Está en la página 1de 1

TRNG TRUNG CP

TIN HC KINH T SI GN

CHI TIT CHNG TRNH TUYN SINH


I HC S PHM K THUT TP HCM
LIN THNG TRUNG CP,CAO NG LN I HC
HNH THC VA HC VA LM NM 2017

1. Ni dung chng trnh

i tng tuyn sinh v thi gian o to


LT Hnh
STT Chuyn ngnh o to
C H CN- H TCCN,TCN,bng thc
(CT) - 1,5 nm (LT) 2 nm ngh 3/7 - H
(K) 3,5 nm
1 Cng ngh thng tin
2 CNKT in in t C bng tt
CN Ch to my C bng tt C bng tt nghip TCCN,
3 CNKT t nghip C CN nghip C ngh TC ngh, bng Xt
CNKT in t truyn ng ngnh ng ngnh hoc gh 3/7 ng tuyn
4 thng hoc gn ngnh, gn ngnh, ph ngnh hoc gn u vo
5 CNKT Nhit ph hp vi hp vi ngnh d ngnh, ph hp
ngnh d tuyn tuyn vi ngnh d
6 CNKT Xy dng tuyn
7 K ton
2. Thi gian hc
- Hc ngoi gi hnh chnh cc bui ti t th 2 n th 7 ngy ch nht hng tun.
3. Hnh thc tuyn sinh:
- Xt tuyn da trn bng v bng im tt nghip
4. H s v l ph ng k
H s xt tuyn bao gm :(Th sinh lm 2 b h s theo quy nh)
- 02 H s ng k d thi theo mu quy nh ca trng H SP K thut TP HCM
- 02 Bn sao cng chng cc vn bng tt nghip, Bng im theo danh mc trn ba h s
- 02 bn sao giy khai sinh v 08 nh 4 x6
L ph .
L ph h s 2 b : 40,000 / th sinh
L ph xt tuyn : 100,000 / th sinh
Tm thu hc ph HKI : 2,000,000/th sinh
5. Thi gian nhn h s xt tuyn
- Tip nhn h s : Thng 01/2017 theo t
- Xt tuyn : Thng 03/2017 (d kin)
6. a im hc : Ti Trung tm gio dc thng xuyn Tn c Thng ( Mt s mn sinh vin s phi hc
ti trng H S phm k thut Tp HCM )
7. Bng cp
Sinh vin sau khi tt nghip c cp danh hiu k s i vi khi k thut, cp danh hiu c nhn vi
ngnh K ton do trng i Hc S phm k thut TP HCM cp hnh thc va lm va hc

A IM GHI DANH VNHN H S


PHNG TUYN SINH S 2 37/3-37/5 Ng Tt T ,P21, Q Bnh Thnh, HCM
hotline: 0909 075 866 0961 189135