CALENDARIO DE SETEMBRO

Curso 2016-2017

1e4 Exames da convocatoria extraordinaria de setembro
(BACHARELATO 1º FPB e ESA)
5 09:15 SESIÓNS DE AVALIACIÓN
11:30ENTREGA Ó ALUMNADO DOS BOLETÍNS DE NOTAS.
11:30-13:00 ATENCIÓN Ó ALUMNADO-REVISIÓN DAS
CUALIFICACIÓNS
13:00 ASINAR AS ACTAS
5e6 Reclamacións.
Prazo oficial para as reclamacións de 2º de Bacharelato no
centro.
Remata o prazo o día 6 ás 14:00 horas.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

SESIÓNS DE AVALIACIÓN

MARTES 5 de setembro de 2017

SALA DE REUNIÓNS

9:15 2º BACH A
9:30 2ºBACH B
9:45 1º BACHARELATO
10:15 1º FPB MANT. VEHÍCULOS
10:30 1º FPB SERVIZOS AD.
10:45 ESA 2