Está en la página 1de 1

Ayon kay Whitehead, isang edukador at Pilosopong Ingles: Ang wika ay kabuuan ng kaisipan ng lipunang

lumikha nito.

https://www.slideshare.net/thaddeussoria/kahulugan-at-kahalagahan-ng-wika

Ayon kay Plato, isang Griyegong iskolar, ang wika ay nagmula sa batas ng pangangailangan ng tao.Ayon sa
pag-aaral ni Charles Darwin, ang pakikipagsapalaran ng mga tao upang mabuhay ang siyang nagturo ssa
kanila upang lumikha ng wika.

http://hernrichbacla-ksaf1.blogspot.com/2015/02/ang-wika-malaki-ang-ginampanan-ng-wika.html

Ayon kay Edward Sapir, ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga
kaisipan, damdain at mithiin.

Si Carroll (1964) ay nagpapahayag na ang wika ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo at
tinatanggap ng lipunan. Ito ay resulta ng unti-unting paglilinang sa loob ng maraming dantaon at
nagbabago sa bawat henerasyon, ngunit, sa isang panahon ng kasaysayan, ito ay tinutukoy na isang set
ng mga hulwaran ng gawi na pinag-aaralan o natutuhan at ginagamit sa ibat ibang antas ng bawat kasapi
ng pangkat o komunidad.

Ayon kay Todd (1987) ang wika ay isang set o kabuuan ng mga sagisag na ginagamit sa komunikasyon.
Ang wikang ginagamit ng tao ay hindi lamang binibigkas na tunog kundi itoy sinusulat din. Ang mga
tunog at sagisag na ito ay arbitraryo at sistematiko. Dahil dito ay ayon sa kanya, walang dalawang wikang
magkapareho bagamat bawat isa ay may sariling set ng mga tuntunin.

Ayon din kay Archibald A. Hill sa kanyang papel na What is Language? Ang wika raw ay ang pangunahin
at pinakaelaboreyt na anyo ng simbolikong gawaing pantao. Ang mga simbolong ito ay binubuo ng mga
tunog na nalilikha ng aparato sa pagsasalita at isinasaayos sa mga klase at pattern na lumilikha sa isang
komplikado at simetrikal na istruktura. Ang mga simbolong ito ay mayroon ding kahulugang arbitrayo at
kontrolado ng lipunan.

http://siningngfilipino.blogspot.com/2010/07/batayang-kaalaman-sa-wika.html