Está en la página 1de 3

Kumbaya

Espiritual Tradicional
Jorge Vlez

Soprano & b 44 . J
kum - ba - ya my Lord

4 j j j j j j j j . j
Alto &b 4
kum - ba - ya kum - ba - ya igual...

Tenor V b 44 J J J J
J J

J J J J
kum - ba ya kum - ba - ya igual...

S &b w .
J

Kum - ba - ya Kum - ba - ya my Lord kum - ba -

j
A &b w .

j j j j
T V b J J
J J

J J

w
11

S &b w . J
ya Kum - ba - ya my Lord Kum - ba - ya Oh!

j
A &b .

T V b J J J J J J
J J J J J J
17
j j j j j
S & b . w w
Lord Kum - ba - ya Kum - ba - ya

& b j . j j j j j j
A w

T V b J . w
J J

J J
Kumbaya
2
22
j j j j j j j j j
S &b J

& b j j j j j j j j j j
A

V b J J . w
T
J J J
some one's slee - ping Lord kum - ba - ya
27
j j j j j
S &b J J J J J

& b j
j j j j j j j j j
A

T Vb
.
J
w
some one's slee - ping Lord kum - ba - ya some one's

32
j j j j j j j j
S &b J .

A & b j j j j

j j

j j
j
.

V b . w .
T
J J
slee - ping Lord kum - ba - ya Oh! Lord Kum - ba

j j j
j
37

S &b w w J J

&b w j j j j j j j j
A

Vb w
T
J J J J J J
ya Kum - ba ya
Kumbaya
3
42
j j . w
S &b J
j
A & b j j . w

T V b J J
J J

J J

J J

J J

47

S & b .
J
w
.
J

j j
A & b . .

T V b j j j j


J J

J J

J J

52
j
S &b w . w w

&b j w w
.
A

T V b J J
J J

J J
.
J w