar m$-yiT#n Eereb &b!Eereb T%Amar m$-
yiT#n B%qer miPafad lOb!bOk! Aaver TipOf!d &miMarOA#h
E#yneyk! Aaver TirOAeh
[68] wehev$bOk! yOhw!h micOrayim B!A!niYot BaDerekO
Aaver A!marOT$ lOk! l%A-t%s$p Eod lirOA%t!H
wOhitOmaKarOTem v!m lOA%yObeyk! laEab!d$m wOlivOp!fot
wOA#yn q%neh s
[69] A#Leh dibOr#y haBOr$t Aaver-ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
likOr%t Aet-BOn#y yixOr!A#l BOAerec moA!b miLObad
haBOr$t Aaver-K!rat AiT!m BOf%r#b p
29
[1]waYiqOr!A m%veh Ael-K!l-yixOr!A#l waY%Amer Aal#hem
AaTem rOA$tem A#t K!l-Aaver E!x!h yOhw!h lOE#yn#ykem
BOAerec micOrayim lOparOE%h &lOk!l-Eab!d!yw &lOk!l-
AarOco
[2] haMaSot haGOd%l%t Aaver r!A& E#yneyk! h!A%t%t
wOhaM%pOt$m haGOd%l$m h!h#m
[3] wOl%A-n!tan yOhw!h l!kem l#b l!daEat wOE#ynayim
lirOAot wOA!zOnayim livOm%Ea Ead haYom haZeh
[4] w!Aol#kO AetOkem AarOB!E$m v!n!h BaMidOB!r l%A-b!l&
xalOm%t#ykem m#Eal#ykem wOnaEalOk! l%A-b!lOt!h m#Eal
ragOlek!
[5] lefem l%A AakalOTem wOyayin wOv#k!r l%A vOt$tem
lOmaEan T#dOE& K$ Aan$ yOhw!h Ael%h#ykem
[6] waT!b%A& Ael-haM!qom haZeh waY#c#A s$f%n melekO-
fevOBon wOEog melekO-haB!v!n liqOr!At#n& laMilOf!m!h
waNaK#m
[7] waNiQaf Aet-AarOc!m waNiTOn!H lOnafal!h l!rA&b#n$
wOlaG!d$ wOlafac$ v#bej hamOnaV$
[8] &vOmarOTem Aet-DibOr#y haBOr$t haZ%At waEax$tem A%t!m
lOmaEan TaxOK$l& A#t K!l-Aaver TaEax&n p
[9] AaTem nic!b$m haYom KuLOkem lipOn#y yOhw!h
Ael%h#ykem r!Av#ykem vibOj#ykem ziqOn#ykem
wOv%jOr#ykem K%l A$v yixOr!A#l
[10] jaPOkem nOv#ykem wOg#rOk! Aaver BOqereb mafaneyk!
m#f%j#b E#ceyk! Ead v%A#b m#ymeyk!
[11] lOE!bOrOk! BibOr$t yOhw!h Ael%heyk! &bOA!l!to Aaver
yOhw!h Ael%heyk! K%r#t EiMOk! haYom
[12] lOmaEan h!q$m-A%tOk! haYom lo lOE!m wOh&A yihOyeh-
LOk! l#Al%h$m KaAaver DiBer-l!kO wOkaAaver nivOBaE
laAab%teyk! lOAabOr!h!m lOyicOf!q &lOyaEaq%b
[13] wOl%A AiTOkem lObaDOkem A!n%k$ K%r#t Aet-haBOr$t
haZ%At wOAet-h!A!l!h haZ%At
[14] K$ Aet-Aaver yevOno P%h EiM!n& E%m#d haYom lipOn#y
yOhw!h Ael%h#yn& wOA#t Aaver A#yneN& P%h EiM!n& haYom
[15] K$-AaTem yOdaEOTem A#t Aaver-y!vabOn& BOAerec
micOr!yim wOA#t Aaver-E!barOn& BOqereb haGoyim Aaver
EabarOTem
[16] waTirOA& Aet-viQ&c#yhem wOA#t GiLul#yhem E#c w!Aeben
Kesep wOz!h!b Aaver EiM!hem
[17] Pen-y#v B!kem A$v Ao-AiV!h Ao mivOP!f!h Ao-v#bej
Aaver lOb!bo p%neh haYom m#Eim yOhw!h Ael%h#yn&
l!leket laEab%d Aet-Ael%h#y haGoyim h!h#m Pen-y#v
B!kem v%rev P%reh r%Av wOlaEan!h
[18] wOh!y!h BOv!mOEo Aet-DibOr#y h!A!l!h haZ%At
wOhitOB!r#kO BilOb!bo l#Am%r v!lom yihOyeh-L$ K$
BivOrir&t liB$ A#l#kO lOmaEan sOpot h!r!w!h Aet-hacOm#A!h
[19] l%A-y%Abeh yOhw!h sOl%fa lo K$ A!z yeEOvan Aap-
yOhw!h wOqinOA!to B!A$v hah&A wOr!bOc!h Bo K!l-h!A!l!h
haKOt&b!h BaS#per haZeh &m!f!h yOhw!h Aet-vOmo
miTafat haV!m!yim
[20] wOhibOD$lo yOhw!h lOr!E!h miK%l vibOj#y yixOr!A#l
KOk%l A!lot haBOr$t haKOt&b!h BOs#per haTor!h haZeh
[21] wOA!mar haDor h!Aafaron BOn#ykem Aaver y!q&m&
m#Aafar#ykem wOhaN!kOr$ Aaver y!b%A m#Aerec rOfoq!h
wOr!A& Aet-maKot h!A!rec hahiwA wOAet-TafaluAeyh! Aaver-
fiL!h yOhw!h B!H
[22] G!pOr$t w!melaf xOr#p!h k!l-AarOc!H l%A tiZ!raE wOl%A
tacOmifa wOl%A-yaEaleh b!H K!l-E#xeb KOmahOP#kat sOd%m
waEam%r!h AadOm!h &cOb%Y$m ]&cOboyim[ Aaver h!pakO
yOhw!h BOAaPo &bafam!to
[23] wOA!mOr& K!l-haGoyim Eal-meh E!x!h yOhw!h K!k!h
l!A!rec haZ%At meh f!r$ h!Aap haG!dol haZeh
[24] wOA!mOr& Eal Aaver E!zOb& Aet-BOr$t yOhw!h Ael%h#y
Aab%t!m Aaver K!rat EiM!m BOhoc$Ao A%t!m m#Aerec
micOr!yim
[25] waY#lOk& waYaEabOd& Ael%h$m Aaf#r$m waYivOTafa&&
l!hem Ael%h$m Aaver l%A-yOd!E&m wOl%A f!laq l!hem
[26] waYifar-Aap yOhw!h B!A!rec hahiwA lOh!b$A E!leyh!
Aet-K!l-haQOl!l!h haKOt&b!h BaS#per haZeh
[27] waYiTOv#m yOhw!h m#Eal AadOm!t!m BOAap &bOf#m!h
&bOqecep G!dol waYavOlik#m Ael-Aerec Aaferet KaYom
haZeh
[28] haNisOT!r%t layhw!h Ael%h#yn& wOhaNigOl%t l!n&
&lOb!n#yn& Ead-Eol!m laEaxot Aet-K!l-DibOr#y haTor!h
haZ%At s
30
[1] wOh!y!h k$-y!b%A& E!leyk! K!l-haDOb!r$m h!A#Leh
haBOr!k!h wOhaQOl!l!h Aaver n!taT$ lOp!neyk! wahav#b%t!
Ael-lOb!bek! BOk!l-haGoyim Aaver hiD$fak! yOhw!h
Ael%heyk! v!M!h
[2] wOvabOT! Ead-yOhw!h Ael%heyk! wOv!maEOT! bOq%lo
KOk%l Aaver-A!n%k$ mOca&Ok! haYom AaT!h &b!neyk!
BOk!l-lOb!bOk! &bOk!l-napOvek!
[3] wOv!b yOhw!h Ael%heyk! Aet-vOb&tOk! wOrifamek! wOv!b
wOqiBecOk! miK!l-h!EaM$m Aaver hep$cOk! yOhw!h
Ael%heyk! v!M!h
[4] Aim-yihOyeh niDafak! BiqOc#h haV!m!yim miV!m
yOqaBecOk! yOhw!h Ael%heyk! &miV!m yiQ!fek!
[5] weheb$Aak! yOhw!h Ael%heyk! Ael-h!A!rec Aaver-y!rOv&
Aab%teyk! w$rivOT!H wOh#yjibOk! wOhirOBOk!
m#Aab%teyk!
[6] &m!l yOhw!h Ael%heyk! Aet-lOb!bOk! wOAet-lObab
zarOEek! lOAahab!h Aet-yOhw!h Ael%heyk! BOk!l-lOb!bOk!
&bOk!l-napOvOk! lOmaEan faYeyk!
[7] wOn!tan yOhw!h Ael%heyk! A#t K!l-h!A!lot h!A#Leh Eal-
A%yObeyk! wOEal-x%nOAeyk! Aaver rOd!p&k!
[8] wOAaT!h t!v&b wOv!maEOT! BOqol yOhw!h wOE!x$t! Aet-
K!l-micOw%t!yw Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom
[9] wOhot$rOk! yOhw!h Ael%heyk! BOk%l maEax#h y!dek!
BipOr$ bijOnOk! &bipOr$ bOhemOTOk! &bipOr$ AadOm!tOk!
lOjob!h K$ y!v&b yOhw!h l!x&x E!leyk! lOjob KaAaver-x!x
Eal-Aab%teyk!
[10] K$ tivOmaE BOqol yOhw!h Ael%heyk! livOm%r micOw%t!yw
wOfuQ%t!yw haKOt&b!h BOs#per haTor!h haZeh K$ t!v&b
Ael-yOhw!h Ael%heyk! BOk!l-lOb!bOk! &bOk!l-napOvek! p
[11] K$ haMicOw!h haZ%At Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom l%A-
nipOl#At hiwA miMOk! wOl%A rOf%q!h hiwA
[12] l%A baV!mayim hiwA l#Am%r m$ yaEaleh-L!n&
haV!mayOm!h wOyiQ!feh! L!n& wOyavOmiE#n& A%t!H
wOnaEaxeN!h
[13] wOl%A-m#E#ber laY!m hiwA l#Am%r m$ yaEab!r-l!n& Ael-
E#ber haY!m wOyiQ!feh! L!n& wOyavOmiE#n& A%t!H
wOnaEaxeN!h
[14] K$-q!rob A#leyk! haD!b!r mOA%d BOp$k! &bilOb!bOk!
laEax%to s
[15] rOA#h n!taT$ lOp!neyk! haYom Aet-hafaY$m wOAet-
haJob wOAet-haM!wet wOAet-h!r!E
[16] Aaver A!n%k$ mOca&Ok! haYom lOAahab!h Aet-yOhw!h
Ael%heyk! l!leket BidOr!k!yw wOlivOm%r micOw%t!yw
wOfuQ%t!yw &mivOP!j!yw wOf!y$t! wOr!b$t! &b#rakOk!
yOhw!h Ael%heyk! B!A!rec Aaver-AaT!h b!A-v!M!h
lOrivOT!H
[17] wOAim-yipOneh lOb!bOk! wOl%A tivOm!E wOniDafOT!
wOhivOTafaw$t! l#Al%h$m Aaf#r$m waEabadOT!m
[18] hiGadOT$ l!kem haYom K$ A!b%d T%Ab#d&n l%A-taAar$kun
y!m$m Eal-h!Aad!m!h Aaver AaT!h E%b#r Aet-haYarOD#n
l!b%A v!M!h lOrivOT!H
[19] haE$d%t$ b!kem haYom Aet-haV!mayim wOAet-h!A!rec
hafaY$m wOhaM!wet n!taT$ lOp!neyk! haBOr!k!h
wOhaQOl!l!h &b!farOT! BafaY$m lOmaEan TifOyeh AaT!h
wOzarOEek!
[20] lOAahab!h Aet-yOhw!h Ael%heyk! livOm%Ea BOq%lo
&lOd!bOq!h-bo K$ h&A faYeyk! wOA%rekO y!meyk! l!vebet
Eal-h!Aad!m!h Aaver nivOBaE yOhw!h laAab%teyk!
lOAabOr!h!m lOyicOf!q &lOyaEaq%b l!t#t l!hem p
31
[1] waY#lekO m%veh wayOdaB#r Aet-haDOb!r$m h!A#Leh Ael-
K!l-yixOr!A#l
[2] waY%Amer Aal#hem Ben-m#A!h wOEexOr$m v!n!h A!n%k$
haYom l%A-A&kal Eod l!c#At wOl!boA wayhw!h A!mar A#lay
l%A taEab%r Aet-haYarOD#n haZeh
[3] yOhw!h Ael%heyk! h&A E%b#r lOp!neyk! h&A-yavOm$d Aet-
haGoyim h!A#Leh miLOp!neyk! w$rivOT!m yOhovuEa h&A
E%b#r lOp!neyk! KaAaver DiBer yOhw!h
[4] wOE!x!h yOhw!h l!hem KaAaver E!x!h lOs$fon &lOEog
malOk#y h!Aem%r$ &lOAarOc!m Aaver hivOm$d A%t!m
[5] &nOt!n!m yOhw!h lipOn#ykem waEax$tem l!hem KOk!l-
haMicOw!h Aaver ci&$t$ AetOkem
[6] fizOq& wOAimOc& Aal-T$rOA& wOAal-TaEarOc& miPOn#yhem
K$ yOhw!h Ael%heyk! h&A hah%l#kO EiM!kO l%A yarOPOk!
wOl%A yaEazObeki! p
[7] waYiqOr!A m%veh l$hovuEa waY%Amer A#l!yw lOE#yn#y
k!l-yixOr!A#l fazaq weAem!c K$ AaT!h T!boA Aet-h!E!m
haZeh Ael-h!A!rec Aaver nivOBaE yOhw!h laAab%t!m l!t#t
l!hem wOAaT!h TanOf$leN!h Aot!m
[8] wayhw!h h&A hah%l#kO lOp!neyk! h&A yihOyeh EiM!kO
l%A yarOPOk! wOl%A yaEazObeki! l%A t$r!A wOl%A t#f!t
[9] waYikOT%b m%veh Aet-haTor!h haZ%At waYiTOn!H Ael-
haK%han$m BOn#y l#w$ haN%xOA$m Aet-Aaron BOr$t yOhw!h
wOAel-K!l-ziqOn#y yixOr!A#l
[10] wayOcaw m%veh Aot!m l#Am%r miQ#c vebaE v!n$m
BOm%E#d vOnat haVOmiJ!h BOfag haSuKot
[11] BOboA k!l-yixOr!A#l l#r!Aot Aet-POn#y yOhw!h Ael%heyk!
BaM!qom Aaver yibOf!r TiqOr!A Aet-haTor!h haZ%At neged
K!l-yixOr!A#l BOA!zOn#yhem
[12] haqOh#l Aet-h!E!m h!Aan!v$m wOhaN!v$m wOhaJap
wOg#rOk! Aaver BivOE!reyk! lOmaEan yivOmOE& &lOmaEan
yilOmOd& wOy!rOA& Aet-yOhw!h Ael%h#ykem wOv!mOr&
laEaxot Aet-K!l-DibOr#y haTor!h haZ%At
[13] &bOn#yhem Aaver l%A-y!dOE& yivOmOE& wOl!mOd&
lOyirOA!h Aet-yOhw!h Ael%h#ykem K!l-haY!m$m Aaver
AaTem faY$m Eal-h!Aad!m!h Aaver AaTem E%bOr$m Aet-
haYarOD#n v!M!h lOrivOT!H p
[14] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh h#n q!rOb& y!meyk!
l!m&t qOr!A Aet-yOhovuEa wOhitOyacOb& BOA%hel moE#d
waAaca&eN& waY#lekO m%veh w$hovuEa waYitOyacOb& BOA%hel
moE#d
[15] waY#r!A yOhw!h B!A%hel BOEaM&d E!n!n waYaEam%d
EaM&d heE!n!n Eal-Petaf h!A%hel s
[16] waY%Amer yOhw!h Ael-m%veh hiNOk! v%k#b Eim-
Aab%teyk! wOq!m h!E!m haZeh wOz!n!h Aafar#y Ael%h#y
n#kar-h!A!rec Aaver h&A b!A-v!M!h BOqirOBo waEaz!ban$
wOh#p#r Aet-BOr$t$ Aaver K!raT$ AiTo
[17] wOf!r!h AaP$ bo baYom-hah&A waEazabOT$m
wOhisOTarOT$ p!nay m#hem wOh!y!h leAek%l &mOc!Auh&
r!Eot raBot wOc!rot wOA!mar BaYom hah&A hal%A Eal K$-
A#yn Ael%hay BOqirOB$ mOc!A&n$ h!r!Eot h!A#Leh
[18] wOA!n%k$ hasOT#r AasOT$r P!nay BaYom hah&A Eal K!l-
h!r!E!h Aaver E!x!h K$ p!n!h Ael-Ael%h$m Aaf#r$m
[19] wOEaT!h KitOb& l!kem Aet-haV$r!h haZ%At wOlaMOd!H
Aet-BOn#y-yixOr!A#l x$m!H BOp$hem lOmaEan TihOyeh-L$
haV$r!h haZ%At lOE#d BibOn#y yixOr!A#l
[20] K$-Aab$AeN& Ael-h!Aad!m!h Aaver-nivOBaEOT$ laAab%t!yw
z!bat f!l!b &dObav wOA!kal wOx!baE wOd!v#n &p!n!h Ael-
Ael%h$m Aaf#r$m waEab!d&m wOniAac&n$ wOh#p#r Aet-BOr$t$
[21] wOh!y!h K$-timOceAn! A%to r!Eot raBot wOc!rot
wOE!nOt!h haV$r!h haZ%At lOp!n!yw lOE#d K$ l%A tiV!kaf
miP$ zarOEo K$ y!daEOT$ Aet-yicOro Aaver h&A E%xeh haYom
BOjerem Aab$AeN& Ael-h!A!rec Aaver nivOB!EOT$
[22] waYikOT%b m%veh Aet-haV$r!h haZ%At BaYom hah&A
wayOlaMOd!H Aet-BOn#y yixOr!A#l
[23] wayOcaw Aet-yOhovuEa Bin-n&n waY%Amer fazaq
weAem!c K$ AaT!h T!b$A Aet-BOn#y yixOr!A#l Ael-h!A!rec
Aaver-nivOBaEOT$ l!hem wOA!n%k$ AehOyeh EiM!kO
[24] wayOh$ KOkaLot m%veh likOT%b Aet-DibOr#y haTor!h-
haZ%At Eal-s#per Ead TuM!m
[25] wayOcaw m%veh Aet-halOwiYim n%xOA#y Aaron BOr$t-
yOhw!h l#Am%r
[26] l!q%fa A#t s#per haTor!h haZeh wOxamOTem A%to micad
Aaron BOr$t-yOhw!h Ael%h#ykem wOh!y!h-v!m BOk! lOE#d
[27] K$ A!n%k$ y!daEOT$ Aet-merOyOk! wOAet-E!rOPOk!
haQ!veh h#n BOEodeN$ fay EiM!kem haYom mamOr$m
heyitem Eim-yOho!h wOAap K$-Aafar#y mot$
[28] haqOh$l& A#lay Aet-K!l-ziqOn#y vibOj#ykem
wOv%jOr#ykem waAadaBOr!h bOA!zOn#yhem A#t haDOb!r$m
h!A#Leh wOA!E$d!h B!m Aet-haV!mayim wOAet-h!A!rec
[29] K$ y!daEOT$ Aafar#y mot$ K$-havOf#t TavOfit&n
wOsarOTem min-haDerekO Aaver ci&$t$ AetOkem wOq!r!At
AetOkem h!r!E!h BOAafar$t haY!m$m K$-taEax& Aet-h!raE
BOE#yn#y yOhw!h lOhakOE$so BOmaEax#h yOd#ykem
[30] wayOdaB#r m%veh BOA!zOn#y K!l-qOhal yixOr!A#l Aet-
DibOr#y haV$r!h haZ%At Ead TuM!m p
32
[1] haAaz$n& haV!mayim waAadaB#r!h wOtivOmaE h!A!rec
AimOr#y-p$
[2] yaEar%p KaM!j!r liqOf$ TiZal KaJal AimOr!t$ KixOE$rim
Eal#y-deveA wOkirOb$b$m Eal#y-E#xeb
[3] K$ v#m yOhw!h AeqOr!A h!b& g%del l#Al%h#yn&
[4] hac&r T!m$m P!E!lo K$ k!l-DOr!k!yw mivOP!j A#l
Aem&n!h wOA#yn E!wel caD$q wOy!v!r h&A
[5] vif#t lo l%A B!n!yw m&m!m Dor EiQ#v &pOtalOT%l
[6] ha-layOhw!h TigOmOl&-z%At Eam n!b!l wOl%A f!k!m
haloA-h&A A!b$k! Q!nek! h&A E!xOk! wayOk%nOnek!
[7] zOk%r yOmot Eol!m B$n& vOnot Dor-w!dor vOAal A!b$k!
wOyaG#dOk! zOq#neyk! wOy%AmOr& l!kO
[8] BOhanOf#l EelOyon Goyim BOhapOr$do BOn#y A!d!m
yac#b GObul%t EaM$m lOmisOPar BOn#y yixOr!A#l
[9] K$ f#leq yOho!h EaMo yaEaq%b febel nafal!to
[10] yimOc!A#h& BOAerec midOB!r &bOt%h& yOl#l yOvim%n
yOs%bObenOh& yObonOn#h& yicOrenOh& KOA$von E#yno
[11] KOnever y!E$r qiNo Eal-Goz!l!yw yOraf#p yipOr%x
KOn!p!yw yiQ!f#h& yiX!A#h& Eal-AebOr!to
[12] yOhw!h B!d!d yanOfeN& wOA#yn EiMo A#l n#k!r
[13] yarOKib#h& Eal-B!mot#y ]B!m!t#y[ A!rec waY%Akal
TOn&b%t x!d!y waY#niq#h& dObav miSelaE wOvemen
m#falOm$v c&r
[14] femOAat B!q!r wafal#b c%An Eim-f#leb K!r$m wOA#yl$m
BOn#y-b!v!n wOEaT&d$m Eim-f#leb KilOyot fiJ!h wOdam-
E#n!b TivOTeh-f!mer
[15] waYivOman yOvur&n waYibOE!j v!manOT! E!b$t! K!x$t!
waYiJ%v Aeloha E!x!h& wayOnaB#l c&r yOvuE!to
[16] yaqOniAuh& BOz!r$m BOtoE#b%t yakOE$suh&
[17] yizOBOf& laV#d$m l%A Ael%ha Ael%h$m l%A yOd!E&m
fad!v$m miQ!r%b B!A& l%A xOE!r&m Aab%t#ykem
[18] c&r yOl!dOk! Tev$ waTivOKaf A#l mOf%lOlek!
[19] waYarOA yOhw!h waYinOA!c miKaEas B!n!yw &bOn%t!yw
[20] waY%Amer AasOT$r!h p!nay m#hem AerOAeh m!h
Aafar$t!m K$ dor TahOPuk%t h#M!h B!n$m l%A-A#mun B!m
[21] h#m qinOA&n$ bOl%A-A#l KiEas&n$ BOhabOl#yhem waAan$
AaqOn$A#m BOl%A-E!m BOgoy n!b!l AakOE$s#m
[22] K$-A#v q!dOf!h bOAaP$ waT$qad Ead-vOAol TafOT$t
waT%Akal Aerec w$bul!H waTOlah#j mosOd#y h!r$m
[23] AasOPeh E!l#ymo r!Eot ficay AakaLeh-B!m
[24] mOz#y r!E!b &lOfum#y revep wOqejeb mOr$r$ wOven-
BOh#mot AavaLaf-B!m Eim-famat z%fal#y E!p!r
[25] mif&c TOvaKel-fereb &m#fad!r$m A#ym!h Gam-B!f&r
Gam-BOt&l!h yon#q Eim-A$v x#yb!h
[26] A!marOT$ AapOA#yhem AavOB$t!h m#Aenov zikOr!m
[27] l&l#y KaEas Aoy#b A!g&r Pen-yOnaKOr& c!r#ymo Pen-
y%AmOr& y!d#yn& r!m!h wOl%A yOhw!h P!Eal K!l-z%At
[28] K$-goy A%bad E#cot h#M!h wOA#yn B!hem TOb&n!h
[29] l& f!kOm& yaxOK$l& z%At y!b$n& lOAafar$t!m
[30] A#yk!h yirOD%p Aef!d Aelep &vOnayim y!n$s& rOb!b!h
Aim-l%A K$-c&r!m mOk!r!m wayhw!h hisOG$r!m
[31] K$ l%A kOc&r#n& c&r!m wOA%yOb#yn& POl$l$m
[32] K$-miGepen sOd%m GapOn!m &miVadOm%t Eam%r!h
Ean!b#mo EiNOb#y-rov AavOKOl%t mOr%r%t l!mo
[33] famat TaN$nim y#yn!m wOr%Av POt!n$m AakOz!r
[34] hal%A-h&A K!mus EiM!d$ f!tum BOAocOr%t!y
[35] l$ n!q!m wOviL#m lOE#t T!m&j ragOl!m K$ q!rob yom
A#yd!m wOf!v Eatid%t l!mo
[36] K$-y!d$n yOhw!h EaMo wOEal-Eab!d!yw yitOnef!m K$
yirOAeh K$-A!zOlat y!d wOAepes E!c&r wOE!z&b
[37] wOA!mar A#y Ael%h#ymo c&r f!s!y& bo
[38] Aaver f#leb zOb!f#ymo y%Ak#l& yivOT& y#yn nOs$k!m
y!q&m& wOyaEOzOrukem yOh$ Eal#ykem sitOr!h
[39] rOA& EaT!h K$ Aan$ Aan$ h&A wOA#yn Ael%h$m EiM!d$ Aan$
A!m$t waAafaYeh m!facOT$ waAan$ AerOP!A wOA#yn miY!d$
mac$l
[40] K$-AeX!A Ael-v!mayim y!d$ wOA!marOT$ fay A!n%k$
lOE%l!m
[41] Aim-vaNot$ BOraq farOB$ wOt%Af#z BOmivOP!j y!d$ A!v$b
n!q!m lOc!r!y wOlimOxanOAay AavaL#m
[42] AavOK$r ficay miD!m wOfarOB$ T%Akal B!x!r miDam
f!l!l wOvibOy!h m#r%Av ParOEot Aoy#b
[43] harOn$n& goyim EaMo K$ dam-Eab!d!yw yiQom
wOn!q!m y!v$b lOc!r!yw wOkiPer AadOm!to EaMo p
[44] waY!b%A m%veh wayOdaB#r Aet-K!l-DibOr#y haV$r!h-
haZ%At BOA!zOn#y h!E!m h&A wOhov#Ea Bin-n&n
[45] wayOkal m%veh lOdaB#r Aet-K!l-haDOb!r$m h!A#Leh Ael-
K!l-yixOr!A#l
[46] waY%Amer Aal#hem x$m& lObabOkem lOk!l-haDOb!r$m
Aaver A!n%k$ m#E$d B!kem haYom Aaver TOca&um Aet-
BOn#ykem livOm%r laEaxot Aet-K!l-DibOr#y haTor!h
haZ%At
[47] K$ l%A-d!b!r r#q h&A miKem K$-h&A faY#ykem &baD!b!r
haZeh TaAar$k& y!m$m Eal-h!Aad!m!h Aaver AaTem E%bOr$m
Aet-haYarOD#n v!M!h lOrivOT!H p
[48] wayOdaB#r yOhw!h Ael-m%veh BOEecem haYom haZeh
l#Am%r
[49] Eal#h Ael-har h!Eab!r$m haZeh har-nObo Aaver BOAerec
moA!b Aaver Eal-POn#y yOr#fo &rOA#h Aet-Aerec KOnaEan
Aaver Aan$ n%t#n libOn#y yixOr!A#l laAafuZ!h
[50] &mut B!h!r Aaver AaT!h E%leh v!M!h wOh#A!s#p Ael-
EaMeyk! KaAaver-m#t Aahar%n A!f$k! BOh%r h!h!r
waY#A!sep Ael-EaM!yw
[51] Eal Aaver mOEalOTem B$ BOtokO BOn#y yixOr!A#l BOm#y-
mOr$batq!d#v midOBar-cin Eal Aaver l%A-qiDavOTem Aot$
BOtokO BOn#y yixOr!A#l
[52] K$ miNeged TirOAeh Aet-h!A!rec wOv!M!h l%A t!boA Ael-
h!A!rec Aaver-Aan$ n%t#n libOn#y yixOr!A#l p
33
[1] wOz%At haBOr!k!h Aaver B#rakO m%veh A$v h!Ael%h$m Aet-
BOn#y yixOr!A#l lipOn#y moto
[2] waY%Amar yOhw!h miS$nay B!A wOz!raf miX#E$r l!mo
hop$Ea m#har P!Ar!n wOA!t!h m#ribOb%t q%dev m$m$no
A#vOD!t ]A#v[ ]D!t[ l!mo
[3] Aap f%b#b EaM$m K!l-qOd%v!yw BOy!dek! wOh#m TuK&
lOragOlek! yiX!A miDaBOr%teyk!
[4] Tor!h ci&!h-l!n& m%veh mor!v!h qOhiLat yaEaq%b
[5] wayOh$ b$vur&n melekO BOhitOAaS#p r!Av#y E!m yafad
vibOj#y yixOr!A#l
[6] yOf$ rOA&b#n wOAal-y!m%t w$h$ mOt!yw misOP!r s
[7] wOz%At l$h&d!h waY%Amar vOmaE yOhw!h qol yOh&d!h
wOAel-EaMo TOb$AeN& y!d!yw r!b lo wOE#zer mic!r!yw
TihOyeh s
[8] &lOl#w$ A!mar TuMeyk! wOA&reyk! lOA$v fas$dek! Aaver
niS$to BOmaS!h TOr$b#h& Eal-m#y mOr$b!h
[9] h!A%m#r lOA!b$w &lOAiMo l%A rOA$t$w wOAet-Aef!yw l%A
hiK$r wOAet-B!no ]B!n!yw[ l%A y!d!E K$ v!mOr&
AimOr!tek! &bOr$tOk! yinOc%r&
[10] yor& mivOP!jeyk! lOyaEaq%b wOtor!tOk! lOyixOr!A#l
y!x$m& qOjor!h BOAaPek! wOk!l$l Eal-mizOBOfek!
[11] B!r#kO yOhw!h f#ylo &p%Eal y!d!yw TirOceh mOfac
m!tOnayim q!m!yw &mOxanOA!yw min-yOq&m&n s
[12] lObinOy!min A!mar yOd$d yOho!h yivOK%n l!bejaf
E!l!yw f%p#p E!l!yw K!l-haYom &b#yn KOt#yp!yw v!k#n
s
[13] &lOyos#p A!mar mOb%reket yOho!h AarOco miMeged
v!mayim miJ!l &miTOhom r%becet T!fat
[14] &miMeged TOb&A%t v!mev &miMeged Gerev yOr!f$m
[15] &m#r%Av harOr#y-qedem &miMeged GibOEot Eol!m
[16] &miMeged Aerec &mOl%A!H &rOcon v%kOn$ sOneh T!boAt!h
lOr%Av yos#p &lOq!dOq%d nOz$r Aef!yw
[17] BOkor voro h!d!r lo wOqarOn#y rOA#m qarOn!yw
B!hem EaM$m yOnaGaf yafOD!w AapOs#y-A!rec wOh#m
ribObot AepOrayim wOh#m AalOp#y mOnaVeh s
[18] wOlizOb&lun A!mar xOmaf zOb&lun BOc#Atek! wOyiX!vk!r
BOA%h!leyk!
[19] EaM$m har-yiqOr!A& v!m yizOBOf& zibOf#y-cedeq K$
vepaE yaM$m y$n!q& &xOp&n#y jOm&n#y fol s
[20] &lOg!d A!mar B!r&kO marOf$b G!d KOl!b$A v!k#n
wOj!rap zOroEa Aap-q!dOq%d
[21] waYarOA r#Av$t lo K$-v!m felOqat mOf%q#q s!p&n waY#t#A
r!Av#y E!m cidOqat yOhw!h E!x!h &mivOP!j!yw Eim-
yixOr!A#l s
[22] &lOd!n A!mar D!n G&r AarOy#h yOzaN#q min-haB!v!n
[23] &lOnapOT!l$ A!mar napOT!l$ xObaE r!con &m!l#A BirOKat
yOhw!h y!m wOd!rom yOr!v!h s
[24] &lOA!v#r A!mar B!r&kO miB!n$m A!v#r yOh$ rOc&y
Aef!yw wOj%b#l BaVemen ragOlo
[25] BarOzel &nOf%vet minOE!leyk! &kOy!meyk! D!bOAek!
[26] A#yn K!A#l yOvur&n r%k#b v!mayim bOEezOrek!
&bOgaAaw!to vOf!q$m
[27] mOE%n!h Ael%h#y qedem &miTafat zOr%E%t Eol!m
wayOg!rev miP!neyk! Aoy#b waY%Amer havOm#d
[28] waYivOK%n yixOr!A#l Bejaf B!d!d E#yn yaEaq%b Ael-Aerec
D!g!n wOt$rov Aap-v!m!yw yaEarOp& j!l
[29] AavOreyk! yixOr!A#l m$ k!mok! Eam novaE Bayhw!h
m!g#n EezOrek! waAaver-fereb GaAaw!tek! wOyiK!fav&
A%yObeyk! l!kO wOAaT!h Eal-B!mot#ymo tidOr%kO s
34
[1] waYaEal m%veh m#EarOb%t moA!b Ael-har nObo r%Av
haPisOG!h Aaver Eal-POn#y yOr#fo waYarOA#h& yOhw!h
Aet-K!l-h!A!rec Aet-haGilOE!d Ead-D!n
[2] wOA#t K!l-napOT!l$ wOAet-Aerec AepOrayim &mOnaVeh
wOA#t K!l-Aerec yOh&d!h Ead haY!m h!Aafaron
[3] wOAet-haNegeb wOAet-haKiK!r BiqOEat yOr#fo
E$rhaTOm!r$m Ead-c%Ear
[4] waY%Amer yOhw!h A#l!yw z%At h!A!rec Aaver nivOBaEOT$
lOAabOr!h!m lOyicOf!q &lOyaEaq%b l#Am%r lOzarOEak!
AeTOneN!h herOA$t$k! bOE#yneyk! wOv!M!h l%A taEab%r
[5] waY!m!t v!m m%veh Eebed-yOhw!h BOAerec moA!b Eal-P$
yOhw!h
[6] waYiqOB%r A%to baGayO BOAerec moA!b m&l B#ytPOEor
wOl%A-y!daE A$v Aet-qObur!to Ead haYom haZeh
[7] &m%veh Ben-m#A!h wOEexOr$m v!n!h BOm%to l%A-k!hat!h
E#yno wOl%A-n!s l#f%h
[8] waYibOK& bOn#y yixOr!A#l Aet-m%veh BOEarOb%t moA!b
vOl%v$m yom waYiTOm& yOm#y bOk$ A#bel m%veh
[9] w$hovuEa Bin-n&n m!l#A r&fa f!kOm!h K$-s!makO
m%veh Aet-y!d!yw E!l!yw waYivOmOE& A#l!yw BOn#y-
yixOr!A#l waYaEax& KaAaver ci&!h yOhw!h Aet-m%veh
[10] wOl%A-q!m n!b$A Eod BOyixOr!A#l KOm%veh Aaver yOd!Eo
yOhw!h P!n$m Ael-P!n$m
[11] lOk!l-h!A%tot wOhaMopOt$m Aaver vOl!fo yOhw!h laEaxot
BOAerec micOr!yim lOparOE%h &lOk!l-Eab!d!yw &lOk!l-
AarOco
[12] &lOk%l haY!d hafaz!q!h &lOk%l haMor!A haG!dol Aaver
E!x!h m%veh lOE#yn#y K!l-yixOr!A#l

También podría gustarte