Está en la página 1de 4

LEVÁNTATE Y RESPLANDECE

LetrayMúsica:
ruLIÁN COLLAZOS
CfmT C#m7 Eó A6/s FfmT

): e o Fffi iffi
d6 56¡ t
@ \-l \t=---lt-=--.-/

INTRO

Cfm A F#m7 Cfm E

ffii ffi
ffi
Ettm
ffi
ffi ffií Fffi
VERSO: A-bre fus puer-tas, por-quetu a - ma-ne-cer lle - gó; tu solhoy bri- lla,

FfmT Cfm B A
ffi
ffi
ffi
H]]fl
Éffi
H# ffi
tu luznun - ca sea-pa-ga - rá. SoyTu Sal-va-dor, SoyTu Re-den-torquiente

O 2006AlientoInc
Usedby permission
All rightsreserved.Intemationalcopyrightsecured.
c#- B 4adde E Pf,m/E
' ffi fu
ffi
l.l..|#
Ittttr Fffi ffi H1+{ HH

da se-gu-ri - dad, e-res fuer - te en PRE-CORO:

F#m n¡nü. AmajT Ff,m/A F*m/B E/B 6#¡¡ pf¡n7g#Ffim/ts EIB 4adde

f fi f f i ffií ffi iffiEffim-iffi ¡ffi


r:-3--¡
iffi ffi
r3

es - truen - do ce - les- tial-

Am E Ffm A B
o@
i9-o
Iffi
5U
H
Ftffn
CORO: ffi
H+fH
ffi
HH ffií HfiN
3-- r-3--¡ r-3-r a31.

ta y res - plan-de- ce hoy

r3-¡ r-3-r

,]* l
4addl
&

Mi Po - der
r-3 ----r

F#m A B
xoo

ffi ffi
FFFFH
ttttu Fffi r-4---r
Iffi
Htffl
--y'nl
T3 ¡
-¡3--¡

de - ce, en las clo nessin te - mor bri-lla- rás, le-ván-ta

r-3 r-3--r

r3r r-3--r

A A9A Amaje c#m E A Füm7


xoo
í9ñ9 ff* H xo @

ffi ffi
l.]']#
HlH ffi*'
FI.FI.H iffi Frtff|
ffi
EttrII
ffi
ffi
E C#m7
o@
Hm
|'.|..|#
üllll
ffi
H4+f,

E6 F#m7
iffií
H]]fl
ffi
ffi

También podría gustarte