Está en la página 1de 4

Lm sao cu hnh PPPoE trn Modem Router

ADSL TP-Link
Bc 1 M trnh duyt web v nhp vo a ch IP ca thit b trong thanh a ch (mc nh l
192.168.1.1) sau nhn Enter.

Bc 2 Nhp vo tn ng nhp v mt m trong trang ng nhp, tn ng nhp v mt m


mc nh u l admin vit thng, sau bm chn OK ng nhp vo thit b.

Bc 3 Bm chn Quick Start pha trn.

Bc 4 Bm chn RUN WIZARD v bm chn NEXT cu hnh Router ADSL

Bc 5 Bn c th thay i mt m ti khon admin bng cch nhp vo mt m mi. Nu bn


khng thch thay i, nhp vo mt m mc nh v bm chn NEXT.
Bc 6 Chn chnh xc Mi gi v bm chn NEXT.

Bc 7 Chn PPPoE/PPPoA v bm chn NEXT.

Bc 8 Nhp vo Tn ng nhp v Mt m c cung cp bi nh cung cp dch v Internet


ca bn. Nhp ng gi tr VPI v VCI c cung cp bi nh cung cp dch v Internet ca bn.
Sau nhn NEXT.
Bc 9 Nu Router ADSL ca bn h tr chc nng k ni khng dy v bn mun kt ni n
thit b qua kt ni khng dy, vui lng chn Access Point Activated v cu hnh bo mt. y
chng ti dng WPA-PSK, TKIP/AES lm v d. Nhp vo mt m ca bn v nhn NEXT.

Bc 10 Bm chn NEXT v Close lu ci t.


This Article Suits for:
TD-8816 , TD-8817 , TD-W8961ND , TD-W8901GB , TD-W8951NB , TD-W8101G , TD-W8901N , TD-
W8961N , TD-W8961NB , TD-W8951ND , TD-W8901G , TD-W8151N , TD-8840T , TD-8841T