Dossier Il·lustrat Sergi Segura

Il·lustracions per a la difusió
de la història i la cultura

PLAFONS EXPLICATIUS · CONTES INFANTILS · CONFERÈNCIES ·MATERIAL DIDÀCTIC
PLÀNOLS TURÍSTICS · PUBLICACIONS

s.segura.b@hotmail.es
http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
Presentació
Benvinguts/des

Em dic Sergi Segura i, abans de fer una presentació del
meu treball, m’agradaria explicar un parell de coses sobre
mi.

He portat el dibuix i la pintura a la sang de ben petit i no
he parat de dibuixar al llarg de la meva vida.

Un altre de les meves passions són la història i l’arqueologia,
per aquesta raó em vaig llicenciar en 2003; tot i que molt
abans d’acabar la carrera, l’any 1997, vaig començar a fer
tasques d’arqueòleg. Des d’aquelles primeres experiències,
he treballat en gran quantitat d’excavacions arqueològiques,
excavant, inventariant material i dirigint equips de treball;
tot això m’ha permès adquirir una àmplia experiència.

Així doncs, si el dibuix i l’arqueologia són el que més em
fascina, perquè no fusionar les dues passions?; i així ho
vaig fer amb la realització d’il·lustracions històriques, les
quals em permeten explicar les restes arqueològiques i els
fets històrics a partir del dibuix.

De mica en mica he ampliat el ventall de l’ús de les
il·lustracions i, a part de la història i l’arqueologia, realitzo
dibuixos per a la difusió de la cultura en general. s.segura.b@hotmail.es
http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
ARQUEOLOGIA
I HISTÒRIA
Il·lustracions per a plafons explicatius
a jaciments arqueològics i recintes
museístics
Poblat iber
Il·lustració per al jaciment del Cogulló a Sallent (Bages)

ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA s.segura.b@hotmail.es
·4· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
Domus romana
Il·lustració per al recinte museístic de la Domus d’Avinyó a Barcelona

ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA s.segura.b@hotmail.es
·5· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
Castell medieval
Il·lustració per al recinte del castell de Subirats (Alt Penedès)

ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA s.segura.b@hotmail.es
·6· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
LA IL·LUSTRACIÓ
I LA DIFUSIÓ
Il·lustracions per a
conferències i visites guiades
Vil·la romana
Presentació de l’Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2014

LA IL·LUSTRACIÓ I LA DIFUSIÓ s.segura.b@hotmail.es
·8· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
Dama d’Elx
Curs “La Dama de Elche y su entorno” organitzat per la Universitas Miguel Hernández el 2016

LA IL·LUSTRACIÓ I LA DIFUSIÓ s.segura.b@hotmail.es
·9· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
MÓN INFANTIL I
JUVENIL
Il·lustracions per a material didàctic
i contes infantils
El pregó dels infants
Il·lustracions per al material didàctic realitzat per l’empresa Jocs al segon. Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

MÓN INFANTIL I JUVENIL s.segura.b@hotmail.es
· 11· http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
Carnaval de Cunit La casa d’en Boig Carnaval
Portada i contraportada del conte infantil per a cicle mitjà i superior. Ajuntament de Cunit

MÓN INFANTIL I JUVENIL s.segura.b@hotmail.es
· 12 · http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
PASSEJAR I
APRENDRE
Il·lustracions per a plànols turístics i
recorreguts culturals
NUCLIS AMB ENCANT
Il·lustracions per al plànol turístic del municipi de La Llacuna (Anoia). Consell Comarcal de l’Anoia

PASSEJAR I APRENDRE s.segura.b@hotmail.es
· 14 · http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es
“Moltes gràcies a tots
per veure el meu
dossier il·lustrat”

Estem en contacte
s.segura.b@hotmail.es

Més informació
http://ilustraciohistorica.blogspot.com.es