LAB REPORT Number : Cell observation

OBJECTIVES:

• ________ Observe a sample of plant tissue cells
• ________ Learn to prepare microscope slides
• ________ Learn to manipulate the microscope
• ________ Identify the main parts of eukaryotic cell plant
• ________ Calculate the magnification of the microscope with which observations are made

THEORETICAL FRAMEWORK:
Escriu un resum, de com a màxim tres línies, on apareguin les informacions més importants
del text sobre la cèl·lula que has treballat a classe.

MATERIAL:

___________ __________ ___________ ___________ ___________

1. Microscope
2. Tweezers
3. Slide and coverslip
4. Onions
5. Methylene Blue

PROCEDURE: OBSERVATION OF ONION CELLS.

1. Agafar un tros petit de tel de la cara interna de la ceba amb ajuda d'unes pinces

2. Estendre el material recollit sobre el portaobjectes

3. Afegir una gota de blau de metilè

4. Deixar reposar durant dos minuts

5. Rentar suaument i amb cura

6. Col·locar un cobreobjectes i observar la preparació al microscopi

De quin tipus cel·lular es tracta? Per què? . No t'oblidis d'anotar els augments! 2. Canviar l'objectiu i dibuixar el que s'observa. Quines parts de la cèl·lula observes clarament? 2.OBSERVATIONS AND RESULTS 1. CONCLUSIONS 1. Enfocar la preparació amb el microscopi més petit i dibuixar el que s'observa. Anotar els augments.