Está en la página 1de 2

Nombre: Virtud: Profesin:

Jugador: Vicio: Pacto/


Crnica: Concepto: Conspiracin:

ATRIBUTOS
Inteligencia OOOOO Fuerza OOOOO Presencia OOOOO
Astucia OOOOO Destreza OOOOO Manipulacin OOOOO
Aplomo OOOOO Resistencia OOOOO Compostura OOOOO
HABILIDADES OTROS RASGOS
MENTALES MRITOS SALUD
(-3 sin instruccin) ________________ OOOOO OOOOOOOOOOOO
Academicismo_____OOOOO ________________ OOOOO
Ciencia_________OOOOO ________________ OOOOO
Informtica______OOOOO ________________ OOOOO
Investigacin_____OOOOO ________________ OOOOO VOLUNTAD
OOOOOOOOOO
Medicina_________ OOOOO ________________ OOOOO
Ocultismo________ OOOOO ________________ OOOOO Arriesgada:
Pericias_________ OOOOO ________________ OOOOO
Poltica_________OOOOO ________________ OOOOO
________________ OOOOO MORALIDAD
10______________O
FSICAS DEFECTOS 9______________O
(-1 sin instruccin) _______________________ 8______________O
Armamento_______ OOOOO _______________________ 7______________O
Armas de Fuego____OOOOO 6______________O
Atletismo________OOOOO Tamao:__________________ 5______________O
Conducir_________ OOOOO Velocidad:________________ 4______________O
Fulleras_________OOOOO Defensa:_________________ 3______________O
Pelea ___________OOOOO __ _______________
Armadura: 2______________O
Sigilo__________OOOOO Mod. Iniciativa:__________ 1______________ O
Supervivencia ____OOOOO
Arma/Ataque Mod. Dados Alcance Cargador Tamao
SOCIALES ___________________ _______ ______ _____ _____
(-1 sin instruccin) ___________________ _______ ______ _____ _____
Callejeo________OOOOO ___________________ _______ ______ _____ _____
Empata__________ OOOOO ___________________ _______ ______ _____ _____
Expresin________ OOOOO
Intimidacin______ Equipo Durabilidad Estructura Tamao Coste
OOOOO
Persuasin_______ OOOOO ___________________ _______ ______ _____ _____
Sociedad________OOOOO ___________________ _______ ______ _____ _____
Subterfugio______OOOOO ___________________ _______ ______ _____ _____
Trato con Animales__OOOOO ___________________ _______ ______ _____ _____
Atributos 5/4/3 Habilidades 11/7/4 (+3 Especialidades) Mritos 7(Comprar el 5 crculo en cualquier rea cuesta dos puntos) Salud = Resistencia + Tamao Voluntad = Aplomo + Compostura
Tamao = 5 para humanos adultos Defensa = El menor entre Destreza y Astucia Mod Iniciativa = Destreza + Compostura Velocidad = Fuerza + Destreza +5 Moralidad Inicial = 7
Copyright 2008 White Wolf Publishing http://www.white-wolf.com Traducido por Seguramente
DOTACIONES HISTORIA
_________________OOOOO ____________________________________________________
_________________OOOOO ____________________________________________________
_________________OOOOO ____________________________________________________
_________________OOOOO ____________________________________________________
_________________OOOOO ____________________________________________________
_________________OOOOO ____________________________________________________
_________________OOOOO ____________________________________________________
_________________OOOOO ____________________________________________________
_________________OOOOO ____________________________________________________
____________________________________________________
TCTICAS
_______________________
DESCRIPCIN
_______________________ ____________________________________________________
_______________________ ____________________________________________________
_______________________ ____________________________________________________
_______________________ ____________________________________________________
_______________________ ____________________________________________________
_______________________ Edad:____________________ Estatura:________________
_______________________ Cabello:___________________ Peso:__________________
__________________
_______________________ Ojos:____________________ Raza:____________________
_______________________ Sexo:____________________ Nacionalidad:______________

TICS DOTACIONES EXPANDIDAS


Nombre:__________________ Nombre Nivel Coste Libro/Pgina
Descripcin: ____________________ ________ ________ ____________
_______________________ ____________________ ________ ________ ____________
_______________________ ____________________ ________ ________ ____________
_______________________ ____________________ ________ ________ ____________
_______________________ ____________________ ________ ________ ____________
_______________________
Nombre:__________________
Descripcin:
EQUIPO
_______________________ Nombre Durabilidad Estructura Tamao Coste
_______________________ _____________________ ________ _______ _____ _____
_______________________ _____________________ ________ _______ _____ _____
_______________________ _____________________ ________ _______ _____ _____
_______________________ _____________________ ________ _______ _____ _____

EXPERIENCIA COMBATE
Arma/Ataque Mod. Dados Alcance Cargador Tamao
_____________________ ________ _______ _____ _____
_____________________ ________ _______ _____ _____
EXPERIENCA PRCTICA _____________________ ________ _______ _____ _____
_____________________ ________ _______ _____ _____
Tabla de Experiencia: Atributo: Nueva puntuacin x5 Habilidades: Nueva puntuacin x3 Especialidad de Habilidad: 3 Mritos y Dotaciones: Nueva
puntuacin x2 Moralidad: Nueva puntuacin x3 Voluntad: 8 px

Intereses relacionados