Está en la página 1de 9

71

EL TRISTE
Words and Music by
ROBERTO CANTORAL
Fm7

Moderately
I -

mI - --_..---,J .~

.. I

Gm7 Ab Fm7
mi 1m
. - -
J
-
I h_

r - )

G Cm

,., iD N.e.

--------
~.... .

Que tris - te _ fu de-

..
-
-

Bb7

I I ~

~.,' _ - nos a - dis _ cuan - do nos


--
_
.
a - do -

" l

-"
~.
-----~ ~-6-''''

I
I 1 ;:
------------- - ~:

.. -
. .. - . - .. .. .. . ..
r:=
I I
t:9i

... I I r '('

r - ba mos ms. -
/\ I I I \...

t ~.
--- PT 1 I I ' I
. .
.====:::
=4
..,' ..,' - ..,' .., -

Am7

/\ I
m
t I I

ta la go - Ion - dri - na e - mi - gr,


<:

/\ I I I

---- /'r
tJ
~f r
"1
I 'r I

f
~
... ~
A~7 D7 G A~/G
.4fT
1m m 11 3fT

/\ I
- -
tJ
--
-
pre - sa - gian - do el fi - nal.

/\ I I al i'I -
I
<:

I
., -I 3 3

I
tJ -1 I I
I
~ r
I
P* .." I ..,' -


Gm7 A~/G G Cm7

m
000

I
11 3fT
N.e.
.3fT

...
Que tris - te
~ ..
lu - ce

-- 3
I ~
I ...
==F
..
r 3
r:
I
~. .- ,~ .
r D
73

Fm7 Fm7/Bb Bb7


;m 11 fa
~~~J;!&~~~~S~~~~~~~~~~~ ~G@ i i t ~
to - do sin t, los

,~ 1 ~

4.,1'

1 i r r~ r r: r:

I
.. ~I
Gm7

mi
--==~~=-fr~>---------~~----------~~I
#,

~ /., ~ ~~.>
ma - res de las pla - yas se van, _

~: - . r ~r:
.. - ..,; I - -
Cm
lij3fr

se ti - en __ los ea - 10 - res de gris. _

,. .. I

':,1 r ~.

Hoy to - do es so - le -
<:

I I I

=-- I ~
3
~: I
I --- ---- -- --
.J
dad.

" I
I
.J -

: - : : : :

Fm7

" I - NC

.J r

-- No s si __ vuel - va a ver - te des - pus,


<;

I I I I 1

~ r
V' I
~ I -J f!:. ~

: :

Bb7

I
- -- - 1m
, r
no s que_ de mi
2
I I _1 J l ~ I I h I ~

~ I
-J
r
I f!:. ~ /L - .

Gm7

" I
mi --
,J
vi - da se - r, sin

I I I I
J. I
2
l ~ I I ~
" I

'J I r
/L . /L ~ f!:. ~

I r I
75

el lu ce - ro a - zul de tu ser _
<;

que no me a-Ium= bra - r. _


<;

Hoy quie - ro __ sa - bo -

Fm7 B~

~6~",
a~r ~~~~.
rear mi do - lar,
-----==-=~-~~~-~-~=--=--~:
--=~~Jlr~'
_ ni

3
..
-

pl - do _ com - pa - e - dad, _

f. '" I I I
~
r' I ~r ! r t r !f
I
.,' .,' .,' .,

la his - to - ria _ de es-te a - mor se es-cri - bi, _


<; <; <; <;

,. 3 ~ I ~ I
I ~ ~
f: !f j j' r
~~ ~~ ~.j

I
~. -
~.------ -~
- ..- ...
i
-~
~ li
"l' ,~
~. -~

pa - ra la e - ter - ni - dad. _
<;

, .. r---1 I I 1

..... ......
""

tJ , .. .. .. I I ..J I L. I I

I .,
"11. -"11 "1 "11 "l. ., 1i''' ., ~.

Que tris - te __ to - dos


, - -
)~ ~ I - '-" ...
$:
I l

~
77

Fm7 Fm7/B~ B~7

e mm 1m

di - cen que soy, _ que siem - pre es toy ha-


<;

r:

Gm7 Cm CmlB~

mi mr r
g
:~~ ~~IJ,~~~~.~~----- ~~ ij~.~ ~~s;; ij i i t
blan - do de t. _ No sa - ben __ que pen -

san - do en tu a - mor, _ en tu a - mor. _


<:: v v

2 2

G7 Dm7 G7sus G7

He po - di do a - yu dar _ me a vi -
<; <;

.---------
He po - di - do, _ - yu= dar-me a vi -

Cm Fm7

im 3rr

viro _ Ah, _

8va----------------------------------------------------------------

Bp7 Bp7/Ap
1m Bur
m .---------------- .
~,---~----------

~ <;
---- ~ -- '-..-/-- ...
--
I
-J ~ #- ., ~ !L ., ., ~ !L

I I

Gm7 Cm

a
x x

~irr

ah,--------------------- ~._------------
79

D7 G7

im iD
~';r , - I

Cm
mtR3fr D.S. al Coda
8!E3 N.C.

Hoy quie - ro __ sa - bo -
-----------------------------------------------7

- loco

'ir. _

~I: :
.. ... .' i
''~f h. J ~b~
A
~

-.
'"' ,1

-:
V: L.H.

, r-,A~
. I
L( L(

-
-
"*