Está en la página 1de 6

Soal:

P1 P2
q

1.5EI EI 2EI
A B C D
2 5 4 3 3 2

Diketahui:
No Regist = 211 02 005
N =5
q = (1+ (N/10)) t/m = (1+ (5/10)) t/m = 1.5 tm
P1 =2t
P2 =1t

Penyelesaian:
Momen Peralihan : MA, MB, MC, MD.
MA = P1 . 2 + .q. L2
= 2 . 2 + . 1,5 . 22
= 4+3
= 7 tm
MD = .q. L2
= . 1,5 . 22
= 3 tm
MB. MC B = 0
C = 0

oB + B = 0
q L3 q L3
oBkiri = 24 EI
oBkanan = 24 EI
1,5.5 3 1,5 . 4 3
= =
24 .1,5EI 24 . EI
187,5 96
= =
36EI 24EI
oB =oBkiri + oBkanan
187,5 96
= +
36EI 24EI
5,208 4
= +
EI EI
9,208
=
EI

MA . L AB MB . L AB MB . L BC MC . L BC
Bkiri = Bkanan =
6EI AB 3EI AB 3EI BC 6EI BC
7 .5 MB . 5 MB . 4 MC . 4
= =
6 .1,5EI 3 .1,5EI 3EI 6EI
35 MB . 5 =
=
9EI 4,5EI MB .1,333 MC . 0,667

3,889 MB .1,111 EI EI
=
EI EI

B = Bkiri + Bkanan
3,889 MB .1,111 MB .1,333 MC . 0,667
=( )+( )
EI EI EI EI
3,889 MB . 2,444 MC . 0,667
= +
EI EI EI

oB + B = 0
9,208 3,889 MB . 2,444 MC . 0,667
- - =0
EI EI EI EI

5,319 2,444MB 0,666MC =0

2,444MB + 0,667MC = 5,319 ...................................................................(1)

oC + C = 0
q L3 q L3 P L2
Ckiri =
o
24 EI
Ckanan
o
= 24 EI
+ 16 EI
1,5 4 3 1,5 . 6 3 1. 6 2
= = +
24 EI 24 . 2 EI 16 . 2 EI
96 324 36
= = +
24EI 48EI 32EI
4 6,75 1,125 7,875
= = + =
EI EI EI EI

oC = oCkiri + oCkanan
4 7,875
= +
EI EI
11,875
=
EI

MB . L BC MC . L BC Ckanan =
Ckiri =
6EI BC 3EI BC MC . L CD MD . L CD

MB . 4 MC . 4 3EI CD 6EI CD
=
6EI 3 EI MC . 6 3 .6
=
MB 0.667 MC .1,333 3 . 2EI 6 . 2EI
=
EI EI MC . 6 18
=
6EI 12EI
MC 1,5
=
EI EI

C = Ckiri + Ckanan
MB 0.667 MC .1,333 MC 1,5
= ( ) +( )
EI EI EI EI
MB 0.667 MC . 2,333 1,5
= +
EI EI EI

oC + C = 0
11,875 MB 0.667 MC . 2,333 1,5
- - =0
EI EI EI EI
10,375 - 0,667MB - 2,333MC=0

0,667MB + 2,333MC = 10,375 ....................................................(2)

Sehingga persamaan 1 dan 2 menjadi:

2,444MB + 0,667MC = 5,319 ......................................................(1)


0,667MB + 2,333MC = 10,375 ....................................................(2)

untuk mengeluarkan nilai MB da MC maka Persamaan Diatas dieliminasi:


persamaan (1) dikalikan dengan 0,667 dan persamaan (2) dikalikan dengan 2,444
sehingga hasilnya menjadi:
1,630MB + 0,445MC = 3,548
1,630MB + 5,702MC = 25,356 _
0 -5,257MC = -21,772
5,257
MC = 21,772
= 0.241

sehingga MB menjadi:
1,630 MB + 0,445. (0,241) = 3,548
1,630 MB + 0,107 - 3,548
1,630 MB 3,441
3,441
MB = 1,630
= 2,111 tm

MA
RAKiri = 1/2 q L P1
L
7
=1/2 . 1,5 . 2 2
2
= . 3 + 5,5
= 7 t ( )
MA MB
RAKanan = 1/2 q L
L L
7 2,11
= 12 1,5 5
5 5
= 7,5 + 1,4 0,422
= 4,728 t ( )
RA = 7 + 4,728
= 11,728
MB MA
RBKiri = 1
2 qL
L L
2,111 7
= 121,5 . 5
5 5
= 3,75 + 0,422 1,4
= 2,772 t ( )
MB MC
RBkanan = 1
2 qL
L L
2,111 0,241
= 121,5 . 4
4 4
= 3 + 0,528 0,060
= 3,468 t ( )

RB = RBkiri + RBkanan

RB = 2,772 t + 3,468 t
= 6,240( )
MC MB
RCkiri = 1
2 qL
L L
0,241 2,111
= 121,5 4
4 4
= 3 + 0,060 0,528
= 2,532 ton ( )
MC MD
RCkanan = 1
2 qL + P2
L L
0,241 3
= 121,5 6 +0,5
6 6
= 4,5 + 0,040 -,5 + 0,5
= 4,54 t( )
RC = RCkiri + RCkanan
= 2,532 + 4,54
= 7,072 t ( )
MD MC
RDkiri = 1
2 qL
P2
L L
3 0,241
= 121,5 6 + .1
6 6
= 4,5 + 0,5 0,040+0,5
= 5,46 t( )

MD
RDKanan = 1
2 1,5 2
L
3
= 1 21,5 2
2
=1,5 + 1,5
= 3 t( )
RD = RDkiri + RDkanan
RD = 4,96 + 3
= 8,46 t( )
P1 q P2

1.5EI EI 2EI
A B C D
2 5 4 3 3 2

0.241 tm
+

+
2.111 tm 3 tm
3 tm
M -
4.69
+ tm
+
Skala 1: 1.5

7 tm 7.5 tm

4.728 t 4.54 t
3.468 t

3t

+ +
+ 0.04 ++

D - - 0.96
- -

Skala 1: 1.5 2.532 t


2.772 t

5.46t

7tt