SEMINARI

Univers 2.0 PROFESSORAT A L’UNIVERS 2.0
ŧ

Quina part de la vida digital (i analògica) Quines normes i pautes negociem
L’univers 2.0 arriba a tot i a tothom i qui es dedica a la docència no pot quedar-ne al marge.
ČԇȃƃǁljɨljːljʯȈɁȶƃɨɰɁƹɨljɧʍȈȶljɰoportunitats i limitacions deriven de la presència/ no presència de l’educació també en allò
adolescent cal recuperar al centre? amb l’alumnat per implementar
tecnològic i digital, que s’ha convertit en una faceta inherent de la vida i la identitat dels i les joves. Quines tensions ens trobem? les conclusions a què arribem
Quan s’ha d’intervenir? en base a les anteriors preguntes?
Pas previ: què volem fer amb Per a què i per a qui ljɰɽljȴƃȢƃʯƃɨʯƃӞ
(VSRWIHUFODVVHVHQVHUHVROGUHHOVFRQˊLFWHVUHODFLRQDOV Les podem construir conjuntament
els i les adolescents? que remouen l’adolescència? “Fem un qüestionari online per elegir i votar les normes que creiem oportunes”
Per a què ho fem servir? “Avui mentre parlàvem del cicle de l’aigua, la meitat no escoltaven perquè ahir es van difondre uns memes de la
Maria i tothom n’anava ple”
Per reproduir continguts? Per donar-nos a conèixer? Per innovar o ensenyar les nostres idees Posem límits als apartats innegociables
Cal adaptar-se a la realitat de cada grup innovadores? Per cooperar amb altres escoles? Per retornar la informació? “Dediquem les tutories del maig a xerrar sobre el tema”
A l’ESO volen fomentar el treball participatiu i l’autogestió. Objectiu: Potenciar l’autonomia i el treball
Quins professionals de fora del centre o d’altres centres poden
cooperatiu. Ȣ3HUUHODWDUHOYLDWJHGHˉQDOGHFXUVFDGDJUXSVȠHQFDUUHJDU¢GHIHUXQSRVWDZRUG3UHVVDWUDY«V A qui volem arribar? ajudar-nos a abordar les problemàtiques que apareixen? Posem data per revisar aquestes normes i pautes
de les fotos que durant tot el curs ha penjat a Instagram amb el hashtag #InstiInTheWorld”.
Als alumnes? És un mitja de comunicació intern? És un mitja de producció d’informació portes enfora? “Cada cop que anem a informàtica alguns nois entren a pàgines porno, em sembla que algú els hauria
A la UEC volen un contacte diferent del que tenien amb els nanos. Objectiu: Generar vincle. Missatge al Ȣ&DGDˉQDOGHFXUVOHVUHYLVHPȣ
Per a la comunitat? Per al món? d’explicar que les relacions afectivosexuals no són només el que veuen en aquestes webs”
grup de WA Ȣ5HFRUGHXTXHGHP¢KHPTXHGDWDOHVKSHUPDU[DUGȠH[FXUVLµ'HVFDQVHXȣ.
A l’FP els volen preparar per a les pràctiques i el món laboral. Objectiu: Preparar futurs candidats a una Quines energies i sinèrgies es necessiten? Quin és el grau d’intervencionisme o control que el centre o Avaluem els efectes
oferta de feina. Ȣ$YXLSHUSDUHOOHVUHYLVDUHPHOQRVWUHSHUˉODOHV[DU[HVVRFLDOVSHUDQDOLW]DUTXLQHV
“Una comissió de seguiment, constituïda per
oportunitats o riscos tindria si algú que ens vol contractar el veiés”. “Voldria fer un videoblog amb l’alumnat, però no disposo de gaire temps i no tenim càmera. Com m’ho faig?” la tutoria pot i vol assumir? Quines són les línies vermelles? alguns alumnes amb un docent responsable,
“El protocol del centre preveu tolerància 0 a situacions d’assetjament entre l’alumnat” registren les incidències cada any i s’avaluen els
Cal adaptar-se a la realitat de cada persona (els/les adolescents Quines plataformes o aplicacions podem o sabem utilitzar? canvis”
no són homogenis: diferències de gènere, de classe, d’accés, culturals, d’usos... )
Ȣ9XOOWUHEDOODUDPEHOVP´ELOVGHOȠDOXPQDWSHU´ODZLˉGHOFHQWUHHVSHQMDȣ
Objectiu: Utilitzar la creació de continguts 2.0 com a espai d’igualtat. Potenciar l’interès de les dones per
la tecnologia. “Durant aquest trimestre a tecnologia crearem andròmines que ens ajudin a resoldre ĂʍȈȶɰƺɁȶljȈʯljȴljȶɽɰƃɥȢȈƺƃɽɰȈɽǧƺȶȈƺɰ
problemàtiques socials”. Quines limitacions normatives ens podem trobar i com les resolem?
“La comissió tècnica de l’IES aquest any ha actualitzat les NOFC” hem de desenvolupar per ser
docents d’adolescents digitals? I amb les famílies?
Quins són els límits de la meva disponibilitat
com a docent? Com em sento còmode? Quins recursos necessitem? Quines apps hi ha disponibles? /HVDQWHULRUVUHˊH[LRQVHQVVHUYHL[HQWDPE«SHUPRGXODUOD
On podem descobrir-ne de noves? UHODFLµGHOFHQWUHDPEOHVIDP¯OLHVLSHUSUHYHQLUDOJXQVFRQˊLFWHV
Parlem de l’univers 2.0 només quan Quines són les apps més utilitzades pels adolescents? Quina funcionalitat tenen? Com podem ampliar-ne Fer-los partícips de la vida del centre, també en l’àmbit 2.0, i
els usos? Ens serveixen?
apareixen els conflictes? Per a què estic disponible? Només per temes pràctics? Per temes de classe?
3HOVGHXUHV"3HOVFRQˊLFWHVSHUVRQDOV"
delimitar i consensuar algunes normes que facilitin la convivència.
Quins coneixements i habilitats cal desenvolupar? )DFLOLWDUDOJXQHVLQVWUXFFLRQVSHUPRGHUDUHOVJUXSVGH:$DˉTXHVHFHQWULQHQOHVT¾HVWLRQVYLQFXODGHV
“Profe, el tema 11 entra a l’examen de demà?” “Profe, estic de mal rotllo, els meus pares s’estan separant...” amb l’escola i que no derivin a aspectes personals
El professorat sap manejar el Moodle? i Instagram? I penjar un vídeo al Youtube?
Tria la frase que t’agradi més: NO EM CRIDIS o TRACTA’M BÉ De quina manera? Sóc un amic o amiga més? De quina manera escric el text?
És millor parlar en positiu. Educar és abans que resoldre o castigar, també en l’univers 2.0 Quines capacitats tenim dins l’equip? Com podem capacitar-nos?
Quines plataformes de comunicació podem utilitzar?
2EMHFWLX(GXFDUHQYDORUVDEDQVRLQGHSHQGHQWPHQWGHOVFRQˊLFWHV (QTXLQWHPSV"&RPKRSODQLˉTXHPHQOȠDJHQGDHVFRODU"
“S’ha de parlar primer de convivència, també a la xarxa, abans de tractar el ciberbullying. S’ha de parlar de “Profe, no m’has contestat el missatge que et vaig enviar ahir a la nit al Twitter”
sexualitat abans de parlar de sexting o grooming”. “En Joan, el professor de naturals, el dimecres vinent de 2 a 3 farà una sessió a l’equip per explicar-nos com ha
creat un drive perquè l’alumnat creï cooperativament els apunts de l’assignatura”
Quan?1RP«VˉQVDOHVK"&DSVGHVHWPDQD"4XDQWWULJDU«DUHVSRQGUH"
No descartem les estratègies que són bones RIˊLQH “Profe, aquest cap de setmana tinc molt “bajon”, podem parlar?” // “Ésclar, en parlem dilluns en persona” Com compartim les experiències i aprenentatges?
per aplicar-les online
“La cap d’estudis ha participat al seminari univers 2.0 de Granollers per aportar l’experiència del centre i
Objectiu: Fer tutoria. “A la meva classe ens funciona la tutoria grupal i presencial, no volem Quines són les instruccions? Consensuem unes normes? Quines represàlies aprendre dels altres”
fer-la per skype” o “Al pati hi ha unes normes, al grup de WA, també”. pot haver-hi si s’incompleixen?
Al grup de WA de català: “No envieu qüestions personals, missatges brossa o altres que no sigui pertinents a
1RSDUOHPGHWHQVLRQVQRYHVVLQµUHGLˉQLGHV1RKLKDFDSH[SUHVVLµ l’assignatura al grup sencer”
dels adolescents que estigui a la xarxa i que no hi sigui RIˊLQH
Crear la seva identitat, diferenciar-se, enamorar-se, enfadar-se, descobrir. Amb quina identitat? Tinc un usuari professional o faig servir el personal?
“El meu compte és @profedhistoria”

Els educadors hem de ser al pla 2.0? Amb quin dispositiu? El meu telèfon personal? Un telèfon del centre?
Amb quina lògica? Quins canvis s’han de donar també
en l’univers ȀDž˵ǒǵƭper adaptar-nos als canvis
L’experiència dels educadors/ores dels centres educatius que del món ȀǵǪǒǵƭ?
són en el context 2.0 -especialment als grups de Whatsapp o Facebook- és
que no hi ha més problemes
Com ha de canviar l’escola per adaptar-se a un món digital?
La identitat adolescent és, en bona mesura, digital ‹VVXˉFLHQWGHL[DUHQWUDUODWHFQRORJLDDOHVDXOHVRKHPGHSHQVDUHQDOWUHVFDQYLVP«VHVWUXFWXUDOV"

'LVVHQ\JU¢ˉFLaia Llistuella · Il·lustracions: Freepik
No parlem d’eina metodològica sinó d’espai de relació
Què podem afegir/treure/canviar en les pedagogies,
Ser-hi facilita una intervenció educativa, afegir una altra mirada les metodologies de treball, les aules, el material o les relacions
més enllà del problema. És possible fer acompanyament i prevenció per fer una escola més actual i que s’ajusti a les noves
En la dimensió digital és indissoluble el que s’aprèn a la vida realitats adolescents?
del que s’aprèn a l’escola Què prioritzem?

per a més informació:
sobrepantalles.net/univers20
@sobrepantalles
SEMINARI
Univers 2.0
PRIVACITAT A L’ÈPOCA DEL BIG DATA
basada en ponència Liliana Arroyo, dins Seminari Univers 2.0
ŧ
i centres educatius a data del 14 de novembre del 2016

És el nom que reben els conjunts de dades,
els procediments i les aplicacions
informàtiques, que, pel seu volum, PRIVACITAT
la seva naturalesa diversa i la velocitat
a què han de ser processades,
BIG DATA És el control selectiu de l’accés a un mateix o al
grup al qual es pertany.
A més, és un dret universal reconegut per l’article
ultrapassen la capacitat 12 de la Declaració Universal dels Drets Humans.
dels sistemes informàtics habituals.

Les persones com a generadors d’informació que es va recollint. És positiu o negatiu?
citat
La privacitat és un dret:
5 falsos mites sobre la priva
Sempre hi ha algú recollint dades nostres er”
gar, no tinc res a tém
1 “Si no tinc res a ama
igua l si sap que algú altre l’està observant.
Ningú actu a
at”
? privacitat i seguret
Qui recull aquestes dades i per què 2 “Hem de triar entre r a cap dels dos.
les, no hem de renuncia
Són dos drets compatib
qüestió individual”
3 “La privacitat és una d’altres persones.
La identitat es construeix en la relació amb
Revelar les nostres dades té costos es de nos altres, ens estalvia
temps i diners”
sàpiguen més cos
4 “Que les empreses nece ssite s.
re’t millor allò que no
Sabran com i quan vend
privacitat”
Si no hi estem d’acord, posem mecanismes per evitar-ho 5 ”Assistim a la fi de la i més recursos per prot
egir-se.
hi ha més consciència a tret distintiu.
Al contrari, cada vegada del resp ecte a la intimitat com
s fan band era
Moltes emprese

Els centres educatius com a entitats que fan una recollida massiva de dades
Quina informació es recull? Quina
no?
volum Quantitat de dades
Com es recull? Com s’analitza?
DEL BIG DATA

5V
velocitat Rapidesa de recollida i processament
Com es fa servir?
Per a què es fa servir?
varietat Quantitat de les fonts i de formats

em de l’alumnat?
en què es presenten
Com ens afecta el que sab veracitat Si les dades són correctes i precises
per al que vull mesurar
Com protegim aquesta informació? valor Objectiu pel qual es recullen les dades

Molt volum, molta o poca velocitat, alta varietat i veracitat dubtosa fan que l’anàlisi sigui més complex i
per tant més difícil d’efectuar: POC VALOR. La conclusió passa per recollir només la informació
Molta informació sensible sobre els alumnes queda registrada útil i ètica.

Adolescents, com treballem? Què fan públic i què no?
EUFÒRIA
d’aquí a dues hores
ho publicaria igual?
L’educació també passa per una alfabetització digital imprescindible. Agilitat no és competència.

Els adolescents tenen dret a: Pautes per a docents:

Experimentar en un espai segur ormació s’han de pre
Abans de compartir informació preguntar: VERGONYA
la meva iaia s’avergonyiria
de veure això?
Construir la seva identitat en els seus drets
Ensenyem com es construeixen
'LVVHQ\JU¢ˉFLaia Llistuella · Il·lustracions: Freepik

No tenir antecedents Pensar que les seves expressions no sempre concorden
que el que facin avui no es tingui en compte en un futur amb les nostres preocupacions
BAD GUY
Equivocar-se i canviar No prohibim ni utilitzem la por com a mecanisme educatiu Algú amb males intencions
pot utilitzar aquesta informació?
Explorar la pròpia identitat Parlar de l’ARA i l’AQUÍ. No parlar de possibles
sense que hi hagi ningú observant repercussions en el futur (“no trobaràs feina”, “ningú et farà una assegurança de vida”,...)

per a més informació:
sobrepantalles.net/univers20
@sobrepantalles
SEMINARI
LA RELACIÓ EDUCATIVA A SECUNDÀRIA
Univers 2.0 TAMBÉ EN DIGITAL
ŧ Basada en les ponències de Jaume Funes, dins el seminari Univers 2.0 i centres educatius.
Durant els mesos d'octubre i novembre de 2016

ʤʍȈӗɰljɨƃǁɁȢljɰƺljȶɽɰȈǼȶȈˎƺƃser adolescent també a la xarxa, la qual cosa vol dir que qualsevol preocupació educativa
tindrà la dimensió digital, virtual i a la xarxa. La identitat és en part digital. Ser en un grup vol dir estar connectat.
Tot el seu món té una dimensió en línia. El mateix passa amb com s’ensenya i com s’aprèn, com s’educa.

?
Resumidament: bona part dels adults hem d’aprendre a ser educadors virtuals d’adolescents digitals.

L'adolescent segueix sent El món adolescent i les seves
el subjecte educatiu fragilitats “digitals” 1 2

Un adolescent que ara és: Si es vol educar, si es vol acompanyar, considerant com són,
com es construeixen en aquest món, convé tenir en compte:
Digital i virtual pensa, accedeix a la informació,
HVGHˉQHL[VȠDˉUPDLDFWXDDPEGȠDOWUHVGLPHQVLRQV
La dinàmica identitat, relació, privacitat x y
Necessita sentir que està en línia · Com sóc per als altres,
connectat a diverses realitats, que és adolescent en la mesura que està on-line
· Com sóc per als amics,

Formant part de diferents grups (adolescents), · Com sento que sóc,
Dues actuacions
ERQDSDUWGHOVTXDOVYLUWXDOVvida grupal, vida en xarxa ·&RPHPFRQVWUXHL[RWDPE«GLJLWDOPHQW

·&RPFRQVWUXHL[RHOVDOWUHVDPEHOVTXDOVFRPSDUWHL[R
A &RQMXJDUHOVYHUEVGHVHPSUHGȠXQDDOWUDPDQHUD B 3URSRVWHVGLJLWDOVHQFODXDGROHVFHQW
No es pot oblidar la diversistat
·&RPHPFRQVWUXHL[HQDPEHOTXHGLIRQHQVREUHPL

és digital,
FRQªL[HU
Si la vida pot ser analògic
· La dinàmica digital de voler ser únic, ser com els altres,
i la desigualtat  GHVFREULUOHVLQˊXªQFLHVYROHULQˊXLU
tg e no
l’aprenen ta
Els nous components de les seves vides en risc
grup s
/DXQLYHUVDOLWDWGLJLWDO«VˉFW¯FLDGDYDQWOHVGHVLJXDOWDWV
DWUHWHVSHOULVFSRFGLVVXDGLEOHVDPEDODUPHV
·(OVȢFRQGRQVȣGLJLtals (aprendre protecció)
recuperar la vida dinamitzar Si les pantalles estan fora
socials dels adolescents
XªQFLD
FRQVWUXLUODUHODFLµGȠLQˊ
· El aprenentatge de la gestió dels riscos i formen part del seu món
1RHVSRWGHL[DUGHEDQGDODGLIHUªQFLDHQOHVIRUPHVL KDQGHVHUWDPE«DGLQV
en clau digital
· L’aprenentatge de leVH[SHULªQFLHV'HVFREULUHOVHIHFWHVWDPSRFDTX¯
 «VSHQVDUHQOHVFRQVHT¾ªQFLHV
SRVVLELOLWDWVGȠDFFHGLUKLHOVXVRVOHVIXQFLRQDOLWDWVYLWDOVGLIHUHQWV
'HVFREULUȢDSSVȣTXHVHUYHL[HQSHUVDEHUSURYDUDSUHQGUH
La digitalitat aporta components a la diferenciació adolescent. /DFRQVFLªQFLDGHOHVGLPHQVLRQVGHVFRQHJXGHV DFWLYDUODFRQYLYªQFLD
(OFRQWLQXRGLJLWDOQRVHSDUDHOTXHV
DSUªQDODYLGD
(OVXVRVJHQHUHQGLIHUªQFLHV3HU´WDPE«VµQGLIHUHQWVL · La proYLVLRQDOLWDWDQDUSURYDQWDVHUGLIHUHQWVHQVHJHQHUDUȢDQWHFHGHQWVȣ
  DFRQVHJXLUTXHQRHWˉW[LQODPDQHUDGHVHU GHOTXHV
DSUªQDOȠHVFROD
els fan servir de manera diferent en funció de la seva diversitat
·/DGLIXVLµGHOHVȣEXUUDGHVȣDPEODSUHWHQVLµGHSRGHUH[LVWLULVHU
)HUSRVVLEOHTXHHOVQRȢHPSROORQVȣWLQJXLQHOPLOORUª[LW
/HVIRUPHVGȠ¼VVµQFRPSRQHQWVGHOVQRXVHVWLOVGHYLGD /DQRYD YHOOD REVHUYDFLµTXRWLGLDQDLVLVWHP¢WLFDGHOHV
· Vides transparents
IHUSRVVLEOHXQDHVFRODQRDFDGªPLFD
OHVQRYHVȢWULEXVȣSHK¯SVWHUVswaggers). Cal descriure · Els aOWUHVWDPE«VµQGLJLWDOV3HQVDUHQODFRPXQLWDWWDPE«YLUWXDOŠ7,&$(175(%,7(6 realitats adolescents PLUDUYHXUHREVHUYDUSUHJXQWDUHVFROWDUGHVFREULU en
els estils de vida en les generacions digitals la seva versió de la societat informacional. Versions actuals 3HQVDUHQXQDUHJXODFLµTXHQRJHQHULQRYHVVLWXDFLRQVGH
SHUDOȢGLDULGHFDPSȣGHODFODVVH(OGRVVLHUSHUVRQDO FRQˊLFWH ODQRUPDOLWDWGȠ¼VDOHVVHYHVYLGHVKDGHWUREDU
/HVIRUPHVGHFRPSDUWLUOHVREVHUYDFLRQVHQHOVHTXLSV DOJXQDQRUPDOLWDWGLQVGHOȠHVFROD
3HUFRPSUHQGUHFRPODdigitalitatSRWHQFDL[DUHQOHVIUDJLOLWDWV
No es pot deixar de ser 2.0 a aquest profe quina part de la meva vida l’interessa
adolescents (a partir dels desconcerts i interrogants que ens provoca) és important: &RPWRWHVOHVQRUPHVOHVTXHUHJXOHQSDQWDOOHVWDPE«
4XLQDSDUWGHYLGDGLJLWDODGROHVFHQWFDOUHFXSHUDUDOȠDXODL KDQGHVHUGLVFXWLGHVLSDFWDGHVDPEHOVDGROHVFHQWV
([SOLFDUODVHYDUHDOLWDWFDQYLDQWVHQVHUHFRUUHDODȢSDWRORJLDȣ quina proposta digital escolar (pensada educativament)
(VWUDFWDGȠXQDFRQGLFLµYLWDO /HVPHWRGRORJLHVOHVGLG¢FWLTXHVSULPHUKDQGHVHUSHQVDGHV
QRHVSRWVHUDGROHVFHQWDOPDUJHGȠXQVPDUWSKRQH
Tenir en compte com els canvis afecten algunes de les seves KHPGHIHUSHUDPSOLDUODVHYDPDQHUDGHVHUHVWDUFRQYLXUHL
aprendre OȠHVFROD«VXQDˉQHVWUDREHUWDDOPµQWDPE«HQFODXGLJLWDO com a adequades per al món adolescent i a continuació
No és un món que generi per si mateix fragilitats MDVLJXLODFRQVWUXFFLµGHODVH[XDOLWDWRODSªUGXDGHOGHVLJGHVDEHU SHQVDGHVHQGLJLWDO OHVSDQWDOOHVWDPE«SRGHQDYRUULU
crisis educatives. Aguditza les existents i 'HVFREULUTXLQHVVµQOHVQRYHVLQˊXªQFLHVHQODVHYDSU¢FWLFD (OWUHEDOOGHJUXS'HOHVȢWULEXVȣ HOVHVWLOVGHYLGD DOV
JUXSVFODVVHSDVVDQWSHOȢWȠREURȣRȢHWWDQFRȣaprendre en xarxa, /DVHYDJUXSDOLWDW DGROHVFHQWLGH[DU[D REOLJDDSHQVDU
XELFDHQG
DOWUHVGLPHQVLRQVOHVLQˊXªQFLHV TXRWLGLDQDGHOȠDGROHVFªQFLD
tutoria entre iguals a Instagram, etc. SULPHUHQOȠDSUHQHQWDWJHJUXSDOFRRSHUDWLXHQ[DU[D
educatives. Les crisis que els adolescents
WUDVOODGHQDOȠLQWHULRUGHOȠHVFRODGHVWDSHQ Comprendre de quina manera alguns usos, algunes activitats,
&RQVWUXLUDOWUHVGLPHQVLRQVGHODWXWRULD/DLQHYLWDEOH  /HVSRVVLELOLWDWVGHODGLPHQVLµGLJLWDO
poden esdevenir receptacle i expressió dels seus malestars  SHUPHWHQHVWLPXODUOȠDXWRQRPLDLOD
altres mancances ODWXWRULDZKDWV$SSQR«VSRVVLEOH
ȢVLPSWRPDWRORJLDȣYLUWXDOVLJQLˉFDWVGHOHVH[SUHVVLRQVHQHOWHUULWRUL7,&
FRPXQLFDFLµHQO¯QLDSHUPDQHQW/DGLVSRQLELOLWDWLOD
VHQVHWXWRULDJHVWLRQDU[DU[HVQR«VSRVVLEOHVHQVHWUHEDOODUJUXSV
DERUGDUHOFLEHUEXOO\LQJQR«VSRVVLEOHVHQVHODJHVWLµDFWLYD ˊH[LELOLWDWGHOWXWRUDGXOW/DSUR[LPLWDWGHOOHQJXDWJHV  SHUVRQDOLW]DFLµGHOȠDSUHQHQWDWJH
GHODFRQYLYªQFLDȨ
Vides complicades que es compliquen en la xarxa
YLWDOVSDVVDSHOȢZKDWVDSSȣ de cada alumne.
/DLQWURGXFFLµGHWRWDTXHVWPµQREOLJD Comprovar de quina manera la realitat digital és font de
Gestionar les noves i velles tensions de la Es poden valorar i avaluar els
VDWLVIDFFLµGȠH[SHULªQFLHVHQSRVLWLXFRPSHQVDGRUHVR
a gestionar altres complexitats FRQYLYªQFLDDGROHVFHQWHQODVHYDGLPHQVLµ  SURFHVVRVODPDQHUDFRPGHVFREUHL[HQ

'LVVHQ\JU¢ˉFLaia Llistuellay,OyOXVWUDFLRQV)UHHSLN
VXEVWLWXWLYHVGHOHVSUHVHQFLDOVVHUERDOD[DU[DTXDQDFODVVHHWVXQGHVDVWUH
,QˊXHL[HQDOWUHVYDULDEOHVGHFRQWH[W de comunicació digital i aprenen. Es pot valorar la comunicació.
educatiu SHHOQ¼YROQR«VQLIRUDQLGLQV Entendre models, estils de vida, agrupacions. Homogeneïtats
i diversitats que provoquen les relacions digitals
OLGHUDWJHVLQˊXHQFHUV\RXWXEHUV

SHUDP«VLQIRUPDFLµ
VREUHSDQWDOOHVQHWXQLYHUV
@sobrepantalles
SEMINARI
Univers 2.0 RISCOS I PROBLEMÀTIQUES DE L’ÚS DIGITAL
ŧ

Quan hi ha un problema? Indicadors
Ús digital Personals: Socials:
>GLVSRVLWLXVKRUDULVQRUPHV@ malestar, canvis d'estat ànim, nerviosisme, D±OODPHQWDEDQGRQDPHQWG
DFWLYLWDWV

+
GLˉFXOWDWVGHFRQFHQWUDFLµWDQFDPHQW SRFDYLGDGHFDUUHU
!

Familiars: $FDGªPLTXHV
Implicacions/Repercussions negatives GLVFXVVLRQVHIHFWHE¼QTXHUDOȠKDELWDFLµ SUREOHPHVDO
HVFRODSHULQFRPSOLPHQWGHOHV
>SHUVRQDOVIDPLOLDUVVRFLDOVDFDGªPLTXHV@ IDOWDGHFRPXQLFDFLµ QRUPHVDEVHQWLVPHFDQYLVREWDWGHQRWHV

PROBLEMES PROPOSTES
0ROWVXVRVGHOȠRUGLQDGRULGȠDOWUHVGLVSRVLWLXVWHFQRO´JLFVKDQGH
A propòsit de la identitat digital 1 WHQLUOORFHQHVSDLVFRPXQV1RDIDYRULPO
D±OODPHQW

 ,GHDOLW]DFLµFDULFDWXULW]DFLµGHODLGHQWLWDW FRPYXOOTXHHPYHJLQ" (OSURIHVVRUDWYHXFRPHQ%LODOMXJDVRODO
KRUDGHOSDWLFDGDGLDDPEHOP´ELO
 0ROWDGLVW¢QFLDHQWUHHOMRHQO¯QLD online LHOMRIRUDGHO¯QLD RIˊLQH (QXQDHQWUHYLVWDXQDPDUHH[SOLFDTXHOD&ODUDHVWDQFDDO
KDELWDFLµDPEODWDXOHWDLQRHQVXUWHQKRUHV
 ,QYHUVLµ0ROWDDFWLYLWDWHQO¯QLD online !3RFDDFWLYLWDWIRUDGHO¯QLD RIˊLQH
(VSRGHQGHˉQLUXQHVQRUPHVFODUHVGȠ¼V,FRQVHQVXDUOHVSULRULW]DQWXQVXVRVGDYDQWGȠDOWUHVR


2EVHVVLµSHUWULRPIDUFRPDLQˊXHQFLDGRU LQˊXHQFHU
)HUVHYHXUHSRUWHVHQIRUD3RVWXUHLJGHVPHVXUDW 2 XQVWRUQVG
¼VGHP«VSULRULWDW6LFDOSRGHQUHGDFWDUVHLWHQLUOHVYLVLEOHV
 1RHVWDEOLUO¯PLWVHQODSULYDFLWDW (Q-RVHSGHPDQDDOWXWRUSHUMXJDUXQDYHJDGDKDDFDEDWODIHLQD
 3UREOHPHVGHUHSXWDFLµHOTXHSRGHQGLUGHPLRFRPSRGHQXWLOLW]DUODPHYD /D/DXUDHQVH[SOLFDTXHHVSDVVDPROWDHVWRQDDOZKDWVDSSLGHVSU«VHVW¢FDQVDGDSHUHVWXGLDU
 LGHQWLWDWHOTXHSXFIHULTXHGHVSU«VHVSRWVDEHU $ODELEOLRWHFDGHO
,(6KLKDSHQMDGHVDOSDVVDG¯VXQHVQRUPHVG
¼VGHOP´ELO
Implica: EGOCENTRISME ESTEREOTIPS DE BELLESA POSTUREIG
&DOFRPSURYDUTXHOȠHVWRQDTXHHVSDVVDGDYDQWGȠXQDSDQWDOODHQWUDGLQVHOVO¯PLWVUDRQDEOHV
0$1&$'Ƞ(63$,6'Ƞ(;3/25$&,•6(*8565(/$&,216*583$/6 3 0ROWVSUREOHPHVDWHVRVGHQRWHQTXHSUªYLDPHQWQRKLKDKDJXWO´JLTXHVFODUHVGHFRQWUROVREUH
HOWHPSVTXHVȠKLGHGLFD
(OVSDUHVGHO-RDQHVSUHRFXSHQSHUTXªKDHVWDWMXJDQWKRUHVHOFDSGHVHWPDQD
Sobre com ens relacionem 'XUDQWOHVIHVWHVGH1DGDOO
$OLVHV
KDSDVVDWWRWVHOVGLHVMXJDQWDO&ODVK5R\DOH

 1RJDXGLUGȠLQWHUDFFLRQVSUHVHQFLDOV1RGHL[DUGHPLUDUHOP´ELOTXDQHVWHPDFRPSDQ\DWV 6
KDQG
DIDYRULUFRQGXFWHVDOWHUQDWLYHVDOHVWHFQRORJLHV RFLWHPSVOOLXUHUHODFLRQVI¯VLTXHVHWF 


,QVXOWVEURPHVGLVFXVVLRQV
$VVHWMDPHQWGHFDLUHLQGLYLGXDO
4 LLQWHJUDUOHVWHFQRORJLHVDO
RFL1RDODLQYHUVD
/
HTXLSGHIXWEROGHOFROHKDFUHDWXQ,QVWDJUDP,HOJHVWLRQHQFRQMXQWDPHQWDPEOȠHQWUHQGRU
 $VVHWMDPHQWJUXSDO
+HPFUHDWXQKDVKWDJSHUDOYLDWJHGHˉGHFXUV LXQVFULWHULVGHTXªKLYROHPSHQMDU
 6HJXLUHOFRUUHQWTXDQVHVDSTXHKLKDXQDVVHWMDPHQW(QFREULUFDVRV
(QXQDH[FXUVLµHOSURIHVVRUDWLOȠDOXPQDWHQVSURSRVHPQRXWLOLW]DUHOP´ELOSHUIRPHQWDUODSUHVHQFLDOLWDW
 ;DQWDWJH$VVHWMDPHQWHFRQ´PLF
 ;DQWDWJH$VVHWMDPHQWVH[XDO (VSRGHQXWLOLW]DULQWHUUXSWRUVH[WHUQVˉOWUHVGHFRQWURODODUPHVVHQ\DOVHWF(OVVLVWHPHV
Implica: INTENCIONALITAT DESEQUILIBRI DE PODER MASCLISME ESTEREOTIPS DE GÈNERE 5 RSHUDWLXVP«VXWLOLW]DWVSRUWHQVLVWHPHVSUHLQVWDOyODWVGHFRQWUROIRU©D¼WLOV
'LVSRVHPGȠXQˉOWUHLWDOODIRFVDOȠHVFRODSHUJDUDQWLUHOVFRQWLQJXWVTXHKLDSDUHL[HQ
REPERCUSSIONS NEGATIVES I MALESTARS PERDURABILITAT
7HQLPXQDSURSRVWDGHVHQ\DOªFWLFDVREUHTXDQSRGHPXWLOLW]DULTXDQQRHOVRUGLQDGRUVRHOVWHOªIRQVP´ELOV

/
HVWDEOLPHQWGHFHUWVF¢VWLJVGDYDQWLQFRPSOLPHQWV«VHGXFDWLXVHPSUHTXHSDUOHPGH
De la sobre utilització a l’addicció 6 UHIRU©DPHQWVQHJDWLXVUHDOLVWHVLTXHHVFRPSOHL[LQ
/ȠHTXLSGLUHFWLXW«XQSURWRFROGDYDQWSUREOHP¢WLTXHVLLQFRPSOLPHQWV
 2FXSDUXQWHPSVYLWDOGHVSURSRUFLRQDW
 6HQWLUVHLQIHOL©TXDQQRHVW«HOP´ELO +HPFRQVHQVXDWDPEHOVDOXPQHVTXªSDVVDTXDQHVIDXQPDO¼VGHOVP´ELOV
 &RQVWUXLUXQPµQGHSHQGHQWGHODFRQQH[Lµ
&DOSRGHUVHUFDSD©RVGȠLQWHUYHQLULSDUWLFLSDUQRFRPDIRUPDGHFRQWURO


6HUODSULQFLSDOIRQWGHIHOLFLWDWLUHODFLµ
1RVDEHUUHQXQFLDUDODGLVSRQLELOLWDW TXHQR«VHOPDWHL[TXHFRQQHFWDELOLWDW
7 (OSURIHGHˉOR«VDPLFPHXDO)DFHERRNLXQGLDTXHYDLJQHFHVVLWDUKRYDPSDUODUSHO[DW
 3UREOHPHVDPEODUHJXODFLµHPRFLRQDO $ªWLFDKHPFUHDWXQFDQDOGH<RXWXEHSHUSDUODUGHOȠDVVHWMDPHQWVH[XDODOHV[DU[HV

Implica: 5(3(5&866,2161(*$7,9(6$/Ƞ(6&2/$ DEVHQWLVPHUHVXOWDWVDFDGªPLFVEDL[RVWHQVLµHQOHVUHODFLRQV (QWRUQGHOȠ¼VFDOWUDQVPHWUHXQGLVFXUVGHUHVSRQVDELOLWDWPRGHUDFLµSUXGªQFLDLUHVSHFWH
EN LA FAMILIA PHQWLGHVD±OODPHQWȨ ALTRES INCIDÈNCIES
8 7ªFQLFVGHOȠ$MXQWDPHQWHQVYHQHQDH[SOLFDUDVSHFWHVUHODFLRQDWVDPEOȠHQWRUQGLJLWDOSHUSUHYHQLUSUREOHPHVDVVRFLDWV
(OV&RVVRVGH6HJXUHWDWUHˊH[LRQHQVREUHOHVFRQVHT¾ªQFLHVOHJDOVGHOȠDVVHWMDPHQW
$WXWRULDWUHEDOOHPO
DVVHWMDPHQWHQJUXSIRPHQWDQWHOUHVSHFWHLGRQDQWLPSRUW¢QFLDDOSDSHUGHWRWHOJUXS
Els temps d’oci en els jocs on-line LPSOLFDWHQHOFDV

3RVDUHVSHFLDOªPIDVLHQHOVERQVXVRVLSRWHQFLDUORV(GXFDUWDPE«TXDQ
 -XJDUPDVVDKRUHVGXUDQWGLHVVHJXLWVLGHVRFXSDUVHGHWHPHVLPSRUWDQWV
 VRUWLUUHODFLµIDPLOLDUUHVSRQVDELOLWDWVHVFRODUV
9 QRKLKDSUREOHPHV$WHQGUHHQWHQGUHDGDSWDU
Gestionar diners sense permís i control (VFUHDXQSUHPLDOȠHVFRODVREUHOHVPLOORUVIRWRVGHOȠDOXPQDWD,QVWDJUDP
 5HGXLUGHL[DUGHIHUDOWUHVDFWLYLWDWV /DSURIHVVRUDGHWHFQRORJLDHQVH[SOLFDODLPSRUW¢QFLDGHOHVGRQHVHQHOGHVHQYROXSDPHQW
 7HQGLUDO
D±OODPHQW(IHFWHE¼QTXHU GHODFLªQFLDLLQYHVWLJXHPVREUHHOWHPD
 ,UULWDELOLWDW
6HUFRQVHT¾HQWLLQWUDQVLJHQWDPESU¢FWLTXHVGȠDVVHWMDPHQWGHVFRQWUROHFRQ´PLFHWF
Implica: &$19,'Ƞ$&7,78'6,&203257$0(1765(/$&,216,17(53(5621$/67(036'(-2& 10 /Ƞ$EGXOYDQHJDUVHDHQYLDUODIRWRTXHFRUULDGHOD-¼OLDLYDSDUODUQHDPEHOVFROyOHJXHV
62%5(87,/,7=$&,•&21680'(7(&12/2*,$/0,76 'LVSRVHPGȠXQSURWRFROGȠLQWHUYHQFLµTXDQKLKDLQFRPSOLPHQWVJUHXVLSUREOHPHV

1RHVWHPSDUODQWGHSUREOHPHVQRXVSHU´V¯ redimensionats
..
assant si.
L’acompanyament M’estVHicOVPpHXVDPLFVVµQYLUWXDOV Fem prevenció
 1RHVWUDFWDTXHHVWLJXLQDOD[DU[DQRP«VVLQµTXHKLHVWLJXLQDFRPSDQ\DWV 7RW GU«FRQQHFWDU
HTXDQHPSR 'HˉQLUTXªVLJ
WRWDO
HVWRQDG QLˉFDSUREOHP¢
 (GXFDU«VPROWP«VTXHUHVROGUHFRQˊLFWHV (VWLFSHQGHQW V i de ls IRO ORZ HUV LGHFLGLUFRP
KRDQDOLW]DUHP WLF
OVOLNH
6µFHVFODXGH OUHQGLPHQWDOFR
OH, KRPLUDUHP
Les variables que cal treballar WHOG LD FRQ QHFWDWEDL[RH 7UHEDOODUODLG
HQWLWDWGLJLWDO
WR
 ([SRQHQFLDOLWDWDOO´TXHIHPDUULEDDWRWKRP 3HUSDVVDUPH UW VXU WR PH Q\VȨ )RPHQWDUXVRV 
GHL[RO
HVSR HUWLWHWF FUHDWLXVLSURG
 5DSLGHVDHOULWPHGHWUDQVPLVVLµ«VYHUWLJLQµV  REHUWH[WUDY XFWLXVGHOHV7
HQWDOD[DU[D 3RWHQFLDUSURM ,&
 'LPHQVLµLLPSRUW¢QFLDSHWLWHVKLVW´ULHVTXHHVFRQYHUWHL[HQHQJUDQVSHOyO¯FXOHV 6µFPROWGLIHU D W¯P LG LQW URYHUWLW  HFWHVVREUHFLX
WDGDQLDWDPE«
 &RQWLQJXW1RWRWVȠKLYDO(OTXHHVGLXLFRPHVGLX«VLPSRUWDQW TXHHQSHUVRQ ODQLW 'HWHFWDULLQWH DOD[DU[D
UYHQLUVREUHID
'LVVHQ\JU¢ˉFLaia Llistuellay,OyOXVWUDFLRQV)UHHSLN

ROWDHVWRQDGH
(VWLFGHVSHUWP XVVLRQV
FWRUVGHULVFG
HOȠDGGLFFLµ
PR OWH VG LVF 3UHVHQWDUXQGL
El paper de l’audiència $FDVDHPJHQH
UD
«VSRVWXUHLJ HQWRUQDODQR VFXUVFU¯WLF
YHULWDW«VQRP VWUDSULYDFLWDW
 (OUHVSHFWHFRPDHOHPHQWGHWUHEDOO V[DU[HVQR«V UDUWRWHOTXHSD
VVD GDGHVLGUHWV
 (OJUXSFRPDVXEMHFWHHGXFDWLX (OTXHGLFDOH HU HQ UHJ LVW &RPSDUWLUSHUˉ
UHVHQWS OVDPEDGROHVFH
 &DSDFLWDWFU¯WLFDSHUVDEHUHOHJLU L[R GH YLX UH HQGLUHFWHLHQS H PW RUQ DDS DVVDU FRQVWUXLU[DU[D QWVLMRYHV
'H UHQ FL
UREOHPDQRQȠDS SOHJDWV
 3DUWLFLSDFLµSHUODUHVSRQVDELOLWDWFROyOHFWLYD 'HVSU«VG
XQS VPHYHVGDGHV 2IHULUSDXWHVS
RWDFFHGLUDOH VGLQHUVGLJLWD
OV HUDXVRVVHJX
1RˉOWURTXLS QDOVµQHOVQRX *HQHUDUWROHU¢Q UV
Connectivitat PD FLµ SH UVR
DUWLQWIRWRVR FLDDOVDVVHW
/DPHYDLQIRU DU OR FR PS MDPHQWV
GHSHUMXGLF PHVHV
 (VWDUFRQQHFWDWQR«VHOPDWHL[TXHHVWDUGLVSRQLEOH K UPDODDOJ¼R XDFLRQVFRPSUR
 (VSDLVGHGHVFRQQH[Lµ 3DUWLFLSRGHIH VDQWOLNHVHQVLW
QRWRTXHQSR
PLVVDWJHVTXH

SHUDP«VLQIRUPDFLµ
sobrepantalles.net/univers20
@sobrepantalles