Está en la página 1de 2

Bijlage 3 Feedback op lesontwerp en

toelichting

Student: Hilde Hanssen Docent: Fleur Melse


Vakgebied: N&T Stagegroep: 7
Klas: PEH16VA Datum feed-forward: 07-04-2017

Voldoet aan Bijstelling gewenst: wat kan student doen


gewenste om product op dit onderdeel te
situatie verbeteren?
Kennis over (kinderen in) de groep Pedagogische
is nadrukkelijk verwerkt in de en
omschrijving van de beginsituatie vakspecifieke
van de groep, zowel in beginsituatie
pedagogische zin (gedrag, zijn goed.
groepsverhoudingen,
groepsdynamiek) als in didactische
zin (vakspecifieke beginsituatie).

De lesdoelen zijn afgestemd op de De doelen In de lesdoelen aangeven wat ze aan het


beginsituatie. In de formulering sluiten goed einde van de les kunnen. (Aan het einde
ervan wordt zichtbaar dat kennis aan bij je van de les hebben de kinderen.)
van vakdidactiek en leerlijnen op kerndoel. Sommige doelen zijn al SMART
een logische manier is verwerkt. omschreven, maar leren is niet
meetbaar/zichtbaar, dit zou je nog
aankunnen passen.
Werk- en groeperingsvormen Goed idee om
zijn afgestemd op specifieke dit in
kenmerken van de groep n op tweetallen te
specifieke kenmerken van doen en
vakdidactiek. goede
verdeling van
je les!
(afwisseling
filmpjes,
aanrommelen
, theorie en
gericht
werken)
Werk- en groeperingsvormen Sterk, zeker
zijn functioneel ondersteunend bij
het behalen van de lesdoelen.

De proces- en productdoelen Sterk


worden expliciet gevalueerd met geformuleerd,
de kinderen. goed SMART
omschreven.
De werkvormen die worden Goed om hier
gehanteerd bij evaluatie zijn een aantal
passend bij vakdidactiek en kinderen uit
sluiten aan op specifieke kenmerken te kiezen en
van de groep. de rest van
de klas hier
wel actief bij
te betrekken!
*Een aanzet tot samenwerkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste drie lesontwerpen
**Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste n lesontwerp

Opmerkingen