Está en la página 1de 1

PISA COMBUSTIBLES SA DE CV

CARRETERA SAN MIGUEL


CONTLA-APIZACO 60
SAN MIGUEL CONTLA SANTA CRUZ
TLAXCALA
TLAXCALA C.P. 90640
RFC: PCO030829919
TEL/FAX:
Expedido en:
BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA 31
5TA SECCION AGRICOLA DE DOLORES C.P.
90433 TETLA DE LA SOLIDARIDAD
CHAUTZINGO TLAXCALA
MEXICO
Rgimen Fiscal:
Regimen General
Lugar de expedicin:
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA

Estacin: E09700
Clave Pemex: 0000113820
***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: Efectivo ****
**** Pago en una sola exhibicin ****
FACTURA No. : B74747
FOLIO FISCAL:
6847d9d1-a69e-4148-cf11-2bd91ff4f9be
Fecha: 2014-04-26 Hora: 20:42:04
Fecha y hora de certificacin:
2014-04-26T20:41:58
FOLIO ERP: 1-B74747
------------------ CLIENTE ------------------
101580
BAEZ HERNANDEZ SILVIA
BAHS791031L98
SEGUNDA PRIVADA CALLE 2 DE ABRIL
COL. 4TA SECC
TETLA, TLAXCALA
C.P. 90433
MEXICO
DESCRIPCIN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE
32011 Magna
83.9440 Litros $10.903103 $915.25
Factura s/nota(s) : 2191754-0, 2193836-0,
2195483-0, 2187335-0, 2187568-0, 2191448-0,
2189910-0, 2190648-0, 2196620-0, 2192875-0
Subtotal $915.25
IVA 16.00% $141.61
TOTAL PESOS : $1,056.86
(un mil cincuenta y seis pesos 86/100 M.N.)
-------- SELLO DIGITAL DEL CFD --------
mrjOXlUdqJkQmxx+bs7NhNSeTCXZMMG8Y
MK8avCJBwep1gbGhg7A2X+Dr8DD9SDEUu0
wBJ4qOAb/vpZRMHjEYLk0YwdbdVRWQ31c+
wm4mcIUQzISffNYaR85MiMMT0Ag2xM3bcG
HzyArkL8/qCmzYeGHfroW99O9NtYK8DcTrhk
=
-------- SELLO DEL SAT --------
lqoty+AjrkVxxlpvy7R+v/goIe4e9UwjK8En+JM
th8QoxI3epC+rRTpWgla29jYityXsBjXay5rT/G
eh/CtgnT99WMTYLdTXBTNntIadFUxPTXxDf+
zdcc79/UxjyCejP4uuIUp8cQwSSadKpsjkh2vV
SPbl0LGH/x1gNqeWdho=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
--------------------------------
||1.0|6847d9d1-a69e-4148-cf11-2bd91ff4f9be|2
014-04-26T20:41:58|mrjOXlUdqJkQmxx+bs7N
hNSeTCXZMMG8YMK8avCJBwep1gbGhg7A2
X+Dr8DD9SDEUu0wBJ4qOAb/vpZRMHjEYLk
0YwdbdVRWQ31c+wm4mcIUQzISffNYaR85Mi
MMT0Ag2xM3bcGHzyArkL8/qCmzYeGHfroW
99O9NtYK8DcTrhk=|00001000000300091673||
--------------------------------

Este documento es una representacin


impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000300091673
No. De Serie del CSD:
00001000000202577941
Sistema de facturacin electrnica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx