Está en la página 1de 23

Bovenste lidmaat

B
Musculus biceps brachii
Oorsprong 1. Caput longum: tuberculum supraglenoidale van de
scapula
2. Caput breve: proc. Coracoideus van de scapula
Aanhechting Tuberositas radii, lacertus fibrosus
Innervatie N. musculocutaneus (C5 C7)
Functie Ellebooggewricht: - Flexie, supinatie
Schoudergewricht: - abductie en endorotatie
- anteversie
Musculus brachialis
Oorsprong Distale helft van het voorvlak van de humerus, septum
intermusculare mediale en laterale
Aanhechting Tuberositas ulnae
Innervatie N. musculocutaneus (C5 C7)
N. radialis (C5 C6)
Functie Flexie in het ellebooggewricht
Musculus triceps brachii
Oorsprong - Caput longum: tuberculum infraglenoidale van de
scapula
- Caput mediale: achtervlak van de humerus, distaal
van de sulcus n. radialis, septum intermuscuale
mediale
- Caput laterale: achtervlak van de humerus,
proximaal van de sulcus n. radialis, septum
intermusculare laterale
Aanhechting Olecranon van de ulna
Innervatie N. radialis
Functie - Ellebooggewricht: extensie
- Schoudergewricht: caput longum: retroversie en
adductie van de bovenarm
Musculus anconeus
Oorsprong Epicondylus lateralis van de humerus
Aanhechting Olecranon van de ulna
Innervatie N. radialis (C6 C8)
Functie Extensie, kapselspanner
Musculus pronator teres
Oorsprong - Caput humerale: epicondylus medialis van de
humerus
- Caput ulnare: proc. Coronoideus van de ulna
Aanhechting Facies lateralis radii
Innervatie N. medianus (C6)
Functie - Ellebooggewricht: zwakke buiger
- Radio-ulnaire gewrichten: pronate
Musculus flexor digitorum superficialis
Oorsprong - Caput humerale: epicondylus medialis van de
humerus
- Caput ulnare: proc. Coronoideus van de ulna
- Caput radiale: distaal van de tuberositas radii
Aanhechting Aan de zijkanten van de middenkootjes van de 2e tot 5e
vinger
Innervatie N. medianus (C7 Th1)
Functie - Ellebooggewricht: zwakke buiger
- Handgewrichten: basis- en middengewrichten van
de 2e tot 5e vinger: flexie
Musculus flexor carpi radialis
Oorsprong Epicondylus medialis van de humerus
Aanhechting Basis van het os metacarpi II
Innervatie N. medianus (C6 C8)
Functie Handgewrichten: flexie, abductie naar radiaal
Musculus flexor carpi ulnaris
Oorsprong - Caput humerale: epicondylus medialis van de
humerus
- Caput ulnaris: olecranon van de ulna
Aanhechting Hamulus ossis hamati, basis van het os metacarpi V
Innervatie N. ulnaris (C7 Th1)
Functie Handgewrichten: flexie, abductie naar ulnair
Musculus palmaris longus
Oorsprong Epicondylus medialis van de humerus
Aanhechting Palmaire aponeurose
Innervatie N. medianus (C8 Th1)
Functie - Ellebooggewricht: zwakke buiger
- Handgewrichten: palmaire flexie, spannen van de
palmaire aponeurose
Musculus flexor digitorum profundus
Oorsprong Proximale 2/3 van de buigzijde van de ulna en
aangrenzende membrana interossea
Aanhechting Palmaire zijde van de eindkootjes van de 2e 5e vinger
Innervatie N. medialis, radiale deel, 2e en 3e vinger (C7 Th1)
N. ulnaris, ulnaire deel, 4e en 5e vinger (C7 Th1)
Functie Handgewrichten, basis- en middeneindgewrichten van de
2e 5e vinger: flexie
Musculus flexor pollicis longus
Oorsprong Middengedeelte van het voorvlak van de radius,
aangrenzende membrana
Aanhechting Palmaire zijde van het eindkootje van de duim
Innervatie N. medianus (C6 C8)
Functie - Handgewrichten: flexie en abductie naar radiaal
- Duimzadelgewricht: oppositie
- Basis- en eindgewricht van de duim: flexie
Musculus pronator quadratus
Oorsprong Distale kwart van de voorzijde van de ulna
Aanhechting Distale kwart van de voorzijde van de radius
Innervatie N. Medianus (C8 Th1)
Functie Pronatie, borgt het distale radio-ulnaire gewricht
Musculus brachioradialis
Oorsprong Laterale zijde van de distale humerus, septum
intermusculare laterale
Aanhechting Proc. Styloideus radii
Innervatie N. radialis (C5 C7)
Functie - Ellebooggewricht: flexie
- Radio-ulnaire gewrichten: semi-pronatiestand
Musculus extensor carpi radialis longus
Oorsprong Laterale zijde van de distale humerus, septum
intermusculare laterale
Aanhechting Dorsale basis van het os metacarpi II
Innervatie N. radialis (C5 C7)
Functie - Ellebooggewricht: zwakke buiger
- Handgewrichten: dorsale extensie
(vuistsluithulpspier)
Musculus carpi radialis brevis
Oorsprong Epicondylus lateralis van de humerus
Aanhechting Dorsale basis van het os metacarpi III
Innervatie N. radialis (C5 C7)
Functie - Ellebooggewricht: zwakke buiger
- Handgewricht: dorsale extensie, abductie naar
radiaal
Musculus extensor digitorum
Oorsprong Caput commune
Aanhechting Dorsale aponeurose van de 2e 5e vinger
Innervatie N. radialis (C6 C8)
Functie - Handgewrichten: dorsale extensie
- Basis-, midden- en eindgewrichten van de 2e 5e
vinger: extensie, spreiden van de vingers
Musculus extensor digiti minimi
Oorsprong Caput commune (epicondylus lateralis van de humerus)
Aanhechting Dorsale aponeurose van de 5e vinger
Innervatie N. radialis (C6 C8)
Functie - Handgewrichten: dorsale extensie, abductie naar
ulnair
- Basis-, midden-, en eindgewrichten van de 5e
vinger: extensie, zijwaarts spreiden van de 5e
vinger
Musculus extensor carpi ulnaris
Oorsprong Caput commune
Aanhechting Basis van het os metacarpi V
Innervatie N. radialis (C6 C8)
Functie Handgewrichten: dorsale extensie, abductie naar ulnair
Musculus supinator
Oorsprong Olecranon van de ulna, epicondylus lateralis, lig. collaterale
radiale
Aanhechting Radius
Innervatie N. radialis (C5, C6)
Functie Radio-ulnaire gewrichten, supinatie
Musculus abductor pollicis longus
Oorsprong Dorsale zijden van de radius en ulna, membrana interossea
Aanhechting Basis van het os metacarpi I
Innervatie N. radialis (C6 C8)
Functie - Proximaal handgewricht: abductie naar radiaal
- Duimzadelgewricht: abductie
Musculus extensor pollicis brevis
Oorsprong Dorsale zijden van radius en membrana interossea
Aanhechting Basis van de proximale falanx van de duim
Innervatie N. radialis (C6 C8)
Functie - Proximaal handgewricht: abductie naar radiaal
- Duimzadel- en basisgewricht: extensie
Musculus extensor pollicis longus
Oorsprong Dorsale zijde van de ulna en membrana interossea
Aanhechting Basis van de distale falanx van de duim
Innervatie N. radialis (C6 C8)
Functie - Handgewrichten: dorsale extensie en abductie
naar radiaal
- Duimzadelgewricht: adductie
- Basis- en eindgewricht van de duim: extensie
Musculus extensor indicis
Oorsprong Dorsale zijde van de ulna, membrana interossea
Aanhechting Dorsale aponeurose van de tweede vinger
Innervatie N. radialis (C6 C8)
Functie - Handgewrichten: dorsale extensie
- Basis-, midden-, en eindgewrichten van de 2e
vinger: dorsale extensie