Unha antiga alumna do IES García Barbón acada un “Premio de Excelencia Académica”

Paula Alonso Campos, estudante de 2º de Bacharelato do IES García Barbón durante o curso
2015/2016 recibirá o día 20 de abril un dos Premios de Excelencia Académica que concede a
Universidade de Vigo aos mellores expedientes académicos –cunha nota media de 9.9-.
Noraboa! para Paula de parte da comunidade educativa do IES García Barbón.