Está en la página 1de 2

Bijlage 1 Tussentijdse feed-forward overdenking van de groep

(PPO-docent - stap 5-)

Naam student: Domeinexpert PPO:


Leon Scheffers Suzanne Raaijmakers

Groep: Datum feed-forward: maart 2017

In orde Nog
aanpassing
nodig
x
Alle groepsaspecten (zie kijkwijzer typering van je groep PPO) krijgen
aandacht in de overdenking.

x
Van minimaal 3 van de onderscheiden aspecten van groepstypering is in
de toelichting zichtbaar wat de betekenis ervan is voor het lesontwerp.

x
De kijkwijzer typering van je groep is ingevuld en als bijlage toegevoegd
aan de overdenking.

x
De uitwerking van de overdenking van de groep is doordacht;
Er is een verband gelegd tussen de in kaart gebrachte groepsaspecten,
de typering v.d. groep en de lesvoorbereiding.

x
Taalgebruik is correct.

x
Minimaal 500 woorden maximaal 1000 woorden.

x
Bronvermelding volgens APA-richtlijnen

Ontwikkelingsgerichte feedback:

Dag Leon,

Je typering is opgebouwd vanuit een algemeen en pedagogisch deel. De niveaus van rekenen en taal beschrijf
je onder het kopje diverse deelvragen. Je geeft typering is vanuit verschillende perspectieven bekeken en
biedt voldoende onderbouwing voor je overdenking.

In je overdenking maak je de koppeling van je bevindingen naar de theorie. Je verwijst naar de


ontwikkelingsfase waarin de kinderen ongeveer zitten. Prima dat je informatie van eerdere ogps verwerkt in
de huidige opdracht. Vervolgens leg je de relatie naar de typering van je groep. Wat betekent dit nu concreet?
Je noemt dit nu nog Beide jongens verdienen in sommige situaties een andere aanpak.. Aan wat voor een
aanpak denk je? Kijk of je dit concreter kunt maken in je lesvoorbereiding.

Je noemt vervolgens het werken volgens het directe instructiemodel en het coperatief werken als gerichte
interventies. Welke werkvormen ga je inzetten, wanneer en waarom? Houd hier rekening mee met je
lesvoorbereiding.
Dit geldt ook voor de goede en actieve speerpunten die je beschrijft. Maak deze concreet, maar houd het wel
specifiek en haalbaar. Als jegebruik wilt maken van de relatief hoge zelfstandigheid, hoe doe je dit dan?
Wellicht meer complexere werkvormen gebruiken, de verschillende rollen van coperatief leren gebruiken?

Vorm/taal:

Fijn dat je een titelblad toevoegt met je NAW-gegevens. Handig is wanneer je de inleverdatum ook vermeldt.
Prettige opbouw van het document.
Als je een opsomming gebruikt met punt/komma, dan start je de zin met een kleine letter. Zie
https://onzetaal.nl/taaladvies/opsommingen-leestekens-en-hoofdletters
Gewoon een tip, omdat je dat denk ik wel waardeert . Als je actief schrijft wordt je stuk snel scherper. Dit
zeker nu niet gaan aanpassen, maar eventueel meenemen voor een volgende keer (of niet). In deze
overdenking van de groep zal ik inhoud geven aan -> wordt dan: In deze overdenking van de groep geef ik
inhoud aan. Bij de speerpunten schrijf je heel actief!

Ergens in je overdenking staat gebruik i.p.v. gebruikt en teveel i.p.v. te veel.

Handtekening domeinexpert: