Está en la página 1de 1

Un puo de tierra

Musica de viento
Trascripcin: Javier Flores
1er Trombn
Moderate h = 135
TROMPETAS
BB B
TROMBONES
B B DB A A
; 24
1
P Q L

A B B B A
P R B B B B BL A A A BP
FUERTE CLARINETES
14

L
26

TROMPETAS
43

BB B B B DB A A A B B B
P R B B B B BL
TROMBONES FUERTE

60
P Q L

H H H H H H
A A A A BP B B B BB B BB Q B B BB B
TROMBONES
71
P B
L L L L
H H H H
82
A A A P BH B B BB B BB Q P H
B B BL BL B BL
93
BB P B B BB B B B B P B
H B BB B B B B A BP
H
L L L
TROMPETAS
BB B
TROMBONES
B B DB A A
104
P Q L

A B B B B B BBBB BQBQ BP
P R B B B B BL
FUERTE FIN

BB L L L
118

Copyright Banda Total 2007 un_holocausto@hotmail.com


All Rights Reserved - International Copyright Secured Page 1/1