Está en la página 1de 26

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA

1. IRREGULARIDADES DE RIGIDEZ - PISO BLANDO

Load
Story Item Max Drift
Case/Combo
T10 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001031
T9 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001152
T8 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001268
T7 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001376
T6 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001458
T5 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001496
T4 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001476
T3 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001374
T2 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001169
T1 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.000789

Load
Story Item Max Drift
Case/Combo
T10 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001121
T9 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001288
T8 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.00148
T7 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001659
T6 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001807
T5 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001906
T4 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001931
T3 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001838
T2 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001564
T1 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.000918

2. IRREGULARIDAD DE RESISTENCIA

Shear X Drift X Stiffness X


Story Load Case
tonf m tonf/m
T10 Espectral XX 24.0513 0.002113 11380.723
T9 Espectral XX 44.5222 0.002431 18313.695
T8 Espectral XX 61.1209 0.002736 22335.714
T7 Espectral XX 74.7041 0.003005 24863.187
T6 Espectral XX 86.3304 0.003207 26919.708
T5 Espectral XX 96.5333 0.003314 29127.213
T4 Espectral XX 105.2495 0.003294 31953.801
T3 Espectral XX 112.3197 0.003097 36268.233
T2 Espectral XX 117.5147 0.002687 43732.35
T1 Espectral XX 120.2441 0.001727 69621.097
ZOTANO Espectral XX 154.4411 0 0

Shear X Drift X Stiffness X


Story Load Case
Story Load Case
tonf m tonf/m
T10 Espectral YY 24.0513 0.002113 11380.723
T9 Espectral YY 44.5222 0.002431 18313.695
T8 Espectral YY 61.1209 0.002736 22335.714
T7 Espectral YY 74.7041 0.003005 24863.187
T6 Espectral YY 86.3304 0.003207 26919.708
T5 Espectral YY 96.5333 0.003314 29127.213
T4 Espectral YY 105.2495 0.003294 31953.801
T3 Espectral YY 112.3197 0.003097 36268.233
T2 Espectral YY 117.5147 0.002687 43732.35
T1 Espectral YY 120.2441 0.001727 69621.097
ZOTANO Espectral YY 154.4411 0 0
CASO 1 CASO 2
- -
REGULAR -
REGULAR - libro de dinamica estructura
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR piquel del pozo
REGULAR REGULAR 10 pisos con un sotano
REGULAR REGULAR sotano bordear con placas
REGULAR REGULAR viga chata necesita una cortante
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR

CASO 1 CASO 2 resistencia


- - rigidez
REGULAR - ductilidad
REGULAR -
REGULAR IRREGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR para
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR

Shear Y Drift Y Stiffness Y CASO


tonf m tonf/m
24.9221 0.002711 9193.507 -
43.1296 0.003101 13910.057 REGULAR
56.8026 0.003555 15978.304 REGULAR
67.7348 0.003983 17004.08 REGULAR
77.0833 0.004337 17774.098 REGULAR
85.574 0.004571 18722.436 REGULAR
93.4443 0.004623 20211.031 REGULAR
100.4237 0.004382 22916.84 REGULAR
105.8286 0.003697 28629.101 REGULAR
108.7156 0.002141 50776.437 REGULAR
216.6268 0 0

Shear Y Drift Y Stiffness Y CASO


tonf m tonf/m
24.9221 0.002711 9193.507 -
43.1296 0.003101 13910.057 REGULAR
56.8026 0.003555 15978.304 REGULAR
67.7348 0.003983 17004.08 REGULAR
77.0833 0.004337 17774.098 REGULAR
85.574 0.004571 18722.436 REGULAR
93.4443 0.004623 20211.031 REGULAR
100.4237 0.004382 22916.84 REGULAR
105.8286 0.003697 28629.101 REGULAR
108.7156 0.002141 50776.437 REGULAR
216.6268 0 0
estructura

ta una cortante
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA

1. IRREGULARIDADES DE RIGIDEZ - PISO BLANDO

Load
Story Item Max Drift
Case/Combo
T10 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001031
T9 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001152
T8 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001268
T7 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001376
T6 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001458
T5 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001496
T4 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001476
T3 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001374
T2 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001169
T1 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.000789

Load
Story Item Max Drift
Case/Combo
T10 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001121
T9 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001288
T8 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.00148
T7 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001659
T6 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001807
T5 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001906
T4 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001931
T3 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001838
T2 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001564
T1 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.000918

2. IRREGULARIDAD DE RESISTENCIA

Shear X Drift X Stiffness X


Story Load Case
tonf m tonf/m
T10 Espectral XX 24.0513 0.002113 11380.723
T9 Espectral XX 44.5222 0.002431 18313.695
T8 Espectral XX 61.1209 0.002736 22335.714
T7 Espectral XX 74.7041 0.003005 24863.187
T6 Espectral XX 86.3304 0.003207 26919.708
T5 Espectral XX 96.5333 0.003314 29127.213
T4 Espectral XX 105.2495 0.003294 31953.801
T3 Espectral XX 112.3197 0.003097 36268.233
T2 Espectral XX 117.5147 0.002687 43732.35
T1 Espectral XX 120.2441 0.001727 69621.097
ZOTANO Espectral XX 154.4411 0 0

Shear X Drift X Stiffness X


Story Load Case
Story Load Case
tonf m tonf/m
T10 Espectral YY 24.0513 0.002113 11380.723
T9 Espectral YY 44.5222 0.002431 18313.695
T8 Espectral YY 61.1209 0.002736 22335.714
T7 Espectral YY 74.7041 0.003005 24863.187
T6 Espectral YY 86.3304 0.003207 26919.708
T5 Espectral YY 96.5333 0.003314 29127.213
T4 Espectral YY 105.2495 0.003294 31953.801
T3 Espectral YY 112.3197 0.003097 36268.233
T2 Espectral YY 117.5147 0.002687 43732.35
T1 Espectral YY 120.2441 0.001727 69621.097
ZOTANO Espectral YY 154.4411 0 0
CASO 1 CASO 2
- -
REGULAR -
REGULAR - libro de dinamica estructura
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR piquel del pozo
REGULAR REGULAR 10 pisos con un sotano
REGULAR REGULAR sotano bordear con placas
REGULAR REGULAR viga chata necesita una cortante
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR

CASO 1 CASO 2 resistencia


- - rigidez
REGULAR - ductilidad
REGULAR -
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR para
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR

Shear Y Drift Y Stiffness Y CASO


tonf m tonf/m
24.9221 0.002711 9193.507 -
43.1296 0.003101 13910.057 REGULAR
56.8026 0.003555 15978.304 REGULAR
67.7348 0.003983 17004.08 REGULAR
77.0833 0.004337 17774.098 REGULAR
85.574 0.004571 18722.436 REGULAR
93.4443 0.004623 20211.031 REGULAR
100.4237 0.004382 22916.84 REGULAR
105.8286 0.003697 28629.101 REGULAR
108.7156 0.002141 50776.437 REGULAR
216.6268 0 0

Shear Y Drift Y Stiffness Y CASO


tonf m tonf/m
24.9221 0.002711 9193.507 -
43.1296 0.003101 13910.057 REGULAR
56.8026 0.003555 15978.304 REGULAR
67.7348 0.003983 17004.08 REGULAR
77.0833 0.004337 17774.098 REGULAR
85.574 0.004571 18722.436 REGULAR
93.4443 0.004623 20211.031 REGULAR
100.4237 0.004382 22916.84 REGULAR
105.8286 0.003697 28629.101 REGULAR
108.7156 0.002141 50776.437 REGULAR
216.6268 0 0
estructura

ta una cortante
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA

1. IRREGULARIDADES DE RIGIDEZ - PISO BLANDO

Load
Story Item Max Drift
Case/Combo
T10 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001031
T9 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001152
T8 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001268
T7 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001376
T6 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001458
T5 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001496
T4 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001476
T3 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001374
T2 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001169
T1 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.000789

Load
Story Item Max Drift
Case/Combo
T10 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001121
T9 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001288
T8 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.00148
T7 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001659
T6 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001807
T5 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001906
T4 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001931
T3 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001838
T2 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001564
T1 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.000918

2. IRREGULARIDAD DE RESISTENCIA

Shear X Drift X Stiffness X


Story Load Case
tonf m tonf/m
T10 Espectral XX 24.0513 0.002113 11380.723
T9 Espectral XX 44.5222 0.002431 18313.695
T8 Espectral XX 61.1209 0.002736 22335.714
T7 Espectral XX 74.7041 0.003005 24863.187
T6 Espectral XX 86.3304 0.003207 26919.708
T5 Espectral XX 96.5333 0.003314 29127.213
T4 Espectral XX 105.2495 0.003294 31953.801
T3 Espectral XX 112.3197 0.003097 36268.233
T2 Espectral XX 117.5147 0.002687 43732.35
T1 Espectral XX 120.2441 0.001727 69621.097
ZOTANO Espectral XX 154.4411 0 0

Shear X Drift X Stiffness X


Story Load Case
Story Load Case
tonf m tonf/m
T10 Espectral YY 24.0513 0.002113 11380.723
T9 Espectral YY 44.5222 0.002431 18313.695
T8 Espectral YY 61.1209 0.002736 22335.714
T7 Espectral YY 74.7041 0.003005 24863.187
T6 Espectral YY 86.3304 0.003207 26919.708
T5 Espectral YY 96.5333 0.003314 29127.213
T4 Espectral YY 105.2495 0.003294 31953.801
T3 Espectral YY 112.3197 0.003097 36268.233
T2 Espectral YY 117.5147 0.002687 43732.35
T1 Espectral YY 120.2441 0.001727 69621.097
ZOTANO Espectral YY 154.4411 0 0
CASO 1 CASO 2
- -
REGULAR -
REGULAR - libro de dinamica estructura
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR piquel del pozo
REGULAR REGULAR 10 pisos con un sotano
REGULAR REGULAR sotano bordear con placas
REGULAR REGULAR viga chata necesita una cortante
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR

CASO 1 CASO 2 resistencia


- - rigidez
REGULAR - ductilidad
REGULAR -
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR para
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR

Shear Y Drift Y Stiffness Y CASO


tonf m tonf/m
24.9221 0.002711 9193.507 -
43.1296 0.003101 13910.057 REGULAR
56.8026 0.003555 15978.304 REGULAR
67.7348 0.003983 17004.08 REGULAR
77.0833 0.004337 17774.098 REGULAR
85.574 0.004571 18722.436 REGULAR
93.4443 0.004623 20211.031 REGULAR
100.4237 0.004382 22916.84 REGULAR
105.8286 0.003697 28629.101 REGULAR
108.7156 0.002141 50776.437 REGULAR
216.6268 0 0

Shear Y Drift Y Stiffness Y CASO


tonf m tonf/m
24.9221 0.002711 9193.507 -
43.1296 0.003101 13910.057 REGULAR
56.8026 0.003555 15978.304 REGULAR
67.7348 0.003983 17004.08 REGULAR
77.0833 0.004337 17774.098 REGULAR
85.574 0.004571 18722.436 REGULAR
93.4443 0.004623 20211.031 REGULAR
100.4237 0.004382 22916.84 REGULAR
105.8286 0.003697 28629.101 REGULAR
108.7156 0.002141 50776.437 REGULAR
216.6268 0 0
estructura

ta una cortante
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA

1. IRREGULARIDADES DE RIGIDEZ - PISO BLANDO

Load
Story Item Max Drift
Case/Combo
T10 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001031
T9 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001152
T8 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001268
T7 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001376
T6 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001458
T5 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001496
T4 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001476
T3 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001374
T2 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.001169
T1 Espectral XX Max Diaph SOTANO X 0.000789

Load
Story Item Max Drift
Case/Combo
T10 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001121
T9 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001288
T8 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.00148
T7 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001659
T6 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001807
T5 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001906
T4 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001931
T3 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001838
T2 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.001564
T1 Espectral YY Max Diaph SOTANO Y 0.000918

2. IRREGULARIDAD EXTREMA DE RESISTENCIA

Shear X Drift X Stiffness X


Story Load Case
tonf m tonf/m
T10 Espectral XX 24.0513 0.002113 11380.723
T9 Espectral XX 44.5222 0.002431 18313.695
T8 Espectral XX 61.1209 0.002736 22335.714
T7 Espectral XX 74.7041 0.003005 24863.187
T6 Espectral XX 86.3304 0.003207 26919.708
T5 Espectral XX 96.5333 0.003314 29127.213
T4 Espectral XX 105.2495 0.003294 31953.801
T3 Espectral XX 112.3197 0.003097 36268.233
T2 Espectral XX 117.5147 0.002687 43732.35
T1 Espectral XX 120.2441 0.001727 69621.097
ZOTANO Espectral XX 154.4411 0 0

Shear X Drift X Stiffness X


Story Load Case
Story Load Case
tonf m tonf/m
T10 Espectral YY 24.0513 0.002113 11380.723
T9 Espectral YY 44.5222 0.002431 18313.695
T8 Espectral YY 61.1209 0.002736 22335.714
T7 Espectral YY 74.7041 0.003005 24863.187
T6 Espectral YY 86.3304 0.003207 26919.708
T5 Espectral YY 96.5333 0.003314 29127.213
T4 Espectral YY 105.2495 0.003294 31953.801
T3 Espectral YY 112.3197 0.003097 36268.233
T2 Espectral YY 117.5147 0.002687 43732.35
T1 Espectral YY 120.2441 0.001727 69621.097
ZOTANO Espectral YY 154.4411 0 0
CASO 1 CASO 2
- -
REGULAR -
REGULAR - libro de dinamica estructura
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR piquel del pozo
REGULAR REGULAR 10 pisos con un sotano
REGULAR REGULAR sotano bordear con placas
REGULAR REGULAR viga chata necesita una cortante
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR

CASO 1 CASO 2 resistencia


- - rigidez
REGULAR - ductilidad
REGULAR -
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR para
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR
REGULAR REGULAR

Shear Y Drift Y Stiffness Y CASO


tonf m tonf/m
24.9221 0.002711 9193.507 -
43.1296 0.003101 13910.057 REGULAR
56.8026 0.003555 15978.304 REGULAR
67.7348 0.003983 17004.08 REGULAR
77.0833 0.004337 17774.098 REGULAR
85.574 0.004571 18722.436 REGULAR
93.4443 0.004623 20211.031 REGULAR
100.4237 0.004382 22916.84 REGULAR
105.8286 0.003697 28629.101 REGULAR
108.7156 0.002141 50776.437 REGULAR
216.6268 0 0

Shear Y Drift Y Stiffness Y CASO


tonf m tonf/m
24.9221 0.002711 9193.507 -
43.1296 0.003101 13910.057 REGULAR
56.8026 0.003555 15978.304 REGULAR
67.7348 0.003983 17004.08 REGULAR
77.0833 0.004337 17774.098 REGULAR
85.574 0.004571 18722.436 REGULAR
93.4443 0.004623 20211.031 REGULAR
100.4237 0.004382 22916.84 REGULAR
105.8286 0.003697 28629.101 REGULAR
108.7156 0.002141 50776.437 REGULAR
216.6268 0 0
estructura

ta una cortante
IRREGULARIDAD DE MASA - PESO

ACUMULADO POR PISO


Load P
Story Location
Case/Combo tonf
T10 PESO Bottom 445.7594 445.7594
T9 PESO Bottom 891.5188 445.7594
T8 PESO Bottom 1337.2782 445.7594
T7 PESO Bottom 1783.0376 445.7594
T6 PESO Bottom 2228.797 445.7594
T5 PESO Bottom 2674.5564 445.7594
T4 PESO Bottom 3120.3158 445.7594
T3 PESO Bottom 3566.0752 445.7594
T2 PESO Bottom 4011.8345 445.7593
T1 PESO Bottom 4457.5939 445.7594
ZOTANO PESO Bottom 4893.356 435.7621
-
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR