Está en la página 1de 1

Un puo de tierra

Musica de viento
Trascripcin: Javier Flores
1er Trombn
Moderate h = 135

: 24 P B B B Q B B DB A A
TROMPETAS TROMBONES

L
1

H
A P RBBB B B B B B A HP
FUERTE CLARINETES

A A A B
14

26

TROMPETAS
43

H
P B B B Q B B DB A A A P RBBB B B B B B
TROMBONES FUERTE

L
60

HP H H H H H Q P H H H H
TROMBONES

A A A A B B B B BB B BB B B B BB B
71

P H H H H H Q P H H H H
A A A B B B BB B BB B B B BB B
82

H P BH B B B P H B B
H HP
BB B B B B B B B B B B A B
93

P B B B Q B B DB A A
TROMPETAS TROMBONES

L
104

H
A P RBBB B B B B B B B B B B B B Q BH Q B P
FUERTE FIN

BB
118

L L

Copyright Banda Total 2007 un_holocausto@hotmail.com


All Rights Reserved - International Copyright Secured Page 1/1