Está en la página 1de 6

I i

i
I

www.materialdeaprendizaje.com
Nombre: Fecha:

1. Colorea

igl

Iglesia
2. Colorea los dibujos cuyos nombres empiezan con la vocal i.

Lecto-escritura www.materialdeaprendizaje.com
Nombre: Fecha:

3. Repasa la vocal i en mayscula.

I I I I I
I I I I I
4. Repasa la vocal i en minscula.

i i i i i
i i i i i
Lecto-escritura www.materialdeaprendizaje.com
Nombre: Fecha:

5. Repasa la i minscula.

i i i i i
i i i i
i i i
i i
i

6. Repasa la i mayscula.

I I I I I
I I I I I
I I I
I I
I

Lecto-escritura www.materialdeaprendizaje.com
Nombre: Fecha:

7. Relaciona la vocal i con las palabras que la continen.

i
iglesia
iguana
manzana
espina
8. Encierra todas las vocales i que encuentres.

i e a i u a
e m e
v a o
v v a
a
vi v i v
v
m iv
e
e a vv v vvi a
vav vi i v o v
v v v a vi v
a
a a ve v a v
v v v vv v v vv v
Lecto-escritura www.materialdeaprendizaje.com
Nombre: Fecha:

9. Observa las imgenes y completa los nombres con la vocal i.

__gles__a col__br__ p__e

__sla
10. Colorea las palabras que contengan la vocal i.

mesa Ivana sala

camino olla avin

Len lpiz pie


Lecto-escritura www.materialdeaprendizaje.com