Está en la página 1de 71

[b]############################## | UsbFix V 7.

933 | [Limpiar][/b]
Usuario: SAN PABLO (Administrador) # CHIPMASTER
Actualizado el 07/05/2015 por El Desaparecido - SosVirus
Comenz a 09:30:01 | 16/03/2017
Sitio web : [url=http://www.es.usbfix.net/]http://www.es.usbfix.net/[/url]
Changelog : [url=http://www.usbfix.net/maj/]http://www.usbfix.net/maj/[/url]
Asistencia : [url=http://www.sos-virus.net/]http://www.sos-virus.net/[/url]
Dtection en directo : [url=http://como-eliminar.net/category/usb-virus/]http://co
mo-eliminar.net/category/usb-virus/[/url]
Contacto : [url=http://www.es.usbfix.net/contacto/]http://www.es.usbfix.net/cont
acto/[/url]
[b]################## | System information |[/b]
MB: Gigabyte Technology Co., Ltd. (B85M-DS3H)
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
GC: Intel(R) HD Graphics 4600
RAM -> [Total : 8092 Mo | Free : 6878 Mo]
Bios: American Megatrends Inc.
Boot: Normal boot
OS: Microsoft Windows 8.1 Pro (6.3.9600 64-Bit)
WB: Internet Explorer : 11.00.9600.16384
WB: Google Chrome : 55.0.2883.87
WB: Mozilla Firefox : 45.0.1
[b]################## | Security Information |[/b]
AV: ESET NOD32 Antivirus 8.0 [Activado |[b](!) No actualizado[/b]]
AV: Windows Defender [[b](!) Desactivado[/b] |Actualizado]
AS: Windows Defender [[b](!) Desactivado[/b] |Actualizado]
AS: ESET NOD32 Antivirus 8.0 [Activado |[b](!) No actualizado[/b]]
FW: Windows Firewall [[b](!) Desactivado[/b]]
SC: Security Center [Activado]
WU: Windows Update [[b](!) Desactivado[/b]]
[b]################## | Disk Information |[/b]
C:\ (%SystemDrive%) -> Disco fijo # 244 Gb (195 Gb libre(s) - 80%) [] # NTFS
D:\ -> Disco fijo # 342 Gb (330 Gb libre(s) - 97%) [] # NTFS
E:\ -> Disco fijo # 346 Gb (345 Gb libre(s) - 100%) [] # NTFS
F:\ -> Disco extrable # 7 Gb (3 Gb libre(s) - 38%) [KINGSTON] # FAT32
[b]################## | Autorun |[/b]

[b]################## | Bsqueda genrica |[/b]

(!) Archivos temporales suprimido. (2.97962951660156 MB)


[b]################## | Registro |[/b]

[b]################## | Startup |[/b]


F2 - HKLM\..\Winlogon : [Shell] explorer.exe
F2 - [x64] HKLM\..\Winlogon : [Shell] explorer.exe
F2 - HKLM\..\Winlogon : [Userinit] userinit.exe
F2 - [x64] HKLM\..\Winlogon : [Userinit] C:\Windows\system32\userinit.exe,
04 - HKCU\..\Run : [Autodesk Sync] C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sync\AdSyn
c.exe
04 - HKLM\..\Run : [RemoteControl11] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD1
1\PDVD11Serv.exe"
04 - HKLM\..\Run : [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.
0\AdobeARM.exe"
04 - HKLM\..\Run : [YouCam Service] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\You
CamService.exe" /s
04 - HKLM\..\Run : [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"
04 - HKLM\..\Run : [AdobeCEPServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files
\Adobe\CEPServiceManager4\CEPServiceManager.exe" -launchedbylogin
04 - HKLM\..\Run : [ApnTBMon] "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\
Updater\TBNotifier.exe"
04 - HKLM\..\Run : [HPUsageTrackingLEDM] "C:\Program Files (x86)\HP\HP UT LEDM\b
in\hppusg.exe" "C:\Program Files (x86)\HP\HP UT LEDM\"
04 - [x64] HKLM\..\Run : [IAStorIcon] "C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Sto
rage Technology\IAStorIconLaunch.exe" "C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Sto
rage Technology\IAStorIcon.exe" 60
04 - [x64] HKLM\..\Run : [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.
exe -s
04 - [x64] HKLM\..\Run : [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files (x86)\Common Fi
les\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"
04 - [x64] HKLM\..\Run : [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui
.exe" /hide /waitservice
04 - HKU\S-1-5-21-1145785676-1465186955-983633332-1001\..\Run : [Autodesk Sync]
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sync\AdSync.exe
04 - HKU\S-1-5-18\..\Run : [Autodesk Sync] C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sy
nc\AdSync.exe
04GS - McAfee Security Scan Plus.lnk : C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.1
1.474\SSScheduler.exe
[b]################## | UsbFix - Informacin |[/b]
Info : [url=https://www.youtube.com/watch?v=vUZYYASd7FE]Cmo eliminar el virus de a
cceso directo en el disco flash ? (Video)[/url]
Info : [url=http://www.es.usbfix.net/2015/01/como-eliminar-el-virus-de-acceso-di
recto-usb/]Como eliminar el virus de acceso directo USB?[/url]
Dtection en directo : [url=http://como-eliminar.net/category/usb-virus/]http://co
mo-eliminar.net/category/usb-virus/[/url]
[b]################## | Attrib - Restore |[/b]

[b]################## | C:\ %SystemDrive% - Disco fijo (NTFS) |[/b]


[16/03/2017 - 08:09:38 | ASH | 6628904 Ko] - C:\hiberfil.sys
[16/03/2017 - 08:09:38 | ASH | 1310720 Ko] - C:\pagefile.sys
[16/03/2017 - 08:09:38 | ASH | 262144 Ko] - C:\swapfile.sys
[16/03/2017 - 09:27:44 | A | 13 Ko] - C:\PDOXUSRS.NET
[20/12/2016 - 14:47:11 | D] - C:\Config.Msi
[24/06/2015 - 09:42:13 | A | 494 Ko] - C:\10201.log
[24/06/2015 - 12:37:39 | A | 212 Ko] - C:\M1319.log
[24/06/2015 - 12:54:24 | A | 361 Ko] - C:\1020.log
[05/08/2015 - 05:10:36 | A | 0 Ko] - C:\ftconfig.ini
[04/09/2015 - 11:24:50 | A | 1959 Ko] - C:\FOTOS AGOSTO CALLANCA.docx
[02/03/2016 - 10:23:31 | SHD] - C:\$Recycle.Bin
[18/06/2013 - 07:18:29 | N | 0 Ko] - C:\BOOTNXT
[22/08/2013 - 00:31:45 | RASH | 418 Ko] - C:\bootmgr
[22/08/2013 - 09:45:52 | SHD] - C:\Documents and Settings
[22/08/2013 - 10:22:35 | D] - C:\PerfLogs
[18/06/2015 - 15:48:39 | D] - C:\Civil 3D Project Templates
[18/06/2015 - 15:48:39 | D] - C:\Civil 3D Projects
[18/06/2015 - 16:01:37 | D] - C:\MSSQL2005
[19/06/2015 - 03:52:36 | SHD] - C:\Archivos de programa
[19/06/2015 - 03:53:41 | RD] - C:\Users
[19/06/2015 - 04:01:29 | D] - C:\Intel
[25/06/2015 - 16:10:29 | D] - C:\hp_lj1020_Full_Solution
[06/08/2015 - 11:37:22 | RHD] - C:\MSOCache
[02/09/2015 - 13:59:50 | RD] - C:\Program Files
[19/11/2015 - 08:38:22 | D] - C:\S102000
[17/02/2016 - 10:12:39 | D] - C:\Tablas
[17/10/2016 - 18:45:24 | AD] - C:\Windows
[19/10/2016 - 17:30:51 | HD] - C:\ProgramData
[04/11/2016 - 10:15:09 | D] - C:\MUNICIPIO
[19/12/2016 - 11:52:28 | RD] - C:\Program Files (x86)
[16/03/2017 - 09:29:57 | D] - C:\UsbFix
[b]################## | D:\ - Disco fijo (NTFS) |[/b]
[07/07/2015 - 14:29:06 | A | 346 Ko] - D:\cartel epo.xlsx
[07/08/2015 - 16:49:04 | A | 49 Ko] - D:\Z CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA ACTUALI
ZADO (OK) CHARA.xlsx
[27/08/2015 - 17:17:11 | A | 467 Ko] - D:\JULIO CALL-2015.xlsx
[05/10/2015 - 15:11:56 | A | 29 Ko] - D:\ANEXOS N 02 Y N03 (2) - SETIEMBRE 2015.x
lsx
[06/10/2015 - 16:40:50 | A | 4201 Ko] - D:\PANEL FOTO AGOSTO CHARA 2015.xlsx
[05/10/2015 - 14:16:39 | A | 5096 Ko] - D:\recomendaciones - setiembre-2015-san
pablo.xls
[06/10/2015 - 17:41:22 | A | 339 Ko] - D:\valorizacion de obra setiembre.xls
[07/10/2015 - 11:23:43 | A | 4247 Ko] - D:\Infor. Super N 03 Chara San Pablo2015.
xls
[02/06/2016 - 16:38:44 | A | 321 Ko] - D:\FORMATOS-DiretivaRendicionCuentas.xls
[09/12/2016 - 09:05:32 | D] - D:\SUPERVISION INF.-SETIEMBRE CHARA SAN PABLO OK
[14/03/2016 - 13:11:53 | A | 53 Ko] - D:\codigo-ascii.png
[31/08/2015 - 12:22:44 | A | 830 Ko] - D:\CERTIFICADO DE HABILIDAD_0003.pdf
[17/05/2016 - 11:11:14 | A | 1463 Ko] - D:\RD-033-2016-PNSU (1).pdf
[17/05/2016 - 11:12:18 | A | 5768 Ko] - D:\RD-040-2016-PNSU.pdf-eslabon.pdf
[26/05/2016 - 16:12:44 | A | 15684 Ko] - D:\ManualSES.pdf
[26/05/2016 - 16:20:06 | A | 7527 Ko] - D:\2-1289-manual-sarar-u-m-sanseco.pdf
[26/05/2016 - 16:44:42 | A | 1967 Ko] - D:\es_cgeh_2011_cap07.pdf
[18/08/2016 - 18:01:42 | A | 79 Ko] - D:\solicitud al osce ampliacion de especia
lidad.pdf
[23/03/2016 - 07:57:38 | A | 6773 Ko] - D:\P1110481.MOV
[23/03/2016 - 07:59:12 | A | 1335 Ko] - D:\P1110482.MOV
[23/03/2016 - 11:08:48 | A | 11275 Ko] - D:\P1110483.MOV
[23/03/2016 - 11:10:12 | A | 18844 Ko] - D:\P1110484.MOV
[23/03/2016 - 11:10:30 | A | 1236 Ko] - D:\P1110485.MOV
[23/03/2016 - 11:12:08 | A | 33534 Ko] - D:\P1110486.MOV
[23/03/2016 - 11:33:18 | A | 1343 Ko] - D:\P1110487.MOV
[23/03/2016 - 11:40:44 | A | 1347 Ko] - D:\P1110488.MOV
[14/03/2016 - 13:01:34 | A | 221 Ko] - D:\codigo-ascii1-yw.jpg
[23/03/2016 - 07:57:38 | A | 75 Ko] - D:\P1110481.JPG
[23/03/2016 - 07:59:12 | A | 74 Ko] - D:\P1110482.JPG
[23/03/2016 - 11:08:48 | A | 72 Ko] - D:\P1110483.JPG
[23/03/2016 - 11:10:12 | A | 72 Ko] - D:\P1110484.JPG
[23/03/2016 - 11:10:30 | A | 76 Ko] - D:\P1110485.JPG
[23/03/2016 - 11:12:08 | A | 75 Ko] - D:\P1110486.JPG
[23/03/2016 - 11:33:18 | A | 75 Ko] - D:\P1110487.JPG
[23/03/2016 - 11:40:44 | A | 75 Ko] - D:\P1110488.JPG
[05/12/2016 - 16:09:13 | A | 2 Ko] - D:\10354686_10150004552801856_2203675011061
53455_n.jpg
[07/03/2016 - 12:55:10 | A | 0 Ko] - D:\google map.htm
[09/03/2016 - 14:58:51 | A | 74 Ko] - D:\Declaracin Jurada Anual del Impuesto a l
a Renta 2015.htm
[04/09/2015 - 13:14:46 | D] - D:\INF.FINAL DE OBRAS-2015
[21/09/2015 - 12:15:12 | D] - D:\SUPER CALLANCA CERCO PERIMETRICO I.E
[20/10/2015 - 17:41:38 | A | 1651 Ko] - D:\san pablo.dwg
[16/11/2015 - 13:41:09 | A | 45 Ko] - D:\VIVIENDA 2016.dwg
[01/08/2015 - 23:03:50 | A | 13 Ko] - D:\PETRO PERU SAN ISIDRO WWWW.docx
[04/09/2015 - 11:24:50 | A | 1959 Ko] - D:\FOTOS AGOSTO CALLANCA.docx
[22/09/2015 - 18:29:51 | A | 75 Ko] - D:\conformidad-2015-tubos de acerocallanca
.docx
[02/10/2015 - 09:25:48 | A | 77 Ko] - D:\Informe N42 conformidad-servicio DANY-20
15.docx
[05/10/2015 - 13:34:29 | A | 14 Ko] - D:\CARATULA DE INFORME SUPERVISOR.docx
[07/10/2015 - 10:46:45 | A | 54 Ko] - D:\PLANO CASAS.docx
[07/01/2016 - 12:07:03 | A | 228 Ko] - D:\MODELOS wwww.docx
[21/03/2016 - 11:43:28 | A | 26 Ko] - D:\CERTIFICADO.docx
[06/10/2015 - 14:38:59 | A | 31 Ko] - D:\INFOR 01 ELEVO SG DE AGOSTO- CHARA.doc
[06/10/2015 - 15:11:52 | A | 245 Ko] - D:\INFOR CONFOR DE VALORIZACION san pablo
.doc
[18/09/2015 - 14:03:20 | SHD] - D:\$RECYCLE.BIN
[16/11/2015 - 13:40:46 | A | 45 Ko] - D:\VIVIENDA 2016.bak
[08/11/2016 - 17:43:28 | D] - D:\SUPERVISION INF.-AGOSTO CHARA SAN PABLO OK
[23/09/2016 - 16:36:59 | D] - D:\C.P. SAN PABLO DEFINITIVO
[13/08/2015 - 16:55:59 | D] - D:\SUPER I.E. PUCACHUPA COMEDOR COCINA
[08/11/2016 - 17:33:38 | D] - D:\SUPERVISION INF. OCTUBRE CHARA SAN PABLO09
[04/07/2016 - 11:43:48 | D] - D:\SUPERVISION INF. NOVIEMBRE CHARA SAN PABLO
[05/08/2016 - 12:18:18 | D] - D:\SUPERVISION INF. MAYO CHARA SAN PABLO
[07/04/2016 - 19:31:33 | D] - D:\SUPERVISION INF. MARZO CHARA SAN PABLO
[05/08/2016 - 12:19:01 | D] - D:\SUPERVISION INF. JUNIO CHARA SAN PABLO
[07/03/2016 - 15:34:00 | D] - D:\SUPERVISION INF. FEBRERO CHARA SAN PABLO
[18/03/2016 - 17:07:32 | D] - D:\SUPERVISION INF. ENERO CHARA SAN PABLO
[21/06/2016 - 13:17:44 | D] - D:\SUPERVISION INF. ABRIL CHARA SAN PABLO
[17/07/2015 - 15:16:20 | D] - D:\Callanca
[09/09/2015 - 13:48:35 | D] - D:\PROCOES Da 1 - copia
[22/09/2015 - 18:25:54 | D] - D:\INFORME AGOSTO
[24/09/2015 - 13:50:20 | D] - D:\Huallatayre
[29/10/2015 - 14:58:36 | D] - D:\SUPER TROCHA CARROZABLE HUAROCANI
[10/11/2015 - 17:58:03 | D] - D:\SUPERV HUALLATAYRE COMEDOR COCINA
[12/11/2015 - 14:20:43 | D] - D:\losaraqchi
[03/12/2015 - 10:43:58 | D] - D:\FICHA Y VALORIZ
[04/01/2016 - 11:55:10 | D] - D:\foto diciembre-2015
[03/02/2016 - 12:19:12 | D] - D:\FOTO ENERO-2016
[09/03/2016 - 14:58:51 | D] - D:\Declaracin Jurada Anual del Impuesto a la Renta
2015_files
[14/03/2016 - 11:58:45 | D] - D:\TECHO PROPIO
[14/03/2016 - 13:15:57 | D] - D:\REQUISITOS P EJECUTOR DE TECHO PROPIO
[28/03/2016 - 16:15:02 | D] - D:\SUPERVISION INF JULIO CHARA SAN PABLO OK
[03/05/2016 - 17:12:03 | D] - D:\SUPER SANEAMIENTO CHARA
[31/05/2016 - 17:53:21 | D] - D:\RENDICION DE CUENTA
[18/08/2016 - 18:12:08 | D] - D:\terreno de colegio de ingenieros
[20/10/2016 - 17:54:44 | D] - D:\PDC
[20/10/2016 - 20:03:44 | D] - D:\dany-2016
[16/03/2017 - 09:27:41 | D] - D:\Gerencial
[b]################## | E:\ - Disco fijo (NTFS) |[/b]
[05/12/2015 - 13:43:00 | A | 43 Ko] - E:\insumos.xls
[05/01/2016 - 16:11:23 | A | 400 Ko] - E:\iv.- TOTAL CUADROS FISICOS - FINANCIER
OS - DICIEMBRE - Chara.xls
[31/05/2016 - 17:14:08 | A | 320 Ko] - E:\FORMATOS-DiretivaRendicionCuentas (1).
xls
[16/08/2016 - 15:48:16 | A | 170 Ko] - E:\000487_ADS-4-2008-UNT_CEAO-DOCUMENTO D
E LIQUIDACION.xls
[07/12/2015 - 16:17:13 | D] - E:\INF.WIL
[23/09/2016 - 15:58:34 | A | 822 Ko] - E:\POZO A TIERRA.png
[30/03/2016 - 12:23:44 | A | 186 Ko] - E:\valvula de reservorio.pdf
[31/05/2016 - 17:06:24 | A | 291 Ko] - E:\DIRECTIVA-04-2007-CG-GDES.pdf
[27/05/2016 - 10:43:25 | A | 5 Ko] - E:\images.jpg puerta garge.jpg
[11/09/2009 - 17:16:42 | A | 1 Ko] - E:\install.ini
[11/09/2009 - 17:22:34 | A | 578 Ko] - E:\install.exe
[22/09/2015 - 18:30:52 | A | 75 Ko] - E:\conformidad-2015-tubos de acerocallanca
.docx
[03/12/2015 - 15:25:48 | A | 47 Ko] - E:\AAAAAAA.docx
[16/02/2016 - 07:44:48 | A | 466 Ko] - E:\informe cesar.docx
[27/12/2016 - 09:31:38 | A | 71 Ko] - E:\ACTA DE MATERIALES SOBRANTES DE ALMACEN
DE OBRA.docx
[16/03/2017 - 08:49:11 | N | 0 Ko] - E:\~$TA DE MATERIALES SOBRANTES DE ALMACEN
DE OBRA.docx
[16/03/2017 - 08:57:34 | A | 75 Ko] - E:\conformidad-2015-servicio.docx
[26/10/2015 - 10:09:07 | A | 38 Ko] - E:\INF.HUALLATAYRE-ABRIL15.doc
[26/10/2015 - 12:03:20 | A | 39 Ko] - E:\informe de transferencia-2015.doc
[26/10/2015 - 12:13:03 | A | 39 Ko] - E:\info DE TRANF.COMEDOR.doc
[17/11/2015 - 14:37:02 | N | 0 Ko] - E:\~$fo DE TRANF.COMEDOR.doc
[17/11/2015 - 15:06:14 | A | 40 Ko] - E:\inf.transferencia a callanca de otras o
pbras.doc
[17/11/2015 - 15:15:33 | A | 39 Ko] - E:\carta de tranferencia.doc
[17/11/2015 - 15:15:33 | N | 0 Ko] - E:\~$rta de tranferencia.doc
[11/09/2009 - 17:22:36 | A | 37 Ko] - E:\install.res.1041.dll
[11/09/2009 - 17:22:36 | A | 46 Ko] - E:\install.res.1033.dll
[11/09/2009 - 17:22:36 | A | 35 Ko] - E:\install.res.1042.dll
[11/09/2009 - 17:22:38 | A | 51 Ko] - E:\install.res.3082.dll
[11/09/2009 - 17:22:38 | A | 51 Ko] - E:\install.res.1040.dll
[11/09/2009 - 17:22:38 | A | 52 Ko] - E:\install.res.1036.dll
[11/09/2009 - 17:22:40 | A | 52 Ko] - E:\install.res.1031.dll
[11/09/2009 - 17:22:40 | A | 48 Ko] - E:\install.res.1049.dll
[11/09/2009 - 17:22:40 | A | 31 Ko] - E:\install.res.2052.dll
[11/09/2009 - 17:22:40 | A | 31 Ko] - E:\install.res.1028.dll
[23/09/2016 - 16:00:28 | A | 1173 Ko] - E:\POZO A TIERRA.cpt
[09/03/2016 - 08:14:10 | SHD] - E:\$RECYCLE.BIN
[b]################## | F:\ - Disco extrable (FAT32) |[/b]
[07/03/2017 - 14:18:38 | D] - F:\FT LOSA
[11/10/2016 - 10:32:32 | D] - F:\musica
[12/10/2016 - 10:48:08 | D] - F:\COLEGIATURA
[06/02/2017 - 13:00:20 | D] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL
[07/02/2017 - 14:11:28 | A | 98 Ko] - F:\TAREO DEFENSA CIVIL.xls
[13/10/2016 - 09:24:50 | A | 55 Ko] - F:\constancia.pdf
[09/02/2017 - 17:15:16 | D] - F:\fotos
[07/02/2017 - 16:17:20 | A | 2895 Ko] - F:\oficio 02 DC.docx
[13/10/2016 - 09:25:36 | A | 65 Ko] - F:\fur-c.pdf
[06/02/2017 - 16:46:16 | A | 2884 Ko] - F:\oficio 2.docx
[21/01/2017 - 08:00:32 | A | 39 Ko] - F:\CV 2016.doc
[27/01/2017 - 10:58:40 | D] - F:\mp
[01/02/2017 - 12:58:32 | A | 2528 Ko] - F:\Plan Contingenciar Bajas T San Pablo 2
016.docx
[27/01/2017 - 11:29:14 | D] - F:\INFORMES
[27/01/2017 - 11:32:56 | A | 2492 Ko] - F:\OFICIO - 002- REUNIO DE COORDINACION
con logo.docx
[03/02/2017 - 12:33:30 | A | 2703 Ko] - F:\Lineamiento_Tecnico-GTGRD1.ppt
[09/02/2017 - 21:32:52 | D] - F:\Fichas
[27/01/2017 - 11:33:38 | A | 19735 Ko] - F:\informes de Daos Ocasionados por Hela
das.docx
[06/02/2017 - 09:05:44 | A | 2644 Ko] - F:\diapositiva DEFENSA CIVIL 2017.pptx
[31/03/2016 - 12:11:52 | D] - F:\Oficios
[09/03/2017 - 12:53:00 | A | 24603 Ko] - F:\INSPECCION TECNICA I.E. 595 San Pabl
o.doc
[14/02/2017 - 13:10:14 | A | 11 Ko] - F:\RELACION DE AUTORIDADES DE SAN PABLO.xl
sx
[20/07/2015 - 14:18:14 | D] - F:\sp
[27/01/2017 - 11:35:14 | A | 11775 Ko] - F:\INSPECCION TECNICA I.E. Primario San
ta Barbara.doc
[26/01/2016 - 09:41:48 | A | 1684 Ko] - F:\PLATAFORMA DE DEFEENSA CIVIL DELDISTR
ITO DE SAN PABLO 1 reunio.docx
[27/02/2017 - 16:22:36 | A | 13 Ko] - F:\presupuesto lluvias intensas 2017.xlsx
[08/02/2017 - 09:04:50 | A | 3304 Ko] - F:\GRUP DE TRABAJO.ppt
[08/02/2017 - 10:41:30 | A | 13 Ko] - F:\PLAN DE TRABAJO PLANTEADO PARA EL PRESE
NTE AO 2017.docx
[28/02/2017 - 09:06:42 | A | 2647 Ko] - F:\PLAN DE CONTINGENCIA LLUVIAS INTENSAS
2017.docx
[27/01/2017 - 11:41:42 | D] - F:\Informes obra
[08/03/2017 - 08:02:24 | A | 1580 Ko] - F:\EDAN - BLANCO.doc
[27/01/2017 - 11:40:44 | D] - F:\Expediente Corregido
[15/02/2017 - 09:53:20 | A | 15 Ko] - F:\FICHAS DE DC 2017.xlsx
[20/07/2015 - 14:18:40 | D] - F:\TAREOS
[19/08/2015 - 13:05:16 | A | 114 Ko] - F:\Plan de Operaciones de Emergencia del
Dsitrito de San Pablo.docx
[04/08/2016 - 11:11:14 | A | 36 Ko] - F:\USUARIOS SINPAD SAN PABLO.doc
[10/11/2016 - 08:09:56 | D] - F:\autocad
[27/01/2017 - 11:42:24 | A | 12120 Ko] - F:\Informe 015 evaluacion tecnica.docx
[06/02/2017 - 08:25:32 | D] - F:\Fichas tecnicas
[27/01/2017 - 12:12:44 | D] - F:\salon comunal de incaparte
[01/02/2017 - 12:21:18 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion
[31/03/2016 - 12:16:24 | D] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Lev. Obser
vaciones
[02/06/2016 - 14:42:08 | D] - F:\EXPEDIENTILLO
[02/02/2016 - 14:34:20 | A | 931 Ko] - F:\plan carnavales.docx
[29/04/2016 - 11:34:24 | A | 2269 Ko] - F:\acta de ingreso de combustible.doc
[29/01/2016 - 10:55:16 | A | 14209 Ko] - F:\EDAN - CHARA.doc
[30/01/2017 - 11:38:22 | A | 1114 Ko] - F:\informe 023.docx
[26/02/2016 - 05:28:52 | A | 47587 Ko] - F:\EDAN - VIRINUYOC 25-02-16.doc
[14/02/2017 - 17:34:24 | A | 247 Ko] - F:\PLAN DE TRABAJO DE DEFENSA CIVIL EN LA
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 2017.docx
[15/02/2017 - 10:35:56 | A | 267 Ko] - F:\Plan de Operaciones de Emergencia del
Dsitrito de San Pablo 2017.docx
[14/02/2017 - 17:34:32 | A | 12 Ko] - F:\fffffffffffffffffffffff.xlsx
[25/05/2016 - 15:43:30 | D] - F:\INFORME N02
[30/01/2017 - 14:55:18 | A | 61 Ko] - F:\proyecto-de-cerdos-sena-2014-10-638.jpg
[14/02/2017 - 10:29:28 | D] - F:\AntiUsbShortCut
[15/02/2017 - 14:44:34 | D] - F:\defensa civil informe
[16/02/2017 - 16:26:26 | A | 469 Ko] - F:\informe 05 dc-INFORME DE CONFORMIDAD D
E SERVCIO.docx
[30/01/2017 - 15:13:02 | A | 716 Ko] - F:\FICHA TECNICA PORCINOS.pdf
[20/02/2017 - 09:29:04 | A | 439 Ko] - F:\informe 11 actividades.docx
[30/01/2017 - 15:14:18 | A | 4531 Ko] - F:\BarcoJaravaPedroLeon2012.pdf
[11/01/2016 - 16:05:26 | A | 2746 Ko] - F:\informe 0022.docx
[20/02/2017 - 12:33:06 | A | 12 Ko] - F:\TDR ASISTENTE TECNICO.docx
[16/03/2017 - 08:14:34 | D] - F:\fotitos
[30/01/2017 - 15:26:54 | A | 2075 Ko] - F:\crianza de cerdos1.pdf
[20/02/2017 - 09:35:22 | A | 1772 Ko] - F:\informes043 defensa civil-0c007 -para
su conocimiento.docx
[30/01/2017 - 17:40:16 | A | 16 Ko] - F:\ACTA DE CONFORMACION DE GRUPO DE TRABAJ
O DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PAB
LO.docx
[20/02/2017 - 09:35:40 | A | 1774 Ko] - F:\informes0105 defensa civil-INFORME DE
STOCK.docx
[16/08/2016 - 12:06:50 | D] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS
[20/02/2017 - 13:06:30 | A | 202 Ko] - F:\TRMINOS DE REFERENCIA DF.docx
[20/02/2017 - 15:25:14 | A | 76 Ko] - F:\CAMINOS VECINALES SP..xls
[20/07/2015 - 14:17:24 | D] - F:\MUNI SAN PABLO
[31/01/2017 - 12:34:46 | A | 117 Ko] - F:\MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.xls
[30/06/2015 - 18:39:26 | A | 93 Ko] - F:\Tareo JULIO.xls
[20/07/2015 - 14:17:04 | D] - F:\INFORME N3
[31/01/2017 - 12:49:18 | A | 92 Ko] - F:\TAREO SANTA BARBARA cesar.xls
[01/02/2017 - 11:56:22 | D] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP
[31/01/2017 - 12:50:26 | A | 723 Ko] - F:\INFORME-nN.docx
[21/02/2017 - 08:01:22 | D] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI
[22/02/2017 - 14:43:36 | A | 38 Ko] - F:\tdr final.docx
[22/02/2017 - 17:04:06 | A | 432 Ko] - F:\infrome pago enero.docx
[22/02/2017 - 15:25:54 | A | 13 Ko] - F:\METRADO DE CAMINOS.xlsx
[22/02/2017 - 15:49:38 | A | 13 Ko] - F:\NUMERO DE DIAS.xlsx
[22/02/2017 - 15:26:04 | A | 40 Ko] - F:\presupuesto de obra - copia.xls
[22/02/2017 - 14:14:20 | A | 18 Ko] - F:\presupuesto de obra.xls
[22/02/2017 - 13:04:40 | A | 22 Ko] - F:\analisissubpresupuestovarios.xls
[23/02/2017 - 11:56:24 | D] - F:\FT huanccochapi
[23/02/2017 - 12:08:36 | A | 68 Ko] - F:\presupuestocliente.rtf
[24/02/2017 - 15:24:20 | D] - F:\INFORMES SAN PABLO
[20/07/2015 - 14:17:06 | D] - F:\METRADOS DIARIOS
[07/02/2017 - 12:45:38 | D] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO
[27/02/2017 - 16:53:06 | A | 210 Ko] - F:\plan de contingencia.docx
[27/02/2017 - 16:45:18 | A | 2557 Ko] - F:\PLAN_LLUVIAS2016-2017.pdf
[27/02/2017 - 16:52:18 | A | 2808 Ko] - F:\Plan de Contingencia Metropolitano an
te Lluvias Intensas 2016 .pdf
[28/02/2017 - 10:57:08 | A | 14 Ko] - F:\lluvias intensas.docx
[28/02/2017 - 10:53:54 | A | 23 Ko] - F:\LO QUE FALTA AL PLAN.docx
[20/02/2017 - 09:13:32 | A | 140 Ko] - F:\SEPARADORES IRUBAMBA MACH.doc
[08/03/2017 - 08:05:48 | D] - F:\fotos mantenimiento
[09/03/2017 - 08:42:08 | A | 22167 Ko] - F:\EDAN - VIRINUYOC MARZO 2017.doc
[14/03/2017 - 12:59:22 | A | 4135 Ko] - F:\poe_espinar.pdf
[15/03/2017 - 16:22:08 | D] - F:\SAN PABLO _sonia
[09/03/2017 - 10:32:14 | A | 17 Ko] - F:\horas excavadora.xlsx
[16/01/2017 - 08:28:08 | D] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvias mdsp 201
7
[14/03/2017 - 15:56:28 | A | 1438 Ko] - F:\Expediente Tcnico Construccin Losa Depo
rtiva CivilGeeks.com.rar
[01/02/2017 - 09:16:20 | A | 426 Ko] - F:\informe 01 dc.docx
[01/02/2017 - 09:53:08 | A | 43481 Ko] - F:\infome salon comunal.docx
[01/02/2017 - 10:17:16 | A | 425 Ko] - F:\informe 04dc.docx
[01/02/2017 - 10:19:12 | A | 2887 Ko] - F:\oficio 1.docx
[09/11/2016 - 10:17:40 | D] - F:\CARTULAS DE COMBUSTIBLE PARA SEPARDOR
[02/09/2016 - 17:14:52 | A | 742 Ko] - F:\OFICIO DE PPLAN DE CON TIGENCIA008.p
df
[03/06/2015 - 18:01:58 | A | 165 Ko] - F:\FICHAS DE IDENTIFICACION DE CAMINOS SA
N PABLO REVISADO.docx
[15/09/2015 - 10:17:24 | A | 22 Ko] - F:\ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTINGENCIA DDI
.docx
[11/08/2016 - 10:16:50 | A | 11 Ko] - F:\PRESU.xlsx
[16/08/2016 - 09:51:58 | A | 14 Ko] - F:\FICHAS.xlsx
[10/06/2016 - 12:13:42 | A | 22 Ko] - F:\CRONOGRAMAS.xlsx
[10/09/2015 - 10:16:10 | A | 37 Ko] - F:\Ficha Tecnica para combustible.xlsx
[15/09/2015 - 10:40:04 | A | 320 Ko] - F:\Formatos EDAN - 2015.doc
[03/10/2015 - 15:15:18 | A | 128 Ko] - F:\Formato de Ficha Tecnica tramo I.xlsx
[29/08/2015 - 09:23:06 | A | 16 Ko] - F:\Oficio solicitando combustible.docx
[19/08/2015 - 12:57:08 | A | 15 Ko] - F:\Presupuesto Defensa Civil.xlsx
[16/02/2016 - 12:49:32 | A | 42 Ko] - F:\PLAN DE TRABAJO DE DEFENSA CIVIL EN LA
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO.docx
[02/02/2017 - 16:52:46 | D] - F:\mantenimiento
[21/02/2017 - 08:27:44 | A | 155 Ko] - F:\FT LOSA\4.INGENIERIA DEL PROYECTO.docx
[23/02/2017 - 14:50:24 | A | 34 Ko] - F:\FT LOSA\analisissubpresupuestovarios.xl
s
[23/02/2017 - 13:51:28 | A | 332 Ko] - F:\FT LOSA\ANALTICO INVERSIN-REQUE.xlsx
[23/02/2017 - 14:58:46 | A | 26 Ko] - F:\FT LOSA\ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
[23/02/2017 - 14:48:02 | A | 12 Ko] - F:\FT LOSA\METRADO DE CAMINOS.xlsx
[23/02/2017 - 12:52:06 | A | 13 Ko] - F:\FT LOSA\NUMERO DE DIAS.xlsx
[23/02/2017 - 14:38:20 | A | 67 Ko] - F:\FT LOSA\presupuestocliente.rtf
[23/02/2017 - 14:48:10 | A | 13 Ko] - F:\FT LOSA\PROGRAMACION.xlsx
[07/03/2017 - 15:09:44 | A | 152 Ko] - F:\FT LOSA\1. FICHA RESUMEN.docx
[14/03/2017 - 09:41:52 | A | 1330 Ko] - F:\FT LOSA\0.TAPAS.ppt
[14/03/2017 - 09:58:36 | A | 481 Ko] - F:\FT LOSA\0.CARATULA.pptx
[14/03/2017 - 10:03:04 | A | 151 Ko] - F:\FT LOSA\0.CONTENIDO.docx
[14/03/2017 - 15:51:24 | A | 25 Ko] - F:\FT LOSA\ET LOSA DEPORTIVA.docx
[14/03/2017 - 16:50:44 | A | 48 Ko] - F:\FT LOSA\3.FICHA TECNICA DE EVALUACION.x
lsx
[14/03/2017 - 17:01:08 | A | 390 Ko] - F:\FT LOSA\2.MEMPRIA DESCRIPTIVA 2.docx
[16/03/2017 - 09:13:46 | A | 1 Ko] - F:\FT LOSA\FT LOSA.lnk
[19/08/2016 - 10:38:16 | N | 3528 Ko] - F:\musica\023.- FUEGO DE NUESTRO AMOR (P
RIMICIA).mp3
[19/08/2016 - 10:38:22 | N | 3905 Ko] - F:\musica\025.- DOS CERVECITAS (PRIMICIA
).mp3
[19/08/2016 - 10:38:36 | N | 6811 Ko] - F:\musica\046.- TOMANDO POR TI (PRIMICIA
)...................................................LOS APUS.mp3
[19/08/2016 - 10:38:50 | N | 3340 Ko] - F:\musica\049.- DONDE ESTARA MI AMOR(pri
micia) .............................................. MARISOL Y LA.mp3
[19/08/2016 - 10:39:04 | N | 4835 Ko] - F:\musica\057.- MIX PAJARITO (PRIMICIA).
mp3
[19/08/2016 - 10:39:06 | N | 5687 Ko] - F:\musica\073. AMIGO (PRIMICIA).mp3
[19/08/2016 - 10:39:08 | N | 6250 Ko] - F:\musica\106. VAS A LLORAR (PRIMICIA).m
p3
[19/08/2016 - 10:39:26 | N | 3215 Ko] - F:\musica\139.- EL PERDON -ENRIQUE IGLES
IAS FT NICKY JAM(ESTRENO).mp3
[19/08/2016 - 10:39:28 | N | 3124 Ko] - F:\musica\141.- YO NO FUI -Mario Hart Ft
Pancho Rodrguez Y David (Pantera) ZEGARRA (EXCLUSIVO).mp3
[19/08/2016 - 10:39:30 | N | 5826 Ko] - F:\musica\Agrupacion Asi dRon No puedo
mas (caporal 2012).mp3
[19/08/2016 - 10:39:36 | N | 7593 Ko] - F:\musica\Agrupacion Lerida - Sinverguen
za (VIDEO CLIP OFICIAL) Primicia 2015.mp3
[19/08/2016 - 10:39:42 | N | 6919 Ko] - F:\musica\Agrupacion Lerida Triste final
(2016) Activo Records OFICIAL.mp3
[19/08/2016 - 10:39:48 | N | 5552 Ko] - F:\musica\Ana Gabriel Es El Amor Quien
Llega (En Vivo).mp3
[19/08/2016 - 10:39:56 | N | 6153 Ko] - F:\musica\Ana Gabriel Evidencias[1].mp
3
[19/08/2016 - 10:40:00 | N | 5577 Ko] - F:\musica\Ana Gabriel No A Pedir Perdn.
mp3
[19/08/2016 - 10:40:06 | N | 3291 Ko] - F:\musica\Antologia Sonccollay (letra)
.mp3
[19/08/2016 - 10:40:10 | N | 5831 Ko] - F:\musica\AUD-20150905-WA0001.mp3
[19/08/2016 - 10:40:16 | N | 3612 Ko] - F:\musica\AUD-20150905-WA0002.mp3
[19/08/2016 - 10:40:24 | N | 3302 Ko] - F:\musica\AUD-20150905-WA0003.mp3
[19/08/2016 - 10:40:32 | N | 2308 Ko] - F:\musica\AUD-20150905-WA0004.mp3
[19/08/2016 - 10:40:38 | N | 4155 Ko] - F:\musica\AUD-20150908-WA0002.mp3
[19/08/2016 - 10:40:40 | N | 5761 Ko] - F:\musica\AUD-20151012-WA0002.mp3
[19/08/2016 - 10:40:46 | N | 4039 Ko] - F:\musica\AUD-20151012-WA0004.mp3
[19/08/2016 - 10:40:58 | N | 425 Ko] - F:\musica\AUD-20151016-WA0000.m4a
[19/08/2016 - 10:41:02 | N | 3614 Ko] - F:\musica\AUD-20151108-WA0000.mp3
[19/08/2016 - 10:41:06 | N | 3853 Ko] - F:\musica\AUD-20151108-WA0001.mp3
[19/08/2016 - 10:41:12 | N | 3345 Ko] - F:\musica\AUD-20151125-WA0005.mp3
[19/08/2016 - 10:41:14 | N | 3738 Ko] - F:\musica\AUD-20151125-WA0006.mp3
[19/08/2016 - 10:41:20 | N | 1421 Ko] - F:\musica\AUD-20160315-WA0000.mp3
[19/08/2016 - 10:41:28 | N | 3245 Ko] - F:\musica\AUD-20160515-WA0000.mp3
[19/08/2016 - 10:41:34 | N | 4618 Ko] - F:\musica\AUD-20160617-WA0004.mp3
[19/08/2016 - 10:41:36 | N | 3900 Ko] - F:\musica\AUD-20160623-WA0001.mp3
[19/08/2016 - 10:41:44 | N | 8889 Ko] - F:\musica\Cali Y El Dandee - Por Fin Te
Encontr ft. Juan Magan, Sebastian Yatra.mp3
[19/08/2016 - 10:41:50 | N | 5068 Ko] - F:\musica\CLAVITO Y SU CHELA PORQUE SE
RAS ASI 2013.mp3
[19/08/2016 - 10:41:56 | N | 5742 Ko] - F:\musica\CLAVITO Y SU CHELA SIENTO QU
E NO PUEDO VIVIR SIN TI.mp3
[19/08/2016 - 10:42:04 | N | 7542 Ko] - F:\musica\Clavito y su Chela - Porque es
e afn de Volar.mp4.mp3
[19/08/2016 - 10:42:08 | N | 3570 Ko] - F:\musica\CORAZON SERRANO DUELE EL ALM
A (MOTUPE 2013).mp3
[19/08/2016 - 10:42:14 | N | 5707 Ko] - F:\musica\CORAZON SERRANO LLEVAME CONT
IGO (MONSEF)[1].mp3
[19/08/2016 - 10:42:22 | N | 4679 Ko] - F:\musica\Corazn Serrano 2015 Vuelve
Nickol Sinchi JuanesMusic HD.mp3
[19/08/2016 - 10:42:26 | N | 5643 Ko] - F:\musica\DANIEL LAZO - OJOS AZULES (LA
VOZ PER VIERNES 061213).mp3
[19/08/2016 - 10:42:34 | N | 8218 Ko] - F:\musica\Danielito Agonias del Corazn
VIDEO OFICIAL[1].mp3
[19/08/2016 - 10:42:40 | N | 5589 Ko] - F:\musica\DECIDI VIVIR SIN TI CORAZON
SERRANO VIDEO CLIP OFFICIAL HD 2013.mp3
[19/08/2016 - 10:42:44 | N | 7402 Ko] - F:\musica\El Vega - Te Encontre [Oficial
Video].mp3
[19/08/2016 - 10:42:50 | N | 4483 Ko] - F:\musica\Enrique Iglesias Bailando (E
spaol) ft Descemer Bueno, Gente De Zona[8].mp3
[19/08/2016 - 10:42:52 | N | 5723 Ko] - F:\musica\ERES LIBRE EL ENCANTO DE CO
RAZON VIDEO CLIP OFICIAL 720p.mp3
[19/08/2016 - 10:42:56 | N | 6515 Ko] - F:\musica\Gente De Zona - La Gozadera (S
alsa Version)[Cover Audio] ft. Marc Anthony.mp3
[19/08/2016 - 10:43:00 | N | 7877 Ko] - F:\musica\Hasta el Amanecer - Nicky Jam
Video Oficial.mp3
[19/08/2016 - 10:43:04 | N | 5586 Ko] - F:\musica\HE SENTIDO AMOR AMAYA HERMAN
OS (VIDEO OFICIAL).mp3
[19/08/2016 - 10:43:06 | N | 6256 Ko] - F:\musica\J Balvin Ay Vamos.mp3
[19/08/2016 - 10:43:10 | N | 8044 Ko] - F:\musica\Juan Magan - He Llorado (Como
Un Nio) ft. Gente De Zona.mp3
[19/08/2016 - 10:43:10 | N | 6207 Ko] - F:\musica\LOS VILLACORTA ORQUESTA YO
TE QUERIA PORQUERIA (VIDEOCLIP).mp3
[19/08/2016 - 10:43:12 | N | 5755 Ko] - F:\musica\Mac Salvador Corazon Corazon
Video Clip Oficial HD.mp3
[19/08/2016 - 10:43:16 | N | 5300 Ko] - F:\musica\MAC SALVADOR NECESITO DE TI
[HUAYNO 2015].mp3
[19/08/2016 - 10:43:18 | N | 6985 Ko] - F:\musica\MALUMA - Borro Cassette [Video
Letras] 2015.mp3
[19/08/2016 - 10:43:22 | N | 4714 Ko] - F:\musica\MARAMA - Loquita (VideoClip Of
icial).mp3
[19/08/2016 - 10:43:24 | N | 9834 Ko] - F:\musica\Momento de Amar Duo Antologia
(Original).mp3
[19/08/2016 - 10:43:30 | N | 4573 Ko] - F:\musica\Nicky Jam Travesuras Video
Oficial Reggaeton Nuevo 2014[1].mp3
[19/08/2016 - 10:43:32 | N | 5401 Ko] - F:\musica\No me vayas a Olvidar Clavit
o y su Chela (Video Oficial 2015).mp3
[19/08/2016 - 10:43:34 | N | 6563 Ko] - F:\musica\Obsesionado - Farruko (Video O
fficial).mp3
[19/08/2016 - 10:43:38 | N | 5853 Ko] - F:\musica\OZUNA - CORAZON DE SEDA.mp3
[19/08/2016 - 10:43:42 | N | 8063 Ko] - F:\musica\Pablo Alborn - Solamente T (Vi
deoclip Oficial).mp3
[19/08/2016 - 10:44:08 | N | 10346 Ko] - F:\musica\Rfaga ' Una Cerveza '.mp3
[19/08/2016 - 10:44:24 | N | 8262 Ko] - F:\musica\Rfaga No te vayas.mp3
[19/08/2016 - 10:43:56 | N | 6033 Ko] - F:\musica\Ro Roma - Mi Persona Favorita
(Lyric Video).mp3
[19/08/2016 - 10:45:12 | N | 5662 Ko] - F:\musica\Se me fue Miriam Hernandezmp4
.mp3
[19/08/2016 - 10:45:32 | N | 7134 Ko] - F:\musica\Si Te Dejas Llevar - Ozuna Ft
Juanka El Problematik Letra + Descarga (Descripcin).mp3
[19/08/2016 - 10:45:40 | N | 2797 Ko] - F:\musica\SI TE VAS QUE HARE.mp3
[19/08/2016 - 10:45:50 | N | 5790 Ko] - F:\musica\SIRENA ORQUESTA PAPILLON (PR
IMICIA 2016) video oficial.mp3
[19/08/2016 - 10:45:56 | N | 7362 Ko] - F:\musica\Te Busco - Nicky Jam Ft Coscul
luela (Video Music) 2015.mp3
[19/08/2016 - 10:38:02 | N | 4974 Ko] - F:\musica\'Te olvidare' ANTOLOGIA 2013
HD.mp3
[19/08/2016 - 10:46:06 | N | 5778 Ko] - F:\musica\Trio Bravana - Me, t na balada
! (Clipe Oficial).mp3
[19/08/2016 - 10:46:14 | N | 4767 Ko] - F:\musica\VIVIR SIN TI ANTOLOGIA.mp3
[19/08/2016 - 10:46:18 | N | 6528 Ko] - F:\musica\XMANTA BOTAS Y CASCABELES.mp
3
[19/08/2016 - 11:16:10 | N | 4094 Ko] - F:\musica\Camela - Hblale de m ( Concierto
en Madrid - Directo - Parte 7_18) - YouTube.M4A
[19/08/2016 - 11:16:42 | N | 3859 Ko] - F:\musica\Carla Morrison - Disfruto (Vid
eo Oficial) - YouTube.M4A
[19/08/2016 - 11:17:14 | N | 4077 Ko] - F:\musica\DIAS FELICES Puro Sentimiento
Video Lyric Oficial 2016 HD - YouTube.M4A
[19/08/2016 - 11:17:42 | N | 3793 Ko] - F:\musica\MIX DON MARIO - CLAVITO Y SU C
HELA - YouTube.M4A
[19/08/2016 - 11:18:10 | N | 3428 Ko] - F:\musica\Natalia Lafourcade - Hasta la
Raz - YouTube.M4A
[19/08/2016 - 11:18:42 | N | 3720 Ko] - F:\musica\Natalia Lafourcade - Nunca Es
Suficiente - YouTube.M4A
[19/08/2016 - 11:20:20 | N | 3595 Ko] - F:\musica\Ozuna - Dile Que Tu Me Quieres
- YouTube.mp3
[19/08/2016 - 11:19:16 | N | 4721 Ko] - F:\musica\Si No Te Quiere (Remix) - Ozun
a Ft. Arcangel & Farruko (Audio) _ Reggaeton 2015 - YouTube.M4A
[19/08/2016 - 11:15:36 | N | 5710 Ko] - F:\musica\Camela - Amor imposible ( Conc
ierto en Madrid - Directo - Parte 12_18) - YouTube.mp3
[02/10/2016 - 12:50:00 | N | 3651 Ko] - F:\musica\EL FINAL DE NUESTRO AMOR - COR
AZON SERRANO (GUADALUPE - PRIMICIA 2016) - YouTube.M4A
[13/09/2016 - 16:03:16 | N | 2000 Ko] - F:\musica\ME EMBORRACHAR - ORQUESTA PAPIL
LON (PRIMICIA 2016) - YouTube.mp3
[02/10/2016 - 11:45:54 | N | 3388 Ko] - F:\musica\muero de frio - rafaga - YouTu
be.mp3
[02/10/2016 - 11:32:18 | N | 4247 Ko] - F:\musica\Ozuna - Falsas Mentiras [Video
Live Oficial] ft. Los De La Nazza _ Orion. - YouTube.M4A
[02/10/2016 - 11:36:32 | N | 4651 Ko] - F:\musica\Ozuna - Te Vas ( Audio Oficial
) - YouTube.mp3
[02/10/2016 - 11:48:28 | N | 2924 Ko] - F:\musica\RAFAGA 'Devulveme la vida' LETR
A..mp3 - YouTube.mp3
[19/08/2016 - 10:41:24 | N | 855 Ko] - F:\musica\AUD-20160420-WA0000.aac
[14/02/2017 - 10:29:40 | A | 1 Ko] - F:\musica\musica.lnk
[12/10/2016 - 10:44:20 | A | 130 Ko] - F:\COLEGIATURA\DNI CARA.jpg
[12/10/2016 - 10:48:02 | A | 128 Ko] - F:\COLEGIATURA\DNI REVERSO.jpg
[12/10/2016 - 10:46:12 | A | 64 Ko] - F:\COLEGIATURA\FIRMA.jpg
[12/10/2016 - 10:45:14 | A | 43 Ko] - F:\COLEGIATURA\FOTO.jpg
[12/10/2016 - 10:42:18 | A | 179 Ko] - F:\COLEGIATURA\titulo cara.jpg
[12/10/2016 - 10:43:30 | A | 80 Ko] - F:\COLEGIATURA\titulo reverso.jpg
[12/10/2016 - 10:52:54 | D] - F:\COLEGIATURA\COLEGIATURA KENYO
[14/02/2017 - 10:29:44 | A | 1 Ko] - F:\COLEGIATURA\COLEGIATURA.lnk
[12/10/2016 - 10:51:00 | A | 103 Ko] - F:\COLEGIATURA\COLEGIATURA KENYO\DNI CARA
.jpg
[12/10/2016 - 10:51:30 | A | 119 Ko] - F:\COLEGIATURA\COLEGIATURA KENYO\DNI REVE
RSO.jpg
[12/10/2016 - 10:50:32 | A | 61 Ko] - F:\COLEGIATURA\COLEGIATURA KENYO\FIRMA.jpg
[12/10/2016 - 10:52:24 | A | 28 Ko] - F:\COLEGIATURA\COLEGIATURA KENYO\FOTO.jpg
[01/02/2017 - 09:53:08 | A | 43481 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\infome O2 sa
lon comunal.docx
[06/02/2017 - 14:25:54 | A | 426 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 03 dc.d
ocx
[07/02/2017 - 10:59:02 | A | 426 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 01 dc.d
ocx
[09/02/2017 - 08:15:28 | A | 467 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 05 dc-P
LATAFORMA DE DEFENSA CIVIL.docx
[07/02/2017 - 15:13:20 | A | 467 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 04 dc-P
LATAFORMA DE DEFENSA CIVIL.docx
[09/02/2017 - 09:14:10 | A | 470 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 06 dc-I
NFORME DE STOCK DE ALMACEN DE DEFENSA CIVIL-FEBRERO 2017.docx
[09/02/2017 - 12:55:46 | A | 467 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 07 dc-I
NFORME DE STOCK DE ALMACEN DE DEFENSA CIVIL-FEBRERO 2017.docx
[09/02/2017 - 15:35:28 | A | 467 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 07 dc-p
lan de contingencia.docx
[14/02/2017 - 10:29:46 | A | 1 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\INFORMES DEFENSA
CIVIL.lnk
[15/02/2017 - 10:16:28 | A | 467 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 08 dc-p
lan de trabajo.docx
[15/02/2017 - 17:58:04 | A | 469 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 09 dc-p
lan de trabajo.docx
[17/02/2017 - 16:15:58 | A | 467 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 11 DC r
ecursos humanos.docx
[20/02/2017 - 09:45:36 | A | 470 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 10 DC.d
ocx
[20/02/2017 - 09:51:48 | A | 468 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 12 DC M
AQUINARIAS.docx
[06/03/2017 - 09:38:42 | A | 426 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 15 ener
o pago.docx
[06/03/2017 - 12:20:02 | A | 468 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 14 oc.d
ocx
[06/03/2017 - 12:20:24 | A | 468 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 13 oc.d
ocx
[09/03/2017 - 10:40:20 | A | 425 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 16 dc.d
ocx
[09/03/2017 - 14:35:02 | A | 19624 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\INSPECCION TE
CNICA I.E. 595 San Pablo.doc
[09/03/2017 - 14:54:26 | A | 425 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 17 dc.d
ocx
[14/03/2017 - 17:31:16 | A | 426 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 19 dc.d
ocx
[16/03/2017 - 08:32:18 | A | 427 Ko] - F:\INFORMES DEFENSA CIVIL\informe 18 febr
ero.docx
[02/02/2017 - 14:36:58 | A | 4577 Ko] - F:\fotos\20170202_143658.jpg
[02/02/2017 - 14:37:24 | A | 4454 Ko] - F:\fotos\20170202_143724.jpg
[02/02/2017 - 14:37:42 | A | 4055 Ko] - F:\fotos\20170202_143741.jpg
[02/02/2017 - 14:37:54 | A | 4093 Ko] - F:\fotos\20170202_143753.jpg
[02/02/2017 - 14:38:00 | A | 3720 Ko] - F:\fotos\20170202_143800.jpg
[02/02/2017 - 14:38:04 | A | 3749 Ko] - F:\fotos\20170202_143804.jpg
[03/02/2017 - 09:25:00 | A | 5751 Ko] - F:\fotos\20170203_092458.jpg
[03/02/2017 - 09:25:04 | A | 5646 Ko] - F:\fotos\20170203_092503.jpg
[03/02/2017 - 09:42:56 | A | 4440 Ko] - F:\fotos\20170203_094255.jpg
[04/02/2017 - 14:02:18 | A | 3734 Ko] - F:\fotos\20170204_140218.jpg
[06/02/2017 - 09:47:18 | A | 3876 Ko] - F:\fotos\20170206_094718.jpg
[06/02/2017 - 09:47:36 | A | 3476 Ko] - F:\fotos\20170206_094736.jpg
[06/02/2017 - 09:47:40 | A | 3559 Ko] - F:\fotos\20170206_094740.jpg
[06/02/2017 - 13:52:54 | A | 3511 Ko] - F:\fotos\20170206_135253.jpg
[06/02/2017 - 13:52:58 | A | 3484 Ko] - F:\fotos\20170206_135258.jpg
[06/02/2017 - 13:53:02 | A | 3497 Ko] - F:\fotos\20170206_135301.jpg
[07/02/2017 - 08:40:00 | A | 3986 Ko] - F:\fotos\20170207_083959.jpg
[07/02/2017 - 08:40:06 | A | 4210 Ko] - F:\fotos\20170207_084005.jpg
[07/02/2017 - 08:40:10 | A | 4226 Ko] - F:\fotos\20170207_084010.jpg
[07/02/2017 - 08:41:44 | A | 4160 Ko] - F:\fotos\20170207_084144.jpg
[07/02/2017 - 08:41:48 | A | 4129 Ko] - F:\fotos\20170207_084147.jpg
[07/02/2017 - 08:52:54 | A | 3676 Ko] - F:\fotos\20170207_085254.jpg
[07/02/2017 - 08:52:58 | A | 3677 Ko] - F:\fotos\20170207_085258.jpg
[07/02/2017 - 09:35:10 | A | 3543 Ko] - F:\fotos\20170207_093510.jpg
[07/02/2017 - 09:35:16 | A | 3522 Ko] - F:\fotos\20170207_093515.jpg
[07/02/2017 - 09:38:46 | A | 3748 Ko] - F:\fotos\20170207_093845.jpg
[07/02/2017 - 09:38:48 | A | 3758 Ko] - F:\fotos\20170207_093848.jpg
[07/02/2017 - 09:39:50 | A | 3077 Ko] - F:\fotos\20170207_093949.jpg
[07/02/2017 - 09:41:42 | A | 3709 Ko] - F:\fotos\20170207_094141.jpg
[07/02/2017 - 09:41:52 | A | 3392 Ko] - F:\fotos\20170207_094151.jpg
[07/02/2017 - 09:43:58 | A | 3533 Ko] - F:\fotos\20170207_094357.jpg
[07/02/2017 - 09:44:18 | A | 3493 Ko] - F:\fotos\20170207_094417.jpg
[07/02/2017 - 09:47:30 | A | 3881 Ko] - F:\fotos\20170207_094729.jpg
[07/02/2017 - 09:47:34 | A | 4444 Ko] - F:\fotos\20170207_094734.jpg
[07/02/2017 - 09:47:40 | A | 3786 Ko] - F:\fotos\20170207_094740.jpg
[07/02/2017 - 09:49:26 | A | 3013 Ko] - F:\fotos\20170207_094926.jpg
[07/02/2017 - 09:49:32 | A | 3043 Ko] - F:\fotos\20170207_094931.jpg
[07/02/2017 - 09:49:36 | A | 3067 Ko] - F:\fotos\20170207_094935.jpg
[07/02/2017 - 16:32:16 | A | 4724 Ko] - F:\fotos\20170207_163215.jpg
[07/02/2017 - 16:32:24 | A | 4075 Ko] - F:\fotos\20170207_163224.jpg
[07/02/2017 - 16:32:48 | A | 3183 Ko] - F:\fotos\20170207_163247.jpg
[07/02/2017 - 16:33:26 | A | 3257 Ko] - F:\fotos\20170207_163326.jpg
[07/02/2017 - 16:33:34 | A | 3264 Ko] - F:\fotos\20170207_163333.jpg
[07/02/2017 - 16:33:52 | A | 4303 Ko] - F:\fotos\20170207_163352.jpg
[07/02/2017 - 16:34:24 | A | 3956 Ko] - F:\fotos\20170207_163424.jpg
[07/02/2017 - 16:34:58 | A | 3507 Ko] - F:\fotos\20170207_163458.jpg
[07/02/2017 - 16:35:26 | A | 3720 Ko] - F:\fotos\20170207_163525.jpg
[07/02/2017 - 16:35:52 | A | 3509 Ko] - F:\fotos\20170207_163552.jpg
[07/02/2017 - 16:36:02 | A | 3118 Ko] - F:\fotos\20170207_163602.jpg
[08/02/2017 - 07:51:32 | A | 3082 Ko] - F:\fotos\20170208_075132.jpg
[08/02/2017 - 08:09:32 | A | 4089 Ko] - F:\fotos\20170208_080932.jpg
[08/02/2017 - 08:10:00 | A | 3288 Ko] - F:\fotos\20170208_081000.jpg
[08/02/2017 - 08:10:06 | A | 3291 Ko] - F:\fotos\20170208_081005.jpg
[08/02/2017 - 08:10:24 | A | 3671 Ko] - F:\fotos\20170208_081023.jpg
[08/02/2017 - 08:10:42 | A | 3267 Ko] - F:\fotos\20170208_081041.jpg
[08/02/2017 - 11:43:00 | A | 3548 Ko] - F:\fotos\20170208_114300.jpg
[08/02/2017 - 11:43:14 | A | 3469 Ko] - F:\fotos\20170208_114313.jpg
[08/02/2017 - 11:48:26 | A | 5190 Ko] - F:\fotos\20170208_114825.jpg
[08/02/2017 - 11:48:38 | A | 4815 Ko] - F:\fotos\20170208_114838.jpg
[08/02/2017 - 11:49:34 | A | 3854 Ko] - F:\fotos\20170208_114934.jpg
[08/02/2017 - 15:41:30 | A | 4073 Ko] - F:\fotos\20170208_154129.jpg
[08/02/2017 - 15:49:22 | A | 3736 Ko] - F:\fotos\20170208_154920.jpg
[09/02/2017 - 09:02:52 | A | 4359 Ko] - F:\fotos\20170209_090252.jpg
[09/02/2017 - 09:57:12 | A | 3801 Ko] - F:\fotos\20170209_095711.jpg
[09/02/2017 - 10:34:42 | A | 7213 Ko] - F:\fotos\20170209_103442.jpg
[09/02/2017 - 10:34:48 | A | 5965 Ko] - F:\fotos\20170209_103448.jpg
[09/02/2017 - 10:36:48 | A | 4873 Ko] - F:\fotos\20170209_103648.jpg
[09/02/2017 - 10:36:56 | A | 5001 Ko] - F:\fotos\20170209_103656.jpg
[09/02/2017 - 10:40:48 | A | 4852 Ko] - F:\fotos\20170209_104048.jpg
[09/02/2017 - 10:40:56 | A | 4836 Ko] - F:\fotos\20170209_104055.jpg
[09/02/2017 - 10:56:10 | A | 4132 Ko] - F:\fotos\20170209_105610.jpg
[09/02/2017 - 16:02:30 | A | 3587 Ko] - F:\fotos\20170209_160229.jpg
[09/02/2017 - 16:04:20 | A | 3930 Ko] - F:\fotos\20170209_160420.jpg
[09/02/2017 - 16:04:28 | A | 3720 Ko] - F:\fotos\20170209_160427.jpg
[09/02/2017 - 16:05:38 | A | 3088 Ko] - F:\fotos\20170209_160537.jpg
[09/02/2017 - 16:05:54 | A | 4099 Ko] - F:\fotos\20170209_160553.jpg
[14/02/2017 - 10:29:48 | A | 1 Ko] - F:\fotos\fotos.lnk
[18/01/2017 - 07:51:12 | A | 4040 Ko] - F:\mp\20170118_075112.jpg
[18/01/2017 - 07:51:16 | A | 2775 Ko] - F:\mp\20170118_075116.jpg
[18/01/2017 - 07:51:22 | A | 4372 Ko] - F:\mp\20170118_075121.jpg
[18/01/2017 - 07:51:24 | A | 4419 Ko] - F:\mp\20170118_075123.jpg
[18/01/2017 - 08:02:02 | A | 5193 Ko] - F:\mp\20170118_080202.jpg
[18/01/2017 - 08:02:06 | A | 5329 Ko] - F:\mp\20170118_080205.jpg
[18/01/2017 - 08:02:08 | A | 5403 Ko] - F:\mp\20170118_080207.jpg
[18/01/2017 - 08:02:12 | A | 5271 Ko] - F:\mp\20170118_080212.jpg
[18/01/2017 - 08:02:16 | A | 5281 Ko] - F:\mp\20170118_080215.jpg
[18/01/2017 - 08:02:22 | A | 4984 Ko] - F:\mp\20170118_080222.jpg
[18/01/2017 - 08:02:26 | A | 5014 Ko] - F:\mp\20170118_080225.jpg
[18/01/2017 - 08:02:28 | A | 5034 Ko] - F:\mp\20170118_080227.jpg
[18/01/2017 - 08:04:36 | A | 4970 Ko] - F:\mp\20170118_080436.jpg
[18/01/2017 - 08:04:40 | A | 5014 Ko] - F:\mp\20170118_080440.jpg
[18/01/2017 - 08:04:46 | A | 4982 Ko] - F:\mp\20170118_080446.jpg
[18/01/2017 - 08:13:54 | A | 4617 Ko] - F:\mp\20170118_081353.jpg
[18/01/2017 - 08:13:56 | A | 4653 Ko] - F:\mp\20170118_081356.jpg
[18/01/2017 - 08:20:32 | A | 4278 Ko] - F:\mp\20170118_082031.jpg
[18/01/2017 - 08:20:34 | A | 4380 Ko] - F:\mp\20170118_082034.jpg
[18/01/2017 - 08:32:34 | A | 4646 Ko] - F:\mp\20170118_083233.jpg
[18/01/2017 - 08:32:44 | A | 4593 Ko] - F:\mp\20170118_083244.jpg
[18/01/2017 - 08:32:56 | A | 4674 Ko] - F:\mp\20170118_083255.jpg
[18/01/2017 - 08:32:58 | A | 4685 Ko] - F:\mp\20170118_083258.jpg
[18/01/2017 - 08:33:06 | A | 4396 Ko] - F:\mp\20170118_083305.jpg
[18/01/2017 - 08:33:08 | A | 4415 Ko] - F:\mp\20170118_083307.jpg
[18/01/2017 - 08:47:24 | A | 5392 Ko] - F:\mp\20170118_084723.jpg
[18/01/2017 - 08:47:26 | A | 5447 Ko] - F:\mp\20170118_084726.jpg
[18/01/2017 - 08:47:30 | A | 5500 Ko] - F:\mp\20170118_084730.jpg
[18/01/2017 - 09:01:02 | A | 5394 Ko] - F:\mp\20170118_090102.jpg
[18/01/2017 - 09:01:06 | A | 5359 Ko] - F:\mp\20170118_090105.jpg
[18/01/2017 - 09:01:08 | A | 5440 Ko] - F:\mp\20170118_090108.jpg
[18/01/2017 - 09:01:10 | A | 5361 Ko] - F:\mp\20170118_090110.jpg
[18/01/2017 - 09:29:00 | A | 4275 Ko] - F:\mp\20170118_092900.jpg
[18/01/2017 - 09:29:02 | A | 4259 Ko] - F:\mp\20170118_092902.jpg
[18/01/2017 - 09:29:06 | A | 3972 Ko] - F:\mp\20170118_092906.jpg
[18/01/2017 - 09:29:08 | A | 3963 Ko] - F:\mp\20170118_092908.jpg
[18/01/2017 - 09:29:10 | A | 3969 Ko] - F:\mp\20170118_092910.jpg
[18/01/2017 - 09:29:48 | A | 3930 Ko] - F:\mp\20170118_092948.jpg
[18/01/2017 - 09:29:52 | A | 4020 Ko] - F:\mp\20170118_092952.jpg
[18/01/2017 - 09:29:54 | A | 3974 Ko] - F:\mp\20170118_092953.jpg
[18/01/2017 - 09:33:26 | A | 5309 Ko] - F:\mp\20170118_093325.jpg
[18/01/2017 - 09:33:28 | A | 5362 Ko] - F:\mp\20170118_093327.jpg
[18/01/2017 - 09:33:28 | A | 5464 Ko] - F:\mp\20170118_093328.jpg
[18/01/2017 - 09:34:10 | A | 6117 Ko] - F:\mp\20170118_093410.jpg
[18/01/2017 - 09:34:12 | A | 6210 Ko] - F:\mp\20170118_093412.jpg
[18/01/2017 - 09:57:08 | A | 4979 Ko] - F:\mp\20170118_095708.jpg
[18/01/2017 - 09:57:12 | A | 4860 Ko] - F:\mp\20170118_095711.jpg
[18/01/2017 - 10:03:50 | A | 4344 Ko] - F:\mp\20170118_100350.jpg
[18/01/2017 - 10:03:52 | A | 4284 Ko] - F:\mp\20170118_100352.jpg
[18/01/2017 - 10:03:54 | A | 4287 Ko] - F:\mp\20170118_100354.jpg
[18/01/2017 - 10:16:26 | A | 4240 Ko] - F:\mp\20170118_101625.jpg
[18/01/2017 - 10:16:52 | A | 4385 Ko] - F:\mp\20170118_101652.jpg
[18/01/2017 - 10:17:16 | A | 4713 Ko] - F:\mp\20170118_101716.jpg
[18/01/2017 - 10:17:24 | A | 4679 Ko] - F:\mp\20170118_101724.jpg
[18/01/2017 - 10:17:28 | A | 4655 Ko] - F:\mp\20170118_101727.jpg
[18/01/2017 - 10:17:46 | A | 4169 Ko] - F:\mp\20170118_101745.jpg
[18/01/2017 - 10:17:48 | A | 4211 Ko] - F:\mp\20170118_101747.jpg
[18/01/2017 - 10:18:20 | A | 5995 Ko] - F:\mp\20170118_101820.jpg
[18/01/2017 - 10:18:24 | A | 5984 Ko] - F:\mp\20170118_101823.jpg
[18/01/2017 - 10:18:28 | A | 5986 Ko] - F:\mp\20170118_101828.jpg
[18/01/2017 - 10:18:30 | A | 6000 Ko] - F:\mp\20170118_101830.jpg
[18/01/2017 - 10:22:38 | A | 4943 Ko] - F:\mp\20170118_102237.jpg
[18/01/2017 - 10:22:52 | A | 4745 Ko] - F:\mp\20170118_102252.jpg
[18/01/2017 - 10:23:08 | A | 4885 Ko] - F:\mp\20170118_102308.jpg
[18/01/2017 - 10:23:10 | A | 4908 Ko] - F:\mp\20170118_102310.jpg
[18/01/2017 - 10:23:20 | A | 4758 Ko] - F:\mp\20170118_102320.jpg
[18/01/2017 - 10:24:02 | A | 3796 Ko] - F:\mp\20170118_102402.jpg
[18/01/2017 - 10:24:04 | A | 3879 Ko] - F:\mp\20170118_102404.jpg
[18/01/2017 - 10:27:10 | A | 5793 Ko] - F:\mp\20170118_102710.jpg
[18/01/2017 - 10:27:12 | A | 6008 Ko] - F:\mp\20170118_102712.jpg
[18/01/2017 - 10:27:16 | A | 5908 Ko] - F:\mp\20170118_102715.jpg
[18/01/2017 - 10:29:08 | A | 4859 Ko] - F:\mp\20170118_102907.jpg
[18/01/2017 - 10:29:10 | A | 4408 Ko] - F:\mp\20170118_102909.jpg
[18/01/2017 - 11:00:02 | A | 5199 Ko] - F:\mp\20170118_110001.jpg
[18/01/2017 - 11:00:04 | A | 5186 Ko] - F:\mp\20170118_110003.jpg
[18/01/2017 - 11:03:20 | A | 4176 Ko] - F:\mp\20170118_110320.jpg
[18/01/2017 - 11:03:32 | A | 3511 Ko] - F:\mp\20170118_110331.jpg
[18/01/2017 - 11:03:32 | A | 3494 Ko] - F:\mp\20170118_110332.jpg
[18/01/2017 - 12:14:02 | A | 4911 Ko] - F:\mp\20170118_121401.jpg
[18/01/2017 - 12:14:04 | A | 5103 Ko] - F:\mp\20170118_121403.jpg
[18/01/2017 - 12:14:12 | A | 5139 Ko] - F:\mp\20170118_121412.jpg
[23/01/2017 - 18:51:40 | A | 3863 Ko] - F:\mp\20170123_185139.jpg
[23/01/2017 - 18:51:44 | A | 3118 Ko] - F:\mp\20170123_185144.jpg
[27/01/2017 - 08:41:52 | A | 4079 Ko] - F:\mp\20170127_084151.jpg
[27/01/2017 - 08:42:02 | A | 3261 Ko] - F:\mp\20170127_084201.jpg
[27/01/2017 - 08:42:26 | A | 3032 Ko] - F:\mp\20170127_084226.jpg
[27/01/2017 - 08:42:30 | A | 3117 Ko] - F:\mp\20170127_084230.jpg
[27/01/2017 - 08:42:52 | A | 3286 Ko] - F:\mp\20170127_084251.jpg
[27/01/2017 - 08:43:02 | A | 3323 Ko] - F:\mp\20170127_084301.jpg
[27/01/2017 - 08:43:14 | A | 3004 Ko] - F:\mp\20170127_084314.jpg
[27/01/2017 - 08:43:38 | A | 3847 Ko] - F:\mp\20170127_084337.jpg
[27/01/2017 - 08:43:54 | A | 2944 Ko] - F:\mp\20170127_084353.jpg
[27/01/2017 - 08:44:26 | A | 3499 Ko] - F:\mp\20170127_084426.jpg
[27/01/2017 - 08:44:30 | A | 3513 Ko] - F:\mp\20170127_084430.jpg
[27/01/2017 - 08:44:42 | A | 3333 Ko] - F:\mp\20170127_084441.jpg
[27/01/2017 - 08:44:44 | A | 3344 Ko] - F:\mp\20170127_084444.jpg
[27/01/2017 - 08:45:38 | A | 3194 Ko] - F:\mp\20170127_084538.jpg
[27/01/2017 - 08:48:16 | A | 2623 Ko] - F:\mp\20170127_084816.jpg
[27/01/2017 - 08:49:32 | A | 3459 Ko] - F:\mp\20170127_084932.jpg
[27/01/2017 - 08:49:34 | A | 3428 Ko] - F:\mp\20170127_084934.jpg
[14/02/2017 - 10:29:52 | A | 1 Ko] - F:\mp\mp.lnk
[14/02/2017 - 10:29:54 | A | 1 Ko] - F:\INFORMES\INFORMES.lnk
[09/02/2017 - 21:32:52 | D] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA
[09/02/2017 - 21:32:52 | D] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHAPI
[09/02/2017 - 21:32:52 | D] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA
[09/02/2017 - 21:32:52 | D] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA
[09/02/2017 - 21:32:52 | D] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO
[09/02/2017 - 21:32:52 | D] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara
[14/02/2017 - 10:29:56 | A | 1 Ko] - F:\Fichas\Fichas.lnk
[20/05/2016 - 17:20:30 | A | 931 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\0.CARATU
LA.pptx
[20/05/2016 - 17:18:46 | A | 148 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\0.CONTEN
IDO.docx
[20/05/2016 - 17:20:36 | A | 1200 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\0.TAPAS
.ppt
[20/05/2016 - 17:19:26 | A | 152 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\1.FICHA
RESUMEN.docx
[20/05/2016 - 11:56:54 | A | 387 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\2.MEMPRI
A DESCRIPTIVA 1-1.docx
[06/06/2016 - 11:05:36 | A | 63 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\3.METRADO
S.pdf
[20/05/2016 - 17:21:18 | A | 47 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\4.PRESUPU
ESTO.xls
[02/06/2016 - 09:42:42 | A | 162 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\5.ESPECI
FICACIONES TECNICAS.rtf
[02/06/2016 - 09:36:30 | A | 41 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\6. INSUMO
S.xls
[20/05/2016 - 15:08:10 | A | 2683 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\7. PANE
L FOTOGRAFICO.xlsx
[04/06/2016 - 12:11:28 | A | 156 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\8.SANTA
BAOS.dwg
[06/06/2016 - 10:52:36 | A | 1168 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\9.UBICA
CION.dwg
[06/06/2016 - 11:09:04 | A | 76 Ko] - F:\Fichas\EXP. BAOS SANTA BARBARA\A.P.U..pd
f
[10/05/2016 - 16:46:54 | A | 130 Ko] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHAP
I\0.CARATULA.docx
[10/05/2016 - 18:17:36 | A | 35 Ko] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHAPI
\0.SEPARADORES.docx
[10/05/2016 - 17:53:42 | A | 148 Ko] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHAP
I\1.CONTENIDO.docx
[10/05/2016 - 16:41:54 | A | 154 Ko] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHAP
I\2 FICHA RESUMEN.docx
[10/05/2016 - 18:18:30 | A | 388 Ko] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHAP
I\3.MEMORIA DESCRIPTIVA.docx
[03/05/2016 - 11:51:06 | A | 20 Ko] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHAPI
\4.ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
[10/05/2016 - 17:52:40 | A | 1896 Ko] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHA
PI\5.PANEL FOTOGRAFICO.xlsx
[01/06/2016 - 19:44:14 | A | 454 Ko] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHAP
I\6.UBICACION.dwg
[01/06/2016 - 19:44:12 | A | 67 Ko] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHAPI
\7.DETALLES.dwg
[10/05/2016 - 18:18:46 | A | 871 Ko] - F:\Fichas\EXP. DESAGUE PUENTE HUANCCOCHAP
I\Doc95.docx
[10/10/2016 - 16:49:52 | A | 932 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\0.CARATU
LA.pptx
[04/06/2016 - 12:07:02 | A | 148 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\0.CONTEN
IDO.docx
[02/06/2016 - 14:34:14 | A | 1162 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\0.TAPAS
.ppt
[04/06/2016 - 12:07:06 | A | 154 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\1.FICHA
RESUMEN.docx
[02/06/2016 - 14:28:12 | A | 387 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\2.MEMPRI
A DESCRIPTIVA 1-1.docx
[06/06/2016 - 11:29:56 | A | 89 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\3.METRADO
S.pdf
[04/06/2016 - 12:10:58 | A | 58 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\4.PRESUPU
ESTO.xls
[06/06/2016 - 11:32:22 | A | 254 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\5.ESPECI
FICACIONES TECNICAS.rtf
[04/06/2016 - 12:11:06 | A | 50 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\6.INSUMOS
.xls
[04/06/2016 - 12:11:28 | A | 1160 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\7.UBICA
CION.dwg
[05/08/2016 - 13:05:48 | A | 1917 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\8. PLAN
OS Y DETALLES.ARQUITECTURA FINAL ss.hh.santa.bak
[05/08/2016 - 13:05:50 | A | 1328 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\8. PLAN
OS Y DETALLES.ARQUITECTURA FINAL ss.hh.santa.dwg
[02/06/2016 - 12:22:54 | A | 2683 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\PANEL F
OTOGRAFICO.xlsx
[06/09/2016 - 08:02:58 | A | 1 Ko] - F:\Fichas\EXP. INICIAL 597 SANTA\plot.log
[10/10/2016 - 13:10:18 | A | 200 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\0.CA
RATULA.pptx
[02/08/2016 - 22:35:20 | A | 148 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\0.CO
NTENIDO.docx
[02/08/2016 - 22:37:06 | A | 1292 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\0.T
APAS.ppt
[11/10/2016 - 11:01:24 | A | 154 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\1.FI
CHA RESUMEN.docx
[11/10/2016 - 11:01:24 | A | 321 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\2.ME
MPRIA DESCRIPTIVA 1-1.docx
[02/08/2016 - 16:45:20 | A | 53 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\3.MET
RADOS.pdf
[11/10/2016 - 09:01:34 | A | 37 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\4.PRE
SUPUESTO.xls
[02/08/2016 - 16:48:24 | A | 40 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\5.ESP
ECIFICACIONES TECNICAS.rtf
[02/08/2016 - 16:49:26 | A | 47 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\6.INS
UMOS.xls.pdf
[08/09/2016 - 10:08:44 | A | 7 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\6.INSU
MOS.xls.xlsx
[02/08/2016 - 17:02:04 | A | 664 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\7.UB
ICACION..pdf
[04/06/2016 - 12:11:28 | A | 1160 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\7.U
BICACION.dwg
[06/06/2016 - 11:36:40 | A | 1471 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\8.
PLANOS Y DETALLES.ARQUITECTURA FINAL ss.hh.santa.dwg
[02/08/2016 - 17:03:48 | A | 103 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\8.PL
ANOS.bak
[05/08/2016 - 13:05:56 | A | 114 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\8.PL
ANOS.dwg
[13/10/2016 - 14:48:30 | A | 58 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\apu(A
utosaved).pdf
[11/10/2016 - 11:04:06 | A | 58 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\apu.p
df
[02/06/2016 - 12:22:54 | A | 2683 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\PAN
EL FOTOGRAFICO.xlsx
[11/10/2016 - 11:20:32 | A | 1 Ko] - F:\Fichas\EXP. JASS WASI SURUHUAYLLA\plot.l
og
[11/05/2016 - 16:35:46 | A | 130 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\0.CARATULA
CANAL.docx
[02/05/2016 - 09:39:46 | A | 118 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\0.CONTENIDO
..docx
[02/05/2016 - 10:37:44 | A | 159 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\0.SEPARADOR
CANALES.docx
[02/05/2016 - 09:51:48 | A | 167 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\1.MEMORIA D
ESCRIPTIVA.docx
[07/07/2016 - 08:32:06 | A | 167 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\1.MEMORIA D
ESCRIPTIVA1.docx
[17/03/2016 - 11:22:30 | A | 152 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\2.ESP. TECN
ICAS.rtf
[02/05/2016 - 14:59:32 | A | 53 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\3.PRESUPUEST
O PASE.xls
[24/05/2016 - 17:57:38 | A | 41 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\4.ACERO.xlsx
[01/06/2016 - 20:54:38 | A | 447 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\4.METRADOS
DE PACES DE AGUAS DE SAN PABLITO CESAR.xls
[04/06/2016 - 12:10:50 | A | 253 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\5.ANALTICO I
NVERSIN-ADM PASE.xlsx
[02/05/2016 - 14:58:50 | A | 44 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\6.INSUMOS.xl
s
[17/03/2016 - 11:32:26 | A | 5990 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\7.PANEL FO
TO CANAL.docx
[01/06/2016 - 19:44:10 | A | 424 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\8.UBICACION
PASE.dwg
[01/06/2016 - 19:44:08 | A | 1567 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\9.PLANOS Y
DETALLES.dwg
[12/04/2016 - 09:48:02 | AH | 0 Ko] - F:\Fichas\EXP. PASE PARICUCHO\~$MORIA DESC
RIPTIVA 3.docx
[25/07/2016 - 19:34:02 | A | 107 Ko] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara\0.C
aratula.pdf
[25/07/2016 - 20:51:42 | A | 321 Ko] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara\1.C
ONTENIDO.pdf
[25/07/2016 - 19:35:08 | A | 267 Ko] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara\2.F
ICHA RESUMEN.pdf
[25/07/2016 - 20:26:42 | A | 479 Ko] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara\3.M
EMPRIA DESCRIPTIVA .pdf
[25/07/2016 - 20:38:12 | A | 60 Ko] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara\4.Es
pecificaciones Tecnicas.pdf
[25/07/2016 - 20:38:52 | A | 52 Ko] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara\5.Me
trados.pdf
[25/07/2016 - 20:39:48 | A | 51 Ko] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara\6.Pr
esupuesto.pdf
[25/07/2016 - 20:40:22 | A | 55 Ko] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara\7.A.
P.U..pdf
[25/07/2016 - 20:41:26 | A | 46 Ko] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara\8.Li
sta de Insumos.pdf
[25/07/2016 - 20:55:20 | A | 369 Ko] - F:\Fichas\Ficha Tecnica Santa Barbara\9.
Panel Fotografico.pdf
[24/08/2015 - 10:24:20 | A | 440 Ko] - F:\Oficios\oficio multiple.docx
[24/08/2015 - 15:53:08 | A | 438 Ko] - F:\Oficios\oficio nro. 03.docx
[28/08/2015 - 13:30:00 | A | 438 Ko] - F:\Oficios\oficio nro. 04.docx
[14/11/2015 - 10:37:40 | A | 30 Ko] - F:\Oficios\oficio nro. 05.docx
[25/09/2015 - 12:22:26 | A | 28 Ko] - F:\Oficios\oficio nro. 06.docx
[23/11/2015 - 11:18:38 | A | 29 Ko] - F:\Oficios\oficio nro. 07.docx
[16/06/2015 - 09:05:32 | A | 27 Ko] - F:\Oficios\OFICIO PARA DEFENSA CIVIL CANCH
IS 01.doc
[16/06/2015 - 09:04:26 | A | 27 Ko] - F:\Oficios\OFICIO PARA DEFENSA CIVIL CANCH
IS.doc
[29/09/2015 - 18:14:16 | A | 15 Ko] - F:\Oficios\OFICIOS.zip
[31/03/2016 - 12:11:52 | D] - F:\Oficios\OFICIOS
[14/02/2017 - 10:29:58 | A | 1 Ko] - F:\Oficios\Oficios.lnk
[13/10/2015 - 08:57:26 | A | 20 Ko] - F:\Oficios\OFICIOS\OFICIO OCI SICUANI.docx
[20/04/2015 - 14:36:46 | A | 16 Ko] - F:\sp\acta de ENTREGA DE TERRENO E INICIO
DE OBRA.docx
[14/04/2015 - 12:42:28 | A | 480 Ko] - F:\sp\CARTEL DE OBRA.docx
[04/02/2015 - 12:59:34 | A | 27 Ko] - F:\sp\Escudo san pablo.JPG
[18/04/2015 - 09:51:38 | A | 308 Ko] - F:\sp\fotos huaro1111.pdf
[17/04/2015 - 14:54:40 | A | 10 Ko] - F:\sp\INFORME LIQUIDACION.xlsx
[20/04/2015 - 12:23:04 | A | 1704 Ko] - F:\sp\Presentacin1 para periodico mural.p
ptx
[23/05/2015 - 06:50:38 | A | 20 Ko] - F:\sp\TAREO 2015 ABRIL.xlsx
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\carretera huarocani
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani
[20/07/2015 - 14:18:12 | D] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huaroccani
[20/07/2015 - 14:18:14 | D] - F:\sp\jardin san pablo
[16/03/2017 - 09:13:50 | A | 1 Ko] - F:\sp\sp.lnk
[13/04/2015 - 15:44:20 | A | 11 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\ACTIVIDADES MES
DE ABRIL..xlsx
[13/04/2015 - 15:44:26 | A | 511 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\CARTEL DE OBRA.
docx
[15/04/2015 - 12:10:02 | A | 701 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Compatibilidad
Obra GRC inf-05.docx
[04/02/2015 - 12:59:34 | A | 27 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Escudo san pablo
.JPG
[07/04/2015 - 08:28:10 | A | 49 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORME 11 ASIGN
ACION PRESUPUESTAL.docx
[20/04/2015 - 11:55:14 | A | 16 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\OFICIO TRACTOR O
RUGA.docx
[01/04/2015 - 10:19:28 | A | 16 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\OFICIO.docx
[20/03/2015 - 10:48:18 | A | 43 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Presupuesto Clie
nte.xls
[20/07/2015 - 14:18:02 | D] - F:\sp\carretera huarocani\11.- PLANOS
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\carretera huarocani\requerimiento
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\11.- PLANOS\ACAD2
010 - B - Planta General Est. Cochapampa.dwl
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\11.- PLANOS\ACAD2
010 - B - Planta General Est. Cochapampa.dwl2
[19/03/2015 - 19:34:04 | A | 6622 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\11.- PLANOS\AC
AD2015- CARRETERA.bak
[19/03/2015 - 19:34:16 | A | 6622 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\11.- PLANOS\AC
AD2015- CARRETERA.dwg
[20/03/2015 - 13:06:46 | A | 1121 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tec
nico - Huaroccani\CARATULA.ppt
[04/02/2015 - 12:59:34 | A | 27 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecni
co - Huaroccani\Escudo san pablo.JPG
[20/03/2015 - 11:15:30 | A | 34 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecni
co - Huaroccani\SEPARADORES.docx
[08/03/2015 - 23:39:28 | A | 139 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\Ubicacion satelital.JPG
[20/07/2015 - 14:18:04 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
[20/07/2015 - 14:18:04 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\10.- PROGRAMACION
[20/07/2015 - 14:18:04 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\11.- PLANOS
[20/07/2015 - 14:18:04 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS
[20/07/2015 - 14:18:04 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\4.- METRADOS
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\5.- PRESUPUESTO
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\6.- PRESUPUESTO ANALITICO
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\7.- COSTOS UNITARIOS
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\8.- RELACION DE INSUMOS
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\9.- PANEL FOTOGRAFICO
[02/04/2015 - 06:53:28 | A | 180 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\1.- MEMORIA DESCRIPTIVA\Memoria Descriptiva.doc
[20/03/2015 - 11:12:46 | A | 175 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\10.- PROGRAMACION\Cronograma de adquisicion de insumos.pdf
[20/03/2015 - 11:12:24 | A | 144 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\10.- PROGRAMACION\Cronograma valorizado de obra.pdf
[20/03/2015 - 11:09:06 | A | 261 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\10.- PROGRAMACION\Programacion de obra.pdf
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnic
o - Huaroccani\11.- PLANOS\ACAD2010 - B - Planta General Est. Cochapampa.dwl
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnic
o - Huaroccani\11.- PLANOS\ACAD2010 - B - Planta General Est. Cochapampa.dwl2
[19/03/2015 - 19:34:04 | A | 6622 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tec
nico - Huaroccani\11.- PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.bak
[19/03/2015 - 19:34:16 | A | 6622 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tec
nico - Huaroccani\11.- PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.dwg
[20/03/2015 - 10:41:56 | A | 129 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS\ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
[20/07/2015 - 14:18:04 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO DE SEALIZACION
[20/07/2015 - 14:18:04 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO GEOTECNICO
[20/07/2015 - 14:18:04 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
[20/07/2015 - 14:18:04 | D] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnico - Hua
roccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO
[09/02/2015 - 14:10:46 | A | 482 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO DE SEALIZACION\sealizacion.do
cx
[20/03/2015 - 11:17:54 | A | 1504 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tec
nico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO GEOTECNICO\huarocani.pdf
[20/03/2015 - 11:04:18 | A | 47 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecni
co - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL\ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL.docx
[02/04/2015 - 06:55:10 | A | 1600 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tec
nico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\ESTUDIO TOPOGR
AFICO.docx
[20/03/2015 - 14:11:36 | A | 692 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\ESTUDIO TOPOGRA
FICO.pdf
[01/06/2013 - 10:27:54 | A | 0 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecnic
o - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\~$POGRAFICO.docx
[01/06/2013 - 10:33:22 | A | 3393 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tec
nico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\~WRL3323.tmp
[20/03/2015 - 10:57:04 | A | 127 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\4.- METRADOS\Metrados de acero.rtf
[20/03/2015 - 10:56:10 | A | 27 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecni
co - Huaroccani\4.- METRADOS\Metrados.docx
[04/02/2015 - 17:27:20 | A | 19 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecni
co - Huaroccani\4.- METRADOS\Volumen de corte - explanaciones.xlsx
[20/03/2015 - 10:47:48 | A | 193 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\5.- PRESUPUESTO\Presupuesto Cliente.rtf
[20/03/2015 - 10:48:18 | A | 43 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecni
co - Huaroccani\5.- PRESUPUESTO\Presupuesto Cliente.xls
[20/03/2015 - 14:18:16 | A | 257 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\5.- PRESUPUESTO\Resumen de proyecto.rtf
[19/05/2015 - 10:15:04 | A | 144 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\6.- PRESUPUESTO ANALITICO\ANALITICO TROCHA HUAROCCANI.xlsx
[20/03/2015 - 10:53:04 | A | 815 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\7.- COSTOS UNITARIOS\Costos unitarios.rtf
[20/03/2015 - 10:58:20 | A | 151 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecn
ico - Huaroccani\8.- RELACION DE INSUMOS\Relacion de insumos.rtf
[20/03/2015 - 10:59:16 | A | 34 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tecni
co - Huaroccani\8.- RELACION DE INSUMOS\Relacion de insumos.xls
[20/03/2015 - 11:02:54 | A | 5488 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\Expediente Tec
nico - Huaroccani\9.- PANEL FOTOGRAFICO\PANEL FOTOGRAFICO.docx
[13/04/2015 - 15:44:20 | A | 11 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\ACTIVID
ADES MES DE ABRIL..xlsx
[07/04/2015 - 09:47:56 | A | 51 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
01.docx
[13/04/2015 - 15:36:42 | A | 51 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
02.docx
[13/04/2015 - 15:30:42 | A | 51 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
03.docx
[24/04/2015 - 15:05:16 | A | 53 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
04.docx
[24/04/2015 - 15:05:52 | A | 53 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
05.docx
[29/04/2015 - 16:02:44 | A | 51 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
06.docx
[30/04/2015 - 14:54:24 | A | 52 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
07.docx
[11/05/2015 - 15:47:42 | A | 52 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
10.docx
[11/05/2015 - 15:54:30 | A | 53 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
11.docx
[13/05/2015 - 16:10:08 | A | 51 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
12.docx
[19/05/2015 - 16:32:18 | A | 52 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
15.docx
[26/05/2015 - 15:25:58 | A | 51 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\INFORMES\informe
16 tareos mayo.docx
[06/04/2015 - 14:31:46 | A | 148 Ko] - F:\sp\carretera huarocani\requerimiento\A
NALITICO TROCHA HUAROCCANI.xlsx
[20/03/2015 - 11:14:18 | A | 1158 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\CA
RATULA.ppt
[07/04/2015 - 15:15:08 | A | 30 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\CART
A DE ENTREGA.doc
[04/02/2015 - 12:59:34 | A | 27 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\Escu
do san pablo.JPG
[20/03/2015 - 11:15:30 | A | 34 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\SEPA
RADORES.docx
[08/03/2015 - 23:39:28 | A | 139 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\Ubi
cacion satelital.JPG
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\1.- MEMORIA
DESCRIPTIVA
[20/07/2015 - 14:18:06 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\10.- PROGRAM
ACION
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\11.- PLANOS
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\2.- ESPECIFI
CACIONES TECNICAS
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIER
IA DEL PROYECTO
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\4.- METRADOS
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\5.- PRESUPUE
STO
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\6.- PRESUPUE
STO ANALITICO
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\7.- COSTOS U
NITARIOS
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\8.- RELACION
DE INSUMOS
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\9.- PANEL FO
TOGRAFICO
[20/03/2015 - 10:50:44 | A | 181 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\1.-
MEMORIA DESCRIPTIVA\Memoria Descriptiva.doc
[20/03/2015 - 11:12:46 | A | 175 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\10.
- PROGRAMACION\Cronograma de adquisicion de insumos.pdf
[20/03/2015 - 11:12:24 | A | 144 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\10.
- PROGRAMACION\Cronograma valorizado de obra.pdf
[20/03/2015 - 11:09:06 | A | 261 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\10.
- PROGRAMACION\Programacion de obra.pdf
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\11.-
PLANOS\ACAD2010 - B - Planta General Est. Cochapampa.dwl
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\11.-
PLANOS\ACAD2010 - B - Planta General Est. Cochapampa.dwl2
[07/04/2015 - 10:31:24 | A | 6626 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\11
.- PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.bak
[07/04/2015 - 10:41:06 | A | 6626 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\11
.- PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.dwg
[28/04/2015 - 14:34:00 | A | 0 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\11.-
PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.dwl
[28/04/2015 - 14:34:00 | A | 0 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\11.-
PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.dwl2
[20/03/2015 - 10:41:56 | A | 129 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\2.-
ESPECIFICACIONES TECNICAS\ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIER
IA DEL PROYECTO\ESTUDIO DE SEALIZACION
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIER
IA DEL PROYECTO\ESTUDIO GEOTECNICO
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIER
IA DEL PROYECTO\ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
[20/07/2015 - 14:18:08 | D] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIER
IA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO
[09/02/2015 - 14:10:46 | A | 482 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.-
INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO DE SEALIZACION\sealizacion.docx
[20/03/2015 - 11:17:54 | A | 1504 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.
- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO GEOTECNICO\huarocani.pdf
[20/03/2015 - 11:04:18 | A | 47 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.-
INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL\ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.d
ocx
[20/03/2015 - 11:05:50 | A | 1592 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.
- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\ESTUDIO TOPOGRAFICO.docx
[01/06/2013 - 10:27:54 | A | 0 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.- I
NGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\~$POGRAFICO.docx
[01/06/2013 - 10:33:22 | A | 3393 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\3.
- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\~WRL3323.tmp
[20/03/2015 - 10:57:04 | A | 127 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\4.-
METRADOS\Metrados de acero.rtf
[20/03/2015 - 10:56:10 | A | 27 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\4.-
METRADOS\Metrados.docx
[04/02/2015 - 17:27:20 | A | 19 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\4.-
METRADOS\Volumen de corte - explanaciones.xlsx
[20/03/2015 - 10:47:48 | A | 193 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\5.-
PRESUPUESTO\Presupuesto Cliente.rtf
[20/03/2015 - 10:48:18 | A | 43 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\5.-
PRESUPUESTO\Presupuesto Cliente.xls
[20/03/2015 - 10:49:08 | A | 258 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\5.-
PRESUPUESTO\Resumen de proyecto.rtf
[05/05/2015 - 16:39:06 | A | 145 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\6.-
PRESUPUESTO ANALITICO\ANALITICO TROCHA HUAROCCANI.xlsx
[20/03/2015 - 10:53:04 | A | 815 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\7.-
COSTOS UNITARIOS\Costos unitarios.rtf
[20/03/2015 - 10:58:20 | A | 151 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\8.-
RELACION DE INSUMOS\Relacion de insumos.rtf
[20/03/2015 - 10:59:16 | A | 34 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\8.-
RELACION DE INSUMOS\Relacion de insumos.xls
[20/03/2015 - 11:02:54 | A | 5488 Ko] - F:\sp\Expediente Tecnico - Huaroccani\9.
- PANEL FOTOGRAFICO\PANEL FOTOGRAFICO.docx
[17/05/2015 - 10:55:34 | A | 284 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\CRONOGRAMA CARRETERA.xls
[17/05/2015 - 11:07:28 | A | 25045 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huaroc
cani\FICHA TECNICA CARRETERA HUARCCANI ABRIL.xls
[17/05/2015 - 10:55:28 | A | 3285 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocc
ani\INFORME MES DE ABRIL 2015.xlsx
[11/08/2014 - 12:06:42 | A | 2478 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocc
ani\mov.almacen huarcani abril 2015.xlsx
[20/07/2015 - 14:18:12 | D] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huaroccani\4.- ME
TRADOS
[20/07/2015 - 14:18:14 | D] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huaroccani\fotos
huarocani
[06/05/2015 - 11:47:44 | A | 20 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huaroccan
i\4.- METRADOS\Metrados.docx
[06/04/2015 - 15:17:10 | A | 636 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1397.JPG
[06/04/2015 - 15:17:16 | A | 536 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1398.JPG
[06/04/2015 - 15:17:18 | A | 559 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1399.JPG
[06/04/2015 - 15:17:24 | A | 608 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1400.JPG
[06/04/2015 - 15:27:08 | A | 212 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1401.JPG
[06/04/2015 - 15:27:12 | A | 218 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1402.JPG
[06/04/2015 - 15:27:16 | A | 326 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1403.JPG
[06/04/2015 - 15:27:28 | A | 337 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1404.JPG
[06/04/2015 - 15:27:34 | A | 349 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1405.JPG
[06/04/2015 - 15:27:40 | A | 356 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1406.JPG
[06/04/2015 - 15:27:58 | A | 445 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1407.JPG
[06/04/2015 - 15:28:12 | A | 407 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1408.JPG
[06/04/2015 - 15:28:14 | A | 440 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1409.JPG
[06/04/2015 - 15:28:16 | A | 403 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1410.JPG
[06/04/2015 - 15:30:20 | A | 310 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1411.JPG
[06/04/2015 - 15:30:24 | A | 340 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1412.JPG
[06/04/2015 - 15:30:32 | A | 383 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1413.JPG
[06/04/2015 - 15:30:36 | A | 366 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1414.JPG
[06/04/2015 - 15:30:44 | A | 398 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1415.JPG
[06/04/2015 - 15:31:08 | A | 421 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1416.JPG
[06/04/2015 - 15:31:12 | A | 436 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1417.JPG
[06/04/2015 - 15:31:16 | A | 430 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1418.JPG
[06/04/2015 - 15:31:32 | A | 349 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1419.JPG
[06/04/2015 - 15:32:52 | A | 349 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1420.JPG
[06/04/2015 - 15:32:56 | A | 360 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1421.JPG
[06/04/2015 - 15:33:06 | A | 372 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1422.JPG
[06/04/2015 - 15:33:10 | A | 321 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1423.JPG
[06/04/2015 - 15:33:36 | A | 428 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1424.JPG
[06/04/2015 - 15:33:56 | A | 486 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1425.JPG
[06/04/2015 - 15:34:00 | A | 473 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1426.JPG
[06/04/2015 - 15:34:30 | A | 479 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1427.JPG
[06/04/2015 - 16:27:58 | A | 502 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1428.JPG
[06/04/2015 - 15:38:00 | A | 435 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1429.JPG
[06/04/2015 - 15:38:06 | A | 479 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1430.JPG
[16/04/2015 - 15:47:16 | A | 352 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1446.JPG
[16/04/2015 - 15:47:22 | A | 378 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1447.JPG
[16/04/2015 - 15:47:56 | A | 401 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1448.JPG
[16/04/2015 - 15:48:00 | A | 346 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1449.JPG
[16/04/2015 - 15:48:02 | A | 292 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1450.JPG
[16/04/2015 - 15:48:36 | A | 405 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1451.JPG
[16/04/2015 - 15:48:40 | A | 411 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1452.JPG
[16/04/2015 - 15:48:46 | A | 402 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1453.JPG
[16/04/2015 - 15:48:54 | A | 348 Ko] - F:\sp\informe mensual abril 2015 huarocca
ni\fotos huarocani\IMG_1454.JPG
[06/04/2015 - 16:53:28 | A | 1221 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\IE.REYES DE SAN P
ABLO.dwg
[20/07/2015 - 14:18:38 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI
[25/03/2013 - 17:39:24 | A | 1 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\datosmedicion
langu.prn
[25/03/2013 - 17:38:08 | A | 1 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\datosmedicion
langu.txt
[30/01/2013 - 20:22:04 | A | 1 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\datosmedicion
langui.csv
[22/04/2013 - 10:05:30 | A | 61 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ppto final.x
ls
[04/04/2013 - 10:16:40 | A | 901 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\Separadores
.doc
[04/04/2013 - 13:44:50 | A | 11710 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\VISTA FOT
OGRAFICA LANGUI.doc
[20/07/2015 - 14:18:14 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\011. CRONOGRAMA DE L
ANGUI
[20/07/2015 - 14:18:14 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ANALISIS DE COSTOS U
NITARIOS
[20/07/2015 - 14:18:14 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS
[20/07/2015 - 14:18:16 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFICACIONES
[20/07/2015 - 14:18:16 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESTUDIOS DE SUELOS
[20/07/2015 - 14:18:16 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\IMPACTO AMBIENTAL
[20/07/2015 - 14:18:16 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\INSUMOS
[20/07/2015 - 14:18:18 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\MEMORIAS
[20/07/2015 - 14:18:18 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\METRADOS
[20/07/2015 - 14:18:24 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORREGIDO ABRI
L
[20/07/2015 - 14:18:24 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PRESUPUESTO
[20/07/2015 - 14:18:36 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL
[20/07/2015 - 14:18:38 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\RESUMEN EJECUTIVO
[15/04/2013 - 22:35:58 | A | 124 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\011. CRONOG
RAMA DE LANGUI\CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES.xls
[23/04/2013 - 09:36:46 | A | 104 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\011. CRONOG
RAMA DE LANGUI\CRONOGRAMA IE langui.xls
[04/05/2012 - 10:17:18 | A | 512 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\011. CRONOG
RAMA DE LANGUI\Progra.langui.mpp
[23/04/2013 - 10:22:08 | A | 1506 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ANALISIS D
E COSTOS UNITARIOS\analisissubpresupuestovariosabril.rtf
[23/04/2013 - 09:12:36 | A | 69 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\04. Ca
lculo Electricas CUADRO DE CARGAS.xls
[05/04/2013 - 14:47:26 | A | 374 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\CALCU
LO TIJERAL.xls
[18/04/2013 - 13:00:00 | A | 490 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\DISEO
DE ESTRUCTURAS LANGUI.xls
[18/04/2013 - 13:02:34 | A | 3734 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\DISEO
DE ESTRUCTURAS.doc
[04/04/2013 - 14:00:48 | A | 1811 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\Mem.
de Cal. SANIRATIAS.doc
[03/04/2013 - 23:23:26 | A | 1797 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\pred
imensionamiento de vigas y columnas langui.xls
[20/07/2015 - 14:18:16 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUCTURAS LA
NGUI
[04/04/2013 - 14:00:48 | A | 1811 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTR
UCTURAS LANGUI\Mem. de Cal. SANIRATIAS.doc
[20/07/2015 - 14:18:16 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUCTURAS LA
NGUI\Instalaciones Elctricas
[20/07/2015 - 14:18:16 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUCTURAS LA
NGUI\Instalaciones Sanitarias
[20/05/2002 - 08:31:52 | A | 55 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUC
TURAS LANGUI\Instalaciones Elctricas\Diseo de Iluminacin - Aulas.xls
[23/05/2002 - 12:27:26 | A | 51 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUC
TURAS LANGUI\Instalaciones Elctricas\Diseo de Iluminacin - Labo.xls
[21/02/2002 - 13:13:12 | A | 54 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUC
TURAS LANGUI\Instalaciones Elctricas\Diseo de Iluminacin - LAbor..xls
[31/05/2002 - 16:37:20 | A | 38 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUC
TURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo Agua - Auditorio.xls
[31/05/2002 - 16:37:44 | A | 40 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUC
TURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo Agua - C.E.( Bao 1 ).xls
[28/05/2002 - 22:44:36 | A | 39 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUC
TURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo Agua - C.E.( Bao 2 ).xls
[18/07/2002 - 11:35:58 | A | 36 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUC
TURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo Agua - C.E.( Baos) con T.E..xls
[08/08/2002 - 22:11:54 | A | 22 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUC
TURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo de Cunetas.xls
[27/05/2002 - 10:56:36 | A | 31 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRUC
TURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo de Desague.xls
[27/05/2002 - 10:14:46 | A | 102 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ESTRU
CTURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\M. D. Sanitarias.doc
[20/07/2015 - 14:18:16 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFICACIONES\ESP
ECIFICACIONES LANGUI
[16/04/2013 - 04:39:56 | A | 285 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFICAC
IONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-ARQUITECTURA.doc
[16/04/2013 - 04:52:14 | A | 443 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFICAC
IONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-ESTRUTURAS.doc
[23/04/2013 - 10:48:26 | A | 626 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFICAC
IONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-INSTA ELECTRICAS.doc
[16/04/2013 - 04:48:04 | A | 246 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFICAC
IONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-INSTA SANITARIAS.doc
[16/04/2013 - 06:27:58 | A | 489 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFICAC
IONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESPECI CERCO PERIMETRICO LANGUI.doc
[16/04/2013 - 05:20:36 | A | 661 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFICAC
IONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\Especif. Tecnicas Impacto Amb..doc
[04/11/2012 - 22:02:34 | A | 625 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFICAC
IONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\Especif. Tecnicas Impacto Amb..docx
[16/04/2013 - 04:36:58 | A | 180 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFICAC
IONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESPECIFICACION LOSA MULTIDEPORTIVA.doc
[20/07/2015 - 14:18:16 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESTUDIOS DE SUELOS\E
STUDIO DE SUELOS
[18/04/2013 - 13:16:38 | A | 1812 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESTUDIOS D
E SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\EMS SUELOS LANGUI.pdf
[03/04/2013 - 14:09:00 | A | 3475 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESTUDIOS D
E SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\ESCUELA LANGUI.bak
[04/04/2013 - 09:13:14 | A | 4419 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESTUDIOS D
E SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\ESCUELA LANGUI.dwg
[18/04/2013 - 12:34:34 | A | 0 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESTUDIOS DE S
UELOS\ESTUDIO DE SUELOS\ESCUELA LANGUI.dwl
[18/04/2013 - 12:34:34 | A | 0 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESTUDIOS DE S
UELOS\ESTUDIO DE SUELOS\ESCUELA LANGUI.dwl2
[18/04/2013 - 12:28:18 | A | 248 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\ESTUDIOS DE
SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\EST SUELOS.pdf
[04/04/2013 - 00:29:46 | A | 659 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\IMPACTO AMB
IENTAL\Impacto Ambiental.doc
[19/04/2013 - 08:43:40 | A | 56 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\INSUMOS\form
ulak.pdf
[23/04/2013 - 10:20:30 | A | 104 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\INSUMOS\ins
umos.pdf
[04/04/2013 - 11:12:38 | A | 59 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\INSUMOS\insu
mos.xls
[04/04/2013 - 09:40:42 | A | 97 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\INSUMOS\INSU
MOSS.pdf
[19/04/2013 - 08:35:08 | A | 105 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\INSUMOS\pre
cioparticularinsumoacumuladotipov.pdf
[16/04/2013 - 14:17:08 | A | 59 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\INSUMOS\prec
ioparticularinsumoacumuladotipov.xls
[03/04/2013 - 23:18:54 | A | 8746 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\MEMORIAS\M
emoria Arquitectura.doc
[03/04/2013 - 23:30:22 | A | 2567 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\MEMORIAS\M
emoria Estructuras.doc
[22/04/2013 - 13:46:42 | A | 689 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\MEMORIAS\Me
moria Inst. Electricas.doc
[04/04/2013 - 09:50:54 | A | 548 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\MEMORIAS\Me
moria Inst. Sanit..doc
[09/04/2013 - 15:01:26 | A | 70 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\METRADOS\MET
RADO DE CERCO LANGUI FINAL.xls
[23/04/2013 - 09:01:52 | A | 165 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\METRADOS\ME
TRADOS DEFINITIVOS IEI.xls
[03/04/2013 - 14:54:52 | A | 35 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\METRADOS\MET
RADO_MINI LOSA.xls
[03/07/2013 - 18:25:18 | A | 4221 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORR
EGIDO ABRIL\ACAD PLANO DE UBICACION INICIAL.bak
[06/04/2015 - 13:06:26 | A | 4502 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORR
EGIDO ABRIL\ACAD PLANO DE UBICACION INICIAL.dwg
[05/04/2013 - 13:50:28 | A | 5183 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORR
EGIDO ABRIL\ACAD-InicialEQUIPAMAINTO.dxf
[18/04/2013 - 14:44:40 | A | 2337 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORR
EGIDO ABRIL\AGUA DEASGUE ABRIL.dwg
[05/04/2013 - 18:43:28 | A | 3236 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORR
EGIDO ABRIL\AGUA DESAGUE OK.dwg
[16/04/2013 - 03:58:48 | A | 612 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORRE
GIDO ABRIL\cartela.dwg
[05/04/2013 - 09:54:48 | A | 656 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORRE
GIDO ABRIL\detalles puertas.dwg
[16/04/2013 - 08:00:10 | A | 15618 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO COR
REGIDO ABRIL\Detalles.dwg
[16/04/2013 - 05:16:16 | A | 8725 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORR
EGIDO ABRIL\Detalles_recover.dwg
[23/04/2013 - 10:45:54 | A | 852 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORRE
GIDO ABRIL\ELECTRICA OKKK.dwg
[04/04/2013 - 01:01:46 | A | 1197 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORR
EGIDO ABRIL\ESTRUCTURA CORREGIENDO.dwg
[16/04/2013 - 05:06:06 | A | 13225 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO COR
REGIDO ABRIL\Inicial elevaciones y vanos.dwg
[05/04/2013 - 00:41:04 | A | 18489 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO COR
REGIDO ABRIL\InicialEQUIPAMAINTO.dwg
[05/04/2013 - 09:59:48 | A | 786 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORRE
GIDO ABRIL\LOSA DEPORTIVAfinal.dwg
[04/05/2007 - 21:11:32 | A | 3872 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORR
EGIDO ABRIL\PLANOS MARIANO SANTOS 2007.dwg
[03/07/2013 - 18:31:24 | A | 0 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORREGI
DO ABRIL\plot.log
[16/04/2013 - 06:29:06 | A | 12327 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO COR
REGIDO ABRIL\TECHO - CIELO.dwg
[18/04/2013 - 13:36:10 | A | 0 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORREGI
DO ABRIL\TECHO - CIELO.dwl
[18/04/2013 - 13:36:10 | A | 0 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CORREGI
DO ABRIL\TECHO - CIELO.dwl2
[16/04/2013 - 05:16:20 | A | 12304 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PLANO COR
REGIDO ABRIL\TECHO - CIELO_recover.dwg
[22/04/2013 - 10:25:02 | A | 410 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PRESUPUESTO
\PREsUP ANALITICO_LANGUI 03-04 com ing arenas.xls
[04/04/2013 - 11:07:16 | A | 412 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PRESUPUESTO
\PREsUP ANALITICO_LANGUI 03-04.xls
[16/04/2013 - 14:12:36 | A | 61 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PRESUPUESTO\
PRESUPUESTO.xls
[23/04/2013 - 10:20:08 | A | 64 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\PRESUPUESTO\
presupuestoclienteresumen.pdf
[30/01/2013 - 20:22:04 | A | 1 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION
EXPEDIENTE INICIAL\datosmedicionlangui.csv
[04/04/2013 - 10:16:40 | A | 901 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\Separadores.doc
[04/04/2013 - 13:44:48 | A | 11710 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULA
CION EXPEDIENTE INICIAL\VISTA FOTOGRAFICA LANGUI.doc
[20/07/2015 - 14:18:24 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\011. CRONOGRAMA DE LANGUI
[20/07/2015 - 14:18:24 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
[20/07/2015 - 14:18:26 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\DISEOS
[20/07/2015 - 14:18:26 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES
[20/07/2015 - 14:18:26 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\ESTUDIOS DE SUELOS
[20/07/2015 - 14:18:26 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\IMPACTO AMBIENTAL
[20/07/2015 - 14:18:26 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\INSUMOS
[20/07/2015 - 14:18:28 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\MEMORIAS
[20/07/2015 - 14:18:28 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\METRADOS
[20/07/2015 - 14:18:28 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL
[20/07/2015 - 14:18:36 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\PRESUPUESTO
[20/07/2015 - 14:18:36 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\RESUMEN EJECUTIVO
[26/04/2013 - 05:57:10 | A | 132 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\011. CRONOGRAMA DE LANGUI\CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERI
ALES.xls
[24/04/2013 - 15:57:04 | A | 105 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\011. CRONOGRAMA DE LANGUI\CRONOGRAMA IE langui.xls
[04/05/2012 - 10:17:18 | A | 512 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\011. CRONOGRAMA DE LANGUI\Progra.langui.mpp
[24/04/2013 - 15:11:20 | A | 1512 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS\analisissubpresupuestovarios
abril.rtf
[23/04/2013 - 09:12:34 | A | 69 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACIO
N EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\04. Calculo Electricas CUADRO DE CARGAS.xls
[05/04/2013 - 14:47:26 | A | 374 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\CALCULO TIJERAL.xls
[18/04/2013 - 12:59:58 | A | 490 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\DISEO DE ESTRUCTURAS LANGUI.xls
[18/04/2013 - 13:02:32 | A | 3734 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\DISEO DE ESTRUCTURAS.doc
[04/04/2013 - 14:00:46 | A | 1811 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\Mem. de Cal. SANIRATIAS.doc
[03/04/2013 - 23:23:24 | A | 1797 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\predimensionamiento de vigas y columnas langui.xls
[20/07/2015 - 14:18:26 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI
[24/04/2013 - 15:10:00 | A | 289 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-ARQUITECTURA.
doc
[16/04/2013 - 04:52:14 | A | 443 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-ESTRUTURAS.do
c
[23/04/2013 - 13:42:44 | A | 556 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-INSTA ELECTRI
CAS.doc
[16/04/2013 - 04:48:04 | A | 246 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-INSTA SANITAR
IAS.doc
[16/04/2013 - 06:27:58 | A | 489 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESPECI CERCO PERI
METRICO LANGUI.doc
[16/04/2013 - 05:20:36 | A | 661 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\Especif. Tecnicas
Impacto Amb..doc
[04/11/2012 - 22:02:34 | A | 625 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\Especif. Tecnicas
Impacto Amb..docx
[16/04/2013 - 04:36:58 | A | 180 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESPECIFICACION LO
SA MULTIDEPORTIVA.doc
[20/07/2015 - 14:18:26 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS
[18/04/2013 - 13:16:38 | A | 1812 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\EMS SUELOS LANGUI.pd
f
[04/04/2013 - 09:13:12 | A | 4419 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\ESCUELA LANGUI.dwg
[18/04/2013 - 12:28:16 | A | 248 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\EST SUELOS.pdf
[04/04/2013 - 00:29:46 | A | 659 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\IMPACTO AMBIENTAL\Impacto Ambiental.doc
[19/04/2013 - 08:43:38 | A | 56 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACIO
N EXPEDIENTE INICIAL\INSUMOS\formulak.pdf
[09/04/2005 - 23:07:30 | A | 67 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACIO
N EXPEDIENTE INICIAL\INSUMOS\insu mos abril.xls
[09/04/2005 - 23:07:38 | A | 18 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACIO
N EXPEDIENTE INICIAL\INSUMOS\insu mos I.E. 544 LANGUI.rar
[24/04/2013 - 15:13:14 | A | 104 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\INSUMOS\precioparticularinsumoacumuladotipov.pdf
[25/04/2013 - 14:33:58 | A | 8748 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\MEMORIAS\Memoria Arquitectura.doc
[03/04/2013 - 23:30:20 | A | 2567 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\MEMORIAS\Memoria Estructuras.doc
[23/04/2013 - 13:17:44 | A | 689 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\MEMORIAS\Memoria Inst. Electricas.doc
[04/04/2013 - 09:50:54 | A | 548 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\MEMORIAS\Memoria Inst. Sanit..doc
[09/04/2013 - 15:01:26 | A | 70 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACIO
N EXPEDIENTE INICIAL\METRADOS\METRADO DE CERCO LANGUI FINAL.xls
[24/04/2013 - 15:19:26 | A | 168 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\METRADOS\METRADOS DEFINITIVOS IEI.xls
[03/04/2013 - 14:54:50 | A | 35 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACIO
N EXPEDIENTE INICIAL\METRADOS\METRADO_MINI LOSA.xls
[20/07/2015 - 14:18:32 | D] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACION EXPEDI
ENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION
[25/04/2013 - 12:45:46 | A | 3245 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\AGUA DESAG
UE OK.dwg
[25/04/2013 - 13:03:30 | A | 5644 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\ARQUITECTU
RA 01.bak
[02/04/2005 - 19:34:58 | A | 5648 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\ARQUITECTU
RA 01.dwg
[24/04/2013 - 18:56:44 | A | 22292 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULA
CION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\ARQUITECT
URA 03.dwg
[24/04/2013 - 19:44:34 | A | 7183 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\ARQUITECTU
TA 02.dwg
[25/04/2013 - 12:49:08 | A | 15985 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULA
CION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\DETALLES
FINALES ABRILL.dwg
[25/04/2013 - 12:57:10 | A | 613 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\detalles pu
ertas.dwg
[25/04/2013 - 12:53:08 | A | 1707 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\detalles p
uertas.dxf
[05/04/2013 - 13:50:26 | A | 5183 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\EQUIPAMIEN
TO.dxf
[25/04/2013 - 12:48:26 | A | 1207 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\ESTRUCTURA
CORREGIENDO.dwg
[24/04/2013 - 03:44:08 | A | 854 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\INSTLACIONE
S ELECTRICAS.dwg
[25/04/2013 - 14:33:06 | A | 612 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION\MOBILIARIO
ESCOLAR .dwg
[24/04/2013 - 13:41:02 | A | 61 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACIO
N EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\PPTOAA.xls
[23/04/2013 - 09:38:06 | A | 75392 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULA
CION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\PPTOINICIAL_1.mdf
[23/04/2013 - 09:38:08 | A | 78016 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULA
CION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\PPTOINICIAL_2.ndf
[23/04/2013 - 09:38:08 | A | 5312 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\PPTOINICIAL_3.ldf
[26/04/2013 - 06:14:22 | A | 413 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACI
ON EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\PREsUP ANALITICO_LANGUI 03-04 com ing arenas.x
ls
[24/04/2013 - 15:12:26 | A | 66 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACIO
N EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\presupuestocliente.pdf
[24/04/2013 - 15:12:48 | A | 66 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULACIO
N EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\presupuestoclienteresumen.pdf
[18/04/2013 - 13:10:26 | A | 4695 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULAC
ION EXPEDIENTE INICIAL\RESUMEN EJECUTIVO\01 RESUMEN EJECUTIVO.doc
[18/04/2013 - 13:07:40 | A | 14937 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\REFORMULA
CION EXPEDIENTE INICIAL\RESUMEN EJECUTIVO\02 MEMORIA DESCRIPTIVA INICIAL LANGUI.
doc
[18/04/2013 - 13:10:28 | A | 4695 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\RESUMEN EJ
ECUTIVO\01 RESUMEN EJECUTIVO.doc
[18/04/2013 - 13:07:42 | A | 14937 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\RESUMEN E
JECUTIVO\02 MEMORIA DESCRIPTIVA INICIAL LANGUI.doc
[04/04/2013 - 14:46:32 | A | 0 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\RESUMEN EJECU
TIVO\~$ MEMORIA DESCRIPTIVA.doc
[04/04/2013 - 09:59:22 | A | 0 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\RESUMEN EJECU
TIVO\~$ RESUMEN EJECUTIVO.doc
[04/04/2013 - 14:07:46 | A | 4697 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\RESUMEN EJ
ECUTIVO\~WRL0003.tmp
[04/04/2013 - 00:31:02 | A | 4699 Ko] - F:\sp\jardin san pablo\LANGUI\RESUMEN EJ
ECUTIVO\~WRL0909.tmp
[11/02/2016 - 16:12:48 | A | 78 Ko] - F:\Informes obra\INFORME DE ING. GINAAA.
docx
[29/03/2016 - 11:23:00 | A | 1395 Ko] - F:\Informes obra\Informe 001 mantenimien
to.docx
[01/02/2016 - 11:52:30 | A | 87 Ko] - F:\Informes obra\Informe 0011.docx
[08/02/2016 - 09:27:02 | A | 85 Ko] - F:\Informes obra\informe 0012.docx
[08/03/2016 - 16:40:34 | A | 84 Ko] - F:\Informes obra\informe 0013.docx
[12/01/2016 - 11:23:54 | A | 35 Ko] - F:\Informes obra\Informe 005.docx
[08/03/2016 - 16:24:56 | A | 1409 Ko] - F:\Informes obra\informes 27 -enero ing
gina.docx
[15/03/2016 - 17:54:32 | A | 1409 Ko] - F:\Informes obra\informes 28- febrero in
g gina.docx
[30/03/2016 - 15:18:58 | A | 1410 Ko] - F:\Informes obra\informes 35- ampliacion
asignacion.docx
[14/02/2017 - 10:30:00 | A | 1 Ko] - F:\Informes obra\Informes obra.lnk
[29/08/2015 - 09:23:06 | A | 16 Ko] - F:\Expediente Corregido\AO DE LA DIVERSIFIC
ACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION.docx
[06/11/2015 - 09:46:24 | A | 84 Ko] - F:\Expediente Corregido\Evaluacion FT CUS
CO HT 16549-2015 , MD S.PABLO, (04).xls
[10/09/2015 - 10:16:10 | A | 37 Ko] - F:\Expediente Corregido\Ficha Tecnica para
combustible.xlsx
[17/08/2015 - 11:11:30 | A | 407 Ko] - F:\Expediente Corregido\Formatos EDAN - 2
006.doc
[15/09/2015 - 10:40:04 | A | 320 Ko] - F:\Expediente Corregido\Formatos EDAN - 2
015.doc
[28/09/2015 - 17:34:40 | A | 4863 Ko] - F:\Expediente Corregido\FOTOS DE LA DEFE
NSA RIBEREA DEL RIO VILCANOTA Y COLECTOR SONGOA.docx
[31/08/2015 - 21:10:26 | A | 28 Ko] - F:\Expediente Corregido\OFICIO nro. 245.do
c
[29/09/2015 - 18:16:26 | A | 18 Ko] - F:\Expediente Corregido\OFICIO OCI SICUANI
.docx
[13/02/2017 - 17:08:10 | D] - F:\Expediente Corregido\tramo I
[31/03/2016 - 12:06:48 | D] - F:\Expediente Corregido\tramo II
[31/03/2016 - 12:06:50 | D] - F:\Expediente Corregido\Tramo III
[31/03/2016 - 12:06:50 | D] - F:\Expediente Corregido\Tramo IV
[14/02/2017 - 10:30:02 | A | 1 Ko] - F:\Expediente Corregido\Expediente Corregid
o.lnk
[31/08/2015 - 20:47:46 | A | 38 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo I\apu.pdf
[11/12/2015 - 12:38:36 | A | 35 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo I\Formato de
Ficha Tecnica tramo I GINA.xlsx
[29/09/2015 - 19:21:06 | A | 35 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo I\Formato de
Ficha Tecnica tramo I.xlsx
[31/08/2015 - 20:48:58 | A | 35 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo I\insumos.pd
f
[31/08/2015 - 21:51:12 | A | 56 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo I\METRADOS S
AN PABLO.xls
[31/08/2015 - 20:48:16 | A | 34 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo I\presupuest
o.pdf
[07/12/2015 - 08:58:50 | ASH | 0 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo I\~$Formato
de Ficha Tecnica tramo I.xlsx
[31/08/2015 - 20:50:18 | A | 38 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo II\apu.pdf
[11/12/2015 - 12:36:16 | A | 35 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo II\Formato d
e Ficha Tecnica tramo II GINA.xlsx
[10/09/2015 - 10:13:44 | A | 35 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo II\Formato d
e Ficha Tecnica tramo II.xlsx
[31/08/2015 - 20:50:46 | A | 35 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo II\insumos.p
df
[31/08/2015 - 20:49:44 | A | 32 Ko] - F:\Expediente Corregido\tramo II\presupues
to.pdf
[31/08/2015 - 20:52:00 | A | 38 Ko] - F:\Expediente Corregido\Tramo III\apu.pdf
[11/12/2015 - 12:38:26 | A | 35 Ko] - F:\Expediente Corregido\Tramo III\Formato
de Ficha Tecnica tramo III GINA.xlsx
[10/09/2015 - 10:13:34 | A | 35 Ko] - F:\Expediente Corregido\Tramo III\Formato
de Ficha Tecnica tramo III.xlsx
[31/08/2015 - 20:52:28 | A | 35 Ko] - F:\Expediente Corregido\Tramo III\insumos.
pdf
[31/08/2015 - 20:51:30 | A | 34 Ko] - F:\Expediente Corregido\Tramo III\presupue
sto.pdf
[31/08/2015 - 20:53:42 | A | 37 Ko] - F:\Expediente Corregido\Tramo IV\apu.pdf
[10/09/2015 - 10:14:58 | A | 36 Ko] - F:\Expediente Corregido\Tramo IV\Formato d
e Ficha Tecnica tramo IV.xlsx
[31/08/2015 - 20:54:08 | A | 36 Ko] - F:\Expediente Corregido\Tramo IV\insumos.p
df
[31/08/2015 - 20:53:06 | A | 34 Ko] - F:\Expediente Corregido\Tramo IV\presupues
to.pdf
[29/04/2015 - 15:48:34 | A | 20 Ko] - F:\TAREOS\TAREO 2015 ABRIL.xlsx
[26/05/2015 - 00:15:10 | A | 21 Ko] - F:\TAREOS\TAREO 2015 mayo.xlsx
[02/03/2015 - 13:11:04 | A | 97 Ko] - F:\TAREOS\Tareo Enero.xls
[30/06/2015 - 18:39:26 | A | 93 Ko] - F:\TAREOS\Tareo JULIO.xls
[25/06/2015 - 14:53:02 | A | 96 Ko] - F:\TAREOS\Tareo JUNIO.xls
[26/05/2015 - 23:38:38 | A | 96 Ko] - F:\TAREOS\Tareo MAYO.xls
[16/03/2017 - 09:13:52 | A | 1 Ko] - F:\TAREOS\TAREOS.lnk
[16/03/2017 - 09:13:54 | A | 1 Ko] - F:\autocad\autocad.lnk
[25/08/2015 - 13:05:38 | A | 326 Ko] - F:\Fichas tecnicas\ACAD-CIVIL 3D RIO VILC
ANOTA ANEXO.bak
[25/08/2015 - 17:42:36 | A | 334 Ko] - F:\Fichas tecnicas\ACAD-CIVIL 3D RIO VILC
ANOTA ANEXO.dwg
[07/12/2015 - 09:42:46 | AH | 0 Ko] - F:\Fichas tecnicas\ACAD-CIVIL 3D RIO VILCA
NOTA ANEXO.dwl
[07/12/2015 - 09:42:46 | AH | 0 Ko] - F:\Fichas tecnicas\ACAD-CIVIL 3D RIO VILCA
NOTA ANEXO.dwl2
[31/08/2015 - 12:24:08 | A | 241212 Ko] - F:\Fichas tecnicas\Doc1.docx
[28/08/2015 - 11:52:24 | A | 34 Ko] - F:\Fichas tecnicas\Ficha Tecnica de Huacco
chapi 2015 final.xlsx
[31/08/2015 - 12:39:10 | A | 34 Ko] - F:\Fichas tecnicas\Formato de Ficha Tecnic
a de Actividad de Emergencia Ao 2015 A.xlsx
[29/08/2015 - 09:07:40 | A | 374 Ko] - F:\Fichas tecnicas\Formato de Ficha Tecni
ca de Actividad de Emergencia Ao 2015 final.xlsx
[27/10/2015 - 17:07:20 | A | 481 Ko] - F:\Fichas tecnicas\FORMATO DE REPARTO.xls
[17/09/2015 - 16:30:14 | A | 297 Ko] - F:\Fichas tecnicas\Formatos EDAN - 2015.d
oc
[28/09/2015 - 17:34:40 | A | 4863 Ko] - F:\Fichas tecnicas\FOTOS DE LA DEFENSA R
IBEREA DEL RIO VILCANOTA Y COLECTOR SONGOA.docx
[14/02/2017 - 10:30:04 | A | 1 Ko] - F:\Fichas tecnicas\Fichas tecnicas.lnk
[17/01/2017 - 10:51:12 | A | 6571 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\DSCN8342.J
PG
[17/01/2017 - 10:51:20 | A | 6305 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\DSCN8343.J
PG
[17/01/2017 - 10:51:40 | A | 6741 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\DSCN8345.J
PG
[17/01/2017 - 10:52:02 | A | 7150 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\DSCN8347.J
PG
[17/01/2017 - 10:52:20 | A | 7095 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\DSCN8348.J
PG
[17/01/2017 - 10:52:36 | A | 6254 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\DSCN8349.J
PG
[17/01/2017 - 10:53:04 | A | 6682 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\DSCN8350.J
PG
[27/01/2017 - 08:43:02 | A | 3323 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84301.jpg
[27/01/2017 - 08:43:14 | A | 3004 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84314.jpg
[27/01/2017 - 08:43:38 | A | 3847 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84337.jpg
[27/01/2017 - 08:43:54 | A | 2944 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84353.jpg
[27/01/2017 - 08:44:26 | A | 3499 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84426.jpg
[27/01/2017 - 08:44:30 | A | 3513 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84430.jpg
[27/01/2017 - 08:44:42 | A | 3333 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84441.jpg
[27/01/2017 - 08:44:44 | A | 3344 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84444.jpg
[27/01/2017 - 08:45:38 | A | 3194 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84538.jpg
[27/01/2017 - 08:48:16 | A | 2623 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84816.jpg
[27/01/2017 - 08:49:32 | A | 3459 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84932.jpg
[27/01/2017 - 08:49:34 | A | 3428 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84934.jpg
[27/01/2017 - 08:41:52 | A | 4079 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84151.jpg
[27/01/2017 - 08:42:02 | A | 3261 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84201.jpg
[27/01/2017 - 08:42:26 | A | 3032 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84226.jpg
[27/01/2017 - 08:42:30 | A | 3117 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84230.jpg
[27/01/2017 - 08:42:52 | A | 3286 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\20170127_0
84251.jpg
[30/01/2017 - 10:59:50 | A | 6204 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\DSCN8346.J
PG
[30/01/2017 - 11:55:36 | A | 6481 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\DSCN8344.J
PG
[14/02/2017 - 10:30:06 | A | 1 Ko] - F:\salon comunal de incaparte\salon comunal
de incaparte.lnk
[11/11/2015 - 05:23:48 | A | 95691 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descol
matacion del rio.S2K
[20/10/2015 - 06:16:16 | A | 440 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\informes
defensa civil.docx
[19/08/2015 - 12:57:08 | A | 15 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Presupues
to Defensa Civil.xlsx
[31/03/2016 - 12:07:32 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolmatacion Pl
anos
[31/03/2016 - 12:07:32 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolmatacion Pl
anos Finales Kisini
[01/02/2017 - 12:17:22 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Correg
ido
[06/02/2017 - 08:26:14 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Descol
matacion - II
[31/03/2016 - 12:07:42 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Inicia
l
[14/02/2017 - 10:30:08 | A | 1 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente
s de Descolmatacion.lnk
[28/08/2015 - 13:24:12 | A | 371 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolma
tacion Planos\ACAD-CIVIL 3D COLECTOR SONGOA OK.dwg
[28/09/2015 - 13:43:38 | A | 0 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolmata
cion Planos\ACAD-CIVIL 3D COLECTOR SONGOA OK.dwl
[28/09/2015 - 13:43:38 | A | 0 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolmata
cion Planos\ACAD-CIVIL 3D COLECTOR SONGOA OK.dwl2
[28/08/2015 - 13:24:02 | A | 239 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolma
tacion Planos\ACAD-CIVIL 3D PUENTE BELEN OK.dwg
[28/09/2015 - 13:43:08 | A | 0 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolmata
cion Planos\ACAD-CIVIL 3D PUENTE BELEN OK.dwl
[28/09/2015 - 13:43:08 | A | 0 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolmata
cion Planos\ACAD-CIVIL 3D PUENTE BELEN OK.dwl2
[28/08/2015 - 12:03:42 | A | 575 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolma
tacion Planos\ACAD-CIVIL 3D RIO VILCANOTA ANEXO OK.dwg
[22/11/2015 - 14:35:00 | A | 854 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolma
tacion Planos Finales Kisini\CIVIL 3D COLECTOR SONGO+A.bak
[07/12/2015 - 11:29:50 | A | 905 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolma
tacion Planos Finales Kisini\CIVIL 3D COLECTOR SONGO+A.dwg
[22/11/2015 - 14:35:00 | A | 1025 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolm
atacion Planos Finales Kisini\CIVIL 3D PUENTE BELEN.dwg
[23/11/2015 - 05:35:18 | A | 2093 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Descolm
atacion Planos Finales Kisini\CIVIL 3D RIO VILCANOTA ANEXO.dwg
[29/08/2015 - 09:23:06 | A | 16 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\AO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCA
CION.docx
[10/09/2015 - 10:16:10 | A | 37 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\Ficha Tecnica para combustible.xlsx
[17/08/2015 - 11:11:30 | A | 407 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Corregido\Formatos EDAN - 2006.doc
[15/09/2015 - 10:40:04 | A | 320 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Corregido\Formatos EDAN - 2015.doc
[28/09/2015 - 17:34:40 | A | 4863 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedie
nte Corregido\FOTOS DE LA DEFENSA RIBEREA DEL RIO VILCANOTA Y COLECTOR SONGOA.docx
[31/08/2015 - 21:10:26 | A | 28 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\OFICIO nro. 245.doc
[29/09/2015 - 18:16:26 | A | 18 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\OFICIO OCI SICUANI.docx
[31/03/2016 - 12:12:44 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Correg
ido\tramo I
[31/03/2016 - 12:07:36 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Correg
ido\tramo II
[31/03/2016 - 12:07:36 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Correg
ido\Tramo III
[31/03/2016 - 12:07:36 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Correg
ido\Tramo IV
[31/08/2015 - 20:47:46 | A | 38 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\tramo I\apu.pdf
[03/10/2015 - 15:15:18 | A | 128 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Corregido\tramo I\Formato de Ficha Tecnica tramo I.xlsx
[31/08/2015 - 20:48:58 | A | 35 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\tramo I\insumos.pdf
[03/10/2015 - 07:17:14 | A | 56 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\tramo I\METRADOS SAN PABLO.xls
[31/08/2015 - 20:48:16 | A | 34 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\tramo I\presupuesto.pdf
[30/09/2015 - 17:15:26 | ASH | 0 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Corregido\tramo I\~$Formato de Ficha Tecnica tramo I.xlsx
[31/08/2015 - 20:50:18 | A | 38 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\tramo II\apu.pdf
[10/09/2015 - 10:13:44 | A | 35 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\tramo II\Formato de Ficha Tecnica tramo II a.xlsx
[31/08/2015 - 20:50:46 | A | 35 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\tramo II\insumos.pdf
[31/08/2015 - 20:49:44 | A | 32 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\tramo II\presupuesto.pdf
[31/08/2015 - 20:52:00 | A | 38 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\Tramo III\apu.pdf
[10/09/2015 - 10:13:34 | A | 35 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\Tramo III\Formato de Ficha Tecnica tramo III.xlsx
[31/08/2015 - 20:52:28 | A | 35 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\Tramo III\insumos.pdf
[31/08/2015 - 20:51:30 | A | 34 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\Tramo III\presupuesto.pdf
[31/08/2015 - 20:53:42 | A | 37 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\Tramo IV\apu.pdf
[10/09/2015 - 10:14:58 | A | 36 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\Tramo IV\Formato de Ficha Tecnica tramo IV.xlsx
[31/08/2015 - 20:54:08 | A | 36 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\Tramo IV\insumos.pdf
[31/08/2015 - 20:53:06 | A | 34 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Corregido\Tramo IV\presupuesto.pdf
[10/09/2015 - 10:16:10 | A | 37 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Ficha Tecnica para combustible.xlsx
[17/08/2015 - 11:11:30 | A | 407 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Descolmatacion - II\Formatos EDAN - 2006.doc
[15/09/2015 - 10:40:04 | A | 320 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Descolmatacion - II\Formatos EDAN - 2015.doc
[29/08/2015 - 09:23:06 | A | 16 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Oficio solicitando combustible.docx
[06/10/2015 - 09:21:26 | A | 17 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\OFICIOS.zip
[31/03/2016 - 12:07:40 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Descol
matacion - II\Descolmatacion
[03/10/2015 - 06:31:04 | A | 88 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\CROQUIS.docx
[28/09/2015 - 17:34:40 | A | 4863 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedie
nte Descolmatacion - II\Descolmatacion\FOTOS DE LA DEFENSA RIBEREA DEL RIO VILCAN
OTA Y COLECTOR SONGOA.docx
[05/10/2015 - 15:35:16 | A | 35 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\OFICIO nro. 245.doc
[29/09/2015 - 18:16:26 | A | 18 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\OFICIO OCI SICUANI.docx
[31/03/2016 - 12:12:46 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Descol
matacion - II\Descolmatacion\tramo I
[31/03/2016 - 12:12:48 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Descol
matacion - II\Descolmatacion\tramo II
[31/03/2016 - 12:07:40 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Descol
matacion - II\Descolmatacion\Tramo III
[31/03/2016 - 12:07:42 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Descol
matacion - II\Descolmatacion\Tramo IV
[05/10/2015 - 05:07:06 | A | 35 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo I\Apu I.pdf
[05/10/2015 - 13:14:26 | A | 133 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo I\Formato de Ficha Tecnica tramo I.x
lsx
[05/10/2015 - 05:07:50 | A | 32 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo I\Insumos I.pdf
[11/11/2015 - 06:10:26 | A | 60 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo I\METRADOS SAN PABLO II.xls
[05/10/2015 - 14:30:24 | A | 57 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo I\METRADOS SAN PABLO.xls
[05/10/2015 - 05:11:42 | A | 31 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo I\Presupuesto I.pdf
[30/09/2015 - 17:15:26 | ASH | 0 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo I\~$Formato de Ficha Tecnica tramo I
.xlsx
[05/10/2015 - 05:09:04 | A | 35 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo II\Apu II.pdf
[05/10/2015 - 14:34:48 | A | 117 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo II\Formato de Ficha Tecnica tramo II
.xlsx
[05/10/2015 - 05:09:36 | A | 32 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo II\Insumos II.pdf
[05/10/2015 - 05:08:30 | A | 32 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo II\Presupuesto II.pdf
[01/10/2015 - 08:08:28 | ASH | 0 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Descolmatacion - II\Descolmatacion\tramo II\~$Formato de Ficha Tecnica tramo
II.xlsx
[05/10/2015 - 05:13:16 | A | 34 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\Tramo III\Apu III.pdf
[05/10/2015 - 13:14:04 | A | 117 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Descolmatacion - II\Descolmatacion\Tramo III\Formato de Ficha Tecnica tramo I
II.xlsx
[05/10/2015 - 05:13:46 | A | 32 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\Tramo III\Insumos III.pdf
[05/10/2015 - 05:12:36 | A | 32 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\Tramo III\Presupuesto III.pdf
[05/10/2015 - 05:15:06 | A | 35 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\Tramo IV\Apu IV.pdf
[05/10/2015 - 13:01:32 | A | 113 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedien
te Descolmatacion - II\Descolmatacion\Tramo IV\Formato de Ficha Tecnica tramo IV
.xlsx
[05/10/2015 - 05:15:36 | A | 32 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\Tramo IV\Insumos IV.pdf
[05/10/2015 - 05:14:30 | A | 32 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Descolmatacion - II\Descolmatacion\Tramo IV\Presupuesto IV.pdf
[31/03/2016 - 12:07:42 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Inicia
l\tramo I
[31/03/2016 - 12:07:42 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Inicia
l\tramo II
[31/03/2016 - 12:07:42 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Inicia
l\tramo III
[31/03/2016 - 12:07:42 | D] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expediente Inicia
l\tramo IV
[28/08/2015 - 07:46:22 | A | 58 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo I\precioparticularinsumotipovtipo2.pdf
[28/08/2015 - 07:43:46 | A | 44 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo I\presupuestocliente.pdf
[28/08/2015 - 07:45:28 | A | 48 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo I\Seagate Crystal Reports - Anali.pdf
[28/08/2015 - 07:48:14 | A | 58 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo II\precioparticularinsumotipovtipo2.pdf
[28/08/2015 - 07:47:16 | A | 44 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo II\presupuestocliente.pdf
[28/08/2015 - 07:47:48 | A | 48 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo II\Seagate Crystal Reports - Anali.pdf
[28/08/2015 - 07:50:08 | A | 58 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo III\precioparticularinsumotipovtipo2.pdf
[28/08/2015 - 07:49:06 | A | 44 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo III\presupuestocliente.pdf
[28/08/2015 - 07:49:36 | A | 48 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo III\Seagate Crystal Reports - Anali.pdf
[28/08/2015 - 07:51:54 | A | 58 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo IV\precioparticularinsumotipovtipo2.pdf
[28/08/2015 - 07:50:56 | A | 43 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo IV\presupuestocliente.pdf
[28/08/2015 - 07:51:28 | A | 41 Ko] - F:\Expedientes de Descolmatacion\Expedient
e Inicial\tramo IV\Seagate Crystal Reports - Anali.pdf
[29/11/2015 - 18:01:40 | A | 94730 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio
Lev. Observaciones\Descolmatacion del rio.S2K
[14/12/2015 - 12:23:22 | A | 3428 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio
Lev. Observaciones\ESTIMACION DEL RIESGO DEL RIO VILCANOT A SECTORES DE PTE.docx
[14/12/2015 - 11:37:58 | A | 120 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Evaluacion FT CUSCO HT 16549-2015 , MD S.PABLO, (04).xls
[15/12/2015 - 05:52:40 | A | 439 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\informe 005 de entrega gina.docx
[30/11/2015 - 00:05:04 | A | 438 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\informe de entrega.docx
[29/11/2015 - 14:33:32 | ASH | 3427 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Ri
o Lev. Observaciones\~WRL0535.tmp
[31/03/2016 - 12:16:12 | D] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Lev. Obser
vaciones\Descolmatacion
[14/02/2017 - 10:30:10 | A | 1 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Lev
. Observaciones\Expediente de Descolmatacion del Rio Lev. Observaciones.lnk
[25/11/2015 - 20:13:04 | A | 88 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\CROQUIS.docx
[29/11/2015 - 23:49:44 | A | 3140 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio
Lev. Observaciones\Descolmatacion\Estimacion de Riesgo Rio Vilcanota.docx
[29/11/2015 - 21:01:22 | A | 4885 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio
Lev. Observaciones\Descolmatacion\FOTOS DE LA DEFENSA RIBEREA DEL RIO VILCANOTA Y
COLECTOR SONGOA.docx
[31/03/2016 - 12:16:10 | D] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Lev. Obser
vaciones\Descolmatacion\Metrados
[31/03/2016 - 12:16:10 | D] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Lev. Obser
vaciones\Descolmatacion\Planos
[31/03/2016 - 12:16:24 | D] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Lev. Obser
vaciones\Descolmatacion\tramo I
[31/03/2016 - 12:16:24 | D] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Lev. Obser
vaciones\Descolmatacion\tramo II
[31/03/2016 - 12:16:12 | D] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Lev. Obser
vaciones\Descolmatacion\Tramo III
[31/03/2016 - 12:16:12 | D] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Lev. Obser
vaciones\Descolmatacion\Tramo IV
[29/11/2015 - 13:52:38 | A | 35 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\Metrados\METRADOS MOVIMIENTO DE TIERRAS.xlsx
[15/12/2015 - 05:44:34 | A | 60 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\Metrados\RESUMEN DE METRADO gina.xls
[29/11/2015 - 19:52:40 | A | 60 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\Metrados\RESUMEN DE METRADO.xls
[29/11/2015 - 23:13:00 | A | 332 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\Planos\ACAD-CIVIL 3D COLECTOR SONGOA OK.dwg
[29/11/2015 - 23:03:02 | A | 263 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\Planos\ACAD-CIVIL 3D PUENTE BELEN.dwg
[29/11/2015 - 23:13:10 | A | 2155 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio
Lev. Observaciones\Descolmatacion\Planos\DESCOLMATACION TRAMO I Y TRAMO II.dwg
[29/11/2015 - 19:08:30 | A | 12 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\tramo I\Apu.pdf
[15/12/2015 - 06:30:54 | A | 133 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\tramo I\Formato de Ficha Tecnica tramo I gina.x
lsx
[29/11/2015 - 19:56:34 | A | 133 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\tramo I\Formato de Ficha Tecnica tramo I.xlsx
[29/11/2015 - 21:32:26 | A | 1171 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio
Lev. Observaciones\Descolmatacion\tramo I\FOTOS TRAMO I.docx
[29/11/2015 - 19:09:14 | A | 55 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\tramo I\insumo.pdf
[29/11/2015 - 19:07:32 | A | 40 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\tramo I\presupuesto.pdf
[30/09/2015 - 17:15:26 | ASH | 0 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\tramo I\~$Formato de Ficha Tecnica tramo I.xlsx
[29/11/2015 - 19:10:50 | A | 12 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\tramo II\Apu.pdf
[15/12/2015 - 06:28:58 | A | 118 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\tramo II\Formato de Ficha Tecnica tramo II gina
.xlsx
[29/11/2015 - 19:53:52 | A | 117 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\tramo II\Formato de Ficha Tecnica tramo II.xlsx
[29/11/2015 - 21:31:52 | A | 969 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\tramo II\FOTOS TRAMO II.docx
[29/11/2015 - 19:11:30 | A | 55 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\tramo II\insumos.pdf
[29/11/2015 - 19:10:20 | A | 40 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\tramo II\presupuesto.pdf
[01/10/2015 - 08:08:28 | ASH | 0 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\tramo II\~$Formato de Ficha Tecnica tramo II.xl
sx
[29/11/2015 - 19:12:50 | A | 12 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\Tramo III\Apu.pdf
[15/12/2015 - 06:28:30 | A | 117 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\Tramo III\Formato de Ficha Tecnica tramo III gi
na.xlsx
[29/11/2015 - 19:48:40 | A | 117 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\Tramo III\Formato de Ficha Tecnica tramo III.xl
sx
[29/11/2015 - 21:31:16 | A | 1157 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio
Lev. Observaciones\Descolmatacion\Tramo III\FOTOS TRAMO III.docx
[29/11/2015 - 19:13:24 | A | 55 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\Tramo III\insumos.pdf
[29/11/2015 - 19:12:16 | A | 40 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\Tramo III\presupuesto.pdf
[29/11/2015 - 19:14:40 | A | 12 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\Tramo IV\Apu.pdf
[15/12/2015 - 06:28:04 | A | 114 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\Tramo IV\Formato de Ficha Tecnica tramo IV gina
.xlsx
[29/11/2015 - 20:04:20 | A | 113 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio L
ev. Observaciones\Descolmatacion\Tramo IV\Formato de Ficha Tecnica tramo IV.xlsx
[29/11/2015 - 21:30:04 | A | 1669 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio
Lev. Observaciones\Descolmatacion\Tramo IV\FOTOS TRAMO IV.docx
[29/11/2015 - 19:15:10 | A | 56 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\Tramo IV\insumos.pdf
[29/11/2015 - 19:14:12 | A | 40 Ko] - F:\Expediente de Descolmatacion del Rio Le
v. Observaciones\Descolmatacion\Tramo IV\presupuesto.pdf
[04/05/2016 - 17:06:46 | A | 35 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\0.0.SEPARADORES.docx
[03/05/2016 - 21:29:06 | A | 130 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\0.CARATULA.docx
[04/05/2016 - 15:53:02 | A | 148 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\1.CONTENIDO.docx
[04/05/2016 - 18:36:06 | A | 44 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\11.LISTA DE INSUMOS.xls
[04/05/2016 - 21:00:30 | A | 1980 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\12.PANEL FOTOGRAFICO.xl
sx
[04/05/2016 - 08:52:34 | A | 152 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\2. FICHA RESUMEN.docx
[04/05/2016 - 19:13:46 | A | 688 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\3.MEMPRIA DESCRIPTIVA PS
M.docx
[10/05/2016 - 18:19:24 | A | 42 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\4.FICHA TECNICA DE EVALUA
CION.xlsx
[09/05/2016 - 17:43:02 | A | 71 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\5.muro ciclopeo y gavion
(1).xls
[04/05/2016 - 16:24:20 | A | 958 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\6.ESPECIFICACIONES.doc
[04/05/2016 - 18:36:16 | A | 19 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\7.METRADOS.xlsx
[04/05/2016 - 19:12:36 | A | 323 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\8.ANALTICO INVERSIN-ADM PS
M.xlsx
[23/05/2016 - 10:15:28 | A | 68 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\9.PRESUPUESTO.xls
[23/05/2016 - 11:28:06 | ASH | 0 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\~$MEMPRIA DESCRIPTIVA PS
M.docx
[09/06/2016 - 12:28:30 | D] - F:\EXPEDIENTILLO\13.Planos
[02/06/2016 - 15:14:22 | D] - F:\EXPEDIENTILLO\UF
[14/02/2017 - 10:30:12 | A | 1 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\EXPEDIENTILLO.lnk
[23/05/2016 - 10:14:42 | A | 576 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\13.Planos\Gavion.dwg
[23/05/2016 - 10:14:44 | A | 6345 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\13.Planos\LOSA Y DADO.d
wg
[23/05/2016 - 10:14:46 | A | 690 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\13.Planos\Topografico.dw
g
[23/05/2016 - 10:14:40 | A | 454 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\13.Planos\UBICACION.dwg
[02/06/2016 - 15:11:44 | A | 256 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\UF\Descripcion de Altern
ativas.doc
[04/05/2016 - 18:36:06 | A | 44 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\UF\INSUMOS.xls
[02/06/2016 - 15:13:30 | A | 84 Ko] - F:\EXPEDIENTILLO\UF\PRESUPUESTO Y CRONOGRA
MA.xls
[30/05/2015 - 13:32:56 | A | 3280 Ko] - F:\INFORME N02\INFORME MES DE MAYO 2015.x
lsx
[01/06/2015 - 08:51:08 | A | 21 Ko] - F:\INFORME N02\Maquinaria diario.xlsx
[30/05/2015 - 13:06:46 | A | 30 Ko] - F:\INFORME N02\METRADOS DIARIOS MAYO.xlsx
[30/05/2015 - 13:09:08 | A | 213 Ko] - F:\INFORME N02\MOV. ALMACEN HUAROCCANI.xls
x
[29/05/2015 - 08:52:50 | A | 49 Ko] - F:\INFORME N02\PROG MAQUINARIA MAYO.xlsx
[01/06/2015 - 08:33:18 | A | 0 Ko] - F:\INFORME N02\~$Maquinaria diario.xlsx
[25/05/2016 - 15:43:30 | ASH | 0 Ko] - F:\INFORME N02\~$MOV. ALMACEN HUAROCCANI.x
lsx
[16/03/2017 - 09:02:58 | AH | 0 Ko] - F:\INFORME N02\~$INFORME MES DE MAYO 2015.x
lsx
[16/03/2017 - 09:13:56 | A | 1 Ko] - F:\INFORME N02\INFORME N02.lnk
[13/04/2016 - 15:09:16 | A | 1 Ko] - F:\AntiUsbShortCut\AntiShortCut.lnk
[01/06/2014 - 20:44:52 | A | 913 Ko] - F:\AntiUsbShortCut\AntiUsb.exe
[14/04/2016 - 11:27:58 | A | 1 Ko] - F:\AntiUsbShortCut\AntiUsbShortCut.lnk
[13/04/2016 - 15:09:16 | A | 1 Ko] - F:\AntiUsbShortCut\AntiWorm.lnk
[01/06/2014 - 20:44:52 | A | 913 Ko] - F:\AntiUsbShortCut\AutoIt3.exe
[18/04/2016 - 09:59:10 | A | 3533 Ko] - F:\AntiUsbShortCut\AntiUsbShortCut.zip
[13/04/2016 - 15:05:32 | A | 3533 Ko] - F:\AntiUsbShortCut\AntiUsbWorm.zip
[16/03/2017 - 09:13:58 | A | 1 Ko] - F:\defensa civil informe\defensa civil info
rme.lnk
[06/03/2017 - 14:24:24 | A | 3216 Ko] - F:\fotitos\20170306_142424.jpg
[06/03/2017 - 14:25:08 | A | 3166 Ko] - F:\fotitos\20170306_142506.jpg
[06/03/2017 - 14:25:22 | A | 3251 Ko] - F:\fotitos\20170306_142521.jpg
[06/03/2017 - 14:26:26 | A | 3283 Ko] - F:\fotitos\20170306_142626.jpg
[06/03/2017 - 14:27:00 | A | 3302 Ko] - F:\fotitos\20170306_142659.jpg
[06/03/2017 - 14:27:58 | A | 3177 Ko] - F:\fotitos\20170306_142757.jpg
[13/05/2016 - 20:52:18 | A | 233 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\0.CARATULA.ppt
x
[13/05/2016 - 20:33:10 | A | 150 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\0.CONTENIDO.do
cx
[16/05/2016 - 17:33:40 | A | 1279 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\0.TAPAS.ppt
[12/05/2016 - 10:39:40 | A | 153 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\1. FICHA RESUM
EN.docx
[04/06/2016 - 12:11:16 | A | 1169 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\10.UBICACION
CMV.dwg
[04/06/2016 - 12:11:18 | A | 3882 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\11.PLANO GENE
RAL.dwg
[12/05/2016 - 14:19:14 | A | 390 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\2.MEMPRIA DESC
RIPTIVA 2.docx
[13/05/2016 - 20:49:50 | A | 49 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\3.FICHA TECNICA
DE EVALUACION.xlsx
[12/05/2016 - 12:31:54 | A | 154 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\4.INGENIERIA D
EL PROYECTO.docx
[18/05/2016 - 09:44:08 | A | 61 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\5.METRADOS CAMI
NOS VECINALES.xls
[13/05/2016 - 20:50:04 | A | 76 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\6.PRESUPUESTO.x
ls
[16/05/2016 - 11:03:14 | A | 34 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\8. INSUMOS.xls
[02/06/2016 - 09:36:48 | A | 166 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\9.ESPECIFICACI
ONES TECNICAS cv.rtf
[31/05/2016 - 10:48:28 | A | 331 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\ANALTICO INVERS
IN-REQUE.xlsx
[01/06/2016 - 10:47:00 | A | 385 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\MEMPRIA DESCRI
PTIVA para sustento.docx
[18/05/2016 - 09:42:16 | A | 61 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\METRADOS.xls
[20/05/2016 - 15:08:38 | A | 2965 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\PANEL FOTOGRA
FICO.xlsx
[30/05/2016 - 19:40:56 | AH | 0 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\~$MPRIA DESCRIP
TIVA 1.docx
[14/02/2017 - 10:30:20 | A | 1 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\EXP. MANTENIMIEN
TO VIAS.lnk
[22/02/2017 - 15:53:30 | A | 331 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\7.ANALTICO INVE
RSIN-ADM PSM.xlsx
[23/02/2017 - 17:56:22 | A | 0 Ko] - F:\EXP. MANTENIMIENTO VIAS\plot.log
[29/04/2015 - 16:04:38 | A | 16 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\acta de ENTREGA DE TERRE
NO E INICIO DE OBRA.docx
[04/05/2015 - 16:22:04 | A | 27548 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\FICHA TECNICA huallay
tayre.xls
[27/03/2015 - 11:08:58 | A | 15 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\HOJA DE TAREO NICOLAS Y
WILLIAM.docx
[26/05/2015 - 15:42:16 | A | 16 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\IINFORME de labores sp.d
ocx
[30/04/2015 - 14:54:24 | A | 52 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\informe 07.docx
[18/04/2015 - 11:40:00 | A | 3546 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Informe mensual Mayo 2
014.xls
[04/05/2015 - 16:01:06 | A | 63 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\METRADOS HUALLATAYRE.xls
x
[29/04/2015 - 21:43:22 | A | 17 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\MODELOS DE DECLARACION J
URADA DEL WILBERT.docx
[05/05/2015 - 07:29:00 | A | 2485 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\mov.almacen huarcani a
bril 2015.xlsx
[29/04/2015 - 15:17:54 | A | 20 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\PLANILLA J.Y. 1QUINCENA
JUNIO.xlsx
[12/05/2015 - 15:08:48 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\~$MOV. ALMACEN HUAROCCANI
.xlsx
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani
[20/07/2015 - 14:17:16 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani
[20/07/2015 - 14:17:20 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS
[20/07/2015 - 14:17:24 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo
[13/04/2015 - 15:44:20 | A | 11 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\ACTI
VIDADES MES DE ABRIL..xlsx
[13/04/2015 - 15:44:26 | A | 511 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\CAR
TEL DE OBRA.docx
[15/04/2015 - 12:10:02 | A | 701 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Com
patibilidad Obra GRC inf-05.docx
[04/02/2015 - 12:59:34 | A | 27 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Escu
do san pablo.JPG
[07/04/2015 - 09:47:56 | A | 51 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\info
rme 01.docx
[13/04/2015 - 15:36:42 | A | 51 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\info
rme 02.docx
[13/04/2015 - 15:30:42 | A | 51 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\info
rme 03.docx
[24/04/2015 - 15:05:16 | A | 53 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\info
rme 04.docx
[24/04/2015 - 15:05:52 | A | 53 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\info
rme 05.docx
[07/04/2015 - 08:28:10 | A | 49 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\INFO
RME 11 ASIGNACION PRESUPUESTAL.docx
[20/04/2015 - 11:55:14 | A | 16 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\OFIC
IO TRACTOR ORUGA.docx
[01/04/2015 - 10:19:28 | A | 16 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\OFIC
IO.docx
[20/03/2015 - 10:48:18 | A | 43 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Pres
upuesto Cliente.xls
[20/07/2015 - 14:17:10 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\11.- PLANOS
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fotos huaroc
ani
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\INFORMES
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\requerimient
o
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\11.-
PLANOS\ACAD2010 - B - Planta General Est. Cochapampa.dwl
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\11.-
PLANOS\ACAD2010 - B - Planta General Est. Cochapampa.dwl2
[19/03/2015 - 19:34:04 | A | 6622 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\11
.- PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.bak
[19/03/2015 - 19:34:16 | A | 6622 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\11
.- PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.dwg
[20/03/2015 - 13:06:46 | A | 1121 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Ex
pediente Tecnico - Huaroccani\CARATULA.ppt
[04/02/2015 - 12:59:34 | A | 27 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expe
diente Tecnico - Huaroccani\Escudo san pablo.JPG
[20/03/2015 - 11:15:30 | A | 34 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expe
diente Tecnico - Huaroccani\SEPARADORES.docx
[08/03/2015 - 23:39:28 | A | 139 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\Ubicacion satelital.JPG
[20/07/2015 - 14:17:10 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
[20/07/2015 - 14:17:10 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\10.- PROGRAMACION
[20/07/2015 - 14:17:10 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\11.- PLANOS
[20/07/2015 - 14:17:10 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\4.- METRADOS
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\5.- PRESUPUESTO
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\6.- PRESUPUESTO ANALITICO
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\7.- COSTOS UNITARIOS
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\8.- RELACION DE INSUMOS
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\9.- PANEL FOTOGRAFICO
[02/04/2015 - 06:53:28 | A | 180 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\1.- MEMORIA DESCRIPTIVA\Memoria Descriptiva.doc
[20/03/2015 - 11:12:46 | A | 175 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\10.- PROGRAMACION\Cronograma de adquisicion de insu
mos.pdf
[20/03/2015 - 11:12:24 | A | 144 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\10.- PROGRAMACION\Cronograma valorizado de obra.pdf
[20/03/2015 - 11:09:06 | A | 261 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\10.- PROGRAMACION\Programacion de obra.pdf
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exped
iente Tecnico - Huaroccani\11.- PLANOS\ACAD2010 - B - Planta General Est. Cochap
ampa.dwl
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exped
iente Tecnico - Huaroccani\11.- PLANOS\ACAD2010 - B - Planta General Est. Cochap
ampa.dwl2
[19/03/2015 - 19:34:04 | A | 6622 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Ex
pediente Tecnico - Huaroccani\11.- PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.bak
[19/03/2015 - 19:34:16 | A | 6622 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Ex
pediente Tecnico - Huaroccani\11.- PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.dwg
[20/03/2015 - 10:41:56 | A | 129 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS\ESPECIFICACIONES TECN
ICAS.docx
[20/07/2015 - 14:17:10 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO DE SEALIZACION
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO GEOTECNICO
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
[20/07/2015 - 14:17:12 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expediente T
ecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO
[09/02/2015 - 14:10:46 | A | 482 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO DE SEALIZACION\s
ealizacion.docx
[20/03/2015 - 11:17:54 | A | 1504 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Ex
pediente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO GEOTECNICO\hua
rocani.pdf
[20/03/2015 - 11:04:18 | A | 47 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expe
diente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO IMPACTO AMBIENTA
L\ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.docx
[02/04/2015 - 06:55:10 | A | 1600 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Ex
pediente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\ES
TUDIO TOPOGRAFICO.docx
[20/03/2015 - 14:11:36 | A | 692 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\EST
UDIO TOPOGRAFICO.pdf
[01/06/2013 - 10:27:54 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exped
iente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\~$POG
RAFICO.docx
[01/06/2013 - 10:33:22 | A | 3393 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Ex
pediente Tecnico - Huaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\~W
RL3323.tmp
[20/03/2015 - 10:57:04 | A | 127 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\4.- METRADOS\Metrados de acero.rtf
[20/03/2015 - 10:56:10 | A | 27 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expe
diente Tecnico - Huaroccani\4.- METRADOS\Metrados.docx
[04/02/2015 - 17:27:20 | A | 19 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expe
diente Tecnico - Huaroccani\4.- METRADOS\Volumen de corte - explanaciones.xlsx
[20/03/2015 - 10:47:48 | A | 193 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\5.- PRESUPUESTO\Presupuesto Cliente.rtf
[20/03/2015 - 10:48:18 | A | 43 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expe
diente Tecnico - Huaroccani\5.- PRESUPUESTO\Presupuesto Cliente.xls
[20/03/2015 - 14:18:16 | A | 257 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\5.- PRESUPUESTO\Resumen de proyecto.rtf
[20/03/2015 - 14:22:48 | A | 133 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\6.- PRESUPUESTO ANALITICO\ANALITICO TROCHA HUAROCCA
NI.xlsx
[20/03/2015 - 10:53:04 | A | 815 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\7.- COSTOS UNITARIOS\Costos unitarios.rtf
[20/03/2015 - 10:58:20 | A | 151 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Exp
ediente Tecnico - Huaroccani\8.- RELACION DE INSUMOS\Relacion de insumos.rtf
[20/03/2015 - 10:59:16 | A | 34 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Expe
diente Tecnico - Huaroccani\8.- RELACION DE INSUMOS\Relacion de insumos.xls
[20/03/2015 - 11:02:54 | A | 5488 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\Ex
pediente Tecnico - Huaroccani\9.- PANEL FOTOGRAFICO\PANEL FOTOGRAFICO.docx
[06/04/2015 - 15:17:10 | A | 636 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1397.JPG
[06/04/2015 - 15:17:16 | A | 536 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1398.JPG
[06/04/2015 - 15:17:18 | A | 559 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1399.JPG
[06/04/2015 - 15:17:24 | A | 608 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1400.JPG
[06/04/2015 - 15:27:08 | A | 212 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1401.JPG
[06/04/2015 - 15:27:12 | A | 218 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1402.JPG
[06/04/2015 - 15:27:16 | A | 326 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1403.JPG
[06/04/2015 - 15:27:28 | A | 337 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1404.JPG
[06/04/2015 - 15:27:34 | A | 349 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1405.JPG
[06/04/2015 - 15:27:40 | A | 356 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1406.JPG
[06/04/2015 - 15:27:58 | A | 445 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1407.JPG
[06/04/2015 - 15:28:12 | A | 407 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1408.JPG
[06/04/2015 - 15:28:14 | A | 440 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1409.JPG
[06/04/2015 - 15:28:16 | A | 403 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1410.JPG
[06/04/2015 - 15:30:20 | A | 310 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1411.JPG
[06/04/2015 - 15:30:24 | A | 340 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1412.JPG
[06/04/2015 - 15:30:32 | A | 383 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1413.JPG
[06/04/2015 - 15:30:36 | A | 366 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1414.JPG
[06/04/2015 - 15:30:44 | A | 398 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1415.JPG
[06/04/2015 - 15:31:08 | A | 421 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1416.JPG
[06/04/2015 - 15:31:12 | A | 436 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1417.JPG
[06/04/2015 - 15:31:16 | A | 430 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1418.JPG
[06/04/2015 - 15:31:32 | A | 349 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1419.JPG
[06/04/2015 - 15:32:52 | A | 349 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1420.JPG
[06/04/2015 - 15:32:56 | A | 360 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1421.JPG
[06/04/2015 - 15:33:06 | A | 372 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1422.JPG
[06/04/2015 - 15:33:10 | A | 321 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1423.JPG
[06/04/2015 - 15:33:36 | A | 428 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1424.JPG
[06/04/2015 - 15:33:56 | A | 486 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1425.JPG
[06/04/2015 - 15:34:00 | A | 473 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1426.JPG
[06/04/2015 - 15:34:30 | A | 479 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1427.JPG
[06/04/2015 - 16:27:58 | A | 502 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1428.JPG
[06/04/2015 - 15:38:00 | A | 435 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1429.JPG
[06/04/2015 - 15:38:06 | A | 479 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1430.JPG
[16/04/2015 - 15:47:16 | A | 352 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1446.JPG
[16/04/2015 - 15:47:22 | A | 378 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1447.JPG
[16/04/2015 - 15:47:56 | A | 401 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1448.JPG
[16/04/2015 - 15:48:00 | A | 346 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1449.JPG
[16/04/2015 - 15:48:02 | A | 292 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1450.JPG
[16/04/2015 - 15:48:36 | A | 405 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1451.JPG
[16/04/2015 - 15:48:40 | A | 411 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1452.JPG
[16/04/2015 - 15:48:46 | A | 402 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1453.JPG
[16/04/2015 - 15:48:54 | A | 348 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\fot
os huarocani\IMG_1454.JPG
[13/04/2015 - 15:44:20 | A | 11 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\INFO
RMES\ACTIVIDADES MES DE ABRIL..xlsx
[13/04/2015 - 15:36:42 | A | 51 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\INFO
RMES\informe 02.docx
[13/04/2015 - 15:30:42 | A | 51 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\INFO
RMES\informe 03.docx
[06/04/2015 - 14:31:46 | A | 148 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\carretera huarocani\req
uerimiento\ANALITICO TROCHA HUAROCCANI.xlsx
[20/03/2015 - 11:14:18 | A | 1158 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - H
uaroccani\CARATULA.ppt
[07/04/2015 - 15:15:08 | A | 30 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hua
roccani\CARTA DE ENTREGA.doc
[04/02/2015 - 12:59:34 | A | 27 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hua
roccani\Escudo san pablo.JPG
[20/03/2015 - 11:15:30 | A | 34 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hua
roccani\SEPARADORES.docx
[08/03/2015 - 23:39:28 | A | 139 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\Ubicacion satelital.JPG
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
10.- PROGRAMACION
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
11.- PLANOS
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
3.- INGENIERIA DEL PROYECTO
[20/07/2015 - 14:17:16 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
4.- METRADOS
[20/07/2015 - 14:17:16 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
5.- PRESUPUESTO
[20/07/2015 - 14:17:16 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
6.- PRESUPUESTO ANALITICO
[20/07/2015 - 14:17:16 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
7.- COSTOS UNITARIOS
[20/07/2015 - 14:17:16 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
8.- RELACION DE INSUMOS
[20/07/2015 - 14:17:16 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
9.- PANEL FOTOGRAFICO
[20/03/2015 - 10:50:44 | A | 181 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\1.- MEMORIA DESCRIPTIVA\Memoria Descriptiva.doc
[20/03/2015 - 11:12:46 | A | 175 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\10.- PROGRAMACION\Cronograma de adquisicion de insumos.pdf
[20/03/2015 - 11:12:24 | A | 144 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\10.- PROGRAMACION\Cronograma valorizado de obra.pdf
[20/03/2015 - 11:09:06 | A | 261 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\10.- PROGRAMACION\Programacion de obra.pdf
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huar
occani\11.- PLANOS\ACAD2010 - B - Planta General Est. Cochapampa.dwl
[12/03/2014 - 09:58:10 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huar
occani\11.- PLANOS\ACAD2010 - B - Planta General Est. Cochapampa.dwl2
[07/04/2015 - 10:31:24 | A | 6626 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - H
uaroccani\11.- PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.bak
[07/04/2015 - 10:41:06 | A | 6626 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - H
uaroccani\11.- PLANOS\ACAD2015- CARRETERA.dwg
[20/03/2015 - 10:41:56 | A | 129 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS\ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO DE SEALIZACION
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO GEOTECNICO
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
[20/07/2015 - 14:17:14 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huaroccani\
3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO
[09/02/2015 - 14:10:46 | A | 482 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO DE SEALIZACION\sealizacion.docx
[20/03/2015 - 11:17:54 | A | 1504 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - H
uaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO GEOTECNICO\huarocani.pdf
[20/03/2015 - 11:04:18 | A | 47 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hua
roccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL\ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL.docx
[20/03/2015 - 11:05:50 | A | 1592 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - H
uaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\ESTUDIO TOPOGRAFICO.do
cx
[01/06/2013 - 10:27:54 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Huar
occani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\~$POGRAFICO.docx
[01/06/2013 - 10:33:22 | A | 3393 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - H
uaroccani\3.- INGENIERIA DEL PROYECTO\ESTUDIO TOPOGRAFICO\~WRL3323.tmp
[20/03/2015 - 10:57:04 | A | 127 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\4.- METRADOS\Metrados de acero.rtf
[20/03/2015 - 10:56:10 | A | 27 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hua
roccani\4.- METRADOS\Metrados.docx
[04/02/2015 - 17:27:20 | A | 19 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hua
roccani\4.- METRADOS\Volumen de corte - explanaciones.xlsx
[20/03/2015 - 10:47:48 | A | 193 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\5.- PRESUPUESTO\Presupuesto Cliente.rtf
[20/03/2015 - 10:48:18 | A | 43 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hua
roccani\5.- PRESUPUESTO\Presupuesto Cliente.xls
[20/03/2015 - 10:49:08 | A | 258 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\5.- PRESUPUESTO\Resumen de proyecto.rtf
[20/03/2015 - 12:59:52 | A | 132 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\6.- PRESUPUESTO ANALITICO\ANALITICO TROCHA HUAROCCANI.xlsx
[20/03/2015 - 10:53:04 | A | 815 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\7.- COSTOS UNITARIOS\Costos unitarios.rtf
[20/03/2015 - 10:58:20 | A | 151 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hu
aroccani\8.- RELACION DE INSUMOS\Relacion de insumos.rtf
[20/03/2015 - 10:59:16 | A | 34 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - Hua
roccani\8.- RELACION DE INSUMOS\Relacion de insumos.xls
[20/03/2015 - 11:02:54 | A | 5488 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\Expediente Tecnico - H
uaroccani\9.- PANEL FOTOGRAFICO\PANEL FOTOGRAFICO.docx
[20/07/2015 - 14:17:20 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-
[20/07/2015 - 14:17:24 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013
[30/05/2013 - 19:51:36 | A | 178 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\Curva-S ---.xls
[18/07/2013 - 10:40:48 | A | 223 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\DIAGRAMA PERT-CPM AMPLIACION
PLAZO----.bak
[18/07/2013 - 10:41:48 | A | 244 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\DIAGRAMA PERT-CPM AMPLIACION
PLAZO----.dwg
[18/07/2013 - 08:22:28 | A | 832 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\INFORME FEBRERO-CORTE FINAL-
-.xls
[14/07/2012 - 19:11:06 | A | 449 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MALLA CERCO PERTIM.---.dwg
[04/04/2013 - 16:57:30 | A | 76 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PRESUPUESTO GRAL DE EXP. TEC
-----.xls
[03/06/2013 - 08:43:36 | A | 22 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\RELACION DE BENEFIARIOS - BIO
DIGESTORES----.xlsx
[02/06/2013 - 09:15:22 | A | 1276 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\RESERVORIO PATASONGOA AMPLIA
DOS A-8 M3-----.dwg
[15/07/2013 - 12:46:46 | A | 34 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\TAPAS-----.doc
[03/06/2013 - 05:15:02 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FE
BRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\~$RELACION DE BENEFIARIOS - BI
ODIGESTRO.xlsx
[20/07/2015 - 14:17:16 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\AUXILIAR ESTANDAR ----
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADO- VALORIZ. MAYORES METRADOS---
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADO- VALORIZ. PARTIDA NUEVA----
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMADA---
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO MAQUINARIA----
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO DE ALMACEN---
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------
[20/07/2015 - 14:17:20 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PLANOS ----
[20/07/2015 - 14:17:20 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVOS---
[09/07/2013 - 10:39:16 | A | 74 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\AUXILIAR ESTANDAR ----\MANIFI
ESTOS GASTOS.xls
[10/07/2013 - 09:53:46 | A | 31 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\AUXILIAR ESTANDAR ----\RESUME
N DE GASTOS.-.xls
[03/08/2012 - 04:42:06 | A | 4319 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS JULIO-2012
.docx
[28/10/2012 - 05:43:30 | A | 4531 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS OCTUBRE-21
012.docx
[20/12/2012 - 02:48:44 | A | 2681 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS DIC-2012.do
cx
[15/02/2012 - 03:47:54 | A | 2266 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS DIC.-2011.d
oc
[29/01/2013 - 04:52:56 | A | 2586 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS ENERO 2013.
docx
[20/02/2012 - 20:46:16 | A | 2351 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS ENERO-2012.
doc
[02/03/2012 - 12:59:44 | A | 3876 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS FEBRERO-201
2.doc
[12/07/2013 - 08:10:08 | A | 3730 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS FEBRERO-201
3-FINAL.docx
[05/07/2012 - 13:39:16 | A | 3646 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS JUNIO.docx
[31/05/2012 - 04:26:46 | A | 3626 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS MAYO-2012.d
ocx
[27/11/2012 - 04:40:38 | A | 2485 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\FOTOS----\FOTOS NOV.-2012.d
ocx
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADO- VALORIZ. MAYORES METRADOS---
\METRADO AGUA.- M.M.- BIEN
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADO- VALORIZ. MAYORES METRADOS---
\METRADO ALCANT.- M.M.- BIEN
[31/05/2013 - 07:36:20 | A | 33 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADO- VALORIZ. MAYORES MET
RADOS---\METRADO AGUA.- M.M.- BIEN\MAYOR METRADO - AGUA POTABLE.- FINAL FINAL.xl
s
[24/05/2013 - 07:24:48 | A | 40 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADO- VALORIZ. MAYORES MET
RADOS---\METRADO ALCANT.- M.M.- BIEN\METRADO MAYOR METRADO .-FINAL.- BIEN.xls
[18/07/2013 - 09:24:28 | A | 29 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADO- VALORIZ. PARTIDA NUE
VA----\HOJA METRADOS- PARTIDAS NUEVAS-AGUA POT.- FINAL.xls
[18/07/2013 - 09:15:54 | A | 33 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADO- VALORIZ. PARTIDA NUE
VA----\HOJA METRAD PART. NUEVAS.- ALCANT..BIEN.xls
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMADA---\MET
RADO ALCANT- LAGUNA--CASETA.-CERCO .- PARA VALORIZ
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMADA---\MET
RADO AGUA POTABLE.- PARA VALORIZAC-OK
[31/05/2013 - 09:13:16 | A | 99 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMAD
A---\METRADO ALCANT- LAGUNA--CASETA.-CERCO .- PARA VALORIZ\METR ALCANT. L OXI
D.CASETA.xls
[28/05/2013 - 09:39:52 | A | 48 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMAD
A---\METRADO ALCANT- LAGUNA--CASETA.-CERCO .- PARA VALORIZ\METRADO CERCO PERIM
. Y CAPACIT-OK.xls
[24/09/2013 - 07:09:06 | A | 49 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMAD
A---\METRADO AGUA POTABLE.- PARA VALORIZAC-OK\METRADOS AGUA.- para VALORIZ.-BIEN
.xls
[10/07/2013 - 07:53:38 | A | 410 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO MAQUINARIA----\1
.- MOV MAQUINARIA PROGRAM.-Y RESUMENES.-.xls
[09/07/2013 - 17:23:30 | A | 418 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO MAQUINARIA----\2
.-MOV MAQUINARIA ADICIONAL-.-.xls
[05/05/2015 - 15:18:34 | A | 385 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO DE ALMACEN---\MOV
ALMACEN.xls
[09/07/2013 - 11:17:56 | A | 45 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO DE ALMACEN---\RESU
MEN GASOLINA- CONSUMIDO.xls
[18/07/2013 - 08:43:44 | A | 38 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO DE ALMACEN---\RESU
MEN PETROLEO -CONSUMIDO.xls
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO DE ALMACEN---\SOBRANTE MAT
ERIALES
[07/07/2013 - 21:10:20 | A | 295 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO DE ALMACEN---\SOB
RANTE MATERIALES\SOBRANTES MATERIALES.- COMBUSTIBLE-HERRAMIENTAS.docx
[07/07/2013 - 21:10:02 | A | 294 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO DE ALMACEN---\SOB
RANTE MATERIALES\SOBRANTES MATERIALES.docx
[21/03/2013 - 04:09:44 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FE
BRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\MOVIMIENTO DE ALMACEN---\SOBRA
NTE MATERIALES\~$BRANTES MATERIALES.- COMBUSTIBLE-HERRAMIENTAS.docx
[01/06/2013 - 17:24:28 | A | 32 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\1.-
SOLICITA MODIFIC. EN FASE DE INVERSION-bien.docx
[31/05/2013 - 06:55:40 | A | 32 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\2.-
MEMORIA DESCRI.-PART. NUEVA-.docx
[31/05/2013 - 06:59:34 | A | 14 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\cara
tula.- OK.docx
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDUCTIVOS.-
BIEN
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYORES METR
ADOS.-OK
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUE
VAS.-INSUM. APU.- BIEN
[01/06/2013 - 17:43:02 | A | 71 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDU
CTIVOS.- BIEN\PRESUP. DEDUCTIVOS .-PARA OPI .- BIEN.xls
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDUCTIVOS.-
BIEN\METRADO DEDUCTIVOS.-BIEN
[01/06/2013 - 16:04:54 | A | 93 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDU
CTIVOS.- BIEN\METRADO DEDUCTIVOS.-BIEN\1.- METRADO DESAGUE.- LAGUNAS OXID.-CASET
A-.- BIEN.xls
[28/05/2013 - 09:15:54 | A | 36 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDU
CTIVOS.- BIEN\METRADO DEDUCTIVOS.-BIEN\2.- METRAD CERCO PERIM. - BIEN.xls
[25/05/2013 - 10:35:28 | A | 46 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDU
CTIVOS.- BIEN\METRADO DEDUCTIVOS.-BIEN\3.-METRADOS AGUA-BIEN.xls
[31/05/2013 - 07:52:16 | A | 70 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYO
RES METRADOS.-OK\VALORZ MAYOR METRADO AL 28 DE FEBRERO 2013.-FINAL.xls
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYORES METR
ADOS.-OK\METRADO AGUA.- M.M.- BIEN
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYORES METR
ADOS.-OK\METRADO ALCANT.- M.M.- BIEN
[31/05/2013 - 07:36:20 | A | 33 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYO
RES METRADOS.-OK\METRADO AGUA.- M.M.- BIEN\MAYOR METRADO - AGUA POTABLE.- FINAL
FINAL.xls
[24/05/2013 - 07:24:48 | A | 40 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYO
RES METRADOS.-OK\METRADO ALCANT.- M.M.- BIEN\METRADO MAYOR METRADO .-FINAL.- BI
EN.xls
[30/05/2013 - 08:41:52 | A | 78 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PART
IDAS NUEVAS.-INSUM. APU.- BIEN\A P U. -- INSUMOS.-BIEN.xls
[29/05/2013 - 06:32:44 | A | 93 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PART
IDAS NUEVAS.-INSUM. APU.- BIEN\PRESUP. ANALIT PARTID. NUEVAS.-BIEN.xlsx
[30/05/2013 - 08:16:26 | A | 43 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PART
IDAS NUEVAS.-INSUM. APU.- BIEN\PRESUP. PARTIDAS NUEVAS.-PA OPI -BIEN.xls
[04/04/2013 - 15:30:02 | A | 58 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PART
IDAS NUEVAS.-INSUM. APU.- BIEN\VAL -P. NUEVAS-ALC. AGUA MARZO.-NO.xls
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUE
VAS.-INSUM. APU.- BIEN\AGUA.-METRADO Y ESPECIF TEC-BIEN
[20/07/2015 - 14:17:18 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUE
VAS.-INSUM. APU.- BIEN\ALCANTAR-METRAD Y ESPECIF TEC.-BIEN
[28/05/2013 - 18:34:40 | A | 59 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PART
IDAS NUEVAS.-INSUM. APU.- BIEN\AGUA.-METRADO Y ESPECIF TEC-BIEN\ESPECIF TEC. PAR
T NUEVA.-AGUA POT-BIEN.doc
[27/05/2013 - 09:25:42 | A | 35 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PART
IDAS NUEVAS.-INSUM. APU.- BIEN\AGUA.-METRADO Y ESPECIF TEC-BIEN\HOJAME~1.XLS
[30/05/2013 - 08:02:16 | A | 54 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PART
IDAS NUEVAS.-INSUM. APU.- BIEN\ALCANTAR-METRAD Y ESPECIF TEC.-BIEN\ESPECI~1.DOC
[31/05/2013 - 16:57:54 | A | 39 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PART
IDAS NUEVAS.-INSUM. APU.- BIEN\ALCANTAR-METRAD Y ESPECIF TEC.-BIEN\HOJAME~1.XLS
[28/05/2013 - 18:32:56 | A | 53 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PARA OPI-Y SUPERV-------\PART
IDAS NUEVAS.-INSUM. APU.- BIEN\ALCANTAR-METRAD Y ESPECIF TEC.-BIEN\~WRL0001.tmp
[20/07/2015 - 14:17:20 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PLANOS ----\PLANOS-ALCANTARILLADO
[20/07/2015 - 14:17:20 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PLANOS ----\PLANOS.-AGUA POTABLE
[06/06/2013 - 07:35:04 | A | 4685 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PLANOS ----\PLANOS-ALCANTAR
ILLADO\-ALCANTARILLADO REPLANTEO FINAL.bak
[18/07/2013 - 09:44:48 | A | 4661 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PLANOS ----\PLANOS-ALCANTAR
ILLADO\-ALCANTARILLADO REPLANTEO FINAL.dwg
[06/06/2013 - 07:52:00 | A | 4665 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PLANOS ----\PLANOS-ALCANTAR
ILLADO\ALCANTARILLADO-INICIAL.bak
[18/07/2013 - 09:46:06 | A | 4638 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PLANOS ----\PLANOS-ALCANTAR
ILLADO\ALCANTARILLADO-INICIAL.dwg
[18/07/2013 - 09:42:16 | A | 4241 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PLANOS ----\PLANOS.-AGUA PO
TABLE\AGUA POTABLE .-REPLANTEO FINAL.dwg
[18/07/2013 - 09:47:18 | A | 4387 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\PLANOS ----\PLANOS.-AGUA PO
TABLE\AGUA.- POTABLE -INICIAL.dwg
[12/06/2013 - 16:24:46 | A | 109 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIV
OS---\VALORIZACION DE DEDUCTIVO.xls
[20/07/2015 - 14:17:20 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVOS---\MET
RADO DEDUCTIVOS.-BIEN
[01/06/2013 - 16:04:54 | A | 93 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVO
S---\METRADO DEDUCTIVOS.-BIEN\1.- METRADO DESAGUE.- LAGUNAS OXID.-CASETA-.- BIEN
.xls
[28/05/2013 - 09:15:54 | A | 36 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVO
S---\METRADO DEDUCTIVOS.-BIEN\2.- METRAD CERCO PERIM. - BIEN.xls
[25/05/2013 - 10:35:28 | A | 46 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME DE CORTE.-AL 15-02-13-\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVO
S---\METRADO DEDUCTIVOS.-BIEN\3.-METRADOS AGUA-BIEN.xls
[30/05/2013 - 19:51:36 | A | 178 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\Curva-S ---OK.xls
[18/07/2013 - 10:40:48 | A | 223 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\DIAGRAMA PERT-CPM AMPLIACION PLAZO----
.bak
[18/07/2013 - 10:41:48 | A | 244 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\DIAGRAMA PERT-CPM AMPLIACION PLAZO----
.dwg
[29/01/2013 - 04:52:56 | A | 2586 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\FOTOS ENERO 2013--OK.docx
[25/09/2013 - 03:44:26 | A | 844 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\INFORME ENERO.- OK.xls
[14/07/2012 - 19:11:06 | A | 449 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MALLA CERCO PERTIM.---.dwg
[04/04/2013 - 16:57:30 | A | 76 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PRESUPUESTO GRAL DE EXP. TEC-----.xls
[03/06/2013 - 08:43:36 | A | 22 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\RELACION DE BENEFIARIOS - BIODIGESTORES
----.xlsx
[02/06/2013 - 09:15:22 | A | 1276 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\RESERVORIO PATASONGOA AMPLIADOS A-8 M3
-----.dwg
[15/07/2013 - 12:46:46 | A | 34 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\TAPAS-----.doc
[03/06/2013 - 05:15:02 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FE
BRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\~$RELACION DE BENEFIARIOS - BIODIGESTRO.
xlsx
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\AUXILIAR ESTANDAR ---OK
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADO- VALORIZ. MAYORES METRADOS---
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADO- VALORIZ. PARTIDA NUEVA----
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMADA---
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO MAQUINARIA---OK
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO DE ALMACEN---OK
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANILLA ENERO-2013--OK
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANOS ----OK
[20/07/2015 - 14:17:24 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVOS---
[24/09/2013 - 18:46:22 | A | 31 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\AUXILIAR ESTANDAR ---OK\MANIFIESTOS GA
STOS.-.xls
[24/09/2013 - 19:00:48 | A | 35 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\AUXILIAR ESTANDAR ---OK\RESUMEN DE GAST
OS.-.xls
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADO- VALORIZ. MAYORES METRADOS---\METRADO A
GUA.- M.M.- BIEN
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADO- VALORIZ. MAYORES METRADOS---\METRADO A
LCANT.- M.M.- BIEN
[31/05/2013 - 07:36:20 | A | 33 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADO- VALORIZ. MAYORES METRADOS---\M
ETRADO AGUA.- M.M.- BIEN\MAYOR METRADO - AGUA POTABLE.- FINAL FINAL.xls
[24/05/2013 - 07:24:48 | A | 40 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADO- VALORIZ. MAYORES METRADOS---\M
ETRADO ALCANT.- M.M.- BIEN\METRADO MAYOR METRADO .-FINAL.- BIEN.xls
[18/07/2013 - 09:24:28 | A | 29 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADO- VALORIZ. PARTIDA NUEVA----\HOJ
A METRADOS- PARTIDAS NUEVAS-AGUA POT.- FINAL.xls
[18/07/2013 - 09:15:54 | A | 33 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADO- VALORIZ. PARTIDA NUEVA----\HOJ
A METRAD PART. NUEVAS.- ALCANT..BIEN.xls
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMADA---\METRADO ALCA
NT- LAGUNA--CASETA.-CERCO .- PARA VALORIZ
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMADA---\METRADO AGUA
POTABLE.- PARA VALORIZAC-OK
[31/05/2013 - 09:13:16 | A | 99 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMADA---\METRA
DO ALCANT- LAGUNA--CASETA.-CERCO .- PARA VALORIZ\METR ALCANT. L OXID.CASETA.x
ls
[28/05/2013 - 09:39:52 | A | 48 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMADA---\METRA
DO ALCANT- LAGUNA--CASETA.-CERCO .- PARA VALORIZ\METRADO CERCO PERIM. Y CAPACI
T-OK.xls
[24/09/2013 - 07:09:06 | A | 49 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\METRADOS -VALORIZAC-PROGRAMADA---\METRA
DO AGUA POTABLE.- PARA VALORIZAC-OK\METRADOS AGUA.- para VALORIZ.-BIEN.xls
[24/09/2013 - 20:24:30 | A | 415 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO MAQUINARIA---OK\1.- MOV MA
QUINARIA PROGRAM.-Y RESUMENES.-.xls
[24/09/2013 - 20:21:24 | A | 384 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO MAQUINARIA---OK\2.-MOV MAQ
UINARIA ADICIONAL-.-.xls
[25/09/2013 - 03:56:46 | A | 385 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO DE ALMACEN---OK\MOV ALMACEN
.xls
[09/07/2013 - 11:17:56 | A | 45 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO DE ALMACEN---OK\RESUMEN GASO
LINA- CONSUMIDO.xls
[18/07/2013 - 08:43:44 | A | 38 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO DE ALMACEN---OK\RESUMEN PETR
OLEO -CONSUMIDO.xls
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO DE ALMACEN---OK\SOBRANTE MATERIALES
[24/09/2013 - 19:08:00 | A | 295 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO DE ALMACEN---OK\SOBRANTE MA
TERIALES\SOBRANTES MATERIALES.- COMBUSTIBLE-HERRAMIENTAS.docx
[24/09/2013 - 19:03:36 | A | 294 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO DE ALMACEN---OK\SOBRANTE MA
TERIALES\SOBRANTES MATERIALES.docx
[21/03/2013 - 04:09:44 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FE
BRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\MOVIMIENTO DE ALMACEN---OK\SOBRANTE MATE
RIALES\~$BRANTES MATERIALES.- COMBUSTIBLE-HERRAMIENTAS.docx
[01/06/2013 - 17:24:28 | A | 32 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\1.- SOLICITA
MODIFIC. EN FASE DE INVERSION-bien.docx
[31/05/2013 - 06:55:40 | A | 32 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\2.- MEMORIA DE
SCRI.-PART. NUEVA-.docx
[31/05/2013 - 06:59:34 | A | 14 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\caratula.- OK.
docx
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDUCTIVOS.- BIEN
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYORES METRADOS.-OK
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVAS.-INSUM
. APU.- BIEN
[01/06/2013 - 17:43:02 | A | 71 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDUCTIVOS.- B
IEN\PRESUP. DEDUCTIVOS .-PARA OPI .- BIEN.xls
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDUCTIVOS.- BIEN\METR
ADO DEDUCTIVOS.-BIEN
[01/06/2013 - 16:04:54 | A | 93 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDUCTIVOS.- B
IEN\METRADO DEDUCTIVOS.-BIEN\1.- METRADO DESAGUE.- LAGUNAS OXID.-CASETA-.- BIEN.
xls
[28/05/2013 - 09:15:54 | A | 36 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDUCTIVOS.- B
IEN\METRADO DEDUCTIVOS.-BIEN\2.- METRAD CERCO PERIM. - BIEN.xls
[25/05/2013 - 10:35:28 | A | 46 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\DEDUCTIVOS.- B
IEN\METRADO DEDUCTIVOS.-BIEN\3.-METRADOS AGUA-BIEN.xls
[31/05/2013 - 07:52:16 | A | 70 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYORES METRAD
OS.-OK\VALORZ MAYOR METRADO AL 28 DE FEBRERO 2013.-FINAL.xls
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYORES METRADOS.-OK\M
ETRADO AGUA.- M.M.- BIEN
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYORES METRADOS.-OK\M
ETRADO ALCANT.- M.M.- BIEN
[31/05/2013 - 07:36:20 | A | 33 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYORES METRAD
OS.-OK\METRADO AGUA.- M.M.- BIEN\MAYOR METRADO - AGUA POTABLE.- FINAL FINAL.xls
[24/05/2013 - 07:24:48 | A | 40 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\MAYORES METRAD
OS.-OK\METRADO ALCANT.- M.M.- BIEN\METRADO MAYOR METRADO .-FINAL.- BIEN.xls
[30/05/2013 - 08:41:52 | A | 78 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVA
S.-INSUM. APU.- BIEN\A P U. -- INSUMOS.-BIEN.xls
[29/05/2013 - 06:32:44 | A | 93 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVA
S.-INSUM. APU.- BIEN\PRESUP. ANALIT PARTID. NUEVAS.-BIEN.xlsx
[30/05/2013 - 08:16:26 | A | 43 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVA
S.-INSUM. APU.- BIEN\PRESUP. PARTIDAS NUEVAS.-PA OPI -BIEN.xls
[04/04/2013 - 15:30:02 | A | 58 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVA
S.-INSUM. APU.- BIEN\VAL -P. NUEVAS-ALC. AGUA MARZO.-NO.xls
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVAS.-INSUM
. APU.- BIEN\AGUA.-METRADO Y ESPECIF TEC-BIEN
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVAS.-INSUM
. APU.- BIEN\ALCANTAR-METRAD Y ESPECIF TEC.-BIEN
[28/05/2013 - 18:34:40 | A | 59 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVA
S.-INSUM. APU.- BIEN\AGUA.-METRADO Y ESPECIF TEC-BIEN\ESPECIF TEC. PART NUEVA.-A
GUA POT-BIEN.doc
[27/05/2013 - 09:25:42 | A | 35 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVA
S.-INSUM. APU.- BIEN\AGUA.-METRADO Y ESPECIF TEC-BIEN\HOJAME~1.XLS
[30/05/2013 - 08:02:16 | A | 54 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVA
S.-INSUM. APU.- BIEN\ALCANTAR-METRAD Y ESPECIF TEC.-BIEN\ESPECI~1.DOC
[31/05/2013 - 16:57:54 | A | 39 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVA
S.-INSUM. APU.- BIEN\ALCANTAR-METRAD Y ESPECIF TEC.-BIEN\HOJAME~1.XLS
[28/05/2013 - 18:32:56 | A | 53 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PARA OPI-Y SUPERV-------\PARTIDAS NUEVA
S.-INSUM. APU.- BIEN\ALCANTAR-METRAD Y ESPECIF TEC.-BIEN\~WRL0001.tmp
[05/02/2013 - 13:32:04 | A | 14 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANILLA ENERO-2013--OK\caratula.docx
[05/02/2013 - 15:55:44 | A | 547 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANILLA ENERO-2013--OK\INFORM.doc
[14/02/2013 - 13:31:14 | A | 133 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANILLA ENERO-2013--OK\PLANILLA MES
ENERO.- BIEN.xlsx
[20/07/2015 - 14:17:22 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANOS ----OK\PLANOS-ALCANTARILLADO
[20/07/2015 - 14:17:24 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANOS ----OK\PLANOS.-AGUA POTABLE
[06/06/2013 - 07:35:04 | A | 4685 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANOS ----OK\PLANOS-ALCANTARILLADO\-
ALCANTARILLADO REPLANTEO FINAL.bak
[18/07/2013 - 09:44:48 | A | 4661 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANOS ----OK\PLANOS-ALCANTARILLADO\-
ALCANTARILLADO REPLANTEO FINAL.dwg
[06/06/2013 - 07:52:00 | A | 4665 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANOS ----OK\PLANOS-ALCANTARILLADO\A
LCANTARILLADO-INICIAL.bak
[18/07/2013 - 09:46:06 | A | 4638 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANOS ----OK\PLANOS-ALCANTARILLADO\A
LCANTARILLADO-INICIAL.dwg
[18/07/2013 - 09:42:16 | A | 4241 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANOS ----OK\PLANOS.-AGUA POTABLE\AG
UA POTABLE .-REPLANTEO FINAL.dwg
[18/07/2013 - 09:47:18 | A | 4387 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO
-FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\PLANOS ----OK\PLANOS.-AGUA POTABLE\AG
UA.- POTABLE -INICIAL.dwg
[24/09/2013 - 20:29:52 | A | 109 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-
FEBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVOS---\VALO
RIZACION DE DEDUCTIVO.xls
[20/07/2015 - 14:17:24 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-FEBRERO 2
013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVOS---\METRADO DEDUC
TIVOS.-BIEN
[01/06/2013 - 16:04:54 | A | 93 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVOS---\METRA
DO DEDUCTIVOS.-BIEN\1.- METRADO DESAGUE.- LAGUNAS OXID.-CASETA-.- BIEN.xls
[28/05/2013 - 09:15:54 | A | 36 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVOS---\METRA
DO DEDUCTIVOS.-BIEN\2.- METRAD CERCO PERIM. - BIEN.xls
[25/05/2013 - 10:35:28 | A | 46 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\INMFORME MENSUAL ENERO-F
EBRERO 2013.- ELIAS\INFORME ENERO.- 2013\VALORIZ. Y METRADO- DEDUCTIVOS---\METRA
DO DEDUCTIVOS.-BIEN\3.-METRADOS AGUA-BIEN.xls
[06/04/2015 - 16:53:28 | A | 1221 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\IE.RE
YES DE SAN PABLO.dwg
[20/07/2015 - 14:17:48 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
[25/03/2013 - 17:39:24 | A | 1 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\d
atosmedicionlangu.prn
[25/03/2013 - 17:38:08 | A | 1 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\d
atosmedicionlangu.txt
[30/01/2013 - 20:22:04 | A | 1 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\d
atosmedicionlangui.csv
[22/04/2013 - 10:05:30 | A | 61 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
ppto final.xls
[04/04/2013 - 10:16:40 | A | 901 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\Separadores.doc
[04/04/2013 - 13:44:50 | A | 11710 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\VISTA FOTOGRAFICA LANGUI.doc
[20/07/2015 - 14:17:24 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\011. CRO
NOGRAMA DE LANGUI
[20/07/2015 - 14:17:24 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\ANALISIS
DE COSTOS UNITARIOS
[20/07/2015 - 14:17:26 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS
[20/07/2015 - 14:17:26 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFI
CACIONES
[20/07/2015 - 14:17:26 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\ESTUDIOS
DE SUELOS
[20/07/2015 - 14:17:26 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\IMPACTO
AMBIENTAL
[20/07/2015 - 14:17:26 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\INSUMOS
[20/07/2015 - 14:17:28 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\MEMORIAS
[20/07/2015 - 14:17:28 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\METRADOS
[20/07/2015 - 14:17:34 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\PLANO CO
RREGIDO ABRIL
[20/07/2015 - 14:17:34 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\PRESUPUE
STO
[20/07/2015 - 14:17:48 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL
[20/07/2015 - 14:17:50 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\RESUMEN
EJECUTIVO
[15/04/2013 - 22:35:58 | A | 124 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\011. CRONOGRAMA DE LANGUI\CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES.xls
[23/04/2013 - 09:36:46 | A | 104 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\011. CRONOGRAMA DE LANGUI\CRONOGRAMA IE langui.xls
[04/05/2012 - 10:17:18 | A | 512 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\011. CRONOGRAMA DE LANGUI\Progra.langui.mpp
[23/04/2013 - 10:22:08 | A | 1506 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS\analisissubpresupuestovariosabril.rtf
[23/04/2013 - 09:12:36 | A | 69 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
DISEOS\04. Calculo Electricas CUADRO DE CARGAS.xls
[05/04/2013 - 14:47:26 | A | 374 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\DISEOS\CALCULO TIJERAL.xls
[18/04/2013 - 13:00:00 | A | 490 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\DISEOS\DISEO DE ESTRUCTURAS LANGUI.xls
[18/04/2013 - 13:02:34 | A | 3734 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\DISEOS\DISEO DE ESTRUCTURAS.doc
[04/04/2013 - 14:00:48 | A | 1811 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\DISEOS\Mem. de Cal. SANIRATIAS.doc
[03/04/2013 - 23:23:26 | A | 1797 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\DISEOS\predimensionamiento de vigas y columnas langui.xls
[20/07/2015 - 14:17:26 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ES
TRUCTURAS LANGUI
[04/04/2013 - 14:00:48 | A | 1811 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Mem. de Cal. SANIRATIAS.doc
[20/07/2015 - 14:17:26 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ES
TRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Elctricas
[20/07/2015 - 14:17:26 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\DISEOS\ES
TRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias
[20/05/2002 - 08:31:52 | A | 55 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Elctricas\Diseo de Iluminacin - Aulas.xls
[23/05/2002 - 12:27:26 | A | 51 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Elctricas\Diseo de Iluminacin - Labo.xls
[21/02/2002 - 13:13:12 | A | 54 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Elctricas\Diseo de Iluminacin - LAbor..xls
[31/05/2002 - 16:37:20 | A | 38 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo Agua - Auditorio.xls
[31/05/2002 - 16:37:44 | A | 40 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo Agua - C.E.( Bao 1 ).xls
[28/05/2002 - 22:44:36 | A | 39 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo Agua - C.E.( Bao 2 ).xls
[18/07/2002 - 11:35:58 | A | 36 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo Agua - C.E.( Baos) con T.E
..xls
[08/08/2002 - 22:11:54 | A | 22 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo de Cunetas.xls
[27/05/2002 - 10:56:36 | A | 31 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\Diseo de Desague.xls
[27/05/2002 - 10:14:46 | A | 102 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\DISEOS\ESTRUCTURAS LANGUI\Instalaciones Sanitarias\M. D. Sanitarias.doc
[20/07/2015 - 14:17:26 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\ESPECIFI
CACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI
[16/04/2013 - 04:39:56 | A | 285 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-ARQUITECTURA.doc
[16/04/2013 - 04:52:14 | A | 443 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-ESTRUTURAS.doc
[23/04/2013 - 10:48:26 | A | 626 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-INSTA ELECTRICAS.doc
[16/04/2013 - 04:48:04 | A | 246 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-INSTA SANITARIAS.doc
[16/04/2013 - 06:27:58 | A | 489 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESPECI CERCO PERIMETRICO LANGUI.doc
[16/04/2013 - 05:20:36 | A | 661 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\Especif. Tecnicas Impacto Amb..doc
[04/11/2012 - 22:02:34 | A | 625 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\Especif. Tecnicas Impacto Amb..docx
[16/04/2013 - 04:36:58 | A | 180 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESPECIFICACION LOSA MULTIDEPORTIVA.doc
[20/07/2015 - 14:17:26 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\ESTUDIOS
DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS
[18/04/2013 - 13:16:38 | A | 1812 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\EMS SUELOS LANGUI.pdf
[03/04/2013 - 14:09:00 | A | 3475 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\ESCUELA LANGUI.bak
[04/04/2013 - 09:13:14 | A | 4419 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\ESCUELA LANGUI.dwg
[18/04/2013 - 12:34:34 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\E
STUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\ESCUELA LANGUI.dwl
[18/04/2013 - 12:34:34 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\E
STUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\ESCUELA LANGUI.dwl2
[18/04/2013 - 12:28:18 | A | 248 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\EST SUELOS.pdf
[04/04/2013 - 00:29:46 | A | 659 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\IMPACTO AMBIENTAL\Impacto Ambiental.doc
[19/04/2013 - 08:43:40 | A | 56 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
INSUMOS\formulak.pdf
[23/04/2013 - 10:20:30 | A | 104 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\INSUMOS\insumos.pdf
[04/04/2013 - 11:12:38 | A | 59 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
INSUMOS\insumos.xls
[04/04/2013 - 09:40:42 | A | 97 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
INSUMOS\INSUMOSS.pdf
[19/04/2013 - 08:35:08 | A | 105 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\INSUMOS\precioparticularinsumoacumuladotipov.pdf
[16/04/2013 - 14:17:08 | A | 59 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
INSUMOS\precioparticularinsumoacumuladotipov.xls
[03/04/2013 - 23:18:54 | A | 8746 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\MEMORIAS\Memoria Arquitectura.doc
[03/04/2013 - 23:30:22 | A | 2567 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\MEMORIAS\Memoria Estructuras.doc
[22/04/2013 - 13:46:42 | A | 689 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\MEMORIAS\Memoria Inst. Electricas.doc
[04/04/2013 - 09:50:54 | A | 548 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\MEMORIAS\Memoria Inst. Sanit..doc
[09/04/2013 - 15:01:26 | A | 70 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
METRADOS\METRADO DE CERCO LANGUI FINAL.xls
[23/04/2013 - 09:01:52 | A | 165 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\METRADOS\METRADOS DEFINITIVOS IEI.xls
[03/04/2013 - 14:54:52 | A | 35 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
METRADOS\METRADO_MINI LOSA.xls
[03/07/2013 - 18:25:18 | A | 4221 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\PLANO CORREGIDO ABRIL\ACAD PLANO DE UBICACION INICIAL.bak
[06/04/2015 - 13:06:26 | A | 4502 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\PLANO CORREGIDO ABRIL\ACAD PLANO DE UBICACION INICIAL.dwg
[05/04/2013 - 13:50:28 | A | 5183 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\PLANO CORREGIDO ABRIL\ACAD-InicialEQUIPAMAINTO.dxf
[18/04/2013 - 14:44:40 | A | 2337 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\PLANO CORREGIDO ABRIL\AGUA DEASGUE ABRIL.dwg
[05/04/2013 - 18:43:28 | A | 3236 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\PLANO CORREGIDO ABRIL\AGUA DESAGUE OK.dwg
[16/04/2013 - 03:58:48 | A | 612 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\PLANO CORREGIDO ABRIL\cartela.dwg
[05/04/2013 - 09:54:48 | A | 656 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\PLANO CORREGIDO ABRIL\detalles puertas.dwg
[16/04/2013 - 08:00:10 | A | 15618 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\PLANO CORREGIDO ABRIL\Detalles.dwg
[16/04/2013 - 05:16:16 | A | 8725 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\PLANO CORREGIDO ABRIL\Detalles_recover.dwg
[23/04/2013 - 10:45:54 | A | 852 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\PLANO CORREGIDO ABRIL\ELECTRICA OKKK.dwg
[04/04/2013 - 01:01:46 | A | 1197 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\PLANO CORREGIDO ABRIL\ESTRUCTURA CORREGIENDO.dwg
[16/04/2013 - 05:06:06 | A | 13225 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\PLANO CORREGIDO ABRIL\Inicial elevaciones y vanos.dwg
[05/04/2013 - 00:41:04 | A | 18489 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\PLANO CORREGIDO ABRIL\InicialEQUIPAMAINTO.dwg
[05/04/2013 - 09:59:48 | A | 786 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\PLANO CORREGIDO ABRIL\LOSA DEPORTIVAfinal.dwg
[04/05/2007 - 21:11:32 | A | 3872 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS MARIANO SANTOS 2007.dwg
[03/07/2013 - 18:31:24 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\P
LANO CORREGIDO ABRIL\plot.log
[16/04/2013 - 06:29:06 | A | 12327 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\PLANO CORREGIDO ABRIL\TECHO - CIELO.dwg
[18/04/2013 - 13:36:10 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\P
LANO CORREGIDO ABRIL\TECHO - CIELO.dwl
[18/04/2013 - 13:36:10 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\P
LANO CORREGIDO ABRIL\TECHO - CIELO.dwl2
[16/04/2013 - 05:16:20 | A | 12304 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\PLANO CORREGIDO ABRIL\TECHO - CIELO_recover.dwg
[22/04/2013 - 10:25:02 | A | 410 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\PRESUPUESTO\PREsUP ANALITICO_LANGUI 03-04 com ing arenas.xls
[04/04/2013 - 11:07:16 | A | 412 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\PRESUPUESTO\PREsUP ANALITICO_LANGUI 03-04.xls
[16/04/2013 - 14:12:36 | A | 61 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
PRESUPUESTO\PRESUPUESTO.xls
[23/04/2013 - 10:20:08 | A | 64 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
PRESUPUESTO\presupuestoclienteresumen.pdf
[30/01/2013 - 20:22:04 | A | 1 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\R
EFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\datosmedicionlangui.csv
[04/04/2013 - 10:16:40 | A | 901 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\Separadores.doc
[04/04/2013 - 13:44:48 | A | 11710 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\VISTA FOTOGRAFICA LANGUI.doc
[20/07/2015 - 14:17:36 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\011. CRONOGRAMA DE LANGUI
[20/07/2015 - 14:17:36 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
[20/07/2015 - 14:17:36 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS
[20/07/2015 - 14:17:36 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES
[20/07/2015 - 14:17:36 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\ESTUDIOS DE SUELOS
[20/07/2015 - 14:17:38 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\IMPACTO AMBIENTAL
[20/07/2015 - 14:17:38 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\INSUMOS
[20/07/2015 - 14:17:38 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\MEMORIAS
[20/07/2015 - 14:17:38 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\METRADOS
[20/07/2015 - 14:17:38 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL
[20/07/2015 - 14:17:48 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO
[20/07/2015 - 14:17:48 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\RESUMEN EJECUTIVO
[26/04/2013 - 05:57:10 | A | 132 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\011. CRONOGRAMA DE LANGUI\CRONOGRAMA ADQUISICI
ON DE MATERIALES.xls
[24/04/2013 - 15:57:04 | A | 105 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\011. CRONOGRAMA DE LANGUI\CRONOGRAMA IE langui
.xls
[04/05/2012 - 10:17:18 | A | 512 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\011. CRONOGRAMA DE LANGUI\Progra.langui.mpp
[24/04/2013 - 15:11:20 | A | 1512 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS\analisissubpresu
puestovariosabril.rtf
[23/04/2013 - 09:12:34 | A | 69 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\04. Calculo Electricas CUADRO DE CARGAS.x
ls
[05/04/2013 - 14:47:26 | A | 374 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\CALCULO TIJERAL.xls
[18/04/2013 - 12:59:58 | A | 490 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\DISEO DE ESTRUCTURAS LANGUI.xls
[18/04/2013 - 13:02:32 | A | 3734 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\DISEO DE ESTRUCTURAS.doc
[04/04/2013 - 14:00:46 | A | 1811 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\Mem. de Cal. SANIRATIAS.doc
[03/04/2013 - 23:23:24 | A | 1797 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\DISEOS\predimensionamiento de vigas y columnas
langui.xls
[20/07/2015 - 14:17:36 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI
[24/04/2013 - 15:10:00 | A | 289 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-A
RQUITECTURA.doc
[16/04/2013 - 04:52:14 | A | 443 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-E
STRUTURAS.doc
[23/04/2013 - 13:42:44 | A | 556 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-I
NSTA ELECTRICAS.doc
[16/04/2013 - 04:48:04 | A | 246 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESP-I
NSTA SANITARIAS.doc
[16/04/2013 - 06:27:58 | A | 489 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESPEC
I CERCO PERIMETRICO LANGUI.doc
[16/04/2013 - 05:20:36 | A | 661 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\Espec
if. Tecnicas Impacto Amb..doc
[04/11/2012 - 22:02:34 | A | 625 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\Espec
if. Tecnicas Impacto Amb..docx
[16/04/2013 - 04:36:58 | A | 180 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESPECIFICACIONES\ESPECIFICACIONES LANGUI\ESPEC
IFICACION LOSA MULTIDEPORTIVA.doc
[20/07/2015 - 14:17:36 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS
[18/04/2013 - 13:16:38 | A | 1812 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\EMS SUEL
OS LANGUI.pdf
[04/04/2013 - 09:13:12 | A | 4419 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\ESCUELA
LANGUI.dwg
[18/04/2013 - 12:28:16 | A | 248 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\ESTUDIOS DE SUELOS\ESTUDIO DE SUELOS\EST SUELO
S.pdf
[04/04/2013 - 00:29:46 | A | 659 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\IMPACTO AMBIENTAL\Impacto Ambiental.doc
[19/04/2013 - 08:43:38 | A | 56 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\INSUMOS\formulak.pdf
[09/04/2005 - 23:07:30 | A | 67 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\INSUMOS\insu mos abril.xls
[09/04/2005 - 23:07:38 | A | 18 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\INSUMOS\insu mos I.E. 544 LANGUI.rar
[24/04/2013 - 15:13:14 | A | 104 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\INSUMOS\precioparticularinsumoacumuladotipov.p
df
[25/04/2013 - 14:33:58 | A | 8748 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\MEMORIAS\Memoria Arquitectura.doc
[03/04/2013 - 23:30:20 | A | 2567 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\MEMORIAS\Memoria Estructuras.doc
[23/04/2013 - 13:17:44 | A | 689 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\MEMORIAS\Memoria Inst. Electricas.doc
[04/04/2013 - 09:50:54 | A | 548 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\MEMORIAS\Memoria Inst. Sanit..doc
[09/04/2013 - 15:01:26 | A | 70 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\METRADOS\METRADO DE CERCO LANGUI FINAL.xls
[24/04/2013 - 15:19:26 | A | 168 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\METRADOS\METRADOS DEFINITIVOS IEI.xls
[03/04/2013 - 14:54:50 | A | 35 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\METRADOS\METRADO_MINI LOSA.xls
[20/07/2015 - 14:17:42 | D] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\REFORMUL
ACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION
[25/04/2013 - 12:45:46 | A | 3245 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGIO
N\AGUA DESAGUE OK.dwg
[25/04/2013 - 13:03:30 | A | 5644 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGIO
N\ARQUITECTURA 01.bak
[02/04/2005 - 19:34:58 | A | 5648 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGIO
N\ARQUITECTURA 01.dwg
[24/04/2013 - 18:56:44 | A | 22292 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGI
ON\ARQUITECTURA 03.dwg
[24/04/2013 - 19:44:34 | A | 7183 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGIO
N\ARQUITECTUTA 02.dwg
[25/04/2013 - 12:49:08 | A | 15985 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGI
ON\DETALLES FINALES ABRILL.dwg
[25/04/2013 - 12:57:10 | A | 613 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION
\detalles puertas.dwg
[25/04/2013 - 12:53:08 | A | 1707 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGIO
N\detalles puertas.dxf
[05/04/2013 - 13:50:26 | A | 5183 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGIO
N\EQUIPAMIENTO.dxf
[25/04/2013 - 12:48:26 | A | 1207 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGIO
N\ESTRUCTURA CORREGIENDO.dwg
[24/04/2013 - 03:44:08 | A | 854 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION
\INSTLACIONES ELECTRICAS.dwg
[25/04/2013 - 14:33:06 | A | 612 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PLANO CORREGIDO ABRIL\PLANOS ENTREGADOS REGION
\MOBILIARIO ESCOLAR .dwg
[24/04/2013 - 13:41:02 | A | 61 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\PPTOAA.xls
[23/04/2013 - 09:38:06 | A | 75392 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\PPTOINICIAL_1.mdf
[23/04/2013 - 09:38:08 | A | 78016 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\PPTOINICIAL_2.ndf
[23/04/2013 - 09:38:08 | A | 5312 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\PPTOINICIAL_3.ldf
[26/04/2013 - 06:14:22 | A | 413 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI
\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\PREsUP ANALITICO_LANGUI 03-04 com
ing arenas.xls
[24/04/2013 - 15:12:26 | A | 66 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\presupuestocliente.pdf
[24/04/2013 - 15:12:48 | A | 66 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\
REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\PRESUPUESTO\presupuestoclienteresumen.pdf
[18/04/2013 - 13:10:26 | A | 4695 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\RESUMEN EJECUTIVO\01 RESUMEN EJECUTIVO.doc
[18/04/2013 - 13:07:40 | A | 14937 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\REFORMULACION EXPEDIENTE INICIAL\RESUMEN EJECUTIVO\02 MEMORIA DESCRIPTIVA INI
CIAL LANGUI.doc
[18/04/2013 - 13:10:28 | A | 4695 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\RESUMEN EJECUTIVO\01 RESUMEN EJECUTIVO.doc
[18/04/2013 - 13:07:42 | A | 14937 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANG
UI\RESUMEN EJECUTIVO\02 MEMORIA DESCRIPTIVA INICIAL LANGUI.doc
[04/04/2013 - 14:46:32 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\R
ESUMEN EJECUTIVO\~$ MEMORIA DESCRIPTIVA.doc
[04/04/2013 - 09:59:22 | A | 0 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGUI\R
ESUMEN EJECUTIVO\~$ RESUMEN EJECUTIVO.doc
[04/04/2013 - 14:07:46 | A | 4697 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\RESUMEN EJECUTIVO\~WRL0003.tmp
[04/04/2013 - 00:31:02 | A | 4699 Ko] - F:\MUNI SAN PABLO\jardin san pablo\LANGU
I\RESUMEN EJECUTIVO\~WRL0909.tmp
[29/06/2015 - 15:48:06 | A | 3281 Ko] - F:\INFORME N3\INFORME MES DE JUNIO 2015.x
lsx
[02/07/2015 - 17:15:32 | A | 23 Ko] - F:\INFORME N3\Maquinaria diario JUNIO. CORR
EGIDO.xlsx
[02/07/2015 - 07:48:18 | A | 23 Ko] - F:\INFORME N3\Maquinaria diario JUNIO.xlsx
[02/07/2015 - 17:24:38 | A | 30 Ko] - F:\INFORME N3\METRADOS DIARIOS JUNIO.xlsx
[01/07/2015 - 07:44:58 | A | 315 Ko] - F:\INFORME N3\MOV. ALMACEN HUAROCCANI.xlsx
[30/06/2015 - 15:14:08 | A | 0 Ko] - F:\INFORME N3\~$MOV. ALMACEN HUAROCCANI.xlsx
[01/06/2016 - 19:24:48 | A | 160 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\0.CARATULA.doc
[27/04/2016 - 12:49:46 | A | 150 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\0.CONTENIDO.doc
x
[01/06/2016 - 18:58:42 | A | 32 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\0.SEPARADORES.do
cx
[28/04/2016 - 15:16:54 | A | 152 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\1. FICHA RESUME
N.docx
[28/04/2016 - 17:35:18 | A | 1683 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\10.PANEL FOTOG
RAFICO.xlsx
[01/06/2016 - 19:44:16 | A | 454 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\11.UBICACION.dw
g
[01/06/2016 - 19:44:16 | A | 3858 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\12.PLANO GENER
AL.dwg
[09/06/2016 - 08:56:02 | AH | 0 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\12.PLANO GENERAL
.dwl
[09/06/2016 - 08:56:02 | AH | 0 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\12.PLANO GENERAL
.dwl2
[27/04/2016 - 17:22:18 | A | 389 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\2.MEMORIA DESCR
IPTIVA 1.docx
[27/04/2016 - 12:44:10 | A | 44 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\3.FICHA TECNICA
DE EVALUACION.xlsx
[04/06/2016 - 12:10:44 | A | 302 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\4.ANALTICO INVER
SIN-ADM CALLES.xlsx
[27/04/2016 - 11:59:44 | A | 307 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\5.ESPECIFICACIO
NES TECNICAS.rtf
[27/04/2016 - 17:24:12 | A | 154 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\6.INGENIERIA DE
L PROYECTO.docx
[01/06/2016 - 19:04:44 | A | 57 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\7.METRADO.xls
[01/06/2016 - 20:43:50 | A | 64 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\8.PRESUPUESTO.xl
s
[27/04/2016 - 16:54:30 | A | 61 Ko] - F:\EXP MANT. DE CALLES SP\9.INSUMOS.xls
[21/02/2017 - 08:01:36 | A | 233 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\0.CARATULA.p
ptx
[21/02/2017 - 08:02:34 | A | 152 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\0.CONTENIDO.
docx
[21/02/2017 - 08:03:20 | A | 1277 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\0.TAPAS.ppt
[21/02/2017 - 08:05:36 | A | 390 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\2.MEMPRIA DE
SCRIPTIVA 2.docx
[21/02/2017 - 08:09:28 | A | 48 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\3.FICHA TECNI
CA DE EVALUACION.xlsx
[21/02/2017 - 08:27:44 | A | 155 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\4.INGENIERIA
DEL PROYECTO.docx
[21/02/2017 - 08:30:52 | A | 994 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\9.ESPECIFICA
CIONES TECNICAS cv.rtf
[21/02/2017 - 08:50:02 | A | 1050 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\PANEL FOTOG
RAFICO.xlsx
[21/02/2017 - 09:28:58 | A | 49 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\6.PRESUPUESTO
.xls
[22/02/2017 - 12:00:00 | A | 30 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\ESPECIFICACIO
NES TECNICAS.docx
[22/02/2017 - 12:36:06 | A | 152 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\1. FICHA RES
UMEN.docx
[23/02/2017 - 08:56:54 | A | 332 Ko] - F:\FIHA TECNICA HUANCCOCHAPI\ANALTICO INVE
RSIN-REQUE.xlsx
[23/02/2017 - 11:56:54 | AH | 0 Ko] - F:\FT huanccochapi\~$METRADO DE CAMINOS.xl
sx
[23/02/2017 - 12:52:06 | A | 13 Ko] - F:\FT huanccochapi\NUMERO DE DIAS.xlsx
[23/02/2017 - 13:51:28 | A | 332 Ko] - F:\FT huanccochapi\ANALTICO INVERSIN-REQUE.
xlsx
[23/02/2017 - 14:38:20 | A | 67 Ko] - F:\FT huanccochapi\presupuestocliente.rtf
[23/02/2017 - 14:48:02 | A | 12 Ko] - F:\FT huanccochapi\METRADO DE CAMINOS.xlsx
[23/02/2017 - 14:48:10 | A | 13 Ko] - F:\FT huanccochapi\PROGRAMACION.xlsx
[23/02/2017 - 14:50:24 | A | 34 Ko] - F:\FT huanccochapi\analisissubpresupuestov
arios.xls
[23/02/2017 - 14:51:10 | A | 152 Ko] - F:\FT huanccochapi\1. FICHA RESUMEN.docx
[23/02/2017 - 14:58:46 | A | 26 Ko] - F:\FT huanccochapi\ESPECIFICACIONES TECNIC
AS.docx
[23/02/2017 - 15:05:36 | A | 48 Ko] - F:\FT huanccochapi\3.FICHA TECNICA DE EVAL
UACION.xlsx
[10/10/2016 - 13:10:18 | A | 200 Ko] - F:\FT huanccochapi\0.CARATULA.pptx
[21/02/2017 - 08:03:20 | A | 1277 Ko] - F:\FT huanccochapi\0.TAPAS.ppt
[21/02/2017 - 08:05:36 | A | 390 Ko] - F:\FT huanccochapi\2.MEMPRIA DESCRIPTIVA
2.docx
[21/02/2017 - 08:27:44 | A | 155 Ko] - F:\FT huanccochapi\4.INGENIERIA DEL PROYE
CTO.docx
[26/05/2015 - 00:14:24 | A | 16 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\IINFORME de labores
sp.docx
[30/06/2015 - 18:48:22 | A | 55 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\INF. FINAL junio SP.
docx
[28/05/2015 - 06:48:06 | A | 54 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\INF. FINAL MAYO SP.d
ocx
[26/05/2015 - 15:51:58 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 13.docx
[14/05/2015 - 15:04:54 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 14.docx
[26/05/2015 - 16:09:14 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 16.docx
[28/05/2015 - 08:51:50 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 17.docx
[29/05/2015 - 09:15:16 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 18.docx
[29/05/2015 - 09:31:44 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 19.docx
[24/06/2015 - 08:23:26 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 31.docx
[24/06/2015 - 08:23:58 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 32.docx
[25/06/2015 - 14:19:36 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 33.docx
[02/07/2015 - 07:52:14 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 35.docx
[03/07/2015 - 16:34:38 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 38.docx
[10/07/2015 - 08:52:08 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 44.docx
[10/07/2015 - 08:53:14 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 45.docx
[10/07/2015 - 08:51:46 | A | 51 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 46.docx
[10/07/2015 - 08:58:02 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 47.docx
[10/07/2015 - 08:58:32 | A | 51 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe 48.docx
[10/07/2015 - 08:57:42 | A | 52 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\informe N 46.docx
[28/05/2015 - 07:23:08 | A | 1292 Ko] - F:\INFORMES SAN PABLO\PANEL FOTOGRAFICO.
docx
[20/07/2015 - 14:17:06 | D] - F:\METRADOS DIARIOS\CALLANCA
[20/07/2015 - 14:17:06 | D] - F:\METRADOS DIARIOS\HUALLATAYRE
[15/05/2015 - 07:51:16 | A | 26 Ko] - F:\METRADOS DIARIOS\CALLANCA\METRADOS DIAR
IOS CALLANCA-ABRIL.xlsx
[15/05/2015 - 07:51:28 | A | 71 Ko] - F:\METRADOS DIARIOS\HUALLATAYRE\METRADOS D
IARIOS-HUALLATAYRE.xlsx
[07/02/2017 - 14:44:32 | A | 379 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\INFORME 3
.docx
[07/02/2017 - 14:53:12 | A | 926 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\INFORME 0
1.docx
[07/02/2017 - 15:04:26 | A | 2382 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\INFORME
02.docx
[14/02/2017 - 10:29:40 | A | 1 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\IVP INFORME
S.lnk
[14/02/2017 - 11:30:22 | A | 377 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\CERTIFICA
DO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO MTC PUMAORCCO 1.docx
[14/02/2017 - 11:31:24 | A | 377 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\CERTIFICA
DO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO MTC PUMAORCCO 2.docx
[25/11/2016 - 14:38:36 | A | 377 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\CERTIFICA
DO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO MTC HUACHUY PUkARA.docx
[01/03/2017 - 11:09:28 | A | 50 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\informe 00
1.docx
[01/03/2017 - 14:50:54 | A | 50 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\informe 00
2.docx
[01/03/2017 - 15:04:26 | A | 377 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\CERTIFICA
DO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO KORICANCHA ENERO.docx
[01/03/2017 - 17:19:30 | A | 50 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\informe 00
3.docx
[06/03/2017 - 09:11:54 | A | 50 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\informe 00
4.docx
[06/03/2017 - 11:29:34 | A | 97 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\Tareo febr
ero mantenimiento.xls
[06/03/2017 - 12:21:04 | A | 50 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\informe 00
5.docx
[07/03/2017 - 09:50:58 | A | 3260 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\INFORME
MANTENIMEINTO.xlsx
[07/03/2017 - 10:03:38 | AH | 0 Ko] - F:\IVP INFORMES Y MANTENIMIENTO\~$INFORME
MANTENIMEINTO.xlsx
[11/02/2017 - 08:03:58 | A | 4206 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170211_080357.j
pg
[11/02/2017 - 08:04:06 | A | 3600 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170211_080406.j
pg
[11/02/2017 - 08:04:18 | A | 4125 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170211_080416.j
pg
[11/02/2017 - 08:09:06 | A | 4107 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170211_080905.j
pg
[11/02/2017 - 08:09:12 | A | 4054 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170211_080911.j
pg
[11/02/2017 - 08:14:16 | A | 4286 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170211_081415.j
pg
[11/02/2017 - 09:06:42 | A | 4959 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170211_090641.j
pg
[11/02/2017 - 09:07:04 | A | 3963 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170211_090703.j
pg
[11/02/2017 - 09:53:56 | A | 4460 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170211_095356.j
pg
[11/02/2017 - 09:54:04 | A | 4522 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170211_095404.j
pg
[13/02/2017 - 11:12:56 | A | 3475 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170213_111255.j
pg
[13/02/2017 - 11:13:36 | A | 4785 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170213_111336.j
pg
[13/02/2017 - 11:13:44 | A | 3667 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170213_111344.j
pg
[14/02/2017 - 08:17:42 | A | 3831 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170214_081741.j
pg
[14/02/2017 - 08:17:48 | A | 3728 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170214_081747.j
pg
[14/02/2017 - 08:27:52 | A | 4412 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170214_082752.j
pg
[14/02/2017 - 08:35:18 | A | 4165 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170214_083517.j
pg
[14/02/2017 - 08:35:22 | A | 4143 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170214_083522.j
pg
[14/02/2017 - 08:52:52 | A | 3433 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170214_085252.j
pg
[14/02/2017 - 17:09:46 | A | 3109 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170214_170946.j
pg
[15/02/2017 - 08:57:26 | A | 3710 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170215_085725.j
pg
[15/02/2017 - 08:57:36 | A | 3155 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170215_085735.j
pg
[15/02/2017 - 08:57:50 | A | 3182 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170215_085749.j
pg
[15/02/2017 - 11:13:58 | A | 3093 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170215_111358.j
pg
[15/02/2017 - 11:14:06 | A | 3106 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170215_111405.j
pg
[15/02/2017 - 11:54:16 | A | 4657 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170215_115416.j
pg
[16/02/2017 - 09:10:22 | A | 5818 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_091021.j
pg
[16/02/2017 - 09:10:26 | A | 5811 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_091025.j
pg
[16/02/2017 - 09:10:30 | A | 5813 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_091029.j
pg
[16/02/2017 - 09:47:34 | A | 5370 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_094734.j
pg
[16/02/2017 - 10:15:22 | A | 5688 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_101522.j
pg
[16/02/2017 - 10:15:26 | A | 5791 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_101526.j
pg
[16/02/2017 - 10:18:08 | A | 4220 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_101808.j
pg
[16/02/2017 - 10:18:34 | A | 4033 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_101833.j
pg
[16/02/2017 - 14:20:50 | A | 5055 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_142049.j
pg
[16/02/2017 - 14:20:56 | A | 4977 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_142055.j
pg
[16/02/2017 - 14:21:00 | A | 4994 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_142100.j
pg
[16/02/2017 - 14:35:16 | A | 4537 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_143515.j
pg
[16/02/2017 - 14:35:20 | A | 4577 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170216_143519.j
pg
[21/02/2017 - 10:52:04 | A | 4538 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170221_105204.j
pg
[21/02/2017 - 13:52:54 | A | 4269 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170221_135254.j
pg
[21/02/2017 - 13:52:58 | A | 3188 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170221_135257.j
pg
[21/02/2017 - 13:53:18 | A | 4053 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170221_135317.j
pg
[21/02/2017 - 13:53:22 | A | 4074 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170221_135321.j
pg
[21/02/2017 - 13:54:54 | A | 4333 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170221_135454.j
pg
[21/02/2017 - 13:55:12 | A | 4336 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170221_135511.j
pg
[21/02/2017 - 13:55:36 | A | 4378 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170221_135535.j
pg
[21/02/2017 - 13:55:40 | A | 4379 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170221_135540.j
pg
[23/02/2017 - 09:13:16 | A | 3779 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170223_091314.j
pg
[23/02/2017 - 09:13:22 | A | 4470 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170223_091322.j
pg
[23/02/2017 - 09:13:56 | A | 4610 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170223_091355.j
pg
[24/02/2017 - 16:36:26 | A | 4732 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170224_163625.j
pg
[24/02/2017 - 16:36:32 | A | 4921 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170224_163631.j
pg
[27/02/2017 - 09:16:22 | A | 3199 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170227_091621.j
pg
[27/02/2017 - 09:16:30 | A | 3132 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170227_091629.j
pg
[27/02/2017 - 09:16:36 | A | 3033 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170227_091635.j
pg
[27/02/2017 - 09:17:10 | A | 3285 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170227_091710.j
pg
[27/02/2017 - 09:41:54 | A | 3281 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170227_094154.j
pg
[27/02/2017 - 09:42:08 | A | 3459 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170227_094207.j
pg
[02/03/2017 - 08:56:48 | A | 2728 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170302_085648.j
pg
[02/03/2017 - 08:56:54 | A | 2794 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170302_085653.j
pg
[02/03/2017 - 18:08:44 | A | 3407 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170302_180844.j
pg
[03/03/2017 - 10:31:26 | A | 2741 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170303_103126.j
pg
[03/03/2017 - 10:31:30 | A | 2696 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170303_103130.j
pg
[04/03/2017 - 10:02:26 | A | 4243 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170304_100226.j
pg
[04/03/2017 - 10:02:34 | A | 4271 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170304_100234.j
pg
[07/03/2017 - 16:32:18 | A | 5021 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_163217.j
pg
[07/03/2017 - 16:32:28 | A | 3416 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_163227.j
pg
[07/03/2017 - 16:32:36 | A | 4250 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_163235.j
pg
[07/03/2017 - 17:59:04 | N | 3597 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_175903.j
pg
[07/03/2017 - 18:08:24 | N | 4033 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_180824.j
pg
[08/03/2017 - 10:10:36 | N | 5114 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_101035.j
pg
[08/03/2017 - 10:10:38 | N | 5081 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_101038.j
pg
[08/03/2017 - 10:10:46 | N | 4303 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_101045.j
pg
[08/03/2017 - 10:11:00 | N | 4928 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_101100.j
pg
[08/03/2017 - 10:36:14 | N | 6520 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_103613.j
pg
[08/03/2017 - 10:36:18 | N | 5609 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_103617.j
pg
[08/03/2017 - 10:36:22 | N | 6250 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_103621.j
pg
[08/03/2017 - 11:34:24 | N | 4374 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_113423.j
pg
[08/03/2017 - 11:34:28 | N | 4360 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_113427.j
pg
[08/03/2017 - 11:50:56 | N | 5178 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_115055.j
pg
[08/03/2017 - 11:51:00 | N | 5041 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_115059.j
pg
[08/03/2017 - 11:51:58 | N | 6644 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_115157.j
pg
[08/03/2017 - 11:52:10 | N | 6300 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_115209.j
pg
[08/03/2017 - 11:53:22 | N | 4082 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_115321.j
pg
[08/03/2017 - 11:54:26 | N | 6619 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_115426.j
pg
[08/03/2017 - 11:56:58 | N | 4351 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_115658.j
pg
[08/03/2017 - 11:57:04 | N | 4450 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_115703.j
pg
[08/03/2017 - 12:00:48 | N | 5822 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_120048.j
pg
[08/03/2017 - 12:00:56 | N | 6752 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_120054.j
pg
[08/03/2017 - 12:01:58 | N | 7174 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_120158.j
pg
[08/03/2017 - 12:02:08 | N | 7312 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_120208.j
pg
[08/03/2017 - 15:05:30 | N | 4068 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_150529.j
pg
[07/03/2017 - 16:33:08 | N | 4721 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_163307.j
pg
[07/03/2017 - 16:33:20 | N | 4397 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_163319.j
pg
[07/03/2017 - 17:47:54 | N | 3296 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_174753.j
pg
[07/03/2017 - 17:48:02 | N | 3176 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_174801.j
pg
[07/03/2017 - 17:48:48 | N | 3478 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_174847.j
pg
[07/03/2017 - 17:48:54 | N | 3532 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_174853.j
pg
[07/03/2017 - 17:50:50 | N | 3518 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_175049.j
pg
[07/03/2017 - 17:53:32 | N | 3660 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_175332.j
pg
[07/03/2017 - 17:53:38 | N | 3723 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_175337.j
pg
[07/03/2017 - 17:55:10 | N | 124929 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_175408
.mp4
[07/03/2017 - 17:56:10 | N | 3934 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_175610.j
pg
[07/03/2017 - 17:56:18 | N | 3508 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170307_175618.j
pg
[08/03/2017 - 17:52:44 | N | 3259 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_175244.j
pg
[08/03/2017 - 17:52:52 | N | 3156 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170308_175251.j
pg
[09/03/2017 - 12:16:20 | N | 4461 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_121620.j
pg
[09/03/2017 - 12:16:24 | N | 4455 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_121623.j
pg
[09/03/2017 - 12:20:42 | N | 5073 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_122042.j
pg
[09/03/2017 - 12:20:48 | N | 4995 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_122048.j
pg
[09/03/2017 - 12:23:46 | N | 4080 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_122346.j
pg
[09/03/2017 - 12:24:12 | N | 4479 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_122412.j
pg
[09/03/2017 - 12:59:38 | N | 4645 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_125938.j
pg
[09/03/2017 - 12:59:56 | N | 4472 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_125956.j
pg
[09/03/2017 - 13:00:40 | N | 4528 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130039.j
pg
[09/03/2017 - 13:00:56 | N | 4614 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130056.j
pg
[09/03/2017 - 13:01:02 | N | 4217 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130102.j
pg
[09/03/2017 - 13:01:20 | N | 4675 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130120.j
pg
[09/03/2017 - 13:03:40 | N | 3036 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130339.j
pg
[09/03/2017 - 13:03:54 | N | 3258 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130353.j
pg
[09/03/2017 - 13:04:04 | N | 3575 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130403.j
pg
[09/03/2017 - 13:07:44 | N | 3489 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130744.j
pg
[09/03/2017 - 13:08:10 | N | 3384 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130809.j
pg
[09/03/2017 - 13:08:20 | N | 2732 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130820.j
pg
[09/03/2017 - 13:08:28 | N | 3119 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_130828.j
pg
[09/03/2017 - 13:11:16 | N | 3344 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_131116.j
pg
[09/03/2017 - 13:54:32 | N | 2233 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_135432.j
pg
[10/03/2017 - 15:34:16 | N | 4711 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_153416.j
pg
[10/03/2017 - 15:38:44 | N | 6631 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_153843.j
pg
[10/03/2017 - 15:39:02 | N | 5837 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_153901.j
pg
[10/03/2017 - 15:39:06 | N | 5364 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_153906.j
pg
[10/03/2017 - 17:28:54 | N | 6812 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_172854.j
pg
[10/03/2017 - 21:03:44 | N | 3537 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_210343.j
pg
[10/03/2017 - 21:04:06 | N | 3384 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_210406.j
pg
[13/03/2017 - 10:11:32 | N | 4562 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_101132.j
pg
[13/03/2017 - 10:11:44 | N | 4363 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_101144.j
pg
[13/03/2017 - 10:11:46 | N | 4331 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_101146.j
pg
[13/03/2017 - 10:11:54 | N | 4566 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_101153.j
pg
[13/03/2017 - 10:12:12 | N | 3910 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_101211.j
pg
[13/03/2017 - 11:21:56 | N | 3895 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_112155.j
pg
[13/03/2017 - 11:22:08 | N | 3869 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_112208.j
pg
[13/03/2017 - 11:25:46 | N | 5006 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_112546.j
pg
[13/03/2017 - 11:25:50 | N | 5001 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_112549.j
pg
[13/03/2017 - 14:42:16 | N | 3622 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_144216.j
pg
[13/03/2017 - 14:42:22 | N | 3577 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_144221.j
pg
[13/03/2017 - 14:42:26 | N | 3569 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_144226.j
pg
[13/03/2017 - 14:42:30 | N | 3568 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_144230.j
pg
[13/03/2017 - 15:54:40 | N | 4896 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_155439.j
pg
[13/03/2017 - 15:54:52 | N | 4582 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_155451.j
pg
[13/03/2017 - 15:54:54 | N | 4641 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_155454.j
pg
[13/03/2017 - 17:49:56 | N | 3111 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_174955.j
pg
[13/03/2017 - 17:50:02 | N | 3272 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170313_175002.j
pg
[14/03/2017 - 11:43:28 | N | 3454 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170314_114327.j
pg
[14/03/2017 - 11:43:34 | N | 3424 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170314_114333.j
pg
[09/03/2017 - 19:08:34 | N | 2805 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_190833.j
pg
[09/03/2017 - 19:08:56 | N | 2760 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_190855.j
pg
[09/03/2017 - 19:09:06 | N | 2856 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_190906.j
pg
[09/03/2017 - 19:09:40 | N | 2943 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_190940.j
pg
[09/03/2017 - 19:09:54 | N | 3294 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170309_190953.j
pg
[10/03/2017 - 09:26:56 | N | 4181 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_092655.j
pg
[10/03/2017 - 09:27:02 | N | 4185 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_092701.j
pg
[10/03/2017 - 09:38:12 | N | 4587 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_093812.j
pg
[10/03/2017 - 11:16:48 | N | 5145 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_111648.j
pg
[10/03/2017 - 11:16:54 | N | 5149 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_111653.j
pg
[10/03/2017 - 11:17:10 | N | 5297 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_111709.j
pg
[10/03/2017 - 11:17:38 | N | 6230 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_111737.j
pg
[10/03/2017 - 11:17:46 | N | 6113 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_111745.j
pg
[10/03/2017 - 11:17:54 | N | 6198 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_111754.j
pg
[10/03/2017 - 11:37:20 | N | 5333 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_113719.j
pg
[10/03/2017 - 11:37:40 | N | 5447 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_113740.j
pg
[10/03/2017 - 15:32:18 | N | 5452 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_153217.j
pg
[10/03/2017 - 15:32:24 | N | 5605 Ko] - F:\fotos mantenimiento\20170310_153224.j
pg
[09/03/2017 - 17:03:56 | A | 5173 Ko] - F:\SAN PABLO _sonia\CONSOLIDADO _ 2012.x
lsx
[15/02/2017 - 12:46:12 | A | 3954 Ko] - F:\SAN PABLO _sonia\consolidado _2013.xl
sx
[15/02/2017 - 10:42:52 | A | 3023 Ko] - F:\SAN PABLO _sonia\CONSOLIDADO _2014.xl
sx
[15/02/2017 - 10:43:38 | A | 2451 Ko] - F:\SAN PABLO _sonia\formato consolidado_
2011.xlsx
[08/03/2017 - 08:46:38 | ASH | 0 Ko] - F:\SAN PABLO _sonia\~$CONSOLIDADO _ 2012.
xlsx
[08/03/2017 - 08:46:56 | ASH | 0 Ko] - F:\SAN PABLO _sonia\~$consolidado _2013.x
lsx
[13/01/2017 - 17:44:08 | A | 925 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvias
mdsp 2017\01_PLAN_DE_ATENCION_A_CONTINGENCIAS_POR_LLUVIAS_E_INUNDACIONES_2013.P
DF
[13/01/2017 - 17:45:16 | A | 3461 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\ESCENARIO DE RIESGO TEMPORADA DE LLUVIAS 2015 -2016.pdf
[13/01/2017 - 17:49:28 | A | 17781 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvi
as mdsp 2017\Fenomeno El Nino - Plan contingencia 2015 - 2016.pdf
[13/01/2017 - 17:42:50 | A | 377 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvias
mdsp 2017\MODELO PLAN DE CONTIGENCIA LLUVIAS.pdf
[13/01/2017 - 17:43:46 | A | 1439 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\Plan Contingencia Santo Domingo Final.pdf
[13/01/2017 - 17:48:06 | A | 1587 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\Plan de Contingencia de la RHN ante el FEN 2016 final (1).pdf
[13/01/2017 - 17:47:38 | A | 1587 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\Plan de Contingencia de la RHN ante el FEN 2016 final.pdf
[13/01/2017 - 17:44:48 | A | 1795 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\Plan de contingencia por lluvias 2015.pdf
[13/01/2017 - 17:45:40 | A | 1374 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\Plan sectorial de contingencia para la segunda temporada de lluvias
y posible fenmeno la nia 2016-2018.pdf
[13/01/2017 - 17:42:18 | A | 3147 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\PLAN-CONTINGENCIA-PERIODO-LLUVIAS-2015-2016-OCURRENCIA-FENOMENO-EL-N
INO.pdf
[13/01/2017 - 17:49:44 | A | 905 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvias
mdsp 2017\Plan-Contingencia-San-Miguel-2015.pdf
[13/01/2017 - 17:43:08 | A | 1224 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\Plan-lluvias-Diresa-San-Martin-2013.pdf
[13/01/2017 - 17:44:28 | A | 2808 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\Plan-Regional-de-Contingencias-por-lluvias-2012..pdf
[13/01/2017 - 17:46:54 | A | 500 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvias
mdsp 2017\Plancontingenciaslluvias2016Coroneo.pdf
[13/01/2017 - 17:46:22 | A | 2409 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\plan_de_contingenciafenomeno_de_la_nina.pdf
[13/01/2017 - 17:47:12 | A | 2073 Ko] - F:\plan de contigencia frenbte a lluvia
s mdsp 2017\Plan_Fenomeno_Nio_2015.pdf
[09/11/2016 - 10:15:46 | A | 3609 Ko] - F:\CARTULAS DE COMBUSTIBLE PARA SEPARDOR
\CUADRO RESUMEN DE COMB-CARATULA.pdf
[09/11/2016 - 10:13:54 | A | 3541 Ko] - F:\CARTULAS DE COMBUSTIBLE PARA SEPARDOR
\INFORME TECNI CARATULA.pdf
[09/11/2016 - 10:16:58 | A | 3401 Ko] - F:\CARTULAS DE COMBUSTIBLE PARA SEPARDOR
\PARTES DIARIOS DE EQUIPO MECANICO-CARATULA.pdf
[09/11/2016 - 10:17:38 | A | 3055 Ko] - F:\CARTULAS DE COMBUSTIBLE PARA SEPARDOR
\REGISTRO FOTOGRAFICO-CARATULA.pdf
[14/02/2017 - 10:30:24 | A | 1 Ko] - F:\CARTULAS DE COMBUSTIBLE PARA SEPARDOR\CA
RTULAS DE COMBUSTIBLE PARA SEPARDOR.lnk
[02/02/2017 - 16:51:06 | D] - F:\mantenimiento\informe de comformidad surhuaylla
[02/02/2017 - 16:52:46 | D] - F:\mantenimiento\santa barbara}
[14/02/2017 - 10:30:24 | A | 1 Ko] - F:\mantenimiento\mantenimiento.lnk
[12/12/2016 - 08:31:36 | A | 177 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\2.MEMPRIA DESCRIPTIVA 1-1.docx
[31/01/2017 - 12:20:50 | A | 413 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\cesar mamani informes emitidos.docx
[06/01/2017 - 09:12:40 | A | 157 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\ESTADO FINANCIERO 2015 - 2016 JATUN YARCCAaa.xlsx
[29/12/2016 - 17:45:20 | A | 412 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\INFORME DE ANEXO SURHUALLA.docx
[22/11/2016 - 10:56:26 | A | 591 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\INFORME-nN.docx
[13/01/2017 - 17:42:02 | A | 168 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\METRADO Y VALORIZACION DE INF. CORTE.xlsx
[06/01/2017 - 09:49:22 | A | 735 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\MOVIMIENTO ALAMCEN MARZO jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.xlsx
[06/01/2017 - 06:03:16 | A | 811 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\Nuevo Documento de Microsoft Word.docx
[23/11/2016 - 14:34:02 | A | 9 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad sur
huaylla\Nuevo Hoja de clculo de Microsoft Excel.xlsx
[05/01/2017 - 17:43:56 | A | 121 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\SEPARADORES IRUBAMBA MACH.doc
[20/12/2016 - 14:09:50 | A | 91 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad su
rhuaylla\SURHUAYLLA.xls
[24/11/2016 - 08:18:48 | ASH | 0 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\~$METRADO Y VALORIZACION DE INF. CORTE.xlsx
[01/12/2016 - 16:47:42 | ASH | 0 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\~$MOVIMIENTO ALAMCEN MARZO jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.xl
sx
[23/11/2016 - 14:34:36 | ASH | 0 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\~$Nuevo Hoja de clculo de Microsoft Excel.xlsx
[23/11/2016 - 12:57:38 | ASH | 404 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad
surhuaylla\~WRL0003.tmp
[28/11/2016 - 13:07:52 | ASH | 407 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad
surhuaylla\~WRL0921.tmp
[31/10/2016 - 10:32:32 | ASH | 137 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad
surhuaylla\~WRL3668.tmp
[02/02/2017 - 16:51:06 | D] - F:\mantenimiento\informe de comformidad surhuaylla
\Nueva carpeta
[06/01/2017 - 08:51:30 | A | 325 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\Nueva carpeta\CARATULA INF. DE CORTE.pptx
[08/12/2016 - 17:37:22 | A | 327 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\Nueva carpeta\INFORME DE ANEXO SURHUALLA.docx
[29/11/2016 - 16:37:54 | A | 1417 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad
surhuaylla\Nueva carpeta\movimiento de almacen ABRIL 2016 IRUBAMBA.xlsx
[25/11/2016 - 14:58:34 | A | 9 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad sur
huaylla\Nueva carpeta\Nuevo Hoja de clculo de Microsoft Excel.xlsx
[12/12/2016 - 12:44:26 | ASH | 0 Ko] - F:\mantenimiento\informe de comformidad s
urhuaylla\Nueva carpeta\~$CARATULA INF. DE CORTE.pptx
[09/12/2016 - 16:12:32 | A | 165 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\2.MEMPRIA
DESCRIPTIVA 1-1.docx
[06/01/2017 - 05:17:06 | A | 357 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CARATULA
INF. DE CORTE.pptx
[06/01/2017 - 08:20:42 | A | 156 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\ESTADO FI
NANCIERO 2015 - 2016 JATUN YARCCAaa.xlsx
[06/01/2017 - 08:18:10 | A | 197 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\METRADO Y
VALORIZACION DE INF. CORTE.xlsx
[06/01/2017 - 08:33:42 | A | 746 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\MOVIMIENT
O ALAMCEN MARZO jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.xlsx
[06/01/2017 - 05:34:40 | A | 770 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\Nuevo Doc
umento de Microsoft Word.docx
[05/01/2017 - 17:44:00 | A | 125 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\SEPARADOR
ES IRUBAMBA MACH.doc
[31/01/2017 - 12:30:52 | A | 93 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\TAREO SANT
A BARBARA cesar.xls
[12/12/2016 - 13:18:08 | ASH | 0 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\~$CARATUL
A INF. DE CORTE.pptx
[05/01/2017 - 17:52:36 | ASH | 0 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\~$METRADO
Y VALORIZACION DE INF. CORTE.xlsx
[09/12/2016 - 12:26:52 | ASH | 0 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\~$MOVIMIE
NTO ALAMCEN MARZO jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.xlsx
[16/12/2016 - 12:20:46 | ASH | 128 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\~WRL000
1.tmp
[29/12/2016 - 10:14:46 | ASH | 128 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\~WRL000
2.tmp
[12/12/2016 - 17:05:56 | ASH | 133 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\~WRL382
1.tmp
[02/02/2017 - 16:52:48 | D] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOTOS
[25/12/2016 - 09:43:38 | A | 892 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOT
OS\20161225_094337.jpg
[25/12/2016 - 09:43:46 | A | 983 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOT
OS\20161225_094345.jpg
[25/12/2016 - 09:44:00 | A | 1074 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FO
TOS\20161225_094359.jpg
[25/12/2016 - 09:44:06 | A | 1129 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FO
TOS\20161225_094406.jpg
[25/12/2016 - 09:44:48 | A | 629 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOT
OS\20161225_094448.jpg
[25/12/2016 - 09:45:04 | A | 841 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOT
OS\20161225_094503.jpg
[25/12/2016 - 09:45:16 | A | 882 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOT
OS\20161225_094516.jpg
[25/12/2016 - 09:45:38 | A | 1160 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FO
TOS\20161225_094537.jpg
[25/12/2016 - 09:45:52 | A | 1272 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FO
TOS\20161225_094551.jpg
[25/12/2016 - 09:45:58 | A | 1512 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FO
TOS\20161225_094558.jpg
[25/12/2016 - 09:46:06 | A | 1075 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FO
TOS\20161225_094605.jpg
[27/12/2016 - 09:03:14 | A | 276 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOT
OS\20161227_090312.jpg
[27/12/2016 - 09:03:24 | A | 266 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOT
OS\20161227_090323.jpg
[27/12/2016 - 11:55:20 | A | 705 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOT
OS\20161227_115520.jpg
[27/12/2016 - 11:56:46 | A | 776 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOT
OS\20161227_115645.jpg
[27/12/2016 - 11:57:38 | A | 755 Ko] - F:\mantenimiento\santa barbara}\CESAR FOT
OS\20161227_115738.jpg
[b]################## | Vaccin |[/b]
C:\Autorun.inf -> Vacuna creada por UsbFix (El Desaparecido)
D:\Autorun.inf -> Vacuna creada por UsbFix (El Desaparecido)
E:\Autorun.inf -> Vacuna creada por UsbFix (El Desaparecido)
F:\Autorun.inf -> Vacuna creada por UsbFix (El Desaparecido)
[b]################## | E.O.F | [url=http://www.sosvirus.net/]http://www.sosviru
s.net/[/url] | [url=http://www.es.usbfix.net/]http://www.es.usbfix.net/[/url] |[
/b]