Está en la página 1de 6

Piano

Ai Oboete Imasuka Sung by: Iijima Mari


Lyrics: Kazumi Yasui
Do You Remember Love?
From Macross Composer: Kazuhiko Katou
Arr. Schleicher

Piano

3
Pno.

11

Pno.

16

Pno.

2007 Ichigo's Sheet Music - http://www.ichigos.com/


Ai Oboete Imasuka
2
21

Pno.

25

Pno.

30 Play what you can

Pno.

35

Pno.
Ai Oboete Imasuka
3
39

Pno.

43

Pno.

47

Pno.

52

Pno.
Ai Oboete Imasuka
4
57

Pno.

62

Pno.

67

Pno.

72 D.S. al Coda

Pno.
Ai Oboete Imasuka
5
Coda
77

Pno.

81

Pno.

85

Pno.

89

Pno.
Ai Oboete Imasuka
6
93

Pno.

97

Pno.