Está en la página 1de 10

No.

de L, longitud
PESO PROBETA 269.4 empaque
PESO 300CM^ 555.4 muestra (cm)
RUGOSIDAD A 0.0015
TEM 25 1 9.13
DENSIDAD 2.2 2 8.28
volumen de 3 275 3 9.83
4 9.13
diametro de 5.08 5 9.13
longitud de 106 6 9.12
volumen de c 2148.44474 7 9.11
area de colu 1732.22546 8 8.32
9 9.2
10 9.8
11 9.13
12 9.84
13 9.79
Promedio 9.2161538462

DETERMINACION DE PRESIONES DE OPE


Qw2 0 lph Qa ha
Qwr lph % cm H2O
v ml 0 57.3
Qwp ml/min 10 57.4
Qwp lph 20 57.8
30 58.3
40 59
50 60
60 61
70 62
80 63.5
90 65.3
Qw1 7 c 40 f 30
QWR V30 Qwp Qwp
lph s ml ml/min l/h
7 0-
7 30 75 150 9
7 60 77 154 9.24
7 90 71 142 8.52
7 120 71 142 8.52
Qw1 7 c 40 f 60
QWR V30 Qwp Qwp
lph s ml ml/min l/h
13 0-
14 30 126 252 15.12
14 60 128 256 15.36
14 90 128 256 15.36
14 120 128 256 15.36
Qw1 9 c 40 f 70
QWR V30 Qwp Qwp
lph s ml ml/min l/h
16 0-
16 30 156 312 18.72
16 60 150 300 18
16 90 156 312 18.72
16 120 154 308 18.48
16 150 152 304 18.24
16 180 152 304 18.24

Determinacion de punto de carga y pun


qw1 16 l/h

Qa ha hfa h fa
% cm H2O cm H2O cm H2O
0 57 57 0
10 0.865512 57.5 56.7 0.8
20 1.731024 58.2 55.7 2.5
30 2.596536 59.5 54.6 4.9
32 2.7696384 66 49 17
40 3.462048 74 39 35

ta 22 100 7.2
-0.0035 1.2021
1.2791
Di, dimetro
Do, dimetro PESO pi
interno
3.1416
externo (cm) G RO 3.6934615385
(cm) Ri 2.5419230769
7.45 4.7 0.5 area de las b 45.115168013
7.45 4.2 0.4 area interna 147.19498163
7.45 5.8 0.7 area externa 117.97958506
7.45 4.72 0.5 area total 310.28973469
7.4 4.83 0.5
7.4 4.68 0.5 peso de los 286
7.35 4.9 0.5 fraccion de h 0.55
7.32 4.52 0.4
7.5 5.78 0.6 densidad apa0.0011076923
7.58 5.83 0.7 densidad real0.0024615385
7 4.73 0.5 empaques /v 0.6
7.3 5.62 0.7 Av 186.17384082
7.38 5.78 0.7 Area transvers 20.26834656

7.3869230769 5.083846154 0.553846154


volumen de c2148.4447354
volumen de h1181.6446044
area transver952.72400362

MINACION DE PRESIONES DE OPERACIN PARA TORRE SECA


hfa h fa h fd hd h fd
cm H2O cm H2O cm H2O cm H2O cm H2O
57.3 0 65.7 65.7 0
57 0.4 65.5 65.8 0.3
56.6 1.2 65.4 66.1 0.7
56.2 2.1 65 66.7 1.7
55.6 3.4 64.5 67.2 2.7
54.3 5.7 63.1 67.9 4.8
53.5 7.5 62.8 68.7 5.9
52.4 9.6 61.9 69.5 7.6
51 12.5 60.8 70.7 9.9
49 16.3 59.5 72 12.5

Qwr
ml/min

ml 1l 60min
min 1000ml 1 hora

Qwr
ml/min
10 1.11163418 0.1112
Qwr 20 2.22326835
ml/min 30 3.33490253
40 4.4465367
50 5.55817088
60 6.66980505
70 7.78143923
80 8.8930734

inacion de punto de carga y punto de inundacion

h fd hd h fd P QWR Vp 30
cm H2O cm H2O cm H2O cm H2O L/H mL
65.7 65.7 0 0 16 168
65 66 1 0.1 16 168
64.5 67 2.5 0.1 16 162
63.6 67.9 4.3 0.1 16 160
58.5 73.5 15 0.1 16 186
48 83 35 0.1 16 126
10
9
f(x) = 0.1111634175x
8
R = 1
7
6
5 Column J
4 Linear (Column J)

3
2
1
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Determinacion
qw1 7 l/h

QWp QWP Qa ha hfa


mL/min L/H % cm H2O cm H2O
336 20.16 0 57 57
336 20.16 20 1.731024 57.8 56.5
324 19.44 10 0.865512 58.5 55.7
320 19.2 32 2.7696384 60.4 54
372 22.32 40 3.462048 61.3 53.1
252 15.12 52 4.5006624 63.4 51
64 5.5392768 66 47
64 5.5392768 83 29
Column J
inear (Column J)

Determinacion de punto de carga y punto de inundacion

h fa h fd hd h fd P QWR
cm H2O cm H2O cm H2O cm H2O cm H2O L/H
0 65.8 65.8 0 0.1 7
1.3 65.4 66.3 0.9 0.1 7
2.8 64.6 67 2.4 0.1 7
6.4 62.9 69.4 6.5 0.1 7
8.2 62.3 69.5 7.2 0.1 7
12.4 60.3 71.4 11.1 0.1 7
19 56 76.1 20.1 0.1 7
54 41 98 57 0.1 7
Vp 30 QWp QWP
mL mL/min 9.84
82 164 9.84
84 168 10.08
80 160 9.6
84 168 10.08
71 142 8.52
80 160 9.6
50 100 6
40 80 4.8