Proceso de admisión. Ano 2017.

F.P. grao superior, réxime ordinario, modalidade presencial.
1ª Adxudicación ordinaria por centro e ciclo.

32013582 IES García-Barbón

Ciclo: CSADG01 Administración e finanzas
Prazas Adxudicadas

MATERIAS NOTA
ACCESO PREFERENCIA
NOME DNI GRUPO CONVOCATORIA VINCULADAS ACCESO
García López, Yaiza 76731225M GRUPO A Xuño Bach. LOE Non Non 7,21
Fernández Sanmamed, Almudena 34630140Y GRUPO B Xuño T. de técnico Non - 6,45

De non matricularse ou renunciar á praza no periodo establecido para a 1ª Adxudicación ordinaria, a solicitude será eliminada do proceso de admisión.
Estar matriculado en calquera ensinanza implica a renuncia a continuar participando no proceso de admisión en ciclos formativos.

* Segundo o artigo 3.1 da Orde do 10 de xuño de 2016.

Fase: 1ª Adxudicación ordinaria Páxina 1 de 1