Está en la página 1de 34

Periodo Division DepartamentNivel Grupo A/I

201611 4 PC 03 - Preparato 1A
201611 4 PC 03 - Preparato 2A
201611 4 PC 03 - Preparato 3A
201611 4 PC 03 - Preparato 1A
201611 4 PC 03 - Preparato 2A
201611 4 PC 03 - Preparato 1A
201611 4 PC 03 - Preparato 2A
201611 4 PC 03 - Preparato 1A
201611 4 PC 03 - Preparato 2A
201611 4 PC 03 - Preparato 3A
201611 4 PC 03 - Preparato 1A
201611 4 PC 03 - Preparato 1A
201611 4 PC 03 - Preparato 1A
201611 4 PD 03 - Preparato 1A
201611 4 PD 03 - Preparato 2A
201611 4 PD 03 - Preparato 3A
201611 4 PD 03 - Preparato 1A
201611 4 PD 03 - Preparato 2A
201611 4 PD 03 - Preparato 3A
201611 4 PD 03 - Preparato 1A
201611 4 PD 03 - Preparato 2A
201611 4 PD 03 - Preparato 3A
201611 4 PD 03 - Preparato 1A
201611 4 PD 03 - Preparato 2A
201611 4 PD 03 - Preparato 3A
201611 4 PD 03 - Preparato 1A
201611 4 PD 03 - Preparato 1A
201611 4 PD 03 - Preparato 1A
201611 4 PH 03 - Preparato 1A
201611 4 PH 03 - Preparato 2A
201611 4 PH 03 - Preparato 3A
201611 4 PH 03 - Preparato 1A
201611 4 PH 03 - Preparato 2A
201611 4 PH 03 - Preparato 3A
201611 4 PH 03 - Preparato 1A
201611 4 PH 03 - Preparato 1A
201611 4 PH 03 - Preparato 2A
201611 4 PH 03 - Preparato 3A
201611 4 PH 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 2A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PI 03 - Preparato 1A
201611 4 PL 03 - Preparato 1A
201611 4 PL 03 - Preparato 2A
201611 4 PL 03 - Preparato 3A
201611 4 PL 03 - Preparato 1A
201611 4 PL 03 - Preparato 2A
201611 4 PL 03 - Preparato 3A
201611 4 PL 03 - Preparato 3A
201611 4 PL 03 - Preparato 1A
201611 4 PL 03 - Preparato 2A
201611 4 PL 03 - Preparato 3A
201611 4 PM 03 - Preparato 1A
201611 4 PM 03 - Preparato 1A
201611 4 PM 03 - Preparato 2A
201611 4 PM 03 - Preparato 3A
201611 4 PM 03 - Preparato 1A
201611 4 PM 03 - Preparato 1A
201611 4 PM 03 - Preparato 2A
201611 4 PM 03 - Preparato 3A
201611 4 PM 03 - Preparato 1A
201611 4 PM 03 - Preparato 1A
201611 4 PM 03 - Preparato 2A
201611 4 PM 03 - Preparato 3A
201611 4 PS 03 - Preparato 1A
201611 4 PS 6I
201611 4 PS 03 - Preparato 1A
201611 4 PS 03 - Preparato 2A
201611 4 PS 03 - Preparato 3A
201611 4 PS 03 - Preparato 1A
201611 4 PS 03 - Preparato 2A
201611 4 PS 03 - Preparato 3A
CRN Clave Materia PB Bb Wt
19306 PC2000 Salud y socie - - -
19307 PC2000 Salud y socie - - -
19308 PC2000 Salud y socie - - -
19309 PC4018 Materia y sost- - -
19310 PC4018 Materia y sost- - -
19311 PC5012 Energa y mo - - -
19312 PC5012 Energa y mo - - -
19314 PC6016 Investig cient- - -
19315 PC6016 Investig cient- - -
19316 PC6016 Investig cient- - -
19317 PC6025 Nutricin y bi- - -
19318 PC6030 Aplicaciones d- - -
19352 WA6000 Taller de prep- - -
19319 PD2008 Habilidades d- - -
19320 PD2008 Habilidades d- - -
19321 PD2008 Habilidades d- - -
19322 PD2009 Tutoreo y bien- - -
19323 PD2009 Tutoreo y bien- - -
19324 PD2009 Tutoreo y bien- - -
22523 PD4010 Decisiones per- - -
22524 PD4010 Decisiones per- - -
22525 PD4010 Decisiones per- - -
22526 PD4011 Tutoreo y bien- - -
22527 PD4011 Tutoreo y bien- - -
22528 PD4011 Tutoreo y bien- - -
19325 PD5005 Pensamiento -re - -
24354 PD5007 Formacin em- - -
24355 PD6012 Desarrollo org- - -
19326 PH2008 Sociedad con- - -
19327 PH2008 Sociedad con- - -
19328 PH2008 Sociedad con- - -
22529 PH4021 Retos del Mx- - -
22530 PH4021 Retos del Mx- - -
22531 PH4021 Retos del Mx- - -
19329 PH5024 Administraci- - -
19330 PH6014 Soc, econ y po- - -
19331 PH6014 Soc, econ y po- - -
19332 PH6014 Soc, econ y po- - -
24359 PH6028 Emprendimien - - -
22532 PI1026 Ingls avanza- - -
22533 PI2009 Alemn II - - -
22535 PI2010 Francs II - - -
22536 PI2012 Chino mandar - - -
22537 PI2014 Ingls avanzad- - -
22538 PI3008 Ingls III - - -
22539 PI3016 Ingls avanzad- - -
22540 PI4009 Ingls IV - - -
22541 PI4010 Alemn IV - - -
22542 PI4011 Francs IV - - -
22543 PI5009 Ingls V - - -
22544 PI6011 Ingls VI - - -
22545 PI6011 Ingls VI - - -
24794 PRXX001 Optativa inter- - -
24795 PRXX002 Optativa inter- - -
24796 PRXX003 Optativa inter- - -
24797 PRXX004 Optativa inter- - -
24798 PRXX005 Optativa inte - - -
24799 PRXX006 Optativa inter- - -
24800 PRXX007 Optativa inter- - -
24801 PRXX008 Optativa inter- - -
19333 PL2000 Lengua espaol- - -
19334 PL2000 Lengua espaol- - -
19335 PL2000 Lengua espaol- - -
22546 PL4007 Interpretacin- - -
22547 PL4007 Interpretacin- - -
22548 PL4007 Interpretacin- - -
22548 PL4007 Interpretacin- - -
19336 PL6003 Espa y liter - - -
19337 PL6003 Espa y liter - - -
19338 PL6003 Espa y liter - - -
19340 PM1000 Fundamentos- - -
19341 PM2000 Principios de - - -
19342 PM2000 Principios de - - -
19343 PM2000 Principios de - - -
19344 PM3000 Funciones alg- - -
19345 PM4000 Trigonometra- - -
19346 PM4000 Trigonometra- - -
19347 PM4000 Trigonometra- - -
19348 PM5006 Clculo difere- - -
19349 PM6007 Clculo integr- - -
19350 PM6007 Clculo integr- - -
19351 PM6007 Clculo integr- - -
24736 PS5006 Redes sociale- - -
5235 PT1000 Creatividad y - - -
23485 PT2003 Expresin digi- - -
23483 PT2003 Expresin digi- - -
23484 PT2003 Expresin digi- - -
22549 PT4000 Diseo y desar- - -
22550 PT4000 Diseo y desar- - -
22551 PT4000 Diseo y desar
- - -
IM PA AD AS AC CA
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
PO PB IN FR UV-R UV-E
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - X - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - X - - -
- - X - - -
- - X - - -
- - X - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - X - - -
- - X - - -
- - X - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - X - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - X - - -
- - - - - -
- - X - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
CL CE Lu Ma Mi Ju
- - Lu Mi
- - Lu Mi
- - Ma Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Mi
- - Lu Mi
- - Ma Ju
X -
- - Lu Ma Mi Ju
- - Ma Ju
- - Ma Ju
- - Ma Ju
- - Lu Mi
- - Lu Mi
- - Lu Mi
- - Ma
- - Lu Mi
- - Lu Mi
- - Lu Ju
- -
- -
- -
X -
- - Lu Mi
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Mi
- - Lu Mi
- - Ma Ju
- - Lu Mi
- - Ma Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Ma
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Mi
- - Ma
- - Lu Mi
- - Lu Mi
- - Lu Mi
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Ma Mi Ju
- - Lu Mi
- -
- - Ma Ju
- - Ma Ju
- - Lu Mi
- - Ma Ju
- - Ma Ju
- - Lu Ju
Vi Sa Do Inicio de sesi Fin de sesion Fecha de inici
Vi 7:05 7:55 1/11/2016
Vi 8:05 8:55 1/11/2016
7:05 8:25 1/11/2016
Vi 7:05 7:55 1/11/2016
Vi 8:05 8:55 1/11/2016
Vi 8:05 8:55 1/11/2016
Vi 10:35 11:25 1/11/2016
Vi 9:05 9:55 1/11/2016
Vi 8:05 8:55 1/11/2016
8:05 9:25 1/11/2016
: : 1/11/2016
Vi 11:35 12:25 1/11/2016
20:05 20:55 1/11/2016
11:35 12:25 1/11/2016
10:35 11:25 1/11/2016
10:35 11:25 1/11/2016
11:35 12:25 1/11/2016
10:35 11:25 1/11/2016
Vi 10:35 11:25 1/11/2016
11:35 12:25 1/11/2016
9:05 9:55 1/11/2016
8:05 8:55 1/11/2016
Vi 11:35 12:25 1/11/2016
Vi 9:35 10:25 1/11/2016
Vi 8:35 9:25 1/11/2016
: : 1/11/2016
Vi 20:05 20:55 1/11/2016
Vi 19:05 19:55 1/11/2016
Vi 9:05 9:55 1/11/2016
Vi 7:05 7:55 1/11/2016
Vi 8:35 9:25 1/11/2016
Vi 9:05 9:55 1/11/2016
Vi 10:35 11:25 1/11/2016
Vi 11:35 12:25 1/11/2016
Vi 8:05 8:55 1/11/2016
Vi 10:35 11:25 1/11/2016
7:05 8:25 1/11/2016
Vi 9:35 10:25 1/11/2016
10:05 11:25 1/11/2016
Vi 13:35 14:25 1/11/2016
Vi 12:35 13:25 1/11/2016
Vi 12:35 13:25 1/11/2016
Vi 12:35 14:55 1/11/2016
Vi 12:35 13:25 1/11/2016
Vi 12:35 13:25 1/11/2016
Vi 13:35 14:25 1/11/2016
Vi 12:35 13:25 1/11/2016
Vi 20:05 20:55 1/11/2016
Vi 13:35 14:25 1/11/2016
Vi 13:35 14:25 1/11/2016
Vi 12:35 13:25 1/11/2016
Vi 13:35 14:25 1/11/2016
Vi 16:05 16:55 1/11/2016
Vi 17:05 17:55 1/11/2016
Vi 18:05 18:55 1/11/2016
Vi 19:05 19:55 1/11/2016
Vi 20:05 20:55 1/11/2016
22:00 22:50 1/11/2016
Vi 7:05 7:55 1/11/2016
Vi 1:05 1:55 1/11/2016
Vi 8:05 8:55 1/11/2016
Vi 11:35 12:25 1/11/2016
Vi 9:35 10:25 1/11/2016
Vi 10:35 11:25 1/11/2016
Vi 11:35 12:25 1/11/2016
Vi 7:05 8:25 1/11/2016
7:05 8:55 1/11/2016
Vi 8:05 8:55 1/11/2016
Vi 11:35 12:25 1/11/2016
Vi 10:35 11:25 1/11/2016
Vi 10:35 11:25 1/11/2016
Vi 10:35 11:25 1/11/2016
Vi 9:05 9:55 1/11/2016
Vi 11:35 12:25 1/11/2016
Vi 8:05 8:55 1/11/2016
Vi 8:05 8:55 1/11/2016
Vi 7:05 7:55 1/11/2016
Vi 9:35 10:25 1/11/2016
Vi 9:05 9:55 1/11/2016
Vi 7:05 7:55 1/11/2016
Vi 9:05 9:55 1/11/2016
Vi 11:35 12:25 1/11/2016
Vi 22:00 22:50 1/11/2016
: :
7:05 7:55 1/11/2016
8:05 8:55 1/11/2016
7:05 7:55 1/11/2016
11:35 12:25 1/11/2016
9:35 10:25 1/11/2016
7:05 7:55 1/11/2016
Fecha de fin Limite faltas Origen faltas Salon Maximo alumnAlumnos inscr
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1110 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1107 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1106 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1206 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1210 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1109 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1109 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1101 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1102 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1103 28 0
5/20/2016 P-A1
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1101 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 S-INDEF 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1110 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1107 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1106 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1110 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1107 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1106 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1206 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1210 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1209 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1206 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1210 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1209 28 0
5/20/2016 P-A1
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1101 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1101 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1110 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1107 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1106 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1206 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1210 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1209 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1103 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1101 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1102 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1103 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1102 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1210 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1309 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1206 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1109 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1101 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1210 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1101 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1110 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1102 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1206 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1110 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1106 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1106 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 S-INDEF 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 S-INDEF 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 S-INDEF 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 S-INDEF 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 S-INDEF 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 S-INDEF 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 S-INDEF 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 S-INDEF 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1110 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1107 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1106 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1206 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1210 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1209 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1209 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1101 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1102 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1103 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1203 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1110 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1107 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1106 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1207 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1206 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1210 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1209 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1109 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1101 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1102 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1103 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1101 28 0

5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1110 28 0


5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1107 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1106 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1206 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1210 28 0
5/20/2016 0 Indefinido P-A1 1209 28 0
Nomina Nombre del prContrato profPorcentaje resAtributos Comentarios
L01501379 Consuegra Hue SM - Servicio 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01501379 Consuegra Hue SM - Servicio 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01501379 Consuegra Hue SM - Servicio 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L03043501 Nez Galindo Yesenia 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L03043501 Nez Galindo Yesenia 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00679399 San Vicente RPL - Planta 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00679399 San Vicente RPL - Planta 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01221077 Flores CastaePL - Planta 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01221077 Flores CastaePL - Planta 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01221077 Flores CastaePL - Planta 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
STAFF CLIN-Cursos en Lnea, COFI-
L00679399 San Vicente RPL - Planta 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01288480 Meza Ledezma PC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1)
L01332387 Marin RomeroPC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01332387 Marin RomeroPC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01332387 Marin RomeroPC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01492132 Dorantes GroPC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1)
L01492132 Dorantes GroPC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1)
L01492132 Dorantes GroPC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1)
L01460220 Mendiola CenRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1)
L01460220 Mendiola CenRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1)
L01460220 Mendiola CenRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1)
L01460220 Mendiola CenRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1)
L01460220 Mendiola CenRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1)
L01460220 Mendiola CenRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1)
STAFF CLIN-Cursos en Lnea, COFI-
L01221077 Flores CastaePL - Planta 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01221077 Flores CastaePL - Planta 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01459529 Contreras LpRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01459529 Contreras LpRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01370700 Lpez Montero PC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00735134 Ocampo AyubRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00735134 Ocampo AyubRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00735134 Ocampo AyubRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00735134 Ocampo AyubRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01370700 Lpez Montero PC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01370700 Lpez Montero PC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01370700 Lpez Montero PC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L03052970 Zilli Montero Renata 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01125278 Perea Sarmien RQ - Obra De 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01288480 Meza Ledezma PC - Cont. de 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01266635 Matla Cessa RQ - Obra De 100 4443-Lengua Extranjera I P
L03022243 Lee Wan Chen 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01286229 Heredia Gonza PL - Planta 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01418699 Hernndez MoRQ - Obra De 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01286229 Heredia Gonza PL - Planta 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01148668 Lopez SalinasRQ - Obra De 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01286229 Heredia Gonza PL - Planta 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01266635 Matla Cessa RQ - Obra De 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01148668 Lopez SalinasRQ - Obra De 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01125278 Perea Sarmien RQ - Obra De 100 4443-Lengua Extranjera I P
L01418699 Hernndez MoRQ - Obra De 100 4443-Lengua Extranjera I P
STAFF COFI-Curso Oficial (SACS1),
STAFF COFI-Curso Oficial (SACS1),
STAFF COFI-Curso Oficial (SACS1),
STAFF COFI-Curso Oficial (SACS1),
STAFF COFI-Curso Oficial (SACS1),
STAFF COFI-Curso Oficial (SACS1),
STAFF COFI-Curso Oficial (SACS1),
STAFF COFI-Curso Oficial (SACS1),
L03045247 Morte Giner Teresa 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01418699 Hernndez MoRQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L03045247 Morte Giner Teresa 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L03052011 Prado Robledo Paloma 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L03052011 Prado Robledo Paloma 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01194100 de la Vequia RQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01194100 de la Vequia RQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00684365 Hernandez Cas PC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00684365 Hernandez Cas PC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00684365 Hernandez Cas PC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01259028 Platas Casilla RQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01442350 Escalante CabPC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01259028 Platas Casilla RQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01259028 Platas Casilla RQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00598805 Vzquez Caste PA - Contrato 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00274969 Ortega ConsuOQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00274969 Ortega ConsuOQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01442350 Escalante CabPC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00598805 Vzquez Caste PA - Contrato 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L00643213 Mndez PrezPL - Planta 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01288480 Meza Ledezma PC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01288480 Meza Ledezma PC - Cont. de 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01221077 Flores Castae PL - Planta 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
STAFF COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01273904 Flores Asis Ri RQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01273904 Flores Asis Ri RQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01273904 Flores Asis Ri RQ - Obra De 100 COFI-Curso Oficial (SACS1),
L01273904 Flores Asis Ri RQ - Obra De 100
L01273904 Flores Asis Ri RQ - Obra De 100
L01259028 Platas Casilla RQ - Obra De 100
Estatus Detalle
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (04/12/2015),
B L01288480 (04/12/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (04/12/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (30/11/2015),
B L01288480 (06/12/2015),
B L01288480 (06/12/2015),
B L01288480 (06/12/2015),
B L01288480 (06/12/2015),
B L01288480 (06/12/2015),
B L01288480 (06/12/2015),
B L01288480 (06/12/2015),
B L01288480 (06/12/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
V L01288480 (29/11/2015),
V L01288480 (29/11/2015),
V L01288480 (29/11/2015),
V L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
V L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (21/11/2015),
V L01288480 (21/11/2015),
V L01288480 (21/11/2015),
V L01288480 (21/11/2015),
V L01288480 (21/11/2015),
B L01288480 (04/12/2015),
I No se han realizado modificaciones.
B L01288480 (01/12/2015),
B L01288480 (01/12/2015),
B L01288480 (01/12/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
B L01288480 (29/11/2015),
DepartGrupo CRN Clave Materia IN CL Lu Ma Mi Ju Vi
PC 1 19306 PC2000 Salud y socie - - Lu Mi Vi
PC 2 19307 PC2000 Salud y socie - - Lu Mi Vi
PC 3 19308 PC2000 Salud y socie - - Ma Ju
PC 1 19314 PC6016 Investig cient- - Lu Mi Vi
PC 2 19315 PC6016 Investig cient- - Lu Mi Vi
PC 3 19316 PC6016 Investig cient- - Ma Ju
PC 1 19352 WA6000 Taller de prep- - Ma Ju
PC 1 19309 PC4018 Materia y sost- - Lu Ma Mi Ju Vi
PC 2 19310 PC4018 Materia y sost- - Lu Ma Mi Ju Vi
PC 1 19311 PC5012 Energa y mo - - Lu Ma Mi Ju Vi
PC 2 19312 PC5012 Energa y mo - - Lu Ma Mi Ju Vi
PC 1 19318 PC6030 Aplicaciones d- - Lu Ma Mi Ju Vi
PC 1 19317 PC6025 Nutricin y bi- X
PD 1 19322 PD2009 Tutoreo y bien- - Lu Mi
PD 2 19323 PD2009 Tutoreo y bien- - Lu Mi
PD 3 19324 PD2009 Tutoreo y bien- - Ma Vi
PD 1 24354 PD5007 Formacin em- - Lu Mi Vi
PD 1 24355 PD6012 Desarrollo org- - Lu Ma Mi Ju Vi
PD 1 19319 PD2008 Habilidades d- - Ma Ju
PD 2 19320 PD2008 Habilidades d- - Ma Ju
PD 3 19321 PD2008 Habilidades d- - Lu Mi
PD 1 22523 PD4010 Decisiones per- - Lu Mi
PD 2 22524 PD4010 Decisiones per- - Lu Mi
PD 3 22525 PD4010 Decisiones per- - Lu Ju
PD 1 22526 PD4011 Tutoreo y bien- - Vi
PD 2 22527 PD4011 Tutoreo y bien- - Vi
PD 3 22528 PD4011 Tutoreo y bien- - Vi
PD 1 19325 PD5005 Pensamiento -re X
PH 1 19326 PH2008 Sociedad con- - Lu Ma Mi Ju Vi
PH 2 19327 PH2008 Sociedad con- - Lu Ma Mi Ju Vi
PH 3 19328 PH2008 Sociedad con- - Lu Ma Mi Ju Vi
PH 1 19330 PH6014 Soc, econ y po- - Lu Mi Vi
PH 2 19331 PH6014 Soc, econ y po- - Ma Ju
PH 3 19332 PH6014 Soc, econ y po- - Lu Mi Vi
PH 1 22529 PH4021 Retos del Mx- - Lu Ma Mi Ju Vi
PH 2 22530 PH4021 Retos del Mx- - Lu Ma Mi Ju Vi
PH 3 22531 PH4021 Retos del Mx- - Lu Ma Mi Ju Vi
PH 1 19329 PH5024 Administraci- - Lu Mi Vi
PH 1 24359 PH6028 Emprendimien - - Ma Ju
PI 1 22537 PI2014 Ingls avanzadX - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 22539 PI3016 Ingls avanzadX - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 22541 PI4010 Alemn IV - - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 22538 PI3008 Ingls III X - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 2 22545 PI6011 Ingls VI X - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 22536 PI2012 Chino mandar - - Ma Vi
PI 1 22540 PI4009 Ingls IV X - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 22543 PI5009 Ingls V X - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 22535 PI2010 Francs II - - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 22542 PI4011 Francs IV - - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 22533 PI2009 Alemn II - - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 22532 PI1026 Ingls avanzaX - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 22544 PI6011 Ingls VI X - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 24794 PRXX001 Optativa inter- - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 24795 PRXX002 Optativa inter- - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 24796 PRXX003 Optativa inter- - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 24797 PRXX004 Optativa inter- - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 24798 PRXX005 Optativa inte - - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 24799 PRXX006 Optativa inter- - Lu Ma Mi Ju
PI 1 24800 PRXX007 Optativa inter- - Lu Ma Mi Ju Vi
PI 1 24801 PRXX008 Optativa inter- - Lu Ma Mi Ju Vi
PL 3 22548 PL4007 Interpretacin- - Mi Vi
PL 3 22548 PL4007 Interpretacin- - Ma
PL 1 19336 PL6003 Espa y liter - - Lu Mi Vi
PL 2 19337 PL6003 Espa y liter - - Lu Mi Vi
PL 3 19338 PL6003 Espa y liter - - Lu Mi Vi
PL 2 19334 PL2000 Lengua espaol- - Lu Ma Mi Ju Vi
PL 1 19333 PL2000 Lengua espaol- - Lu Ma Mi Ju Vi
PL 3 19335 PL2000 Lengua espaol- - Lu Ma Mi Ju Vi
PL 1 22546 PL4007 Interpretacin- - Lu Ma Mi Ju Vi
PL 2 22547 PL4007 Interpretacin- - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 1 19341 PM2000 Principios de X - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 3 19347 PM4000 TrigonometraX - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 1 19349 PM6007 Clculo integrX - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 2 19350 PM6007 Clculo integr- - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 3 19351 PM6007 Clculo integr- - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 1 19345 PM4000 Trigonometra- - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 2 19346 PM4000 Trigonometra- - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 1 19340 PM1000 Fundamentos- - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 2 19342 PM2000 Principios de - - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 3 19343 PM2000 Principios de - - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 1 19344 PM3000 Funciones alg- - Lu Ma Mi Ju Vi
PM 1 19348 PM5006 Clculo difere- - Lu Ma Mi Ju Vi
PS 1 23485 PT2003 Expresin digi- - Ma Ju
PS 2 23483 PT2003 Expresin digi- - Ma Ju
PS 3 23484 PT2003 Expresin digi- - Lu Mi
PS 1 22549 PT4000 Diseo y desar- - Ma Ju
PS 2 22550 PT4000 Diseo y desar- - Ma Ju
PS 1 24736 PS5006 Redes sociale- - Lu Mi Vi
PS 3 22551 PT4000 Diseo y desar- - Lu Ju
Inicio de Fin de sesSalon Nomina
7:05 7:55 P-A1 1110 L01501379
8:05 8:55 P-A1 1107 L01501379
7:05 8:25 P-A1 1106 L01501379
9:05 9:55 P-A1 1101 L01221077
8:05 8:55 P-A1 1102 L01221077
8:05 9:25 P-A1 1103 L01221077
20:05 20:55 P-A1 S-INDEF L01288480
7:05 7:55 P-A1 1206 L03043501
8:05 8:55 P-A1 1210 L03043501
8:05 8:55 P-A1 1109 L00679399
10:35 11:25 P-A1 1109 L00679399
11:35 12:25 P-A1 1101 L00679399
: : P-A1
11:35 12:25 P-A1 1110 L01492132
10:35 11:25 P-A1 1107 L01492132
10:35 11:25 P-A1 1106 L01492132
20:05 20:55 P-A1 1101 L01221077
19:05 19:55 P-A1 1101 L01221077
11:35 12:25 P-A1 1110 L01332387
10:35 11:25 P-A1 1107 L01332387
10:35 11:25 P-A1 1106 L01332387
11:35 12:25 P-A1 1206 L01460220
9:05 9:55 P-A1 1210 L01460220
8:05 8:55 P-A1 1209 L01460220
11:35 12:25 P-A1 1206 L01460220
9:35 10:25 P-A1 1210 L01460220
8:35 9:25 P-A1 1209 L01460220
: : P-A1
9:05 9:55 P-A1 1110 L01459529
7:05 7:55 P-A1 1107 L01459529
8:35 9:25 P-A1 1106 L01370700
10:35 11:25 P-A1 1101 L01370700
7:05 8:25 P-A1 1102 L01370700
9:35 10:25 P-A1 1103 L01370700
9:05 9:55 P-A1 1206 L00735134
10:35 11:25 P-A1 1210 L00735134
11:35 12:25 P-A1 1209 L00735134
8:05 8:55 P-A1 1103 L00735134
10:05 11:25 P-A1 1102 L03052970
12:35 13:25 P-A1 1101 L01286229
13:35 14:25 P-A1 1101 L01286229
20:05 20:55 P-A1 1102 L01286229
12:35 13:25 P-A1 1210 L01418699
13:35 14:25 P-A1 1106 L01418699
12:35 14:55 P-A1 1109 L03022243
12:35 13:25 P-A1 1110 L01148668
13:35 14:25 P-A1 1110 L01148668
12:35 13:25 P-A1 1206 L01266635
13:35 14:25 P-A1 1206 L01266635
12:35 13:25 P-A1 1309 L01288480
13:35 14:25 P-A1 1210 L01125278
12:35 13:25 P-A1 1106 L01125278
16:05 16:55 P-A1 S-INDEF2
17:05 17:55 P-A1 S-INDEF2
18:05 18:55 P-A1 S-INDEF2
19:05 19:55 P-A1 S-INDEF2
20:05 20:55 P-A1 S-INDEF2
22:00 22:50 P-A1 S-INDEF2
7:05 7:55 P-A1 S-INDEF2
1:05 1:55 P-A1 S-INDEF2
7:05 8:25 P-A1 1209 L01194100
7:05 8:55 P-A1 1209 L01194100
8:05 8:55 P-A1 1101 L00684365
11:35 12:25 P-A1 1102 L00684365
10:35 11:25 P-A1 1103 L00684365
11:35 12:25 P-A1 1107 L01418699
8:05 8:55 P-A1 1110 L03045247
9:35 10:25 P-A1 1106 L03045247
10:35 11:25 P-A1 1206 L03052011
11:35 12:25 P-A1 1210 L03052011
10:35 11:25 P-A1 1110 L01442350
9:35 10:25 P-A1 1209 L01442350
7:05 7:55 P-A1 1101 L00643213
9:05 9:55 P-A1 1102 L01288480
11:35 12:25 P-A1 1103 L01288480
8:05 8:55 P-A1 1206 L00274969
7:05 7:55 P-A1 1210 L00274969
10:35 11:25 P-A1 1203 L01259028
9:05 9:55 P-A1 1107 L01259028
11:35 12:25 P-A1 1106 L01259028
8:05 8:55 P-A1 1207 L00598805
9:05 9:55 P-A1 1109 L00598805
7:05 7:55 P-A1 1110 L01273904
8:05 8:55 P-A1 1107 L01273904
7:05 7:55 P-A1 1106 L01273904
11:35 12:25 P-A1 1206 L01273904
9:35 10:25 P-A1 1210 L01273904
22:00 22:50 P-A1 1101 L01221077
7:05 7:55 P-A1 1209 L01259028
Nombre del profesor
Consuegra Huerta Filiberto
Consuegra Huerta Filiberto
Consuegra Huerta Filiberto
Flores Castaeda Mari Trini
Flores Castaeda Mari Trini
Flores Castaeda Mari Trini
Meza Ledezma Ana Lilia
Nez Galindo Yesenia
Nez Galindo Yesenia
San Vicente Rinza Elsy Vernica
San Vicente Rinza Elsy Vernica
San Vicente Rinza Elsy Vernica
STAFF
Dorantes Groc Humberto
Dorantes Groc Humberto
Dorantes Groc Humberto
Flores Castaeda Mari Trini
Flores Castaeda Mari Trini
Marin Romero Maria Olivia
Marin Romero Maria Olivia
Marin Romero Maria Olivia
Mendiola Centeno Vianey
Mendiola Centeno Vianey
Mendiola Centeno Vianey
Mendiola Centeno Vianey
Mendiola Centeno Vianey
Mendiola Centeno Vianey
STAFF
Contreras Lpez Hctor
Contreras Lpez Hctor
Lpez Montero Javier
Lpez Montero Javier
Lpez Montero Javier
Lpez Montero Javier
Ocampo Ayub Roco Salom
Ocampo Ayub Roco Salom
Ocampo Ayub Roco Salom
Ocampo Ayub Roco Salom
Zilli Montero Renata
Heredia Gonzalez Sofia Sonia
Heredia Gonzalez Sofia Sonia
Heredia Gonzalez Sofia Sonia
Hernndez Mora Rosa Aurora
Hernndez Mora Rosa Aurora
Lee Wan Chen
Lopez Salinas Elizabeth
Lopez Salinas Elizabeth
Matla Cessa Monica
Matla Cessa Monica
Meza Ledezma Ana Lilia
Perea Sarmiento Kardell Sulin
Perea Sarmiento Kardell Sulin
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
de la Vequia Sampieri Gina Lorena
de la Vequia Sampieri Gina Lorena
Hernandez Castillo Adda Elena
Hernandez Castillo Adda Elena
Hernandez Castillo Adda Elena
Hernndez Mora Rosa Aurora
Morte Giner Teresa
Morte Giner Teresa
Prado Robledo Paloma
Prado Robledo Paloma
Escalante Caballeros Luisa Mara
Escalante Caballeros Luisa Mara
Mndez Prez Hugo
Meza Ledezma Ana Lilia
Meza Ledezma Ana Lilia
Ortega Consuegra Samantha
Ortega Consuegra Samantha
Platas Casillas Mara Teresa
Platas Casillas Mara Teresa
Platas Casillas Mara Teresa
Vzquez Castellanos Carlos Humberto
Vzquez Castellanos Carlos Humberto
Flores Asis Rita
Flores Asis Rita
Flores Asis Rita
Flores Asis Rita
Flores Asis Rita
Flores Castaeda Mari Trini
Platas Casillas Mara Teresa
PC 1501379

PC 1221077

PM 1288480

PC 3043501

PC 679399

PM 1442350

PM 274969

PM 1259028

PM 598805

PT 1273904