Развој ресурсног центра за децу са проблемима у понашању и њихове породице

Број деце са проблемима у понашању је у порасту. Ради се, углавном, о занемареној деци
која испољавају тешкоће у емоционално – социјалном развоју, а њихово најближе
окружење, често, то не препознаје и сматра их, готово једино, одговорним за њихову
неприлагођеност.

Зашто деца развијају проблеме у понашању? Од чега зависи да ли ће проблем прерасти у
поремећај или деликвенцију? Ко данас васпитава децу? Ако су батине
контрапродуктивне, шта је онда алтернатива? Да ли је предрасуда да су деца са
проблемима у понашању искључиво одговорна за своје понашање? Шта им данас нуди
друштво и његови сервиси? Да ли се са вишегодишњим трендом смањивања броја деце у
Србији, повећавају или смањују шансе за њихов нормалан развој? Шта каже живот?

Пројектом Развој ресурсног центра за децу са проблемима у понашању и њихове
породице, са слоганом Недостаје ми детињство, финансираним средствима Европске
уније, желимо да унапредимо социјализацију и укључење у заједницу деце са
проблемима у понашању.

У циљу превенције њихове деликвенције, Асоцијација за алтернативно породично
старање о деци FAMILIA и партнери – Центри за породични смештај и усвојење
Крагујевац, Ниш, и Ћуприја, обучавају одгајатеље (хранитеље, усвојитеље, родитеље),
наставнике и васпитаче, да боље разумеју потребе које стоје иза непожељног понашања
деце, као и да овладају вештинама за њихово позитивно дисциплиновање, подржавање
оптималног развоја и обликовање у продуктивне чланове друштва.

Кроз снимање и емитовање четири округла стола у којима су учествовали представници
Центара за породични смештај и усвојење, Завода за васпитање деце и омладине,
васпитачи, психолози, социјални педагози, психијатри, хранитељи, социјални радници,
као и новинари који су имали прилику да им постављају питања, остварена је могућност
да се јавности укаже на неопходност успостављања и лиценцирања специјалистичке
услуге – Ресурсног центра, за децу са проблемима у понашању и њихове породице.

Пројекат је део програма „Подршка Европске уније инклузивном друштву“ који ЕУ
финансира са 5,4 милиона евра, а спроводи га Делегација Европске уније у Републици
Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са
5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у
Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и
други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова,
који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које
спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови,
центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна
предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и
здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену
укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs ) у
сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
(www.minrzs.gov.rs ).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs .