Leyendo actualmente: Lux Perpetua - Andrzej Sapkowski