Está en la página 1de 7

TALLER DE ROBTICA b) 1B 1 hasta 8

c)1B 9 hasta 11
ACTIVIDADES A REALIZAR:
d) 1B 12
a) 1A 1 hasta 12 e) 1B 13
b) 1B 1 hasta 8 f) 1B 14
c)1B 9 hasta 11 g) 1B 1 (rojo)
d) 1B 12
e) 1B 13
f) 1B 14 TALLER DE ROBTICA
g) 1B 1 (rojo)
ACTIVIDADES A REALIZAR:

a) 1A 1 hasta 12
TALLER DE ROBTICA b) 1B 1 hasta 8
c)1B 9 hasta 11
ACTIVIDADES A REALIZAR:
d) 1B 12
a) 1A 1 hasta 12 e) 1B 13
b) 1B 1 hasta 8 f) 1B 14
c)1B 9 hasta 11 g) 1B 1 (rojo)
d) 1B 12
e) 1B 13
f) 1B 14 TALLER DE ROBTICA
g) 1B 1 (rojo)
ACTIVIDADES A REALIZAR:

a) 1A 1 hasta 12
TALLER DE ROBTICA b) 1B 1 hasta 8
c)1B 9 hasta 11
ACTIVIDADES A REALIZAR:
d) 1B 12
a) 1A 1 hasta 12 e) 1B 13
b) 1B 1 hasta 8 f) 1B 14
c)1B 9 hasta 11 g) 1B 1 (rojo)
d) 1B 12
TALLER DE ROBTICA
e) 1B 13
f) 1B 14 ACTIVIDADES A REALIZAR:
g) 1B 1 (rojo)
a) 2A 1 hasta 12
TALLER DE ROBTICA b) 2B 1 hasta 7
c)2B 8 hasta 18
ACTIVIDADES A REALIZAR:
d) 2B 19
a) 1A 1 hasta 12 e) 2B 20
ACTIVIDADES A REALIZAR:

a) 2A 1 hasta 12
TALLER DE ROBTICA b) 2B 1 hasta 7
c)2B 8 hasta 18
ACTIVIDADES A REALIZAR:
d) 2B 19
a) 2A 1 hasta 12 e) 2B 20
b) 2B 1 hasta 7
c)2B 8 hasta 18
d) 2B 19 TALLER DE ROBTICA
e) 2B 20
ACTIVIDADES A REALIZAR:

a) 2A 1 hasta 12
TALLER DE ROBTICA b) 2B 1 hasta 7
c)2B 8 hasta 18
ACTIVIDADES A REALIZAR:
d) 2B 19
a) 2A 1 hasta 12 e) 2B 20
b) 2B 1 hasta 7
c)2B 8 hasta 18
d) 2B 19
e) 2B 20

TALLER DE ROBTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:

a) 2A 1 hasta 12
b) 2B 1 hasta 7
c)2B 8 hasta 18
d) 2B 19
e) 2B 20

TALLER DE ROBTICA
TALLER DE ROBOTICA TALLER DE ROBOTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR: ACTIVIDADES A REALIZAR:

a) 9A 1 hasta 11 a) 9A 1 hasta 11
b) 9B 1 hasta 12 b) 9B 1 hasta 12
c)9B 13 hasta 21 c)9B 13 hasta 21
d) 9B 22 hasta 30 d) 9B 22 hasta 30
e) 9B 1 rojo hasta 15 e) 9B 1 rojo hasta 15
rojo rojo

TALLER DE ROBOTICA TALLER DE ROBOTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR: ACTIVIDADES A REALIZAR:

a) 9A 1 hasta 11 a) 9A 1 hasta 11
b) 9B 1 hasta 12 b) 9B 1 hasta 12
c)9B 13 hasta 21 c)9B 13 hasta 21
d) 9B 22 hasta 30 d) 9B 22 hasta 30
e) 9B 1 rojo hasta 15 e) 9B 1 rojo hasta 15
rojo rojo

TALLER DE ROBOTICA TALLER DE ROBOTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR: ACTIVIDADES A REALIZAR:

a) 9A 1 hasta 11 a) 9A 1 hasta 11
b) 9B 1 hasta 12 b) 9B 1 hasta 12
c)9B 13 hasta 21 c)9B 13 hasta 21
d) 9B 22 hasta 30 d) 9B 22 hasta 30
e) 9B 1 rojo hasta 15 e) 9B 1 rojo hasta 15
rojo rojo
TALLER DE ROBOTICA ACTIVIDADES A REALIZAR:

ACTIVIDADES A REALIZAR: a) 3A 1 hasta 8


b) 3B 1 hasta 13
a) 3A 1 hasta 8
c)3B 14 hasta 15
b) 3B 1 hasta 13
c)3B 14 hasta 15

TALLER DE ROBOTICA

TALLER DE ROBOTICA ACTIVIDADES A REALIZAR:

ACTIVIDADES A REALIZAR: a) 3A 1 hasta 8


b) 3B 1 hasta 13
a) 3A 1 hasta 8
c)3B 14 hasta 15
b) 3B 1 hasta 13
c)3B 14 hasta 15

TALLER DE ROBOTICA

TALLER DE ROBOTICA ACTIVIDADES A REALIZAR:

ACTIVIDADES A REALIZAR: a) 3A 1 hasta 8


b) 3B 1 hasta 13
a) 3A 1 hasta 8
c)3B 14 hasta 15
b) 3B 1 hasta 13
c)3B 14 hasta 15

TALLER DE ROBOTICA

TALLER DE ROBOTICA ACTIVIDADES A REALIZAR:

ACTIVIDADES A REALIZAR: a) 3A 1 hasta 8


b) 3B 1 hasta 13
a) 3A 1 hasta 8
c)3B 14 hasta 15
b) 3B 1 hasta 13
c)3B 14 hasta 15

TALLER DE ROBOTICA
TALLER DE ROBOTICA a) 12A 1 hasta 8
b) 12A 9 hasta 14
ACTIVIDADES A REALIZAR: c) 12A 15 hasta 22
d) 12B 1 hasta 12
a) 12A 1 hasta 8
e) 12B 13 hasta 14
b) 12A 9 hasta 14
f) 12B 15
c) 12A 15 hasta 22
g) 12B 16
d) 12B 1 hasta 12
e) 12B 13 hasta 14
f) 12B 15
g) 12B 16

TALLER DE ROBOTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:

TALLER DE ROBOTICA a) 12A 1 hasta 8


b) 12A 9 hasta 14
ACTIVIDADES A REALIZAR: c) 12A 15 hasta 22
d) 12B 1 hasta 12
a) 12A 1 hasta 8
e) 12B 13 hasta 14
b) 12A 9 hasta 14
f) 12B 15
c) 12A 15 hasta 22
g) 12B 16
d) 12B 1 hasta 12
e) 12B 13 hasta 14
f) 12B 15
g) 12B 16

TALLER DE ROBOTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:

TALLER DE ROBOTICA a) 12A 1 hasta 8


b) 12A 9 hasta 14
ACTIVIDADES A REALIZAR: c) 12A 15 hasta 22
d) 12B 1 hasta 12
a) 12A 1 hasta 8
e) 12B 13 hasta 14
b) 12A 9 hasta 14
f) 12B 15
c) 12A 15 hasta 22
g) 12B 16
d) 12B 1 hasta 12
e) 12B 13 hasta 14
f) 12B 15
g) 12B 16

TALLER DE ROBOTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:
TALLER DE ROBOTICA a) 11A 1 hasta 7
b) 11B 1 hasta 10
ACTIVIDADES A REALIZAR:
c) 11B 11
a) 11A 1 hasta 7 d) 11B 12
b) 11B 1 hasta 10 e) 11B 13
c) 11B 11
d) 11B 12
e) 11B 13 TALLER DE ROBOTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:

TALLER DE ROBOTICA a) 11A 1 hasta 7


b) 11B 1 hasta 10
ACTIVIDADES A REALIZAR:
c) 11B 11
a) 11A 1 hasta 7 d) 11B 12
b) 11B 1 hasta 10 e) 11B 13
c) 11B 11
d) 11B 12
e) 11B 13 TALLER DE ROBOTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:

TALLER DE ROBOTICA a) 11A 1 hasta 7


b) 11B 1 hasta 10
ACTIVIDADES A REALIZAR:
c) 11B 11
a) 11A 1 hasta 7 d) 11B 12
b) 11B 1 hasta 10 e) 11B 13
c) 11B 11
d) 11B 12
e) 11B 13 TALLER DE ROBOTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:

TALLER DE ROBOTICA a) 11A 1 hasta 7


b) 11B 1 hasta 10
ACTIVIDADES A REALIZAR:
c) 11B 11
a) 11A 1 hasta 7 d) 11B 12
b) 11B 1 hasta 10 e) 11B 13
c) 11B 11
d) 11B 12
e) 11B 13 TALLER DE ROBTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:
TALLER DE ROBOTICA
a) 13A1 hasta 24
ACTIVIDADES A REALIZAR: b) 13B1 hasta 18
c)13B 19 a) 13A1 hasta 24
d) 13B20 b) 13B1 hasta 18
c)13B 19
d) 13B20
TALLER DE ROBTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:
TALLER DE ROBTICA
a) 13A1 hasta 24 ACTIVIDADES A REALIZAR:
b) 13B1 hasta 18
c)13B 19 a) 13A1 hasta 24
d) 13B20 b) 13B1 hasta 18
c)13B 19
d) 13B20
TALLER DE ROBTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:
TALLER DE ROBTICA
a) 13A1 hasta 24 ACTIVIDADES A REALIZAR:
b) 13B1 hasta 18
c)13B 19 a) 13A1 hasta 24
d) 13B20 b) 13B1 hasta 18
c)13B 19
d) 13B20
TALLER DE ROBTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR:
TALLER DE ROBTICA
a) 13A1 hasta 24 ACTIVIDADES A REALIZAR:
b) 13B1 hasta 18
c)13B 19 a) 13A1 hasta 24
d) 13B20 b) 13B1 hasta 18
c)13B 19
d) 13B20
TALLER DE ROBTICA

ACTIVIDADES A REALIZAR: