Está en la página 1de 13

Nom bres Gri egos

Su p lemento Para Grecia . El Juego de Ro l

Cread o por . Juan Carlos M orello

Con la co laboraci on de . Axel Casti lle jos


Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Alkides Andraemon
Masculinos Alkimachos
Alkiphron
Andreas
Andrew
Alkmaion Androbulos

A Agamedes
Agamemnon
Aloeus
Alphaeus
Androcles
Androdamos
Achillios Agapenor Alpheos Androgeus
Abantes Agapias Alphesiboeus Aneristos
Abas Agapios Alphios Aniketos
Abascantus Agastrophos Altair Anisodoros
Abderos Agathocles Altes Anker
Aberkios Agathon Alypius Antaeus
Ablerus Agelaus Amarinceus Antagoras
Abreas Agenor Ambrose Antemion
Abronychus Agesilaus Ameinias Antenor
Abydos Agetos Ameinokles Anthemion
Acaeus Agis Amiantos Antichares
Acamus Agler Amompharetos Antidoros
Acessamenus Agrias Amopaon Antigenes
Acestes Aiantes Amphiaraos Antigonos
Aclepiades Aias Amphidamos Antigonus
Acrisias Aigeus Amphimachos Antikles
Acrisius Airopos Amphimnestus Antilochus
Acroneos Aischylos Amphinomous Antinous
Actor Akadios Amphion Antiochus
Adeimanthos Akamas Amphios Antipater
Adelphius Aktis Amphitrion Antipatris
Admetos Aktor Amyntas Antipatros
Adrastos Alastor Amyntor Antiphales
Adrastus Alcaeos Amyris Antiphones
Adrestus Alcandros Amythaon Antiphus
Aeaces Alceus Anabesineos Antisthenes
Aegaeon Alcibiades Anacharsis Anytos
Aegicoros Alcides Anakletos Anytus
Aegisthes Alcimos Anakreon Apelles
Aegon Alcinous Anastasios Apellicon
Aeimnestos Alcmaion Anatoli Aphidnos
Aeneas Alcman Anaxagoras Apisaon
Aenesidemos Alcon Anaxandridas Apollo
Aeolus Alector Anaxandrides Apollodoros
Aeropus Alektryon Anaxandros Apollonios
Aeschreas Aleuas Anaxarchos Apollophanes
Aeschylus Alexander Anaxilaus Apollos
Aesculapius Alexandros Anaximander Aratus
Aesepus Alexarchos Anaximenes Arcas
Aeson Alexias Anaxis Arcesilaus
Aesop Alexis Anaxos Archagoras
Aetes Alexon Anchialus Archelaos
Aethon Alkamenos Anchimolios Archeptolemus
Aetion Alkestis Anchises Archesilaus
Aetios Alketas Ancus Archestratidas
Aetolos Alkibiades Andokides Archilochus

2
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Archimedes Ascanius Balius Chabrias


Archytas Aschines Bane Chaeremon
Arcidamus Asius Barates Chairophon
Arcturus Asklepios Bardas Chalcodon
Areilycus Asonides Baruch Chalcon
Areisius Asopodoros Basil Charax
Areithous Asopus Basileides Chares
Ares Asphalion Basileios Charidemos
Argades Assaraeus Basilides Charilaus
Argaeus Astacos Bathyaes Charillos
Argos Aster Belos Charmides
Argus Asterion Bendis Charon
Aridolis Asteropaeus Bianor Charopos
Arion Astrabacus Bias Cheiron
Ariphron Astyanax Bion Chersis
Aristaeus Atemas Bisaltes Chileos
Aristagoras Athamas Biton Chilon
Aristaios Athanasios Blathyllos Choerilos
Aristandros Athenades Boethus Choeros
Aristarchos Athenaeus Boreas Chremes
Aristarchus Athenion Borus Chremon
Aristeides Athenodorus Boter Chremonides
Aristides Atiphates Brasidas Chromis
Aristion Atreus Briareus Chromius
Aristippus Atrometos Briarus Chrysaor
Aristoboulos Attaginas Brison Chryses
Aristobulus Attaginos Brontes Chrysippos
Aristocles Attalos Brygos Chrysogones
Aristocypros Atymnius Bucoli Chrysogonus
Aristodemos Atys Bulis Chrysolorus
Aristogeiton Audax Burrhus Cilix
Aristokles Augias Busiris Cimon
Aristomachos Auletes Butacidas Cineas
Ariston Autesion Cinyras
Aristonous
Aristonymos
Autodikos
Autolycus C Cisses
Cisseus
Aristophanes Autolykos Callimachus Cleades
Aristophantes Automedon Callimorphus Cleandros
Aristos Autonous Carenos Clearchus
Aristotle Avel Carneades Cleathes
Aristoxenus Axylus Carpophorus Cleisthenes
Arrabaios Azeus Carpus Cleobulus
Arridaios Casambus Cleodaeos
Arsene
Arsenios B Cassander
Castor
Cleombrotos
Cleombrotus
Artemas Bacchides Ceas Cleomenes
Artemidoros Bacchios Cebriones Cleon
Artemios Bacchylides Celeas Cleonicus
Artemisthenes Bacenor Cephalos Cleonymus
Arybbas Bacis Cepheus Cleophon
Asasthenes Baerius Cephissos Cletus
Ascalaphus Balasi Ceyx Clinias

3
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Clisthenes Damasos Diodorus Eleon


Clonius Damastor Diogenes Elephenor
Clytius Damen Diokles Elpenor
Clytomedes Damian Diomedes Elpides
Cnoethos Damianos Dion Elpidius
Cobon Damiskos Dionysios Empedocles
Codros Damoetas Dionysophanes Endios
Coenus Damon Dionysos Endymion
Coeranus Danaos Dionysus Eneas
Coes Danaus Diophantus Engenes
Cois Daphis Diores Eniopus
Colin Daphnis Dioscuros Ennaeus
Conon Dardanus Diotrephes Ennomus
Copreus Dares Dismas Ennychus
Cordylion Davos Dithyrambos Enops
Coronos Deinias Dmetor Eos
Corydallos Deinokrates Dolon Epaenetus
Corydon Deinomenes Dolops Epaphos
Cosimo Deiotones Doreios Epaphroditus
Craterus Deiphobus Doreius Epeigeus
Crathis Deiphonous Dorian Epeius
Cratinus Deipylus Doriskos Ephialtes
Cratippus Demades Doros Epicurus
Cretheus Demaratos Dorotheus Epicydes
Crethon Demarmenos Doryssos Epikrates
Cretines Demas Dosithios Epimenes
Crios Demeas Draco Epiphanes
Croesus Demetrios Drimylos Epistor
Cronos Demetrius Dromeus Epistrophos
Cteatus Democedes Dryas Epitrophos
Ctesippus Demodocus Dryops Epizelos
Cuphagoras Demokrates Ducetius Erasistratus
Cyberniskos Demoleon Dunixi Erasmus
Cycnus Demonax Duris Eratosthenes
Cylon Demonous Dymas Eratostheres
Cynaegiros Demophlos Dymnos Erechtheus
Cyncus Demosthenes Eretmenus
Cyneas
Cyniscus
Deon
Derkylos E Ereuthalion
Erginus
Cypselos Deukalion Echekrates Ergiyios
Cyrenios Dexicos Echelaos Erichthonius
Cyril Dexios Echemmon Erxandros
Cyrus Diactorides Echemus Eryalus
Cytorissos Diadromes Echephron Erysichton
Diadumenus Echepolus Eryx

D Diagoras
Dicaeus
Echestratos
Eetion
Eryximachos
Eteocles
Dadaces Dieneces Eioneus Eteokles
Daedalos Dimitri Eirenaios Eteonous
Daetor Dinos Elasus Etor
Damasippus Diocles Elatos Euaemon
Damasithymos Diodoros Elatreus Eualcidas

4
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Euanthes Eurysthios Gregorius Hero


Euarestos Eurythion Gryllus Herodes
Eubalus Eurytos Guilios Herodianus
Eubulus Eussorus Gurgos Herodion
Eucarpus Euthydemos Gylippos Heromenes
Euchenor Euthydemus Gyras Hesiod
Eucleides Euthynos Gyrtias Hesperos
Eudorus Eutropios Hicetaon
Eudoxsus
Eudoxus
Eutuches
Eutychides H Hiero
Hieronymus
Euenius Eutychus Haemon Hipparchos
Euenor Evaenetos Hagias Hipparchus
Euenus Evagoras Hagnon Hipparinos
Eugammon Evandros Hali Hippasus
Eugenios Evanetus Halisthertes Hippias
Eugenius Evelthon Halius Hippocrates
Euhemenis Evenios Harmatidas Hippoklides
Euippus Evenus Harmocydes Hippokratides
Eukles Evios Harmodios Hippolytos
Eumaeus Exaduis Harmon Hippomachos
Eumastas Exekias Harpagos Hippomenes
Eumelus Harpalion Hippon
Eumenes
Eumneus F Harpalos
Harpocras
Hipponax
Hipponicus
Eumolpus Faenus Hecataeus Hipponous
Euneas Feodor Hector Hippotas
Euonomos Hegesandros Hippothous
Eupalinus
Euphenes G Hegesistratos
Hegetoridas
Hippotion
Hoiples
Euphorbos Galenus Heirax Homer
Euphorion Gallus Heiron Homeros
Euphronios Ganymedes Hektor Hyakinthos
Eupolos Gauanes Helenos Hylas
Euripedes Geleon Helgesippos Hyllos
Euryanax Gelo Helicaon Hyllus
Eurybates Gelon Heliodorus Hypatius
Eurybiades Gennadios Helios Hypeirochus
Eurycliedes Georgios Helle Hypenor
Eurydamus Gerasimos Hephaestos Hyperenor
Eurydemon Gilos Heracles Hyperion
Eurydemos Giorgius Herakleides Hypsenor
Euryhus Glaukias Herakleitos Hyrcanus
Eurykrates Glaukos Heraklides Hyrtacus
Eurykratides Glycon Hermeias Hyrtius
Euryleon Gnipho Hermeros
Eurylochos
Eurymachos
Gordias
Gorgias
Hermes
Hermippos I
Euryphon Gorgion Hermogenes Iakchos
Eurypylos Gorgos Hermolaos Ialmenes
Eurystenes Gorgythion Hermolycus Iambulus
Eurysthenes Gorka Hermon Iamus
Eurystheus Gregorios Hermotimos Iasos

5
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Iatragoras
Iatrokles K Kosmas
Krantor
Leonidas
Leonnatos
Ibanolis Kadmos Krateros Leontiades
Ibykos Kaenas Kreon Leontis
Icarion Kaeneus Krinippos Leoprepes
Icarius Kai Kristos Leotychides
Icarus Kalchas Kritias Lethos
Idaeus Kalesius Kritoboulos Leucippus
Idaios Kaletor Kritodemos Leukos
Idas Kalliaros Kriton Lichas
Idomeneus Kallias Kroisos Licymnios
Ilioneus Kallikles Krokinos Linus
Illyrius Kallikrates Ktesiphon Loxias
Ilus Kallimachos Kuiril Lukos
Imbrasus Kallinicus Kyknos Lycaon
Imbrius Kallinos Kynaegeiros Lycaretos
Imbrus Kallipides Kyrillos Lycidas
Inachos Kallipos Kyrios Lycomedes
Inachus Kallisthenes Kyros Lycophon
Inaros Kallon Lycophron
Iobates
Iolaos
Kameirus
Kandaules L Lycoris
Lycurgos
Iollas Kannadis Labdacus Lycurgus
Ion Kapaneus Labotas Lycus
Iphiclus Kapys Laertes Lydus
Iphicrates Karipos Lagos Lygdamis
Iphinous Karopophores Laios Lykomedes
Iphitos Kasos Lamachos Lykon
Iphitus Kassandros Lamachus Lynceus
Iros Kaunos Lampo Lysagoras
Irus Kebalinos Lampon Lysander
Isagoras Kebes Lampus Lysandros
Isandros Kekrops Lamus Lysanios
Ischenous Keos Laodamas Lysias
Isidor Kephalon Laodocus Lysikles
Isidorios Kephalos Laogonus Lysimachos
Isidoros Kerameikos Laomedon Lysimachus
Ision Kerkyon Laphanes Lysippos
Ismaros Keteus Lasos Lysippus
Ismenios Kimon Lasthenes Lysis
Isocrates Kirphis Laureion
Isodemos
Isokrates
Kittos
Kleitos
Leagros
Leander M
Itheus Kleobis Leandros Macar
Itylus Kleomenes Learchos Macarias
Itys Koines Leicritus Machaon
Koinos Leitus Maeon

J Konon
Konstandinos
Lemnus
Leo
Maiandrios
Makarios
Jason Koragos Leocedes Maleos
Jaxon Korax Leodes Males
Korudon Leon Mantes

6
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Mantios Mermerus Nauteus Oenops


Marcion Merops Nearchos Oicles
Marnes Mesaulius Neleos Oileas
Maro Mesthles Nelpus Oliatos
Maron Methodios Neokles Olus
Marsyas Metiochus Neoptolemos Olympicus
Mastor Meton Neritos Olympiodorus
Matullus Metrobius Nestor Onamakritos
Mausolos Metron Niarchos Onesilos
Mecistes Metrophanes Nicandros Onesimos
Mecistios Meurius Nicanor Onesiphorus
Medios Micythos Nicholas Onetas
Medon Midas Nicias Onetor
Medus Midylos Nicodemus Onias
Megadates Mikkos Nicodromos Onomastos
Megakles Mikon Nicomachos Ophelestes
Megakreon Milanion Nicon Opites
Megapenthes Milos Nikandros Ops
Megareus Miltiades Nikanor Orcus
Megasthenes Minos Nikasios Orestes
Megathenes Misenus Nikeratos Oresus
Meges Mnasyllus Nikias Orges
Megistias Mnesiphilos Nikolos Oribasius
Meidias Mnester Nikomachos Orion
Melampos Mnesus Nikomedes Orius
Melampus Moeris Nilus Oroites
Melanippos Moliones Nireus Orpheus
Melanthios Molpagoras Nisos Orsilochus
Melanthos Monoecus Noemon Orsiphantes
Melas Monomachus Nomion Orthaeus
Meleagros Mopsius Nothon Orythroneus
Melegros Mopsus Numa Otreus
Meles Morsimus Nyctinus Otrynteus
Meletios Morys Nymphicus Otus
Meliboeus Moschion Nymphodorus
Melicertes
Memnon
Mulius
Musaeus
O P
Menalcas Musaios Paios
Menandros Mydon Ocealus Palaechthon
Menares Mygdon Ochesius Palaemon
Menekrates Myrsinus Ochos Pallans
Menelaeus Myrto Ocytos Pallas
Menelaos Mys Odaenathus Palmys
Menestas Odius Pammon
Menesthes
Menesthios N Odysseus
Oeagnus
Panaetios
Panaetius
Menexinos Narcissus Oecleus Panares
Menoeces Narkissos Oedipus Pandaros
Menoitios Nastes Oenemaus Pandion
Mentes Naubolus Oeneus Panionos
Mentor Naukles Oenomaus Panites
Meriones Nausithous Oenopion Pankratios

7
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Pantares Periphetes Philomen Podaleirus


Panteleimon Periscus Philomenes Podalinus
Panthous Peritas Philometer Podarces
Pantites Periumus Philon Podargos
Paopeus Peteos Philonikos Podaroes
Paraebates Peukestes Philopoemon Podes
Paris Phaedo Philostratos Poeas
Parmenides Phaenippos Philostratus Poecas
Parmenio Phaeops Philotas Poimen
Parmenion Phaestus Philotectes Polemion
Parthenios Phaidon Philoxenos Poliadas
Parthenopaeus Phaidriades Philpoemon Pollio
Pasion Phalanthus Phineus Polyas
Pataicos Phalces Phintias Polybius
Patrobas Phalinos Phlaris Polyctor
Patrobus Phanagoras Phlegon Polydectes
Patroclus Phancis Phlios Polydeuces
Patron Phanes Phoenix Polydius
Pausanius Phanias Phoibus Polydoros
Pausanius Phantias Phoinix Polyeides
Pedaeus Pharnaces Phoitios Polygonus
Pedasus Phausius Phokas Polykleitos
Peder Phegeus Phokion Polykles
Pedocles Pheidias Phorbas Polykritos
Peirithous Pheidippides Phorcys Polymedes
Peiros Pheidon Phormio Polyneices
Peisandros Phemius Phormion Polypemon
Peithon Phereclus Phormos Polyperchon
Pelagon Pherecydes Photius Polyphemous
Pelegon Pheres Phrixus Polyphetes
Peleus Pheronactus Phrynichos Polyphontes
Pelias Phidias Phrynikos Polypoetes
Pelicles Phigaleios Phrynon Polysperchon
Pello Philagros Phylacus Polysperchon
Pelonus Philaon Phylas Polyxeinus
Pelopidas Phileas Pidytes Ponteus
Peneleos Philemon Pigres Porphyrios
Peneus Philetor Pindar Porphyrius
Pentheus Philip Pinder Poseidon
Penthylos Philiskos Pirithoos Posides
Peolpidas Philistos Pisistratos Posidonios
Perdiccas Phillipos Pistias Potamon
Perdikkas Philocion Pittacos Poul
Perdix Philocrates Pittacus Pratinos
Periandros Philoctetes Pittheus Praxilaus
Pericles Philocypros Pixodarus Praxis
Periclymenus Philoetius Plades Praxiteles
Perieeres Philogus Plato Praxites
Perikles Philokles Pleistarchos Preben
Perimedes Philokrates Pleistos Prexinos
Perimos Philolaos Plutarch Priam
Periphas Philologus Podaeleirus Prinetadas

8
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Priskos Scamandrius Stavros Teucer


Procrustes Schedius Stefanos Teukros
Proctus Scylax Stentor Teutamos
Proetus Scyllias Stesagoras Teuthranes
Prokles Scythas Stesanor Teuthras
Prokopios Sebasten Stesilaus Thales
Prokrustes Sebastos Sthenelaus Thallo
Prophyrios Seisames Sthenelus Thalpius
Proreus Selagus Stichius Thalysios
Protagoras Seldomus Stolos Thamyris
Protesilaus Selepos Strabo Thanos
Prothoenor Seleukos Strachys Tharybis
Prothous Sicinnos Stratios Thaulos
Protogenes Siculus Straton Thaumastus
Protus Silanos Strophantes Theagenes
Proxenos Silenos Strophius Theages
Prymneus Simmias Strymon Theas
Prytanis Simo Syagros Theasides
Ptolemaios Simoisius Syennesis Themistius
Ptolomaeus Simonides Syloson Theoclymnius
Pylades Sinis Synesius Theocydes
Pylaemenes Sinon Theodekles
Pylaeus
Pylartes
Sippas
Siromos T Theodore
Theodoros
Pylas Sisyphus Talaemenes Theodosios
Pylenor Skiron Talaos Theodotus
Pyris Smindyrides Talos Theognis
Pyrrhus Smintheus Talthybios Theomestor
Pythagoras Socrates Tantrum Theomestros
Pytheas Socus Tarchon Theophanes
Pythes Solon Taureas Theophile
Pythios Sophanes Tebaeus Theophrastos
Pythogenes Sophocles Tecton Theophrastus
Sophokles Teiresias Theophylaktos

S Soranus
Sosibios
Telamon
Telekles
Theopompos
Theopompus
Radamanthos Sosicles Telemacho Theopropides
Rhadamanthos Sosigines Telemachos Theoros
Rhesus Sosilus Telemachus Theos
Rhexenor Sosimenes Telephos Theramenes
Ribes Sosipatros Telephus Therapon
Rizon Sosthenes Telesinus Theras
Sostias Telesphorus Thero

R Sostratos
Spertias
Telines
Tellias
Theron
Thersandros
Sabas Speudon Tellis Therseandros
Sabyllos Speusippos Telys Thersilochus
Salmoneus Spinther Temenos Thersites
Sarpedon Spirodion Tenes Thespis
Satyros Spyridon Tenthredon Thessalos
Scaios Stachys Tereus Thestor
Scamandius Stamatios Terillos Thettalos

9
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Thoas Tydeides
Thon Tydeus
Thorax Tymnes
Thrasidaios Tyndareus
Thrasilaus Tyndarios
Thrasius Ucalegon
Thrasybulos Uranus
Thrasyllus
Thrasymedes
Threspotus V
Thucydides Vasileios
Thyestes Vasilis
Thymoetes Vettias
Thymotes
Thyrsis
Thyrsos X
Timagenidas Xanthippos
Timagoras Xanthippus
Timais Xanthos
Timanthes Xenagoras
Timasion Xenokrates
Timasitheus Xenophanes
Timesithius Xenophon
Timnes Xiphilinus
Timoleon Xuthos
Timon Xuthus
Timonax
Timotheus
Timoxenos Z
Tiro Zagreus
Tirynthius Zamolxis
Tisamenos Zenicetes
Tisandros Zeno
Tisias Zenodoros
Tithonius Zephyrinus
Titormos Zephyrus
Titos Zethus
Tityrus Zeus
Tlepolemus Zeuxidamos
Tmolus Zeuxis
Todor Zorba
Trechus Zosimus
Triopas Zotikos
Triptolemus
Triton
Troezenus
Trophimus
Trophnus
Tros
Trypho
Turrianus
Tychaeus

10
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Atalanta Circe
Femeninos At
Athanasia
Clio
Cloris
Athena Clymene

A Amathea
Amatheia
Athis
Auge
Clymere
Colubra
Adara Amphithoe Augo Cora
Achaia Amphitrite Aura Corine
Achradina Ampinomene Autonoe Corythia
Actae Amplias Auxesia Cosima
Ada Anais Axiothea Cratais
Adara Anastasia Creusa
Adeia
Adonia
Anatola
Andrianna B Crisa
Ctimene
Aedon Andromeda Barbara Cybele
Aegiolea Angele Basiane Cydippe
Aegle Antehe Baucis Cyma
Aerope Anteia Berenike Cymodoce
Aethre Anthea Bito Cymothoe
Agalia Antheia Briseis Cynthia
Agamede Anthousa Cyrene
Aganippe
Agape
Anthusa
Anticleia C Cythereia
Cytheris
Agapia Antigone Caenis
Agarista
Agate
Antiochis
Antiope
Calandra
Calantha D
Agatha Antonia Caleope Damara
Agathonice Anysia Callia Damaris
Agave Aphrodite Callianeira Damia
Aglaia Apollonia Callianessa Deianeira
Aglaurus Appollonia Calliphana Deineira
Aikaterine Apseudes Callista Deiphobe
Aithra Arachne Calypso Deipyle
Aketa Arene Canace Delbin
Alcandre Arete Candace Delias
Alcestis Aretha Candis Delphoine
Alcippe Arethusa Cassandra Demeter
Alcmene Argeia Cassia Demetria
Alcyone Ariadne Castianiera Demophile
Aleka Ariane Catalin Dexamene
Alemene Arisbe Celena Dianeme
Alena Aristonike Charis Diomede
Alethea Aristophane Charissa Dione
Alethiia Arsinoe Chione Dionna
Alexandra Artemidora Chiore Dioreann
Alkmena Artemis Chlo Dirce
Althaea Artemisia Chloris Doris
Althaia Aspasia Chryse Dorothea
Althea Asta Chryseis Doto
Amarand Astera Chrysothemis Drew
Amarande Astyoche Cilissa Drosis
Amarhyllis Astyocheia Cilla Dynamene

11
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

E Grette
Gygaea
Ione
Ionia
Kypris
Kyra
Echo Iphianassa
Egeria
Egina H Iphigenia
Iphigenia L
Eidothee Haidee Iphimedeia Labda
Eileithyia Halie Iphis Lais
Elcmene Harmodias Iphitheme Lalage
Eleanor Harmonia Irene Lampetie
Electra Hecuba Iris Lampito
Elefteria Hedia Isadora Lana
Elena Hekabe Isaura Lanike
Eleni Hekaline Ismene Laodameia
Ellen Hekate Ismini Laodamia
Elna Helen Issa Laodice
Elpida Helia Laothoe
Elpir
Endeis
Helice
Helike J Lasthena
Latona
Enyo Heliodora Jacinthe Leda
Eos Hellanike Jocasta Lede
Epicaste Helle Lelia
Erianthe
Eriboea
Henrika
Hera K Lenore
Leto
Erigone Hermine Kaia Leucothea
Eriopis Hermione Kairos Leucotho
Eriphyle Hero Kalcya Ligia
Eris Herophile Kalliope Limnoreia
Eucarpia Hesione Kallisto Lois
Eudokia Hesper Kallixeina Lonia
Eudosia Hilaera Kalonice Lycoris
Eugenie Hippodameia Kama Lydia
Eunice Hippodamia Karena Lyra
Euodias Hippolyta Kasana
Euphemia
Euphro
Hyacinthe
Hypsipyle
Kassandra
Katana M
Euphrosyne Hyrmina Katina Maeonia
Europa Kepa Maera
Eurycleia
Eurydice I Kephissa
Kharmion
Magarethe
Maia
Eurydike Iaera Khle Maiandria
Eurynome Ianeira Khloris Margareta
Evadne Ianessa Kleio Marpessa
Evangelia Ianthe Kleopatra Mathilde
Ilithya Klymene Medea

G Ines
Ino
Klytemnestra
Kolete
Medesicaste
Megaera
Gaea Io Kolina Megara
Galatea Iola Kor Megare
Georgia Iolanthe Koritto Melania
Georgina Iole Kydilla Melanie
Glauce Iomene Kynna Melantha
Glyke Iona Kynthia Melantho

12
Grecia . El juego de ro l Nom bres Gri egos

Melissa Orthia Polycaste Thais


Melita Otonia Polydamna Thalassa
Melite Polydora Thaleia
Menelaia
Merope P Polymede
Polyxena
Thea
Theano
Metea Pales Procne Thebe
Metis Pallas Procris Thekla
Metriche Pamela Prone Thelma
Mette Pandora Proto Themis
Milo Panope Protogonia Theodora
Milto Panora Psamathe Theodosia
Molpadia Panthea Psyche Theodotis
Mona Parthenia Pylia Theophane
Monika Parthenie Pyrrha Theophania
Monima Parthenope Pythias Theophilia
Monime Pasiphae Theresa
Mykale
Myra
Pelagia
Pelopia R Thessala
Thessalonike
Myrine Penelope Raisa Thetis
Penthesilea Rhea Thisbe

N Percalus
Perialla
Rhene
Rhoda
Thyia
Timandra
Nausicaa Periboea Rhode Timo
Neaera Pero Rhodope Tiphane
Nemerte Perrine Roxane Tryphena
Nephele Perse Tryphosa
Nerissa
Nesaea
Persephone
Persis S Tyro

Nicola
Nicopolis
Pervica
Pervinca
Sandra
Sappho V
Nikaia Phaedra Scylla Vanessa
Nikasepolis Phaedre Sebasteia Vania
Nike Phaethusa Sebastene Varvara
Niko Phaia Selena Veronike
Niobe Pherenike Semele
Niobe
Nora
Pherusa
Phigaleia
Sibyl
Sofia X
Nysa Philea Sofronia Xanthe
Nyssa Philinna Sonia Xanthippe
Philippa Sophia Xantippe

O Philomache
Philomela
Sotera
Speio
Xene
Xenia
Odele Philomena Stephania Xenophile
Oenone Philona Stheneboea
Oitane
Olympe
Phoebe
Phryne
Stratonice
Z
Olympia
Omphale
Phylace
Phylia T Zena
Zenaide
Ophelie Phyllis Tecmessa Zenobia
Oreithuia Phylo Telephassa Zephyr
Oreithyia Phylomedusa Terese Zita
Orithyia Podarge Tessa Zoe

13