Está en la página 1de 34

CATERPILLAR E200B -

E200BL
MOTOR:S6KT (3066)
Ref. (Otro)
Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA DONALDSO CODIGO
CATALOGO
N

1
FILTRO DE DONALDSON
P554004
ACEITE MOTOR 4I-9218
PARTMO
A67
BALDWIN B76

0
4
9
FILTRO DE DONALDSON
P550932
COMBUSTIBLE 5I-7951
PARTMO BF720 5I-5177
BALDWIN

1-2
Ref. (Otro)
Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA DONALDSO CODIGO
CATALOGO
N

1
FILTRO DONALDSON
P551348
RETORNO 937521
(HIDRULICO)
BALDWIN BT305

0
1
7
FILTRO DONALDSON
P551210
TANQUE 94-4412 1033
HIDRULICO
PARTMO
PT483 JAF
BALDWIN

1
FILTRO PILOTO DONALDSON
P551347
(HIDRULICO)
99-7352
PARTMO PM-8341H 96-6431
BALDWIN PT8341

0
8
2-2
Ref. (Otro)
Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA DONALDSO CODIGO
CATALOGO
N

1
FILTRO DE AIRE DONALDSON
R800103
EXTERNO
96-4175
PARTMO AP-4129907
BALDWIN PA2788

0
0
8
1
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P119374
INTERNO
94-6352
PARTMO AP-110557K
BALDWIN PA1911

0
0

1-2
Ref. (Otro)
Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA DONALDSO CODIGO
CATALOGO
N

1
FILTRO
SUCCIN DE 99-3583
VARILLA

3
8
0

CATERPILLAR E200B -
E200BL
2-2
MOTOR: 3116T
Ref. (Otro)
Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA DONALDSO CODIGO
CATALOGO
N

1
FILTRO DE DONALDSON
P554004
ACEITE MOTOR
3Y-0900
PARTMO
A67 2P-4004
BALDWIN B76

0
4
9
1
FILTRO DE DONALDSON
P557440
COMBUSTIBLE
5A-6717
PARTMO A-1P2299 1P-2299
BALDWIN BF970

0
2
8

1-2
Ref. (Otro)
Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA DONALDSO CODIGO
CATALOGO
N

1
FILTRO DONALDSON
P551348
RETORNO 93-7521
(HIDRULICO)
BALDWIN BT305

0
1
7
FILTRO DONALDSON
P551210
TANQUE 94-4412 1033
HIDRULICO
PARTMO
PT483 JAF
BALDWIN

1
FILTRO PILOTO DONALDSON
P551347
(HIDRULICO)
99-7352
PARTMO PM-8341H 96-6431
BALDWIN PT8341

0
8
2-2
Ref. (Otro)
Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA DONALDSO CODIGO
CATALOGO
N

1
FILTRO DONALDSON
P550674
ELEMENTO
BALDWIN
(PF10)
PF10

0
8
8
1
FILTRO DE AIRE DONALDSON
R800103
EXTERNO
96-4175
PARTMO AP-4129907
BALDWIN PA2788

0
0

1-2
Ref. (Otro)
Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA DONALDSO CODIGO
CATALOGO
N

1
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P119374
INTERNO
94-6352
PARTMO AP-110557K
BALDWIN PA1911

0
0
9
1
FILTRO
SUCCIN DE 99-3583
VARILLA

3
8
2-2
Ref. (Otro)
Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA DONALDSO CODIGO
CATALOGO
N

0
CATERPILLAR 320 / 320L
MOTOR: 3066
ENGINE
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

10
FILTRO DE DONALDSON
P550932
COMBUSTIBLE 5I-7951
PARTMO
A-720E
BALDWIN BF7538

36
10
FILTRO DE DONALDSON
P554004
ACEITE MOTOR 1R-0739
PARTMO A67
BALDWIN B76

49

1-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P182080
EXTERNO
7Y-0404
PARTMO

BALDWIN

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P127315
INTERNO 5I-5208
PARTMO

BALDWIN

FILTRO TANQUE DONALDSON


P551210
HIDRULICO
094-4412 1033
(RETORNO)
PARTMO PT483 JAF
BALDWIN

10
FILTRO PILOTO DONALDSON
P170480
(HIDRULICO) 4I-3948
BALDWIN
BT8333

18

2-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO
SUCCIN DE 7Y-4748
VARILLA

CATERPILLAR 320B /
320BL
MOTOR: 3066T SERIE: 3MR1 y
4MR1

1-2
Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA CODIGO
DONALDSON CATALOGO

10
FILTRO DE DONALDSON
P554004
ACEITE MOTOR 1R-0739
PARTMO A67
BALDWIN B76

49
10
FILTRO DE DONALDSON
P550932
COMBUSTIBLE 5I-7951
PARTMO
A-720E
BALDWIN BF7538

36
10
FILTRO TANQUE DONALDSON
P550577
HIDRULICO
126-2081
BALDWIN PT8436

19
10
FILTRO DONALDSON
P551348
RETORNO
093-7521
(HIDRULICO)
BALDWIN
BT305

17

2-2
Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO MARCA CODIGO
DONALDSON CATALOGO

10
FILTRO PILOTO DONALDSON
P170310
(HIDRULICO)
184-3931
BALDWIN

18
10
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P536457
EXTERNO
131-8822
PARTMO
AP-3736
BALDWIN RS3736

40
10
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P536492
INTERNO
131-8821
PARTMO AP-3737
BALDWIN RS3737

39
13
FILTRO
SUCCIN DE
137-3706
VARILLA

81

1-2
CATERPILLAR 320C /
320CL
MOTOR: 3066T
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

10
FILTRO DE DONALDSON
P554004
ACEITE MOTOR 1R-0739
PARTMO
A67
BALDWIN B76

49
10
FILTRO DE DONALDSON
P551315
COMBUSTIBLE 1R-0751
PARTMO A-1R0751
BALDWIN BF7632

21
10
FILTRO DONALDSON
P550577
TANQUE
126-2081
HIDRULICO
BALDWIN
PT8436

2-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

19
10
FILTRO DONALDSON
P551348
RETORNO
093-7521
(HIDRULICO)
BALDWIN BT305

17
FILTRO PILOTO DONALDSON
P573481
(HIDRULICO) 5I-8670 1098
BALDWIN
BT9464
CAT

10
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P536457
EXTERNO
131-8822
PARTMO AP-3736
BALDWIN RS3736

40
10
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P536492
INTERNO
131-8821
PARTMO
AP-3737
BALDWIN RS3737

39
1-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

13
FILTRO
SUCCIN DE
209-6000
VARILLA

82

CATERPILLAR 320D /
320DL
SERIAL: BZP MOTOR 3066
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

10
FILTRO DE DONALDSON
P554004
ACEITE MOTOR 1R-0739
PARTMO A67
BALDWIN B76

49

2-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

10
FILTRO DE DONALDSON
P551315
COMBUSTIBLE 1R-0751
PARTMO A-1R0751
BALDWIN BF7632

21
10
FILTRO TANQUE DONALDSON
P550577
HIDRULICO
179-9806
BALDWIN
PT8436

38
10
FILTRO DONALDSON
P551348
RETORNO
093-7521
(HIDRULICO)
BALDWIN BT305

17
FILTRO PILOTO DONALDSON
P573481
(HIDRULICO) 5I-8670 1098
BALDWIN
BT9464
CAT

1-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

10
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P536457
EXTERNO
131-8822
PARTMO AP-3736
BALDWIN RS3736

40
10
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P536492
INTERNO
131-8821
PARTMO
AP-3737
BALDWIN RS3737

39

CATERPILLAR 320D /
320DL
2-2
MAQUINA DE PACHO ORREGO MOTOR: C6.4
ACERT
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE DONALDSON
P554004
ACEITE MOTOR 1R-0739
PARTMO A67
BALDWIN B76

10
FILTRO DE DONALDSON
P551315
COMBUSTIBLE 1R-0751
PARTMO
A-1R0751
BALDWIN BF7632

21
10
FILTRO TANQUE DONALDSON
P550577
HIDRULICO
179-9806
BALDWIN PT8436

38
10
FILTRO DONALDSON
P551348
RETORNO
093-7521
(HIDRULICO)
BALDWIN
BT305

17
1-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO PILOTO DONALDSON


P573481
(HIDRULICO) 5I-8670 1098
BALDWIN BT9464
CAT

10
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P536457
EXTERNO
131-8822
PARTMO
AP-3736
BALDWIN RS3736

40
10
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P536492
INTERNO
131-8821
PARTMO AP-3737
BALDWIN RS3737

39
FILTRO DONALDSON
P551010
SEPARADOR DE
326-1644
AGUA
BALDWIN BF1399-SP

2-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

Filtro racor DONALDSON


Posible OP62158
PARTMO filtro TC-DEL-151
BALDWIN 151-30

CATERPILLAR D3C
BULLDOZER # 5KG (Pacho) MOTOR: 3204 ENGINE.
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE DONALDSON
P555570
ACEITE MOTOR
1N-3224
PARTMO A-9N5570 1R-0713
BALDWIN BT230

10
FILTRO DE DONALDSON
P557440
COMBUSTIBLE 1P-2299
PARTMO A-1P2299
BALDWIN BF970

28

1-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P181119
EXTERNO
4N-0326
BALDWIN PA3698

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P158671
INTERNO
4N-0313
BALDWIN
PA2413

FILTRO DE LA DONALDSON
P550700
TRANSICIN 2P-5834
BALDWIN PT480

FILTRO TANQUE DONALDSON


P559740
HIDRULICO
9M-9740
PARTMO PM-9M9740
BALDWIN PT189

FILTRO TANQUE DONALDSON


P551753
HIDRULICO
1R-0746
(opcional)
BALDWIN PT8350

2-2
CATERPILLAR D5G LGP
BULLDOZER # FDH (Rosmira Q) MOTOR: 3046 ENGINE.
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE DONALDSON
P555680
ACEITE MOTOR 1R-0734
PARTMO
A-54
BALDWIN BT364

10
FILTRO DE DONALDSON
P551315
COMBUSTIBLE 1R-0751
PARTMO A-1R0751
BALDWIN BF7632

21
1-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P606804
EXTERNO
180-5474
BALDWIN RS4994

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P610489
INTERNO
180-5475
BALDWIN
RS4995

10
FILTRO DONALDSON
P551430
SEPARADOR DE
117-4089
AGUA
BALDWIN BF7681-D

22

2-2
CATERPILLAR 330 / 330L
SERIE: 9ML MOTOR
3306
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

10
FILTRO DE DONALDSON
P554004
ACEITE MOTOR 1R-0739
PARTMO A67
BALDWIN B76

49

1-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE DONALDSON
P552341
COMBUSTIBLE
9M-2341
PARTMO
(PRIMARIO)
BALDWIN

FILTRO DE DONALDSON
P551313
COMBUSTIBLE 1R-0750
PARTMO
(SEGUNDARIO)
BALDWIN

FILTRO TANQUE DONALDSON


P551210
HIDRULICO 94-4412 1033
PARTMO PT483 JAF
BALDWIN

10
FILTRO PILOTO DONALDSON
P170480
(HIDRULICO) 4I-3948
BALDWIN
BT8333

18

2-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P181082
EXTERNO
7Y-1323
PARTMO

BALDWIN

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P124047
INTERNO
7Y-1322
PARTMO

BALDWIN

FILTRO SUCCIN
DE VARILLA
087-5297

CATERPILLAR 330B /
330BL

1-2
SERIE: 8TR MOTOR
3306
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

10
FILTRO DE DONALDSON
P554004
ACEITE MOTOR 1R-0739
PARTMO A67
BALDWIN B76

49
FILTRO DE DONALDSON
P552341
COMBUSTIBLE
9M-2341
PARTMO
(PRIMARIO)
BALDWIN

FILTRO DE DONALDSON
P557440
COMBUSTIBLE 1R-0740
PARTMO
(SEGUNDARIO)
BALDWIN

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P532503
EXTERNO 6I-2503
PARTMO

BALDWIN

2-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P532504
INTERNO 6I-2504
PARTMO

BALDWIN

10
FILTRO TANQUE DONALDSON
P550577
HIDRULICO
126-2081
BALDWIN
PT8436

19
10
FILTRO DONALDSON
P551348
RETORNO
093-7521
(HIDRULICO)
BALDWIN BT305

17
FILTRO PILOTO DONALDSON
P170310 184-3931
(HIDRULICO)
BALDWIN

1-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO SUCCIN
DE VARILLA
087-5297

CATERPILLAR 330C /
330CL
SERIE: CAP MOTOR C-9
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE DONALDSON
P551808
ACEITE MOTOR 1R-1808
PARTMO

BALDWIN

FILTRO DONALDSON
P551010
SEPARADOR DE
326-1644
BALDWIN
AGUA
(COMBUSTIBLE)

2-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE DONALDSON
P550625
COMBUSTIBLE 1R-0762
PARTMO
(SEGUNDARIO)
BALDWIN

FILTRO DONALDSON
P551348
RETORNO
093-7521
BALDWIN
(HIDRULICO)

FILTRO PILOTO DONALDSON


P170310
(HIDRULICO)
126-1813
BALDWIN

FILTRO TANQUE DONALDSON


P550577
HIDRULICO
173-3511
BALDWIN

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P537877
INTERNO
142-1404
PARTMO

BALDWIN

1-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P537876
EXTERNO
142-1339
PARTMO

BALDWIN

FILTRO SUCCIN
DE VARILLA
209-6000

CATERPILLAR 330D /
330DL
SERIE: B6H MOTOR C-9
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DE DONALDSON
P551808
ACEITE MOTOR 1R-1808
PARTMO

BALDWIN

2-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

FILTRO DONALDSON
P551010
SEPARADOR DE
326-1644
BALDWIN
AGUA
(COMBUSTIBLE)

FILTRO DE DONALDSON
P550625
COMBUSTIBLE 1R-0762
PARTMO
(SEGUNDARIO)
BALDWIN

10
FILTRO DONALDSON
P551348
RETORNO
093-7521
(HIDRULICO)
BALDWIN BT305

17
FILTRO PILOTO DONALDSON
P573481
(HIDRULICO) 5I-8670 1098
BALDWIN
BT9464
CAT

1-2
MARCA Ref. (Otro) Ref.
IMAGEN PRODUCTO CODIGO
DONALDSON CATALOGO

10
FILTRO TANQUE DONALDSON
P550577
HIDRULICO
179-9806
BALDWIN PT8436

38
FILTRO DE AIRE DONALDSON
P537877
INTERNO
142-1404
PARTMO

BALDWIN

FILTRO DE AIRE DONALDSON


P537876
EXTERNO
142-1339
PARTMO

BALDWIN

FILTRO SUCCIN
DE VARILLA
209-6000

2-2