Está en la página 1de 2

Nombre APELLIDO

Edad
Direccin, Cuidad-Pas
Apto-Casa
Tel:
E-mail:

ESTUDIOS
Ao Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ciudad-Pas Universidad o institucin

Ao Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ciudad-Pas Universidad o institucin

Ao Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ciudad-Pas Universidad o institucin

Programas manejados: Word, Excel xxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IDIOMAS

H
Espaol: Natal
ex

Ingles: Avanzado
to

xt
te

Xxxxxxx: xxxxx
o
EXPERIENCIA LABORAL
De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-Pas)
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-Pas)


NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-Pas)
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REFERENCIAS LABORALES
Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

H
ex
to

xt
te

REFERENCIAS PERSONALES
o
Nombre APELLIDO
Parentesco (Ciudad-Pas)
Ocupacin
Telfono
E-mail

Nombre APELLIDO
Parentesco (Ciudad-Pas)
Ocupacin
Telfono
E-mail

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES


Cursos, Diplomados, Congresos, Concursos, Proyectos Humanitarios
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deportes Hobbies: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx