TERRITORIO DAS ARTES

:
Biblio Andrade: soños de andel
"Biblioteca escolar - Territorio das
Artes"
Este é o lema escollido para os materiais que a Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria edita a
comezo do curso 2016/2017 con destino ás bibliotecas
escolares dos centros educativos galegos.
"Biblioteca escolar - Territorio das
Artes"
Biblioteca escolar, territorio das Artes convida a explorar
fórmulas para espertar nos lectores e nas lectoras o
interese por achegarse e apreciar os produtos artísticos,
pero sobre todo a experimentar o pracer de expresarse a
través da música, a pintura, a arquitectura, a danza, o
teatro, a literatura, a escultura, as artes visuais (cine,
cómic, fotografía, videocreacións, videoxogos).
"Biblioteca escolar - Territorio das
Artes" no CEIP Plurilingüe de Andrade
En relación có lema escollido o Equipo de Dinamización
da Biblioteca do noso centro propuxo crear un espazo
no centro adicado as artes no noso patio e este é o
resultado.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.