Está en la página 1de 9

+que llibres Programa

dactivitats per
BIBLIOTECA a joves i adults

LA BBILA

setembre-desembre 2017
NO THO PERDIS
Les biblioteques de la ciutat participem durant Centre Cultural la Bbila, amb la collaboraci de
aquest trimestre als principals festivals culturals leditorial RBA
de la ciutat. Ens podreu trobar al Festival Acr- Ms informaci a: bobila.blogspot.com
bates, al Festival Django LH i al Cicle Blues &
Boogie. Homenatge a Jos Luis Sampedro
Conferncia dOlga Lucas, vdua de lescriptor,
Durant tot el mes de novembre el Festival Acr- i lectura de fragments de lobra de Sampedro a
bates (http://festivalacrobates.com) tofereix la crrec de Rafael Turia.
secci Acrbates KIDS, activitats de poesia per Dimarts, 7 de novembre, a les 19 h
a pblic familiar a totes les biblioteques, i els ver-
muts potics als jardins de Can Sumarro. Exposici: Geografies literries de Jos Luis
Sampedro. Produda per lAsociacin de Ami-
Durant el Festival Django LH (http://festivaldjan- gos de Jos Luis Sampedro, amb la collaboraci
golh.com), del 20 al 22 de novembre, podrs es- de la Diputaci de Barcelona i la Instituci de les
coltar petits concerts a totes les biblioteques per Lletres Catalanes.
conixer aquest estil musical. Del 7 al 28 de novembre a la Biblioteca Central
Tecla Sala
La Biblioteca Central Tecla Sala, especialitzada
en blues, participa en el Cicle Blues & Boogie Consulta tota la programaci dels festivals:
amb activitats familiars per a escoles i audicions Acrbates Django LH Blues & Boogie
per a adults.

VII Concurs de Microrelats Negres de la Bbila:


durant el mes de novembre tindr lloc el concurs
de microrelats organitzat per la Biblioteca i el

SETEMBRE-DESEMBRE 2017
BIBLIOTECA LA BBILA

APRENENTATGE Taller en tres sessions. Cal inscripci prvia


Dilluns, 6 de novembre, a les 18 h
Club de Lectura Fcil en Catal Dilluns, 13 de novembre, a les 18 h
Coordinat per Manel Bonillo (voluntari lingstic) Dilluns, 20 de novembre, a les 18 h
Cal inscripci prvia
Cada dijous, a les 18 h CONFERNCIES
Grup de conversa en catal Mobbing. La realidad oculta
Condut per Josep Caba (voluntari lingstic) Amb Jaume Alegret Morgades i Juan Francis-
Cal inscripci prvia co Mndez Garcs.
Ho organitza el Centre de Normalitzaci Lingstica de Primer llibre publicat sobre el tema de la diagno-
LHospitalet
si i la prescripci de medicaments en persones
Cada dimecres, del 4 doctubre al 13 de de-
afectades de mobbing (assetjament laboral), i
sembre, de 12 a 13 h
sobre les conseqncies sanitries i laborals
que implica.
Hello! Bbila. Grup de conversa en angls
En collaboraci amb AMAYA (Asociacin con-
Coordinat per Conchi Estvez
tra el Maltrato y el Acoso Psicolgico)
Cal inscripci prvia
Divendres, 29 de setembre, a les 19 h
Cada dijous, a les 19 h
El dret a morir dignament, un dret hum
TALLERS El projecte El dret a morir dignament, un dret
hum pretn augmentar el coneixement i lapo-
Treu suc del teu mbil derament de la ciutadania sobre el seu dret a la
En aquest taller coneixers i utilitzars el teu llibertat i lautonomia en la presa de decisions
mbil. Aprendrs quines opcions tofereix. respecte al seu procs de final de vida, remar-
Aprendrs a utilitzar-lo i et familiaritzars amb cant especialment la importncia de disposar
les seves eines i funcionament bsic. Porta el dun document de voluntats anticipades (DVA).
teu mbil.

SETEMBRE-DESEMBRE 2017
BIBLIOTECA LA BBILA

En collaboraci amb DMD-CAT (Dret a Morir VII Concurs de Microrelats Negres de la


Dignament Catalunya) Bbila
Divendres, 6 doctubre, a les 19 h Durant el mes de novembre tindr lloc el con-
curs de microrelats organitzat per la Biblioteca i
LITERATURA el Centre Cultural la Bbila, amb la collaboraci
de leditorial RBA
Curs: Qu s la novella negra i policaca? Ms informaci a: bobila.blogspot.com
Amb Jordi Canal
Un recorregut en dues sessions per la novella CLUBS DE LECTURA
negra i policaca, des dels seus orgens fins a
lactualitat, els seus subgneres, caractersti- Club de Lectura de Novella Negra
ques, autors ms destacats i principals ttols. El coordina: Jordi Canal
Dels orgens a la dcada dels setanta
Dimarts, 3 doctubre, a les 19 h El murcilago, de Jo Nesb
De la dcada dels setanta a lactualitat Harry Hole s enviat a Sydney des dOslo per
Dimarts, 10 doctubre, a les 19 h investigar lassassinat duna dona noruega, el
cadver de la qual va ser trobat al peu dun pe-
Xerrada: Augusto Roa Bastos. 100 aos del nya-segat. La policia sospita que va ser violada
Cervantes paraguayo abans de morir, per no sha trobat cap rastre
Amb Jorge Leguizamn, escriptor i director dADN. Harry Hole tindr com a company din-
teatral vestigaci el detectiu aborigen Andrew Keng-
En collaboraci amb lassociaci paraguaiana sinton. Ambds sospiten del proms de la noia,
MITAMI i el consultat paraguai un atractiu camell conegut de la policia. Malgrat
Dimecres, 4 doctubre, a les 19 h tot, Harry comena a veure que el cas s ms
complex del que semblava... Primera novella
de la srie Harry Hole.
Dimarts, 31 doctubre, a les 19 h

SETEMBRE-DESEMBRE 2017
BIBLIOTECA LA BBILA

Que te vaya como mereces, de Gonzalo ordinari esperit de supervivncia, com la seva
Lema famlia va tirar endavant enmig duna terrible
Cochabamba (Bolvia), 2015. Santiago Blanco pobresa i malgrat tota mena dadversitats.
s un investigador policial retirat. Un vell delin- Dimecres, 18 doctubre, a les 19 h
qent reciclat en cambrer, anomenat Abrelatas,
li demana ajut per trobar el cadver del seu fill, Vida de famlia, dAkhil Sharma
robat de la morgue. Enmig duna investigaci A finals de la dcada dels setanta, Ajay, el seu
macabra, i davant la visi desoladora duna germ gran i els seus pares deixen Delhi per
realitat corrupta, Santiago Blanco haur de re- installar-se a Queens, Nova York. El pare hau-
soldre al mateix temps el seu futur sentimental i r dafrontar el seu alcoholisme, la mare haur
existencial... Novella guanyadora del Premi LH dacceptar un treball per sota de la seva qua-
Confidencial 2017. lificaci i Ajay haur de suportar la pressi de
Dimarts, 28 de novembre, a les 19 h ser tan brillant als estudis. Amb dramatisme,
per tamb amb humor, aquesta intensa novel
Club de Lectura T-10: La famlia la parla damor i dolor, de la lluita per obrir-se
Coordina: Luis Fernndez Zaurn cam...
Dimecres, 15 de novembre, a les 19 h
Las cenizas de ngela, de Frank McCourt
Cuando recuerdo mi infancia, me pregunto CINEMA
cmo pude sobrevivir siquiera. Fue, natural-
mente, una infancia desgraciada, se entiende; La mort digna
las infancias felices no merecen que les pres- Corazn silencioso (2014), de Bille August
temos atencin. La infancia desgraciada irlan- Tres generacions duna famlia es reuneixen un
desa es peor que cualquier otra infancia des- cap de setmana. Les germanes, Sanne i Hedidi,
graciada, pero la infancia desgraciada irlandesa han acceptat que la seva mare, malalta termi-
catlica es la peor de todas.... nal, desitgi posar fi a la seva vida abans que el
Frank McCourt ens narra, amb el fi humor que seu estat empitjori. Per segons transcorre el
el caracteritza i en el qual es trasllueix un extra- cap de setmana, la decisi de la mare resulta
SETEMBRE-DESEMBRE 2017
BIBLIOTECA LA BBILA

cada vegada ms difcil dacceptar i vells con- La evasin (1960), de Jacques Becker
flictes surten a la superfcie. Frana, 1947. Gaspard Claude ha estat acusat
Dijous, 5 doctubre, a les 18 h de lintent dassassinat de la seva dona, per s
innocent. Un cop a la pres, comparteix cella
Cicle de Cinema Negre: A la pres! amb quatre durs criminals que han decidit fu-
Subgnere emanat dels temps primitius de la gir construint un laboris tnel. Els costa, per
novella negra i que desprs ha seguit una lnia convencen el jove per unir-se al pla de fuga i
adreada, sobretot, a llibres autobiogrfics de participar en els treballs dexcavaci. Adaptaci
presos. En realitat, les obres que en un principi de la novella homnima de Jose Giovanni.
el van definir ja pertanyien a la categoria dex- Divendres, 10 de novembre, a les 18 h
posici de fets reals. Per tamb hi ha hagut
el corrent de ficci ambientada a les presons, Celda 211 (2009), de Daniel Monzn
amb un testimoniatge sobre el context i el rgim El dia que Juan comena a treballar en la seva
penitenciaris que entronca decididament amb nova destinaci com a funcionari de presons,
la novella negra. es veu atrapat en un mot carcerari. Decideix
Xavier Coma llavors fer-se passar per un pres per salvar la
vida i posar fi a la revolta, encapalada pel te-
Soy un fugitivo (1932), de Mervin LeRoy mible Malamadre. El que ignora s que el dest
Desprs de la Primera Guerra Mundial Johnny li ha parat un parany. Adaptaci de la novella
torna a casa. Ni grans rebudes ni treball per a homnima de Francisco Prez Gandul.
un veter de guerra. Noms li queda la deses- Divendres, 17 de novembre, a les 18 h
perada vida dun fugitiu que ha estat condem-
nat injustament. Dues vegades condemnat a
treballs forats. Dues fugides. Podran encade-
nar-lo, per no podran doblegar la seva voluntat
de ser lliure. Adaptaci de la novella homnima
de Robert Elliott Burns.
Divendres, 3 de novembre, a les 18 h

SETEMBRE-DESEMBRE 2017
CALENDARI DACTIVITATS
Un profeta (2009), de Jacques Audiard C: Curs
CC: Cicle de cinema
El jove Malik El Djebena, un francs dorigen CL: Club de lectura
rab, ingressa a pres per complir una pena de GC: Grup de conversa
P: Presentaci
sis anys. Encara que al principi la vida de la pre- T: Taller
s li resulta molt dura, sadapta rpidament i, X: Xerrada
grcies al seu carisma, es guanya a poc a poc
SETEMBRE
la simpatia dels membres de la mfia corsa, P: Mobbing. La realidad oculta, de Jaume
que tenen subornats els gurdies i controlen tot Alegret Morgades i Juan Francisco Mndez
el que passa a la pres. Garcs.
Divendres, 24 de novembre, a les 18 h Divendres, 29 de setembre, a les 19 h
OCTUBRE
Exposici C: Qu s la novella negra i policaca? (I)
Dimarts, 3 doctubre, a les 19 h
Roa en tres tiempos X: Augusto Roa Bastos. 100 aos del Cer-
vantes paraguayo
Exposici fotogrfica de Lea Rodas amb motiu Dimecres, 4 doctubre, a les 19 h
del centenari del naixement de lescriptor para- GC: Grup de conversa en catal
guai Augusto Roa Bastos Dimecres, 4 doctubre, a les 12 h
En collaboraci amb lassociaci paraguaiana CL: Club de Lectura Fcil en Catal
MITAMI i el consolat del Paraguai Dijous, 5 doctubre, a les 18 h
GC: Hello! Bbila
Del 4 al 20 doctubre Dijous, 5 doctubre, a les 19 h
CC: Corazn silencioso (2014)
Dijous, 5 doctubre, a les 18 h
X: El dret a morir dignament, un dret hum
Divendres, 6 doctubre, a les 19 h
C: Qu s la novella negra i policaca? (II)
Dimarts, 10 doctubre, a les 19 h
GC: Grup de conversa en catal
Dimecres, 11 doctubre, a les 12 h
GC: Grup de conversa en catal
Dimecres, 18 doctubre, a les 12 h
SETEMBRE-DESEMBRE 2017
CL: Las cenizas de ngela, de Frank McCourt GC: Grup de conversa en catal
Dimecres, 18 doctubre, a les 19 h Dimecres, 15 de novembre, a les 12 h
CL: Club de Lectura Fcil en Catal CL: Club de Lectura Fcil en Catal
Dijous, 19 doctubre, a les 18 h Dijous, 16 de novembre, a les 18 h
GC: Hello! Bbila GC: Hello! Bbila
Dijous, 19 doctubre, a les 19 h Dijous, 16 de novembre, a les 19 h
GC: Grup de conversa en catal CC: Celda 211, de Daniel Monzn
Dimecres, 25 doctubre, a les 12 h Divendres, 17 de novembre, a les 18 h
CL: Club de Lectura Fcil en Catal T: Treu suc del teu mbil
Dijous, 26 doctubre, a les 18 h Dilluns, 20 de novembre, a les 18 h
GC: Hello! Bbila GC: Grup de conversa en catal
Dijous, 26 doctubre, a les 19 h Dimecres, 22 de novembre, a les 12 h
CL: El murcilago, de Jo Nesb CL: Club de Lectura Fcil en Catal
Dimarts, 31 doctubre, a les 19 h Dijous, 23 de novembre, a les 18 h
GC: Hello! Bbila
NOVEMBRE Dijous, 23 de novembre, a les 19 h
CL: Club de Lectura Fcil en Catal CC: Un profeta, de Jacques Audiard
Dijous, 2 de novembre, a les 18 h Divendres, 24 de novembre, a les 18 h
GC: Hello! Bbila GC: Grup de conversa en catal
Dijous, 2 de novembre, a les 19 h Dimecres, 29 de novembre, a les 12 h
CC: Soy un fugitivo, de Mervin LeRoy CL: Club de Lectura Fcil en Catal
Divendres, 3 de novembre, a les 18 h Dijous, 30 de novembre, a les 18 h
T: Treu-li suc al teu mbil GC: Hello! Bbila
Dilluns, 6 de novembre, a les 18 h Dijous, 30 de novembre, a les 19 h
GC: Grup de conversa en catal
Dimecres, 8 de novembre, a les 12 h DESEMBRE
CL: Club de Lectura Fcil en Catal GC: Grup de conversa en catal
Dijous, 9 de novembre, a les 18 h Dimecres, 13 de desembre, a les 12 h
GC: Hello! Bbila GC: Hello! Bbila
Dijous, 9 de novembre, a les 19 h Dijous, 14 de desembre, a les 19 h
CC: La evasin, de Jacques Becker GC: Hello! Bbila
Divendres, 10 de novembre, a les 18 h Dijous, 21 de desembre, a les 19 h
T: Treu suc del teu mbil
Dilluns, 13 de novembre, a les 18 h
SETEMBRE-DESEMBRE 2017
Biblioteca Central Tecla Sala Biblioteca la Florida
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44 Avinguda del Masnou, 40
Telfon: 93 403 26 30 Telfon: 93 403 25 80
bibteclasala@l-h.cat biblaflorida@l-h.cat
Els dilluns, de 15.30 a 21 h De dilluns a divendres, de 15.30 a
De dimarts a divendres, de 9 a 21 h 20.30 h
Els dissabtes, de 10 a 14 h i de 15 a Els dilluns, dimarts i dissabtes, de 10 a
20 h 13.30 h

Biblioteca Bellvitge Biblioteca Josep Jans


Plaa de la Cultura, 1 Carrer del Doctor Mart i Juli, 33
Telfon: 93 403 61 60 Telfon: 93 403 29 35
bibbellvitge@l-h.cat bibjosepjanes@l-h.cat
Els dilluns, dimarts i dijous, de 15.30 a De dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h 20.30 h
Els dimecres i divendres, de 10 a 20.30 h
Els dimarts, dimecres i dissabtes, de 10
Els dissabtes, de 10 a 13.30 h
a 13.30 h
Biblioteca la Bbila
Biblioteca Plaa dEuropa
Plaa de la Bbila, 1
Telfon: 93 403 26 55 Carrer dAmadeu Torner, 57
biblabobila@l-h.cat Telfon: 93 403 20 90
De dilluns a divendres, de 15.30 a bibpleuropa@l-h.cat
20.30 h De dilluns a divendres, de 15.30 a
Els dimecres, dijous i dissabtes, de 10 20.30 h
a 13.30 h Els dilluns, dijous i dissabtes, de 10 a
13.30 h
Biblioteca Can Sumarro
Carrer de la Riera de lEscorxador, s/n Biblioteca Santa Eullia
Telfon: 93 403 20 82 Carrer de Pareto, 22 Dipsit legal: B.00000-2017
bibcansumarro@l-h.cat Telfon: 93 331 34 91
De dilluns a divendres, de 15.30 a bibsantaeulalia@l-h.cat
20.30 h De dilluns a divendres, de 15.30 a
Els dijous, divendres i dissabtes, de 10 20.30 h
a 13.30 h Els dimarts i dissabtes, de 10 a 13.30 h
Setmana Santa, Nadal i estiu: horaris especials

@ BibliotequesLH
www.bibliotequeslh.cat