Está en la página 1de 3

OPERACCIONES

COMBINADAS 9.
(2 37 + 59 )( 43 + 177 )(181 13 )
Efectuar:
B) - 5 (-8) + {-9 [-6 + (5 -
9)] [9 7 - 6]} 10.
[ 3 12 +2 15 1 13 ][ 115 16 ]
C) {-7 + [-6 + 15 (-9 + 13 +

D)
17) (6 - 5)]}
- 9 -[15 (7 - 8) - 6] [9 (6 - 3)] 11.
[ +( 2)][( )2]
1
2
5
7
5
7
3
4
E) {14 [9 (6 - 17) - 3] [-5 (8 3 -
7)]} 11 7
F) 19 [-7 (6 3 - 19)] [-9 2 - 7]
12. 5 ( )(3 61 )( 6 )
1 56
=

2. M = -(45 38 - 93) (69 - 79) = 13


9
1 11
( )(3 79 )(2 59 )
13. 9 =
3. N = -(95 96 - 101) (39 + 39) =

4. P = -(93 83 - 73) + (95 - 101) =

5. Q = -(59 63 - 72) (83 + 94) = RESOLUCIN DE ECUACIONES


Ecuaciones de primer grado
1. Resolver: 7(x - 18) = 3(x - 14)

1.
( 16 + 27 15 )( 12 + 15 ) a) 20 b) 21 c)
22
1 1 2 2 3 d) 23 e) 24

2.
( 3 +2
5 6 3 ) (
1 +
5 2 ) 2. Resolver: 7(x - 3) = 9(x + 1) 38

4 6 a) 1 b) 2 c)

3. a) 7 18 c) 3
d) 4 e) 12
4 2

5 7 x x
9 6 x+ + =11
3. Resolver: 2 3
4. b) 12 18 d)
6 4 a) 1 b) 2 c)

2 5 3
d) 4 e) 6
5 x5
=3
4. Resolver: x+1
1 1
5.
( 3 5 1
7 +
5 7 5 )+(
25 3 ) a) 1
3
b) 2 c)

d) 4 e) 8

6.
( 23 + 12 + 18 )( 12 + 23 18 )( 14 12 ) 7x
8
9x
5= 8
10
5. Resolver:
a) 110 b) 100 c)
7.
( 47 +1 23 )(3 19 17 )( 16 + 141 ) 120
d) 160 e) 162

5 1 x x +1
8.
(1+ 17 )+(2 12 13 )+( 2 1 7 ) 6. Resolver: 2
+
7
=x2
a) 1 b) 2 c)
3 a) 4 3 b) 3 2 c) 4 2
d) 4 e) 6 d) 5 2 e) 7 2
Ecuaciones racionales enteras.
7. Resolver: 4(x - 3) 7(x - 4) = 6 - x 1. Resolver:
a) 5
3
d) 2
b) 4

e) 1
c)
(((
1 1 1 1
2 2 2 2
x2 2 2 2=0 ) ) )
a) 28 b) 30 c) 60 d) 70 e) 90
x x x x 2. Resolver:
+ + + =x17
2 3 4 5 1 1 1 1 1 1
8. Resolver:
a) 60 b) 61 c) ((
3 3 3
x =0
3 3 3 ) )
-60 a) 13 b) 12 c) 15 d) 16 e) 17
d) -61 e) 62 3. Resolver:
1 1 1 1 1 1
9. Resolver:
10 x+3 3 x 1
3

5
=x2 ((
2 2 2
x =0
2 2 2 ) )
a) 7 b) 6 c) 4 d) 8 e) 12
23 24 4. Resolver:

a) 11 b) 13
3 2 1 1 1 1
c)

24
13
((
4 3 2
x+ + + =7
2 3 4 ) )
26 21 a) 25 b) 24 c) 26 d) 27 e) 28
5. Despeje M
d) 13 e) 13
11
= M30 H
10. Resolver: 2
x2 12x 5 x36 2
3

2
=
4
1 M= ( +30 H )
Rpta: 11
a) 1 b) 2 c) 6. Despeje H
3 11
d) 6 e) 8 =30 H M
2
1 11
11. Resolver:
5 x2 x8 x +14
3

4
=
2
2 Rpta:
H=
30 (
+ M
2 )
ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO
a) 1 b) 2 c) 1. Resolver: x2 + x 12 = 0
3 a) - 4,3 b) 4,-3 c) 2,-3
d) 4 e) 6 d) -2,-3 e) 5, -7
2. Resolver: x2 + 18x + 80 = 0
12. Resolver: a) 18,-2 b) -10,-8 c) 12,-15
2 x5 5 x3 2 d) 12,-5 e) 6,-7
+ 2+ =0 3. Resolver 5x2 + 3x = 6 4x
3 4 3
a) 2,5/3 b)3/5, -2 c) 2, -7
a) 1 b) 2 c) d) 10,-7 e) 11,16
3 4. Resolver: x2 2x +3 = 0
d) 4 e) 6 a)x =1 2i b)x =2 2i c) x=2
i
1. Resolver:2x [- (x+2)-3]+4 = 18
a) 9 b) 3 c) -3 d) 9 e) 0
d)x = 2 2i e)x = 5 2i
2. Resolver: 5. Resolver : x2 8x +25=0
(x + 2)(x - 2) -2(x - 3) = x2 - 4 a)x =4 5i b) x =54i c) x=4 3i
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 d)x = 34i e) x = 37i
3. Resolver: (2x - 3)2 = 4x2+ 7x 10 SISTEMAS DE ECUACIONES
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) -1 1. resolver : x + y = 8 ................
4. Resolver :2x + 3 2 =x+7 2 x y = 12 ...............
a) x = 10 y = -2 b) x = 11 y = -3
c) x = 8 y = -5 d) x = 12 y = - 4 Ecuaciones Racionales fraccionarias
e) x = 13 y = -6 1. Resolver:
2. Resolver x + y = 13 ............. 7 2 21
-x + y = 8 ............... + =
x +3 x 3 x 2 9
a) x = 5/2 y = 21/2 b) x =21 y = 5
a) 4 b) 3 c) 3 d) 4 e) 7
c) x = 23 y = -5 d) x = 2 y = - 4
2. Resolver:
e) x = 13 y = -6
3. 2x 3y = 8 .................... 1 1 6
+ = 2
3x 2y =-2 ..................... x +3 x 3 x 9
a)x=21/2 y =5/2 b) x = -22/5 y = -28/5 a) {} b) c) 2 d) 1 e) 3
c) x = -23 y = 5 d) x = 2 y = 4 3. Resolver :
e) x = 3 y = -6 3 1 11
+ =
2x+ 3 y=5................ x +2 x3 x 2 x6
4. 3x 2 y=0................ a) 1 b) -2 c) 3 d) 5 e) 7

a)x =1/2 y=3/2 b) x = 2 y= 3 Ecuaciones irracionales.

c)x= - 2 y= - 3 d)x= -2 2 y=- 5


1. Resolver: x23=0
a) 11 b)10 c) 12 d) 13 e) 14
3 2. Resolver: x+5+2=0
e) x = -5 2 y = -8 3 a) {} b)-2 c) d) 4 e) 5

5. Resolver:

3. Resolver: 1+ 4 x
2
11=2 x
a)3 b)4 c)5 d) 7 e) 8
2x 5 y 2
= ... ... ... .... . .. 4. Resolver:
3 6 3
2y 1
9 x143 x+10=4
x+ = . .. ... ... .... ... .. a) 16 b)15 c)26 d) 42 e) 34
3 2 5. Resolver: 2 x +11+1= x
a)x =31/46 y=-6/23 b)x =21/6 y =5/7
a) {} b)2 c)3 d) 5 e) 7
c)x= 23/36 y= -5 d)x =12/7 y = - 4/9
e) x = 13/8 y = -6/7

6. Resolver: C 10 = 4( j -10) .......


C = 2j .................
a) 10;20 b) 22;11 c) 36; 18
d) 16; 8 e) 38;19
7. Resolver: J = 2F ...................
J 5 = 3 (F - 5) .........
a) 9; 18 b) 16; 8 c) 20; 10
d) 32; 16 e) 7; 14
8. Resolver: E 6 = (c - 6) ..........
E = 2C/3 ....................
a) 18; 36 b) 24; 15 c) 12; 18
d) 54; 27 e) 81; 57
9. Hallar A
A = 3B .......................
A n = n(B - n) .............
2 2 2
n n nn n+n
a) 2 b) 3n c) n+3
n3 n1
d) n+1 e) n2
10. Resolver: L B = 15 ..................
L 6 = 6(B - 6) .............
a)32;17 b) 24;9 c)27;12
d)37;22 e) 28;13