CEIP PLURILINGÜE DE ANDRADE

O SABOR DA AVENTURA
ESTÁ NO MAR
PLAN PROXECTA 2016/17
ALIMÉNTA-T BEN

o s a p a rt icipar no
stam
Este curso e ro x xecta
P lan P
N T A _ T B EN.
ALIMÉ C on se llería
pl a n a
Dentro deste propón o
do  Mar
ento d o c on sumo
fom n ado dos
co n o a lu m
de peixe fres ducativos
 centros e
Recibimos a visita no cole dun mariñeiro, e a cociñeira dun colexio.
Contáronnos que os mariñeiros cada vez pescan menos, xa que no mar hai
menos peixes e máis lixo. E que os rapaces cada vez comen menos peixe, polo
que ás veces lles falta  enerxía  para xogar, estudar ou atender nas clases. 
r equipos
gamos po
Xo