Está en la página 1de 8

TAREAS DE VERANO.

LATIN 1 BACHILLLERATO

Contenido: 1 y 2 declinacin. Tema de presente verbal: presente, pretrito imperfecto y futuro imperfecto.

1. Analiza sintcticamente y traduce las siguientes oraciones:

- Lupus agnusque in ripa fluvii potabant.


- Agni et cervi lupos timent.
- Romani in templis oracula deorum interrogabant.
- Hispania erat terra agricolarum et nautarum.

Vocabulario
agnus, i cordero interrogo (1 tr.) preguntar, Romanus, i romano
agricola, ae agricultor interrogar sum, fui ser
cervus, i ciervo lupus, i lobo templum, i templo
deus, i dios nauta, ae marinero terra, ae tierra
et (conjuncin coordinante) y oraculum, I orculo timeo, timui (2 tr.) temer
fluvius, i ro poto (1 tr.) beber
Hispania, ae Hispania
ripa, ae orilla
in (preposicin) en

Contenido: 1 y 2 declinacin. Adjetivos de tres terminaciones. Tema de presente verbal: presente, pretrito imperfecto y futuro
imperfecto.

2. Analiza sintcticamente y traduce el siguiente texto:

Ddalo e caro
Daedalus in Creta exsulabat. Ibi Daedalus magnum labyrinthum scelesto tyranno aedificabat. Sed postea tyrannus
Daedalum cum filio in Labyrintho includebat. Tunc Daedalus magnas alas pinnis et cera facebat. Deinde cum filio
evolabat. Sed alarum cera liquescebat et miser puer in undas cadebat. Interea Daedalus in Italiam veniebat et in
pulchro templo alas deis dedicabat.

VOCABULARIO
aedifico (1 tr.) edificar, construir interea (adverbio) entre tanto, mientras tanto
ala, ae ala Italia, ae Italia
cado, cecidi, casum (3 intr.) caer, caerse, morir Labyrinthum, i Laberinto
cera, ae cera liquesco (3 intr.) volverse lquido, fundirse
Creta, ae Creta magnus, a, um gran, grande
cum (preposicin) con miser, a, um desgraciado, infeliz
Daedalus, i Ddalo (arquitecto del laberinto de Creta) pinna, ae pluma
dedico (1 tr.) dedicar, consagrar postea (adverbio) despus
deinde (adverbio) luego, despus, en seguida puer, pueri nio
deus, i dios pulcher, a, um bello
et (conjuncin) y scelestus, a, um malvado
evolo (1 tr.) salir volando, volar, escaparse sed (conjuncin) pero
exsulo (1 intr.) estar desterrado templum, i templo
facio, feci, factum (3 tr.) hacer tunc (adverbio) entonces
filius, i hijo tyrannus, i tirano
ibi (adverbio) all unda, ae onda, ola, mar
in (preposicin) en, hacia, a venio, veni, ventum (4 intr.) venir, llegar
includo, inclusi, inclusum (3 tr.) encerrar

Contenido: 3 declinacin. Tema de perfecto verbal: pretrito perfecto, pretrito pluscuamperfecto y futuro perfecto.

3. Analiza sintcticamente y traduce el siguiente texto:

Dido y Eneas
Carthago oppidum praeclarum in ora Africae erat; oppidi origo mira fuit. Dido, mulier pulchra, iram Tyrii tyranni vitavit; in
Africam cum paucis comitibus fugit et ibi oppidum condidit. Procella saeva Aeneam profugum ad Africam duxit. Aeneas
reginae pulchrae pugnas Troianas narravit. Dido magnam fortitudinem amavit, sed infidus Troianus ex Africa cum sociis ad
oras Italiae navigavit. Dido misera dolorem morte vitavit.

1
VOCABULARIO
ad (preposicin + acusativo) a, hacia mors, mortis (f) muerte
Aeneas, ae Eneas mulier, mulieris (m) mujer
Africa, ae frica narro (1 tr.) narrar, contar
amo (1 tr.) amar navigo (1 tr.) navegar
Carthago, Carthaginis (f) Cartago oppidum, i ciudad
comes, comitis (m) compaero ora, ae litoral, orilla
condo, condidi, conditum (3 tr.) fundar origo, originis (f) origen
cum (preposicin + ablativo) con paucus, a, um poco
Dido, Didonis (f) Dido (reina de Cartago) praeclarus, a, um famoso
dolor, doloris (m) dolor procella, ae tormenta
duco, duxi, ductum (3 tr.) llevar, conducir profugus, a, um fugitivo, escapado, desterrado
et (conjuncin coordinante) y pugna, ae lucha, batalla, combate
ex (preposicin + ablativo) de, desde pulcher, pulchra, pulchrum bello, hermoso
fortitudo, fortitudinis (f) fuerza, nimo regina, ae reina
fugio, fugi, fugiturus (3 intr.) huir saevus, a, um enfurecido, violento, salvaje
ibi (adverbio) all sed (conjuncin adversativa) pero
in (preposicin) en, a, hacia socius, i compaero, socio, aliado
infidus, a, um infiel, desleal, traicionero sum, fui (irregular) ser
ira, ae ira Troianus, a, um troyano
Italia, ae Italia tyrannus, i tirano
magnus, a, um gran, grande Tyrii, Tyriorum (m pl) los tirios (hab. de Tiro)
mirus, a, um asombroso, maravilloso vito (1 tr.) evitar
miser, misera, miserum msero, desgraciado, infeliz

Contenido: 3 declinacin. Tema de perfecto verbal: pretrito perfecto, pretrito pluscuamperfecto y futuro perfecto. Adjetivos del
segundo tipo.

4. Analiza sintcticamente y traduce el siguiente texto y las oraciones:

El caballo de madera
Graeci tamen urbem Troiam non ceperant. Tunc Ulixes, Ithacae rex, fraudem invenit. Milites equum ligneum fecerunt.
Equus altus erat. Hercules ab infantia firmus fortisque fuit.

VOCABULARIO
a / ab (preposicin) de, desde latus, a, um ancho, amplio
altus, a, um alto ligneus, a, um de madera
animal, animalis (n) animal, ser viviente miles, militis (m) soldado
callidus, a, um astuto, hbil navis, navis (f) nave
capio, cepi, captum (3 tr.) tomar, coger non (adverbio de negacin) no
collis, collis (m) colina omnis, e todo
equus, i caballo pulcher, pulchra, pulchrum bello, hermoso
facio, feci, factum (3 tr.) hacer quam (conjuncin)
firmus, a, um firme, fuerte rex, regis (m) rey
flos, floris (m) flor rosa, ae rosa
fortis, e fuerte sum, fui ser
fraus, fraudis (f) engao, fraude tamen (conjuncin) sin embargo
Graecus, a, um griego Troia, ae Troya
Hercules, Herculis (m) Hrcules tunc (adverbio) entonces
infantia, ae infancia Ulixes, Ulixis (m) Ulises
invenio, inveni, inventum (3 tr.) encontrar, inventar, urbs, urbis (f) ciudad
descubrir vulpes, vulpis (f) zorra
Ithaca, ae taca

Contenido: 3 declinacin. Tema de perfecto verbal: pretrito perfecto, pretrito pluscuamperfecto y futuro perfecto. Adjetivos del
segundo tipo. Grados del adjetivo. 4 y 5 declinacin.

5. Analiza sintcticamente y traduce el siguiente texto:


VIDA DE ANIBAL
Hannibal, Hamilcaris filius, omnium Carthaginiensium ducum longe maximus fuit. Clarae sunt Hannibalis victoriae in
Italia. Populum Romanum paene devicit; sed Poeni auxilia in Italiam Hannibali non miserunt. Hannibal odium
perpetuum in Romanos iuravit. In Hispaniam venit cum patre Hamilcare. Post Hamilcaris mortem Carthaginienses
Hasdrubalem imperatorem creaverunt. Hispani autem Hasdrubalem necaverunt; tum exercitus summam imperii
Hannibali tradidit.
2
VOCABULARIO
autem (conjuncin) pero, en cambio magnus, a, um gran, grande
auxilium, i auxilio, tropas auxiliares maximus, a, um (sp magnus)
Carthaginienses, Carthaginiensium (m pl) los cartaginenses mitto, misi, missum (3 tr.) enviar
clarus, a, um claro, famoso mors, mortis (f) muerte
creo (1 tr.) nombrar neco (1 tr.) matar
cum (preposicin + ablativo) con non (adverbio de negacin) no
devinco, devici, devictum (3 tr.) vencer enteramente, odium, i odio, rencor
someter omnis, e todo
dux, ducis (m) jefe, gua, general paene (adverbio) casi
exercitus, us ejrcito pater, patris (m) padre
filius, i hijo perpetuus, a, um perpetuo, profundo
Hamilcar, is Amlcar Poeni, Poenorum (m pl) los cartagineses
Hannibal, is Anbal populus, i pueblo
Hasdrubal, is Asdrbal post (preposicin) despus de, tras
Hispani, Hispanorum (m pl) los hispanos Romanus, a, um romano
Hispania,ae Hispania sed (conjunction adversative) pero
imperator, is (m) emperador sum, fui ser
imperium, i mando, orden, autoridad, poder supremo summa, ae suma, totalidad
in (preposicin) en, a, hacia, contra trado, tradidi, traditum (3 tr.) entregar, dar
inutilis, e intil, perjudicial, nocivo tum (adverbio) entonces
Italia, ae Italia venio, veni, ventum (4 intr.) venir, llegar
itaque (conjunction coordinante) y victoria, ae victoria
iuro (1 tr.) jurar virtus, virtutis (f) virtud
longe (adverbio) en mucho [a veces acompaa a
superlativos]

Contenido: 3 declinacin. Tema de perfecto verbal: pretrito perfecto, pretrito pluscuamperfecto y futuro perfecto. Adjetivos del
segundo tipo. 4 y 5 declinacin. Oraciones de relativo.

6. Analiza sintcticamente y traduce el siguiente texto:

La guerra en Hispania
Caesar C. Fabium legatum cum legionibus III, quas Narbone disposuerat, in Hispaniam praemittit et occupat saltus
Pyrenaeos, quos eo tempore L. Afranius tenebat. Fabius ex saltibus praesidia deiecit magnisque itineribus ad
exercitum Afranii contendit.

VOCABULARIO
ad (preposicin) a, hacia, junto a in (preposicin) en, a, hacia, contra
Afranius, i Afranio iter, itineris (n) camino, va
C. Fabius, i Fabio legatus, i embajador, legado
Caesar, Caesaris (m) Csar legio, legionis (f) legin
contendo, contendi, contentum (3 tr e intr.) tender, magnus, a, um gran, grande
esforzarse, dirigirse Narbo, Narbonis (m) Narbona (ciudad de la Galia)
cum (preposicin + ablativo) con occupo (1 tr.) ocupar, invadir
deicio, deieci, deiectum (3 tr.) echar, desalojar praemitto, praemisi, praemissum (3 tr.) enviar delante
dispono, disposui, dispositum (3 tr.) disponer, colocar praesidium, i guarnicin, destacamento
eo (adjetivo, aparece en ablativo y acompaa a tempore, se Pyrenaeus, a, um pirenaico [saltus P. los Pirineos]
traduce por este) qui, quae, quod (pronombre relativo)
ex (preposicin) de, desde saltus, us desfiladero
exercitus, us ejrcito tempus, temporis (n) tiempo
Hispania,ae Hispania teneo, tenui, tentum (3 tr e intr.) tener, ocupar

Contenido: 3 declinacin. Tema de perfecto verbal: pretrito perfecto, pretrito pluscuamperfecto y futuro perfecto. Adjetivos del
segundo tipo. 4 y 5 declinacin. Oraciones de relativo. Infinitivo.

7. Analiza sintcticamente y traduce el siguiente texto:

LAS AVENTURAS DE ULISES. El odre de Eolo.


Postea Ulixes insulam petivit cuius Aeolus rex erat. Ulixes ventorum deo omnia itineris pericula narravit. Aeolus Ulixi
auxilium praebere constituit. Itaque Ithacae regi utrem dedit, in quo ventos incluserat. Tum Graeci sine periculo
navigare potuerunt. Decimo die maiorum terram iam videbant, cum (cuando) nautae utrem clam aperuerunt. Statim
omnes venti exierunt et Ulixem et suos comites longe a patria pepulerunt.

3
Vocabulario
a (preposicin) a, hacia, por maior, maioris (cp magnus) mayor
Aeolus, i Eolo narro (1 tr.) narrar, contra
aperio, aperui, apertum (4 tr) abrir nauta, ae marinero
auxilium, i ayuda omnis, e todo
clam (adverbio) oculta, furtivamente / (preposicin) a patria, ae patria
escondidas de pello, pepuli, pulsum (3 tr) impulsar, golpear, rechazar
comes, comitis (m) compaero, aliado periculum, i peligro
constituo, constitui, constitutum (3 tr.) colocar, decidir peto, petivi, petitum (4 tr) pedir
decimus, a, um dcimo possum, potui (irr tr) poder, ser capaz de
deus, i dios postea (adverbio) luego, despus
dies, diei da qui, quae, quod (pronombre relativo)
do, dedi, datum (1 tr.) dar, entregar rex, regis (m) rey
et (conjuncin) y sine (preposicin) sin
exeo, exii, exitum (4 intr) salir, irse statim (adverbio) constantemente, al punto, al instante
Graecus, a, um griego sum, fui (irr) ser
iam (adverbio) ya suus, a, um su, suyo
in (preposicin) en, a, hacia terra, ae tierra
includo, inclusi, inclusum (3 tr.) encerrar, cerrar tum (adverbio) entonces
insula, ae isla Ulixes, Ulixis, m. Ulises
itaque (conjuncin) y uter, utris (m) odre
iter, itineris (n) camino, va ventus, i viento
Ithaca, ae taca video, vidi, visum (4 tr) ver
longe (adverbio) lejos, a distancia

Contenido: 3 declinacin. Tema de perfecto verbal: pretrito perfecto, pretrito pluscuamperfecto y futuro perfecto. Adjetivos del
segundo tipo. 4 y 5 declinacin. Oraciones de relativo. Infinitivo y participio.

8. Analiza sintcticamente y traduce las siguientes frases:

Ab Hannibale in Italiam veniente multa oppida capiebantur.


Romani legatos pacem petentes miserunt.
Imperatorem milites cohortantem sagitta vulneravit.

Vocabulario
a / ab (preposicin) de, desde, por multus, a, um mucho
capio, cepi, captum (3 tr.) tomar, coger, capturar oppidum, i (n) ciudad, plaza fuerte
cohortor, cohortatus sum (dep 1 tr) exhortar, animar, excitar pax, pacis (f) paz
Hannibal, is (m) Anbal peto, petivi, petitum (3 tr) intentar llegar a, dirigirse a,
imperator, -is (m) emperador atacar, acercarse a, reclamar, pedir
in (preposicin) en / a, hacia Romanus, a, um romano
Italia, ae Italia sagitta, ae flecha
legatus, i (m) embajador, legado venio, veni, ventum (4 intr) venir, llegar
miles, militis (m) soldado vulnero (1 tr) atacar
mitto, misi, missum (3 tr) enviar

4
RESUMEN DE MORFOLOGA NOMINAL 1 BACHILLERATO
1 DECLINACIN

SINGULAR PLURAL
Nominativo -A - AE
Vocativo -A - AE
Acusativo - AM - AS
Genitivo - AE - ARUM
Dativo - AE - IS
Ablativo -A - IS
Locativo - AE

2 DECLINACIN
MASCULINO NEUTRO
Singular Plural Singular Plural
Nominativo -US/ -ER/ -IR Nominativo
-I
Vocativo -E/ -ER/ -IR Vocativo -UM -A
Acusativo -UM -OS Acusativo
Genitivo -I -ORUM Genitivo -I -ORUM
Dativo Dativo
-O -IS -O -IS
Ablativo Ablativo

3 DECLINACIN
TEMAS EN CONSONANTE (IMPARISLABOS) TEMAS EN I (PARISLABOS)
Masculino- Femenino Neutro Masculino- Femenino Neutro
Singular Plural Singular Plural Singular Plural Singular Plural
N. S / --- -ES --- -A N. S -ES --- -IA
V. S / --- -ES --- -A V. S -ES --- -IA
AC. EM -ES --- -A AC. EM -ES --- -IA
GEN. IS -UM -IS -UM GEN. IS -IUM -IS -IUM
DAT. I -IBUS -I -IBUS DAT. I -IBUS -I -IBUS
ABL. E -IBUS -E -IBUS ABL. E -IBUS -I -IBUS

4 DECLINACIN
Masculino - Femenino Neutro
Singular Plural Singular Plural
N - US
V - US - US -U - UA
AC - UM
G - US - UUM - US - UUM
D - UI - IBUS - UI - IBUS
AB -U -U

5 DECLINACIN
Singular Plural
N - ES
V - ES - ES
AC - EM
G - EI - ERUM
D - EI - EBUS
AB -E

5
RESUMEN DE MORFOLOGA VERBAL 1 BACHILLERATO

TEMA DE PRESENTE
A partir del tema verbal de presente formamos los siguientes tiempos verbales: presente de indicativo, imperfecto de
indicativo y futuro imperfecto de indicativo.

PRESENTE DE INDICATIVO

El esquema del presente de indicativo es:


TEMA DE PRESENTE + DESINENCIAS PERSONALES
(raz + vocal de unin)
-O/-M
-S
-T
-MUS
-TIS
-NT
IMPERFECTO DE INDICATIVO Trad: CANTABA, REA, DORMA
TEMA DE PRESENTE + BA (morfema temporal-modal) + DESINENCIAS PERSONALES

FUTURO IMPERFECTO Trad: CANTAR, DORMIR

1 y 2 conjugacin. Para estas dos conjugaciones el esquema de formacin del futuro es el siguiente:
TEMA PRESENTE + B (morfema temporal-modal) + DESINENCIAS PERSONALES

Resto de conjugaciones. El esquema de formacin es el siguiente:


A (1 persona singular)
TEMA PRESENTE + E (resto de personas) + DESINENCIAS PERSONALES

TEMA DE PERFECTO

Para formar el perfecto de indicativo de los verbos latinos, nos tenemos que fijar en el enunciado de los verbos. Si
recordis los verbos en latn se enuncian de la siguiente manera:

Amo: 1 persona del singular del presente de indicativo


Amas: 2 persona del presente de indicativo
Amare: infinitivo de presente
Amavi: 1 persona singular del pretrito perfecto
Amatum: tema de supino

Los tiempos de perfecto se forman sobre el tema de perfecto, que se halla quitando la desinencia I de la primera
persona del perfecto que aparece en el enunciado del verbo. Ejemplo:

Amo, amas, amare, amavi, amatum AMAV- (tema de perfecto)

Los tiempos verbales que se forman a partir del tema de perfecto son el pretrito perfecto, el pretrito
pluscuamperfecto y el futuro perfecto.

PRETRITO PERFECTO (Trad: he amado / am, cant)

-I
-ISTI
Tema de perfecto + Desinencias de perfecto -IT
-IMUS
-ISTIS
-ERUNT / -ERE

6
PRETRITO PLUSCUAMPERFECTO

-M
-S
Tema de perfecto + Morfema temporal- modal + Desinencias -T
ERA- personales - MUS
- TIS
- NT

Este tiempo se traduce por HABER + PARTICIPIO DEL VERBO que aparezca (haba amado).

FUTURO PERFECTO

- O (-ERO)
-S
Tema de perfecto + Morfema temporal-modal + Desinencias -T
-ERI- personales - MUS
- TIS
- NT
FLEXIN DEL VERBO SUM

La conjugacin de este verbo es irregular en todos sus tiempos, excepto en el tema de perfecto.
A diferencia del resto de los tiempos verbales, el verbo sum es regular en los tiempos de perfecto. El tema de
perfecto del verbo sum es FU- y a este tema se le aaden las desinencias caractersticas de cada tiempo.

Presente de Pretrito Futuro Pretrito Pretrito plusc Futuro perfecto


indicativo imperfecto imperfecto perfecto fueram fuero
sum eram ero fui fueras fueris
es eras eris fuisti fuerat fuerit
est erat erit fuit fueramus fuerimus
sumus eramus erimus fuimus fueratis fueritis
estis eratis eritis fuistis fuerant fuerint
sunt erant erint fuerunt/ fuere Trad: HABA Trad: HABR
Trad: SOY, ERES Trad: ERA Trad: SER Trad: FUI SIDO SIDO

Este verbo es uno de los ms utilizados en latn. Para traducirlo adecuadamente, tendremos en cuenta lo siguiente:
Si va acompaado de un atributo, lo traducimos por SER/ESTAR. Ejemplo: Puella alta est. La nia es alta; puella laeta
est. La nia est contenta.

Si va acompaado de un circunstancial de lugar, lo traducimos por ESTAR/VIVIR. Ejemplo: Puella in insula est. La nia
est en la isla o La nia vive en la isla.

Si no va acompaado de un atributo, tambin lo podemos traducir por HABER/EXISTIR. Ejemplo: Puella in insula est.
Hay una nia en la isla.

USOS DE LOS CASOS EN LATIN


Nominativo = Sujeto. Para que un sustantivo o pronombre sea sujeto del verbo, debe concertar con l en nmero,
1
persona y sentido . El sustantivo, si no es nombre propio, se traduce con uno de los artculos siguientes: el, la, los, las /
un, una, unos, unas.
En las oraciones copulativas, un nombre o pronombre en nominativo puede desempear, tambin, la funcin de
atributo. En las oraciones predicativas puede actuar como complemento directo.
Vocativo = Sirve para exclamar o llamar. nicamente sale en frases de estilo directo.

1
Un sustantivo, aunque concierte con el verbo en nmero y persona, no ser sujeto del mismo, si no existe conformidad entre la accin expresada
por ste y el significado de aqul. As, en la frase: Sirenum cantus audivit, la palabra cantus (que puede ser: nom., voc. y gen. de sing.; y nom. voc. y
ac. de pl.), aun cuando, en nom. sing., concierte con el verbo en nm. y pers., nunca podra ser sujeto del mismo, porque falta la citada
conformidad. En efecto, alguien puede escuchar unos cantos (ac. pl.), pero el canto (nom. sing..) no puede escuchar nada.

7
Acusativo:
- Sin preposicin = Complemento directo (casi siempre). Si es de persona, se traduce con la preposicin a.
- Con preposicin = Complemento circunstancial.
Genitivo = Complemento del nombre, generalmente, del nombre ms prximo. Se traduce con la preposicin de. Si el
genitivo va en medio de dos sustantivos, el sentido de la frase indicar a cul de ellos complementa.
Dativo = Complemento indirecto. Se traduce con la preposicin a o para.
Ablativo = Complemento circunstancial. Se traduce con alguna de las preposiciones siguientes: con, de, en o por.
2
ORDEN A SEGUIR EN LA TRADUCCIN DE LA FRASE LATINA
3
CONJUNCIN (si introduce oracin) / PRON. RELAT. (si la oracin es de relativo) + SUJETO + VERBO + ADVERBIO (si es
de negacin, se pone delante del verbo) + COMPLEM. DIR. + COMPLEM. INDIR. + ACUS. CON PREP. + ABLAT. SIN PREP.
+ ABLAT. CON PREP.

La oracin copulativa, en cambio, se ordenar as: SUJETO + VERBO SUM + ATRIBUTO.

LA VOZ PASIVA
En latn, al igual que en castellano, el verbo presenta dos voces, activa y pasiva. En la voz activa la accin procede del
sujeto, que recibe el nombre de agente. Ej: Marcus amat (Marco ama). En la voz pasiva la accin recae sobre el sujeto,
recibiendo el nombre de paciente. Ej: Marcus amatur (Marco es amado).

Formacin
1. Tema de presente.
Las formas verbales pasivas se forman en castellano con el participio del verbo que se conjuga y el verbo ser como
auxiliar (ej. es amado). El latn, en cambio, tiene desinencias propias para las formas pasivas, pero slo para las del
tema de presente.

As, para crear las formas pasivas del tema de presente de un verbo, hay que sustituir las desinencias activas por las
pasivas: Ej: amo: amor; amas: amaris / amare; amabo: amabor; etc.

nicamente hay que tener en cuenta que la i breve pasa a e ante la desinencia ris/ -re. Ej: amabis: amaberis.

Oraciones de relativo y pronombre relativo. (pgina 196 y 197 del libro)


Pronombres personales, demostrativos y posesivos. (pginas 108, 109 y 110 del libro)
Infinitivo y participio. (pginas 152, 153, 154 y 155 del libro)

2
Convendr que el alumno, una vez que haya analizado convenientemente la frase latina objeto de traduccin, la ordene tal como se le indica aqu,
hasta que se haya familiarizado con la estructura y traduccin de las mismas.
3
El sujeto, en latn, muchas veces est elptico. Expreso o elptico, puede llevar uno o ms complementos, que habr que ordenar y traducir con l.
Los posibles complementos del sujeto son: adjetivo en nominativo; participio en nominativo; aposicin (ncleo) en nominativo; genitivo; oracin de
relativo. Igualmente, el CD, el CI, etc., pueden llevar alguno/s de estos complementos, que habr que ordenar y traducir tambin con cada uno de
ellos.
8