Está en la página 1de 6

Stap 1 Achtergrond van het project:

Ontdekfabriek
De ontdekfabriek is gevestigd op Strijp-S in Eindhoven. De ontdekfabriek houdt zich
bezig met het leuk maken van techniek voor kinderen tussen 8 t/m 12 jaar. Dit doen
ze door spellen te maken zonder dat de kinderen door hebben dat ze met techniek
bezig zijn. De ontdekfabriek zorgt er ook voor dat kinderen samen moeten gaan
werken om dingen voor elkaar te krijgen.

We hebben van school de keuze gekregen uit 4 verschillende richtingen, namelijk:

Spelen met water, hier gaat het over technieken die onder andere te maken
hebben met het zuiveren van water, en het omhoog pompen van water.

Gaming en beweging, is een veel gebruikt onderwerp bij jongeren, ze leren


zo samenwerken en zijn gezond bezig.

Speeltuigen, denk hierbij aan graafmachines, hijskranen en skelters waar de


kinderen kunnen ontdekken wat voor technieken er allemaal achter zitten.

Opdracht naar keuze, zelf een origineel idee bedenken.

Hoe werkt een echte graafmachine deze word meestal aangedreven door een
dieselmotor. Deze motor drijft een oliepomp aan die zorgt dat er oliedruk is.
Deze oliepomp zorg dat de cilinders op en neer gaan. Ze hebben dus een ingaande
en uitgaande slag. Om dit te laten gebeuren heb je aansturingen van een persoon in
de cabine nodig. Dit gaat elektrisch en mechanisch er worden elektrische signalen
naar ventielen gestuurd die dan schakelen waardoor er olie gaat stromen naar de
cilinders. Het kan ook direct mechanisch aan ventielen worden geschakeld waardoor
ook de cilinders bewegen. Ook kunnen er hydraulische motors worden gebruikt om
de graafmachine te laten draaien of laten rijden. Ook kan het rijden van de
graafmachine kan direct worden aangedreven door de dieselmotor wel zitten hier
tandwielen en overbrengingen tussen.

Kinderen van 8 t/m 12 jaar hebben een andere motoriek dan volwassenen. Kinderen
rond deze leeftijd kunnen goed in samenwerkingsverband werken, maar ze kunnen
ook goed zelfstandig werk doen. De fijne motoriek van het kind is zo ontwikkeld dat
ze kleine priegelwerkjes kunnen doen. Kinderen vinden het ook fijn om hun eigen
resultaten met elkaar te vergelijken. Dit doen ze vooral in wedstrijden tegen elkaar.

Er is een groot verschil tussen vrijwillige en verplichte concentratie. Op school is dit


heel goed zichtbaar, een kind kan het moeilijk vinden om op school zich te kunnen
concentreren, maar als hij thuiskomt uren achter elkaar te kunnen spelen met lego.
Verplichte concentratie houdt een kind vaak minder lang voor dan vrijwillige
concentratie, ook hangt het af van de leeftijd van het kind. Het gaat hierbij om het
uitvoeren van n taak. De richtlijnen zijn:
Voor een kind van 6: 10 min.

Voor een kind van 10: 20 min.

Voor een kind van 13 of ouder: 30 min.

http://www.stichtingbkk.nl/images/PKK_4_13_H4_Leren_en_ontwikkelen.pdf
https://www.allesoversport.nl/artikel/motorische-ontwikkeling-schoolkind-9-12-jaar/

Stap 2: probleemstelling:

Hoe maken we een grijper die op meerdere manieren wordt aangestuurd?


Deelproblemen:
Hoe zorgen we er voor dat kinderen techniek leuk vinden?
Hoe zorg de techniek overzichtelijk overkomt voor de kinderen?
Hoe zorgen we er voor dat kinderen samen gaan werken?

Stap 3: randvoorwaarde: (minimale benodigdheden)


Materialen:
Materialen: staal, hout

Middelen:
Apparatuur: Microsoft Office, Solidworks, PowerPoint, lasersnijder, 3D-
printer.
Gereedschap: lasapparaten
Computer
Budget (in overleg met begeleiders)
Ruimte: Makerspace, Frederiklaan, lokalen.
Tijd: minimaal 60 uur

Kennis
Contacturen met begeleider (Jan Willem).
Kennis: Solidworks, kinderen, materialen, productie technieken, 3D-printer,
CNC-frezer, feedback van Jan Willem

Stap 4: op te leveren producten


Planning
Onderzoek
PvE/PvW
Minimaal 15 schetsen van uiteenlopende ideen
Modelletjes
Functieboom
Morforlogisch overzicht
Minimaal 3 concepten a.d.h.v. een PNI analyse
Conceptkeuze a.d.h.v. de Kesselring methode
CAD-tekeningen
Werktekeningen-/werkvoorbereidingsfomulieren
Bestellijst
Eindmodel
Verslag
Presentatie van eindproduct

Stap 5: afbakening & risicos

afbakening
Wij maken geen verpakking voor de grijper.
We maken geen handleiding voor de grijper.
We beperken ons tot de onderdelen die nodig zijn voor grijper en leveren
geen extra onderdelen aan.

Risicos
Door het missen van essentile kennis kan de planning iets te optimistisch.
Kan voorkomen dat het ontwerp niet versimpeld kan worden en er exotische
onderdelen besteld moeten worden.
Door projectleden met Dyslexie kunnen er taalfouten op de blog staan of
werkvoorbereidingen.
Wij hebben als team nog nooit een samenwerking gedaan tussen
werktuigbouwkunde en IPO.
De kans dat alle machines bezet zijn.
Iris :Ik ben gevoelig voor voorhoofdholtonstekingen waardoor ik een paar
dagen ziek kan zijn.

Stap 6: kwaliteit

Planning is een dag planning die met stroken de activiteiten aangeeft. De


stroken hebben per fase en vrije dagen andere kleuren. Verder bevat de
planning Miles Stones.
Onderzoek naar wat voor speelgoed grijpers er zijn en wat voor producten
dezelfde functies hebben.
PvE/PvW maken we eisen en wensen waarin duidelijk wordt gemaakt via de
SMART methode waar het product aan voldoet. Ook zullen de eisen en
wensen genummerd staan. Het PvE/PvW is aan de hand van een
procesboom gemaakt. Minimaal 25 eisen.
Minimaal 15 schetsen met een zwarte ballpoint pen waarin de
hoofdonderdelen in isometrische tekeningen, 1-,2-, en 3-puntsperspectief zijn
getekend.
Modelletjes zijn uitgewerkte deelconcepten, die op qua uiterlijk op onderdelen
van het resultaat gaan lijken, maar niet voldoen aan de kwaliteit ervan. Ze
laten zien of het concept werkt.
Functieboom opgesteld met een hoofdprobleem en verschillende
deelprobleem in een vertakte schema verwerkt. Elke tak van het probleem
heeft minimaal 3 deelproblemen.
Morfologisch overzicht: een overzicht van verschillende oplossingen voor
technische problemen. De technische problemen zijn uit de functieboom
gehaald. Het schema bestaat uit plaatjes en per functie zijn er minimaal 5
deeloplossingen verzonnen.
Concepten: (PNI-analyse) zijn schetsen (isometrisch, 1-, 2-, en 3-
puntsperspectief met een zwarte ballpoint) van de gekozen concepten die met
behulp van een PNI-analyse als beste eruit zijn gekomen
De conceptkeuze wordt aan de hand van de Kesselringmethode in een
PowerPoint uitgelegd.
CAD-tekeningen bevatten losse onderdelen die samen een functie en werking
kunnen laten zien (assembly) . Ook zullen de losse onderdelen apart erbij
worden gezet.
Werktekeningen/ werkvoorbereiding laten zien hoe de producten moeten
worden gemaakt. Dit zal op een A4tje worden gemaakt met de hoeveelheden,
benaming en hoe ze worden gemaakt.
Bestellijst wordt weergegeven in een Excel bestand met daarin de materialen
en de producten. Hierbij wordt ook de prijs en hoeveelheden van de
materialen en producten weergegeven.
Het eindmodel is meerdere keren te gebruiken. Bevat een gebruiksaanwijzing
en een verpakking (dient alleen voor de functie opbergen).
Verslag bevat alle geschreven en onderdelen van het project in een hardcopy
bestand (Word en PDF bestanden).
Fases:
Kick off

Ontwerpfase

Ontwerp modificeer

Tekeningen

Bestel

Tekening modificeer

Werkvoorbereidings

Productiefase

Afrondingsfase

Projectorganisatie
Projectleden: Lars Wintels, Iris Lauwereijs, Rens de Haas, Luuk Vissers

Projectleider: Lars Wintels

Projectsecretaris/Notulist: Iris Lauwereijs

Externe expertise: Jan-Willem Cremers

Eindverantwoordelijk Voor:

Planning : Iris Lauwereijs


Onderzoek: Luuk Vissers
PvE/PvW: Iris Lauwereijs
Minimaal 15 schetsen van uiteenlopende ideen: Iris Lauwereijs
Modelletjes: Rens de Haas
Functieboom: Iris Lauwereijs
Morforlogisch overzicht: Lars Wintels
Minimaal 3 concepten a.d.h.v. een PNI analyse: Luuk Vissers
Conceptkeuze a.d.h.v. de Kesselring methode: Rens de Haas
CAD-tekeningen: Lars Wintels
Werktekeningen-/werkvoorbereidingsfomulieren: Lars Wintels
Bestellijst: Rens de Haas
Eindmodel: Lars Wintels
Verslag: Luuk Vissers
Presentatie van eindproduct: Rens de Haas
Blog: Luuk Vissers
PvA: Rens de Haas