Está en la página 1de 3

a)

a) P* vs X
P parcial de vapor X (Fraccin

P* (Presion parcial de vapor de agua mmHg)


de agua en mmHg peso de agua 18
en gel) 16
0 0 14
2.14 0.05 12

4.14 0.1 10

7.13 0.15 8

9.05 0.2 6
4
10.9 0.25
2
12.6 0.3
0
14.3 0.35
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
16.7 0.4
X = Fraccion peso de agua en gel

b)
X (moles Y (moles de vapor
b) X vs Y
Y (moles de vapor de H2O/moles de Aire seco)

0.0250
H2O/masa de H2O/moles de
seca de gel) Aire seco)
0.0000 0.0000 0.0200

2.7778 0.0028
5.5556 0.0055 0.0150

8.3333 0.0095
0.0100
11.1111 0.0121
13.8889 0.0146
0.0050
16.6667 0.0169
19.4444 0.0192
0.0000
22.2222 0.0225 0.0000 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000
X (moles H2O/masa seca de gel)

c)
X (Kg H2O/Kg Y (Kg H2O/Kg
c) X vs Y
gel) Aire seco) 0.014
0.00 0.00000000 0.012
Y (Kg H2O/Kg Aire seco)

0.05 0.00175267 0.01


0.10 0.00339964
0.008
0.15 0.00587820
0.006
0.20 0.00748018
0.25 0.00903153 0.004
0.30 0.01046386 0.002
0.35 0.01190273 0
0.40 0.01394527 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
X (Kg H2O/Kg gel)
d) d) X vs Y
X (Kg H2O/Kg Y (Kg H2O/Kg 0.015
gel) Aire seco) 0.014
0.00 0.00000000 0.013
Y kg h2o/kg
0.012
0.05 0.00175267 0.011 as
0.10 0.00339964 0.01 Series2
0.15 0.00587820 0.009
0.008

Y
0.20 0.00748018 0.007 Linear (Y kg
0.25 0.00903153 0.006 h2o/kg as)
0.005
0.30 0.01046386 0.004 Linear
0.35 0.01190273 0.003 (Series2)
0.40 0.01394527 0.002
0.001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
X

e)
e) X vs P
X (Kg P parcial de
18
H2O/Kg gel) vapor de agua
P parcial de vapor de agua en mmHg

en mmHg 16

0 0 14

0.05027273 2.09888639 12

0.09751393 4.07120642 10

0.16860762 7.03936821 8

0.21455825 8.95780702 6

0.25905642 10.8156057 4

0.30014086 12.5308807 2

0.34141261 14.2539765 0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
0.40000001 16.7000005
X (Kg H2O/Kg gel)

f) f) X vs Y
0.015
X (Kg H2O/Kg Y (Kg H2O/Kg 0.014
silica) Aire seco) 0.013
0.012 Series1
0 0 0.011
0.05 0.001752667 0.01 Series2
0.009
0.1 0.003399644 0.008 Linear
Y

0.15 0.005878196 0.007


(Series1)
0.2 0.00748018 0.006
0.005 Linear
0.25 0.009031527 0.004 (Series2)
0.3 0.010463861 0.003
0.002
0.35 0.011902725 0.001
0.4 0.013945267 0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
X
g)
X (Kg H2O/Kg
silica)
Y (Kg H2O/Kg
Aire seco)
g) X vs Y
0.00000 0 0.00800
0.00088 0.05 0.00700
0.00170 0.1 Series1
0.00600
0.00293 0.15
0.00500 Series2
0.00372 0.2
0.00400

Y
0.00448 0.25
0.00519 0.3 0.00300 Linear
(Series1)
0.00589 0.35 0.00200
Linear
0.00690 0.4 0.00100 (Series2)
0.00000
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
X