Está en la página 1de 7

()

______________________________ ______________
_
______________________________ ______________
_
______________
_
40

ABC D

36 - 40

1.
A C
B D

2.
A
B
C
D

3.
A
B
C

1
D

4.
A
B
C
D

5.
A
B
C
D

626

6.
A

2
B
C
D

7.
A
B
C
D

8.
A
B
C
D

9.
A
B
C
D

10.
A
B
C
D

11.
A
B
C
D

3
12.
A
B
C
D

13.
A
B
C
D

14.
A
B
C
D

15.
A
B
C
D

16.
A
B
C

4
D

17.
A
B
C
D

18.
A
B
C
D

19.
A
B
C
D

20.
A
B
C
D

21.
A
B
C
D

22.
A
B
C
D

23.
A
B
C
D

24.
A
B
C
D

25.
A
B
C
D
() Jawapan
SJKC 4,5,6 - Tahun 5 - () Sukar Kertas 1
No. Soalan Jawapan
1D
2A
3D
4C
5A
6B
7C
8C
9C
10 C
No. Soalan Jawapan
11 B

6
12 C
13 D
14 C
15 A
16 D
17 D
18 B
19 D
20 D
No. Soalan Jawapan
21 D
22 B
23 A
24 B
25 A